klasse skoleåret 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "klasse skoleåret 2013/2014"

Transkript

1 klasse skoleåret 2013/2014 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE& PRIVATSKOLERNe I aarhus

2 10. klassehæftet for skoleåret 2013/2014 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge Redaktion: Pædagogik og Integration Oplag: 4000 Foto: Ulla Rose Andersen Grafisk tilrettelæggelse: CDR-Forlag Tryk: Grafisk Service, Aarhus Kommune Hæftet uddeles gratis til alle elever på 9. årgang i Aarhus Kommune Enkelte hæfter kan rekvireres hos Aarhus Kommune, Børn og Unge, tlf: AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus

3 10. klasse i Aarhus Kommune Troværdighed og Professionalisme Sammenhæng og Helhed Udvikling, Udfordring og Forankring På de følgende sider kan du finde informationer om 10. klasse i Aarhus Kommune. Undervisningen foregår på et 10. klassecenter, hvor der er elever fra skoler i hele byen. I Aarhus har vi 4 centre, hvor der tilbydes 10. klasse. Derudover tilbydes særligt tilrettelagt 10. klassetilbud. Bagest i hæftet er der faktabokse og informationssider fra centrene, hvor du får et hurtigt overblik over de forskellige 10. klassetilbud. Derudover er der henvisning til 10. klassecentrenes hjemmesider med mere udførlige informationer for skoleåret 2013/2014. Uddannelse er afgørende for at kunne tage del i arbejdsog samfundslivet. Derfor er der i disse år meget fokus på, at man skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Som ung i dag skal man kunne bevare overblikket og holde hovedet koldt for at finde vej i de mange forskellige tilbud og muligheder. 10. klasse er for dig, der har brug for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring. Du tilbydes et spændende og lærerigt år hvor, du kan møde nye kammerater og lærere vælge temaer og fag, der passer til dine forudsætninger og behov og som ruster dig til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Undervisningen er sammensat så den retter sig mod både Erhvervsuddannelserne dvs. Teknisk Skole, Handelsskolerne, Social- og Sundhedsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser dvs. Det almene gymnasium (STX), HF, HHX og HTX. Der anvendes undervisningsmetoder, der tilgodeser både unge med særlig flair for praktisk arbejde og unge med mere fokus på det boglige. I Aarhus Kommune tilbyder vi et 10. klassetilbud, der afspejler den mangfoldighed og forskellighed, der kendetegner byens unge. Du kan også vælge at kombinere 10. klasseforløbet så man de første 20 uger er elev på et 10. klassecenter og de efterfølgende 20 uger er elev på en erhvervsuddannelse. Læs mere inde i hæftet under overskriften skoleforløb / Erhvervslinjen og spørg din UU-vejleder. 10. klasse er således helt i tråd med de krav og forventninger, der er på ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at du bruger tid på at indsamle informationer og tænke tingene godt igennem, før du træffer dine valg. Tal med dine forældre, lærere og UU-vejleder undervejs. God arbejdslyst og held og lykke med 10. klasse og din videre uddannelse. Vi har tilrettelagt vores 10. klassetilbud, så du får den bedst mulige start på din videre færd i uddannelsessystemet Januar 2013 Lotte Henriksen Børn og Ungechef AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus 3

4 Om uddannelsen Den overordnede målsætning for 10. klasse er gennem faglige udfordringer og succesoplevelser at fungere som springbræt til en ungdomsuddannelse og til et godt og aktivt voksenliv. Der lægges derfor stor vægt på at skabe en kombination af høj kvalitet i undervisningen og trygge og udfordrende ungdomsmiljøer, der fremmer den enkelte elevs faglige og personlige udvikling samt den indbyrdes forståelse mellem eleverne. 10. klasse har de meget klare målsætninger, at du opnår: en forbedring af dine faglige kundskaber at blive afklaret med hensyn til dit valg af ungdomsuddannelse Formålet med 10. klasse i Aarhus Kommune er at skabe et godt fundament for at du kommer videre med en ungdomsuddannelse For at leve op til formålet og ikke mindst for, at du får et godt og udbytterigt skoleår, er det vigtigt at du: Møder skolen og dine kammerater med en positiv indstilling og en god vilje til at gøre en indsats Er parat til at udnytte dine evner og muligheder bedst muligt Deltager aktivt og engageret 4 AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus

5 På 10. klassecentrenes hjemmesider (se faktabokse bagest i hæftet) kan du orientere dig yderligere om dine valgmuligheder med hensyn til temaer og fag. Kontakt UU-vejlederen for yderligere oplysninger om forløbene på 10. klassecentrene Din UU-vejleder kan informere nærmere om ordningen. Uddannelsesplanen danner grundlag for undervisningens tilrettelæggelse, så du både fagligt og personligt opnår det bedste resultat af 10. klasse og får en god overgang til en ungdomsuddannelse. Derfor er det vigtigt, at du sammen med din UU-vejleder tydeligt beskriver i din uddannelsesplan, hvad du vil opnå med undervisningsforløbet i 10. klasse. Husk at 10. klasse er din indgang til dit videre uddannelses- og arbejdsliv. Sammen med de obligatoriske fag medvirker dine valg til, at dit 10. skoleår bliver et år, hvor du både udvikler dig fagligt bliver mere parat til at vælge din videre uddannelse, men også får dyrket dine interesser. 10. klasse er bygget op efter følgende model Undervisningen i 10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del. Den obligatoriske del indeholder obligatoriske fag, obligatorisk selvvalgt opgave og obligatorisk brobygning. Den valgfri del indeholder tilbudsfag og andre undervisningsaktiviteter samt frivillig brobygning til forskellige ungdomsuddannelser. Undervisningen i 10. klasse er et tilbud til elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 10. klasse er også et tilbud til de unge, der eventuelt falder fra en påbegyndt ungdomsuddannelse AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus 5

6 20-20 skoleforløb / erhvervslinjen Du har også mulighed for at tage 10. klasse efter modellen, der betyder, at du går i skole på et 10. klassecenter de første 20 uger. De efterfølgende 20 ugers undervisning frem til sommerferien foregår på en erhvervsuddannelses grundforløb. Du får en direkte overgang til en erhvervsuddannelse i løbet af 10. klasseforløbet og får derved mulighed for at afslutte 10. klasse og eventuelt dele af et grundforløb på en erhvervsuddannelse. Hvis du er interesseret i og har et ønske om en erhvervsrettet ungdomsuddannelse er skoleforløb et godt springbræt for dig du behøver ikke nødvendigvis være en super m/k på alle de skolefaglige områder Hvis du ønsker at gennemføre 10. klasse efter skoleforløbet / Erhvervslinjen er det en betingelse at du er elev på Center 10 Aarhus High School Efter optagelse på skoleforløbet sammensættes undervisningsplanen i samråd mellem 10. klassecentret, UU-vejlederen og dig selv og uddannelsesinstitutionen. 6 AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus

7 Du kan tage 10. klasse efter modellen på Center 10 Aarhus High School Følgende erhvervsuddannelser deltager i skoleforløbet / Erhvervslinjen: Aarhus Tech: læs mere på Aarhus Købmandsskole: læs mere på Aarhus Social- og Sundhedsskole: læs mere på Jordbrugets Uddannelsescenter: Læs mere på AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus 7

8 Uddannelsesparathed I løbet af 10. klasse bliver det vurderet om du er uddannelsesparat til gymnasiet eller erhvervsuddannelse. Din UU-vejleder vil informere mere herom i løbet af 10. skoleår. Obligatoriske fag Dansk, matematik og engelsk. Tilbudsfag Tysk, fransk, fysik/kemi samt en række fag, der fastlægges af det enkelte 10. klassecenter. Se centrenes hjemmesider eller kontakt UUvejlederen for yderligere oplysninger I faktaboksene bagest i hæftet og på skolernes hjemmesider kan du finde flere informationer om de forskellige temaer Her kan du også læse om 10. klassecentrenes samarbejde med de forskellige ungdomsuddannelser i Aarhus Obligatorisk selvvalgt opgave I 10. klasse skal der laves en obligatorisk selvvalgt opgave. Opgaven skal have udgangspunkt i din uddannelsesplan og bedømmes med en skriftlig udtalelse og / eller en karakter. Temaer 10. klassecentrene tilbyder ud over obligatoriske fag og tilbudsfag også en række temaer. Læs mere i skolernes faktabokse bag i hæftet. Brobygning Den obligatoriske brobygning udgør 2 uger for et helårs 10. klasseforløb og en uge for et kortere forløb. Der skal brobygges til mindst to forskellige uddannelser, eller du kan vælge at kombinere en uges brobygning med en uges ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. 8 AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus

9 Ud over den obligatoriske brobygning kan du deltage i op til fire ugers frivillig brobygning. Din UU-vejleder kan give flere oplysninger om muligheder og retningslinjer. Et brobygningsforløb giver dig mulighed for at stifte bekendtskab med en eller flere ungdomsuddannelser. Betegnelsen dækker over særligt tilrettelagte undervisningsforløb, hvor man deltager i undervisningen på en ungdomsuddannelse Der kan brobygges til alle ungdomsuddannelser Øvrige aktiviteter Der arrangeres ofte forskellige andre aktiviteter som supplement til undervisningen i løbet af 10. klasse f.eks. skolerejser. Det er den enkelte skole, der tilrettelægger omfanget af disse aktiviteter. Vær opmærksom på, at der kan forekomme egenbetaling i forbindelse med skolerejserne. Deltagelse i skolerejser mv. er frivillig. Skolerne tilrettelægger undervisning for de elever, der ikke deltager. Prøve Ved afslutningen af 10. klasse kan du tilmelde dig 10. klasseprøven (FS10) som helårsforløb eller halvårsforløb. Der er mulighed for at aflægge alle 10. klasseprøverne eller aflægge 10. klasseprøver i udvalgte fag. Du har desuden mulighed for at aflægge en eller flere af Folkeskolens Afgangsprøver (FSA) i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/ kemi. Læs mere på skolernes hjemmesider AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus 9

10 Du kan også vælge at kombinere prøverne, så du aflægger 10. klasseprøver i et eller flere fag og kombinerer det med en eller flere af FSA-prøverne i andre fag. Du tilmelder dig halvårsprøve via Uddannelsesplanen, som bliver udarbejdet i starten af 10. klasse. Hvis du ønsker at gå op til halvårsprøven er det en betingelse, at du er elev på Center 10 Aarhus High School, da det er her prøven afvikles Kontakt din UU-vejleder for nærmere information Vejledning UU-vejlederen kan give dig råd og vejledning om, hvad der er bedst for dig med hensyn til dit videre uddannelsesforløb. Din uddannelsesplan skal være præcis og udførlig, da den bruges i forbindelse med optagelse til 10. klasse Tilmelding Tilmelding til 10. klasse sker via optagelse.dk Din UU-vejleder vil informere dig nærmere om proceduren. Tilmeldingsfrist: 1. marts 2013 (Bemærk: Den enkelte skole / UU-vejleder kan have valgt en tidligere ansøgningsfrist, så de har tid nok til den efterfølgende administration. Din vejleder vil give besked, hvis det er tilfældet.) 10 AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus

11 Senest den 3. maj 2013 modtager du besked fra det 10. klassecenter, du er optaget på Når du tilmelder dig til 10. klasse er du sikret et 10. klassetilbud i Aarhus Kommune på et af centrene eller det særligt tilrettelagte tilbud Hvor du præcist kommer til at gå afhænger af dine prioriteter / ønsker og hvor der er plads. Det er vigtigt at du angiver mere end et ønske på din tilmelding! Styregruppen for 10. klasse afgør hvordan eleverne skal fordeles Hvis du ikke kan få opfyldt din første prioritet, vil dine efterfølgende ønsker blive opfyldt bedst mulig Din 2. prioritet sikrer dig, at du selv får bedre indflydelse på hvilket 10. klassecenter du tilbydes hvis du ikke kan få opfyldt din første prioritet Hvis du ønsker skoleskift til et andet 10. klassecenter, er det kun muligt, hvis der er ledige pladser. Din UU-vejleder eller klasselærer vil give dig nærmere besked om de praktiske forhold. AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus 11

12 esaa (elite sports akademi aarhus) kombinerer din uddannelse med din elitesportskarriere Er du elitesportsudøver og ønsker at kombinere din uddannelse med din sport, kan 10. esaa på Rundhøjskolen være en mulighed for dig. Hvis du bliver en del af 10. esaa, får du mulighed for at morgentræne to gange om ugen i en lang række sportsgrene kombineret med bl.a. styrketræning, kurser og fysioterapiordning. For at blive optaget på 10. esaa skal du søge om sportslig godkendelse gennem din klub. Ansøgningsfristen for sportslig godkendelse er tirsdag den 1. februar 2013 og du vil modtage svar på din ansøgning senest den 25. februar Hvis du bliver sportsligt godkendt, er du sikret en plads i 10. esa, men du skal stadig søge optagelse i 10. klasse via optagelse.dk senest den 1. marts Se mere på www. esaa.dk, hvor du også finder ansøgningsskemaet eller på Rundhøjskolens hjemmeside. 12 AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus

13 Privatskoler Der er fem privatskoler i Aarhus, der tilbyder 10. klasse. Der er ikke noget ansøgningsskema til privatskolerne. Hvis du er interesseret i optagelse, skal du henvende dig direkte til skolen. Se faktaboksene bagest i hæftet. På de næste sider finder du en samlet oversigt over 10. klassetilbuddene i Aarhus Kommune Som du vil kunne se er der mange forskellige temaer på 10. klassecentrene Uanset hvilket center og temaer du vælger, skal du huske på, at det hele skal føre til den ungdomsuddannelse, der er den rigtige for lige netop dig Hvis du vil vide mere kontakt din egen UU-vejleder tjek faktaboksene og centrenes egne sider og / eller find yderligere informationer på skolernes egne hjemmesider om undervisning/temaer mv. deltag i orienteringsmøderne om 10. klasse (tid og sted finder du i faktaboksene og på skolernes hjemmesider) ring til et 10. klassecenter eller en skole med særlig tilrettelagt 10. klassetilbud og få yderligere information Se faktaboksene bagest i hæftet Alle centre og temaer retter sig et videre forløb på en ungdomsuddannelse uanset om det er en erhvervsuddannelse, alment gymnasium, HHX, HTX eller HF AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus 13

14 Er du frisk på et sjovt, aktivt og lærerigt Vi hjælper dig til at få den uddannelse, du drømmer om skoleår? Rundhøjskolen er den eneste idrætsskole i Aarhus Skolen ligger i Højbjerg og har cirka 600 elever fra klasse. Ud over sin profil som idrætsskole, som berører alle skolens elever, er skolen kendt for at være hjem for en række elite sportsklasser, en del af ESAA. Rundhøjskolens motto er: Hvor man trives, lærer man. Vi lover dig et fantastisk skoleår, hvis... Motion er godt Vi mener, støttet af forsk ning, at motion er godt ikke alene for indlæring, men for hele vores velvære. Vi har derfor indrettet vores skole, så den lægger op til bevægelse og sørget for, at alle elever fra 0. til 9. klasse har en times idræt/ bevægelse hver dag. Vores idrætslinjer i 10. klasse har også 5 ugentlige idrætstimer, mens vores På vej linjer har idræt som et valgfag. Rundhøjskolens mål er og har altid været, at de unge får den uddannelse, som de drømmer om. Hvis du som 10. klasse elev kommer med den rette indstil ling og lever op til det i dagligdagen, lover vi dig et fantastisk skoleår med stort fagligt udbytte. På Rundhøjskolen har vi nogle simple, men klare forventninger til vores 10. klasseelever: Du skal have et personligt mål med at gå i 10. klasse Du skal være åben og imødekommende, både over for personale og over for elever Du skal udvise interesse for skolen og for den valgte linje Du har ambitioner og er motiveret for uddannelse, men har måske brug for hjælp til: Fokus på gode arbejdsvaner, opfølgning og målrettethed Afklaring i forhold til videre uddannelsesvalg Arbejde med uddannelsesparathed, det vil sige møde hver dag til tiden, deltage aktivt i timerne, lave lektier, samarbejde, sociale kompetencer (respekt for andre, indgå i et fællesskab)

15 Vælg mellem disse 10. klasse-temaer På vej mod gymnasial uddannelse En linje for dig der er næsten klar til at starte i gymnasiet, men måske mangler at blive lidt mere moden eller forbedre en eller to karakterer. På vej mod teknisk erhvervsuddannelse En linje for dig der på vej mod en erhvervsuddannelse, men ikke er helt klar til at starte på teknisk skole. På vej mod butik/handel En linje for dig der på vej mod en uddannelse med beskæf tigelse i butik/handel, men ikke er helt klar til at starte på HG. Multisport-linjen med adventure/oplevelser En linje for dig der ønsker, at de boglige fag bliver suppleret med store mængder af idræt, blandt andet boldspil, motion, cykling og overlevelsestur. Samarbejde med ungdomsuddannelserne 10. klassecenter Rundhøjskolen har lavet en lang række samarbejds aftaler med forskellige ungdoms uddannelser, blandt andet Viby Gymnasium (STX og HF), Handelsgymnasiet (HHX) i Viby, Teknisk Gym nasium (HTX) i Viby samt Århus Købmandsskole (HG) i Viby. Formålet med samarbejdet er, at eleverne dels kan afklare, om en ungdomsuddannelse er den rigtige og dels være ekstra forberedt, når den pågældende uddannelse på begyndes efter 10. klasse. Krop og træning En linje for dig, der er optaget af at holde dig selv i form, og som går op i, hvad du spiser. Håndboldlinjen En linje for dig, der ønsker, at de boglige fag bliver suppleret med højt kvalificeret håndboldtræning. ESAA-linjen (Elite Sports Akademi Aarhus) En linje, hvor idrætsudøvere kan få lov til at dyrke deres sport på højt niveau, uden at det går ud over deres skolegang. Kræver sportslig godkendelse fra ESAA. Informationsmøde Kom til vores informations møde for kommende 10. klasseelever onsdag 23. januar 2013 kl. 19 i skolens store hal. Indgang via skolens hovedindgang mod Holmevej. Uddannelsesdag I vores På vej klasser er tirsdag sat af som uddannelsesdag. Det er denne dag, vi hjæl per dig med at se frem i dit uddannelses forløb og hjælper dig med at blive afklaret. Undervisningen foregår enten på skolen eller ude i byen ved vores forskellige samarbejdspartnere. RUNDHØJSKOLEN Holmevej 200, 8270 Højbjerg

16 Sammen med uddannelse, og Din lokale efterskole Center-10 Aarhus High School Vi vil være anderledes På Center-10, Aarhus High School har vi store ambitioner for vores elever. Et år på Center-10 er første skridt i din ungdomsuddannelse i fællesskab med 400 andre unge fra Aarhusområdet. Vi styrker din faglighed, men giver dig også mulighed for at dyrke dét, du brænder mest for. Vi tror på, at man lærer bedst, hvis det samtidigt er sjovt. Derfor lægger vi også stor vægt på fællesskabet og på det tætte samarbejde med ungdomsuddannelserne. Bliv en del af et unikt ungemiljø En stærk start på din ungdomsuddannelse Center-10, Aarhus High School tilbyder dig målrettet undervisning alt efter dine planer for en ungdomsuddannelse. Du kan vælge mellem tre indgange: Den gymnasiale studieretning, den erhvervsrettede studieretning og den fleksible studieretning. Studieretningerne er målrettet din fremtid efter 10. klasse, og vi samarbejder intensivt med de forskellige uddannelser. Den gymnasiale studieretning er for dig, som ved, at du vil videre på en gymnasiel uddannnelse, mens du skal vælge den erhvervsrettede studieretning, hvis du vil videre på erhvervsuddannelserne. Et år på Center-10, Aarhus High School er første skridt i din ungdomsuddannelse. Den fleksible studieretning er for dig, der endnu ikke har valgt. Vi hjælper dig med at blive afklaret gennem aktiviteter som erhvervspraktik, brobygning, virksomhedsbesøg, samtaler med din kontaktlærer og UU-vejlederen. Vores tætte samarbejde med ungdomsuddannelserne giver dig også mulighed for at få undervisning af lærere fra de forskellige uddannelser.

17 Center -10 Aarhus - High School Efterskole uden senge Center-10 er mere end en skole. Med en lektiecafe og mulighed for at bruge skolen efter skoletid er Center-10 mere end en skole. Vi prioriterer det sociale fællesskab, som blandt andet Introcamp og studietur er vigtige ingredienser i. Vi skal nå meget sammen, så det er vigtigt, at vi kender hinanden. Derfor forventer vi også, at du bringer dig selv i spil og tager medansvar både fagligt og socialt. UU-vejlederen og dine forældre målretter du din skole mod den ønskede du sammensætter selv dit skema som hen over året vil være meget fleksibel.

18 sammensæt dit eget skema Skab din egen profil. Nogle fag er obligatoriske, andre vælger du selv. De obligatoriske fag er dansk, matematik, engelsk og medborgerskab (cirka 2/3 del af skoletiden). Derudover kan du kan frit vælge mellem 16 linjefag (cirka 1/3 del af skoletiden), ligesom du har tre valgfag at vælge imellem. Sammen med UU-vejlederen og dine forældre målretter du din skole mod den ønskede uddannelse, og du sammensætter selv dit skema. Undervisningen vil være afvekslende: Vi arbejder både projektorienteret, med klasseundervisning, individuel undervisning, gruppearbejde, niveaudelt undervisning, praktiskorienteret undervisning med mere. Sådan vælger du: Erhvervsrettet studieretning Aarhus TECH, hg, SOSU m.fl Gymnasiel studieretning STX, HHX, HTX, HF obligatoriske fag Dansk Engelsk Matematik Medborgerskab Kontaktlærertid Fleksibel studieretning Base i Homeroom Din hjemmebane. På Center-10, Aarhus High School vil du få en fast kontaktlærer, som du kan spørge til råds om stort og småt. Du vil også blive tilknyttet et Homeroom med cirka 25 andre unge. Homeroom et er din faste sociale base gennem skoleåret. linjefag 0.G. - stx, hf, htx og hhx film & medier adventure - dykning naturfag gastronomi mad & sundhed kunst & design fodbold fitness/sport & sundhed musik dans og teater mennesker mødes international samfund & kultur 20/20 - Erhvervslinjen teknisk/praktisk erhvervsrettet pigeklasse valgfag Fransk tysk fysik/kemi Det bedste ved Center-10 er, at man møder nye mennesker og har en masse spændende linjefagstimer. Og så er det godt, at det kun er for 10. klasse, så alle er jævnaldrende. Iben Brandt Sørensen

19 Rasmus Vithen Nielsen Det bedste ved Center-10 er det megafede sammenhold og lærere, der kan tage lidt gas, men alligevel være seriøse Indslusningssamtaler I forbindelse med optagelse på Center-10 får du en tid til en indslusningssamtale for dig og dine forældre. Det er en betingelse, at man møder op til samtalen, hvor vi afklarer dine forventninger til skolen og vores forventninger til dig, så du får et optimalt skoleår. Center-10, Aarhus High School Adresse: Høgevej 25, 8210 Aarhus V. Tlf.nr.: Skoleleder: Poul Højmose, tlf UU-vejledere: Ib Jensen, Willi Nors og Palle Misser Informationsmøde Torsdag den 31. januar 2013 kl ca Center-10, Aarhus High School Der afholdes også tre små korte informationsmøder for forældre/ elever følgende dage kl : Onsdag den 6. februar, tirsdag den 12. februar og onsdag den 20. februar. Du kan også kommunikere direkte med os på facebook: center-10, Aarhus High School

20 10. klasse på GrOnlOkke-Tranbjerg Skole Adresse::: Grønløkkeealléé9,,83100TranbjerggJ Tlf.nr.::: :: Skoleleder::: StefannMøllerrChristiansen UU-vejledere:::RezaaKarimiioggPerrVandbæk Web-adresse:::www.gronlokke-skolen.dk Camp b U Ennanderledessstart! 3 Viiskallpååett55dagesskursussmeddinstruktørerr--CamppB&U Pååkursettfårrduuredskaberrtilldennudvikling,,duuønsker. Detterrsjovt,,aktivt,,hårdt,,skønt,,coolloggsejt!!- oggduulærerralleeiicentrettrigtigggodttattkende. Pååkursettfårrviifællessrammerroggreglerrforrdettår,,viiskal væreesammen..nårrviikommerrhjemmpååskolen,,fortsætter deerammerroggregler. Duukannderforrmedddettsammeekasteedigguddiiattnåådeemål, duuharrsat,,forrduubehøverrikkeebrugeeennmasseeenergiipå attføleediggtryg. Detterrvigtigttattkommeegodttogghurtigttfraastart,,for alleredeeiifebruarrskallduuskriveeuddannelsesplan --oggsååskallmålettværeeindennforrrækkevidde! Campperrennfeddmåde attbliveerystettsammennpå --Matinaa10.y MittlilleeteammfraaCamp errblevettmineevenner --Sandraa10.e Detterrsommattstarteepååennfrisk --Razmaa10.y

21 tre boglige linier ViitilbyderrtreebogligeelinierrmeddlæringgsommpååCamppB&U Boglig linie med tysk: Dettennforudsætning,,attduuharrhaftttyskkfraa7..klassee--ettvalg forrdig,,sommgerneevillopkvalificeressfagligttoggpersonligttsamt beherskeetoosprog. Boglig linie med IT: (Informations--oggkommunikationsteknologi))--ettvalggforrdig, sommgerneevillopkvalificeressfagligttoggpersonligt..detterrvigtigt attvide,,attennstorrdellaffarbejdettforegårrdigitalt. NYHED!: Boglig linie med musik: Dettennforudsætninggattkunneespilleeettinstrumentt(en sangstemmeeerrogsååettinstrument)..derrarbejdessbådeemed musikteoriioggmusikalskkudøvelse..10..klassessforløbettafsluttes meddennafgangsprøveeiimusik. ViiplanlæggerrettsamarbejdeemeddAarhussMusikskoleemeddafsæt iisoloundervisning,,koncerterro.a..--ettvalggforrdig,,sommgerneevil opkvalificeressfagligt,,musikalskkoggpersonligt. Modtagelsesklassen Særligtttilrettelagteetilbud::Basisundervisninggiidanskksom andetsproggsamttmatematik,,engelskkoggsamfundsfag. Målgruppe::Senttankomneeungeeiialderenn16-188år..Dvs. eleverrsommhørerrhjemmeeiiennmodtagelsesklasse..elever visiteressgennemmlæssøesgadeeskolessvisitationscenter. Erhvervsklassen Påådenneelinieeskallduuhaveelystttillattværeeiipraktikk2 gangeeommugen..måletterrennpraktiskkerhvervsuddannelse Deeflesteeugerrgårrduuiiskolee33dageeoggerriipraktikk22dage. Endeliggglæderrjeggmig tillattkommeeiiskole --Miee10.y Jeggharrvenner iialleeklasser --Andreass10.x Lærerneeharrtiddtillos --Sandraa10.e Praktikkiierhvervsklassennerrfedt! --Nicklass10.e Samarbejde med ungdomsuddannelserne Samarbejdettharrfokusspååattgøreeeleverneemereebevidsteeommuddannelsesvalggoggdermeddogsååbedreerustedeetillattgennemføreeungdomsuddannelsen..ViisamarbejderrtættmeddVibyyAmtsgymnasiummog erhvervsuddannelserneehggoggaarhusstech..viierrogsååpååvejjmed HTXXoggCenterrforrInnovationnoggTeknik. Viilaverrekstraabrobygningsforløbbmeddtættforbindelseetilllinierne. Lærerneeerrogsååiitættsamarbejdeemeddlærereepååungdomsuddannelserne,,sååovergangennfraa10..klasseetillungdomsuddannelserneelettes. Viikvalificererrtillalleeungdomsuddannelser. Informationsmode Viihåber,,duuvillvideemere. Viihåber,,duuvillmødeeos. Viiholderrinformationsmøde 17..januarr20133kll19:00 PååGrønløkkeskolen (Skilteepååskolennviserrvej)

22 Vestergårdsskolens 10. klassecenter er et tilbud til dig, som ønsker at være en del af et fællesskab i et trygt miljø. Vi er et lille center, hvor du vil møde: engagerede lærere et afvekslende skoleår mulighed for faglig opkvalificering støtte til din videre uddannelse og dit uddannelsesvalg For at få det bedste ud af den faglige undervisning er det vigtigt, at du har respekt og udviser tolerance over for de andre elever i centret. Derfor har vi gennem hele skoleåret arrangementer, der sigter på at opbygge og vedligeholde et stærkt fællesskab. Vi tilbyder følgende linjer: SCIENCE BODY CHALLENGE BOG OG FILM SCIENCE er for dig, som har en særlig interesse for naturfag og matematik. Vi vil arbejde tværfagligt med vores projektarbejder, der giver dig mulighed for at vise initiativ, kreativitet og selvstændighed. Arbejdsformen vil være studieforberedende i forhold til den arbejdsform du vil møde på HTX og STX Vi vil også tage på relevante ture til fx Eksperimentarium i København Science er for dig, som kunne tænke sig at arbejde med blandt andet mordefterforskning konstruktion af vindmøller atombomben nanoteknologi BODY CHALLENGE er et super godt tilbud til dig, som synes, det er motiverende at bruge både kroppen og hovedet gennem udfordrende aktiviteter om det er i vandet, i skoven på mountain bike eller i et fitnesscenter. Er du en pige eller dreng, som har mod på personlig udvikling, og som tør flytte dine grænser? Her har du chancen for at blive en del af et unikt fællesskab, hvor tillid og respekt er vigtige elementer. På body challenge passer vi på hinanden, vi søger anderledes og spændende oplevelser og gør hinanden bedre. Vestergårdsskolen, Nordbyvej 25, 8260 Viby J tlf:

23 Vestergårdsskolens 10. klassecenter Vælger du body challenge som linjefag, vil du fx kunne opleve: dykning (intro til teori og dyk i åbent vand) fitness (to måneder i vinterhalvåret i fitnesscenter) mountain bike samarbejdsøvelser klatring førstehjælp BOG OG FILM Hvis du overvejer en gymnasial uddannelse efter 10. klasse, så er denne linje noget for dig. Bog og film er for dig der: Undervisningen vil hele året have fokus på kommunikation og formidling på forskellige måder. Ipad vil blive inddraget i fx filmproduktion og analysearbejde. kan tænke sig at arbejde tværfagligt med projekter vil producere film på Ipad vil blive bedre til public speaking interesserer sig for dansk og samfundsforhold er ambitiøs og har viljen til at udnytte sine muligheder bedst muligt For yderligere information henviser vi til vores hjemmeside:www.vestergaardsskolen.dk Vestergårdsskolen, Nordbyvej 25, 8260 Viby J tlf:

24 10. KLASSECENTRENES FAKTABOKSE Center 10 Aarhus High School Adresse: Høgevej 25, 8210 Aarhus V Tlf.nr.: Skoleleder: Poul Højmose, Pædagogisk leder UU-vejledere: Ib Jensen, Willi Nors og Palle Misser Web-Adresse: Samarbejde med ungdomsuddannelserne: På Center 10 Aarhus High School samarbejder vi med en lang række ungdomsuddannelser. Du får mulighed for at få undervisning af lærere fra ungdomsuddannelserne og eller modtage undervisning på de forskellige ungdomsuddannelser. På den måde får du gode chancer for at træffe det rigtige valg, når du skal beslutte hvilken ungdomsuddannelse du skal fortsætte på efter 10. klasse. Informationsmøde: Torsdag den 31. januar 2013 kl Vestergårdskolen Adresse: Nordbyvej 25, 8260 Viby J Tlf.nr.: Skoleleder: Bente Andersen Pædagogisk leder:thorkild Clausen UU-vejleder: Torben Gjelstrup Web-Adresse: Samarbejde med ungdomsuddannelserne: På 10. klassecenter Vestergårdskolen har vi samarbejdsaftaler med HHX Viby som giver dig ekstraordinær mulighed for indsigt i undervisningen der. Samarbejdet indebærer blandt andet, at du får mulighed for at deltage i særlig tilrettelagte undervisningsforløb, hvor du vil få et reelt indtryk af niveau og arbejdsmetoder. Undervisningen foregår på gymnasiet og varetages af lærere herfra. Formålet er at du forhåbentlig bliver mere afklaret i forhold til valg af uddannelse. Informationsmøde: Tirsdag den 22. januar 2013 kl AArhus Kommune, Børn og Unge & Privatskolerne i aarhus

klasse skoleåret 2014/2015

klasse skoleåret 2014/2015 klasse skoleåret 2014/2015 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus 10. klassehæftet for skoleåret 2014/2015 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden S pri n g b r æ t ti l Fremtiden...FORDI 2011-2012 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2014-2015 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere