Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl til den kl navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato:"

Transkript

1 Campingpladsen: udlejer herved til: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: 1 stk. campinghytte /campingvogn fra den kl til den kl Navn på samtlige beboere af det lejede: Lejen udgør pr. dag kr. På ugebasis er lejen som følger: 1. uge: kr. 2. uge: kr. 3. uge: kr. 4. uge: kr. eller ialt for lejeperioden kr. Lejebeløbet betales med % af lejen senest den på girokonto nr., bankkonto eller ved check. Restbeløbet skal være udlejer i hænde senest den. Prisen er incl. overnatningsgebyr/ excl. overnatningsgebyr, der udgør kr. pr. voksen pr. døgn og kr. pr. barn pr. døgn. Prisen er incl. el-forbrug/ excl. el-forbrug, der beregnes på følgende måde: og betales ved afrejsen. 06.doc Side 1 af 5

2 Campinghytten/campingvognen er udstyret med følgende afkrydsede ting: Terrasse: Fortelt: Varme: Køleskab: Havebord og stole: Liggestole: Udendørs grill: Dyner: Senge- linned: Håndklæder: Viskestykker: Karklude: Service: Gryder og pander: Fjernsyn: Toilet: Bad: samt: Lejer skal selv medbringe: Den lejede campinghytte/campingvogn er på m² incl. terrasse/fortelt excl. terrasse/fortelt, og må højst beboes af personer. Hund/kat/øvrige kæledyr er tilladt /er ikke tilladt. Særlige bemærkninger: Den originale kontrakt bedes med Deres underskrift returneret tiludlejeren, idet kopien er til Deres orientering. Den underskrevne kontrakt og Deres indbetalingskvitteringer er bevis for lejemålets indgåelse. Ved min underskrift af lejeaftalen erklærer jeg at have læst vedhæftede "Almindelige lejebetingelser" - herunder særligt pkt. 7 om annullering af lejeaftalen, og jeg er indforstået med disse som en del af lejeaftalen. Dato: Dato: Udlejer: Lejer: 06.doc Side 2 af 5

3 ALMINDELIGE LEJEBETINGELSER 1. Campinghytten/campingvognen må kun beboes af det i aftalen anførte antal personer. Gyldigt campingpas er obligatorisk og skal opbevares hos udlejeren under opholdet. 2. I lejeperioden er lejeren ansvarlig for det lejede og er erstatningspligtig for skader forvoldt på campinghytten/campingvognen eller dennes inventar. Eventuelle beskadigelser skal omgående anmeldes til udlejeren med henblik på afregning herfor inden afrejsen. 3. Rengøring af det lejede påhviler lejeren. Ved fraflytning skal såvel campinghytten/campingvognen som inventaret afleveres i samme rengjorte stand som ved overtagelsen. Eventuel nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejerens regning. 4. Udlejer påtager sig intet ansvar i forbindelse med eventuel forekomst af skadedyr (myrer, insekter, ørentviste, hvepse m.v.) i eller ved campinghytten/campingvognen. 5. Udlejer påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader (installationssvigt og brud, forstoppede afløb etc.), men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen. 6. Reklamationer i øvrigt skal inden 48 timer efter indflytningen meddeles skriftligt til udlejeren. Reklamationer, der fremkommer senere (f.eks. efter afrejsen fra campinghytten/campingvognen) anerkendes ikke. Lejer kan i disse tilfælde ikke gøre krav på skadeserstatning, prisreduktion eller tilbagebetaling af dele af lejen. 7. Annullering af lejemålet kan kun ske skriftligt og er først gældende fra den dag, den er udlejeren i hænde. Ved annullering gælder følgende: A. Ved annullering indtil 60 dage før lejemålets start betales et annulleringsgebyr på 10% af lejen incl. overnatningsgebyr - dog min. kr.. B. Ved annullering senere end 60 dage, men tidligere end 14 dage før lejemålets start betales et annulleringsgebyr på 50% af lejen incl. overnatningsgebyr. C. Ved annullering senere end 14 dage før lejemålets start refunderes ingen del af den indbetalte leje incl. overnatningsgebyr. Såfremt det lykkes udlejeren at genudleje campinghytten/campingvognen, vil refusion af det indbetalte lejebeløb finde sted med fradrag af 10% af lejen, dog min. kr., som anført under A. Hvis den lejede campinghytte/campingvogn fraflyttes før lejemålet udløber, har lejeren intet krav på tilbagebetaling af nogen del af lejen. Det samme gør sig gældende, såfremt lejeren ikke når frem til lejemålets påbegyndelse. 8. Annullering af lejemålet i forbindelse med, at lejeren, dennes 06.doc Side 3 af 5

4 ægtefælle/samboende, børn, forældre eller svigerforældre rammes af lægedokumenteret alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald tilbagebetales dog det indbetalte lejebeløb med fradrag af et ekspeditionsgebyr på kr.. 9. Campingreglementet og de gældende ordensregler på de af Campingrådet godkendte campingpladser skal overholdes, idet udlejerens anvisninger i så henseende skal følges. 10. Enhver uoverensstemmelse mellem udlejer og lejer afgøres efter dansk rets almindelige regler. Søgsmål kan alene anlægges ved Retten i (campingpladsens retskreds), som er vedtaget som værneting. 11. Alle beløb er incl. 25% moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser. 06.doc Side 4 af 5

5 BILAG I punkt 2 i almindelige lejebetingelser står der følgende om lejerens ansvar for det lejede: "I lejeperioden er lejeren ansvarlig for det lejede og er erstatningspligtig for skader forvoldt på campinghytten/campingvognen eller dennes inventar. Eventuelle beskadigelser skal omgående anmeldes til udlejeren med henblik på afregning herfor inden afrejsen." Det er vigtigt at bemærke sig, at ovennævnte er en standardbestemmelse, som en udlejer sædvanligvis indsætter i lejekontrakter om ferieboliger m.v. for "at sikre sig". Det er imidlertid uafklaret, om bestemmelsen vil holde under en retssag, når en skade alene er forvoldt af lejeren ved simpel uagtsomhed. På grund af denne usikkerhed er det derfor vigtigt, at campingpladsen sikrer sig ved selv at tegne den nødvendige kaskoforsikring for hytten/campingvognen. Det forholder sig nemlig således, at lejerens egen ansvarsforsikring - ifølge de typiske forsikringsbetingelser - ikke dækker skade på effekter, som lejeren har i sin varetægt (lånt eller lejet). På tilsvarende vis dækker campingpassets ansvarsforsikring kun ansvar overfor tredjemand (andre campister). Der er således ej heller i denne forsikring dækning for effekter, som skadevolderen har lånt eller lejet - som her en hytte eller campingvogn). 06.doc Side 5 af 5

Nyt til sæson 2015; der skal indbetales a conto DKK 300,- i strøm senest den 15. april.

Nyt til sæson 2015; der skal indbetales a conto DKK 300,- i strøm senest den 15. april. Lejekontrakt for sæson 2015/2016 KOPI TIL Skovly Camping Skovly Camping udlejer herved sæsonplads nr. [@ENHED] til: Adresse: Postnr. og by: Tlf.nr.: E-mail: Registreringsnr. / Grøn nr. plade nr.: Navn

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

Alm. lejebetingelser - Sæson 2015

Alm. lejebetingelser - Sæson 2015 Alm. lejebetingelser - Sæson 2015 1. Lejebevis Lejebeviset bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og ejer, idet Feriepartner Danmark (herefter FD) forestår formidlingsarbejdet mellem disse. Den

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

3.4 4. Lejeaftale 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. Lejers annullering af lejeaftalen 6.

3.4 4. Lejeaftale 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. Lejers annullering af lejeaftalen 6. DanCenter A/S generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc Efterfølgende generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger i Danmark. For ferieboliger beliggende i -Danmark er DanCenter

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TAP1. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse med TAP1 s

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TERMINALERNE. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse

Læs mere

Lejekontrakt Trailer

Lejekontrakt Trailer Lejekontrakt Trailer De generelle lejebetingelser, som kan indeholde betingelser, der kan være særligt byrdefulde for lejer, er gældende, medmindre de er fraveget ved de individuelle eller særligt, skriftligt

Læs mere

Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012

Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012 Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012 Retsforholdet mellem køber/lejer og Lydlys bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående uddybninger, tilføjelser og ændringer. Evt. tvist behandles ved Sø-

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

DanCenter A/S, generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc

DanCenter A/S, generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc DanCenter A/S, generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc Efterfølgende generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger i Danmark samt samtlige ferieboliger beliggende i Tyskland, Sverige,

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år.

1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år. Copenhagen Sound System Betingelser Udlejning Følgende betingelser er gældende for leje af udstyr fra Copenhagen Sound System. Ændringer i betingelserne kan ske uden varsel, men det er de på bookningstidspunktet

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti:

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti: Generelle vilkår og betingelser for lejer Du bedes venligst læse disse betingelser omhyggeligt igennem, hvor både dine og Club Villamars rettigheder og forpligtelser beskrives. Din betaling til Club Villamar

Læs mere

RINGSTED LIFTUDLEJNING

RINGSTED LIFTUDLEJNING RINGSTED LIFTUDLEJNING Prisliste & Brochure pr. 1. april 2015 - Prislisten gælder kun slutbrugere af lifte - Over 185 lifte i højden fra 5,7-55 meter Lastvognslifte med betjening Lastvognslifte uden betjening

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter.

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Udarbejdelsen af selve forpagtningskontrakten er på tilsvarende måde et kompliceret anliggende,

Læs mere

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v.

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående anbefaling er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Vejledningen

Læs mere