Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Brugervejledning"

Transkript

1 Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Brugervejledning

2 Indhold 1. Indledning Hvilke korttyper kan anvendes Fysisk handel Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv Krav til terminaler Krav til opsætning af terminaler Gennemførelse af transaktioner PIN-kode transaktioner Signaturtransaktioner Kvittering til kortholder Aflevering af transaktioner til Teller Nødprocedure Sikkerhedskrav Øvrig handel - Selvbetjente automater Krav til automater Kvittering Aflevering Sikkerhedskrav Øvrig handel - Internet, post og telefonordre, inkl. abonnementsbetalinger Krav til forretningens website Kontroller; forebyggelse af misbrug mv Hvad er en autorisation og hvordan gør du? Internetbetalinger Procedure Accept af betalingstransaktionen Ordrebekræftelse/kvittering Aflevering Sikkerhedskrav Post- og telefonordre Krav til bestillingsseddel til brug for postordre Krav ved telefonsalg, herunder indhold af ordrebekræftelse Procedure Kvittering ifm. post- og telefonordre Aflevering Sikkerhedskrav Abonnementer (tilbagevendende betalinger) Krav til abonnementsbetalinger Sikkerhedskrav...10

3 1. Indledning Brugervejledningen er en del af betalingskortaftalen. I generelle regler henvises til brugervejledningen, hvor det er relevant. Definitionerne i generelle regler gælder også for brugervejledningen. 1.1 Hvilke korttyper kan anvendes Ved hvert afsnit er anført i et skema, hvilke kort der kan benyttes til de forskellige transaktionstyper. 2. Fysisk handel Transaktionstype Chip/PIN Magnetstribe/PIN Chip/signatur Magnetstribe/signatur Online Offline Online Offline Online Offline Online Offline MasterCard Maestro Visa Visa Electron V PAY JCB* China UnionPay** American Express*** *) JCB-kortets PIN-kode kan kun benyttes i chipterminaler, da koden er på mere end 4 cifre. MasterCard- og Visa-kortprodukter kan også have PIN-koder, som er på mere end 4 cifre **) Kan kun benyttes i chipterminaler, idet øvrige terminaler ikke er godkendt til China UnionPay-transaktioner - OBS: kortet har endnu ikke chip ***) American Express kort kan have chip, men terminalerne er ikke godkendt til læsning af American Express chip. Udenlandske American Express kort kan typisk kun anvendes med signatur 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv. Hvis du, i forbindelse med en betaling, er i tvivl om kortets ægthed, eller om det er kortholder selv, som benytter kortet, skal du kontrollere kortet. Yderligere oplysninger fås i folderen "Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger fysisk handel", som du finder på Folderen giver jer også gode råd om, hvordan du kan opdage forsøg på misbrug, og hvad du skal gøre Krav til terminaler Transaktioner i fysisk handel kræver, at forretningen har en terminal, der kan aflæse kortets chip/magnetstribe, og som giver kortholder mulighed for at indtaste sin PIN-kode eller skrive under på en nota. Forretningen må kun benytte terminaler, der er godkendt af Teller, jf. for yderligere oplysning om godkendte terminaler. Det er ikke tilladt at installere terminaler, som ikke kan læse chip. Det er i fysisk handel ikke tilladt at indtaste kortnummer og eventuelle øvrige oplysninger i en betalingsløsning, medmindre det sker i forbindelse med en af Teller specifikt godkendt procedure, fx. ved nødprocedure, se pkt. 2.6 eller i medfør af særlige regler for hoteller og biludlejere, se særlige regler. Hvis terminalen har chiplæser, og kortet har chip, skal terminalen altid læse kortets chip. Hvis chippen ikke kan læses, kan du forsøge at gennemføre en magnetstribetransaktion, hvis kortet tillader det, jf. skemaet. Vær opmærksom på, at visse kort vil blive afvist. Vær også opmærksom på, at terminalerne ikke p.t. kan læse chip på American Express kort. Disse transaktioner skal derfor altid gennemføres ved brug af magnetstribe. Følg i øvrigt instrukserne på terminalen. Se terminalleverandørens vejledning for terminalen, hvis du har brug for nærmere oplysning om terminalens funktioner. 2

4 2.3. Krav til opsætning af terminaler For at give kortholder mulighed for at sikre sig, at PIN-koden ikke kan blive afluret ved indtastning, skal du iagttage følgende ved opsætning af PIN-terminaler: Placering af kundedelen: Kundedelen (PIN-indtastningsenheden) skal placeres så, kunden kan komme tæt på kundedelen Kunden skal uden besvær have mulighed for at dække indtastning af PIN-koden med hænder eller krop Omgivelser: Hvis du fortsat er usikker på, om det er kortholder selv, der anvender kortet, skal du annullere transaktionen i terminalen og evt. bede kunden om at betale på anden vis Hvis kortet bliver afvist, må transaktionen ikke gennemføres. Følg instrukserne på terminalens display Hvis terminalen viser en kode, der betyder, at kortet skal inddrages, skal du afvise at modtage kortet som betalingsmiddel. Inddrag kortet, hvis det er muligt. Inddragne kort skal sendes til Teller Hvis kortholder ikke har en PIN-kode, kan du gennemføre en signaturtransaktion, jf. nedenfor, hvis kortet tillader dette, jf. skema. Følg i øvrigt instrukserne på terminalen. Kundedelen må ikke være placeret så andre kan aflure PIN-koden, fx ved hjælp af spejle, videokameraer eller andre forhold i det omkringliggende miljø Terminalen må ikke ændres, og det er eksempelvis ikke tilladt at fjerne tastaturafskærmningen. Ved tegn på indbrud i terminalen skal du omgående kontakte Teller Gennemførelse af transaktioner Følgende skal iagttages, når transaktioner skal gennemføres på terminalen: PIN-transaktioner Transaktioner skal altid gennemføres online, medmindre forretningen specifikt har aftalt andet med Teller, eller hvis der er tale om nødprocedure, jf. pkt Du skal indtaste det totale transaktionsbeløb på terminalen Du må ikke afrunde transaktionsbeløbet (lovkrav) Hvis jeres terminal kan håndtere DCC, dvs. at forretningen kan tilbyde kortholder at betale i egen valuta, skal du bede kortholder om at vælge valuta, inden transaktionen bliver gennemført, jf. generelle regler Ved PIN-transaktioner søges autorisation, når kortholder har godkendt beløbet Du skal altid kontrollere, at det fremgår af terminal og kortkvittering, at betalingstransaktionen er godkendt Er du tvivl om kortets ægthed, kan du undersøge kortet og/eller kontakte Teller for yderligere vejledning Er du tvivl om, om det er kortholder selv, der anvender kortet, så bed om at se kort og legitimation Signaturtransaktioner Transaktioner skal altid gennemføres online, medmindre forretningen specifikt har aftalt andet med Teller, eller hvis der er tale om nødprocedure, jf. pkt. 2.6 Ved signaturtransaktioner skal I kontrollere kortet; se pkt. 2.1 og folderen "Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger" Du skal indtaste det totale transaktionsbeløb på terminalen Du må ikke afrunde transaktionsbeløbet (lovkrav) Hvis jeres terminal kan håndtere DCC, dvs. at forretningen kan tilbyde kortholder at betale i egen valuta, skal du bede kortholder om at vælge valuta, inden transaktionen bliver gennemført, jf. generelle regler Ved signaturtransaktioner skal du kontrollere, at dato og beløb på notaen er korrekte, at de cifre af kortnummeret, der fremgår af notaen, er identiske med det kortnummer, der eventuelt er præget eller trykt på kortet Når kortholder har underskrevet notaen, skal du kontrollere, at underskrift på nota og kort stemmer overens Er du tvivl om kortets ægthed, kan du kontakte Teller for yderligere vejledning Er du tvivl om, om det er kortholder selv, der anvender kortet, så bed om at se legitimation Hvis du fortsat er usikker på, om det er kortholder selv, der anvender kortet, skal du annullere transaktionen i terminalen og evt. bede kunden om at betale på anden vis Hvis kortet bliver afvist, må transaktionen ikke gennemføres. Følg instrukserne på terminalens display Hvis terminalen viser en kode, der betyder, at kortet skal inddrages, skal du afvise at modtage kortet som betalingsmiddel. Inddrag kortet, hvis det er muligt. Inddragne kort skal sendes til Teller 3

5 Kvittering til kortholder Kortholder har krav på en kvittering ved hver transaktion. Du skal udlevere en kopi af kvitteringen til kortholder. Hvis terminalen i en fejlsituation ikke kan udskrive kvittering, skal du fremsende en kvittering, hvis kortholder beder om det. 2.5 Aflevering af transaktioner til Teller Transaktioner afleveres elektronisk fra terminalen eller på anden aftalt måde til Teller så hurtigt som muligt. Transaktionsdata skal være Teller i hænde senest den 3. kalenderdag efter transaktionsdatoen, jf. desuden generelle regler. Proceduren fremgår af jeres vejledning for terminalen. Transaktionerne bliver registreret hos Teller 1. bankdag efter, transaktionerne er afleveret til Teller Nødprocedure Du kan benytte terminalens offline- eller indtastningsfunktion til at gennemføre transaktionen. Se i skemaet, hvilke kort der kan benyttes til offline-transaktioner. Se vejledningen til terminalen for yderligere oplysninger. Hvis forretningens terminal ikke fungerer, kan du benytte en nota og eventuelt en fluesmækker eller anden procedure, som er specifikt aftalt med Teller. Når du som led i nødproceduren gennemfører en signaturtransaktion, skal du gøre følgende: Kontroller at kortet er gyldigt; dvs. udløbsdato ikke er overskredet og at en eventuel ikrafttrædelsesdato på kortet er passeret. Hvis kortet ikke er gyldigt, må transaktionen ikke gennemføres Ring til Teller på for at få en autorisationskode på det totale transaktionsbeløb Indtast beløb i terminalen som sædvanligt Det er ikke tilladt at afrunde transaktionsbeløbet (lovkrav) Autorisationskoden (kontrolkoden) indtastes i terminalen Bed kortholder om at underskrive notaen Kontroller, at underskriften på kvitteringen stemmer overens med underskriften på kortet Kortet og en kopi af notaen udleveres til kortholder Er du tvivl om, om det er kortholder selv, der anvender kortet, skal du bede om at se yderligere legitimation Hvis du fortsat er usikker på, om det er kortholder selv, der anvender kortet, skal du destruere notaen og evt. bede kunden om at betale på anden vis Hvis kortet er spærret eller autorisationskode ikke opnås, må transaktionen ikke blive gennemført Hvis du bliver bedt om at inddrage kortet, skal du afvise at modtage kortet som betalingsmiddel. Inddrag kortet, hvis det er muligt. Inddragne kort sendes til Teller Hvis du benytter papirnota, og der ikke kan foretages aftryk af kortet, eller kortaftrykket ikke er tydeligt, skal du udfylde notaen manuelt med samtlige oplysninger, der fremgår af kortets forside. Følg i øvrigt instrukserne ovenfor. Husk at anføre autorisationskoden på notaen. Papirnotaer skal indsendes til Teller skriv "nødprocedure" på sumbilaget. Hvis der ikke er fejl og mangler i det indtastede materiale, vil transaktionerne normalt være registreret hos Teller 1. bankdag efter, at notaerne er indtastet i systemet. Vær opmærksom på, at forretningens terminal kan indeholde et maksimumbeløb for offline-transaktioner. Vær også opmærksom på, at visse kort ikke kan benyttes i offline-situationer, ligesom visse kort ikke har prægning og derfor ikke kan benyttes, hvis du gennemfører kortbetalingen ved brug af papirnota. Hvis fejlen skyldes nedbrud hos Teller, og du derfor ikke kan opnå autorisation, kan du maksimalt gennemføre transaktioner op til kr Sikkerhedskrav Læs mere i afsnittet om sikkerhedskrav i de generelle regler. Se på under PCI-standarden, hvad forretningen skal gøre for at dokumentere, at forretningen lever op til kravene. 4

6 3. Øvrig handel selvbetjente automater Transaktionstype Chip/PIN Magnetstribe/PIN Chip/uden PIN Magnetstribe/uden PIN Online Offline Online Offline Online Offline Online Offline MasterCard Maestro Visa * +* +* +* Visa Electron * +* +* - V PAY JCB** China UnionPay*** American Express**** *) Visa kræver, at selvbetjente terminaler har aktiveret chiplæser samt PIN-kode tastatur. I særlige tilfælde kan søges dispensation. Se mere på **) JCB-kortets PIN-kode kan kun benyttes i chipterminaler, da koden er på mere end 4 cifre. MasterCard- og Visa-kortprodukter kan også have PIN-koder, som er på mere end 4 cifre ***) Kan kun benyttes i chipterminaler, da øvrige terminaler ikke er godkendt til China UnionPay-transaktioner - OBS: kortet har endnu ikke chip ****) Udenlandske American Express kort afvises i PIN-terminaler, da PIN-tjek ikke understøttes af terminalerne 3.1. Krav til automater Forretningen må kun installere selvbetjente automater med EMV-godkendt chiplæser og PIN-tastatur, medmindre andet er specifikt aftalt med Teller. Forretningens procedurer for indløsning af kort skal være godkendt af Teller og eventuelt de internationale kortselskaber, inden løsningen bliver taget i brug. Betjeningsvejledning for terminalen skal godkendes af Teller. For selvbetjente automater, der ikke har PIN-tastatur, er der fastsat et beløbsmaksimum pr. transaktion for hver terminal type, som fremgår af betalingskortaftalen. Selvbetjente automater må udelukkende anvendes til salg af varer/ydelser og må ikke udbetale kontanter eller udskrive værdiboner Kvittering Automaten skal indeholde en funktion, hvor kortholder skal vælge, om der ønskes kvittering. Hvis kortholder ønsker en kvittering, skal denne udskrives. Hvis automaten i en fejlsituation ikke kan udskrive en kvittering, skal dette fremgå tydeligt for kortholder. Du skal i denne situation på anden vis udlevere eller fremsende en kvittering, hvis kortholder beder om det Aflevering Transaktioner afleveres elektronisk fra automaten eller på anden aftalt måde til Teller så hurtigt som muligt, Transaktionsdata skal være Teller i hænde senest den 3. kalenderdag efter transaktionsdatoen. Se terminalleverandørens vejledning for automatens funktion. Transaktioner vil normalt være registreret hos Teller 1. bankdag efter aflevering Sikkerhedskrav Læs mere i afsnittet om sikkerhedskrav i de generelle regler. Se på under PCI-DSS krav, hvad forretningen skal gøre for at dokumentere, at forretningen lever op til kravene.ud over de sikkerhedsmæssige krav, som er beskrevet i PCI DSS, gælder nedenstående krav tillige for automater, der betjenes af kortholder. Kun personale, som er uddannet til det, må have adgang til kortlæsere og PIN-enheder Adgange skal administreres særligt restriktivt til følgende: Adgang til automatens kortlæser og PIN-enhed Bemyndigelse til at sætte programmer/systemer i drift Koder/nøgler til automaten skal opbevares på betryggende vis og må kun blive udleveret til autoriseret personale Automatens kabinet skal altid være låst, også når automaten ikke er i brug Automaten må kun kunne fungere, når kabinettet er åbent 5

7 Forretningen må ikke ændre på terminalens fysiske funktioner som fx at fjerne PIN-beskyttelsesskjoldet. Kundedelen må ikke blive placeret så, at andre har mulighed for at aflure PIN-koden, fx ved hjælp af spejle, videokameraer, trapper eller andre forhold i det omkringliggende miljø Forretningen skal løbende overvåge alarmer fra automaterne og sikre automaterne mod utilsigtet adgang eller forsøg på indbrud og lign. Forretningen skal udarbejde procedurer, der sikrer håndtering af uregelmæssige hændelser Ved tegn på indbrud i automaten skal forretningen omgående kontakte Teller Forretningen skal udarbejde afstemningsprocedurer, der sikrer, at det korrekte antal transaktioner også bliver leveret til afregning i Teller. Forretningen skal desuden etablere backupprocedurer, der sikrer, at data kan genskabes og retransmitteres i op til 5 bankdage efter aflevering af transaktioner til Teller 4. Øvrig handel - internet, post- og telefonordre, inkl. abonnementsbetalinger Internet med autentifikation ** Transaktionstype Internet SSL Post/telefonordre Abonnement MasterCard Maestro Visa Visa Electron * V PAY JCB China UnionPay American Express *) Hvis kortudsteder accepterer brug på internettet. **) MasterCard SecureCode, Verified by Visa og J-Secure 4.1. Krav til forretningens website Følgende oplysninger skal som minimum fremgå af forretningens website: Forretningsnavn, CVR-nr. og adresse (inkl. land), adresse og telefonnummer til jeres kundeservice el.lign Beskrivelse af de varer/ydelser, forretningen sælger (inkl. priser, skatter og afgifter) Leveringsbetingelser og forsendelsesomkostninger, inkl. regler for kortholders fortrydelsesret At kortholder kan betale med betalingskort Varemærkerne for de betalingskort, som forretningen modtager som betaling. Varemærkerne skal fremgå, hvor kortholder kan vælge betalingsmuligheder Transaktionsvaluta (fx DKK) Eventuelle eksportrestriktioner Desuden skal forretningens website indeholde en funktion, hvor kortholder kan indtaste sine kontrolcifre (typisk 3 cifre på bagsiden af kortet, enten i underskriftsfeltet eller umiddelbart ved siden af; for American Express p.t. dog 4 cifre på forsiden). For yderligere oplysninger henviser vi til gældende lovgivning, herunder fx forbrugeraftaleloven, e-handelsloven og markedsføringsloven. Forretningens website må ikke give kortholder mulighed for at indtaste den til kortet hørende PIN-kode. Jeres website må ikke give kortholder mulighed for at indtaste kortdata ukrypteret. Kortholder må ikke kunne sende bestillinger indeholdende kortdata via , medmindre dette sker i krypteret form. Krypteringsmetoden skal i givet fald være godkendt af Teller. 6

8 4.2. Kontroller; forebyggelse af misbrug mv. Ved fjernsalg har forretningen og kortholder ikke mulighed for at mødes, og det er derfor ikke muligt at kontrollere det kort, der bliver benyttet, eller hvem der benytter det. Men forretningen kan iagttage visse forholdsregler, som kan medvirke til at reducere risikoen for misbrug af kort i forretningen. Læs mere i folderen "Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger øvrig handel", som du finder på Hvad er en autorisation og hvordan gør du? På de kort, der er omfattet af forretningens betalingskortaftale betyder en godkendt autorisation, at kortet er gyldigt, og at det i autorisationsforespørgslen angivne beløb bliver reserveret. For at undgå problemer for kortholder, hvis forretningen fx alligevel ikke kan levere varen, er det vigtigt, at du sikrer dig, at du ikke autoriserer og dermed reserverer det samme beløb flere gange. Hvis forretningen ikke kan levere de varer, som kortholder har bestilt, inden for ganske få dage efter bestillingen, eller du er i tvivl om, forretningen kan levere, så må du ikke sende en autorisationsforespørgsel til Teller på hele ordrebeløbet. Så kan du vælge at sende en forespørgsel på fx 1 krone for at sikre dig, at kortet ikke er spærret. Herefter kan du autorisere, når du er klar til at levere varen. Du kan også opdele leverancen i flere delleverancer. Det betyder blot, at du skal sende en autorisationsforespørgsel på det aktuelle beløb ved hver delleverance. Det samme gælder, hvis forretningen benytter MasterCard SecureCode, Verified by Visa og J-Secure. Her skal forretningen gemme autentifikationssvaret, indtil du er klar til at gennemføre autorisation. Autentifikationssvaret skal indsendes til Teller i forbindelse med autorisations forespørgslen. I forbindelse med autorisationsforespørgsler på kortbetalinger skal kontrolcifre altid sendes med. Ved abonnementer eller andre former for delte betalinger skal kontrolcifrene med ved første transaktion. Hvis kontrolcifre ikke bliver sendt med, eller ikke er korrekte, kan autorisationsforespørgslen blive afvist Internetbetalinger Ved internetbetalinger kan forretningen benytte MasterCard SecureCode, Verified by Visa, J-Secure og/eller kontrolcifre. Hvis forretningen benytter MasterCard SecureCode, Verified by Visa, J-Secure, skal de relevante varemærker vises sammen med kortlogoet. For nærmere oplysninger, se Procedure Følgende procedure følges i forbindelse med en betalingstransaktion på internettet: Kortholder afgiver sin bestilling og indtaster de nødvendige oplysninger til brug for gennemførelse af betalingstransaktionen Kortnummer Udløbsdato Kontrolcifre Hvis forretningen benytter MasterCard SecureCode, Verified by Visa, J-Secure: Der vil automatisk blive søgt autentifikation af kortholder, når forespørgsel bliver modtaget hos Teller Forretningen vil modtage et af følgende svar på jeres forespørgsel om autentifikation: (1) Autentifikation OK det betyder, at forretningen kan søge autorisation, eller (2) Kortholder kunne ikke autentificeres (kortholder fx ikke tilmeldt) det betyder, at forretningen kan søge autorisation, eller (3) Autentifikation afvist (kode ikke korrekt, kommunikationsfejl, el.lign.), det betyder, at forretningen kan søge autorisation, men at forretningen bærer risikoen for transaktionen, eller (4) Kortholder indtastede forkert kode og overskred det maksimale antal forsøg det betyder, at forretningen ikke må søge autorisation Det svar, forretningen modtager, vil samtidig indeholde svar på, om autorisationen er godkendt eller afvist Hvis svaret på autorisationsforespørgslen er "afvist", må forretningen under ingen omstændigheder gennemføre kortbetalingen Tellers systemer og de krav, vi stiller til betalingsgateways, understøtter ovenstående funktioner. Forretningen skal derfor sikre sig, at den betalingsgateway forretningen benytter håndterer forretningens transaktioner korrekt. 7

9 Hvis forretningen ikke benytter MasterCard SecureCode, Verified by Visa, J-Secure: Vil der alene blive fremsendt en autorisationsforespørgsel, og forretningen vil modtage svar på, autorisationen er godkendt eller afvist Hvis svaret på autorisationen er "afvist", må forretningen under ingen omstændigheder gennemføre kortbetalingen Indtastning af oplysninger skal ske i en krypteret session. Kontrolcifre må aldrig opbevares, og forretningen skal derfor slette eventuelle kontrolcifre, som forretningen har modtaget ved kortholders bestilling, når kortbetalingen er autoriseret Accept af betalingstransaktionen Inden kortholder accepterer betalingstransaktionen i forbindelse med sit køb, skal følgende oplysninger som minimum fremgå af skærmbilledet: Entydig beskrivelse af og pris for de enkelte varer/ydelser, kortholder har bestilt Det totalbeløb, kortholder skal betale (inkl. specifikation af eventuelle skatter/afgifter, forsendelsesomkostninger og andre gebyrer) Det er ikke tilladt at afrunde transaktionsbeløbet (lovkrav) Transaktionsvaluta (fx DKK) At betaling sker med kort Forventet leveringsdato Leveringsbetingelser inkl. regler for kortholders fortrydelsesret Navnet på modtageren af varen/ydelsen Leveringsadresse Leveringsadressen bør af sikkerhedshensyn ikke være en postboksadresse Ordrebekræftelse/kvittering Den elektroniske kvittering til kortholder skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Forretningsnavn adresse Beskrivelse af de bestilte varer/ydelser Ordrenummer/transaktionsnummer Transaktionsdato Transaktionsbeløb Transaktionsvaluta (fx DKK) Transaktionstype (debet/kredit) Leveringsdato At betalingstransaktionen er gennemført (hvis der er tale om en kvittering) Aflevering Transaktioner afleveres elektronisk til Teller så hurtigt som muligt, dog tidligst når varen/ydelsen bliver leveret. Transaktionsdata skal være Teller i hænde senest 3. kalenderdag efter leveringsdatoen. Transaktioner vil normalt være registreret hos Teller 1. bankdag efter aflevering Sikkerhedskrav Læs mere i afsnittet om sikkerhedskrav i de generelle regler. Se på under PCI-DSS krav, hvad forretningen skal gøre for at dokumentere, at forretningen lever op til kravene Post- og telefonordre Når forretningen sælger via post- og telefonordre, skal forretningen bruge en betalingsløsning, der er godkendt af Teller til aflevering af betalingstransaktionerne Krav til bestillingsseddel til brug for postordre En bestillingsseddel til postordre brug skal indeholde følgende felter (foruden forretningsnavn, adresse mv.), som kortholder skal udfylde i forbindelse med bestillingen: Kortholders navn Kortholders adresse Kortholders telefonnummer Kortnummer Kortets udløbsdato/udstedelsesdato Kortets kontrolcifre Antal og art af hver enkelt vare/ydelse, der bestilles Beløb for hver enkelt vare/ydelse Transaktionsvaluta (fx DKK) Evt. forsendelsesomkostninger Totalbeløb Evt. modtager af varen/ydelsen (hvis ej kortholder) Evt. leveringsadresse (hvis ej kortholders) Dato Underskrift Kontrolcifre må ikke opbevares, og forretningen skal derfor 8

10 slette/destruere eventuelle kontrolcifre, som forretningen har modtaget ved kortholders bestilling, når kortbetalingen er autoriseret. Læs mere om autorisation i pkt Endvidere skal regler for kortholders fortrydelsesret fremgå af bestillingssedlen. Teller skal godkende bestillingssedlen, inden den bliver taget i brug. Bestillingssedler, der indeholder kortdata, må ikke kunne fremsendes af kortholder via eller andet netværk, medmindre dette sker i krypteret form. Derudover må bestillingssedlen ikke fremsendes som et åbent postkort, hvor kortdata kan aflæses, men skal sendes i en lukket kuvert Krav ved telefonsalg, herunder indhold af ordrebekræftelse Ved kortholders telefoniske bestilling skal du give kortholder alle oplysninger vedrørende de varer, som kortholder køber, herunder forsendelsesomkostninger og andre omkostninger. Til brug for gennemførelse af transaktionen, skal du som minimum bede kortholder om følgende oplysninger: Kortnummer Kortets udløbsdato/udstedelsesdato Kortets kontrolcifre Kontrolcifre må ikke opbevares, og forretningen skal derfor slette/destruere eventuelle kontrolcifre, som forretningen har modtaget ved kortholders bestilling, når kortbetalingen er autoriseret. Læs mere om autorisation i pkt Hvis varen/ydelsen ikke kan blive leveret omgående, skal du fremsende en ordrebekræftelse til kortholder. Ordrebekræftelsen sendes til kortholders adresse og skal indeholde oplysninger om: At betaling sker med kort Kortnummer Beløb Transaktionsvaluta (fx DKK) Evt. forsendelsesomkostninger Såfremt forsendelse af varen/ydelsen skal ske til anden adresse end kortholders hjemadresse, skal forretningen ligeledes sende ordrebekræftelsen til Kortholders hjemadresse Hvis beløbet ikke kan fastsættes på forhånd og derfor ikke fremgår af ordrebekræftelsen, har forretningen bevisbyrden for, at kortholder har givet udtrykkelig bemyndigelse til, at transaktionen kan foretages Procedure Når en kortholder har afgivet sin bestilling pr. post- eller telefonordre, og varen er klar til at blive sendt, skal du følge nedenstående procedure: Du skal søge autorisation elektronisk via jeres terminal eller betalingsløsning eller på Hvis kortet er spærret, eller autorisation ikke opnås, vil I få meddelelse om det, og betalingstrans aktionen må ikke gennemføres Hvis kontrolcifre ikke medsendes eller ikke er korrekte, kan transaktionen blive afvist Kvittering ifm. post- og telefonordre Du skal fremsende en faktura/kvittering til kortholder senest samtidig med, at transaktionen bliver afleveret til Teller. Fakturaen/kvitteringen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Dato for afsendelsen af de bestilte varer/ydelser Transaktionsbeløb Transaktionsvaluta (fx DKK) Kortnummer (trunkeret) Aflevering Transaktioner afleveres elektronisk til Teller så hurtigt som muligt, dog tidligst når varen/ydelsen bliver leveret. Transaktionsdata skal være Teller i hænde senest 3. kalenderdag efter leveringsdatoen. Se eventuelt leverandørens vejledning for betalingsløsningens funktion. Transaktioner vil normalt være registreret hos Teller 1. bankdag efter aflevering Sikkerhedskrav Læs mere i afsnittet om sikkerhedskrav i de generelle regler. Se på under PCI DSS krav, hvad forretningen skal gøre for at dokumentere, at forretningen lever op til kravene. 9

11 4.6. Abonnementer (tilbagevendende betalinger) Hvis forretningen ønsker at kunne gennemføre abonnementsbetalinger med kort, skal forretningen kontakte Teller med henblik på registrering/godkendelse af dette. Forretningen skal indsende et eksemplar af sine abonnementsvilkår til Teller, inden forretningen kan få mulighed for at gennemføre abonnementsbetalinger Krav til abonnementsbetalinger Nedenstående krav er gældende for abonnementsbetalinger: Der skal indgås en aftale mellem forretningen og kortholder, som giver forretningen tilladelse til at gennemføre transak tioner ved hjælp af kortholders kortdata. Aftalen skal indeholde: Hvis forretningen holder op med at udbyde abonnementsbetalinger, skal forretningen meddele det til Teller. Forretningen skal benytte en betalingsløsning, der er godkendt af Teller til aflevering af abonnements betalinger Sikkerhedskrav Læs mere i afsnittet om sikkerhedskrav i de generelle regler. Se på under PCI DSS krav, hvad forretningen skal gøre for at dokumentere, at forretningen lever op til kravene. Kortnummer Kortets udløbsdato Kortets kontrolcifre Oplysning om kriterierne for at gennemføre transaktioner med kortholders kortnummer Oplysning om hvordan kvittering leveres/stilles til rådighed Oplysning om kortholders ansvars- og hæftelsesforhold Information om procedure for fornyelse og sletning af kortnummer Information om procedure for ophør/opsigelse af abonnement Kortholders accept af kundevilkår, herunder: Accept af kriterier for at gennemføre transaktioner med kortholders kortnummer Accept af priser Kortets kontrolcifre må ikke logges eller på anden måde gemmes, når den første kortbetaling er autoriseret. Læs mere om autorisation i pkt Abonnementsaftalen skal enten underskrives af kortholder eller accepteres direkte på forretningens website med efterfølgende skriftlig bekræftelse til kortholder. Vilkår og priser skal være tilgængelige for kortholder ved tilmelding. Forretningen skal have etableret en betryggende procedure for oprettelse, fornyelse og sletning af kortoplysninger. Forretningen procedure for sletning af kortoplysninger skal sikre, at oplysningerne slettes fra kunderegisteret umiddelbart efter, at kortholder beder om det. 10

12 TEL Bohemian.dk Part of the Nets Group Teller A/S Lautrupbjerg 10 P.O 5.00, DK Ballerup Kundeservice Telefax CVR-nr

TellerAftale Brugervejledning

TellerAftale Brugervejledning Juli 2011.1 TellerAftale Brugervejledning Teller is part of the Nets group Teller A/S, CVR-nr. 27226086 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Selvbetjente automater... 3 4. Nethandel... 4

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. brugervejledning

Betalingskortaftale for Dankort. brugervejledning Betalingskortaftale for Dankort brugervejledning 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv... 3 2.2. Krav til terminaler... 3 2.3. Krav til opsætning

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning Betalingskortaftale for Dankort Brugervejledning Indhold 1. Indledning... 2 2. Fysisk handel... 2 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv... 2 2.2. Krav til terminaler... 2 2.3. Krav til opsætning

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Fysisk handel

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Fysisk handel Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Fysisk handel De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af trans aktioner med betalingskort, og heldigvis går langt de fleste godt. Men selv

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning!

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale for Dankort indgår du med: Betalingskortaftale for internationale kort indgår du med: Nets Denmark A/S

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår. 1. Definitioner... 5

Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår. 1. Definitioner... 5 Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår 1. Definitioner... 5 Advisering... 5 Aftale... 5 Abonnementsbetalinger... 5 Betalingsgateway... 5 Betalingskortaftalen... 5 Charge back... 5 Dankort...

Læs mere

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Generelle regler og særlige regler Indhold Generelle regler 1. Definitioner...2 2. Aftalens

Læs mere

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT)

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 2 TAXA 4X35 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 3 Velkommen Kære chauffør I denne brugervejledning finder

Læs mere

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Generelle regler og særlige regler Indhold Generelle regler Særlige regler 1. Definitioner...2

Læs mere

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 Vejledning - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling Versionnr. 3.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Maj 2014. TellerAftale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086

Maj 2014. TellerAftale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086 Maj 2014 TellerAftale Vilkår Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086 Indhold DEFINITIONER...3 INDLEDNING...4 AFTALENS OMFANG...4 FORRETNINGENS FORPLIGTELSER...5 1. MODTAGELSE AF KORT...5

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Maj 2015)

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Maj 2015) BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Maj 2015) Disse bestemmelser, "Butiksbestemmelserne", gælder for salg mod betaling med Kontokort ved anvendelse af Terminal.

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010)

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) Disse bestemmelser Bestemmelser om Distancehandel, gælder for salg mod betaling med Kontokort ved Distancehandel.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS

Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS Oprettelse af NE Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS Har du en NE er det IKKE nødvendigt at tegne en ny, du kan i

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Juli 2010)

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) Disse bestemmelser, Butiksbestemmelserne gælder for salg mod betaling med Kontokort med anvendelse af Terminal eller

Læs mere

Gode råd om dit Visa/Dankort

Gode råd om dit Visa/Dankort Gode råd om dit Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort og

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

1. Regler for Visa/Dankort

1. Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?. 2 3 Brug af kortet 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode 6 5 Fuldmagt

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen,

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Side 1 af 6 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Indsigelser Dokumentation for indsigelser... 13

Indsigelser Dokumentation for indsigelser... 13 Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår 1. Definitioner... 4 2. Indledning... 6 3. Aftalens anvendelsesområde... 6 4. Virksomheden... 7 Generelle krav... 7 Modtagelse af Dankort... 7 Kredit- og

Læs mere

4.2. Modtagelse af Dankort Krav til udstyr, software m.v... 7

4.2. Modtagelse af Dankort Krav til udstyr, software m.v... 7 Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår 1. Definitioner... 4 2. Indledning... 6 3. Aftalens anvendelsesområde... 6 4. Virksomheden... 7 4.1. Generelle krav... 7 4.2. Modtagelse af Dankort... 7

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Brugerregler for Visa/dankort

Brugerregler for Visa/dankort 1. Regler for Visa/dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015)

BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015) BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015) Disse bestemmelser "Bestemmelser om Kontanthævning", gælder ved kontanthævning over skranken med Kontokort

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler Betalingskortaftale for Dankort Generelle regler Indhold 1. Definitioner...2 2. Aftalens omfang...3 3. Brug af og rettigheder til varemærker...4 4. Kontrolprocedure...4 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler Betalingskortaftale for Dankort generelle regler 1 Indhold 1. Definitioner...3 2. Aftalens omfang...4 3. Brug af og rettigheder til varemærker...5 4. Kontrolprocedure...5 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

Regler for Nordea Pay Gælder fra 31. marts 2016

Regler for Nordea Pay Gælder fra 31. marts 2016 Regler for Nordea Pay Gælder fra 31. marts 2016 Indholdsfortegnelse Gode råd om Nordea Pay... 1 1 Regler for Nordea... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til... 2 3 Opbevaring af kort og pinkode... 2 4 Verified

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet

6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet 6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet Du kan gøre indsigelse, hvis du har mistet eller fået stjålet dit kort, og der efterfølgende er gennemført transaktioner

Læs mere

Januar 2016. Vilkår og betingelser

Januar 2016. Vilkår og betingelser Januar 2016 Vilkår og betingelser Indhold DEFINITIONER...3 1. AFTALENS ANVENDELSESOMRÅDE...5 2. GENERELLE KRAV TIL VIRKSOMHEDEN...5 3. MODTAGELSE AF BETALINGSKORT...8 4. FORHOLDET MELLEM VIRKSOMHEDEN OG

Læs mere

6.1 Indsigelser Dokumentation for indsigelser... 13

6.1 Indsigelser Dokumentation for indsigelser... 13 Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår 1. Definitioner... 4 2. Indledning... 6 3. Aftalens anvendelsesområde... 6 4. Virksomheden... 7 4.1 Generelle krav... 7 4.2 Modtagelse af Dankort... 7 4.3

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

Brugerregler - Visa/Dankort

Brugerregler - Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

VISA/Dankort. Gældende fra 11. september 2015. Gode råd når du handler på nettet Gode Dankort- og VISA/Dankort-råd Brugerregler for VISA/Dankort

VISA/Dankort. Gældende fra 11. september 2015. Gode råd når du handler på nettet Gode Dankort- og VISA/Dankort-råd Brugerregler for VISA/Dankort VISA/Dankort Gældende fra 11. september 2015 Gode råd når du handler på nettet Gode Dankort- og VISA/Dankort-råd Brugerregler for VISA/Dankort PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Gode råd om Visa Electron Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Hvis du bruger den kontaktløse funktion, skal du være opmærksom

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Hvis du bruger den kontaktløse funktion, skal du være opmærksom 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk Side 1 af 6 2.4 Maksimumforbrug Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, medmindre du har aftalt andet

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Visa/Dankort

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi himmelfart, grundlovsdag,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 1 Regler for Dankort og Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort og Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet,

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Brug af kortet 3 4. Opbevaring af kort og PIN-kode 5 5. Fuldmagt 6 6. Sikre

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS)

Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS) Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS) Tillykke med din nye webshop eller produktbestilling på din hjemmeside. Det første, du skal gøre, er at søge om at få en indløsningsaftale hos Nets (det

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Brugerregler - Visa/Dankort

Brugerregler - Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 7 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

Brugerregler - Visa/Dankort

Brugerregler - Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 7 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Regler for VISA/Dankort

Regler for VISA/Dankort Regler for VISA/Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 7 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol af posteringer

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Brugerregler - Visa/Dankort

Brugerregler - Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 7 5 Fuldmagt... 7 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

1. Regler for Visa/Dankort

1. Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa, både som fysisk kort og det tilknyttede Dankort på

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Private

Læs mere

Du skal udskrive og udfylde nedenstående dokument. Udskriv gerne dokumentet i to eksemplarer.

Du skal udskrive og udfylde nedenstående dokument. Udskriv gerne dokumentet i to eksemplarer. Att.: København, den 29. maj 2012. Angående DIBS Sportspay aftale Tak for din bestilling af DIBS Sportspay Du skal udskrive og udfylde nedenstående dokument. Udskriv gerne dokumentet i to eksemplarer.

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

VISADANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

VISADANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 7 5 Fuldmagt... 7 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 GODE VISA/DANKORT-RÅD Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også f

Læs mere

Brugerregler - Visa/Dankort

Brugerregler - Visa/Dankort Brugerregler - Visa/Dankort 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa. Hvor intet andet er angivet,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 5 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort -råd Før brug

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort - det sikre valg Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler Juli 2013 Version 2.1 Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard

Læs mere

Brugerregler - Visa/Dankort

Brugerregler - Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 7 7 Kontrol

Læs mere