Første hold sprogofficerer ( ), her som sergenter på løjtnantsskole, Teknikerlinjens Befalingsmandsskole (TLBS). Biledet er taget ultimo 1958.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første hold sprogofficerer (1957-59), her som sergenter på løjtnantsskole, Teknikerlinjens Befalingsmandsskole (TLBS). Biledet er taget ultimo 1958."

Transkript

1 VÆRNEPLIGT, RUSSISK, SPROGOFFICER Den 2. juli 1957 tog jeg toget til Lundtofte station et gudsforladt og trist trinbræt mellem Tinglev og Sønderborg. Her blev jeg sammen med mange andre i samme situation modtaget af en for en civilist rigtig ubehagelig flok af højtråbende og gestikulerende sergenter - vi blev som kvæg gennet op på ladet af nogle lastbiler og kørt til 9. regiment, Kongens Fodregiment, der egentlig var hjemmehørende i Tønder, men som havde sin rekruttjeneste i Søgård-lejren. Historisk set et meget fornemt og stateligt sted, beliggende 12 km. syd for Aabenraa og nævnt i kilderne allerede i Indtil 1725 var godset i slægten Ahlefeldts eje og hertugdømmet Slesvigs største gods. Den nuværende hovedbygning stammer fra 1830 erne, men blev i 1930 erne ombygget og udvidet til kaserne. Jeg må indrømme, at jeg ikke i farten og på vej gennem vagten primært havde opmærksomheden rettet mod historiens vingeslag dertil var den øjeblikkelige situation alt for nærværende og prosaisk. Vi blev da heller ikke mødt med en uforglemmelig velkomst ved herregårdens paradetrappe. Tværtimod blev vi kørt om bagved de hvidkalkede herligheder til nogle lidt mere primitive tyskerbarakker, der i de kommende måneder skulle tjene os som opholds- og belægningsstuer. Og hvor vi skulle lære krigerhåndværket at kende. Fremtiden var begyndt for den unge student.. Første hold sprogofficerer ( ), her som sergenter på løjtnantsskole, Teknikerlinjens Befalingsmandsskole (TLBS). Biledet er taget ultimo række fra venstre: Jack Würtz, Bjarne Roed-Petersen - række fra venstre; Finn Toft Jensen, Poul Westergaard, Aage Trommer, Finn Becker Christensen - række fra venstre: Benny Hansen (senere Kimberg), Thomas Petersen, Peter Salmonsen, Erik Gram - række fra venstre: Jens Christoffersen, Jørgen Schmidt-Jensen fraværende: Knud Erik Borup I mellemtiden havde jeg faktisk glemt alt om den ansøgning, jeg havde sendt af sted i forsommeren. Og hvis jeg ikke havde glemt den, skulle den alt andet end festlige modtagelse på stationen i Lundtofte nok sætte gang i glemsomheden. En ansøgning, der en gang i fremtiden gav håb om at kunne læse de store russiske forfattere i original. De næste par måneders rekrutuddannelse efterlod ikke megen fritid eller mange kræfter til at tænke så højtflyvende tanker eller på en ansøgning, som

2 handlede om noget yderst luftigt, og som nok heller ikke ville føre til noget. Nu lød dagsbefalingen derimod på flyverskjul og natlige marcher. Soldaterlivet med dets evindelige og dræbende eksercits, konstante belæringer og ordrer om, at al gang foregår i løb, om fald ned og rejs Dem op, om adskillelse og samling af datidens vigtigste håndvåben, Garand-geværet, ordrer om flyverskjul til højre og venstre, trivielle øvelser på en smattet eksercerplads og feltbane, aftener med pudsning og gejling af våben, udstyr og støvler, brutal vækning midt i en tiltrængt søvn klokken to om natten, ledsaget af ordrer om i løbet af fem minutter at møde fuldt feltmæssigt påklædt og udrustet. Dernæst adskillige timers march, krydret med spektakulære sommerlege og alskens natøvelser alt dette kunne meget nemt udfylde såvel tanker som fritid for en i fysisk henseende ikke særlig veltrænet nybagt student, der stadig i hvert fald i overført betydning havde studenterfest-promiller i hoved og ben. Fortid og fremtid fortonede sig i tåger de første måneder i lejren, mens nutiden var altfortærende og meget nærværende. En dag i slutningen af august måned fik jeg imidlertid en ganske usædvanlig ordre om at stille hos kompagnichefen ham havde vi rekrutter ellers ikke set meget til. Jo, én gang det var, da vi skulle have udbetalt vor første løn. Kompagniet blev stillet op, og chefen holdt en rørende lille tale om det fantastiske i, at vi nu skulle have udbetalt vores første løn hele 2,25 kroner om dagen og vel at mærke for alle ugens dage i alt altså 15,75, lagt i en lille robust brun papirspose. Og ordvalg og tonefald antydede overbevisende, hvor stolte vi burde være både af os selv og af vor ædle arbejdsgiver. Jeg kom uvilkårligt til at tænke på min fars aflønning af min deltagelse i diverse markarbejder derhjemme. Taksten havde her været 50 øre i timen, og omhyggeligt førte jeg kolonne op og kolonne ned regnskab med anvendte timer til dette og hint. En dagløn hos min far var rent numerisk bedre end militærets omvendt var dette væsens villighed til rettidigt at udbetale den optjente løn betydeligt større end min fars. Men tilbage til ordren om at stille på kompagniets kontor. Kompagnichefen havde af dagsbefalingen fra regimentets hovedkvarter i Tønder erfaret, at der var kommet en melding fra højere magter i København om, at rekrut 56 - det vil sige jeg ringe person - med øjeblikkelig virkning skulle afgives til anden tjeneste. Chefen mumlede noget om russisk, med andre ord altså noget med fjenden og derfor superhemmeligt. Han kunne naturligvis ud fra det gældende need to know-princip ikke melde andet og mere detaljeret om formålet med ordren. Men i min erindring dæmrede noget om en ansøgning, som jeg havde sendt i forsommeren. Kompagnichefen kunne derimod i åbent sprog fortælle mig, at jeg skulle møde på Svanemøllens Kaserne i København den 2. september klokken 12. Desuden kunne han udstyre mig med udfyldt soldaterbog samt rejsepenge til en enkeltbillet. Endelig bevilgede han mig et par dages orlov inden afrejse. Derefter sendte han mig ud i det ukendte. Men sagen var, at jeg var blevet optaget på Hærens tolkeskole med henblik på at få en reserveofficersuddannelse med speciale i russisk sprog. Værnepligten var nu pludselig blevet udvidet til 2 år plus de to måneder, jeg allerede havde været indkaldt. Fremtiden truede med nye spændende udfordringer. Efter et par dages orlov hjemme hos mine i øvrigt nu fuldstændig forvirrede forældre i Tønder mødte jeg så op på Svanemøllens Kaserne til det beordrede tidspunkt. De havde i deres stille sind, men diskret, glædet sig over det forholdsvis nære tjenestested i Søgård, men nu var glæden unægtelig blevet noget blandet. På Svanemøllens Kaserne mødte jeg fem andre, der ligesom mig allerede havde været indkaldt et par måneder. En sådan tilsyneladende forvildet flok soldater på en kaserneplads vækker hurtigt opsigt. Enten må det være desertører, der slukørede er vendt tilbage til det sted, hvor de dog havde gratis kost og logi. Eller også er det spioner, der under dække af uniform og urolige blikke vil forsøge at få adgang til rigets hemmeligheder. Ubemærket fik vi i

3 hvert fald ikke lov at stå længe. Vi erfarede snart, at også det kongelige danske forsvar kunne begå fejl. Efter gennemgang af dagsbefalinger og andre papirer åbenbaredes det, at det slet ikke var på Svanemøllens kaserne, men derimod i Sofielund-lejren ved Holbæk, at vi skulle give møde. Dermed begyndte rekrutuddannelsen forfra for os seks, mens de fjorten øvrige udvalgte først nu skulle påbegynde den. Det var ærligt talt to trælse og kedelige måneder med begyndende efterårsmørke, morgenløb ad mudrede og smattede markveje og et vedvarende og meget vådt regnvejr. Formelt var vi tilknyttet Sjællandske trænregiment populært kaldet køkkenskrivere og kadaverslæbere. Unægtelig for mig et brat fald fra tinderne fra kamptropperne i form af selveste Kongens fodregiment til trænet. Til gengæld fik vi hurtigt tilnavnet Studenterdelingen under ledelse af Bau midlertidigt indkaldt løjtnant af reserven og skolelærer i det civile liv. Tilnavnet studenterdelingen skulle nok ikke udelukkende forstås positivt en samling brilleaber og skvatmikler kunne det nok også dække over. De eneste positive minder fra Sofielundlejren er for det første gåturen ad en mørk landevej til biografen i Holbæk af sete film husker jeg kun Og Gud skabte kvinden med en langlemmet og instinktstyret uskyldighed i skikkelse af Brigitte Bardot i hovedrollen og instrueret af ægtemanden Roger Vadim. Og positivt minde nummer to er, at jeg et par uger røg på infirmeri som offer for en omfattende influenzaepidemi og under labre sygeplejerskers omsorg. Det skal dog tilføjes, at i febersyge rekrutøjne er alle af hunkøn bare labre. Mens jeg lå på infirmeriet fik jeg brev fra Tønder Statsskoles elevforening, der havde betænkt mig med en legatportion. I mit svarbrev, skrevet i oktober 1957 og publiceret i foreningens halvårsskrift Guldhornet, har jeg nedfældet, hvad der havde været min motivation til at lære russisk. Jeg skriver her blandt andet: - nu er der sikkert nogle, der vil synes, at russisk dog er et mærkeligt sprog at uddanne sig i. Dertil kan jeg kun sige dette: Jeg synes, vi hverken har råd eller ret til at isolere os, da vi efter min mening så risikerer at komme til at underskrive vor egen dødsdom. Desuden kender de fleste jo katastrofalt lidt til de slaviske sprog, og de, der herhjemme kan undervise i dem, er let talte. Ikke et ord om de hensigter, som Forsvaret måtte have med den nye uddannelse. For det danske forsvar var hovedmålet at opfylde Genéve-konventionens krav om, at krigsfanger skulle afhøres ikke blot på en civiliseret måde men også på deres modersmål. Interessen for russisk sprog fik i hele verden en betydelig vitamin-indsprøjtning den 4. oktober 1957, da Sovjetunionen tog den øvrige verden på sengen ved at sende den første ubemandede sputnik ud i rummet. I Moskva blev nyheden publiceret på en yderst behersket måde. Partiavisen Pravda bragte en lille notits om begivenheden, men i de vestlige og især amerikanske medier var den tophistorien. Og blev hurtigt tidens absolut mest hotte samtaleemne. Sovjetunionen var åbenlyst teknologisk længere fremme end resten af verden. De kunne ramme, hvor de ville, med deres atombevæbnede raketter. Den kolde Krig var med et slag blevet endnu koldere, og den amerikanske regering kom under hårdt pres for ikke at have prioriteret missil- og rumprogrammet højere. Set i lyset af senere rum-successer var Sputnik 1 naturligvis kun en meget lille knaldperle. Den havde en diameter på sølle 58 centimeter, vejede 84 kilo og formåede kun at sende radiosignaler i sølle tre uger. Men i samtiden udløste begivenheden noget, der hurtigt blev døbt sputnik-chocket, og som skulle vise sig at få enorme - såvel militære som uddannelsesmæssige konsekvenser. Matematik og anden naturvidenskab blev voldsomt udbygget i Vesten samtidig med, at interessen for direkte at kunne følge med i de sovjetiske videnskabelige tidsskrifter, dvs. at lære sig russisk, styrkedes overalt, også i Danmark. Kun et par år senere indførtes russisk som valgfag i gymnasiet,

4 og jeg fik i 1964 den glæde og det privilegium at introducere faget på et stort århusiansk gymnasium. Senere på året, i november måned, fulgte Sputnik 2 med rumhunden Lajka op til 40-årsdagen for Oktoberrevolutionen. Først den 6. december, det vil sige to måneder efter Sputnik 1, kom det amerikanske svar eller rettere sagt skulle komme. Verdenspressen var samlet, men den blev vidne til en eklatant fuser. Kun en meter løftede raketten sig for dernæst at eksplodere i en gigantisk ildkugle. Den grapefrugt store satellit landede på en nærliggende strand, mens Lajka kredsede om jorden. Ydmygelsen var total. Opholdet i Sofielundlejren sluttede med udgangen af oktober. To trælse og triste måneder var heldigvis ovre. Nu skulle vi til at lære russisk. De første to måneder blev vi indkvarteret i stenbygninger på Svanemøllens Kaserne, mens undervisningen foregik i en af de røde tyskerbarakker i Ryvangen blot et stenkast fra Mindelunden og henrettelsespladsen for besættelsestidens frihedskæmpere. Indkvarteringen var øverst oppe på en 20-mandsstue, der strakte sig tværs igennem bygningen. Derfor var der vinduer i begge ender af belægningsstuen i øvrigt med manglende ruder, så den friske vind fandt en genvej gennem stuen. Med det resultat, at der om morgenen godt kunne forekomme rimfrost på tæpperne. En frostklar, rimtåget morgen i begyndelsen af november 1957 stiftede vi delt i to klasser med 10 i hver det første bekendtskab med det kyrilliske alfabet og dets lyde. Under supervision af kursusleder Preben Ishøy og praktisk udført af mag. art. Gunnar Svane og translatør Wladimir Friis. De næste to måneder vekslede mellem russisktimer om formiddagen og fortsættelse af rekrutuddannelsen med praktiske militære fag om eftermiddagen. Og den første hverdag i januar 1958 marcherede studenterdelingen ud af Svanemøllens Kaserne, over Vognmarksparken, under S- banelinjen Hellerup-Nørrebro og ned i Ryvangens barakby. Et naturskønt område med skovagtige pletter, snoede småveje og med en mindre sø i midten. På mange måder ren idyl i datiden måske mindre bemærket, dels som følge af vores unge alder og dels, fordi soldaterlivets både praktiske og teoretiske sider egentlig optog det meste af opmærksomheden. Her skulle vi tilbringe de næste fjorten måneder indtil 28. februar På noget, der kaldtes Teknikerlinjens Befalingsmandsskole (TLBS). Og sammen med ingeniører, der også aftjente deres værnepligt på en særordning. Som det første hold på uddannelsen af tolke og afhøringsofficerer med russisk blev vi naturligt nok også et forsøgshold. Tilsyneladende havde Forsvaret ikke helt tænkt færdigt, hvad det egentlig havde gang i. Derfor blev vi, i hvert fald i starten, præsenteret for et program, der i princippet omfattede hele den normale militære uddannelse og træning, nu blot suppleret med sølle 30 ugentlige timer i russisk sprog, inkl. forberedelse. Blandt andet mente de højere magter åbenbart, at det var sundt og nyttigt for de unge mennesker at begynde dagen med en omgang FUT (= Fysisk Uddannelse og Træning) med det resultat, at vi snart nikkede med hovedet efter at være kommet ind i et kakkelovns-over-opvarmet klasseværelse. Vore russisklærere var ikke tilfredse med de sløve og trætte padder, de efterfølgende blev præsenteret for, og vi slap for FUT - i hvert fald om morgenen. Undervisningsmaterialet, dvs. begynderbøgerne i sprog, var nogle blå (Nato s farve!) primitivt fremstillede CIA-producerede og derfor engelsk-sprogede hæfter. I starten måtte vi endog nøjes med fotokopier af sider i bogen. Vi erfarede senere, at bøgerne var strandet på en militær godsterminal i Bremerhafen. Og der var de sikkert blevet liggende, hvis ikke en dansk officer med initiativ var taget derned og havde fundet og hjembragt dem. Når udstyret på bøgerne var primitivt,

5 var indholdet det ikke mindre. Det var fladpandet amerikansk propaganda af værste skuffe, men det russiske sprog var acceptabelt, når man nu ikke havde andet, og når det absolut skulle have et militært tilsnit. Vore civile russisklærere supplerede med egne materialer og så med klart udtrykt længsel frem til det tidspunkt, hvor vi kunne kapere lidt mere lødige tekster, evt. af litterært tilsnit. Og vi elever var helt enige tænk en gang at skulle læse de store russiske forfattere, som man havde hørt og læst så meget om og så oven i købet på originalsproget. Det blev fjorten koncentrerede måneder på TLBS med terpning af russisk grammatik og russiske gloser, med megen forberedelse, med mange militære fag kort sagt med meget arbejde, men også med et godt kammeratskab. Det kammeratskab, der udspringer af fælles skæbne, snævre og tætte fysiske forhold, gensidig hjælpsomhed. Når alt kom til alt, måtte vi jo konstatere, at det var en god måde at kombinere militærtjenesten med noget i eftertiden nyttigt. Sprogundervisningen krævede mange intellektuelle kræfter, mens den militære del af uddannelsen ind imellem kunne være træls og tære alvorligt på de fysiske kræfter. Men vi kendte alternativet, hvis vi ikke fulgte med og følgelig blev hægtet af undervisningen. Så skulle vi forlade skolen og fortsætte tjenesten i det almindelige militære geled. Russiskundervisningen var på trods af arbejdspresset et behageligt civilt indslag i den ellers militære dagligdag. Den hvilede nemlig på tre civile lærere, som jeg hver på sin måde fik forbindelse med - også efter militærtiden. Det var for det første den perfekte og pertentlige fonetiker, men lidt kedelige underviser Preben Ishøy, der til dagligt arbejdede som civilt ansat i Forsvarsministeriet, og som senere - i anden halvdel af 1960 erne, da både han og jeg var blevet gymnasielærere i russisk, flere gange var beskikket censor for mine elever ved studentereksamen. Det samme gjaldt den fagligt dygtige, men noget affekterede lektor Georg Sarauw, som til daglig underviste på Frederiksberg Gymnasium, og som her blev en pioner vedrørende indførelse af russisk i gymnasiet. Han var en overmåde habil blad- og hurtigtegner en egenskab, han flittigt udnyttede til at lave tegninger på tavlen som grundlag for russiske samtaleøvelser. Desuden var han en flittig oversætter af de klassiske russiske forfattere. Sarauw var født 1911 i tsartidens Skt. Petersborg, men havde danske forældre i russisk tjeneste. Ved Oktoberrevolutionen returnerede de til Danmark, hvor Georg blev kandidat fra Københavns Universitet og med fagene dansk og russisk Hans hofnummer var at optræde med kosakdans helst med en kaukaser-daggert mellem tænderne. Da det nærmeste, TLBS kom på sådan en tingest, var en bajonet, kunne en sådan også bruges i kampens hede. Ishøy var gift med en russer, som han i øvrigt flittigt konsulterede, når et fagligt spørgsmål, der var opstået i klasseværelset, skulle afklares. Os elever fortalte han, at han havde en god ven, som han ville forelægge problemet men det varede ikke længe, før vi havde lugtet lunten. Han gik såmænd bare hjem og spurgte fruen. Den tredje civile lærer, Gunnar Svane, var klart den blandt lærerne, vi alle bedst kunne lide. Hans undervisning var kompetent, den hvilede på et solidt fagligt og videnskabeligt fundament og så blev den afviklet i en afslappet, men absolut ikke slap atmosfære. I 1950 erne var lærere, såvel militære som civile, og elever naturligvis De s. Dusseriet blev først almindeligt en halv snes år senere. Svanes største kvalifikation i vore øjne var dog, at han som en ganske naturlig ting i frikvartererne gik med os i tutten eller marketenderiet for at drikke en cola og spise en overskåret. Det var Svanes faglige kvalifikationer, der gjorde ham til dr.phil. i 1958 det vil sige, mens vi var på TLBS. Og senere i 1965 til professor i Århus, men det var ikke mindst hans sociale og menneskelige egenskaber, der gjorde ham til en elsket lærer på sprogskolen og senere en skattet kollega til mig på Slavisk Institut på Aarhus Universitet.

6 Jeg har nydt godt af Svanes mange gode egenskaber gennem alle årene. Men jeg lærte ham at kende for over 50 år siden på TLBS. Lige som jeg kom Svane fra det sønderpiskede land, hvor hans far havde været præst i Hviding, syd for Ribe. Pastoren havde lært sig russisk og skrevet en overmåde læseværdig bog om forfatteren Lev Tolstojs pædagogiske ideer. Under besættelsen husede præstefamilien i flere omgange russiske flygtninge. Når telefoncentraldamen meldte om tyskere i farvandet, blev gæsterne kostet op på loftet, hvor de så opholdt sig, indtil faren var drevet over. Gunnar Svane valgte at studere slaviske sprog i København og specialiserede sig i hovedsproget i datidens Jugoslavien, serbokroatisk. Svanes kundskaber i sprog er legendariske antallet på dem, han behersker overstiger ti. Da han tog sin afsked fra vores institut i 1997, kastede han sig over kinesisk og imponerede endnu en gang alle, da han i 2007 i en alder af firs udgav en tusind sider tyk oversættelse af en kinesisk historiker, der skrev samtidig med, at Jesus vandrede på jorden. Blandt de civile, men alligevel militært ansatte lærere, var endvidere en række andre godt begavede hoveder. De var blot gemt væk fra det civile samfund - nemlig i den tophemmelige og i Kastellet hjemmehørende Forsvarsstab. Disse økonomer, geografer og jurister skulle introducere os til Sovjetunionens geografi og økonomiske system samt til fjendestatens opbygning og historisk/ideologiske grundlag. Blandt denne lærergruppe vil jeg fremhæve den uhyre vidende og elskelige Dionys J. König født og opvokset i Slovakiet, mens dette land endnu var en provins i det østrigsk-ungarske dobbeltmonarki. Faderen havde været stabslæge i monarkiets hær. Han forlangte, at sønnen ved siden af jurastudiet også uddannede sig til mekaniker. Det kom den unge dr.jur. til gode, da han nogle år senere som jøde flygtede fra nazismen og til Danmark. Her fik han arbejde i en tørvemose, indtil han efter den 9. april 1940 flygtede videre til Sverige. Her blev tørveskovlen udskiftet med en opvaskebørste på et hotel. I Sverige fik König kontakt med den danske militære efterretningstjeneste, der havde fået øje på hans enorme viden og kapacitet. Dermed var hans videre løbebane fastlagt König blev den nyoprettede Forsvarets Efterretningstjenestes specialist i østeuropæiske forhold. Med den i øvrigt langt hen ad vejen rigtige - grundholdning, at den sovjetiske samfundsstruktur i bund og grund blot var led i en historisk kontinuitet med solide rødder i 17- og 1800-tallets Rusland. Fjorten måneder tilbragte vi som sagt på skolen. Københavnerne havde i forhold til os provinsboere og ikke mindst dem, der kom fra så fjerne egne som Hjørring eller Tønder - den klare fordel, at de meget nemt kunne komme hjem på orlov i weekenden. De var ikke blot hurtigt hjemme, men de kunne også tage sent hjemmefra ved orlovens afslutning. En gang imellem havde vi fri fra fredag eftermiddag, men normalt begyndte weekenden først ved middagstid lørdag. I så fald kunne jeg med datidens mange togskift og færger, der ikke førte togene over Storebælt, være hjemme i Tønder lørdag aften og skulle så af sted igen om søndagen over middag for at være i København til beordret mødetid. Ikke mærkeligt, at mine forældre syntes, at de ikke så meget til deres eneste søn især ikke, fordi jeg ofte var træt og faldt i søvn, når jeg endelig var kommet hjem. Mange weekender måtte naturligvis tilbringes i hovedstaden, så dens fristelser i form af biografer, Tivoli, jazzværtshuset Vingården og andre forlystelser nød godt af provinsboernes alt for store fritid, men alt for små penge. Øbro Bio på Lyngbyvej med udgang fra Ryvangen ad Ole Nielsens vej var et ofte søgt sted til et par timers aftenfornøjelse. Men også de gratis glæder som f.eks. museer bidrog positivt til udvidelse af provinsfolkets kulturelle horisont. Velkomment og rart var det, hvis man var så heldig at blive inviteret hjem til en københavner-kammesjuk for at tilbringe en orlov hos ham og hans familie.

7 Skolens officerer husker jeg generelt dårligere end de civile lærere. Skolechefen eller skolekommandøren, som han normalt underskrev sig, var en ritmester med det imponerende frankofile navn Cay Gaston de Saint-Aubin. Familienavnet var knyttet til verdenshistoriske slagmarker og bedre franske vine og havde tjent konge og fædreland i over et århundrede. Selv var han tredje og sidste led i officersdynastiet. Et elskeligt og rart menneske var han, men også lidt veg. Saint-Aubin var af huguenot-slægt med andre ord efterkommer af de franske reformerte, der ikke var velsete i 1600-tallets katolske Frankrig. Mange af dem var udvandret, blandt andet til Danmark, hvor de ved Frederik 3. s mellemkomst havde fået et fristed på det sted, som siden blev kendt som byen Fredericia. Rangen som ritmester, svarende til major, røbede en fortid i Garderhusarregimentet. Et eller andet må være kommet på tværs af yderligere avancement i dette hæderkronede regiment i hvert fald var ritmesteren havnet i noget så ikke-hæderkronet som Sjællandske Trænregiment, og stillingen som skolechef blev ritmesterens slutstilling. Og den skulle han efter reglerne pensioneres fra som 52-årig. Senere erfarede jeg, at han tilbragte sine pensionistår som leder af Hovedbanegårdens værelsesanvisning. Skolens næstkommanderende var den ulideligt energiske og godt begavede premierløjtnant Nielsen, der fra starten slog fast, at studenter-soldaterne først og sidst var soldater. Et synspunkt, der hen ad vejen kom i konflikt med den intensive sprogundervisnings behov. Nielsen afløstes under vort ophold på skolen af premierløjtnant-kollegaen Rasmussen. Han mindede i temperament om skolechefen positivt udtrykt mild, negativt veg. Sjældent kunne han være streng uden samtidig at lade smilet dirre i ansigtsudtrykket. Et sympatisk træk, men måske ikke altid i overensstemmelse med militærlivets krav og forventninger. Som talsmænd for holdet havde vi valgt vore to seniorer, Aage Trommer og Jørgen Schmidt-Jensen, der begge var færdiguddannede kandidater Trommer i historie og latin, Schmidt-Jensen i romansk filologi. I forhold til os andre grønne og totalt ubeskrevne studenter havde de magt over det danske sprog og var skolet i Filosofikums logik og videnskabsteoretiske finurligheder. I deres hænder var ritmesteren, der helst ikke ville bruge den rå magt, der ellers lå lige for i den militære rang, et let bytte. Han ville allerhelst kunne argumentere civiliseret for sine synspunkter et helt igennem sympatisk træk. Men han kom som regel uhjælpeligt til kort, når de to humanistiske kumpaner på en ganske uciviliseret måde rullede deres tunge skyts frem. På et tidspunkt fik Saint-Aubin i øvrigt den udmærkede ide, at sådan en flok russiskstuderende officersaspiranter selvfølgelig også burde have kendskab til den stolte russiske opera-tradition. Til det hyrede han ikke mindre end operasangerinden Jolanta Rodio, som kom og gav os en forelæsning med indlagte arie-prøver. Ritmesteren havde i sin ungdom blandt andet deltaget i ridekonkurrencer. Tilsyneladende havde den galante garderhusar også haft divaen med på skydebanen han betroede os i hvert fald, at hun skød ualmindelig godt fra hoften. Men måske mente den øvede hestebetvinger noget helt andet med dette statement. I slutningen af juni 1958 var der eksamen i en række militære fag samt i en række discipliner inden for russisk. Fire måneder senere fulgte endnu en eksamen i russisk sprog nu i disciplinerne mundtlig sprogfærdighed, oversættelse fra russisk til dansk og vice versa. På eksamensbeviset påførtes ud over karakterer, at eksaminanden er fundet i besiddelse af sådanne sproglige kvalifikationer, som opfylder og svarer til de ved universiteternes skoleembedseksamen i russisk bifag opstillede krav. Underskrevet af sproglærerne samt af tolkeuddannelsens grå eminence professor Carl Stief fra Københavns Universitet, der også fungerede som censor.

8 Københavnerne havde gennem nogen tid presset på for at få lov til at sove udenfor kasernen det vil i klart sprog sige hjemme. Svaret havde hver gang været negativt, men i slutningen af 1958 blev jeg indirekte skyld i, at de alligevel fik deres i bogstavelig forstand brændende (jfr. forklaring nedenfor) ønske opfyldt. På skift var vi noget, der blev kaldt vagthavende elev med en række nøje definerede opgaver. Blandt andet betød det, at vagthavende skulle sove i et særligt lokale med egen telefon og beliggende i nabobarakken. En gang i november var det blevet min tur. Jeg var alene i barakken, der ellers normalt tjente som en almindelig mandskabsbarak. Men de ingeniører, der havde boet der, var netop blevet hjemsendt. Det var koldt, så der blev fyret op i kakkelovnen. Midt på natten vågnede jeg ved en knitrende lyd og lugten af røg. Og opdagede, at oppe i hjørnet omkring kakkelovnsrøret brændte der en lystig ild. Jeg kom op og havde tilsyneladende åndsnærværelse nok til at iværksætte nummer et i forholdsordren i tilfælde af brand ikke overraskende at ringe efter brandbilerne. Punkt to var at varsko vagthavende befalingsmand, der sov i en anden barak. Men naturligvis kunne jeg ikke møde op hos ham uden at været reglementeret påklædt. Så jeg kom i uniformen og fandt endog tid til at binde slipseknuden. Vagthavende var den nat en oversergent, som vi elever altid indbyrdes kun kaldte shorty nok, fordi han i højden målte to meter og otte centimeter. Ham fik jeg vækket samtidig hørtes i det fjerne brandsirenerne på vej. Desuden vækkede jeg mine kammerater i nabobarakken. Alt var foregået i henhold til forholdsordren. Men jeg må indrømme, at jeg følte mig noget fortumlet og.ør i hovedet og husker kun, at mine kammerater i huj og hast slæbte en række trækasser ud af den brændende barak. Ved siden af vagtlokalet viste der sig nemlig at være et aflåst værelse, der blandt andet husede letantændelige tændsatser til håndgranater. Dem gjaldt det om at få ud i en vis fart. Ekstrabladet lavede i stort opsatte artikler og ikke mindst på grund af disse tændsatser et kæmpenummer ud af branden. I bladets optik og vinkling havde hele København været i overhængende fare for at springe i luften. Helt ude af proportioner, naturligvis. Men en dramatisk nat for de umiddelbart berørte det er der ingen tvivl om. I min harddisk har den i hvert fald en blivende plads. Og så til det positive. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Pludselig manglede der en barak til indkvartering. Og muligheden for at bo hjemme eller ude i byen var ikke længere blot latent den var også realisabel. Bevilget fra 1. januar Som følge af, at jeg havde været indkaldt to måneder tidligere, end de øvrige, var jeg berettiget til en betydelig højere nu månedsløn fra samme dato. Så, da jeg vendte tilbage efter juleorlov, flyttede jeg ind i et lejet værelse på Østerbro hos en rar ældre dame. På løjtnantsuddannelsen, der varede fire måneder fra november 1958 til ultimo februar 1959, var sprogtræningen nu koncentreret sig om at uddanne os til afhøringsofficerer. I henhold til Genévekonventionen har krigsfanger ret til at blive afhørt på deres modersmål, og uddannelsen af os skulle være midlet til at opfylde denne bestemmelse. Taktik og efterretningstjeneste var andre centrale fag. I slutningen af februar 1959 var der eksamen i afhøringsteknik, hvorefter fulgte udnævnelsen til løjtnant af reserven og fordelingen på de tre værn. Pr. 1. marts blev vi sendt til de forskellige tjenestesteder, hvor de sidste seks måneder af militærtiden skulle tilbringes. Jeg blev sendt til Flyvestation Skrydstrup, ikke noget dårligt sted i forhold til placeringen af mit hjem. Her indgik jeg i det almindelige efterretningsarbejde på en operativ arbejdsplads i et nært samarbejde med eskadrillerne og deres flyvende personel. Efterretningssektionen bestod udover mig af chefen Mogens Kjær og assisterende oversergent Mogens Böll. To rare og behagelige mennesker, der begge var levende interesseret i det omgivende

9 samfund. Kjær især i malerkunst. I løbet af mine seks måneder på Flyvestationen besluttede Kjær at forlade tjenesten for bestandig. Og for at tiltræde en stilling i den kendte kunsthandel Galeri Birch i Bredgade i København. Selv var han også en habil billedkuntner. Mogens Kjær introducerede mig til mange for mig ukendte facetter af kulturlivet. Og i det hele taget til emner, der normalt ikke er dagligdag i en flyvestations efterretningssektion. For eksempel til moderne malerkunst, til Cobragruppen og til de seriøse og rebelske sider af Henry Millers erotiske forfatterskab. Alt sammen nyttige og givtige sidegevinster til det daglige efterretningsarbejde. Men tiden gik naturligvis ikke udelukkende med at diskutere finkulturelle emner. Vi bistod også i afviklingen af de operative eskadrillers arbejde og missioner. Piloterne skulle briefes forud for dagens operationer og debriefes, når de vendte hjem fra veludført mission. Jeg holdt foredrag for dem om Sovjetunionens samfundsforhold, om det russiske menneskes psyke, om politiske emner osv. Alt sammen naturligvis træning og øvelser til det tilfælde, at ballonen skulle gå op der var den gængse benævnelse for det tilfælde, at den kolde krig pludselig blev varm. Desværre eller heldigvis har jeg ikke bevaret manuskripterne til disse foredrag gad vide, hvilket sludder en 20- årig grøn student har brækket af sig ved den lejlighed. Men jeg havde naturligvis dr. Königs forelæsninger i sovjetisk samfundskundskab at trække på. Og så efterretningstjenestens stereotype billede af det russisk/sovjetiske menneske og samfund. Godt det aldrig blev aktuelt, at danske piloter blev skudt ned over sovjetisk territorium og der taget til fange. Det blev til seks lærerige og - ikke mindst i forhold til de foregående atten måneders knoklen - behagelige måneder, der udover arbejdet indebar et livligt messeliv, gode kammerater samt hyppige besøg af andre Nato-landes kampfly, der som regel uden toldvæsnets viden i cockpittet medbragte rigelige mængder af toldfrie varer af den flydende slags. I tilgift erhvervede jeg et militært kørekort, der senere ganske gratis kunne udskiftes med et civilt ditto. Køreundervisningen foregik i lastbil med dobbelt udkobling og i Haderslevs snævre gader. Så jeg fik til fulde lært Haderslev bys indre med dens mange smalle og historiske gader at kende. Som en anden sidegevinst undergik mine tænder et tiltrængt hovedeftersyn. De var blevet forsømt i min barndom og ungdom. Kommunal skoletandpleje var et ukendt fænomen, og mine forældre havde i en tidlig alder fået ryddet munden, som det med et lidt voldsomt udtryk i datiden hed at få kunstige tænder. I officersmessen lærte jeg en værnepligtig tandlæge at kende. Han havde ikke for meget at lave på den i øvrigt flot udstyrede flyvestations-klinik. Så han tilbød at give mit tandsæt en hovedreparation endnu en gang en gratis sidegevinst. Men mine økonomiske vilkår havde forbedret sig drastisk i værnepligtens sidste halvår. I forhold til soldaterlivets sparsomme midler, der som nævnt ovenfor var startet i Søgaardlejren med sølle 2,25 om dagen, var officerslønnen på omkring et tusinde kroner om måneden naturligvis fyrstelig. Den gav derfor også mulighed for lidt opsparing - til den startkapital, der kunne gøre overgangen til det fremtidige studenterliv mindre barsk. Men for en del af min første løn købte jeg en splinterny cykel. På den cyklede jeg til Tønder eller til Gabøl-krydset for derfra tage Kolding-Tønder rutebilen hjem på orlov.

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet

Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet I november 2013 besøgte Malene Elrond & Minna Therkildsen Baskent Universty og Baskent Hospital i

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG Tak for din ansøgning. Vi har modtaget 239 ansøgninger, og har nu fundet den kandidat, vi mener, er den rigtige til at udfylde stillingen. Vi ønsker dig held og lykke

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt.

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Indledning. Forklaring følger Det er sværere at køre en isbjørn ind i en stue, end man skulle tro. Det kræver et vindue stort nok til, at en bil kan køre

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere