Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet"

Transkript

1 BeoRemote One

2 Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold med MitValg, 7 Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om BeoRemote One og beskriver funktionerne i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Denne vejledning opdateres jævnligt med oplysninger om f.eks. nye funktioner i softwareopdateringer. Se desuden yderligere oplysninger om produktet i sektionen Ofte stillede spørgsmål (FAQ) på Foretag displayindstillinger, 8 Tilpas fjernbetjeningen, 9 Vedligeholdelse, 2 Avanceret brug Tilføj flere produkter, 3 Sådan tilføjer du et produkt til menuen LISTE på BeoRemote One og knytter det til en specifik mulighed. Brug BeoRemote One til et Beo4 produkt, 6 Sådan bruges BeoRemote One til at betjene et Master Link tv eller musiksystem, som normalt betjenes med Beo4. Konvertering af Beo4 til BeoRemote One, 9 Find ud af, hvilke knapper på Beo4 der svarer til knapperne på BeoRemote One. Avancerede indstillinger, 20 Foretag avancerede indstillinger for din fjernbetjening. Du kan f.eks. ændre menusproget eller nulstille din BeoRemote One til fabriksindstillingerne. BeoLink opsætning, 22 Sådan får du vist og lytter til kilder fra et andet Bang & Olufsen produkt, når dine produkter er tilsluttet samme netværk. 2 Version.0 405

3 Introduktion til BeoRemote One og vejledningen BeoRemote One er en håndholdt fjernbetjening, som gør det nemt for dig at fjernbetjene dit Bang & Olufsen tv eller musiksystem. Displayet på BeoRemote One viser kilder eller funktioner, f.eks., RADIO og STAND, eller endda belysningen i dit hjem. BeoRemote One fjernbetjeningen har flere funktioner, end knapperne antyder. Ekstra kilder åbnes i BeoRemote One displayet ved hjælp af knapperne og MUSIC. Øvrige funktioner kan bruges via knappen LIST. Den daglige betjening udføres ved et tryk på en enkelt knap på BeoRemote One eller ved at trykke på nogle få knapper i en logisk og enkel rækkefølge. Symboler i denne vejledning Drej tv'et på en motordrejestand Tryk for at åbne STAND i LIST. STAND Tryk for at dreje tv-standen. Vælg en position, som tv'et skal dreje til. eller 0-9 Eksempel på betjening med BeoRemote One. Fjernbetjening En mørkegrå knap, f.eks. LIST, indikerer en fysisk trykknap. En lysegrå displaytekst, f.eks. STAND, indikerer en tekst på BeoRemote One displayet. Tryk på knapperne LIST, eller MUSIC på BeoRemote One for at få vist displayteksten. Teksten vises i displayet på BeoRemote One. Du kan få vist eller skjule displayteksterne LIST, og MUSIC samt omdøbe displaytekster. Læs mere på side 9 og side 0. Centerknappen er illustreret med symbolet, der bruges i betjeningssammenhænge, når du skal trykke på centerknappen. 3

4 Brug BeoRemote One Displayet på BeoRemote One viser tilgængelige kilder og funktioner MEDIECENTER Viser tekst i fokus Hvis displayteksten fylder mere end én linje, ruller den ind fra højre for at få vist al tekst, når teksten er i fokus Knappen viser en liste over tv-kilder Knappen MUSIC viser en liste over musikkilder Knappen LIST viser en liste over funktioner for den aktive kilde De tre MitValg knapper er genveje til brugerdefinerede funktioner Talknapper Knapper til funktioner som f.eks. tekst-tv, programvejledning og information samt til menunavigation af den valgte kilde Knapper til menunavigation og betjening af produkter af andet mærke via en Peripheral Unit Controller Centerknap til at vælge med Knapper til afspilning og genafspilning Knap til skift mellem kanaler og stationer Knap til regulering af lydstyrke. Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til Standbyknap 4

5 BeoRemote One i detaljer Daglig og avanceret betjening med knapperne på BeoRemote One Knapperne på BeoRemote One er grupperet praktisk til daglig betjening. Se de tilgængelige tv-kilder, du kan tænde for i. Brug eller til at gå trinvist gennem listen, og tryk på centerknappen for at aktivere en kilde. MUSIC Se de tilgængelige musikkilder, du kan tænde for i displayet på BeoRemote One. Brug eller til at gå trinvist gennem listen, og tryk på centerknappen for at aktivere en kilde. LIST Få vist ekstra funktioner og produkter i. Brug eller til at gå trinvist gennem listen, og tryk på centerknappen for at vælge et punkt på listen. Hvis du lukker LIST og trykker på LIST igen inden for kort tid, skal du muligvis trykke på LIST igen for at få vist toppen af menuen. MEDIECENTER Bemærk, at du kan få vist eller skjule displaytekster for knapperne, MUSIC og LIST samt omdøbe displaytekster. Læs mere på se side 9 og side 0. Hvis du har valgt LYS eller BETJENING i menuen LIST, skal du trykke på LIST igen for at få adgang til disse funktioner. Knapperne MitValg Hold knappen nede for at gemme den aktuelle opsætning, f.eks. kilde, lyd og billedindstillinger. Tryk én gang for at vælge. Du kan også indstille knapperne MitValg til at vælge en bestemt kilde (se side 7). Talknapper Brug knapperne 0-9 til at indtaste tal, f.eks. for at vælge en specifik tv-kanal eller radiostation. TEXT Få adgang til tekst-tv på dit Bang & Olufsen tv. BACK Gå tilbage gennem menuerne og listerne på BeoRemote One. Hold knappen nede for at lukke alle menuer og lister på BeoRemote One. INFO Åbn hjælpetekster eller oplysninger om en menu eller funktion til dit Bang & Olufsen tv. GUIDE Åbn programoversigten på dit Bang & Olufsen tv. MENU Åbn skærmmenuer til dit Bang & Olufsen tv. 5

6 ,, og Brug pil til venstre, højre, op og ned til at navigere i menuer og i displayet på BeoRemote One. Brug til at gå tilbage til det forrige niveau/punkt. Brug til at åbne en liste over indstillinger eller foretage et valg. (Centerknappen) Vælg eller aktiver en menu eller et punkt. (Farvede knapper) Vælg farvespecifikke funktioner. Det beskrives i vejledningen til dit Bang & Olufsen produkt, hvornår og hvordan du skal bruge knapperne. og Søg trinvist frem eller tilbage. Knapperne har forskellige funktioner afhængigt af dit Bang & Olufsen tv eller musiksystem. Se vejledningen til dit system for yderligere oplysninger. (Play) Start afspilning af et musiknummer, en fil eller en optagelse, eller start genafspilning. (Pause) Sæt afspilning af et program eller en optagelse på pause. P+ / P- Gå trinvist gennem tv-kanaler og radiostationer. / Reguler lydstyrken. Tryk i midten af knappen for at slå lyden i højttalerne fra. Tryk igen for at slå lyden til igen. (Standby) Sæt produktet på standby. Hold knappen inde for at sætte alle produkter i dit system på standby. 6

7 Få adgang til dit indhold med MitValg Du kan tilpasse BeoRemote One med de tre MitValg knapper. Du kan gemme et skærmbillede af en aktuel tv-visning eller afspilning og derefter hurtigt genkalde den med et enkelt tryk på en knap. Se flere oplysninger i vejledningen til dit tv. Du kan også knytte en kilde til en af MitValg knapperne og bruge den til at vælge kilden direkte. Bemærk, at ikke alle produkter understøtter MitValg funktionen. Se flere oplysninger i vejledningen til produktet. Gem og brug et skærmbillede Du kan gemme op til tre skærmbilleder, som kan aktiveres med de tre MitValg knapper. Dette kræver, at tv'et er tændt og en kilde er valgt. Et skærmbillede indeholder de indstillinger, der er foretaget for den valgte kilde, f.eks. standposition og lydjusteringer. Gem et skærmbillede Hold en af MitValg knapperne nede for at gemme den aktuelle visning eller afspilning. Hvis du gemmer et skærmbillede med en knap med et eksisterende skærmbillede, overskrives det eksisterende. Brug knapperne MitValg til at få adgang til indhold med et enkelt tryk på en knap. Brug et skærmbillede Tryk på knappen til det ønskede skærmbillede Hvis skærmbilledet ikke længere er tilgængeligt, åbnes det stadig, men det vil følge den normale kildeadfærd for den valgte kilde. Brug en knapperne MitValg til at aktivere en specifik kilde Du kan vælge den kilde, du ønsker at aktivere, når du trykker på en af de tre MitValg knapper. Konfigurer en MitValg knap til en specifik kilde Tryk for at åbne i LIST Tryk for at åbne Avanceret Avanceret Tryk for at åbne Knapper Knapper Tryk for at vælge en af knapperne MitValg Tryk for at gå trinvist frem/ tilbage til listen over kilder Vælg MitValg øverst på listen for at gemme et skærmbillede i stedet. Denne funktion er ikke tilgængelig, når du bruger BeoRemote One til at betjene et "Beo4 produkt". Tryk for at gemme den kilde, du ønsker at aktivere med MitValg 7

8 Foretag displayindstillinger Indstil Du kan ændre indstillingerne for displaylyset og for displayets lysstyrke på BeoRemote One. Indstil displayets lysstyrke Tryk for at åbne i LIST Skift indstillinger for displaylyset Tryk for at åbne i LIST 5 sekunder 0 sekunder Tryk for at åbne Display Display 5 sekunder Tryk for at åbne Display Display Tryk for at åbne Lysstyrke Lysstyrke Tryk for at vælge Timeout Timeout Fabriksindstillingen af displayets timeout er Tryk for at gå trinvist gennem 0 sekunder. indstillingerne for displayets Tryk for at gå trinvist gennem lysstyrke displaylysets indstillinger Tryk på OK for at gemme Tryk på OK for at gemme indstillingen indstillingen Lav Bemærk, at jo længere displayet lyser, og jo Mellem lysere displayet er, jo oftere skal batterierne udskiftes. Høj Fabriksindstillingen af displayets lysstyrke er Mellem. 8

9 Tilpas fjernbetjeningen BeoRemote One skelner mellem to primære kildetyper til det produkt, du betjener. Knappen giver dig adgang til tv-kilder, og knappen MUSIC giver adgang til musikkilder. Hvis dine produkter er forbundet i et BeoLink opsætning, kan du også få adgang til tilsluttede kilder (markeret med linksymbolet ), hvis de er tilgængelige. Du kan finde yderligere oplysninger om tilsluttede kilder på side Tilgængelige kilder afhænger af produkt og opsætning. Knappen LIST vedrører den kilde, du har valgt. Du kan trykke på knappen LIST for at få adgang til flere betjeningsfunktioner for kilden akkurat som om, du får flere knapper. Du kan tilpasse en BeoRemote One til netop dit produkt. Du kan vise/skjule og omdøbe kilder eller funktioner for knapperne, MUSIC og LIST for hver primære kilde og ændre den rækkefølge, hvori disse ekstra funktioner vises, når du åbner dem. Få vist/skjul kilder eller funktioner Du kan få vist eller skjule de kilder, der vises, når man trykker på knapperne eller MUSIC for det produkt, du betjener. Du kan også få vist eller skjule funktioner til knappen LIST vedrørende kilder til og MUSIC. Bemærk, at hvis alle kilderne er skjulte, er ingen af kilderne tilgængelige via knapperne eller MUSIC. Vis/skjul kilder eller funktioner til knapperne, MUSIC eller LIST Tryk for at åbne i LIST Tryk for at vælge den liste, du ønsker at redigere: -kilder, MUSIC-kilder, LIST: eller LIST: MUSIK Tryk for at vælge Vis Vis Tryk for at vælge den kilde eller funktion, der skal vises eller skjules Tryk for at gå trinvist gennem Vis eller skjul (intet flueben) MEDIECENTER Du kan tilføje en eller flere poster, der skal vises i listerne på BeoRemote One. Fortsæt med at vise eller skjule næste kilde eller funktion. Eller Tryk for at gå tilbage gennem menuerne, eller hold nede for at lukke menuen helt BACK 9

10 >> Tilpas fjernbetjeningen Omdøb kilder eller funktioner Du kan omdøbe de kilder, der skal vises, når du trykker på knapperne eller MUSIC. Du kan også omdøbe funktioner til knappen LIST, som er tilknyttet individuelle kilder: LIST: MUSIK og LIST:. Bemærk, at du kan ikke omdøbe menuen. Omdøb en kilde eller funktion til knapperne, MUSIC og LIST Tryk for at åbne i LIST Hvis du i stedet vil omdøbe et produkt, skal du trykke på LIST for at åbne. Vælg Avanceret, og åbn Produkter. Følg instruktionerne for at omdøbe dit produkt. 2 Hvis du omdøber en kilde på BeoRemote One, anbefaler vi også at omdøbe kilden i menuen på tv'et eller musiksystemet, hvis det er muligt. 3 Det er kun muligt at bruge latinske tegn til navngivning af kilder eller funktioner. Specialtegn kan indsættes ved at trykke på MENU, mens tegnet er markeret, hvilket åbner en særskilt liste. AirPort Express Apple 4 Brug ikonerne i slutningen af bogstavlinjen til Tryk for at få adgang til listen over kilder eller funktioner, du kan omdøbe: -kilder, MUSIC-kilder, LIST: eller LIST: MUSIK. at skifte mellem store og små bogstaver, til at få adgang til tal og symboler, og til at slette og gemme. 5 Du kan også indtaste tal vha. talknapperne på BeoRemote One (0-9). Tryk for at åbne Omdøb Omdøb Tryk for at vælge den kilde eller funktion, du vil omdøbe 2, f.eks. WEBMEDIA Tryk for at skifte mellem tegn 3 og ikonerne i slutningen af bogstavlinjen 4 Eller... Tryk for at gå trinvist gennem den eksisterende navneliste Tryk for at vælge tegn, tal 5 eller symbol 4, eller et navn i den eksisterende liste Tryk for at slette 4 det sidste tegn, tal eller symbol, eller hold nede for at fjerne al tekst BACK Tryk for at finde ikonet gemt navn for 0

11 >> Tilpas fjernbetjeningen Flyt kilder eller funktioner Du kan ændre den rækkefølge, hvori de anførte kilder vises, når du trykker på knappen eller MUSIC for det produkt, du betjener. Du kan også flytte funktionerne under knappen LIST for hver kilde: LIST: MUSIK og LIST:. Bemærk, at du ikke kan flytte menuen, der altid skal placeres nederst på listen. MEDIECENTER Flyt en kilde eller funktion for knapperne, MUSIC og LIST Tryk for at åbne i LIST Tryk for at få adgang til en liste over kilder eller funktioner, der kan flyttes: -kilder, MUSICkilder, LIST: eller LIST: MUSIK Tryk for at åbne Flyt Flyt Flyt listen bag det valgte punkt, og tryk på centerknappen for at indsætte punktet på listen. Hvis du ønsker at flytte et produkt i stedet, skal du trykke på LIST for at åbne. Vælg Avanceret, og åbn Produkter. Følg vejledningen for at flytte produktet på listen. Bemærk dog, at det aktive produkt altid er placeret i toppen af LIST. Tryk for at vælge den kilde eller funktion, der skal flyttes, f.eks. WEBMEDIA Tryk for at flytte listen bag det valgte punkt Tryk for at indsætte punktet på listen Fortsæt med at flytte næste kilde eller funktion. Eller Tryk for at gå tilbage gennem menuerne, eller hold nede for at lukke menuen helt BACK

12 Vedligeholdelse Udskift batterierne i BeoRemote One Når advarslen om lavt batteriniveau vises i BeoRemote One displayet, skal batterierne udskiftes. BeoRemote One kræver to batterier. Vi anbefaler, at du kun bruger,5-volts alkaliske batterier (størrelse AAA). Udskift batterierne som vist i den korte vejledning, der følger med BeoRemote One, eller Når advarslen om lavt batteriniveau vises i displayet, kan du ikke bruge displayfunktionerne, før du har skiftet batterierne. Rengør BeoRemote One Tør BeoRemote One af med en blød, fnugfri, våd klud, som er hårdt opvredet. Bemærk! Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af fjernbetjeningen! 2

13 Tilføj flere produkter Fra fabrikken er BeoRemote One konfigureret til kun at blive brugt med et tv (BeoVision). Hvis du vil bruge BeoRemote One med et nyt Bang & Olufsen produkt, eller hvis vil bruge den samme BeoRemote One til at betjene mere end ét produkt, skal produktet indgå i fjernbetjeningens LIST. De produkter, du kan betjene med BeoRemote One, er opdelt i tre typer: Tv'er (BeoVision som standard): 8 forskellige produkt-options Musiksystemer (BeoSound som standard): 8 forskellige produkt-options "Beo4 produkter" (Beo4 VIDEO, Beo4 AUDIO osv. som standard): 4 forskellige produkt-options Med Option-indstillingerne kan du betjene dine produkter individuelt vha. BeoRemote One. Hvis du f.eks. har to tv'er i samme rum, og de begge kan modtage kommandoer fra din BeoRemote One, skal du indstille hvert tv som et individuelt produkt og indstille det til den rigtige Option. De indstillinger, du foretager for din BeoRemote One, gemmes for det aktive produkt. Læs mere om, hvordan du skifter til et andet produkt, på side 5. Trin : Tilføj eller fjern et produkt i LIST Hvis du vil betjene et nyt produkt med BeoRemote One, skal du først føje det til LIST. Derefter skal du konfigurere produktet til en specifik Option i menuen Option prog., så BeoRemote One kan genkende det som et individuelt produkt (se side 4). Tilføj eller fjern et produkt fundet via knappen LIST Tryk for at åbne i LIST Tryk for at åbne Avanceret Tryk for at vælge Produkter Tryk for at vælge Vis Tryk for at vælge produktet for at vise eller skjule, f.eks. BeoVision(2) Tryk for at skifte mellem vis eller skjul (intet flueben) Fortsæt med at vise eller skjule næste produkt. Eller Avanceret Produkter Vis BeoVision Slå lyden fra Stand Når du har føjet et produkt til LIST, kan du altid finde det aktive produkt øverst i listen ved at trykke på LIST. Aktivt produkt Læs mere om, hvordan du bruger et "Beo4 produkt" med BeoRemote One på side 6-8. Bemærk, at du kan omdøbe et produkt eller ændre dens placering i listen, når du åbner den med knappen LIST. Dette gøres på samme måde som ved omdøbning eller flytning af kilder eller funktioner til knapperne, MUSIC og LIST (se side 0 og side ). Bemærk! Hvis et Network Link er beregnet til brug med Beo4, skal du i stedet sætte det op som et "Beo4 produkt". Læs mere på side 6-8. Tryk for at gå tilbage gennem menuerne, eller hold nede for at lukke menuen helt BACK 3

14 >> Tilføj flere produkter Trin 2: Konfigurer dit produkt til den rigtige Option Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene et nyt produkt eller flere produkter af samme type, f.eks. to tv'er, og kommandoerne fra BeoRemote One kan modtages af begge produkter, skal BeoRemote One kunne genkende dine produkter individuelt. Derfor skal du indstille dit produkt til en af de forskellige Options i menuen Option prog. Afhængigt af din opsætning kan du vælge, om produktet skal kunne modtage kommandoer fra BeoRemote One. Se vejledningen til tv'et eller musiksystemet for oplysninger om, hvilken Option du skal benytte. Bemærk! Hvis et Network Link er beregnet til brug med Beo4, skal du i stedet sætte det op som et "Beo4 produkt". Læs mere på side 6-8. Indstil produktet til en bestemt Option med BeoRemote One Peg din fjernbetjening mod IR-modtageren på det produkt, du vil indstille Option til. Afstanden mellem fjernbetjeningen og IRmodtageren må ikke overstige 0,5 meter. Tryk for at åbne i LIST Tryk for at åbne Avanceret Avanceret Tryk for at åbne Option prog. Option prog. Vælg Modtag IR, hvis du ønsker, at produktet skal modtage kommandoer fra BeoRemote One, eller Afvis IR, hvis produktet skal ignorere samme. 2 Hvis du vil få vist produktets Option, f.eks. BeoSound, i, når du trykker på LIST, skal du først føje produktet til LIST i BeoRemote One (se side 3). Vælg Modtag IR eller Afvis IR Vælg det aktive produkt, f.eks. BeoVision Vælg en produkt-option 2 til dit produkt, f.eks.beosound Vælg Send, og tryk på centerknappen for at gemme den valgte Option Send 4

15 >> Tilføj flere produkter Skift mellem produkter med BeoRemote One Normalt kan du aktivere en kilde ved at trykke på f.eks. eller MUSIC og finde den relevante kilde på fjernbetjeningen. Har du derimod flere produkter, skal du vælge produktet, før du kan betjene dets kilder. Skift mellem produkterne med knappen LIST. LIST BeoVision BeoVision(2) LIST Beo4 AUDIO BeoVision Skift mellem produkter Tryk for at åbne det aktuelle produkt, f.eks. BeoVision, i LIST i LIST LIST BeoVision(2) BeoVision LIST BeoVision Beo4 AUDIO MUSIC Vælg det ønskede produkt, f.eks. BeoVision(2) som Network Link tv, eller Eksempel på brug af fjernbetjeningen til at Eksempel på brug af fjernbetjeningen til at Beo4 AUDIO som "Beo4 skifte fra et tv med Network Link til et andet. skifte mellem et tv med Network Link og et musiksystem" musiksystem med Master Link. Tryk, og vælg en kilde, f.eks. YOUTUBE For at åbne dit produkt i displayet på BeoRemote One, f.eks. BeoVision(2), skal du først føje det til menuen LIST (se side 3). 5

16 Brug BeoRemote One til et "Beo4 produkt" BeoRemote One kan bruges til at betjene et Master Link tv eller musiksystem, som normalt betjenes med Beo4. For at kunne vælge produktet skal det indgå i LIST på BeoRemote One. Hvis du vælger et "Beo4 produkt", indeholder LIST på BeoRemote One de samme funktioner som i LIST på Beo4. Du kan dog ikke vælge kilder via LIST. Læs mere om, hvordan du bruger BeoRemote One, hvis du er vant til Beo4 på se side 9. For at betjene dit "Beo4 produkt" med BeoRemote One skal du først indstille det til den rigtige Option (se side 7). Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene et "Beo4 produkt", er de tre MitValg knapper tilknyttet de knapper, der svarer til D, DVD og CD på Beo4. Du kan ændre dette til enhver tid og i stedet indstille knapperne MitValg til at aktivere en anden kilde direkte (se side 8). Men når du bruger BeoRemote One til at betjene et "Beo4 produkt, er det ikke muligt at bruge knapperne MitValg til at gemme et skærmbillede af en aktuel visning eller afspilning. Trin : Tilføj eller fjern et "Beo4 produkt" i menuen LIST Hvis du vil bruge BeoRemote One til at betjene et "Beo4 produkt", skal du først føje produktet til menuen LIST på BeoRemote One. Derefter skal du indstille produktet til den rigtige Option (se side 7). Bemærk, at du også kan omdøbe et produkt eller ændre dets placering i listen, når du åbner denne med knappen LIST. Dette gøres på samme måde som ved omdøbning eller flytning af kilder eller funktioner til knapperne, MUSIC og LIST (se side 0 og ). For at tilføje eller fjerne et "Beo4 produkt" med knappen LIST Tryk for at åbne i LIST Tryk for at åbne Avanceret Avanceret Tryk for at vælge Produkter Produkter Tryk for at åbne Vis Vis Beo4 VIDEO Beo4 AV Beo4 AUDIO Vælg et af de fire "Beo4 produkter": Beo4 VIDEO, Beo4 AV, Beo4 AUDIO eller Beo4 LINK: Beo4 VIDEO bruges til "Beo4 tv i Option eller 5. Beo4 AV bruges til "Beo4 tv" i Option 2 eller 6. Beo4 AUDIO bruges til "Beo4 musiksystem" i Option, 2, 5 eller 6. Beo4 LINK bruges til et sekundært "Beo4 produkt", hvis ét rum har flere tv'er eller musiksystemer. Bemærk! Hvis et Network Link er beregnet til brug med Beo4, skal du i stedet sætte det op som et "Beo4 produkt". Du kan også aktivere en specifik kilde ved at trykke på knapperne eller MUSIK, når BeoRemote One bruges til at betjene et "Beo4 produkt" (se side 8). Læs mere om, hvordan du skifter fra et "Beo4 produkt" til en anden type produkt på side 5. Tryk for at vælge det "Beo4 produkt", der skal vises eller skjules. Valgmulighederne er: Beo4 AUDIO, Beo4 VIDEO, Beo4 AV eller Beo4 LINK Tryk for at vise eller skjule (intet flueben) Fortsæt med at vise eller skjule næste produkt. Eller Tryk for at gå tilbage gennem menuerne, eller hold nede for at lukke menuen helt BACK 6

17 >> Brug BeoRemote One til et "Beo4 produkt" Trin 2: Indstil et "Beo4 produkt" til den rigtige Option Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene et "Beo4 produkt", tilpasses menuen Option prog. efter Option-indstillingerne i Beo4 fjernbetjeningen. Indstil Option til et "Beo4 produkt" med BeoRemote One Peg din fjernbetjening mod IR-modtageren på det produkt, du vil indstille Option til. Afstanden mellem fjernbetjeningen og IR-modtageren må ikke overstige 0,5 meter. V.OPT. A.OPT. L.OPT. Tryk for at åbne det aktuelle produkt, f.eks. BeoVision, i LIST i Vælg det produkt, du vil indstille Option til, f.eks. Beo4 LINK LIST Vælg en af de tre "Beo4 Options": V.OPT., A.OPT. eller L.OPT. Se vejledningen til tv'et eller musiksystemet for oplysninger om, hvilken Option du skal benytte. Tryk for at åbne i LIST Tryk for at åbne Avanceret Avanceret Tryk for at åbne Option prog. Option prog. Vælg den relevante Option: V.OPT., A.OPT. eller L.OPT. Indtast det relevante nummer (0,, 2, 4, 5 eller 6) 0-6 7

18 >> Brug BeoRemote One til et "Beo4 produkt" Konfigurer knapperne MitValg og knappen eller MUSIK til en bestemt kilde Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene et "Beo4 produkt", er de tre MitValg knapper tilknyttet de Beo4 knapper, der svarer til D, DVD og CD. Du kan til enhver tid ændre disse indstillinger og vælge den kilde, du ønsker at aktivere med en af de tre MitValg knapper. Du kan også knytte en kilde til knappen eller MUSIC og bruge den til at aktivere den pågældende kilde direkte. Bemærk, at du ikke kan bruge knapperne MitValg til at gemme et skærmbillede af en aktuel tv-visning eller afspilning, når du bruger BeoRemote One til at betjene et "Beo4 produkt". Konfigurer knapperne MitValg samt og MUSIK til at aktivere en specifik kilde Tryk for at åbne i LIST Tryk for at åbne Avanceret Avanceret Tryk for at åbne Knapper Knapper Vælg mellem de tre MitValg knapper samt og MUSIC Konfigurer knapperne MitValg samt og MUSIC til at aktivere en kilde direkte. Hvis du har trykket på knappen eller MUSIC, kan du vælge Ingen, hvis du ikke ønsker, at knappen eller MUSIC aktiverer en specifik kilde. Tryk for at gå trinvist frem/ tilbage til listen over kilder Tryk for at gemme den kilde, du ønsker at aktivere med den valgte knap 8

19 Konvertering af Beo4 til BeoRemote One Hvis du er vant til at betjene dit produkt med Beo4, hjælper nedenstående konvertering dig med at finde ud af, hvilken knap på BeoRemote One der svarer til den på Beo4. Knapper på BeoRemote One står med blåt. De knapper, som har nøjagtig samme funktion på både Beo4 og BeoRemote One, står med lysegråt. MEDIECENTER : Brug knappen på BeoRemote One. Dette viser også en liste over tv-kilder V.MEM: Tryk på knappen for at åbne tvkilder og findev.mem i displayet på BeoRemote One A.MEM: Tryk på knappen MUSIC for at åbne musikkilder og finde A.MEM i menuen på LIGHT RADIO D DVD CD V.MEM TEXT A.MEM LIGHT: Tryk på knappen LIST for at finde LYS i menuen LIST på BeoRemote One RADIO: Brug knappen MUSIC på BeoRemote One. Det viser også en liste over musikkilder D, DVD og CD: Brug knapperne MitValg på BeoRemote One D:, DVD: og CD: 2 3 LIST: Tryk på LIST på BeoRemote One. LIST indeholder de samme funktioner som Beo4. Bemærk, at du ikke kan vælge kilder via LIST. Brug i stedet knapperne og MUSIC LIST 0 MENU Navigationsknap: Brug pileknapperne,, og på BeoRemote One Søg frem eller tilbage: Brug og på BeoRemote One og : Brug P+ / P- på BeoRemote One STOP: Tryk på knappen (Pause) på BeoRemote One STOP BACK PLAY PLAY: Brug (Play) på BeoRemote One Bemærk! Knapperne INFO og GUIDE virker ikke, hvis du betjener et "Beo4 produkt" med BeoRemote One. Du kan til enhver tid ændre dette og knytte de tre MitValg knapper til en anden kilde (se side 8). 9

20 Avancerede indstillinger Du kan foretage flere avancerede Indstil sproget på BeoRemote One indstillinger på BeoRemote One i menuen Avanceret. Du kan f.eks. ændre menusproget eller nulstille BeoRemote One til fabriksindstillingerne. Du kan også indstille IR-styrken, hvis du bruger BeoRemote One til at betjene flere Du kan til enhver tid skifte menusproget på BeoRemote One. Når du har valgt sprog, vises alle menuer og meddelelser på dette sprog. Bemærk, at det kun er muligt at bruge latinske tegn til navngivning af kilder eller funktioner. Indstil sproget på BeoRemote One Tryk for at åbne i LIST "Beo4 produkter". Hvis du ved en fejl har valgt et sprog, du ikke Tryk for at åbne Avanceret ønsker, kan du åbne sprogmenuen ved at Avanceret Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene trykke på LIST, trykke én gang på knappen pil belysning, gardiner eller persienner, kan du op og trykke på centerknappen. Gentag foretage denne type indstillinger i menuerne proceduren to gange. Tryk for at åbne Sprog LYS og BETJENING. Dette kan kræve et Sprog understøttet home automation-system. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger. Tryk for at gå trinvist gennem sprogene Tryk for at vælge det sprog, du vil bruge Nulstil BeoRemote One Du kan nulstille din BeoRemote One til fabriksindstillingerne. Nulstil din BeoRemote One Tryk for at åbne i LIST Alle indstillinger slettes. Bekræft eller annuller. Tryk for at åbne Avanceret Avanceret Tryk for at åbne Nulstil til fabriksindstillinger Du bliver bedt om at bekræfte nulstillingen. Tryk for at bekræfte nulstillingen, eller Nulstil til fabriksindstillinger Bekræft nulstillingen ved at trykke på centerknappen eller trykke på BACK for at annullere. Bemærk! Når du nulstiller, slettes alle indstillinger, du har foretaget på BeoRemote One. Hold nede for at lukke alle menuer uden at nulstille. BACK 20

21 >> Avancerede indstillinger Indstil IR-styrken på BeoRemote One Du kan indstille IR-styrken på BeoRemote One. Hvis du f.eks. bruger BeoRemote One til at betjene flere "Beo4 produkter", som er placeret tæt på hinanden, kan du reducere IR-styrken på fjernbetjeningen. Indstil IR-styrken på BeoRemote One Tryk for at åbne i LIST Tryk for at åbne Avanceret Avanceret Tryk for at åbne IR-styrke IR-styrke Tryk for at gå trinvist gennem indstillingerne for IR-styrke Tryk for at gemme indstillingen 2

22 BeoLink opsætning Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene flere produkter, som er tilsluttet samme netværk, kan du få adgang til lyden fra disse. Produkterne behøver ikke at stå i samme rum. Se vejledningen til tv'et eller musiksystemet for yderligere oplysninger om, hvordan du tilslutter og konfigurerer produktet. Et tv med Network Link og et musiksystem med Master Link i samme eller separate rum Standardprodukt: BeoVision Adgang til -forbundne kilder fra Beo4 AUDIO Option prog.: Beo4 AUDIO I denne opsætning er Network Link tv'et som standard BeoVision, og Master Link musiksystemet skal derfor konfigureres som Beo4 AUDIO. Læs mere om, hvordan du konfigurerer produktet på side 3 og side 6. BLC Kilder til og MUSIC har hver sin liste pr. produkttype: BeoVision og Beo4 AUDIO. Adgang til kilder fra BeoVision YOUTUBE CD YOUTUBE CD A.MEM A.MEM HDMI RADIO V.MEM RADIO Vis/skjul kilder i BeoVision med BeoRemote One > Tv'et er konfigureret som BeoVision fra fabrikken, og BeoVision er valgt i LIST på BeoRemote One. > Vis eller skjul tv'ets kilder via BeoRemote One menuen LIST (se side 9). > Vis eller skjul -forbundne kilder, f.eks. CD via BeoRemote One menuen LIST (se side 9). Vis/skjul kilder i Beo4 AUDIO > Vælg Beo4 AUDIO 2 i BeoRemote One menuen LIST. > Vis eller skjul musiksystemets kilder via BeoRemote One menuen LIST (se side 9). > Vis kilder, som du kan "låne" fra et BeoVision tv, f.eks. YOUTUBE 3 via BeoRemote One menuen LIST, eller skjul kilder, som du ikke behøver (se side 9). Eksempel på at lytte til en tv-kilde fra BeoVision 4 Tryk for at åbne det aktuelle LIST produkt, f.eks. BeoVision, i LIST i BeoVision Vælg det ønskede produkt, f.eks. Beo4 AUDIO 2 Tryk på, og vælg den kilde, du ønsker at "låne" fra et BeoVision tv, f.eks. YOUTUBE 3 BEO4 AUDIO YOUTUBE Bemærk, at tilgængelige tv-kilder vises i tv-menuen KILDELISTE. 2 I dette eksempel erbeo4 AUDIO allerede tilføjet BeoRemote One menuen LIST, og musiksystemet er konfigureret som Beo4 AUDIO. 3 Hvis den relevante kilde, f.eks. YOUTUBE, ikke er tilgængelig i BeoRemote One menuen LIST, skal du kontakte din forhandler. 4 Med Network Link kan du få adgang til lyd fra andre kilder i netværket. Hvis tv'et tilsluttes et Master Link produkt, skal du også bruge en BeoLink Converter NL/ML (BLC) for at kunne bruge Network Link. 22

23 >> BeoLink opsætning To Network Link tv'er i separate rum Standardprodukt: BeoVision Standardprodukt: BeoVision I denne opsætning er begge Network Link tv'er BeoVision modeller som standard. Få adgang til -forbundne kilder Kilder til og MUSIC vises på samme liste på begge tv'er. I eksemplet vises kun tv-kilderne. Få adgang til -forbundne kilder YOUTUBE HDMI YOUTUBE HDMI Vis/skjul kilder til begge tv'er med BeoRemote One > Begge tv'er konfigureres som BeoVision tv'er fra fabrikken, og BeoVision vælges i BeoRemote One menuen LIST. > Vis eller skjul begge tv-kilder via BeoRemote One menuen LIST (se side 9). > Vis eller skjul -forbundne kilder, f.eks. HDMI, på begge tv'er via BeoRemote One menuen LIST (se side 9). Eksempel på at lytte til en forbundet tvkilde 2 Tryk på knappen, og vælg en -forbundet kilde, f.eks. HDMI HDMI Bemærk, at tilgængelige tv-kilder vises i tvmenuen KILDELISTE. 2 Med Network Link kan du få adgang til lyd fra andre kilder i netværket. Bemærk! Hvis et Network Link er beregnet til brug med Beo4, skal du i stedet sætte det op som et "Beo4 produkt". Læs mere på side

24 >> BeoLink opsætning To tv'er med Network Link i samme rum (med én BeoRemote One) Standardprodukt: BeoVision Adgang til -forbundne kilder fra BeoVision(2) Option prog.: BeoVision(2) I denne opsætning er det ene Network Link tv et BeoVision som standard, mens det andet er konfigureret til BeoVision(2). Se side 3 for oplysninger om, hvordan du konfigurerer produktet. Kilder til og MUSIC for både BeoVision og BeoVision(2). Adgang til -forbundne kilder fra BeoVision YOUTUBE RADIO HDMI NETRADIO SPOTIFY Vis/skjul kilder til begge tv'er med BeoRemote One > Vælg BeoVision eller BeoVision(2) i BeoRemote One menuen LIST. > Vis eller skjul begge tv-kilder 2 via BeoRemote One menuen LIST (se side 9). > Vis eller skjul -forbundne kilder, f.eks. HDMI, på begge tv'er via BeoRemote One menuen LIST (se side 9). Eksempel på at lytte til en forbundet tvkilde 3 Tryk for at åbne det aktuelle LIST produkt, f.eks. BeoVision, i LIST i BeoVision Vælg det ønskede produkt, f.eks. BeoVision(2) Tryk på knappen, og vælg en -forbundet kilde, f.eks. HDMI BeoVision(2) HDMI I dette eksempel er BeoVision(2) allerede tilføjet BeoRemote One menuen LIST, og tv'et er konfigureret til BeoVision(2). 2 Bemærk, at tilgængelige tv-kilder vises i tvmenuen KILDELISTE. 3 Med Network Link kan du få adgang til lyd fra andre kilder i netværket. Bemærk! Hvis et Network Link er beregnet til brug med Beo4, skal du i stedet sætte det op som et "Beo4 produkt". Læs mere på side

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk OneRemote INT Converter Type 32002638 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-HD207CX 32002638u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK o o0 Play press 1 sec. Play

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O 2 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Enheden er optimeret til at anvende BEO4. De fleste hverdags funktioner er en direkte tast på fjernbetjeningen.

Enheden er optimeret til at anvende BEO4. De fleste hverdags funktioner er en direkte tast på fjernbetjeningen. Betjeningstillæg 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog ikke længere

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system.

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning 040915 ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås, hvordan man kan få en computer og ipad'en til at spille sammen : * Hvordan overføres fotos fra PC til ipad? * Hvordan

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden yderligere oplysninger om nogle funktioner fra vejledningen Kom godt i

Læs mere

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning OneRemote DabFmBlue1 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING Se afsnittet Ældre

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 Ordbogsværktøjet 1.0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 MINIMER OG LUK... 3 SØGEFELT... 4 SØGERESULTAT... 4 Resultater...

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Waoo! Fjernbetjening)

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Waoo! Fjernbetjening) Brugervejledning til Waoo! TV portal (Waoo! Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Kanalbutik...31 Pauseskærm...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO Så bestemmer du selv DINE TV-oplevelser! AIRTIES 7210 OG 7310 - FIBERBREDBÅND TV TELEFONI Waoo Bio din hjemmebiograf Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du altid

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere