TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS"

Transkript

1 Kursuskatalog efterår/vinter 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd

2 Indhold 3 Forord Tilbud 4 Børnepsykiatri 5 Temamøde om Funktionelle lidelser 6 Tilbud til efteruddannelsesgrupper 7 Grundkursus i ICPC-kodning og Datafangst 8 Kom godt i gang og få inspiration til at arbejde med dine kvalitetsdata 9 Datafangst, ICPC og FMK 10 ICPC og datafangst for tutor- og uddannelseslæger 11 Problemer med IT? Spørg din datakonsulent 12 Har du lyst til at udvikle din praksis? Få gratis konsulentbistand! 13 Personaleledelse i almen praksis 14 Hvad vil du med din praksis? 15 Hvordan balancerer vi hoved og krop i en udfordrende hverdag? 16 Netværksmøde for sololæger i efteråret Lægemiddelteamet besøger praksis 18 Supervision af samtaleterapi 19 Visinfosyd på sundhed.dk 19 Praksisnyt 20 Kontaktoplysninger til teams og sekretariatet

3 Forord I efterårets kursuskatalog finder du tilbud om efteruddannelse og hjælp til kvalitetsudvikling i praksis her i din egen region. Der er både fyraftensmøder og kurser samt tilbud om konsulentbesøg i praksis. Tilbuddene gælder praktiserende læger og deres personale samt uddannelseslæger i praksis. Alle kurser er målrettet praksis, og det er dine kolleger, der har været med til at udvikle tilbuddene. Kataloget indeholder planlagte tilbud for efteråret/vinteren Nye tilbud kan løbende komme til og annonceres da i Praksisnyt samt på Visinfosyd på Sundhed.dk. Målet med kataloget er at bidrage til at skabe overblik over de mange gode tilbud, så den enkelte praksis kan prioritere lige netop de tiltag, der passer med det, man gerne vil udvikle på. Kurser mv. udbydes af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for Almen Praksis og Praksisafdelingen, Region Syddanmark efter aftale mellem PLO og Region Syddanmark. Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf Vi glæder os til at se jer til kurser og aktiviteter i efteråret 2014

4 Børnepsykiatri KURSUS Formiddagens program Mark er urolig og er henvist til børnepsykiatrisk undersøgelse for ADHD. Julie stopper med at gå til ridning. Hun trækker sig fra sine veninder, hvilket kunne lede tankerne hen på en forstyrrelse i autisme-spektret. Begge børns problemer blev løst ved psykologisk vejledning af forældrene, i hvordan de kunne anvende spejling og jeg-støtte. Mark og Julie indgår i Lars Rasborgs bog, Sunde børns problemer (Akademisk Forlag, 2009), som handler om metoderne spejling og jeg-støtte og teorierne bag. Metoderne er relevante for læger i almen praksis, når de ønsker at afklare, om et barns psykiske problemer eventuelt er en reaktion på livsforholdene. Eftermiddagens program ADHD/ADD/Autisme er psykiatriske diagnoser som stilles tiltagende hyppigt hos børn og unge. Man kunne nærmest få indtryk af at det er modebetingede diagnoser og da behandlingen for ADHD er meget effektiv kan nogle praktiserende læger måske være fristet til at undlade langvarig udredning og anvende behandlingen diagnostisk. Målgruppe Praktiserende læger og uddannelseslæger i Region Syddanmark. Undervisere Lars Rasborg, psykolog Bodil Lyng-Rasmussen, 1. reservelæge på Børne- og Ungdomspsykiatri i Esbjerg Bodil Bech, praktiserende læge (kursusleder) Program Ankomst med kaffe og registrering Psykolog Lars Rasborg: Sunde børns problemer Frokost Læge Bodil Lyng-Rasmussen: ADHD/Autisme Evaluering og farvel Hvornår skal vi mistænke at børn har en udviklingsforstyrrelse der skal udredes i børnepsykiatrisk regi? Hvordan griber man det an? Har diagnoserne altid været der blot i forklædning? Tid og sted: Torsdag 23. oktober 2014 Praksisenheden i Kolding, lokale K1 + K2, Kokholm 3B, Kolding Kursusafgift: Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Kurset ventes godkendt af Efteruddannelsesfonden med 1 dag. Antal deltagere: Max. 30 Tilmelding: Frist for tilmelding: Fredag den 12. september Efteruddannelsesvejlederne

5 Temamøde om Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser er hyppige både i almen praksis og i det kommunale social- og beskæftigelsesområde, og der er ofte behov for en koordineret indsats og tværfagligt samarbejde mellem alle involverede instanser - sundhedsvæsen, kommune, arbejdsgiver, A-kasser, patient, patientens netværk mv. Visionen er tidligst muligt at spotte problemstillinger og få iværksat relevante tiltag udredning, behandling, arbejdsmarkedsrettet indsats for så vidt muligt at fastholde patienten på arbejdsmarkedet samt forebygge, at tilstanden udvikler sig og bliver kronisk. Mødet vil forløbe i en vekselvirkning mellem vidensformidling, refleksion og dialog blandt deltagerne. Vi foreslår, at der afsættes 1-2 timer til oplæg og fælles drøftelse af temaer. Formål På baggrund af et kort oplæg om aktuel viden ønsker vi at skabe dialog mellem praksis og kommune om det konkrete samarbejde i relation til patienter/borgere med funktionelle lidelser. Undervisere Praktiserende læge Helle Ibsen, Martin Munk eller kvalitetskonsulent Marianne Rosendal Anne-Dorte Lange, socialfaglig konsulent, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Program Ca. 30 min. oplæg fulgt af dialog om flg. temaer: Hvad man bør vide om funktionelle lidelser anno 2014: definition, årsager, udredning og behandling Udfordringer for patient, faggrupper og det tværfaglige samarbejde Hvordan kan vi kommune og praktiserende læger løfte den fælles opgave omkring borgere/patienter med funktionelle lidelser? Målgruppe Kommunale lægelaug i Region Syddanmark og relevante nøglepersoner fra kommunen. Tid og sted: Kursusafgift: Tilmelding: Yderligere information: PLO-kommune bestemmer tid og sted i samarbejde med kommunale samarbejdspartnere. Ingen. Underviserne er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Efteruddannelsesvejlederne 5

6 Tilbud til efteruddannelsesgrupper I kan få gratis undervisning i jeres gruppe om følgende emner: Organisationsudvikling ICPC og datafangst FMK-team Funktionelle lidelser Angst, stress og depression Medicingennemgang og andre emner fra Lægemiddelteamet Teledermatologi Patientsikkerhed/Utilsigtede hændelser Møde om MAS (Mistanke om Alvorlig Sygdom) Klinisk genetik Og meget mere se 6 Efteruddannelsesvejlederne

7 Grundkursus i ICPC-kodning og Datafangst FYRAFTENSMØDE Om kurset Har du brug for at få bedre styr på, hvordan man bruger ICPC rigtigt, og hvordan man sætter datafangst rigtigt op? Når praksis koder ensartet, sikrer I jer, at I får de rigtige patienter med i jeres kvalitetsrapporter. Vi gennemgår principper for ICPCkodning og opsætning af datafangst, hvad fanges, hvorfra og hvordan. Målet er at give dig og dit personale en grundig introduktion til ICPC-kodning og datafangst. Målgruppe Praktiserende læger, uddannelseslæger og klinikpersonale i almen praksis i Region Syddanmark. Undervisere Kai Juul Petersen, praktiserende læge Bo Christensen, datakonsulent Charlotte Thomsen, praktiserende læge (kursusleder) Program Velkomst og præsentation Gennemgang af ICPC Om fordele og principper via diagnosekodning, samt hvordan I sikrer ensartet kodning i jeres praksis PAUSE Gennemgang af datafangst Hvad er datafangst, og hvordan kan I tage det i anvendelse? Hvordan komme videre? Forberedelse Ingen, men det kan være en god idé at gå ind på og se på rapporten om Diabetes under DINE KVALITETSDATA (øverst i menuen til højre). Tid og sted: Torsdag den 2. oktober 2014 kl Praksisenheden i Kolding, lokale K3, Kokholm 3B, Kolding Kursusafgift: Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Antal deltagere: Max. 30 Tilmelding: Frist for tilmelding: Tirsdag den 23. september 2014 Yderligere information: Datafangst- og ICPC-team 7

8 Kom godt i gang og få inspiration til at arbejde med dine kvalitetsdata FYRAFTENSMØDE Om kurset Hvordan kommer man i gang med at arbejde med Datafangst? Hvor og hvordan tager man fat, og hvilke rapporter er nemme at starte med? På dette fyraftensmøde får du hjælp til at finde rundt i kvalitetsrapporterne, og du kan hente inspiration til, hvordan arbejde med kvalitetsdata kan indarbejdes i din praksis. Kvalitetsrapporter skaber overblik, og du kan hurtigt se, hvor din praksis har forbedringspotentiale. Hør om, hvordan andre kolleger har grebet kvalitetsarbejdet an. Se eksempler på arbejdet med både små og store rapporter og eksempler på, hvor personalet kan tage fat. Målgruppe Praktiserende læger og praksispersonale i Region Syddanmark. Kurset henvender sig primært til de, der har været på datafangst i minimum 6 måneder, idet det giver en mulighed for at arbejde med egne data efter kurset. Forberedelse Tag et kig i dine egne data: Gå ind på og DINE KVALIETSDATA (øverst i menuen til højre). Undervisere Kirsten Wengler, praktiserende læger Henrik Krabbe Laustrup, praktiserende læge Datakonsulent Charlotte Thomsen, praktiserende læge (kursusleder) Program Velkomst og introduktion Guidet tour på DAK-E Kvalitetsrapporter for alle Pause og en sandwich Opsamling på tekniske spørgsmål Hvordan kan man arbejde med sine data i et kompagniskab eksemplificeret ved en større rapport Evaluering og tak for i aften Husk at invitere dit personale med. Tid og sted: Torsdag den 18. september 2014 kl Praksisenheden i Kolding, lokale K3, Kokholm 3B, Kolding Kursusafgift: Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Antal deltagere: Max. 30 Tilmelding: Frist for tilmelding: Torsdag den 11. september 2014 Yderligere information: 8 Datafangst- og ICPC-team

9 Datafangst, ICPC og FMK Få besøg af en superbruger i din praksis Er du udfordret af Datafangst, ICPC-kodning og FMK, eller har du andre problemer med dit lægesystem? DITeam tilbyder praksisbesøg. Få besøg af en kollega, der til hverdag arbejder i samme lægesystem som din praksis, og få hjælp til at komme videre. Vi underviser både personale og læger. Hold f.eks. en undervisningsseance i klinikken, så kommer vi med oplæg og praktiske øvelser. Ring på telefon eller mail: Datafangst- og ICPC-team 9

10 ICPC og datafangst for tutor- og uddannelseslæger Om kurset Har du brug for at få bedre styr på, hvordan man bruger ICPC rigtigt, og hvordan datafangst fungerer? Kvalitetsudvikling indgår som en del af uddannelsen til at blive praktiserende læge. Vi ønsker med dette kursus at hjælpe tutorog uddannelseslæger i gang med de mange muligheder, som ICPC-kodning og datafangst byder på, så I kan skabe konkrete kvalitetsforbedringer og læring i praksis. Du har som tutorlæge en oplagt mulighed for at inspirere og involvere din yngre kollega i at arbejde med de nye redskaber. Målgruppe Tutorlæge og uddannelseslæger fra almen praksis. Forberedelse Ingen, men det kan være en god idé at gå ind på og se på DINE KVALITETSDATA. OBS: Egen bærbar pc og NemID skal medbringes. Målsætning At give indblik i og inspirere til brugen af DINE KVALITETSDATA samt sikre datagrundlaget for rapporter, herunder ensartet ICPCkodning. At få mulighed for at arbejde med egne data dog vil udbyttet afhænge af, hvor længe praksis har været tilmeldt datafangst. Tid: Fastsættes af deltagerne. Kurset er berammet til ca. 2½ time. Tilmelding: Yderligere information: Sted: Aftales med deltagende praksis. For at give mulighed for erfaringsudveksling kan vi anbefale, at flere praksis slår sig sammen. Der skal være adgang til internet for alle deltagere. Husk ved tilmelding at angive: kontaktoplysninger, ønsket sted og mulige datoer. 10 Datafangst- og ICPC-team

11 Problemer med IT? Spørg din datakonsulent Hjælp til datafangst I en travl hverdag i praksis kan det være svært at overskue et komplekst IT-system som Sentinel Datafangst. Det egentlige kvalitetsarbejde risikerer således, at komme til at stå i skyggen af tekniske spørgsmål. Derfor tilbyder datakonsulenterne: Gennemgang af datas vej til datafangstrapporterne Kontrol for manglende data Vejledning vedrørende opsætning af laboratoriemodulet Hjælp til anvendelse af Pop-upper Vejledning i grundlæggende navigation i rapporterne Grundlæggende vejledning til ICPC-kodning Desuden tilbyder vi praksis hjælp til bl.a.: Den digitale dokumentboks Digital signatur / NemID Sundhed.dk Teledermatologi Pakkehenvisnger E-Journal/ P-Journal Kontakt datakonsulenterne før eller efter du har været på kursus, så aftaler vi med udgangspunkt i dine behov, hvordan vi kan hjælpe dig videre. Dette kan foregå enten som en telefonisk fjernsupport, eller ved et besøg i din praksis. Praksisbesøg kan have karakter af såvel teknisk vejledning som anvendelsesorienteret undervisning. Lenike Gilhøj Vemmelund Praksisenheden i Odense Tlf Teknisk vejledning og udredning vil typisk foregå på to- eller tremandshånd med tilstedeværelse af den IT- og/eller laboratoriekortansvarlige fra praksis. Undervisning inddrager typisk hele praksis, hvor der tages udgangspunkt i praksis egne kvalitetsdata og de forudsætninger, der findes i praksis. Hjælp til FMK Kontakt datakonsulenterne hvis du ønsker mere viden om: Principper og begreber i FMK Hvad er FMK og hvad kan man gøre i FMK Hvis du har andre spørgsmål til FMK Bo Christensen Praksisenheden i Kolding Tlf Alex Friis Praksisenheden i Kolding Tlf Datakonsulenterne 11

12 Har du lyst til at udvikle din praksis? Få gratis konsulentbistand! Team SydPOL (Syddanmark, Praksis, Organisation, Læring og Ledelse) er et tilbud om gratis konsulentbistand til udvikling af din praksis. Team SYDPOL er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark, og vi består af en koordinator og 7 praktiserende læger. Konsulentbistanden foregår i egen praksis og finder sted i tidsrummet kl Som hovedregel deltager både koordinator og en lægelig konsulent. Vi har en bred vifte af ydelser, men fælles for dem er, at hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den enkelte praksis. Konsulenterne kommer ikke med standardløsninger, men stimulerer til systematisk udvikling. Det kan for eksempel være tilrettelæggelse af nye arbejdsgange, optimering af kommunikation og ledelse, gennemførelse af projekter osv. Vi tilbyder flere former for besøg. Du kan bl.a. vælge imellem: Værdigrundlag i praksis Har I lyst til at få sat ord på værdierne i praksis? Vi faciliterer en proces i praksis, hvor der udarbejdes et fælles værdigrundlag. Alle i praksis deltager. Visionsdag med ledelsen Hvad vil det sige at have en vision for praksis og opstille mål? SydPOL hjælper ledelsen med at definere en vision og en langsigtet strategi for praksis. Ledelsen deltager. Coaching af ledelsen i praksis Coachingen tager afsæt i en konkret problemstilling eller ønske om udvikling, og formålet er at gøre ledelsen mere afklaret om egne ressourcer og handlemuligheder i forhold til udviklingsønsker og udfordringer i praksis. Ledelsen deltager. For nærmere information og bestilling af besøg er du velkommen til at kontakte koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen. Tlf Tag temperaturen på praksis Har du/i lyst til at undersøge, hvordan praksis har det, tilbyder vi en praksisprofil. Alle i praksis besvarer anonymt et spørgeskema, og besvarelserne danner efterfølgende udgangspunkt for en struktureret dialog ved et 4 timers møde i praksis. Efterfølgende opstilles et eller flere mål som praksis arbejder med i minimum 3 måneder. Alle i praksis deltager. Sæt mål og få hjælp til at holde fast i dem! Har du en ide til et projekt som du gerne vil have gennemført i klinikken kan SydPOL hjælpe med at holde fast og implementere projektet. Vi hjælper praksis med at opstille realistiske mål, udarbejde en handlingsplan og følge op på samme. Alle i praksis deltager. Koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen 12 Team SydPOL

13 Personaleledelse i almen praksis KURSUS Om kurset Dette kursus sætter fokus på personalepolitik og dilemmaer i forhold til at være personaleleder i almen praksis. Oplæg fra advokat og chefkonsulent i PLA Henriette Kjærsgaard samt gruppearbejde med cases. Hvad er reglerne for MUS og hvad gør man ved langtidssygdom? Er det OK at være på Facebook i arbejdstiden, hvordan tager man det op? Har du hørt om et arbejdscirculære? Hvordan forholder man sig til den medarbejder, der ikke præsterer, som man forventer? Hvad sker der ved at lade stå til, hvis der forekommer uacceptabel opførsel? Medbring gerne egne problemer eller dilemmaer, som kan bruges til erfaringsudvekslingen med dine kolleger. Undervisere Henriette Kiersgaard fra PLA Susanne Bader, praktiserende læge og SydPOL-konsulent Lone Grønbæk, praktiserende læge og SydPOL-konsulent Program Velkomst og oplæg ved SydPOL. Forventninger til og udvikling af personaleledelse i almen praksis Indlæg ved advokat Henriette Kjærsgaard om personaleforhold og jura i forhold til personaleledelse Oplæg til gruppearbejde med præsentation af cases fra hverdagen Gruppearbejde med cases Opsamling og afslutning Målgruppe Praktiserende læger i Region Syddanmark. Forberedelse Ingen. Tid og sted: Tirsdag den 7. oktober kl Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding Kursusafgift: Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Der kan søges refusion fra Efteruddannelsesfonden. Tilmelding: Frist for tilmelding: Fredag den 5. september 2014 Yderligere information: Team SydPOL 13

14 Hvad vil du med din praksis? KURSUS Om kurset Denne workshop sætter fokus på visioner, værdier og målsætninger. Hvad er det for nogle drømme du har for din praksis: hvad er det for en retning du gerne vil gå? Hvad stræber du efter? Er du enig med dine kollegaer? Har I et ønske om at skabe fælles fodslag i praksis, og i fællesskab definere en vision og få talt om jeres værdier, så er workshoppen et skridt på vejen. Målgruppe Praktiserende læger. Hvis man deltager som kompagniskabslæge bør alle kompagnoner fra praksis deltage. Program Workshoppen kombinerer oplæg og øvelser, der giver mulighed for at gå på opdagelse i dine/jeres drømme for fremtiden, og planlægge hvordan du/i indfrier målsætningerne. Oplæg om værdier Øvelse: Hvad er vigtigt og værdifuldt for mig og mine evt. kollegaer Oplæg om visioner og målsætninger Øvelse: Hvad stræber jeg efter? Hvad er mine mål? Hvordan når jeg dem? Forberedelse Ingen. Underviser Heidi Bøgelund Frederiksen, leder af SydPOL Tid og sted: Onsdag den 22. oktober kl Praksisenheden i Kolding, lokale K1 + K2, Kokholm 3B, Kolding Kursusafgift: Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Der kan søges refusion fra Efteruddannelsesfonden. Tilmelding: Frist for tilmelding: Onsdag den 24. september 2014 Yderligere information: 14 Team SydPOL

15 Hvordan balancerer vi hoved og krop i en udfordrende hverdag? KURSUS Få et nyt gear Om kurset Vi ved så meget om stress og alligevel er fænomenet voksende det er en kamp for de fleste at få sig balanceret. Workshoppen tager bl.a. udgangspunkt i øvelser, som med det rette nærvær og fokus kan restituere en travl hjerne imellem dagens øvrige opgaver. Desuden arbejdes der med de mest kendte antagelser og følelser, som afholder mennesker fra at gøre, hvad der er bedst! Målgruppe Praktiserende læger i Region Syddanmark. Program Workshoppen kombinerer korte oplæg om hjernen og stressreducerende tilgange, om hvorfor det giver mening at integrere flere facetter af vores opmærksomhed. En smagsprøve på øvelser af fysisk og mental karakter. Du kommer til at arbejde ed dit eget mind-set; automatiserende tanker og handlemønstre/strategier Du får mulighed for at træne fokus gennem fysiske og mentale øvelser Du får opdaget et nyt gear, som restituerer hjernen undervejs mens du er i gang med dine daglige gøremål Du kommer til at møde, hvad der kan hæmme og fremme en bedre balance i din hverdag Forberedelse Ingen. Undervisere Lis Larsen, erhvervspsykolog Heidi Bøgelund Frederiksen, leder af SydPOL (kursusleder) Tid og sted: Torsdag den 27. november 2014 kl Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Kursusafgift: Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Der kan søges refusion fra Efteruddannelsesfonden. Antal deltagere: Max. 40 Tilmelding: Frist for tilmelding: Fredag den 10. oktober 2014 Yderligere information: Team SydPOL 15

16 Netværksmøde for sololæger i efteråret 2014 FYRAFTENSMØDE SydPOL har etableret et netværk for sololæger i Region Syddanmark. Formålet er at udveksle erfaringer om organisation og ledelse. Netværket mødes 4 gange om året. Alle sololæger er velkomne, og alle kan deltage. Det er et åbent netværk med forskellige deltagere fra gang til gang. Der sendes en invitation ud til samtlige sololæger hver gang at der afholdes møde. Netværksmøderne vil blive afholdt i Praksisenheden i Kolding i tidsrummet kl For nærmere information er du velkommen til at kontakte koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen. Tlf Team SydPOL

17 Lægemiddelteamet besøger praksis Lægemiddelteamet besøger gerne jeres praksis. Det kan være et enkelt besøg, eller vi kan aftale opfølgning på besøget. Deltagerne kan være hele praksis, eller eventuelt kun lægerne. Det er jer, der sætter rammerne ud fra de problemstillinger på lægemiddelområdet som I ønsker at arbejde med. I bestemmer emnet der skal fokuseres på, det kunne fx være: Medicingennemgang Farmakologiske emner efter jeres ønske Antibiotika Benzodiazepiner I vil få besøg af praktiserende læge og klinisk farmakolog Palle Mark Christensen og en af de to farmaceuter i lægemiddelteamet: Kirstine Mindegaard Gommesen eller Merete Willemoes Nielsen. For nærmere aftale og information, kontakt Merete på telefon eller Kirstine på telefon Vi ses! Hvis I vælger specifikke emner, kan vi (hvis I ønsker det) på forhånd analysere jeres ordinationsmønster indenfor det pågældende område og basere besøget på det. Det kunne fx være en analyse af udviklingen i antibiotikaordinationerne i jeres praksis. Lægemiddelteamet 17

18 Supervision af samtaleterapi Praksisafdelingen støtter supervisionsgruppers aktiviteter på flere måder: 1. Der ydes økonomisk tilskud til betaling af supervisor (max 24 timer per år). 2. Der ydes hjælp til at finde kompetente supervisorer 3. Der ydes hjælp til at starte nye grupper op 4. Der laves særlige tilbud fx i form af temadage til supervisionsgrupper Målsætning Det er et overenskomstmæssigt krav, at man i relation til ydelsen samtaleterapi skal modtage supervision. Praksisafdelingen ønsker med dette initiativ at sikre, at der er et relevant tilbud til praktiserende læger i regionen. Målgruppe Praktiserende læger i almen praksis i Region Syddanmark. Kontaktpersoner Hvis du gerne vil starte en gruppe op, eller hvis din gruppe ønsker ny inspiration, så kontakt os via Praktiserende læger Martin Munk og Bodil Bech. Yderligere information 18 Praksisafdelingen

19 Visinfosyd på sundhed.dk Informationer fra Visinfosyd findes nu på sundhed.dk. Det er her, praksis får vist: Meddelelser fra bl.a. kommuner og sygehusafdelinger Kontaktinformation Patientforløb fx kræftpakker Konsulenthjælp til praksis Informationer fra lægemiddelteamet Kalender med arrangementer Se Visinfosyd på sundhed.dk: almen-praksis/syddanmark/ Praksisnyt Praksisnyt er et elektronisk nyhedsbrev til almen praksis, f.eks. nyt omkring medicin, forskning, kursustilbud og meget mere. Praksisnyt udkommer 6 gange om året og sendes pr. mail til praktiserende læger. Andre kan også abonnere på Praksisnyt. Får du ikke Praksisnyt, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til Visinfosyd 19

20 Afsender: Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf , Grafisk Service, Region Syddanmark Kontaktoplysninger til teams og sekretariatet Nedenstående teams hjælper praksis i Region Syddanmark med efteruddannelse og kvalitetsudvikling Team Hjemmeside Kontakt Sekretariatet Tlf / Efteruddannelsesvejlederne Tlf / Datafangst- og ICPC-Team Tlf Datakonsulenterne Tlf Tlf Tlf SydPOL Tlf Lægemiddelteam https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/ praksisinformation/almen-praksis/syddanmark/laegemidler (Kirstine Mindegaard Gommesen) Den regionale PKO-gruppe (Praksiskonsulentordningen) almen-praksis/syddanmark/ Tlf KEU syd