EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012"

Transkript

1 Navne og adresser Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontorets kontortid EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Mail: gmail.com Formand Kim Kristensen Syvendehusvej 71B Tlf Næstformand John Oksquist Syvendehusvej 63A Tlf Kasserer Bent Dyhr Ølgaard Syvendehusvej 59C Sekretær Henrik Hansen Sortemosevej 9C Bestyrelsesmedlem Bendt Gerhardt Sortemosevej 3A 1. Suppleant Svend-Erik Petersen 2. Suppleant Janus Christensen Tlf Dagligt mandag -fredag: Kl : Personlig henvendelse Kl : Telefonhenvendelser Ugentligt mandag eftermiddag: Kl Afdelingsbestyrelsens kontortid Afdelingsbestyrelsen træffes hver mandag ml. kl på kontoret. Man kan også skrive til afdelingsbestyrelsen eller maile på adressen: AFDELINGSBESTYRELSEN ER TIL FOR DIG AFLÆG OS GERNE ET BESØG Afdelingsbestyrelsens 6 bud 1. Du er valgt til at træffe beslutninger og planlægge 2. Du er tillidsmand for alle beboerne i afdelingen 3. Du er kontaktled til org.bestyrelsen og administrationen 4. Du er iværksætter 5. Du skal vise respekt for andre beboeres holdninger og meninger 6. Du skal stille krav til dine omgivelser Kontakt i nødsituationer I nødsituationer udenfor ejendomskontorets arbejdstid, hvor øjeblikkelig hjælp er påkrævet, kan beboerne ringe til følgende: Ved rørbrud eller lign: Blikkenslager, tlf El-installationer: Elektriker, dag kl : tlf Døgnvagt: kl : tlf Ved stop af kloak: Kloakmester, tlf Ved stormskader: Falck redningskorps, tlf Ved signalforstyrrelser på antenne: Antennemontør, tlf Disse telefonnumre skal selvfølgelig kun bruges, hvis det er absolut nødvendigt. Ejendomskontoret skal have besked umiddelbart efter i kontortiden dagl. ml. kl , mandag ml. kl , på tlf LÆS OM: Jubilæumsfest Afsluttet facaderenovering Referat af afdelingsmøde Budget Husorden og råderet Gode råd til at undgå skimmelsvamp

2 Nyhedsbrev december 2012 INDHOLD: Juletræstænding Facaderenovering Luft ud i den bolig - og undgå skimmelsvamp Egeløvparkens hjemmeside 40 års jubilæumsfest Referat af afdelingsmøde Budget for afdelingen Husorden og råderet Positivliste/råderetskatalog Navne og adresser Alle beboere ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Afdelingsbestyrelsen Positivliste/råderetskatalog Positivliste/råderetskatalog for hvilke projekter der er tilladt uden for din bolig: Emne Ansøges hos Ansøges hos Frit Bemærkninger lokalinspektør varmemester Udvidelse af have Nabotilladelse Markise Overdækning af terrasse Belægning Fliser, træ m.m. Vandhane Skal mont. af autoriseret Drivhus Økologiske høns Nabotilladelse Radiator i udhus Skal mont. af autoriseret El/Lys på terrasse Radioamatøranlæg Parabol Gulvbelægning i udhus Flagstang Juletræstænding Den 1. Søndag i Advent blev Egeløvparkens juletræ tændt. Det skete ved deltagelse fra nogle beboere, som havde arrangeret aktiviteter for de mindste på den store legeplads, og hvor der for de voksne var mulighed for glögg og æbleskiver, ved de til lejligheden opsatte bålsteder. De kunne samtidig give lidt varme, da vi var så heldige, at vinteren tog sit indtog på netop denne søndag med både sne og kulde. Da mørket faldt på, blev juletræet tændt foran en stor skare af både børn og voksne. De efterfølgende dage er der blevet lagt julegaver ind under træet, til stor fornøjelse for de forbipasserende beboere og gæster. Det vil blive en tilbagevendende begivendhed i årene fremover. Jeg har en drøm om, at Egeløvparken er en by, hvor mennesker tager hensyn til hinanden og sine naboer, hvor man ikke er bange for at hilse på hinanden og ikke mindst taler pænt til hinanden. En dejlig by i byen, vi alle kan være stolte af. Uddrag af talen, som næstformand John Oksquist holdt ved Egeløvparkens jubilæumsfest. Positivliste/råderetskatalog for hvilke projekter der er tilladt indenfor i din bolig: Frit ifølge Lov om almene boliger mv, Lov om drift af almene boliger, samt By- og Boligministeriets positivliste Lovsikret råderet. Det kan dog anbefales, at man retter henvendelse til varmesteren eller afdelingsbestyrelsen for at få udleveret vejledninger omkring det ønskede projekt, således at man evt. kan søge om økonomisk godtgørelse eller sikre sig, at man ikke kan drages økonomisk til ansvar ved en evt. fraflytning af boligen. Endvidere kan der søges inspiration på Boligselskabernes Landsforenings hjemmeside hvor der er en idéliste over et udvalg af projekter, samt en forklaring på, hvordan man skelner mellem forandringsarbejder og forbedringsarbejder. Du kan også finde oplysninger på vores egen hjemmeside www. egeloevparken.dk. Boligforeninegn 3B har også på deres hjemmeside links til muligheder for brugen af din råderet. Har du spørgsmål eller blot ønsker en sparringspartner, så er din afdelingsbestyrelse til for dig i denne sag. Med ønsket om at du vil blive endnu mere tilfreds med at bo i Egeløvparken. Vedtaget på ordrinært afdelingsbudgetmøde 25/ Godkendt af organisationsbestyrelsen for boligforneningen 3B d. /

3 d) Ejeren skal til enhver tid fjerne eventuelle efterladenskaber. e) Husdyret må ikke genere andre ved hyppig eller langvarig støjen eller forhindre, at personer i lovligt ærinde (f.eks. ejendomsfunktionærer og håndværkere) får adgang til haven. Har man hund i haven, skal man ligeledes sikre sig, at børn udefra ikke kan komme ind i haven. I øvrigt er det ikke tilladt ejeren at ophidse dyret til angreb. f) Ejeren er fuldt ansvarlig for alle skader, som opstår på grund af husdyret. g) Husdyrkontrakten gælder kun for det registrerede dyr og på den registrerede adresse. Hvis ejeren og/eller dyret skifter adresse, skal det omgående meddeles til boligforeningen. h) Klager over gøen eller anden ulempe i forbindelse med husdyrhold skal gives til afdelingsbestyrelsen, der i tilfælde af gentagne berettiged klager over enkelte dyr, kan kræve disse fjernet. Hvis ikke påtale over klagerne hjælper, kan det medføre opsigelse af lejemålet. Der henvises i øvrigt til politivedtægten og husdyrkontrakten. Installationer Der må ikke ændres på allerede eksisterende installationer. Det er dog tilladt at oprette nye installationer til f.eks. opvaskemaskine og tørretumbler. (få vejledning udleveret). Alle udgifter til nye installationer (f.eks. vedligeholdelse eller reetablering ved fraflytning) betales af lejeren(fraflytteren). Husk også at det hverken må genere andre beboere eller skade ejendommen, når du bruger forskellige husholdningsmaskiner i din bolig. Husk også at tegne en forsikring, der dækker eventuelle skader på tredjemands ejendom. Leg og boldspil Det er vigtigt, at der tages hensyn til andre, når der leges i boligområdet. Boldspil henvises til Egeløvparkens egnede arealer. Motorkørsel og parkering Motorkøretøjer skal parkeres på afdelingens parkeringspladser. Kun i tilfælde af til- og fraflytning er det tilladt at køre med motorkøretøjer på bebyggelsens veje og stier. Kørsel skal da foregå yderst forsigtigt max. 10 km/t og kun med køretøjer der har en max. totalvægt på under 3500 kg. Det er ikke tilladt at reparere eller parkere uindregistrerede køretøjer i afdelingen. Støvsugning og vask af motorkøretøjer kan ske på p-pladsen i Hækmosen på den plads, der er indrettet til formålet. Parkering på ejendommens p-pladser må ikke finde sted for køretøjer med en totalvægt over 3500 kg. Af- og pålæsning af varer er dog tilladt. Campingvogne og trailere Disse køretøjer må kun parkeres på afdelingens nordligste p-plads ud for Syvendehusvej nr. 51 A til 51 F langs det levende hegn mod nabogrundene, dog ikke ud for carportene. Køretøjet skal dog først registreres hos afdelingsbestyrelsen. I øvrigt henvises til politivedtægten. Støj/musik Tag hensyn til dine naboer ved brug af radio, fjernsyn, musikanlæg, musikinstrumenter, private radiosender, walkie-talkies m.m. I øvrigt henvises til politivedtægten. Vinduer og døre Vinduesrammer og døre skal være forsynede med hele ruder. Det anbefales at tegne glas- og sanitetsforsikring i forbindelse med indboforsikringen. Klager Hvis du ønsker at klage over, at andre beboere overtræder husordenen, skal du sende klagen til afdelingsbestyrelesen (skriftligt), som så behandler forholdet, sammen med Boligforeningen. Råderet/positivliste Råderet er et andet ord for hvordan du må indrette dig i og uden for boligen når du bor her i Egeløvparken. Den indvendige råderet er fri, det betyder at du må indrette dig som du vil så længe du bor i boligen, dog skal du tænke dig om inden du foretager dig nogle ændringer, således at du ikke bliver draget økonomisk til ansvar den dag du måske vælger at fraflytte din bolig. Det kan derfor anbefales at du kontakter varmesteren eller afdelingsbestyrelsen, for at få udleveret en Vejledning til netop det projekt du kunne tænke dig at udføre i din bolig. Den udvendige råderet, altså de ting du må indrette dig med uden for boligen er fastlagt på afdelingsmødet, hvor det er besluttet hvilke projekter som er opført på en særlig positiv liste, der er godkendt for netop din bolig, disse kan også udleveres fra varmemesterens kontor eller hos afdelingsbestyrelsen. Nogle projekter kræver samtidig godkendelse hos de lokale myndigheder. Visse typer af forbedringer indenfor eller udenfor din bolig kan du søge økonomisk godtgørelse for i tilfælde af fraflytning, det er derfor vigtigt at du søger om dette allerede ved starten af dit projekt, dette sker også hos varmesteren eller hos afdelingsbestyrelsen. Der kan ikke søges om økonomisk godtgørelse til forandringsarbejder. Gældende postivliste er den sidst vedtagne version i afdelingen, følger som tillæg til denne husorden og er vedtaget sammen med den sidst vedtagne version af husorden for afdelingen. Denne husorden og positivliste erstatter alle tidligere vedtagne, samt henviser til de altid fremover gældende beskrevne love og regler i Lov om almene boliger mv., Lov om drift af almene boliger samt By- og Boligministeriets positivliste Lovsikret råderet. Vedtaget på ordinært afdelings budgetmøde 25/ for Egeløvparken afd Boligforeningen 3B. Godkendt derefter af boligorganisationen for boligforeningen 3B d. / Facaderenoveringen er nu vel ovestået Det skal altid være skidt før det bliver godt, et gammelt ordsprog, som vi på mange måder har oplevet i forbindelse med renoveringen af vores facader. Nye vinduer overalt i boligerne, nye døre og en bedre isolering, betyder, at vi kan spare på varmen og får et bedre indeklima i vores boliger. Projektet har i det store hele været en succes, som skal tilskrives et godt samarbejde mellem beboere og håndværkere. Det betyder ikke, at alle beboere har haft problemfrie oplevelser. De enkelte håndværkere har gjort deres til at opretholde et højt serviceniveau overfor os som beboere, til trods for en måske noget mangelfuld information og overholdelse af aftaler fra byggeledelsen. Til orientering kan vi oplyse om, at der vil blive udført en et års gennemgang af boligerne, for derved at konstatere om der skulle være opstået nye fejl og mangler, samt om der til stadighed skulle være fejl og mangler, der ikke er udbedret. Det er også vigtigt, at hvis man opdager opståede fejl eller mangler inden eftersynet, skal man henvende sig på ejendomskontoret for at få rettet disse. Hvis vi ikke straks reagerer på disse forhold, risikerer vi at det bliver os selv, der står for regningen senere. Vejledning til vedligeholdelse og rengøring af de nye vinduer, døre og facader er blevet udleveret til den enkelte beboers bolig og vil også være at finde på Egeløvparkens hjemmeside inden for den nærmeste fremtid. Afdelingsbestyrelsen arbejder på at finde en løsning omkring vedligeholdelse af træværket på facaderne, således at beboerne ikke selv skal vedligeholde disse med maling/olie. Omkring økonomien i projektet er det blevet oplyst, at den overholdes i forhold til budgetgodkendelsen. 14 3

4 Luft ud i din bolig -og undgå skimmelsvamp Afdelingsbestyrelsen har samlet en række råd og tips til, hvordan man undgår skimmelsvamp i sin bolig. Et godt og sundt indeklima er vigtigt for både dig og din bolig. Bliver der ikke luftet ud i boligen, vil der med tiden komme skimmelsvamp som følge af høj luftfugtighed, og dette vil i sidste ende kunne påvirke dit almene helbred. Råd og tips Skimmelsvamp er let at undgå, men meget irriterende når det er brudt ud, derfor har afdelingsbestyrelsen samlet en række gode råd og tips til, hvordan du bedst muligt vedligeholder din bolig: Luft ud 2-3 gange dagligt af ca min. varighed. Dette er medvirkende til, at luftfugtigheden i din bolig holdes nede. Tør aldrig tøj inde i boligen. Kan det ikke undgås, bør der sikres rigelig ventilation. Hjemmeside Egeløvparkens nye hjemmside bliver flittigt brugt af beboerne. Det kan bl.a. ses i det tilknyttede forum samt ved de mails, afdelingsbestyrelsen jævnligt modtager direkte fra hjemmesidens mail link. Der har været lidt begyndervanskeligheder, men disse ser ud til at være løst i skrivende stund. Siden giver mulighed for at tilmelde sig Egeløvparkens nyhedsbreve. Det er der rigtig mange beboere, der allerede har gjort, og det betyder for dem, at de får mulighed for at blive informeret direkte fra hjemmesiden, hvilket også sker oftere. Hold badeværelsesdøren lukket når du bader. Herved undgås det, at fugten spreder sig ud i hele boligen. Sørg for både udluftning og varmetilførsel i soverum. Opvarm alle rum om vinteren. Hold en afstand på ca. 5 cm. mellem møbler og ydervæggene, så der er mulighed for luft cirkulation bag møblerne. Har du trægulv, bør du begrænse mængden af vand på gulvet, når det skal rengøres. Overskydende vand kan trænge ned i sprækkerne og skabe grobund for skimmelsvamp. Brug emhætte når du laver mad. Dette gælder både ved brug af komfur og ovn. Hold øje med vandskader og få dem repareret hurtigt. For de beboere, der endnu ikke har tilmeldt sig denne ser vice, som tilbyder løbende informationer, kan det kun opfordres til at prøve det. Hjemmesiden giver også oplysninger om lokale bustider, kalender med aktivitetsoversigt i afdelingen, beboerlokale udlej nings over sigt, tv-oversigt, vejr udsigt og andre vigtige og nyttige oplysninger. Målet er at få alle beboere gjort digitale med beboerdemokratiet i fremtiden i lighed med Herlev Kommunes plan om digitalisering Lad dørene mellem rummene stå åbne, når der ikke er nogen hjemme. Herved kan luften cirkulere rundt i boligen. Ventiler i vinduerne er vigtige at holde åbne. Følger du disse gode råd og tips, er risikoen for, at du får skimmel i din bolig væsentligt nedsat. Ved mistanke Hvis du har mistanke om, at der er skimmel i din bolig, er du velkommen til at kontakte boligforeningens kontor, så vil vi aftale et besøg af vores varmemester Steen Østergaard, der vil være behjælpelig med en vurdering af dit indeklima. af henvendelser til Herlev Kommune. Siden vil løbende være under udvikling til glæde for beboerne i Egeløvparken. Find den på Husorden og råderet På det afholdte bebeoermøde d. 25. september 2012 blev en ny husorden og råderet for afdelingens beboere vedtaget. Husorden bringes nedenfor i sin helhed, så man opfordres til at opbevare denne i fremtiden. Den vil også være at finde på Egeløvparkens hjemmeside www. egeloevparken.dk. Råderetten er opdelt i to områder, nemlig den ind vendige råderet og den udvendige råderet. Indvendig råderet Den ind vendige råderet er fri. Dette er besluttet af regeringen og dermed vedtaget ved lov, så det betyder, at man kan indrette sig som man vil inde i boligen, så længe man bor i den. Der er dog vise undtagelser, hvor man En boligafdeling som Egeløvparken kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange ting. For at skabe et godt bomiljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til hinanden, og at alle passer på afdelingens fællesfaciliteter, grønne områder mm. Som beboer er det dit ansvar, at hele hustanden, logerende, gæster og andre, der kommer hos dig, overholder husordenen. Det skaber tryghed og tilfredshed, når alle forstår, at det er nødvendigt at tage hensyn til hinanden. Udgifter til vedligeholdelse og huslejen kan holdes nede, hvis alle hjælper med til at holde bebyggelsen og de grønne områder i pæn stand. Tænk også på naboen, når du lukker dine skabslåger i køkkenet, eller hvis du starter din opvaskemaskine sent om aftenen naboen kan jo have soveværelse på den anden side af væggen. skal tage særlige hensyn. Boligselskabernes Landsforening (BL) har udarbejdet en pjece, som beskriver mulighederne. Denne kan hentes på BLs egen hjemmeside eller kan findes på Egeløvparkens hjemmeside www. egeloevparken.dk i den nærmeste fremtid. Det tilrådes dog altid at henvende sig på ejendomskontoret eller hos afdelingsbestyrelsen for evt. at få udleveret en vejledning i forbindelse med alle de ændringer, du måtte ønske at foretage dig, således at du ikke bliver overrasket ved en evt. fraflytning af din bolig. Affald Afbrænding af haveaffald og andet stort affald må ikke finde sted i haverne. Dette samt glas og andet skærende affald skal kastes i de respektive affaldscontainere. Husk i det hele taget på, at affald ikke må henkastes på stier og veje og i øvrigt opfordres beboerne til at hjælpe med at holde fællesarealerne rene og i god stand. Bad og toilet Vand er en dyr ressource, som skal bruges med omtanke. Husk derfor at meddele ejendomskontoret, hvis du har toiletter og vandhaner der løber eller er utætte. Der må heller ikke kastes noget i wc-skålen, der kan tilstoppe afløbet. Badebassiner Badebassiner kan være farligt legetøj, hvis der ikke føres opsyn med børnene. Husk derfor at badebassiner ikke må opstilles i Udvendig råderet Den udvendige råderet er mere kompliceret. Der må du som udgangspunkt ikke ændre eller opføre ting i din have, såsom skure, halvtage, udestuer, drivhuse, eller andre lignende ting uden at der er ansøgt om tilladelse dertil på ejendomskontoret. På ejendomskontoret eller hos afdelingsbestyrelsen får man udleveret vejledninger til de projekter, der er vedtaget på tidligere beboermøder. Alle forhold som ikke er registret eller godkendt, vil fremover blive krævet reetableret eller fjernet. Både husorden og råderetspjece fra BL og vejledninger vil være at finde på Egeløvparkens hjemmeside inde for den nærmeste fremtid. Husorden gældende for afd Egeløvparken haver, så børn udefra kan komme til dem. Cykler og knallerter Med den nødvendige hensyntagen til gående og legende børn er cykelkørsel i Egeløvparken tilladt. Knallertkørsel er til gengæld absolut forbudt. Fællesarealer Vis omsorg for fællesarealerne og benyt kun de anlagte stier og veje. Husdyr Det er tilladt at holde husdyr (hund/ kat), men der skal oprettes særskilt kontrakt for et sådant forhold. a) Husdyret må ikke genere andre beboere. b) Det er ikke tilladt at lade husdyret færdes på området, uden at det føres i snor og er sammen med en person, som har det fulde herredømme over det. c) Husdyret må ikke luftes i bebyggelsen, man skal søge direkte uden for området Gem den nye husorden og råderet

5 Find det fulde budget med vedligeholdelsesplan på Jubilæumsfest Tak for en fantastisk dag her i Egeløvparken i forbindelse med afdelingens 40 års jubilæumsfest, der blev afholdt lørdag den 29. september. Jubilæumsdagen startede med, at alle bebeboere fik serveret en pose morgenbrød ved deres hoveddør. Tante Andante og loppemarked Da rundstykkerne var indtaget blev der mulighed for at del tage i aktiviter både for voksne og børn. Der bød sig bl.a. aktiviteter som hoppeborg, pilekast, forældre barbering, Tanta Andante samt loppemarked. Der var også muligheder for at indtage et let måltid i form af ristede pølser, smørrebrød, sandwich og popcorn. Afdelingsbestyrelsen var også at finde, således at man kunne få en snak med dem om alt lige fra byggesagen til at høre om fremtidsvisionerne for afdelingen. Til trods for det regnfulde vejr var der mødt en del op til udendørsaktiviteterne. Fest og taler Sidst på eftermiddagen åbnede afdelingsbestyrelsens formand, Kim Kristensen for festen med en velkomstdrink på den røde løber foran det store festtelt, der var placeret på fodboldbanen. Derefter blev der budt på middag med dertil hørende tale af Herlev s borgmester, Thomas Gyldal Petersen (A), som havde lagt vejen forbi Egeløvparken, samt vores egen Martin Luther King i skikkelse af afdelingsbestyrelsen næstfomand, John Oksqvist. Masser af præmier John var også toastmaster for resten af aftenen sammen med nummerpigen Charlotte Kristensen, som stod for overrækkelsen af de mange præmier, som vores sponsorer havde begavet os med. Disse blev udloddet løbende hen over aftenen. Sambarytmer Efter middagen blev bebyggelsen vækket ved, at der blev budt på sambarytmer i et optog gennem bebyggelsen frem til festteltet, hvor alle middagsgæsterne blev introduceret for sambadansen. Det var ikke kun en nydelse at se på, men også sjovt at få lov til at være en del af de optrædende i form af en workshop, hvor flere af festdeltagerne måtte en tur op gulvet for at få rystet middagen på plads i de rette folder. Dans og live musik Derefter blev der budt op til dans med festlig musik ved troubadouren Tom Frederiksen, der holdt ud til over midnat. Der blev sluttet af med en godnatmad bestående af pølser fra en rigtig pølsevogn, som var placeret lige uden for festteltet. En stor succes Der var en fantastisk stemning hele aftenen, og der var en god blanding af beboere, både dem som havde boet her i alle 40 år og dem som er nytilflyttet. Jeg tror godt, at vi kan kalde det for en succes ud over alle grænser, når vi ser på de mange tilkendegivelser både under og efter festen fra ikke kun dem, som var med, men også dem som har hørt om arrangementet. Der skal ikke herske tvivl om, at vi vil følge op på dette tiltag i fremtiden med andre arrangementer for beboerne. Tak til alle de frivillige Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de frivillige og alle gæsterne, for uden dem var det ikke blevet til denne succes. Også en stor tak til vores sponsorer, som var med til at gøre denne dag mulig rent økonomisk, samt til de sponsorer, der havde stillet præmierne til rådighed for os. Vi vil gerne opfordre Egeløvparkens beboere til at tænke på sponsorene næste gang I skal ud at handle og lad gerne den enkelte sponsor vide, at I kommer fra Egeløvparken. Det kan være, at det kan betale sig i form af en god handel. I lokalavisen Herlev Bladet har også vist sin interesse for vores lille by i udkanten af Herlev og har skrevet artikler om arrangementet både før og efter afholdelse af jubilæumsdagen. 12 5

6 6 11

7 10 7

8 8 9

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422

Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422 Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422 (17.08.09) Affald I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas,

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Husorden 1-1027 Søagerpark

Husorden 1-1027 Søagerpark Husorden 1-1027 Søagerpark Ændret på afdelingsmøde den 19. september 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet.

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: 03-Stenlunden Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn Ordensbestemmelser 1. Generelle bestemmelser A. Ordensreglementet

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 5

HUSORDEN FOR AFDELING 5 HUSORDEN FOR AFDELING 5 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden,

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden afdeling 3 - Ryhaven

Husorden afdeling 3 - Ryhaven Indhold Husorden... 1 1. Boligen... 2 2. Haven... 2 3. Fællesarealerne... 3 4. Affald og renovation... 3 5. Fælleshuset (Ryhaven 65)... 3 7. Motorkøretøjer... 4 8. Parkering... 5 9. Husdyr... 6 10. Musik

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 4

Læs mere