TellerAftale Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TellerAftale Brugervejledning"

Transkript

1 Juli TellerAftale Brugervejledning Teller is part of the Nets group Teller A/S, CVR-nr

2 Indhold 1. Indledning Fysisk handel Selvbetjente automater Nethandel Post- og telefonordre Abonnementsbetalinger (tilbagevendende betalinger)... 6 DK_Brugervejledning_TellerAftale_Juli Side 2 af 7

3 1. INDLEDNING Brugervejledningen er en del af Aftalen. I Vilkår henvises til brugervejledningen, hvor det er relevant. Definitionerne i generelle vilkår gælder også for brugervejledningen. 2. FYSISK HANDEL Transaktioner i Fysisk handel kræver, at Forretningen har en terminal, der kan aflæse Kortets chip/magnetstribe, og som giver Kortholder mulighed for at indtaste sin PIN-kode eller skrive under på en nota, jf. generelle Vilkår. Yderligere oplysninger findes i "Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger fysisk handel", som ligger på Der gives også gode råd om, hvordan Forretningen kan spotte forsøg på misbrug, og hvad Forretningen skal gøre for at undgå misbrug. Nærmere oplysninger om terminalens funktioner kan findes i terminalleverandørens vejledning for terminalen. 2.1 Gennemførelse af transaktioner Hvis Kortet har chip, skal Kortets chip altid læses i terminalen. Hvis chippen ikke kan læses, kan Forretningen forsøge at gennemføre en magnetstribetransaktion, hvis Kortet tillader det. Hvis Forretningen fravælger chiplæsning, sker dette på Forretningens eget ansvar. Hvis Kortholder ikke har en PIN-kode, kan Forretningen gennemføre en signaturtransaktion, hvis Kortet tillader dette. Ved signaturtransaktioner skal Forretningen kontrollere Kortet. Indtast det totale transaktionsbeløb på terminalen, inden Kortholder skal godkende transaktionen. Beløbet må ikke afrundes. Ved signaturtransaktioner skal Forretningen kontrollere: at dato og beløb på notaen er korrekte, at de cifre af kortnummeret, der fremgår af notaen, er identiske med kortnummeret, hvis det er præget eller trykt på Kortet. at underskrift på nota og Kort stemmer overens. For Dynamic Currency Conversion, se generelle vilkår. Hvis Kortet bliver afvist, må transaktionen ikke gennemføres. Hvis terminalen viser en kode, der betyder, at Kortet skal inddrages, skal Forretningen afvise at modtage Kortet som betalingsmiddel. Inddrag Kortet, hvis det er muligt. Inddragne Kort skal sendes til Teller. Følg altid instrukserne på terminalen. 2.2 Nødprocedure Forretningen kan benytte terminalens offline- eller indtastningsfunktion til at gennemføre Transaktionen. Se vejledningen til terminalen for yderligere oplysninger. Inden Forretningen gennemfører Transaktionen, skal Forretningen kontrollere, at Kortet er gyldigt og ringe til Teller (se kontaktinformation på for at få en Autorisationskode. Autorisationskoden (kontrolkoden) skal indtastes i terminalen. Vær opmærksom på, at terminalen kan indeholde et maksimumbeløb for offline-transaktioner. Kontakt eventuelt Teller eller terminalleverandør for nærmere oplysning herom. Visse Kort typisk debetkort kan ikke benyttes i offline-situationer. 2.3 Krav til opsætning af terminaler For at give Kortholder mulighed for at sikre sig, at PIN-koden ikke kan blive afluret ved indtastning, skal Forretningen iagttage følgende ved opsætning af terminaler: Placering af kundedelen: Forretningen skal placere Kundedelen (PINindtastningsenheden) skal placeres, så Kortholder kan komme tæt på kundedelen. Kortholder skal uden besvær have mulighed for at dække indtastning af PIN-koden med hænder eller krop. Kundedelen må ikke være placeret, så andre kan aflure PIN-koden, fx ved hjælp af spejle, videokameraer eller andre forhold i det omkringliggende miljø Terminalen må ikke ændres, og det er eksempelvis ikke tilladt at fjerne tastaturafskærmningen. Ved tegn på indgreb i terminalen skal Forretningen omgående kontakte Teller. 3. SELVBETJENTE AUTOMATER 3.1 Krav til automater Forretningen må kun installere Selvbetjente automater med EMV-godkendt chiplæser og PIN-tastatur, jf. generelle Vilkår, medmindre andet er specifikt aftalt med og godkendt af Teller. DK_Brugervejledning_TellerAftale_Juli Side 3 af 7

4 Selvbetjente automater må kun anvendes til salg af varer/ydelser og må ikke udbetale kontanter eller udskrive værdiboner. 3.2 Kvittering Automaten skal indeholde en funktion, hvor Kortholder skal vælge, om der ønskes Kvittering. Hvis Kortholder ønsker en kvittering, skal denne udskrives. Hvis automaten i en fejlsituation ikke kan udskrive en Kvittering, skal dette fremgå tydeligt for Kortholder. Forretningen skal i denne situation på anden vis udlevere eller fremsende en Kvittering, hvis Kortholder beder om det. I særlige tilfælde, fx ved småbetalinger i selvbetjente automater, kan Teller give tilladelse til, at automaten ikke udskriver kvittering. 3.3 Sikkerhedskrav Ud over de sikkerhedskrav, som fremgår af generelle Vilkår, gælder nedenstående krav tillige for automater, som Kortholder selv betjener:. Kun personale, som er uddannet til det, må have adgang til kortlæsere og PIN-enheder. Adgange skal administreres særligt restriktivt til følgende: - Adgang til automatens kortlæser og PIN-enhed - Bemyndigelse til at sætte programmer/ systemer i drift Koder/nøgler til automaten skal opbevares på betryggende vis og må kun blive udleveret til autoriseret personale Automatens kabinet skal altid være låst, også når automaten ikke er i brug Automaten må ikke kunne fungere, når kabinettet er åbent Forretningen må ikke ændre på terminalens fysiske funktioner som fx at fjerne PINbeskyttelsesskjoldet. Kundedelen må ikke blive placeret, så andre har mulighed for at aflure PIN-koden, fx ved hjælp af spejle, videokameraer, trapper eller andre forhold i det omkringliggende miljø Forretningen skal løbende overvåge alarmer fra automaterne og sikre automaterne mod utilsigtet adgang eller forsøg på indbrud og lign. Forretningen skal udarbejde procedurer, der sikrer håndtering af uregelmæssige hændelser Ved tegn på indbrud i automaten skal Forretningen omgående kontakte Teller Forretningen skal udarbejde afstemningsprocedurer, der sikrer, at det korrekte antal Transaktioner bliver leveret til afregning i Teller. Forretningen skal desuden etablere backupprocedurer, der sikrer, at data kan genskabes og retransmitteres i op til 5 bankdage efter aflevering af Transaktioner til Teller 4. NETHANDEL 4.1 Krav til forretningens website Følgende oplysninger skal som minimum fremgå af Forretningens website: Forretningens navn, CVR-nr./Org.nr. og adresse (inkl. land), adresse og telefonnummer til kundeservice el.lign. Beskrivelse af de varer/ydelser, Forretningen sælger (inkl. priser, skatter og afgifter) Leveringsbetingelser og forsendelsesomkostninger, inkl. regler for Kortholders fortrydelsesret At Kortholder kan betale med Kort Varemærkerne for de Kort, Forretningen modtager som betaling. Varemærkerne skal fremgå, hvor Kortholder kan vælge betalingsmuligheder Eventuelle eksportrestriktioner Desuden skal Forretningens website indeholde en funktion, hvor Kortholder kan indtaste sine Kontrolcifre (typisk 3 cifre på bagsiden af Kortet, enten i underskriftsfeltet eller umiddelbart ved siden af; for American Express p.t. dog 4 cifre på forsiden af Kortet). For yderligere oplysninger henviser Teller til gældende lovgivning, som regulerer Nethandel. Forretningens website må ikke give Kortholder mulighed for at indtaste den til Kortet hørende PINkode. Forretningens website må ikke give Kortholder mulighed for at indtaste Kortdata ukrypteret. Kortholder må ikke kunne sende bestillinger indeholdende Kortdata via , medmindre dette sker i krypteret form. Krypteringsmetode skal i givet fald være godkendt af Teller. 4.2 Kontroller; forebyggelse af misbrug mv. Forretningen skal iagttage visse forholdsregler, som kan medvirke til at reducere risikoen for misbrug af Kort i forretningen. Les mere om forholdsregler i "Sikkerhed ved modtagelse af Kortbetalinger Nethandel og Post- og telefonordre ", som er tilgængelig på Læs fx om brug DK_Brugervejledning_TellerAftale_Juli Side 4 af 7

5 af 3-D Secure og Kontrolcifre ved Autorisation af Kort. 4.3 Kortbetalinger ved nethandel Ved Kortbetalinger ved Nethandel kan Forretningen benytte 3-D Secure og/eller kontrolcifre. Forretninger i Norge og Sverige skal altid benytte 3- D Secure. Hvis Forretningen benytter MasterCard SecureCode, Verified by Visa, J-Secure, skal de relevante varemærker vises sammen med kortlogoet. For nærmere oplysninger, se Accept af Kortbetalingen Inden Kortholder accepterer Kortbetalingen i forbindelse med sit køb, skal følgende oplysninger som minimum fremgå af skærmbilledet: Entydig beskrivelse af og pris for de enkelte varer/ydelser, Kortholder har bestilt Det totalbeløb, Kortholder skal betale (inkl. specifikation af eventuelle skatter/afgifter, forsendelsesomkostninger og andre gebyrer) Det er ikke tilladt at afrunde transaktionsbeløbet (lovkrav) At betaling sker med Kort Forventet leveringsdato Leveringsbetingelser inkl. regler for Kortholders fortrydelsesret Navnet på modtageren af varen/ydelsen Leveringsadresse Leveringsadressen bør af sikkerhedshensyn ikke være en postboksadresse. Ordrebekræftelse/kvittering Den elektroniske kvittering til Kortholder skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Forretningens navn Forretningens adresse Beskrivelse af de bestilte varer/ydelser Ordrenummer/transaktionsnummer Transaktionsdato Transaktionsbeløb Transaktionstype (debet/kredit) Leveringsdato At Kortbetalingen er gennemført (hvis der er tale om en Kvittering) Hvis kvitteringen indeholder Kortnummer, må der højst angives de 6 første og de 4 sidste cifre af Kortnummeret (123456xxxxxx7890). 5. POST- OG TELEFONORDRE Krav til bestillingsseddel til brug for Postordre En bestillingsseddel til Postordre skal indeholde følgende felter (foruden Forretningens navn, adresse mv.), som Kortholder skal udfylde i forbindelse med bestillingen: Kortholders navn Kortholders adresse Kortholders telefonnummer Korttype Kortets udløbsdato/udstedelsesdato Kortets kontrolcifre Antal og art af hver enkelt vare/ydelse, Kortholder bestiller Beløb for hver enkelt vare/ydelse Evt. forsendelsesomkostninger Totalbeløb Evt. modtager af varen/ydelsen (hvis ej Kortholder) Evt. leveringsadresse (hvis ej Kortholders) Dato Underskrift Kontrolcifre må ikke opbevares, og Forretningen skal derfor slette/destruere eventuelle Kontrolcifre, som Forretningen har modtaget ved Kortholders bestilling, når Kortbetalingen er autoriseret. Endvidere skal regler for Kortholders fortrydelsesret fremgå af bestillingssedlen. Teller skal godkende bestillingssedlen, inden den bliver taget i brug. Bestillingssedler, der indeholder Kortdata må ikke kunne fremsendes af Kortholder via eller andet netværk, medmindre dette sker i krypteret form. Derudover skal Kortholder sende bestillingssedlen i en lukket kuvert og ikke som et åbent postkort. Krav ved telefonsalg, herunder indhold af ordrebekræftelse Ved Kortholders telefoniske bestilling skal Forretningen give Kortholder alle oplysninger vedrørende de varer, som Kortholder køber, herunder forsendelsesomkostninger og andre omkostninger. Til brug for gennemførelse af Kortbetalingen, skal Forretningen som minimum bede Kortholder om følgende oplysninger: Korttype DK_Brugervejledning_TellerAftale_Juli Side 5 af 7

6 Kortets udløbsdato/udstedelsesdato Kortets kontrolcifre Forretningen må ikke opbevare Kontrolcifre. Forretningen skal derfor slette/destruere eventuelle Kontrolcifre, som Forretningen har modtaget ved Kortholders bestilling, når Kortbetalingen er autoriseret. Hvis varen/ydelsen ikke kan blive leveret omgående, skal Forretningen fremsende en ordrebekræftelse til Kortholder. Ordrebekræftelsen skal sendes til Kortholders adresse og skal indeholde oplysninger om: At betaling sker med Kort Korttype Beløb Evt. forsendelsesomkostninger Såfremt forsendelse af varen/ydelsen skal ske til anden adresse end Kortholders hjemadresse, skal Forretningen også sende ordrebekræftelsen til Kortholders hjemadresse Hvis beløbet ikke kan fastsættes på forhånd og derfor ikke fremgår af ordrebekræftelsen, har Forretningen bevisbyrden for, at Kortholder har givet udtrykkelig bemyndigelse til, at Transaktionen kan foretages Procedure, kvittering mv. Når en Kortholder har afgivet sin bestilling pr. Posteller telefonordre, og varen er klar til at blive sendt, skal Forretningen søge Autorisation via sin godkendte betalingsløsning. Hvis Kortet er spærret, eller Autorisation ikke opnås, må Kortbetalingen ikke gennemføres. Hvis Kontrolcifre ikke medsendes eller ikke er korrekte, kan Transaktionen blive afvist af Teller. Forretningen skal fremsende en faktura/kvittering til Kortholder senest samtidig med, at Transaktionen afleveres til Teller. Der skal indgås en aftale mellem Forretningen og Kortholder, som giver Forretningen tilladelse til at gennemføre Transaktioner ved hjælp af Kortholders Kortdata. Aftalen skal indeholde: Kortets udløbsdato Kortets kontrolcifre Oplysning om kriterierne for at gennemføre Transaktioner med Kortholders kortnummer Oplysning om hvordan Kvittering leveres/stilles til rådighed Oplysning om Kortholders ansvars- og hæftelsesforhold Information om procedure for fornyelse og sletning af kortnummer Information om procedure for ophør/opsigelse af abonnement Kortholders accept af kundevilkår, herunder: - Accept af kriterier for at gennemføre Transaktioner med Kortholders Kort - Accept af priser Forretningen må ikke logge eller på anden måde gemmekortets Kontrolcifre, når den første Kortbetaling er autoriseret. Abonnementsaftalen skal enten underskrives af Kortholder eller accepteres direkte på Forretningens website med efterfølgende skriftlig bekræftelse til Kortholder. Vilkår og priser skal være tilgængelige for Kortholder ved tilmelding. Forretningen skal have etableret en betryggende procedure for oprettelse, fornyelse og sletning af Kortdata. Forretningens procedure for sletning af Kortdata skal sikre, at oplysningerne bliver slettet fra kunderegisteret umiddelbart efter, at Kortholder beder om det. Hvis Forretningen holder op med at udbyde abonnementsbetalinger, skal Forretningen meddele det til Teller. 6. ABONNEMENTER (TILBAGEVENDENDE BETALINGER) Hvis Forretningen ønsker at gennemføre abonnementsbetalinger med Kort, skal dette aftales med Teller. Forretningens abonnementsvilkår skal forinden godkendes af Teller. 6.1 Krav til abonnementsbetalinger Nedenstående krav er gældende for abonnementsbetalinger: DK_Brugervejledning_TellerAftale_Juli Side 6 af 7

7

Maj 2014. TellerAftale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086

Maj 2014. TellerAftale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086 Maj 2014 TellerAftale Vilkår Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086 Indhold DEFINITIONER...3 INDLEDNING...4 AFTALENS OMFANG...4 FORRETNINGENS FORPLIGTELSER...5 1. MODTAGELSE AF KORT...5

Læs mere

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Generelle regler og særlige regler Indhold Generelle regler Særlige regler 1. Definitioner...2

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Generelle vilkår ved ikke fysisk handel

Generelle vilkår ved ikke fysisk handel Generelle vilkår ved ikke fysisk handel Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved ikke fysisk handel 04F Oktober 2010 Diners Club Danmark A/S, filial af Diners Club Nordic AB, Sverige (herefter

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage,

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort og Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vejledning i den praktiske håndtering af Visa/Dankort

Vejledning i den praktiske håndtering af Visa/Dankort Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning i den praktiske

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Regler for MasterCard Gælder fra februar 2012

Regler for MasterCard Gælder fra februar 2012 Regler for MasterCard Gælder fra februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Regler for MasterCard....2 2 Hvad kan du bruge kortet til?...2 3 Opbevaring af kort, pinkode og MasterCard SecureCode..... 2 4 Brug af

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere