SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved"

Transkript

1 SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen...

2 TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør Vandbehandling IDEEN: Herning Svømmehal markerer sig i dag med sin bølgende tagform, der virkelig giver bygningen en signifikant karakter. Med den nye tilbygning ønsker vi at vise en bygning der respekterer det eksisterende byggeri, men samtidig også skabe sin egen karakter og identitet. Identiteten skal afspejle hvordan bygningen bruges i dagligdagen, hvorfor inspirationen til dette design har været den menneskelige krops bevægelse i vandet. Helt præcist er vi blevet inspireret af svømmeverdenens mange dynamiske svømmetag. Butterfly, crawl eller brystsvømning - skaber alle dynamiske bevægelser. Bevægelser vi gerne vil introducere i den nye bygning. Med inspiration i svømmetaget ønsker vi at skabe at der med en tagbevægelse sikres en spændende og bæredygtig bygning. Ligesom i et fysisk svømmetag, hvor svømmeren skubber vandet væk for at skabe rum til fremdrift, vil vi med bygningens tag skabe en flade der skaber rummeligheder der tilgodeser alle behov for et moderne svømmestadion. Udvendigt vil taget skabe store udhæng, der dels beskytter bygningens facader mod hårdt vejr og sikrer bassinet mod solindfald og derved refleksioner i vandspejlet. Tagets udhæng skaber samtidig store arealer omkring bygningen der kan bruges til ophold for både svømmere og gæster til hallen. I udhænget og på væggene mod syd kan etableres aktiviteter i form af klatretove, hængekøjer m.m. På den måde skabes der på en enkel måde både yderligere aktiviteter i huset samt mulighed for rekreation på terrasserne og i den store have.. Indvendigt vil tagets markante form skabe en behagelig rummelighed. I 50 meter bassin området vil svømmere og besøgende tydeligt opleve den dynamiske tagform, der elegant lukker op og i for omverdenen. = Taget er det bærende element i tilbygningen, og vil fremstå som den del der binder hele bygningen sammen. For at understøtte ideen omkring SvømmeTaget har vi valgt en simpel facadeopbygning med beton søjler og større vinduespartier. Betonen er gennemgående materiale i bygningen, der dog brydes af limtræsbjælker og flisebelagte gulve. Vi har valgt en enkel materialeholdning idet at vandet og bassinerne med deres turkise farve vil generere rigeligt med farve i bygningen.

3 Der etableres nye udvendige befæstede arealer som vist i projektmaterialet i omfang som ønsket i udbuddet. De befæstede arealer udføres som en kombination af asfalt og/eller belægningssten i beton Der etableres ikke egentlig beplantning, dog reetableres den beplantning som berøres af byggeriet. Alle berørte græsarealer reetableres - ligeledes vil udgravet jord blive placeret i haven for at skabe landskabsnicher i det eksisterende haveanlæg. Beliggenhedsplan

4 I den østlige ende af Herning Svømmehals eksisterende anlæg, påbegyndes ankomsten til den nye bygning. Bygningens form og ankomstareal skaber sammen en markant indgang. Den nye tilbygning respekterer og inspireres af de eksisterende rammers markante træk...

5 Stueplan

6 Flow i bygningen : Svømmere Publikum I hverdagen Under konkurrence I det det daglige og ved egne stævner vil de 200 faste tribunepladser kunne benyttes uden at der vil være adgang i bassinområderne med fodtøj eller overtræksposer. Ved større arrangementer hvor der er behov for flere tilskuerpladser end de faste tribuner tillader det, vil der langs ydervæggen kunne opstilles tribuner til 400 personer. Adgangen til disse tribuner vil i denne situation foregå i modsat ende af startskamlerne således at uren trafik i selve bassinområdet begrænses i videst muligt omfang.

7 Kælderplan

8 1. salsplan 1:200 - med udvidelsesmulighed

9 Nord Facade Øst Facade Vest Facade Syd Facade

10 Tilbygningen tilpasser sig både den eksisterende bygning samt det store haveanlæg... SvømmeTaget skaber mange muligheder for ophold - både ude og inde...

11 Selv i regnvejr vil SvømmeTagets store udhæng sikre en tørskoet adgang... Foyeren giver godt overblik - med indkig til både konkurrence og undervisningsbassin...

12 Statik og konstruktioner Promenadedækket i bassinerne udføres i ekstra aggressiv miljøklasse mens de øvrige betonkonstruktioner, der er i forbindelse med chloridholdig luft udføres i aggressiv miljøklasse. Bygningens stabilitet på tværs af 50m bassinet sikres ved at indspænde søjlerne langs facaden ved 50m bassinet. Indspændingen laves ved at fastholde søjlerne vandret i promenadedækket og i fundamentet. Bygninges stabilitet i den modsatte retning sikres vha. vægskiver i betonelementer der føres helt til fundamentsniveau. Det bærende hovedsystem udføres med bærende limtræsdragere der spænder fra facaden ved 50m bassinnet til søjlerne i skillevæggen bag tribunen og videre til den modstående facade. Limtræsdragerne hviler af på betonelementsøjler der føres helt til fundamentsniveau. Promenadedæk rundt om bassinnerne udføres som betondæk der hviler af på facader og bærende vægge. Promenadedækket adskilles fra bassinerne med en dilatationsfuge, for at undgå utilsigtede påvirkninger af bassinnerne. Kældervæggene udføres primært som betonelementer der spænder lodret fra terrændæk til promenadedæk.

13

14 Mødelokalerne er med fleksible ruminddeling og har alle gode indkig til 50 meter bassinet... En enkel og elegant materialeholdning, sikrer fokus på bassinerne.. Der her ses fra zonen, hvor de mobile tribuner kan placeres...

15 Overskuende hele 50 meter bassinet, fornemmer man tydeligt den dynamiske og beskyttende tagflade... Den faste tribune, der ligger henover blandt andet mødelokalerne, får et godt overblik over alle aktiviteter i bassinet...

16 Bænke langs facaderne sikrer rig mulighed for ophold og opbevaring.. Undervisningsbassinerne er beriget med stort dryland med siddenicher og bænke langs facaden...

17 Soldiagrammer Energi Jævndøgn kl 8.00 Gennem en integreret energidesignproces er bygningen udformet med hensynstagen til æstetik og funktionalitet på lige fod med energiforbrug og indeklima. For at opnå dette har teamet gjort brug af Trias Energetica-modellen som en del af den integrerede designproces. I det første af tre trin optimeres passive tiltag, såsom klimaskærm, vinduer, kompakthed, afskærmning, naturlig ventilation og dagslys. Dernæst implementeres de aktive tiltag i form af bl.a. energieffektive ventilationsanlæg. I sidste trin integreres de vedvarende energikilder, såsom solceller, hvorved der til slut opnås et højeffektivt og arkitektonisk spændende bygningsdesign. Resultatet bliver en bygning, der overholder kravet til bygningsreglementets lavenergibygning 2015 med et begrænset antal solceller, der placeres øverst på tagfladen uden gener for omgivelser og uden skyggegivere. Jævndøgn kl Jævndøgn kl 16.00

18 Facader m.m. Alle facader udføres som betonsandwichelementer som den bærende del, hvor der laves de nødvendige åbninger mv for vindeushuller og døre. Indvendige bærende og stabiliserende skillevægge udføres af betonelementer, og sekundære skillevægge i ikke vådrum udføres med stållægter beklædt med min. 2 lag gipsplader på begge sider, ved vådrum udføres 100 mm porebetonvægge. Indvendige vægge i bassinområder og i foyer afsluttes som støvbundne ubehandlede glatte betonvægge. Iht. projektmaterialet afsluttes disse vægge ved gulv med en ca. 40 cm brystning / plint som i vådområder beklædes med klinker/fliser i samme type som gulvbelægningen. Skitser og detaljer

19

PROJEKTFORSLAG - 31.10.2014 Udvidelse af Herning Svømmehal

PROJEKTFORSLAG - 31.10.2014 Udvidelse af Herning Svømmehal PROJEKTFORSLAG - 31.10.2014 Udvidelse af Herning Svømmehal Planer - Facader - Snit Udvidelse af Herning Svømmehal HC HC SIGNATUR: GARAGE FOR DYKKERUDSTYR 8x20 METER ASFALT GRÆNSE FOR TERRÆNREGULERING SOKKEL

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

85 PLEJEBOLIGER, HEDEVEJ, 8240 RISSKOV

85 PLEJEBOLIGER, HEDEVEJ, 8240 RISSKOV 85 PLEJEBOLIGER, HEDEVEJ, 8240 RISSKOV INDLEDENDE VISUALISERINGER PROJEKTTEAM: Totalentreprenør : Scandi Byg a/s Himmerlandsvej 3 9670 Løgstør Arkitekt : Regnbuen arkitekter maa Møllestien 52 8000 Århus

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843 udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG HISTORIK: Arkitekten bag Falkonergårdens Gymnasium og har skabt velproportionerede og nt sammensatte bygninger, som

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose PLAYSPOTS 1 PLAYSPOTS PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

FREMTIDENS BØRNEHAVE HOVALDT BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET NOVEMBER

FREMTIDENS BØRNEHAVE HOVALDT BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET NOVEMBER 1 2 3 4 FREMTIDENS BØRNEHAVE BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET HOVALDT NOVEMBER 2014 BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 4 5 5 9 9 10 14 14 16 18 20 22 24 24 25 FORORD

Læs mere

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele.

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. 1 Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. Det er dejligt at kunne vælge frit. At tænke stort. At gøre drømmen virkelig. Også når du bygger nyt hus. 1½ Dit nye hus er mere end mursten,

Læs mere

SUNDBYØSTERHAL 2 AMAGERBROGADE/PARMAGADE 15 10 2012

SUNDBYØSTERHAL 2 AMAGERBROGADE/PARMAGADE 15 10 2012 SUNDBYØSTERHAL 2 AMAGERBROGADE/PARMAGADE 15 10 2012 TOTALENTREPRENØR: O. ADSBØLL & SØNNER A/S ARKITEKTER: DORTE MANDRUP ARKITEKTER ApS INGENIØR: KLAUS NIELSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. A/S RÅDGIVER:

Læs mere

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik.

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik. BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER Livet på Blomstergården Fra første spadestik til første beboer INDHOLD 3 VELKOMMEN TIL BLOMSTERGÅRDEN 6 FRA FØRSTE SPADESTIK TIL FØRSTE

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere

Rockwool Energy Design 3.4. Manual

Rockwool Energy Design 3.4. Manual Rockwool Energy Design 3.4 Manual Marts 2010 1 Forord Hvad er Rockwool Energy Design Med Rockwool Energy Design kan du foretage følgende energiberegninger: Energirammeberegninger til nybyggeri Varmetabsberegninger

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma energi i arkitekturen Optimering af klimaskærmens potentialer Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger oktober 2012 nr.2 årgang 15 Forsiden: energimidt:

Læs mere

Tilpasning mellem 85 og 125

Tilpasning mellem 85 og 125 Maj 2014 Tilpasning mellem 85 og 125 m 2 AlmenBolig+ Tømmergården, Jyllinge Bedømmelseskomiteens betænkning Bedømmelseskomiteens betænkning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE BEMÆRKNINGER... 2 TILBUDSGIVERE...

Læs mere