VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 08/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 08/09"

Transkript

1 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 08/09

2 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF

3 Indhold Forord/Velkommen til de nye elever...side 3 Når ting bliver til kunst...side 4 Livøturen side 6 Om AT-rejser (3g)...side 8 2q i Budapest...side 16 London Calling (2p)...side 20 Aktivitetsdag...side 22 Studieværksted...side 23 Vi bringer sporten...side 24 Yes We Could (amerikansk valgaften)...side 26 Filosofi på tur...side 27 Fællestime om sundhed...side 28 Redningens mange ansigter...side 30 Den store skolefest...side 31 Gymnasiekoret i København...side 32 2g-klasserejser...side 33 1s i interkulturelt samarbejde...side 42 Redaktion: Jørgen Jørgensen og Jonna Fransgård i samarbejde med Informations- og profiludvalget: Morten Severin, Pernille Olesen, Jesper Lambert-Jensen, Marie Antonsen, Birgitte Buus, Bente Nielsen, Louise Andersen, 3k, Poul Lyby Han sen, 1t, og Mathias Lau Nielsen, 1x. Fotos: Johan Nitschke, Peter Stenild, Kirsten Svejstrup, Trine Madsbøll, Carsten Poulsen, Morten Severin, Mads Ilsøe, Sisse Haldrup, Ege Johan Jespersen, Jesper Sørensen, Stine Dinesen, Jonna Fransgård, m.fl. Omslag: Billedkunstelever fra holdet på b-niveau med deres døre. Design: Jonna Fransgård og Sanne Kvist Nielsen. Kan matematik opklare forbrydelser?...side 44 Fællestime med Jens Rohde...side 45 1q: Sport og film indtager to af Danmarks storbyer...side 46 Interview med elevambassadører...side 48 Forårskoncert...side 50 Udvekslingsstudent på VHG...side 53 Sel - Salt - Salz - Sale...side 54 Personaleoplysninger...side 55 Mindeord...side 60 Vesthimmerlands Gymnasium og HF Jyllandsgade Aars Tlf Fax Hjemmeside: Tryk & repro: Aars Bogtryk & Offset 2 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

4 Døre lukkes i nye døre åbnes Sådan er livet! For jer, der snart skal forlade skolen med en rød eller blå hue på hovedet som synligt bevis på to eller tre års mere eller mindre koncentreret slid med lektierne, kan dette årsskrift bruges til at mindes og fastholde nogle af de sociale oplevelser, som gymnasietiden også bød på. F.eks. aktivitetsdagen i september, hvor klasserne dystede på livet løs mod hinanden. Eller klasserejsen, som måske åbnede for et møde med en anden kultur. For jer nye elever, som snart skal træde ind ad skolens automatiske indgangsdør for første gang og måske med lidt sommerfugle i maven kan årsskriftet bruges til at orientere jer lidt i den verden, som I nu bliver en del af, og få et indtryk af de aktiviteter, der præger skoleåret: hyttetur til Livø, fællestimer, ekskursioner, forårskoncert, skolefest. Temaet for nogle fællestimer og aktiviteter var sundhed og sport, men I kan også læse om et filosofiholds og et matematikholds besøg på Aalborg Universitet, om amerikansk valgaften på skolen, om vores nye elevambassadører og om studieværkstedet, hvor man kan få hjælp til lektierne. De åbne døre ud til den vide verden har i øvrigt ført til, at enkelte indlæg er på engelsk og dermed understreger det internationale. De døre, der pryder forsiden, kan I læse mere om inde i bladet, hvor billedkunst-elever fortæller om deres ideer og tanker i forbindelse med deres projekt med at udsmykke døre. Held og lykke med at åbne døre til nye verdener og rigtig god læselyst! Jørgen Jørgensen og Jonna Fransgård Til de nye elever Skoleåret har som sædvanligt fristes man til at sige været præget af travlhed. Bl.a. har vi været optaget af at finde ud af, hvad omverdenen mener om os og vor virksomhed. Tidligere har der måske været en tendens til, at vi har lukket os for meget om os selv, men i efteråret besluttede vi i samarbejde med et konsulentfirma fra København, Aftryk at gennemføre en storstilet undersøgelse af, hvilket billede eleverne i omegnens 9. og 10. klasser har af os. Vi sendte dels et stort antal spørgeskemaer ud, dels tog konsulenterne fra Aftryk ud og lavede fokusgruppeinterviews på forskellige skoler i vores naturlige opland. Resultatet blev en diger rapport med nogle tankevækkende konklusioner. Den sammenhæng mellem social arv og valg af ungdomsuddannelse, som rapporten konstaterer, kom ikke bag på os. Derimod undrede det os, at eleverne opfattede det faglige niveau på VHG som meget højt i forhold til vore nabogymnasier. Aftryk kunne på baggrund af fokusgruppeinterviewene - fortælle os, at kl.-eleverne ikke var i tvivl om, at det var et fedt sted at gå sådan rent socialt, men de var i tvivl om, hvorvidt de rent fagligt kunne klare en uddannelse hos os. Og det gjaldt vel at mærke elever, som konsulenterne opfattede som ret kvikke. Selvfølgelig er alle gymnasielærere ambitiøse på deres fags vegne, så der er i sig selv ikke noget i vejen med at få prædikatet høj faglighed for en skole. Men det bliver et problem, hvis nogle elever, der har evnerne til at tage en stx- eller hf-eksamen, på forhånd fravælger os ud fra nogle overdrevne forestillinger om, hvor svært det er. Vores mål som institution må være at bidrage til, at alle får den uddannelse, deres evner berettiger til, og at uddannelsesniveauet generelt hæves i Vesthimmerland. Rapportens konklusioner gav således anledning til et par ændringer i den måde, vi informerer om os selv og markedsfører os på. Først og fremmest uddannede vi nogle elever til at være ambassadører for vor skole. Det be tyder i praksis, at vi sender elever ud for at orientere, når omegnens skoler sender bud efter os til et eller andet arrangement. Vi tror på, at den information, der gives fra elev Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

5 til elev, er mere autentisk, end hvad en lærer fortæller. Elever fokuserer såvel på det sociale liv på skolen som på det faglige arbejde, der skal præsteres for at få et rimeligt udbytte af gymnasietiden. Vi benytter os også af vore elevambassadører, når vi har besøg på skolen af elever udefra. Efter at den nye vejledningslov er trådt i kraft, har vi jævnligt sådanne skolebesøg. Det gælder især brobygningsforløb af en uges varighed for 10.kl.-elever og 1½ dags præsentationsbesøg af 8.kl.-elever samt i mindre grad besøg af 9.kl.-elever. Til disse elever laver vi særligt tilrettelagte faglige forløb, men vi kan se af gæsternes evalueringer, at et element, der betyder meget for dem, er mødet med skolens egne elever, hvor de får et reelt indtryk af, hvordan det er at gå på skolen. Disse besøg gør endvidere, at vore lærere får større indblik i, hvad der rent fagligt kan være et problem, når man fra folkeskolen starter i gymnasiet. På baggrund af denne erfaring har vi i dette skoleår etableret et studieværksted to gange om ugen, hvor man kan komme og få hjælp med skolearbejdet af ældre elever og lærere. I det nye skoleår vil vi også udvikle et nyt brobygnings- og vejledningstilbud, som vi har fået tilskud til fra Regionsrådets Uddannelsespulje. Det er tanken at anskaffe en bus, indrette den som et mobilt undervisningslokale og udvikle undervisningstilbud, der kan afvikles som workshops for områdets folke- og efterskoler. Filosofien bag projektet er: Hvis de ikke kommer til os, må vi komme ud til dem. Her vil vore egne elever igen få en rolle som formidlere. Den ovenfor nævnte rapport indeholder endelig et afsnit med en intern evaluering af skolen, og her er vi i den heldige situation, at vore elever er meget glade for at gå her. Vi kan således ikke forestille os bedre ambassadører for vor skole i forbindelse med information og markedsføring. Det viser sig også på andre måder: I 2. og 3.g samt 2.hf er eleverne ofte på rejser til udlandet. Også fordi vi er en skole, der tager den globale udfordring alvorligt (vi har siden 2000 været Unesco-skole og derigennem været med i flere internationale netværk). Og tilbagemeldingerne fra disse rejser er, at vore elever godt kan begå sig, når de møder elever fra andre kulturer og sprogområder. Jeg vil opfordre jer til at læse dette årsskrift for at få et indtryk af, hvad der venter jer på jeres nye arbejdsplads, og hvilke oplevelser I kan se frem til, når I nu bliver ambassadører på Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Kirsten Holmgaard Installationskunst på VHG Når ting bliver til kunst B-niveau holdet i billedkunst har i foråret arbejdet med installationer. Installationer er en kunstform, hvor almindelige genstande bliver omdannet til et kunstværk, hvor beskuerens fortolkning og deltagelse bliver til en del af værket. Overskriften på det samlede værk er dør vi når, et ordspil, der er blevet fortolket på forskellige måder. Eleverne har med deres værker givet deres bud på, hvordan en dør kan fortælle en historie. Karen Christensen, 3a: En dør er ofte grænsen imellem frihed og fængsel, altså en dør, som vi når på et tidspunkt. Selvom frihed er en rettighed, er det ikke alle, der opnår denne frihed. Katten er sin egen, og den har adgang til den frihed, som den ønsker. For den er friheden et valg i form af en kattelem. Barnet kan ikke tage vare på sig selv og derfor heller ikke selv administrere friheden. Friheden er derfor også et ansvar, som barnet først kan tage, når det kan nå nøglen. Marianne Jakobsen, 2p: Min dør skal markere en overgang fra et stadie til et andet. Her er det overgangen fra barn til voksen. På den ene side ses barndommens drømmeverden med eventyrslottet og barbiedukken. Regnbuen er symbol på overgangen fra barn til voksen, hvor man ikke ved, hvad der venter for enden. På den anden side af døren ses voksenverdenen og nogle af de genstande, der hører voksenverdenen til. Kamilla Ullits, 2p: Med min dør vil jeg gerne vise, at mange mennesker viser forskellige ansigter og ikke altid viser deres virkelige ansigt, men i stedet sætter en facade op som beskyttelse mod omverdenen. Hvilket ansigt viser vi? I samvær med andre mennesker kan vi gå rundt og virke som om, at vi har styr på det hele der er intet der kan slå os ud i det senmoderne samfund, men når vi ikke er sammen med andre når vi er alene, så bryder alle tankerne og frustrationerne frem. Vi er magtesløse. Vores facade krakelerer. 4 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

6 Iben R. Jensen, 3k: Dørens to sider repræsenterer henholdsvis krig og fred og viser, hvor lidt der skal til, før overgangen fra fred til krig finder sted. Karmens billeder af krigsbomber og sønderbombede byer understreger min holdning til især brugen af bomber under krig, der alt for let også rammer uskyldige mennesker. Stinne Winde, 2p: De fortabte sjæle svæver mod genfødselskarret for at blive genfødt til et nyt og bedre liv. Den ene side af døren: De døde sjæle eller mennesker går mod genfødselskarret. Jannie Silkeborg, 3a: Min dør er egentlig blot et simpelt billede på, hvor nemt vi kommer til at blive en smule egoistiske. Jeg står selv lige nu midt i uddannelsesræset, hvor alt kommer til at handle om OS selv og VORES karriere. Vi får rettet rigtig meget opmærksomhed mod os selv, og det kan komme til at resultere i, at vi glemmer at tænke på alle de andre her i vores verden, som ikke engang har muligheden for en uddannelse. Manges liv handler så meget om os selv, at et af de største dilemmaer er, hvornår vi skal vælge at få en hund! Så døren er egentlig en dør til en mere opmærksom verden, som jeg håber vi en dag vil nå Lise Larsen, 3a: Døren symboliserer det sammenstød, vi oplever lige nu og her i Danmark. Det er et sammenstød mellem kristendommen og islam. Det er et sammenstød, der har skabt had og misforståelser. Men der er mulighed for at åbne døren, bygge en bro og skabe forståelse mellem de to religioner. Dørene er doneret af JELD-WEN. Kirsten Svejstrup Sørensen Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

7 September Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

8 Livøturen min. tager det at sejle fra Rønbjerg til den lille perle midt i Limfjorden. Biler og hunde må ikke medbringes på færgen, som ellers transporterer alt lige fra studerende på hyttetur til passionerede naturelskere og levnedsmidler, ikke at forglemme, til øens lokale, eneste og meget besøgte købmandsforretning. Fra vi, dvs. alle 1hf ere og 1g ere samt 14 lærere, ramte færgelejet på Livø, mærkede vi, at vi nu var trådt ind i en anden og mere primitiv verden. Mens traktorens anhænger fyldtes til bristepunktet med sportstasker og soveposer, havde lærerne nok at se til, da de var nødsaget til at skubbe den store udlejningstrailer fyldt med musikinstrumenter og sportsremedier fra færgen og op til øens kirke. En lille detalje var nemlig, at der på daværende tidspunkt var tale om et mindre skybrud, så vi og vore medbragte ejendele blev gennemblødt på vandringen mod vores kommende bopæl for de næste to dage. Efter indkvarteringen skinnede solen dog fra en skyfri himmel, og snart blev den noget kaotiske ankomst glemt. Efter madpakkespisning skulle eleverne agere prøvekaniner for musiklærernes ambitiøse planer. De havde nemlig bestemt, at samtlige elever skulle indgå i et 1. årgangskor ved den efterfølgende forældreaften på skolen en uges tid senere. Eleverne skulle i løbet af to eftermiddage lære intet mindre end et gospel- og et TV-2nummer. Naturfag var selvfølgelig også på programmet. Livø er trods sine kun 300 ha berømt for en meget varieret natur, så med to biologi- og geografientusiaster i front tog hele flokken en tur til én af Livøs mange strande. Herefter blev der afholdt Ø-ralley med indlagte poster, der kredsede omkring gruppernes samarbejdsevne. Denne blev også altafgørende i klasseturneringerne i rundbold, ultimate, fodbold og volley, hvor der blev kæmpet med næb og kløer om håneretten for det meste i al venskabelighed. Endvidere diskuterede de enkelte klasser spilleregler for en kommende klasserumskultur. Hvordan er og bliver man en god elev og studerende på VHG? Og endelig det meget vigtige punkt, nemlig planlægning af klassens underholdning den sidste aften. Her var det tydeligt at se, at kun fantasien satte grænser. Kreativiteten var helt i top, og vi blev præsenteret for både teatersport, stomp, musik og nye variationer af den gamle ballon- og stoledans. Med et brag af en koncert i musikhuset i anledning af den omtalte forældreaften, hvor man som imponeret tilskuer mærkede første spadestik til et godt sammenhold på 1. årgang, fik Livøturen en rigtig fin afslutning. Pernille Olesen September Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

9 September 2008 Om AT-rejser I det forløbne skoleår har vi indført et nyt begreb på VHG: AT-rejser. Bag dette udtryk gemmer der sig, at 3.g-klasserne, samtidig med at de er på studierejse en uges tid, gennemfører et forløb i faget almen studieforberedelse. Forud for rejsen er der gået forberedelse af emnet, og som opfølgning på rejsen udarbejdes der typisk et eller andet produkt ved hjemkomsten. Almen studieforberedelse er en timeramme til samarbejde mellem fagene, og 10% af undervisningstiden bruges på dette. De behandlede emner skal belyses af mindst 2 fag, og gerne af meget forskellige fag, så eleverne lærer at tænke over ligheder og forskelle mellem de enkelte fag og metoder. På den måde får de større bevidsthed om, hvad et fag er, og de får en metodisk bevidsthed. Det skulle også give dem evne til at kombinere indsigt fra forskellige fag og dermed bedre forstå den løbende diskussion inden for videnskabsteori. 3k var i Sydtyrol, 3a i London, 3t og 3x i Berlin, og endelig var 3s i København, og af de følgende beskrivelser kan I få et indtryk af, hvilke fag der var i spil på de forskellige rejser, og hvad det faglige indhold var. Den valgte genre for beskrivelsen afspejler i et par tilfælde studieretningen bag ATrejsen. Jørgen Jørgensen Trine fra 3k viser jordpyramider frem. 3k i Sydtyrol Fra den 12. til den 19. september var vi på studietur til Sydtyrol. Med tunge kufferter og store madpakker mødtes vi på Hobro banegård, hvorfra vi først skulle med tog til Odense for derefter at skifte til et nattog, som skulle fragte os til München. Efter en meget bumlende og trang nat i de små kupeer, blev det til endnu et togskift mod Bolzano/ Bozen. Byen har to navne, fordi det område, den ligger i, indtil 1. Verdenskrig var tysk. Herefter kom området til at høre til Italien, men da der blev ved med at være en stor tysk majoritet i byen, indførte man altså både det tyske og italienske navn. Derfor ser man også alle vejskilte i området skrevet både på tysk og italiensk. Vores togtur var dog ikke forbi, da vi ankom til Bolzano. Vi skulle nemlig til den lille by Merano/Meran det første døgn. Her ankom vi endelig efter et lille døgns rejse i øsregnvejr til Die Jugendherberge, hvor vi skulle bo. Efter en kort pause var vi klar til en gåtur rundt i Merano, som er en virkelig smuk by med dens mange blomsterbede, gamle huse og maleriske baggrund bestående af høje bjerge. Langs med floden var der et gelænder, hvorpå der hang en masse hængelåse. Historien bag dem var, at når et par var blevet gift, hængte de en hængelås på gelænderet. Herefter skulle de smide nøglen i floden, og hvis de senere hen ville skilles, måtte de altså først finde nøglen igen. Inden turen den næste dag gik tilbage til Bolzano, var vi på besøg i en botanisk have fyldt med alverdens planter. Om eftermiddagen tog vi så toget tilbage til Bolzano, hvor vi gik en ordentlig tur rundt i byen og op på Der Oswald- Promenade, hvorfra man kunne se ud over hele Bolzano. Da vi kom tilbage til vores nye hostel, var vi alle ved at være godt sultne. Nogle af os var med Ole på tysk restaurant, hvor vi smagte Knödel, som er en typisk tysk spise i Sydtyrol. Knödel er en form for kødbolle bestående af mel, kartoffel, kød og grøntsager et specielt og meget tungt måltid. Om mandagen tog vi bussen til Unterinn, hvor vi besøgte en æbleplantage. Vejen derop bestod stort set af ene hårnålesving. Der var meget langt ned, men der var også en helt fantastisk udsigt. På æbleplantagen fortalte bonden en masse om sin æbleproduktion, som kom op omkring 250 tons om året. Resten af dagen var vi på en ordentlig vandretur i bjergene. Det højeste punkt, vi nåede, var 1380 meter, så det gik stejlt opad engang imellem. På turen så vi de imponerende jordpyramider. En jordpyramide er en meter høj jordsøjle, på hvis top der ligger en stor sten. Når vandet langsomt skyller ned ad skrænterne, fungerer stenene som en hat, der holder jorden nedenunder tør og 8 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

10 September k på toppen. hård, og på den måde bliver jordsøjlerne skabt. På et tidspunkt bliver de dog så tynde, at de braser sammen. Langs vejen groede der mange vilde brombærbuske, og indimellem stødte vi på en æble- eller vindrueplantage, så der var ingen fare for at gå sukkerkold. På turen nedad var vi dog nogle stykker, der kom bagud, men efter lidt tid mødte vi en italiensk bonde, der var på vej til Bolzano med sin gamle traktor og vogn. Bonden kunne kun snakke italiensk, men vha. tegnesprog og et par få tyske gloser lykkedes det os at få et lift. Vi sprang på ladvognen, og så skal jeg ellers love for, at det gik stærkt nedad på den smalle vej gennem skoven bestående af hårnålesving og stejle skrænter ved siden. Lidt længere nede mødte vi flere fra klassen, som også sprang på. Vi endte derfor med at være en hel flok, der med rystende ben og beskidte bagender blev sat af i Bolzano. Turen var en rigtig motionstur. Onsdag var vi nemlig igen på vandretur i bjergene. Her startede vi dagen med at gå op ad en vej med 25% stigning, hvorefter vi skulle måle vores puls. Lidt senere tog vi en svævebane længere op ad bjerget. Den gik rigtig stejlt opad, men igen var der en helt fantastisk udsigt ud over hele Bolzano. Da vi kom helt op, var der kun 9 varmt. Til sammenligning var der 20, da vi om eftermiddagen kom tilbage til Bolzano. I Bolzano var der et kæmpemarked på torvet, hvor man i massevis kunne købe alverdens lækkerier frugt, ost, kød, brød, blomster og noget helt fantastisk chokolade. Det var rigtig godt og billigt i modsætning til Laubengasse, som var Bolzanos dyre indkøbsgade. Her var eksklusive butikker fyldt med mærkevarer, og havde man pengepungen i orden, ville det helt sikkert være paradis. Onsdag aften var den sidste i Bolzano, inden turen gik hjemad igen. Pernille fyldte 18 dagen efter, så vi fejrede hende på en af byens restauranter. Her kunne de danske bartendere godt lære lidt, hvad angår kreative drinks. Pludselig blev det altså torsdag, og vi måtte vende snuden hjemad mod Danmark. Alt i alt var det en helt fantastisk tur, hvor de fleste nok særligt vil mindes solen, æblerne og de laaange vandreture i bjergene. Trine Lund Krogh Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

11 September 2008 Tiden går og tiden står stille om det at være på studietur med 3a. tiden går og tiden står stille. enkelte museer hænger os ud af halsen (ikke bogstaveligt), men det gør ikke noget, for her i london går tiden og står stille samtidig. shakespeares fortryllende verden i the globe gjorde mig lykkelig. en gåtur gennem det halve af london for at høre om anden verdenskrig gjorde mig træt, gav mig rygsmerter, damen var mærkelig og dog ret fascinerende (men det var meget lærerigt!). jeg ligner ikke churchill, men jeg vinder også nobelprisen i litteratur en dag. big ben er 315,9 fod høj, det er min big ben ikke. nogle gange kunne jeg godt tænke mig, at du var ligesom mumierne på british museum stille. at vågne til en snorkende kammerat, lugten af mandesved og de lette tømmermænd fik mig til at føle mig som poul reichardt. med udtørret hud og dårlige sko og hullede bukser vandrede, slentrede, løb og levede jeg mig vej gennem denne by, hvor hver gade er ens hjem, og folk er venlige og rare, ligesom fulderikkerne på ens eget værtshus. i london er larmen stille, og stilheden er larmende, og folk er smukke, du er smuk og jeg er smuk. storbyer har altid været en favorit duften, smagen, følelsen... det hele, men i london er det mere end det. london var vores city of dreams i en uge. Johannes Jacobsen, 3a 10 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

12 Matematikere i Berlin I 3x lavede hver gruppe deres egen hjemmeside om ATturen til Berlin for at give inspiration til andre, der skal på studietur til Berlin. Emnet for turen var Fortidsbearbejdelse, arkitektur og byplanlægning i Berlin i dag, hvor fakulteterne naturvidenskab og humaniora var repræsenteret af fagene matematik og tysk. Inden for humaniora-delen arbejdede klassen med novellen Omskæringen af Bernhard Schlink, Den handler om Andi, der er tysker, og Sarah, der er jøde; de to rejser sammen til Tyskland. Gennem novellen ses flere forskellige grundholdninger til Vergangenheitsbewältigung, dvs. fortidsbearbejdelse. Derudover analyserede 3x specielle bygningsværker og seværdigheder i Tyskland, hvorigennem man kan se fortidsbearbejdelsen. Emnet set fra det naturvidenskabelige perspektiv tog udgangspunkt i, at man matematisk kan beskrive arkitekturen og gennem matematiske refleksioner beskrive fortidsbearbejdelsen i Berlin. Arkitekturen, der var valgt, var to kasser ved Holocaust Denkmal, der leder tanken hen på sarkofager/kister som symbol på alle de dræbte jøder under anden verdenskrig. Nedenfor følger dele af en gruppes besvarelse (se også I vores opgavebeskrivelse lød den matematiske del som følger: Hjemmesiden skal indeholde billeder af de valgte sarkofager, samt 3D-tegninger med koordinater af samme. Hertil kommer refleksioner over vinkler og flader. Desuden skal der være billeder af øvrige valgte bygninger og/eller monumenter med refleksioner over de anvendte matematiske kurver og deres matematiske og kulturelle baggrund. På denne side, finder du 3D grafer af Holocaust Denkmal sarkofager samt refleksion over Hauptbahnhof og Jüdische museum. Holocaust Denkmal Formålet med vores besøg på Holocaust Denkmal var at måle to sarkofager. Hvorefter vi skulle indsætte dem i 3D koordinatsystem. September Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

13 September 2008 Berlin Hauptbahnhof Billedet herover viser facaden af Haupbahnhof i Berlin. Berlin Hauptbahnhof er et utroligt bygningsværk, med mange matematiske former. Oven over indgangspartiet kan man se et stykke af en parabelbue. Denne parabelbue er optegnet med rødt; det er den, vi vil lave beregning på. Vi har til at starte med antaget, at buen over hver indgang på hovedbanegården i Berlin har samme form som en parabelbue. For at understøtte vores antagelse lagde vi et (nogenlunde frontalt) billede ind i paint og aflæste koordinater hen over hele buen. Derefter lagde vi disse in i Excel og tegnede en graf over det ved brug af XXX. Vores r-værdi blev 0,9989, og vi kan derfor betragte vores graf som værende ganske god; samtidig bekræfter det vores antagelse. Berlins hovedbanegård blev bygget for at aflaste Berlin Zoologischer Garten, da den efter murens fald blev mere og mere trafikeret. Man valgte derfor at bygge hovedbanegården på et forholdsvist øde sted, for at den ikke skulle ligge i vejen. Den er et imponerende syn med sin enorme parabelbue, der er formet over de to indgange. De store glasfacader får den til at virke meget flot og moderne. Hitler havde også en vis forkærlighed for imponerende og store bygninger, dog uden de moderne træk. Dette er muligvis årsagen til den store parabelbue og de store glasfacader, nemlig at de ikke vil have det til at minde om Hitler. I modsætning til Hauptbahnhof var mange af de bygninger, Hitler opførte, meget firkantede, med tydelig inspiration fra det græske. Hauptbahnhof rummer på ingen måde nogle af disse træk, antageligt er dette en måde, hvorpå de ikke vil hylde fortiden med Hitlers regime, men dermed ikke sagt, at det er led i at glemme fortiden. Til venstre ses den indtegnede graf for parabelbuen. 12 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

14 September t i Berlin Som en del af et AT-forløb i oldtidskundskab og samfundsfag var klassen 3t af sted til Berlin. Grundlaget for ugen var, at vi to og to skulle fremføre et oplæg, som handlede om sport og politik, her særligt med fokus på Hitlers Olympiade i Af samme årsag var vi ude at se Olympia Stadion, hvilket var en utrolig stor oplevelse særligt for dem, som også var fodboldinteresserede. Hanne Irene Sørensen og Mette B.O. var de heldige lærere, som skulle akkompagnere 3t i Berlin, og sammen med dem var 3t ude at opleve et beskyttelseskammer, Brandenburger Tor, Berlinermuren, Pergamon Museet og mange andre seværdigheder, som er i Berlin. Endvidere var den samfundsfaglige klasse så heldig at komme ind i der Bundestag, hvor de tyske politikere dagligt arbejder. Om aftenen tog alle ud at spise, og mange af aftenerne blev brugt på at udforske Berlins helt unikke grønne og røde øl. Berlin er en fantastisk by og huser så mange seværdigheder, butikker og værtshuse, at 3t med glæde tog af sted en gang til. Nanna Knudsen Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

15 September s i København Den 15. til den 19. september var 3s på studietur i Danmarks fine hovedstad København. Vi tog toget fra Hobro mandag middag og endte i København efter godt 5 timers kompakt selskab i kupeen. Da vi kom derover, blev vi indlogeret centralt på vandrehjemmet Vandkunsten. Det var en tur, som bød på mange spændende oplevelser, alle relateret til emnet demokrati. Bl.a. var vi på rundtur på Christiansborg, hvor Marianne Jelved agerede guide og viste os rundt i alt lige fra folketingssalen til Jelveds personlige kontor. På turen var der også plads til underholdning i form af Nørrebro Teaters opsætning af Junglebogen, hvor flere prominente, danske skuespillere var med. Blandt andre Preben Kristensen, Charlotte Fich og Søren Malling, for slet, slet ikke at glemme Sebastian Aagaard-Williams, som nok er mest kendt for sit medlemskab af gruppen B- Boys. Turen bød også på mange udendørs aktiviteter, så ud over masser af shopping, var vi på vandretur rundt på Nørrebro 14 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

16 for at se nærmere på velfærdsstatens spæde begyndelse. Og museer var i høj kurs. Vi var således både på bymuseet, hvor vi så, hvordan København har udviklet sig fra middelalderen op til i dag, og på Nationalmuseet, hvor vi så nær mere på antikken og demokratiets begyndelse i At hen. Vi fik også tid til at se gobelinerne i riddersalen på Christiansborg, hvor danmarkshistorien er blevet fortolket af den kontroversielle kunstner Bjørn Nørgaard. Vi sluttede turen i København af med en tur på kanalrundfarten efter et fint besøg hos Henrik Qvortrup, hvor vi fik lejlighed til at stille spørgsmål og måske også få en lidt større forståelse for hans arbejde, så den sidste dag blev brugt på at se, hvordan velfærdsstaten og demokratiet ser ud i dag. Så gik turen ellers endnu en gang mod Hobro, hvor togturen blev brugt på at spille poker og læse i de Se&Hør blade, Qvortrup havde givet os. Rikke Jakobsen September Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

17 September q i Budapest De kom dalende ned fra oven med intentionen om at erobre Ungarns hovedstad. De gebærdede sig i en em af stjernedrømme, men måtte alligevel i sidste ende sande, at der kun er plads til en dansker på ungarernes piedestal, og det er den tidligere FNdiplomat, Povl Bang-Jensen, som døde under mystiske omstændigheder på en amerikansk bænk i Folkehelt i Ungarn, men glemt herhjemme i en sådan grad, at man ligefrem måtte genopfinde en fiktiv grav, da den ungarske præsident kom anstigende med en krans for nogle år siden. Officiel modtagelse var der nu ikke tale om i den ungarske metropol, og der var hverken grund til, at machoerne kækt skulle løfte på kasketterne eller divaerne vinke overbærende til den måbende folkemængde. Og der ventede ikke noget femstjernet luksushotel for stjerner i svøb, men derimod en mere ydmyg, men udmærket indkvartering på en af Pests brogede gader, hvor hjemløse, lommetyve og plattenslagere indtager en central plads i det daglige gadebillede. Og helt formasteligt blev det, da de to selvbestaltede stifindere ikke havde tænkt sig at fremskaffe limousiner til standsmæssig transport, men i stedet uddelte transportkort til offentlig transport i selskab med menigmand og endvidere insisterede på god brug af gåben. Fra guidet tur til centrum og besøg i den imponerende markedshal med alt godt fra markerne og staldene til gruppevis skattejagt på egen hånd i den store millionby. Helt i klassens ånd med lidt skærpet konkurrence, tænkte stifinderne, da de delte opgaverne ud og proklamerede, at der var præmier på spil til de bedste. Her tog de imidlertid fejl, idet kun en gruppe syntes at have været hele vejen rundt til alle poster. Særligt kreativ syntes en gruppe at have været med en stærk mistanke om, at de havde gjort brug af mental træning og visualisering frem for fysisk tilstedeværelse på skattejagtens forskellige poster. For hvordan kan man ellers forklare, at de kunne tælle sig frem til 302 trappetrin op til toppen af kuplen på Budapests største kirke, Skt. Stefans Bazilika, og samtidig, i samme besvarelse, nå frem til, at kuplen måt te være 5 meter høj? Der var vist noget, som ikke stemte! Senere, i ly af mørket, kunne en syngende håndboldspiller fra Gedsted fejre fødselsdag i venners lag på et diskotek. Det tegnede ganske godt, indtil nogle ungarske hooligans ønskede at provokere med trunede næver. Måske havde skuffelsen over ikke at kunne slå et svagt spillende dansk fodboldlandshold få dag forinden endnu ikke lagt sig? Måske var det blot et udtryk for den misundelse, som folkedomstolen til enhver tid kan fremmane, når unge, med kikkerten rettet mod tinderne, træder ind på scenen? Hvem ved? Under alle omstændigheder formåede den syngende håndboldspiller og følget at tackle situationen med knusende ro og professionalisme; således, at alle de unge senere kunne forlade diskoteket med oprejste pander og samtlige glimtende tænder i behold. I tåleligt vejr førte stifinderne hele gruppen mod Budabjergenes top. Først med tandhjulsbane op gennem Budapests velhaverkvarterer; dernæst med bjergtoget, som er bestyret af børn, og endelig en af de påskønnede vandreture igennem fredfyldt skov op til det højeste punkt, Jánoshøjen. Den storslåede udsigt ned over Budapest syntes at være det rette element for de unge fra 2q. Alligevel var det som om, at det ikke var denne form for nærhed med stjernerne, de unge higede efter. Efter at have stået der og skuet ud over den by, der skulle besejres, foregik nedstigningen med stolelift. En fredfyldt rejse med fantastisk udsigt, der bl.a. gav indblik i, hvordan de rige ungarere har indrettet deres haver. Inspiration er jo ikke at foragte! Normalt var det sporvognene og renovationen, som vækkede en fra lykkelige drømme, men denne morgen forholdt det sig ganske anderledes. Et kuldechok rev brat legemer ud af herlige palmesus. Et hurtigt blik ud af vinduet gav ikke optimismen tilbage. For temperaturen var faldet med over 15 grader, og kaskader af koldt vand væltede ned fra oven som et varsel om destruktion mod enhver planlagt aktivitet. Den planlagte løbetur på Margretheøen måtte vige for et 16 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

18 besøg i Budapests største indkøbscenter med over 500 butikker. Forfjamskede drenge tumlede rundt mellem mærkevarer, og en stak piger i det rette element. En gigantisk forbrugsfest med anskaffelse af kærlige gaver til dem derhjemme, som til daglig støtter op om den gyldne vej mod tinderne. Livet som stjerne in spe er nødvendigvis ikke en dans på roser, og netop derfor var det en lise og naturlig gestus, at vi var velkomne på den danske ambassade. Populært var det ikke just at skulle sjaske op ad de stejle gader i Buda Glade q ere og medielærer tager et hvil i centrum. på gåben i øsende kold regn. Men anstrengelserne var det hele værd, idet stedfortrædende ambassadør, Jens Chr. Andersen, holdt et fantastisk oplæg omkring Ungarns historie og nuværende paradoksale hverdag. Og spørgelysten var glimrende! Skolebesøg på Madách Imre Gimnázium, som på mange måder er blevet hf ernes (fra VHG) andet hjem. Agnes (engelsk/historie og reformivrig lærerinde i et lidt konformt skolesystem) tog som sædvanligt kærligt imod os. Og så skete det: Talenterne blev til sande stjerner. Først i en September Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

19 September q venter på at få paprika-retter. 2q kører med klatten. engelsktime, hvor Agnes nærmest dånede bagover i ren begejstring over de danske unges talelidenskab. Og senere, da vi udstillede de lokale drenge i fodbold med teknisk elegance og samtidig udraderede det ungarske gymnasium i volley. Den fåmælte lokale idrætslærer stampede arrigt i asfalten, men det kunne nu ikke ryste stjernerne fra 2q. Tværtimod ville de ikke forlade banen efter kampen, men blev for at demonstrere tekniske detaljer i verdensklasse. Intet kunne lokke dem til omklædningsrummet, og specielt ikke, da 2q s drenge og piger registrerede, at ungarske gymnasiaster af begge køn så til med stor begejstring fra vinduerne i den fire-etagers bygning, som udgør gymnasiet. Fra sportslig triumf til en ganske anderledes rystende oplevelse på Budapests fornemste gade i en pompøs bygning, som til enhver tid vil være synonym med en ondskab og smerte, der aldrig nogensinde kan forstås. House of terror hedder dette museum, hvor først det nazistiske pilekorsparti og senere den kommunistiske efterretningstjeneste slog deres folder med et grusomt blodigt fodspor som konsekvens. En gengivelse af oplevelsen er ikke mulig, men faktum er, at vi forlod en bygning med bøjede hoveder og en fundering over, hvor sølle mennesker kan blive. Sådan en misantropisk og sørgmodig erkendelse kunne absolut ikke være den sidste erindring fra Budapest, og derfor var det eftertragtet, at stifinderne gelejdede klassen til restauranten Paprika, som med tiden er blevet et insted for VHG s hf ere. Stor glæde over portions størrelserne, men også en jubel, som delvist forstummede, da stifinderne proklamerede, at maden skulle fordøjes med en lang gåtur hjem til hotellet Proppede kufferter og hjemtur. 23 unge ankom med en intention om at erobre, men blev i stedet selv erobret og gjort til sande kosmopolitter. Bus, fly og tog og så var de pludselig tilbage i trygge rammer, hvor forældre, kærester og venner tog kærligt imod. Morten Severin 18 Årsskrift Vesthimmerlands Gymnasium

20 Vesthimmerlands Gymnasium Årsskrift

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Fredagsnyt d. 27. maj. 2016

Fredagsnyt d. 27. maj. 2016 Fredagsnyt d. 27. maj. 2016 I sidste uge var der ikke beskeder fra mig i fredagsnyt, fordi jeg var med 7. klasse og Eva i Berlin. Vi havde en tætpakket men forrygende god tur. Eleverne var meget optaget

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth Mandag d. 6. oktober Klokken 9.00 var de to busser og

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bliv tanket op til fremtiden!

Bliv tanket op til fremtiden! Bliv tanket op til fremtiden!... mange års erfaring gør en forskel! 1 sprog og samfund krop og sundhed musik og kreativitet natur og videnskab sport almen sprog og kultur STX HF Vesthimmerlands Gymnasium

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Nyhedsbrev Bække Skole

Nyhedsbrev Bække Skole september 2016 Vi er godt i gang med det nye skoleår, og med vores nye tiltag, hvor vi har fagdag hver tirsdag. Vi gør os mange erfaringer, og jeg håber I også hjemme hører fra jeres børn, om en anderledes

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion.

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion. Kampprogram Serie 3 Herrer Fredag d. 28. april kl. 18.00 på Nykøbing Stadion mod Serie 1 Herrer Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion mod U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Lødderup

Læs mere

Studietur til Berlin 6.-10. oktober 2013

Studietur til Berlin 6.-10. oktober 2013 Studietur til Berlin 6.-10. oktober 2013 Antal deltagere Afrejse Ankomst Berlin 15 kursister, 2 lærere (Jens og Steffen) og Mathilda. Søndag 06.10.13 kl. 07:55 med bus fra Nykøbing F. Station. Søndag 06.10.13

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for marts 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for marts 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Thursday, March 08, 2012 1:53 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten marts 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for marts

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

KOFUNKAN WORLD CUP 2014

KOFUNKAN WORLD CUP 2014 KOFUNKAN WORLD CUP 2014 Torsdag den 10. april tog en trup bestående af 7 kæmpere (Sebastian, Viktor, Mathias J, Mathias H, Nikoline, Monika, Jeppe, Marcus), 3 coaches (Sensei Jonas, Sempai Peter og Sempai

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant.

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant. Dublin, Irland Ikke mindre end fantastisk kan jeg beskrive 8. klasses tur til Dublin! Jeg tror ikke jeg tager helt fejl hvis jeg siger at denne begejstring gælder os alle - både lærere og elever. Vi har

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Bliv tanket op til fremtiden!

Bliv tanket op til fremtiden! Bliv tanket op til fremtiden! Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 sprog og samfund krop og samfund musik og kreativitet natur og videnskab sport og film almen sprog og

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst.

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst. Velkomsthæfte 2011 Første skoledag skal du blandt andet lære din klasse at kende på en gåtur til Mosede Fort - men inden fotograferer vi alle de nye klasser foran skolen. I dette hæfte kan du læse om introperioden

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Deltagere fra MFR: Saadia (Hajja), Adil, Mohammed og alle elever fra MFR Deltagende tolke: Dalal, Amine, Imane, Hamza Deltagere fra LU: Emil,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Egon Hotel Hamburg City

Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City har en central beliggenhed i Hamburg lige ved forlystelsesgaden Reeperbahn. Introduktion Hamburg er en af de mest populære storbyer i Europa. Den moderne

Læs mere

politimesterskaber i Danske Danske

politimesterskaber i Danske Danske politimesterskaber i Danske Danske politimesterskaber i 30 Politiidræt nr. 2 2012 håndbold Foto: Jesper A. Thau, Vejle Af Søren Damgaard, Håndboldudvalget og træner for håndbold Københavns damer samt damelandsholdet

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere