Dansk A. Studentereksamen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk A. Studentereksamen"

Transkript

1 Dansk A Studentereksamen 2stx141-DAN/A Onsdag den 28. maj 2014 kl

2 Indhold Side Opgaver Tekster: 1. Karen Blixen: De blaa Øjne Simon Emil Ammitzbøll og Merete Riisager: Nu vil Big Mother også styre dit rødvinsforbrug Bjarne Schilling: Det er ikke afgørende, at vi bringer nyheden først Anne Sophia Hermansen: Alt for de (dumme) Damer Christian Yde Frostholm: NÅR JEG SER EN FILM Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet. 2

3 Opgaver Du skal besvare én af opgaverne 1 5. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse. 1 De 2 Individets blaa Øjne Skriv en litterær artikel om De blaa Øjne. Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af De blaa Øjne (tekst 1), hvor du bl.a. fokuserer på tekstens symbolik og fremstillingsformer. Giv en perspektivering til genren. og det offentliges ansvar Skriv en kronik om individets og det offentliges ansvar. Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i Nu vil Big Mother også styre dit rødvinsforbrug (tekst 2). Diskuter synspunkterne. 3 Nyhedsjournalistik Skriv et essay om nyhedsjournalistik. Dit essay skal tage udgangspunkt i Det er ikke afgørende, at vi bringer nyheden først (tekst 3) og bl.a. undersøge sensationens betydning for nyhedsformidling, idet du inddrager konkrete eksempler. 4 Mediernes 5 NÅR fremstilling af kønsroller Skriv en kronik om mediernes fremstilling af kønsroller. Din kronik skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i Alt for de (dumme) Damer (tekst 4). Diskuter synspunkterne. JEG SER EN FILM Skriv en litterær artikel om NÅR JEG SER EN FILM. Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af NÅR JEG SER EN FILM (tekst 5), hvor du bl.a. fokuserer på relationen mellem digtets jeg og digtets du. Giv en perspektivering til fx periode, genre eller tema. 3

4 Karen Blixen: De blaa Øjne Teksten er en omarbejdning af en historie, der indgår i fortællingen Peter og fra samlingen Vintereventyr, Den omarbejdede udgave er fra Karen Blixen ( ), dansk forfatter. Rosa For 150 Aar siden levede der i Helsingør en ung Skipper, som var meget forelsket i sin unge smukke Kone. Da Lykken nu i Tidens Løb stod hans Flid og Snildhed bi, og han fik sit eget Skib, opkaldte han det efter hende: Den smukke Sofie. Og han fik en Billedskærer i Dragør til at skære ham en Gallionsfigur til Skibet, saa lig den virkelige Sofie som han kunde gøre den, malet rosa og himmelblaa, efter hendes egen Søndagskjole, som han Aaret før havde bragt hjem til hende fra Spanien, og med de lange krøllede Lokker, som den unge Skippermadam selv om Dagen skjulte under en ærbar lille hvid Kappe, bølgende bagud som om Vinden legede med dem, og forgyldt med ægte Bladguld. Han var meget stolt af og glad over sin Gallionsfigur og talte om den til sin Kone. Er hun ikke dejlig? sagde han. Bestandig lidt forud for mig selv træder hun den blaa Bølge som i en Dans. Hun ler ind i Snestormen og blinker ikke i det salte Havskum. Skulde jeg nogensinde være bange for at følge efter hende? Jeg har set hende med en Maage paa Hovedet. Men hans Kone var skinsyg paa Gallionsfiguren. Saadan er Mænd, sagde hun. De Piger, som vender Ryggen til dem, og som ikke gider sætte deres Haar op, men lader det flyve efter dem, dem tænker de paa, og dem taler de om. Men deres honnette 1 Koner, som gaar hjemme og gør foraarsrent i Stuerne, dem forstaar de slet ikke. Oh, min bedste lille Ven i Verden, sagde han, hvad skulde jeg vel stille op med en Kone som jeg forstod? Jeg elsker hende, fordi hun ligner Dig, og jeg elsker Dig, fordi Du ligner hende. En Sømand har et stort, groft Hjerte, som han har en stor, grov Næve, det kan nemt rumme to smukke Piger paa een Gang. Ja, det kan rumme alle Verdens Piger, og velsigne jer dertil, fordi I er saa glatte og lette og nette. Men saa velsigner jeg ogsaa Dig, fordi Du har saadan et lille bitte bitte Hjerte, at det ikke har Plads til mere end een Mand, ja ikke en Gang til en hel Mand, men noget af ham vil altid stikke udenfor, og saa sukker Du og siger: Hvorfor skal han dog ogsaa have det og det? Men Du ved dog godt, at naar jeg vil have et Kys, kommer jeg hjem til Helsingør. Og mens vi nu taler om at kysse og den Slags, kan Du lide at blive kysset? Det er ogsaa et Spørgsmål at gøre sin Kone, sagde hun, og Du forstaar mig slet ikke. Nu hændte det at Skipperen, da han foer paa Ostindien 2, fik Held til at redde en gammel indisk Konge paa et Ørige fra onde og forræderiske Stormænds Anslag, og at føre ham i Sikkerhed til hans Datters og Svigersøns befæstede Borg paa en anden Ø. Og da nu den gamle Konge igen følte sig omgivet af Folk, der elskede ham, takkede han med Glædestaarer i Øjnene sin Redningsmand for hans Bistand og lod ham til Belønning overrække to sjældne og kostbare Safirer, saa blaa, klare og dybe som det indiske Ocean. Disse to Juveler fik den unge Dronning, paa Skipperens Bøn, sin Juveler til at sætte ind i Gallionsfigurens Træansigt som to blaa 1 honnette: ærlige og redelige. 2 foer paa Ostindien: sejlede til havne i den del af verden, man i dag kalder Sydøst-Asien. 4

5 Øjne. Nu blev den unge Skipper først rigtig hjertens fornøjet med sin smukke Sofie. Fra nu af, sagde han til sig selv, har hun ogsaa min Kones Øjne! Og da han kom hjem til Helsingør, viste han straks sin Kone de blaa Øjne. Nu først er hun som hun skal være, sagde han. Se, hvor hendes Øjne straaler. Med dem har hun, paa Hjemrejsen, set Flyvefiskene springe forbi paa en Fods Afstand og stirret mod Fuldmaanen, der stod baade oppe paa Himlen og nede i Søen. Det ligner da ikke noget at bruge Ædelstene paa den Maade, sagde hans smukke Kone. Det var meget bedre at Du gav mig dem til et Par Ørenringe. Min Skat, min Sukkertop, svarede han hende. Bed mig om hvad Du vil i Verden, men bed mig ikke om det, for jeg kan ikke gøre det. Du forstår mig slet ikke, sagde hun. Nu turde den unge smukke Skippermadam ikke mere bede sin Mand om de blaa Sten. Men hun tænkte paa dem hver Dag og saa sig tit i Spejlet, idet hun forestillede sig hvor godt de vilde have klædt hende, hvis de havde siddet i hendes Øren. Aftenen inden hendes Mand igen skulde afsted, denne Gang til Guldkysten 3, gav Skipperforeningen i Helsingør et Gilde for ham. Og mens han der sang og var lystig med sine gamle og unge Fæller, gik hans Kone med en Lygte i Haanden ned til Havnen, hvor hun havde sat Helsingørs Glarmester Stævne, og hun holdt der Lygten for Glarmesteren, mens han tog Safirerne ud af Gallionsfigurens Øjenhuler og satte to Stykker blaat Glas ind i Stedet for. Men Safirerne selv lagde hun i en lille Æske og stak Æsken i Lommen paa sit Underskørt. Hendes Mand var næste Morgen endnu lidt søvndrukken, han lagde ikke Mærke til nogen Forandring, men kyssede sin Kone kærligt Farvel og vinkede fra sit Dæk til hende, saa længe hun vinkede til ham. Og da han var rejst bort, fik den smukke Sofie Guldsmeden til at indfatte de blaa Sten i et Par Ørenringe. Men efter nogen Tids Forløb mærkede Skipperkonen, at hendes Syn ikke længere var saa godt som før, men fra Dag til Dag blev mindre klart. Intet, hverken Gulv eller Vægge, syntes længere helt fast, men alt gyngede op og ned, og store mørke Pletter svømmede til alle Sider forbi hendes Blik. Til at begynde med gjorde hun sig ikke Bekymringer derved, men da hun en Dag ikke kunde træde sin Synaal 4, blev hun forskrækket, og efter endnu nogle Dage opsøgte hun en gammel Finnekone 5 i Byen og bad hende om Raad. Denne ældgamle Kone sad igen i Helsingør, efter at for næsten hundrede Aar siden Kong Frederik V 6 ved sin Tronbestigelse havde ønsket at lade alle sine to Rigers Undersaatter stede for sit Ansigt og havde sendt Bud ogsaa efter dem, der boede allerlængst mod Nord, saa at han kunde lære deres Klædedragt, Sæder og Sange at kende. Hendes egen Fader havde været den Anfin 7, som de kaldte Ganfin 8, og som solgte Søfolk god Vind i en Sæk. Løste man den første Knude paa Sækken, fik man en frisk og munter Brise, der fyldte Skibets Sejl saa at det løb ad Havfladen som i en Dans, løste man den anden Knude, fik man en strygen- 3 Guldkysten: tidligere navn for den del af Vestafrikas kyst, som svarer til det nuværende Ghanas kyst. 4 træde sin Synaal: tråde sin synål. 5 Finnekone: en kone fra Finland. 6 Kong Frederik V: ( ), dansk konge Anfin: finne. 8 Ganfin: troldkyndig finne. 5

6 de Kuling, der satte Skum paa Bølgerne, og løste man den tredje, fik man en brølende Storm, der lod det knirke i Sejl og Bord og fejede Skibet op og ned af sorte Bølgedale, gennem Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, lige ind i Øresund forbi det graa Kronborg Slot. Men Konen selv, hans Datter, kendte til Urter, Lægemidler og Besværgelser. Hun forsøgte nu i nogen Tid at kurere Skippermadammens Øjne og behandlede dem baade med Øjenvande og med Balsam. Men intet af hendes Midler virkede, og til Slut rystede hun paa Hovedet og sagde: Jeg ser at jeg ikke kan hjælpe Dig, og alt hvad jeg forsøger mig med vil gøre Dig mere Skade end Gavn. Thi de Magter, som vi har kaldt til Hjælp, har slaaet sig sammen med dem som vi vilde til Livs. De formener 9, tror jeg, at her er en Uret blevet gjort dem alle. Det vil blive ringere og ringere med Dit Øjesyn, og inden længe vil Du være ganske blind. Den ulykkelige unge Kone brast da i Graad, store Taarer trillede ud af hendes halvblinde blaa Øjne. Oh, Gud give, raabte hun, at Den smukke Sofie var hjemme igen i Helsingørs Havn, saa at jeg kunde tage Glasstumperne ud og sætte de to Ædelstene ind, hvor de hører til! Hun greb den gamle Finnekones runkne sorte Haand. Oh, gode Sunniva, sagde hun. Hold min Haand fast og før mig ned til Havnen, og meld mig der at Du mod Himlen ser det velsignede Tegn: et Sejl og min Mand komme tilbage til mig. Før hans Skib og ham selv i mine Arme igen, saa jeg kan sige ham at han fra nu af frit maa fylde sit store kærlige Hjerte, saaledes som han, naar han tog mig om Brystet, kærligt fyldte sin store Haand. Men Skibet kom ikke tilbage. I Stedet kom der Brev fra Konsulen i Porto i Portugal, som underrettede Folk i Helsingør om, at det ud for hans By var gaaet til Bunds med Mand og Mus. Og det var en højst mærkelig og uforklarlig Omstændighed, skrev Konsulen, at det midt paa Dagen, mens Solen stod højt, var løbet lige ind i en stejl Klippe, der ragede højt op af Søen. 9 formener: mener. 6

7 2. Simon Emil Ammitzbøll og Merete Riisager: Nu vil Big Mother også styre dit rødvinsforbrug Teksten er fra Politiken den 24. november Simon Emil Ammitzbøll (f. 1977) og Merete Riisager (f. 1976), begge folketingsmedlemmer for Liberal Alliance. Tegning: Per Marquard Otzen. Et billede af en lille forskræmt dreng ledsaget af teksten Mindre vin mere mor og Min mor og far drikker en flaske vin hver aften. Er det for meget? og så et telefonnummer, man anonymt kan ringe til. Disse formynderiske plakater får man smækket lige i hovedet, når man i disse dage kører ud ad Østerbrogade. Plakaterne er et led i en offentligt betalt kampagne, som også indebærer, at pædagoger og lærere skal hive fat i forældre, som mistænkes for at drikke for meget. Denne gang er det de rødvinsdrikkende velhavere på Østerbro og i Indre By, kommunen vil have fingre i. Tidligere på året var det de ressourcesvage rygere 7

8 i Sydhavnen og Nordvest, kommunen kastede sin kærlighed på. Her fik rygerne enten et telefonopkald eller et venligt besøg i deres private hjem. Forestil dig det lige: Du er hjemme. Det ringer på døren. Og så er det minsandten en kommunal sundhedsvejleder, der står og tripper ude på måtten og hun vil gerne tale med dig om dine rygevaner. Det er jo ekstremt grænseoverskridende (både principielt og helt konkret), men måske er det netop, fordi det er de ressourcesvage, der er blevet udsat for det, at vi ikke har hørt nogen brokke sig over det i medierne? En meget skræmmende tanke. Og hvad bliver det næste så? At pædagogerne skal hive fat i overvægtige forældre? At kommunen laver plakater med teksten Min mor og far dyrker aldrig motion?. Ja, for Københavns Kommune helmer ikke foreløbig. Kommunen har blandt andet lagt planer for at gøre byen helt røgfri i 2025 det vil altså sige, at det skal være forbudt at tænde en cigaret, mens man venter på bussen, eller når man går ned ad Strøget. Også kosten ligger de omsorgsfulde politikere på sinde. I Sydjylland griber lærerne for eksempel ind, hvis børnenes madpakke ifølge det offentlige ikke er sund nok. Den idé er da lige til at overtage for Københavns Kommune. Og man er allerede godt på vej. For eksempel tog man for et stykke tid siden initiativ til at regulere forbruget af saftevand på de københavnske plejehjem. De ældre skulle jo nødig selv bestemme og putte noget i munden, som ikke er blåstemplet af det offentlige. Som for eksempel saftevand. Om saftevandssagen sagde en ernæringsekspert fra kommunen dengang:»det er ligesom børn. Jeg siger ikke, at ældre er ligesom børn, men det er, som når man tager vaner fra børn: Der er en uge, hvor der er ramaskrig, og så har de vænnet sig til det«. Ja, man kan både græde og grine. Og det er okay vi griner også selv. Men når latteren dør ud, er det vigtigt at forholde sig til det principielle: at vi bare ser til, mens Big Mothers 1 favntag bliver fastere og fastere. Mens politikere udvikler endog meget faste meninger om de ting, som borgerne putter i munden og handler på det. Mens det offentlige er i gang med at ensrette os i en sund, pæn og politisk korrekt retning. Københavns Kommune bryster sig ellers altid af at være mangfoldig. Men hvor bliver mangfoldigheden af, når rygere og rødvinsdrikkere ikke længere må være her? Vi er simpelthen ved at skabe et samfund, hvor der ikke er plads til at stikke ud, begå fejl eller leve usundt. Det er, som om de københavnske politikere simpelthen ikke har fantasi til at forestille sig, at nogle borgere ønsker at leve på en anden måde, end de selv gør. At det rent faktisk er en mulighed at foretrække McDonald s frem for det nye nordi- 1 Big Mothers: omskrivning af den engelske forfatter George Orwells ( ) Big Brother fra science fiction-romanen 1984 (udgivet i 1949). 8

9 ske køkken. At man kan nyde sine smøger så meget, at man gerne tager de kendte sundhedsrisici med. At man helt enkelt ønsker at træffe sine egne valg også når de er sundhedsskadelige. For trivsel og sundhed er jo ikke nødvendigvis det samme. Mennesker i reel nød for eksempel børn, der mistrives derhjemme skal selvfølgelig have hjælp af pædagoger, lærere og det offentlige i det hele taget. Det er der ingen, der er uenige i. Men lad os skille tingene ordentligt ad. Lad os bruge skattekronerne på netop at hjælpe de borgere, der har behov for det, i stedet for at spilde penge på at skræmme, ensrette og moralisere. Mindre vin mere mor, siger Københavns Kommune til borgerne på Østerbro. Vorherre bevares, siger vi. En kampagne er der dog behov for. Den skal blot være rettet mod det røde politiske flertal i kommunen, og så skal den hedde Mindre kommune mere mor. 9

10 3. Bjarne Schilling: Det er ikke afgørende, at vi bringer nyheden først Teksten er fra Politiken den 19. maj Bjarne Schilling (f. 1956), journalist på Politiken. Hastighed er en højrisikofaktor i journalistik. Jo før vi indser det, jo bedre for læserne. Det er muligt, at jeg nu hænger oprindelige folk ud uden grund, og i så fald skal jeg beklage. Men rygtet vil vide, at når vor tids nyhedsjournalistik ser ud, som den gør, er det indianernes skyld. Da den såkaldte civilisation bredte sig vestpå, og jernhesten brusede ad nylagte skinner mod Stillehavet, måtte rødhuderne se alskens tvivlsomme typer stjæle deres land til græsning af enorme kvægflokke, efter at de samme slubberter havde sat stort set samtlige bisoner til livs. Indianerne prøvede at ramme fjenden, hvor han var mest sårbar. Prærievogne kan som bekendt anbringes i rundkreds og bruges som forsvarsværk, men de tusindvis af kilometer nymonteret telegrafledning var i praksis umulige at forsvare. Så indianerne skiftede med et vist held tomahawk 1 ud med bidetang. Så kunne telegrafisterne morse til ingen verdens nytte. Derfor lærte den tids pressefolk sig stadig ifølge overleveringen at få sagt det vigtigste først, fordi ingen vidste, hvornår forbindelsen forsvandt. Vi kender det fra mobilen: Når den truer med at sætte ud, kan vi få leveret vores budskab i en fart. Det kan også være, at det hele bare er en skrøne, og at vi bygger vores nyhedsjournalistik op, som vi gør, fordi det har vist sig mest praktisk. Hvilket det unægtelig er. Det er smart at fortælle det vigtigste først. Og man er sikker på ikke at gå glip af meningen, hvis man er nødt til at lægge avisen fra sig eller forlade skærmen. Med fare for ikke blot at lægge indianere, men også akademikere og kommunale embedsmænd for had må jeg minde om, at den journalistiske skrivestil er mere praktisk end den akademiske og bureaukratiske, hvor man skal gennem alenlange redegørelser for at nå frem til konklusionen. Selv om det offentlige er blevet væsentlig bedre til at formulere sig, kan man stadig få breve, hvor myndigheden lægger ud med at fortælle, at man har henvendt sig. Det ved man sådan set godt. Myndigheden fortsætter så med at gennemgå, hvad det er, man har skrevet, og hvad man i den forbindelse har søgt at opnå. Medmindre sagsbehandlingen har strakt sig så længe, at man er blevet senil, vil det næppe heller komme som en voldsom overraskelse. Derefter følger som minimum en gennemgang af lovreglerne på området og et rids over hidtidig praksis, før myndigheden langt om længe får fortalt, at man godt kan glemme alt om at få den vuggestueplads. Den skrivestil kender borgerne selvfølgelig, så de begynder med at læse det eneste vigtige afsnit. Det findes næstsidst lige før klagevejledningen. Der er 1 tomahawk: indiansk stridsøkse. 10

11 omvendt den oplagte fare ved den journalistiske skrivestil, at man kan føle sig fristet til at komme i gang, inden alt arbejdet er gjort og researchen i orden. Når baggrund og perspektiv gemmes til sidst i artiklen eller indslaget, kan man komme til at forsimple sagen. Det er dog ikke den største fare. Det er, at det, man fortæller, viser sig at være forkert. Der foregår en voldsom debat i USA for tiden, fordi ikke mindst de store tvstationer trods de bedste folk i hvert fald de dyreste kvajede sig noget så eftertrykkeligt, da de skulle berette om blandt andet skyderierne på skolen i Sandy Hook i Connecticut sidste år og bomberne mod Boston Marathon 2 for nylig. Af angst for at komme sidst med nyhederne fodrede de seere og læsere med forkerte informationer og rene spekulationer. Nogle af undskyldningerne går på, at konkurrencen er skærpet, fordi folk med mobiltelefoner sender direkte fra begivenhederne, og man kunne ligefrem se flere journalister stå og skæve ned til deres telefoner, mens de selv rapporterede. Men hvem som helst kan lægge hvad som helst på nettet: Journalister og redaktører får deres penge for at være kritiske og sortere. Man taler om, at den tekniske udvikling har gjort befolkningen til citizen journalists borgerjournalister og at medierne er unødvendige. Modargumentet lyder, at man i så fald også burde kunne forlade sig på citizen dentists borgere, der forsøger sig som tandlæger. Der er ikke noget i vejen med konkurrence mellem medierne. Men når vi konkurrerer på hastighed i de store fælleshistorier, er det redaktørernes pligt at stille deres journalister det både enkle og fremragende spørgsmål: Er du sikker? Da studieværten Scott Pelley 3 fra den amerikanske tv-station CBS for nylig modtog prisen Fred Friendly First Amendment Award 4, langede han ud efter konkurrencementaliteten:»hvordan gavner det folk, at vi er først med en nyhed? Det med at være først er bare forfængelighed og selvbedrag. Der er ingen, der sidder derhjemme og følger med på fem tv-skærme samtidig og siger: Hold da op, de kom først!«. Det er ikke afgørende, at vi bringer nyheden først. Det er altafgørende, at den er sand. 2 bomberne mod Boston Marathon: den 15. april 2013 blev marathonløbet Boston Marathon udsat for et terrorangreb. 3 Scott Pelley: (f. 1957), amerikansk journalist. 4 Fred Friendly First Amendment Award: amerikansk, journalistisk pris for særlig indsats for ytringsfrihed og pressefrihed. 11

12 4. Anne Sophia Hermansen: Alt for de (dumme) Damer Teksten er fra Berlingske Blogs den 24. maj Anne Sophia Hermansen (f. 1972), blogger og debattør, mag.art. i litteraturvidenskab og idéhistorie. Kvinder har hvirvlet sig selv ind i den forestilling, at de både skal have et udfordrende arbejde, et fnugfrit hjem, et familieliv i balance og sund simremad i gryden. Det skriver Alt for Damernes redaktionschef Mette Mølbak 1 i dag i Berlingske. Baggrunden er en undersøgelse, som bladet har lavet af dansk kvindeliv, og den viser, at deres hverdag er under pres. Vi må lære at passe lidt på os selv, skriver Mølbak, og ikke forsøge at præstere på alle fronter samtidig. For vi kan ikke få det hele, skriver hun og ekkoer Anne- Marie Slaughter 2, der opsagde et topjob som rådgiver for Hillary Clinton 3 for at være mere sammen med familien (og arbejde som professor ved Princeton Universitet). Et sympatisk budskab, bevares. Sidste år viste en undersøgelse fra Institut for Folkesundhed, at danske kvinder i stigende grad føler sig stresset. 15,3 % oplever, at de enten ofte eller meget ofte er stressede. Samtidig viser statistikkerne, at der er en fordeling på cirka 80 procent kvinder og 20 procent mænd, når det kommer til psykologhenvisninger og anden brug af psykologisk rådgivning. Men hvor har bladets kvindelige læsere dog fået den skøre forestilling fra, at de både skal være karrierekvinder, speltmødre, sexgudinder, Noma-kokke 4, 5 år yngre, 10 kilo slankere, have taget en Ironman, en MBA 5 og have et hjem + sommerhus, der er fotogent nok til boligmagasinerne? Well, her er denne uges forside af Alt for Damerne. Det er i samme nummer, undersøgelsen præsenteres: Almindelige kvinder er noget, man kan kigge på i spejlet. Derfor har Alt for Damerne som sædvanlig en overskudslækker kvinde som blikfang 1 Mette Mølbak: (f. 1978), dansk journalist. 2 Anne-Marie Slaughter: (f. 1958), amerikansk professor i Politik og Internationale forhold. 3 Hillary Clinton: (f. 1947), amerikansk politiker, bl.a. tidligere udenrigsminister. 4 Noma: nordisk gourmetrestaurant i København. 5 MBA: forkortelse for Master of Business Administration (erhvervsøkonomisk ledelsesuddannelse). 12

13 (modsat et magasin som Euroman 6, der i denne måned har Anders Breinholt 7 ). Vi får også at vide, at tre kvinder på hhv. 35, 46 og 53 år vil fortælle os noget vigtigt, og det afsløres på forhånd, at det ikke drejer sig om skat på finansielle transaktioner, den slags er selvsagt for uinteressant, de vil afsløre noget meget mere subtilt, nemlig hvordan de holder sig smukke. Selvfølgelig er der også karrieretøj (bløde jakkesæt), speltmortøj (sporty kjoler) og bomberjakker til kvinder, der er fyldt 30 et tilsvarende antal gange, ligesom der er tips til, hvordan man forvandler badeværelset og en guide til, hvordan man udvider forbrugshorisonten. Og oplever vi, at det hele er ved at bryde sammen i hamsterhjul og karrierestress, så kan en skuespiller belære os om, at det bare er for billigt at skride fra ægteskabet. I denne uge fyldte den fri abort 40 år. Det kunne man have markeret, f.eks. ved at tale med et par af de kvinder, der kæmpede for den dengang. Eller man kunne have taget de tre kvinder fra forsiden og bedt dem videregive deres væsentligste livserfaring. Alternativt største fuck-up. Det ville dog kræve, at bladet satte substans over stil, indhold over form, og det ved enhver ikke kommer til at ske. Ligesom vi aldrig kommer til at læse om det kommunale anlægsloft i damebladene (og tak for det). Men kan det virkelig passe, at segmentanalyser og fokusgrupper entydigt viser, at kvinder elsker at blive talt til som om de ikke har noget mellem ørerne? At kvinder foretrækker at se på andres perfekte liv i stedet for at høre om deres erfaringer? Naturligvis er dameblade ikke eneansvarlige for, at mange kvinder jagter en umulig drøm. Men de er et reservat for den forestilling, at kvinder kan få det hele. Der drikkes ufattelige mængder birkesaft, når kvinder beretter om Min Sunde Uge, og der findes ingen døde planter i de hjem, læserne inviteres indenfor i. Sjovt nok heller ikke mange bøger, for kulturel dannelse sorterer langt under klædeskab, skosamling og samtalekøkken. Værdierne er som i nullerne: Friværdier. Tilsat fysisk selvdisciplinering og statusdværge (børn). Da bladet i 2011 interviewede statsminister Helle Thorning-Schmidt 8, var det vigtigt at få fastslået, at Thorning ikke havde misset et eneste forældremøde. Ikke et eneste, stod der på forsiden. Danmarks statsminister var både karrierekvinde OG en yderst samvittighedsfuld mor. Kronprinsesse Mary 9 har tilsvarende fortalt læserne, hvordan hun balancerer sit sygeligt pressede arbejdsliv med fire krævende børn. For den heroiske indsats har hun fået Alt for Damernes Kvindepris (og så ikke et ord om de mand, der er ansat til at passe børn og slot, den næsten tomme arbejdskalender eller de 17,1 mio. kr. parret årligt får i lommepenge af staten). Hvis ikke det var sjovt, ville det nok være grotesk. Så mens redaktionschefen skriver kloge ord i Berlingske om, at kvinder er for stressede og skal tage sig en slapper, serverer resten af redaktionen sin sædvanlige pærevælling af sextips, madopskrifter, slankekure, mode og interviews med perfekte kvinder med perfekte børn i perfekte hjem i skysovs. Sådan bliver du sexgudinde, forvandler du dit hjem, forbliver du lækker, får du drømmekroppen, 6 Euroman: livsstilsmagasin for mænd. 7 Anders Breinholt: (f. 1972), dansk journalist. 8 Helle Thorning-Schmidt: (f. 1966), dansk statsminister siden Prinsesse Mary: (f. 1972), dansk kronprinsesse. 13

14 messer magasinet og topper det hele med en kritisk undersøgelse af, hvordan kvinder jagter den utopi, bladet lever af at levere. Kære Alt for Damerne, det kunne være interessant at høre jer fortælle, hvad I har lært af undersøgelsen? Kommer vi til at se ændringer i det redaktionelle stof? Kommer vi til at læse Ledere ligesom i Euroman om fri hash, røv i bukserne og grådighed? Interessante interviews med mennesker, der også har egenskaber og ikke bare ejendele? I kunne jo begynde med selv at slappe lidt af med retoucheringsknappen. Og fyre jeres fokusgruppe. 14

15 5. Christian Yde Frostholm: NÅR JEG SER EN FILM Teksten er fra digtsamlingen Fjernforbindelser, Christian Yde Frostholm (f. 1963), dansk digter Når jeg ser en film i fjernsynet om nogle andre og du ringer midt i den og vi taler til de stumme billeder og jeg tænker at vi næsten intet sprog har næsten ingen ord slet intet imellem vores stemmer og det der bliver hørt og det bliver tydeligt midt i mine følelser for billederne og det de fortæller at glasset er faldet ud og en af dem i filmen bliver syg eller skal dø så jeg må slukke apparatet sådan at lydene ude fra natten kommer ind lige bag de nære lyde fra husets små ryk og rystelser og jeg sidder med mine egne ord og dine og mine ting og fortiden som uvis og fremtiden som fjern ved jeg det lige meget hvad jeg får sagt. Midt om natten når vi ligger og skiftes til at være væk i drømme som sammenblander vores ansigter og gentager ting til ukendelighed farer jeg vild eller vi farer vild sammen og siger det samme til hinanden men med flere år imellem. Det er det allerførste ord til tider et par inderst hvor vi slet ikke er navngivne endnu. Jeg vågner og står op og du står lige bag mig. 15

16

17 Anvendt materiale (til brug for COPYDAN): Karen Blixen: De blaa Øjne. Blixeniana, Karen Blixen Selskabet, Simon Emil Ammitzbøll og Merete Riisager: Nu vil Big Mother også styre dit rødvinsforbrug. Politiken den 24. november Per Marquard Otzen: Tegning. Bjarne Schilling: Det er ikke afgørende, at vi bringer nyheden først. Politiken den 19. maj Anne Sophia Hermansen: Alt for de (dumme) Damer. Berlingske Blogs den 24. maj Alt for damerne den 23. maj Billede af forsiden. Christian Yde Frostholm: NÅR JEG SER EN FILM. Fjernforbindelser. Borgen, 1997.

18

19

20

De blå øjne (1960) ;;vb. ,. j.', ler ind i snestormen og blinker ikke i det salte havskum. Skulle jeg. Karen Blixen. De blå øjne

De blå øjne (1960) ;;vb. ,. j.', ler ind i snestormen og blinker ikke i det salte havskum. Skulle jeg. Karen Blixen. De blå øjne 54 ø J E B L I K K E Karen Blixen De blå øjne (1960) De blå øjne For 150 år siden levede der i Helsingør en ung skipper som var meget forelsket i sin unge smukke kone. Da lykken nu i tidens løb stod hans

Læs mere

1. Karen Blixen: De blaa Øjne... 4. 2. Simon Emil Ammitzbøll og Merete Riisager: Nu vil Big Mother også styre dit rødvinsforbrug...

1. Karen Blixen: De blaa Øjne... 4. 2. Simon Emil Ammitzbøll og Merete Riisager: Nu vil Big Mother også styre dit rødvinsforbrug... Indhold Side Opgaver... 3 Tekster: 1. Karen Blixen: De blaa Øjne... 4 2. Simon Emil Ammitzbøll og Merete Riisager: Nu vil Big Mother også styre dit rødvinsforbrug.... 7 3. Bjarne Schilling: Det er ikke

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

I SOMMERHUS Final draft

I SOMMERHUS Final draft I SOMMERHUS Final draft SCENE 1 - SKOLE (DAG, EXT.) står og læner sig op ad en bil foran en skole. Han har en smøg i den ene hånd og en iphone i den anden. Han er kunstertype, har pjusket hår og slidte

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Hjælp Mig (udkast 3) Bistrupskolen 8B

Hjælp Mig (udkast 3) Bistrupskolen 8B Hjælp Mig (udkast 3) Af Bistrupskolen 8B SCENE 1 INT. KØKKENET MORGEN (15) går ind af døren til køkkenet og sætter sig ned ved køkkenbordet. åbner sit hæfte hvor der står Line på alle siderne. (16) sidder

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur.

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur. Tyven SC 1. INT. KLASSEN VINTER MORGEN. Klassen sidder og laver gruppearbejde i klasseværelset. De har religion. sidder og arbejder sammen med. De sidder og arbejder med lignelsen om det mistede får. Man

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Denne bog har lix 20.

Denne bog har lix 20. Denne bog har lix 20. Glæd dig til de næste DE SKJULTE DÆMONER-bøger: Bog 1: Den nye dobbeltgænger Bog 2: Dødens krystaller (er udkommet) flere bind under forberedelse NICOLE BOYLE RØDTNES Illustreret

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad?

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad? 2. scene Elektra og Orestes. Orestes pakker, leder efter noget. Rasende. Elektra stirrer på ham, mens han brøler og smider med tingene. Hun er fjern i blikket, ryster. ORESTES - Hvor fanden er de henne?!

Læs mere

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på 1. Søde Sally Bølle-Bob og Lasse kommer gående i byen. De ser Smukke Sally på den anden side af gaden.»hende gider vi ikke snakke med,«siger Lasse.»Nej.«Bølle-Bob kigger den anden vej.»hun gider heller

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende.

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. INTRO.EXT. SLOTTET UDEFRA. Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. SCENE 1. INT. SLOTSGANG - EFTERMIDDAG En guide fortæller i en gang med mange billeder. En gruppe følger efter

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i]

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Final Nat med kniv? Manuskript [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Dette er en tidslinje over filmen. Gennem manuskriptet vil vi sige, hvor vi er. Filmen

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Malene Fenger-Grøndahl Annemette Bramsen

Malene Fenger-Grøndahl Annemette Bramsen Malene Fenger-Grøndahl Annemette Bramsen CDR FORLAG Kan man spise softice med pinde? 2011 by Malene Fenger-Grøndahl og Annemette Bramsen og CDR-Forlag Tekst: Malene Fenger-Grøndahl Illustrationer: Annemette

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys.

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. 1.Mos.1.v.1 Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen,

Læs mere

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække.

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 18. august 2013 kl. 10.00 Lilian Høegh Tyrsted Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere