Jubilæumsskrift. December Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jubilæumsskrift. December 2006. Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie"

Transkript

1 Jubilæumsskrift December 2006 Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie

2 Kære Ejby IF Tillykke med de 100 år - og velkommen til Køge kommune Vi glæder os til samarbejdet. Læs Køges idrætspolitiske satsning Byens Idræt Idrættens by på ILSE JAKOBSEN REVISION Ejbyvej 54, 4623 L. Skensved Tlf Platter og koldt bord Festmenu - Reception - Natmad Ejbyvej 82 A, Ejby Køge tlf * mobil SnedkerMadsen Kim Madsen Ejbyvej Ll. Skensved Tlf * Fax Mail: DanBolig Aage Jakobsen Revision Ejbyvej 54, 4623 Ll. Skensved Tlf Helle Lynge En god anbefaling er guld værd! Ejby tlf Borup tlf Tornbjergvej 40, Ejby, 4623 Ll. Skensved Motion, spring, bevægelse, aerobic, funk gym, basket, stortrampolin, ældregymn, step, bokseaerobic, boldleg. Kontakt: fm. Hanne Olesen tlf eller på Vejgaard og partnere. Ring og få et gratis salgstjek/lån-/købstjek. Butikstorvet, Ejbyvej 59, 4623 Ll. Skensved Ejby Tips lotto - Posthus Håndkøbsudsalg fra Borup Apotek Åbent man-fre: 9-19, lør: 8-17, weekend 9-16

3 Forord Efter interviews og samtaler med personer som var aktive medlemmer i Ejby Gymnastikforening for mere end 70 år siden, og efter mange besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Skovbo Kommune, er det lykkedes at samle materiale til dette jubilæumsskrift. Det har været et omfattende projekt, og desværre er kun en mindre del af alle foreningens ildsjæle blevet nævnt, men vi håber, at vi har fået lavet et læseværdigt udpluk af Ejby Idrætsforenings historie fra tiden før foreningens start i 1906 til 100 års jubilæet i november Hovedvægten er lagt på den ældste historie. En spændende opgave er afsluttet, og vi takker alle, såvel foreningens medlemmer som sponsorer, der har bidraget til at virkeliggøre dette jubilæumsskrift. Med venlig hilsen Redaktionen af jubilæumsskriftet Astrid Tyroll, Thorvald Jensen, Erik Eriksen, Mogens Gammel Pedersen 3

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Ejby før 1906 og historien om Egby Skytteforening og bruddet med gymnastikafdelingen Kapitel 2 Gymnastikforeningens virke Kapitel 3 Træk af gymnastikkens historie i Ejby Kapitel 4 Nye udvalg/afdelinger og idrætsfaciliteter efter Kapitel 5 Formænd for Ejby Idrætsforening Kapitel 6 Persongalleriet bag jubilæumsskriftet Kapitel 7 Anekdoter og andre historier fortalt af medlemmerne

5 Kapitel 1 Ejby før 1906 og historien om Egby Skytteforening og bruddet med gymnastikafdelingen Gymnastik og anden form for idræt blev dyrket i Ejby før Egby Gymnastikforening blev stiftet i Fra en artikel i Kjøge Avis, der omtaler den stiftende generalforsamling i efteråret 1906, fremgår det, at der har været gymnastik i Egby Skytteforeningens regi. Vi kan altså allerede indledningsvis fastslå, at der har været et foreningsorganiseret idrætsliv i Ejby i mere end 100 år. Det bedste gæt er i 110 år. Hvordan var Ejby op til år 1900? Over et spænd på 200 år har der ifølge de statistiske årbøger kun været godt en tredobling af befolkningstallet i Ejby og Nr. Dalby Sogne de to sogne, der i en årrække udgjorde én kommune. Befolkningstallet op til århundredskiftet var tilmed vigende (1890 erne). Efter sigende skyldtes det en række sygdomsepidemier personer personer personer personer personer personer Det er altså ikke på grund af en pludselig befolkningseksplosion, at man bygger Ejby Forsamlingshus. Der sker bare meget op til århundredskiftet på nationalt og internationalt plan. Man taler om en globaliseringsperiode fra med store forandringer til følge. Der åbnes døre for forandringer og nye koalitioner. Det er oppe i tiden, at der bygges nye institutioner. Der er opstået nye behov, og man har psykisk overskud, og når man gør det i fællesskab (på andelsbasis) har man også råd. Ejby er ikke det eneste sted, hvor der bygges forsamlingshus. De blomstrer frem i Danmark. Samme dag og år indvies f.eks. Gørslev Forsamlingshus. 5

6 Parti fra Ejbys hovedgade ca (postkort). Ejbys første forsamlingshus ligger t.h. i billedet (Ejbyvej 70). Landsbyen Egby Ejby lå i landlige omgivelser, omkranset af løvskov, mose, sø og marker. På det tidspunkt stavedes byen Egby. Muligvis havde den ligesom andre steder i Danmark fået dette navn, fordi der stod egetræer, hvor man anlagde byen. Egby ligger i grænseområdet, hvor Hedeland begynder. Da byen ligger tæt på Kjøge, fik den i folkemunde tilnavnet Egby K for at adskille den fra de 2 andre Ejbyer på Sjælland. Endnu længere tilbage i tiden hed byen Munkeeghby. Ja, faktisk har der ligget en form for by her i nogle tusinde år. Man har nemlig for nylig fundet bopladser i den østlige del af Ejby, der stammer helt tilbage fra jernalderen. Ejby har været et sted, der var godt at bo i ly af åsen og tæt ved et vandløb. Som man stadig kan se af bybilledet, er ikke alle gårde blevet udflyttet. Omkring århundredskiftet (1900) har der boet håndværkere, daglejere foruden gårdejerne i byen. Man boede side om side med de hvidkalkede, stråtækte gårde med stalde og møddinger, og man boede langs den sikkert hullede og snoede gruslandevej, der førte fra Kjøge mod vest til Dalby og Borup og ikke mindst Svenstrup. Til Egby Sogn hørte også andre mindre landsbysamfund, der lå lidt længere væk nordvest for Ejby. Der var ingen strøm i byen. Ingen vejbelysning. Den smule lys, der 6

7 har været på vejen i de mørke aftener og nætter, kom fra bygningernes belysning med petroleumslamper. Man måtte sikkert medbringe lygte for at undgå hestepærer og vandpytter. Byens hvide bygninger, har formodentlig hjulpet vejfarende til at kunne orientere sig. Byens håndværkserhverv lå næsten alle i bygaden, Egbyvej. Kørte man fra øst til vest passerede man først på højre hånd et andelsmejeri, der efter sigende var et af landets største, og lidt længere henne et slagtehus. Midt på Egbyvej lå Brugsforeningen, en smedie og en tømrermester. I vejkrydset umiddelbart før kirken lå et cykelværksted med karbidgasværk til svejsning, og over for en skomager med tilhørende butik. Ved siden af cykelværkstedet lå Møller-Ellens hus med sin vejrmølle, og endelig som det sidste det nyanlagte smedeværksted lige over for den hvide kirke. Lige uden for byen lå der ved Holme Mølle et bageri. Det var ingen soveby. Man gravede sikkert tørv i mosen til husopvarmning. Her lå en tørvefabrik. I Valore lå et teglværk. Hovedparten af beboerne i Ejby sogn levede af jorden enten direkte eller indirekte. Iflg. Trap Danmark 1898 fordeltes befolkningen efter erhverv således: 18 levede af immat. virksomhed, 683 af jordbrug, 146 af industri, 33 af handel, 75 af andre erhverv, 37 af deres midler, og 27 vare under fattigvæsenet. Al transport foregik med trækvogn, hestevogn, cykel eller slet og ret på gåben. Stierne førte til kirken og skolen. Hver landsby havde sin egen skole. Børnene i Ejby gik i skole hver 2.dag i to fællesklasser i den stråtækte gårdbygning lige over for præstegården til Ejby Kirke. Eleverne havde kun gymnastik om sommeren udenfor. I bygaden lå et husmandslignende hus. Det var byens forsamlingshus, hvor vintergymnastikken holdt til i de lavloftede lokaler. Det foregik i petroleumlampens skær. Først noget senere fik byen en telefoncentral på cykelsmedens foranledning. Det blev i det gamle forsamlingshus, der fra var posthus. Den 14. oktober 1906 indviede man et nyt forsamlingshus på Tornbjergvej på hjørnet til Hestehavevej, lidt uden for byen og tæt på skoven. Flot var den. Formet som et kors. Huset havde gæstgiver, der sørgede for opstaldning af hestene under besøget, mens man blev beværtet. Bygningen havde en stor, højloftet sal, forsynet med balkon. I salen kunne holdes gilder, generalforsamlinger og 7

8 Ejbys hovedgade 2006 med Ejbys første forsamlingshus liggende t.h. i billedet. Bemærk der er ca. 100 års forskel på billede 1 og 2. andre møder men også gymnastikopvisninger. Alt var oplyst af petroleumslamper. Modsat balkonen og midt for endevæggen stod en stor kakkelovn, som var eneste varmekilde i salen om vinteren. Der var efter sigende koldt indtil kakkelovnen blev rigtig varm. Der var ingen badefaciliteter i forsamlingshuset, men i øvrigt tog man ikke bad så ofte den gang. Det ny forsamlingshus gav mulighed for en fornyelse af fritidslivet i byen, da det var meget større end det gamle. Historien om Egby Skytteforening Optakten Det havde været anderledes tider i midten af 1800-tallet. Danmark havde været i krig med Tyskland (Prøjsen) i 1864, og havde afstået Slesvig og Sønderjylland. Det satte sine spor. Skytteforeningerne, der allerede fra 1861 var blevet oprettet rundt om i landet, rørte på sig, og staten måtte efter 1864 lægge restriktioner på skytterne. (Det har der været siden, og det er vi vel alle glade for i dag). For- 8

9 målet med at være skytte ændrede sig dog ikke. Man skulle stadig opbygge og fastholde skytteegenskaber, forsvarsvilje og moral. Den fysiske del af denne træning blev til gymnastiske øvelser, - en spæd start til den gymnastik, som vi kender i dag. Estrups provisoriske regeringstid var overstået i slutningen af 1800-tallet, og snakken om blåfrakkerne og forsvarsvoldene omkring København var endt. Industrialiseringen var slået igennem, og der var opstået en arbejderbevægelse, som havde rørt på sig. Landbefolkningen var blevet bevidste om deres betydning, og partiet venstre, får endelig det politiske flertal i begge kamre i 1894 og dermed regeringsmagten. Desuden blev landbefolkningen radikaliseret i disse år, og i 1901 sker systemskiftet. Der var altså røre i mange samfundslag, venstre var blevet regeringsbærende og den voksende selvfølelse var gennem et par generationer blevet fremmet af højskolernes virke. Selv om levestandarden stadig var lav, havde man fået mere psykisk overskud. Det drejede sig ikke kun om at overleve, men også om hvordan. Der var flere ideologiske bud på dette. En af de vigtige forudsætninger for, at der kom til at ske en masse på børne-unge- området i det ny århundrede var Skoleloven fra Den stillede krav om, at man skulle tage hensyn til børnenes alder, fremgang og modenhed. Der stilledes krav til lærernes kvalifikationer, og kun seminarieuddannede kunne blive fastansat. Der blev stillet krav til klassekvotienten, og efter 1900 begynder sognene at forbedre skolebygningerne. Børn og unges udvikling har fået en opprioritering. Da kirken samtidig har en stor indflydelse, især på landsbyskolerne, hvor præsten er selvskrevet formand for skolekommissionen, er det indlysende, at den etiske og opdragende funktion bliver et bærende element i gymnastikforeningen. Egby Skytteforenings dannelse i 1895 Blandt de første skyttekredse her i området er Borup Skytteforening, som var den 15. skyttekreds under Gl. Roskilde Amt Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (stiftet i 1866). Borup Skytteforening menes at være startet i slutningen af 1860 erne. Egby Skytteforening kom først til i 1895, og foreningen blev den 29. skyttekreds under Gl. Roskilde Amt S, G & I. Da Egby Skytteforening jo er Ejby Idrætsforenings ophav, skal vi her i jubilæumsskriftet ikke undlade at nævne navnene på de tidligste formænd i Ejbys idrætshistorie: 9

10 Gårdejer Ole Jensen Skovfoged Poulsen 1900 Ungkarl Krestian Andersen Maler Jens Petersen Parcelist N. L. Andersen 1907 Smedemester H. Larsen Tømrer C. Christoffersen Gårdejer Anders Andersen Chr. Madsen Skydesæsonen i Egby startede med en annoncering i Kjøge Avis, 1896, nr. 89, hvor det bekendtgøres, at skydningen begynder i Egby Mose. Gymnastikafdeling under Egby skytteforening I skytteforeningens regi samles karle og piger til gymnastik allerede fra foreningens start. Undervisningen ledes af lærer Pedersen, Ejby Skole, indtil 1904, hvor den overtages af Hans Christensen, der forinden havde taget delingsførerkursus. Han leder gymnastikken i en del år, og er i øvrigt med til bruddet med skytteforeningen, og han bliver Egby Gymnastikforenings første formand. Ejby Forsamlingshus på Tornbjergvej 42 som det så ud i 1948 (postkort). 10

11 Hvorvidt Egby Skytteforening også har haft gymnastikredskaber til sine gymnaster, ved vi ikke, men i Borup får skytteforeningen i 1902 et tilskud på 65 kr. til en ny træhest. Vi ved, at skytterne har spillet en økonomisk rolle i opstarten af Egby Gymnastikforening, idet Egby Gymnastikforening ifølge regnskaberne årligt betaler et beløb til skytteforeningen. Medlemskabet af Gl. Roskilde Amts S. G. & I gik også via Egby Skytteforening, som man altså skulle betale kontingent til. - Det koster, dengang som i dag, at starte en forening - tilmed i nye lokaler. Gymnastikken, der af hensyn til markarbejdet, foregik i vinterhalvåret, november - marts, foregik i Ejbys første forsamlingshus (Ejbyvej 70), på hverdagsaftener. Forholdene har dog næppe været optimale i de lavtloftede stuer, selv om gymnastikken den gang var mere stille. De trange pladsforhold har givetvis ansporet befolkningen til at bygge Ejby Forsamlingshus i 1906 i et samarbejde med nabobyerne. Her fik man højt til loftet, og her var der plads til redskabsgymnastik. De dygtigste karlegymnaster skulle dog passe på ståltværstiverne ved flyvespringene. Sidste gang udgiften til skytteforeningen forekommer i regnskaberne er i 1916, hvor revisoren påtegner regnskabet med en bemærkning om, at skytteforeningen ikke har fået sit tilgodehavende på 8,00 kr., og sidste gang skytteforeningen overhovedet nævnes er i 1918, hvor der aftales fortsat samarbejde. Som for alle skytteforeninger, har man haft vanskelligt ved at skaffe ammunition under 1. verdenskrig. Og mens krigen raser, kan man forestille sig, at interessen for skydning er på lavpunktet. Det er muligt, at Egby Skytteforening ophører med at eksistere i 1915, fordi der ikke indberettes noget navn på en ny formand til Gl. Roskilde Amts S-, G- og I. Der udstedes dog fortsat delingsførerbeviser i gymnastik til personer under kreds 29, som er skytteforeningens nummer i amtsforeningen. Der er nogle huller i vor viden om Egby Skytteforening, og om forholdet mellem skytter og gymnastikforening. Bruddet mellem skytter og gymnaster i 1906 Ideen til bruddet med Egby Skytteforening var, at man ønskede, at foreningen og i særdeleshed gymnastikken skulle være fri for alkohol. En gruppe mennesker i byen havde set skævt til, hvordan de unge morede sig på markederne. Det gik ikke stille af spiritussen havde været medvirkende til megen tumult. Således blev Egby Gymnastikforening en slags afholdsbevægelse, et ung- 11

12 domsalternativ til spritten, og det forblev den mere eller mindre konsekvent i ca. 50 år. Flere af gymnastikforeningens arrangementer var officielt alkoholfrie helt op til Og som vedtægterne sagde: Foreningens Formål er en dygtig, sund og god Ungdom. Dette søges opnået ved at øve Gymnastik og anden opdragende Idræt, samt ved Tale og Sang om Fædreland og Folkeliv. Skytterne bibeholdt, så længe de var en aktiv forening, et samarbejde med gymnasterne. Skytteforeningen lukkes endeligt 20 år efter dannelsen af Egby Gymnastikforening knager samarbejdet på landsplan mellem skytter og gymnaster. Der var røster, som ytrede utilfredshed med skytternes militaristiske baggrund og ånden fra 64. Andre var utilfredse med, hvor ringe gymnasternes indflydelse var på det foreningsmæssige liv. Flere og flere kvinder deltog i gymnastik. De var klart underrepræsenteret. Fakta var, at der ingen stemmeret var i kredsene under amtsforeningerne, hvis man ikke var skytte. Dermed havde man heller ikke indflydelse på landsledelsen (overbestyrelsen). Efter et opgør med skytternes landsledelse om foråret blev De Danske Gymnastikforeninger grundlagt i september Ved generalforsamlingen samme år i Ejby ændres navnet fra Ejby Gymnastikforening, kreds 29 til blot Ejby Gymnastikforening, og der vælges en helt ny bestyrelse. De sidste rester af Egby Skytteforening blev hermed nedlagt. Et af de allerførste fodboldhold fra Ejby ca Billedet er taget foran en af de gamle gårde. 12

13 Delingsførerbevis til Niels Rasmus Eriksen i 1920, medlem af Gl. Roskilde Amts Skytteforening 29. kreds. Niels Rasmus Eriksen var far til Erik Eriksen, der bl.a. har været formand for foreningen i to perioder. 13

14 Kapitel 2 Gymnastikforeningens virke Foreningens start var flyvende. Der var 64 aktive medlemmer, 16 passive og 9 bidragydende personer. Kontingentet var 1,- kr årligt. De første 10 år var der dog nogen ustabilitet i holdene, som sattes i gang. Efter 5-6 år startede man også et småpige-hold, der dog gled ud igen. Pigegymnastikken forsvandt også et par år, mens karleholdene til gengæld flerdobledes. En forklaring har vi ikke fundet i protokollen fra den gang, men årsagen kan være, at der kun var én gymnastikleder med de begrænsninger, der ligger heri og i den fritid, der er til rådighed. Årstal Karle Piger Drenge Småpiger 1906/ / / / / / Foreningens udvikling i de første 25 år De første 10 år kan betragtes som en konsolidering af foreningen i h. t. sit opdragende formål. I 1920 traf generalforsamlingen så beslutning om, at der ikke måtte findes spiritus, og at der ikke måtte være offentlig dans ved gymnastikopvisningen. Gymnastik Inden for gymnastikken skete der tilsyneladende ikke de store overraskende nyheder i denne periode. Måske klog af skade besluttede man i 1919, at lederne skulle forpligtes til at føre holdene til amtsopvisning. Året efter var karleholdet fordoblet og bestyrelsen måtte igennem en vanskellig og langvarig beslutningsproces (2 generalforsamlinger) før en deling af holdet besluttedes. Det var første gang, at man i foreningens historie tog stilling til et første- og et andethold (bredde/elite diskussion). Efterhånden som der kom flere idrætshøjskoler og ny fokus på gymnastikken blev behovet for god ledelse klart. I 1926 besluttede 14

15 Karle, drenge og piger fra amtsopvisningen man for første gang, at der i løbet af sæsonen skulle være en kritisk bedømmelse af undervisningen. En gymnastiksagkyndig skulle komme til byen og forestå dette. Foreningsarrangementer Bestyrelsen blev efterhånden mere bevidst om et bredere socialt sigte med foreningen. I 1923 besluttedes, at der skulle holdes maskerade i Ejby Forsamlingshus. Den første fastelavnsfest i februar 1924 blev en kæmpe succes Karle- og pigehold fra Billedet er taget foran Ejby Forsamlingshus. 15

16 også økonomisk. Af et overskud på 210 kr. bevilgedes Sygeplejeforeningen 120 kr. Flot gjort. I 1926 begyndte man at gå fra dør til dør for at hverve ældre medlemmer. Egby Gymnastikforening blev mere og mere en forening for alle borgere i sognet. Afslutningsopvisningen blev særlig festlig det år. Efter opvisningen var der sanglege, fællesspisning og efterfølgende bal til kl. 2 om natten for medlemmerne. I lang tid havde man haft de såkaldte Grædeballer. (Hvor lang tid disse grædeballer afholdes, vides desværre ikke). Nu overvejedes et Chokoladebal, tydeligvis til de yngre årgange. Ny forening på landsplan: De Danske Gymnastikforeninger I 1929 sker splittelsen mellem skytter og gymnaster på landsplan. Der dannes en ny landsorganisation: De Danske Gymnastikforeninger ved en stiftende generalforsamling den 23. september Det skal nævnes her, fordi det fik stor betydning for udviklingen inden for breddeidrætten. Idrætsfolk fra Ejby spillede en rolle og den nyvalgte formand, Valdemar Hansen, Osted, tog straks fat på at udbygge Borrevejle Idrætscenter ved Roskilde. Det 25. jubilæumsår Jubilæumsåret 1931 skulle efter planerne være startet med en rigtig fastelavnsfest med fastelavnsridning rundt i sognet som noget nyt, men p.g.a. Mund- og klovesyge - udbrud opgav man det. Der opstod dog en ny aktivitet, nemlig motionsgymnastik. Folkedans var så småt startet op året før (1930) og man havde ligeledes i 1930 taget beslutning om en ny sommeraktivitet: håndbold, men der gik et par år med at få det hele på plads. I 1931 afholdt man fælleslæsning og bal for børnene (chokoladebal). Selve 25-års jubilæet blev afholdt i Ejby Forsamlingshus den 14. november kl. 19 med fælles kaffebord og bal. Foreningens udvikling fra år ( ) De efterfølgende 25 år blev en blomstringsperiode aktivitets- og medlemsmæssigt. Ejby Gymnastikforening var sognets samlingspunkt for ung som gammel. Man tog flere rigtige beslutninger, der ad åre gjorde Ejby til stedet med de gode gymnaster, gode håndboldspillere og folkedans, og man bandt det sammen med festlige arrangementer. 16

17 Gymnastik, folkedans, håndbold og fodbold I 1932 skete det så. Håndbold holdt sit indtog i Ejby. Foreningen lejer en Boldplads et Areal på ca. 6 Skæpper Land beliggende ved Ejby Skov, tilhørende Forpagter Kristian Jørgensen, Ejby, til en Pris af 5 Tønder Korn årligt, afregnet til Dagspris hvert år den 1. Oktober, første gang I kroner lød prisen på 25 kr./år. I 1938 genforhandledes aftalen for yderligere 8 år frem til 1946 og der sattes net op langs med marken. Folkedanseraftener blev påbegyndt. Man havde fået en ung og energisk instruktør ved navn Kristian Kristiansen, som foreningen fik meget glæde af de næste 30 år. Der var nu både gymnastik og håndbold om foråret. For at højne undervisningen, besluttede bestyrelsen, at man ville have 2 gymnastiksagkyndige til at vurdere gymnastikundervisningen, og man begyndte at investere i nye redskaber. I 1935 indkøbtes således en barre og en ny buk, der godt nok greb dybt i foreningskassen, men som viste sig et være den rigtige investering til de kommende dygtige mandlige gymnaster. Året efter købtes 2 balancebomme, som jo er standardredskab i dag blev også året, hvor forårsopvisningen var ved at vælte Ejby Forsamlingshus. 200 tilskuere var proppet ind i salen, og der skulle også være plads til gymnasterne, 4 børnehold og 2 voksenhold. Gymnastikafslutningerne i Ejby Forsamlingshus forblev tilløbsstykker gennem årene. Hen på sommeren 1940 købte man et klaver til forsamlingshuset, som kunne lejes ud til foreningerne. Endelig kunne man komme rigtigt i gang med den nyere kvindegymnastik til musik, som bl.a. Snoghøj Højskole repræsenterede. Antallet af deltagere i amtsopvisningen kunne variere, men Ejby var altid godt og smukt repræsenteret. I 1938 får et pigehold fra Ejby opfordring til at deltage i Bellahøj-opvisningen i anledningen af Stavnsbånd-jubilæet. 24 piger deltog. Foreningen havde en fortsat medlemsfremgang, bortset fra i Nedgangen skyldtes især folkedans, men der var et par strenge vintre, og forsamlingshuset havde ikke brænde nok til at fyre op med, når der var gymnastik og folkedans i huset. Det var måske heller ikke politisk korrekt at praktisere dansk folkedans under krigen. I 1944 var medlemsantallet steget markant, hvilket kan være en følge af begivenhederne i eftersommeren 1943, hvor tyskerne strammede grebet om Danmark. Perioden under den 2. verdenskrig kunne have været vanskelig for idrætten i Ejby, men Ejby Forsamlingshus var så heldig ikke at 17

18 blive beslaglagt under krigen, som det skete andre steder, hvor foreningerne blev husvilde. I øvrigt omtaltes krigen kun ganske lidt, og der er ingen udpegning eller hentydninger til besættelsesmagten. Det var klogt. Man har selvfølgelig været nødsaget til at tilpasse sig forholdene på den tid, således også at følge reglerne om mørklægning og anden begrænsning i forsamlingsfriheden. Borrevejledagene Igennem mange år samledes gymnastik og idrætsforeningerne i juni måned i Borrevejle Vig ved Roskilde Fjord. Det er en begivenhed som stadig afholdes på det smukke areal med udsigt over Ro- Ejby karlehold i Borrevejle ca. 1939, under ledelse af Kristian Kristiansen. skilde Fjord, og som forhåbentlig vil fortsætte trods økonomiske vanskeligheder lige nu. Tidligere startede børnene allerede fredag eftermiddag på cykel fra Ejby til Borrevejle. En frisk tur på km. Foruden ledere for cykelholdet deltog gerne en lappemand. Ved amtsturneringer og lignende klarede ejbyholdene sig normalt godt i håndbold. Man havde flere amtsmestre. Ejby Gymnastikforening havde flere gode gymnaster og nye meldte sig under fanerne. Borrevejledagene har givet unge som gamle gymnaster og idrætsmennesker nogle gode oplevelser. 18

19 Ejby pigehold i Borrevejle ca OBS, der er klaverledsagelse. Idrætsplads i Ejby Bestyrelsen begyndte under krigen overvejelserne om en idrætsplads. Foreningen søgte hjælp hos kommunen, men kunne selvfølgelig ikke få noget. I 1946 køber kommunen et jordlod syd for håndboldbanerne. Her blev der efter nogle år taget fat på at etablere en fodboldbane og atletikbaner. Fodboldbanen stod færdig i Interessen for fodbold var der, men den var ikke så overvældende, at der skete noget i gymnastikforeningens regi. En fodboldklub dannes uden for foreningen i begyndelsen af 1950 erne, men den lukkes efter et par år. Ejby Skole, nu Ejby Lilleskole, står færdig 1956 Byen udvides med et nyt boligkvarter ved Præstemarksvej ( mosen ). Samtidig bygges en ny skole ved Holmelille. Med opførelsen af en gymnastiksal til skolen løste man et par problemer for gymnastikholdene. Bl.a. fik man nu et omklædningsrum med tilhørende badefaciliteter. Desuden fik man en friere loftshøjde uden de generende tværstivere, hvilket var en fordel for springholdene. Der blev også bedre mulighed for at spille badminton, selv om bommene kunne være i vejen for høje bolde. Med bygningen af Ejby Skole følger en ny skolestruktur. De æld- 19

20 ste skolesøgende børn kommer til Ejby. Det betyder en del for tilgangen af børn og unge til Ejby. Foreningsarrangementer og traditioner i perioden Fælleslæsninger fortsatte op igennem 30 erne og man begyndte på foredragsaftener om vinteren. De viste sig at være en succes, så man fortsatte med sang-, foredrags- og lysbilledaftener helt op i halvtredserne. Af og til foregik det i samarbejde med sognets andre foreninger. Den sociale aktivitet var blevet omfattende. I 1937 afholdtes hele 10 sådanne arrangementer på en sæson. Filmaftener og dilettant kom også med på programmet. I maj 1936 afholdt man den første grødaften. Pigerne kom med rødgrøden og karlene med mælken og fløden. Først hyggede man sig med lege, sang og dans. Når mørket sænkede sig, trak man indendørs og satte sig ved de smukt pyntede borde og nød rødgrød med fløde. Det var en ny måde for de unge at være sammen på. Et par år efter måtte man invitere én med. Højskolesangbogen blev flittigt brugt, og det blev hurtigt en tradition, at præsten læste en historie. Grødaftenerne blev normalt holdt i juni september, når der var friske bær og frugter at tilberede grøden af. Ejby Præstegård og de større gårde omkring Ejby lagde haver og Holdet bag dilettantkomedien i

21 hus til. Grødaftenerne ophørte i 1960 p.g.a. manglende tilslutning. Ved forårs- eller sommerballerne opførtes dilettantforestillinger og senere friluftskomedier, som foregik i gymnastikforeningens regi eller med dens deltagelse, idet Husmandsforeningen også havde en dilettantgruppe. Forsamlingshuset var fyldt til bristepunktet når forestillinger som Abekatten, Studeprangeren, Eventyr på Fodrejsen, og Soldaterkammerater blev opført både 2 og 3 gange. Første gang var formodentlig i Efter krigen kom der mere gang i at skrive revyer til festerne, og i 1949 opførtes friluftsstykket Når Junidagen gryer skrevet af Svend Allerslev i anledning af 100 års dagen for grundlovens tilblivelse De medvirkende i friluftsstykket Når junidagen gryer, skrevet af Sv. Allerslev. Billedet er taget på håndboldbanen i Ejby. 5. juni Der var imponerende scener med 6-8 ryttere til hest og ca. 50 dilettantskuespillere fra hele Ejbys opland. Der blev kun afholdt 2-3 friluftsspil. De gik ret hurtigt i sig selv, da scenegrunden hældede den forkerte vej, så de bagerste publikumsrækker ikke kunne se, hvad der foregik. Igennem flere år afholdtes julebal 2. juledag med fælles kaffebord. Præsten i Ejby læste højt. Pastor Balslev involverede sig kraftigt i arbejdet med de unge, og hans efterfølger Føns-Jørgensen, var en stor gevinst for lokalsamfundet lige til sin død. I 1943 fik man en skribent på det ret unge medlemsblad der udkom som Fastelavnsblad. Det var Poul Clausen, den senere verdensgymnast. Bladet var håndlavet i ét eksemplar og cirkulerede blandt medlemmerne. Bladet eksisterede til Passive medlemmer Allerede fra foreningens start fandtes begrebet passivt medlem- 21

22 skab. Det kan hænge sammen med, at der har været en begrænsning i forsamlingsfriheden, og at festerne skulle være lukkede. D.v.s., at for at komme ind, skulle man have et medlemskort. Det var en ordning, som blev brugt i mange år, og som senere blev koblet sammen med oms-/momsfritagelse. Der er sikkert mange, der kan huske, de har haft sådan et bal-medlemsskab. Med et glimt i øjet vil man kunne hævde, at jo flere passive medlemmer, Ejby Gymnastikforening havde, desto bedre var de til at lave sammenkomster og fester. Men der sker en samlet stigning i medlemsantallet, og det viser, at foreningen tilpasser sig tidens behov, og påtager sig nye aktiviteter, herunder arrangeres sang-, fælleslæsnings- og foredragsaftener m.m.. Der er de berømte Grædeballer. I 30 erne og 40 erne var man meget kreative. Ejby Gymnastikforening får en bredere rolle i lokalsamfundet. Man bliver en social faktor. I de tilgængelige protokoller figurerer de passive medlemmer med navns nævnelse, hvorimod de aktive medlemmer findes med blot et antal. Man må have haft et medlemskartotek, som desværre ikke findes på lokalhistorisk arkiv. I vedtægterne fra 1933 er der en medlemskategori, som hedder ældre passive. Det er et udtryk for, at foreningen bestræbte sig på at være for alle ikke længere kun for de unge. Begrebet ældre passive erstattes under 2. verdenskrig tilsyneladende af bosiddende passive medlemmer. De betalte samme kontingent som de aktive. ÅRSTAL Bosiddende/ældre I ALT AKTIVE Passive Passive Passive Medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer ophørt Tabel over udvikling i antallet af medlemmer fra 1906 til (Kilde: Ejby Gymnastikforenings protokoller). 22

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Årsberetning 13. nov. 2013

Årsberetning 13. nov. 2013 Årsberetning 13. nov. 2013 Det her er så min 18. og sidste årsberetning, så læn jer bare tilbage og nyd det. Den kommer vist ikke til at adskille sig væsentligt fra de foregående 17. Traditionelt har jeg

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Vejle Gymnastik-Forenings 125. ordinære generalforsamling d. 7. november 2012 i DGI huset.

Vejle Gymnastik-Forenings 125. ordinære generalforsamling d. 7. november 2012 i DGI huset. Vejle Gymnastik-Forenings 125. ordinære generalforsamling d. 7. november 2012 i DGI huset. Bestyrelsens beretning. Medlemsstatistik: Årets beretning vil jeg indlede med lidt medlemsstatistik. Ved kalenderårets

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel For mange specielt unge mennesker er USA drømmenes land. Mange af de kulturpåvirkninger vi udsættes for kommer jo derovre fra. Så da muligheden dukkede op for en flok piger i Langeskov IF, nemlig at kunne

Læs mere

ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT. Forplejningssponsor:

ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT. Forplejningssponsor: ORIENTERINGSLØB EN ANDERLEDES SPORT Forplejningssponsor: Herning100 Herning Orienteringsklub Find vej i I 1913 blev Herning købstad. Det var en tid, hvor udviklingen tog fart med mange nye tekstilvirksomheder

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere