DEN UNIVERSELLE HISTORIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN UNIVERSELLE HISTORIE"

Transkript

1 Skolemateriale

2 DEN UNIVERSELLE HISTORIE De har ret, min herre, når De siger, at Les Misérables er skrevet for et universelt publikum. Jeg ved ikke om den vil blive læst af alle, men den er tiltænkt alle. Victor Hugo Spørgsmål / Oplæg til diskussion: Les Misérables er én af alle tiders mest læste romaner, og musicalen er blevet modtaget med kolossal succes over hele verden. Hvordan forklarer man dens store appel til så mange forskellige slags publikum gennem mere end 130 år? Lav en liste over de universelle temaer i Les Misérables. Hvad gør et tema universelt? Nævn nogle universelle temaer i et af følgende værker (eller vælg et du kender bedre): Hamlet Store forventninger Julius Caesar Det flammende bogstav Mus og mænd Macbeth To byer Hvorfor har disse værker overlevet tidens tand, medens andre værker er blevet glemt? Hvilke temaer deler de med Les Misérables? Opgaver/Research og skriftlige projekter: Sæt temaerne i Les Misérables i sammenhæng med begivenheder i dit samfund, i Danmark, eller i verden i dag. Efter du har læst eller set Les Misérables skal du beskrive, hvordan den har ændret den måde, hvorpå du tænker på disse begivenheder.

3 DE HJEMLØSE OG DE FATTIGE SE NED OG SE HVOR TIGGERFLOKKEN BOR, SE NED OG VIS LIDT NÆSTEKÆRLIGHED. SE NED OG SE ET MENNESKE, DIN BROR SE NED OG SE HVAD ALLE VÆMMES VED. Det grundlæggende emne i Hugos værk udtrykkes i titlen: Les Misérables, eller De elendige. I dag ville man kalde dem de fattige, eller de hjemløse. Fattigdom er et internationalt problem, der vokser år efter år. Spørgsmål / Oplæg til diskussion: Hvordan har du det med de hjemløse og de fattige? Hvem mener du er ansvarlig for deres problemer? Dem selv? Regeringen? Samfundet i al almindelig? Hvorfor? Hvad tror du de fattige mener om den måde de behandles på? I Les Misérables synger tiggerne Får vi snart et liv? Har vi døjet nok? Noget må der ske, for ellers kommer Ragnarok. Hvad mener de med det? Hvilke reformer gør Victor Hugo sig direkte eller indirekte til fortaler for i handlingen i Les Misérables for at bekæmpe den sociale uretfærdighed? Hvordan viser Hugo og ophavsmændene til musicalen publikum, hvilken social handling der er nødvendig for at korrigere disse onder? Hver af personerne i historien beskæftiger sig med problemet på sin egen måde. Beskriv hvordan hver af disse personer ser de fattige: Jean Valjean Biskoppen af Digne Javert Enjolras Thenardier Hvilke af disse synspunkter er du enig i? Hvilke tror du Victor Hugo var enig i? Opgaver / Research og skriftlige projekter Hugo forsøgte at overbevise sit publikum om, at de fattige og de udstødte er værd at frelse. Er denne overbevisning almindelig i vort samfund? Hvorfor eller hvorfor ikke? Belys, under hvilke betingelser flertallet af almindelige mennesker arbejdede på Hugos tid. Hvilke betingelser var de tvunget til at udholde på fabrikkerne? Hvorledes var de anderledes end de betingelser folk arbejder under i dag? Belys hvilken >>>

4 indflydelse fagforeninger, lovgivning om børnearbejde, miljøbeskyttelseslovgivning har haft. Alain Boublil blev påvirket til at begynde musicalen Les Misérables, efter at personen The Artful Dodger i musicalen Oliver! (baseret på Charles Dickens roman Oliver Twist) fik ham til at tænke på en syngende Gavroche. Trevor Nunn og John Caird benyttede de samme teknikker på Les Misérables som de havde udviklet i arbejdet med iscenesættelsen af Nicholas Nickleby, en bearbejdelse af Dickens roman. Sammenlign Dickens og Hugo som forfattere og samfundskritikere. Sammenlign de sociale problemer og løsninger i Les Misérables med de forhold Dickens beskæftiger sig med i værker som To byer, Store forventninger, Strenge tider, Et juleeventyr. Sammenlign Victor Hugo og hans værk Les Misérables med et værk af en af disse moderne samfundskritikere: George Bernard Shaw, Henrik Ibsen, Arthur Miller, John Steinbeck.

5 FORBRYDELSE OG STRAF NU LUKKES ALLE DØRE I, IGEN EN STRAF IGEN EN LÅS, IGEN ET FÆNGSEL. HVER GANG JEG KOMMER TIL EN BY, SÅ VIL DE BE OM MIN ATTEST OG SE MIN SKÆNDSEL. Spørgsmål / Diskussionsemner Da vi først møder Jean Valjean, har han siddet i fængsel i 19 år for at have stjålet et brød. Den strenge straf for tyveri i det 19. århundrede var forankret i den tro, at tyveri var en forbrydelse mod hele samfundet og skulle straffes med ekstreme metoder, uanset hvor lille forbrydelsen var. Hvad mener vi om tyveri i vort samfund? Bør alle forbrydelser straffes på samme måde? Bør årsagen bag en forbrydelse have nogen indflydelse på straffen? Har du nogen sinde fået noget stjålet fra dig? Hvordan fik det dig til at føles? Ville det have haft nogen betydning, hvis nogen havde stjålet fra dig for at brødføde sin familie? Da Valjean løslades fra fængslet, får han en gul hjemsendelsesattest, hvilket effektivt stempler ham som en forbryder over for alle han møder, og således gør det umuligt for ham igen at føre et normalt liv. Hvordan behandler vort samfund prøveløsladte, eller tidligere straffede personer? Kan de føre normale liv igen? Hvorfor eller hvorfor ikke? En stor procentdel af straffede der løslades fra fængsel ender i fængsel igen kort tid efter. Hvordan kan det være, og hvad siger det om vores rehabiliterings-system? Opgaver / Research og skriftlige projekter Lav en oversigt over begrebet forbrydelse og straf fra det 12. til det 20. århundrede. Hvad kan man lære om samfundet på baggrund af, hvordan det behandler kriminelle? Synes du vi har et effektivt retssystem i Danmark? Hvorfor eller hvorfor ikke? Retfærdighedens gudinde afbildes altid med bind for øjnene, dvs. fuldstændig blind over for alt andet end objektive kendsgerninger. Skriv et essay om dine tanker omkring blind retfærdighed. Er retfærdigheden nogen sinde fuldstændig blind? Er den nogen sinde fuldstændig blind i Les Misérables? Både Jean Valjean og Thenardier begår forbrydelser i Les Misérables: Valjean stjæler først mad for at brødføde sin familie, og derefter flygter han under udgangstilladelse, da han behandles som udstødt af samfundet, medens Thenardier begår bedrageri og røveri for egen vindings skyld. Husk på retfærdighedens gudinde med bind for øjnene: Bør Valjean og Thenardier behandles forskelligt af retssystemet? Er der plads til nåde inden for loven? Hvordan?

6 FORDOMME KAN JEG TIE? KUN PÅ SKRØMT OG HVIS JEG TALER, ER JEG DØMT. HVEM ER JEG? Spørgsmål / Diskussionsemner I nazitidens Tyskland skulle jøder gå med en gul Davidstjerne påsyet deres klæder, hvilket mærkede dem som samfundets udstødte. Mange skjulte, at de var jøder. Selv i dag ændrer mange mennesker deres navne for at skjule deres baggrund. Hvad er en fordom? (Opdel ordet i enkeltdele: for-dom, eller at dømme før du kender kendsgerningerne) Beskriv hvorledes følgende udstødte (eller les misérables ) for-dømmes i vort samfund: 2. generations indvandrere jøder hjemløse tidligere fængslede grønlændere handicappede Kan du nævne andre udstødte af samfundet? Er du nogen sinde blevet for-dømt på grund af måden du ser ud på, klæder dig, eller tror? Har du nogen sinde selv følt fordom imod en udstødt? Hvorfor? Jean Valjean stikker af under udgang, ændrer sit navn og sin identitet, og starter et nyt, succesfuldt liv. Da han konfronteres med den kendsgerning, at en anden kan komme i fængsel i hans sted, melder han sig selv. Gjorde Jean Valjean ret i at fortælle sandheden og dermed stå over for endnu en lang fængselsstraf? Ville du have gjort det samme i Valjeans sted? Hvorfor eller hvorfor ikke?

7 KAMPEN FOR FRIHED HVEM GÅR MED I VORES KAMP? HVEM FØLGER MED I VORES SPOR? BAG STRIDENS RØG OG DAMP KAN I DA SE EN BEDRE JORD? Spørgsmål / Diskussionsemner: Studenterne i Les Misérables mener at der er ting der er værd at kæmpe for og måske endda at dø for. Er du enig med dem? Hvorfor? Studenterne tager loven i egne hænder. Synes du det er rigtigt eller forkert? Kan en sådan handling nogen sinde forsvares? Døde studenterne på barrikaden forgæves? Hvordan måler man, om et ungt menneskes død under sådanne omstændigheder er omkostningen værd? Opgaver / Research og skriftlige projekter: Kunne du forestille dig nogen sinde selv at tage loven i egne hænder? Hvorfor eller hvorfor ikke? Beskriv omstændighederne, hvis du kan forestille dig en sådan mulighed. Hvad er en værdi eller en tro som du måske ville slås for? Hvordan ville du gøre det? Undersøg borgerretslederne Martin Luther King og Malcolm X s metoder og filosofier. Hvem er du enig med? Hvem tror du de revolutionære studenter i Les Misérables ville være enige med? Hvem tror du Jean Valjean ville være enig med? Undersøg et studenteroprør i det 20. århundrede, fx studenteroprøret på Københavns Universitet i marts 1968, eller studenteroprøret i Paris i maj 1968, eller demonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads i Beijing Sammenlign studenternes motivation og resultatet med studenteroprørernes erfaring i Les Misérables.

8 PERSONERNE HUSK FOR ALTID DEN SANDHED SOM ER SAGT OS: AT HOLDE AF EN ANDEN ER AT TRÆDE FREM FOR GUD. Spørgsmål / Diskussionsemner: Hvordan ser Hugo på den menneskelige natur? Er den naturligt god, skæmmet af arvesynden, eller et sted mellem disse to? Beskriv hvordan Hugo benytter sine personer til at beskrive sit syn på den menneskelige natur. Hvorledes repræsenterer hver person forskellige facetter af Hugos menneskesyn? Diskuter Hugos evige tro på at mennesket kan blive perfekt. Hvorledes illustrerer Jean Valjeans liv denne tro? Hvad beviser Jean Valjean til slut med sit liv? Javert er den retsliges proces vagthund. For ham finder lovens bogstav anvendelse mod enhver lovbryder, uden undtagelse. Skulle han have anvendt et andet vurderingsgrundlag over for en mand som Jean Valjean? I dag mener mange som Javert at der ikke skal udvises nogen barmhjertighed over for kriminelle. Er du enig heri? Hvorfor? Hvad siger Javert om sin fortid, der giver os et fingerpeg om hans natur? Hvad ødelægger til slut Javert? Diskuter familien Thenardiers som individer der lever i et barbarisk samfund, og som har mistet deres menneskelighed og er blevet dyriske. Er der mennesker i vort samfund, der passer til den beskrivelse? Sammenlign Marius som romantisk helt med romantiske helte i andre bøger, teaterstykker eller digte fra romantikken. Hvordan ville Eponines liv være blevet, hvis hun ikke var blevet dræbt på barrikaden? Skønt de kun er på scenen i kort tid, spiller både Fantine og Gavroche vitale roller i Les Misérables og gør stort indtryk på publikum. Hvad gør dem til så stærke personer? Nævn andre personer fra litteraturen der kun er fremme i kort tid, men gør et vedvarende indtryk.

9 DEN HISTORISKE RAMME FARVEN PÅ VOR JORD VIL HURTIGT ÆNDRE SIG Opgaver / Research og skriftlige projekter: Hvad skete der i De Forenede Stater og England i 1815? I 1832? Lav en historisk oversigt over regeringen i Frankrig fra den franske revolution og indtil studenteroprøret i 1832 beskrevet i Les Misérables. Research den proces der på Victor Hugos tid skulle til for at klargøre bøger af forfattere (uden skrivemaskiner), forlæggere og trykkere. Undersøg den proces der benyttes af forfattere, forlæggere og trykkere i dag. Research, i hvilken grad befolkningen kunne læse og skrive i 1862, da Les Misérables blev udgivet. Hvor stor en del af befolkningen læste bøger? Hvad slags mennesker tror du købte Les Misérables da den blev udgivet? Hvilken aktuel forfatter i England, USA eller Danmark vil du sammenligne med Victor Hugo på hans tid? Hvilken aktuel bog vil du sammenligne med Les Misérables? Research Victor Hugos liv. Han er blevet kaldt den første litterære medie-superstar. Hvorfor?

10 KRONOLOGISK OVERSIGT De historiske begivenheder der førte til romanen og musicalen: 1792 Den Første Franske Republik udråbes Det republikanske Konvent, der ender med Robespierres Terrorregime Ludvig 16. henrettes. De kongelige oprørere indleder deres stort anlagte borgerkrig mod den republikanske franske regering. Victor Hugo beskriver denne konflikt i sin roman Direktoriet bliver den første regering efter revolutionen Konsulatet : Napoleon Bonaparte tager magten Det franske kejserrige. Napoleons opstigen og fald, afsluttet med slaget ved Waterloo Frankrig bliver igen monarki med Ludvig 18. som konge Karl X s regeringstid General Lamarque, arbejdernes og studenternes helt, dør. Hans begravelse udarter til optøjer, beskrevet af Hugo i Les Misérables Victor Hugo begynder på at skrive Les Misérables Ludvig-Filips regeringstid ender med opstand, og Napoleon 3. bliver præsident af den Anden Republik. Han opløser parlamentet og gives enevældig magt i 10 år Napoleon 3. udråber sig selv til kejser. Hugo opfordrer befolkningen til oprør mod monarken og flygter til Belgien Victor Hugo udgiver Les Misérables, skrevet i eksil Napoleon 3. tvinges til at gå af og erstattes af en demokratisk valgt regering. Hugo vender tilbage til Frankrig i triumf.

11 1885 Hugo dør. To millioner sørgende VISER ham den sidste ære ved hans store begravelse Den første stumfilm af Les Misérables iscenesættes i Frankrig af Albert Capellini Den første amerikanske film, Galley Slaves, produceres som stumfilm, iscenesat af James Stuart Blackton Den første amerikanske tonefilm produceres af Richard Boleslawski Den originale arena-opsætning af Boublil-Schönbergs musical Les Misérables præsenteres i Palais des Sports, Paris Les Misérables har premiere på Barbican Theatre i London Les Misérables har premiere på Broadway Theatre i New York. SLUT

12 OM VICTOR HUGO Victor Hugos enormt succesrige karriere spændte over det meste af den 19. århundrede og omfat tede såvel Romantikken som Realismen. Som såvel en stor digter, romanforfatter, skuespilforfatter, essayist, forfatter af flyveblade, dagbogsforfatter, politiker og moralist var Hugo en mand med vældige passioner og endeløse selvmodsigelser. Hugo blev født den 26. februar Hans fader, general Joseph Leopold Hugo, var søn af en tømrer som skabte sig en karriere op gennem rækkerne i Napoleons borgerhær. Victors moder besluttede imidlertid ikke at udsætte sine tre sønner for militærlivets vanskeligheder, og bosatte sig i Paris for at opfostre dem. Madame Hugo blev sin mands kommandofører, general Lahories elskerinde, og denne blev en faderfigur for Hugo og hans brødre indtil generalens henrettelse i Han levede i ussel fattigdom i et år, men vandt så en pension på francs om året fra Ludvig 18. Victor var en strålende student som udmærkede sig inden for matematik, fysik, filosofi, fransk litteratur, latin og græsk. Han vandt førstepræmien i en national poesi-konkurrence, da han var 17 år gammel. Som teenager blev han forelsket i naboens datter Adele Foucher. Hans moder forsøgte imidlertid at få ham fra denne romance, idet hun mente at hendes søn skulle giftes ind i en finere familie. Da hans moder døde i 1821, afslog han at modtage økonomisk hjælp fra sin fader. Han levede i ussel fattigdom i et år, men vandt så en årlig pension på francs fra Ludvig 18. for sin første digtsamling. Knapt tyve år gammel blev Hugo såvel en helt i folkets øjne som en favorit hos statsoverhovederne. Igennem hele hans levetid spillede han en betydningsfuld rolle i Frankrigs politiske evolution fra diktatur til demokrati. I 1822 ægtede han Adele Foucher, som blev moder til hans børn Leopold-Victor, Charles-Victor, Francois- Victor, Adele og Leopoldine. I 1830 blev Victor en af lederne af en gruppe romantiske oprørere, som forsøgte at løsne den klassiske litteraturs greb i Frankrig. Hans skuespil Hernani, hvis premiere blev afbrudt af nævekampe mellem Hugos beundrere og nedrakkere, tog et stort skridt imod et mere realistisk teater og gjorde ham til en rig mand. Igennem de næste 15 år producerede han seks teaterstykker, fire digtsamlinger, og den romantiske historiske roman Klokkeren af Notre Dame, og etablerede sit ry som Frankrigs største forfatter. I 1831 blev Adele Hugo romantisk involveret med en af Victors gode venner, den kendte kritiker Sainte- Beuve. Victor blev involveret med skuespillerinden Juliette Drouet, som blev hans elskerinde i Forsørget af en lille pension fra Hugo blev Drouet hans ulønnede sekretær og rejseledsager i de næste halvtreds år. Over tre millioner tilskuere fulgte hans ligtog til Pantheon Efter at have mistet en af sine døtre i en drukneulykke og have oplevet fiasko med sit skuespil Les Burgraves i 1843 besluttede Hugo at fokusere på de voksende sociale problemer i Frankrig. Et antal andre romantiske forfattere tilsluttede sig hans voksende interesse for politik og markerede dermed begyndelsen af den realistisk-naturalistiske æra i fransk litteratur.

13 Hugo var en moderat republikaner, som blev ophøjet i den franske adelstand i Efter revolutionen i 1848 og grundlæggelsen af den anden republik blev han valgt som deputeret til den grundlovsgivende forsamling. Tre år senere, da Napoleon 3. afskaffede republikken og genindførte kejserriget, risikerede Hugo henrettelse ved at forsøge at samle Paris arbejdere mod den nye kejser. Hans anstrengelser mislykkedes imidlertid, og han måtte flygte til Bruxelles. Som resultat heraf tilbragte Hugo det næste tiår med familien og Madame Drouet på øerne Jersey og Guernsey. I løbet af disse år skrev han satirer om Napoleon 3., vendte tilbage til poesien og udgav adskillige romaner, bl.a. Les Misérables, som han var begyndt på år tidligere. Da Les Misérables blev udgivet i Bruxelles i 1862, blev den en øjeblikkelig folkelig succes til trods for negative reaktioner fra anmelderne, som betragtede den som overdrevent sentimental, samt fra regeringen, som forbød den. Efter den fransk-preussiske krig og kejserrigets fald i 1870, vendte Hugo tilbage til Paris i triumf. Han blev der under byens belejring og bidrog med en del af sine royalties til at indkøbe våben. Han mistede to sønner, den ene i 1871 og den anden i Skønt han blev valgt ind i senatet 1876, fik dårligt helbred ham til at vende tilbage til Guernsey. Madame Hugo døde i 1868 og Madame Drouet i Hugo døde i 1885, treogfirs år gammel. Selv om han efterlod instruks om at hans begravelse skulle være enkel, fulgte over tre millioner tilskuere hans ligtog til Pantheon, hvor han blev begravet blandt Frankrigs store mænd. Hugos død kom i slutningen af et århundrede med krig, borgerlige konflikter, brutalt undertrykte opstande som studenteroprøret i Les Misérables, og social uretfærdighed. På grund af hans tro på det godes triumf over det onde og hans forbøn for tolerance og ikke-vold blev Victor Hugo budbringeren om den nye demokratiske ånd.

14 OM ROMANEN Les Misérables er en melodramatisk roman skrevet ud fra premissen at ethvert menneske kan hæve sig over sine omstændigheder og opnå fuldkommenhed. Romanens handling er spændende fra start til slut; den følger både Jean Valjeans og samfundets kampe med det gode og det onde. Hugo begyndte at tænke på Les Misérables så tidligt som Han bemærkede den specifikke hændelse, der sætter romanens handling i gang, på Paris gader i På en solrig men kold dag så han en forarmet mand blive arresteret, fordi han havde stjålet et brød. Som manden stod der på gaden, rullede en udsmykket hestevogn op på siden af ham. Indeni sad en blændende smuk kvinde klædt i fløjl og legede med et barn skjult under hårbånd, kunstbroderi og pelsværk. Den forarmede mand stirrede på kvinden i hestevognen, men hun lagde slet ikke mærke til ham. Hugo skrev, at han så denne mand som et elendighedens genfærd, et spøgelsesagtigt varsel i fuldt dagslys, i solskinnet, om den revolution der stadig var indhyllet i mørkets skygger, men var ved at dukke frem af dem. Det øjeblik, hvor han blev bevidst om hendes eksistens, medens hun forblev uvidende om hans, blev en katastrofe uundgåelig. Da Les Misérables blev udgivet i 1862, fremkaldte den større begejstring end nogen anden bog i forlagsverdenens historie Som årene gik, udviklede Les Misérables sig samtidig med at Hugos egne livserfaringer formede hans filosofi. Han indarbejdede alle slags personlige erindringer i romanen, idet han ofte blandede dagligdags ubetydeligheder med fiktion for at give historien en fornemmelse af journalistisk sandhed. På det tidspunkt den blev udgivet i 1862 var den blevet en episk roman, udtrykt i en frodig prosa inden for en stærk struktur af historie, filosofi og politisk teori. Dette er et kæmpeskib, jeg er ved at søsætte, sagde han før udgivelsen. Da Les Misérables blev udgivet i 1862, fremkaldte den større begejstring end nogen anden bog i forlagsverdenens historie. Der blev gjort reklame for den over hele Paris med kæmpestore tegnede portrætter af Cosette, Fantine, Marius og Jean Valjean. Som et varsel om musicalens succes mere end hundrede år senere, blev romanen Les Misérables i første omgang en folkelig snarere end en anmeldertriumf. Alle anmeldelserne, skrev Hugo, er reaktionære og mere eller mindre fjendtlige. Som tilfældet blev med musicalen, havde anmeldernes mening overhovedet ingen virkning på offentlighedens interesse for Les Misérables. Boghandlere og andre sælgere bogstaveligt talt kæmpede om at købe eksemplarer af bogen til deres kunder. Lange køer og trafikpropper sås over hele byen, hvor folk sloges om at købe en af de eksemplarer, der blev sat til salg den første dag. Dette fænomen gentog sig i 1985, da musical-versionen af Hugos roman havde premiere i London med hovedsageligt dårlige anmeldelser til følge. Da Cameron Mackintosh nedslået over de dårlige anmeldelser ringede til billetkontoret, fik han en glad og travl billetsælger i røret. Jeg er forbløffet over at du er kommet igennem, fik Mackintosh at vide, Telefonerne ringer uafbrudt. Som med romanen havde historien om Les Misérables vakt genklang hos offentligheden, og dens store succes blev skabt gennem mund-til-øre omtale. Hugo skrev om bogen, Jeg vil ikke om den vil blive læst af alle, men den er tiltænkt alle. Den henvender sig til England såvel som Spanien, Italien såvel som Frankrig, Tyskland såvel som Irland, republikkerne der huser slaver såvel som kejserrigerne der har livegne. Sociale problemer rækker hinsides grænser For at fremme sit mål om at præsentere ideerne i Les Misérables til så bredt et publikum som muligt, bad han indtrængende sine forlæggere om at udsende billigere udgaver af bogen med mindre typer for at gøre den tilgængelig for almindelige mennesker.

15 Bogen var en sensation i America, hvis egen borgerlige uro på det tidspunkt forekom mange at spejle begivenhederne og følelserne i romanen. Den første succes på det franske sprog blev kopieret over hele verden, så snart bogen blev tilgængelig i oversættelse. Bogen var en sensation i Amerika, hvis egen borgerlige uro på det tidspunkt forekom mange af spejle begivenhederne og følelserne i romanen. Således slugte sydstatssoldaterne den ivrigt og omtalte sig selv som Lee s Miserables. Som det gælder ethvert kunstværk, der plæderer for social forandring, fik romanen Les Misérables mange fjender. De konservative frygtede romanens samfundsmæssige gennemslagskraft, og Vatikanet forbød den i adskillige år. En teaterversion skrevet af Hugos søn Charles blev forbudt i Frankrig og fik i stedet premiere i Bruxelles. Det franske dagblad The Constitutionnel skrev at hvis romanens ideer blev erkendt, ville ingen del af samfundsordenen forblive den samme. Ikke desto mindre er Les Misérables blevet oversat til næsten alle sprog og er i løbet af sidste århundrede blevet en af historiens bedst sælgende bøger.

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

Revolutionær bevidsthed

Revolutionær bevidsthed Revolutionær bevidsthed HÅNDBOG FOR AKTIVISTER Tommy FalkeØje Revolutionær bevidsthed. Håndbog for aktivister. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

CUBA. bladet. Luis Posada Carriles frifundet i USA Ny økonomisk politik i Cuba Interview med forfatter Daniel Chavarría. Juni 2011 Årgang 35

CUBA. bladet. Luis Posada Carriles frifundet i USA Ny økonomisk politik i Cuba Interview med forfatter Daniel Chavarría. Juni 2011 Årgang 35 CUBA bladet Luis Posada Carriles frifundet i USA Ny økonomisk politik i Cuba Interview med forfatter Daniel Chavarría CubaBladet 2/11 1 Juni 2011 Årgang 35 Få Cubabladet som pdf! Alle medlemmer af Dansk-

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Storebog Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol 1 Brug håndiconet til at klikke dig frem til ønsket side,(gul felt)! Org. S.B =

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION?

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? SØREN KIERKEGAARD ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? Charles

Læs mere

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Indhold Kapitel Side Dansk forord 5 Introduktion 6 Preface 8 Forord til l. udgave 10 Forord

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Værket består af nyoversatte dele og uddrag fra allerede oversatte bøger hovedsaligt "Vejledning for menigheden bd1".

Læs mere

Civil ulydighed. Kapitel 2

Civil ulydighed. Kapitel 2 Kapitel 2 Civil ulydighed Her vil du kun blive konfronteret med få hovedelementer, de kan blive en strømpil for, hvad man har gjort, og hvad man kan gøre mod overgreb, mod diskrimination og uret for med

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Stræben efter ædruelighed

Stræben efter ædruelighed Under en debat om AAs program, AA eres rettigheder, ansvar og pligter i gruppen, kom der en henvisning til et engelsksproget skrift, skrevet af Cliff B., Primary Purpose Group, Dallas, Texas. Da jeg læste

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

Teheran-fortegnelsen

Teheran-fortegnelsen Teheran-fortegnelsen 1. del Author s Cut Special Edition Spændingsroman af Steffen H. Nielsen 1. elektroniske udgivelse 2011 Forfatteren har givet særlig tilladelse til, at denne bog må kopieres og distribueres

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Leo Tolstoy DEN STORE URET. Grundskyld.dk

Leo Tolstoy DEN STORE URET. Grundskyld.dk Leo Tolstoy DEN STORE URET Grundskyld.dk Leo Tolstoy Den store uret * v/per Møller Andersen grundskyld.dk 2006 * Fra engelsk efter A Great Iniquity Udgivet 1905 af Henry George Foundation of Great Britain

Læs mere

Kirken og den moderne verden

Kirken og den moderne verden 7. årgang, nr. 1, 2012 Rejected af Niels Engelbrecht Kvinders kamp for synlighed, ligeret og ligeværd af Eva Nordentoft Teilhard de Chardin af Eva Nordentoft Kirken og den moderne verden af Olaf Pedersen

Læs mere

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121:

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: ABILD NYT 12. ÅRGANG JANUAR-FEBRUAR 2012 NR. 1-2 Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: Trøstefuld tillid til Gud - Sang til festrejserne Jeg løfter mine øjne til bjergene: hvorfra

Læs mere

nationalstaternes tid i europa

nationalstaternes tid i europa nationalstaternes tid i europa Lektion 8: Napoleon 3. af Frankrig Indholdsfortegnelse 1. Vejledning 2. Introduktion 3. Napoleons magtovertagelse 4. Napoleons indenrigs- og udenrigspolitik 5. Napoleon 3.s

Læs mere

Film skal se fede ud! Omar Shargawi. A f Eva Novrup Redvall

Film skal se fede ud! Omar Shargawi. A f Eva Novrup Redvall Dar Salim i Ma Salama Jamil (2008, Gå med fred Jamil), Foto: Christian Geisnæs. Film skal se fede ud! Omar Shargawi A f Eva Novrup Redvall Du dukkede i 2008 op ud a f det blå og gjorde din entré i dansk

Læs mere