Jubilæumsskrift. December Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jubilæumsskrift. December 2006. Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie"

Transkript

1 Jubilæumsskrift December 2006 Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie

2 Kære Ejby IF Tillykke med de 100 år - og velkommen til Køge kommune Vi glæder os til samarbejdet. Læs Køges idrætspolitiske satsning Byens Idræt Idrættens by på ILSE JAKOBSEN REVISION Ejbyvej 54, 4623 L. Skensved Tlf Platter og koldt bord Festmenu - Reception - Natmad Ejbyvej 82 A, Ejby Køge tlf * mobil SnedkerMadsen Kim Madsen Ejbyvej Ll. Skensved Tlf * Fax Mail: DanBolig Aage Jakobsen Revision Ejbyvej 54, 4623 Ll. Skensved Tlf Helle Lynge En god anbefaling er guld værd! Ejby tlf Borup tlf Tornbjergvej 40, Ejby, 4623 Ll. Skensved Motion, spring, bevægelse, aerobic, funk gym, basket, stortrampolin, ældregymn, step, bokseaerobic, boldleg. Kontakt: fm. Hanne Olesen tlf eller på Vejgaard og partnere. Ring og få et gratis salgstjek/lån-/købstjek. Butikstorvet, Ejbyvej 59, 4623 Ll. Skensved Ejby Tips lotto - Posthus Håndkøbsudsalg fra Borup Apotek Åbent man-fre: 9-19, lør: 8-17, weekend 9-16

3 Forord Efter interviews og samtaler med personer som var aktive medlemmer i Ejby Gymnastikforening for mere end 70 år siden, og efter mange besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Skovbo Kommune, er det lykkedes at samle materiale til dette jubilæumsskrift. Det har været et omfattende projekt, og desværre er kun en mindre del af alle foreningens ildsjæle blevet nævnt, men vi håber, at vi har fået lavet et læseværdigt udpluk af Ejby Idrætsforenings historie fra tiden før foreningens start i 1906 til 100 års jubilæet i november Hovedvægten er lagt på den ældste historie. En spændende opgave er afsluttet, og vi takker alle, såvel foreningens medlemmer som sponsorer, der har bidraget til at virkeliggøre dette jubilæumsskrift. Med venlig hilsen Redaktionen af jubilæumsskriftet Astrid Tyroll, Thorvald Jensen, Erik Eriksen, Mogens Gammel Pedersen 3

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Ejby før 1906 og historien om Egby Skytteforening og bruddet med gymnastikafdelingen Kapitel 2 Gymnastikforeningens virke Kapitel 3 Træk af gymnastikkens historie i Ejby Kapitel 4 Nye udvalg/afdelinger og idrætsfaciliteter efter Kapitel 5 Formænd for Ejby Idrætsforening Kapitel 6 Persongalleriet bag jubilæumsskriftet Kapitel 7 Anekdoter og andre historier fortalt af medlemmerne

5 Kapitel 1 Ejby før 1906 og historien om Egby Skytteforening og bruddet med gymnastikafdelingen Gymnastik og anden form for idræt blev dyrket i Ejby før Egby Gymnastikforening blev stiftet i Fra en artikel i Kjøge Avis, der omtaler den stiftende generalforsamling i efteråret 1906, fremgår det, at der har været gymnastik i Egby Skytteforeningens regi. Vi kan altså allerede indledningsvis fastslå, at der har været et foreningsorganiseret idrætsliv i Ejby i mere end 100 år. Det bedste gæt er i 110 år. Hvordan var Ejby op til år 1900? Over et spænd på 200 år har der ifølge de statistiske årbøger kun været godt en tredobling af befolkningstallet i Ejby og Nr. Dalby Sogne de to sogne, der i en årrække udgjorde én kommune. Befolkningstallet op til århundredskiftet var tilmed vigende (1890 erne). Efter sigende skyldtes det en række sygdomsepidemier personer personer personer personer personer personer Det er altså ikke på grund af en pludselig befolkningseksplosion, at man bygger Ejby Forsamlingshus. Der sker bare meget op til århundredskiftet på nationalt og internationalt plan. Man taler om en globaliseringsperiode fra med store forandringer til følge. Der åbnes døre for forandringer og nye koalitioner. Det er oppe i tiden, at der bygges nye institutioner. Der er opstået nye behov, og man har psykisk overskud, og når man gør det i fællesskab (på andelsbasis) har man også råd. Ejby er ikke det eneste sted, hvor der bygges forsamlingshus. De blomstrer frem i Danmark. Samme dag og år indvies f.eks. Gørslev Forsamlingshus. 5

6 Parti fra Ejbys hovedgade ca (postkort). Ejbys første forsamlingshus ligger t.h. i billedet (Ejbyvej 70). Landsbyen Egby Ejby lå i landlige omgivelser, omkranset af løvskov, mose, sø og marker. På det tidspunkt stavedes byen Egby. Muligvis havde den ligesom andre steder i Danmark fået dette navn, fordi der stod egetræer, hvor man anlagde byen. Egby ligger i grænseområdet, hvor Hedeland begynder. Da byen ligger tæt på Kjøge, fik den i folkemunde tilnavnet Egby K for at adskille den fra de 2 andre Ejbyer på Sjælland. Endnu længere tilbage i tiden hed byen Munkeeghby. Ja, faktisk har der ligget en form for by her i nogle tusinde år. Man har nemlig for nylig fundet bopladser i den østlige del af Ejby, der stammer helt tilbage fra jernalderen. Ejby har været et sted, der var godt at bo i ly af åsen og tæt ved et vandløb. Som man stadig kan se af bybilledet, er ikke alle gårde blevet udflyttet. Omkring århundredskiftet (1900) har der boet håndværkere, daglejere foruden gårdejerne i byen. Man boede side om side med de hvidkalkede, stråtækte gårde med stalde og møddinger, og man boede langs den sikkert hullede og snoede gruslandevej, der førte fra Kjøge mod vest til Dalby og Borup og ikke mindst Svenstrup. Til Egby Sogn hørte også andre mindre landsbysamfund, der lå lidt længere væk nordvest for Ejby. Der var ingen strøm i byen. Ingen vejbelysning. Den smule lys, der 6

7 har været på vejen i de mørke aftener og nætter, kom fra bygningernes belysning med petroleumslamper. Man måtte sikkert medbringe lygte for at undgå hestepærer og vandpytter. Byens hvide bygninger, har formodentlig hjulpet vejfarende til at kunne orientere sig. Byens håndværkserhverv lå næsten alle i bygaden, Egbyvej. Kørte man fra øst til vest passerede man først på højre hånd et andelsmejeri, der efter sigende var et af landets største, og lidt længere henne et slagtehus. Midt på Egbyvej lå Brugsforeningen, en smedie og en tømrermester. I vejkrydset umiddelbart før kirken lå et cykelværksted med karbidgasværk til svejsning, og over for en skomager med tilhørende butik. Ved siden af cykelværkstedet lå Møller-Ellens hus med sin vejrmølle, og endelig som det sidste det nyanlagte smedeværksted lige over for den hvide kirke. Lige uden for byen lå der ved Holme Mølle et bageri. Det var ingen soveby. Man gravede sikkert tørv i mosen til husopvarmning. Her lå en tørvefabrik. I Valore lå et teglværk. Hovedparten af beboerne i Ejby sogn levede af jorden enten direkte eller indirekte. Iflg. Trap Danmark 1898 fordeltes befolkningen efter erhverv således: 18 levede af immat. virksomhed, 683 af jordbrug, 146 af industri, 33 af handel, 75 af andre erhverv, 37 af deres midler, og 27 vare under fattigvæsenet. Al transport foregik med trækvogn, hestevogn, cykel eller slet og ret på gåben. Stierne førte til kirken og skolen. Hver landsby havde sin egen skole. Børnene i Ejby gik i skole hver 2.dag i to fællesklasser i den stråtækte gårdbygning lige over for præstegården til Ejby Kirke. Eleverne havde kun gymnastik om sommeren udenfor. I bygaden lå et husmandslignende hus. Det var byens forsamlingshus, hvor vintergymnastikken holdt til i de lavloftede lokaler. Det foregik i petroleumlampens skær. Først noget senere fik byen en telefoncentral på cykelsmedens foranledning. Det blev i det gamle forsamlingshus, der fra var posthus. Den 14. oktober 1906 indviede man et nyt forsamlingshus på Tornbjergvej på hjørnet til Hestehavevej, lidt uden for byen og tæt på skoven. Flot var den. Formet som et kors. Huset havde gæstgiver, der sørgede for opstaldning af hestene under besøget, mens man blev beværtet. Bygningen havde en stor, højloftet sal, forsynet med balkon. I salen kunne holdes gilder, generalforsamlinger og 7

8 Ejbys hovedgade 2006 med Ejbys første forsamlingshus liggende t.h. i billedet. Bemærk der er ca. 100 års forskel på billede 1 og 2. andre møder men også gymnastikopvisninger. Alt var oplyst af petroleumslamper. Modsat balkonen og midt for endevæggen stod en stor kakkelovn, som var eneste varmekilde i salen om vinteren. Der var efter sigende koldt indtil kakkelovnen blev rigtig varm. Der var ingen badefaciliteter i forsamlingshuset, men i øvrigt tog man ikke bad så ofte den gang. Det ny forsamlingshus gav mulighed for en fornyelse af fritidslivet i byen, da det var meget større end det gamle. Historien om Egby Skytteforening Optakten Det havde været anderledes tider i midten af 1800-tallet. Danmark havde været i krig med Tyskland (Prøjsen) i 1864, og havde afstået Slesvig og Sønderjylland. Det satte sine spor. Skytteforeningerne, der allerede fra 1861 var blevet oprettet rundt om i landet, rørte på sig, og staten måtte efter 1864 lægge restriktioner på skytterne. (Det har der været siden, og det er vi vel alle glade for i dag). For- 8

9 målet med at være skytte ændrede sig dog ikke. Man skulle stadig opbygge og fastholde skytteegenskaber, forsvarsvilje og moral. Den fysiske del af denne træning blev til gymnastiske øvelser, - en spæd start til den gymnastik, som vi kender i dag. Estrups provisoriske regeringstid var overstået i slutningen af 1800-tallet, og snakken om blåfrakkerne og forsvarsvoldene omkring København var endt. Industrialiseringen var slået igennem, og der var opstået en arbejderbevægelse, som havde rørt på sig. Landbefolkningen var blevet bevidste om deres betydning, og partiet venstre, får endelig det politiske flertal i begge kamre i 1894 og dermed regeringsmagten. Desuden blev landbefolkningen radikaliseret i disse år, og i 1901 sker systemskiftet. Der var altså røre i mange samfundslag, venstre var blevet regeringsbærende og den voksende selvfølelse var gennem et par generationer blevet fremmet af højskolernes virke. Selv om levestandarden stadig var lav, havde man fået mere psykisk overskud. Det drejede sig ikke kun om at overleve, men også om hvordan. Der var flere ideologiske bud på dette. En af de vigtige forudsætninger for, at der kom til at ske en masse på børne-unge- området i det ny århundrede var Skoleloven fra Den stillede krav om, at man skulle tage hensyn til børnenes alder, fremgang og modenhed. Der stilledes krav til lærernes kvalifikationer, og kun seminarieuddannede kunne blive fastansat. Der blev stillet krav til klassekvotienten, og efter 1900 begynder sognene at forbedre skolebygningerne. Børn og unges udvikling har fået en opprioritering. Da kirken samtidig har en stor indflydelse, især på landsbyskolerne, hvor præsten er selvskrevet formand for skolekommissionen, er det indlysende, at den etiske og opdragende funktion bliver et bærende element i gymnastikforeningen. Egby Skytteforenings dannelse i 1895 Blandt de første skyttekredse her i området er Borup Skytteforening, som var den 15. skyttekreds under Gl. Roskilde Amt Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (stiftet i 1866). Borup Skytteforening menes at være startet i slutningen af 1860 erne. Egby Skytteforening kom først til i 1895, og foreningen blev den 29. skyttekreds under Gl. Roskilde Amt S, G & I. Da Egby Skytteforening jo er Ejby Idrætsforenings ophav, skal vi her i jubilæumsskriftet ikke undlade at nævne navnene på de tidligste formænd i Ejbys idrætshistorie: 9

10 Gårdejer Ole Jensen Skovfoged Poulsen 1900 Ungkarl Krestian Andersen Maler Jens Petersen Parcelist N. L. Andersen 1907 Smedemester H. Larsen Tømrer C. Christoffersen Gårdejer Anders Andersen Chr. Madsen Skydesæsonen i Egby startede med en annoncering i Kjøge Avis, 1896, nr. 89, hvor det bekendtgøres, at skydningen begynder i Egby Mose. Gymnastikafdeling under Egby skytteforening I skytteforeningens regi samles karle og piger til gymnastik allerede fra foreningens start. Undervisningen ledes af lærer Pedersen, Ejby Skole, indtil 1904, hvor den overtages af Hans Christensen, der forinden havde taget delingsførerkursus. Han leder gymnastikken i en del år, og er i øvrigt med til bruddet med skytteforeningen, og han bliver Egby Gymnastikforenings første formand. Ejby Forsamlingshus på Tornbjergvej 42 som det så ud i 1948 (postkort). 10

11 Hvorvidt Egby Skytteforening også har haft gymnastikredskaber til sine gymnaster, ved vi ikke, men i Borup får skytteforeningen i 1902 et tilskud på 65 kr. til en ny træhest. Vi ved, at skytterne har spillet en økonomisk rolle i opstarten af Egby Gymnastikforening, idet Egby Gymnastikforening ifølge regnskaberne årligt betaler et beløb til skytteforeningen. Medlemskabet af Gl. Roskilde Amts S. G. & I gik også via Egby Skytteforening, som man altså skulle betale kontingent til. - Det koster, dengang som i dag, at starte en forening - tilmed i nye lokaler. Gymnastikken, der af hensyn til markarbejdet, foregik i vinterhalvåret, november - marts, foregik i Ejbys første forsamlingshus (Ejbyvej 70), på hverdagsaftener. Forholdene har dog næppe været optimale i de lavtloftede stuer, selv om gymnastikken den gang var mere stille. De trange pladsforhold har givetvis ansporet befolkningen til at bygge Ejby Forsamlingshus i 1906 i et samarbejde med nabobyerne. Her fik man højt til loftet, og her var der plads til redskabsgymnastik. De dygtigste karlegymnaster skulle dog passe på ståltværstiverne ved flyvespringene. Sidste gang udgiften til skytteforeningen forekommer i regnskaberne er i 1916, hvor revisoren påtegner regnskabet med en bemærkning om, at skytteforeningen ikke har fået sit tilgodehavende på 8,00 kr., og sidste gang skytteforeningen overhovedet nævnes er i 1918, hvor der aftales fortsat samarbejde. Som for alle skytteforeninger, har man haft vanskelligt ved at skaffe ammunition under 1. verdenskrig. Og mens krigen raser, kan man forestille sig, at interessen for skydning er på lavpunktet. Det er muligt, at Egby Skytteforening ophører med at eksistere i 1915, fordi der ikke indberettes noget navn på en ny formand til Gl. Roskilde Amts S-, G- og I. Der udstedes dog fortsat delingsførerbeviser i gymnastik til personer under kreds 29, som er skytteforeningens nummer i amtsforeningen. Der er nogle huller i vor viden om Egby Skytteforening, og om forholdet mellem skytter og gymnastikforening. Bruddet mellem skytter og gymnaster i 1906 Ideen til bruddet med Egby Skytteforening var, at man ønskede, at foreningen og i særdeleshed gymnastikken skulle være fri for alkohol. En gruppe mennesker i byen havde set skævt til, hvordan de unge morede sig på markederne. Det gik ikke stille af spiritussen havde været medvirkende til megen tumult. Således blev Egby Gymnastikforening en slags afholdsbevægelse, et ung- 11

12 domsalternativ til spritten, og det forblev den mere eller mindre konsekvent i ca. 50 år. Flere af gymnastikforeningens arrangementer var officielt alkoholfrie helt op til Og som vedtægterne sagde: Foreningens Formål er en dygtig, sund og god Ungdom. Dette søges opnået ved at øve Gymnastik og anden opdragende Idræt, samt ved Tale og Sang om Fædreland og Folkeliv. Skytterne bibeholdt, så længe de var en aktiv forening, et samarbejde med gymnasterne. Skytteforeningen lukkes endeligt 20 år efter dannelsen af Egby Gymnastikforening knager samarbejdet på landsplan mellem skytter og gymnaster. Der var røster, som ytrede utilfredshed med skytternes militaristiske baggrund og ånden fra 64. Andre var utilfredse med, hvor ringe gymnasternes indflydelse var på det foreningsmæssige liv. Flere og flere kvinder deltog i gymnastik. De var klart underrepræsenteret. Fakta var, at der ingen stemmeret var i kredsene under amtsforeningerne, hvis man ikke var skytte. Dermed havde man heller ikke indflydelse på landsledelsen (overbestyrelsen). Efter et opgør med skytternes landsledelse om foråret blev De Danske Gymnastikforeninger grundlagt i september Ved generalforsamlingen samme år i Ejby ændres navnet fra Ejby Gymnastikforening, kreds 29 til blot Ejby Gymnastikforening, og der vælges en helt ny bestyrelse. De sidste rester af Egby Skytteforening blev hermed nedlagt. Et af de allerførste fodboldhold fra Ejby ca Billedet er taget foran en af de gamle gårde. 12

13 Delingsførerbevis til Niels Rasmus Eriksen i 1920, medlem af Gl. Roskilde Amts Skytteforening 29. kreds. Niels Rasmus Eriksen var far til Erik Eriksen, der bl.a. har været formand for foreningen i to perioder. 13

14 Kapitel 2 Gymnastikforeningens virke Foreningens start var flyvende. Der var 64 aktive medlemmer, 16 passive og 9 bidragydende personer. Kontingentet var 1,- kr årligt. De første 10 år var der dog nogen ustabilitet i holdene, som sattes i gang. Efter 5-6 år startede man også et småpige-hold, der dog gled ud igen. Pigegymnastikken forsvandt også et par år, mens karleholdene til gengæld flerdobledes. En forklaring har vi ikke fundet i protokollen fra den gang, men årsagen kan være, at der kun var én gymnastikleder med de begrænsninger, der ligger heri og i den fritid, der er til rådighed. Årstal Karle Piger Drenge Småpiger 1906/ / / / / / Foreningens udvikling i de første 25 år De første 10 år kan betragtes som en konsolidering af foreningen i h. t. sit opdragende formål. I 1920 traf generalforsamlingen så beslutning om, at der ikke måtte findes spiritus, og at der ikke måtte være offentlig dans ved gymnastikopvisningen. Gymnastik Inden for gymnastikken skete der tilsyneladende ikke de store overraskende nyheder i denne periode. Måske klog af skade besluttede man i 1919, at lederne skulle forpligtes til at føre holdene til amtsopvisning. Året efter var karleholdet fordoblet og bestyrelsen måtte igennem en vanskellig og langvarig beslutningsproces (2 generalforsamlinger) før en deling af holdet besluttedes. Det var første gang, at man i foreningens historie tog stilling til et første- og et andethold (bredde/elite diskussion). Efterhånden som der kom flere idrætshøjskoler og ny fokus på gymnastikken blev behovet for god ledelse klart. I 1926 besluttede 14

15 Karle, drenge og piger fra amtsopvisningen man for første gang, at der i løbet af sæsonen skulle være en kritisk bedømmelse af undervisningen. En gymnastiksagkyndig skulle komme til byen og forestå dette. Foreningsarrangementer Bestyrelsen blev efterhånden mere bevidst om et bredere socialt sigte med foreningen. I 1923 besluttedes, at der skulle holdes maskerade i Ejby Forsamlingshus. Den første fastelavnsfest i februar 1924 blev en kæmpe succes Karle- og pigehold fra Billedet er taget foran Ejby Forsamlingshus. 15

16 også økonomisk. Af et overskud på 210 kr. bevilgedes Sygeplejeforeningen 120 kr. Flot gjort. I 1926 begyndte man at gå fra dør til dør for at hverve ældre medlemmer. Egby Gymnastikforening blev mere og mere en forening for alle borgere i sognet. Afslutningsopvisningen blev særlig festlig det år. Efter opvisningen var der sanglege, fællesspisning og efterfølgende bal til kl. 2 om natten for medlemmerne. I lang tid havde man haft de såkaldte Grædeballer. (Hvor lang tid disse grædeballer afholdes, vides desværre ikke). Nu overvejedes et Chokoladebal, tydeligvis til de yngre årgange. Ny forening på landsplan: De Danske Gymnastikforeninger I 1929 sker splittelsen mellem skytter og gymnaster på landsplan. Der dannes en ny landsorganisation: De Danske Gymnastikforeninger ved en stiftende generalforsamling den 23. september Det skal nævnes her, fordi det fik stor betydning for udviklingen inden for breddeidrætten. Idrætsfolk fra Ejby spillede en rolle og den nyvalgte formand, Valdemar Hansen, Osted, tog straks fat på at udbygge Borrevejle Idrætscenter ved Roskilde. Det 25. jubilæumsår Jubilæumsåret 1931 skulle efter planerne være startet med en rigtig fastelavnsfest med fastelavnsridning rundt i sognet som noget nyt, men p.g.a. Mund- og klovesyge - udbrud opgav man det. Der opstod dog en ny aktivitet, nemlig motionsgymnastik. Folkedans var så småt startet op året før (1930) og man havde ligeledes i 1930 taget beslutning om en ny sommeraktivitet: håndbold, men der gik et par år med at få det hele på plads. I 1931 afholdt man fælleslæsning og bal for børnene (chokoladebal). Selve 25-års jubilæet blev afholdt i Ejby Forsamlingshus den 14. november kl. 19 med fælles kaffebord og bal. Foreningens udvikling fra år ( ) De efterfølgende 25 år blev en blomstringsperiode aktivitets- og medlemsmæssigt. Ejby Gymnastikforening var sognets samlingspunkt for ung som gammel. Man tog flere rigtige beslutninger, der ad åre gjorde Ejby til stedet med de gode gymnaster, gode håndboldspillere og folkedans, og man bandt det sammen med festlige arrangementer. 16

17 Gymnastik, folkedans, håndbold og fodbold I 1932 skete det så. Håndbold holdt sit indtog i Ejby. Foreningen lejer en Boldplads et Areal på ca. 6 Skæpper Land beliggende ved Ejby Skov, tilhørende Forpagter Kristian Jørgensen, Ejby, til en Pris af 5 Tønder Korn årligt, afregnet til Dagspris hvert år den 1. Oktober, første gang I kroner lød prisen på 25 kr./år. I 1938 genforhandledes aftalen for yderligere 8 år frem til 1946 og der sattes net op langs med marken. Folkedanseraftener blev påbegyndt. Man havde fået en ung og energisk instruktør ved navn Kristian Kristiansen, som foreningen fik meget glæde af de næste 30 år. Der var nu både gymnastik og håndbold om foråret. For at højne undervisningen, besluttede bestyrelsen, at man ville have 2 gymnastiksagkyndige til at vurdere gymnastikundervisningen, og man begyndte at investere i nye redskaber. I 1935 indkøbtes således en barre og en ny buk, der godt nok greb dybt i foreningskassen, men som viste sig et være den rigtige investering til de kommende dygtige mandlige gymnaster. Året efter købtes 2 balancebomme, som jo er standardredskab i dag blev også året, hvor forårsopvisningen var ved at vælte Ejby Forsamlingshus. 200 tilskuere var proppet ind i salen, og der skulle også være plads til gymnasterne, 4 børnehold og 2 voksenhold. Gymnastikafslutningerne i Ejby Forsamlingshus forblev tilløbsstykker gennem årene. Hen på sommeren 1940 købte man et klaver til forsamlingshuset, som kunne lejes ud til foreningerne. Endelig kunne man komme rigtigt i gang med den nyere kvindegymnastik til musik, som bl.a. Snoghøj Højskole repræsenterede. Antallet af deltagere i amtsopvisningen kunne variere, men Ejby var altid godt og smukt repræsenteret. I 1938 får et pigehold fra Ejby opfordring til at deltage i Bellahøj-opvisningen i anledningen af Stavnsbånd-jubilæet. 24 piger deltog. Foreningen havde en fortsat medlemsfremgang, bortset fra i Nedgangen skyldtes især folkedans, men der var et par strenge vintre, og forsamlingshuset havde ikke brænde nok til at fyre op med, når der var gymnastik og folkedans i huset. Det var måske heller ikke politisk korrekt at praktisere dansk folkedans under krigen. I 1944 var medlemsantallet steget markant, hvilket kan være en følge af begivenhederne i eftersommeren 1943, hvor tyskerne strammede grebet om Danmark. Perioden under den 2. verdenskrig kunne have været vanskelig for idrætten i Ejby, men Ejby Forsamlingshus var så heldig ikke at 17

18 blive beslaglagt under krigen, som det skete andre steder, hvor foreningerne blev husvilde. I øvrigt omtaltes krigen kun ganske lidt, og der er ingen udpegning eller hentydninger til besættelsesmagten. Det var klogt. Man har selvfølgelig været nødsaget til at tilpasse sig forholdene på den tid, således også at følge reglerne om mørklægning og anden begrænsning i forsamlingsfriheden. Borrevejledagene Igennem mange år samledes gymnastik og idrætsforeningerne i juni måned i Borrevejle Vig ved Roskilde Fjord. Det er en begivenhed som stadig afholdes på det smukke areal med udsigt over Ro- Ejby karlehold i Borrevejle ca. 1939, under ledelse af Kristian Kristiansen. skilde Fjord, og som forhåbentlig vil fortsætte trods økonomiske vanskeligheder lige nu. Tidligere startede børnene allerede fredag eftermiddag på cykel fra Ejby til Borrevejle. En frisk tur på km. Foruden ledere for cykelholdet deltog gerne en lappemand. Ved amtsturneringer og lignende klarede ejbyholdene sig normalt godt i håndbold. Man havde flere amtsmestre. Ejby Gymnastikforening havde flere gode gymnaster og nye meldte sig under fanerne. Borrevejledagene har givet unge som gamle gymnaster og idrætsmennesker nogle gode oplevelser. 18

19 Ejby pigehold i Borrevejle ca OBS, der er klaverledsagelse. Idrætsplads i Ejby Bestyrelsen begyndte under krigen overvejelserne om en idrætsplads. Foreningen søgte hjælp hos kommunen, men kunne selvfølgelig ikke få noget. I 1946 køber kommunen et jordlod syd for håndboldbanerne. Her blev der efter nogle år taget fat på at etablere en fodboldbane og atletikbaner. Fodboldbanen stod færdig i Interessen for fodbold var der, men den var ikke så overvældende, at der skete noget i gymnastikforeningens regi. En fodboldklub dannes uden for foreningen i begyndelsen af 1950 erne, men den lukkes efter et par år. Ejby Skole, nu Ejby Lilleskole, står færdig 1956 Byen udvides med et nyt boligkvarter ved Præstemarksvej ( mosen ). Samtidig bygges en ny skole ved Holmelille. Med opførelsen af en gymnastiksal til skolen løste man et par problemer for gymnastikholdene. Bl.a. fik man nu et omklædningsrum med tilhørende badefaciliteter. Desuden fik man en friere loftshøjde uden de generende tværstivere, hvilket var en fordel for springholdene. Der blev også bedre mulighed for at spille badminton, selv om bommene kunne være i vejen for høje bolde. Med bygningen af Ejby Skole følger en ny skolestruktur. De æld- 19

20 ste skolesøgende børn kommer til Ejby. Det betyder en del for tilgangen af børn og unge til Ejby. Foreningsarrangementer og traditioner i perioden Fælleslæsninger fortsatte op igennem 30 erne og man begyndte på foredragsaftener om vinteren. De viste sig at være en succes, så man fortsatte med sang-, foredrags- og lysbilledaftener helt op i halvtredserne. Af og til foregik det i samarbejde med sognets andre foreninger. Den sociale aktivitet var blevet omfattende. I 1937 afholdtes hele 10 sådanne arrangementer på en sæson. Filmaftener og dilettant kom også med på programmet. I maj 1936 afholdt man den første grødaften. Pigerne kom med rødgrøden og karlene med mælken og fløden. Først hyggede man sig med lege, sang og dans. Når mørket sænkede sig, trak man indendørs og satte sig ved de smukt pyntede borde og nød rødgrød med fløde. Det var en ny måde for de unge at være sammen på. Et par år efter måtte man invitere én med. Højskolesangbogen blev flittigt brugt, og det blev hurtigt en tradition, at præsten læste en historie. Grødaftenerne blev normalt holdt i juni september, når der var friske bær og frugter at tilberede grøden af. Ejby Præstegård og de større gårde omkring Ejby lagde haver og Holdet bag dilettantkomedien i

21 hus til. Grødaftenerne ophørte i 1960 p.g.a. manglende tilslutning. Ved forårs- eller sommerballerne opførtes dilettantforestillinger og senere friluftskomedier, som foregik i gymnastikforeningens regi eller med dens deltagelse, idet Husmandsforeningen også havde en dilettantgruppe. Forsamlingshuset var fyldt til bristepunktet når forestillinger som Abekatten, Studeprangeren, Eventyr på Fodrejsen, og Soldaterkammerater blev opført både 2 og 3 gange. Første gang var formodentlig i Efter krigen kom der mere gang i at skrive revyer til festerne, og i 1949 opførtes friluftsstykket Når Junidagen gryer skrevet af Svend Allerslev i anledning af 100 års dagen for grundlovens tilblivelse De medvirkende i friluftsstykket Når junidagen gryer, skrevet af Sv. Allerslev. Billedet er taget på håndboldbanen i Ejby. 5. juni Der var imponerende scener med 6-8 ryttere til hest og ca. 50 dilettantskuespillere fra hele Ejbys opland. Der blev kun afholdt 2-3 friluftsspil. De gik ret hurtigt i sig selv, da scenegrunden hældede den forkerte vej, så de bagerste publikumsrækker ikke kunne se, hvad der foregik. Igennem flere år afholdtes julebal 2. juledag med fælles kaffebord. Præsten i Ejby læste højt. Pastor Balslev involverede sig kraftigt i arbejdet med de unge, og hans efterfølger Føns-Jørgensen, var en stor gevinst for lokalsamfundet lige til sin død. I 1943 fik man en skribent på det ret unge medlemsblad der udkom som Fastelavnsblad. Det var Poul Clausen, den senere verdensgymnast. Bladet var håndlavet i ét eksemplar og cirkulerede blandt medlemmerne. Bladet eksisterede til Passive medlemmer Allerede fra foreningens start fandtes begrebet passivt medlem- 21

22 skab. Det kan hænge sammen med, at der har været en begrænsning i forsamlingsfriheden, og at festerne skulle være lukkede. D.v.s., at for at komme ind, skulle man have et medlemskort. Det var en ordning, som blev brugt i mange år, og som senere blev koblet sammen med oms-/momsfritagelse. Der er sikkert mange, der kan huske, de har haft sådan et bal-medlemsskab. Med et glimt i øjet vil man kunne hævde, at jo flere passive medlemmer, Ejby Gymnastikforening havde, desto bedre var de til at lave sammenkomster og fester. Men der sker en samlet stigning i medlemsantallet, og det viser, at foreningen tilpasser sig tidens behov, og påtager sig nye aktiviteter, herunder arrangeres sang-, fælleslæsnings- og foredragsaftener m.m.. Der er de berømte Grædeballer. I 30 erne og 40 erne var man meget kreative. Ejby Gymnastikforening får en bredere rolle i lokalsamfundet. Man bliver en social faktor. I de tilgængelige protokoller figurerer de passive medlemmer med navns nævnelse, hvorimod de aktive medlemmer findes med blot et antal. Man må have haft et medlemskartotek, som desværre ikke findes på lokalhistorisk arkiv. I vedtægterne fra 1933 er der en medlemskategori, som hedder ældre passive. Det er et udtryk for, at foreningen bestræbte sig på at være for alle ikke længere kun for de unge. Begrebet ældre passive erstattes under 2. verdenskrig tilsyneladende af bosiddende passive medlemmer. De betalte samme kontingent som de aktive. ÅRSTAL Bosiddende/ældre I ALT AKTIVE Passive Passive Passive Medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer ophørt Tabel over udvikling i antallet af medlemmer fra 1906 til (Kilde: Ejby Gymnastikforenings protokoller). 22

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

HBTK Historie

HBTK Historie HBTK Historie 1934-1984 HBTK s bestyrelse i 1954: Johs. Eriksen, Jonas Petersen, Anders Nielsen, Knud Christiansen, Jørgen Jensen og Sv. Aa. Lorenzen HBTK s formænd gennem 65 år K.V. Orsholt 1934-38 N/A

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Tegning over boldbanerne i Lille Lihme Fodbold på sportspladsen i Rodal Sæson 1927. Årets 1. fodboldkamp blev spillet i Vandel. Det var

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2016/2017 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 8. september 2016 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

FEN. Særudgave i anledning af SVIF s 50 års Jubilæum. Medlemsblad for Idrætsforeningen i området Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup

FEN. Særudgave i anledning af SVIF s 50 års Jubilæum. Medlemsblad for Idrætsforeningen i området Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup SVIF`FEN FEN Medlemsblad for Idrætsforeningen i området Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup August 2014 33. årgang Særudgave i anledning af SVIF s 50 års Jubilæum 1979-2014. SVIF FEN. Historisk arkiv, Hjørring.

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2015/2016 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning Landsbydyst til sommerfesten.. 1. gang 3. september 2015 kl. 18.00 kl. 20.00

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer.

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer. Årsberetning 2014 I denne sæson 2013/14 kan vi glæde os over et større antal dansere på gulvet hver onsdag aften. Det mærkes, at vi de fleste aftener er 4 kvadriller. Det mærkes ved, at vi fylder rummet

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg PEDERSKER IF Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg 28 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 mobil nr. 22222358

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Langflyvermester / Mellemdistancemester og Sektionsmester i Sektion 21. BENDT NIELSEN - 044 Korsør

Langflyvermester / Mellemdistancemester og Sektionsmester i Sektion 21. BENDT NIELSEN - 044 Korsør Tekst og Foto : Peter Knudsen Langflyvermester / Mellemdistancemester og Sektionsmester i Sektion 21. BENDT NIELSEN - 044 Korsør Det er ikke mange brevduemedlemmer, som kan præstere, at være indehaver

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

10 år med Næst ved 10 år med Senio N r æ sm tv o e t d i on Senior Motion 2004-2014 2004-2014

10 år med Næst ved 10 år med Senio N r æ sm tv o e t d i on Senior Motion 2004-2014 2004-2014 10 år med Næstved 10 år med Senior Motion Næstved Senior Motion 2004-2014 2004-2014 Forord At en forening har bestået i 10 år kan vel næppe kaldes for et jubilæum, men derfor har man alligevel lov til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE Beretning til foreningsgeneralforsamling 31. marts 2014 1 Præsentation 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 Floorball

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Kapitel 3. Noget om musik

Kapitel 3. Noget om musik Kapitel 3 Noget om musik 1 5 Hvordan har du det med at synge? VOXPOP Hvordan har du det med at synge? Issa Jeg har det fint med at synge. Jeg synger relativt ofte, men jeg sørger altid for at synge steder,

Læs mere