Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn"

Transkript

1 Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn Til havnepersonale og havnebestyrelser m.fl. uddannelseskatalog

2 Uddannelseskatalog 2013 Foreningen af Lystbådehavne I Danmark har hermed fornøjelsen at præsentere det nye og spændende kursusår for havnebestyrelser, havnefogeder og -assistenter. I foråret 2013 byder kursuskalenderen på to klassikere nemlig Jura og Forsikring i februar og i marts Introduktionskursus for nye havnefogeder o.l. På disse to kurser gennemgås bl.a. Standardreglementet og vi ser på samspillet med og betydningen af havnens eget reglement. Der er mange ting at lære, når man bliver ansat som leder af en havn eller er blevet medlem af en havnebestyrelse. Den basale viden kan du få gennem Introkurset, men også hvis du allerede har nogle år på bagen som havnefoged, er der viden at hente. I efteråret er der tre kurser på programmet. Det er Førstehjælp-genopfriskning, Brand, Redning og Sikker Havn samt et helt nyt kursus som vi har kaldt Markedsføring og Kundebehandling. De to første kurser sikrer, at vi alle er klar til at yde en førsteindsats ved personskader, brand eller andre ulykkeshændelser på havnen. Det kan redde liv og forhindre kostbare ødelæggelser. Dansk Førstehjælpråd anbefaler, at førstehjælp genopfriskes inden for hvert tredje år. Disse to kurser afvikles to på hinanden følgende dage og på samme sted. Der er således mulighed for at gennemføre begge kurser, hvor FLID er behjælpelig med at finde overnatning mellem dagene. I slutningen af 2013 afvikler vi for første gang kurset Markedsføring og Kundebehandling. En nyhed, som vi forventer os meget af. Hvordan prioriterer man ressourcerne til markedsføring? Kan det overhovedet betale sig at reklamere? Er den gode kundebehandling og -service reklame nok i sig selv, og - ikke mindst - hvad er god service egentlig? Det traditionelle Efterårsseminar afholdes 20. november i Fredericia. Med den store succes som FLIDs Havnemesse havde i 2011, vil vi i 2013 gentage messen i forbindelse med Efterårsseminaret. Som du kan se, tilbyder FLID igen i 2013 en række spændende og relevante uddannelsesmuligheder for ansatte og bestyrelser i de danske havne, og det er måske her på sin plads at gøre opmærksom på, at ansatte fra havne, der ikke er medlem af FLID, også har adgang til vore kurser. Vi håber, at du finder uddannelsesudbuddet spændende, og glæder os til at se dig på kursus. Vær opmærksom på at visse af de udbudte kurser ikke udbydes igen i Spring derfor til nu! Med venlig hilsen Uddannelsesudvalget Kursusoversigt 2013 Kursus Tid og Sted Side Jura og forsikring 6. februar 2013 Restaurant Navigator, Marselisborg Lystbådehavn, Århus Tilmeldingsfrist 8. januar 2013 Introduktionskursus 6. marts 2013 Kerteminde Sejlklub, Kerteminde Tilmeldingsfrist: 6. februar 2013 Førstehjælp - genopfriskning (inkl. indlæg om søredning) Brand, redning og Sikker Havn - elementær brand- og redningstjeneste Markedsføring og kundebehandling Efterårsseminar med havnemesse Tilmelding Gå ind på Klik på Uddannelse og herefter Tilmelding. Tilmelding til kurser er bindende og vil blive fulgt af faktura på kursusgebyret. Faktura sendes til havnen. Skriftlig afmelding refunderes således: Ved afmelding tidligere end 4 uger før kurset refunderes kursusafgiften 100%. Ved afmelding af deltagelse senere end 4 uger før kurset foretages der ikke refusion. 17. september 2013 Slagelse Brandskole, Korsør Tilmeldingsfrist: 15. august september 2013 Slagelse Brandskole, Korsør Tilmeldingsfrist 15. august november 2013 Restaurant Navigator, Marselisborg Lystbådehavn, Århus Tilmeldingsfrist: 11. oktober november 2013 Messe C, Fredericia Spørgsmål Eventuelle spørgsmål vedr. kurser, tilmelding m.m. rettes til sekretariatet eller de enkelte kursusansvarlige. FLIDs kursuskatalog kan rekvireres på sekretariatet eller downloades på Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Idrættens Hus, 2605 Brøndby, Tlf , fax , FLID har som mål, at udvikle og afholde kurser, der dækker de vigtigste videns- og færdighedsområder knyttet til havnedrift. Kurserne er unikke for lystbådehavne

3 Jura og forsikring 6. februar 2013 Hvad skal en lystbådehavn forsikre? Hvad er havnemyndighedens pligter i forsikringsmæssig sammenhæng? Hvornår er der tale om skyld? Indhold På kurset gennemgås de vigtigste juridiske og forsikringsmæssige forhold knyttet til driften af en lystbådehavn. Bl.a. gennemgås standardreglementet og vi kommer ind på, hvad havnefogeden juridisk set kan gøre med dette i hånden. Hvad skal man være opmærksom på, og hvilke procedurer bør følges? Vi ser på samspillet med og betydningen af havnens eget reglement/ordensregelsæt. Forsikringer: Hvilke forsikringer bør havnen tegne, og hvilke bør/skal bådejerne tegne? Hvordan er dækningsgraden? Dækker en bådansvarsforsikring skader på havnemateriel såsom broer forvoldt af både f.eks. i forbindelse med brand, påsejling m.m.? Hvad er erfaringerne med besigtigelse af havne og forsikringspolitikker/-checklister? Der indlægges også spørgetid, hvor kursisterne får lejlighed til at få vendt konkrete spørgsmål. Undervisere er personer fra Codan forsikring og advokatfirmaet Delacour Dania. Det forventes, at kursisterne efter kurset har opnået en basal viden om lystbådehavnes juridiske og forsikringsmæssige forhold. Deltagerne skal herefter være i stand til: - at kende behovet for og dækningsgraden af / begrænsninger ved forskellige forsikringer - at kende havnemyndighedens juridiske rettigheder og pligter - at gardere sig mod ubehagelige overraskelser som kunne følge af begrænset kendskab dels til forsikringer og deres dækning, dels juridiske forhold. Kursusansvarlig Eventuelle spørgsmål vedr. kurset, tilmelding m.m. rettes til kursusansvarlige: Jesper Højenvang, tlf , mail: Jura og forsikring Dato: 6. februar 2013 Tid: Kl Sted: Restaurant Navigator, Marselisborg Lystbådehavn, Århus Pris FLID-medlemmer: kr. Pris ikke medlemmer: kr. Tilmeldingsfrist: 8. januar

4 Introduktionskursus 6. marts 2013 Er du ny på jobbet som havnefoged/ -assistent? Er du ny i bestyrelsen eller føler du bare, at du ind imellem mangler viden i hverdagen? Så har du nu mulighed for at blive orienteret om de vigtigste forhold, faldgruber m.m. vedr. havnedrift og få nyttig viden med hjem. Indhold På kurset introduceres du til havnemyndighedens ansvarsområde herunder meldepligter og ansvar for vedligeholdelse, brand- og redningsudstyr, kraner m.m., havefogedens juridiske stilling og myndighedsområde herunder regler for bortvisning, tilbageholdelse og inddrivning af havnepenge. Man præsenteres også for de vigtigste love og bestemmelser, der relaterer sig til lystbådehavne, herunder Standardreglement for danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Det forventes, at kursisterne efter kurset er bredt orienteret om de væsentligste facetter ved jobbet og myndigheden som havnefoged/-assistent eller bestyrelsesmedlem. De vil vide, hvor de kan finde svar og viden om stort og småt i dagligdagen. Kursisterne får udleveret en kursusmappe med det gennemgåede stof. Den kan efterfølgende tjene som opslagsværk i dagligdagen. Kursusansvarlige Eventuelle spørgsmål vedr. kurset, tilmelding m.m. rettes til kursusansvarlige: John Hakmann, tlf , mail: Introduktionskursus Dato: 6. marts 2013 Tid: Kl Sted: Kerteminde Sejlklub, Kerteminde Pris FLID-medlemmer: kr. Pris ikke medlemmer: kr. Tilmeldingsfrist: 6. februar

5 genopfriskning Førstehjælp, genoplivning og hjertemassage 17. september 2013 af emnet. Vel er søredning ikke havnenes spidskompetence, men de kan Også med træning i brug af hjertestarter Er en person bevidstløs og er vedkommende måske samtidig faldet i havnebassinet er det afgørende vigtigt, at han/hun behandles hurtigt og korrekt. Indhold Kurset henvender sig til alle der i det daglige har kontakt til havnens brugere, gæster m.fl. og som ønsker at genopfriske tidligere indlærte førstehjælpskompetencer. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at førstehjælp opfriskes inden for hvert tredje år for at holde færdigheder og teknik ved lige. På kurset uddannes og trænes kursisterne således i genoplivningsteknik, hjertemassage og førstehjælp efter seneste guidelines. Kursisterne vil være i stand til at vurdere en given ulykkessituation og sætte ind med den rette behandling i de kritiske minutter inden ambulancen når frem. Idet mange havne efterhånden har eller påtænker at anskaffe en hjertestarter vil genoplivning med hjertestarter indgå som en del af kurset. Alle kursister får udleveret certifikat i hjertemassage og genoplivning. Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne: - anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter - yde hjerte-lunge-redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning - alarmere på det situationsbestemt rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede have forståelse af: - overlevelseskæden - de enkelte trins placering i den samlede rækkefølge af basal genoplivning. Spændende indlæg om søredning Dagens program krydres med et indlæg om søredning. Hvis nogen ved noget om søredning, i offentligt og privat regi i Danmark,(og i øvrigt også i Somalia) er det John Strøbæk, til daglig havnefoged i Dragør. John vil give en gennemgang være med til at fremme etablering af redningsstationer ved at give husly og plads. Og i dagligdagen er det jo tit havnene, der bliver kontaktet først ved ulykker og lignende til søs. Specielt hvis vi taler lystbåde, og ikke livstruende tilfælde, så et vist kendskab til dette område må være ønskværdigt. Kursusansvarlig Eventuelle spørgsmål vedr. kurset, tilmelding m.m. rettes til kursusansvarlige: Niels Arendal Jensen tlf , Tag flere kurser i rap Du har mulighed for også at tage kurset: Brand, redning og Sikker Havn 18. september 2013, og få lejlighed til ekstra erfaringsudveksling og samvær med dine kolleger. FLID er gerne behjælpelig med at pege på overnatningsmuligheder i området. Kontakt den kursusansvarlige og aftal nærmere Førstehjælp, genoplivning og hjertemassage genopfrisk. Dato: 17. september 2013 Sted: Slagelse Brand- og redningsskole, Korsør Tid: Kl Pris FLID-medlemmer: kr. Pris ikke medlemmer: kr. Tilmeldingsfrist: 18. august

6 Brand, redning og Sikker Havn 18. september 2013 På en lystbådehavn er potentialet for ulykker stort. Derfor er det vigtigt, at havnens personale og superbrugere bliver uddannet til at gribe ind med elementær brand- og redningsindsats, hvis uheldet indtræffer. Indhold - Ild, vand og skumsprøjt Dagens forløb tilrettelægges med teori og praktiske øvelser på Slagelse Brandskole i brandslukning med håndslukningsmidler kombineret med øvelser i lukkede rum med CO2 - og pulverslukkere. Om eftermiddagen er der praktiske øvelser i Korsør Lystbådehavn (demonstrationshavn i projektet: I Sikker Havn). Havnens sikkerheds- og redningsmateriel indgår i øvelser med redning og genoplivning af druknede figuranter herunder i brug af førstehjælpsudstyr og hjertestarter. Har I uddannede superbrugere på jeres havn? Når der sker en ulykke på havnen, kan der gå op til 15 min. før redningsberedskabet er fremme. Derfor er det vigtigt, at der på havnen findes personer, som kan yde den vigtige 1. indsats. På baggrund af erfaringerne fra I Sikker Havn - projektet anbefales det, at havnen hverver en række faste brugere, som sammen med havnefogeden, kan fungere som Superbrugere. Superbrugere skal være i stand til at yde en 1. indsats ved ulykker på havnen, som f.eks. at redde bevidstløse op fra havnebassinet, eller slukke en mindre brand. Kurset er skræddersyet til formålet og henvender sig til havnens personale, bestyrelsesmedlemmer, superbrugerne og andre der ofte færdes på havnen. Kurset er dermed et must for alle havne som følger eller påtænker at følge Sikker Havn anbefalingerne. Målet med kurset er at bibringe deltagerne tilstrækkelig viden og praktisk færdighed til at kunne foretage en 1. indsats ved uheld på en lystbådehavn. Kursisterne får udleveret certifikat (certifikatet opfylder bl.a. også de krav, der stilles ved drift af camping-/ autocampingplads). Kursusansvarlig Eventuelle spørgsmål vedr. kurset, tilmelding m.m. rettes til kursusansvarlige: Niels Arendal Jensen, tlf , mail: Brand, redning og Sikker Havn Dato: 18. september 2013 Tid: Kl Sted: Slagelse Brand- og redningsskole, Korsør Pris FLID-medlemmer: kr. Pris ikke medlemmer: kr. Tilmeldingsfrist: 15. august Tag flere kurser i rap Du har mulighed for også at tage kurset: Hjertemassage Genopfriskning den 17. september, og få lejlighed til ekstra erfaringsudveksling og samvær med dine kolleger. FLID er gerne behjælpelig med at pege på overnatningsmuligheder i området. Kontakt den kursusansvarlige og aftal nærmere

7 Markedsføring og kundebehandling 12. november 2013 I takt med at havnene oplever faldende indtægter fra gæstesejlere og fastliggere, stiger behovet for at tænke nyt for at vende udviklingen. Det be tyder bl.a. at havnene i langt højere grad end tidligere har behov for at gøre sig attraktive og fortælle omverdenen herom gennem markeds - fø ring. Men hvordan gøres det i praksis? vurdering af en virksomhed eller en lystbådehavn. Markedsføring kan ikke konkurrere med en kundes konkrete oplevelse af betjening, af et opkald eller af den måde, en havn f.eks. håndterer reklamationer på. På kurset vil der dagen igennem være fokus på havnens service og markedsføringsmuligheder og ikke mindst deres indbyrdes sammenhæng. Kurset giver dig konkrete forslag til: - hvordan du kan arbejde med at forbedre eksisterende serviceydelser og udvikle nye - hvordan du kan tilrettelægge og designe attraktive kundeoplevelser - hvordan du kan arbejde med markedsføring af havnen og hvilke markedsføringskanaler og virkemidler - der med fordel kan gøres brug af. Kursusansvarlig John Hakmann, tlf , mail: Indhold Hvordan kan man som havn skille sig ud i forsøget på at tiltrække sig flere og måske nye kundegrupper via markedsføring? Og hvordan hænger det sammen med de oplevelser og den service sejlerne rent faktisk får i havnen? En vigtig pointe er, at en stærk differentiering og positionering ikke skabes af det en havn siger men af det den gør! Serviceoplevelser spiller en uhyre central rolle for en kundes opfattelse og Der vil være eksempler på nye og anderledes oplevelser/services i havnene, som kan skabe værdi for kunderne, ligesom der lægges op til debat bl.a. om nye måder at tænke priser på, og om havnefogedens fremtidige rolle f.eks. som turistguide? Oplægsholderne er bl.a. Søren Bechmann, servicedesigner og forfatter til bogen: Service er marketing, som udkom på Gyldendal Business i Bogen blev kaldt en af de vigtigste ledelsesbøger, som er skrevet på dansk. i Berlingske Tidende. Markedsføring og kundebehandling Dato: 12. november 2013 Tid: Kl Sted: Restaurant Navigator Marselisborg Lystbådehavn, Århus Pris FLID-medlemmer: kr. Pris ikke medlemmer: kr. Tilmeldingsfrist: 11. oktober

8 Vi tænker i helheder Efterårsseminar og FLIDs Havnemesse 20. november 2013, Messe C, Fredericia HUNDIGE HAVN Efterlysning af gode emner Efterårsseminaret 2013 er ved redaktionens afslutning under planlægning. Seminaret tilrettelægges af FLID og Netværk HAVN, der allerede nu er i gang med at finde gode og spændende emner til indslag i seminaret. Herved kan du være med til at sikre et spændende og engagerende Efterårsseminar. Nærmere information om seminaret udsendes til medlemmerne i løbet af sommeren. I forbindelse med efterårsseminaret afholdes FLIDs store Havnemesse, som sidst den blev afholdt i 2011, var en kæmpesucces både blandt deltagerne i seminaret og hos udstillerne. SVANEMØLLEHAVNEN Hvis du har en god ide til et emne eller et område, som du kunne tænke dig at høre mere om, bedes du kontakte Jesper Højenvang, tlf , mail: TEGLVÆRKSHAVNEN ÅLBORG HAVNEBAD FLIDs Uddannelsesudvalg: John Hakmann, formand, tlf , Niels Arrendal Jensen, tlf , Jesper Højenvang, FLID, tlf , Tlf.: Havneentreprenør, Flydebroer 15 Faste broer, Rammening

9 16

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Fl d & Fakta marts 2011 Årgang 12, nr. 1 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Ny redningsstige I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Danmarks første officielle autocamperplads

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby FL D & FAKTA MARTS 2013 ÅRGANG 14, NR. 1 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF LYSTBÅDEHAVNE I DANMARK Lav en strategiplan Ministeren ønsker ikke at hjælpe havnene Revision af standardreglement Bedste havnegrill

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Velkommen. God læselyst. Redaktion HR og Kommunikation. Design og layout Uwe Jahn. Forsidefoto Nicolas Egedorf. Oplag 2.

Velkommen. God læselyst. Redaktion HR og Kommunikation. Design og layout Uwe Jahn. Forsidefoto Nicolas Egedorf. Oplag 2. Kurser 2014 Velkommen...til DAB s kursuskatalog for 2014. I de DAB administrerede boligselskaber betragtes uddannelse som en vigtig faktor i forhold til at fastholde og motivere såvel medarbejdere som

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Kurser Efterår 2013. Efteråret byder på nye kurser. www.oplevelsernesacademy.dk. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION

Kurser Efterår 2013. Efteråret byder på nye kurser. www.oplevelsernesacademy.dk. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION Efteråret byder på nye kurser Kurser Efterår 2013 Efteråret byder på nye kurser Nu er det igen blevet tid til at tage på kursus og tid til at lære nyt. Vi har i år planlagt en række gode kurser, hvor du

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 3 2013. 20% rabat ved tidlig kursustilmelding

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 3 2013. 20% rabat ved tidlig kursustilmelding Nr. 3 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Ny lederuddannelse skræddersyet til byggeriet 20% rabat ved tidlig kursustilmelding Kig fremad

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager. Egons hjørne. Social arbejdsdag på havnen Velkommen!

Nyhedsbrev. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager. Egons hjørne. Social arbejdsdag på havnen Velkommen! Nyhedsbrev Foreningen Kulhuse Havn. Juni 2007. Nummer 10. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager Siden sidste nyhedsbrev i december 2006, er der afholdt generalforsamling samt foregået en hel

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere