Årby Forsamlingshus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årby Forsamlingshus."

Transkript

1 Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag eller begravelse kaffe Små sale til møder, foredrag eller begravelse kaffe Fra d. kl. til d. kl. Depositum på kr. indbetales ved kontraktens indgåelse, senest d. og det fulde lejebeløb på kr. senest 1 mdr. før aftalte leje dato, d. Beløbene indbetales på vedlagte girokort. Booking nr. er, som skal bruges, ved enhver henvendelse. Lejeprisen inkluderer: El, vand, varme, Kaffefiltre og sæbe til opvaskermaskine. Frist for aflysning af leje, uden tab af depositum er 3 måneder, dog 6 måneder ved konfirmation. Indenfor 14 dage efter aflevering af nøgle, tilbagebetales depositum, dog ekskl. fradrag for eventuelle skader på inventar, der opgøres ifølge erstatningsprislisten. Ligeledes vil der være trukket et oprydningsbeløb, hvis dette ikke er udført. Lejers bank: reg.nr.: konto nr.: Skal udfyldes for tilbagebetalingen af depositum. Ved underskrivelse erklærer lejer sig indforstået med vedlagte lejebetingelser, ordensregler, rengøring, driftjournal samt prisliste for Årby Forsamlingshus. På bestyrelsens vegne, Hanne Qvist tlf.: Dato / underskrift udlejer. Dato / underskrift lejer. Et eksemplar returneres underskrevet i vedlagte svarkuvert inden 14. dage, samt indbetaling af depositum, ellers bortfalder reservationen.

2 Udlejningspriser pr. 1 juni 2008 Depositum ,00 kr. Hele huset ( til fest ) i 24 timer ,00 kr. Hele huset ( til fest ) i 48 timer 4250,00 kr. Små sale ( til fest ) Kun 24 timer ,00 kr. Hele huset ( til foredrag / møder / begravelse kaffe ) ,00 kr. Små sale ( til foredrag / møder / begravelse kaffe ) ,00 kr. Alle priser inkl. Obligatoriske rengøring. Nøgle udleveret før tid, hvis det er muligt ,00 kr. Depositum. Reservationen gælder først, når depositumet er indbetalt. Der sendes en lejekontrakt med angivelse af sidste frist for betaling af leje. Når kontrakten er modtaget i underskrevet tilstand, samt depositum er indbetalt, anses lejemålet for endeligt og indføres i kalenderen på vores hjemmeside. Frist for aflysning af leje uden tab af depositum er normalt 3 måneder, dog 6 måneder ved konfirmation. Sidste frist for indbetaling af det fulde lejebeløb 1mdr. før leje datoen. Tilbage betaling af depositum. Indenfor 14 dage efter aflevering af nøgle, tilbagebetales depositum, dog ekskl. fradrag for eventuelle skader på inventar, der opgøres ifølge erstatningsprislisten. Ligeledes vil der være trukket oprydnings/rengørings gebyr, hvis dette ikke er udført. Se evt. Kontrol liste. Erstatningspriser Glas Porcelæn Sukkerskål / flødekande / vandkande Termokande Stol Bord, 120 cm. Bord, 180 cm. Andet inventar erstattes med prisen for nyanskaffelse. 15,00 kr. pr. stk. 25,00 kr. pr. stk. 40,00 kr. pr. stk. 100,00 kr. pr. stk. 800,00 kr. pr. stk. 1800,00 kr. pr. stk. 2000,00 kr. pr. stk.

3 Lejebetingelser for Årby forsamlingshus. Lejer (skal være myndig), hæfter altid for skader og hærværk, i og omkring forsamlingshuset, i hele lejeperioden. Årby forsamlingshus udlejes ikke til ungdomsfester, 18 års fødselsdage samt studenterfester. Lejeperioden for fest arrangementer, går fra kl. 7:00 morgen, til kl.7:00 den efterfølgende dag. ved 48 timer, fra kl. 12:00 dage før og 48 timer frem. For foredrag/møder samt begravelse kaffe ifg. aftale. Nøglen kan hvis det er muligt udleveres før mod et mergebyr. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at komme og besigtige festen. Hvis der er 100 gæster eller derover til arrangementer, skal vedsendte Driftjournal ang. Brand udfyldes af lejer. Da det er lejer, der har det fulde ansvar ved evt. brand. Ordensregler for Årby forsamlingshus. Ophold må kun finde sted i de lejede lokaler. Der må ikke kastes/smides med ris o.lign. Hvis dette alligevel sker, vil der om nødvendigt blive krævet betaling for slibning og lakering af gulve. Søm, tegnestifter el. lign. må ikke anbringes på borde, stole, vægge eller loft. Der må ikke bores, skrues eller sømmes i forbindelse med opsætning af æresport. Overnatning er ikke tilladt i flg. Brandvedtægterne. Lejeren bestemmer selv om der må ryges. Anvendelse af huset i øvrigt. Du kan frit anvende husets lejede lokaler og faciliteter. Du må selvfølgelig ikke fjerne effekter fra huset, men er velkommen til at medbringe supplerende køkkenservice, genstande og udsmykning. Der kan lånes skelet til æresport af forsamlingshuset Medbring selv. Du skal selv medbringe håndsæbe, håndklæder, viskestykker, karklude, opvaskebørste, opvaskemiddel, affaldsposer, toiletpapir samt køkkenruller. Du skal selv sørge for emballage til hjemtagning af madrester. Mangler der noget af husets inventar, vil der blive opkrævet betaling ( se prisliste ) Handicap-toilet & puslerum. Der forefindes handicap-venlig-toilet, samt puslerum i forsamlingshusets forhal. Ligeledes forefindes der kører ramper. Forsikring. Ituslået service skal erstattes (se priser) Huset hæfter ikke for glemte eller forsvundne sager. Vi henstiller derfor, at I fjerner gaver o.lign samme aften, som festen holdes. Vi har de lovpligtige forsikringer, men ansvarsforsikringen gælder ikke personer, som måtte komme til skade under udlejningen herunder medhjælp i køkkenet ved servering m.v.

4 Rengøring Lejeren selv skal sørge for. Køkkenet: Køkkenvask og køkkenborde skal være rengjorte. Komfur og ovne rengøres. Kaffemaskinen rengøres og slukkes efter brug. Alt service afvaskes og stilles på plads. Glas og bestik skal efter tørres. Affald/flasker skal sorteres i containerne udenfor. Fryser tømmes og rengøres. Køleskabene tømmes og rengøres. Opvaskemaskinen skal tømmes for vand. Generelt: Borde og stole skal være rengjorte og anbragt som forefundet ved udlejningens påbegyndelse. Gulvene i alle sale, køkken, trappe og i kælderen skal fejes. Alt affald skal sorteres. Husk affald på toiletterne. Alt lys slukkes efter brug. Dørene lukkes til køkkenet og toiletterne. Alle vinduer lukkes og yderdøre låses. HUSK!! Årby Forsamlingshus drives af frivillige i lokalsamfundet. Udlejning af huset er ingen overskudsforretning, men medvirker til, at driften hænger nogenlunde sammen. Vi opfordrer derfor dig og dine gæster til at aflevere huset i samme stand, som I modtager det. Nogen har været her! Andre kommer efter jer! Behandl derfor huset med omtanke!

5 Kontrol Liste Denne liste bliver brugt til gennemgang af huset, efter udlejning Pris Ok Ej Ok Kommentar/Begrundelse Entre : Lys slukket 20,- kr. Døre/Vinduer lukket/låst Nøgle afleveret Toiletter : Lyset slukket 20,- kr. Affald fjernet, sorteret Kælder + Toilet Lyset slukket Dør/Vinduer lukket/låst Affald fjernet, sorteret Legerum 20,- kr. Små Sale : Lyset slukket 20,- kr. Stole sat op Borde aftørret Vinduer Lukket Stor Sal : Lyset slukket Borde aftørret Borde + Stole sat på plads Døre/Vinduer lukket/låst Fryser, Tømt/Ren Køleskabe, Tømt/rene pr. stk. 200,- kr. Radiator skal stille på 2 Køkken : Køleskab, Tømt/rent 200,- kr. Opvasker, Tømt/ren Ovne, Tømt/rene, pr. stk. Kaffemaskine, Slukket/ren Mikroovn, Slukket/ren Bestik rent. 200,- kr. Glas rene. Service rent 200,- kr. Borde + Komfur rene/aftørret 200,- kr. Affald fjernet, sorteret Vinduer Lukket Lyset slukket Udendørs : Cigaret skodder fjernet Flasker/dåser fjernet Oprydning af udendørs arealer 200,- kr. Kontrolleret af + dato

6 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS For Årby forsamlingshus VED BRAND OG RØGUDVIKLING BRUG DIN VIDEN OG SUNDE FORNUFT BEVAR ROEN! 1. RED MENNESKER I tilfælde af brand eller røgudvikling - sørg for at alle personer kommer ud fra det berørte område og hen til samlingsstedet: Ved flagstangen Hvis gange og arealer er spærret af røg, benyt da alternertive udgange såsom nødudgange m.v. husk at BEVARE ROEN. 2. ALARMER Benyt nærmeste telefon og ring og sig at i skal bruge brandvæsen og evt. ambulance ved tilskadekomst Svar kort på det alarmcentralen spørger om, få derefter fat på nogle af gæsterne og få dem til at hjælpe med at få alle ud til samlingsstedet (ved flagstangen) Orienter ligeledes gæsterne i forsamlingshuset om situationen og om hvor der er udgange. 3. LUK DØRE OG VINDUER (LÅS IKKE) Forhindre branden og røgen i at brede sig ved at lukke døre og vinduer ind til det lokale der brænder. Sluk for ventilation, ud- og indsugnings system. Afbryd evt. for strøm, musikanlæg m.v. 4. SLUK OM MULIGT BRANDEN/BEGRÆNS Orienter dig/jer til daglig om hvor brandmateriellet er anbragt og hvordan det bruges. 5. MODTAG BRANDVÆSNET og forklar indsatslederen om følgende: 1. Er der personer i fare - er der nogle tilskadekomne 2. Er der personer i bygningen 3. Hvor brænder det 4. Adgangsveje til branden 5. Særlig fare - fx gasflasker

7 Driftjournal for Årby forsamlingshus: Sted: ÅRBY FORSAMLINGSHUS Adresse: MELBYGADE 2 A, 4400 KALUNDBORG Kontrol før enhver benyttelse af forsamlingshusets lokaler:: Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj Flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige (hvis instaleret) Branddøre og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted Alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden (hvis installeret) Håndsprøjter og spande er vandfyldte Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet Brand- og evakueringsinstruks Der er ikke udarbejdet brand- og evakueringsinstruks Inventar Personalet har inden for det sidste år modtaget instruktion om brand- og evakueringsinstruksen Lokalet anvendes uden inventaropstilling Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden Dato og klokkeslæt for kontrol: Navn på lejer af forsamlingshus: Underskrift af lejer af forsamlingshus:

lejebetingelser & vejledning

lejebetingelser & vejledning lejebetingelser & vejledning J:\Udlejning\Lejebetingelser&vejledning_udlejning_august_2010.doc 13-08-2010 Betaling:...4 Lejeperioder...4 Når du kommer til huset...5 Adgangskoder m.m....5 Adgangskontrol

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Velkommen til Trørød Kollegiet

Velkommen til Trørød Kollegiet Velkommen til Trørød Kollegiet Velkomstfolder revideret september 2013 Velkommen til Trørød Kollegiet Trørød Kollegiet ligger i naturskønne omgivelser og med masser af muligheder for alle. Der opfordres

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER.

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. PRINS HENRIKS SKOLE Frederiksberg Allé 22 A 1820 Frederiksberg C Tel. +45 33 21 20 48 REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. 1. Fritidsaktiviteter (leje af lokaler i skolens

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte Dette hæfte indeholder mange af de oplysninger, man kan have brug for som beboer i Haunstrupgård. Det gælder både, hvis man er ny-indflyttet, eller har boet her i mange år. Praktiske

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Anvendelse af lokaler på kasernearealet

Anvendelse af lokaler på kasernearealet Anvendelse af lokaler på kasernearealet langelandsgade 139 Nærværende udgave er revideret d. 27/08 2012 formularsæt vedrørende lån, leje og anvendelse af lokaler på iæf Dette dokument kan downloades i

Læs mere

FESTIVAL 2011. STØTTEFORENINGEN Klub Ungdommens Hus Fritidscenter INFORMATIONSPJECE MEDARBEJDERE ØLSALG ARENA SYD

FESTIVAL 2011. STØTTEFORENINGEN Klub Ungdommens Hus Fritidscenter INFORMATIONSPJECE MEDARBEJDERE ØLSALG ARENA SYD FESTIVAL 2011 STØTTEFORENINGEN Klub Ungdommens Hus Fritidscenter INFORMATIONSPJECE MEDARBEJDERE ØLSALG ARENA SYD Stadenummer på vores ølbod er 11-204 Tlf. nr. til vores ølbod er under festivalen 30 69

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere