Hjemmeside. Ordensregler. Sikkerhed Prisliste. Udlejning April-nov. Red

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeside. Ordensregler. Sikkerhed Prisliste. Udlejning April-nov. Red. 2014-1501"

Transkript

1 2014 Hjemmeside Ordensregler Sikkerhed Prisliste Udlejning April-nov. Red

2 ORDENSREGLER FOR ENEBÆRODDE Skal efterkommes af alle, lejere og leverandører. Såfremt disse ordensregler ikke efterkommes kan det medføre omgående bortvisning fra området. Båltænding og brug af åben ild er kun tilladt på de anviste lejrpladser. I tørre perioder på strandbredden i læsiden. Brænde kan samles i skovbunden og ved stranden. DER MÅ IKKE FÆLDES TRÆER! Knallert og bilkørsel er forbudt overalt i området. Alle former for campingvogne, campere og overnatningskøretøjer er totalt forbudt på Odden. Hver afdeling må medbringe 1 bil, højest til 15 personer, der må under ingen omstændigheder komme en stor bus derud. Det medbragte køretøj må kun bruges på vejen fra leddet til gården og omvendt, og så lidt som muligt. Hastigheden er max 20 km og der skal køres langsomt overalt på Odden, og specielt i sommerhusområdet, med hensynet til gående, cyklister og beboere. Biler skal i forruden have et skilt med teksten: Spejdere Enebærodde, dette udleveres hos EUROSPAR i Otterup sammen med nøgler. (sørg selv for at få udleveret skiltet, og husk at få det afleveret igen sammen med nøglerne) Der må ikke parkeres ved siden af eller foran leddet. Biler henvises til offentlig P- plads. Det er Brand og Sikkerhedsvej på Odden. Personer til Odden sættes af og hentes på parkeringspladsen. Husk at låse leddet efter hver gennemkørsel. Nøglen må ikke opbevares ved leddet, men skal medbringes ved hver overkørsel. I fasanernes yngletid fra maj til juli skal der vises særlig forsigtighed under færdsel i skoven. Desuden kan der i tiden fra 16. maj til den 15. Juli, og fra 1. Okt. i tidsrummet fra solopgang til solnedgang forekomme skydning i forbindelse med jagt. Her skal færdsel på Odden foregå på de offentlige veje. 2

3 Sækkene til affald findes på gården, Når sækkene er fyldte og tilbundet, bringes de til containeren, der står umiddelbart inden for leddet. Nøglen til containeren er i nøglebundtet til gården. Husk at låse efter afbenyttelse. Der skal benyttes klare plastsække. Ingen affald ved siden af containere. Efterlad gården og pladserne i pæn og rengjort stand. Toiletterne skal også gøres i orden. Er flaget vådt ved afrejsen, skal dette hænges til tørre i laden. Flaget findes på gården, og er ikke tilgængeligt for pladserne, som selv skal medbringe flag. Ordensregler skal bekendtgøres for alle deltagere. Toiletter, 4 stk. for lejrpladser HUSK RENGØRING OG AFLÅSNING EFTER BRUG 3

4 MARTINEGÅRDEN, ENEBÆRODDE Hjemmeside: Lejer: Fonden af 23. april 1963 Ejer : Postadresse: Stiftelsen Hofmansgave Spejder N.N. Enebærodde Hasmark 5450 Otterup (Post kan afhentes hos EUROSPAR i Otterup) der bør ikke sendes post til lejere, da den oftest ikke når frem før efter afrejsen. Leveres ikke 8 km. Afstand. Udlejer og kasserer: Søren Christensen, Tlf mail: Enebærodde: en ubeboet, fredet halvø på ca. 350 tdr. land, der adskil ler Odense fjord fra Kattegat. Den er ca. 6 km. lang og gården med lejrpladserne ligger halvvejs ude på halvøen. Adgang sker ad en landtange på en grusvej. Tangen er ved fastlandet lukket med et aflåst led DETTE LED MÅ ALDRIG STÅ ÅBENT. Nøglen til leddet fås efter anvisning ved: Nyt fra 1/ Nøgler: Bagger, EUROSPAR - Strandvejen Otterup. Tlf (bagerafdeling.) Tjek åbningstider via ovennævnte tlf. idet der ændres løbende på åbningstider. Man - lør søn 9-19 Der udleveres 2 nøgler, en til leddet og en til gården / teltplads samt renovation. Nøglerne hentes i bager afd. hvor de igen afleveres. Udenfor åbningstid kan nøglerne afleveres i postkassen til højre for den nye lagergård. Parkeringspladsen. HUSK NØGLESEDLEN Der forefindes betjeningsfunktioner på gården - LÆS DEM! 4

5 Sovesale: Andre lokaler: Baderum : Der er to med ca. 35 køjepladser i alt. I stuehuset kan der sove to personer. HUSK AT LAGNER SKAL MEDBRINGES. Opholdsrum til ca. 30 personer. Køkken med gaskomfur, - ovn, køleskab, varmt og koldt vand. Baderum til gården, 3 vaske + 1 bruser koldt og varmt vand. Laden (I regnvejr søger lejrfolket muligvis læ i laden.) Kogegrej: Der forefindes kogegrej og service til ca. 30 personer. Belysningen: Der er gaslamper i opholdsstue og i køkken. Øvrige rum skal der medbringes lamper, lommelygter. (HÆNG ALDRIG LAMPER OP UNDER LOFTERNE) tænk på brandfaren. Sanitære forhold: Vandværksvand fra Hasmark Vandværk. Der er 6 toiletter, hvor de 2 er beregnet til gården, og de 4 til lejrpladserne. De sidste har indgang fra ydersiden af gården. Toiletterne SKAL være rengjorte inden området forlades. Damespande skal være tømte. Varme: Proviant: Der er en gasvarmer til opholdsstuen. Til kogestederne på lejrpladserne samles brænde i skoven. Der må ikke anvendes rafter til brænde. Proviant kan bestilles forud hos: Bagger, EUROSPAR Strandvejen Otterup tlf * Toiletpapir, karklude, viskestykker m.m. medbringes. På gården: Ankomst Gasmåleren aflæses og nedskrives - gashane åbnes Afrejse Gasmåleren aflæses og nedskrives - gashane lukkes Se mere, side 13 Baderum I baderummet på gården er separat vandvarmer, som fungerer med elektronisk tænding, og virker når der åbnes for det varme vand. Gule hane skal være åben 5

6 Martinegården 2014 Spisestue & køkken 6

7 Hofmansgave - parken et besøg værd Martinegården 7

8 Lejebetingelser Martinegården / Lejrpladser 1. For lejemålet gælder dansk ret. 2. Lejeaftalen er bindende for begge parter. De skal eventuelt underskrive og returnere en lejeaftalen senest 7 dage efter udstedelse af lejebeviset (sendes). Det er ikke tilladt at bebo lejemålet med flere personer end det antal der er aftalt og angivet i beskrivelsen. 3. Lejer er ansvarlig for renholdelse af lejemålet i lejeperioden, og skal på afrejsedagen efterlade lejemålet i rengjort og opryddet stand. Evt. mangelfuld rengøring vil blive faktureret. Borde og stole, bænke m.v. skal efterlades ved lejemålets ophør, på deres normale pladser. Der må ikke forekomme fodtøj på hynder og madrasser. Lejer er ansvarlig for alt hvad der tilhører Martinegården, og er ligeledes forpligtiget til at erstatte alle selvforskyldte skader, der under opholdet evt. opstår på Martinegården og inventar. Herunder ligeledes for gasnet i gaslamper (køkken, spisestue og lederrummet) såfremt disse ødelægges, læs brugervejledning før disse benyttes. Skulle der under lejemålet opstå skader på Martinegården eller inventar, er lejer forpligtet til straks at underrette udlejer herom. Alle skader skal erstattes inden afrejsen, eller i samråd med udlejer. Opdages der efter lejers afrejse skader eller mangler vil disse blive udbedret for den pågældende lejers regning. Opdages der af lejer fejl og mangler ved ankomsten, kontakt da straks udlejer da man ellers vil kunne få en efterregning for de pågældende fejl og mangler. Låse er indlagt i systemer, og skal ved åbning placeres samme sted, i låset tilstand. 4. Der er ikke fra udlejers side tegnet nogen form for forsikring til dækning af personeller tingskader, som måtte opstå for lejer og dennes ledsagere under afvikling af lejemålet. Udlejer kan ikke kræves til ansvar for afbrydelse af lejemålet, i forbindelse med skader på gården, samt adgangsvejen hertil. 8

9 5. Af lejebeløbet, som fremgår af lejekontrakten, eller udlejers prisliste, betales senest 8 dage efter leje - ophør. Der kan dog opkræves et depositum af udlejer, såfremt han ønsker dette ved bestillingen, og restbeløbet skal indbetales senest 30 dage inden lejemålets påbegyndelse. Hvis lejeaftalen er indgået tidligere end 30 dage inden lejemålets begyndelse betaler lejer det fulde lejebeløb. Betalingen foretages ved indbetaling til udlejers bank via netbank eller udleveret girokort. Ved afbestilling refunderes forudbetalt lejebeløb ikke. 6. Alle angivne priser er eksklusiv omkostninger til gas, vand og afgifter. (forbrug) 7. Besigtigelse, af Martinegården og eller de 5 lejrpladser er mulig ved forudgående aftale. Affald Der foretages ikke renovationsafhentning ved Martinegården, Affaldet skal derfor transporteres til den/de Grønne aflåste container ved Leddet til Odden. Dette skal forekomme i klare affaldsposer (forefindes på gården) Affaldet vil blive fjernet ved næste renovation. Aldrig fyldte affaldssække i naturen, da måger og andre dyr straks går i dem, og spreder affaldet. Oprydning herefter vil blive for lejers regning. Afrejse Ved afrejse skal Martinegården og de 5 lejrpladser efterlades i opryddet og rengjort stand, og vinduer/døre skal lukkes/låses og haspes. Alle møbler og øvrigt inventar skal placeres samme sted og i samme stand som ved indflytningen. Alle rum skal aflåses på gården, og nøgler skal afleveres hvor disse er afhentet. (se udlejningshæftet) Alle lejere modtager ved bestilling udlejningshæfte hvor alle praktiske oplysninger forekommer. Dette hæfte skal læses, og ordensregler skal videregives til alle deltagere. Ikke overholdelse af ordensregler kan medføre bortvisning fra området. Okt. 2006/ aug

10 10

11

12 Vores lejrpladser på Martinegården ligger på et pragtfuldt naturområde. Desværre må vi erkende at vores service til disse pladser er relativt primitive, idet vores tilbud til disse er meget få, - Der er en udvendig vandhane ved flagstangen, (vand fra Hasmark vandværk) Et smalt toiletrum med 4 toiletter og en lille vask med koldt vand. Ved dårligt vejr kan man søge læ i laden, gennem rulleporten, men her stopper adgangen til gården så mod gårdspladsen, Ellers er der ingen adgang til gården, med mindre man har lejet denne med i lejemålet. De kommende år har vi tænkt på at forbedre disse vilkår, således der bliver lidt bedre faciliteter for lejrfolket også. Pladserne som de er nu, er virkelig for spejdere, naturfolk med videre, som ikke kræver de store faciliteter. 12

13 Skriv evt. her i hæftet Alle brugere af Martinegården - er omfattet af Følgende : Da vores istandsatte baderum blev færdigt i sommeren 2011, og vi samtidigt opsatte gasmåler ved siden af vores gasforsyning, indførte vi at lejemål på gården var eksklusiv forbrug. Dette bevirkede at vi måtte have alle til at skrive gasmåleren ned ved ankomst og ved afgang, hvilket i øvrigt fungerede rigtigt godt, alle var flinke til at skrive, og vi fik hurtigt et billede af gasforbruget generelt. Herved fandt vi ligeledes ud af at vi faktisk havde et ret stort mellemforbrug ved udlejningerne, som vi er nødt til at gøre noget ved... Fra april 2012 er der over gasmåleren en hovedhane, som når man ankommer skal være lukket (vandret), denne åbnes (lodret) og man kan efterfølgende starte vågeblusset på Gasvandvarmeren i køkkenet, og køleskabene kan startes. Se betjeningsanvisninger på gården. Ved afslutning af lejemålet, efter endt rengøring m.v. skal hovedhanen igen lukkes, således at alt gasforsyning til gården afbrydes. 1: VED ÅBNING AF GAS (ankomst) AFSKRIVES MÅLER M. 3 DECIMAL 2: VED LUKNING GAS (afrejse) AFSKRIVES MÅLER LIGELEDES Ankomst dato/ år: Tidspunkt: Aflæsning: Afrejse dato/ år : Tidspunkt: Aflæsning: Ankomst dato/ år: Tidspunkt: Aflæsning: Afrejse dato/år : Tidspunkt: Aflæsning: De aflæste dato/ tid og tal sendes som SMS til Eller sendes som mail til Jo før vi modtager oplysningerne, kan vi returnere opgørelsen. 13

14 Telefon: Der findes ikke telefon på gården. der skal medbringes mobiltelefon. (krav) Hjemmeside: Gårdens hjemmeside : Badning: Fiskeri: Seværdigheder: Rengøring: Bemærk!! Gode bademuligheder med rent vand ud for gården i Kattegat. (Der kan være huller og strøm, så pas godt på de børn I har med) Et godt sted for lystfiskere, både ved gården og ude på halvøens spids, ved Gabet til Odense Fjord. (se ordensregler for odden) Fin og meget særpræget natur. Rigt dyre og fugleliv. Park og kartoffel museum ved slottet Hofmansgave. (PAS PÅ NATUREN) Man forventer, at afdelingerne rydder godt op og gør rent, inden gården forlades. Det nye hold skulle jo nødigt begynde med oprydning og gulvvask. Husk at tømme køleskabene. Hvis oprydning undlades sendes der opkrævning til den ansvarlige leder. Er stedet beskidt, er der fejl eller mangler bedes dette straks ved ankomst indberettes til udlejer da man ellers kan blive hængt op på en ekstraregning. Gårdens baderum Nordfyns Turistinformation Søndergade 2, Otterup

15 Alarm Kald 112 Forlang: Ambulance - Brand - Politi Siden er opdateret. Jan Læge: Lægehusene i Otterup Lærkevej 14, 5450 Otterup * Banepladsen 15, 5450 Otterup Lægevagten Syddanmark Skadestue: Odense Universitetshospital Indgang 64 - Kløvervænget 25, Odense Odense Politi med døgnåbent Falck Redningskorps alm. assistancer (Strandvejen 16, 5450 Otterup) Apoteker: Otterup Apotek, Søndergade Otterup Man - fredag 9:00-17:30. lør 09:00-13:00 Døgnåbent Ørnen, Filosofhaven 38 Odense C Tandlægevagt:: udenfor normal arbejdstid Oplyses Falck Tandlægevagten, Ved alvorlige og akutte tilfælde skadestuen 15

16 MARTINEGÅRDEN, ENEBÆRODDE Priser for 2014 Martinegården: Der betales kr. 70,- pr døgn pr deltager ved leje over flere døgn. Ved leje for 1 døgn betales kr. 75,- pr deltager. + forbrug efter måler. eksklusiv Minimumsbeløbet er kr. 750,- pr døgn. Dette beløb betales også ved forbrug afbud. (svarer til 10 personer) + forbrug efter måler. Ved leje af hele gården og 5 lejrpladser er prisen kr. 2500,- pr påbegyndt døgn. Mindste leje er for 2 påbegyndte døgn. Max 40 personer må overnatte på gården. Lejrpladser: Spejdere Lejrpladser: Skoler 1 uges sommerlejr fra lørdag til lørdag koster kr. 1500,- pr lejrplads. En weekendlejr kr. 300,- for en patrulje, og kr. 600,- for en trop. 1 patrulj max 6 pers.) ( trop max 25 pers.) ved flere aftales pris. Pr. påbegyndt døgn. kr. 600,- for op til 50 personer. For personer ud over de første 50, betales kr. 10,- pr. person pr døgn Dagtur: Dagture med lån af nøgle til 4 toiletter koster kr. 500,- her er der Ingen adg. Til gård og gårdsplads. Antal: Betaling: Vi regner normalt med ca spejdere pr. lejrplads, er der væsentlig flere, f.eks. ved en turnering og lignende med mange deltagere, betales ekstra. (pris efter aftale) Senest 8 dage efter lejrens afslutning på medsendte girokort/bank Der kan opkræves indbetaling aconto, samt restbeløb før lejemålets start. (se lejebetingelser) Ved udsendelse af rykker tillægges kr. 100, Ved fakturering til offentlige institutioner mm. tillægges et fakturerings/ porto gebyr på kr. 25,- for oprettelse heraf. Ligeledes skal oplyses EAN-nummer + rekv. nr. + ansvarlig person ved bestilling. Gasnet (gaslamper) der bliver ødelagt opkræveskr. 175,- pr. stk. (Husk at læse brugsanvisningen) Rafter: Kan lejes. Større partier må forudbestilles. Rafterne må selvfølgelig ikke bruges som brænde. Lejeprisen Alm. Lejr kr. 100,- (25-30 spejdere) for rafter: Skal der benyttes væsentligt flere, aftales pris i hvert tilfælde ødelagte rafter erstattes med kr. 50,- pr. styk. (husk at holde orden ved rafterne) Generelt: Kontakt udlejer og få prisen for netop Dit behov. Bemærk: Priserne er gældende fra april Martinegården forbeholder dog retten til justeringer 16 jan 2014

Colleruphus Det Danske Spejderkorps

Colleruphus Det Danske Spejderkorps Colleruphus Det Danske Spejderkorps Generelt Adresse Colleruphus, Høje Sandbjergvej 11 D, 2840 Holte www.dds.dk/colleruphus Kontakt Mønttelefon i huset: 45 80 28 12 Udlejers telefon: 45 80 78 75 e-mail:

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

BOSTEDHOVED LEJRPLADS

BOSTEDHOVED LEJRPLADS BOSTEDHOVED LEJRPLADS B1 Bostedhoved Lejrplads er en del af Troldhøj Hytte og Lejrpladser, der tilhører Dybbøl Division, under Det Danske Spejderkorps. Troldhøj er et nedlagt husmandssted, der efter en

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

AVNØ. har svaret på det meste

AVNØ. har svaret på det meste AVNØ har svaret på det meste Velkommen til Avnø Naturcenter Har du et spørgsmål? Find svar på de fleste praktiske spørgsmål i Avnø ABC. Avnø Naturskole: Naturskolen er en del af Avnø Naturcenter og drives

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Feriepartner Bornholm

Feriepartner Bornholm Feriepartner Bornholm Bornholms største sommerhusformidler Hans Rømersvej 1 3720 Aakirkeby Tlf. 5697 1220 Mail: bornholm@feriepartner.dk Online booking www.feriepartner.dk/bornholm Tel. +45 5697 1220 bornholm@feriepartner.dk

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Feriepartner Bornholm

Feriepartner Bornholm Feriepartner Bornholm Bornholms største private sommerhusformidler Hans Rømersvej 1 3720 Aakirkeby Tlf. 5697 1220 Mail: bornholm@feriepartner.dk Online booking www.feriepartner-bornholm.dk Tel. +45 5697

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Med udsendelsen af denne infopakke

Med udsendelsen af denne infopakke side 1 af 12 Med udsendelsen af denne infopakke er den endelige tilmelding til Sø 15 åbnet. Hvordan du tilmelder din spejdergruppe, kan du læse mere om sidst i infopakken. Målet med denne infopakke er

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere