Vejledning til lejerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til lejerne"

Transkript

1 Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, Tranbjerg J telefon: CVR-nr TDC Pensionskasse Teglholmsgade 1-3, G København C Aarhus afd. Sletvej 30, Tranbjerg J Odense afd. Klingenberg 16, B

2 Kære lejer Velkommen i TDC Pensionskasses bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i lejekontrakten. Det kan imidlertid være vanskeligt at læse og forstå teksten i lejekontrakt og i lovtekst. Derfor har TDC Pensionskasse, for at gøre det lidt nemmere for dig, lavet denne vejledning. TDC Pensionskasse skal præcisere, at vejledningen alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde f.eks. i din lejlighed afgøres bl.a. af, hvad der står i din lejekontrakt. Endvidere gøres opmærksom på, at det altid er gældende lovgivning og evt. nævns- og domspraksis, der regulerer lejeforholdet. Opstår der spørgsmål, du ikke umiddelbart kan finde svar på her, kan du kontakte TDC Pensionskasse på Telefon Mail Hjemmeside Venlig hilsen TDC Pensionskasse Vedligeholdelse Som udgangspunkt er det dit ansvar at passe lejligheden forsvarligt, så den til enhver tid fremstår velholdt. Luft ud i lejligheden. Rens og rengør afløb, vandlåse, ventilationsventiler, filtre, luftblandere i vandhaner osv. Rens og rengør hårde hvidevarer. Afkalk fliser, badekar og vandhaner og hvad der ellers kan kalke til. Dørhåndtag, låse og nøgler vedligeholdes og evt. udskiftes. Da der er tale om systemnøgler må disse kun udskiftes for udlejers foranstaltning og for lejers regning. Kort sagt pas godt på tingene. Er du i tvivl om hvordan du skal vedligeholde, så spørg viceværten. Forandringer i lejligheden Der må ikke foretages forandringer i lejligheden. Såfremt du har ønske om ændringer, skal du sende en forespørgsel til TDC Pensionskasse, der herefter tager stilling til ønsket og fremsender godkendelse/afslag på den ønskede ændring. Ved fraflytning skal foretagne ændringer føres tilbage til det oprindelige, medmindre TDC Pensionskasse eller ny lejer skriftligt har accepteret andet. Parkering Til de fleste af TDC Pensionskasses ejendomme hører et antal parkeringspladser, som frit kan benyttes af lejerne. Der skal parkeres i de opmærkede parkeringsfelter. Enkelte steder er der mulighed for at leje overdækket parkeringsplads. Såfremt du er interesseret, kan du kontakte viceværten for nærmere information. 2

3 Forsikring TDC Pensionskasse har forsikring til at dække visse skader på ejendommen. Ejendommen er således dækket mod skader på bygningen i forbindelse med brand eller skybrud/tøbrud eller anden bygningsbeskadigelse. Mener lejer, at ejendommen skal dække en skade, er det vigtigt, at lejeren straks anmelder denne til TDC Pensionskasse. I forbindelse med indflytning henviser TDC Pensionskasse lejeren til at tage kontakt til sit forsikringsselskab for at undersøge, om man er tilstrækkelig forsikret, f.eks. indbo- og ansvarsforsikring. Lejernes indbo- og ansvarsforsikring er TDC Pensionskasse uvedkommende. Hvis der opstår en skade Vær opmærksom på, at TDC Pensionskasse ikke betaler for reparation eller udskiftning, hvis skaden skyldes forkert brug, manglende rengøring eller anden forsømmelse fra lejerens side. Det skal lejeren selv betale. Eksempler på sådanne skader kan være vandhaner, badekar, toiletter og hvidevarer der ødelægges af kalk- og rustaflejringer. Ved en akutskade, skal der omgående ske anmeldelse til viceværten eller kontoret. En akutskade definerer TDC Pensionskasse som: En skade, der er opstået pludseligt og ikke kan afvente en udbedring, f.eks. sprunget rør/radiator eller lign. En skade, hvor der er fare for lejernes sikkerhed. En skade, som vil vokse i omfang og omkostning, hvis den ikke udbedres øjeblikkeligt. Udenfor normal arbejdstid skal du kontakte den vagthavende håndværker eller forsyningsselskaberne. Oplysninger om vagthavende håndværker og forsyningsselskaber kan normalt findes i lokalblade/bøger og på internettet. Efterfølgende skal du kontakte viceværten eller kontoret. I tilfælde af brand skal du kontakte brandvæsnet. Se i øvrigt bestemmelserne i husordenen, der hvor de forefindes. Forbrug Elforbruget afregner du selv direkte med forsyningsvirksomheden. Vand- og varmeforbrug afregnes som oplyst i lejekontrakten. God skik og orden Udenomsarealer Græsarealer og øvrige fælles udenomsarealer må benyttes af lejerne og vedligeholdes af TDC Pensionskasse. Du må ikke beplante disse arealer, eller på anden måde disponere herover. Affald Affald skal altid pakkes forsvarligt ind, før det lægges i affaldsskakt, skraldespand eller affaldscontainer. Vaske- og opvaskemaskiner samt tørretumblere Vaskemaskine og tørretumbler samt opvaskemaskine må ikke benyttes i tidsrummet kl til kl Barnevogne, klapvogne, cykler, rollatorer Fællesarealer og opgange skal være fremkommelige, og må ikke blokeres af barnevogne, klapvogne, cykler, rollatorer eller andet, så det er til gene for de øvrige lejere. Fodring Det er ikke tilladt at fodre fugle, katte eller andre dyr i området. Der er således forbud mod fugleneg, majskolber og lignende. 3

4 Grill Grill må kun benyttes, så det ikke er til gene for de andre lejere eller er en brandfare. Husdyr Det fremgår af lejekontrakten hvilke husdyr det er tilladt at have i lejemålet. Hvis det er tilladt at holde hund eller kat, må de ikke være til gene for de øvrige lejere. De skal føres i snor og efterladenskaber skal fjernes. Endvidere må husdyr ikke luftes på ejendommens fællesarealer. Såfremt TDC Pensionskasse modtager klager over støjende dyr, kan TDC Pensionskasse forlange dyret fjernet. Musik Al slags musik, hvad enten det er mekanisk eller personligt udført, må aldrig være til gene for de øvrige lejere, og må i tidsrummet kl til 8.00 ikke være så højt, at det kan høres i de andre lejligheder. Sedler i opgangen tilsidesætter ikke denne regel. Det samme gælder for radio og TV. Støj Boremaskiner eller andet støjende værktøj må kun anvendes: Hverdage kl til kl Lørdage og søndage kl til kl Helligdage Må støjende værktøj ikke anvendes Kommer du ud for, at god skik og orden overtrædes, eller en lejer i øvrigt er til gene, opfordrer TDC Pensionskasse til, at lejerne selv i første omgang forsøger at finde en løsning på problemet. Lykkes det ikke, kan du kontakte TDC Pensionskasse, som så vil undersøge og behandle sagen. Henvendelsen skal, for at TDC Pensionskasse kan reagere på den, altid være skriftlig og med afsendernavn. Gentagne overtrædelser af god skik og orden, kan i nogle situationer medføre ophævelse af lejemålet. I de ejendomme, hvor der findes en husorden, er den gældende. Opsigelse Opsigelse af lejemålet skal fremsendes skriftligt og underskrevet af samme person(er), som har underskrevet lejekontrakten. Du kan evt. printe en opsigelsesformular ud fra vores hjemmeside og enten scanne og sende den pr. mail eller sende os et brev. Efter TDC Pensionskasses modtagelse af den skriftlige opsigelse, fremsendes der en bekræftelse på opsigelsen. TDC Pensionskasse gør opmærksom på, at lejemålet skal afleveres i den stand, der fremgår af lejekontraktens bestemmelse om afleveringsstand. Flyttesyn Flyttesyn skal aftales med viceværten. Du skal selv være til stede ved flyttesynet. Skulle du være forhindret i at deltage, skal der foreligge en fuldmagt til den person, du ønsker skal deltage i flyttesynet med viceværten. Mangler du svar på spørgsmål er du velkommen til at kontakte TDC Pensionskasse. 4

5 TDC Pensionskasses udlejningsejendomme: Jylland Sct. Jørgens Gade 3, 3a, 5a, 5b, 8a, 8b og Skolegade 12 og 14 Æblehaven Nørregade 8, Norgesgade 15 og Englandsgade 51 Strandbygade 42 og Niels Juelsgade 20 Strandengen 1-36 Augustenborggade Silkeborgvej og Ringkøbingvej 1-3 Dalgas Avenue Nordborggade Jens Baggesensvej Bugthusene Kolding 6000 Kolding 6700 Esbjerg 6700 Esbjerg 7120 Vejle Ø 8200 Aarhus N 8250 Egå Fyn Filosofgangen Monbergsvej Sdr. Boulevard Lindevangsvej 1-35 Klampenborgvænget 1-20 Morelvænget 1-48 Skræddervænget Odense M 5700 Svendborg 5700 Svendborg 5800 Nyborg Sjælland Meulenborg Park 1-78 Enghave Park Hellig Anders Park Snekkersten 3450 Allerød 4200 Slagelse 5

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere