Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237"

Transkript

1 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere lejes kun lørdag Samlet pris Depositum Sæt kryds 1. Fredag kl. 17 til søndag kl. 22 (eller efter aftale) kr kr Fredag kl. 17 til lørdag kl. 17 kr. 600 kr Søndag kl. 8 til søndag kl. 22 (eller efter aftale) kr. 400 kr. 400 Leje af salen, Orange stue på hverdage: (Sal og Orange stue kan kun lejes på hverdage, hvis det ikke er til gene for aftalte aktiviteter i huset + huset vil være åbent for andre i lejeperioden) Dato: kl ) Tidsrum (Huset skal være rengjort og afleveret senest Sæt kryds 1. Leje af salen + køkken kr. 75 pr. time (depositum kr. 100) 2. Leje af Orangestue + køkken kr. 50 pr. time (depositum kr. 100) Ønskes der adgang til servicen Ja Nej Køb af slutrengøring (standard kr. 800,-) Hvis det vurderes at huset behøver rengøring mere end svarende til en standardrengøring vil ekstra rengøring afregnes med timepris på kr. 400,- pr. påbegyndt time. (Indholdet af slutrengøringen fremgår af tjeklisten som udleveres ved ovmodtagelse af nøglen) Beboeren indbetaler depositum til bankkonto med reg.nr og kontonr Bookingnummeret (står øverst i højre hjørne på lejeaftalen ) skal fremgå af indbetalingen Samlet pris Aftale udleveret d. Depositum skal indbetales senest d. Hvis depositummet ikke er indbetalt til tiden er bookningen ikke længere gældende. Restbeløb (trækkes af en kommende huslejeopkrævning)

2 For at kontrakten er gældende, skal du gennemlæse, afkrydse og underskrive kontrakten samt indbetale dit depositum inden den på forsiden angivne dato. Sæt kryds (der skal være afkrydset ved alle felterne for at aftalen er gyldig Jeg bekræfter, at jeg er over 18 år, bor Rødegårds- /Stærmosegårdsparken eller er ansat i afd. 4/afd.5 og at jeg selv deltager i hele arrangementet. Jeg bekræfter, at der ikke deltager mere end 150 personer i festen (fester med over 150 personer kræver tilladelse fra brandvæsenet) Jeg er ansvarlig for, at der ikke er larm fra huset eller uden for huset efter kl. 23. Larm kan betyde at festen lukkes af politi Jeg er orienteret om, at såfremt en overbelastning af el-systemet kræver udkald af en tekniker skal jeg selv afholde udgiften til et vagtudkald kr. ca ,- Jeg er orienteret om, at såfremt alarmen går i gang pga. en betjeningsfejl vil jeg blive opkrævet udgiften til vagtudkaldet kr. ca. 900,- Jeg er orienteret om, at jeg selv skal medbringe toiletpapir, rengøringsmidler, viskestykker m.m. Hvis rengøringen ved tilsyn af huset ikke findes tilfredsstillende (se tjekliste bagerst i kontrakten) vil lejer blive opkrævet akutrengøring med kr. 400,- pr. time. Ødelagt service eller andet inventar skrives på vedlagte bilag og lægges på køkkenbordet i huset. Ødelagt service skal smides i den sorte spand i køkkenet. Lejeren vil blive opkrævet erstatning for det ødelagte i forbindelse med kommende huslejeopkrævning Jeg er orienteret om, at billardbordet ikke må flyttes og at et erstatningskrav også gælder udenomsarealerne ved huset som f.eks. Petanquebanerne Jeg er orienteret om at der er borde, stole og service til ca. 100 personer i huset. Jeg er orienteret om, at såfremt ovenstående aftaler ikke bliver overholdt, kan det betyde at jeg fremover ikke vil kunne leje huset. Jeg er indforstået med at aflevere huset i den stand, som tjeklisten på næste side beskriver. Hvilket betyder, at er tingene ikke sat på plads opkræves der ekstraudgift på kr. 400,- Jeg skal ikke bruge huset til kommercielle formål (med salg/indtjening for øje) og er indforstået med, at såfremt jeg ikke overholder denne regel, kan det betyde, at jeg ikke kan leje huset fremover. Jeg er orienteret om, at såfremt ovenstående aftaler ikke bliver overholdt, kan det betyde, at jeg fremover ikke vil kunne leje huset. Jeg er orienteret om at jeg kan afbestille huset indtil 6 uger før udlejning, uden at det koster noget. Derefter vil afbestilling indtil 14 dage før betyde, at jeg skal betale depositummet. Hvis afbestilling sker senere end 14 dage før lejetidspunktet skal jeg betale den fulde lejeudgift. Dato: Lejer For Boligselskabet

3 Ved aflevering af huset skal der være foretaget følgende oprydning og rengøring Salen Bord og stole er tørret af Borde og stole står som ved overtagelsen (se tegning på musikskabet) Skraldespande tømt og affald bortskaffet (køkkenaffald kan smides i containeren ved huset. øl & sodavandsdåser kan afleveres i lukkede og stilles i garderoben. Andet affald skal medtages. Gulvet er fejet og vasket med den sæbe som findes på rengøringsvognen Gardiner er trukket fra og lamellerne åbne Billardbordet står som ved modtagelsen og billarddugen er ubeskadiget Musikanlæg er slukket Projektoren i loftet er ikke flyttet og er slukket Væggene rengøres for fodaftryk, spildte væsker m.m. Køkken Køkkenbord og køkkenlåger er tørret af Opvaskemaskine er tømt og rengjort (se vejledning på væggen) Håndvasken er rengjort Ovn og komfur er rengjort Køleskab/fryser er tømt for medbragte madvarer og rengjort Skraldespande er tømt og affald bortskaffet i lukkede plastpose Servicen er sat rigtig på plads Gulvet er fejet og vasket med den sæbe som findes på rengøringsvognen Gangarealet Gulvet er fejet og vasket med den sæbe som findes på rengøringsvognen Borde tørret af Borde og stole sat på plads Spejlet er pudset Væggene rengøres for fodaftryk, spildte væsker m.m. Gulvmåtten er støvsuget

4 Toiletter Gulvet er fejet og vasket med den sæbe som findes på rengøringsvognen Nye poser er sat i toiletspande og skraldespande (poser findes på rengøringsvognen) Håndvaske og spejle er rengjort (med medbragt rengøringsmiddel) Toiletterne er rengjorte (med medbragt WC-rens) Diverse Generel oprydning tingene står på deres rette plads Udeomsarealerne Udenomsarealerne er rengjort for cigaretskod, kapsler, sodavand/øldåser m.m. Affald er bortskaffet (containere på gavlen af huset må udelukkende bruges til køkkenaffald og papir) Rygepavillonen er rengjort, aflåst og der er ryddet op

5 I forbindelse med leje af huset er følgende ødelagt: Dato: Lejer

6 LEJEAFTALEN, OPKRÆVNING AF LEJE OG DEPOSITUM Det er udelukkende beboere (over 18 år) i Rødegårds- & Stærmosegårdsparken samt ansatte i afd. 4 & 5, som kan indgå aftaler om leje af Aktivitetshuset. Aftalen om leje af Aktivitetshuset er gyldig når der foreligger en lejeaftale underskrevet af varmemesteren og lejer samt depositum er indbetalt rettidigt. Se forsiden vedrørendes seneste dato for indbetalng af depositum. Boligselskabet opkræver lejen af huset i forbindelse med huslejeopkrævning efter lejeaftalen er ophørt. Depositum fratrækkes lejen. Lejen af fælleshuset er en pengepligtig ydelse i boliglejemålet. Det indbetalte depositum er til dækning af ødelagt inventar, manglende rengøring eller anden misligholdelse af aftalen. TILSYN Kontrollør gennemgår huset for eventuelle mangler og ødelæggelser før og efter leje af huset. AFBESTILLING Huset kan afbestilles indtil 6 uger før udlejning, uden at det koster noget. Derefter vil afbestilling indtil 14 dag før betyde, at lejer skal betale depositummet. Hvis afbestilling sker senere end 14 dage før lejetidspunktet skal den fulde lejeudgift betales. UDLEVERING OG AFLEVERING AF NØGLEBRIK SAMT ALARMSYSTEM Nøglebrik kan hentes hos varmemesteren i hans kontortid. Instruktion i brug af nøglebrik og alarmsystem kan fås ved henvendelse i aktivitetshuset. Nøglebrikken smides i varmesterens postkasse, Klingstrupvænget 1 kælderen.. Såfremt låsebrikken ikke afleveres vil lejer blive opkrævet en erstatning på kr. 200,- som opkræves af boligselskabet i forbindelse med huslejeopkrævningen. Såfremt lejer er skyld i at alarmen går i gang og dette medfører et vagtudkald fra vagtselskabet vil lejer blive opkrævet udgiften til vagtudkaldet på pt. kr. 830,- i forbindelse med huslejeopkrævning. MANGLER OG ØDELAGT INVENTAR Ved indgåelse af lejeaftalen, er lejer ansvarlig og erstatningspligtig for skader og mangler ved det lejede. Huset skal afleveres som modtaget. I særlige tilfælde kan der opkræves erstatning for mangler og ødelæggelser efter tilsynet. Det vil være kontrolløren som skal sikre dokumentation for, hvorfor der kan rejses et erstatningskrav samt redegøre hvorfor manglerne og ødelæggelserne ikke blev konstateret ved tilsynet. BRUG AF RYGEPAVILLONEN Nøglen til rygepavillonen findes i Falckkassen i mellemgangen, hvor servicen findes. Rygepavillonen skal aflåses efter brug og afleveres i samme stand som den modtages. REGLER FOR LEJE Beboere (over 18 år) i Odense Social-Filantropiske boligselskab kan leje Aktivitetshuset til private fester m.m. Huset er godkendt af brandmyndigheder til max 150 personer. Overskrides dette antal kan det med-

7 føre anmeldelse og bortvisning fra huset. Ved arrangementer for over 150 personer skal udlejer kontakte brandmyndighederne i god tid inden arrangementet. Det er udelukkende beboere oi Rødegårds- & Stærmosegårdsparken, som står på lejlighedens lejekontrakt som kan indgå aftaler om leje af Aktivitetshuset. Desuden kan ansatte i Rødegårds og Stærmosegårdsparken leje huset. Husreglerne skal overholdes ellers kan det betyde bortvisning fra huset (husreglerne findes på opslagstavlen i gangen) eller at lejer ikke fremover kan leje Aktivitetshuset. Ingen kan leje eller bruge Aktivitetshusets lokaler uden der er udfærdiget en skriftlig aftale. Lejer er ansvarlig for, at der bliver taget det fornødne hensyn til afdelingens beboere og øvrige omgivelser. Vinduer skal derfor være lukket efter kl og støjende adfærd uden for huset er ikke tilladt. Såfremt dette ikke bliver overholdt kan det betyde, at politiet vil blive hidkaldt eller at lejer ikke fremover kan leje Aktivitetshuset VED UHELD Se nødhjælpsliste på opslagstavlen i gangen.

8

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden.

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden. Velkommen til Dalum Landbrugsskole DALUM LANDBRUGSSKOLE Dalum Landbrugsskole er bygningsmæssigt grundlagt i 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Anvendelse af lokaler på kasernearealet

Anvendelse af lokaler på kasernearealet Anvendelse af lokaler på kasernearealet langelandsgade 139 Nærværende udgave er revideret d. 27/08 2012 formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på iæf Dette dokument kan downloades i

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 til blokrådsmødet tirsdag den 3. september 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 6. august 2013 4. Meddelelser og

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere