Klimabælter og kapflyvningsruter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimabælter og kapflyvningsruter"

Transkript

1 Klimabælter og kapflyvningsruter Af Ove Fuglsang Jensen og Jan Rungholm Der har altid været debat om kapflyvningerne, både stationernes placering og deres længde. Specielt før en kapflyvningsplan vedtages kører debatten i højeste gear, og det er vel godt nok. Denne artikels budskab er, gennem en overordnet redegørelse af klima og ruter, at klarlægge den sammenhæng der kan være ved klima, kapflyvningsruter og geografiske forhold. Klimabælter Danmark har en position øverst på fastlandssoklen på det europæiske kontinent. Denne beliggenhed giver Danmark en klimatisk indflydelse fra det europæiske fastland, polarfronten og vestenvindsbæltet. Der vil herunder kort blive skitseret disse faktorers indflydelse på vores klima. Danmark geografisk og meteorologisk Der findes 4 typer luftmasser: 1. Maritim tropikluftmasse 2. Kontinental tropikluftmasse 3. Maritim polarluftmasse 4. Kontinental polarluftmasse Mon ikke de fleste er klar over, at Danmark har et typisk kystklima, præget af naboskabet til Nordsøen og indflydelsen fra Golfstrømmen ude i Atlanterhavet. Sommeren kan være varm og tør, men sandelig også det modsatte - kølig og våd. Dette skyldes bl.a. hvilket verdenshjørne vi får vejret fra. Illustrationen viser, hvor de luftmasser, der kan have indflydelse på det danske vejr, normalt bliver dannet. 1

2 Polarfronten Året igennem findes der en grænsezone mellem varme tropiske luftmasser mod syd og kold polarluft mod nord. I et samspil med atmosfærens overordnede tryk- og vindsystemer bugter denne frontzone sig rundt om jorden sådan cirka på vores breddegrader. Polarfronten kaldes den. Illustrationen viser Polarfronten som en grå linie, med kulde (Blå) nord for, og varme (Rød) syd for. Læg mærke til at lille Danmark ligger lige ved Polarfronten! Lidt mod syd, lidt mod nord Om vinteren, mens solen har magt på den anden halvkugle, får den polare kulde overtaget og presser varmen mod syd. Over kontinenterne har den kolde luft generelt gode vilkår for at trænge langt mod syd, mens varme tropiske vinde lettere holder stand over lune havstrømme. Modsat er det om sommeren, når Solen opvarmer kontinenterne i vores nærhed. Her får tropiske vinde let spil og varmen breder sig langt mod nord over fastlandet., mens kølige havområder bremser sommerens fremmarch. Forår og efterår passerer polarfronten typisk Danmark på vej hhv. nordover og sydover. Men er vinteren mild eller sommeren kølig, vil vi også have polarfronten som hyppig gæst. Vestenvindsbæltet Vestenvindsbæltet er en vigtig del af det, man kalder de globale vindsystemer. Lidt firkantet sagt, handler det om at få udvekslet varme mellem syd og nord, 2

3 en slags udjævning af den uens solopvarmning kloden modtager, mest ved Ækvator og mindst ved Polerne. Ved hjælp af jetstrømmene bringes den relativt varme ækvatorluft videre nordpå, og det gør den indtil den møder den kolde polare luft, og det sker ved omkring 60 grader nord (nord for Stockholm). Dette temperatursammenstød er det vi kalder Polarfronten. På sin vis er polarfronten og vestenvindsbæltet næsten to sider af samme sag, uden dog at være det samme. Alle de vandrende lavtryk, der dannes på polarfronten, skyldes den afbøjning af den nordgående luft der sker i vestenvindsbæltet beliggende mellem 30 og 60 grader nord. I dette bælte ligger Danmark placeret. Klima i Tyskland, Holland-Belgien og Sverige Tyskland Med sin beliggenhed centralt i Europa geografisk, har Tyskland klimatiske forhold der spænder fra kystklima i det nordvestlige, til fastlandsklima i den sydøstlige del af landet. Tyskland kan topografisk og klimatisk inddeles i 3 bælter: 1. Det nordlige kystnære område ved Bremen, Hamborg til Rostock. 2. Det brede nordtyske plateau, der strækker sig tværs over fra Holland til Polen. 3. Den nederste centrale og sydlige bjerglandskab, der begynder ved en linje fra Dortmund over Kassel, Harzen og videre til Leipzig og Dresden. Det er utroligt svært at fremskaffe ordentlige kort med topografi, skove o.a., uden det bliver ret dyrt, men mon ikke det er muligt på ovenstående illustration, at se noget af den topografiske sammensætning af Tyskland. 3

4 Tyskland klimabælter I dette afsnit om klimabælter, er der benyttet tekst og illustrationer fra Fodors: World Weather Guide, samt statistisk materiale fra DMI`s hjemmeside. John Cappelen, DMI, har givet vejledning med at finde kildemateriale. KLIMAREGIONER NORDSØKYSTOMRÅDE ØSTERSØKYSTOMRÅDE NORDLIGE TYSKE PLATEAU NORDLIGE RHINLAND CENTRALE-SYDLIGE HØJLAND ØVRE RHINDAL ALPEREGION Det nordlige tyskland er en del af det Nordeuropæiske lavland, og udgør sammen med Holland Belgien og Danmark, et ret fladt og let kuperet sammenhængende område. Det centrale og sydlige tyskland, er meget kuperet og sine steder med mange mindre bjerge og højdekurverne er stigende mod syd til Alperne. Det faktum, at de centrale og sydlige egne ligger højere og dermed lidt køligere, kompenserer for temperaturen og gør hermed temperaturerne mere ens i nord og syd. Den mest dominerende faktor er nok Vestenvindsbæltet, der har en betydelig effekt specielt i den nordlige del af Tyskland. Statistisk set regner det mest i den vestlige del af landet, og noget mindre i den østlige. Undtagelsesvis findes lommer af varme områder f.eks. Nordlige Rhinland mellem beskyttende højland. Der kan være nogen forskel på hvorledes en sommer eller vinter forløber, alt efter om der kommer maritime eller kontinentale luftmasser. Nedbøren om sommeren falder tit som tordenbyger, specielt i de centrale og sydlige egne. 4

5 Nordsø Østersøkystområder Dette områdes klima minder utrolig meget om det vi har i Danmark. Vejret varierer meget på alle årstider, og er under kraftig indflydelse fra Vestenvindsbæltet og Nordsøen. I diagrammerne med klimadata, er blå søjler nedbør og rød/blå kurver er dag/nat temperaturer. Klimadata Hamburg. Læg mærke til, at nedbør i juni og juli er de højeste på årsbasis. Kysten ved Helgolandsbugten er meget regnfuld, og dette ses også på disse data. De østligere beliggende egne ved Østersøen er knap så regnfulde. Dette diagram og følgende, er et statistisk gennemsnit gennem 30 år. Nordlige tyske plateau Topografisk er dette område et lavtliggende, svagt kuperet terræn, der de fleste steder ikke hæver sig mere end meter over havet. Vestenvindsbæltet har som sagt en dominerende rolle, men selv om området strækker sig fra Holland til Polen, er der ikke stor forskel på klimaet. De østlige områder ved Berlin er dog mere stabile og fastlandsagtig sammenlignet med områder mod vest og d.v.s. at østområderne har en lidt varmere og mere tør sommer. Det er meget tydeligt at se, at Berlin har noget mindre nedbør end Hannover, og begge noget mindre end Hamborg. Middeltemperaturerne om sommeren ser lidt højere ud i sommerperioden og antal solskinstimer er også højere. 5

6 Centrale sydlige højland Forskellen mellem de nordlige og de central/sydlige regioner er ret udpræget. I disse sydligere egne, er Vestenvindsbæltets virkning stærkt reduceret, og klimaet ligner mere et typisk fastlandsklima. Temperaturerne er ret ensartede i dette store område, men de varierer alligevel p.g.a. højdeforskellene. I visse områder er der meget nedbør, men alligevel et højt antal solskinstimer. Sommeren kan variere meget lige fra varm og tør, til skyet og våd. Det bjergfyldte, skovklædte landskab, kan dog påvirke vejret med kraftige tordenbyger, idet en højderyg vil drive luftmasserne til vejrs og derved skabe byger og torden. I det sydlige højland er middeltemperaturerne pænt høje, selv om ovennævnte byer ligger rimeligt højt (München 500 m.o.h.). München får rimeligt godt med regn, men antallet af solskinstimer er alligevel forbavsende højt. Nordlige Rhinland og Øvre Rhindal Disse to mindre regioner, udmærker sig ved et om foråret og sommeren usædvanligt varmt klima, så varmt at der dyrkes både vin og tobak. Strasbourg ligger i Øvre Rhindal og Frankfurt ligger i Nordlige Rhinland. Begge er et eksempel på den gode varme sommer uden for megen regn. 6

7 Klimabælter og kapflyvning Efter denne korte gennemgang af klimabælter i Tyskland, bør man se det ud fra brevduesportens synsvinkel. Nordpå er situationen stort set som i Danmark, og kommer vi længere syd for Hamborg, begynder tingene at forandres lidt. Klimaet bliver lidt varmere og mere stabilt end vi kender det i Danmark, samt et mindre præg af Vestenvindsbæltet og øst på lidt fastlandspræget. Syd for Hannover ved Harzen sker der en mærkbar forandring, idet vi bevæger os ind i det noget anderledes centrale højland. Her mærkes det mere som fastlandsklima, og området ved Kassel, Gøttingen og Giessen ligger i læ af de store bjergområder i Westfahlen mod vest. Luftmassernes opførsel er her anderledes end mod nord, idet der i en meteorologisk situation hurtigt opstår tordenbyger midt formiddag eller ved middagstid. Nedbørsmængderne i Tyskland, er mange steder meget højere end gennemsnittet i Danmark, men på trods af dette er antallet af solskinstimer relativt højt. Nedbørsmængder juni og juli 2005 Nedbør kan svinge meget. På dette eksempel er juni til venstre meget mere tørt end juli. Brunt er ca. 50mm, gult ca. 100mm og grønt ca. 150mm. Landskab fra en frodig dal i det centrale højland. 7

8 Holland/Belgien klima Holland og Belgien er små, lavtliggende lande med udpræget kystklima. Holland er utroligt fladt, og hæver sig næppe 30 meter over havet. I det sydlige Holland og nordlige Belgien op mod Rhinen, er der meget lavtliggende områder (Antwerpen). Ved Bruxelles (100m.o.h.) i Belgien, hæver landskabet sig højere op mod bjergkæden Ardennerne på meter. Middeltemperaturen om sommeren er lidt højere end i Danmark, og det er lidt varmere i april/maj. Nedbøren er generelt højere, specielt i det nordlige Belgien. Denne rigelige nedbør, gør at fugtigheden i Bruxelles fra maj til august ligger i snit på 87-93% om morgenen kl

9 Sverige Sverige er det land i Skandinavien der har de fleste typer af landskab, lige fra det flade Skåne i syd, til det bjergfyldte Lapland mod nord. Skåne er stort set som Danmark, men hurtigt hæver landet sig op til meters højde, er let kuperet og bevokset med store arealer af nåleskov, og overstrøet med store og små søer. Nord for de store søer i det centrale Sverige, bliver landskabet mere kuperet og bjergrigt ind mod Norges grænse, medens kysten ved Botniske Bugt er i lavere højde. Hele den nordlige del af Sverige er sparsomt opdyrket, og er mest dækket af enorme arealer af skov. Landskab fra svensk Lapland 9

10 Sveriges klima Klimaet i dette nordens længste land, er som Danmark præget af Vestenvindsbæltet i den centrale og sydlige halvdel. Kommer vi længere nordpå, kan landet opdeles i kystlandet ved Botniske Bugt og bjerglandet mod Norge. I dette nordlige område, begynder det polare klima at gøre sig gældende. Det gælder både længden af dagen om sommeren, men også at den fremherskende vestenvind ikke gør sig så meget gældende heroppe vi er med andre ord i et helt andet klimabælte heroppe nær polarcirklen. Områderne mod nordvest mod Norges grænse, er meget regnfuldt om sommeren, medens kyststrækningen ved Baltiske Bugt kun har lidt nedbør. Ser man Sverige med det store overblik, kan der være tørre perioder om sommeren hvis lavtrykkene med et blokerende højtryk, kører nord eller sydom. Kommer lavtrykkene ind vest fra på højde med eller nord om Danmark, er der perioder med megen regn i syd og centrale Sverige. Sammenlignet med Danmark har Sverige store landområder, der som f.eks. inde midt i den centrale del af landet, kan tage lang tid til en vejrmæssig forandring, og det kunne f.eks. være en fugtig dyne af luft efter frontregn. Temperaturerne er meget lig de danske, men nedbørsdata er mere interessante. Nedbørsmængderne ligner meget de danske i maj/juni, medens juli er markant højere med undtagelse af området langs Botniske Bugt (Sundsvall). 10

11 Kapflyvningsruter De kapflyvningsruter der bruges i dansk brevduesport, ligger for de flestes vedkommende indenfor samme klimabælte, men afstanden skal ikke forlænges ret meget, førend de længere afstande bevæger sig ind i et andet klimabælte og andre geografiske forhold. De stationer og ruter der er brugt gennem årene, har givet brevduefolket en erfaring med, om de er hensigtsmæssige. I denne artikel er det brevduefolk fra Jylland, der behandler deres ruter fra det sydlige. I afsnittet om Sveriges-ruterne, er det Jan Rungholm der kommenterer slipsteder og ruter. Kapflyvningsruterne bliver behandlet enkeltvis med specielle kort for området. Disse kort er alle vippet horisontalt nedad, således at alle kan se ruten til sin hjemegn. Alt elektronisk kortmateriale der er brugt i artiklen, er fra Google Earth (som er et gratis program og adressen herpå omtales sidst i dette dokument). Vestruten Holland/Belgien er som beskrevet lavtliggende lande, og på det kort der er vist, ser man ud over et område der går fra slipstederne til Danmark. Denne rute til Danmark går udelukkende over lavtliggende arealer, og minder meget om det landskab vi Emmen Enschede Arnhem Eindhoven Antwerpen Osnabrück kender. Stationer for løsladelse Ser vi på de to nederste, Antwerpen og Eindhoven, ligger disse i et stort, meget lavtliggende område som kaldes Rhindeltaet. I dette område er der fare for diset og fugtigt vejr om morgenen det er snarere regelen end undtagelsen! Af Arnhem, Enschede og Emmen kender vi de to som gode slipsteder, og Enschede er taget med som en ekstra mulighed, da den ligger ved motorvejen på udgående rute. Groningen er udeladt p.g.a. den megen modstand der har været mod denne nordligste lokalitet, idét indflyvningsvinklen bliver forkert. Én ting er interessant: Tager man Antwerpen og trækker en linje mod Danmark, kommer flyveruten igennem de andre markerede stationer! Det er meget en skam, at vestruten er droppet undtagen Antwerpen. Alle flyver Antwerpen hvorfor flyver vi så ikke de andre stationer på vestruten, når der her er tale om en optimal flyverute? 11

12 Antwerpen er den klassiske station fra rigtig gamle dage dengang duerne blev sejlet til Belgien. Desværre har denne lavtliggende station en tendens til ret høj fugtighed og dårlig sigt om morgenen, og det samme har Bruxelles. Arnhem er også en af de velprøvede stationer. Denne lokalitet ligger, lige som de andre nordligere stationer, noget højere i landskabet, og det minder vel meget om det landskab vi kender herhjemme. 12

13 Syd/sydvest-ruterne Af de fem stationer her er lagt ind, ligger de tre øverste på det nordlige tyske plateau, et område der som beskrevet, er let kuperet 50-60m. Dette må være det ideelle til kapflyvninger af duer, og til gode slipsteder. Münster, Osnabrück og Hannover, er kendt for at være gode Hannover Osnabrück stabile slipsteder. Vejrmæssigt er situationen mange gange den, at massive regnområder kører fra vest Münster mod øst. Er dette tilfældet, kommer Göttingen opklaringen først ved disse lidt vestlige stationer, og dette er en fordel. Tager vi de andre stationer Göttingen, Giessen og Limburg (ca. Giessen 60 km sydligere end Giessen), er de topografiske og klimatiske forhold noget anderledes. Disse stationer ligger i det centrale højland, og her kan der være kraftig nedbør både ved mere sammenhængende fronter, men også af mere lokalt karakter. Dette skyldes beliggenheden nede mellem de højere bjergmassiver, hvoraf bjergene i Westfalhlen og Thüringer Wald er de største. Her i Danmark er vi ikke vant til sådanne højdeforskelle, men enhver der har været på ferie ved bjergfyldte områder ved, at de tiltrækker regn. Ved kapflyvninger i centrale højland, må opmærksomheden være stor, da hurtige omskiftninger ved denne type landskab rent vejrmæssigt er ret store. Gøttingen. Billed vippet med retning mod nord. Göttingen ligger 150 m.o.h. - bjergene er ca. 500 m.o.h. Det er Harzen øverst til højre Hannover er ved gule markør til venstre. 13

14 Centrale højland Göttingen Gotha Hof Giessen Limburg Dette kort over centrale højland er taget med, fordi dette område er vigtigt. Klimakortet side 4, viser at det centrale højland er overgangen til det sydlige og varmere klimabælte. Dette sammen med de mange bjergmassiver der ligger her, lige fra Köln i vest til Hof i øst gør, at der lejlighedsvis kan falde rigelige mængder nedbør. Düsseldorf og Köln ved Westfahlen har statistisk over 8o mm nedbør i juni-juli, og også Nürnberg sydvest for Hof er godt med (side 6). Radarbilleder Tyskland 25. juni 2005 kl Mørkeblå farve er kraftig nedbør, og den røde farve er meget kraftig nedbør. Denne situation er klassisk: Køligere vinde fra NV (15-17 ) bliver drevet ned over centrale højland hvor temperaturerne er markant højere (Giessen 29 ). Dette gav megen regn i centrale højland samt østligere egne ved Hof. På få timer gav det 7-8 mm nedbør nogle steder 14 mm (Kassel) og 28 mm (Gera nord for Hof). I dette område var der duer på vej til Danmark. 14

15 Syd/sydøst-ruterne Hannover Braunschweig Magdeburg Göttingen Gotha Leipzig Zwickau Sammenlignet med det centrale højland og vestlige del af nordlige tyske plateau, er dette område mere ensartet mere homogent. Det eneste der springer i øjnene er Harzen, der hæver sig over terrænet med skovklædte bjerge. Som det ses af kortet over klimabælter, er den største del af dette område en del af det nordlige tyske plateau. I dette område er nævnt Münster, Osnabrück, samt centralt placeret Hannover. Mod øst ser vi Braunschweig, Magdeburg og Berlin. Helmstedt er ikke taget med det ligger øst for Braunschweig. Hele det nordlige tyske plateau er et udmærket område til kapflyvning. Göttingen ligger centralt placeret, lige på overgangen til centrale højland, medens Gotha ligger lidt forkert i forhold til Harzen, men positivt set ligger Gotha i et helt fladt landbrugsområde god til en opstart af duer. Det mest interessante, er den korridor der går syd for Magdeburg til Leipzig og Zwickau. Højdekurverne i denne korridor er ret jævne, helt ned til Zwickau. Hvorfor Zwickau er taget med? Den Nordtyske Gruppe (Regionalverband 100) beliggende fra den dansk/tyske grænse ned til Hamborg, flyver denne station med stor succes år efter år og flyveruten er helt perfekt! Det ville nok være en overvejelse værd, at prøve denne tyske korridor til Danmark? Magdeburg ligger som de fleste stationer i dette lidt nordligere område, i en blanding af landbrugsarealer og småskove, altså meget som det danske landskab. 15

16 Sverige Borlänge Gävle Charlottenberg Ludvika Vesterås Örebro Södertälje Laxå Norrköping Skövde Linköping Jönköbing Nässjö Vetlanda Oskarshamn Kalmar Kapflyvningsruter Kortet viser kun den sydlige og centrale del af Sverige, der er præget af Vestenvindsbæltet ligesom det danske klima. De tre nordligste stationer Ludvika, Borlänge og Gävle, ligger i det nordligere kystland ved Botniske bugt. Ved de destinationer der er spredt ud over landskabet har teksten 2 farver: Stationer med hvid tekst er forslag til kapflyvning Stationer med sort 16

17 tekst, er alternative forslag. Hvorfor disse alternative stationer (dog med nogle gamle), bliver foreslået, vil vi se nærmere på. Der er tre ting af betydning ved kapflyvning i Sverige: 1. Megen fugtighed og vindstille ved de store søer. 2. Indflyvningsvinklerne til Sjælland. 3. Hvad siger svenskerne? Fugt og vindstille ved søerne Ved kystområderne ved Göteborg og sydpå, er vejret præget af havet, men køres ind i landet forandre tingene sig. Befinder man sig inde mellem de store søer Vänern og Vättern, finder man hurtigt ud af, at det ikke blæser så meget. Går vi mere videnskabeligt til værks, er det tydeligt at vejret i Sverige på mange måder er anderledes end vi kender det. Med stiv blæst her i landet, kan det være vindstille inde mellem søerne, og det kan man spørge om hvorfor? Vindene fra de norske bjerge blæser mod sydøst, vindene fra Botniske Bugt blæser mod syd og vindene fra Danmark er vestlige. Det er tydeligt at se på nedenstående illustrationer, at dette er tilfældet. Denne meteorologiske situation, giver et dødt område ved de store søer, og hvis der findes diset og fugtigt vejr i området, ja så tager det lang tid om en opklaring. Et sådant vejrlig ved søerne i det centrale Sverige, er desværre almindeligt forekommende i sommermånederne, og dette er ikke en generel god ting ved slip af duer. Vind kl. 7 (Bft. Skala) Vind kl. 8 Disse temakort er typiske for vindforholdene i mellemste Sverige. Det kan variere lidt, men det er den samme generelle trend: Hele den indre del af centrale Sverige kan være med fugtige og vindstille luftmasser, og selv om det langsomt forsvinder, vil det tage lang tid i de store landområder med let kuperet skovbebeklædte terræn. 17

18 Indflyvningsvinklerne til Sjælland Der er sagt og skrevet meget om indflyvningsvinklerne fra Sverige. Den endegyldige forklaring findes nok ikke, men efter mange års analyser, er det vel muligt at opstille nogle overordnede retningslinjer. I dag kan man køre pokker i vold og slippe sine duer, men når vi taler Sverige, må specielle hensyn tages til indflyvningsvinklerne på Sjælland. Hvid rute. Tænkt situation uden megen vind eller østlige vinde. Duerne kommer fra stationerne mellem søerne (Skövde, Laxå), og de vil komme ned i en relativ stejl vinkel på Sjælland. Hovedtrækket over Øresund går nok over lige syd for Helsingborg, trækker videre mod København, kører ned langs Køge Bugt og videre ad Vordingborg mod sydhavsøerne. De duer der nødvendigvis skal dreje mod vest, skal foretage en navigering meget hurtigt i forløbet, og dette kan blive problemer hvis en due bare tøver lidt. I Frederiksborg Amt vil de fleste duer have en tendens til at komme fra sydøst, og det samme ved Holbæk og nordlige del af Sjælland vest. 18

19 Rød rute. Går vi til den anden yderlighed, og tager den mere retvinklede flyvning fra Kalmar, vil duerne uvægerligt komme ret på Øresundskysten og fordele sig som en vifte. Denne fordeling vil formentlig ske et sted på sverigessiden. Denne sidste flyverute er den mest retfærdige. Kraftige vestlige vinde. Hvis vinden er jævn til hård, vil duer der kommer nordvest fra i Sverige (mellem søerne), blive presset længere ind i Skåne. Hovedtrækket vil da gå over på kyststrækningen mellem Landskrona og Malmø, trække videre til København, køre ned langs Køge Bugt osv. De duer der skal fra til Sjælland nord/vest, skal være på stikkerne og slå tidligt fra, og gør de ikke det, kommer de for langt sydpå og vil derved tabe kostbare minutter. Millimeter demokrati På dette tidspunkt vil nogen gøre opmærksom på, om det ikke var en lidt akademisk diskussion om millimeter demokrati. Set udefra måske, men at stå weekend efter weekend og være bagefter p.g.a. den forkerte beliggenhed, er ikke sjovt, og det er dræbende for brevduesporten. I dansk brevduesport må der tages vidtgående hensyn til yderområderne folk kan jo ikke bare flytte hen hvor hovedtrækket for duerne er beliggende! Hvis alle kortere mellemdistancestationer, ligger øst for Vättern, vil indflyvningsruterne givetvis blive nogenlunde optimale for de fleste. Som allerede bevist, er de meteorologiske forhold på østkysten også mere fordelagtige, end mellem de store søer. Om Charlottenberg øverst til venstre ved Norges grænse, er der kun at sige, at denne og andre stationer i dette hjørne, er fuldstændig uacceptable. Duerne vil her følge kysten nedad, og dette vil give en endnu mere stejl indflyvningsvinkel. Svenske erfaringer Ser vi sverigesflyvningerne i et historisk perspektiv, har der altid været et mindre antal kapflyvninger fra Sverige. I begyndelsen af 1960`rne, lavede de daværende Ø-foreninger et fast program for Sverige, man kontaktede de Skånske foreninger, og fik det råd, at områderne øst for Vättern var bedst. Snart blev dette sat på skinner i bogstaveligste forstand, idét duerne blev sendt med jernbanevogne. Det var stationer som Nässjö og Linköping, som viste sig udmærkede. Senere overtog DdB disse kapflyvninger. Selv i dag ville det ikke være en dårlig idé at høre hvad svenskerne kunne give af gode råd 19

20 Langflyvning fra Sverige Luleå Den nordligste station på programmet er Gävle. Hvorfor ikke gå mere nord på? Der er før blevet fløjet Hudiksvall, Sundsvall og Örnsköldsvik med gode resultater. Disse stationer ligger langs den Ôrnsköldsvik Botniske Bugt, hvor vejret i juni/juli er ret stabilt uden megen Sundsvall regn. Kyststrækningen har det Hudiksvall specielle ved vindforholdene, at der er en stærk tendens til at være Gävle nordlige vinde, og hvis ikke da fra NV. En anden ting er midnatssolen, der er på himlen allerede kl. 2. Disse stabile meteorologiske forhold, udnytter svenskerne til at flyve langflyvninger, men vel og mærke i slutningen af juni omkring Sct. Hans og i første halvdel af juli. Östersund beliggende ved E 75 til Norge fra Sundsvall, er en station alle flyver (850 km til Malmø). Det mest imponerende, er nok da svenskerne fløj fra Luleå i bunden af Botniske Bugt. Duerne i Luleå blev løsladt kl. 1, og med nordlig vind gik det rapt mod syd. Selv om der er 1200 km til Malmø distriktet, kom der duer på dagen ca. kl. 15 sådan! I dansk regi var Hudiksvall sat på i 2005, og der har før været fløjet Sundsvall og Örnsköldsvik med gode resultater. En kapflyvning fra Örnsköldsvik (900km), blev sluppet kl. 2 i medvind, og ankommer til Sjælland lige over middag. Temakortet for vind er fra kl.7 om morgenen. Senere på dagen er vinden NV fra bjergene. 20

21 Sverige ressùme Gives et rids af problemerne i Sverige, er de meget forskellige fra de sydgående ruter. Fra de sydgående er der en vifte fra Emmen i Holland til Berlin. I Sverige skal stationerne helst ligge i en korridor østen for de store søer. Muligheden for at få en god langflyvning fra det nordligste ved Polarcirklen er virkeligt gode. Er man fremme i skoene med sine løsladelser, kan Sverige byde på mange gode og lange kapflyvninger. Norrköping ligger 1 meter over havet med kuperet terræn på op til 120 meter. I området er der mange opdyrkede arealer. Börlänge ligger 125 m.o.h. med kuperet terræn på op til 330 m.o.h. Både Börlänge og Ludvika ligger i et område med tæt nåleskov. 21

22 Fra München til Örnsköldsvik Det er forbavsende så utrolig en evne brevduen har til at finde hjem, men ikke nok med dette. Brevduen kan på de længere afstande, gennemflyve forskellige klimabælter. Fra højsletten ved München med det lumre indlandsklima og høje nedbørsmængder, til Örnsköldsvik langt oppe i Sverige nær polarcirklen, med de lange dage uden nat og kun lidt nedbør. At gennemflyve et sådant kæmpeområde, er klart nok lidt af en bedrift. Samtidig er det en udfordring for os der har duerne, transporterer og ikke mindst løslader duerne. Det er et håb, at dette lille skrift har bragt en større afklaring og forståelse for de sammenhænge der mellem klimabælter og kapflyvning. Örnsköldsvik ligger oppe nær polarcirklen ved kysten til Botniske Bugt. Terrænet er let kuperet op til 125 meter, og landskabet er typisk for hele kysten med åbent landskab og spredte skove. Nedbøren for juni/juli er gennemsnitlig under 50 mm. München ligger langt mod syd ved foden af Alperne. Byen ligger på en højslette 500 m.o.h., med mindre bjerge syd for byen på 650 m.o.h. Gennemsnitlig kan nedbøren i juni/juli være på mm, og det er da en slat! 22

23 Da ideen opstod til denne artikel, blev det hurtigt klart, at der skulle bruges nogle kort, og de skulle være elektroniske. Det viste sig at være et stort problem, men ad omveje dukkede den nye Google Earth op, og problemet var løst og mere end det. På denne hjemmeside kan findes hver en plet på jorden i bogstaveligste forstand. På kontrolpanelet i bunden zoomes ind og ud, køres op/ned og sidelæns samt drejer og vipper den lokalitet der er inde på. Nogle områder er brune, og her kan zoomes ned til ft. (ca. 1,5 km). Nok så vigtig er en funktion, hvor en markør bliver sat ind på den lokalitet der er zoomet ind på, for derefter via Places finde stedet automatisk igen. Hele flyveplanen kan på den måde plottes ind. Nedenunder er rubrikken Layers, hvor der kan indsættes grænser, veje, jernbaner osv. Nederst i billedet, er der en tekstlinje med information om position, højde over havet (elev) og højden der ses fra. Når musen er i billedet (hånd=pointer), kører position og højde (elev=elevation) efter pointerens stilling. Det er derved muligt at se højder på bakker, dale og bjerge. Denne hjemmeside skal downloades før man kan gå i gang. Gå ind på adressen nedenunder, og der dukker en informationsside op, derefter trykkes på Get Google Earth, og der kommer en side op med 3 valg: 1. Mindre computerkraft. 2. Windows 2000 XP. 3. Avancerede computere. De fleste har Windows XP, og det virker fint. Der må bare gøres opmærksom på, at hvis der surfes jorden rundt længe over 45 min. - giver computeren pludselig op, og det er fordi der ikke kan være flere informationer i systemet. Vil du tage turen med duerne fra slipstedet? Find slipstedet, ret kompasset i den retning der er hjemad, vip horisonten nedad og tryk på knappen opad. Du tager nu turen hjemad over landskabet til din hjemby. Det er at håbe, at denne hjemmeside bliver flittigt brugt af brevduesporten. Adresse: 23

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Af Ove Fuglsang Jensen Når man nu som brevduemand har haft adskillige weekender med mere eller mindre regn, kan man stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor?

Læs mere

Vær tålmodig i langdistance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

Vær tålmodig i langdistance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen Vær tålmodig i langdistance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ En af grundpillerne

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Analyse for begyndere

Analyse for begyndere Analyse for begyndere Af Ove Fuglsang Jensen Mange forestiller sig en analyse som noget kompliceret, men det er for det meste langt fra tilfældet. Alle med en PC og adgang til internettet kan være med.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Danmark består af halvøen Jylland og 406 navngivne øer, småøer og holme.

Danmark består af halvøen Jylland og 406 navngivne øer, småøer og holme. Danmark Ordet Danmark stammer fra gammel tid, hvor det kaldtes "Danernes mark". Danmark er et land i Skandinavien og ligger i det nordlige Europa. Danmark kaldes sammen med Grønland og Færøerne for Kongeriget

Læs mere

Giv de etårs duer en chance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

Giv de etårs duer en chance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen Giv de etårs duer en chance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ Kort før 2. verdenskrig,

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER

BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER DANSK BREVDUESPORT har hermed fornøjelsen af, at kunne præsentere; BREVDUESPORTENS DANMARKS REKORDER Version 20 Mange af vore besøgende har gennem tiden forespurgt på nogle af de rekorder og informationer

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

TEAM CMN. Et års Mesterskabet. Sektion 22

TEAM CMN. Et års Mesterskabet. Sektion 22 TEAM CMN Vinder af Mellemdistance Åbent Et års Mesterskabet Sektion 22 1 til et-års mesterskabet (landets højeste pointsum) 1 til mellemdistance mesterskabet åben 1 til sektion 22's store mesterskab 1

Læs mere

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste 1/27 Geo Kilder Opgave:1: Opgave 2: Opgave 3: Opgave 4: Opgave 5: Opgave 6: Opgave 7: Opgave 8: Opgave 14: Opgave 15: Opgave 17: Opgave 19: Opgave

Læs mere

Europæiske Lande. Theo og Cécile Sankt Petri Skole 13-11-2012

Europæiske Lande. Theo og Cécile Sankt Petri Skole 13-11-2012 Europæiske Lande 2012 Theo og Cécile Sankt Petri Skole 13-11-2012 Indholdsfortegnelse Danmark... 3 Sverige... 5 Norge... 6 Holland... 7 Tyskland... 8 Polen... 9 2 Danmark Ordet Danmark stammer fra gammel

Læs mere

Klubblad Tinglev Brevdueforening 2015

Klubblad Tinglev Brevdueforening 2015 Klubblad Tinglev Brevdueforening 2015 Klubhuset Nørreagervej 56A 6360 Tinglev Indhold Foreningens Bestyrelse... 2 Kontrolkomite... 2 Indtelefonering... 2 Indlevering af duerne... 2 Sliptider på DDB s hjemmeside...

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 G3 Indledning På rejse fra Uganda til New Zealand Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Uganda i Afrika. Den fortsætter til Island

Læs mere

Vejret - hvad er det?

Vejret - hvad er det? Dette lille vejrkompendium er tænkt som baggrund til lærerne og vil dels prøve at afklare forskellige begreber omkring vejret, dels komme med forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet. At arbejde

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Lars Storm Jørgen Bendtsen Danmarks Miljøundersøgelser Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Præsentation af Dr. Colin Walker

Præsentation af Dr. Colin Walker Præsentation af Dr. Colin Walker Oversat og redigeret af Ove Fuglsang Jensen Rundt om i verden findes dyrlæger der er specialister i brevduesygdomme, og en af dem er Dr. Colin Walker i Melbourne, Australien.

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2009 - facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 G3 Indledning Århus Århus er den største by i Jylland. Byen har 228.000

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Landsdækkende Præmieflyvning

Landsdækkende Præmieflyvning K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R A L L E K A N V Æ R E M E D Landsdækkende Præmieflyvning fra LIMBURG I T YSKLAND s ø n d a g d. 1 9. a u g u s t 2 0 0 7 K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

SCHWARZWALD august-september 2016 7 dages busrejse til bl.a. Triberg, Freiburg og Blomsterøen Mainau.

SCHWARZWALD august-september 2016 7 dages busrejse til bl.a. Triberg, Freiburg og Blomsterøen Mainau. SCHWARZWALD august-september 2016 7 dages busrejse til bl.a. Triberg, Freiburg og Blomsterøen Mainau. 7 DAGES busrejse til Schwarzwald med ophold på Hotel Grünwinkel i Oberharmersbach. PRIS kr. 3995,-

Læs mere

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut +YDGHU*36" GPS = Global Position System. Det består af 24 satellitter som cirkulerer ca. 20.000 km. over jorden. Disse sender kontinuerligt et tidssignal, og det er det signals forsinkelse som gør at positionen

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer giver basis for yderligere prisfald denne måned. Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13.

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13. AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015 Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: 13. januar 2015 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: Oqaatsit / Ordbøger:

Læs mere

Portugal med Motocadia Tekst og foto: Gunnar Skrydstrup

Portugal med Motocadia Tekst og foto: Gunnar Skrydstrup Portugal med Motocadia Tekst og foto: Gunnar Skrydstrup Der er langt ned til Europas sydvestlige hjørne, men med fly kombineret med en organiseret tur eller leje-mc fra firmaet Motocadia kan det på en

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 1/23 G4 Indledning På rejse fra Laos til Chile Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Laos i Sydøstasien. Den fortsætter til England

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP På europas-lande.dk kan du gå på opdagelse i hele Europa. Du kan læse om alt fra natur og miljø til historie og politik. På sitet kan du også møde børn fra andre

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Er du klar, det ser sådan ud på det praktiske Hvad koster det at komme i himlen? Bormio?

Er du klar, det ser sådan ud på det praktiske Hvad koster det at komme i himlen? Bormio? Her er dit års absolut hårdeste, sjoveste, bedste og helt igennem fantastiske cykel weekend! Dig, din cykel, og dine bedste træningskammerater sammen med andre gode cykelmennesker, der virkelig elsker

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Polar Portalens sæsonrapport 2013

Polar Portalens sæsonrapport 2013 Polar Portalens sæsonrapport 2013 Samlet set har 2013 været et år med stor afsmeltning fra både Grønlands indlandsis og havisen i Arktis dog ikke nær så højt som i 2012, der stadig er rekordåret. De væsentlige

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

Familieavl til at konsolidere stammens karakter

Familieavl til at konsolidere stammens karakter Familieavl til at konsolidere stammens karakter Af Gallez Jules - Foto: Degrave Martin Oversættelse: Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul.

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul. N.K. Knudsen M. IDA RÅDGIVENDE MASKININGENIØRFIRMA Rolighedsvej 13, 8722 Hedensted SE-nr. 95 38 15 53 Giro 9 43 39 53 Tlf. 75 89 14 17 Mobil 21 66 07 55 E-mail: n.k.knudsen@profibermail.dk Eller: n.k.knudsen@mail.dk

Læs mere

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Peblingehus PEBLINGEHUS ligger i Nansensgade 19 i det indre København, tæt på såvel Nørreport som Vesterport Station, Metro, Peblinge Dosseringen

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

INDBERETNINGS GUIDE for De danske Brevdueforeninger 2012

INDBERETNINGS GUIDE for De danske Brevdueforeninger 2012 INDBERETNINGS GUIDE for De danske Brevdueforeninger 2012 Foreningsindberetning INDBERETNING af Stemplingstider For at lette arbejdet og udnytte de nye teknologiske landvindinger i de elektroniske systemer,

Læs mere

Andalusien. Af Dorit Andersen

Andalusien. Af Dorit Andersen Córdoba Sevilla Granada Cádiz Ronda Málaga Andalusien under huden Af Dorit Andersen Andalusien er Spanien, når det er allerbedst. Her finder du et varmt og solrigt klima, brede sandstrande ud til Middelhavet

Læs mere

Figur 1. Skyerne - en vigtig men mindre godt forstået spiller i det globale klimasystem 2.

Figur 1. Skyerne - en vigtig men mindre godt forstået spiller i det globale klimasystem 2. KØBENH AV NS UNIVERSITET Hvad er klima? skrevet af Philipp von Hessberg (v 1.2,. 10. 2009) Klima er gennemsnitset for en lokalitet eller en region. Man bruger normalt 30 års gennemsnitsværdier til at beskrive

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Klimaændringer og deres betydning for afgrødevalg

Klimaændringer og deres betydning for afgrødevalg Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Klimaændringer og deres betydning for afgrødevalg Professor Jørgen E. Olesen AARHUS Temperatur over de sidste 2000 år CRU, UEA McCarthy

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Indhold. Side 1 af 16. Google Earth

Indhold. Side 1 af 16. Google Earth Side 1 af 16 Indhold Introduktion...2 Installation af programmet...3 Brug af Google Earth...4 Præsentationsdelen eller 3D-vinduet...5 Navigationskontrollerne...6 Søgninger...7 Flyv til...7 Find virksomhed...8

Læs mere

Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel

Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel Formål Når solens stråler rammer en vandret flade på en klar dag, består indstrålingen af diffus stråling fra himlen og skyer såvel som solens direkte stråler.

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

New York, Columbus Circle

New York, Columbus Circle New York, Columbus Circle Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er der således skabt

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 G3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G3 Indledning Transport Du skal nu arbejde med transport på mange forskellige

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rundtur i Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rundtur i Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rundtur i Mongoliet 14 dage med et fantastisk varieret og kontrastfyldt program, med afrejse 20. juni og hjemkomst 4. juli. Rejsen er unik da den vil byde på meget

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion Bilag 1 Gentofte Kommune Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan 307 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Aabenraa Kommune. Som aftalt fremsendes vedlagt ansøgning om at forblive på adressen Askelund 10 med vort arrangement.

Aabenraa Kommune. Som aftalt fremsendes vedlagt ansøgning om at forblive på adressen Askelund 10 med vort arrangement. INDGÅET 1 3 MAJ 2013 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Att. Christian Knudsen Skælbækvej 2 6200 Aabenraa Meldgaard Holding A/S Askelund 10 Postboks 1027 DK- 6200 Aabenraa TIf. +45 74 33

Læs mere