OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning"

Transkript

1 OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning u3dk 1

2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret og der ikke er tilsluttet en optageenhed, er nedenstående taster dem som de fleste har brug for. Sammen med pile- og ciffertaster giver de en perfekt betjening. Er der tilsluttet en optageenhed, eller ønsker man at benytte avancerede funktioner, kan de avancerede muligheder ses på side 4. OO OK Q*1 EPG E*1 Forrige kanal e Exit *1 Da de farvede taster er tildelt nye funktioner, skal der tastes et O foran farven for at opnå tastens oprindelige funktion. OQ OE OW OR Grøn funktion. Rød funktion. Gul funktion. Grøn funktion. 2

3 Indhold Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne...2 Avanceret betjening...4 Tidsforskydning... 4 Optage og afspille fra monteret USB-enhed... 4 Andre funktioner... 4 Specielle eller alternative funktioner... 4 Betjening med BeoLink Introduktion...5 Installation - Kom godt igang...5 OneRemote s INT converter system...5 B&O betjening...6 Optionsprogrammering...7 Menu-tast option... 7 Sluk-option... 7 Førstegangsinstallation...8 Grundliggende betjening...8 Kanal... 8 Kanalredigering... 8 Favorit kanalliste... 8 Se en favorit kanal... 9 Slet en kanal fra TV/ radio listen... 9 Spring over TV eller Radioprogram... 9 Flyt en TV eller en radio kanal Lås en kanal... 9 EPG (Elektronisk programguide) Sortering Billede Kanalsøgning Valg System USB optage- afspilleenhed Redigere optagelser

4 Avanceret betjening Tidsforskydning Oq Sæt live udsendelse på pause O0 Genoptag visning Optage og afspille fra monteret USB-enhed o o0 qq oq Play/ pause tryk 1 sekund Play/ pause alternativ Stop afspilning Pause oas Spole frem og tilbage odf Forrige/ næste kapitel o8 o3 Q Start direkte optagelse List optagede programmer Timer menu. Andre funktioner o1 o2 o4 o6 A Vol - S Vol + m Menu TV/ radio Favoritlister Tekst TV i modtager Info Specielle eller alternative funktioner o5 o7 o9 oe Menu alternativ Lyd Power manuel Undertekster Betjening med BeoLink 1000 Betjening foregår lettest med en Beo4, Beo5 eller en Beo6 fjernbetjening, der har farvede funktionstaster. Modtageren kan dog også betjenes i begrænset omfang med BeoLink Her listes de specielle taster, der benyttes i forbindelse med BeoLink P svarer tilo på nyere B&O fjernbetjeninger. g x Px Tilbage Exit Find hz hx hc hv Grøn Gul Blå Rød 4

5 Introduktion Tillykke med den nye OneRemote DVB-T2 IV modtager, der installeret I forbindelse med et Bang & Olufsen TV giver adgang til visning af digitale kanaler modtaget via kabel TV installationen. Installation - Kom godt igang OneRemote DVB-T2 IV modtageren er efter korrekt tilslutning til el-nettet, antenneanlægget og Bang & Olufsen TV et klar til brug. Tilslutning til TV et foretages med et helt normalt scartkabel til TV ets scartindgang. Specielt gælder for scartindgangen, at den skal udsende linkdata, og TV et skal programmeres som beskrevet i dets brugervejledning. Hvis scartindgangen på B&O TV et kan sættes op som DVD, VMEM, VAUX, SAT, VTAPE eller DTV, sendes der linkdata. Vælges Decoder udsendes der ikke linkdata. Læs mere om dette i TV ets vejledning. OneRemote DVB-T2 IV tændes, når dens indgang på TV et vælges, og den skal ikke programmeres, men kanaler skal ved første installation søges via menu-systemet. Visse specialfunktioner kan dog tilpasses via optioner. Læs mere under Optionsprogrammering, side 5. OneRemote s INT converter system OneRemote apparater, der kan betjenes med en standard Bang & Olufsen fjernbetjening enten direkte eller via et Bang & Olufsen apparat, har en OneRemote INT converter indbygget. Når der skiftes til en scart-indgang på et Bang & Olufsen TV, sender TV et efterfølgende betjeningsdata til det apparat, der er tilsluttet denne indgang. Med en OneRemote INT converter indbygget afkodes disse betjeningsdata, og der genereres nye koder, der kan betjene apparatet. Derfor kan OneRemote DVB-T2 IV udelukkende benyttes tilsluttet et B&O TV. Har B&O TV et også en HDMI eller DVI -indgang, kan der med fordel tilsluttes et HDMI kabel til OneRemote DVB-T2 IV for at opnå digital billedkvalitet. Scartforbindelsen overfører data, lyd og analogt billede og HDMI/ DVI kablet billede og digital lyd. Læs mere om HDMI eller DVI tilslutning i TV ets brugervejledning. Hvis OneRemote DVB-T2 IV modtageren indgår som del af et B&O linksystem med hovedrum og et eller flere tilsluttede linkrum, opnås fuld betjening fra alle linkrum. Programmering af linkrum foretages ifølge TV ets brugervejledning. 5

6 B&O betjening Da en Bang & Olufsen fjernbetjening oftest ikke har lige så mange taster, som den originale til det apparat, der skal betjenes, har OneRemote tildelt nogle af B&O fjernbetjeningens taster to eller flere funktioner. For at opnå et betjeningslayout, der fungerer fornuftigt, når der skiftes mellem flere apparater, er nogle af de eksisterende tasters funktioner blevet redefineret. B&O fjernbetjeninger med farvede funktionstaster er anvendt som basis. Farvede funktionstaster For at give plads til vigtige direkte funktioner er den oprindelige funktion af de farvede taster flyttet et betjeningslag ned, dvs. der skal foretages 2 tastetryk for at opnå den oprindelige funktion. For at sende en farvet funktion skal der således først tastes et O. Ønskes det at sende kommandoen rød, skal der således tastes OE. Q OneRemote benytter den grønne direkte funktion til EPG, Guide eller lignende. E OneRemote benytter den røde direkte funktion til Back, Return eller lignende. W OneRemote benytter den gule direkte funktion til programstep. R OneRemote benytter den blå direkte funktion til programstep. Programstep/ zap mode De fleste apparaters fjernbetjeninger er udstyret med fire piletaster, der benyttes til at flytte rundt i skærmmenuer. Derudover har de 2 piletaster til program step, når der skal zappes. Bang & Olufsen s fjernbetjeninger har kun 4 piletaster at gøre godt med. OneRemote har derfor valgt at benytte den gule og den blå funktionstast til programstep. Det virker helt naturligt, når man betjener alle sine apparater via en OneRemote løsning, eksempelvis i forbindelse med et ikke B&O TV. Shiftede taster Nogle taster har fået tildelt 2 eller flere funktioner, og det bliver herved muligt at udføre fuld betjening af ethvert apparat. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes O. Tastes eksempelvis O efterfulgt af 9,vælges typisk funktionen manuel power. 6

7 Optionsprogrammering Ved hjælp forskellige optioner kan OneRemote INT converteren indstilles til forskellige funktioner. Det gøres typisk ved den første installation og ikke ved daglig brug. En eller flere optioner kan lægges ind. Converteren husker de programmerede optioner ved strømafbrydelse. En option programmeres ved at taste en kombination af 8 tastetryk, der ikke forekommer ved almindelig betjening. Hvert tastetryk skal foretages inden for 3 sekunder efter det foregående, idet indtastningen ellers ignoreres. Menu-tast option B&O fjernbetjeningens menu-tast kan direkte benyttes som menu-tast for det tilsluttede apparat, men i forbindelse med nogle B&O TV giver det konflikt, idet TV et åbner egen menu samtidig med, at det tilsluttede apparats menu åbnes. Menu-tastens direkte funktion kan de-aktiveres via denne option. Som alternativ benyttes en anden tastefunktion, se side 1. 0qqqqq 0qqqqq 80 De-aktiverer menu-tast 81 Aktiverer menu-tast Sluk-option Apparatet slukker normalt samtidig med TV et, hvilket i nogle tilfælde er uhensigtsmæssigt, eksempelvis hvis der er brugere i et linkrum, eller hvis en optager er programmeret til at optage fra dette apparat. Slukoptionen kan de-aktivere automatisk slukning. Apparatet tænder altid, når indgangen, det er tilsluttet, vælges. 0qqqqq 0qqqqq 70 De-aktiverer auto sluk 71 Aktiverer auto sluk 7

8 Førstegangsinstallation Når modtageren tilsluttes for første gang, eller fabriksindstillinger geninstalleres, vil installationsguiden komme frem på TV-skærmen. 1. Vælg [OSD Sprog] og tryk på HØJRE PIL/VENSTRE PIL for at vælge et sprog. 2. Vælg [Land] og tryk på HØJRE PIL/VENSTRE PIL for at vælge land. 3. Vælg [Kanalsøgning] og tryk på HØJRE PIL eller OO for at påbegynde den automatiske kanalsøgning. (se side 33: Om kanalsøgning) 4. Når kanalsøgningen er gennemført, vil modtageren automatisk vise den første kanal i TV-listen. Grundliggende betjening Kanal Tryk o5 og vælg [Kanal]. I denne menu er det muligt at foretage indstillinger for kanalerne. Vælg den funktion der skal ændres og tryk på OO eller HØJRE PILETAST for at ændre indstillingen. Tryk på e for at komme ud af menuen igen. Kanalredigering For at redigere i kanalerne og tildele dem forskellige præferencer (lås, spring over, favorit, flyt eller slet) skal dette gøres i kanalredigering. Det kræver en adgangskode for at komme ind i denne menu. Standard adgangskode er Favorit kanalliste Det er muligt at lave en liste over favoritkanaler. Valg af favoritkanaler: 1. Vælg det foretrukne program og tryk o2. Et hjerteformet symbol markerer at kanalen er tilføjet favoritlisten. 2. Gentag den foregående handling for at vælge flere kanaler til favoritlisten. 3. For at bekræfte valget af favoritkanaler og gå ud af menuen trykkes på e. Fjernelse af en kanal fra favoritlisten: Tryk på FAV knappen så hjertesymbolet forsvinder. 8

9 Se en favorit kanal 1. Tryk o2for at få favoritlisten frem. 2. Tryk på PIL OP/PIL NED for at vælge en favoritkanal. 3. Tryk OO, og den valgte kanal i favoritlisten vil blive vist. Slet en kanal fra TV/ radio listen 1. Vælg den kanal på listen der skal slettes og tryk OR. En pop-up besked kommer frem. 2. Tryk OO for at slette kanalen. 3. Gentag foregående handling for at slette flere kanaler. Spring over TV eller Radioprogram 1. Vælg den kanal der skal springes over og tryk OQ. Et blåt symbol med teksten SKIP vises ved siden af den valgte kanal. 2. Gentag foregående procedure for at vælge flere kanaler. 3. For at bekræfte valget af kanaler og gå ud af menuen trykkes på e knappen. 4. Aktiver en oversprunget TV eller Radio kanal: Tryk OQ knap så det blå symbol med SKIP forsvinder. Flyt en TV eller en radio kanal. 1. Vælg den kanal der skal flyttes, og tryk OE. Et flytte symbol vises ved siden af kanalen. 2. Tryk PIL OP/PIL NED for at flytte programmet. 3. Tryk OE for at bekræfte. 4. Gentag de foregående trin for at flytte flere kanaler. 5. Tryk på e knappen for at forlade menuen. Lås en kanal Det er muligt at låse en kanal, så den kun kan ses hvis et password indtastes. Lås en TV eller en Radio kanal: 1. Vælg den kanal der skal låses, og tryk OW. Et hængelås-symbol vises ved siden af kanalen, og kanalen er dermed låst. 2. Gentag de foregående trin for at låse flere kanaler. 3. Tryk e knappen for at forlade menuen. 4. Tryk OW for at låse en kanal op igen. 5. For at se en låst kanal skal der indtastes en adgangskode. Indtast stardard kodeord eller det kodeord du selv har oprettet i menuen angiv kodeord i System 9

10 EPG (Elektronisk programguide) EPG er en TV guide med information om de næste 7 dages programmer der vises direkte på skærmen. Tryk Q for at få vist information om den pågældende kanals programmer i de kommende 7 dage. PIL OP/PIL NED knapperne bruges til at flytte mellem programmerne. Hvis der er mere end en sides information bruges R (side ned) til at bladre en side frem og W (side op) til at bladre en side tilbage. Sortering Sortering af kanaler foretages i menuen Kanal. Vælg derefter Sortere. Det er muligt at sortere kanalerne på flg. måde: [Efter LCN] Logisk kanalnummerrækkefølge - Sorterer kanalerne i stigende nummerrækkefølge (bestemt af kanal udbyderne). [Efter kanalnavn] Sortere kanalerne i alfabetisk orden [Efter kanal ID] Sortere kanalerne efter kanal ID numre. [Efter ONID] Sortere kanalerne efter orginal netværks ID. Billede Tryk o5og vælg derefter [Billede]. I menuen er det muligt at tilpasse billede indstillinger. Tryk PIL OP/PIL NED for at vælge den funktion der skal ændres og tryk på HØJRE PIL/VENSTRE PIL for at ændre indstillingen. Tryk efor at forlade menuen igen. Billedformat I billedformat kan der vælges mellem formaterne: 4:3 Fuld, 4:3 Pan&Scan, 4:3 Letter Box, 16:9 Bredformat, 16:9 Pillar Box, 16:9 Pan&Scan eller Automatisk som selv tilpasser visningen af billedet.53 Resolution (opløsning) Hvis billedet på skærmen er uklart, kan resolution (opløsning) tilpasses, i forhold til flg. formater. Dette gælder dog kun ved HDMI tilslutning. [480i] NTSC system TV. [480P] NTSC system TV. [576i] PAL system TV. [576P] PAL system TV. [720P] NTSC eller PAL system TV. [1080I] NTSC eller PAL system TV. [1080P] 50 Hz Tv-format Som udgangspunkt er TV-formatet sat til PAL, som er det format der anvendes i det meste af Europa. NTSC anvendes primært i Amerika. [NTSC] NTSC system TV. [PAL] PAL system TV. Videoudgang Kun relevant ved TV scart tilsutning. RGB giver det skarpeste billede. [CVBS] CVBS video udgang [RGB] RGB video udgang 10

11 Kanalsøgning Tryk o5og vælg [kanalsøgning]. Her er det muligt at vælge mellem forskellige typer af kanalsøgninger. Tryk e for at komme ud af menuen. Automatisk søgning Denne form for søgning, søger og installerer kanalerne automatisk. Ved denne typesøgning slettes alle kanaler der allerede er fundet. 1. Vælg [Automatisk kanalsøgning] og tryk OO eller HØJRE PIL/VENSTRE PIL for at sætte kanalsøgningen i gang. 2. For at annullere kanalsøgningen tryk e. Manuel søgning Denne form for søgning, søger og installerer kanalerne manuelt. Ved denne type søgning tilføjes der nye kanaler uden at ændre på den kanalliste der allerede findes. 1. Vælg [Manuel søgning] og tryk OO eller HØJRE PIL/VENSTRE PIL. Kanalsøgnings billedet kommer frem. 2. Tryk HØJRE PIL/VENSTRE PIL for at vælge kanalnummer (samt frekvens). 3. Tryk OO for at starte kanalsøgningen. Hvis kanaler bliver fundet vil disse blive gemt og tilføjet til kanallisten. Hvis ikke der kan findes nogle kanaler på denne måde afbrydes kanalsøgningen ved at trykke på e. Land Vælg hvilket land modtageren anvendes i. (Har indflydelse på kanalsøgningen). Antenneforsyning Vælg TIL hvis der anvendes en aktiv antenne som forsynes med 5 V fra modtageren. Tid Tryk o5 og vælg [Tid]. Her er det muligt at tilpasse indstillinger for tiden. Tryk PIL OP/PIL NED for at vælge den indstilling der skal ændres og tryk HØJRE PIL/ VENSTE PIL for at ændre. Tryk e for at gå ud af menuen. Tidsforskydning Vælg automatisk eller manuelt (mht. GMT tidszone). Region Er forudindstillet til Copenhagen. Tidzone Vælg tidszone hvis [Tidsforskydning] er sat til Manual. Automatisk standby Vælg automatisk standby, for at indstille tidsrummet for automatisk standby (tidsrummet er som standard sat til 3 timer) 11

12 Valg Tryk o5 og vælg [VALG]. Menuen gør det muligt at tilpasse sprog for både OSD (on screen display), undertekster samt lydsprog. Vælg funktion og tryk HØJRE PIL/VENSTRE for at tilpasse indstillingen. Tryk e for at gå ud af menuen. OSD sprog Vælg et OSD sprog. Undertekster sprog Vælg det foretrukne undertekstsprog. (Hvis der vælges Dansk, vil de danske undertekster vises når disse er tilgængelige). Lydsprog Vælg det foretrukne lydsprog. (Hvis der vælges Dansk, vil dansk lydsprog anvendes når dette er tilgængeligt). Digital Audio Her vælges Digital Audio udgang. System Tryk o5 og vælg [System]. I denne menu er muligt at foretage ændringer i systemindstillingerne. Tryk PIL OP/PIL NED for at vælge hvad der skal ændres og tryk HØJRE PIL/VENSTRE PIL for at ændre indstillingen. Tryk e for at gå ud af menuen. Forældrevejledning For at få adgang til denne indstilling, indtastes en adgangskode. Standard adgangskode er Det er muligt at låse kanaler, som børn ikke skal have adgang til. Dette gøres ved at vælge mellem aldersgrupperne 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18. Derved vises der kun de programmer som er tilgængelige for den pågældende aldersgruppe. Angiv kodeordi I denne menu kan kodeordet ændres. Tast det gældende kodeord ind (standard kodeord er ). Indtast det nye kodeord og bekræft kodeordet ved at taste det ind en gang til. Tryk e for at gå ud af menuen. Genindlæs fabriksindstillinger Denne funktion gør det muligt at genindlæse fabriksindstillingerne. Bemærk alle bruger-indstillinger vil blive slettet (også kanallister). I hovedmenuen vælges [Genindlæs fabriksindstillinger] og tryk OO eller HØJRE PIL for at vælge funktionen. Bekræft at ændringen ønskes foretaget ved at Indtaste kodeord (standard kodeord er ). Tryk OO for at bekræfte. Denne handling vil slette alle gemte kanaler samt de indstillinger der er foretaget i alle menuer. Information Se information om modtageren samt hardware og software version. 12

13 USB optage- afspilleenhed Tryk o5 og derefter vælges USB. Multimedia Skift til USB tilstand og sæt en USB stick i for at se de filer der ligger gemt der på. Photo Configure I denne menu er det muligt at ændre indstillingerne for visning af billeder. PVR funktion Når et USB medie er tilsluttet, vil PVR funktionerne blive aktive og blive vist i menupunktet USB. PVR listen kan ses når der trykkes o3. Listen viser en oversigt over dine optagelser. Fra PVR listen er det muligt at redigere optagelserne. Hvordan laves en optagelse? Kontrollér at et USB medie er tilsluttet til modtageren. Direkte optagelse: Tryk o8. Optagelsen vil starte så snart beskeden starter starter optagelse forsvinder fra skærmen. Stop optagelsen ved at trykke q. Bekræft ved at trykke OO. Vær opmærksom på at mens en optagelse er i gang, er det ikke muligt at se EPG, gå ind i menuerne, listen med optagelser etc. Det er dog stadig muligt at skifte kanal, se tekst TV og bruge Favorit-lister. Timer Optagelse fra EPG en: Gå ind i EPG menuen, ved at trykke Q på fjernbetjeningen. Vælg et program (brug PIL OP/NED) og tryk OO for at reservere optagelsen. Et vindue med oplysninger omkring timeren vil blive vist. Her er det muligt at redigere i de indstillinger der er for timeren. Du kan bl.a. vælge om optagelsen skal gentages én gang, dagligt eller ugentligt. Under Funktion kan du vælge om timeren skal være en se funktion hvor modtageren vil vise/slå over på det der bliver optaget, eller om timeren skal være en optage funktion hvor modtageren optager det valgte program på et USB medie. Afspilningsfunktion Tryk o3for at se en oversigt over optagelserne. Vælg den optagelse du ønsker at se og tryk på OO knappen. Afspilningen vil blive vist i det lille vindue. Tryk på OE (vis/fuld skærm) for at se optagelsen i full screen (fuld skærm). 13

14 Redigere optagelser Omdøb filnavn: Tryk OQ og indtast et nyt filnavn. Slet en optagelse: Tryk OW for at markere den/de optagelse/r der skal slettes. Bekræft sletningen ved at trykke OO knappen (2 gange). Tidsforskydning Kontrollér at et USB medie er tilsluttet til modtageren, da det ellers ikke er muligt at lave en tidsforskydning. For at tidsforskyde en udsendelse tryk oq. For at genoptage afspilningen af den tidsforskudte udsendelse, trykkes O0. Det er også muligt at spole i tidsforskydningen ved at trykke oa eller os. Tidsforskydningen kan stoppes ved at trykke på qog der vendes tilbage til den aktuelle real-time udsendelse. 14

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Maximum XO30 S u1

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Maximum XO30 S u1 OneRemote INT Converter Type 30012668 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Maximum XO30 S 30012668u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK Q*1 EPG E*1 Recall W*1*2 CH+

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Humax BXR-HD u1

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Humax BXR-HD u1 OneRemote INT Converter Type 30012697 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Humax BXR-HD2 30012697u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 OO OK Q*1 Guide E*1 Back W*1*2 P+ R*1*2 P- o1 o2 o3 Media

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk OneRemote INT Converter Type 32002638 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-HD207CX 32002638u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK o o0 Play press 1 sec. Play

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u6dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. OneRemote DVB-C II. Kabel-TV Modtager. B&O styret u4dk

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. OneRemote DVB-C II. Kabel-TV Modtager. B&O styret u4dk OneRemote INT Converter Type 30012657 Brugervejledning OneRemote DVB-C II Kabel-TV Modtager B&O styret 30012657u4dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille Tast Funktion Tast Funktion

Læs mere

OneRemote EXT controller Installationsvejledning

OneRemote EXT controller Installationsvejledning OneRemote EXT controller 34002995 Converter for B&O betjening af Cisco IPTV modtager TDC, Cisco, Scientific Atlanta, Tatung, Kreatel m.fl. Installationsvejledning 34002995s1dk Indhold EXT-9 EKSTERN KONVERTER

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

OneRemote DVB-Combo I. Brugervejledning

OneRemote DVB-Combo I. Brugervejledning OneRemote DVB-Combo I Modtager med intern STB controller til B&O TV DVB-C DVB-T/T2 DVB-S/S2 WEB-TV IP-TV Brugervejledning 30012739u1dk BETJENING MED BANG & OLUFSEN FJERNBETJENING Daglig betjening OO OK,

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

OneRemote DVB-Combo I. Setup vejledning

OneRemote DVB-Combo I. Setup vejledning OneRemote DVB-Combo I Modtager med intern STB controller til B&O TV DVB-C DVB-T/T2 DVB-S/S2 WEB-TV IP-TV Setup vejledning 30012739s1dk Om DVB-Combo I Denne Setup vejledning omhandler tilslutning og ibrugtagning

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012658. Brugervejledning. Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012658u1dk

OneRemote INT Converter. Type 30012658. Brugervejledning. Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012658u1dk OneRemote INT Converter Type 30012658 Brugervejledning Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager B&O styret 30012658u1dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille OO OK Q*1 Guide E*1 Back W*1*2

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Enheden er optimeret til at anvende BEO4. De fleste hverdags funktioner er en direkte tast på fjernbetjeningen.

Enheden er optimeret til at anvende BEO4. De fleste hverdags funktioner er en direkte tast på fjernbetjeningen. Betjeningstillæg 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog ikke længere

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O 2 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

OneRemote DAB/ FM Tuner. DabFM2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote DAB/ FM Tuner. DabFM2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote DAB/ FM Tuner DabFM2 Type 30012646 un til betjening med B&O Brugervejledning 30012646u1dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Daglig betjening med Beolink 1000 OO Enter Pp Enter D F Op Ned

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

OneRemote Internet Radio. iradio2. Type 30012645. Kun til betjening med B&O. Brugervejledning. 30012645u3dk

OneRemote Internet Radio. iradio2. Type 30012645. Kun til betjening med B&O. Brugervejledning. 30012645u3dk OneRemote Internet Radio iradio2 Type 30012645 un til betjening med &O rugervejledning 30012645u3dk Daglig betjening eo4, eo5, eo6 eolink 1000 O Vælg P Vælg FD AS Manøvrering I menuer Manøvrering I menuer

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold

Læs mere

Brugervejledning YouSee Boks

Brugervejledning YouSee Boks Brugervejledning YouSee Boks (Samsung SMT-H3126) Guide til din nye fjernbetjening STB: Til betjening af boksen. Tryk på denne knap, hvis du ikke kan få fjernbetjeningen til at virke på HD-boksen. TV: Til

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Deaktivering af lyd on/off. 2. : Skifte til den tidligere valgte kanal 3. TV MODE: Skifte mellem PAL/NTSC

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning OneRemote DabFmBlue1 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING Se afsnittet Ældre

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Brugervejledning DT12

Brugervejledning DT12 Brugervejledning DT12 1. Sikkerhedsforanstaltninger Læs venligst nedenstående sikkerhedsforanstaltninger før brug af boksen. KABEL på boksen. PLACERING RENGØRING at rengøre boksen. OVERBELASTNING VENTILATION

Læs mere

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek

Læs mere

OneRemote DabFmBlue2. Installationsvejledning

OneRemote DabFmBlue2. Installationsvejledning OneRemote DabFmBlue2 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Installationsvejledning 30012008s1dk FORORD VIGTIGT OM DENNE VEJLEDNING Denne installationsvejledning giver

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Waoo! Fjernbetjening)

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Waoo! Fjernbetjening) Brugervejledning til Waoo! TV portal (Waoo! Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Kanalbutik...31 Pauseskærm...

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning

TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager 305049 Brugervejledning 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5 Oversigt... 6 Frontpanel inkl. CA-modul

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DMB-100HD DVB-T AFSPILLER Sikkerhedsanvisninger Læs altid alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt Gem denne brugsanvisning for fremtidig reference Undgå at apparatet

Læs mere

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv Stofa SmartTv Vejledning i Stofa SmartTv TIPS & TRICKS Få det bedste ud af dit Stofa SmartTv KANALLISTE OG PROGRAMBJÆLKE 3 4 I stedet for at skifte mellem tv-kanalerne med ch +/- knapperne kan du bladre

Læs mere

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver User manual Manuel d utilisateur Manuale utente Manual del usuario Brugervejledning Vartotojo instrukcija Инструкция пользователя Look, Listen & Live

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

OneRemote DabFmBlue2. Brugervejledning

OneRemote DabFmBlue2. Brugervejledning OneRemote DabFmBlue2 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012008u1dk DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING Se

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 INDHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 3.0 TILSLUTNING 8 3.1 Tilslutte til Terrestrisk Antenne 8 3.2 Tilslutte til TV med SCART kabel

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Tilslutningsvejledning OneRemote Radio PL4 til B&O højttalere. Betjening med Bang & Olufsen fjernbetjening DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast 30012016s1.dk FORORD Denne modtager

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

OneRemote DabFmBlue1. Installationsvejledning

OneRemote DabFmBlue1. Installationsvejledning OneRemote DabFmBlue1 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Installationsvejledning 30012004s4dk FORORD VIGTIGT OM DENNE VEJLEDNING Denne installationsvejledning giver

Læs mere