EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012"

Transkript

1 Navne og adresser Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontorets kontortid EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Mail: gmail.com Formand Kim Kristensen Syvendehusvej 71B Tlf Næstformand John Oksquist Syvendehusvej 63A Tlf Kasserer Bent Dyhr Ølgaard Syvendehusvej 59C Sekretær Henrik Hansen Sortemosevej 9C Bestyrelsesmedlem Bendt Gerhardt Sortemosevej 3A 1. Suppleant Svend-Erik Petersen 2. Suppleant Janus Christensen Tlf Dagligt mandag -fredag: Kl : Personlig henvendelse Kl : Telefonhenvendelser Ugentligt mandag eftermiddag: Kl Afdelingsbestyrelsens kontortid Afdelingsbestyrelsen træffes hver mandag ml. kl på kontoret. Man kan også skrive til afdelingsbestyrelsen eller maile på adressen: AFDELINGSBESTYRELSEN ER TIL FOR DIG AFLÆG OS GERNE ET BESØG Afdelingsbestyrelsens 6 bud 1. Du er valgt til at træffe beslutninger og planlægge 2. Du er tillidsmand for alle beboerne i afdelingen 3. Du er kontaktled til org.bestyrelsen og administrationen 4. Du er iværksætter 5. Du skal vise respekt for andre beboeres holdninger og meninger 6. Du skal stille krav til dine omgivelser Kontakt i nødsituationer I nødsituationer udenfor ejendomskontorets arbejdstid, hvor øjeblikkelig hjælp er påkrævet, kan beboerne ringe til følgende: Ved rørbrud eller lign: Blikkenslager, tlf El-installationer: Elektriker, dag kl : tlf Døgnvagt: kl : tlf Ved stop af kloak: Kloakmester, tlf Ved stormskader: Falck redningskorps, tlf Ved signalforstyrrelser på antenne: Antennemontør, tlf Disse telefonnumre skal selvfølgelig kun bruges, hvis det er absolut nødvendigt. Ejendomskontoret skal have besked umiddelbart efter i kontortiden dagl. ml. kl , mandag ml. kl , på tlf LÆS OM: Jubilæumsfest Afsluttet facaderenovering Referat af afdelingsmøde Budget Husorden og råderet Gode råd til at undgå skimmelsvamp

2 Nyhedsbrev december 2012 INDHOLD: Juletræstænding Facaderenovering Luft ud i den bolig - og undgå skimmelsvamp Egeløvparkens hjemmeside 40 års jubilæumsfest Referat af afdelingsmøde Budget for afdelingen Husorden og råderet Positivliste/råderetskatalog Navne og adresser Alle beboere ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Afdelingsbestyrelsen Positivliste/råderetskatalog Positivliste/råderetskatalog for hvilke projekter der er tilladt uden for din bolig: Emne Ansøges hos Ansøges hos Frit Bemærkninger lokalinspektør varmemester Udvidelse af have Nabotilladelse Markise Overdækning af terrasse Belægning Fliser, træ m.m. Vandhane Skal mont. af autoriseret Drivhus Økologiske høns Nabotilladelse Radiator i udhus Skal mont. af autoriseret El/Lys på terrasse Radioamatøranlæg Parabol Gulvbelægning i udhus Flagstang Juletræstænding Den 1. Søndag i Advent blev Egeløvparkens juletræ tændt. Det skete ved deltagelse fra nogle beboere, som havde arrangeret aktiviteter for de mindste på den store legeplads, og hvor der for de voksne var mulighed for glögg og æbleskiver, ved de til lejligheden opsatte bålsteder. De kunne samtidig give lidt varme, da vi var så heldige, at vinteren tog sit indtog på netop denne søndag med både sne og kulde. Da mørket faldt på, blev juletræet tændt foran en stor skare af både børn og voksne. De efterfølgende dage er der blevet lagt julegaver ind under træet, til stor fornøjelse for de forbipasserende beboere og gæster. Det vil blive en tilbagevendende begivendhed i årene fremover. Jeg har en drøm om, at Egeløvparken er en by, hvor mennesker tager hensyn til hinanden og sine naboer, hvor man ikke er bange for at hilse på hinanden og ikke mindst taler pænt til hinanden. En dejlig by i byen, vi alle kan være stolte af. Uddrag af talen, som næstformand John Oksquist holdt ved Egeløvparkens jubilæumsfest. Positivliste/råderetskatalog for hvilke projekter der er tilladt indenfor i din bolig: Frit ifølge Lov om almene boliger mv, Lov om drift af almene boliger, samt By- og Boligministeriets positivliste Lovsikret råderet. Det kan dog anbefales, at man retter henvendelse til varmesteren eller afdelingsbestyrelsen for at få udleveret vejledninger omkring det ønskede projekt, således at man evt. kan søge om økonomisk godtgørelse eller sikre sig, at man ikke kan drages økonomisk til ansvar ved en evt. fraflytning af boligen. Endvidere kan der søges inspiration på Boligselskabernes Landsforenings hjemmeside hvor der er en idéliste over et udvalg af projekter, samt en forklaring på, hvordan man skelner mellem forandringsarbejder og forbedringsarbejder. Du kan også finde oplysninger på vores egen hjemmeside www. egeloevparken.dk. Boligforeninegn 3B har også på deres hjemmeside links til muligheder for brugen af din råderet. Har du spørgsmål eller blot ønsker en sparringspartner, så er din afdelingsbestyrelse til for dig i denne sag. Med ønsket om at du vil blive endnu mere tilfreds med at bo i Egeløvparken. Vedtaget på ordrinært afdelingsbudgetmøde 25/ Godkendt af organisationsbestyrelsen for boligforneningen 3B d. /

3 d) Ejeren skal til enhver tid fjerne eventuelle efterladenskaber. e) Husdyret må ikke genere andre ved hyppig eller langvarig støjen eller forhindre, at personer i lovligt ærinde (f.eks. ejendomsfunktionærer og håndværkere) får adgang til haven. Har man hund i haven, skal man ligeledes sikre sig, at børn udefra ikke kan komme ind i haven. I øvrigt er det ikke tilladt ejeren at ophidse dyret til angreb. f) Ejeren er fuldt ansvarlig for alle skader, som opstår på grund af husdyret. g) Husdyrkontrakten gælder kun for det registrerede dyr og på den registrerede adresse. Hvis ejeren og/eller dyret skifter adresse, skal det omgående meddeles til boligforeningen. h) Klager over gøen eller anden ulempe i forbindelse med husdyrhold skal gives til afdelingsbestyrelsen, der i tilfælde af gentagne berettiged klager over enkelte dyr, kan kræve disse fjernet. Hvis ikke påtale over klagerne hjælper, kan det medføre opsigelse af lejemålet. Der henvises i øvrigt til politivedtægten og husdyrkontrakten. Installationer Der må ikke ændres på allerede eksisterende installationer. Det er dog tilladt at oprette nye installationer til f.eks. opvaskemaskine og tørretumbler. (få vejledning udleveret). Alle udgifter til nye installationer (f.eks. vedligeholdelse eller reetablering ved fraflytning) betales af lejeren(fraflytteren). Husk også at det hverken må genere andre beboere eller skade ejendommen, når du bruger forskellige husholdningsmaskiner i din bolig. Husk også at tegne en forsikring, der dækker eventuelle skader på tredjemands ejendom. Leg og boldspil Det er vigtigt, at der tages hensyn til andre, når der leges i boligområdet. Boldspil henvises til Egeløvparkens egnede arealer. Motorkørsel og parkering Motorkøretøjer skal parkeres på afdelingens parkeringspladser. Kun i tilfælde af til- og fraflytning er det tilladt at køre med motorkøretøjer på bebyggelsens veje og stier. Kørsel skal da foregå yderst forsigtigt max. 10 km/t og kun med køretøjer der har en max. totalvægt på under 3500 kg. Det er ikke tilladt at reparere eller parkere uindregistrerede køretøjer i afdelingen. Støvsugning og vask af motorkøretøjer kan ske på p-pladsen i Hækmosen på den plads, der er indrettet til formålet. Parkering på ejendommens p-pladser må ikke finde sted for køretøjer med en totalvægt over 3500 kg. Af- og pålæsning af varer er dog tilladt. Campingvogne og trailere Disse køretøjer må kun parkeres på afdelingens nordligste p-plads ud for Syvendehusvej nr. 51 A til 51 F langs det levende hegn mod nabogrundene, dog ikke ud for carportene. Køretøjet skal dog først registreres hos afdelingsbestyrelsen. I øvrigt henvises til politivedtægten. Støj/musik Tag hensyn til dine naboer ved brug af radio, fjernsyn, musikanlæg, musikinstrumenter, private radiosender, walkie-talkies m.m. I øvrigt henvises til politivedtægten. Vinduer og døre Vinduesrammer og døre skal være forsynede med hele ruder. Det anbefales at tegne glas- og sanitetsforsikring i forbindelse med indboforsikringen. Klager Hvis du ønsker at klage over, at andre beboere overtræder husordenen, skal du sende klagen til afdelingsbestyrelesen (skriftligt), som så behandler forholdet, sammen med Boligforeningen. Råderet/positivliste Råderet er et andet ord for hvordan du må indrette dig i og uden for boligen når du bor her i Egeløvparken. Den indvendige råderet er fri, det betyder at du må indrette dig som du vil så længe du bor i boligen, dog skal du tænke dig om inden du foretager dig nogle ændringer, således at du ikke bliver draget økonomisk til ansvar den dag du måske vælger at fraflytte din bolig. Det kan derfor anbefales at du kontakter varmesteren eller afdelingsbestyrelsen, for at få udleveret en Vejledning til netop det projekt du kunne tænke dig at udføre i din bolig. Den udvendige råderet, altså de ting du må indrette dig med uden for boligen er fastlagt på afdelingsmødet, hvor det er besluttet hvilke projekter som er opført på en særlig positiv liste, der er godkendt for netop din bolig, disse kan også udleveres fra varmemesterens kontor eller hos afdelingsbestyrelsen. Nogle projekter kræver samtidig godkendelse hos de lokale myndigheder. Visse typer af forbedringer indenfor eller udenfor din bolig kan du søge økonomisk godtgørelse for i tilfælde af fraflytning, det er derfor vigtigt at du søger om dette allerede ved starten af dit projekt, dette sker også hos varmesteren eller hos afdelingsbestyrelsen. Der kan ikke søges om økonomisk godtgørelse til forandringsarbejder. Gældende postivliste er den sidst vedtagne version i afdelingen, følger som tillæg til denne husorden og er vedtaget sammen med den sidst vedtagne version af husorden for afdelingen. Denne husorden og positivliste erstatter alle tidligere vedtagne, samt henviser til de altid fremover gældende beskrevne love og regler i Lov om almene boliger mv., Lov om drift af almene boliger samt By- og Boligministeriets positivliste Lovsikret råderet. Vedtaget på ordinært afdelings budgetmøde 25/ for Egeløvparken afd Boligforeningen 3B. Godkendt derefter af boligorganisationen for boligforeningen 3B d. / Facaderenoveringen er nu vel ovestået Det skal altid være skidt før det bliver godt, et gammelt ordsprog, som vi på mange måder har oplevet i forbindelse med renoveringen af vores facader. Nye vinduer overalt i boligerne, nye døre og en bedre isolering, betyder, at vi kan spare på varmen og får et bedre indeklima i vores boliger. Projektet har i det store hele været en succes, som skal tilskrives et godt samarbejde mellem beboere og håndværkere. Det betyder ikke, at alle beboere har haft problemfrie oplevelser. De enkelte håndværkere har gjort deres til at opretholde et højt serviceniveau overfor os som beboere, til trods for en måske noget mangelfuld information og overholdelse af aftaler fra byggeledelsen. Til orientering kan vi oplyse om, at der vil blive udført en et års gennemgang af boligerne, for derved at konstatere om der skulle være opstået nye fejl og mangler, samt om der til stadighed skulle være fejl og mangler, der ikke er udbedret. Det er også vigtigt, at hvis man opdager opståede fejl eller mangler inden eftersynet, skal man henvende sig på ejendomskontoret for at få rettet disse. Hvis vi ikke straks reagerer på disse forhold, risikerer vi at det bliver os selv, der står for regningen senere. Vejledning til vedligeholdelse og rengøring af de nye vinduer, døre og facader er blevet udleveret til den enkelte beboers bolig og vil også være at finde på Egeløvparkens hjemmeside inden for den nærmeste fremtid. Afdelingsbestyrelsen arbejder på at finde en løsning omkring vedligeholdelse af træværket på facaderne, således at beboerne ikke selv skal vedligeholde disse med maling/olie. Omkring økonomien i projektet er det blevet oplyst, at den overholdes i forhold til budgetgodkendelsen. 14 3

4 Luft ud i din bolig -og undgå skimmelsvamp Afdelingsbestyrelsen har samlet en række råd og tips til, hvordan man undgår skimmelsvamp i sin bolig. Et godt og sundt indeklima er vigtigt for både dig og din bolig. Bliver der ikke luftet ud i boligen, vil der med tiden komme skimmelsvamp som følge af høj luftfugtighed, og dette vil i sidste ende kunne påvirke dit almene helbred. Råd og tips Skimmelsvamp er let at undgå, men meget irriterende når det er brudt ud, derfor har afdelingsbestyrelsen samlet en række gode råd og tips til, hvordan du bedst muligt vedligeholder din bolig: Luft ud 2-3 gange dagligt af ca min. varighed. Dette er medvirkende til, at luftfugtigheden i din bolig holdes nede. Tør aldrig tøj inde i boligen. Kan det ikke undgås, bør der sikres rigelig ventilation. Hjemmeside Egeløvparkens nye hjemmside bliver flittigt brugt af beboerne. Det kan bl.a. ses i det tilknyttede forum samt ved de mails, afdelingsbestyrelsen jævnligt modtager direkte fra hjemmesidens mail link. Der har været lidt begyndervanskeligheder, men disse ser ud til at være løst i skrivende stund. Siden giver mulighed for at tilmelde sig Egeløvparkens nyhedsbreve. Det er der rigtig mange beboere, der allerede har gjort, og det betyder for dem, at de får mulighed for at blive informeret direkte fra hjemmesiden, hvilket også sker oftere. Hold badeværelsesdøren lukket når du bader. Herved undgås det, at fugten spreder sig ud i hele boligen. Sørg for både udluftning og varmetilførsel i soverum. Opvarm alle rum om vinteren. Hold en afstand på ca. 5 cm. mellem møbler og ydervæggene, så der er mulighed for luft cirkulation bag møblerne. Har du trægulv, bør du begrænse mængden af vand på gulvet, når det skal rengøres. Overskydende vand kan trænge ned i sprækkerne og skabe grobund for skimmelsvamp. Brug emhætte når du laver mad. Dette gælder både ved brug af komfur og ovn. Hold øje med vandskader og få dem repareret hurtigt. For de beboere, der endnu ikke har tilmeldt sig denne ser vice, som tilbyder løbende informationer, kan det kun opfordres til at prøve det. Hjemmesiden giver også oplysninger om lokale bustider, kalender med aktivitetsoversigt i afdelingen, beboerlokale udlej nings over sigt, tv-oversigt, vejr udsigt og andre vigtige og nyttige oplysninger. Målet er at få alle beboere gjort digitale med beboerdemokratiet i fremtiden i lighed med Herlev Kommunes plan om digitalisering Lad dørene mellem rummene stå åbne, når der ikke er nogen hjemme. Herved kan luften cirkulere rundt i boligen. Ventiler i vinduerne er vigtige at holde åbne. Følger du disse gode råd og tips, er risikoen for, at du får skimmel i din bolig væsentligt nedsat. Ved mistanke Hvis du har mistanke om, at der er skimmel i din bolig, er du velkommen til at kontakte boligforeningens kontor, så vil vi aftale et besøg af vores varmemester Steen Østergaard, der vil være behjælpelig med en vurdering af dit indeklima. af henvendelser til Herlev Kommune. Siden vil løbende være under udvikling til glæde for beboerne i Egeløvparken. Find den på Husorden og råderet På det afholdte bebeoermøde d. 25. september 2012 blev en ny husorden og råderet for afdelingens beboere vedtaget. Husorden bringes nedenfor i sin helhed, så man opfordres til at opbevare denne i fremtiden. Den vil også være at finde på Egeløvparkens hjemmeside www. egeloevparken.dk. Råderetten er opdelt i to områder, nemlig den ind vendige råderet og den udvendige råderet. Indvendig råderet Den ind vendige råderet er fri. Dette er besluttet af regeringen og dermed vedtaget ved lov, så det betyder, at man kan indrette sig som man vil inde i boligen, så længe man bor i den. Der er dog vise undtagelser, hvor man En boligafdeling som Egeløvparken kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange ting. For at skabe et godt bomiljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til hinanden, og at alle passer på afdelingens fællesfaciliteter, grønne områder mm. Som beboer er det dit ansvar, at hele hustanden, logerende, gæster og andre, der kommer hos dig, overholder husordenen. Det skaber tryghed og tilfredshed, når alle forstår, at det er nødvendigt at tage hensyn til hinanden. Udgifter til vedligeholdelse og huslejen kan holdes nede, hvis alle hjælper med til at holde bebyggelsen og de grønne områder i pæn stand. Tænk også på naboen, når du lukker dine skabslåger i køkkenet, eller hvis du starter din opvaskemaskine sent om aftenen naboen kan jo have soveværelse på den anden side af væggen. skal tage særlige hensyn. Boligselskabernes Landsforening (BL) har udarbejdet en pjece, som beskriver mulighederne. Denne kan hentes på BLs egen hjemmeside eller kan findes på Egeløvparkens hjemmeside www. egeloevparken.dk i den nærmeste fremtid. Det tilrådes dog altid at henvende sig på ejendomskontoret eller hos afdelingsbestyrelsen for evt. at få udleveret en vejledning i forbindelse med alle de ændringer, du måtte ønske at foretage dig, således at du ikke bliver overrasket ved en evt. fraflytning af din bolig. Affald Afbrænding af haveaffald og andet stort affald må ikke finde sted i haverne. Dette samt glas og andet skærende affald skal kastes i de respektive affaldscontainere. Husk i det hele taget på, at affald ikke må henkastes på stier og veje og i øvrigt opfordres beboerne til at hjælpe med at holde fællesarealerne rene og i god stand. Bad og toilet Vand er en dyr ressource, som skal bruges med omtanke. Husk derfor at meddele ejendomskontoret, hvis du har toiletter og vandhaner der løber eller er utætte. Der må heller ikke kastes noget i wc-skålen, der kan tilstoppe afløbet. Badebassiner Badebassiner kan være farligt legetøj, hvis der ikke føres opsyn med børnene. Husk derfor at badebassiner ikke må opstilles i Udvendig råderet Den udvendige råderet er mere kompliceret. Der må du som udgangspunkt ikke ændre eller opføre ting i din have, såsom skure, halvtage, udestuer, drivhuse, eller andre lignende ting uden at der er ansøgt om tilladelse dertil på ejendomskontoret. På ejendomskontoret eller hos afdelingsbestyrelsen får man udleveret vejledninger til de projekter, der er vedtaget på tidligere beboermøder. Alle forhold som ikke er registret eller godkendt, vil fremover blive krævet reetableret eller fjernet. Både husorden og råderetspjece fra BL og vejledninger vil være at finde på Egeløvparkens hjemmeside inde for den nærmeste fremtid. Husorden gældende for afd Egeløvparken haver, så børn udefra kan komme til dem. Cykler og knallerter Med den nødvendige hensyntagen til gående og legende børn er cykelkørsel i Egeløvparken tilladt. Knallertkørsel er til gengæld absolut forbudt. Fællesarealer Vis omsorg for fællesarealerne og benyt kun de anlagte stier og veje. Husdyr Det er tilladt at holde husdyr (hund/ kat), men der skal oprettes særskilt kontrakt for et sådant forhold. a) Husdyret må ikke genere andre beboere. b) Det er ikke tilladt at lade husdyret færdes på området, uden at det føres i snor og er sammen med en person, som har det fulde herredømme over det. c) Husdyret må ikke luftes i bebyggelsen, man skal søge direkte uden for området Gem den nye husorden og råderet

5 Find det fulde budget med vedligeholdelsesplan på Jubilæumsfest Tak for en fantastisk dag her i Egeløvparken i forbindelse med afdelingens 40 års jubilæumsfest, der blev afholdt lørdag den 29. september. Jubilæumsdagen startede med, at alle bebeboere fik serveret en pose morgenbrød ved deres hoveddør. Tante Andante og loppemarked Da rundstykkerne var indtaget blev der mulighed for at del tage i aktiviter både for voksne og børn. Der bød sig bl.a. aktiviteter som hoppeborg, pilekast, forældre barbering, Tanta Andante samt loppemarked. Der var også muligheder for at indtage et let måltid i form af ristede pølser, smørrebrød, sandwich og popcorn. Afdelingsbestyrelsen var også at finde, således at man kunne få en snak med dem om alt lige fra byggesagen til at høre om fremtidsvisionerne for afdelingen. Til trods for det regnfulde vejr var der mødt en del op til udendørsaktiviteterne. Fest og taler Sidst på eftermiddagen åbnede afdelingsbestyrelsens formand, Kim Kristensen for festen med en velkomstdrink på den røde løber foran det store festtelt, der var placeret på fodboldbanen. Derefter blev der budt på middag med dertil hørende tale af Herlev s borgmester, Thomas Gyldal Petersen (A), som havde lagt vejen forbi Egeløvparken, samt vores egen Martin Luther King i skikkelse af afdelingsbestyrelsen næstfomand, John Oksqvist. Masser af præmier John var også toastmaster for resten af aftenen sammen med nummerpigen Charlotte Kristensen, som stod for overrækkelsen af de mange præmier, som vores sponsorer havde begavet os med. Disse blev udloddet løbende hen over aftenen. Sambarytmer Efter middagen blev bebyggelsen vækket ved, at der blev budt på sambarytmer i et optog gennem bebyggelsen frem til festteltet, hvor alle middagsgæsterne blev introduceret for sambadansen. Det var ikke kun en nydelse at se på, men også sjovt at få lov til at være en del af de optrædende i form af en workshop, hvor flere af festdeltagerne måtte en tur op gulvet for at få rystet middagen på plads i de rette folder. Dans og live musik Derefter blev der budt op til dans med festlig musik ved troubadouren Tom Frederiksen, der holdt ud til over midnat. Der blev sluttet af med en godnatmad bestående af pølser fra en rigtig pølsevogn, som var placeret lige uden for festteltet. En stor succes Der var en fantastisk stemning hele aftenen, og der var en god blanding af beboere, både dem som havde boet her i alle 40 år og dem som er nytilflyttet. Jeg tror godt, at vi kan kalde det for en succes ud over alle grænser, når vi ser på de mange tilkendegivelser både under og efter festen fra ikke kun dem, som var med, men også dem som har hørt om arrangementet. Der skal ikke herske tvivl om, at vi vil følge op på dette tiltag i fremtiden med andre arrangementer for beboerne. Tak til alle de frivillige Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de frivillige og alle gæsterne, for uden dem var det ikke blevet til denne succes. Også en stor tak til vores sponsorer, som var med til at gøre denne dag mulig rent økonomisk, samt til de sponsorer, der havde stillet præmierne til rådighed for os. Vi vil gerne opfordre Egeløvparkens beboere til at tænke på sponsorene næste gang I skal ud at handle og lad gerne den enkelte sponsor vide, at I kommer fra Egeløvparken. Det kan være, at det kan betale sig i form af en god handel. I lokalavisen Herlev Bladet har også vist sin interesse for vores lille by i udkanten af Herlev og har skrevet artikler om arrangementet både før og efter afholdelse af jubilæumsdagen. 12 5

6 6 11

7 10 7

8 8 9

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

Husorden 1-1013 Herlev Torv

Husorden 1-1013 Herlev Torv Husorden 1-1013 Herlev Torv Vedtaget den 3.marts.2003. Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden Søbyvej

Husorden Søbyvej Husorden 1-3038 Søbyvej Vedtaget 13. september 2010 Forord I en almen boligafdeling er beboerne mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange ting. For at skabe et godt bo-klima er det

Læs mere

Husorden 1-6070 Tranehavegård

Husorden 1-6070 Tranehavegård Husorden 1-6070 Tranehavegård Revideret den 19. september 2013 En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor be bo erne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om mange ting.

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

Husorden Prangerhuset

Husorden Prangerhuset Husorden 1-3058 Prangerhuset Revideret på ordinært afdelingsmøde den 29. august 2013 En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er afhængige af hinanden og fælles om mange ting.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

H U S O R D E N M O S E P A R K E N

H U S O R D E N M O S E P A R K E N H U S O R D E N M O S E P A R K E N Ifølge lejeloven påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Lejeren er pligtig til at efterkomme de

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Ordensreglement for afdeling 107, Klintevej

Ordensreglement for afdeling 107, Klintevej Ordensreglement for afdeling 107 Klintevej Dato 22.03.2010 Vordingborg Boligselskab Side 1/6 Hvorfor et ordensreglement? En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund: Man bliver mere eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 260 Skolestien mfl. Godkendt på afdelingsmødet den 12.11.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Affald... 2 Antenner...

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER M.M.

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 225 AHORNVÆNGET GODKENDT PÅ BEBOERMØDE DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 1) Affald Affaldsposerne må kun benyttes til affald,

Læs mere

Husorden Afd. 216 Borgergade

Husorden Afd. 216 Borgergade Husorden Afd. 216 Borgergade Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag - onsdag 09.00-16.00 Torsdag - onsdag 10.00-17.00 Fredag onsdag 09.00-12.00 Aars Boligforening er en almen boligorganisation

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

Husorden Dortheavej

Husorden Dortheavej Husorden 1-1016 Dortheavej Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 22, Abildvej 20 A - O Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN VINDMØLLEPARKEN ØLHOLM AFDELING 32-15 DOMEA HEDENSTED-TØRRING

HUSORDEN VINDMØLLEPARKEN ØLHOLM AFDELING 32-15 DOMEA HEDENSTED-TØRRING HUSORDEN VINDMØLLEPARKEN ØLHOLM AFDELING 32-15 DOMEA HEDENSTED-TØRRING Velkommen som beboer i Domea Hedensted-Tørring Afd 32-15 Vindmølleparken Afdelings-/organisationsbestyrelsen byder dig/jer velkommen

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT HUSDYRHOLD... 3 FORSIKRINGER... 3 ANTENNER... 4 SKILTNING... 4 I LEJLIGHEDEN KØLESKABE,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet

Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 21. februar 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden Ved Rosenhaven

Husorden Ved Rosenhaven Husorden 1-3061 Ved Rosenhaven Vedtaget på afdelingsmøde den 8. september 2015 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Husorden. Afd. 4 - Dr. Christinesvej

Husorden. Afd. 4 - Dr. Christinesvej Husorden Afd. 4 - Dr. Christinesvej Administration: Aars Boligforening Kirkegade 3, 9600 Aars tlf.: 98 62 24 13 Kontortid: Mandag - Onsdag 09.00-16.00 Torsdag Onsdag 10.00-17.00 Fredag g onsdag 09.00-12.00

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

LYNGE-UGGELØSE BOLIGFORENING AFDELING 04 GLADGÅRDSVÆNGE HUSORDEN

LYNGE-UGGELØSE BOLIGFORENING AFDELING 04 GLADGÅRDSVÆNGE HUSORDEN 1 LYNGE-UGGELØSE BOLIGFORENING AFDELING 04 GLADGÅRDSVÆNGE HUSORDEN Ifølge lejeloven påhviler det boligforeningen at sørge for, der hersker god ro og orden i afdelingen Denne husorden er udformet med henblik

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29:

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Navn» Dato Dato Ordensregler for Afdeling 3 Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden 1-1036 Midgård

Husorden 1-1036 Midgård Husorden 1-1036 Midgård Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 11. december 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Husorden for Boligforeningen Faaborg-Midtfyn. Afdeling 7, Violvej - Ringe

Husorden for Boligforeningen Faaborg-Midtfyn. Afdeling 7, Violvej - Ringe Husorden for Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Afdeling 7, Violvej - Ringe En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden; vi bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden 1-3051 Østerhøj

Husorden 1-3051 Østerhøj Husorden 1-3051 Østerhøj Udsendt februar 2012 Formål med husordenen En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er afhængige af hinanden og fælles om mange ting. For at skabe et

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 017 - Slagelsegade Godkendt på afdelingsmødet den 21.11.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Husorden 1-6065 Händelsvej 1-6084 Grønrisvej

Husorden 1-6065 Händelsvej 1-6084 Grønrisvej Husorden 1-6065 Händelsvej 1-6084 Grønrisvej Revideret på afdelingsmødet den 19. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere

Læs mere

DET SKABER TRYGHED OG TILFREDSHED, HVIS ALLE ERKENDER NØDVENDIGHEDEN AF AT TAGE HENSYN TIL HINANDEN.

DET SKABER TRYGHED OG TILFREDSHED, HVIS ALLE ERKENDER NØDVENDIGHEDEN AF AT TAGE HENSYN TIL HINANDEN. Halsnæs Ny Boligselskab - Elmegården afd. 25-08 Ordensreglement samt råd og anvisninger Revideret på afdelingsmødet d. 4. november 2015. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er

Læs mere

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst.

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. Bebyggelsen består af rækkehuse med tilknyttede haver og skure, samt fælles parkeringsområder og grønne arealer. Alle vil

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Ordensreglement for afdeling 84

Ordensreglement for afdeling 84 Ordensreglement for afdeling 84 Indhold Bad og toilet... 3 Frostvejr m.v.... 3 Maskiner... 3 Støj... 3 Udluftning... 4 Husdyr... 4 Vandhaner og toiletter... 4 Vinduer og døre... 4 Ændringer af lejligheden...

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Husorden for Tranemosegård. Afdeling T15 Gurrelund/Bjerrelund

Husorden for Tranemosegård. Afdeling T15 Gurrelund/Bjerrelund Kontor: Gurrelund 44 Brøndby strand 2660 tlf.. 43 54 66 99 Mail. tmg15@bo-vest.dk Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved,

Læs mere

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Husorden for Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Afdeling 3 HUSORDEN Vedtaget marts 2009

Afdeling 3 HUSORDEN Vedtaget marts 2009 Afdeling 3 HUSORDEN Vedtaget marts 2009 Indledning: En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting og derfor

Læs mere

Afdeling 9 Tavlekærsvej 98 A - E

Afdeling 9 Tavlekærsvej 98 A - E BOLIGFORENINGEN Afdeling 9 Tavlekærsvej 98 A - E Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

Husorden for afdeling U, Piratstræde

Husorden for afdeling U, Piratstræde Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling U, Piratstræde Formål: Husordenen er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde for byggeforeningens

Læs mere

Velkommen til Afdeling 1

Velkommen til Afdeling 1 Husorden afd. 1 Velkommen til Afdeling 1 Boligforeningen Lillebælt er en almennyttig boligforening. Det betyder bl.a., at det er en demokratisk forening, man er medlem af. Den øverste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere