VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 08/09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 08/09"

Transkript

1 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 08/09

2 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF

3 Indhold Forord/Velkommen til de nye elever...side 3 Når ting bliver til kunst...side 4 Livøturen side 6 Om AT-rejser (3g)...side 8 2q i Budapest...side 16 London Calling (2p)...side 20 Aktivitetsdag...side 22 Studieværksted...side 23 Vi bringer sporten...side 24 Yes We Could (amerikansk valgaften)...side 26 Filosofi på tur...side 27 Fællestime om sundhed...side 28 Redningens mange ansigter...side 30 Den store skolefest...side 31 Gymnasiekoret i København...side 32 2g-klasserejser...side 33 1s i interkulturelt samarbejde...side 42 Redaktion: Jørgen Jørgensen og Jonna Fransgård i samarbejde med Informations- og profiludvalget: Morten Severin, Pernille Olesen, Jesper Lambert-Jensen, Marie Antonsen, Birgitte Buus, Bente Nielsen, Louise Andersen, 3k, Poul Lyby Han sen, 1t, og Mathias Lau Nielsen, 1x. Fotos: Johan Nitschke, Peter Stenild, Kirsten Svejstrup, Trine Madsbøll, Carsten Poulsen, Morten Severin, Mads Ilsøe, Sisse Haldrup, Ege Johan Jespersen, Jesper Sørensen, Stine Dinesen, Jonna Fransgård, m.fl. Omslag: Billedkunstelever fra holdet på b-niveau med deres døre. Design: Jonna Fransgård og Sanne Kvist Nielsen. Kan matematik opklare forbrydelser?...side 44 Fællestime med Jens Rohde...side 45 1q: Sport og film indtager to af Danmarks storbyer...side 46 Interview med elevambassadører...side 48 Forårskoncert...side 50 Udvekslingsstudent på VHG...side 53 Sel - Salt - Salz - Sale...side 54 Personaleoplysninger...side 55 Mindeord...side 60 Vesthimmerlands Gymnasium og HF Jyllandsgade Aars Tlf Fax Hjemmeside: Tryk & repro: Aars Bogtryk & Offset 2 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

4 Døre lukkes i nye døre åbnes Sådan er livet! For jer, der snart skal forlade skolen med en rød eller blå hue på hovedet som synligt bevis på to eller tre års mere eller mindre koncentreret slid med lektierne, kan dette årsskrift bruges til at mindes og fastholde nogle af de sociale oplevelser, som gymnasietiden også bød på. F.eks. aktivitetsdagen i september, hvor klasserne dystede på livet løs mod hinanden. Eller klasserejsen, som måske åbnede for et møde med en anden kultur. For jer nye elever, som snart skal træde ind ad skolens automatiske indgangsdør for første gang og måske med lidt sommerfugle i maven kan årsskriftet bruges til at orientere jer lidt i den verden, som I nu bliver en del af, og få et indtryk af de aktiviteter, der præger skoleåret: hyttetur til Livø, fællestimer, ekskursioner, forårskoncert, skolefest. Temaet for nogle fællestimer og aktiviteter var sundhed og sport, men I kan også læse om et filosofiholds og et matematikholds besøg på Aalborg Universitet, om amerikansk valgaften på skolen, om vores nye elevambassadører og om studieværkstedet, hvor man kan få hjælp til lektierne. De åbne døre ud til den vide verden har i øvrigt ført til, at enkelte indlæg er på engelsk og dermed understreger det internationale. De døre, der pryder forsiden, kan I læse mere om inde i bladet, hvor billedkunst-elever fortæller om deres ideer og tanker i forbindelse med deres projekt med at udsmykke døre. Held og lykke med at åbne døre til nye verdener og rigtig god læselyst! Jørgen Jørgensen og Jonna Fransgård Til de nye elever Skoleåret har som sædvanligt fristes man til at sige været præget af travlhed. Bl.a. har vi været optaget af at finde ud af, hvad omverdenen mener om os og vor virksomhed. Tidligere har der måske været en tendens til, at vi har lukket os for meget om os selv, men i efteråret besluttede vi i samarbejde med et konsulentfirma fra København, Aftryk at gennemføre en storstilet undersøgelse af, hvilket billede eleverne i omegnens 9. og 10. klasser har af os. Vi sendte dels et stort antal spørgeskemaer ud, dels tog konsulenterne fra Aftryk ud og lavede fokusgruppeinterviews på forskellige skoler i vores naturlige opland. Resultatet blev en diger rapport med nogle tankevækkende konklusioner. Den sammenhæng mellem social arv og valg af ungdomsuddannelse, som rapporten konstaterer, kom ikke bag på os. Derimod undrede det os, at eleverne opfattede det faglige niveau på VHG som meget højt i forhold til vore nabogymnasier. Aftryk kunne på baggrund af fokusgruppeinterviewene - fortælle os, at kl.-eleverne ikke var i tvivl om, at det var et fedt sted at gå sådan rent socialt, men de var i tvivl om, hvorvidt de rent fagligt kunne klare en uddannelse hos os. Og det gjaldt vel at mærke elever, som konsulenterne opfattede som ret kvikke. Selvfølgelig er alle gymnasielærere ambitiøse på deres fags vegne, så der er i sig selv ikke noget i vejen med at få prædikatet høj faglighed for en skole. Men det bliver et problem, hvis nogle elever, der har evnerne til at tage en stx- eller hf-eksamen, på forhånd fravælger os ud fra nogle overdrevne forestillinger om, hvor svært det er. Vores mål som institution må være at bidrage til, at alle får den uddannelse, deres evner berettiger til, og at uddannelsesniveauet generelt hæves i Vesthimmerland. Rapportens konklusioner gav således anledning til et par ændringer i den måde, vi informerer om os selv og markedsfører os på. Først og fremmest uddannede vi nogle elever til at være ambassadører for vor skole. Det be tyder i praksis, at vi sender elever ud for at orientere, når omegnens skoler sender bud efter os til et eller andet arrangement. Vi tror på, at den information, der gives fra elev Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

5 til elev, er mere autentisk, end hvad en lærer fortæller. Elever fokuserer såvel på det sociale liv på skolen som på det faglige arbejde, der skal præsteres for at få et rimeligt udbytte af gymnasietiden. Vi benytter os også af vore elevambassadører, når vi har besøg på skolen af elever udefra. Efter at den nye vejledningslov er trådt i kraft, har vi jævnligt sådanne skolebesøg. Det gælder især brobygningsforløb af en uges varighed for 10.kl.-elever og 1½ dags præsentationsbesøg af 8.kl.-elever samt i mindre grad besøg af 9.kl.-elever. Til disse elever laver vi særligt tilrettelagte faglige forløb, men vi kan se af gæsternes evalueringer, at et element, der betyder meget for dem, er mødet med skolens egne elever, hvor de får et reelt indtryk af, hvordan det er at gå på skolen. Disse besøg gør endvidere, at vore lærere får større indblik i, hvad der rent fagligt kan være et problem, når man fra folkeskolen starter i gymnasiet. På baggrund af denne erfaring har vi i dette skoleår etableret et studieværksted to gange om ugen, hvor man kan komme og få hjælp med skolearbejdet af ældre elever og lærere. I det nye skoleår vil vi også udvikle et nyt brobygnings- og vejledningstilbud, som vi har fået tilskud til fra Regionsrådets Uddannelsespulje. Det er tanken at anskaffe en bus, indrette den som et mobilt undervisningslokale og udvikle undervisningstilbud, der kan afvikles som workshops for områdets folke- og efterskoler. Filosofien bag projektet er: Hvis de ikke kommer til os, må vi komme ud til dem. Her vil vore egne elever igen få en rolle som formidlere. Den ovenfor nævnte rapport indeholder endelig et afsnit med en intern evaluering af skolen, og her er vi i den heldige situation, at vore elever er meget glade for at gå her. Vi kan således ikke forestille os bedre ambassadører for vor skole i forbindelse med information og markedsføring. Det viser sig også på andre måder: I 2. og 3.g samt 2.hf er eleverne ofte på rejser til udlandet. Også fordi vi er en skole, der tager den globale udfordring alvorligt (vi har siden 2000 været Unesco-skole og derigennem været med i flere internationale netværk). Og tilbagemeldingerne fra disse rejser er, at vore elever godt kan begå sig, når de møder elever fra andre kulturer og sprogområder. Jeg vil opfordre jer til at læse dette årsskrift for at få et indtryk af, hvad der venter jer på jeres nye arbejdsplads, og hvilke oplevelser I kan se frem til, når I nu bliver ambassadører på Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Kirsten Holmgaard Installationskunst på VHG Når ting bliver til kunst B-niveau holdet i billedkunst har i foråret arbejdet med installationer. Installationer er en kunstform, hvor almindelige genstande bliver omdannet til et kunstværk, hvor beskuerens fortolkning og deltagelse bliver til en del af værket. Overskriften på det samlede værk er dør vi når, et ordspil, der er blevet fortolket på forskellige måder. Eleverne har med deres værker givet deres bud på, hvordan en dør kan fortælle en historie. Karen Christensen, 3a: En dør er ofte grænsen imellem frihed og fængsel, altså en dør, som vi når på et tidspunkt. Selvom frihed er en rettighed, er det ikke alle, der opnår denne frihed. Katten er sin egen, og den har adgang til den frihed, som den ønsker. For den er friheden et valg i form af en kattelem. Barnet kan ikke tage vare på sig selv og derfor heller ikke selv administrere friheden. Friheden er derfor også et ansvar, som barnet først kan tage, når det kan nå nøglen. Marianne Jakobsen, 2p: Min dør skal markere en overgang fra et stadie til et andet. Her er det overgangen fra barn til voksen. På den ene side ses barndommens drømmeverden med eventyrslottet og barbiedukken. Regnbuen er symbol på overgangen fra barn til voksen, hvor man ikke ved, hvad der venter for enden. På den anden side af døren ses voksenverdenen og nogle af de genstande, der hører voksenverdenen til. Kamilla Ullits, 2p: Med min dør vil jeg gerne vise, at mange mennesker viser forskellige ansigter og ikke altid viser deres virkelige ansigt, men i stedet sætter en facade op som beskyttelse mod omverdenen. Hvilket ansigt viser vi? I samvær med andre mennesker kan vi gå rundt og virke som om, at vi har styr på det hele der er intet der kan slå os ud i det senmoderne samfund, men når vi ikke er sammen med andre når vi er alene, så bryder alle tankerne og frustrationerne frem. Vi er magtesløse. Vores facade krakelerer. 4 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

6 Iben R. Jensen, 3k: Dørens to sider repræsenterer henholdsvis krig og fred og viser, hvor lidt der skal til, før overgangen fra fred til krig finder sted. Karmens billeder af krigsbomber og sønderbombede byer understreger min holdning til især brugen af bomber under krig, der alt for let også rammer uskyldige mennesker. Stinne Winde, 2p: De fortabte sjæle svæver mod genfødselskarret for at blive genfødt til et nyt og bedre liv. Den ene side af døren: De døde sjæle eller mennesker går mod genfødselskarret. Jannie Silkeborg, 3a: Min dør er egentlig blot et simpelt billede på, hvor nemt vi kommer til at blive en smule egoistiske. Jeg står selv lige nu midt i uddannelsesræset, hvor alt kommer til at handle om OS selv og VORES karriere. Vi får rettet rigtig meget opmærksomhed mod os selv, og det kan komme til at resultere i, at vi glemmer at tænke på alle de andre her i vores verden, som ikke engang har muligheden for en uddannelse. Manges liv handler så meget om os selv, at et af de største dilemmaer er, hvornår vi skal vælge at få en hund! Så døren er egentlig en dør til en mere opmærksom verden, som jeg håber vi en dag vil nå Lise Larsen, 3a: Døren symboliserer det sammenstød, vi oplever lige nu og her i Danmark. Det er et sammenstød mellem kristendommen og islam. Det er et sammenstød, der har skabt had og misforståelser. Men der er mulighed for at åbne døren, bygge en bro og skabe forståelse mellem de to religioner. Dørene er doneret af JELD-WEN. Kirsten Svejstrup Sørensen Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

7 September Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

8 Livøturen min. tager det at sejle fra Rønbjerg til den lille perle midt i Limfjorden. Biler og hunde må ikke medbringes på færgen, som ellers transporterer alt lige fra studerende på hyttetur til passionerede naturelskere og levnedsmidler, ikke at forglemme, til øens lokale, eneste og meget besøgte købmandsforretning. Fra vi, dvs. alle 1hf ere og 1g ere samt 14 lærere, ramte færgelejet på Livø, mærkede vi, at vi nu var trådt ind i en anden og mere primitiv verden. Mens traktorens anhænger fyldtes til bristepunktet med sportstasker og soveposer, havde lærerne nok at se til, da de var nødsaget til at skubbe den store udlejningstrailer fyldt med musikinstrumenter og sportsremedier fra færgen og op til øens kirke. En lille detalje var nemlig, at der på daværende tidspunkt var tale om et mindre skybrud, så vi og vore medbragte ejendele blev gennemblødt på vandringen mod vores kommende bopæl for de næste to dage. Efter indkvarteringen skinnede solen dog fra en skyfri himmel, og snart blev den noget kaotiske ankomst glemt. Efter madpakkespisning skulle eleverne agere prøvekaniner for musiklærernes ambitiøse planer. De havde nemlig bestemt, at samtlige elever skulle indgå i et 1. årgangskor ved den efterfølgende forældreaften på skolen en uges tid senere. Eleverne skulle i løbet af to eftermiddage lære intet mindre end et gospel- og et TV-2nummer. Naturfag var selvfølgelig også på programmet. Livø er trods sine kun 300 ha berømt for en meget varieret natur, så med to biologi- og geografientusiaster i front tog hele flokken en tur til én af Livøs mange strande. Herefter blev der afholdt Ø-ralley med indlagte poster, der kredsede omkring gruppernes samarbejdsevne. Denne blev også altafgørende i klasseturneringerne i rundbold, ultimate, fodbold og volley, hvor der blev kæmpet med næb og kløer om håneretten for det meste i al venskabelighed. Endvidere diskuterede de enkelte klasser spilleregler for en kommende klasserumskultur. Hvordan er og bliver man en god elev og studerende på VHG? Og endelig det meget vigtige punkt, nemlig planlægning af klassens underholdning den sidste aften. Her var det tydeligt at se, at kun fantasien satte grænser. Kreativiteten var helt i top, og vi blev præsenteret for både teatersport, stomp, musik og nye variationer af den gamle ballon- og stoledans. Med et brag af en koncert i musikhuset i anledning af den omtalte forældreaften, hvor man som imponeret tilskuer mærkede første spadestik til et godt sammenhold på 1. årgang, fik Livøturen en rigtig fin afslutning. Pernille Olesen September Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

9 September 2008 Om AT-rejser I det forløbne skoleår har vi indført et nyt begreb på VHG: AT-rejser. Bag dette udtryk gemmer der sig, at 3.g-klasserne, samtidig med at de er på studierejse en uges tid, gennemfører et forløb i faget almen studieforberedelse. Forud for rejsen er der gået forberedelse af emnet, og som opfølgning på rejsen udarbejdes der typisk et eller andet produkt ved hjemkomsten. Almen studieforberedelse er en timeramme til samarbejde mellem fagene, og 10% af undervisningstiden bruges på dette. De behandlede emner skal belyses af mindst 2 fag, og gerne af meget forskellige fag, så eleverne lærer at tænke over ligheder og forskelle mellem de enkelte fag og metoder. På den måde får de større bevidsthed om, hvad et fag er, og de får en metodisk bevidsthed. Det skulle også give dem evne til at kombinere indsigt fra forskellige fag og dermed bedre forstå den løbende diskussion inden for videnskabsteori. 3k var i Sydtyrol, 3a i London, 3t og 3x i Berlin, og endelig var 3s i København, og af de følgende beskrivelser kan I få et indtryk af, hvilke fag der var i spil på de forskellige rejser, og hvad det faglige indhold var. Den valgte genre for beskrivelsen afspejler i et par tilfælde studieretningen bag ATrejsen. Jørgen Jørgensen Trine fra 3k viser jordpyramider frem. 3k i Sydtyrol Fra den 12. til den 19. september var vi på studietur til Sydtyrol. Med tunge kufferter og store madpakker mødtes vi på Hobro banegård, hvorfra vi først skulle med tog til Odense for derefter at skifte til et nattog, som skulle fragte os til München. Efter en meget bumlende og trang nat i de små kupeer, blev det til endnu et togskift mod Bolzano/ Bozen. Byen har to navne, fordi det område, den ligger i, indtil 1. Verdenskrig var tysk. Herefter kom området til at høre til Italien, men da der blev ved med at være en stor tysk majoritet i byen, indførte man altså både det tyske og italienske navn. Derfor ser man også alle vejskilte i området skrevet både på tysk og italiensk. Vores togtur var dog ikke forbi, da vi ankom til Bolzano. Vi skulle nemlig til den lille by Merano/Meran det første døgn. Her ankom vi endelig efter et lille døgns rejse i øsregnvejr til Die Jugendherberge, hvor vi skulle bo. Efter en kort pause var vi klar til en gåtur rundt i Merano, som er en virkelig smuk by med dens mange blomsterbede, gamle huse og maleriske baggrund bestående af høje bjerge. Langs med floden var der et gelænder, hvorpå der hang en masse hængelåse. Historien bag dem var, at når et par var blevet gift, hængte de en hængelås på gelænderet. Herefter skulle de smide nøglen i floden, og hvis de senere hen ville skilles, måtte de altså først finde nøglen igen. Inden turen den næste dag gik tilbage til Bolzano, var vi på besøg i en botanisk have fyldt med alverdens planter. Om eftermiddagen tog vi så toget tilbage til Bolzano, hvor vi gik en ordentlig tur rundt i byen og op på Der Oswald- Promenade, hvorfra man kunne se ud over hele Bolzano. Da vi kom tilbage til vores nye hostel, var vi alle ved at være godt sultne. Nogle af os var med Ole på tysk restaurant, hvor vi smagte Knödel, som er en typisk tysk spise i Sydtyrol. Knödel er en form for kødbolle bestående af mel, kartoffel, kød og grøntsager et specielt og meget tungt måltid. Om mandagen tog vi bussen til Unterinn, hvor vi besøgte en æbleplantage. Vejen derop bestod stort set af ene hårnålesving. Der var meget langt ned, men der var også en helt fantastisk udsigt. På æbleplantagen fortalte bonden en masse om sin æbleproduktion, som kom op omkring 250 tons om året. Resten af dagen var vi på en ordentlig vandretur i bjergene. Det højeste punkt, vi nåede, var 1380 meter, så det gik stejlt opad engang imellem. På turen så vi de imponerende jordpyramider. En jordpyramide er en meter høj jordsøjle, på hvis top der ligger en stor sten. Når vandet langsomt skyller ned ad skrænterne, fungerer stenene som en hat, der holder jorden nedenunder tør og 8 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

10 September k på toppen. hård, og på den måde bliver jordsøjlerne skabt. På et tidspunkt bliver de dog så tynde, at de braser sammen. Langs vejen groede der mange vilde brombærbuske, og indimellem stødte vi på en æble- eller vindrueplantage, så der var ingen fare for at gå sukkerkold. På turen nedad var vi dog nogle stykker, der kom bagud, men efter lidt tid mødte vi en italiensk bonde, der var på vej til Bolzano med sin gamle traktor og vogn. Bonden kunne kun snakke italiensk, men vha. tegnesprog og et par få tyske gloser lykkedes det os at få et lift. Vi sprang på ladvognen, og så skal jeg ellers love for, at det gik stærkt nedad på den smalle vej gennem skoven bestående af hårnålesving og stejle skrænter ved siden. Lidt længere nede mødte vi flere fra klassen, som også sprang på. Vi endte derfor med at være en hel flok, der med rystende ben og beskidte bagender blev sat af i Bolzano. Turen var en rigtig motionstur. Onsdag var vi nemlig igen på vandretur i bjergene. Her startede vi dagen med at gå op ad en vej med 25% stigning, hvorefter vi skulle måle vores puls. Lidt senere tog vi en svævebane længere op ad bjerget. Den gik rigtig stejlt opad, men igen var der en helt fantastisk udsigt ud over hele Bolzano. Da vi kom helt op, var der kun 9 varmt. Til sammenligning var der 20, da vi om eftermiddagen kom tilbage til Bolzano. I Bolzano var der et kæmpemarked på torvet, hvor man i massevis kunne købe alverdens lækkerier frugt, ost, kød, brød, blomster og noget helt fantastisk chokolade. Det var rigtig godt og billigt i modsætning til Laubengasse, som var Bolzanos dyre indkøbsgade. Her var eksklusive butikker fyldt med mærkevarer, og havde man pengepungen i orden, ville det helt sikkert være paradis. Onsdag aften var den sidste i Bolzano, inden turen gik hjemad igen. Pernille fyldte 18 dagen efter, så vi fejrede hende på en af byens restauranter. Her kunne de danske bartendere godt lære lidt, hvad angår kreative drinks. Pludselig blev det altså torsdag, og vi måtte vende snuden hjemad mod Danmark. Alt i alt var det en helt fantastisk tur, hvor de fleste nok særligt vil mindes solen, æblerne og de laaange vandreture i bjergene. Trine Lund Krogh Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

11 September 2008 Tiden går og tiden står stille om det at være på studietur med 3a. tiden går og tiden står stille. enkelte museer hænger os ud af halsen (ikke bogstaveligt), men det gør ikke noget, for her i london går tiden og står stille samtidig. shakespeares fortryllende verden i the globe gjorde mig lykkelig. en gåtur gennem det halve af london for at høre om anden verdenskrig gjorde mig træt, gav mig rygsmerter, damen var mærkelig og dog ret fascinerende (men det var meget lærerigt!). jeg ligner ikke churchill, men jeg vinder også nobelprisen i litteratur en dag. big ben er 315,9 fod høj, det er min big ben ikke. nogle gange kunne jeg godt tænke mig, at du var ligesom mumierne på british museum stille. at vågne til en snorkende kammerat, lugten af mandesved og de lette tømmermænd fik mig til at føle mig som poul reichardt. med udtørret hud og dårlige sko og hullede bukser vandrede, slentrede, løb og levede jeg mig vej gennem denne by, hvor hver gade er ens hjem, og folk er venlige og rare, ligesom fulderikkerne på ens eget værtshus. i london er larmen stille, og stilheden er larmende, og folk er smukke, du er smuk og jeg er smuk. storbyer har altid været en favorit duften, smagen, følelsen... det hele, men i london er det mere end det. london var vores city of dreams i en uge. Johannes Jacobsen, 3a 10 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

12 Matematikere i Berlin I 3x lavede hver gruppe deres egen hjemmeside om ATturen til Berlin for at give inspiration til andre, der skal på studietur til Berlin. Emnet for turen var Fortidsbearbejdelse, arkitektur og byplanlægning i Berlin i dag, hvor fakulteterne naturvidenskab og humaniora var repræsenteret af fagene matematik og tysk. Inden for humaniora-delen arbejdede klassen med novellen Omskæringen af Bernhard Schlink, Den handler om Andi, der er tysker, og Sarah, der er jøde; de to rejser sammen til Tyskland. Gennem novellen ses flere forskellige grundholdninger til Vergangenheitsbewältigung, dvs. fortidsbearbejdelse. Derudover analyserede 3x specielle bygningsværker og seværdigheder i Tyskland, hvorigennem man kan se fortidsbearbejdelsen. Emnet set fra det naturvidenskabelige perspektiv tog udgangspunkt i, at man matematisk kan beskrive arkitekturen og gennem matematiske refleksioner beskrive fortidsbearbejdelsen i Berlin. Arkitekturen, der var valgt, var to kasser ved Holocaust Denkmal, der leder tanken hen på sarkofager/kister som symbol på alle de dræbte jøder under anden verdenskrig. Nedenfor følger dele af en gruppes besvarelse (se også I vores opgavebeskrivelse lød den matematiske del som følger: Hjemmesiden skal indeholde billeder af de valgte sarkofager, samt 3D-tegninger med koordinater af samme. Hertil kommer refleksioner over vinkler og flader. Desuden skal der være billeder af øvrige valgte bygninger og/eller monumenter med refleksioner over de anvendte matematiske kurver og deres matematiske og kulturelle baggrund. På denne side, finder du 3D grafer af Holocaust Denkmal sarkofager samt refleksion over Hauptbahnhof og Jüdische museum. Holocaust Denkmal Formålet med vores besøg på Holocaust Denkmal var at måle to sarkofager. Hvorefter vi skulle indsætte dem i 3D koordinatsystem. September Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

13 September 2008 Berlin Hauptbahnhof Billedet herover viser facaden af Haupbahnhof i Berlin. Berlin Hauptbahnhof er et utroligt bygningsværk, med mange matematiske former. Oven over indgangspartiet kan man se et stykke af en parabelbue. Denne parabelbue er optegnet med rødt; det er den, vi vil lave beregning på. Vi har til at starte med antaget, at buen over hver indgang på hovedbanegården i Berlin har samme form som en parabelbue. For at understøtte vores antagelse lagde vi et (nogenlunde frontalt) billede ind i paint og aflæste koordinater hen over hele buen. Derefter lagde vi disse in i Excel og tegnede en graf over det ved brug af XXX. Vores r-værdi blev 0,9989, og vi kan derfor betragte vores graf som værende ganske god; samtidig bekræfter det vores antagelse. Berlins hovedbanegård blev bygget for at aflaste Berlin Zoologischer Garten, da den efter murens fald blev mere og mere trafikeret. Man valgte derfor at bygge hovedbanegården på et forholdsvist øde sted, for at den ikke skulle ligge i vejen. Den er et imponerende syn med sin enorme parabelbue, der er formet over de to indgange. De store glasfacader får den til at virke meget flot og moderne. Hitler havde også en vis forkærlighed for imponerende og store bygninger, dog uden de moderne træk. Dette er muligvis årsagen til den store parabelbue og de store glasfacader, nemlig at de ikke vil have det til at minde om Hitler. I modsætning til Hauptbahnhof var mange af de bygninger, Hitler opførte, meget firkantede, med tydelig inspiration fra det græske. Hauptbahnhof rummer på ingen måde nogle af disse træk, antageligt er dette en måde, hvorpå de ikke vil hylde fortiden med Hitlers regime, men dermed ikke sagt, at det er led i at glemme fortiden. Til venstre ses den indtegnede graf for parabelbuen. 12 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

14 September t i Berlin Som en del af et AT-forløb i oldtidskundskab og samfundsfag var klassen 3t af sted til Berlin. Grundlaget for ugen var, at vi to og to skulle fremføre et oplæg, som handlede om sport og politik, her særligt med fokus på Hitlers Olympiade i Af samme årsag var vi ude at se Olympia Stadion, hvilket var en utrolig stor oplevelse særligt for dem, som også var fodboldinteresserede. Hanne Irene Sørensen og Mette B.O. var de heldige lærere, som skulle akkompagnere 3t i Berlin, og sammen med dem var 3t ude at opleve et beskyttelseskammer, Brandenburger Tor, Berlinermuren, Pergamon Museet og mange andre seværdigheder, som er i Berlin. Endvidere var den samfundsfaglige klasse så heldig at komme ind i der Bundestag, hvor de tyske politikere dagligt arbejder. Om aftenen tog alle ud at spise, og mange af aftenerne blev brugt på at udforske Berlins helt unikke grønne og røde øl. Berlin er en fantastisk by og huser så mange seværdigheder, butikker og værtshuse, at 3t med glæde tog af sted en gang til. Nanna Knudsen Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

15 September s i København Den 15. til den 19. september var 3s på studietur i Danmarks fine hovedstad København. Vi tog toget fra Hobro mandag middag og endte i København efter godt 5 timers kompakt selskab i kupeen. Da vi kom derover, blev vi indlogeret centralt på vandrehjemmet Vandkunsten. Det var en tur, som bød på mange spændende oplevelser, alle relateret til emnet demokrati. Bl.a. var vi på rundtur på Christiansborg, hvor Marianne Jelved agerede guide og viste os rundt i alt lige fra folketingssalen til Jelveds personlige kontor. På turen var der også plads til underholdning i form af Nørrebro Teaters opsætning af Junglebogen, hvor flere prominente, danske skuespillere var med. Blandt andre Preben Kristensen, Charlotte Fich og Søren Malling, for slet, slet ikke at glemme Sebastian Aagaard-Williams, som nok er mest kendt for sit medlemskab af gruppen B- Boys. Turen bød også på mange udendørs aktiviteter, så ud over masser af shopping, var vi på vandretur rundt på Nørrebro 14 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

16 for at se nærmere på velfærdsstatens spæde begyndelse. Og museer var i høj kurs. Vi var således både på bymuseet, hvor vi så, hvordan København har udviklet sig fra middelalderen op til i dag, og på Nationalmuseet, hvor vi så nær mere på antikken og demokratiets begyndelse i At hen. Vi fik også tid til at se gobelinerne i riddersalen på Christiansborg, hvor danmarkshistorien er blevet fortolket af den kontroversielle kunstner Bjørn Nørgaard. Vi sluttede turen i København af med en tur på kanalrundfarten efter et fint besøg hos Henrik Qvortrup, hvor vi fik lejlighed til at stille spørgsmål og måske også få en lidt større forståelse for hans arbejde, så den sidste dag blev brugt på at se, hvordan velfærdsstaten og demokratiet ser ud i dag. Så gik turen ellers endnu en gang mod Hobro, hvor togturen blev brugt på at spille poker og læse i de Se&Hør blade, Qvortrup havde givet os. Rikke Jakobsen September Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

17 September q i Budapest De kom dalende ned fra oven med intentionen om at erobre Ungarns hovedstad. De gebærdede sig i en em af stjernedrømme, men måtte alligevel i sidste ende sande, at der kun er plads til en dansker på ungarernes piedestal, og det er den tidligere FNdiplomat, Povl Bang-Jensen, som døde under mystiske omstændigheder på en amerikansk bænk i Folkehelt i Ungarn, men glemt herhjemme i en sådan grad, at man ligefrem måtte genopfinde en fiktiv grav, da den ungarske præsident kom anstigende med en krans for nogle år siden. Officiel modtagelse var der nu ikke tale om i den ungarske metropol, og der var hverken grund til, at machoerne kækt skulle løfte på kasketterne eller divaerne vinke overbærende til den måbende folkemængde. Og der ventede ikke noget femstjernet luksushotel for stjerner i svøb, men derimod en mere ydmyg, men udmærket indkvartering på en af Pests brogede gader, hvor hjemløse, lommetyve og plattenslagere indtager en central plads i det daglige gadebillede. Og helt formasteligt blev det, da de to selvbestaltede stifindere ikke havde tænkt sig at fremskaffe limousiner til standsmæssig transport, men i stedet uddelte transportkort til offentlig transport i selskab med menigmand og endvidere insisterede på god brug af gåben. Fra guidet tur til centrum og besøg i den imponerende markedshal med alt godt fra markerne og staldene til gruppevis skattejagt på egen hånd i den store millionby. Helt i klassens ånd med lidt skærpet konkurrence, tænkte stifinderne, da de delte opgaverne ud og proklamerede, at der var præmier på spil til de bedste. Her tog de imidlertid fejl, idet kun en gruppe syntes at have været hele vejen rundt til alle poster. Særligt kreativ syntes en gruppe at have været med en stærk mistanke om, at de havde gjort brug af mental træning og visualisering frem for fysisk tilstedeværelse på skattejagtens forskellige poster. For hvordan kan man ellers forklare, at de kunne tælle sig frem til 302 trappetrin op til toppen af kuplen på Budapests største kirke, Skt. Stefans Bazilika, og samtidig, i samme besvarelse, nå frem til, at kuplen måt te være 5 meter høj? Der var vist noget, som ikke stemte! Senere, i ly af mørket, kunne en syngende håndboldspiller fra Gedsted fejre fødselsdag i venners lag på et diskotek. Det tegnede ganske godt, indtil nogle ungarske hooligans ønskede at provokere med trunede næver. Måske havde skuffelsen over ikke at kunne slå et svagt spillende dansk fodboldlandshold få dag forinden endnu ikke lagt sig? Måske var det blot et udtryk for den misundelse, som folkedomstolen til enhver tid kan fremmane, når unge, med kikkerten rettet mod tinderne, træder ind på scenen? Hvem ved? Under alle omstændigheder formåede den syngende håndboldspiller og følget at tackle situationen med knusende ro og professionalisme; således, at alle de unge senere kunne forlade diskoteket med oprejste pander og samtlige glimtende tænder i behold. I tåleligt vejr førte stifinderne hele gruppen mod Budabjergenes top. Først med tandhjulsbane op gennem Budapests velhaverkvarterer; dernæst med bjergtoget, som er bestyret af børn, og endelig en af de påskønnede vandreture igennem fredfyldt skov op til det højeste punkt, Jánoshøjen. Den storslåede udsigt ned over Budapest syntes at være det rette element for de unge fra 2q. Alligevel var det som om, at det ikke var denne form for nærhed med stjernerne, de unge higede efter. Efter at have stået der og skuet ud over den by, der skulle besejres, foregik nedstigningen med stolelift. En fredfyldt rejse med fantastisk udsigt, der bl.a. gav indblik i, hvordan de rige ungarere har indrettet deres haver. Inspiration er jo ikke at foragte! Normalt var det sporvognene og renovationen, som vækkede en fra lykkelige drømme, men denne morgen forholdt det sig ganske anderledes. Et kuldechok rev brat legemer ud af herlige palmesus. Et hurtigt blik ud af vinduet gav ikke optimismen tilbage. For temperaturen var faldet med over 15 grader, og kaskader af koldt vand væltede ned fra oven som et varsel om destruktion mod enhver planlagt aktivitet. Den planlagte løbetur på Margretheøen måtte vige for et 16 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

18 besøg i Budapests største indkøbscenter med over 500 butikker. Forfjamskede drenge tumlede rundt mellem mærkevarer, og en stak piger i det rette element. En gigantisk forbrugsfest med anskaffelse af kærlige gaver til dem derhjemme, som til daglig støtter op om den gyldne vej mod tinderne. Livet som stjerne in spe er nødvendigvis ikke en dans på roser, og netop derfor var det en lise og naturlig gestus, at vi var velkomne på den danske ambassade. Populært var det ikke just at skulle sjaske op ad de stejle gader i Buda Glade q ere og medielærer tager et hvil i centrum. på gåben i øsende kold regn. Men anstrengelserne var det hele værd, idet stedfortrædende ambassadør, Jens Chr. Andersen, holdt et fantastisk oplæg omkring Ungarns historie og nuværende paradoksale hverdag. Og spørgelysten var glimrende! Skolebesøg på Madách Imre Gimnázium, som på mange måder er blevet hf ernes (fra VHG) andet hjem. Agnes (engelsk/historie og reformivrig lærerinde i et lidt konformt skolesystem) tog som sædvanligt kærligt imod os. Og så skete det: Talenterne blev til sande stjerner. Først i en September Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

19 September q venter på at få paprika-retter. 2q kører med klatten. engelsktime, hvor Agnes nærmest dånede bagover i ren begejstring over de danske unges talelidenskab. Og senere, da vi udstillede de lokale drenge i fodbold med teknisk elegance og samtidig udraderede det ungarske gymnasium i volley. Den fåmælte lokale idrætslærer stampede arrigt i asfalten, men det kunne nu ikke ryste stjernerne fra 2q. Tværtimod ville de ikke forlade banen efter kampen, men blev for at demonstrere tekniske detaljer i verdensklasse. Intet kunne lokke dem til omklædningsrummet, og specielt ikke, da 2q s drenge og piger registrerede, at ungarske gymnasiaster af begge køn så til med stor begejstring fra vinduerne i den fire-etagers bygning, som udgør gymnasiet. Fra sportslig triumf til en ganske anderledes rystende oplevelse på Budapests fornemste gade i en pompøs bygning, som til enhver tid vil være synonym med en ondskab og smerte, der aldrig nogensinde kan forstås. House of terror hedder dette museum, hvor først det nazistiske pilekorsparti og senere den kommunistiske efterretningstjeneste slog deres folder med et grusomt blodigt fodspor som konsekvens. En gengivelse af oplevelsen er ikke mulig, men faktum er, at vi forlod en bygning med bøjede hoveder og en fundering over, hvor sølle mennesker kan blive. Sådan en misantropisk og sørgmodig erkendelse kunne absolut ikke være den sidste erindring fra Budapest, og derfor var det eftertragtet, at stifinderne gelejdede klassen til restauranten Paprika, som med tiden er blevet et insted for VHG s hf ere. Stor glæde over portions størrelserne, men også en jubel, som delvist forstummede, da stifinderne proklamerede, at maden skulle fordøjes med en lang gåtur hjem til hotellet Proppede kufferter og hjemtur. 23 unge ankom med en intention om at erobre, men blev i stedet selv erobret og gjort til sande kosmopolitter. Bus, fly og tog og så var de pludselig tilbage i trygge rammer, hvor forældre, kærester og venner tog kærligt imod. Morten Severin 18 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

20 Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

3.b s studieophold i Sydtyskland september/oktober 2013 Elevernes dagbogstekst på Facebook samt billeder fra opholdet

3.b s studieophold i Sydtyskland september/oktober 2013 Elevernes dagbogstekst på Facebook samt billeder fra opholdet 3.b s studieophold i Sydtyskland september/oktober 2013 Elevernes dagbogstekst på Facebook samt billeder fra opholdet 30.09.13 Så er 3b TYF ankommet til Mosbach i Tyskland, hvor dagen er gået med skolebesøg

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

Midtvejsberetning fra Tornbjerg: A bientôt Marseille!

Midtvejsberetning fra Tornbjerg: A bientôt Marseille! Midtvejsberetning fra Tornbjerg: A bientôt Marseille! Dramatikstudieretningerne 1.fDr og 2.fDr på Tornbjerg Gymnasium deltager i et 2-årrigt Commeniussamarbejde, som indebærer bidrag til to teaterfestivaler

Læs mere

Nyhedsbrev februar Langemosen

Nyhedsbrev februar Langemosen NYBORG UNGDOMSSKOLE Nyhedsbrev februar F EBRUAR 2015 DENN E G ANG: Nyt på skolen 1 Skriftlige prøver 2 Vigtige datoer 2 London 3 Kære alle! Nyt på skolen Så er godt i gang med sidste del af skoleåret,

Læs mere

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at UDVEKSLING TIL AUSTRALIEN EN REJSERAPPORT Denne rejserapport er udarbejdet i forbindelse med mit udvekslingsophold til Monash University, Melbourne i perioden februar-august 2014. Udvekslingsopholdet er

Læs mere

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource Unleash The Champion Within 6 Hours Concept Titelbælte 2014 Hvad Human performance Institute har betydet for mig! Af Joachim Christensen Hvis man ser bort fra Johans og min relation fra de tidligere år

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Søgårdsskolens elevblad nr. 3. Søgårdsskolen på middelaldertur til Esrum Kloster i september Se flere billeder her:

Søgårdsskolens elevblad nr. 3. Søgårdsskolen på middelaldertur til Esrum Kloster i september Se flere billeder her: Søgårdsskolen på middelaldertur til Esrum Kloster i september Se flere billeder her: Læsning i A2 Skrevet af Valdemar, Loui og Hanin A2 Efter morgensamling læser vi i bøger. Vi lægger alle vores bøger

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau.

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau. Miniferie i Prag. Prag er en fantastisk, charmerende by med masser af flotte og gamle bygninger. I dag kommer flere millioner gæster årligt til Prag for se den gyldne by med de hundrede tårne. Efter 1989

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere