Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter"

Transkript

1 Find vej ud i naturen året rundt Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter

2 2 Indhold Find vej ud i naturen året rundt 3 Mere natur i de små børns hverdag 4 God praksis i naturen 6 Januar-februar 8 Marts-april 10 Maj-juni 12 Juli-august 14 September-oktober 16 November-december 18 Inspiration fra: Grønne Spirers dagplejere Børns Brug af Naturen. DN Tema. 1. årgang, nr. 2. Danmarks Naturfredningsforening, God Praksis. Niels Ejbye-Ernst Kolofon 1. udgave 1. oplag Udgivet i 2014 af Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening til Naturens Dag I samarbejde med Grønne Spirer. Udgivet med støtte fra Nordea-fonden. Forfatter: Ida Kryger og Jeanne Malene Kofoed-Jensen Tegnere: Bryan d Emil Johannsen og Eva Wulff Fotos: Astrid Bjørg Mortensen, Henriette Godvin, Ditte Valente, Marianne Hjortborg Kristiansen, Pernille Lindblom, Dorte Møller, Andreas Hedetoft, ColourBox, Martin Rivero, Ida Kryger, Christina Kaaber-Bühler Friluftsrådet Scandiagade 13 DK-2450 København SV Tel

3 Find vej ud i naturen året rundt 3 Find vej ud i naturen året rundt Det er midt i maj. Solen skinner, fuglene synger og træerne står med nye, lysegrønne blade. Børnene er mødt ind, og selvfølgeligt skal I ud på tur. I kan slet ikke lade være. Det er ren nydelse for alle sanser. Der er masser af ting at se på og undersøge, og I behøver ikke at gøre jer overvejelser om regnbyger, flyverdragter eller mangel på gode aktiviteter. Naturen har sørget for det hele, de gode oplevelser står i kø. Men sådan er det ikke altid. I november er udfordringerne lidt større. Selvom lysten er der, og tøjet er i orden, kan de voksne være usikre på, om de kan give børnene en god, inspirerende naturoplevelse på en regnvåd efterårsdag. Hvilke historier kan naturen fortælle nu? Hvordan bruger vi bedst rammerne derude? Hvad skal vi lave derude? Med dette hæfte ønsker vi at gøre hver dag til naturens dag. Vi vil sikre, at de mindste børns voksne ser naturen som et attraktivt alternativ til indelivet året rundt. Pædagoger og dagplejere skal føle lyst til og tryghed ved at bruge naturen, uanset hvilket humør den er i. Børn og voksne skal med nysgerrighed erobre strand, mark og park på andre tider end de mest oplagte, så at naturen bliver et nærliggende og naturligt værested for børnene, som de også senere ønsker at vende tilbage til. Hvornår er det nu, at vi skal ud og finde? Børnene spørger stadig, hvornår stuen igen skal afsted på haletudsetur. Selvom der er gået lang tid, siden de små tudser blev sat ud som babyfrøer, og akvariet blev stillet væk. De voksne husker også forløbet som et sjovt og lærerigt projekt, og man er enige om at gentage successen. Men hvornår er det nu lige, man kan fiske de store klatter af æg i søen? Eller samle hyldeblomster til saft? Eller tage af sted på brombærtur? Brug denne bog som en naturkalender, når I skal planlægge aktiviteter, der er årstidsbestemte. Ofte bliver man overrasket og må haste med en nødplan. Det er ærgerligt, for en god naturoplevelse bliver tit bedre af at blive forberedt og indgå som et tema i et længere forløb. Husk blot at naturen ikke lader sig forudsige fuldstændigt, man undgår ikke en vis grad af spontanitet og fleksibilitet i planlægningen. Sådan bruger I bogen På de følgende sider kan I læse lidt om, hvorfor og hvordan I kan bruge naturen mere i jeres hverdag med børnene. De sidste 12 sider indeholder naturaktiviteter for 0-6 årige fordelt på måneder. Brug disse sider som en naturkalender, hvor I kan lade jer inspirere til gode oplevelser og lærerige aktiviteter i naturen året rundt.

4 4 Mere natur i de små børns hverdag Mere natur i de små børns hverdag For hver generation bliver samhørigheden med naturen mindre. Det er der flere grunde til. En af dem er de mange andre aktivitetstilbud børn har i dag. For få år siden legede man røver og soldater i det fri, nu gør man det foran skærmen. I USA taler man om Nature Deficit Disorder. Bekymringen er, om man vil få en generation, som ikke har nogen erindring om barndomsoplevelser i naturen overhovedet. Så galt går det næppe, men det er fakta, at danske børn i dag opholder sig halvt så meget i naturen som deres bedsteforældre gjorde (Danmarks Naturfredningsforening, 2009). Børnebefolkningen er altså rykket indenfor, og det har naturligvis nogle konsekvenser. Mindre fysisk aktivitet, mindre kendskab til naturen og fravær af de lege og aktiviteter, som kun naturen kan tilbyde. I dagtilbuddene er der gode muligheder for at rette op på denne skævvridning. Det er her børnene opholder sig i de fleste lyse timer, og her er god tid og gode rammer samt professionelle voksne, der kan tilbyde gode, veltilrettelagte udeoplevelser. De vigtige voksne Lektor Niels Ejbye-Ernst har for nyligt undersøgt, hvad det betyder for børn i 10 års alderen, at de tilbragte mange timer i naturen som små. I undersøgelsen sammenligner man børn fra hhv. skovbørnehaver og almindelige børnehaver og spørger bl.a. indtil børnenes naturviden og miljøbevidsthed. Konklusionen er, at mange timers udeliv i sig selv ikke er nok til at give børnene kendskab til naturen. Ligeså betydningsfuldt er den måde, hvorpå de voksne formidler naturen for børnene.

5 Mere natur i de små børns hverdag 5 Find din hjemmebane i naturen Børn lærer hvad der er farligt, ubehageligt, sjovt eller dejligt ved at iagttage de nære voksnes reaktioner. Hvis de voksne i bund og grund synes det er koldt, kedeligt og måske endda lidt for beskidt og ulækkert at komme ud i naturen, så påvirker det naturligvis børnenes indstilling. I nogle institutioner vælger man derfor at fordele opgaverne imellem sig og ansætte egentlige legepladspædagoger. En anden og bedre løsning kunne være, at den enkelte voksne opfordres til at finde sin egen hjemmebane i naturen. Hvem siger, at man skal elske at klatre i træer og håndtere edderkopper for at være en god udepædagog? Man kan sagtens bringe sine kreative evner eller sit fortællertalent med sig udenfor. Som et eksempel kan nævnes en kvindelig pædagog i en naturbørnehave, der fik lov til at indkøbe en lille musikafspiller og massageolie for at benytte den ugentlige stranddag til at lave afslapningsøvelser og mindfulness i sandet sammen med børnene. Naturen og sundheden Man kan altså sætte spørgsmålstegn ved, om ophold i naturen altid øger børnenes viden og miljøbevidsthed. Hvad man derimod ikke er i tvivl om er, at naturen i sig selv er løftestang for børnenes sundhed. Det er påvist, at både børns fysiske og mentale sundhed styrkes i naturen. Så lad os lige citere den gamle artikel fra Patrich Grahn engang til da den igen og igen er blevet underbygget af andre undersøgelser: Børn der opholder sig ude i et naturrigt miljø, har en bedre koncentrationsevne, en bedre motorik, er mindre syge og har en mere udviklet leg. (Grahn, 2000)

6 6 God praksis i naturen sådan sætter I perspektiv på udelivet med børnene God praksis i naturen sådan sætter I perspektiv på udelivet med børnene I sin bog, God Praksis, fra 2014 giver Niels Ejbye-Ernst forskellige eksempler på, hvad der er god praksis i arbejdet med børn og natur. De følgende sider bygger på hans bog, og den viden hans undersøgelse har givet os om de voksnes rolle. Hvordan formidles natur og gode naturoplevelser til børn, når målet er at støtte børnene i nysgerrigt at undersøge omgivelserne og tilegne sig viden? Hvorfor er pædagogisk arbejde i naturen vigtigt? Hvorfor skal voksne i dagtilbud overhovedet benytte naturen i den pædagogiske praksis? Hvad er det, man kan opnå? Af de mange forskningsresultater, Ejbye-Ernst referer til, skal her angives nogle enkelte: 1. Fysisk sundhed. Pædagogisk arbejde i naturen har betydning for børns styrke, smidighed, koordination og udholdenhed og har positiv effekt i forhold til allergi og sygedage. 2. Naturen er et godt rum i træning af opmærksomhed, selvstændighed og fantasi. 3. Naturen udvikler legen. Naturen er et stressreducerende rum, hvor børn leger lange og koncentrerede lege. Børn leger på andre måder i naturen, og fx piger og drenge leger oftere sammen i naturområder end hjemme i institutionen. 4. Naturen giver gode muligheder for risikofyldte lege, som er en naturlig del af udviklingen, og som understøtter lystfuld bevægelse og evnen til at risikovurdere, så uheld og fobier på sigt kan forhindres. Hele bogen kan findes på

7 God praksis i naturen sådan sætter I perspektiv på udelivet med børnene 7 Hvorfor skal de voksne lære sig god naturpædagogisk praksis? For at udnytte det enorme potentiale naturen har i forhold til børnenes udvikling, er det vigtigt at de voksne er bevidste om deres rolle. Holdningen har længe været, at naturen formidler sig selv, og at alle fordelene ved udelivet uden videre kommer børnene til gode, når blot man bringer børnene derud! Men sådan er det ikke. De voksnes holdning og reaktion på børnenes spørgsmål og initiativer har stor betydning for, hvad børnene opnår ved at være ude. Skal små børn lære noget om naturen? Pædagoger og andre naturformidlere spørger ofte sig selv, om det er vigtigt at børn lærer fx navnene på de forskellige fugle, der besøger foderbrættet, eller om vi skal nøjes med at glædes over synet af fuglene? Det er ikke meningen, at små børn skal overhøres i korrekt viden, men bogen konkluderer, at børn skal støttes i at lære, så at de ser sig selv som deltagere både i børnehaven men også senere i skolen. De voksne kan hjælpe børnene til at få øje på detaljer, eksperimentere og blive nysgerrige på naturen, bruge kroppen og udvikle et rigt sprog. Fx skal børnenes følelser og nysgerrighed gerne spejles hos den voksne. Tilgår de voksne børnenes oplevelser med opmærksomhed og interesse? Bliver børnenes undren reflekteret hos de voksne og udnyttet, så at børnene bl.a. trænes i rettet opmærksomhed? Måden naturen italesættes på Passende forstyrrelser Børn tager udgangspunkt i sig selv og tror, at myreren har en mor og en far, at dansende traner leger sammen, at fuglene synger, fordi de er særligt glade, eller at den store haletudse er mor til den lille haletudse. Hen ad vejen skal børn udfordres på deres forestillinger, og få del i det vi ved om naturen omkring os. Niels Ejbye-Ernst taler om passende forstyrrelser. Det betyder, at de voksne anerkender barnets forestillinger og måde at se verden på, men også udfordrer barnets tankegang i passende grad, når barnet kan kapere det. De samtaler og spørgsmål der opstår, når børn opdager dyr eller planter, er vigtige. Hvordan italesætter de voksne små og store naturfænomener? Den måde børnene iagttager naturen og naturfænomener afhænger af de begreber, pædagogerne tilbyder i samværet med børnene. At bruge sproget og få begreber på verden påvirker nysgerrigheden og lysten til, at udvide og udvikle sin egen begrebsverden og viden. PÅ TUR TIL FJORDEN En pædagog er på tur til fjorden med en gruppe børn. Turen har et særligt sigte, som den voksne formår at fastholde, samtidig med, at han forfølger den store interesse, som en stor mængde krabber pludseligt skaber. Den voksne er god til at håndtere krabberne og sætte begreber på det, som børnene finder og spørger ind til, uden at han virker belærende eller holder foredrag. Børnene er opmærksomme på, at muslinger er forskellige, og de kan huske navnene på en del af muslingerne, bl.a. fordi den voksne i sin formidling taler til børnenes fantasi: Han tager et par tøffelsnegle på fingrene og går med dem, som om det var tøfler.

8 8 Ud i naturen året rundt Ud i naturen året rundt Januar og februar Vintermånederne giver masser af muligheder for at møde de mere ekstreme sider af naturen. Der er det frosne landskab, hvor jorden føles hårdt at gå på, og man kan prikke hul i vandpytternes islag. Der er kulden, der bider i kinderne, og så er der selvfølgeligt de skønne dage med masser af sne, hvor man kan kælke og bygge huler. Andre dage er der først og fremmest mudder, blæst og mørk himmel. Men solen er vendt, så husk at se godt efter, der er allerede masse af forårstegn i naturen. Is-kunst Det skal være frostvejr, eller også kan I bruge en fryser. Find nogle gamle underskåle, foliebakker, petriskåle eller sandforme fra sandkassen. Læg et blad, lidt mos og andre flade naturting ned i skålen, sammen med en lykke af snor der stikker ud over kanten. Fyld vand i så det lige præcis dækker naturtingene. Max 1 cm, ellers kan det tage lang tid før det fryser. Når vandet er frosset, kan iscirklerne hænges op på træer og buske som små isdekorationer ude i haven. Fuglekasser Lav fuglekasser så I kan byde fuglene velkommen hjem, når det bliver forår. Man laver kasserne af en træplanke og nogle søm. Se målene på tegningen. Hullet til fuglene skal passe i størrelsen til de fugle, man gerne vil have boende. Mejserne vil gerne have et hul på 2,8cm, musvitterne 3,2cm og gråspurvene 3,5cm. Lad eventuelt børnene male kasserne, før I finder et godt sted i læ for vind og sol og sætter dem op.

9 Ud i naturen året rundt 9 Spor safari Benyt jer af sne og mudder, og tag af sted for at finde spor. Det kan være egentlige spor efter fødder, hvem har gået her? Men det kan også være gnav i træer og kogler eller måske dyrelort, hår eller fjer. Spor rejser mange spørgsmål, for de fortæller aldrig hele historien: Hvem var her? Hvad lavede dyret? Hvor var det på vej hen, og kan vi følge sporet? Hvad har dyret mon spist, kan vi finde fx frø i ekskrementerne? Hvis I ikke finder nogle spor, kan I selv lave nogen. Lav en sporjagt, hvor børnene forsøger at følge det spor, som en voksen har sat. Sjov med sne Snak om hvad sne er. Hvordan smager sne? Hvordan føles sne? Tag en lup med ud og se på iskrystaller. Både når de er nyfaldne, men også de, der har ligget i nogle dage. Byg nogle anderledes snemænd: Han kan ligge ned, eller I kan lave krokodiller, katte og drager. Måske et kæmpe skib, som I alle sammen kan være i? Lav snelamper. Rul 11 snebolde. Sæt et lille fyrfadslys på jorden, uden at det drukner i sneen. Sæt 6 snebolde i en rundkreds rundt om lyset, sæt 4 oven på, og en øverst. Tænd lyset og se den lille snelampe lyse i mørket. Lav tryk i sneen med kroppen. Det kan være sneengle, men også andre dyr og figurer man kan lave ved at trykke kroppen ned i sneen. Flere børn kan også arbejde sammen om at få trykt et dyr eller en figur. Se om I kan lave en hest, en rund cirkel eller et 2 tal. Chip og Chap Denne leg kan give varme og røde kinder på en kold vinter dag. Gå sammen parvis. I er nu vævre, akrobatiske egern. Det ene hedder Chip, og det andet hedder Chap. Der opereres med tre kommandoer: under, over og udenom. Et barn eller en voksen udvælges til at styre legen og råber eksempelvis: Chap under. Straks skal Chip danne en bro, så Chap kan komme under. Ved Chap over skal Chip sætte sig ned, så Chap kan hoppe over Chip. Ved Chap udenom løber Chap en omgang rundt om Chip. Fastelavnsris Vi holder fastelavn i februar, og det er sjovt at pynte fastelavnsriset med ting fundet i naturen. På en tur i skoven lader I børnene finde grene, der egner sig som fastelavnsris. Birkegrene tæt på løvskud får små grønne blade, hvis de sættes i vand. I kan pynte med kogler, bog, agern og blade. De kan males i flotte farver eller drysses med lidt glimmer, og sættes fast på fastelavnsriset med sy tråd.

10 10 Ud i naturen året rundt Marts og april I de tidlige forårsmåneder begynder alting at spire og springe ud. Dyrene bliver aktive og begynder at gøre krav på territorier, kæmpe om hunnerne og parre sig. Fugle vender hjem og begynder at synge om morgenen. Først svagt, senere kraftigt. Lyset vender tilbage, og det er ikke længere mørkt det meste af dagen. De hektiske forårsmåneder giver mulighed for en masse naturoplevelser, men skynd jer det går stærkt lige nu! Plant et træ Om foråret kan I finde de nye små træspirer af fx eg, bøg og kastanje. Tag på tur og se om I kan finde kastanje, bog eller agern i skovbunden, og plant det i en potte. Se træet vokse fra en spire op til et lille træ. Det kræver tålmodighed og måske flere forsøg. Træet kan plantes ud på legepladsen når det er blevet stort nok til at klare sig. Snak om træernes livcyklus henover året, og hvad vi bruger træ til. Gå på jagt i institutionen og find ting lavet af træ. Se blomsterne drikke vand Pluk anemoner eller vintergækker. Stil dem i vand med frugtfarve i og se den hvide blomst skifte farve i løbet af dagen. De farvede vintergækker kan bruges i et anderledes gækkebrev. Påske i naturen Tag ud i naturen og lad børnene lave pyntede reder af græs eller strå. En voksen kan i smug koge æg og pynte dem med et glansbillede. Alternativt kan man købe chokoladeæg. Dagen efter lægger de voksne et æg i hver rede. Hvert barn skal nu finde sin rede igen og smage påskeharens æg.

11 Ud i naturen året rundt 11 Æggestafet Æggestafet til påske er en sjov tradition. I skal bruge hårdkogte æg og spiseskeer. Gå ud et sted i naturen, hvor der er rimeligt åbent og lav to løbebaner. Del børnene i hold og stil dem på rækker nogle meter fra hinanden. Hvert barn får en spiseske. De to første får hver et æg lagt i skeen. Når en voksen giver signal, går de forreste børn alt hvad de kan hen til enden af løbebanen og tilbage igen. Hvis barnet taber ægget, starter det forfra. Den første giver ægget videre til den næste. Det hold, der bliver først færdig har vundet. Fuglestemmer Tag ud på tur en morgen og lyt til fuglenes sang. Det tidlige forår er et godt tidspunkt at se på fugle på, fordi træerne endnu ikke har fået blade, så de kan gemme sig. Hvad er det for nogle fugle, I kan høre? Prøv om I kan finde en særlig melodi i fuglenes sang og måske genkende nogle fugle alene på deres stemmer. Haletudser Sidst i marts og i april kan I finde frøog tudseæg i vandhuller og søer. ved at puste i det med sugerør, eller I kan skifte halvdelen af vandet. Haletudserne kan I fodre med en smule fiskefoder. Når haletudserne får ben, skal de have mulighed for at komme på land, så husk at lægge sten eller flydende pinde i akvariet. De voksne frøer skal fragtes tilbage til deres vandhul. Hurtigere, højere, længere Vi har mange forskellige dyr i Danmark, og mange af dem er rigtigt gode til at springe langt, hoppe højt og løbe hurtigt. Hop højt som et rådyr. Spænd en elastik ud mellem to træer, og se, om I kan hoppe lige så højt som dyrene. Et rådyr kan hoppe cirka 1,4-1,7 meter, en ræv 75 centimeter, et egern 60 centimeter, og en hare 50 centimeter. Spring langt som et egern. I kan også tegne en streg i jorden og se, om I kan springe lige så langt som dyrene. Et egern kan springe cirka 4 meter, en ræv 3 meter, en hare 2 meter, en mår 1,5 meter, en frø 1,5 meter og en tudse 20 centimeter. Løb hurtig som en hare. Afmærk en bane på 50 eller 100m alt efter hvor store børnene er. En hare kan løbe 100m på 4,5sekunder, et rådyr bruger 7 sekunder og et egern 16,5 sekunder. En løbebille bruger 2 minutter. I kan tage en snes æg eller tudser med hjem og følge deres udvikling. Brug et akvarium eller et stort glas, som I fylder med rent vand fra hanen og noget af søvandet. Undgå mudder og planterester i akvariet, men placer gerne lidt sten i bunden. Hver dag skal vandet iltes, og haletudserne skal have foder. Børnene kan selv ilte vandet

12 12 Ud i naturen året rundt Maj og juni I maj og juni er det umuligt at blive inden døre. Solen skinner og alt er grønt. Det er den tid, vi har længdes efter, og naturen byder på uendelige muligheder. Undersøg de farvestrålende blomster, indfang de travle insekter, plant i højbedene og leg mellem de ny udsprungne træer. I den tidlige sommer er det særligt interessant at begynde at spise af naturen. De små nye skud smager bedst, og det er sjovt at plukke til sin egen saft eller te og på den måde lære om de vilde planter. Besøg et bøgetræ Find bøgetræer der lige er sprunget ud og smag på de helt nye bøgeblade. Kig godt på de nye bøgeblade, der er foldede og har hår på. Når bøgetræerne først springer ud, skygger de næsten for hele skovbunden. Derfor vokser der næsten ikke nogen planter i en bøgeskov. Find gamle brune bøgeblade i skovbunden. Hvor forsvinder de mon hen? Hvem spiser bladene? Myretuen Nu vågner myrerne op, og på en solrig dag kan I rigtigt se de små travle dyr arbejde. Der er masser af myrer i skovbunden, og måske er I heldige at finde en rigtig myretue. Følg en myre i skovbunden og se hvad den har så travlt med. Bærer den på noget? Hvor meget kan den løfte? Besøg en myretue i regnvejr og i solskinsvejr og snak om forskellen. Hvor er myrerne, når der er koldt? Hvad spiser de og hvordan mon deres unger ser ud. I kan selv lege myrer. De mindste børn synes det er sjovt at bære pinde til den fælles myretue. Blomsterne Mange børn er optagede af blomster og kan slet ikke lade være at plukke. Benyt børnenes interesse til at give dem viden om de forskellige blomster. Hyldeblomstsaft Nu blomstrer hylden. Den er let at kende, og det er nemt et lave saft af de hvide blomster. I skal bruge: ca. 20 blomsterklaser, 2 citroner i tynde skiver, 1 l vand, 1 kg lys farin, 20 g citronsyre, 1 tsk. Natron Hyldeblomstklaserne samt de skivede citroner lægges lagvis i en gryde. Vandet bringes i kog, og heri opløses farin. Sukkervandet afkøles, og citronsyren opløses heri. Sukkervandet hældes over hyldeblomsterne, og det hele trækker i ca. tre døgn. Mens blomsterne ligger i lagen, må der røres af og til for at få blomsternes smag over i lagen. Derefter sies citron og blomsterklaser fra, og 1 teske natron opløst i lidt koldt vand tilsættes. Saften fortyndes efter behov. Hyldekærester Pluk 10 blomsterskærme, gerne mens de er i knop. Ryst de små dyr af. I skal nu lave en pandekagedej, I kan dyppe klaserne i: 130 g mel, 1/4 tsk. Salt, 2 tsk. Vaniljesukker, 60 g sukker, 3,5 dl tykmælk, 2-3 æg, 50 g smeltet afkølet smør i dejen. Pisk dejen godt sammen og lad den stå lidt. Hold blomsterklasen i stænglen og dyp den i dejen, så blomsten er helt dækket. Læg det på en varm pande med olie, så stiklen stikker op. Hyldekæresterne bages gyldne på pande over bål eller komfur og drysses evt. med sukker. Se nærmere på de forskellige blomster gerne med en lup. Hvordan ser de ud? Nogle er særligt farverige og spraglede. Find dem gerne i en blomsterbog. Hvad hedder de? Har de særligt underlige eller sjove navne? Torskemund, Katost eller Galtetand? I kan presse blomsterne og lave jeres eget herbarium en samling af de blomster, som vokser i jeres nærområde. Røllike

13 Ud i naturen året rundt 13 Dyrene under overfladen Børn elsker vand, især hvis I har husket at tage fiskenet med. Tag fiskenet, baljer og vandlup med ud til en sø, en å eller havet. Prøv at fiske efter små dyr, fisk og snegle, og snak om hvad I har fundet. Hjælp børnene med at undersøge og opdage de enkelte dyrs specielle træk. Nogle er hurtige og nogle er langsomme. Nogle har skaller, nogle kan svømme, og andre kravler langsomt på bunden. Kig i bøger og bliv klogere på de mange smådyr under overfladen. Mad med vilde urter Find forskellige spiselige urter ude i naturen. Det kan være mælkebøtteblade, ramsløg, skvalderkål, brændenælde, løgkarse etc. Alternativt kan det være krydderurter fra jeres egne potter. Urterne kan bruges i urtesmør, men også i frikadeller, boller, salater, dressinger. Kun fantasien sætter grænser. Urtesmør Lad piskefløde stå fremme og åben i 24 timer, så den syrner. Fyld et glas med låg halvt op og ryst! Det kan tage lang tid, før fløden skiller i kærnemælk og smør. Smørret kan I presse sammen i et viskestykke og salte let. Alternativt kan I lade en pakke smør stå ude i en times tid, så det bliver blødt. Put forskellige finthakkede urter i smørret, og spis det oven på brød eller som tilbehør til nye kartofler. Natur-parkour I naturen er der gode muligheder for at træne sanser og krop her er underlaget ujævnt, og der er god plads til bevægelse. I kan med nogle enkelte lege sætte særligt fokus på den motoriske udvikling. Parkour er en fransk-inspireret bevægelseskunst, hvor man ved at tilpasse sine bevægelser til miljøet skal passere enhver forhindring, man måtte møde på sin vej, udelukkende ved brug af kroppen. Parkour handler om at komme hurtigst muligt fra punkt A til punkt B, men også om at bevæge sig gennem et område på den mest æstetiske og seje måde. Man må derfor forcere forhindringer ved at bruge hele kroppen til at klatre, springe, rulle og løbe over eller under. Find et væltet træ, en sten, en grøft, en bakke eller anden naturlig forhindring, som I normalt ville gå uden om. Træn og leg med forskellige måder at forcere forhindringen på. En sej måde, en hurtig måde eller en skør måde. Til sidst kan I tage en tur uden for den normale sti i skoven og forcere forhindringerne undervejs. Vis hinandens tricks anerkendelse med en high-five her er alle vindere! Find jeres egen natur parkour-bane og brug den igen og igen. I vil opleve, at børnene bliver kropsligt og mentalt parate, så snart I nærmer jer banen, og de vil blive bedre og bedre til deres tricks. Skvalderkål Hunderose

14 14 Ud i naturen året rundt Juli og august De varme sommermåneder lægger helt naturligt op til strandture og udflugter til skov og park. Mange naturfænomener er særligt tydelige netop nu: Der er masser af insekter at indfange og undersøge, blomsterfloret er rigest i disse måneder, og fuglene er i gang med endnu et kul unger. Træernes blade har forskellige former og farver, og i krattet kan I finde hindbær og jordbær. Stranden Måske har I mulighed for at tage på stranden? Der er meget andet at lave end at bade: Læg jer ned og lyt til bølgerne, vinden og mågernes skrig. Find ting der er opskyllet på stranden. Se om I kan finde forstenede dyr, forskellige slags muslinger, krabbeskjold eller rav. Snak om hvad I finder, og hvordan det er endt på stranden. Tag et fiskenet med og se hvad I kan fange. Små fisk, små dyr eller måske en vandmand? Prøv at røre ved en vandmand og mærk hvordan den føles. Hjælp den hurtigt ud i vandet igen. Løb en tur i det våde sand og i vandet. Er der forskel på, hvor hurtigt man kan løbe og hvordan man løber i tørt og vådt sand? Det er sjovt at falde i det bløde sand eller i det lave vand. Lav en sansebane med tang, sten, muslinger, sand osv. Og lad børnene gå henover de forskellige områder med bare tæer. Prøv at lade børnene have lukkede øjne imens de går gennem banen, og se om de kan gætte, hvad de går på. Træeksperten Tag ud i skoven eller et sted hvor der er flere forskellige slags træer. Det kan også være i nærheden af jeres legeplads eller i haven. Lær træerne at kende, se på deres form, højde og blade. Der er ikke så mange forskellige træer i skoven, så I kan godt lære deres navne. Lav en udstilling med de blade I finder, og måske kan I allerede nu supplere med deres frø: (bog, agern, kastanje, kogler osv). Bladmemory Hvis I gerne vil skabe opmærksomhed om, hvor forskellige træernes blade egentligt ser ud og måske lære børnene navne på træerne, er det en god ide med et slag Bladmemory. I skal bruge 2 blade fra hvert af de træer der er i området, som har tydeligt forskellige blade. Sæt bladene fast med tape eller lim på paptallerkener eller karton. Kortene vendes med bunden op og blandes mellem hinanden. Børnene står i en kreds og må nu efter tur vende to kort. Hvis to ens kort vendes, får barnet stikket. Hvis barnet også kan navnet på træet, må barnet fortsætte med at vende to kort. I kan beslutte, at det er nok, at man kan huske, at det er træet henne ved gyngestativet eller klatretræet. Bliv ved indtil I har vendt alle kort, samlet dem i stik og husket alle træernes navne. Hvis I gerne vil spille igen på et andet tidspunkt, kan I lægge bladene i pres mellem to bøger, for at bevare spillekortene.

15 Ud i naturen året rundt 15 Når planterne får børn Planterne har mange forskellige strategier, når det gælder om at formere sig. Nogle bruger vinden eller vandet, andre er afhængige af, at dyr kommer i nærheden af planten og transporterer frøet videre. Prøv at finde forskellige planter som har frø, der kan flyve. Mælkebøtte, Dunhammer og Gederams har fine hår, der får dem til at flyve. Ahorn og Manna har vinger. Lav en lille konkurrence og se hvilke frø der kan flyve længst, når I puster til dem eller kaster dem op i vinden. Hvilke frø kan ikke flyve? Bog, kastanjer, agern, kogler. Hvad sker der med dem? Nogle planter har udviklet særligt velsmagende og flotte frugter, som tiltrækker dyrene. Når frugterne spises og passerer gennem dyrets tarmsystem, kommer frøene langt omkring via dyrenes ekskrementer. Nogle typer af frø behøver faktisk turen gennem dyret, for at få frøskallen nedbrudt. Tænk på vinterens fugle og de flotte røde tjørnebær og rønnebær. Der er masser af eksempler. Finder I dyreekskrementer eller fugleklatter, kan I for sjov rode med en pind og få syn for sagen. Man kan ofte finde lilla klatter med sten i fra fugle, som har været på rov i et kirsebærtræ. Er mennesker mon også med til at sprede planternes frø? Hvilke frugter spiser vi selv? I kan prøve at gemme kernerne fra et æble I har spist og plante dem. Det samme kan gøres med et kirsebær, pære, blomme, osv. Skov -salat Den klassiske fangeleg frugtsalat kan leges, hvor hver deltagerne i stedet for frugt er træer. Børnene inddeles i birketræer, grantræer og egetræer. Alle børnetræerne står i helle ved en markering, fx en lille busk eller et træ. Når fangeren råber fx Alle bøgetræer bytter plads, løber alle bøgetræerne ud af deres helle. De skal nu forsøge at finde en af de pladser, der er ledige efter et andet bøgetræ, inden fangeren tager dem. Ved kommandoen Skovsalat skal alle bytte plads og finde et nyt træ.

16 16 Ud i naturen året rundt September og oktober I Danmark er efteråret fyldt med farver og dufte. Bladene skifter farve, og skoven er en pallet af synsindtryk. Naturen og vejret forandrer sig i disse måneder fra sommer til efterår. Morgenerne bliver køligere og mørkere. Temperaturen falder, og nogle dyr søger væk eller går i hi. Der er dug på græsset og træerne. Naturen bliver et stort forrådskammer, som er lige til at plukke af. Det er nu man kan finde modne æbler, bær og svampe. Bladtur Tag ud og se bladene skifte farve. Hvis I har mulighed for at besøge det samme skovområde hver uge, kan I rigtigt fokusere på efterårets mange nuancer. Nogle blade bliver brune, gule og røde, før de falder af. Nåletræernes blade skifter slet ikke farve, og falder heller ikke af. Svampetur Hvis I kender en, der ved noget om svampe (fx en naturvejleder eller en forældre), så spørg hvor der er et godt svampested i nærheden. Se på alle de forskellige slags svampe: Nogle er farverige, andre er brune, nogle vokser i skovbunden, andre på træerne. Hvis I har mod på det og et indgående kendskab, skal I selvfølgeligt tilberede og smage de spiselige svampe, når I kommer hjem, men I kan også nøjes med at studere og undersøge de flotte paddehatte. Saml de mange blade og brug dem i forskellige kunstværker: I kan lime dem på pap og lave kollager, eller tegn et kæmpe træ på stuen og lim bladene på. I kan også lave bladkranse: form et hønsenet som en krans og fyld blade, bog, agern og mos indeni, eller I kan trække bladene på ståltråd. Svampespore aftryk I kan lave et spore aftryk på sort og hvidt papir. Skær stokken af 1 cm fra hatten. Læg hatten på papiret så at sporene kan drysse ud af lamellerne eller rørene. Prøv med både sort og hvidt papir, da sporerne har forskellige farver. Det kan være en fordel at sætte et glas oven på, for at sporene ikke blæser væk. Efter et par timer eller henover natten, kan man se sporene på papiret.

17 Ud i naturen året rundt 17 Kastanjedyr Tag ud i skoven og find kastanjer, bog, agern og forskellige slags blade. I kan lave figurer og collager med de forskellige ting. Prøv om I kan finde ud af at lave giraffer, edderkopper, alfer etc. I kan lave en hel zoologisk have. Prøv også at skære et agern eller en kastanje op, og se hvad der er inden i. Snak om hvad de kunne blive til, hvis I havde ladet dem ligge på jorden. Allehelgensaften med græskarmænd og græskarnisser Den 31. oktober er det Halloween. Dette udtryk har vi overtaget fra engelsk, men det var også en gammel dansk tradition, at man på denne aften skulle mindes de døde og fejre de forskellige helgener. Vi kaldte det allehelgensaften. Man troede, at hekse og genfærd have særlig magt denne aften, og kom frem for at håne de helgener man fejrede. Hvis I ikke er så forudseende, at I har plantet græskar på selv, er de nemme at skaffe i butikkerne. Skrabe kødet ud og brug plantekødet i en suppe, kage eller tærte. Bagefter kan man lave en lygte af græskarskallen. Skær et ansigt i græskaret med en lille kniv og sæt et lys inden i, se det være tændt når det er mørkt. Står det uden for, holder det længere. De små pyntegræskar kan bruges til mindre børn. Lad børnene tegne små ansigter på, eller klistre skøre øjne på. Man kan flytte rundt på dem hver dag uden for, så de dukker op nye sjove steder, hvor børnene kan finde dem. Vild med vandpytter At hoppe i en vandpyt er noget af det sjoveste, der findes. Gør regnvejrsdage til yndlingsdage for både børn og voksne. Prøv en vandpyttedans med masser af hop og plasken. Eller måske I har lyst til at lave små både af forskellige materialer? Hvad kan flyde, og hvad kan ikke? Prøv at spille vandpyttegolf Hver deltager finder fem pinde eller sten. Fra et startsted skal man nu se, hvor mange kast man skal bruge på at ramme en bestemt vandpyt. Når den er ramt, udpeges en ny vandpyt, og sådan kan man fortsætte gennem en golfbane af vandpytter. Sjovest er det, hvis man, når man har ramt pytten, får lov at tage fem englehop i vandet. Hyldebærsaft Hyldebær kan plukkes i september. Hvis I har lavet hyldeblomstsaft i foråret, kan det være sjovt at se, hvordan der er kommet små bær på den samme busk, som stod med hvide blomster i maj. Hyldesaft laves af 1 kg hyldebær, 2-4 dl vand og 200 g sukker. Rib bærrene fra stilken og kom dem i en gryde. Det gøres lettest med en gaffel, når det er børn, der arbejder. Tilsæt vand og sukker, og bring gryden i kog. Der skal være så meget vand ved, at bærrene netop er dækket. Kog bærrene ved svag varme ca. 20 min. Si bærrene fra gennem en si eller et klæde. Smag til med sukker. Saften kan gemmes, hvis I fryser det eller skylder flasken med atamon.

18 18 Ud i naturen året rundt November og december I de mørke, kolde og våde måneder i slutningen af året, har vi tradition for at rykke indendørs. Men der er masser af oplevelser ude i naturen, man ikke skal snyde sig selv for. Vintermånederne byder på særlige stemninger i naturen: Stilhed i skoven, skumring og mørke, fortælling ved bålet og selvfølgelig juleforberedelser. Børnene kan lære om, hvordan dyrene overlever om vinteren, og de kan hjælpe fuglene, ved at lave fuglemad og hænge ud. Naturen om vinteren Brug sanserne Lyt er der nogle fugle eller andre dyr? Hvordan lyder vinden i træerne, når der ikke er blade på? Føl på det bløde mos i skovbunden og den ru bark på træstammerne. Hvordan lugter det i skovbunden og under bladene? Hvad finder man i naturen netop nu? Prøv at finde 5 naturting, som I kan tale om. Det kan være 5 ting som dyrene kan spise, 5 brune ting eller 5 ting af træ. Prøv at komme på 5 ting, der ikke er i naturen om vinteren, men som er der om sommeren. Mad til fuglene Lav fuglemad af solsikkefrø og fedt i en gryde, eller varm palmin og frø i hænderne mens I ælter rundt. Brug bunden af en mælkekarton eller noget andet der egner sig godt til at hælde den tykke, varme masse i. Sæt fuglemaden op uden for vinduet. Husk at hvis man først er begyndt at fodre fugle, skal man blive ved hele vinteren. Egern Dyr om vinteren Mus Spætte Gå uden for og prøv om I kan finde nogle dyr i naturen, eller spor efter dyr. I kan også kikke på billeder i en bog. Snak om hvordan dyrene overlever vinteren og hvad de spiser. Nogle går i hi, nogle flyver syd på, og andre har spist sig tykke for at klare kulden. Find afgnavet grankogler. Hvem spiser dem? Er der forskel på hvordan de spiser dem? Bål i den kolde tid Det kan være særligt hyggeligt at lave bål, når det er mørkt og koldt. Man kan sidde omkring det og få varmen og man kan spise sin madpakke ved bålet. I kan naturligvis også varme saft eller lave snobrød, eller I kan riste varme berlinere: Lav en bolledej og lad hvert barn få sin egen dejklat i en pose på maven under flyverdragten, så dejen varmes og hæver. Det er sjovt og lidt grænseoverskridende, men det virker! Bollerne ristes i olie på bålpanden og rulles i lidt sukker.

19 Ud i naturen året rundt 19 En god historie Fortæl historier, når I sidder rundt om bålet i tusmørket. Er I gode til at digte? At bruge sin fantasi og fortælle en god historie, er noget, man kan træne og blive god til. Historier om nisser og skovens vilde dyr er oplagte. I kan digte sammen, så at den næste tager over, når man går i stå i fortællingen. I kan også illustrerer historien med kroppen, så man basker som en fugl, tramper som en trold eller hopper som et egern. Jul i naturen Det er oplagt at tage en tur i skoven, for at samle ting ind til en juledekoration. I kan også prøve at finde store grankogler i skoven og lave julenisser af dem med øjne, vatskæg og rød filthue. Juletræet behøver ikke at blive fældet og slæbt med indenfor. Pynt det ude på legepladsen, så kan I også nemmere løbe rundt om det. Brug blade, agern, æbler eller kogler, som I trækker på ståltråd, eller hæng jeres hjemmeslavede fuglekugler på træet. Skovtroldene Denne leg er rigtig god at få varmen af: Forestil jer, at I er en gruppe skovtrolde, der sidder og spiser frokost i naturen. Troldemor begynder at fryse og rejser sig og begynder at trampe rundt i en cirkel. Alle troldeungerne følger med, og snart går alle rundt i ring. Troldemor fryser stadig, så hun begynder at klappe sig på lårene. Alle ungerne gør det samme, mens de stadig går rundt i en cirkel. Pludselig ser troldemor en masse lækre frøer hoppe rundt på jorden foran sig. Trolde elsker frøer, så mens hun stadig går, bukker hun sig med jævne mellemrum og hapser frøerne. Ungerne kopierer bevægelsen. Troldemor får nu øje på en masse lækre æbler, der hænger ned fra træerne. Alle går helt op på tæerne og strækker sig for at plukke æblerne. Men hov, var det lyden af mennesker? Troldemor råber Gem jer, og alle troldeungerne styrter væk og gemmer sig bag nærmeste busk, træ eller lignende. Pyha, menneskene er væk, og faren er drevet over. Alle skovtroldene kan atter sætte sig ned igen eller fortsætte deres skovvandring men nu med fornyet energi og varme i kroppen. Julegaver af naturting Tag ud i naturen og led efter flade ting (blade, strå, mos, fjer etc.). Når I kommer hjem, skal børnene fordele fundene på lamineringsplast og på den måde lave et fladt billede. De kan også skrive deres navn på et farvet stykke papir og lægge ved. Man kan også sætte snor i de mindre ting og brug dem til julepynt. Snit nisser med røde og grønne huer Det nemmeste at snitte, er en nisse. En grenstump på ca. 5 cm og tyk nok til at kunne stå selv, snittes spids i den ene ende. Spidsen er nissehuen, og den skal males rød eller grøn, alt efter om det er en nissepige eller en nissedreng pigerne har grønne huer! Mal også ansigt på nisserne og lad dem stå i samlet flok og pynte.

20 Naturen byder på herlige aktiviteter og oplevelser året rundt. Hver årstid har sine egne stemninger, og hver måned byder på særlige naturfænomener. Dette hæfte inspirerer til at opleve naturen og følge årets cyklus. Brug hæftet til at huske på de oplevelser, der er at finde ude i naturen i de forskellige måneder, og de aktiviteter der følger med forår, sommer, efterår og vinter. Hæftet byder på ideer til kreative, vilde, sjove, hyggelige og lærerige aktiviteter og oplevelser ude i naturen. Der er masser af inspiration og udfordringer for både krop, sanser og hjerne særligt målrettet førskolealderen. Rigtig god fornøjelse! Design og produktion: meyer & bukdahl as Friluftsrådet Scandiagade 13 DK-2450 København SV Tel Fax

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2 Årstid: Årstid: Forår og sommer Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 2 - trin for trin Som skal grønsmutterne være sammen med Troldefine. Troldefine elsker

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

I skoven med læreplanerne - en skovuge

I skoven med læreplanerne - en skovuge I skoven med læreplanerne - en skovuge Af Lisbeth Nielsen og Anette Sommer, Bøgely Skovbørnehave, Ringsted Kommune Personlig udvikling og social kompetence Vi fokuser på læreplanstemaerne alsidig personlig

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Små Grønne Spirer. Om Grønne Spirer

Små Grønne Spirer. Om Grønne Spirer Små Grønne Spirer Indhold: Om grønne Spirer Erfaringerne fra de første år med små Grønne Spirer Læreplanstemaerne, naturen og de 0-3 årige Eksempler og udtalelser fra institutionerne Tumlingens naturkanon

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Vintermånederne. Personlig udvikling og sociale kompetencer. Natur-noter

Vintermånederne. Personlig udvikling og sociale kompetencer. Natur-noter Vintermånederne Personlig udvikling og sociale kompetencer Natur-noter (skriv egne kommentarer her) Det er nemt at komme ud i naturen om sommeren, når solen skinner og udelivet frister, men halvdelen af

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Ideen i de følgende aktiviteter er at eleverne gennem leg og fysisk aktivitet får en forståelse af levende

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt.

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt. ÆBLESKIVER Ca. 40 stk. 6 æggeblommer 2 spsk. sukker 2 ½ dl soja cuisine (mælkefri madlavningsfløde) 2 ½ dl soja- eller risdrik 30 g gær 400 g hvedemel 125 g margarine (mælkefri) Skal af 1 økologisk citron

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Polar Bear Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. 2. klasse Du skal bruge: Til læreren tuscher saks Isbjørnen er i

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9

sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9 sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9 Det er sommer, himlen er blå, og havens frugtbuske bugner af bær... Vil du fryde dine smagsløg med hjemmelavet saft, marmelade og andre søde

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Havefest. Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere. Se menu

Havefest. Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere. Se menu Havefest Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere Se menu Tre konkurrencer: 1. Frisbee Golf 2. Langdistance pusterørsskydning 3. Avisstafet Grill-

Læs mere

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney Party-tip DisneyJunior.co.uk ø Bed dine venner om at klæde sig ud som pirater til partyet! Så kan du uddele priser for bedste piratudklædning! Rul invitationen, som du udskrev fra denne side, sammen, og

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg

Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg Mageløse Madam Inger Lynghøjen 8600 Silkeborg Historien om heksen, der heksede Madmor Inger om til Mageløse Madam Inger og fik hende til I dag bor der en masse søde børn og nogle voksne ude i huset på

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik:

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: Musik og Spræl Klapstart D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: (klap skiftevis på lår og i hænder) G D A D :Goddaw sir vi til fødderne, knæene og mawsen: (klap det omtalte

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

WWW.KROPPENPÅTOPPEN.DK

WWW.KROPPENPÅTOPPEN.DK WWW.KROPPENPÅTOPPEN.DK 4 VÅDE VANDAKTIVITETER FORBEREDELSE: Hav sten, blade, kanel, opvaskemiddel, tagrender, rør, slanger, flasker og strips klar. AKTIVITETER: Hvordan løber vandet?: Hæng gamle tagrender,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

S t o r y l i n e. Målgruppe 0-3 år. Af Marianne Hahn

S t o r y l i n e. Målgruppe 0-3 år. Af Marianne Hahn S t o r y l i n e Målgruppe 0-3 år Af Marianne Hahn Indholdfortegnelse Historie Teori Motivationshistorie Aktiviteter Teori Værksted Natur Musik Drama Medier Motivationshistorier Værksted Historie 1 Historie

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

JEG er din KARTOFFEL!

JEG er din KARTOFFEL! JEG er din KARTOFFEL! I dette hæfte kan du lære noget om mig. Skriv dit navn: Ha det sjovt! Jeg er din Kartoffel! side 2 af 14 Mit kartoffelliv: Fra knold til kartoffelplante til knold. Jeg bliver lagt

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

Hvede, havre, byg og rug

Hvede, havre, byg og rug Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om Korn Hvede, havre, byg og rug INDSKOLINGen: 1.-3. klasse PLANTER er også mad Tema om korn INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Delemne

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Helt vild med strandlegepladsen

Helt vild med strandlegepladsen Helt vild med Strandlegepladsen og lige her omkring er tænkt som en lille byvandring i Hornbæk fiskerleje for børn og deres voksne. Hæftet kan anvendes på forskellige måder, alt efter børnenes alder, og

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Inspiration til bevægelse i naturen

Inspiration til bevægelse i naturen Inspiration til bevægelse i naturen Af Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d., ejer af firmaet movementum. I Kærehave projektet blev move nnature konceptet, som jeg har udviklet, brugt i undervisningen

Læs mere