DEN UNIVERSELLE HISTORIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN UNIVERSELLE HISTORIE"

Transkript

1 Skolemateriale

2 DEN UNIVERSELLE HISTORIE De har ret, min herre, når De siger, at Les Misérables er skrevet for et universelt publikum. Jeg ved ikke om den vil blive læst af alle, men den er tiltænkt alle. Victor Hugo Spørgsmål / Oplæg til diskussion: Les Misérables er én af alle tiders mest læste romaner, og musicalen er blevet modtaget med kolossal succes over hele verden. Hvordan forklarer man dens store appel til så mange forskellige slags publikum gennem mere end 130 år? Lav en liste over de universelle temaer i Les Misérables. Hvad gør et tema universelt? Nævn nogle universelle temaer i et af følgende værker (eller vælg et du kender bedre): Hamlet Store forventninger Julius Caesar Det flammende bogstav Mus og mænd Macbeth To byer Hvorfor har disse værker overlevet tidens tand, medens andre værker er blevet glemt? Hvilke temaer deler de med Les Misérables? Opgaver/Research og skriftlige projekter: Sæt temaerne i Les Misérables i sammenhæng med begivenheder i dit samfund, i Danmark, eller i verden i dag. Efter du har læst eller set Les Misérables skal du beskrive, hvordan den har ændret den måde, hvorpå du tænker på disse begivenheder.

3 DE HJEMLØSE OG DE FATTIGE SE NED OG SE HVOR TIGGERFLOKKEN BOR, SE NED OG VIS LIDT NÆSTEKÆRLIGHED. SE NED OG SE ET MENNESKE, DIN BROR SE NED OG SE HVAD ALLE VÆMMES VED. Det grundlæggende emne i Hugos værk udtrykkes i titlen: Les Misérables, eller De elendige. I dag ville man kalde dem de fattige, eller de hjemløse. Fattigdom er et internationalt problem, der vokser år efter år. Spørgsmål / Oplæg til diskussion: Hvordan har du det med de hjemløse og de fattige? Hvem mener du er ansvarlig for deres problemer? Dem selv? Regeringen? Samfundet i al almindelig? Hvorfor? Hvad tror du de fattige mener om den måde de behandles på? I Les Misérables synger tiggerne Får vi snart et liv? Har vi døjet nok? Noget må der ske, for ellers kommer Ragnarok. Hvad mener de med det? Hvilke reformer gør Victor Hugo sig direkte eller indirekte til fortaler for i handlingen i Les Misérables for at bekæmpe den sociale uretfærdighed? Hvordan viser Hugo og ophavsmændene til musicalen publikum, hvilken social handling der er nødvendig for at korrigere disse onder? Hver af personerne i historien beskæftiger sig med problemet på sin egen måde. Beskriv hvordan hver af disse personer ser de fattige: Jean Valjean Biskoppen af Digne Javert Enjolras Thenardier Hvilke af disse synspunkter er du enig i? Hvilke tror du Victor Hugo var enig i? Opgaver / Research og skriftlige projekter Hugo forsøgte at overbevise sit publikum om, at de fattige og de udstødte er værd at frelse. Er denne overbevisning almindelig i vort samfund? Hvorfor eller hvorfor ikke? Belys, under hvilke betingelser flertallet af almindelige mennesker arbejdede på Hugos tid. Hvilke betingelser var de tvunget til at udholde på fabrikkerne? Hvorledes var de anderledes end de betingelser folk arbejder under i dag? Belys hvilken >>>

4 indflydelse fagforeninger, lovgivning om børnearbejde, miljøbeskyttelseslovgivning har haft. Alain Boublil blev påvirket til at begynde musicalen Les Misérables, efter at personen The Artful Dodger i musicalen Oliver! (baseret på Charles Dickens roman Oliver Twist) fik ham til at tænke på en syngende Gavroche. Trevor Nunn og John Caird benyttede de samme teknikker på Les Misérables som de havde udviklet i arbejdet med iscenesættelsen af Nicholas Nickleby, en bearbejdelse af Dickens roman. Sammenlign Dickens og Hugo som forfattere og samfundskritikere. Sammenlign de sociale problemer og løsninger i Les Misérables med de forhold Dickens beskæftiger sig med i værker som To byer, Store forventninger, Strenge tider, Et juleeventyr. Sammenlign Victor Hugo og hans værk Les Misérables med et værk af en af disse moderne samfundskritikere: George Bernard Shaw, Henrik Ibsen, Arthur Miller, John Steinbeck.

5 FORBRYDELSE OG STRAF NU LUKKES ALLE DØRE I, IGEN EN STRAF IGEN EN LÅS, IGEN ET FÆNGSEL. HVER GANG JEG KOMMER TIL EN BY, SÅ VIL DE BE OM MIN ATTEST OG SE MIN SKÆNDSEL. Spørgsmål / Diskussionsemner Da vi først møder Jean Valjean, har han siddet i fængsel i 19 år for at have stjålet et brød. Den strenge straf for tyveri i det 19. århundrede var forankret i den tro, at tyveri var en forbrydelse mod hele samfundet og skulle straffes med ekstreme metoder, uanset hvor lille forbrydelsen var. Hvad mener vi om tyveri i vort samfund? Bør alle forbrydelser straffes på samme måde? Bør årsagen bag en forbrydelse have nogen indflydelse på straffen? Har du nogen sinde fået noget stjålet fra dig? Hvordan fik det dig til at føles? Ville det have haft nogen betydning, hvis nogen havde stjålet fra dig for at brødføde sin familie? Da Valjean løslades fra fængslet, får han en gul hjemsendelsesattest, hvilket effektivt stempler ham som en forbryder over for alle han møder, og således gør det umuligt for ham igen at føre et normalt liv. Hvordan behandler vort samfund prøveløsladte, eller tidligere straffede personer? Kan de føre normale liv igen? Hvorfor eller hvorfor ikke? En stor procentdel af straffede der løslades fra fængsel ender i fængsel igen kort tid efter. Hvordan kan det være, og hvad siger det om vores rehabiliterings-system? Opgaver / Research og skriftlige projekter Lav en oversigt over begrebet forbrydelse og straf fra det 12. til det 20. århundrede. Hvad kan man lære om samfundet på baggrund af, hvordan det behandler kriminelle? Synes du vi har et effektivt retssystem i Danmark? Hvorfor eller hvorfor ikke? Retfærdighedens gudinde afbildes altid med bind for øjnene, dvs. fuldstændig blind over for alt andet end objektive kendsgerninger. Skriv et essay om dine tanker omkring blind retfærdighed. Er retfærdigheden nogen sinde fuldstændig blind? Er den nogen sinde fuldstændig blind i Les Misérables? Både Jean Valjean og Thenardier begår forbrydelser i Les Misérables: Valjean stjæler først mad for at brødføde sin familie, og derefter flygter han under udgangstilladelse, da han behandles som udstødt af samfundet, medens Thenardier begår bedrageri og røveri for egen vindings skyld. Husk på retfærdighedens gudinde med bind for øjnene: Bør Valjean og Thenardier behandles forskelligt af retssystemet? Er der plads til nåde inden for loven? Hvordan?

6 FORDOMME KAN JEG TIE? KUN PÅ SKRØMT OG HVIS JEG TALER, ER JEG DØMT. HVEM ER JEG? Spørgsmål / Diskussionsemner I nazitidens Tyskland skulle jøder gå med en gul Davidstjerne påsyet deres klæder, hvilket mærkede dem som samfundets udstødte. Mange skjulte, at de var jøder. Selv i dag ændrer mange mennesker deres navne for at skjule deres baggrund. Hvad er en fordom? (Opdel ordet i enkeltdele: for-dom, eller at dømme før du kender kendsgerningerne) Beskriv hvorledes følgende udstødte (eller les misérables ) for-dømmes i vort samfund: 2. generations indvandrere jøder hjemløse tidligere fængslede grønlændere handicappede Kan du nævne andre udstødte af samfundet? Er du nogen sinde blevet for-dømt på grund af måden du ser ud på, klæder dig, eller tror? Har du nogen sinde selv følt fordom imod en udstødt? Hvorfor? Jean Valjean stikker af under udgang, ændrer sit navn og sin identitet, og starter et nyt, succesfuldt liv. Da han konfronteres med den kendsgerning, at en anden kan komme i fængsel i hans sted, melder han sig selv. Gjorde Jean Valjean ret i at fortælle sandheden og dermed stå over for endnu en lang fængselsstraf? Ville du have gjort det samme i Valjeans sted? Hvorfor eller hvorfor ikke?

7 KAMPEN FOR FRIHED HVEM GÅR MED I VORES KAMP? HVEM FØLGER MED I VORES SPOR? BAG STRIDENS RØG OG DAMP KAN I DA SE EN BEDRE JORD? Spørgsmål / Diskussionsemner: Studenterne i Les Misérables mener at der er ting der er værd at kæmpe for og måske endda at dø for. Er du enig med dem? Hvorfor? Studenterne tager loven i egne hænder. Synes du det er rigtigt eller forkert? Kan en sådan handling nogen sinde forsvares? Døde studenterne på barrikaden forgæves? Hvordan måler man, om et ungt menneskes død under sådanne omstændigheder er omkostningen værd? Opgaver / Research og skriftlige projekter: Kunne du forestille dig nogen sinde selv at tage loven i egne hænder? Hvorfor eller hvorfor ikke? Beskriv omstændighederne, hvis du kan forestille dig en sådan mulighed. Hvad er en værdi eller en tro som du måske ville slås for? Hvordan ville du gøre det? Undersøg borgerretslederne Martin Luther King og Malcolm X s metoder og filosofier. Hvem er du enig med? Hvem tror du de revolutionære studenter i Les Misérables ville være enige med? Hvem tror du Jean Valjean ville være enig med? Undersøg et studenteroprør i det 20. århundrede, fx studenteroprøret på Københavns Universitet i marts 1968, eller studenteroprøret i Paris i maj 1968, eller demonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads i Beijing Sammenlign studenternes motivation og resultatet med studenteroprørernes erfaring i Les Misérables.

8 PERSONERNE HUSK FOR ALTID DEN SANDHED SOM ER SAGT OS: AT HOLDE AF EN ANDEN ER AT TRÆDE FREM FOR GUD. Spørgsmål / Diskussionsemner: Hvordan ser Hugo på den menneskelige natur? Er den naturligt god, skæmmet af arvesynden, eller et sted mellem disse to? Beskriv hvordan Hugo benytter sine personer til at beskrive sit syn på den menneskelige natur. Hvorledes repræsenterer hver person forskellige facetter af Hugos menneskesyn? Diskuter Hugos evige tro på at mennesket kan blive perfekt. Hvorledes illustrerer Jean Valjeans liv denne tro? Hvad beviser Jean Valjean til slut med sit liv? Javert er den retsliges proces vagthund. For ham finder lovens bogstav anvendelse mod enhver lovbryder, uden undtagelse. Skulle han have anvendt et andet vurderingsgrundlag over for en mand som Jean Valjean? I dag mener mange som Javert at der ikke skal udvises nogen barmhjertighed over for kriminelle. Er du enig heri? Hvorfor? Hvad siger Javert om sin fortid, der giver os et fingerpeg om hans natur? Hvad ødelægger til slut Javert? Diskuter familien Thenardiers som individer der lever i et barbarisk samfund, og som har mistet deres menneskelighed og er blevet dyriske. Er der mennesker i vort samfund, der passer til den beskrivelse? Sammenlign Marius som romantisk helt med romantiske helte i andre bøger, teaterstykker eller digte fra romantikken. Hvordan ville Eponines liv være blevet, hvis hun ikke var blevet dræbt på barrikaden? Skønt de kun er på scenen i kort tid, spiller både Fantine og Gavroche vitale roller i Les Misérables og gør stort indtryk på publikum. Hvad gør dem til så stærke personer? Nævn andre personer fra litteraturen der kun er fremme i kort tid, men gør et vedvarende indtryk.

9 DEN HISTORISKE RAMME FARVEN PÅ VOR JORD VIL HURTIGT ÆNDRE SIG Opgaver / Research og skriftlige projekter: Hvad skete der i De Forenede Stater og England i 1815? I 1832? Lav en historisk oversigt over regeringen i Frankrig fra den franske revolution og indtil studenteroprøret i 1832 beskrevet i Les Misérables. Research den proces der på Victor Hugos tid skulle til for at klargøre bøger af forfattere (uden skrivemaskiner), forlæggere og trykkere. Undersøg den proces der benyttes af forfattere, forlæggere og trykkere i dag. Research, i hvilken grad befolkningen kunne læse og skrive i 1862, da Les Misérables blev udgivet. Hvor stor en del af befolkningen læste bøger? Hvad slags mennesker tror du købte Les Misérables da den blev udgivet? Hvilken aktuel forfatter i England, USA eller Danmark vil du sammenligne med Victor Hugo på hans tid? Hvilken aktuel bog vil du sammenligne med Les Misérables? Research Victor Hugos liv. Han er blevet kaldt den første litterære medie-superstar. Hvorfor?

10 KRONOLOGISK OVERSIGT De historiske begivenheder der førte til romanen og musicalen: 1792 Den Første Franske Republik udråbes Det republikanske Konvent, der ender med Robespierres Terrorregime Ludvig 16. henrettes. De kongelige oprørere indleder deres stort anlagte borgerkrig mod den republikanske franske regering. Victor Hugo beskriver denne konflikt i sin roman Direktoriet bliver den første regering efter revolutionen Konsulatet : Napoleon Bonaparte tager magten Det franske kejserrige. Napoleons opstigen og fald, afsluttet med slaget ved Waterloo Frankrig bliver igen monarki med Ludvig 18. som konge Karl X s regeringstid General Lamarque, arbejdernes og studenternes helt, dør. Hans begravelse udarter til optøjer, beskrevet af Hugo i Les Misérables Victor Hugo begynder på at skrive Les Misérables Ludvig-Filips regeringstid ender med opstand, og Napoleon 3. bliver præsident af den Anden Republik. Han opløser parlamentet og gives enevældig magt i 10 år Napoleon 3. udråber sig selv til kejser. Hugo opfordrer befolkningen til oprør mod monarken og flygter til Belgien Victor Hugo udgiver Les Misérables, skrevet i eksil Napoleon 3. tvinges til at gå af og erstattes af en demokratisk valgt regering. Hugo vender tilbage til Frankrig i triumf.

11 1885 Hugo dør. To millioner sørgende VISER ham den sidste ære ved hans store begravelse Den første stumfilm af Les Misérables iscenesættes i Frankrig af Albert Capellini Den første amerikanske film, Galley Slaves, produceres som stumfilm, iscenesat af James Stuart Blackton Den første amerikanske tonefilm produceres af Richard Boleslawski Den originale arena-opsætning af Boublil-Schönbergs musical Les Misérables præsenteres i Palais des Sports, Paris Les Misérables har premiere på Barbican Theatre i London Les Misérables har premiere på Broadway Theatre i New York. SLUT

12 OM VICTOR HUGO Victor Hugos enormt succesrige karriere spændte over det meste af den 19. århundrede og omfat tede såvel Romantikken som Realismen. Som såvel en stor digter, romanforfatter, skuespilforfatter, essayist, forfatter af flyveblade, dagbogsforfatter, politiker og moralist var Hugo en mand med vældige passioner og endeløse selvmodsigelser. Hugo blev født den 26. februar Hans fader, general Joseph Leopold Hugo, var søn af en tømrer som skabte sig en karriere op gennem rækkerne i Napoleons borgerhær. Victors moder besluttede imidlertid ikke at udsætte sine tre sønner for militærlivets vanskeligheder, og bosatte sig i Paris for at opfostre dem. Madame Hugo blev sin mands kommandofører, general Lahories elskerinde, og denne blev en faderfigur for Hugo og hans brødre indtil generalens henrettelse i Han levede i ussel fattigdom i et år, men vandt så en pension på francs om året fra Ludvig 18. Victor var en strålende student som udmærkede sig inden for matematik, fysik, filosofi, fransk litteratur, latin og græsk. Han vandt førstepræmien i en national poesi-konkurrence, da han var 17 år gammel. Som teenager blev han forelsket i naboens datter Adele Foucher. Hans moder forsøgte imidlertid at få ham fra denne romance, idet hun mente at hendes søn skulle giftes ind i en finere familie. Da hans moder døde i 1821, afslog han at modtage økonomisk hjælp fra sin fader. Han levede i ussel fattigdom i et år, men vandt så en årlig pension på francs fra Ludvig 18. for sin første digtsamling. Knapt tyve år gammel blev Hugo såvel en helt i folkets øjne som en favorit hos statsoverhovederne. Igennem hele hans levetid spillede han en betydningsfuld rolle i Frankrigs politiske evolution fra diktatur til demokrati. I 1822 ægtede han Adele Foucher, som blev moder til hans børn Leopold-Victor, Charles-Victor, Francois- Victor, Adele og Leopoldine. I 1830 blev Victor en af lederne af en gruppe romantiske oprørere, som forsøgte at løsne den klassiske litteraturs greb i Frankrig. Hans skuespil Hernani, hvis premiere blev afbrudt af nævekampe mellem Hugos beundrere og nedrakkere, tog et stort skridt imod et mere realistisk teater og gjorde ham til en rig mand. Igennem de næste 15 år producerede han seks teaterstykker, fire digtsamlinger, og den romantiske historiske roman Klokkeren af Notre Dame, og etablerede sit ry som Frankrigs største forfatter. I 1831 blev Adele Hugo romantisk involveret med en af Victors gode venner, den kendte kritiker Sainte- Beuve. Victor blev involveret med skuespillerinden Juliette Drouet, som blev hans elskerinde i Forsørget af en lille pension fra Hugo blev Drouet hans ulønnede sekretær og rejseledsager i de næste halvtreds år. Over tre millioner tilskuere fulgte hans ligtog til Pantheon Efter at have mistet en af sine døtre i en drukneulykke og have oplevet fiasko med sit skuespil Les Burgraves i 1843 besluttede Hugo at fokusere på de voksende sociale problemer i Frankrig. Et antal andre romantiske forfattere tilsluttede sig hans voksende interesse for politik og markerede dermed begyndelsen af den realistisk-naturalistiske æra i fransk litteratur.

13 Hugo var en moderat republikaner, som blev ophøjet i den franske adelstand i Efter revolutionen i 1848 og grundlæggelsen af den anden republik blev han valgt som deputeret til den grundlovsgivende forsamling. Tre år senere, da Napoleon 3. afskaffede republikken og genindførte kejserriget, risikerede Hugo henrettelse ved at forsøge at samle Paris arbejdere mod den nye kejser. Hans anstrengelser mislykkedes imidlertid, og han måtte flygte til Bruxelles. Som resultat heraf tilbragte Hugo det næste tiår med familien og Madame Drouet på øerne Jersey og Guernsey. I løbet af disse år skrev han satirer om Napoleon 3., vendte tilbage til poesien og udgav adskillige romaner, bl.a. Les Misérables, som han var begyndt på år tidligere. Da Les Misérables blev udgivet i Bruxelles i 1862, blev den en øjeblikkelig folkelig succes til trods for negative reaktioner fra anmelderne, som betragtede den som overdrevent sentimental, samt fra regeringen, som forbød den. Efter den fransk-preussiske krig og kejserrigets fald i 1870, vendte Hugo tilbage til Paris i triumf. Han blev der under byens belejring og bidrog med en del af sine royalties til at indkøbe våben. Han mistede to sønner, den ene i 1871 og den anden i Skønt han blev valgt ind i senatet 1876, fik dårligt helbred ham til at vende tilbage til Guernsey. Madame Hugo døde i 1868 og Madame Drouet i Hugo døde i 1885, treogfirs år gammel. Selv om han efterlod instruks om at hans begravelse skulle være enkel, fulgte over tre millioner tilskuere hans ligtog til Pantheon, hvor han blev begravet blandt Frankrigs store mænd. Hugos død kom i slutningen af et århundrede med krig, borgerlige konflikter, brutalt undertrykte opstande som studenteroprøret i Les Misérables, og social uretfærdighed. På grund af hans tro på det godes triumf over det onde og hans forbøn for tolerance og ikke-vold blev Victor Hugo budbringeren om den nye demokratiske ånd.

14 OM ROMANEN Les Misérables er en melodramatisk roman skrevet ud fra premissen at ethvert menneske kan hæve sig over sine omstændigheder og opnå fuldkommenhed. Romanens handling er spændende fra start til slut; den følger både Jean Valjeans og samfundets kampe med det gode og det onde. Hugo begyndte at tænke på Les Misérables så tidligt som Han bemærkede den specifikke hændelse, der sætter romanens handling i gang, på Paris gader i På en solrig men kold dag så han en forarmet mand blive arresteret, fordi han havde stjålet et brød. Som manden stod der på gaden, rullede en udsmykket hestevogn op på siden af ham. Indeni sad en blændende smuk kvinde klædt i fløjl og legede med et barn skjult under hårbånd, kunstbroderi og pelsværk. Den forarmede mand stirrede på kvinden i hestevognen, men hun lagde slet ikke mærke til ham. Hugo skrev, at han så denne mand som et elendighedens genfærd, et spøgelsesagtigt varsel i fuldt dagslys, i solskinnet, om den revolution der stadig var indhyllet i mørkets skygger, men var ved at dukke frem af dem. Det øjeblik, hvor han blev bevidst om hendes eksistens, medens hun forblev uvidende om hans, blev en katastrofe uundgåelig. Da Les Misérables blev udgivet i 1862, fremkaldte den større begejstring end nogen anden bog i forlagsverdenens historie Som årene gik, udviklede Les Misérables sig samtidig med at Hugos egne livserfaringer formede hans filosofi. Han indarbejdede alle slags personlige erindringer i romanen, idet han ofte blandede dagligdags ubetydeligheder med fiktion for at give historien en fornemmelse af journalistisk sandhed. På det tidspunkt den blev udgivet i 1862 var den blevet en episk roman, udtrykt i en frodig prosa inden for en stærk struktur af historie, filosofi og politisk teori. Dette er et kæmpeskib, jeg er ved at søsætte, sagde han før udgivelsen. Da Les Misérables blev udgivet i 1862, fremkaldte den større begejstring end nogen anden bog i forlagsverdenens historie. Der blev gjort reklame for den over hele Paris med kæmpestore tegnede portrætter af Cosette, Fantine, Marius og Jean Valjean. Som et varsel om musicalens succes mere end hundrede år senere, blev romanen Les Misérables i første omgang en folkelig snarere end en anmeldertriumf. Alle anmeldelserne, skrev Hugo, er reaktionære og mere eller mindre fjendtlige. Som tilfældet blev med musicalen, havde anmeldernes mening overhovedet ingen virkning på offentlighedens interesse for Les Misérables. Boghandlere og andre sælgere bogstaveligt talt kæmpede om at købe eksemplarer af bogen til deres kunder. Lange køer og trafikpropper sås over hele byen, hvor folk sloges om at købe en af de eksemplarer, der blev sat til salg den første dag. Dette fænomen gentog sig i 1985, da musical-versionen af Hugos roman havde premiere i London med hovedsageligt dårlige anmeldelser til følge. Da Cameron Mackintosh nedslået over de dårlige anmeldelser ringede til billetkontoret, fik han en glad og travl billetsælger i røret. Jeg er forbløffet over at du er kommet igennem, fik Mackintosh at vide, Telefonerne ringer uafbrudt. Som med romanen havde historien om Les Misérables vakt genklang hos offentligheden, og dens store succes blev skabt gennem mund-til-øre omtale. Hugo skrev om bogen, Jeg vil ikke om den vil blive læst af alle, men den er tiltænkt alle. Den henvender sig til England såvel som Spanien, Italien såvel som Frankrig, Tyskland såvel som Irland, republikkerne der huser slaver såvel som kejserrigerne der har livegne. Sociale problemer rækker hinsides grænser For at fremme sit mål om at præsentere ideerne i Les Misérables til så bredt et publikum som muligt, bad han indtrængende sine forlæggere om at udsende billigere udgaver af bogen med mindre typer for at gøre den tilgængelig for almindelige mennesker.

15 Bogen var en sensation i America, hvis egen borgerlige uro på det tidspunkt forekom mange at spejle begivenhederne og følelserne i romanen. Den første succes på det franske sprog blev kopieret over hele verden, så snart bogen blev tilgængelig i oversættelse. Bogen var en sensation i Amerika, hvis egen borgerlige uro på det tidspunkt forekom mange af spejle begivenhederne og følelserne i romanen. Således slugte sydstatssoldaterne den ivrigt og omtalte sig selv som Lee s Miserables. Som det gælder ethvert kunstværk, der plæderer for social forandring, fik romanen Les Misérables mange fjender. De konservative frygtede romanens samfundsmæssige gennemslagskraft, og Vatikanet forbød den i adskillige år. En teaterversion skrevet af Hugos søn Charles blev forbudt i Frankrig og fik i stedet premiere i Bruxelles. Det franske dagblad The Constitutionnel skrev at hvis romanens ideer blev erkendt, ville ingen del af samfundsordenen forblive den samme. Ikke desto mindre er Les Misérables blevet oversat til næsten alle sprog og er i løbet af sidste århundrede blevet en af historiens bedst sælgende bøger.

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis

1. søndag efter Trinitatis 1. søndag efter Trinitatis Tid og sted: 18/6 2017 kl. 9 og 10.30 i Højen og Ødsted Salmevalg Vågn op og slå på dine strenge, 745 O Jesus, du al nådens væld, 684 De dybeste lag i mit hjerte, 28 Far, verden,

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år DDS 70: Du kom til vor runde

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen Historisk Bibliotek Jesper Carlsen Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Jesper Carlsen Redaktør: Thomas Meloni Rønn Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs mere om serien

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Den Franske Menneskerettighedserklæring 1789

Den Franske Menneskerettighedserklæring 1789 Den Franske Menneskerettighedserklæring 1789 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning og problemformulering...3 Omstændighederne optil vedtagelsen af den franske menneskerettighedserklæring..

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4, 06-12-2015 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2015. Tekst. Lukas 4, 16-30. Revolution eller indre forandring. Det er ofte vanskeligt at høre evangeliet. Det kommer så enkelt og stærkt til os, klædt

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 4. søndag efter Helligtrekonger 2017 Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt 20: Jeg ser dit kunstværk (Sperontes

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent side 1. Prædiken til 2.søndag i advent Tekst. Lukas 21,25-36.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent side 1. Prædiken til 2.søndag i advent Tekst. Lukas 21,25-36. 04-12-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2016. Tekst. Lukas 21,25-36. Adventstiden er fyldt af forventning. At vente på noget fylder meget i vores liv. Vi er alle mennesker som lever med forventninger.

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Åndens

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Men betyder i reglen nej. Du er sød, men Det vil sige, det er du ikke alligevel.

Men betyder i reglen nej. Du er sød, men Det vil sige, det er du ikke alligevel. Herfølge kirke, 2. s. e. trin, 14.6. 2015. Salmer: 745-396 - 292/320-722 369. Nå, så dumper denne Jesus fortælling da ned lige midt i en valgkamp, der er på sit højeste og hedeste netop nu. Hvilket besynderligt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 74-83 447-73 / 90-102,2-78 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (21,1-9): Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

2.s.e.påske.B Johs 10,22-30 Salmer: Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse.

2.s.e.påske.B Johs 10,22-30 Salmer: Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse. 2.s.e.påske.B. 2016 Johs 10,22-30 Salmer: 754-448-674 342-482-233 Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse. Hvis der er noget, der er svært, eller som jeg synes er umuligt

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys.

Læs mere

Bog 1. Indledningen Hvad var anledningen til, at Sokrates denne dag var i Piræus? Hvem var Sokrates sammen med denne dag?

Bog 1. Indledningen Hvad var anledningen til, at Sokrates denne dag var i Piræus? Hvem var Sokrates sammen med denne dag? Arbejdsspørgsmål til Staten af Platon side 1 Anvendt udgave Spørgsmålene nedenfor henviser til: Platon, Staten, Platonselskabets Skriftserie, Oversat af Otto Voss med et essay af Egil A. Wyller, Museum

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 26. december 2014 Kirkedag: 2. juledag/a Tekst: Matt 23,34-39 Salmer: SK: LL: 114 * 122 * 128 * 130 * 473 * 109

Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 26. december 2014 Kirkedag: 2. juledag/a Tekst: Matt 23,34-39 Salmer: SK: LL: 114 * 122 * 128 * 130 * 473 * 109 Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 26. december 2014 Kirkedag: 2. juledag/a Tekst: Matt 23,34-39 Salmer: SK: LL: 114 * 122 * 128 * 130 * 473 * 109 Henning Nabe-Nielsen, sygehuspræst ved Rigshospitalet,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Eksamensprojektet hf 2011 Historie og mediefag SYNOPSIS TIL EP FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Problemformulering På hvilken måde formidles kritikken af efterkrigstidens samfund i filmen Metropolis

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

AVU Fag: Niveau Hold: Dansk D Da3D3456. Peter Sommer. Kursistnummer:

AVU Fag: Niveau Hold: Dansk D Da3D3456. Peter Sommer. Kursistnummer: Opgave 1 Kronik Romaneater PS@gmail.com Mine øjenlåg føles tonstunge, men den morderiske forbrydelse i romanen er langt fra opklaret. Spændingen er næsten uudholdelig, sveden ligger lige på spring lige

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

Juleaften Læsninger: Es 9,1-6a Luk 2, 1-14 Salmer: Dejlig er den himmel blå Et barn er født Julen har bragt Glade jul

Juleaften Læsninger: Es 9,1-6a Luk 2, 1-14 Salmer: Dejlig er den himmel blå Et barn er født Julen har bragt Glade jul Juleaften 2016 Læsninger: Es 9,1-6a Luk 2, 1-14 Salmer: Dejlig er den himmel blå Et barn er født Julen har bragt Glade jul I julekalenderen Den anden verden flygter Sarah ind i en eventyrverden, hvor hun

Læs mere

Maria Nurowska: Min ven forræderen www.ellekar.dk. Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen

Maria Nurowska: Min ven forræderen www.ellekar.dk. Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen Maria Nurowska: Min ven forræderen Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen Min ven forræderen Hjem DHF Aktuelt Bøger Temaer Sjov Junior Links Nyhedsbrev Om siten Sponsor Marked SKALK Søg [sitemap]

Læs mere

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v. 1 1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.4, 375 Gud, lad os leve af dit ord Som dagligt brød på denne

Læs mere

Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8. Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408

Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8. Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408 Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8 Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408 Der er ingen af evangelisterne, der har set Jesus stå op fra de døde. Der var heller ingen af disciplene der

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere