Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS"

Transkript

1 Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

2 KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon Hjemmeside KEU syd Kurser og aktiviteter for almen praksis Vinter/forår 2015 Januar 2015 Oplag: Grafisk Service, Region Syddanmark KURSER OG AKTIVITETER VINTER/FORÅR

3 FORORD Kære praktiserende læge i Region Syddanmark I dette katalog finder du en samlet oversigt over aktiviteter og kursustilbud i Region Syddanmark inden for efteruddannelse og kvalitetsudvikling i almen praksis frem til sommeren Der er både fyraftensmøder, kurser samt tilbud om konsulentbesøg i almen praksis. Tilbuddene gælder praktiserende læger, deres personale samt uddannelseslæger i praksis. Alle kurser er målrettet praksis, og det er dine kolleger i Region Syddanmark, der har været med til at udvikle tilbuddene. Der vil løbende komme nye aktiviteter og kursustilbud til. De vil alle blive annonceret i Praksisnyt og i kursus- og mødekalenderen på sundhed.dk. Det er vores håb, at kataloget kan bidrage til at skabe overblik over de mange gode tilbud, så den enkelte praksis kan prioritere lige netop de tiltag, der passer med det, man gerne vil udvikle på. Det er vigtigt for os, at vores tilbud er relevante og aktuelle for almen praksis. Derfor vil vi meget gerne høre fra dig, hvis du savner tilbud inden for et bestemt emne. Vi glæder os til at se jer til kurser og aktiviteter i 2015! 3 ALMEN PRAKSIS

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord 3 FAGLIG UDVIKLING Sygemeldinger skal, skal ikke? 6 Tilbud til efteruddannelsesgrupper 7 Støtte til efteruddannelsesgrupper m.fl. 8 Støtte fra Efteruddannelsesfonden i Lægeforeningen 9 Praksisdag Syd Lægemiddelteamet besøger praksis 12 Lægemiddelteamet 13 IT OG DATA Hvordan går det med din behandling af KOL og diabetes? 14 Gå i dybden med dine kvalitetsdata 15 Datafangst- og ICPC-team 16 Datafangst og ICPC for tutor- og uddannelseslæger 17 Udfordringer med IT? Spørg din datakonsulent 18 Teletolkning 23 ORGANISATION OG LEDELSE Har du lyst til at udvikle din praksis? Få gratis konsulentbistand! 24 At brænde uden at brænde ud 25 Hvordan håndterer vi forandringer i almen praksis? 26 Netværksmøde for sololæger i foråret KURSER OG AKTIVITETER VINTER/FORÅR

5

6 FAGLIG UDVIKLING TEMADAG Sygemeldinger skal, skal ikke? Tid Onsdag den 18. marts 2015 kl Sted Praksisenheden i Kolding, Lokale K1, Kokholm 3A, 6000 Kolding Kursusafgift Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitetsog Efteruddannelsesudvalget. Kurset søges godkendt af Efteruddannelsesfonden. Tilmelding Tilmeld dig senest 18. februar 2015 via Kontakt venligst Martin Munk via Om kurset Depressive symptomer, personlighedsforstyrrelser, stress og funktionelle lidelser. Hvad kan vi stille op med disse ofte invaliderede patienter i forhold til sygemeldinger og samarbejde med kommunen. Ud fra korte teoretiske oplæg og konkrete videosygehistorier diskuteres diagnostik og lægens handlemuligheder i forhold til den enkelte patient. Der forventes høj deltageraktivitet. Målgruppe Praktiserende læger og uddannelseslæger i almen praksis i Region Syddanmark. Undervisere Andreas Schröder, overlæge, Ph.d. og speciallæge i psykiatri Mona Walther, socialrådgiver og jurist. Koordinator for rehabiliteringsteamet i Assens Kommune Martin Munk, praktiserende læge (kursusleder) Program Endnu ikke fastlagt. KURSER OG AKTIVITETER VINTER/FORÅR

7 FAGLIG UDVIKLING GRUPPEMØDE Tilbud til efteruddannelsesgrupper I kan få gratis undervisning i jeres gruppe om følgende emner: Organisationsudvikling Datafangst og ICPC FMK-team Funktionelle lidelser Angst, stress og depression Medicingennemgang og andre emner fra Lægemiddelteamet Teledermatologi Patientsikkerhed/Utilsigtede hændelser Møde om MAS (Mistanke om Alvorlig Sygdom) Klinisk genetik Og meget mere Kontakt 7 ALMEN PRAKSIS

8 FAGLIG UDVIKLING STØTTE Støtte til efteruddannelsesgrupper m.fl. Ansøgningsskemaer og vejledninger til DGE-grupper og lægepraksis kan du finde på Kontakt Godkendte efteruddannelsesgrupper kan få støtte ifm. efteruddannelsesaktiviteter. Støtte til efteruddannelsesgrupper: Alm. DGE-møde max 180 kr. pr. gruppemedlem til forplejning og kr. til lokaleleje såfremt man ikke har mulighed for at benytte egne lokaler. Lokale kan også lejes i Praksisenheden i Kolding Halvdagsmøde (4 timer) max 350 kr. pr. deltager Heldagsmøde (8 timer) max 600 kr. pr. deltager Mulighed for et årligt internat med døgnpris på max kr. pr. deltager Undervisningshonorar iflg. Lægeforeningens takster: dk søg på Takstregulativ for undervisning Kørselsrefusion til underviser iflg. Statens takster Lægepraksis/bylægelaug mv. Praksis som organisation eller flere praksis/ faggrupper samt bylægelaug kan søge om støtte til efteruddannelsesaktiviteter indenfor implementering af Datafangst/ICPC, DSAM s faglige vejledninger eller uddannelsesaktiviteter, der tager udgangspunkt i lokale problemstillinger og udfordringer i relation til det lokale sygehus eller kommunen. Alle almene lægepraksis, bylægelaug og praksiskonsulenter i samarbejde med sygehusafdelinger i Region Syddanmark kan søge støtte. Støtte: Max 180 kr. pr. gruppemedlem pr. mødedag til forplejning Max kr. til lokaleleje pr. mødedag Undervisningshonorar iflg. Lægeforeningens takster: søg på Takstregulativ for undervisning Kørselsrefusion til underviser iflg. Statens takster Støtte til supervisionsgrupper: Max 180 kr. pr. gruppemedlem pr. mødedag til forplejning Max kr. til lokaleleje pr. mødedag såfremt man ikke har mulighed for at benytte egne lokaler. Lokaler kan også lejes i Praksisenheden i Kolding Der kan ydes tilskud til ekstern underviser/supervisor ifm. kursusdage/ fordybelsesdag Der kan max opnås en samlet støtte på kr. pr. supervisonsgruppe pr. år til forplejning og lokaleleje samt evt. kursusdage/fordybelsesdage Supervisionsgruppen skal også registreres som DGE-gruppe. KURSER OG AKTIVITETER VINTER/FORÅR

9 FAGLIG UDVIKLING Støtte fra Efteruddannelsesfonden i Lægeforeningen STØTTE Alment praktiserende læger kan få udbetalt midler fra deres konto til dækning af udgifter i forbindelse med efteruddannelsesaktiviteter. Der ydes tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, rejseudgifter og kursusafgift for så vidt angår centrale eller lokale efteruddannelsesaktiviteter tilrettelagt af Lægeforeningen eller andre kursusudbydere, hvis kurser er godkendt af Almen Medicinsk Efteruddannelsesudvalg (AMADEUS). Tilsvarende tilskud ydes til kurser tilrettelagt af region, praksisudvalg eller samarbejdsudvalg. Endvidere ydes tilskud til deltagelse i lokale efteruddannelsesgrupper. Endelig gives op til 25% af det maksimale rådighedsbeløb fra lægens konto til anden godkendt efteruddannelse som f.eks. lærebøger, dvdeller cd-rombaseret undervisningsmateriale. Der har de seneste år været øget fokus på efteruddannelse i egen praksis evt. med ekstern underviser. Sådanne efteruddannelsesaktiviteter godkendes på lige fod med øvrige kurser efter ansøgning. Forhåndsgodkendelsesskema kan printes på Se flere oplysninger og ansøgningsskema på under efteruddannelse eller kontakt Lægeforeningens Uddannelsessekretariat på eller tlf ALMEN PRAKSIS

10 FAGLIG UDVIKLING KURSER OG AKTIVITETER VINTER/FORÅR

11 FAGLIG UDVIKLING KURSUS Praksisdag Syd 2015 Om kurset Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) afholder Praksisdag Syd for praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger i almen medicin. Formålet med Praksisdag Syd er at sætte fokus på de udviklingsområder og udfordringer som almen praksis står over for. Desuden er dagen med til at give inspiration til udvikling i den enkelte praksis, men også for at samle praktiserende læger og praksispersonale. Derudover skal det også ses som et fagligt tilbud til praksispersonale, idet der er udvalgte sessioner, der henvender sig direkte til denne målgruppe, som måske ikke har det samme udbud af kurser og efteruddannelse at vælge imellem som lægegruppen. Målgruppe Praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger i Region Syddanmark. Derudover er medlemmer af regionsrådet, embedsmænd og andre interesserede velkomne til at deltage. Undervisere Det vil fremgå af det endelige program, som foreligger primo marts Program Det endelige program udsendes pr. post til alle praktiserende læger primo marts Derudover vil det blive annonceret i Praksisnyt og på kursus- og mødekalenderen på sundhed.dk. Tid Fredag den 8. maj 2015 kl Sted Trinity Hotel og Konferencecenter Gl. Færgevej Fredericia Kursusafgift Egenbetaling på 500 kr. pr. deltagende læge. Gratis for praksispersonale. Tilmelding Link til tilmeldingsskema vil findes i programmet primo marts Du kan læse om sidste års Praksisdag Syd i Praksisdag Syd avisen for 2014 via 11 ALMEN PRAKSIS

12 FAGLIG UDVIKLING PRAKSISBESØG Lægemiddelteamet besøger praksis Tid Efter tilmelding vil en af farmaceuterne kontakte dig for at aftale et tidspunkt for besøget. Sted Besøget foregår i egen klinik. Tilmelding Ring eller skriv til Kirstine M. Gommesen på telefon https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/ praksisinformation/almen-praksis/syddanmark/laegemidler/laegemiddelteampraksisafdelingen/ Lægemiddelteamet besøger gerne jeres praksis. Det kan være et enkelt besøg, eller vi kan aftale opfølgning på besøget. Deltagerne kan være hele praksis, eller eventuelt kun lægerne. Det er jer, der sætter rammerne ud fra de problemstillinger på lægemiddelområdet, som I ønsker at arbejde med. I bestemmer emnet, der skal fokuseres på. Det kunne f.eks. være: Medicingennemgang Farmakologiske emner efter jeres ønske Antibiotika Benzodiazepiner I vil få besøg af en læge og en farmaceut fra Lægemiddelteamet. Vi ses! KURSER OG AKTIVITETER VINTER/FORÅR

13 FAGLIG UDVIKLING TEAM Lægemiddelteamet Vores tilbud Besøg i praksis, I vælger emnet og sætter rammerne Medicingennemgang for polyfarmacipatienter Oplæg for 12-mandsforeninger, lægelaug m.m. Kurser for læger og praksispersonale Kurser for praksis og kommuner i fællesskab Vores indsatsområder Den ældre medicinske patient Rationel farmakoterapi Materialer fra Lægemiddelteamet Nyheder om lægemidler udkommer 4 gange årligt Redskaber til medicingennemgang Basislisten Om os Vi er 3 farmaceuter og 2 læger. Kontakt Kirstine M. Gommesen på eller telefon ALMEN PRAKSIS

14 IT OG DATA FYRAFTENSMØDE Hvordan går det med din behandling af KOL og diabetes? Tid Tirsdag den 17. marts 2015 kl (Kolding) Mandag den 13. april 2015 kl (Odense) Sted Praksisenheden i Kolding, lokale K1, Kokholm 3A, 6000 Kolding Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, Højme, Odense SV. Kursusafgift Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest den 3. marts 2015 til mødet i Kolding eller den 30. marts 2015 til mødet i Odense via Husk at angive, om du deltager i Kolding eller Odense. Antal deltagere: Max 30. Du kan læse mere om DITeam på - konsulenthjælp til praksis Kvalitetsrapporter som led i akkrediteringsprocessen. Om kurset Hvordan kommer man i gang med at arbejde med kvalitetsrapporter om KOL og diabetes i praksis? Vi stiller skarpt på disse rapporter, idet de indgår i de nye akkrediteringsstandarder for almen praksis. På mødet får du hjælp til at finde vej i kvalitetsrapporterne, og du får inspiration til, hvordan arbejdet med data fra Datafangst kan indarbejdes i din praksis til at forbedre kvaliteten i kronikerbehandlingen og skabe faglig stolthed både for dig og dit personale. Formål At inspirere praksis til at komme i gang med at se på egne kvalitetsdata og at inddrage personalet i kvalitetsudviklingsarbejdet. Målgruppe Praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger i almen praksis i Region Syddanmark. Forberedelse Gå ind på og se på Dine Kvalitetsdata. Se for eksempel, hvor mange patienter I har i praksis med KOL og DM. Undervisere Henrik Krabbe Laustrup, praktiserende læge Anne Knudsen, praksissygeplejerske Kirsten Wengler, praktiserende læge (kursusleder) Datakonsulent Program Velkomst og indtroduktion Akkrediteringsprocessen, Dine Kvalitetsdata og Guidet tour på DAK-E v. Kirsten Wengler Datas vej og opsamling på tekniske spørgsmål v. datakonsulent Pause og sandwich Hvordan kan man arbejde med KOL og DM v. Henrik Krabbe Laustrup og Anne Knudsen Evaluering og tak for i aften KURSER OG AKTIVITETER VINTER/FORÅR

15 IT OG DATA KURSUS Gå i dybden med dine kvalitetsdata Om kurset Brug dette kursus til at gå på opdagelse i dine egne kvalitetsdata. Du får hjælp til at navigere i DAK-E s kvalitetsrapporter og inspiration til, hvordan du kan arbejde med ledelse og kvalitetsudvikling i din praksis ved brug af Dine Kvalitetsdata. Der er frit valg i forhold til, hvilke rapporter man ønsker at arbejde med. Formål At hjælpe praksis med at komme i gang med at arbejde med egne kvalitetsrapporter samt at inddrage personalet i dette arbejde. Kurset giver desuden mulighed for erfaringsudveksling mellem praksis. Målgruppe Praktiserende læger og praksispersonale. Vi anbefaler, at der fra hver praksis deltager én læge og én fra praksispersonalet. Det bør være de to personer, som er ansvarlige for arbejdet med Datafangst i praksis. Forberedelse Gå ind på under Dine Kvalitetsdata og se f.eks. på, hvor mange patienter I har i praksis med DM og KOL. VIGTIGT: Du skal medbringe egen pc, der kan gå på trådløst net. Husk også dit NemID. Undervisere Jørn Zachariassen, praktiserende læge i solopraksis Birthe Daugaard, praktiserende læge i kompagniskabspraksis Joan Rasmussen, sygeplejerske i kompagniskabspraksis Datakonsulent Susanne Bader, konsulent i SydPOL Marianne Rosendal, kvalitetskonsulent (kursusleder) Program Kurset består af to moduler med 2 måneders interval. Imellem modul 1 og 2 tilbydes et telefonmøde og/eller et konsulentbesøg i praksis. Modul 1 omhandler, hvordan data i dine rapporter kan læses og forstås med tid til forundring både ud fra egne data og ved erfaringsudveksling med andre deltagere. I vælger jer et fokusområde, som I vil gå hjem og arbejde med i jeres praksis. Så skal der arbejdes! Imellem de to moduler skal I gøre jer erfaringer med at arbejde med egne data i praksis. På modul 2 gør vi status på arbejdet med det valgte projekt hjemme i praksis og lærer af hinanden. Vi ser også på "praksis som organisation" og de udfordringer, der kan opstå, når man som praksis skal arbejde med kvalitetsdata. Tid Kurset består af to eftermiddage. Tirsdag den 24. marts 2015 kl og Tirsdag den 19. maj 2015 kl Der vil være sandwich kl Sted Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Lokale K3 den 24. marts 2015 Lokale K1 den 19. maj 2015 Kursusafgift Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest 10. marts 2015 via Antal deltagere: Max 24. Du kan læse mere om DITeam på - konsulenthjælp til praksis 15 ALMEN PRAKSIS

16 IT OG DATA PRAKSISBESØG Datafangst- og ICPC-team - konsulenthjælp til praksis Kontakt eller ring på telefon Er du udfordret af FMK, Datafangst, ICPC-kodning eller har du andre problemer med dit lægesystem? DITeam (Datafangst og ICPC-team) hjælper med de faglige udfordringer praksis møder i relation til brugen af nye it-værktøjer, som f.eks. Datafangst, kvalitetsrapporter, ICPC og FMK. Vi tilbyder undervisning og konsulentbistand til praksis i Region Syddanmark. Teamets lægefaglige konsulenter er særligt uddannede i de største lægesystemer i praksis og i brugen af Datafangst og FMK. I teamet indgår også sygeplejersker og datakonsulenter. Du kan således få besøg af en kollega, der arbejder med dit lægesystem til hverdag, og få hjælp til at komme videre. Hold f.eks. en undervisningsseance i klinikken, så kommer vi med oplæg og praktiske øvelser. Konsulentbistanden stilles gratis til rådighed. Vores tilbud er til både praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger. KURSER OG AKTIVITETER VINTER/FORÅR

17

18 IT OG DATA PRAKSISBESØG Udfordringer med IT? Spørg din datakonsulent Læs mere om datakonsulenterne og deres tilbud på Datakonsulenterne er dine vejledere og vejvisere, hvis du har udfordringer med IT i din praksis. Vi tilbyder både telefonisk rådgivning, fjernstyringssupport, vejledning og praksisbesøg. Kontakt os, så aftaler vi med udgangspunkt i dine behov, hvordan vi kan hjælpe dig videre. Hjælp til datafangst I en travl hverdag i praksis kan det være svært at overskue et program som Sentinel Datafangst. Datakonsulenterne tilbyder: Gennemgang af datas vej til datafangstrapporterne Kontrol for manglende data Vejledning vedr. opsætning af laboratoriemodulet Hjælp til anvendelse af Pop-upper Vejledning i grundlæggende navigation i rapporterne Grundlæggende vejledning til ICPC-kodning Hjælp til FMK Har du udfordringer med FMK eller ønsker at vide mere om mulighederne, så kontakt datakonsulenterne. Det kan f.eks. være: De nye begreber i FMK Hvad kan man i FMK Sparring om den daglige brug Muligheder for hjælp Andre spørgsmål til FMK Hjælp til andet Er du i tvivl, så spørg os. Det kan f.eks. være til: NemID medarbejdersignatur Sundhed.dk Teledermatolog (telemedicin) Pakkehenvisninger E-journal/P-journal Den digitale dokumentboks Lenike Gilhøj Vemmelund Praksisenheden Odense Telefon Bo Christensen Praksisenheden i Kolding Telefon KURSER OG AKTIVITETER VINTER/FORÅR

19 Faglig udvikling IT og data Tværsektorielt samarbejde Organisation og ledelse Den Danske Kvalitetsmodel Relation mellem patient og læge

20 KEU TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSOVERSIGT 2015 TEMADAG Sygemeldinger - skal, skal ikke? Faglig udvikling IT og data KURSUS FYRAFTENSMØDE Praksisdag Syd Hvordan går det med din behandling af KOL og diabetes? KURSUS Gå i dybden med dine kvalitetsdata Tværsektorielt samarbejde Organisation og ledelse WORKSHOP WORKSHOP At brænde uden at brænde ud Hvordan håndterer vi forandringer i almen praksis? STORMØDER Akkreditering - Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Relation mellem patient og læge FYRAFTENSMØDE FYRAFTENSMØDE PSA-test og prostatacancer Pædiatri FYRAFTENSMØDE Reumatologi KURSUS Den kroniske smertepatient - teori og praksis GRUPPEMØDE Tilbud til efteruddannelsesgrupper Datafangst og ICPC for tutor- og uddannelseslæger Netværksmøde for sololæger Supervision af samtaleterapi PRAKSISBESØG Lægemiddelteamet besøger praksis Datafangst, ICPC og FMK Udfordringer med IT? Spørg din datakonsulent Har du lyst til at udvikle din praksis? Få gratis konsulentbistand! KURSER OG AKTIVITETER VINTER/FORÅR

21 Januar Februar Marts April Maj Juni / 27 2 / ALMEN PRAKSIS

22

23 IT OG DATA PRAKSISAFDELINGEN Teletolkning Praksisafdelingen tilbyder praksis, der har patienter med behov for tolkebistand, at få installeret videotolkning. Vi leverer følgende: Nødvendigt videoudstyr Konsulent, der kommer og sætter udstyret op samt Undervisning i brugen af udstyret Målsætning Videotolkning er udbredt til alle sygehuse i Danmark, og har vist sig at give rigtig god mening, og er let at tage i anvendelse. På OUH/Svendborg er anvendelsen af videotolkning pt. oppe på 85 % af samtlige tolkninger på sygehuset. En sådan anvendelsesgrad lykkes kun, hvis det er let at tage i anvendelse. Evaluering af udbredelsen på sygehusene har vist at videotolkning giver følgende fordele: Bedre kontakt mellem behandler og patient Tolken bliver mere neutral Nem adgang til flere sprog Lettere adgang i akutte situationer Samfundet sparer udgifter til tolkens transport samt til det grønne regnskab Videoudstyret kan også benyttes til samtaler med sygehus, kommune osv. Hvis I vil gøre brug af dette tilbud, bedes I venligst kontakte: Konsulent Claus Terkelsen via mail eller Tove Charlotte Nielsen via mail 23 ALMEN PRAKSIS

24 ORGANISATION OG LEDELSE PRAKSISBESØG Har du lyst til at udvikle din praksis? Få gratis konsulentbistand! For nærmere information og bestilling af besøg er du velkommen til at kontakte koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen, tlf Mail: Team SydPOL (Syddanmark, Praksis, Organisation, Læring og Ledelse) er et tilbud om gratis konsulentbistand til udvikling af din praksis. Team SYDPOL er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark, og vi består af en koordinator og 7 praktiserende læger. Konsulentbistanden foregår i egen praksis og finder sted i tidsrummet kl Som hovedregel deltager både koordinator og en lægelig konsulent. Vi har en bred vifte af ydelser, men fælles for dem er, at hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den enkelte praksis. Konsulenterne kommer ikke med standardløsninger, men stimulerer til systematisk udvikling. Det kan for eksempel være tilrettelæggelse af nye arbejdsgange, optimering af kommunikation og ledelse, gennemførelse af projekter osv. Vi tilbyder flere former for besøg Du kan bl.a. vælge imellem: Tag temperaturen på praksis Har du/i lyst til at undersøge, hvordan praksis har det, tilbyder vi en praksisprofil. Alle i praksis besvarer anonymt et spørgeskema, og besvarelserne danner efterfølgende udgangspunkt for en struktureret dialog ved et 4 timers møde i praksis. Efterfølgende opstilles et eller flere mål som praksis arbejder med i minimum 3 måneder. Alle i praksis deltager. Sæt mål og få hjælp til at holde fast i dem! Har du en ide til et projekt, som du gerne vil have gennemført i klinikken, kan SydPOL hjælpe med at holde fast og implementere projektet. Vi hjælper praksis med at opstille realistiske mål, udarbejde en handlingsplan og følge op på samme. Alle i praksis deltager. Værdigrundlag i praksis Har I lyst til at få sat ord på værdierne i praksis? Vi faciliterer en proces i praksis, hvor der udarbejdes et fælles værdigrundlag. Alle i praksis deltager. Visionsdag med ledelsen Hvad vil det sige at have en vision for praksis og opstille mål? SydPOL hjælper ledelsen med at definere en vision og en langsigtet strategi for praksis. Ledelsen deltager. Coaching af ledelsen i praksis Coachingen tager afsæt i en konkret problemstilling eller ønske om udvikling, og formålet er at gøre ledelsen mere afklaret om egne ressourcer og handlemuligheder i forhold til udviklingsønsker og udfordringer i praksis. Ledelsen deltager. KURSER OG AKTIVITETER VINTER/FORÅR

25 ORGANISATION OG LEDELSE WORKSHOP At brænde uden at brænde ud Om kurset Vi ved så meget om stress og alligevel er fænomenet voksende det er en kamp for de fleste at få sig balanceret. Workshoppen tager bl.a. udgangspunkt i øvelser, som med det rette nærvær og fokus kan restituere en travl hjerne imellem dagens øvrige opgaver. Desuden arbejdes der med de mest kendte antagelser og følelser, som afholder mennesker fra at gøre, hvad der er bedst. Målgruppe Praktiserende læger i almen praksis i Region Syddanmark. Forberedelse Ingen. Undervisere Lis Larsen, erhvervspsykolog Heidi Bøgelund Frederiksen, leder af Syd- POL (kursusleder) Program Workshoppen kombinerer korte oplæg om hjernen og stressreducerende tilgange, om hvorfor det giver mening at integrere flere facetter af vores opmærksomhed. En smagsprøve på øvelser af fysisk og mental karakter. Du kommer til at arbejde med dit eget mind-set; automatiserede tanker og handlemønstre/strategier Du får mulighed for at træne fokus gennem fysiske og mentale øvelser Du får opdaget et nyt gear, som restituerer hjernen undervejs mens du er i gang med dine daglige gøremål Du kommer til at møde, hvad der kan hæmme og fremme en bedre balance i din hverdag Tid Onsdag den 25. februar 2015 kl Sted Comwell Middelfart Karensmindevej Middelfart Kursusafgift Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest den 20. januar 2015 via Deltagerantal: Max ALMEN PRAKSIS

26 ORGANISATION OG LEDELSE PRAKSISBESØG Hvordan håndterer vi forandringer i almen praksis? Tid Torsdag den 16. april 2015 kl Sted Comwell Middelfart Karensmindevej Middelfart Kursusafgift Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding Tilmeld dig senest 2. marts 2015 via Deltagerantal: Max 50. Hvad gør forandringer ved os? Hvordan lever vi med og overlever forandringer? Om kurset På workshoppen rettes fokus på de menneskelige reaktioner i forbindelse med ændringer på jobbet. Vi mennesker reagerer, når der sker forandringer omkring os. Måden vi reagerer på, er meget påvirket af måden ændringerne sættes i gang på og hvordan grundklimaet på stedet er. Vi er afhængige af tillid og gode dialoger for at være robuste, når ændringerne kommer. Hvordan kan der arbejdes med sådanne temaer i klinikken? Målgruppe Praktiserende læger og praksispersonale i Region Syddanmark. Forberedelse Ingen. Undervisere Berit Sander, erhvervspsykolog Heidi Bøgelund Frederiksen, leder af Syd- POL (kursusleder) Program Forandringer v. Berit Sander Introduktion Hvordan håndterer vi dem i almen praksis? Hvad skal der til for at skabe energiændringer i lægehuset Problemfokus og ressourcefokus hvornår og hvordan? Øvelse Pause Om kollegial støtte i forbindelse med ændringer v. Berit Sander Hvor har vi styrker og fælder i vores hus? Hvordan påvirker det på det personlige plan og hvad styrker/forværrer processen? Øvelse: Granskning af egne erfaringer med ændringer Pause Ændringer tre cases fra jeres virkelige liv Øvelse: Kollegasparring i tremandsgrupper Evaluering og tak for i dag KURSER OG AKTIVITETER VINTER/FORÅR

27 ORGANISATION OG LEDELSE NETVÆRKSMØDE Netværksmøde for sololæger i foråret 2015 SydPOL har etableret et netværk for sololæger i Region Syddanmark. Formålet er at udvikle erfaringer om organisation og ledelse. Netværket mødes 4 gange om året. Alle sololæger er velkomne, og alle kan deltage. Det er et åbent netværk med forskellige deltagere fra gang til gang. Der sendes en invitation ud til samtlige sololæger, hver gang der afholdes møde. For nærmere information kontakt venligst koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen, telefon eller mail 27 ALMEN PRAKSIS

28 RELATION MELLEM PATIENT OG LÆGE TILBUD Supervision af samtaleterapi Praksisafdelingen støtter supervisionsgruppers aktiviteter på flere måder: 1. Der ydes økonomisk tilskud til betaling af supervisor (max 24 timer pr. år) 2. Der ydes hjælp til at finde kompetente supervisorer 3. Der ydes hjælp til at starte nye grupper 4. Der laves særlige tilbud f.eks. i form af temadage til supervisionsgrupper Målsætning Det er et overenskomstmæssigt krav, at man i relation til ydelsen samtaleterapi skal modtage supervision. Praksisafdelingen ønsker med dette initiativ at sikre, at der er et relevant tilbud til praktiserende læger i regionen. Målgruppe Praktiserende læger i almen praksis i Region Syddanmark. Kontaktpersoner Hvis du gerne vil starte en gruppe, eller hvis din gruppe ønsker ny inspiration, så kontakt os via Praktiserende læger: Martin Munk: og Bodil Bech: KURSER OG AKTIVITETER VINTER/FORÅR

29

30 Institut for Kvalitet og Akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 i Sundhedsvæsenet

31 DEN DANSKE KVALITETSMODEL AKKREDITERING På basismødet vil vi kort gennemgå standarder og proces. Derudover informeres om: Workshops, hvor vi indledende forventer at kunne tilbyde fem workshops fordelt på standardtyperne. Muligheder for konsulentstøtte gennem processen. Det udarbejdede støttemateriale, f.eks. Pixidrejebog for solo- og kompagni-/ samarbejdspraksis, forslag til retningslinje, årshjul for akkreditering. Endelig vil vi på basismøderne afdække lokale behov og efterfølgende forsøge at honorere disse lokale behov. Tid Der vil blive afholdt 4 stormøder den 26. og 27. januar samt 2. og 3. februar Sted og rækkefølge for møderne er endnu ikke fastlagt. Spørgsmål i forbindelse med akkreditering kan stiles til akkrediteringskoordinator Betina Eskesen på STORMØDER Generel information til alle BASISMØDER Specifik information til de kommuner der akkrediteres indenfor et år WORKSHOPS 5 workshop opdelt på de 16 standarder SUPPLERENDE TILBUD Ex. netværksgrupper, praksisbesøg 31 ALMEN PRAKSIS

32 TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE PKO -PRAKSISKONSULENTORDNING PKO: Fælles praksiskonsulentordning i Region Syddanmark PKO syd I Praksiskonsulentordningen arbejder vi med almen praksis-vinklen i det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis, sygehuse og kommuner. Der er praksiskonsulenter involveret i mange aktiviteter, f.eks.: meddelelser og nyhedsbreve til almen praksis fra sygehuse og kommuner fyraftensmøder for almen praksis forløbsbeskrivelser audit af henvisninger og epikriser tværsektorielle arbejdsgrupper ifm. samarbejdsaftaler faste mødefora med den lokale sygehusenhed og kommuner i sygehusenhedens optageområde eller møder i de kommunalt-lægelige udvalg Praksiskonsulenterne er organiseret med et hold af praksiskonsulenter ved hver af de fem sygehusenheder, praksiskonsulenter i de fleste kommuner og en regional PKOgruppe. PKO bygger bro Hvis du har spørgsmål eller forslag ift. ovenstående, så er du meget velkommen til at kontakte din lokale praksiskonsulent i kommunen eller på sygehuset. Du kan finde os på Visinfosyd på sundhed. dk. Se under Konsulenthjælp til praksis. Du er også velkommen til at skrive til det regionale PKO-sekretariat på adressen så hjælper vi dig videre. Genvej til Visinfosyd på sundhed.dk: Formål med PKO Praksiskonsulentordningen er et fælles redskab til udvikling, implementering, monitorering og evaluering af de tværsektorielle patientforløb. Praksiskonsulentordningen er et vigtigt redskab i arbejdet med kvalitetsudvikling af kommunikation og information om patientforløb, aftaler og beskrivelser på tværs af sektorgrænser, praksis/kommune/sygehus (somatik og psykiatri). Formålet med de kommunale praksiskonsulenter er desuden at give sparring til kommunerne ift. nye opgaver og roller samt at være lokalt bindeled til almen praksis. KURSER OG AKTIVITETER VINTER/FORÅR

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Kurser 2014 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE P RAKTISERENDE L ÆGERS E FTERUDDANNELSE

Kurser 2014 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE P RAKTISERENDE L ÆGERS E FTERUDDANNELSE Kurser 2014 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE P RAKTISERENDE L ÆGERS E FTERUDDANNELSE 2 HOLD DIG OPDATERET! Tiden står sjældent stille i almen praksis. Patienter kommer i en lind strøm, nye opgaver

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud

Regionernes nære sundhedstilbud Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser

KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser Projektbeskrivelse KOK Februar 2008 KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser Et nationalt uddannelsesprogram i Danmark. KOK - Koordinering, Opkvalificering, Kvalitetssikring.

Læs mere