Maj TellerAftale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2014. TellerAftale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086"

Transkript

1 Maj 2014 TellerAftale Vilkår Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr

2 Indhold DEFINITIONER...3 INDLEDNING...4 AFTALENS OMFANG...4 FORRETNINGENS FORPLIGTELSER MODTAGELSE AF KORT KONTROLPROCEDURER, SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG -KRAV AFLEVERING AF TRANSAKTIONER, OPBEVARING OG INDSENDELSE AF DOKUMENTATION TIL TELLER FORHOLDET MELLEM FORRETNINGEN OG KORTHOLDER BRUG AF OG RETTIGHEDER TIL VAREMÆRKER UDSTYR, SIKKERHEDSKRAV MM PRISER OG BETALING ÆNDRING I FORRETNINGENS FORHOLD...7 TELLERS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER TELLERS YDELSER RISIKOVURDERING HONORERING AF OG INDSIGELSE MOD KORTBETALINGER OVERVÅGNING, MISBRUG M.V ÆNDRINGER AF PRISER OG VILKÅR...10 ØVRIGE BESTEMMELSER ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING OVERDRAGELSE AFTALENS OPHØR TAVSHEDSPLIGT REGISTRERING AF MISLIGHOLDTE/OPSAGTE AFTALER LOVVALG OG TVISTER...12 SÆRLIGT FOR FORRETNINGER I DANMARK SÆRLIGE VILKÅR FOR BILUDLEJNING SÆRLIGE VILKÅR FOR HOTELLER SÆRLIGE VILKÅR FOR KONTANTUDBETALING M.M SÆRLIGE VILKÅR FOR KONTAKTLØS BETALING...20 DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 2 af 21

3 Definitioner Aftale Betalingskortaftalen (aftaleblanket) mellem Forretningen og Teller, generelle vilkår og eventuelle særlige vilkår, Brugervejledning, prisliste og sikkerhedsinstrukser. Autentifikation En metode, hvor Kortholders identitet bliver verificeret ved hjælp af et password, en personlig hemmelig kode el.lign. Autorisation Den proces, hvor kortets status kontrolleres, og beløbet bliver reserveret. Autorisationsgrænse En beløbsgrænse. Forretningen skal søge Autorisation for kortbetalinger over denne beløbsgrænse, jf. dog afsnit 1.2. Brugervejledning Brugervejledning og efterfølgende rettelsesblade. Den til enhver tid gældende Brugervejledning kan downloades fra eller fås hos Teller. Chargeback Tilbageførsel af beløb på grundlag af indsigelse fra Kortholder eller kortudsteder. Dynamic Currency Conversion (DCC) DCC indebærer, at Forretningen kan tilbyde sine kunder at betale i deres egen valuta. Terminalen eller betalingsløsningen i Forretningen skal være godkendt og sat op til denne brug. På kan forretningen altid se, hvilke valutaer, der er i Tellers DCC-løsning. EMV Global standard for Kortbetaling basert på chip-teknologi. Se Forretning Den fysiske eller juridiske person, der indgår aftale med Teller om at gennemføre Kortbetalinger. Fysisk handel Ved fysisk handel forstås gennemførelse af en kortbetaling, der forudsætter fysisk tilstedeværelse og deltagelse af Kortholder og en ekspedient fra forretningen. Eksempler på fysisk handel er detailforretninger, hoteller, biludlejningsfirmaer el.lign., hvor kunden bliver ekspederet af personale. Kontrolcifre Kortets kontrolcifre findes i eller i nærheden af underskriftspanelet. Kontrolcifrene er de tal, der er angivet efter kortnummeret eller dele af kortnummeret, evt. i en særlig boks, normalt 3 cifre. For American Express kan dog også benyttes den 4 cifrede kode på forsiden angivet over kortnummeret. Kort De internationale betalingskort, som er omfattet af aftalen, fx MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, VPAY, JCB, UnionPay og American Express. Kortbetaling En aftale mellem Forretningen og Kortholder om overførsel af et beløb fra Kortholders konto til Forretningens konto. Kortdata De data, der bliver anvendt til at identificere kortet, fx Kortholders navn, kortnummer, udløbsdato og Kontrolcifre. Kortholder Personen Kortet er udstedt til. Kortselskaber MasterCard International, Visa International, JCB International, UnionPay og American Express Global Network Services de organisationer, som fastlægger de internationale regler for betalingssystemerne, og som har udstedt Tellers licenser til indløsning af betalinger foretaget med Kortene. Kvittering Dokumentation for Kortbetalingen, fx den kvittering, som Kortholder har underskrevet, abonnementsaftale, lejekontrakt vedrørende billeje eller anden dokumentation. Internethandel Ved Internethandel forstås gennemførelse af en Kortbetaling, hvor Kortholder selv registrerer handelen i en betalingsløsning, herunder online-tjenester. PA-DSS Sikkerhedsstandard for betalingsapplikationer i henhold til PCI DSS sikkerhedskrav. PCI DSS Payment Card Industry, Data Security Standard Kortselskabernes sikkerhedskrav. Alle, der behandler Kortdata, skal efterleve sikkerhedskravene. Se for flere oplysninger. PIN-kode Den personlige kode, der er knyttet til kortet. Post- og telefonordre Ved Post- og telefonordre forstås gennemførelse af en Kortbetaling, hvor Forretninger indtaster oplysninger om Kort og Kortholder i betalingsløsningen på vegne af Kortholderen via Post- eller telefonordre. PSP Payment Service Provider. En underleverandør, som behandler kortdata og kortbetalinger på vegne af forretningen, fx i forbindelse med kortbetalinger via internet. Salgssted Virksomhedens fysiske adresse eller URL, hvorfra varen/ydelsen bliver solgt. Selvbetjente automater Kortholderaktiveret terminal, fx til betaling af broafgift, billetter eller parkering, dvs. hvor terminalen kun bliver betjent af Kortholder, og uanset om der benyttes PIN-kode eller ej. Transaktionsdata De data, der bliver anvendt til at gennemføre en kortbetaling, bestående af Kortdata og øvrige oplysninger, der er modtaget i forbindelse med Kortbetalingen, fx transaktionsbeløb, Kortholders navn og beskrivelse af det købte. Transaktionsdato Datoen hvor Transaktionen mellem Kortholder og Forretning finder sted. For Internethandel og Post- og Telefonordre er Transaktionsdatoen den dato, hvor varen sendes/tjenesten leveres. Transaktionsvaluta Den valuta, som bliver anvendt ved Kortholders betaling, og som skal fremgå af kvitteringen. 3-D Secure Metode for identifikation af Kortholder ved Internethandel. Global standard, fællesbenævnelse for MasterCard SecureCode, Verified by Visa og J/Secure. DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 3 af 21

4 Indledning Disse Vilkår regulerer forholdet mellem Forretningen og Teller. Aftalen gælder for Forretningens modtagelse og Tellers indløsning af Transaktioner genereret med et eller flere af følgende kort; Visa kreditkort, Visa debetkort, Visa commercial cards, Visa Electron, V PAY, MasterCard kreditkort, MasterCard debetkort, MasterCard commercial cards, Maestro, American Express, Japanese Credit Bureau (JCB) og UnionPay. I tillæg til disse vilkår består Aftalen af information om; Forretningen, valgte korttyper, priser, betingelser, Brugervejledning, afregning og leverandør af betalingsterminal/løsning samt eventuelle særlige Vilkår (hoteller, biludlejning, kontantudbetaling). Teller har licensaftale med de internationale kortselskaber Visa Europe, MasterCard Worldwide, American Express International, Japanese Credit Bureau og China UnionPay. Teller er forpligtet til at overholde Kortselskabernes regler og til at påse, at Forretningen overholder alle relevante regler og lovgivning i forbindelse med gennemførelse af kortbetalinger med de pågældende kort. Manglende overholdelse af Kortselskabernes gældende regler, kan medføre, at Teller bliver pålagt en afgift af et eller flere Kortselskaber. Hvis en sådan afgift er forårsaget af Forretningens manglende overholdelse af sine forpligtelser, kan Teller videreføre afgiften til Forretningen. Forretningen må ikke gennemføre betalinger, der hidrører fra salg eller aktiviteter, som udbydes af andre. Forretningen må heller ikke gennemføre betalinger, som efterfølgende videresendes til andre, fx ved at give andre transport i sine tilgodehavender hos Teller eller ved at modtage donationer på vegne af andre mv. Forretningen må desuden ikke anvende Aftalen til følgende: Aktiviteter, der kan skade Tellers og/eller Kortselskabernes brand og image Moralsk eller etisk angribelige formål, eller formål der på den ene eller anden måde er i konflikt med gældende lov eller regler Inkasso, herunder refinansiering af en Kortholders eksisterende forpligtelser. Salg af pornografiske film, billeder eller lignende, som bliver fremvist eller downloadet via nettet, herunder materiale som involverer dyr, voldtægt og anden form for brutalitet Spil, væddemål, lotteri el.lign., medmindre dette er udtrykkeligt aftalt med Teller Tobak og tobaksrelaterede produkter, medmindre dette er udtrykkeligt aftalt med Teller Salg af ydelser mod forudbetaling Forretninger, som modtager forudbetaling for varer eller ydelser, som skal leveres i fremtiden, herunder depositum, medlemskab, abonnement, salg af rejser, salg af billetter, undervisning, etc., skal have Tellers forudgående skriftlige samtykke hertil, og aftalt forudbetalingsperiode skal fremgå af Aftalens betingelser. Aftalens omfang Aftalen gælder for betalinger med de kort, Forretningen har valgt at modtage som betalingsmiddel, jf. Aftalen. Aftalen fastsætter de vilkår, som gælder for kortbetalinger i Forretningens betalingsløsninger. Forretningen er ansvarlig for, at Forretningens salg og alle Transaktioner foregår i henhold til relevante nationale og internationale love og regler, herunder at de solgte varer/ydelser er tilladte i henhold til gældende lovgivning. Forretningen må alene benytte Aftalen til betalinger for de aktiviteter, varer og ydelser, som er oplyst til og godkendt af Teller ved Aftalens indgåelse. Forretningen skal have retten til at benytte forretningsstedet, hvorfra varerne/ydelserne sælges, uanset om dette er en fysisk lokalitet eller et website. Forretningsstedet skal være registreret i Forretningens navn, som det fremgår af Aftalen. Aftalen gælder for kortbetalinger, der foretages på salgsstedet som angivet i Aftalen og for de varer og ydelser, som bliver solgt fra salgsstedet. DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 4 af 21

5 Forretningens forpligtelser 1. MODTAGELSE AF KORT Forretningen forpligter sig til at sørge for, at alt personale, som skal modtage kortbetalinger i Forretningen, på forhånd bliver gjort bekendt med Aftalens indhold samt får nødvendig oplæring. Forretningen skal modtage betaling med alle gyldige Kort af de typer, som Forretningen har valgt at modtage, som betaling for salg af varer og ydelser. Hvis kortet har chip, skal Forretningens terminal altid læse kortets chip. Hvis chippen ikke kan læses, kan Forretningen forsøge at gennemføre en magnetstribetransaktion, hvis kortet tillader det. Kortholder har krav på en kvittering for enhver kortbetaling. Forretningen skal udlevere/sende en kvittering til Kortholder, når kortbetalingen er gennemført. Kvittering skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Forretningens navn og adresse, beløb, købsdato, de fire sidste cifre i kortnummeret, autorisationskode, evt. underskriftsfelt og evt. forsendelsesadresse ved Internethandel). I særlige tilfælde, fx ved små betalinger i selvbetjente automater, kan Teller tillade, at automaten ikke udskriver kvittering. Se Brugervejledningen for yderligere oplysninger om modtagelse af kort i fysisk handel, i selvbetjente automater, ved Internethandel, herunder brug af 3D Secure, og i Post- og telefonordre. 1.1 Indtastning af kortdata mm. Det er ikke tilladt at indtaste kortnummer og eventuelle øvrige oplysninger i en terminal, medmindre det sker i forbindelse med en af Teller specifikt godkendt procedure, fx. ved nødprocedure eller i medfør af særlige vilkår for hoteller og biludlejere. Se Brugervejledningen for yderligere oplysninger om nødprocedure. 1.2 Autorisation Forretningen skal autorisere alle kortbetalinger i fysisk handel, medmindre andet er specifikt aftalt med Teller. Ved øvrig handel, fx Post- og telefonordre og Internethandel, skal kortbetalinger altid autoriseres, uanset beløbets størrelse. Forretningen må ikke omgå en eventuel autorisationsgrænse ved at dele beløbet på flere kortbetalinger. Hele købesummen (totalbeløbet) skal autoriseres som et beløb. Autorisationskoden skal medsendes i de Transaktionsdata, som indsendes til Teller. Teller. Forretningen må ikke bede om eller indhente Autorisation på anmodning fra nogen tredjemand. En autorisationskode udgør ikke en garanti for Tellers honorering af kortbetalingen eller en bekræftelse af Kortholders identitet, men er alene en bekræftelse af, at kortet ikke er spærret, og at der er dækning for beløbet. Hvis kortbetalingen afbrydes, skal autorisationen tilbageføres inden 24 timer efter at kortbetalingen er afbrudt. Hvis det endelige beløb er mindre end det oprindelige autoriserede beløb, skal overskydende beløb tilbageføres inden 24 timer. Autoriserede beløb som ikke bliver tilbageført, skal stemme overens med det endelige transaktionsbeløb. 1.3 Brug af kort-/transaktionsdata Kortdata må kun benyttes til at gennemføre Transaktioner og må ikke benyttes som billetter, identifikation af Kortholder ved adgangskontrol og lignende. 1.4 Godkendte valutaer Transaktioner kan indsendes og afregnes i de valutaer, der fremgår af Forretningens Aftale. For Dynamic Currency Conversion, se særligt afsnit for Teller A/S, Danmark. Transaktioner med American Express kort kan alene gennemføres og afregnes til forretningen i DKK. 2. KONTROLPROCEDURER, SIKKERHEDSIN- STRUKTIONER OG -KRAV Forretningen er forpligtet til at følge de kontrolprocedurer og sikkerhedskrav, der er beskrevet i Brugervejledningen, som fremgår på eller som Teller til enhver tid meddeler Forretningen på anden måde. Uanset at Forretningen benytter 3D Secure, skal Forretningen implementere nødvendige kontroller til imødegåelse af misbrugstransaktioner, jf. Tellers sikkerhedsinstruktioner på 3. AFLEVERING AF TRANSAKTIONER, OPBEVA- RING OG INDSENDELSE AF DOKUMENTATION TIL TELLER Forretningen skal aflevere Transaktionsdata til Teller så hurtigt som muligt. Transaktionsdata skal være Teller i hænde senest den 3. kalenderdag efter Transaktionsdatoen. Hvis Forretningen får afslag på en autorisationsforespørgsel, må Forretningen ikke gennemføre kortbetalingen uanset beløbets størrelse. Forretningen må ikke modtage autorisationskoder fra Kortholder eller tredjemand, men alene fra Teller eller systemer godkendt af Forretningen må dog ikke indsende Transaktionsdata til afregning hos Teller, før varen/ydelsen er afsendt eller udleveret til Kortholder eller den af Kortholder angivne modtager, medmindre Forretningen har aftale om at kunne modtage forudbetaling/ depositum. DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 5 af 21

6 Elektroniske Transaktioner, Internethandels- og Post- og telefonordretransaktioner overføres til Teller for afregning via terminalen eller betalingsløsningen. Forretningen forpligter sig til at afstemme terminalen eller betalingsløsningen daglig, hvis der er gennemført Transaktioner. 3.1 Opbevaring og indsendelse af dokumentation til Teller Af hensyn til indsigelser mv. skal Forretningen opbevare transaktionsdokumentation i minimum 20 måneder. Opbevaring skal ske i overensstemmelse med pkt. 6.2 Forretningen skal altid indsende dokumentation for en Transaktion, fx i forbindelse med en indsigelse eller en notabestilling, hvis Teller beder om det. Forretningen skal levere dokumentationen til Teller senest ved udløbet af den tidsfrist, der er angivet i bestillingen fra Teller (7-14 kalenderdage afhængig af korttype). Hvis Forretningen ikke leverer dokumentationen som angivet i bestillingen, kan Teller uden yderligere varsel tilbageføre transaktionsbeløbet fra Forretningen. Dette gælder, uanset om transaktionen er gennemført ved brug af chip- og PIN-kode eller 3D Secure. 4. FORHOLDET MELLEM FORRETNINGEN OG KORTHOLDER Forretningen forpligter sig til at modtage og behandle eventuelle reklamationer fra Kortholdere vedrørende varen/ydelsen. Sådanne reklamationer skal afgøres direkte mellem Forretningen og Kortholder. 4.1 Kreditering Forretningens Kreditering af en Transaktion til Kortholder må kun ske, når det har til formål helt eller delvist at udligne en forudgående kortbetaling, fx hvis kunden returnerer en købt vare. Kreditering af køb foretaget med Kort (tidligere godkendt Transaktion) skal altid krediteres det Kort der er brugt til købet. Beløbet, som krediteres Kortholderen må ikke overstige Transaktionens totalbeløb. For elektroniske Transaktioner kan krediteringer indsendes elektronisk. Forretningen skal udlevere/ sende en kvittering for kredittransaktionen til Kortholder. Teller modregner det totale beløb for krediteringen og eventuelle andre omkostninger fra kommende afregning til Forretningen eller udfærdiger faktura til Forretningen for krediteringen. Tidligere beregnet serviceafgift tilbagebetales ikke ved kreditering. 4.2 Annullering af en kortbetaling Hvis en kortbetaling er foretaget ved en fejl, skal Forretningen annullere kortbetalingen, hvis dette er muligt. Er annullering ikke mulig, skal Forretningen gennemføre en kredittransaktion. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal Forretningen kontakte Teller. 4.3 Fortrydelse Hvis Kortholder eller modtageren af varen/ydelsen benytter sig af en lovbestemt fortrydelsesret ved internet eller post- og telefonordre, eller hvis Kortholder benytter sig af en aftalt fortrydelsesret i øvrigt, skal Forretningen gennemføre en kredittransaktion eller på anden måde godtgøre Kortholder beløbet. 4.4 Gebyr ved brug af Kortene Hvis Forretningen tager gebyr for brug af Kortene, skal Forretningen informere Kortholder om dette, før Transaktionen gennemføres. Forretningen forpligter sig til at følge den til enhver tid gældende lovgivning herom. 5. BRUG AF OG RETTIGHEDER TIL VARE- MÆRKER Alle rettigheder til varemærkerne for de Kort, Forretningen modtager som betaling, tilhører de respektive Kortselskaber og/ eller Teller. Forretningen skal på tydelig måde skilte med varemærkerne (logoerne) for de kort, som modtages som betalingsmiddel. Forretningen er berettiget til at anvende mærkerne i forbindelse med markedsføring af varer og ydelser, som kan betales med kort. Varemærkerne må ikke benyttes til andre formål. Teller kan levere mærkater til opsætning på salgsstedet og logoer til brug for markedsføringsmateriale. Forretningen kan også downloade varemærkerne fra Varemærkerne skal altid vises i den korrekte originale udformning. Kort, der bliver vist i markedsføringsmateriale, må ikke indeholde et gyldigt kortnummer eller navn på kortudsteder. Brug af varemærkerne må ikke krænke rettighedsindehavernes rettigheder til varemærket og må ikke skabe det indtryk, at varer og ydelser bliver sponsoreret, produceret, udbudt, solgt eller på anden måde understøttet af Teller og/eller Kortselskaberne. Yderligere varemærkekrav/-retningslinjer kan være anført i Brugervejledning i forbindelse med beskrivelsen af de enkelte betalingsløsninger. Ud over den brugsret, der er beskrevet ovenfor, opnår Forretningen ingen rettigheder til varemærkerne, herunder ejendomsrettigheder eller immaterielle rettigheder. Ved Aftalens ophør skal Forretningen ophøre med enhver brug af varemærkerne, herunder skiltning, annoncering på internet eller i andre medier og anden form for markedsføring. 6. UDSTYR, SIKKERHEDSKRAV MM. Alle terminaler, der benyttes af Forretningen, skal være EMV-/ PA-DSS-godkendt og godkendt af Teller. Terminalerne skal kunne læse kortets chip/magnetstribe og have et PIN-tastatur. Hvis Forretningen ønsker at benytte selvbetjente automater uden PIN-tastatur, skal dette aftales særskilt med Teller. Forretninger, som gennemfører Transaktioner ved Nethandel og/ eller Post- og telefonordre, skal benytte udstyr eller betalingsløsninger, som er godkendt af Teller. DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 6 af 21

7 Det er Forretningens ansvar, at terminaler og betalingsløsninger, som benyttes ved Transaktioner hos Forretningen, til enhver tid opfylder de tekniske krav som følger af denne Aftale, herunder men ikke begrænset til indhentning af Autorisation og aflevering af Transaktioner. Oplysninger om godkendte terminaler og betalingsløsninger findes på Forretningen skal sikre sig, at uautoriserede personer ikke har adgang til terminaler eller betalingsløsninger. Teller forbeholder sig ret til at opkræve eventuelle afgifter fra Kortselskaberne hos Forretninger, som ikke benytter EMV-/PA- DSS-certficeret udstyr godkendt af Teller. 6.1 Underleverandører Forretningen skal oplyse Teller om underleverandør(er), fx webhotel, PSP el.lign., som behandler kortdata eller af anden årsag har adgang til Forretningens kortdata. Forretningen skal også meddele eventuelle ændringer i brug af underleverandører, jf. afsnit 8. Forretningen bærer risikoen for handlinger og undladelser hos eventuelle underleverandører og må kun anvende underleverandører, som lever op til de af Teller og/eller Kortselskaberne fastsatte sikkerhedskrav. 6.2 Behandling af kort- og Transaktionsdata samt anden dokumentation Forretningen skal opbevare al dokumentation forsvarligt, således at uvedkommende ikke kan få adgang hertil. Alle Forretninger er underlagt kravene i Kortselskabernes standard for sikker behandling af Kortdata, Payment Card Industry Data Security Standard ( PCI DSS ). Information om PCI DSS findes på og Forretningen er forpligtet til at informere Teller, hvis Kortdata behandles/lagres samt fremvise certifikat for PCI DSS certificering, eventuelt godkendt selvvurderingsskema ( Self-Assessment Questionnaire ) og bestået sårbarhedsscanning gennemført af en certificeret datasikkerhedsvirksomhed ( Approved Scanning Vendor ). Forretningen er ansvarlig for alle omkostninger i forbindelse med efterlevelse af kravene i PCI DSS. Forretninger, som benytter betalingsløsninger, hvor de selv behandler og/eller lagrer Kortdata har pligt til kvartalsvis at rapportere PCI DSS status i henhold til valideringskrav fastsat af Teller, se Rapporteringen skal ske elektronisk via Tellers leverandør af PCI DSS rapporteringstjenester. Kortets Kontrolcifre og andre sensitive Kortdata må under ingen omstændigheder lagres, efter at Autorisationen er gennemført. Det er Forretningens ansvar at sikre sig, at alle underleverandører/tredjeparter, som behandler Kortdata på vegne af Forretningen til enhver tid er PCI DSS certificeret. Ved manglende overholdelse af kravene i PCI DSS kan Teller videreføre afgifter til Forretningen i samme størrelsesorden som Kortselskaberne pålægger Teller for sådanne hændelser. 6.3 Kompromittering af systemer Ved uautoriseret adgang til Forretningens systemer indeholdende Kortdata, kompromittering eller mistanke om kompromittering af Kortdata skal Teller omgående varsles herom. Ved en kompromittering af systemer indeholdende Kortdata hos Forretningen eller hos Forretningens underleverandør(er), forbeholder Teller sig retten til at videreføre eventuelle afgifter til Forretningen i samme størrelsesorden som Kortselskaberne pålægger Teller for sådanne hændelser. Forretningen er ansvarlig for ethvert tab, som måtte opstå som følge af misbrugte kort, omkostninger som følge af udstedelse af nye kort og omkostninger i forbindelse med den krævede efterforskning af kompromitteringen. Efterforskning og udarbejdelse af rapport kan kun udføres af et certificeret datasikkerhedsfirma godkendt af Kortselskaberne. Samtidig erklærer Forretningen sig indforstået med, at en kompromittering kan medføre krav om lukning af Forretningens Aftale, indtil en undersøgelse er gennemført, og det er bekræftet, at Forretningen overholder PCI DSS sikkerhedskravene. 6.4 Destruktion af Transaktionsdata Efter opbevaringsperiodens udløb skal transaktionsdokumentation/ notaer destrueres på behørig vis, jf. PCI DSS, så uvedkommende ikke kan få adgang til de Kortdata, der er i dokumentationen. Medier, såsom harddiske, disketter og magnetbånd, som indeholder Transaktionsdata, skal slettes, overskrives (minimum 8 gange) eller destrueres, før udstyret må overdrages eller kasseres. 6.5 Glemte Kort Forretningen skal indsende glemte kort til Teller. 7. PRISER OG BETALING Se kapitel Særligt for Forretninger i Danmark. 7.1 Kontrol af afregning Forretningen skal selv kontrollere, at afregning fra Teller modtages, og skal reklamere skriftligt til Teller, hvis afregning ikke er sket inden for 1 måned fra aftalt afregningsdato. Teller er ikke forpligtet til at afregne for Transaktioner, hvis Forretningens reklamation ikke modtages inden for 6 måneder fra Transaktionsdato. Teller forbeholder sig retten til at afvise Transaktioner som modtages senere end 30 dage efter Transaktionsdato. 8. ÆNDRING I FORRETNINGENS FORHOLD Forretningen skal skriftligt meddele Teller, hvis der sker ændringer i Forretningens ejerforhold, herunder ændring af virksomhedens registreringsnummer (CVR-nummer, organisationsnummer el.lign.), ændring i bestyrelsens sammensætning, adm. direktør/ daglig leder, adresse, , telefonnummer, kontonummer, URL, ændring i brug af underleverandører, samt ændringer i Forretningens forhold i øvrigt. Se mere om ændringer til Forretningens Aftale på DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 7 af 21

8 Hvis Forretningen skifter branche, væsentligt ændrer varesortiment eller betalings- og leveringsbetingelser i forbindelse med internet eller Post- og telefonordre, fx forudbetaling, skal Forretningen meddele det til Teller skriftligt. Ændringerne kan medføre en fornyet risikovurdering. Ændring af afregningskonto skal dokumenteres skriftligt i form af bekræftelse fra bank/fremsendelse af kontoudskrift samt være underskrevet af tegningsberettiget eller prokurist. DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 8 af 21

9 Tellers rettigheder og forpligtelser 9. TELLERS YDELSER Tellers ydelser i forbindelse med indløsning af kortbetalinger omfatter bl.a. følgende: Behandling af autorisationsforespørgsler Behandling og fremsendelse af autorisationssvar Registrering og behandling af kortbetalinger Honorering af betalinger med kort omfattet af Aftalen Support som beskrevet i Brugervejledning og eventuelle bilag Behandling af indsigelser fra kortudstedere/kortholdere Markedsføring 10. RISIKOVURDERING Teller forbeholder sig til enhver tid ret til at risikovurdere Forretningen, herunder indhente kreditoplysning vedrørende Forretningen og dennes ejere, samt bede om årsregnskab og information som er nødvendig for at vurdere Forretningens kreditværdighed og risiko. Denne information kan blandt andet bestå af dokumentation af eventuelle nødvendige licenser samt oplysninger om omsætning relateret til forhåndssalg. Hvis Teller anser det for nødvendigt, kan Teller kræve en bankgaranti tilbageholde hele eller dele af Forretningens omsætning forlænge afregningsperioden for hele eller dele af Forretningens omsætning fastsætte et risikogebyr som Forretningen skal betale 11. HONORERING AF OG INDSIGELSE MOD KORTBETALINGER Tellers afregning til Forretningen omfatter betalinger foretaget med de af Aftalen omfattede kort i overensstemmelse med Aftalens vilkår. Teller har ret til at modregne eller tilbageføre Transaktioner, hvor: Forretningen vidste eller burde vide, at Kortholder ikke var berettiget til at benytte kortet Forretningen ikke har fået en autorisationskode, jf. afsnit 1.2 Forretningen ikke har fulgt kontrolforskrifterne, jf. Brugervejledningen og eventuelle særlige vilkår Kortudsteder/Kortholder gør indsigelse mod kortbetalingen, jf. afsnit 11.1 Teller forbeholder sig desuden ret til at tilbageføre kortbetalinger, der er gennemført i terminaler, der ikke læser chip, hvis: det benyttede Kort var falsk eller forfalsket, og/eller Kortholder gør gældende, at Kortholder ikke har foretaget Kortbetalingen. Kortbetalinger, som ikke bliver honoreret, vil blive modregnet Forretningens tilgodehavende hos Teller. Hvis Forretningen ikke har leveret kortbetalingen til afregning hos Teller som angivet i afsnit 3, kan Teller afvise at honorere betalingen. Teller forbeholder sig endvidere enhver ret til at tilbageholde afregning, hvis omsætning ophører uden forudgående varsel fra Forretningen, eller hvis der er afvigelser i forhold til Forretningens godkendte Aftale, både med hensyn til omsætning, brug af udstyr, de varer og ydelser som sælges, samt salg mod forudbetaling. Som led i den løbende risikovurdering kan Teller, Kortselskaberne eller en repræsentant udpeget af et Kortselskab eller Teller gennemføre uanmeldt fysisk inspektion af Forretningens lokaliteter m.m., som omfatter en sikkerhedsmæssig vurdering og/eller en generel vurdering på følgende områder: Lokaler Adgang til Forretningens servere samt adgang til data Eventuelle varelagre Forretningsgange m.m. At samtlige sikkerhedskrav overholdes m.m. Forretningen skal betale omkostninger i forbindelse med inspektionen Indsigelse mod Kortbetalingen Hvis Kortholder nægter at have deltaget i Kortbetalingen, kan Teller hæve det omtvistede beløb på Forretningens konto hos Teller. Hvis Kortbetalingen er gennemført ved brug af kortets chip og PIN-kode, eller Kortholder ved Internethandel blev verificeret ved brug af Verified by Visa, MasterCard SecureCode eller J-Secure, og Kortbetalingen i øvrigt er godkendt, vil Teller honorere Kortbetalingen, medmindre Forretningen vidste eller burde vide, at bruger var uberettiget til at benytte Kortet, eller Forretningen ikke leverer nødvendig dokumentation for Transaktionen på anmodning fra Teller. I følgende tilfælde kan Teller undlade at afregne til eller tilbageføre Transaktioner fra Forretningen, selv om Forretningen benytter 3D Secure. Betalingen er gennemført ved brug af nye kanaler (for eksempel mobiltelefon og digitalt tv) Betalingen er gennemført ved brug af forudbetalte (anonyme) kort DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 9 af 21

10 Betalingen er gennemført ved brug af Visa Commercial Cards udstedt uden for Visa Europe Regionen Betalingen er gennemført ved brug af MasterCard Commercial cards udstedt uden for MasterCard EU regionen. Hvis Teller modtager meddelelse om, at Kortholder har gjort gældende, at beløbet er betalt på anden vis, en abonnementsaftale er opsagt, kortbetalingen overstiger det beløb, der er accepteret af Kortholder, den bestilte vare/ydelse fx ikke er leveret som aftalt, Kortholder eller modtageren af varen/ydelsen i forbindelse med fjernsalg benytter sig af en lovbestemt eller aftalt fortrydelsesret, og Forretningen ikke har godtgjort beløbet, kan Teller modregne eller hæve det omtvistede beløb på Forretningens konto hos Teller. Hvis Teller modtager meddelelse om, at Kortholder har gjort gældende, at Kortholder ikke kendte det præcise beløb ved godkendelse af Kortbetalingen og Kortbetalingen overstiger det beløb, som Kortholder med rimelighed kunne forvente at blive trukket kan Teller hæve det fulde transaktionsbeløb på Forretningens konto hos Teller, medmindre Teller umiddelbart kan afvise indsigelsen som uberettiget. Hvis Teller i forbindelse med en indsigelse beder Forretningen fremsende dokumentation for kortbetalingen, skal Forretningen levere dokumentation for kortbetalingen til Teller som anført i pkt Hvis Teller på grundlag af Forretningens dokumentation kan afvise indsigelsen, vil beløbet igen blive indsat på Forretningens konto hos Teller. Hvis Forretningen ikke leverer dokumentationen som angivet i bestillingen, kan Teller fastholde tilbageførslen. Dette gælder uanset om Transaktionen er gennemført ved brug af chip- og PIN-kode eller 3D Secure. Teller er ikke forpligtet til at levere dokumentation for Kortholders indsigelse til Forretningen. 12. OVERVÅGNING, MISBRUG M.V. Teller overvåger Autorisationer og transaktioner, som Teller modtager fra Forretningen. Teller overvåger desuden eventuelle transaktioner, der bliver rapporteret som indsigelse (Chargeback) og misbrug (fraud). når det rapporterede misbrug overstiger det, som Teller anser for at være normalt. Teller kan i den forbindelse ændre afregningsbetingelser, tilbageholde afregning og suspendere eller opsige aftalen. Teller forbeholder sig desuden ret til at tilbageføre transaktioner, som er bekræftet af kortudsteder som værende misbrugstransaktioner, hvis Forretningen endnu ikke har leveret varen eller ydelsen. Teller kan kræve, at Forretningen gennemfører relevante tiltag for at reducere antallet af misbrugstransaktioner, indsigelser eller krediteringer m.m. Forretningen skal inden for de fastsatte frister følge Tellers anvisninger vedrørende reduktion af misbrug. Hvis antallet af indsigelser, misbrugstransaktioner eller krediteringer medfører ekstra omkostninger for Teller, fx i form af gebyrer, som skal betales til et eller flere af Kortselskaberne, forbeholder Teller sig ret til at viderefakturere gebyrerne til den pågældende forretning. Forretningens ret til afregning af transaktioner, hvor forretningen har benyttet 3-D Secure, kan bortfalde, hvis kortholder nægter at have deltaget i transaktionen og det rapporterede misbrug med Visa og/eller MasterCard overstiger 0,5 % af forretningens omsætning for henholdsvis Visa og MasterCard. Misbrug og indsigelser kan beregnes på nationalt, europæisk eller internationalt kortforbrug og/eller antal transaktioner. Forretningen vil normalt modtage information fra Teller herom. 13. ÆNDRINGER AF PRISER OG VILKÅR Teller kan ændre eventuelle autorisationsgrænser, jf. afsnit 1.2, uden varsel. Teller kan i øvrigt ændre Aftalen herunder priser, med 30 dages varsel. Fristen kan dog være kortere, hvis ændringen skyldes myndighedskrav, krav fra Kortselskaberne eller væsentlige sikkerhedshensyn. Hvis Forretningen har oplyst en , kan ændringer blive varslet elektronisk. Forretningen er selv forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i Forretningens adresse og -adresse til Teller, og Forretningen bærer selv ansvaret for, at Forretningen ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis Forretningen ikke har meddelt - eller adresseændring. Ved ændring af vilkårene vil disse blive anset som vedtaget, medmindre Forretningen inden datoen for ikrafttræden har meddelt Teller, at Forretningen ikke ønsker at være bundet af de nye vilkår. Hvis Forretningen meddeler, at Forretningen ikke ønsker at være bundet af de nye vilkår, vil Aftalen blive anset som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye vilkår. Eventuel forudbetalt abonnement bliver ikke refunderet. Forretningen bliver kontaktet, og sagen bliver undersøgt nærmere, hvis der i overvågningen findes væsentlige afvigelser i forhold til, hvad der er normalt for forretningen eller den branche, som forretningen tilhører, eller hvis Teller på anden måde får mistanke om kortmisbrug hos den pågældende forretning, eller DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 10 af 21

11 Øvrige bestemmelser 14. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING Teller er erstatningsansvarlig for direkte tab, hvis Teller på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Teller er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, mistet omsætning, tabt fortjeneste og rentetab. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Teller ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Teller selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Tellers strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og - hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Teller selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Teller andre omstændigheder, som er uden for Tellers kontrol. Tellers ansvarsfrihed gælder ikke hvis: Teller burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da Aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør Teller ansvarlig for det forhold som er årsag til tabet. Medmindre andet er fastsat i afsnit 11, har Teller intet ansvar for tab som følge af Kortholders eller andres uberettigede brug af de af Aftalen omfattede kort. 15. OVERDRAGELSE Teller kan overdrage Aftalen til et selskab inden for Nets koncernen eller til tredjemand, hvis Teller foretager helt eller delvist frasalg af de aktiviteter, som er omfattet af Aftalen til tredjemand. I så fald vil Aftalen fortsætte uændret med den nye ejer som aftalepart. Forretningen har ikke ret til at overdrage eller på anden måde transportere Aftalen, hverken helt eller delvis, til tredjemand. Det samme gælder modtagne kortbetalinger under denne Aftale. 16. AFTALENS OPHØR Forretningen kan skriftligt opsige Aftalen med tre måneders varsel. Teller kan skriftligt opsige Aftalen med 3 måneders varsel skriftligt varsel. Eventuel forudbetalt årsabonnement bliver ikke refunderet. Hvis Forretningen ønsker at ophøre med at benytte Aftalen før opsigelsesperioden er udløbet, accepterer Forretningen, at Teller kan pålægge Forretningen særlig afgift som angivet i prislisten. Det samme gælder, hvis Forretningen undlader at opsige Aftalen, men ophører med at benytte Aftalen. Hvis Forretningen ophører eller bliver overdraget til anden ejer, ophører Aftalen automatisk. Teller forbeholder sig derudover ret til at lukke Aftalen, hvis Aftalen ikke har været benyttet i 6 måneder. Hvis der i øvrigt sker ændringer i ejerkreds, kan Aftalen ophøre. Forretningen skal meddele ejerskifte/ændringer i ejerkredsen skriftligt til Teller. Teller kan skriftligt hæve Aftalen eller ændre vilkårene for en eller flere af korttyperne med omgående virkning, hvis: Forretningen ved aftaleindgåelsen har opgivet ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger om branchetilhørsforhold eller virksomheden; Forretningen efter aftaleindgåelsen har undladt at give oplysninger om ændringer; Forretningen væsentligt misligholder Aftalen, fx ved manglende overholdelse af sikkerhedskrav; Forretningen misligholder Aftalen gentagne gange, og misligholdelsen ikke afhjælpes af Forretningen inden for den frist, som Teller har angivet i et skriftligt påkrav; Antallet af Chargebacks hos Forretningen er uforholdsmæssigt stort; Antallet af kredittransaktioner, som Teller modtager fra Forretningen, er uforholdsmæssigt stort; Forretningens internetaktiviteter indeholder ulovlige aktiviteter, herunder ikke-tilladte spil eller ulovlige pornografiske billeder el.lign.; Forretningen ikke besvarer Tellers anmodning om oplysninger eller træffer de fornødne foranstaltninger ved mistanke om misbrug; Tellers risikovurdering av Forretningen er utilfredsstillende; Teller af et eller flere af Kortselskaberne bliver pålagt at ændre, suspendere eller opsige Aftalen; Forretningens aktiviteter eller handling efter Tellers vurdering skader eller vil kunne skade Teller og/eller Kortselskabernes anseelse/omdømme; Forretningen bliver erklæret konkurs, medmindre boet efter konkurslovens regler har ret til at indtræde i Aftalen og vælger at gøre dette. Boet skal på Tellers anmodning tage stilling til indtræden i Aftalen inden 24 timer; Forretningen bliver underlagt rekonstruktion, medmindre rekonstruktør giver samtykke til at aftalen videreføres. Selv om Aftalen er ophørt, gælder den stadig for krav, der er udestående, når Aftalen ophører. Teller kan ved opsigelse, ophævelse eller andet ophør efter Aftalen kræve sikkerhedsstillelse eller tilbageholde en passende andel af transaktionsbeløbene til dækning af eventuelle tilbageførselskrav fra kortudstedere/kortholdere. DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 11 af 21

12 Sikkerhedsstillelsens størrelse fastsættes af Teller. Teller kan undlade at afregne afleverede Transaktioner, indtil sikkerhedsstillelsen er etableret. Hvis Forretningen bliver erklæret konkurs eller underlagt rekonstruktion, kan Teller undlade at afregne afleverede Transaktioner, indtil konkursboet er indtrådt i Aftalen, eller rekonstruktøren har givet samtykke til Aftalens fortsættelse, og der eventuelt er stillet sikkerhed over for Teller, jf. afsnit TAVSHEDSPLIGT Al information som vedrører aftaleforholdet mellem Forretningen og Teller skal af parterne behandles fortroligt. Pligten til at holde al information fortroligt gælder, medmindre det følger af lov, forskrift eller myndighedsafgørelse, at en part har pligt til at give oplysninger, eller hvis oplysningerne er alment kendte og tilgængelige i markedet, og dette ikke skyldes misligholdelse fra den anden part. Forretningen må ikke give information til tredjepart om Kortselskaberne som ikke er alment kendte. Forretningen må under ingen omstændigheder videregive kortog/eller Transaktionsdata til andre, medmindre det er nødvendigt i forbindelse med korrektion af kortbetalinger, til retshåndhævelse eller hvis det følger af ufravigelig lovgivning. Teller har ret til at udveksle oplysninger om Aftalens indhold og Forretningens Transaktioner mm. med Kortselskaberne. Bestemmelsen gælder også efter Aftalens ophør. 18. REGISTRERING AF MISLIGHOLDTE/OPSAGTE AFTALER Hvis Aftalens ophør skyldes Forretningens væsentlige misligholdelse, eller at Forretningen har muliggjort eller medvirket til misbrug, er Teller forpligtet til at indberette Forretningen til Kortselskabernes advarselsregistre. Dette gælder, uanset om Teller eller Forretningen har opsagt Aftalen, eller om Teller har ophævet Aftalen. Teller er desuden berettiget til at registrere information om Forretningen til intern brug. 19. LOVVALG OG TVISTER Aftalen er underlagt dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan løses ved forhandling, kan indbringes for de danske domstole. DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 12 af 21

13 Særligt for Forretninger i Danmark Dynamic Currency Conversion (valutaomregning) Hvis Forretningen tilbyder Kortholdere Dynamic Currency Conversion (DCC) dvs. omregning af Transaktionsvaluta til Kortholders valuta - før kortbetalingen bliver afleveret til Teller - skal nedenstående procedure følges. Gebyr, der skal betales til Teller. Gebyrerne er opdelt på korttyper og gebyrtyper Dato for overførsel af afregningsbeløb fra Teller De beløb, forretningen skal betale til Teller, bliver modregnet ved forretningens førstkommende afregning. DCC kan p.t. anvendes til at omregne DKK-transaktionsbeløb til følgende valutaer efter aftale med Kortholder: EUR, USD, GBP, SEK, NOK, CHF, JPY Kortholder skal have oplyst den anvendte kurs, inden betalingen bliver gennemført. Før Forretningen gennemfører betalingen, skal Kortholders udtrykkeligt have accepteret omregningen på grundlag af den oplyste kurs. Hvis Kortholder ikke accepterer omregningen, skal Forretningen gennemføre Transaktionen i DKK. På findes en til enhver tid opdateret liste over DCC-valutaer samt liste over udstyr, som er godkendt af Teller til brug for DCC. De valutakurser, I skal anvende, bliver dagligt leveret af Reuters (på bankdage). Valutakurstabeller i salgsstedets terminaler bliver opdateret automatisk. Beløb, der stammer fra berettigede indsigelser eller tilbageholdelser, jf. afsnit 11.1, 10 og 16, bliver også modregnet i forretningens afregning. Hvis forretningens kortbetalinger bliver afregnet i forskellige valutaer og/eller på forskellige konti, kan Teller modregne i øvrige valutaer og/eller på forskellige konti. Forretningen får derfor kun afregning fra Teller når der er en saldo i forretningens favør, medmindre andet bliver aftalt. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler, som Teller kan modregne i, vil Teller sende en faktura på det skyldige, forfaldne beløb. Tilsyn Teller er underlagt tilsyn fra Finantilsynet. Det aftalte tillæg til valutakursen fremgår af aftaleblanketten og/ eller prislisten. Afregning af DCC-kortbetalinger bliver baseret på det oprindelige transaktionsbeløb i DKK, dvs. beløbet før DCC-omregningen. Provisionssats for DCC på det oprindelige transaktionsbeløb i DKK fremgår af betalingskortaftalen og/eller prislisten. Omregning er ikke tilladt for nationale kortbetalinger. Omregning kan alene ske for kortbetalinger med MasterCard- og Visaprodukter og er ikke tilladt for kortbetalinger med JCB-kort, UnionPay-kort og American Express. Autorisationsforespørgsler skal sendes til Teller i den endelige Transaktionsvaluta og på det endelige transaktionsbeløb, dvs. beløbet efter DCC-omregning. Priser og afregning Teller afregner skyldige beløb direkte til Forretningens pengeinstitutkonto som oplyst til Teller jf. Aftalen. Teller fremsender en advisering til Forretningen med oplysning om de beløb, der bliver afregnet og hvornår. Adviseringen indeholder følgende oplysninger: Dato for Tellers modtagelse af Transaktionsdata Referencenummer for Transaktionen eller et bundt Transaktioner Antal Transaktioner indeholdt i et bundt Transaktionsvaluta Transaktionsbeløb Afregningsvaluta Bruttobeløb til afregning DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 13 af 21

14 Særlige vilkår for Biludlejning 20. INDLEDNING Disse vilkår gælder for MasterCard, Visa, JCB og American Express, da efterdebitering ikke kan foretages på Maestro, Visa Electron, V PAY og UnionPay. Maestro, Visa Electron, V PAY og UnionPay kan modtages som betaling for billeje, når kunden afhenter/afleverer bilen. Disse kort kræver altid elektronisk aflæsning og brug af PIN-kode eller underskrift. De definitioner, der er anvendt i generelle vilkår gælder også for særlige vilkår for biludlejning. 21. AUTORISATION VED AFHENTNING AF BILEN Brændstof Billeje Parkeringsudgifter/-afgifter Andre mindre beløb Efterdebitering skal ske senest 90 kalenderdage efter transaktionsdatoen for den oprindelige transaktion. Ved efterdebitering af fx en parkeringsafgift skal biludlejer levere dokumentation fra den pågældende myndighed til kortholder, inkl. registreringsnummeret på bilen, tid og sted for forseelsen og beløb i lokal valuta (fx DKK). Når kortholder afhenter den lejede bil, skal biludlejer søge en autorisation. Autorisationsbeløbet kan anslås på grundlag af følgende oplysninger: Lejeperiodens forventede varighed Lejeprisen for bilen Skatter og afgifter Kilometerpris Biludlejer må ikke indregne selvrisiko eller beløb til dækning af mulige skader, hvis kortholder undlader at tegne forsikringsdækning. Biludlejer skal på lejetidspunktet oplyse kortholder om, hvilket beløb, der er opnået autorisation på. Hvis kortholders forbrug i løbet af lejeperioden overstiger det autoriserede beløb, fx ved forlængelse af lejeperioden, kan biludlejer frem til det tidspunkt, hvor bilen bliver afleveret, søge yderligere autorisationer på differencen mellem det hidtil autoriserede beløb og det nye forventede beløb. 22. DET ENDELIGE TRANSAKTIONSBELØB Visa, JCB og American Express Hvis det endelige transaktionsbeløb overstiger det autoriserede totalbeløb med mindre end 15 %, behøver biludlejer ikke søge yderligere autorisation. Hvis det endelige transaktionsbeløb overstiger det allerede autoriserede totalbeløb med mindst 15 %, skal biludlejer søge autorisation på den ikke-autoriserede del af transaktionsbeløbet. Den senest modtagne autorisationskode skal indgå i de transaktionsdata, som bliver fremsendt til Teller. MasterCard Hvis det endelige transaktionsbeløb overstiger det oprindelige autoriserede beløb ved MasterCard transaktioner, skal det overstigende beløb autoriseres. 23. EFTERDEBITERING Biludlejer kan efterdebitere beløb eller ændre transaktionsbeløbet, hvis kortholder udtrykkeligt har accepteret dette skriftligt ved indgåelse af lejeaftalen. Biludlejer må kun foretage efterdebitering eller ændring for beløb, der vedrører: Biludlejer skal udfærdige en transaktionskvittering (nota) i forbindelse med efterdebitering og skrive signature on file i underskriftsfeltet. Biludlejer skal sende en kopi af kvitteringen til kortholder. Efterdebitering af tab, tyveri og skader på bilen må kun ske i det omfang, kortholder, efter at være gjort bekendt med tabet, tyveriet eller skaden, har accepteret, at beløbet må debiteres dennes kort. Ved efterdebitering af skader skal biludlejer levere følgende til kortholder: Kopi af lejeaftale Overslag over omkostninger til udbedring af skaden. Overslag skal leveres af en autoriseret reparatør Kopi af eventuel politirapport i forbindelse med skadens opståen Dokumentation, som viser, at kortholder har accepteret at betale for skader med sit betalingskort Anden relevant dokumentation Kopi af biludlejers forsikringspolice, hvis biludlejer kræver, at kortholder betaler en selvrisiko i forbindelse med skaden. Alternativt kan biludlejer medsende en kopi af lejeaftalen, hvor kortindehaver tydeligt ved sin underskrift i umiddelbar nærhed af den relevante bestemmelse har accepteret at betale selvrisiko Kopi af transaktionskvittering på det efterdebiterede beløb For American Express kort gælder følgende: 1. Selvrisikodækning Når biludlejer udlejer et køretøj til en American Express kortholder, som er berettiget til selvrisikodækning, skal følgende procedure følges i tilfælde af skade: a. biludlejer skal bede kortholder om skriftligt at acceptere ansvar for skaden ved brug af jeres egen skadeformular, b. biludlejer skal give kortholder et skøn over reparationsomkostninger eller sende det til kortholder, hvis kortholder ikke er til stede ved returneringen af køretøjet, c. biludlejer skal sende Teller en debitering for et rimeligt skønnet beløb til reparationer, eller sende Teller den endelige debitering, når biludlejer kender til reparationsomkostningerne DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 14 af 21

15 Debiteringer, der indsendes til os i overensstemmelse med ovenfor nævnte procedure, er begrænset til i alt modværdien af USD 500 for alle krav på administrationsomkostninger, opbevaring, bugsering eller tab af udlejning. I det tilfælde, hvor en debitering af et rimeligt skønnet reparationsbeløb er blevet indsendt, skal biludlejer indhente yderligere autorisation, hvis den endelige debitering overstiger det skønnede beløb med mere end 10 %. Biludlejer skal for alle debiteringer vedlægge skriftlig dokumentation til kortholder i den rækkefølge debiteringerne indløber, så kortholder har mulighed for at gøre sit krav gældende. Biludlejer skal opbevare kopier af dokumentationen i tilfælde af, at kortholder ikke modtager den. Biludlejer skal bede kortholder om at sende en opgørelse af kravet direkte til: American Express Car Rental Loss and Damage Claims Unit, P.O. Box 932C, White Plains, New York 10603, USA Tlf.: (0101) , Fax: (0101) Kortholders rettigheder Følgende kortholdere er berettigede til selvrisikodækning: Indehavere af USD, CAD og latinamerikanske dollar-kort, dvs. Privatkort, Guldkort, Platinkort, Optima og Firmakort, men ikke Corporate Cards, og En kortholder, der lejer et køretøj i 31 dage eller mindre, og som er forsikret mod tyveri og skade Køretøjer, der er undtaget: Varevogne (undtagen minivarevogne) Terrængående køretøjer, dvs. firhjulstrækkere DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 15 af 21

16 Særlige vilkår for Hoteller 24. INDLEDNING Disse vilkår gælder for MasterCard, Visa, JCB og American Express, da garanteret reservation, no-show, forudbetaling/depositum, express check-out og efterdebitering ikke kan foretages på Maestro, Visa Electron, V PAY og UnionPay. MasterCard Afbestillingsfristen er altid kl lokal tid på den planlagte ankomstdato. Alle kort Når et værelse bliver afbestilt i rette tid, skal hotellet give kortholder en afbestillingskode og anbefale, at koden bliver skrevet ned. Maestro, Visa Electron, V PAY og UnionPay kan modtages som betaling for hotelophold, når gæsten ankommer/rejser. Disse kort kræver altid elektronisk aflæsning og brug af PIN-kode eller underskrift. De definitioner, der er anvendt i generelle vilkår, gælder også for særlige vilkår for hoteller. 25. GARANTERET RESERVATION Hvis hotellet ønsker at benytte kortnumre som garanti for hotelreservationer, skal hotellet overholde vilkårene for garanteret reservation Kortholders reservation Når kortholder reserverer et værelse, skal hotellet oplyse om værelsesprisen, hotellets nøjagtige navn og adresse, og om reglerne for afbestilling, herunder at kortholder vil blive debiteret for en overnatning, hvis afbestilling ikke sker inden for afbestillingsfristen. Hotellet skal ved ankomst orientere kortholder om, at der vil blive søgt autorisation og beløbet på autorisationen Ved reservation skal hotellet notere kortholders navn, adresse, kortnummer og kortets udløbsdato. Endelig skal hotellet give kortholder en reservationskode og anbefale, at koden bliver skrevet ned. Hvis kortholder ønsker det, skal hotellet udfærdige en skriftlig bekræftelse, hvor der står: Kortholders navn, kortnummer og kortets udløbsdato Reservationskoden Hotellets nøjagtige adresse Relevante regler, herunder reglerne for afbestilling Andre relevante oplysninger 25.2 Afbestilling Hotellet skal acceptere alle afbestillinger, der bliver modtaget før afbestillingsfristens udløb. Visa Afbestillingsfristen må ikke være længere end 72 timer før ankomsttidspunktet. Hvis afbestillingsfristen er før kl lokal tid på den planlagte ankomstdag, skal hotellet fremsende sine afbestillingsregler (inkl. afbestillingsfristen) til kortholder. Hvis kortholder foretager sin reservation mindre end 72 timer før ankomst, må afbestillingsfristen tidligst være kl på den planlagte ankomstdag. Hvis kortholder beder om en skriftlig bekræftelse af afbestillingen, skal hotellet sende en bekræftelse til kortholder med følgende oplysninger: Kortholders navn Kortnummer Kortets udløbsdato Afbestillingskoden Andre relevante oplysninger 25.3 Udeblivelse (no-show) Hvis kortholder ikke er ankommet og ikke har annulleret sin reservation før afbestillingsfristens udløb, kan hotellet debitere kortholder for en overnatning. Hotellet skal udfærdige en transaktionskvittering, som skal indeholde følgende: Hotellets navn Prisen for en overnatning plus eventuelle skatter og afgifter Dato for udeblivelsen Kortholders navn Kortnummer Kortets udløbsdato Ordene guaranteed reservation/no-show (garanteret reservation/udeblivelse) i kvitteringens underskriftsfelt Hotellet skal følge de sædvanlige procedurer for autorisation og aflevering af transaktioner. Hotellet skal fremsende en kopi af transaktionskvitteringen til kortholder senest 3 bankdage efter transaktionsdatoen. Hotellet skal opbevare registreringsformularer/-data, hvor det tildelte værelsesnummer fremgår, i mindst 20 måneder fra den dato, hvor transaktionen/notaen er afleveret til afregning hos Teller Over-booking Hvis det reserverede værelse ikke er ledigt for kortholder ved normalt check-in tidspunkt, skal hotellet, uden omkostninger for kortholder: Skaffe kortholder et tilsvarende værelse på et andet hotel Sørge for transport til det andet hotel Give kortholder mulighed for én 3 minutters telefonsamtale (inden- eller udenrigs), hvis kortholder beder om det Videresende beskeder til kortholders nye hotel, hvis kortholder ønsker det 26. FORUDBETALING/DEPOSITUM Hvis hotellet ønsker at benytte kortnumre til forudbetaling/ betaling af depositum for hotelophold, skal hotellet overholde reglerne for forudbetaling/depositum. DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 16 af 21

17 26.1 Kortholders reservation Når kortholder reserverer et værelse, skal hotellet notere kortholders navn, adresse, telefonnummer, kortnummer og kortets udløbsdato, forventet ankomstdato og opholdets varighed. Hotellet skal angive værelsesprisen samt nøjagtigt navn og adresse på hotellet og anslå transaktionsbeløbet baseret på opholdets forventede varighed (dog maks. 14 dage). Et eventuelt depositum indgår i det samlede beløb, som kortholder skal betale. Hotellet skal oplyse kortholder om jeres regler for afbestilling. Herunder om hotellet beholder hele eller en del af det forudbetalte beløb/depositum, hvis kortholder ikke er ankommet senest på check-out tidspunktet dagen efter den forventede sidste dag af opholdet, og ikke har afbestilt reservationen inden for den angivne afbestillingsfrist. Hotellet må beholde hele eller dele af det forudbetalte beløb/ depositum, hvis dette er i overensstemmelse med gældende lovgivning, men hotellet må ikke gennemføre en no-show transaktion. Hotellet skal give kortholder en reservationskode og anbefale, at kortholder skriver koden ned. Hvis kortholder beder om det, skal hotellet sende en skriftlig bekræftelse til kortholder i tilfælde af ændringer i reservationen. Af hensyn til indsigelser m.v. anbefaler vi, at hotellet beder kortholder om at underskrive en bekræftelse af reservationen Transaktionskvittering Hotellet skal udfylde en transaktionskvittering, der indeholder følgende oplysninger: Depositum Kortholders navn, kortnummer og kortets udløbsdato Kortholders telefonnummer og postadresse Ordene advance deposit (depositum) i underskriftsfeltet på transaktionskvitteringen Reservationskode Forventet ankomstdato Dato og tidspunkt for kortholders afbestillingsfrist uden tab af depositum Hotellet skal fremsende en kopi af transaktionskvitteringen og afbestillingsreglerne til kortholder senest 3 bankdage efter transaktionsdatoen Afbestilling og bekræftelse af afbestilling Hotellet skal acceptere alle afbestillinger, der bliver modtaget før afbestillingsfristens udløb. Når et værelse bliver afbestilt i rette tid, skal hotellet give kortholder en afbestillingskode og anbefale, at koden bliver skrevet ned. For refusion af forudbetaling/depositum skal hotellet udfærdige en kredittransaktionskvittering, der indeholder følgende oplysninger: Transaktionsbeløbet Kortholders navn Kortnummer Kortets udløbsdato Afbestillingskoden Ordene deposit cancellation (kreditering af depositum) i transaktionskvitteringens underskriftsfelt Hotellet skal aflevere kredittransaktionen til Teller og sende en kopi af transaktionskvitteringen til kortholder senest 3 bankdage efter transaktionsdatoen Over-booking Hvis det reserverede værelse ikke er ledigt for kortholder ved normalt check-in tidspunkt, skal hotellet, uden omkostninger for kortholder: Kreditere det totale transaktionsbeløb. Hotellet skal udlevere en kopi af transaktionskvitteringen til kortholder Skaffe kortholder et tilsvarende værelse på et andet hotel i det antal nætter, som opholdet omfatter (maks. 14 dage) eller indtil det reserverede værelse er til rådighed hos hotellet Sørge for transport til det andet hotel Give kortholder mulighed for én 3 minutters telefonsamtale (inden- eller udenrigs), hvis kortholder beder om det Videresende beskeder til nye hotel hvis kortholder ønsker det 27. EXPRESS CHECK-OUT 27.1 Kortholders accept Express check-out er en forudgående autorisation fra kortholder, der tillader hotellet at efterdebitere kortholder uden underskrift på notaen, og som gør det muligt for kortholder at forlade hotellet med kort varsel. Ved check-in skal der foretages kortaftryk, eller kortet skal aflæses i en terminal. Hvis kortholder ønsker at anvende express check-out, skal kortholder udfylde og underskrive en express check-out formular. Oplysninger om krav til en express check-out formular kan hotellet få hos Teller Transaktionen Ved (eller efter) kortholders afrejse skal hotellet udfærdige en transaktionskvittering, som skal indeholde følgende: Totalprisen for opholdet Kortholders navn Kortnummer Kortets udløbsdato Ordene express check-out/signature on file I kvitteringens underskriftsfelt Hotellet skal sikre hotellet, at kortnummer på express checkout formularen og kvitteringen er overensstemmende. Inden 3 bankdage efter kortholders afrejse skal hotellet udlevere eller sende en kopi af kvitteringen, den specificerede hotelregning og en kopi af den underskrevne express check-out formular til kortholder. Hotellet skal følge de sædvanlige procedurer for autorisation og aflevering af transaktioner. Den/de senest modtagne autorisationskode/r skal indgå i transaktionsdata. DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 17 af 21

18 Hotellet skal opbevare den specificerede hotelregning inkl. Alle bilag og den underskrevne express check-out formular. Dokumentationen skal opbevares i mindst 20 måneder fra transaktionsdatoen. 28. AUTORISATION OG DET ENDELIGE TRANS- AKTIONSBELØB I underskriftsfeltet skal hotellet anføre signature on file (SOF). Transaktionskvittering skal indsendes til Teller snarest muligt, dog senest 60 kalenderdage efter kortholders ophold. Hotellet skal sende en kopi af transaktionskvitteringen til kortholder sammen med dokumentation for beløbets størrelse senest samtidig med indsendelse til Teller Autorisation Hotellet skal søge en autorisation på ankomstdagen eller den dag, hvor depositum skal betales. Autorisationsbeløbet kan anslås på grundlag af følgende oplysninger: Opholdets forventede varighed Værelsesprisen Skatter og afgifter Prisen for andre ydelser Prisen for de ydelser, der må efterdebiteres iht. Aftale med kortholder Hotellet kan frem til afrejsetidspunktet søge yderligere autorisationer på differencen mellem det hidtil autoriserede beløb og det nye forventede beløb Det endelige transaktionsbeløb Visa, JCB og American Express Når kortholder foretager check-out, skal hotellet opgøre det endelige transaktionsbeløb. Hvis det endelige transaktionsbeløb overstiger det autoriserede totalbeløb med mindre end 15 %, behøver hotellet ikke søge yderligere autorisation. Hvis det endelige transaktionsbeløb overstiger det/de allerede autoriserede totalbeløb med mindst 15 %, skal hotellet søge autorisation på den ikke-autoriserede del af transaktionsbeløbet. Den senest modtagne autorisationskode skal indgå i de transaktionsdata, som bliver sendt til Teller. MasterCard Hvis det endelige transaktionsbeløb overstiger det oprindelige autoriserede beløb for MasterCard transaktioner, skal det overstigende beløb autoriseres. 29. EFTERDEBITERING Hvis kortholder udtrykkeligt har accepteret dette ved check-in, kan følgende udgiftsposter blive debiteret på kortholders kort efter afrejse ved indsendelse af transaktionskvittering til Teller: Værelsesleje Mad og drikke, fx forbrug i minibar Telefonudgifter Andre lignende mindre beløb DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 18 af 21

19 Særlige vilkår for kontantudbetaling m.m. 30. INDLEDNING Disse vilkår gælder for udbetaling af kontanter og for kasinoers salg af jetoner. Kontanter må kun udbetales af pengeinstitutter og registrerede valutavekslingskontorer. American Express må ikke modtages som betaling for jetoner på kasinoer. De definitioner, der er anvendt i generelle vilkår gælder også for særlige vilkår for kontantudbetaling mm. 31. PROCEDURE Udbetaling af valuta kan kun ske i PIN-baserede eller signaturterminaler med online forbindelse til Teller. Der skal ske autorisation af hver transaktion. Vi henviser til brugervejledning for gennemførelse af hhv. PINbaserede og underskriftbaserede transaktioner. Desuden skal følgende procedure gennemføres ved hver transaktion: forretningen skal kontrollere kortholders identitet ved hjælp af et officielt identitetsbevis indeholdende foto og eventuelt underskrift (fx as eller kørekort). På terminalkvitteringen skal forretningen påføre følgende oplysninger manuelt: De 4 cifre, som er trykt på forsiden af kortet Arten af det præsenterede identitetsbevis Løbenummer på identitetsbeviset Evt. udløbsdato for identitetsbeviset (ID må ikke være udløbet) Udstedelsessted by og/eller land for identitetsbeviset Kundens navn Ekspedientens underskrift eller stempel Ved underskriftbaserede transaktioner skal forretningen sammenligne kortholders underskrift på notaen med underskriften på kortet og på identitetsbeviset, hvis dette indeholder underskrift. Alle ovennævnte oplysninger skal noteres på kvitteringen; hvis ikke kan beløbet blive tilbageført fra forretningens konto hos Teller. Hvis nævnte procedure ikke bliver udført på tilfredsstillende måde, skal transaktionen afvises. Brug af papirnota/prægemaskine er ikke tilladt i forbindelse med udbetaling af kontanter og ved salg af jetoner. DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 19 af 21

20 Særlige vilkår for kontaktløs betaling 32. INDLEDNING Disse særlige regler gælder for transaktioner, som gennemføres i terminaler til kontaktløse betalinger. Derudover gælder de generelle vilkår. I tilfælde af uoverensstemmelser har de særlige vilkår forrang. Kontaktløse betalinger betyder gennemførsel af transaktioner med en kontaktløs betalingsenhed ved hjælp af trådløs kommunikationsteknologi, som følger EMV-standarden. De definitioner, der anvendes i de generelle vilkår, gælder også for særlige vilkår for kontaktløs betaling. 33. KRAV TIL FORRETNINGENS TERMINALER Kontaktløs betaling tilbydes som en tillægsfunktion til forretninger, som har anskaffet sig godkendte betalingsterminaler med funktionalitet til kontaktløs betaling. Det er forretningens ansvar, at terminaler/kontaktløse kortlæsere, som anvendes til kontaktløs betaling, til enhver tid har en teknisk opsætning i overensstemmelse med EMV Contactless Specifications som beskrevet på Forretningen er ansvarlig for ethvert tab, der opstår som følge af fejl i den tekniske opsætning. Jf. pkt. 6 i de generelle vilkår. 34. BELØBSGRÆNSER De gældende beløbsgrænser for kontaktløse betalinger er: Visa PayWave: DKK 200 MasterCard PayPass: DKK 200 Ved gennemførsel af kontaktløse betalinger er verificering af kortholderen ikke påkrævet, medmindre transaktionsbeløbet overstiger de gældende beløbsgrænser, eller hvis terminalen beder kortholderen om at identificere sig. Transaktioner, hvor der anvendes kort som betalingsenhed, og som overstiger de gældende beløbsgrænser, skal gennemføres som EMV-transaktioner, hvor kortets chip aflæses i terminalen, og kortholderen identificerer sig med PIN-kode. Jf. pkt. 1 i de generelle vilkår. Transaktioner, hvor der anvendes en anden godkendt betalingsenhed, og som overstiger de gældende beløbsgrænser, skal gennemføres ved, at kortholderen identificerer sig med den sikkerhedsforanstaltning, der gælder for den aktuelle betalingsenhed. 35. OPGØRELSER Teller forpligter sig til at betale for opgørelser vedrørende alle kontaktløse betalinger, forudsat at aftalens bestemmelser er overholdt, og at de til enhver tid gældende maksimale beløbsgrænser ikke er overskredet. DK_Generelle vilkår og særlige vilkår_telleraftale_maj 2014 Side 20 af 21

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Generelle regler og særlige regler Indhold Generelle regler 1. Definitioner...2 2. Aftalens

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler Betalingskortaftale for Dankort generelle regler 1 Indhold 1. Definitioner...3 2. Aftalens omfang...4 3. Brug af og rettigheder til varemærker...5 4. Kontrolprocedure...5 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Generelle regler og særlige regler Indhold Generelle regler Særlige regler 1. Definitioner...2

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler Betalingskortaftale for Dankort Generelle regler Indhold 1. Definitioner...2 2. Aftalens omfang...3 3. Brug af og rettigheder til varemærker...4 4. Kontrolprocedure...4 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

TellerAftale Brugervejledning

TellerAftale Brugervejledning Juli 2011.1 TellerAftale Brugervejledning Teller is part of the Nets group Teller A/S, CVR-nr. 27226086 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Selvbetjente automater... 3 4. Nethandel... 4

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Brugervejledning

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Brugervejledning Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Brugervejledning Indhold 1. Indledning...2 1.1. Hvilke korttyper kan anvendes...2 2. Fysisk

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Du skal udskrive og udfylde nedenstående dokument. Udskriv gerne dokumentet i to eksemplarer.

Du skal udskrive og udfylde nedenstående dokument. Udskriv gerne dokumentet i to eksemplarer. Att.: København, den 29. maj 2012. Angående DIBS Sportspay aftale Tak for din bestilling af DIBS Sportspay Du skal udskrive og udfylde nedenstående dokument. Udskriv gerne dokumentet i to eksemplarer.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Januar 2016. Vilkår og betingelser

Januar 2016. Vilkår og betingelser Januar 2016 Vilkår og betingelser Indhold DEFINITIONER...3 1. AFTALENS ANVENDELSESOMRÅDE...5 2. GENERELLE KRAV TIL VIRKSOMHEDEN...5 3. MODTAGELSE AF BETALINGSKORT...8 4. FORHOLDET MELLEM VIRKSOMHEDEN OG

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1 Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 PBS CA Certifikat Center

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres.

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres. Brugerregler Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN Gældende fra den 1. januar 2018 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. brugervejledning

Betalingskortaftale for Dankort. brugervejledning Betalingskortaftale for Dankort brugervejledning 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv... 3 2.2. Krav til terminaler... 3 2.3. Krav til opsætning

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?. 2 3 Brug af kortet 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode 6 5 Fuldmagt

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Bestemmelserne om afsendelse af Swipp -overførsler /-betalinger ophører den 25. november 2015. For Swipp-overførsler /-betalinger afsendt inden den 25. november 2015 finder

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning Betalingskortaftale for Dankort Brugervejledning Indhold 1. Indledning... 2 2. Fysisk handel... 2 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv... 2 2.2. Krav til terminaler... 2 2.3. Krav til opsætning

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere