Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A"

Transkript

1 den 19. februar 2014 Side 1 af BIG 1705 / Lejer : :00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar 2014 kl. 19:00 i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde. 3. Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 til orientering. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for perioden 1. juli 2014 til 30. juni Indkomne forslag Forslag A. Forslag om udvidet åbningstid på ejendomskontoret. Forslagsstiller: Torben Lohfert. Forslag B. Forslag om etablering af flere parkeringspladser. Forslagsstiller: Torben Lohfert. Forslag C. Forslag om forbedret hygiejne i skralderummene / uddeling af skraldeposer. Forslagsstiller: Birthe & Roger Hollington. Forslag D. Forslag om oplysning vedrørende udgifter og indtægter i forbindelse med en eventuel beslutning om renovering af ejendommen. Forslagsstiller: Stig Mårtensson. Forslag E. Forslag om etablering af petanquebane. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen.

2 Side 2 af 5 Forslag F. Forslag om samarbejde/samdrift mellem Sorgenfrivang 1 og Sorgenfrivang II. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen. 6. Valg af formand. På valg er Ib Larsen 7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Ulla Buchwald Larsen. Desuden er der valg til yderligere én bestyrelsespost for en 2 årig periode, samt én bestyrelsespost for en 1 årig periode. 8. Valg af to suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer/suppleanter. t har tidligere besluttet, at afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til selskabets repræsentantskab. 10. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

3 Side 3 af 5 Sorgenfrivang I Abildgaardsvej 2-30, Grønnevej , Ligustervænget 2-24, Løvgårdsvej Virum Bestyrelsesforhold Afdelingsbestyrelsen består af: Ib Larsen - formand Yvonne J.A.M. Engsig - næstformand Stephanie April Wiedekam Frank Jacobsen Ulla Buchwald Larsen Bemærkninger til regnskabet for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Periodens resultat udviser et overskud på kr Dette fordeles således, at kr overføres til udligning af opsamlet underskudssaldo og kr , anvendes til nedbringelse af lån af egne midler. Følgende forhold har påvirket årets driftsresultat: Lyngby-Taarbæk Kommune har fra kalenderåret hævet grundskyldspromillen fra 21,00 til 22,95. Dette har afstedkommet en samlet stigning på 5 % i forhold til det budgetterede. Vandafgiften er budgetteret med en pris på 59 kr. pr. m 3. Den faktiske pris er 50,23 kr. pr. m 3, hvilket giver en samlede besparelse på kr Derudover har der samtidig været et lave vandforbrug. Forsikringer er faldet med 6 % i forhold til det budgetterede. Renholdelse. Der har været større funktionæromkostninger end forventet. Almindelig vedligeholdelse. Der har været større udgifter til bygning end budgetteret på kr Ydelse på lån er blevet kr lavere en budgetteret. Budgettet i 2013/14 er tilrettet. Indtægter: På grund af fald i rentesatsen er der budgetteret med større rentegevinst end afdelingen faktisk har fået. Saldoen på afdelingens henlæggelser til imødegåelse af fremtidige tab på fraflyttere andrager kr Henlæggelserne skal ses i sammenhæng med afdelingens til-

4 Side 4 af 5 godehavender hos fraflyttere på kr Pr. 30. juni 2013 har afdelingen udlagt egne midler på kr til finansiering af køkkenmodernisering, legeplads, motionsrum, badeværelsesudskiftning og altanudskiftning. Udlægget til køkken- og badeværelsesmodernisering afregnes som 10-årige individuelle lejetillæg. Driftsforhold Ud over den i afdelingen løbende ind- og udvendige vedligeholdelse, der typisk omfatter den daglige renholdelse samt reparation eller udskiftning af tekniske installationer, vandhaner, sanitetsudstyr, belysning og fællesarealer samt reparation af maskiner, skal det nævnes at: Rubow arkitekterne afleverede rapport på tilstandsvurdering, og der blev efterfølgende afholdt møde med afdelingsbestyrelsen, DAB og arkitekt. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med projektforslag med hensyn til isolering af alle lofter udskiftning af alle vinduer til 3-lags ruder - hulmursisolering hvor det kan lade sig gøre isolering af træpartier på altanside reparation af faste altankasser udskiftning af radiatorer på altansiden maling af altaner. DAB anbefaler, at der arbejdes videre med alle punkterne i rapporten inkl. inddækning af altaner. Rubow arkitekterne har den udarbejdet en overslagsberegning på de forventede udgifter samt forventede energibesparelser på de forskellige tiltag. Kenneth Lindblad udskiftede tagrender og nedløb til zink blok A Grønnevej for kr Malerfirma Jan Velling har malet trappeopgange for kr Bemærkninger til budgetforslag for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Budgetforslaget indeholder en stigning i huslejen på 2,61 %, svarende til kr Flere forhold har haft indvirkning på budgettet. Af disse bør følgende specielt fremhæves: Konto 106 ejendomsskatter. Her er indlagt en stigning på 3,5 %, svarende til den maksimale grundskatteloftsværdi. I budgetforslaget medfører dette en merudgift på kr Det skal dog bemærkes at beløbet i henhold til lovgivningen er det maksimalt mulige dvs. det kan i praksis vise sig at udgiften bliver mindre. Konto 109 renovation. Som det fremgår er der indlagt en besparelse på kr Besparelsen skyldes dels at den kommunale renoveringsafgift falder fra kr pr. lejemål i indeværende budgetår, til maksimalt kr pr. lejemål i budgetforslaget. Desuden er det forventede forbrug til ekstra renovation reduceret med kr i forhold til indeværende budgetår.

5 Side 5 af 5 Konto 112 bidrag til boligorganisationen. Beløbet foreslås hævet med kr i forhold til nuværende niveau. Dette pga. en stigning i udgiften til administration (fra kr i indeværende budget, til kr i budget ). Desuden er der budgetteret med et bidrag på kr til selskabets arbejdskapital. Konto 118 særlige aktiviteter. Her er indlagt en besparelse på kr , fordi det har været muligt at reducere udgifterne i forbindelse med driften af selskabslokalet (beboerhuset) fra kr i indeværende budgetår til kr i budgetforslaget. Til gengæld er der indlagt en forventet stigning i udgifterne til fællesvaskerierne på kr (stigende fra kr til kr ). Konto henlæggelser. Som det fremgår, er der i budgetforslaget indlagt en stigning på kr dette med henblik på at tilpasse afdelingens økonomi med de vedligeholdelsesopgaver, der pt. er indlagt i 10-års vedligeholdelsesplanen. Der henvises i øvrigt til vedlage drift & vedligeholdelsesoversigt.

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243 Frydenlunds Allé B Torsdag 1012 og 1317 Fredag lukket Mandagonsdag 101209 1315 Dagsorden: AFDELINGSMØDE 4. september2012 Telefon 8938 2000 CVR 59645013 8210 Aarnus V AlmenBo Aarhus [menbo 2. Godkendelse

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 26. august 2009 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 60 Hyldespjældet Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 60 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 35 den 24. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anne-Line Schmidt Signe Bjerremand

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 8% Henlæggelse/ Opsparing 41% Faste udgifter 24% Variable udgifter 27% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

rlmenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Torsdag den 30. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 37

rlmenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Torsdag den 30. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 37 Frydenlunds Allé 8 Fredag lukket Torsdag 101209 1317 Kontortid 6. Eventuelt Dagsorden: REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE 23. august2012 CVR 59645013 wwwalrnenboaarhus.dk post@almenboaarhus.dk Telefon

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet

Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet Afdelingsbestyrelsen udsender hermed sin skriftlige beretning forud for beboermødet onsdag den

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere