DEN UNIVERSELLE HISTORIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN UNIVERSELLE HISTORIE"

Transkript

1 Skolemateriale

2 DEN UNIVERSELLE HISTORIE De har ret, min herre, når De siger, at Les Misérables er skrevet for et universelt publikum. Jeg ved ikke om den vil blive læst af alle, men den er tiltænkt alle. Victor Hugo Spørgsmål / Oplæg til diskussion: Les Misérables er én af alle tiders mest læste romaner, og musicalen er blevet modtaget med kolossal succes over hele verden. Hvordan forklarer man dens store appel til så mange forskellige slags publikum gennem mere end 130 år? Lav en liste over de universelle temaer i Les Misérables. Hvad gør et tema universelt? Nævn nogle universelle temaer i et af følgende værker (eller vælg et du kender bedre): Hamlet Store forventninger Julius Caesar Det flammende bogstav Mus og mænd Macbeth To byer Hvorfor har disse værker overlevet tidens tand, medens andre værker er blevet glemt? Hvilke temaer deler de med Les Misérables? Opgaver/Research og skriftlige projekter: Sæt temaerne i Les Misérables i sammenhæng med begivenheder i dit samfund, i Danmark, eller i verden i dag. Efter du har læst eller set Les Misérables skal du beskrive, hvordan den har ændret den måde, hvorpå du tænker på disse begivenheder.

3 DE HJEMLØSE OG DE FATTIGE SE NED OG SE HVOR TIGGERFLOKKEN BOR, SE NED OG VIS LIDT NÆSTEKÆRLIGHED. SE NED OG SE ET MENNESKE, DIN BROR SE NED OG SE HVAD ALLE VÆMMES VED. Det grundlæggende emne i Hugos værk udtrykkes i titlen: Les Misérables, eller De elendige. I dag ville man kalde dem de fattige, eller de hjemløse. Fattigdom er et internationalt problem, der vokser år efter år. Spørgsmål / Oplæg til diskussion: Hvordan har du det med de hjemløse og de fattige? Hvem mener du er ansvarlig for deres problemer? Dem selv? Regeringen? Samfundet i al almindelig? Hvorfor? Hvad tror du de fattige mener om den måde de behandles på? I Les Misérables synger tiggerne Får vi snart et liv? Har vi døjet nok? Noget må der ske, for ellers kommer Ragnarok. Hvad mener de med det? Hvilke reformer gør Victor Hugo sig direkte eller indirekte til fortaler for i handlingen i Les Misérables for at bekæmpe den sociale uretfærdighed? Hvordan viser Hugo og ophavsmændene til musicalen publikum, hvilken social handling der er nødvendig for at korrigere disse onder? Hver af personerne i historien beskæftiger sig med problemet på sin egen måde. Beskriv hvordan hver af disse personer ser de fattige: Jean Valjean Biskoppen af Digne Javert Enjolras Thenardier Hvilke af disse synspunkter er du enig i? Hvilke tror du Victor Hugo var enig i? Opgaver / Research og skriftlige projekter Hugo forsøgte at overbevise sit publikum om, at de fattige og de udstødte er værd at frelse. Er denne overbevisning almindelig i vort samfund? Hvorfor eller hvorfor ikke? Belys, under hvilke betingelser flertallet af almindelige mennesker arbejdede på Hugos tid. Hvilke betingelser var de tvunget til at udholde på fabrikkerne? Hvorledes var de anderledes end de betingelser folk arbejder under i dag? Belys hvilken >>>

4 indflydelse fagforeninger, lovgivning om børnearbejde, miljøbeskyttelseslovgivning har haft. Alain Boublil blev påvirket til at begynde musicalen Les Misérables, efter at personen The Artful Dodger i musicalen Oliver! (baseret på Charles Dickens roman Oliver Twist) fik ham til at tænke på en syngende Gavroche. Trevor Nunn og John Caird benyttede de samme teknikker på Les Misérables som de havde udviklet i arbejdet med iscenesættelsen af Nicholas Nickleby, en bearbejdelse af Dickens roman. Sammenlign Dickens og Hugo som forfattere og samfundskritikere. Sammenlign de sociale problemer og løsninger i Les Misérables med de forhold Dickens beskæftiger sig med i værker som To byer, Store forventninger, Strenge tider, Et juleeventyr. Sammenlign Victor Hugo og hans værk Les Misérables med et værk af en af disse moderne samfundskritikere: George Bernard Shaw, Henrik Ibsen, Arthur Miller, John Steinbeck.

5 FORBRYDELSE OG STRAF NU LUKKES ALLE DØRE I, IGEN EN STRAF IGEN EN LÅS, IGEN ET FÆNGSEL. HVER GANG JEG KOMMER TIL EN BY, SÅ VIL DE BE OM MIN ATTEST OG SE MIN SKÆNDSEL. Spørgsmål / Diskussionsemner Da vi først møder Jean Valjean, har han siddet i fængsel i 19 år for at have stjålet et brød. Den strenge straf for tyveri i det 19. århundrede var forankret i den tro, at tyveri var en forbrydelse mod hele samfundet og skulle straffes med ekstreme metoder, uanset hvor lille forbrydelsen var. Hvad mener vi om tyveri i vort samfund? Bør alle forbrydelser straffes på samme måde? Bør årsagen bag en forbrydelse have nogen indflydelse på straffen? Har du nogen sinde fået noget stjålet fra dig? Hvordan fik det dig til at føles? Ville det have haft nogen betydning, hvis nogen havde stjålet fra dig for at brødføde sin familie? Da Valjean løslades fra fængslet, får han en gul hjemsendelsesattest, hvilket effektivt stempler ham som en forbryder over for alle han møder, og således gør det umuligt for ham igen at føre et normalt liv. Hvordan behandler vort samfund prøveløsladte, eller tidligere straffede personer? Kan de føre normale liv igen? Hvorfor eller hvorfor ikke? En stor procentdel af straffede der løslades fra fængsel ender i fængsel igen kort tid efter. Hvordan kan det være, og hvad siger det om vores rehabiliterings-system? Opgaver / Research og skriftlige projekter Lav en oversigt over begrebet forbrydelse og straf fra det 12. til det 20. århundrede. Hvad kan man lære om samfundet på baggrund af, hvordan det behandler kriminelle? Synes du vi har et effektivt retssystem i Danmark? Hvorfor eller hvorfor ikke? Retfærdighedens gudinde afbildes altid med bind for øjnene, dvs. fuldstændig blind over for alt andet end objektive kendsgerninger. Skriv et essay om dine tanker omkring blind retfærdighed. Er retfærdigheden nogen sinde fuldstændig blind? Er den nogen sinde fuldstændig blind i Les Misérables? Både Jean Valjean og Thenardier begår forbrydelser i Les Misérables: Valjean stjæler først mad for at brødføde sin familie, og derefter flygter han under udgangstilladelse, da han behandles som udstødt af samfundet, medens Thenardier begår bedrageri og røveri for egen vindings skyld. Husk på retfærdighedens gudinde med bind for øjnene: Bør Valjean og Thenardier behandles forskelligt af retssystemet? Er der plads til nåde inden for loven? Hvordan?

6 FORDOMME KAN JEG TIE? KUN PÅ SKRØMT OG HVIS JEG TALER, ER JEG DØMT. HVEM ER JEG? Spørgsmål / Diskussionsemner I nazitidens Tyskland skulle jøder gå med en gul Davidstjerne påsyet deres klæder, hvilket mærkede dem som samfundets udstødte. Mange skjulte, at de var jøder. Selv i dag ændrer mange mennesker deres navne for at skjule deres baggrund. Hvad er en fordom? (Opdel ordet i enkeltdele: for-dom, eller at dømme før du kender kendsgerningerne) Beskriv hvorledes følgende udstødte (eller les misérables ) for-dømmes i vort samfund: 2. generations indvandrere jøder hjemløse tidligere fængslede grønlændere handicappede Kan du nævne andre udstødte af samfundet? Er du nogen sinde blevet for-dømt på grund af måden du ser ud på, klæder dig, eller tror? Har du nogen sinde selv følt fordom imod en udstødt? Hvorfor? Jean Valjean stikker af under udgang, ændrer sit navn og sin identitet, og starter et nyt, succesfuldt liv. Da han konfronteres med den kendsgerning, at en anden kan komme i fængsel i hans sted, melder han sig selv. Gjorde Jean Valjean ret i at fortælle sandheden og dermed stå over for endnu en lang fængselsstraf? Ville du have gjort det samme i Valjeans sted? Hvorfor eller hvorfor ikke?

7 KAMPEN FOR FRIHED HVEM GÅR MED I VORES KAMP? HVEM FØLGER MED I VORES SPOR? BAG STRIDENS RØG OG DAMP KAN I DA SE EN BEDRE JORD? Spørgsmål / Diskussionsemner: Studenterne i Les Misérables mener at der er ting der er værd at kæmpe for og måske endda at dø for. Er du enig med dem? Hvorfor? Studenterne tager loven i egne hænder. Synes du det er rigtigt eller forkert? Kan en sådan handling nogen sinde forsvares? Døde studenterne på barrikaden forgæves? Hvordan måler man, om et ungt menneskes død under sådanne omstændigheder er omkostningen værd? Opgaver / Research og skriftlige projekter: Kunne du forestille dig nogen sinde selv at tage loven i egne hænder? Hvorfor eller hvorfor ikke? Beskriv omstændighederne, hvis du kan forestille dig en sådan mulighed. Hvad er en værdi eller en tro som du måske ville slås for? Hvordan ville du gøre det? Undersøg borgerretslederne Martin Luther King og Malcolm X s metoder og filosofier. Hvem er du enig med? Hvem tror du de revolutionære studenter i Les Misérables ville være enige med? Hvem tror du Jean Valjean ville være enig med? Undersøg et studenteroprør i det 20. århundrede, fx studenteroprøret på Københavns Universitet i marts 1968, eller studenteroprøret i Paris i maj 1968, eller demonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads i Beijing Sammenlign studenternes motivation og resultatet med studenteroprørernes erfaring i Les Misérables.

8 PERSONERNE HUSK FOR ALTID DEN SANDHED SOM ER SAGT OS: AT HOLDE AF EN ANDEN ER AT TRÆDE FREM FOR GUD. Spørgsmål / Diskussionsemner: Hvordan ser Hugo på den menneskelige natur? Er den naturligt god, skæmmet af arvesynden, eller et sted mellem disse to? Beskriv hvordan Hugo benytter sine personer til at beskrive sit syn på den menneskelige natur. Hvorledes repræsenterer hver person forskellige facetter af Hugos menneskesyn? Diskuter Hugos evige tro på at mennesket kan blive perfekt. Hvorledes illustrerer Jean Valjeans liv denne tro? Hvad beviser Jean Valjean til slut med sit liv? Javert er den retsliges proces vagthund. For ham finder lovens bogstav anvendelse mod enhver lovbryder, uden undtagelse. Skulle han have anvendt et andet vurderingsgrundlag over for en mand som Jean Valjean? I dag mener mange som Javert at der ikke skal udvises nogen barmhjertighed over for kriminelle. Er du enig heri? Hvorfor? Hvad siger Javert om sin fortid, der giver os et fingerpeg om hans natur? Hvad ødelægger til slut Javert? Diskuter familien Thenardiers som individer der lever i et barbarisk samfund, og som har mistet deres menneskelighed og er blevet dyriske. Er der mennesker i vort samfund, der passer til den beskrivelse? Sammenlign Marius som romantisk helt med romantiske helte i andre bøger, teaterstykker eller digte fra romantikken. Hvordan ville Eponines liv være blevet, hvis hun ikke var blevet dræbt på barrikaden? Skønt de kun er på scenen i kort tid, spiller både Fantine og Gavroche vitale roller i Les Misérables og gør stort indtryk på publikum. Hvad gør dem til så stærke personer? Nævn andre personer fra litteraturen der kun er fremme i kort tid, men gør et vedvarende indtryk.

9 DEN HISTORISKE RAMME FARVEN PÅ VOR JORD VIL HURTIGT ÆNDRE SIG Opgaver / Research og skriftlige projekter: Hvad skete der i De Forenede Stater og England i 1815? I 1832? Lav en historisk oversigt over regeringen i Frankrig fra den franske revolution og indtil studenteroprøret i 1832 beskrevet i Les Misérables. Research den proces der på Victor Hugos tid skulle til for at klargøre bøger af forfattere (uden skrivemaskiner), forlæggere og trykkere. Undersøg den proces der benyttes af forfattere, forlæggere og trykkere i dag. Research, i hvilken grad befolkningen kunne læse og skrive i 1862, da Les Misérables blev udgivet. Hvor stor en del af befolkningen læste bøger? Hvad slags mennesker tror du købte Les Misérables da den blev udgivet? Hvilken aktuel forfatter i England, USA eller Danmark vil du sammenligne med Victor Hugo på hans tid? Hvilken aktuel bog vil du sammenligne med Les Misérables? Research Victor Hugos liv. Han er blevet kaldt den første litterære medie-superstar. Hvorfor?

10 KRONOLOGISK OVERSIGT De historiske begivenheder der førte til romanen og musicalen: 1792 Den Første Franske Republik udråbes Det republikanske Konvent, der ender med Robespierres Terrorregime Ludvig 16. henrettes. De kongelige oprørere indleder deres stort anlagte borgerkrig mod den republikanske franske regering. Victor Hugo beskriver denne konflikt i sin roman Direktoriet bliver den første regering efter revolutionen Konsulatet : Napoleon Bonaparte tager magten Det franske kejserrige. Napoleons opstigen og fald, afsluttet med slaget ved Waterloo Frankrig bliver igen monarki med Ludvig 18. som konge Karl X s regeringstid General Lamarque, arbejdernes og studenternes helt, dør. Hans begravelse udarter til optøjer, beskrevet af Hugo i Les Misérables Victor Hugo begynder på at skrive Les Misérables Ludvig-Filips regeringstid ender med opstand, og Napoleon 3. bliver præsident af den Anden Republik. Han opløser parlamentet og gives enevældig magt i 10 år Napoleon 3. udråber sig selv til kejser. Hugo opfordrer befolkningen til oprør mod monarken og flygter til Belgien Victor Hugo udgiver Les Misérables, skrevet i eksil Napoleon 3. tvinges til at gå af og erstattes af en demokratisk valgt regering. Hugo vender tilbage til Frankrig i triumf.

11 1885 Hugo dør. To millioner sørgende VISER ham den sidste ære ved hans store begravelse Den første stumfilm af Les Misérables iscenesættes i Frankrig af Albert Capellini Den første amerikanske film, Galley Slaves, produceres som stumfilm, iscenesat af James Stuart Blackton Den første amerikanske tonefilm produceres af Richard Boleslawski Den originale arena-opsætning af Boublil-Schönbergs musical Les Misérables præsenteres i Palais des Sports, Paris Les Misérables har premiere på Barbican Theatre i London Les Misérables har premiere på Broadway Theatre i New York. SLUT

12 OM VICTOR HUGO Victor Hugos enormt succesrige karriere spændte over det meste af den 19. århundrede og omfat tede såvel Romantikken som Realismen. Som såvel en stor digter, romanforfatter, skuespilforfatter, essayist, forfatter af flyveblade, dagbogsforfatter, politiker og moralist var Hugo en mand med vældige passioner og endeløse selvmodsigelser. Hugo blev født den 26. februar Hans fader, general Joseph Leopold Hugo, var søn af en tømrer som skabte sig en karriere op gennem rækkerne i Napoleons borgerhær. Victors moder besluttede imidlertid ikke at udsætte sine tre sønner for militærlivets vanskeligheder, og bosatte sig i Paris for at opfostre dem. Madame Hugo blev sin mands kommandofører, general Lahories elskerinde, og denne blev en faderfigur for Hugo og hans brødre indtil generalens henrettelse i Han levede i ussel fattigdom i et år, men vandt så en pension på francs om året fra Ludvig 18. Victor var en strålende student som udmærkede sig inden for matematik, fysik, filosofi, fransk litteratur, latin og græsk. Han vandt førstepræmien i en national poesi-konkurrence, da han var 17 år gammel. Som teenager blev han forelsket i naboens datter Adele Foucher. Hans moder forsøgte imidlertid at få ham fra denne romance, idet hun mente at hendes søn skulle giftes ind i en finere familie. Da hans moder døde i 1821, afslog han at modtage økonomisk hjælp fra sin fader. Han levede i ussel fattigdom i et år, men vandt så en årlig pension på francs fra Ludvig 18. for sin første digtsamling. Knapt tyve år gammel blev Hugo såvel en helt i folkets øjne som en favorit hos statsoverhovederne. Igennem hele hans levetid spillede han en betydningsfuld rolle i Frankrigs politiske evolution fra diktatur til demokrati. I 1822 ægtede han Adele Foucher, som blev moder til hans børn Leopold-Victor, Charles-Victor, Francois- Victor, Adele og Leopoldine. I 1830 blev Victor en af lederne af en gruppe romantiske oprørere, som forsøgte at løsne den klassiske litteraturs greb i Frankrig. Hans skuespil Hernani, hvis premiere blev afbrudt af nævekampe mellem Hugos beundrere og nedrakkere, tog et stort skridt imod et mere realistisk teater og gjorde ham til en rig mand. Igennem de næste 15 år producerede han seks teaterstykker, fire digtsamlinger, og den romantiske historiske roman Klokkeren af Notre Dame, og etablerede sit ry som Frankrigs største forfatter. I 1831 blev Adele Hugo romantisk involveret med en af Victors gode venner, den kendte kritiker Sainte- Beuve. Victor blev involveret med skuespillerinden Juliette Drouet, som blev hans elskerinde i Forsørget af en lille pension fra Hugo blev Drouet hans ulønnede sekretær og rejseledsager i de næste halvtreds år. Over tre millioner tilskuere fulgte hans ligtog til Pantheon Efter at have mistet en af sine døtre i en drukneulykke og have oplevet fiasko med sit skuespil Les Burgraves i 1843 besluttede Hugo at fokusere på de voksende sociale problemer i Frankrig. Et antal andre romantiske forfattere tilsluttede sig hans voksende interesse for politik og markerede dermed begyndelsen af den realistisk-naturalistiske æra i fransk litteratur.

13 Hugo var en moderat republikaner, som blev ophøjet i den franske adelstand i Efter revolutionen i 1848 og grundlæggelsen af den anden republik blev han valgt som deputeret til den grundlovsgivende forsamling. Tre år senere, da Napoleon 3. afskaffede republikken og genindførte kejserriget, risikerede Hugo henrettelse ved at forsøge at samle Paris arbejdere mod den nye kejser. Hans anstrengelser mislykkedes imidlertid, og han måtte flygte til Bruxelles. Som resultat heraf tilbragte Hugo det næste tiår med familien og Madame Drouet på øerne Jersey og Guernsey. I løbet af disse år skrev han satirer om Napoleon 3., vendte tilbage til poesien og udgav adskillige romaner, bl.a. Les Misérables, som han var begyndt på år tidligere. Da Les Misérables blev udgivet i Bruxelles i 1862, blev den en øjeblikkelig folkelig succes til trods for negative reaktioner fra anmelderne, som betragtede den som overdrevent sentimental, samt fra regeringen, som forbød den. Efter den fransk-preussiske krig og kejserrigets fald i 1870, vendte Hugo tilbage til Paris i triumf. Han blev der under byens belejring og bidrog med en del af sine royalties til at indkøbe våben. Han mistede to sønner, den ene i 1871 og den anden i Skønt han blev valgt ind i senatet 1876, fik dårligt helbred ham til at vende tilbage til Guernsey. Madame Hugo døde i 1868 og Madame Drouet i Hugo døde i 1885, treogfirs år gammel. Selv om han efterlod instruks om at hans begravelse skulle være enkel, fulgte over tre millioner tilskuere hans ligtog til Pantheon, hvor han blev begravet blandt Frankrigs store mænd. Hugos død kom i slutningen af et århundrede med krig, borgerlige konflikter, brutalt undertrykte opstande som studenteroprøret i Les Misérables, og social uretfærdighed. På grund af hans tro på det godes triumf over det onde og hans forbøn for tolerance og ikke-vold blev Victor Hugo budbringeren om den nye demokratiske ånd.

14 OM ROMANEN Les Misérables er en melodramatisk roman skrevet ud fra premissen at ethvert menneske kan hæve sig over sine omstændigheder og opnå fuldkommenhed. Romanens handling er spændende fra start til slut; den følger både Jean Valjeans og samfundets kampe med det gode og det onde. Hugo begyndte at tænke på Les Misérables så tidligt som Han bemærkede den specifikke hændelse, der sætter romanens handling i gang, på Paris gader i På en solrig men kold dag så han en forarmet mand blive arresteret, fordi han havde stjålet et brød. Som manden stod der på gaden, rullede en udsmykket hestevogn op på siden af ham. Indeni sad en blændende smuk kvinde klædt i fløjl og legede med et barn skjult under hårbånd, kunstbroderi og pelsværk. Den forarmede mand stirrede på kvinden i hestevognen, men hun lagde slet ikke mærke til ham. Hugo skrev, at han så denne mand som et elendighedens genfærd, et spøgelsesagtigt varsel i fuldt dagslys, i solskinnet, om den revolution der stadig var indhyllet i mørkets skygger, men var ved at dukke frem af dem. Det øjeblik, hvor han blev bevidst om hendes eksistens, medens hun forblev uvidende om hans, blev en katastrofe uundgåelig. Da Les Misérables blev udgivet i 1862, fremkaldte den større begejstring end nogen anden bog i forlagsverdenens historie Som årene gik, udviklede Les Misérables sig samtidig med at Hugos egne livserfaringer formede hans filosofi. Han indarbejdede alle slags personlige erindringer i romanen, idet han ofte blandede dagligdags ubetydeligheder med fiktion for at give historien en fornemmelse af journalistisk sandhed. På det tidspunkt den blev udgivet i 1862 var den blevet en episk roman, udtrykt i en frodig prosa inden for en stærk struktur af historie, filosofi og politisk teori. Dette er et kæmpeskib, jeg er ved at søsætte, sagde han før udgivelsen. Da Les Misérables blev udgivet i 1862, fremkaldte den større begejstring end nogen anden bog i forlagsverdenens historie. Der blev gjort reklame for den over hele Paris med kæmpestore tegnede portrætter af Cosette, Fantine, Marius og Jean Valjean. Som et varsel om musicalens succes mere end hundrede år senere, blev romanen Les Misérables i første omgang en folkelig snarere end en anmeldertriumf. Alle anmeldelserne, skrev Hugo, er reaktionære og mere eller mindre fjendtlige. Som tilfældet blev med musicalen, havde anmeldernes mening overhovedet ingen virkning på offentlighedens interesse for Les Misérables. Boghandlere og andre sælgere bogstaveligt talt kæmpede om at købe eksemplarer af bogen til deres kunder. Lange køer og trafikpropper sås over hele byen, hvor folk sloges om at købe en af de eksemplarer, der blev sat til salg den første dag. Dette fænomen gentog sig i 1985, da musical-versionen af Hugos roman havde premiere i London med hovedsageligt dårlige anmeldelser til følge. Da Cameron Mackintosh nedslået over de dårlige anmeldelser ringede til billetkontoret, fik han en glad og travl billetsælger i røret. Jeg er forbløffet over at du er kommet igennem, fik Mackintosh at vide, Telefonerne ringer uafbrudt. Som med romanen havde historien om Les Misérables vakt genklang hos offentligheden, og dens store succes blev skabt gennem mund-til-øre omtale. Hugo skrev om bogen, Jeg vil ikke om den vil blive læst af alle, men den er tiltænkt alle. Den henvender sig til England såvel som Spanien, Italien såvel som Frankrig, Tyskland såvel som Irland, republikkerne der huser slaver såvel som kejserrigerne der har livegne. Sociale problemer rækker hinsides grænser For at fremme sit mål om at præsentere ideerne i Les Misérables til så bredt et publikum som muligt, bad han indtrængende sine forlæggere om at udsende billigere udgaver af bogen med mindre typer for at gøre den tilgængelig for almindelige mennesker.

15 Bogen var en sensation i America, hvis egen borgerlige uro på det tidspunkt forekom mange at spejle begivenhederne og følelserne i romanen. Den første succes på det franske sprog blev kopieret over hele verden, så snart bogen blev tilgængelig i oversættelse. Bogen var en sensation i Amerika, hvis egen borgerlige uro på det tidspunkt forekom mange af spejle begivenhederne og følelserne i romanen. Således slugte sydstatssoldaterne den ivrigt og omtalte sig selv som Lee s Miserables. Som det gælder ethvert kunstværk, der plæderer for social forandring, fik romanen Les Misérables mange fjender. De konservative frygtede romanens samfundsmæssige gennemslagskraft, og Vatikanet forbød den i adskillige år. En teaterversion skrevet af Hugos søn Charles blev forbudt i Frankrig og fik i stedet premiere i Bruxelles. Det franske dagblad The Constitutionnel skrev at hvis romanens ideer blev erkendt, ville ingen del af samfundsordenen forblive den samme. Ikke desto mindre er Les Misérables blevet oversat til næsten alle sprog og er i løbet af sidste århundrede blevet en af historiens bedst sælgende bøger.

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Jakob Ladegaard. Bogen og folket. Den romantiske litteraturs politik

Jakob Ladegaard. Bogen og folket. Den romantiske litteraturs politik Jakob Ladegaard Bogen og folket Den romantiske litteraturs politik Bogen og folket 1 2 B O G E N O G F O L K E T JAKOB LADEGAARD Bogen og folket Den romantiske litteraturs politik Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 15. september 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. Salmer. DDS 750 Nu titte til hinanden de favre blomster

Læs mere

nationalstaternes tid i europa

nationalstaternes tid i europa nationalstaternes tid i europa Lektion 8: Napoleon 3. af Frankrig Indholdsfortegnelse 1. Vejledning 2. Introduktion 3. Napoleons magtovertagelse 4. Napoleons indenrigs- og udenrigspolitik 5. Napoleon 3.s

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne Prædiken til søndag den 28. juni 2015 i Havdrup kirke. Friluftsgudstjeneste på kirkegården. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Søndagen

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere.

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere. Thorstein Thomsen Sproget er et tog - en børnebogsforfatter om sit arbejde er en fagbog til voksne. Den er udkommet på Dansklærerforeningens Forlag og er derfor målrettet mod dansklærere, men andre f.eks.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Side 1 af 7. Præludium: Jean-Francois Dandrieu: Michael lavede larm ved nat (ærkeenglen Michael blev begejstret over det glædelige budskab)

Side 1 af 7. Præludium: Jean-Francois Dandrieu: Michael lavede larm ved nat (ærkeenglen Michael blev begejstret over det glædelige budskab) Side 1 af 7 Grundtvigs Kirke den 24/12-14 kl. 16.00 Juleaften Numre i julehæftet: 1 Det kimer nu til julefest 5 Et barn er født i Betlehem *** 2 Velkommen igen, Guds engle små 9 Julen har bragt velsignet

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Talenterne i mit liv øjeblikke

Talenterne i mit liv øjeblikke tager en dyb indånding hver mandag morgen, når de skal af sted på arbejde igen. Derfor kan jeg godt finde på at sige: Har du overvejet at lave noget andet? Jeg beviser med min historie, at man godt kan

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere