1. Mormonernes Arkiver på Internettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Mormonernes Arkiver på Internettet"

Transkript

1 1. Mormonernes Arkiver på Internettet Vejledning i brugen af Ulrich Alster Klug, Den fulde note lægges på Kortfattet oversigt over indholdet af Family Search: o Home, forsiden, som handler om slægtsforskning og også har henvisninger til de andre faneblades muligheder. o Search, hvor man kan søge i databaserne med personer. o IGI og VRI har bl.a. registre til danske kirkebøger, o census har FKT 1880 for USA, 1881 for Canada og UK, o PRF har nyere indsendte gedcom-fil-stamtavler, o IGI har også besgelingslister etc. (internt Mormon-regnskab over forbøn etc). o AF har indtastning af gamle, papir-indsendte stamtavler, der findes på film i Utah. o Share, hvor man kan indsende sin gedcom-fil. o Library, hvor man dels kan finde oplysninger om Momonernes slægtshistoriske biblioteker, dels søge i online-registraturen over Mormonernes film af kilder fra hele verden, bl.a. o Family History Library Catalog, hvor der bl.a. findes: o Place Search, hvor der kan søges ud fra et sted, nemlig et sogn, en købstad eller en hovedstad. o Author Search, hvor man kan søge på en embede og se hvilke kilder, Mormonerne har filmet. Mandag den åbnede Jesu Kristi Kirke (Mormonerne) i Salt Lake City sluserne og gjorde de indsamlede oplysninger om hele Vesteuropa tilgængelige på deres hjemmeside. Eftersom siden er på engelsk, vil jeg hermed bringe en kort beskrivelse af, hvorledes man kan begynde at søge på siden. AF: Batchnummer 1.1. Ordforklaringer Exact spelling FHC: Pedigree Family Film-nr: FS Gedcom-fil: IGI: LDS: Refine Search Soundex: VRI Ancestral File: De af mormonerne og andre indsendte genealogier. Mange er indsendt i papirform og findes i mikrofilmkopi. Arkivnummer: D.v.s. det identifikations-nummer, som kilden har fået ved registreringen hos Mormonerne i Salt Lake City. nøjagtig stavemåde; kan kun anvendes på FS, når man søger på både for- og efternavn samtidigt. Family History Center: Et Slægtshistorisk Bibliotek ved en Mormon-kirke eller -tempel. Anetavle view family, under Custom Search: Se familieskema. Det nummer, som filmen har hos Mormonerne. - Er ikke det samme, som Rigsarkivet i Kbhvn benytter, ej heller det samme, som landsarkivet ville benytte. D.v.s. at f.eks. samme skifteprotokol fra et gods vil findes på film tre steder, og filmene vil have forskellige betegnelser. - Mormonernes hjemmeside på Internettet (min forkortelse). En fil, som kan læses og bruges i de flere slægtsforskningsprogrammer til computeren. - Standarten er udviklet af Mormonerne, og man bør holde sig fra at benytte et program, som ikke kan lave eller læse gedcom-filer. - Gedcomp betyder 'genealogiskedata-sammenlig'. International Genealogical Index: Internationalt genealogisk register. Er register til kirkebøger og til registre til kirkebøger og civile personregistre. Latter Day Saints: Engelske forkortelse for Mormonerne. Rafinér søgning, d.v.s. samme søgning med flere kriterier (indsnævre søgningen som du ønsker). 'Lyd-register': Fungerer således, at når man spørger på et navn, så får man både den stavemåde, man har spurgt på samt alle andre stavemåder på samme navn, eks. man søger på Ane og får også Anne, Anna og Anee, Ann og Ana. Vital Recods Index, dvs. vigtigste kilders register, er registre til dåb og vielse fra kirkebøger. 1

2 1.2. Mulighederne Valg: Hovedsiden = Der er nu fire faneblade, hvert for sit overordnede område på FS: o Home, forsiden, som handler om slægtsforskning og også har henvisninger til de andre faneblades muligheder. o Search, hvor man kan søge i databaserne med personer. o Share, hvor man kan indsende sin gedcom-fil. o Library, hvor man dels kan finde oplysninger om Momonernes slægtshistoriske biblioteker, dels søge i online-registraturen over Mormonernes film af kilder fra hele verden Search søg efter familiemedlemmer Valg: Hovedsiden => Search: Her kan der søges efter tre ting, således: 1. man indtaster en persons navn (eller i hvert fald hans efternavn) søger efter alle forekomster af personen, ideelt for at finde forældre, eller 2. man indtaster en persons navn, eller begge ægtefællers navne søger efter ægteskab / ægtefælle, eller 3. man indtaster begge forældres navne (eller faders fulde navn og moders fornavn) søger efter børn. 4. Endelig findes FKT 1880 og 1881 for hhv. USA og Canada og UK fuldt indtastet. Man skal indtaste mindst et efternavn (i Last Name-søgefeltet) samt evt. et land. Search som valgt fra hovedmenuen søger i: AF, IGI, VRI, census (FKT) og Web-sider på én gang. Derfor er denne indgang bedst, når man kender både forfaderens navn og fødeår og helst også stedet (landet og evt. sogn eller købstad / hovedstad). Man kan begrænse søgningen til en bestemt hændelse (Event), nemlig: Birth/Christening: Fødsel/dåb 2

3 Marriage: Death/Burial: Other: Vielse Død/begravelse andet (hvad der nu ellers findes, kunne være konfirmation, bortset fra IGI ikke omfatter dette endnu). Man kan indsnævre søgningen ved hjælp af Year Range (periode) og Year (år), hvis man f.eks. ved, at Ane Jensdatter var født ca Perioden kan blive op til år, dvs. her Man kan IKKE søge søskendeflokke ved at søge på Lastname XX og så forældrenes navne. Man SKAL søge på både fornavn og efternavn, hvis andre felter, end Lastname udfyldes. Men søgningen kan indsnævres lige så meget, man ønsker, når blot både fornavn og efternavn er udfyldt. Pas på: Hvis du udfylder alle felter, så får du også kun poster, der opfylder alle felter. Dvs. at du kan gå glip af vigtige poster. Ikke alle poster har oplysning om land, hvorfor de pågældende poster ikke kommer frem, når man har valgt land eller region Søgning på et efternavn Indtaster vi nu eksempelvis Jensen og Danmark som de eneste kriterier, vil vi opnå følgende resultat, som består af et skæmbillede visende: De første 75 forekomster i AF, De første 25 forekomster i IGI for Danmark og alle forekomster af Web-sider, hvor man kan finde noget om Jensen (over hele Verden). De '112 Matches' betyder, at denne side viser 112 poster = 75 AF + 25 IGI + 12 Websteder. Nu kan vi indsnævre søgningen, fordi vi ønsker at studere eksempelvis alle, der hed Ane Jensen (Jensdatter). I højre hjørne findes et felt, hvor vi kan vælge at se nærmere på enten Ancestral File, IGI-Denmark eller Websites. Man klikker simpelthen på det ønskede punkt og får da de første 200 forekomster indenfor f.eks. følgende udvalgskriterium: Ancestral Search: Jensen, Denmark, IGI-Denmark, forekomst 1-200: Nu kan vi bevæge os ned gennem listen og studere de forekomster, som er resultatet af søgningen. Når bunden af siden er nået, kan man gå til næste side, d.v.s. forekomst o.s.v. Selvfølgelig ville det med så almindeligt er navn være smart at søge direkte på f.eks. Ane Jensdatter eller Ane Jensen og også gerne ved indsnævring til 'fødsel/dåb' og f.eks år. Hvad enten vi søger 'fuldt' eller indsnævret fra starten, er det afgørende, at vi for at se detaljer for hver forekomst må klikke på navnet for at få et nyt skæmbillede hvor der ved en fødsel vil være 3

4 angivet: Klik på navn efter søgning: Denmark + Jensen => IGI-Denmark => forekomst 319: Vi kan nu se, at Aage Jenson, som nok egentlig er en Aage Jensen, er en mand (M = Male = Mand, F = Female = Kvinde). At han er blevet gift i Trinitatis K. i Kbhvn., d. 19. Maj 1733, og at han blev gift med Kirstine Sejersdatter. Desuden, at den pågældende kirkebog har arkiv nummer M og dækker perioden , og kilden har nr Dvs. at vi nu kan prøve at søge på børn af det pågældende ægtepar, hvis vi går til: Costum Search, IGI, og søger på fødsler - jævnfør nedenfor under Costum Search. Ancestor Search fra forsiden er således bedst, når man bare vil have et overblik over, om der findes noget om det pågældende navn overhovedet, eller hvis man leder efter forekomster af navnet i et større område, f.eks. hele Danmark. Ved søgning efter én konkret familie er Custom Searchs arcestor search ofte at foretrække IGI og VRI Valg: hovedside => Library => Family History Library Catalog => Keyword Search: Her kan der søges efter kilder fra et bestemt område, f.eks. kirkebøger. Resultatet af søgningen vil være Batch-nummer, film-nr. og oplysning om kirkens navn, kirkebogens periode m.v., så filmen kan bestilles hjem, eller man kan søge i IGI efter forekomster af en familie. Batchnumrene er nødvendige, når man vil søge efter flere børn til samme ægtepar. - Bemærk, at selvom Batchnummeret er fundet, kan flere forhold medføre, at der ingen forekomster vil være at få ved IGI-søgning under Custom Search - nemlig: Der er ikke udført register til IGI på den pågældende kirkebog. Man får, hvad man beder om (hvis konen er en anden eksempelvis), eller navnet er et andet, f.eks. nogle børn er noteret i Kirkebogen (eller af mormonerne tolket) som døbt Jensen, andre som Dalsgaard, fordi faderen somme tider kaldes Dalsgaard, somme tider kun Jensen. Men navnlig ved det i IGI dårligt dækkede Tyskland (Germany) vil Batchnumrene og film-numrene være af stor vigtighed, når man vil bestille film hjem til Mormonarkivet. Man kan også søge efter andet, f.eks. bøger om et bestemt område, f.eks. bøger om slægtsforskning i Danmark eller Tyskland. - Det tager tid at finde lige det, man søger!! 1.5. Finde forældre Valg: hovedside => Custom Search = AF- og IGI-søgningerne svarer til, at man søger under som beskrevet ovenfor under Search, og så indsnævrer til AF ELLER IGI. Via Costum Search søger man altså kun i én gruppe af gangen. 4

5 Jeg vil finde noget om min tip-4-oldefaders søskende og indtaster derfor hans navn, Nicolai Langballe. På grund af Soundex er stavemåden ligegyldig. Jeg ved, familien boede i Århus Amt (Århus købstad), og vælger derfor som Region: Denmark og som County: Aarhus. Efter søgningen fås: En liste over de Nicolai Langballe, uanset stavemåde, som forekommer i IGI. Nu kan vi klikke på hver forekomsts navn for at se detaljer. De første fire er indsendt af en mand ved navn Kotter, og er sikkert forekomster i nogle gamle stamtavler. Den fjerde er taget fra en kirkebog, nemlig Århus Domsogns kirkebog. Ved klik på detaljerne for forekomst nr. 4 fås: Og sandelig må jeg til min glæde konstatere, at denne Nicolaj er min tip-4-oldefader. Hans forældres navne er angivet, og der står også et filmnummer. Både på dette billede og det foregående er der en lille forkant, som vi kan krydse af i ved venstreklik med musen. Dette vil føje oplysningerne til en Ged-com-fil, som siden kan downloades. Der kan dog højest klikkes 50 poster af, før filen skal hentes hjem Søgning ved hjælpaf Batchnummer Når du har fundet et batch-mummer ved en post, der nemlig kommer fra indtastning af register til vielse eller dåb fra en kirkebog, kan du bruge oplysning om region og batch-nummer og så kan der søges fuldstændigt frit indenfor hele denne kirkebogs (sogns) vielser eller dåbsindførsler, i den periode, der var angivet ved posten i VRI eller IGI. Husk at lægge mærke til, om du har batch-nummeret fra en post i VRI eller IGI. Du skal bruge det i samme database, som du fandt det i. 5

6 Ved at udfylde med batch-nummeret og oplysningerne om barnets efternavn, samt forældrenes fornavne, kan vi søge efter søskende til den forud fundne person. Såfremt parret fik flere børn, der findes i samme sogns kirkebog Finde børn Når man kender forældrene, kan man se, om der skulle findes børn til i databaserne. På forsiden for Search udfylder du Father med mandens fornavn, Last name med hans efternavn. Neden under kan du udfylde tilsvarende for moderen. Der må IKKE udfyldes andre felter. Du kan altid begrænse dig, først til database, dernæst til sted Family History Library Catalog Vælg fra forsiden fanebladet Library og så Family History Library Catalog : Her kan der søges efter oplysninger om Mormonernes kopier af kilder fra hele Verden. Der kan vælges mellem: Place Search søgning på sted. Surname Search søgning på et efternavn, så finder man Momonernes trykte bøger om dette efternavn. Keyword Search Søgning på en nøgleord, f.eks. et sted, del af titel på bog eller film etc. Title Search som søger på titlen på bøger og registre (nogle findes på film). Film/Fiche Search hvor man ud fra et film eller fiche nummer oplyst under Seach kan få oplysning om indholdet på filmen eller fichen. Skriv kun tallet, og skriv det uden mellemrum. Author Search søgning på forfatter. Forfatter kan være en genealog eller et embede, f.eks. Wedelsborg Birk eller Wedelsborg Gods, eller Svendborg Byfoged. Subject Search søgning på et udtryk, f.eks. adoption eller divorce (skilsmisse). Call Number Search Søgning ud fra de under Search-sektionen oplyste Call- Numbers. Brug store eller små bogstaver som angivet i henvisningen. Her skal det handle om Place Search og Author Search Place Search At finde den rigtige skifteret - Hjælp hos Familysearch. Der findes ingen dansk internet-side med hjælp til at finde frem til den rigtige skifteret. Der er bl.a. på arkiverne forskellige opslagsværker, som kan hjælpe, men hvis man nu ikke befinder sig på arkivet, eller ikke har disse 6

7 opslagsværker ved hånden, når man vi forberede sig på arkivbesøg, så er der alligevel den bedst mulige hjælp at hente på mormonernes hjemmeside. Dette skyldes, at mormonerne har filmet virkeligt mange danske (og udenlanske) arkivalier, og et fuldstændigt register dertil findes på deres hjemmeside: Når du har valgt FAMILY HISTORY LIBRARY CATALOG, kommer denne side frem: Og nu skal du vælge PLACE SEARCH, hvis du vil vide, hvilke arkivalier, der er bevaret og filmet fra f.eks. et sogn, et amt eller et andet sted. Du kan du vælge mellem de steder, som er repræsenteret på familysearch s hjemmeside. Jeg vælger Skjern Sogn i Viborg Amt: 7

8 Nu får jeg en liste over de typer arkivalier, som er registreret i forbindelse med Skjern Sogn, Viborg Amt, der er: Church records (kirkebøger m.v.), Genealogy (indsendte slægtsbøger, eller andet, f.eks. amternes årbøger), Land and property (jord og ejendomme, f.eks. tinglysning) og endelig Probate records (skifteprotokoller m.v.). Jeg vælger Probate Records og får så: Nemlig en liste over de jurisdiktioner (skifteretter), som er registreret som at have foretaget skifter fra Skjern sogn. - NB: Viborg Amts skifteprotokoller er ikke med på listen, men det skyldes, at der ved registreringen af Viborg Amts skifteprotokol ikke er noteret, hvilke sogne, som Viborg Amt dækker. Jeg klikker på Karmark gods og får flg. oplysninger: Title Skifteprotokoller, Authors Notes Danmark. Karmark gods (Viborg) (Main Author) Danmark. Skern gods (Middelsom herred, Viborg) (Added Author) Mikrofilmet fra manuskript i Landsarkivet, Viborg. Med register. SOGN AMT STEDNAVNE Skjern Viborg Skjern Gård, Tinkbæk, Løvskal Vester Velling Viborg Vester Velling, Terp, Dengsø Hammershøj Viborg Hammershøj Vorning Viborg Hvidding Sønder Vinge Viborg Sønder Vinge Sønderbæk Viborg Sønderbæk For skifteprotokoller, se: Danmark. Ulstrup gods (Middelsom herred). Skifteprotokoller, Probate records of Karmark and Skern Estates. The place names (villages, farms, etc.) refer to the localities included on the films listed below. The indexes are found at the end of the volumes. Subjects Format Denmark, Viborg, Skjern - Probate records Denmark, Viborg, Vester Velling - Probate records Denmark, Viborg, Hammershøj - Probate records Denmark, Viborg, Vorning - Probate records Denmark, Viborg, Sønder Vinge - Probate records Denmark, Viborg, Sønderbæk - Probate records Manuscript (On Film) 8

9 Language Danish Publication Salt Lake City : Filmet for the Genealogical Society of Utah, 1950 Physical på 2 mikrofilmspoler ; 35 mm. Feltet med Sogn Amt Stednavne læses således: I Skjern Sogn, Viborg Amt, hørte Skjern Gård, Tinkbæk og Løvskal under Karmark/Skjern hovedgårde, I Vester Velling Sogn, Viborg Amt, hørte Vester Velling, Terp og Dengsø under ggodset, I Hammershøj Sogn, Viborg Amt, hørte Hammershøj under godset, I Vorning Sogn, Viborg Amt, hørte Hvidding under godset, I Sønder Vinge Sogn, Viborg Amt, hørte Sønder Vinge under godset, I Sønderbæk Sogn, Viborg Amt, hørte Sønderbæk under godset. Hvis man vil vide, hvilke andre jurisdiktioner, som afholdt skifte efter folk i et af disse sogne, klikker man på linket til sognet under punktet Subjects. Man får at vide, at de originale skifteprotokoller befinder sig ved Landsarkivet i Viborg og at de dækker perioden 1779 til 1815, og at for perioden 1715 til 1779 skal man se under Ulstrup Gods, som Karmark og Skjen da hørte under og blev samdrevet med. Man kan klikke på godsernes navne og derved komme til lister over alt det materiale, som fra godsets arkiv er filmet. - Det samme gælder, hvis man havde valgt herredets skifteprotokol o.s.v. Ved på forsiden for Family History Library Catalog (jævnfør 1. billede i denne note), så kan du vælge AUTHOR SEARCH. Et gods er så at betrakte som en forfatter (author), og ved at taste godsets navn, får man adgang til en oversigt over de filmede dele af godsarkivet. - Det samme gælder Dronningborg Birk (husk at taste birk også) Author Search Omvendt kan du nu søge på godsets eller herredsfoged-embedets navn og der ved se, hvad der er filmet af det bevarede materiale. Vælg Author Search : Jeg skriver Wedellsborg (skægt nok staver de Wedellsborg gods med dobbelt l, mens Wedelsborg Grevskabs amtmandsskab er med ét l). Klik søg: Nu får vi en liste over de typer embeder, der er filmet fra. Klik f.eks. på Danmark. Birketing (Wedellsborg Birk): 9

10 Og nu kan vi se, at der fra Wedelsborg Birketing er filmet arrestantprotokoller, Skifteprotokoller, Skøde- og panteprotokoller og Tingbøger. Hvis du vil se arkivfondens fulde indhold, skal du benytte og søge på Wedelsborg som arkivskaber, så får du oplyst, hvad der er bevaret og afleveret til de danske Statens Arkiver. Hvis du vil se mere, så klik på f.eks. Tingbøger. Så får du: Med detaljer om filmene, bl.a. oplysning ved hvilket arkiv, filmene findes (det er altså smart, hvis man søger efter udenlandske film!). Hø, lige i dette tilfælde er der nu en fejl, idet der står, at tingbøgerne ligger ved Landsarkivet i Kbh. Der står også, at der er 55 film. For oven er der en knap, View Film Notes, hvis du klikker på den, kan du se en specifikation på indholdet af hver film. For neden er der et blåt klick here ; hvis du klikker på det, får du siden i printervenlig version. 10

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. Mormonkirkens store database. 1 www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen5 5. aug. 2015. 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Det vil der sikkert blive ved med, så det er spændende at følge

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. 1 Mormonkirkens store database. www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen. 27. April 2013. Ny. udgave! 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Den 15. apr. kom der igen en stor ændring og forbedring

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Slægtsforskning på internettet

Slægtsforskning på internettet Slægtsforskning på internettet Kirkebøger og folketællinger i indscannet version http://www.sa.dk/ao/ Denne side, der hører under Rigsarkivet, indeholder scannede gengivelser af de originale kirkebøger

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Kilder og kildekritik I gang med slægtsforskning... 10 Kirkebøger og folketællinger...

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

Matrikelkortene på Internettet

Matrikelkortene på Internettet Matrikelkortene på Internettet Ulrich Alster Klug, 11.04.2014, ulrich@dannebrog.biz I november 2008 blev alle Geodatastyrelsens matrikelkort (den tidl. Kort- og MatrikelStyrelses (KMS)) tilgængelige på

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - Især om kirkebøger Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Slægtsforskning med EDB 2. Kompendium. Ulrich Alster Klug

Slægtsforskning med EDB 2. Kompendium. Ulrich Alster Klug Slægtsforskning med EDB 2 Kompendium Ulrich Alster Klug Nørgårds Højskole - uge 39 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 LIDT OM SLÆGTSFORSKNING 5 1.2 ARKIVERNE 5 1.2.1 Arkiverne 5 1.2.2 Tilgængelighedsfrister

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Computer med kabel computer trådløs - router modem stikdåse verden udenfor Internetadresser Hovedregel eksempel: www.gammelby.eu (1 punktum

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

29 Kongelige bevillinger

29 Kongelige bevillinger 29 Kongelige bevillinger 29.1 Øvrighedernes Bevillinger Blanketregnskaberne I - Kancelli. 29.1.1 Definitioner Approbation er godkendelsen af f.eks. et testamentes gyldighed, eller en tilladelse. Legatar

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Web of Science Vejledning

Web of Science Vejledning Web of Science Vejledning Der er adgang til Web of Science fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk)

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Adgang til CU s samlinger fås via: www.cu.dk. Klik på Søg og bestil. Vælg

Læs mere

Skifte- og Overformynderivæsen

Skifte- og Overformynderivæsen Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag 12.12.2007 ved Ulrich Alster, www.dk-yeoman.dk - dannebrog@dk-yeoman.dk Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Rette bunkefejl i Legacy

Rette bunkefejl i Legacy Rette bunkefejl i Legacy - med programmet Microsoft Access Indhold Programmet Microsoft Access... 1 Oprette korte stednavne... 3 Den tunge måde at rette på... 3 Den lettere måde... 4 Slette stednavne...

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet 1. Resultatlisten Når du klikker ind på selve resultatlisten, får du vist alle de materialer, der matcher din søgning. For hvert materiale er der

Læs mere

Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd i Viborg

Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd i Viborg Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd i Viborg Mødet blev afholdt den 27. maj 2015 Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2014 Dagsordenen blev godkendt. Formanden

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Indhold. Side 1 af 6. Internet Explorer 7 Internet Explorer 7

Indhold. Side 1 af 6. Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 Side 1 af 6 Indhold Internet Explorer 7...1 Indhold...1 Nye ting i Internet Explorer 7...2 Nyt udseende...2 Faneblade...2 Nemmere søgning...3 Nemme nyheder...3 Bedre sikkerhed...5 Understøttelse

Læs mere

1.1 Eksempler på gotiske skrifter

1.1 Eksempler på gotiske skrifter 1 Den Gotiske Skrift Lidt senere følger en række forskrifter og eksempler på de gotiske skrifter og de enkelte bogstavers udseende fra 1500-tallet til ca. 1870, hvor den gotiske skrift blev afløst af den

Læs mere

Statistik på Geocaching.com

Statistik på Geocaching.com Statistik på Geocaching.com Hvis vi gerne vil have statistik på vores profil på Geocaching.com, vel at mærke en statistik der er lidt mere spændende end den der findes der i forvejen, kan vi genere en

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Når du har fået bekræftelse på dit webhotel er blevet oprettet er du klar til at installere webtrees. En god idé er at installere et FTP program

Læs mere

TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB

TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB Bemærk! Klubben har ikke noget med testene at gøre og Dansk Agapornis Klub får ikke provision eller lignende. Eneste forpligtigelse er, at vi reklamere på vores webside

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen Hjælp til begyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8 HåndOffice Kurser Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4 Side 2 af 8 Kurser Klik på Kursus.Kursus-Forening åbner søgningen på kurser. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på kurser

Læs mere

Quick Guide til Visit Gæstesystem i Backend.

Quick Guide til Visit Gæstesystem i Backend. Quick Guide til Visit Gæstesystem i Backend. Version: 2.1.7 Licens informations Her kan man se licens periode & info på funktioner, samt firma information. Upload logo Her har man mulighed for at oploade

Læs mere

Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen

Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark 1 Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere