Første hold sprogofficerer ( ), her som sergenter på løjtnantsskole, Teknikerlinjens Befalingsmandsskole (TLBS). Biledet er taget ultimo 1958.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første hold sprogofficerer (1957-59), her som sergenter på løjtnantsskole, Teknikerlinjens Befalingsmandsskole (TLBS). Biledet er taget ultimo 1958."

Transkript

1 VÆRNEPLIGT, RUSSISK, SPROGOFFICER Den 2. juli 1957 tog jeg toget til Lundtofte station et gudsforladt og trist trinbræt mellem Tinglev og Sønderborg. Her blev jeg sammen med mange andre i samme situation modtaget af en for en civilist rigtig ubehagelig flok af højtråbende og gestikulerende sergenter - vi blev som kvæg gennet op på ladet af nogle lastbiler og kørt til 9. regiment, Kongens Fodregiment, der egentlig var hjemmehørende i Tønder, men som havde sin rekruttjeneste i Søgård-lejren. Historisk set et meget fornemt og stateligt sted, beliggende 12 km. syd for Aabenraa og nævnt i kilderne allerede i Indtil 1725 var godset i slægten Ahlefeldts eje og hertugdømmet Slesvigs største gods. Den nuværende hovedbygning stammer fra 1830 erne, men blev i 1930 erne ombygget og udvidet til kaserne. Jeg må indrømme, at jeg ikke i farten og på vej gennem vagten primært havde opmærksomheden rettet mod historiens vingeslag dertil var den øjeblikkelige situation alt for nærværende og prosaisk. Vi blev da heller ikke mødt med en uforglemmelig velkomst ved herregårdens paradetrappe. Tværtimod blev vi kørt om bagved de hvidkalkede herligheder til nogle lidt mere primitive tyskerbarakker, der i de kommende måneder skulle tjene os som opholds- og belægningsstuer. Og hvor vi skulle lære krigerhåndværket at kende. Fremtiden var begyndt for den unge student.. Første hold sprogofficerer ( ), her som sergenter på løjtnantsskole, Teknikerlinjens Befalingsmandsskole (TLBS). Biledet er taget ultimo række fra venstre: Jack Würtz, Bjarne Roed-Petersen - række fra venstre; Finn Toft Jensen, Poul Westergaard, Aage Trommer, Finn Becker Christensen - række fra venstre: Benny Hansen (senere Kimberg), Thomas Petersen, Peter Salmonsen, Erik Gram - række fra venstre: Jens Christoffersen, Jørgen Schmidt-Jensen fraværende: Knud Erik Borup I mellemtiden havde jeg faktisk glemt alt om den ansøgning, jeg havde sendt af sted i forsommeren. Og hvis jeg ikke havde glemt den, skulle den alt andet end festlige modtagelse på stationen i Lundtofte nok sætte gang i glemsomheden. En ansøgning, der en gang i fremtiden gav håb om at kunne læse de store russiske forfattere i original. De næste par måneders rekrutuddannelse efterlod ikke megen fritid eller mange kræfter til at tænke så højtflyvende tanker eller på en ansøgning, som

2 handlede om noget yderst luftigt, og som nok heller ikke ville føre til noget. Nu lød dagsbefalingen derimod på flyverskjul og natlige marcher. Soldaterlivet med dets evindelige og dræbende eksercits, konstante belæringer og ordrer om, at al gang foregår i løb, om fald ned og rejs Dem op, om adskillelse og samling af datidens vigtigste håndvåben, Garand-geværet, ordrer om flyverskjul til højre og venstre, trivielle øvelser på en smattet eksercerplads og feltbane, aftener med pudsning og gejling af våben, udstyr og støvler, brutal vækning midt i en tiltrængt søvn klokken to om natten, ledsaget af ordrer om i løbet af fem minutter at møde fuldt feltmæssigt påklædt og udrustet. Dernæst adskillige timers march, krydret med spektakulære sommerlege og alskens natøvelser alt dette kunne meget nemt udfylde såvel tanker som fritid for en i fysisk henseende ikke særlig veltrænet nybagt student, der stadig i hvert fald i overført betydning havde studenterfest-promiller i hoved og ben. Fortid og fremtid fortonede sig i tåger de første måneder i lejren, mens nutiden var altfortærende og meget nærværende. En dag i slutningen af august måned fik jeg imidlertid en ganske usædvanlig ordre om at stille hos kompagnichefen ham havde vi rekrutter ellers ikke set meget til. Jo, én gang det var, da vi skulle have udbetalt vor første løn. Kompagniet blev stillet op, og chefen holdt en rørende lille tale om det fantastiske i, at vi nu skulle have udbetalt vores første løn hele 2,25 kroner om dagen og vel at mærke for alle ugens dage i alt altså 15,75, lagt i en lille robust brun papirspose. Og ordvalg og tonefald antydede overbevisende, hvor stolte vi burde være både af os selv og af vor ædle arbejdsgiver. Jeg kom uvilkårligt til at tænke på min fars aflønning af min deltagelse i diverse markarbejder derhjemme. Taksten havde her været 50 øre i timen, og omhyggeligt førte jeg kolonne op og kolonne ned regnskab med anvendte timer til dette og hint. En dagløn hos min far var rent numerisk bedre end militærets omvendt var dette væsens villighed til rettidigt at udbetale den optjente løn betydeligt større end min fars. Men tilbage til ordren om at stille på kompagniets kontor. Kompagnichefen havde af dagsbefalingen fra regimentets hovedkvarter i Tønder erfaret, at der var kommet en melding fra højere magter i København om, at rekrut 56 - det vil sige jeg ringe person - med øjeblikkelig virkning skulle afgives til anden tjeneste. Chefen mumlede noget om russisk, med andre ord altså noget med fjenden og derfor superhemmeligt. Han kunne naturligvis ud fra det gældende need to know-princip ikke melde andet og mere detaljeret om formålet med ordren. Men i min erindring dæmrede noget om en ansøgning, som jeg havde sendt i forsommeren. Kompagnichefen kunne derimod i åbent sprog fortælle mig, at jeg skulle møde på Svanemøllens Kaserne i København den 2. september klokken 12. Desuden kunne han udstyre mig med udfyldt soldaterbog samt rejsepenge til en enkeltbillet. Endelig bevilgede han mig et par dages orlov inden afrejse. Derefter sendte han mig ud i det ukendte. Men sagen var, at jeg var blevet optaget på Hærens tolkeskole med henblik på at få en reserveofficersuddannelse med speciale i russisk sprog. Værnepligten var nu pludselig blevet udvidet til 2 år plus de to måneder, jeg allerede havde været indkaldt. Fremtiden truede med nye spændende udfordringer. Efter et par dages orlov hjemme hos mine i øvrigt nu fuldstændig forvirrede forældre i Tønder mødte jeg så op på Svanemøllens Kaserne til det beordrede tidspunkt. De havde i deres stille sind, men diskret, glædet sig over det forholdsvis nære tjenestested i Søgård, men nu var glæden unægtelig blevet noget blandet. På Svanemøllens Kaserne mødte jeg fem andre, der ligesom mig allerede havde været indkaldt et par måneder. En sådan tilsyneladende forvildet flok soldater på en kaserneplads vækker hurtigt opsigt. Enten må det være desertører, der slukørede er vendt tilbage til det sted, hvor de dog havde gratis kost og logi. Eller også er det spioner, der under dække af uniform og urolige blikke vil forsøge at få adgang til rigets hemmeligheder. Ubemærket fik vi i

3 hvert fald ikke lov at stå længe. Vi erfarede snart, at også det kongelige danske forsvar kunne begå fejl. Efter gennemgang af dagsbefalinger og andre papirer åbenbaredes det, at det slet ikke var på Svanemøllens kaserne, men derimod i Sofielund-lejren ved Holbæk, at vi skulle give møde. Dermed begyndte rekrutuddannelsen forfra for os seks, mens de fjorten øvrige udvalgte først nu skulle påbegynde den. Det var ærligt talt to trælse og kedelige måneder med begyndende efterårsmørke, morgenløb ad mudrede og smattede markveje og et vedvarende og meget vådt regnvejr. Formelt var vi tilknyttet Sjællandske trænregiment populært kaldet køkkenskrivere og kadaverslæbere. Unægtelig for mig et brat fald fra tinderne fra kamptropperne i form af selveste Kongens fodregiment til trænet. Til gengæld fik vi hurtigt tilnavnet Studenterdelingen under ledelse af Bau midlertidigt indkaldt løjtnant af reserven og skolelærer i det civile liv. Tilnavnet studenterdelingen skulle nok ikke udelukkende forstås positivt en samling brilleaber og skvatmikler kunne det nok også dække over. De eneste positive minder fra Sofielundlejren er for det første gåturen ad en mørk landevej til biografen i Holbæk af sete film husker jeg kun Og Gud skabte kvinden med en langlemmet og instinktstyret uskyldighed i skikkelse af Brigitte Bardot i hovedrollen og instrueret af ægtemanden Roger Vadim. Og positivt minde nummer to er, at jeg et par uger røg på infirmeri som offer for en omfattende influenzaepidemi og under labre sygeplejerskers omsorg. Det skal dog tilføjes, at i febersyge rekrutøjne er alle af hunkøn bare labre. Mens jeg lå på infirmeriet fik jeg brev fra Tønder Statsskoles elevforening, der havde betænkt mig med en legatportion. I mit svarbrev, skrevet i oktober 1957 og publiceret i foreningens halvårsskrift Guldhornet, har jeg nedfældet, hvad der havde været min motivation til at lære russisk. Jeg skriver her blandt andet: - nu er der sikkert nogle, der vil synes, at russisk dog er et mærkeligt sprog at uddanne sig i. Dertil kan jeg kun sige dette: Jeg synes, vi hverken har råd eller ret til at isolere os, da vi efter min mening så risikerer at komme til at underskrive vor egen dødsdom. Desuden kender de fleste jo katastrofalt lidt til de slaviske sprog, og de, der herhjemme kan undervise i dem, er let talte. Ikke et ord om de hensigter, som Forsvaret måtte have med den nye uddannelse. For det danske forsvar var hovedmålet at opfylde Genéve-konventionens krav om, at krigsfanger skulle afhøres ikke blot på en civiliseret måde men også på deres modersmål. Interessen for russisk sprog fik i hele verden en betydelig vitamin-indsprøjtning den 4. oktober 1957, da Sovjetunionen tog den øvrige verden på sengen ved at sende den første ubemandede sputnik ud i rummet. I Moskva blev nyheden publiceret på en yderst behersket måde. Partiavisen Pravda bragte en lille notits om begivenheden, men i de vestlige og især amerikanske medier var den tophistorien. Og blev hurtigt tidens absolut mest hotte samtaleemne. Sovjetunionen var åbenlyst teknologisk længere fremme end resten af verden. De kunne ramme, hvor de ville, med deres atombevæbnede raketter. Den kolde Krig var med et slag blevet endnu koldere, og den amerikanske regering kom under hårdt pres for ikke at have prioriteret missil- og rumprogrammet højere. Set i lyset af senere rum-successer var Sputnik 1 naturligvis kun en meget lille knaldperle. Den havde en diameter på sølle 58 centimeter, vejede 84 kilo og formåede kun at sende radiosignaler i sølle tre uger. Men i samtiden udløste begivenheden noget, der hurtigt blev døbt sputnik-chocket, og som skulle vise sig at få enorme - såvel militære som uddannelsesmæssige konsekvenser. Matematik og anden naturvidenskab blev voldsomt udbygget i Vesten samtidig med, at interessen for direkte at kunne følge med i de sovjetiske videnskabelige tidsskrifter, dvs. at lære sig russisk, styrkedes overalt, også i Danmark. Kun et par år senere indførtes russisk som valgfag i gymnasiet,

4 og jeg fik i 1964 den glæde og det privilegium at introducere faget på et stort århusiansk gymnasium. Senere på året, i november måned, fulgte Sputnik 2 med rumhunden Lajka op til 40-årsdagen for Oktoberrevolutionen. Først den 6. december, det vil sige to måneder efter Sputnik 1, kom det amerikanske svar eller rettere sagt skulle komme. Verdenspressen var samlet, men den blev vidne til en eklatant fuser. Kun en meter løftede raketten sig for dernæst at eksplodere i en gigantisk ildkugle. Den grapefrugt store satellit landede på en nærliggende strand, mens Lajka kredsede om jorden. Ydmygelsen var total. Opholdet i Sofielundlejren sluttede med udgangen af oktober. To trælse og triste måneder var heldigvis ovre. Nu skulle vi til at lære russisk. De første to måneder blev vi indkvarteret i stenbygninger på Svanemøllens Kaserne, mens undervisningen foregik i en af de røde tyskerbarakker i Ryvangen blot et stenkast fra Mindelunden og henrettelsespladsen for besættelsestidens frihedskæmpere. Indkvarteringen var øverst oppe på en 20-mandsstue, der strakte sig tværs igennem bygningen. Derfor var der vinduer i begge ender af belægningsstuen i øvrigt med manglende ruder, så den friske vind fandt en genvej gennem stuen. Med det resultat, at der om morgenen godt kunne forekomme rimfrost på tæpperne. En frostklar, rimtåget morgen i begyndelsen af november 1957 stiftede vi delt i to klasser med 10 i hver det første bekendtskab med det kyrilliske alfabet og dets lyde. Under supervision af kursusleder Preben Ishøy og praktisk udført af mag. art. Gunnar Svane og translatør Wladimir Friis. De næste to måneder vekslede mellem russisktimer om formiddagen og fortsættelse af rekrutuddannelsen med praktiske militære fag om eftermiddagen. Og den første hverdag i januar 1958 marcherede studenterdelingen ud af Svanemøllens Kaserne, over Vognmarksparken, under S- banelinjen Hellerup-Nørrebro og ned i Ryvangens barakby. Et naturskønt område med skovagtige pletter, snoede småveje og med en mindre sø i midten. På mange måder ren idyl i datiden måske mindre bemærket, dels som følge af vores unge alder og dels, fordi soldaterlivets både praktiske og teoretiske sider egentlig optog det meste af opmærksomheden. Her skulle vi tilbringe de næste fjorten måneder indtil 28. februar På noget, der kaldtes Teknikerlinjens Befalingsmandsskole (TLBS). Og sammen med ingeniører, der også aftjente deres værnepligt på en særordning. Som det første hold på uddannelsen af tolke og afhøringsofficerer med russisk blev vi naturligt nok også et forsøgshold. Tilsyneladende havde Forsvaret ikke helt tænkt færdigt, hvad det egentlig havde gang i. Derfor blev vi, i hvert fald i starten, præsenteret for et program, der i princippet omfattede hele den normale militære uddannelse og træning, nu blot suppleret med sølle 30 ugentlige timer i russisk sprog, inkl. forberedelse. Blandt andet mente de højere magter åbenbart, at det var sundt og nyttigt for de unge mennesker at begynde dagen med en omgang FUT (= Fysisk Uddannelse og Træning) med det resultat, at vi snart nikkede med hovedet efter at være kommet ind i et kakkelovns-over-opvarmet klasseværelse. Vore russisklærere var ikke tilfredse med de sløve og trætte padder, de efterfølgende blev præsenteret for, og vi slap for FUT - i hvert fald om morgenen. Undervisningsmaterialet, dvs. begynderbøgerne i sprog, var nogle blå (Nato s farve!) primitivt fremstillede CIA-producerede og derfor engelsk-sprogede hæfter. I starten måtte vi endog nøjes med fotokopier af sider i bogen. Vi erfarede senere, at bøgerne var strandet på en militær godsterminal i Bremerhafen. Og der var de sikkert blevet liggende, hvis ikke en dansk officer med initiativ var taget derned og havde fundet og hjembragt dem. Når udstyret på bøgerne var primitivt,

5 var indholdet det ikke mindre. Det var fladpandet amerikansk propaganda af værste skuffe, men det russiske sprog var acceptabelt, når man nu ikke havde andet, og når det absolut skulle have et militært tilsnit. Vore civile russisklærere supplerede med egne materialer og så med klart udtrykt længsel frem til det tidspunkt, hvor vi kunne kapere lidt mere lødige tekster, evt. af litterært tilsnit. Og vi elever var helt enige tænk en gang at skulle læse de store russiske forfattere, som man havde hørt og læst så meget om og så oven i købet på originalsproget. Det blev fjorten koncentrerede måneder på TLBS med terpning af russisk grammatik og russiske gloser, med megen forberedelse, med mange militære fag kort sagt med meget arbejde, men også med et godt kammeratskab. Det kammeratskab, der udspringer af fælles skæbne, snævre og tætte fysiske forhold, gensidig hjælpsomhed. Når alt kom til alt, måtte vi jo konstatere, at det var en god måde at kombinere militærtjenesten med noget i eftertiden nyttigt. Sprogundervisningen krævede mange intellektuelle kræfter, mens den militære del af uddannelsen ind imellem kunne være træls og tære alvorligt på de fysiske kræfter. Men vi kendte alternativet, hvis vi ikke fulgte med og følgelig blev hægtet af undervisningen. Så skulle vi forlade skolen og fortsætte tjenesten i det almindelige militære geled. Russiskundervisningen var på trods af arbejdspresset et behageligt civilt indslag i den ellers militære dagligdag. Den hvilede nemlig på tre civile lærere, som jeg hver på sin måde fik forbindelse med - også efter militærtiden. Det var for det første den perfekte og pertentlige fonetiker, men lidt kedelige underviser Preben Ishøy, der til dagligt arbejdede som civilt ansat i Forsvarsministeriet, og som senere - i anden halvdel af 1960 erne, da både han og jeg var blevet gymnasielærere i russisk, flere gange var beskikket censor for mine elever ved studentereksamen. Det samme gjaldt den fagligt dygtige, men noget affekterede lektor Georg Sarauw, som til daglig underviste på Frederiksberg Gymnasium, og som her blev en pioner vedrørende indførelse af russisk i gymnasiet. Han var en overmåde habil blad- og hurtigtegner en egenskab, han flittigt udnyttede til at lave tegninger på tavlen som grundlag for russiske samtaleøvelser. Desuden var han en flittig oversætter af de klassiske russiske forfattere. Sarauw var født 1911 i tsartidens Skt. Petersborg, men havde danske forældre i russisk tjeneste. Ved Oktoberrevolutionen returnerede de til Danmark, hvor Georg blev kandidat fra Københavns Universitet og med fagene dansk og russisk Hans hofnummer var at optræde med kosakdans helst med en kaukaser-daggert mellem tænderne. Da det nærmeste, TLBS kom på sådan en tingest, var en bajonet, kunne en sådan også bruges i kampens hede. Ishøy var gift med en russer, som han i øvrigt flittigt konsulterede, når et fagligt spørgsmål, der var opstået i klasseværelset, skulle afklares. Os elever fortalte han, at han havde en god ven, som han ville forelægge problemet men det varede ikke længe, før vi havde lugtet lunten. Han gik såmænd bare hjem og spurgte fruen. Den tredje civile lærer, Gunnar Svane, var klart den blandt lærerne, vi alle bedst kunne lide. Hans undervisning var kompetent, den hvilede på et solidt fagligt og videnskabeligt fundament og så blev den afviklet i en afslappet, men absolut ikke slap atmosfære. I 1950 erne var lærere, såvel militære som civile, og elever naturligvis De s. Dusseriet blev først almindeligt en halv snes år senere. Svanes største kvalifikation i vore øjne var dog, at han som en ganske naturlig ting i frikvartererne gik med os i tutten eller marketenderiet for at drikke en cola og spise en overskåret. Det var Svanes faglige kvalifikationer, der gjorde ham til dr.phil. i 1958 det vil sige, mens vi var på TLBS. Og senere i 1965 til professor i Århus, men det var ikke mindst hans sociale og menneskelige egenskaber, der gjorde ham til en elsket lærer på sprogskolen og senere en skattet kollega til mig på Slavisk Institut på Aarhus Universitet.

6 Jeg har nydt godt af Svanes mange gode egenskaber gennem alle årene. Men jeg lærte ham at kende for over 50 år siden på TLBS. Lige som jeg kom Svane fra det sønderpiskede land, hvor hans far havde været præst i Hviding, syd for Ribe. Pastoren havde lært sig russisk og skrevet en overmåde læseværdig bog om forfatteren Lev Tolstojs pædagogiske ideer. Under besættelsen husede præstefamilien i flere omgange russiske flygtninge. Når telefoncentraldamen meldte om tyskere i farvandet, blev gæsterne kostet op på loftet, hvor de så opholdt sig, indtil faren var drevet over. Gunnar Svane valgte at studere slaviske sprog i København og specialiserede sig i hovedsproget i datidens Jugoslavien, serbokroatisk. Svanes kundskaber i sprog er legendariske antallet på dem, han behersker overstiger ti. Da han tog sin afsked fra vores institut i 1997, kastede han sig over kinesisk og imponerede endnu en gang alle, da han i 2007 i en alder af firs udgav en tusind sider tyk oversættelse af en kinesisk historiker, der skrev samtidig med, at Jesus vandrede på jorden. Blandt de civile, men alligevel militært ansatte lærere, var endvidere en række andre godt begavede hoveder. De var blot gemt væk fra det civile samfund - nemlig i den tophemmelige og i Kastellet hjemmehørende Forsvarsstab. Disse økonomer, geografer og jurister skulle introducere os til Sovjetunionens geografi og økonomiske system samt til fjendestatens opbygning og historisk/ideologiske grundlag. Blandt denne lærergruppe vil jeg fremhæve den uhyre vidende og elskelige Dionys J. König født og opvokset i Slovakiet, mens dette land endnu var en provins i det østrigsk-ungarske dobbeltmonarki. Faderen havde været stabslæge i monarkiets hær. Han forlangte, at sønnen ved siden af jurastudiet også uddannede sig til mekaniker. Det kom den unge dr.jur. til gode, da han nogle år senere som jøde flygtede fra nazismen og til Danmark. Her fik han arbejde i en tørvemose, indtil han efter den 9. april 1940 flygtede videre til Sverige. Her blev tørveskovlen udskiftet med en opvaskebørste på et hotel. I Sverige fik König kontakt med den danske militære efterretningstjeneste, der havde fået øje på hans enorme viden og kapacitet. Dermed var hans videre løbebane fastlagt König blev den nyoprettede Forsvarets Efterretningstjenestes specialist i østeuropæiske forhold. Med den i øvrigt langt hen ad vejen rigtige - grundholdning, at den sovjetiske samfundsstruktur i bund og grund blot var led i en historisk kontinuitet med solide rødder i 17- og 1800-tallets Rusland. Fjorten måneder tilbragte vi som sagt på skolen. Københavnerne havde i forhold til os provinsboere og ikke mindst dem, der kom fra så fjerne egne som Hjørring eller Tønder - den klare fordel, at de meget nemt kunne komme hjem på orlov i weekenden. De var ikke blot hurtigt hjemme, men de kunne også tage sent hjemmefra ved orlovens afslutning. En gang imellem havde vi fri fra fredag eftermiddag, men normalt begyndte weekenden først ved middagstid lørdag. I så fald kunne jeg med datidens mange togskift og færger, der ikke førte togene over Storebælt, være hjemme i Tønder lørdag aften og skulle så af sted igen om søndagen over middag for at være i København til beordret mødetid. Ikke mærkeligt, at mine forældre syntes, at de ikke så meget til deres eneste søn især ikke, fordi jeg ofte var træt og faldt i søvn, når jeg endelig var kommet hjem. Mange weekender måtte naturligvis tilbringes i hovedstaden, så dens fristelser i form af biografer, Tivoli, jazzværtshuset Vingården og andre forlystelser nød godt af provinsboernes alt for store fritid, men alt for små penge. Øbro Bio på Lyngbyvej med udgang fra Ryvangen ad Ole Nielsens vej var et ofte søgt sted til et par timers aftenfornøjelse. Men også de gratis glæder som f.eks. museer bidrog positivt til udvidelse af provinsfolkets kulturelle horisont. Velkomment og rart var det, hvis man var så heldig at blive inviteret hjem til en københavner-kammesjuk for at tilbringe en orlov hos ham og hans familie.

7 Skolens officerer husker jeg generelt dårligere end de civile lærere. Skolechefen eller skolekommandøren, som han normalt underskrev sig, var en ritmester med det imponerende frankofile navn Cay Gaston de Saint-Aubin. Familienavnet var knyttet til verdenshistoriske slagmarker og bedre franske vine og havde tjent konge og fædreland i over et århundrede. Selv var han tredje og sidste led i officersdynastiet. Et elskeligt og rart menneske var han, men også lidt veg. Saint-Aubin var af huguenot-slægt med andre ord efterkommer af de franske reformerte, der ikke var velsete i 1600-tallets katolske Frankrig. Mange af dem var udvandret, blandt andet til Danmark, hvor de ved Frederik 3. s mellemkomst havde fået et fristed på det sted, som siden blev kendt som byen Fredericia. Rangen som ritmester, svarende til major, røbede en fortid i Garderhusarregimentet. Et eller andet må være kommet på tværs af yderligere avancement i dette hæderkronede regiment i hvert fald var ritmesteren havnet i noget så ikke-hæderkronet som Sjællandske Trænregiment, og stillingen som skolechef blev ritmesterens slutstilling. Og den skulle han efter reglerne pensioneres fra som 52-årig. Senere erfarede jeg, at han tilbragte sine pensionistår som leder af Hovedbanegårdens værelsesanvisning. Skolens næstkommanderende var den ulideligt energiske og godt begavede premierløjtnant Nielsen, der fra starten slog fast, at studenter-soldaterne først og sidst var soldater. Et synspunkt, der hen ad vejen kom i konflikt med den intensive sprogundervisnings behov. Nielsen afløstes under vort ophold på skolen af premierløjtnant-kollegaen Rasmussen. Han mindede i temperament om skolechefen positivt udtrykt mild, negativt veg. Sjældent kunne han være streng uden samtidig at lade smilet dirre i ansigtsudtrykket. Et sympatisk træk, men måske ikke altid i overensstemmelse med militærlivets krav og forventninger. Som talsmænd for holdet havde vi valgt vore to seniorer, Aage Trommer og Jørgen Schmidt-Jensen, der begge var færdiguddannede kandidater Trommer i historie og latin, Schmidt-Jensen i romansk filologi. I forhold til os andre grønne og totalt ubeskrevne studenter havde de magt over det danske sprog og var skolet i Filosofikums logik og videnskabsteoretiske finurligheder. I deres hænder var ritmesteren, der helst ikke ville bruge den rå magt, der ellers lå lige for i den militære rang, et let bytte. Han ville allerhelst kunne argumentere civiliseret for sine synspunkter et helt igennem sympatisk træk. Men han kom som regel uhjælpeligt til kort, når de to humanistiske kumpaner på en ganske uciviliseret måde rullede deres tunge skyts frem. På et tidspunkt fik Saint-Aubin i øvrigt den udmærkede ide, at sådan en flok russiskstuderende officersaspiranter selvfølgelig også burde have kendskab til den stolte russiske opera-tradition. Til det hyrede han ikke mindre end operasangerinden Jolanta Rodio, som kom og gav os en forelæsning med indlagte arie-prøver. Ritmesteren havde i sin ungdom blandt andet deltaget i ridekonkurrencer. Tilsyneladende havde den galante garderhusar også haft divaen med på skydebanen han betroede os i hvert fald, at hun skød ualmindelig godt fra hoften. Men måske mente den øvede hestebetvinger noget helt andet med dette statement. I slutningen af juni 1958 var der eksamen i en række militære fag samt i en række discipliner inden for russisk. Fire måneder senere fulgte endnu en eksamen i russisk sprog nu i disciplinerne mundtlig sprogfærdighed, oversættelse fra russisk til dansk og vice versa. På eksamensbeviset påførtes ud over karakterer, at eksaminanden er fundet i besiddelse af sådanne sproglige kvalifikationer, som opfylder og svarer til de ved universiteternes skoleembedseksamen i russisk bifag opstillede krav. Underskrevet af sproglærerne samt af tolkeuddannelsens grå eminence professor Carl Stief fra Københavns Universitet, der også fungerede som censor.

8 Københavnerne havde gennem nogen tid presset på for at få lov til at sove udenfor kasernen det vil i klart sprog sige hjemme. Svaret havde hver gang været negativt, men i slutningen af 1958 blev jeg indirekte skyld i, at de alligevel fik deres i bogstavelig forstand brændende (jfr. forklaring nedenfor) ønske opfyldt. På skift var vi noget, der blev kaldt vagthavende elev med en række nøje definerede opgaver. Blandt andet betød det, at vagthavende skulle sove i et særligt lokale med egen telefon og beliggende i nabobarakken. En gang i november var det blevet min tur. Jeg var alene i barakken, der ellers normalt tjente som en almindelig mandskabsbarak. Men de ingeniører, der havde boet der, var netop blevet hjemsendt. Det var koldt, så der blev fyret op i kakkelovnen. Midt på natten vågnede jeg ved en knitrende lyd og lugten af røg. Og opdagede, at oppe i hjørnet omkring kakkelovnsrøret brændte der en lystig ild. Jeg kom op og havde tilsyneladende åndsnærværelse nok til at iværksætte nummer et i forholdsordren i tilfælde af brand ikke overraskende at ringe efter brandbilerne. Punkt to var at varsko vagthavende befalingsmand, der sov i en anden barak. Men naturligvis kunne jeg ikke møde op hos ham uden at været reglementeret påklædt. Så jeg kom i uniformen og fandt endog tid til at binde slipseknuden. Vagthavende var den nat en oversergent, som vi elever altid indbyrdes kun kaldte shorty nok, fordi han i højden målte to meter og otte centimeter. Ham fik jeg vækket samtidig hørtes i det fjerne brandsirenerne på vej. Desuden vækkede jeg mine kammerater i nabobarakken. Alt var foregået i henhold til forholdsordren. Men jeg må indrømme, at jeg følte mig noget fortumlet og.ør i hovedet og husker kun, at mine kammerater i huj og hast slæbte en række trækasser ud af den brændende barak. Ved siden af vagtlokalet viste der sig nemlig at være et aflåst værelse, der blandt andet husede letantændelige tændsatser til håndgranater. Dem gjaldt det om at få ud i en vis fart. Ekstrabladet lavede i stort opsatte artikler og ikke mindst på grund af disse tændsatser et kæmpenummer ud af branden. I bladets optik og vinkling havde hele København været i overhængende fare for at springe i luften. Helt ude af proportioner, naturligvis. Men en dramatisk nat for de umiddelbart berørte det er der ingen tvivl om. I min harddisk har den i hvert fald en blivende plads. Og så til det positive. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Pludselig manglede der en barak til indkvartering. Og muligheden for at bo hjemme eller ude i byen var ikke længere blot latent den var også realisabel. Bevilget fra 1. januar Som følge af, at jeg havde været indkaldt to måneder tidligere, end de øvrige, var jeg berettiget til en betydelig højere nu månedsløn fra samme dato. Så, da jeg vendte tilbage efter juleorlov, flyttede jeg ind i et lejet værelse på Østerbro hos en rar ældre dame. På løjtnantsuddannelsen, der varede fire måneder fra november 1958 til ultimo februar 1959, var sprogtræningen nu koncentreret sig om at uddanne os til afhøringsofficerer. I henhold til Genévekonventionen har krigsfanger ret til at blive afhørt på deres modersmål, og uddannelsen af os skulle være midlet til at opfylde denne bestemmelse. Taktik og efterretningstjeneste var andre centrale fag. I slutningen af februar 1959 var der eksamen i afhøringsteknik, hvorefter fulgte udnævnelsen til løjtnant af reserven og fordelingen på de tre værn. Pr. 1. marts blev vi sendt til de forskellige tjenestesteder, hvor de sidste seks måneder af militærtiden skulle tilbringes. Jeg blev sendt til Flyvestation Skrydstrup, ikke noget dårligt sted i forhold til placeringen af mit hjem. Her indgik jeg i det almindelige efterretningsarbejde på en operativ arbejdsplads i et nært samarbejde med eskadrillerne og deres flyvende personel. Efterretningssektionen bestod udover mig af chefen Mogens Kjær og assisterende oversergent Mogens Böll. To rare og behagelige mennesker, der begge var levende interesseret i det omgivende

9 samfund. Kjær især i malerkunst. I løbet af mine seks måneder på Flyvestationen besluttede Kjær at forlade tjenesten for bestandig. Og for at tiltræde en stilling i den kendte kunsthandel Galeri Birch i Bredgade i København. Selv var han også en habil billedkuntner. Mogens Kjær introducerede mig til mange for mig ukendte facetter af kulturlivet. Og i det hele taget til emner, der normalt ikke er dagligdag i en flyvestations efterretningssektion. For eksempel til moderne malerkunst, til Cobragruppen og til de seriøse og rebelske sider af Henry Millers erotiske forfatterskab. Alt sammen nyttige og givtige sidegevinster til det daglige efterretningsarbejde. Men tiden gik naturligvis ikke udelukkende med at diskutere finkulturelle emner. Vi bistod også i afviklingen af de operative eskadrillers arbejde og missioner. Piloterne skulle briefes forud for dagens operationer og debriefes, når de vendte hjem fra veludført mission. Jeg holdt foredrag for dem om Sovjetunionens samfundsforhold, om det russiske menneskes psyke, om politiske emner osv. Alt sammen naturligvis træning og øvelser til det tilfælde, at ballonen skulle gå op der var den gængse benævnelse for det tilfælde, at den kolde krig pludselig blev varm. Desværre eller heldigvis har jeg ikke bevaret manuskripterne til disse foredrag gad vide, hvilket sludder en 20- årig grøn student har brækket af sig ved den lejlighed. Men jeg havde naturligvis dr. Königs forelæsninger i sovjetisk samfundskundskab at trække på. Og så efterretningstjenestens stereotype billede af det russisk/sovjetiske menneske og samfund. Godt det aldrig blev aktuelt, at danske piloter blev skudt ned over sovjetisk territorium og der taget til fange. Det blev til seks lærerige og - ikke mindst i forhold til de foregående atten måneders knoklen - behagelige måneder, der udover arbejdet indebar et livligt messeliv, gode kammerater samt hyppige besøg af andre Nato-landes kampfly, der som regel uden toldvæsnets viden i cockpittet medbragte rigelige mængder af toldfrie varer af den flydende slags. I tilgift erhvervede jeg et militært kørekort, der senere ganske gratis kunne udskiftes med et civilt ditto. Køreundervisningen foregik i lastbil med dobbelt udkobling og i Haderslevs snævre gader. Så jeg fik til fulde lært Haderslev bys indre med dens mange smalle og historiske gader at kende. Som en anden sidegevinst undergik mine tænder et tiltrængt hovedeftersyn. De var blevet forsømt i min barndom og ungdom. Kommunal skoletandpleje var et ukendt fænomen, og mine forældre havde i en tidlig alder fået ryddet munden, som det med et lidt voldsomt udtryk i datiden hed at få kunstige tænder. I officersmessen lærte jeg en værnepligtig tandlæge at kende. Han havde ikke for meget at lave på den i øvrigt flot udstyrede flyvestations-klinik. Så han tilbød at give mit tandsæt en hovedreparation endnu en gang en gratis sidegevinst. Men mine økonomiske vilkår havde forbedret sig drastisk i værnepligtens sidste halvår. I forhold til soldaterlivets sparsomme midler, der som nævnt ovenfor var startet i Søgaardlejren med sølle 2,25 om dagen, var officerslønnen på omkring et tusinde kroner om måneden naturligvis fyrstelig. Den gav derfor også mulighed for lidt opsparing - til den startkapital, der kunne gøre overgangen til det fremtidige studenterliv mindre barsk. Men for en del af min første løn købte jeg en splinterny cykel. På den cyklede jeg til Tønder eller til Gabøl-krydset for derfra tage Kolding-Tønder rutebilen hjem på orlov.

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Hærens Signaltekniske Tjeneste. (HSGT). Army Signal Technical Service.

Hærens Signaltekniske Tjeneste. (HSGT). Army Signal Technical Service. Hærens Signaltekniske Tjeneste. (HSGT). Army Signal Technical Service. Hærens Signaltekniske Tjeneste, HSGT stod for alt vedrørende hærens elektroniske udstyr. Det hørte under Generalinspektøren for Telegraftropperne

Læs mere

Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013

Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013 Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013 Billeder fra PH uddannelsen. Det var hårdt, men en fantastisk spændende oplevelse. Amerikansk jæger som jeg var sammen med hos Frontier inden

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Velkommen til din logbog!

Velkommen til din logbog! Logbog for: Junior Velkommen til din logbog! Denne bog er til dig, der skal træne med Hukommelsesleg Flex. I logbogen får du information om arbejdshukommelsen. Du får at vide, hvordan træningen foregår,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Jeg forstår ikke, hvorfor Mesteren valgte Zakæus.

Jeg forstår ikke, hvorfor Mesteren valgte Zakæus. Dagbogsbladene De følgende sider printes på groft karduspapir, som efterfølgende krølles sammen og lægges i en balje med en blanding af vand, kaffegrums, soja, cola eller lignende. Når papiret har ligget

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev juli 2005 Nyt fra Den Sikre Vej Her kommer lidt sommerlæsning fra Den Sikre Vej, dette nyhedsbrev indeholder nemlig to artikler. Den første artikel handler om vores aktiviteter på børnekarnevalet

Læs mere

Min BehovsHistorie. Jeg dækkede så godt som aldrig mine behov.

Min BehovsHistorie. Jeg dækkede så godt som aldrig mine behov. Min BehovsHistorie. Jeg vil gerne fortælle dig en historie. Om mig ;) Jeg vil gerne fortælle hvorfor det er vigtigt for mig, at blive ved med at råbe ud til verden, at vi alle sammen skal huske at sætte

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim.

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim. H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Checkliste: Kopiere Fyrtøjet Mælkekartoner Lim Limstifter Store stykker rødt papir Forskellige farver karton Stofrester til

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

En måned i Borås. Jan Tegner Christensen SEP01A

En måned i Borås. Jan Tegner Christensen SEP01A En måned i Borås Det var splittede følelser, jeg stod med på Københavns hovedbanegård, den dag jeg skulle af sted. På den ene side skulle jeg forlade min kone og mit snart tre årige barn i en hel måned,

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 Indledning B-holdets oprindelige bemanding Peder Pral Friis, Svend O. Svenno Nielsen og Søren Fynne Christrup var på denne tur forstærket af John Fishfinder Rahbæk, som

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt)

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt) Verbernes former Der er to slags verbeformer på dansk: de, der beskriver en situation, som den ser ud, mens den er der; og de der beskriver resultatet eller betydningen af situationen på et senere tidspunkt

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere