Betalingskortaftale for Dankort. brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingskortaftale for Dankort. brugervejledning"

Transkript

1 Betalingskortaftale for Dankort brugervejledning 1

2 Indhold 1. Indledning Fysisk handel Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv Krav til terminaler Krav til opsætning af terminaler Gennemførelse af transaktioner PIN-kode transaktioner Signaturtransaktioner Kvittering til kortholder Aflevering af transaktioner til Nets Nødprocedure Sikkerhedskrav Øvrig handel - Selvbetjente automater Krav til automaten Særlige krav til selvbetjente automater uden PIN-kode Særlige krav til selvbetjente automater med PIN-kode Kvittering Aflevering Sikkerhedskrav Øvrig handel - Internet, post og telefonordre, inkl. abonnement Generelle krav - Internet Krav til forretningens betalingsløsning Krav til forretningens website Kontroller; forebyggelse af misbrug mv Accept af ordre Procedure ved betaling med Dankort og Visa/Dankort Procedure ved betaling med edankort Ordrebekræftelse/kvittering Aflevering Sikkerhedskrav Post- og telefonordre Krav til bestillingsseddel til brug for postordre Krav ved telefonsalg, herunder indhold af ordrebekræftelse Procedure Kvittering ved post- og telefonordre Aflevering Sikkerhedskrav Abonnementer (tilbagevendende betalinger) Krav til abonnementsbetalinger Sikkerhedskrav

3 1. Indledning Brugervejledningen er en del af aftalen om modtagelse af betalingskort. I Betalingskortaftale for Dankort Generelle regler bliver der henvist til brugervejledningen, hvor dette er relevant. Definitionerne i Betalingskortaftale for Dankort Generelle regler gælder også for brugervejledningen. 2. Fysisk handel 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv. Hvis du, i forbindelse med en betaling, er i tvivl om kortets ægthed, eller om det er kortholder selv, som benytter kortet, skal du kontrollere kortet og se efter følgende ved kontrol af kortet: Er prægningen (kortnummer, udløbsdato og navn) søgt ændret Er underskriften tydelig Er bundtrykket i underskriftsfeltet ubeskadiget Virker hologrammet ægte Har kortet chip Du skal i øvrigt altid følge brugervejledningens beskrivelse af, hvordan du kontrollerer kortet og kortholders identitet i forbindelse med den enkelte betalingsløsning. I folderen Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger, kan du få gode råd om, hvordan du kan opdage forsøg på misbrug, og hvad du skal gøre. Folderen findes på Krav til terminaler Forretningen må kun benytte terminaler, der er godkendt af Nets til at modtage betaling med Dankort. Det er ikke tilladt at installere terminaler, som ikke kan læse chip, se mere på for oplysning om godkendte terminaler. Det er i fysisk handel ikke tilladt at indtaste kortnummer og eventuelle øvrige oplysninger i en betalingsløsning, medmindre det sker i forbindelse med en af Nets specifikt godkendt procedure, fx ved nødprocedure, se pkt Hvis terminalen har chiplæser skal den altid læse kortets chip. Hvis chippen ikke virker, kan du forsøge at gennemføre en magnetstribetransaktion, hvis kortet tillader dette. Følg i øvrigt instrukserne på terminalen. Vær opmærksom på, at der ikke er betalingsgaranti, hvis magnetstriben er anvendt, jf. Generelle regler. Se terminalvejledning for nærmere oplysning om terminalens funktion Krav til opsætning af terminaler For at give kortholder mulighed for at sikre sig, at PIN-koden ikke kan aflures ved indtastning og give kortholder bedst mulig tilgængelighed, skal forretningen gøre følgende ved opsætning af terminaler, hvor PIN-kode kan anvendes: Placering af kundedelen: Kundedelen (PIN-indtastningsenheden) skal være placeret således, at kunden kan komme tæt på kundedelen Kunden skal uden besvær have mulighed for at dække indtastning af PIN-koden med hænder eller krop Erfaringer viser, at terminaler skal være placeret cm fra gulvet Følg i øvrigt vejledningen fra terminalleverandøren ved opsætning af terminalen Transaktioner i fysisk handel kræver, at forretningen har en terminal, der kan aflæse kortets chip/magnetstribe, og som giver kortholder mulighed for at indtaste sin PIN-kode eller skrive under på en kvittering. Omgivelser: Kundedelen må ikke være placeret således, at andre kan aflure PIN-koden, fx ved hjælp af spejle, videokameraer eller andre forhold i det omkringliggende miljø 3

4 Terminalen må ikke ændres, og det er eksempelvis ikke tilladt at fjerne tastaturafskærmningen. Ved tegn på indbrud i terminalen skal forretningen omgående kontakte Nets Gennemførelse af transaktioner Følgende skal iagttages, når transaktioner skal gennemføres på terminalen: PIN-kode transaktioner Alle PIN-kode transaktioner skal gennemføres online, medmindre forretningen specifikt har aftalt andet med Nets eller hvis der er tale om nødprocedure. Du skal indtaste det totale transaktionsbeløb på terminalen Du må ikke afrunde transaktionsbeløbet (lovkrav) Du skal altid kontrollere, at det af terminal og kortkvittering fremgår, at betalingstransaktionen er godkendt Er der tvivl om kortets ægthed, kan du undersøge kortet og/eller kontakte Nets Er der tvivl om, hvorvidt det er kortholder selv, der anvender kortet, så anmod om at se kortet og legitimation Hvis det fortsat er usikkert, om det er kortholder selv, der anvender kortet, skal du annullere transaktionen i terminalen og evt. anmode kunden om at betale på anden vis Hvis kortet bliver afvist, må transaktionen ikke blive gennemført. Følg instrukserne på terminalens display Hvis terminalen viser en kode, der betyder, at kortet skal inddrages, skal du afvise at modtage kortet som betalingsmiddel. Inddrag om muligt kortet. Inddragne kort afleveres til et pengeinstitut Ved signaturtransaktioner skal du kontrollere kortet; se pkt. 2.1 og folderen Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Du skal indtaste det totale transaktionsbeløb på terminalen Du må ikke afrunde transaktionsbeløbet (lovkrav) Ved signaturtransaktioner skal du kontrollere, at dato og beløb på kvitteringen er korrekte, at de cifre af kortnummeret, der fremgår af kvitteringen, er identiske med det kortnummer, der eventuelt er præget eller trykt på kortet Når kortholder har underskrevet kvitteringen, skal du kontrollere, at underskrift på kvittering og kort stemmer overens Er der i tvivl om kortets ægthed, kontakt da Nets Bed kortholder vise legitimation, hvis der er tvivl om, hvorvidt det er kortholder selv, der anvender kortet Hvis det fortsat er usikkert, om det er kortholder selv, der anvender kortet, skal du annullere transaktionen i terminalen og evt. anmode kunden om at betale på anden vis Hvis kortet bliver afvist, må transaktionen ikke gennemføres. Følg instrukserne på terminalens display Hvis terminalen viser en kode, der betyder, at kortet skal inddrages, skal du afvise at modtage kortet som betalingsmiddel. Inddrag om muligt kortet. Inddragne kort afleveres i et pengeinstitut Hvis transaktionen gennemføres offline, skal kortets status kontrolleres via Nets telefonspærreliste. Vær opmærksom på, at der ikke er betalingsgaranti, hvis kortet ikke er aktivt på betalingstidspunktet, jf. Generelle regler Signaturtransaktioner Transaktioner skal altid gennemføres online, medmindre forretningen specifikt har aftalt andet med Nets, eller såfremt der er tale om nødprocedure, jf. pkt

5 2.5. Kvittering til kortholder Kortholder har krav på en kvittering ved enhver transaktion. Du skal udlevere en kopi af kortkvitteringen til kortholder. Hvis terminalen i en fejlsituation ikke kan udskrive kvittering, skal du fremsende en kvittering, hvis kortholder beder om det. Kvitteringen skal indeholde forretningens navn og kontaktoplysninger Aflevering af transaktioner til Nets Transaktioner afleveres elektronisk fra terminalen eller på anden aftalt måde til Nets så hurtigt som muligt. Transaktionsdata skal være Nets i hænde senest den 7. kalenderdag efter transaktionsdatoen. Proceduren fremgår af terminalvejledningen Nødprocedure Nødprocedure anvendes i tilfælde, hvor terminalen ikke kan foretage online transaktioner til Nets som følge af, at Nets melder om tekniske problemer, eller hvis terminalens teleforbindelse ikke virker. Du kan benytte terminalens offline- eller indtastningsfunktion til at gennemføre transaktionen. Se terminalvejledningen for yderligere oplysninger. Indtaste beløb i terminalen som sædvanligt Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at afrunde transaktionsbeløbet (lovkrav) Indtaste kontrolkoden i terminalen Bede kortholder om at underskrive kvitteringen Kontrollere, at underskriften på kvitteringen stemmer overens med underskriften på kortet Udlevere kortet og en kopi af kvitteringen til kortholder Bede kortholder vise legitimation, hvis der er tvivl om, hvorvidt det er kortholder selv, der anvender kortet Destruere kvitteringen, annullere købet på terminalen og anmode kunden om at betale på anden vis, hvis det fortsat er usikkert, hvorvidt det er kortholder selv, der anvender kortet Hvis kortet er spærret eller kontrolkode af anden årsag ikke opnås, må transaktionen ikke gennemføres Afvise at modtage kortet som betalingsmiddel, hvis du bliver bedt om at inddrage kortet. Inddrag om muligt kortet Inddragne kort afleveres i et pengeinstitut Vær opmærksom på, at forretningens terminal kan indeholde et maksimumbeløb for offline-transaktioner. Se for oplysning om godkendte nødprocedurer. Når du som led i nødproceduren gennemfører en signaturtransaktion, skal du gøre følgende: Kontrollere, at kortet er gyldigt; dvs. udløbsdato ikke er overskredet. Hvis kortet ikke er gyldigt, må transaktionen ikke blive gennemført Ringe til Nets på telefon for at få oplyst, om kortet er aktivt. Du modtager en kontrolkode, hvis kortet er aktivt 2.8. Sikkerhedskrav Læs mere i afsnittet om sikkerhedskrav i de generelle regler. Se på hvad forretningen skal gøre for at dokumentere, at forretningen lever op til kravene. 5

6 3. Øvrig handel Selvbetjente automater 3.1. Krav til automaten Forretningen må kun installere selvbetjente automater godkendt af Nets, herunder med godkendt chiplæser og PIN-tastatur, medmindre andet er specifikt aftalt med Nets. Tilsynet må ikke finde sted samme tidspunkt hver dag. Der skal føres en log over, hvornår der har været tilsyn på den enkelte automat. I tilfælde af ændringer på automaten skal Nets straks kontaktes. Vi henviser til afsnit 2.3 for opsætning af selvbetjente automater med PIN-kode. Forretningens procedurer for modtagelse af kortbetalinger skal være godkendt af Nets inden løsningen bliver taget i brug. Betjeningsvejledning for automaten skal være godkendt af Nets. Det skal fremgå tydeligt for kortholderen, hvordan automaten anvendes Kvittering Automaten skal indeholde en funktion, hvor kortholder skal vælge, hvorvidt der ønskes kvittering. Hvis kortholder ønsker en kvittering, skal denne udskrives. Kvitteringen skal indeholde forretningens navn og kontaktoplysninger. Alle transaktioner skal gennemføres online til Nets, medmindre andet er specifikt aftalt med Nets. Den selvbetjente automat må ikke blive anvendt til at udbetale kontanter, værdiboner eller lignende, der kan omveksles til penge. Se i øvrigt terminalleverandørens vejledning for terminalens funktion Særlige krav til selvbetjente automater uden PIN-kode Nets kan efter ansøgning tillade, at betaling kan ske uden anvendelse af PIN-kode, fx ved broer og parkering. For selvbetjente terminaler, der ikke har PIN-tastatur, er der fastsat et beløbsmaksimum pr. transaktion for hver terminaltype, som fremgår af betalingskortaftalen. Hvis automaten i en fejlsituation ikke kan udskrive kvittering, skal dette fremgå tydeligt for kortholder. Du skal i denne situation på anden vis udlevere eller fremsende en kvittering, hvis kortholder anmoder herom. Kvittering kan, efter aftale med Nets, undlades ved småbetalinger i selvbetjente automater uden PIN-kode. Prisen skal tydeligt fremgå for kortholderen, enten i display eller ved prisoplysning på selve varen Aflevering Transaktioner afleveres elektronisk fra automaten eller på anden aftalt måde til Nets så hurtigt som muligt. Transaktionsdata skal være Nets i hænde senest den 7. kalenderdag efter transaktionsdatoen. Selvbetjente terminaler må udelukkende blive anvendt til salg af ydelser, og må ikke udbetale kontanter eller udskrive værdiboner. Transaktioner vil normalt være registreret hos Nets første bankdag efter aflevering Særlige krav til selvbetjente automater med PIN-kode Der skal føres dagligt tilsyn med automaten på alle hverdage. Det skal kontrolleres, at der ikke er foretaget uautoriserede ændringer på fronten af automaten. Mangler der PIN-kodeafskærmning, skal automaten lukkes, indtil afskærmning er på plads. 6

7 3.4. Sikkerhedskrav Læs mere i afsnittet om sikkerhedskrav i de generelle regler. Se på hvad forretningen skal gøre for at dokumentere, at forretningen lever op til kravene. Ud over de sikkerhedsmæssige krav, beskrevet i PCI DSS, gælder nedenstående krav tillige for automaten, der bliver betjent af kortholder: Kun personale, som er uddannet hertil, må have adgang til kortlæsere og PIN-enheder Adgange skal administreres særligt restriktivt til følgende: Adgang til terminalens kortlæser og PIN-enhed Bemyndigelse til at sætte programmer/systemer i drift Koder/nøgler til terminalen skal opbevares på betryggende vis, og må kun blive udleveret til autoriseret personale Terminalkabinettet skal altid være låst, også når terminalen ikke er i brug. Terminalen må ikke kunne fungere, når kabinettet er åbent Forretningen må ikke ændre på terminalens fysiske funktioner som fx at fjerne PIN-beskyttelsesskjoldet. Kundedelen må ikke placeres således, at andre har mulighed for at aflure PIN-koden, fx ved hjælp af spejle, videokameraer, trapper eller andre forhold i det omkringliggende miljø Forretningen skal løbende overvåge alarmer fra terminalerne og sikre terminalerne mod utilsigtet adgang eller forsøg på indbrud og lignende. Forretningen skal udarbejde procedurer, der sikrer håndtering af uregelmæssige hændelser Ved tegn på indbrud i terminalen skal forretningen omgående kontakte Nets Forretningen skal udarbejde afstemningsprocedurer, der sikrer, at det korrekte antal transaktioner bliver leveret til afregning i Nets. Forretningen skal desuden etablere backupprocedurer, der sikrer, at data kan blive genskabt og retransmitteret i op til 5 bankdage efter aflevering af transaktioner til Nets 4. Øvrig handel Internet, post- og telefonordre, inkl. abonnement 4.1. Generelle krav Internet Krav til forretningens betalingsløsning Forretningen skal bruge en af Nets godkendt betalingsløsning til at gennemføre Dankort-betalinger, og skal som udgangspunkt benytte en hostet løsning, dvs. at kun jeres PSP har adgang til at behandle kortdata Krav til forretningens website Følgende oplysninger skal som minimum fremgå af forretningens website: Forretningens navn, CVR-nr. og adresse adresse og telefonnummer til jeres kundeservice el.lign Beskrivelse af de varer/ydelser, forretningen sælger (inkl. priser, skatter og afgifter) Leveringsbetingelser og forsendelsesomkostninger, inkl. regler for kortholders fortrydelsesret At kortholder kan betale med betalingskort Varemærkerne for Dankort og/eller edankort Varemærkerne skal fremgå, hvor kortholder kan vælge betalingsmuligheder Transaktionsvaluta (skal altid være DKK) Eventuelle eksportrestriktioner Hvis forretningen tilbyder abonnementsbetalinger, skal forretningen tillige overholde reglerne i afsnit 4.3. Forretningens website skal desuden indeholde en funktion, hvor kortholder kan indtaste sine kontrolcifre (typisk 3 cifre på bagsiden af kortet, enten i underskriftsfeltet eller umiddelbart ved siden af). For yderligere oplysninger henvises til gældende lovgivning, herunder fx forbrugeraftaleloven, e-handelsloven og markedsføringsloven. 7

8 Forretningens website må ikke give kortholder mulighed for at indtaste den til kortet hørende PIN-kode eller andre kortdata ukrypteret. Kortholder må ikke kunne sende bestillinger med kortdata via , medmindre dette sker i krypteret form. Krypteringsmetode skal i givet fald være godkendt af Nets Kontroller; forebyggelse af misbrug mv. Ved fjernsalg har forretningen og kortholder ikke mulighed for at mødes, og det er derfor ikke muligt at kontrollere det kort, der bliver benyttet, eller hvem der benytter det. Men du kan iagttage visse forholdsregler, som kan medvirke til at reducere risikoen for misbrug af kort. Læs mere i Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger, som findes på Kortholder afgiver sin bestilling og indtaster de nødvendige oplysninger til brug for at gennemføre betalingstransaktionen Kortnummer Udløbsdato Kontrolcifre Der bliver fremsendt en forespørgsel til Nets med henblik på godkendelse af transaktionen, og du vil modtage svaret godkendt eller afvist Hvis kortet er spærret eller transaktionen ikke kan godkendes svaret er afvist må du under ingen omstændig heder gennemføre kortbetalingen Indtastning af oplysninger skal ske i en krypteret session. Hvis kontrolcifre ikke er korrekte, kan Nets afvise transaktionen Accept af ordre Inden kortholder accepterer ordren, skal følgende oplysninger som minimum fremgå af skærmbilledet: Entydig beskrivelse af og pris for de enkelte varer/ydelser, kortholder har bestilt Det totalbeløb, kortholder skal betale (inkl. specifikation af eventuelle skatter/afgifter, forsendelsesomkostninger og andre gebyrer) At det ikke er tilladt at afrunde transaktionsbeløbet (lovkrav) Transaktionsvaluta (skal være DKK) At betaling sker med kort Forventet leveringsdato Leveringsbetingelser inkl. regler for kortholders fortrydelsesret Navnet på modtageren af varen/ydelsen Leveringsadresse Leveringsadressen bør af sikkerhedshensyn ikke være en postboksadresse Procedure ved betaling med Dankort og Visa/Dankort Følgende procedure følges i forbindelse med en betalingstransaktion på internettet: Kontrolcifre må aldrig opbevares, og forretningen skal derfor slette eventuelle kontrolcifre, modtaget ved kortholders bestilling, når kortbetalingen er kontrolleret. Ved senere levering, delleverancer og abonnementer bliver kontrolcifre kun medsendt ved første forespørgsel. Hvis forretningen ikke kan levere de varer, som kortholder har bestilt, inden for ganske få dage efter bestillingen, eller leverancen skal opdeles i flere delleverancer, skal nedenstående procedure følges: Send kontrolforespørgsel til Nets på 0 kr. for at tjekke kort og kontrolcifre Når forretningen er klar til at sende varen eller en delleverance, skal forretningen sende en forespørgsel til Nets på det fulde ordrebeløb (ikke kun på delleverancens beløb) Herefter bliver transaktionen fremsendt (på det beløb, der er leveret varer for) til afregning hos Nets Hvis der er tale om en delleverance, skal forretningen ved næste levering fremsende en forespørgsel til Nets på 0 kr. og efterfølgende sende en transaktion til afregning (på det beløb, der er leveret varer for) Proceduren gentages indtil ordren er ekspederet 8

9 Nets systemer og de krav, vi stiller til betalingsgateways, understøtter ovenstående funktioner. Forretningen skal derfor sikre sig, at forretningens PSP håndterer forretningens transaktioner korrekt Procedure ved betaling med edankort Kortholder afgiver sin bestilling og vælger at betale med edankort. Kortholder bliver herefter dirigeret over i sin netbank. Når forretningen har modtaget positivt svar fra netbanken, bliver forespørgsel fremsendt til Nets med henblik på at godkende transaktionen. Forespørgsel skal indeholde det totale ordrebeløb. Det er ikke muligt at genfremsende forespørgsler på edankort, da kortholder skal deltage i enhver transaktion med edankort. Hvis edankortet er spærret eller transaktionen ikke kan blive godkendt, vil Nets meddele jer dette, og betalingstransaktionen må ikke gennemføres. Forretningen kan ikke gennemføre delvise betalinger eller abonnementsbetalinger med edankort. Beløbet må ikke overstige det beløb, som kortholder har accepteret Aflevering Transaktioner afleveres elektronisk til Nets så hurtigt som muligt, dog tidligst når varen/ydelsen bliver leveret. Transaktionsdata skal være Nets i hænde senest 7 kalenderdage efter leveringsdatoen. Ved edankort er afleveringsfristen 31 dage. Transaktioner vil normalt være registreret hos Nets første bankdag efter aflevering Sikkerhedskrav Læs mere i afsnittet om sikkerhedskrav i de generelle regler. Se på hvad forretningen skal gøre for at dokumentere, at forretningen lever op til kravene Post- og telefonordre Når forretningen sælger via post- og telefonordre, skal forretningen bruge en af Nets godkendt betalingsløsning til aflevering af jeres betalingstransaktioner Ordrebekræftelse/kvittering Den elektroniske kvittering til kortholder skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Forretningsnavn Forretningens adresse Beskrivelse af de bestilte varer/ydelser Ordrenummer/transaktionsnummer Transaktionsdato Transaktionsbeløb Transaktionsvaluta (skal være DKK) Transaktionstype (debet/kredit) Leveringsdato Evt. dele af kortnummer (trunkeret) At betalingstransaktionen er gennemført (hvis der er tale om en kvittering) Hvis forretningen tilbyder abonnementsbetalinger skal forretningen tillige overholde reglerne i afsnit Krav til bestillingsseddel til brug for postordre En bestillingsseddel til brug for postordre skal indeholde følgende felter (foruden forretningens navn, adresse mv.), som kortholder skal udfylde i forbindelse med bestillingen: Kortholders navn Kortholders adresse Kortholders telefonnummer Korttype Kortnummer Kortets udløbsdato/udstedelsesdato Kortets kontrolcifre Antal og art af hver enkelt vare/ydelse, der bestilles Beløb for hver enkelt vare/ydelse 9

10 Transaktionsvaluta (skal være DKK) Evt. forsendelsesomkostninger Totalbeløb Evt. modtager af varen/ydelsen (hvis ej kortholder) Evt. leveringsadresse (hvis ej kortholders) Dato Underskrift Kontrolcifre må ikke opbevares, og forretningen skal derfor slette/destruere eventuelle kontrolcifre, modtaget ved kortholders bestilling, når kortbetalingen er godkendt. Regler for kortholders fortrydelsesret skal desuden fremgå af bestillingssedlen. Nets skal godkende bestillingssedlen, inden den bliver taget i brug. Bestillingssedler, der indeholder kortdata, må ikke kunne fremsendes af kortholder via eller andet netværk, medmindre dette sker i krypteret form. Derudover må bestillingssedlen ikke fremsendes som et åbent postkort, hvor kortdata kan aflæses, men skal sendes i en lukket kuvert. Hvis varen/ydelsen ikke kan blive leveret omgående, skal du fremsende en ordrebekræftelse til kortholder. Ordrebekræftelsen sendes til kortholders adresse og skal indeholde oplysninger om: At betaling sker med kort Korttype Dele af kortnummeret (trunkeret) Beløb Transaktionsvaluta (skal være DKK) Evt. forsendelsesomkostninger At hvis forsendelse af varen/ydelsen skal ske til anden adresse end kortholders hjemadresse, skal du ligeledes sende ordrebekræftelsen til kortholders hjemadresse Hvis beløbet ikke kan fastsættes på forhånd og derfor ikke fremgår af ordrebekræftelsen, har forretningen bevisbyrden for, at kortholder har givet udtrykkelig bemyndigelse til, at transaktionen kan foretages Procedure Når en kortholder har afgivet sin bestilling pr. post eller telefonordre, og varen er klar til at blive afsendt, skal du følge nedenstående procedure: Krav ved telefonsalg, herunder indhold af ordrebekræftelse Ved kortholders telefoniske bestilling skal du give kortholder alle oplysninger om varer, som kortholder køber, herunder forsendelsesomkostninger og andre omkostninger. Til brug for at gennemføre transaktionen, skal du som minimum anmode kortholder om følgende oplysninger: Du skal kontrollere kortet elektronisk via jeres terminal eller betalingsløsning, på telefon eller ifølge særskilt aftale med Nets, jf. betalingskortaftalen Hvis kortet er spærret eller transaktionen ikke kan god- kendes, vil Nets meddele jer dette, og betalingstransaktionen må ikke blive gennemført Hvis kontrolcifre ikke er medsendt eller ikke er korrekte, kan transaktionen afvises Korttype Kortnummer Kortets udløbsdato/udstedelsesdato Kortets kontrolcifre Kontrolcifre må ikke opbevares, og forretningen skal derfor slette/destruere eventuelle kontrolcifre, modtaget ved kortholders bestilling, når kortbetalingen er godkendt. 10

11 Kvittering ved post- og telefonordre Du skal fremsende en faktura/kvittering til kortholder senest samtidig med, at transaktionen bliver afleveret til Nets. Fakturaen/kvitteringen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Dato for afsendelsen af de bestilte varer/ydelser Transaktionsbeløb Transaktionsvaluta (skal være DKK) Korttype Dele af kortnummeret (trunkeret) Aflevering Transaktioner afleveres elektronisk til Nets så hurtigt som muligt, dog tidligst når varen/ydelsen bliver leveret. Transaktionsdata skal være Nets i hænde senest 7 kalenderdage efter leveringsdatoen. Transaktioner vil normalt være registreret hos Nets første bankdag efter aflevering Sikkerhedskrav Læs mere i afsnittet om sikkerhedskrav i de generelle regler. Se på hvad forretningen skal gøre for at dokumentere, at forretningen lever op til kravene Abonnementer (tilbagevendende betalinger) Hvis forretningen ønsker at kunne gennemføre abonnementsbetalinger med kort, skal forretningen kontakte Nets med henblik på registrering/godkendelse heraf. Forretningen skal indsende et eksemplar af abonnementsvilkårene til Nets for at få mulighed for at gennemføre abonnementsbetalinger Krav til abonnementsbetalinger Nedenstående krav er gældende for abonnementsbetalinger: Forretningen skal indgå en aftale med kortholder, som giver jer tilladelse til at gennemføre transaktioner ved hjælp af kortholders kortdata. Aftalen skal indeholde: Kortnummer Kortets udløbsdato Kortets kontrolcifre Oplysning om kriterierne for at gennemføre transaktioner med kortholders kortnummer Oplysning om, hvordan kvittering leveres/stilles til rådighed Oplysning om kortholders ansvars- og hæftelsesforhold Information om procedure for fornyelse og sletning af kortnummer Information om procedure for ophør/opsigelse af abonnement Kortholders accept af kundevilkår, herunder: Accept af kriterier for at gennemføre transaktioner med kortholders kortnummer Accept af priser Kortets kontrolcifre må ikke blive logget eller på anden måde gemt, når den første kortbetaling er gennemført. Abonnementsaftalen skal enten underskrives af kortholder eller accepteres direkte på jeres website med efterfølgende skriftlig bekræftelse til kortholder. Vilkår og priser skal være tilgængelige for kortholder ved tilmelding. Forretningen skal have etableret en betryggende procedure for oprettelse, fornyelse og sletning af kortoplysninger. Jeres procedure for sletning af kortoplysninger skal sikre, at oplysningerne slettes fra kunderegisteret umiddelbart efter, at kortholder beder om det. Hvis forretningen ophører med at udbyde abonnementsbetalinger, skal forretningen meddele dette til Nets. Forretningen skal benytte en af Nets godkendt betalingsløsning til aflevering af jeres abonnementsbetalinger Sikkerhedskrav Læs mere i afsnittet om sikkerhedskrav i de generelle regler. Se på hvad forretningen skal gøre for at dokumentere, at forretningen lever op til kravene. 11

12 12 Nets Cards Processing A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning Betalingskortaftale for Dankort Brugervejledning Indhold 1. Indledning... 2 2. Fysisk handel... 2 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv... 2 2.2. Krav til terminaler... 2 2.3. Krav til opsætning

Læs mere

TellerAftale Brugervejledning

TellerAftale Brugervejledning Juli 2011.1 TellerAftale Brugervejledning Teller is part of the Nets group Teller A/S, CVR-nr. 27226086 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Selvbetjente automater... 3 4. Nethandel... 4

Læs mere

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Brugervejledning

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Brugervejledning Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Brugervejledning Indhold 1. Indledning...2 1.1. Hvilke korttyper kan anvendes...2 2. Fysisk

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår. 1. Definitioner... 5

Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår. 1. Definitioner... 5 Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår 1. Definitioner... 5 Advisering... 5 Aftale... 5 Abonnementsbetalinger... 5 Betalingsgateway... 5 Betalingskortaftalen... 5 Charge back... 5 Dankort...

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Fysisk handel

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Fysisk handel Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Fysisk handel De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af trans aktioner med betalingskort, og heldigvis går langt de fleste godt. Men selv

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 Vejledning - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling Versionnr. 3.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

Indsigelser Dokumentation for indsigelser... 13

Indsigelser Dokumentation for indsigelser... 13 Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår 1. Definitioner... 4 2. Indledning... 6 3. Aftalens anvendelsesområde... 6 4. Virksomheden... 7 Generelle krav... 7 Modtagelse af Dankort... 7 Kredit- og

Læs mere

4.2. Modtagelse af Dankort Krav til udstyr, software m.v... 7

4.2. Modtagelse af Dankort Krav til udstyr, software m.v... 7 Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår 1. Definitioner... 4 2. Indledning... 6 3. Aftalens anvendelsesområde... 6 4. Virksomheden... 7 4.1. Generelle krav... 7 4.2. Modtagelse af Dankort... 7

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler Betalingskortaftale for Dankort generelle regler 1 Indhold 1. Definitioner...3 2. Aftalens omfang...4 3. Brug af og rettigheder til varemærker...5 4. Kontrolprocedure...5 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

6.1 Indsigelser Dokumentation for indsigelser... 13

6.1 Indsigelser Dokumentation for indsigelser... 13 Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår 1. Definitioner... 4 2. Indledning... 6 3. Aftalens anvendelsesområde... 6 4. Virksomheden... 7 4.1 Generelle krav... 7 4.2 Modtagelse af Dankort... 7 4.3

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler Betalingskortaftale for Dankort Generelle regler Indhold 1. Definitioner...2 2. Aftalens omfang...3 3. Brug af og rettigheder til varemærker...4 4. Kontrolprocedure...4 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning!

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale for Dankort indgår du med: Betalingskortaftale for internationale kort indgår du med: Nets Denmark A/S

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS)

Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS) Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS) Tillykke med din nye webshop eller produktbestilling på din hjemmeside. Det første, du skal gøre, er at søge om at få en indløsningsaftale hos Nets (det

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd om dit Visa/Dankort

Gode råd om dit Visa/Dankort Gode råd om dit Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort og

Læs mere

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?. 2 3 Brug af kortet 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode 6 5 Fuldmagt

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

1. Regler for Visa/Dankort

1. Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen,

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Side 1 af 6 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som

Læs mere

VISA/Dankort. Gældende fra 11. september 2015. Gode råd når du handler på nettet Gode Dankort- og VISA/Dankort-råd Brugerregler for VISA/Dankort

VISA/Dankort. Gældende fra 11. september 2015. Gode råd når du handler på nettet Gode Dankort- og VISA/Dankort-råd Brugerregler for VISA/Dankort VISA/Dankort Gældende fra 11. september 2015 Gode råd når du handler på nettet Gode Dankort- og VISA/Dankort-råd Brugerregler for VISA/Dankort PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 1 Regler for Dankort og Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort og Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Dankort, brugerregler

Dankort, brugerregler Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort -råd Før brug

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010)

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) Disse bestemmelser Bestemmelser om Distancehandel, gælder for salg mod betaling med Kontokort ved Distancehandel.

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Hvis du bruger den kontaktløse funktion, skal du være opmærksom

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Hvis du bruger den kontaktløse funktion, skal du være opmærksom 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk Side 1 af 6 2.4 Maksimumforbrug Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, medmindre du har aftalt andet

Læs mere

Brugerregler for Visa/dankort

Brugerregler for Visa/dankort 1. Regler for Visa/dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT)

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 2 TAXA 4X35 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 3 Velkommen Kære chauffør I denne brugervejledning finder

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Sydbank visa/dankort Private Banking

Sydbank visa/dankort Private Banking Sydbank visa/dankort Private Banking Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler Kortregler 4 Regler Fortrydelsesret privatkunder 19 Gode råd om Sydbank Visa/Dankort Private Banking 20 Gode

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 5 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort - det sikre valg Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur 4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur Du kan gøre indsigelse, hvis du har betalt varen/ydelsen med Dankort og du har udnyttet din lovbestemte fortrydelsesret

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Visa/Dankort

Læs mere

Visa/Dankort, brugerregler

Visa/Dankort, brugerregler Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt Sikre internetbetalinger...

2 Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt Sikre internetbetalinger... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 GODE VISA/DANKORT-RÅD Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også f

Læs mere

VISADANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

VISADANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 5 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Maj 2015)

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Maj 2015) BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT SALG I BUTIK (Card Present) (Maj 2015) Disse bestemmelser, "Butiksbestemmelserne", gælder for salg mod betaling med Kontokort ved anvendelse af Terminal.

Læs mere

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 5 6 Sikre internetbetalinger... 5 7 Kontrol

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Regler for VISA/Dankort

Regler for VISA/Dankort Regler for VISA/Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af

Læs mere

1. Regler for Dankort

1. Regler for Dankort 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Hvor intet andet er angiver, gælder disse regler for brug som fysisk kort og Dankort på mobilen. Forklaring på de anvendte ord

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere