Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr Nets A/S. Lautrupbjerg Ballerup T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68"

Transkript

1 Vejledning - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling Versionnr. 3.0 Nets A/S Lautrupbjerg Ballerup DK T F

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål Forudsætninger Online tilmelding Kundenummer Første opkrævning i forbindelse med tilmelding Opdatering af hjemmeside Pop up vindue for tilmelding, ændring og afmelding Tilmeldingslink Tilmeldingsflow for kunden Redigering/afmelding af aftale P. 2-15

3 1. Formål Formålet med dette dokument er at give et overblik over, hvordan integrationen mellem virksomhedens hjemmeside og tilmeldingslinket til Automatisk kortbetaling virker. Som tillæg til dette dokument findes en teknisk vejledning til opsætning af tilmeldingslinket. Dokumentet indeholder: forudsætninger, beskrivelse af krav til information på hjemmesiden, beskrivelse af tilmeldingsflow Dokumentet er henvendt til både web-ansvarlige og web-udviklere, der skal være med til at tilpasse virksomhedens hjemmeside og integrere tilmeldingslinket til virksomhedens løsning. Som supplement til dette dokument bør læses: BSK_Guide setup Sign on pop up, der indeholder den tekniske beskrivelse af, hvordan tilmeldingslinket skal sættes op. 2. Forudsætninger Tjenesten Automatisk kortbetaling indbefatter en række forudsætninger, der skal være opfyldt, herunder bl.a. hvordan virksomhedens kunder skal kunne til- og afmelde sig, og hvordan de kan foretage ændringer på deres aftale for Automatisk kortbetaling. 2.1 Online tilmelding Kunderne skal kunne tilmelde sig aftale om Automatisk kortbetaling online via virksomhedens hjemmeside. Dvs. virksomheden skal have en aktiv hjemmeside, hvor kunden informeres klart og tydeligt om købs- og handelsbetingelser. Forhold der skal være på plads førend virksomheden kan få godkendt en betalingskortaftale hos indløser. Virksomheden har ansvar for at følge gældende regler for internethandel for henholdsvis nationale som internationale kort i henhold til de betalingskortaftaler virksomheden har indgået med indløser. Herunder at tilsikre den nødvendige information er til rådighed på hjemmesiden for kortholder inden accept af ordre og tilmelding til Automatisk betaling. Nedenstående krav skal som minimum være opfyldt, før du sende din ansøgning om kortbetalingsaftale til indløser: P. 3-15

4 Skal tydeligt fremgå af din hjemmeside: forretningens navn (dagligt og juridisk navn) og CVR-nr. adresse (må ikke være en postboks) telefonnummer og på kontaktperson eller kundeservice beskrivelse af forretningens ydelser/varer - inkl. pris, skalter og afgifter nemt at skelne mellem forretningens navn og eventuelle underleverandører at du er sælger af de pågældende varer/ydelser og har ansvaret for dem. Det er ikke tilladt at sælge på vegne af andre. vær opmærksom på, at en ny Forbrugeraftalelov trådte i kraft d. 13/ du kan læse den nye lov på få også gode råd og læs om regler herunder en grundig gennemgang af den nye forbrugeraftalelov på Forbrugerstyrelsens website og Forbrugerombudsmandens website. Krav til indkøbskurven i webshoppen: tydelig beskrivelse af de bestilte varer og prisen totalbeløbet (inkl. specifikation af evt. skatter, forsendelsesomkostninger og andre gebyrer) skal fremgå hvilken valuta, der betales i forventet leveringsdato navn på modtageren leveringsadresse tydelige handelsbetingelser (herunder regler for reklamation og fortrydelsesret samt hvem, der betaler for returfragten, hvis kunden fortryder købet) kunden skal aktivt acceptere handelsbetingelseme (atkrydsningsboks) inden selve betalingsprocessen På hjemmesiden skal tilmeldingslink til Automatisk betaling implementeres, og hvorfra kunden kan registrere, tilmelde og afmelde sig, samt hvorfra der kan foretages ændringer af kortoplysninger. Virksomheden skal i den forbindelse vedligeholde forskellige stamdata om kunden, bl.a. navn, adresse og kundenummer, som skal overføres til linket for at aktivere pop up vinduet. 2.2 Kundenummer Når kunden klikker på tilmeldingslinket forudsættes, at et kundenummer automatisk tilføres i linket. Her er to løsningsscenarier: A. Virksomheden benytter på sin hjemmeside kunde login, hvor unikt kundenummer automatisk generes. B. Virksomheden genererer ikke automatisk kundernummer, men indgår aftale med Nets om at generere midlertidig kundenummer ved kundetilmelding. P. 4-15

5 Hvis virksomhedenr hverken har a) eller b) på plads vil kald til pop up en uden kundenummer udløse en fejl. 2.3 Første opkrævning i forbindelse med tilmelding Udover tilmelding til Automatisk kortbetaling og Betalingsservice understøtter løsningen også straksbetaling. Der er mulighed for at gennemføre første betaling fx. Oprettelsesgebyr til fitness abonnement med det samme i pop up vinduet via det tilmeldte kort. Det kunne også være fx. udbetalingen på en telefon med tilknyttet afbetalingsordning, hvor første betaling gennemføres med det samme på tilmeldte kort. Såfremt der er tale om en ydelse eller et produkt, som endnu ikke er afsendt fra lager eller klar til at tage i brug, vil der være tale om en reservation af beløbet på en kundens betalingskonto. Og først når produktet er afsendt fra lager, eller kunden kan gøre brug af ydelsen, må den faktiske opkrævning finde sted. Hvis et køb ikke gennemføres, fx i tilfælde af annullering eller aftalen fortrydes, har virksomhedens pligt til straks at give initiere en anullering til indløser herom, således at reservationen af beløbet på forbrugerens betalingskonto/betalingsinstrument straks kan blive ophævet. Denne annullering skal ske til Nets via web-service initieret transaktion. Som virksomhed skal du have klare procedurer, som sikrer, at der straks sendes information til Automatisk kortbetalingssystemet hos Nets, når betalingen skal gennemføres, eller når en bestilling/betaling fortrydes eller annulleres. Eller når forbrugeren, ved reklamation eller indsigelse, gør opmærksom på fejl e.l. 3. Opdatering af hjemmeside Forudsætning for Automatisk kortbetaling via Betalingsservice er, at din kunde indgår aftale med din virksomhed om løbende betalinger med aftalte beløb med sit betalingskort. I samme tilmeldingsflow kan du som virksomhed også have valgt, at din kan tilmelde sig Betalingsservice, hvorved kunden også indgår en aftale med dig om Betalingsservice. Udover de krav, der står anført i afsnit 2.1, skal følgende oplysninger også gives til kunden, inden en betaling kan iværksættes: Hvorledes betalingen kan gennemføres, fx ved kort og/eller Betalingsservice Hvornår betalingen kan/vil blive gennemført Hvorvidt der opkræves gebyrer ved betaling med bestemte betalingsinstrumenter, og i givet fald størrelsen heraf P. 5-15

6 Procedure for betaling ved delvis eller forsinket levering Procedure for annullering af køb/tilbageførsel af beløb Hvor det er relevant, vilkår for modtagelse af sikkerhed/depositum Hvor det er relevant, vilkår for betaling/gebyr ved manglende opfyldelse af aftale Hvilke korttyper, der kan anvendes inkl. logo af disse korttyper Leveringstidspunktet og vilkår for betaling, levering og opfyldelse Alle væsentlige betalingsvilkår må oplyses til kunden af betalingsmodtageren/virksomheden, inden købet/betalingen accepteres. Oplysningerne kan gives ved, at forbrugeren, inden denne ledes videre til selve betalingen, særligt får sin opmærksomhed henledt på forretningens generelle handels- og betalingsvilkår og aktivt klikker ja til at have læst disse, inden de kan aktivere tilmeldingslinket til Automatisk kortbetaling. For at en virksomheds standardvilkår generelt kan anses for at leve op til kravene om god markedsføringsskik, må vilkårene være klart formuleret og relevante. Da servicen bygger på online tilmelding og abonnement, stilles der yderligere krav til, hvad du via din hjemmeside skal informere dine kunder om: Abonnementsaftale med dine kunder Du skal udarbejde en abonnementsaftale med betingelser, som kunden skal godkende. Abonnementsbetingelserne skal indeholde: Udgifter mv. ved abonnementer og andre løbende aftaler o Du skal oplyse de samlede udgifter pr. afregningsperiode. Du skal også oplyse de samlede månedlige udgifter, hvor der er tale om tidsubestemte aftaler eller abonnementsaftaler, der betales med et fast beløb. Hvis de samlede udgifter ikke kan udregnes på forhånd, skal du oplyse, hvordan prisen skal udregnes. Oplysning om kriterierne (betingelserne) for at gennemføre træk på kundens kortnummer. o o Fx hvornår og hvor ofte kunden vil blive opkrævet. Information om dine betingelser, hvis du indgår aftale med din kunde om, at første opkrævning foretages via det tilmeldte kort og indtil kundens Betalingsservice aftale er registreret, hvorefter de efterfølgende opkrævninger vil foregå via Betalingsservice. Oplysning om hvordan kvittering leveres/stilles til rådighed. Ved kortopkrævninger sendes adviseringer og kvitteringer altid direkte til kundens e-boks. Ved opkrævninger via Betalingsservice sendes adviseringer til kunden netbank. P. 6-15

7 Oplysning om kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold (fx hvilke forpligtelser kunden har) Information om proceduren for fornyelse og sletning af kortnummer (hvis kunden skal skifte kort, skal kunden kunne gå ind via link på hjemmesiden og opdatere sine kortoplysninger via det link Automatisk kortbetaling stiller til rådighed) Information om proceduren for ophør/opsigelse af abonnement (her skal kunden kunne gå ind via link på hjemmesiden og afmelde aftalen via det link Automatisk kortbetaling stiller til rådighed) Hvis du tilbyder dine kunder kombinationen kortbetaling og Betalingsservice, skal du også informere om, at kortbetalingsaftalen og Betalingsservice aftalen skal afmeldes hver for sig. Hvor kortbetalingsaftalen skal afmeldes via virksomhedens hjemmeside, mens Betalingsservice aftalen også kan afmeldes via kundens netbank. Læs også mere om regler og krav til internethandel på flg. links: eller ved at klikke her. Dankort og Internethandel Internationale kort og Internethandel Hvordan kunden tilmelder sig abonnement hos dig Kunden skal aktivt acceptere kundevilkårerne (abonnementsbetingelserne) og prisen (fx via et flueben) og dette skal gøres inden kunden klikker på linket til Automatisk kortbetaling. Vilkår og priser skal være tilgængelig for kunden ved tilmelding Du skal sende en skriftlig bekræftelse til kunden, hver gang der indgås en abonnementsaftale eller den nuværende abonnementsaftale ændres (dette sker automatisk via Automatisk kortbetaling, som sender til kundens e-boks) Inden kunden klikker på link til Automatisk betaling, bør du, udover de ovenstående nævnte påkrævede oplysninger, også tilføre en tekst om tilmelding til abonnementsbetaling lige over linket til Automatisk betaling. Forslag til tekst du kan berige med, udover ovenstående, når du har valgt, at dine kunder kan vælge kombinationen Automatisk kortbetaling og Betalingsservice. P. 7-15

8 Ved at tilmelde dig automatiske betalinger bliver dine fremtidige regninger betalt til tiden - hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank. Og du slipper for kedelige rykkere og gebyrer. Ved på samme tid at tilmelde dig en kortbetalingsaftale og en betalingsaftale, vil dine betalinger ske via det tilmeldte kort indtil din Betalingsserviceaftale er registreret aktiv. Og du behøver ikke gøre mere. Adviseringer og kvitteringer for kortbetalingen vil automatisk sendes til din e-boks. Adviseringer for Betalingsservice opkrævninger vil automatisk sendes til din Netbank. Dine betalingskortdata behandles af Nets i et sikkert miljø, der opfylder gældende PCI DSS krav, og betalingskortdata opbevares ikke. Såfremt du har straksopkrævning i forbindelse med kundens tilmelding, bør du tillige sikre information til dine kunder om, at der først gennemføres betaling, når varen afsendes fra lager. Hvis du kun ønsker, at dine kunder skal kunne betale med betalingskort og altså ikke giver dem muligheden for også at tilmelde sig Betalingsservice, kan overstående tekst omformuleres til: Ved at tilmelde dig automatiske betalinger bliver dine fremtidige regninger betalt til tiden - hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for kedelige rykkere og gebyrer. Ved tilmelding til en kortbetalingsaftale vil dine betalinger automatisk ske via det tilmeldte kort. Og du behøver ikke gøre mere. Adviseringer og kvitteringer for kortbetalingen vil automatisk sendes til din e-boks. Dine betalingskortdata behandles i et sikkert miljø, der opfylder gældende PCI DSS krav, og betalingskortdata opbevares ikke. P. 8-15

9 4. Pop up vindue for tilmelding, ændring og afmelding 4.1 Tilmeldingslink Tilmeldingslink - eller knap - efter eget valg, indsættes et passende sted på hjemmesiden i forhold til virksomhedens tilmeldingsflow. Vises tilmeldingsknappen/linket på et område, som er offentligt (dvs. uden forudgående brugerlogin), anbefaler vi, at linket først bliver aktivt efter, at virksomheden har logget kunden ind og et kundenummer er genereret. Alternativt kan Nets generere et midlertidigt kundenummer ved oprettelse (dette aftales mellem virksomheden og Nets ved aftaleindgåelse). Tilmeldingslinket åbnes i et pop up vindue. Tilmeldingslinket åbnes via HTTPS POST, hvor Nets server certifikat sikrer identiteten af serveren. Kommunikationen sikres med SSL. Såfremt din virksomhed selv indhenter CPR oplysninger, skal du være opmærksomme på, at Datatilsynet har en række krav til, hvordan CPRnumre beskyttes på nettet. Det er derfor vigtigt at CPR-numre ikke sendes ukrypteret på jeres website inden det rammer Nets server. Se retningslinierne fra Datatilsynet ved på eller ved at klikke her. P. 9-15

10 Nødvendige input til URL link Virksomheden skal dynamisk indsætte en række påkrævede oplysninger i den URL, der aktiverer tilmeldingslinket. Disse specificeres nærmere i vejledning for teknisk opsætning af tilmeldingslink. 4.2 Tilmeldingsflow for kunden Når kunde klikker på tilmeldingslinket fremkommer et vindue, hvor indholdet i dette, vil være baseret på den aftaletype, der er registreret i aftalen med Nets. Dvs. enten: 1. Altid kort 2. Kort & Betalingsservice 3. Altid kort og Kort & Betalingsservice Se eksempler på de tre typer af pop up vinduer nedenfor Ad 1) Altid kort (relevant hvis betalingsfrekvens forskellig fra betalingscyklus i Betalingsservice ) Når kunden klikker på det lille fremkommer hjælpetekster P

11 Ad 2) Kort & Betalingsservice (relevant til f.eks. første betaling på kort og efterflg. abonnement via Betalingsservice) Ad 3) Altid kort og Kort & Betalingsservice (her er det helt op til kunden selv at bestemme, hvordan de ønsker at blive opkrævet) Når kunden har valgt aftaleform og accepteret vilkår, i et af ovenstående pop up vinduer, er næste skridt i flowet at indtaste kortoplysningerne. Se eksempel nedenfor. P

12 Efter at have indtastet kortoplysninger vises bekræftelse. Hvis den pågældende kunde ikke har en aktiv e-boks, vil vedkommende blive bedt om at aktivere denne. Hvis kunden har en aktiv e-boks (dette valideres i automatisk i linket) vil tilmeldingen være afsluttet efter kortoplysningerne er indtastet, se eksempel nedenfor. Den side kunden vender retur til, vil være den returside, som er angivet, som del af input parametre i link url en. Kunden vil herudover også automatisk modtage bekræftelse om tilmeldingen i sin e-boks med specifikationer om aftalen, se eksempel nedenfor. P

13 4.3 Redigering/afmelding af aftale Kunden skal kunne skifte kortnummer på sin aftale eller afmelde sin aftale om Automatisk kortbetaling på virksomhedens hjemmesiden. Det anbefales, at der benyttes bruger-login, således at kunden derigennem er identificeret og kan tilgå tilmeldingslinket (som også fungerer som afmelding og redigeringslink for eksisterende kunder). Hvis Automatisk betalings linket vises på et offentligt område (dvs. uden forudgående login) kræves, at linket først bliver aktivt efter, at kunden er logget ind, eller hvis kunden får mulighed for at udfylde sit eget kundenummer på hjemmesiden. Systemet udleder herefter selv om kortholder har en kortbetalingsaftale med virksomheden, og derefter viser de rette valgmuligheder. Der kan benyttes samme URL, som ved tilmeldingen. Ændrings-/afmeldingsflow for kunden P

14 Når kortholder har lavet de ønskede ændringer til sin betalingsaftale i vinduet, vil følgende bekræftelser blive vist. Hvis kunden har ændret sine kortoplysninger: Men hvis kunden har ventende betalinger vil flg. billede fremkomme: Hvis kunden afmelder sin aftale fremkommer flg.: P

15 Hvis kunden har ventende betalinger vil flg. fremkomme inden endelig afmelding: P

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer StamSted ApS (herefter 'StamSted') byder dig velkommen. Dette er vores handelsbetingelser og abonnementsvilkår for

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort og Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere