Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov"

Transkript

1 Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

2

3 Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab, ligger i en hospitalsseng eller tager et par sportssko på, er det meget sandsynligt, at dele af disse almindelige og moderne hverdagsting indeholder polyurethan. Polyurethan (PUR) er et særdeles alsidigt materiale med værdifulde egenskaber, f.eks. styrke, holdbarhed og komfort. I mange tilfælde vælger vi ikke aktivt at bruge materialet det er simpelthen allerede anvendt i køleskabet eller bilen, fordi det er det materiale, som egner sig bedst til disse formål. Der er dog én situation, hvor vi aktivt kan vælge at anvende PUR, og det er som bygningsisolering.

4 Hvorfor spiller isolering en vigtig rolle? Selv om man muligvis ikke skulle tro det, så er isolering et af de vigtigste aspekter ved specificering af en bygning. Der er flere årsager til dette: Isolering er med til at opretholde en behagelig indendørstemperatur, og derved opnås der også et behageligt miljø at bo og arbejde i for de mennesker, som bruger bygningen, isolering er med til at begrænse energiforbrug og energiudgifter, isolering er med til at modvirke klimaforandringer, og isolering er med til at sikre energiforsyningen. Lad os se nærmere på hvert af disse punkter.

5 Et behageligt miljø at bo og arbejde i Hvis vores tage, vægge og gulve er isoleret godt, er det nemmere at opretholde en behagelig temperatur i vores bygninger året rundt. Dette opnås ved, at isoleringen udgør en barriere, som forhindrer varmetransport gennem bygningskonstruktionen, hvilket muliggør en bedre styring af indendørstemperaturen, uanset hvordan vejret er. Begrænsning af energiforbrug og energiudgifter Isolering er en af de billigste og nemmeste måder, hvorpå man kan forbedre en bygnings energieffektivitet, uanset om bygningen er gammel eller ny. En øget energieffektivitet betyder, at der kræves mindre energi til enten at opvarme eller afkøle bygningen. Dette medfører så et lavere brændselsforbrug, lavere energiudgifter for forbrugeren og reduceret udledning af miljøskadeligt kulstof. Hvis man anvender og monterer den rette isolering korrekt, er den største fordel, at isoleringen bliver ved med at være energieffektiv i bygningens levetid, uden at der skal foretages vedligeholdelse af isoleringen. Desuden vil udgiften ved at anvende isolering være tjent ind i løbet af blot få år, hvilket skyldes de lavere energiudgifter. Bekæmpelse af klimaforandringer I Europa udgør energiforbruget i bygninger ca % af det samlede energiforbrug, og op til 60% af bygningernes forbrug går til opvarmning. Ved afbrænding af fossile brændsler til energiproduktion dannes der kuldioxid (CO 2 ), som er en "drivhusgas", der øger den globale opvarmning og medfører klimaforandringer. Bygningers energiforbrug, især til opvarmning, resulterer derfor i udledning af store mængder CO 2. Det er nu almindeligt anerkendt, at den globale opvarmning udgør en af de største trusler imod vores levevis (og selv vores eksistens), som vi nogen sinde har stået over for, og at en omfattende indsats er påkrævet for at standse forøgelsen af opvarmningen og for at modvirke dens følgevirkninger. Dette problem kan løses på forskellige måder. Mange mennesker mener, at problemet kan løses ved at investere i vedvarende energi eller atomkraft, men disse teknologier er dyre, og hver teknologi er forbundet med begrænsninger og potentielle problemer. En langt mere ansvarlig tilgang består i først at reducere energi- og ressourcebehovet, som derfor bliver nemmere at opfylde ved hjælp af andre og mere miljøvenlige energikilder. Den enkleste og mest omkostningseffektive måde at reducere energibehovet på er ved at forbedre vores bygningers energieffektivitet, dvs. ved at isolere dem. Isolering er med til at sikre energiforsyningen Krig, politik og selv naturkatastrofer udgør alle en trussel imod forsyningen af fossile brændsler, og dette er blevet en bekymring for mange lande, som ønsker at sikre deres energikilder. Vores nuværende energibehov kan ikke opfyldes af alternative energikilder, f.eks. vind- eller solenergi, men hvis man først reducerer energibehovet, vil det blive muligt at opfylde en større del af energibehovet ved hjælp af alternativ energi, hvilket derfor muliggør en bedre sikring af energiforsyningen på både lokalt og nationalt plan. Anbefalede U-værdier for lavenergihuse

6 Hvad skal man tænke på i forbindelse med isolering? Det er lige så vigtigt at vælge det rette materiale, som det er at investere i bygningsisolering i første omgang. Det nytter ikke meget at investere i isolering, hvis isoleringen ikke er god nok til at gøre en virkelig forskel, eller hvis den på langt sigt ikke er holdbar. Er der forskel på isolering? Ja, det er der sandelig, og det er vigtigt at forstå forskellen, hvis man skal tage en kvalificeret beslutning om, hvilket materiale der skal anvendes til et bestemt formål, og hvis det skal kunne betale sig at investere i det pågældende isoleringsmateriale. Isoleringstykkelse ved den samme varmeisoleringsværdi: Illustrationen viser en sammenligning imellem de tykkelser, som nogle ofte anvendte isoleringsmaterialer skal have for at opnå den samme termiske ydeevne. Det fremgår tydeligt, at polyurethan klarer sig betydeligt bedre end de andre produkter i sammenligningen. PUR 100 mm Ekspanderet polystyren med grafit 133 mm Ekspanderet polystyren 146 mm Ekstruderet polystyren 150 mm Mineraluld 154 mm Træuld 167 mm Svar på forskellige spørgsmål Spørgsmålet om tykkelse Jo mere en bygning er isoleret, des større fordele, men eftersom isoleringsmaterialerne har så forskellige egenskaber, er den tykkelse, som er påkrævet for at opnå en bestemt ydeevne, meget varierende. Inden for byggefaget udtrykkes den termiske ydeevne for tage, vægge eller gulve ved hjælp af en "U-værdi", som grundlæggende er et udtryk for den mængde varme, som kan passere gennem en væg, et tag eller et gulv. U-værdien angives i watt pr. kvadratmeter. Som illustrationen nedenfor viser, kan man anvende et betydeligt tyndere lag PUR-isolering for at opnå den samme U-værdi, som opnås ved brug af tykkere lag af de andre isoleringsmaterialer. Hvis vi gør vores bygninger mere energieffektive for at forsøge at bekæmpe klimaforandringerne, vil 140 mm 220 mm 235 mm boligareal = eller boligareal boligareal Tagtykkelse U-værdi 0,16 PUR-isoleringslag, som dækker hele tagfladen Varmeisoleringseffekt/U-værdi [W/(m 2 K)] U-værdi 0,18 Mineraluld U-værdi 0,18 Cellulose, træuld

7 spørgsmålet om isoleringstykkelse blive vigtigt, eftersom meget tykke isoleringslag vil få følgevirkninger for vores bygninger. Eksempelvis vil det være nødvendigt at gøre væghulrum dybere, hvilket reducerer værdifuld plads, spærene skal være længere, og ved brug af træskelet skal befæstelserne være længere. Alle disse ting øger desuden byggeomkostningerne. Det er lige så vigtigt at forbedre eksisterende bygninger, som det er at have gode standarder for nye bygninger. I ældre bygninger kan der dog være problemer med både plads og vægt, eftersom disse bygninger ikke er konstrueret til ekstreme isoleringstykkelser. Spørgsmålet om vægt, sundhed og sikkerhed ved montering Brug af PUR-isolering begrænser ikke blot tykkelsen. PUR-materialet er også særdeles let, hvilket er med til at minimere den strukturelle belastning. I tilfælde af eksempelvis flade tage kan vægten af den ofte specificerede mineraluldsisolering være op til 5-10 gange højere end vægten af PUR-isoleringen. Eftersom PUR er så meget lettere, er det et materiale, som er hurtigere og nemmere at montere i dette tilfælde. Det vil gøre arbejdet hurtigere og reducere de sundheds- og sikkerhedsmæssige risici. Ud fra et sundheds- og sikkerhedsmæssigt synspunkt er en anden fordel ved PUR-isolering, at PUR ikke har generende løse fibre, og det er derfor enkelt og behageligt at arbejde med. Det er således heller ikke nødvendigt at anvende yderligere udstyr, f.eks. ansigtsmasker og handsker. Mulighed for at færdes på flade tage Et fladt eller let skrånende tag er ofte udsat for dynamiske mekaniske belastninger, f.eks. ved at mennesker går på det, eller ved at små kørevogne kører på det. Disse belastninger forekommer under konstruktion af bygningen eller ved almindelig vedligeholdelse af installationer på taget. Efter belastning nogle få gange har nogle materialer tendens til at miste deres trykstyrke, hvilket resulterer i dybere aftryk af eksempelvis fødder på fugtisoleringen. Spændingen i fugtisoleringen kan forårsage revner eller gennemtrængning ved en mekanisk befæstelse, hvis aftrykket er sat tæt ved. Der er derfor risiko for, at isoleringsmaterialet og fugtisoleringen kan blive alvorligt beskadiget, så taget bliver utæt. I modsætning til visse fibrøse isoleringsprodukter påvirkes PUR ikke af menneskers fodaftryk samt belastninger, der skyldes almindelig vedligeholdelse. Eksempel på et beskadiget tag

8 Spørgsmålet om holdbarhed En af de vigtigste ting at være opmærksom på er, hvor god isoleringens holdbarhed er. Der er trods alt tale om en investering, som bør være pengebesparende og miljøvenlig, og dette vil kun være tilfældet, hvis den termiske ydeevne varer ved. Isolering med stift PUR-materiale med lukkede celler påvirkes ikke af vanddamp eller luftindtrængning, det sætter sig ikke, og det er meget vanskeligt at sammenpresse. Alle disse egenskaber giver en bedre garanti for en høj ydeevne i bygningens levetid. Spørgsmålet om alsidighed PUR-isolering anvendes til alle slags formål og forekommer i mange forskellige udgaver: Isoleringsplader til alle typer tage, vægge eller gulve Sprayisolering Isoleringspanelsystemer Præisolerede kanaler Rørisolering Kølerum PUR-isolering kan lige så vel anvendes til istandsættelse af bygninger som til nye boliger og erhvervsbygninger. Eftersom PUR-materialet ikke har løse fibre, er det især velegnet til projekter med mange specifikationskrav, f.eks. laboratorier, hospitaler eller faciliteter til tilberedning eller opbevaring af levnedsmidler.

9 Spørgsmålet om miljøpåvirkning, sundhed og sikkerhed Vi har allerede set på, hvordan isolering kan reducere CO 2 -udledningen og være med til at bekæmpe klimaforandringer. I løbet af PUR-isoleringens levetid spares der ca. 80 gange så meget energi, som der anvendes til at fremstille materialet. PUR-isoleringsmaterialet fremstilles uden brug af ozonnedbrydende gasser, og når det ikke skal anvendes længere, kan det i nogle tilfælde genbruges mekanisk, eller det kan anvendes til energigenvinding, hvilket yderligere reducerer behovet for den energi, som produceres ved hjælp af fossile brændsler. PUR er sikkert og kemisk inaktivt. PUR anses ikke for at være "farligt", og der er ikke blevet fastsat grænseværdier for eksponering. PUR-materialets lave åndbarhed resulterer ikke i kondensdannelse og skimmelsvamp i bygninger. Luftudskiftning i form af ventilation og luftudsivning er meget mere vigtig end materialets åndbarhed, når det gælder om at undgå luftbåren fugt, kondensdannelse på overflader, skimmelsvamp, støvmider og de deraf følgende sundhedsproblemer. Spørgsmålet om brandfare De fleste former for isolering anvendes bag en barriere, f.eks. gipsplader, mursten, byggeblokke eller tagbelægning, og isoleringen spiller kun en mindre rolle i tilfælde af brand. Man bør altid se på isoleringens brandegenskaber i sammenhæng med resten af konstruktionen. Selv om PUR er klassificeret som et brændbart materiale, ulmer, smelter eller drypper det ikke ved opvarmning, og det kan faktisk være en medvirkende årsag til, at en brand ikke breder sig i en bygning. Inden for en lang række anvendelsesområder opfylder PUR-isoleringssystemerne til fulde de krav, der stilles i forskrifterne for brandsikkerhed og i forbindelse med forsikringstagning, og mere til. Spørgsmålet om "oliebaseret" fremstilling PUR fremstilles hovedsageligt ved hjælp af fossile ressourcer. PUR-isolering tegner sig dog for mindre end 0,04% af verdens årlige forbrug af fossile brændsler. Hvis man desuden tager højde for den førnævnte oplysning om, at besparelsen ved at anvende PUR udgør mindst 80 gange den energi, der bruges ved PUR-fremstilling, kan man med sikkerhed sige, at PUR-isolering giver den bedst mulige udnyttelse af vores fossile brændselsressourcer.

10 Sådan sparer man penge og bevarer miljøet ved hjælp af to nemme foranstaltninger! Isolér bygninger, så de opfylder de bedst mulige standarder Eliminér risikoen for isoleringsfejl i projekteringsfasen ved at anvende polyurethanisolering Polyurethanisolering nutidens løsning på fremtidens behov Klik ind på hvis du ønsker yderligere oplysninger om fordelene ved polyurethanisolering.

11 Kolofon Ansvarshavende redaktør PU Europe Adresse Avenue E. Van Nieuwenhuyse 6 B-1160 Bruxelles Layout De Visu Digital Document Design 2009, PU Europe. Trykt på FSC-papir

12 > Klik ind på hvis du ønsker yderligere oplysninger om fordelene ved polyurethanisolering. Avenue Van Nieuwenhuyse 6 B-1160 Bruxelles Telefon: Fax:

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvad er det? Det er med til at holde

Læs mere

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

POLYURETHAN ISOLERING

POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov Polyurethan isolering 4 PUR og PIR 4 PUR isoleringsprodukter 5 Eksempelsamling for polyurethanisolering i byggeriet

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug

PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug 3 PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug PUR og bygninger med meget lavt energiforbrug Indhold: Resumé PUR det foretrukne materiale til bygninger med

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING EN SUND FORRETNING efterisolering sikrer dig en energirigtig bolig, og investeringen er tjent hjem på bare 3 år. Stigende

Læs mere

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet Verdens bedste investering Sådan får du 276% i rente! Kører du en kæmpe omvej for at spare 5 øre pr. liter benzin, når bilen skal tankes op? Løber du fra supermarked til supermarked for at få tre liter

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Vandtæt isoleringsystem Vores viden - din fordel ROCKWOOL Technical Insulation er et datterselskab i ROCKWOOL koncernen. Vi udvikler

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Græsvængevej 10 Postnr./by: 5960 Marstal BBR-nr.: 492-001488-001 Energikonsulent: Leif Werborg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere