EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012"

Transkript

1 Navne og adresser Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontorets kontortid EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Mail: gmail.com Formand Kim Kristensen Syvendehusvej 71B Tlf Næstformand John Oksquist Syvendehusvej 63A Tlf Kasserer Bent Dyhr Ølgaard Syvendehusvej 59C Sekretær Henrik Hansen Sortemosevej 9C Bestyrelsesmedlem Bendt Gerhardt Sortemosevej 3A 1. Suppleant Svend-Erik Petersen 2. Suppleant Janus Christensen Tlf Dagligt mandag -fredag: Kl : Personlig henvendelse Kl : Telefonhenvendelser Ugentligt mandag eftermiddag: Kl Afdelingsbestyrelsens kontortid Afdelingsbestyrelsen træffes hver mandag ml. kl på kontoret. Man kan også skrive til afdelingsbestyrelsen eller maile på adressen: AFDELINGSBESTYRELSEN ER TIL FOR DIG AFLÆG OS GERNE ET BESØG Afdelingsbestyrelsens 6 bud 1. Du er valgt til at træffe beslutninger og planlægge 2. Du er tillidsmand for alle beboerne i afdelingen 3. Du er kontaktled til org.bestyrelsen og administrationen 4. Du er iværksætter 5. Du skal vise respekt for andre beboeres holdninger og meninger 6. Du skal stille krav til dine omgivelser Kontakt i nødsituationer I nødsituationer udenfor ejendomskontorets arbejdstid, hvor øjeblikkelig hjælp er påkrævet, kan beboerne ringe til følgende: Ved rørbrud eller lign: Blikkenslager, tlf El-installationer: Elektriker, dag kl : tlf Døgnvagt: kl : tlf Ved stop af kloak: Kloakmester, tlf Ved stormskader: Falck redningskorps, tlf Ved signalforstyrrelser på antenne: Antennemontør, tlf Disse telefonnumre skal selvfølgelig kun bruges, hvis det er absolut nødvendigt. Ejendomskontoret skal have besked umiddelbart efter i kontortiden dagl. ml. kl , mandag ml. kl , på tlf LÆS OM: Jubilæumsfest Afsluttet facaderenovering Referat af afdelingsmøde Budget Husorden og råderet Gode råd til at undgå skimmelsvamp

2 Nyhedsbrev december 2012 INDHOLD: Juletræstænding Facaderenovering Luft ud i den bolig - og undgå skimmelsvamp Egeløvparkens hjemmeside 40 års jubilæumsfest Referat af afdelingsmøde Budget for afdelingen Husorden og råderet Positivliste/råderetskatalog Navne og adresser Alle beboere ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Afdelingsbestyrelsen Positivliste/råderetskatalog Positivliste/råderetskatalog for hvilke projekter der er tilladt uden for din bolig: Emne Ansøges hos Ansøges hos Frit Bemærkninger lokalinspektør varmemester Udvidelse af have Nabotilladelse Markise Overdækning af terrasse Belægning Fliser, træ m.m. Vandhane Skal mont. af autoriseret Drivhus Økologiske høns Nabotilladelse Radiator i udhus Skal mont. af autoriseret El/Lys på terrasse Radioamatøranlæg Parabol Gulvbelægning i udhus Flagstang Juletræstænding Den 1. Søndag i Advent blev Egeløvparkens juletræ tændt. Det skete ved deltagelse fra nogle beboere, som havde arrangeret aktiviteter for de mindste på den store legeplads, og hvor der for de voksne var mulighed for glögg og æbleskiver, ved de til lejligheden opsatte bålsteder. De kunne samtidig give lidt varme, da vi var så heldige, at vinteren tog sit indtog på netop denne søndag med både sne og kulde. Da mørket faldt på, blev juletræet tændt foran en stor skare af både børn og voksne. De efterfølgende dage er der blevet lagt julegaver ind under træet, til stor fornøjelse for de forbipasserende beboere og gæster. Det vil blive en tilbagevendende begivendhed i årene fremover. Jeg har en drøm om, at Egeløvparken er en by, hvor mennesker tager hensyn til hinanden og sine naboer, hvor man ikke er bange for at hilse på hinanden og ikke mindst taler pænt til hinanden. En dejlig by i byen, vi alle kan være stolte af. Uddrag af talen, som næstformand John Oksquist holdt ved Egeløvparkens jubilæumsfest. Positivliste/råderetskatalog for hvilke projekter der er tilladt indenfor i din bolig: Frit ifølge Lov om almene boliger mv, Lov om drift af almene boliger, samt By- og Boligministeriets positivliste Lovsikret råderet. Det kan dog anbefales, at man retter henvendelse til varmesteren eller afdelingsbestyrelsen for at få udleveret vejledninger omkring det ønskede projekt, således at man evt. kan søge om økonomisk godtgørelse eller sikre sig, at man ikke kan drages økonomisk til ansvar ved en evt. fraflytning af boligen. Endvidere kan der søges inspiration på Boligselskabernes Landsforenings hjemmeside hvor der er en idéliste over et udvalg af projekter, samt en forklaring på, hvordan man skelner mellem forandringsarbejder og forbedringsarbejder. Du kan også finde oplysninger på vores egen hjemmeside www. egeloevparken.dk. Boligforeninegn 3B har også på deres hjemmeside links til muligheder for brugen af din råderet. Har du spørgsmål eller blot ønsker en sparringspartner, så er din afdelingsbestyrelse til for dig i denne sag. Med ønsket om at du vil blive endnu mere tilfreds med at bo i Egeløvparken. Vedtaget på ordrinært afdelingsbudgetmøde 25/ Godkendt af organisationsbestyrelsen for boligforneningen 3B d. /

3 d) Ejeren skal til enhver tid fjerne eventuelle efterladenskaber. e) Husdyret må ikke genere andre ved hyppig eller langvarig støjen eller forhindre, at personer i lovligt ærinde (f.eks. ejendomsfunktionærer og håndværkere) får adgang til haven. Har man hund i haven, skal man ligeledes sikre sig, at børn udefra ikke kan komme ind i haven. I øvrigt er det ikke tilladt ejeren at ophidse dyret til angreb. f) Ejeren er fuldt ansvarlig for alle skader, som opstår på grund af husdyret. g) Husdyrkontrakten gælder kun for det registrerede dyr og på den registrerede adresse. Hvis ejeren og/eller dyret skifter adresse, skal det omgående meddeles til boligforeningen. h) Klager over gøen eller anden ulempe i forbindelse med husdyrhold skal gives til afdelingsbestyrelsen, der i tilfælde af gentagne berettiged klager over enkelte dyr, kan kræve disse fjernet. Hvis ikke påtale over klagerne hjælper, kan det medføre opsigelse af lejemålet. Der henvises i øvrigt til politivedtægten og husdyrkontrakten. Installationer Der må ikke ændres på allerede eksisterende installationer. Det er dog tilladt at oprette nye installationer til f.eks. opvaskemaskine og tørretumbler. (få vejledning udleveret). Alle udgifter til nye installationer (f.eks. vedligeholdelse eller reetablering ved fraflytning) betales af lejeren(fraflytteren). Husk også at det hverken må genere andre beboere eller skade ejendommen, når du bruger forskellige husholdningsmaskiner i din bolig. Husk også at tegne en forsikring, der dækker eventuelle skader på tredjemands ejendom. Leg og boldspil Det er vigtigt, at der tages hensyn til andre, når der leges i boligområdet. Boldspil henvises til Egeløvparkens egnede arealer. Motorkørsel og parkering Motorkøretøjer skal parkeres på afdelingens parkeringspladser. Kun i tilfælde af til- og fraflytning er det tilladt at køre med motorkøretøjer på bebyggelsens veje og stier. Kørsel skal da foregå yderst forsigtigt max. 10 km/t og kun med køretøjer der har en max. totalvægt på under 3500 kg. Det er ikke tilladt at reparere eller parkere uindregistrerede køretøjer i afdelingen. Støvsugning og vask af motorkøretøjer kan ske på p-pladsen i Hækmosen på den plads, der er indrettet til formålet. Parkering på ejendommens p-pladser må ikke finde sted for køretøjer med en totalvægt over 3500 kg. Af- og pålæsning af varer er dog tilladt. Campingvogne og trailere Disse køretøjer må kun parkeres på afdelingens nordligste p-plads ud for Syvendehusvej nr. 51 A til 51 F langs det levende hegn mod nabogrundene, dog ikke ud for carportene. Køretøjet skal dog først registreres hos afdelingsbestyrelsen. I øvrigt henvises til politivedtægten. Støj/musik Tag hensyn til dine naboer ved brug af radio, fjernsyn, musikanlæg, musikinstrumenter, private radiosender, walkie-talkies m.m. I øvrigt henvises til politivedtægten. Vinduer og døre Vinduesrammer og døre skal være forsynede med hele ruder. Det anbefales at tegne glas- og sanitetsforsikring i forbindelse med indboforsikringen. Klager Hvis du ønsker at klage over, at andre beboere overtræder husordenen, skal du sende klagen til afdelingsbestyrelesen (skriftligt), som så behandler forholdet, sammen med Boligforeningen. Råderet/positivliste Råderet er et andet ord for hvordan du må indrette dig i og uden for boligen når du bor her i Egeløvparken. Den indvendige råderet er fri, det betyder at du må indrette dig som du vil så længe du bor i boligen, dog skal du tænke dig om inden du foretager dig nogle ændringer, således at du ikke bliver draget økonomisk til ansvar den dag du måske vælger at fraflytte din bolig. Det kan derfor anbefales at du kontakter varmesteren eller afdelingsbestyrelsen, for at få udleveret en Vejledning til netop det projekt du kunne tænke dig at udføre i din bolig. Den udvendige råderet, altså de ting du må indrette dig med uden for boligen er fastlagt på afdelingsmødet, hvor det er besluttet hvilke projekter som er opført på en særlig positiv liste, der er godkendt for netop din bolig, disse kan også udleveres fra varmemesterens kontor eller hos afdelingsbestyrelsen. Nogle projekter kræver samtidig godkendelse hos de lokale myndigheder. Visse typer af forbedringer indenfor eller udenfor din bolig kan du søge økonomisk godtgørelse for i tilfælde af fraflytning, det er derfor vigtigt at du søger om dette allerede ved starten af dit projekt, dette sker også hos varmesteren eller hos afdelingsbestyrelsen. Der kan ikke søges om økonomisk godtgørelse til forandringsarbejder. Gældende postivliste er den sidst vedtagne version i afdelingen, følger som tillæg til denne husorden og er vedtaget sammen med den sidst vedtagne version af husorden for afdelingen. Denne husorden og positivliste erstatter alle tidligere vedtagne, samt henviser til de altid fremover gældende beskrevne love og regler i Lov om almene boliger mv., Lov om drift af almene boliger samt By- og Boligministeriets positivliste Lovsikret råderet. Vedtaget på ordinært afdelings budgetmøde 25/ for Egeløvparken afd Boligforeningen 3B. Godkendt derefter af boligorganisationen for boligforeningen 3B d. / Facaderenoveringen er nu vel ovestået Det skal altid være skidt før det bliver godt, et gammelt ordsprog, som vi på mange måder har oplevet i forbindelse med renoveringen af vores facader. Nye vinduer overalt i boligerne, nye døre og en bedre isolering, betyder, at vi kan spare på varmen og får et bedre indeklima i vores boliger. Projektet har i det store hele været en succes, som skal tilskrives et godt samarbejde mellem beboere og håndværkere. Det betyder ikke, at alle beboere har haft problemfrie oplevelser. De enkelte håndværkere har gjort deres til at opretholde et højt serviceniveau overfor os som beboere, til trods for en måske noget mangelfuld information og overholdelse af aftaler fra byggeledelsen. Til orientering kan vi oplyse om, at der vil blive udført en et års gennemgang af boligerne, for derved at konstatere om der skulle være opstået nye fejl og mangler, samt om der til stadighed skulle være fejl og mangler, der ikke er udbedret. Det er også vigtigt, at hvis man opdager opståede fejl eller mangler inden eftersynet, skal man henvende sig på ejendomskontoret for at få rettet disse. Hvis vi ikke straks reagerer på disse forhold, risikerer vi at det bliver os selv, der står for regningen senere. Vejledning til vedligeholdelse og rengøring af de nye vinduer, døre og facader er blevet udleveret til den enkelte beboers bolig og vil også være at finde på Egeløvparkens hjemmeside inden for den nærmeste fremtid. Afdelingsbestyrelsen arbejder på at finde en løsning omkring vedligeholdelse af træværket på facaderne, således at beboerne ikke selv skal vedligeholde disse med maling/olie. Omkring økonomien i projektet er det blevet oplyst, at den overholdes i forhold til budgetgodkendelsen. 14 3

4 Luft ud i din bolig -og undgå skimmelsvamp Afdelingsbestyrelsen har samlet en række råd og tips til, hvordan man undgår skimmelsvamp i sin bolig. Et godt og sundt indeklima er vigtigt for både dig og din bolig. Bliver der ikke luftet ud i boligen, vil der med tiden komme skimmelsvamp som følge af høj luftfugtighed, og dette vil i sidste ende kunne påvirke dit almene helbred. Råd og tips Skimmelsvamp er let at undgå, men meget irriterende når det er brudt ud, derfor har afdelingsbestyrelsen samlet en række gode råd og tips til, hvordan du bedst muligt vedligeholder din bolig: Luft ud 2-3 gange dagligt af ca min. varighed. Dette er medvirkende til, at luftfugtigheden i din bolig holdes nede. Tør aldrig tøj inde i boligen. Kan det ikke undgås, bør der sikres rigelig ventilation. Hjemmeside Egeløvparkens nye hjemmside bliver flittigt brugt af beboerne. Det kan bl.a. ses i det tilknyttede forum samt ved de mails, afdelingsbestyrelsen jævnligt modtager direkte fra hjemmesidens mail link. Der har været lidt begyndervanskeligheder, men disse ser ud til at være løst i skrivende stund. Siden giver mulighed for at tilmelde sig Egeløvparkens nyhedsbreve. Det er der rigtig mange beboere, der allerede har gjort, og det betyder for dem, at de får mulighed for at blive informeret direkte fra hjemmesiden, hvilket også sker oftere. Hold badeværelsesdøren lukket når du bader. Herved undgås det, at fugten spreder sig ud i hele boligen. Sørg for både udluftning og varmetilførsel i soverum. Opvarm alle rum om vinteren. Hold en afstand på ca. 5 cm. mellem møbler og ydervæggene, så der er mulighed for luft cirkulation bag møblerne. Har du trægulv, bør du begrænse mængden af vand på gulvet, når det skal rengøres. Overskydende vand kan trænge ned i sprækkerne og skabe grobund for skimmelsvamp. Brug emhætte når du laver mad. Dette gælder både ved brug af komfur og ovn. Hold øje med vandskader og få dem repareret hurtigt. For de beboere, der endnu ikke har tilmeldt sig denne ser vice, som tilbyder løbende informationer, kan det kun opfordres til at prøve det. Hjemmesiden giver også oplysninger om lokale bustider, kalender med aktivitetsoversigt i afdelingen, beboerlokale udlej nings over sigt, tv-oversigt, vejr udsigt og andre vigtige og nyttige oplysninger. Målet er at få alle beboere gjort digitale med beboerdemokratiet i fremtiden i lighed med Herlev Kommunes plan om digitalisering Lad dørene mellem rummene stå åbne, når der ikke er nogen hjemme. Herved kan luften cirkulere rundt i boligen. Ventiler i vinduerne er vigtige at holde åbne. Følger du disse gode råd og tips, er risikoen for, at du får skimmel i din bolig væsentligt nedsat. Ved mistanke Hvis du har mistanke om, at der er skimmel i din bolig, er du velkommen til at kontakte boligforeningens kontor, så vil vi aftale et besøg af vores varmemester Steen Østergaard, der vil være behjælpelig med en vurdering af dit indeklima. af henvendelser til Herlev Kommune. Siden vil løbende være under udvikling til glæde for beboerne i Egeløvparken. Find den på Husorden og råderet På det afholdte bebeoermøde d. 25. september 2012 blev en ny husorden og råderet for afdelingens beboere vedtaget. Husorden bringes nedenfor i sin helhed, så man opfordres til at opbevare denne i fremtiden. Den vil også være at finde på Egeløvparkens hjemmeside www. egeloevparken.dk. Råderetten er opdelt i to områder, nemlig den ind vendige råderet og den udvendige råderet. Indvendig råderet Den ind vendige råderet er fri. Dette er besluttet af regeringen og dermed vedtaget ved lov, så det betyder, at man kan indrette sig som man vil inde i boligen, så længe man bor i den. Der er dog vise undtagelser, hvor man En boligafdeling som Egeløvparken kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange ting. For at skabe et godt bomiljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til hinanden, og at alle passer på afdelingens fællesfaciliteter, grønne områder mm. Som beboer er det dit ansvar, at hele hustanden, logerende, gæster og andre, der kommer hos dig, overholder husordenen. Det skaber tryghed og tilfredshed, når alle forstår, at det er nødvendigt at tage hensyn til hinanden. Udgifter til vedligeholdelse og huslejen kan holdes nede, hvis alle hjælper med til at holde bebyggelsen og de grønne områder i pæn stand. Tænk også på naboen, når du lukker dine skabslåger i køkkenet, eller hvis du starter din opvaskemaskine sent om aftenen naboen kan jo have soveværelse på den anden side af væggen. skal tage særlige hensyn. Boligselskabernes Landsforening (BL) har udarbejdet en pjece, som beskriver mulighederne. Denne kan hentes på BLs egen hjemmeside eller kan findes på Egeløvparkens hjemmeside www. egeloevparken.dk i den nærmeste fremtid. Det tilrådes dog altid at henvende sig på ejendomskontoret eller hos afdelingsbestyrelsen for evt. at få udleveret en vejledning i forbindelse med alle de ændringer, du måtte ønske at foretage dig, således at du ikke bliver overrasket ved en evt. fraflytning af din bolig. Affald Afbrænding af haveaffald og andet stort affald må ikke finde sted i haverne. Dette samt glas og andet skærende affald skal kastes i de respektive affaldscontainere. Husk i det hele taget på, at affald ikke må henkastes på stier og veje og i øvrigt opfordres beboerne til at hjælpe med at holde fællesarealerne rene og i god stand. Bad og toilet Vand er en dyr ressource, som skal bruges med omtanke. Husk derfor at meddele ejendomskontoret, hvis du har toiletter og vandhaner der løber eller er utætte. Der må heller ikke kastes noget i wc-skålen, der kan tilstoppe afløbet. Badebassiner Badebassiner kan være farligt legetøj, hvis der ikke føres opsyn med børnene. Husk derfor at badebassiner ikke må opstilles i Udvendig råderet Den udvendige råderet er mere kompliceret. Der må du som udgangspunkt ikke ændre eller opføre ting i din have, såsom skure, halvtage, udestuer, drivhuse, eller andre lignende ting uden at der er ansøgt om tilladelse dertil på ejendomskontoret. På ejendomskontoret eller hos afdelingsbestyrelsen får man udleveret vejledninger til de projekter, der er vedtaget på tidligere beboermøder. Alle forhold som ikke er registret eller godkendt, vil fremover blive krævet reetableret eller fjernet. Både husorden og råderetspjece fra BL og vejledninger vil være at finde på Egeløvparkens hjemmeside inde for den nærmeste fremtid. Husorden gældende for afd Egeløvparken haver, så børn udefra kan komme til dem. Cykler og knallerter Med den nødvendige hensyntagen til gående og legende børn er cykelkørsel i Egeløvparken tilladt. Knallertkørsel er til gengæld absolut forbudt. Fællesarealer Vis omsorg for fællesarealerne og benyt kun de anlagte stier og veje. Husdyr Det er tilladt at holde husdyr (hund/ kat), men der skal oprettes særskilt kontrakt for et sådant forhold. a) Husdyret må ikke genere andre beboere. b) Det er ikke tilladt at lade husdyret færdes på området, uden at det føres i snor og er sammen med en person, som har det fulde herredømme over det. c) Husdyret må ikke luftes i bebyggelsen, man skal søge direkte uden for området Gem den nye husorden og råderet

5 Find det fulde budget med vedligeholdelsesplan på Jubilæumsfest Tak for en fantastisk dag her i Egeløvparken i forbindelse med afdelingens 40 års jubilæumsfest, der blev afholdt lørdag den 29. september. Jubilæumsdagen startede med, at alle bebeboere fik serveret en pose morgenbrød ved deres hoveddør. Tante Andante og loppemarked Da rundstykkerne var indtaget blev der mulighed for at del tage i aktiviter både for voksne og børn. Der bød sig bl.a. aktiviteter som hoppeborg, pilekast, forældre barbering, Tanta Andante samt loppemarked. Der var også muligheder for at indtage et let måltid i form af ristede pølser, smørrebrød, sandwich og popcorn. Afdelingsbestyrelsen var også at finde, således at man kunne få en snak med dem om alt lige fra byggesagen til at høre om fremtidsvisionerne for afdelingen. Til trods for det regnfulde vejr var der mødt en del op til udendørsaktiviteterne. Fest og taler Sidst på eftermiddagen åbnede afdelingsbestyrelsens formand, Kim Kristensen for festen med en velkomstdrink på den røde løber foran det store festtelt, der var placeret på fodboldbanen. Derefter blev der budt på middag med dertil hørende tale af Herlev s borgmester, Thomas Gyldal Petersen (A), som havde lagt vejen forbi Egeløvparken, samt vores egen Martin Luther King i skikkelse af afdelingsbestyrelsen næstfomand, John Oksqvist. Masser af præmier John var også toastmaster for resten af aftenen sammen med nummerpigen Charlotte Kristensen, som stod for overrækkelsen af de mange præmier, som vores sponsorer havde begavet os med. Disse blev udloddet løbende hen over aftenen. Sambarytmer Efter middagen blev bebyggelsen vækket ved, at der blev budt på sambarytmer i et optog gennem bebyggelsen frem til festteltet, hvor alle middagsgæsterne blev introduceret for sambadansen. Det var ikke kun en nydelse at se på, men også sjovt at få lov til at være en del af de optrædende i form af en workshop, hvor flere af festdeltagerne måtte en tur op gulvet for at få rystet middagen på plads i de rette folder. Dans og live musik Derefter blev der budt op til dans med festlig musik ved troubadouren Tom Frederiksen, der holdt ud til over midnat. Der blev sluttet af med en godnatmad bestående af pølser fra en rigtig pølsevogn, som var placeret lige uden for festteltet. En stor succes Der var en fantastisk stemning hele aftenen, og der var en god blanding af beboere, både dem som havde boet her i alle 40 år og dem som er nytilflyttet. Jeg tror godt, at vi kan kalde det for en succes ud over alle grænser, når vi ser på de mange tilkendegivelser både under og efter festen fra ikke kun dem, som var med, men også dem som har hørt om arrangementet. Der skal ikke herske tvivl om, at vi vil følge op på dette tiltag i fremtiden med andre arrangementer for beboerne. Tak til alle de frivillige Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de frivillige og alle gæsterne, for uden dem var det ikke blevet til denne succes. Også en stor tak til vores sponsorer, som var med til at gøre denne dag mulig rent økonomisk, samt til de sponsorer, der havde stillet præmierne til rådighed for os. Vi vil gerne opfordre Egeløvparkens beboere til at tænke på sponsorene næste gang I skal ud at handle og lad gerne den enkelte sponsor vide, at I kommer fra Egeløvparken. Det kan være, at det kan betale sig i form af en god handel. I lokalavisen Herlev Bladet har også vist sin interesse for vores lille by i udkanten af Herlev og har skrevet artikler om arrangementet både før og efter afholdelse af jubilæumsdagen. 12 5

6 6 11

7 10 7

8 8 9

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler

PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE Indhold Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Afsnit 15 Afsnit 16 Rettelsesblade

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 18. september 2014 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Til de nye Beboere i Lindevænget

Til de nye Beboere i Lindevænget Til de nye Beboere i Lindevænget Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen og informerer bl.a. om husordenen og praktiske ting i Lindevænget. Vi håber, at I kommer til at befinde jer godt i jeres nye

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere