Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste"

Transkript

1 Folkeskolens afgangsprøve Maj /23 G4

2 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land med et areal på km 2 og en befolkning på 8,9 mio. mennesker. Danmark har et areal på km 2 og en befolkning på 5,3 mio. mennesker, mens Islands befolkning kun er på mennesker. Gennem mange år har der været et tæt samarbejde mellem de nordiske lande, hvad angår samhandel, kultur og uddannelse. 2/23 G4

3 Opgave 1 / 20 Danmark, Norge, Sverige og Finland har en udstrækning fra nord til syd på mere end 2000 km. Se på kort 1 side 1 i materialesamlingen, og tag stilling til hvert udsagn. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Finske Bugt adskiller Finland og Estland Læsø er en del af Sverige Norge strækker sig længere mod nord end Sverige Skagen er den nordligste by i Danmark Torneälven er en del af grænsen mellem Finland og Sverige 3/23 G4

4 Opgave 2 / 20 De nordiske lande strækker sig fra ca. 54 grader nordlig bredde til ca. 72 grader nordlig bredde og fra ca. 4 grader østlig længde til ca. 32 grader østlig længde. Find Finland på kort 1 side 1 i materialesamlingen, anvend din viden om længde- og breddegrader, og tag stilling til hvert udsagn. Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Finland ligger syd for 58 grader nordlig bredde Helsinki ligger længere mod syd end Turku Helsinki ligger vest for 24 grader østlig længde Turku ligger længere mod vest end Helsinki 4/23 G4

5 Opgave 3 / 20 Man siger, at Solen står i zenit, når dens stråler rammer vinkelret ind på en vandret jordoverflade. På den nordlige halvkugle falder julen næsten sammen med vintersolhverv, og sankthans falder sammen med sommersolhverv. Tag stilling til hvert udsagn, og sæt kryds i Rigtigt og Forkert? Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert I Finland står solen i zenit en gang om året Nord for polarcirklen er der midnatssol i vinterhalvåret Ved polarcirklen er der en dag om året, hvor solen er over horisonten i 24 timer i træk Den korteste dag i Helsinki er den 21. januar Solen står højest på himlen om vinteren 5/23 G4

6 Opgave 4 / 20 Nedbør er vigtig for såvel den naturlige plantevækst som for dyrkede planter i landbrug, gartneri og skovbrug. Aflæs nedbørskortet, kort 2 på side 2 i materialesamlingen, og sæt kryds ved det rigtige udsagn. Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Turku får mere nedbør end Helsinki Egnene nord for polarcirklen får generelt mere nedbør end egnene syd for polarcirklen I Finland får de sydøstlige egne mest nedbør Den årlige nedbør i Finlands nordligste egne er over 750 mm Den årlige nedbørsmænge i kystegnene syd for Oulu i Finland er over 600 mm 6/23 G4

7 Opgave 5 / 20 Nedbør er et fælles ord for regn, sne, hagl og slud. Nedbør året rundt er vigtig for planternes vækst og samfundenes vandforsyning. Tag stilling til følgende udsagn. Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Tåge består af vanddamp Slud er en blanding af regn og sne Når luften afkøles, mættes den med vanddamp, og der kan falde regn Der dannes ikke nedbør i forbindelse med et vandrende lavtryks fronter Mange søer inde i landet giver øget fordampning og mere nedbør Der sker en afkøling af luften, når den passerer op ad en bjergside 7/23 G4

8 Opgave 6 / 20 De mange havstrømme i oceanerne medvirker til at fordele det varme og det kolde havvand. Se på kort 3 side 3 i materialesamlingen, og anvend din viden om havstrømme og deres betydning for klimaet. Tag stilling til, hvilke udsagn der er rigtige og forkerte. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Golfstrømmen bringer koldt havvand fra Ishavet til Atlanterhavet Havstrømme har ingen betydning for klimaet Fastlandklima betyder, at forskellen på de gennemsnitlige sommer og vintertemperaturer er større end 18 o C Golfstrømmen er årsag til milde vintre i Finland Golfstrømmen bringer varmt havvand fra Stillehavet til Atlanterhavet 8/23 G4

9 Opgave 7 / 20 Jyväskylä Aflæs hydrotermfiguren for Jyväskylä, og anvend din viden om vejr og klima. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Middeltemperaturen marts måned er -5 o C I oktober falder der 65 mm nedbør September måned er koldere end marts Forskellen mellem koldeste og varmeste måneds middeltemperaturer er over 18 o C Jyväskylä har kystklima 9/23 G4

10 Opgave 8 / 20 Jordens hældning i forhold til jordbanen er årsag til, at klimaet bliver varmere, jo tættere man kommer på ækvator. Se på tegningen. Angiv med numre på betegnelserne herunder, hvor de skal placeres på tegningen. De korrekte par 1 : Nordlige polare klimazone 2 : Nordlige subtropiske klimazone 3 : Tropiske klimazone 4 : Sydlige subtropiske klimazone 5 : Sydlige tempererede klimazone 6 : Sydlige polare klimazone 10/23 G4

11 Opgave 9 / 20 De 4 hydrotermfigurer i materialesamlingen på side 5 og 6 er fra de 4 områder, der er markeret på verdenskortet. Verdenskortet har kort nr. 4 og står på side 4 i materialesamlingen. Hydrotermfigurerne er fra nordligt tempereret klima, nordligt subtropisk klima, tropisk klima, og sydligt tempereret klima. Se på kortet og de 4 hydrotermfigurer, og skriv det rigtige områdenummer fra kortet ud for den korrekte hydrotermfigur. De korrekte par Hydrotermfigur A Område 2 Hydrotermfigur B Område 3 Hydrotermfigur C Område 4 Hydrotermfigur D Område 1 11/23 G4

12 Opgave 10 / 20 Vandets kredsløb er vigtig for dannelse af nedbør og nyt grundvand. Det er energi fra solen, der driver vandkredsløbet. På tegningen kan du se principperne i vandets kredsløb. Du skal nu angive vandets veje fra det løber ud i havet, til det atter ender i havet. Skriv tallene ud for de korrekte ord, så de passer med figuren. De korrekte par 1 : Fortætning 2 : Nedbør 3 : Afstrømning gennem floder, åer og vandløb 4 : Grundvandsstrøm 12/23 G4

13 Opgave 11 / 20 Nedbøren i Finland kan falde som dagsregn eller som kraftige regn- eller snebyger. Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Når luft stiger til vejrs, opvarmes den med 2 o C pr. 100 meter, indtil der dannes skyer Når luften fortættes, afgives der varmeenergi Når der er dannet skyer, kan luften fortætte med at stige til vejrs, men afkøles nu kun med ½ o C pr. 100 meter Fortætning betyder, at vanddamp bliver til vanddråber 13/23 G4

14 Opgave 12 / 20 Finland har mange store og mindre søer. Mange af disse er forbundet med hinanden med et net af elve. Se på kort 5 side 7 i materialesamlingen, brug din viden, og sæt kryds ved det rigtige udsagn. Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Torneälven har sit udløb i Østersøen Saimaasøen har sit udløb i Finske Bugt Det meste af nedbøren i Finland ledes gennem floder ud i Østersøen Store mængder nedbør fra det nordlige Finland ledes gennem Nordnorge ud i Atlanterhavet Ingen floder krydser grænsen mellem Rusland og Finland 14/23 G4

15 Opgave 13 / 20 Der er stor forskel på, hvordan man i de nordiske lande fremstiller el-energi. Kun Finland og Sverige benytter atomkraft, mens en meget stor del af elektriciteten i Norge, Sverige og Finland kommer fra vandkraft. I Danmark kommer størstedelen af el-energien fra moderne kulkraftværker, samtidig med at man udnytter stadig mere vindkraft. Tal fra 2001 Danmark Norge Sverige Finland Indbyggertal (mio.) 5,3 4,5 8,9 5,2 CO 2 -udslip i alt (mio. ton) CO 2 -udslip pr. indbygger ( ton) 8,85 12,2 5,81 12,0 El-forbrug i alt ( mio.kwh) El-forbrug pr. indbygger ( Kwh) Se i tabellen, brug din viden og sæt kryds ved det rigtige svar. Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Sverige har største CO 2 -udslip pr. indbygger i forhold til de tre øvrige lande Norge har det mindste elforbrug pr. indbygger af de fire lande Vindkraft hører ikke til gruppen af vedvarende energikilder Elforbruget pr. indbygger i Finland ligger på samme niveau som i Danmark Når en større del af el-energien kommer fra vind og vandkraft, så mindskes CO 2 -udslippet 15/23 G4

16 Opgave 14 / 20 Kuldioxid i atmosfæren har betydning for klimaet. Derfor er der lavet regler for mængden af kuldioxid-udslip for de enkelte lande. Tabel 1 side 8 i materialesamlingen viser udviklingen i CO 2 -udslip for grupper og af lande og for enkelte lande i perioden 1980 til Se i tabellen. Sæt sætningerne sammen, så de danner 3 rigtige udsagn ved at skrive det korrekte nummer på sidste del af sætningen i felterne. Skriv tal i de tomme kasser Polen er det land i tabellen der har haft den største nedgang i udslip af CO 2, 3 Ilandene har haft en vækst i udslippet af CO 2 på mere end 20 %, 2 Latinamerika og Caribien har fra 1980 til 2000 haft en vækst i udslip af CO 2 på 0,4 ton pr. indbygger, 4 1 : mens USA har haft den mindste vækst i udslip af CO 2 pr. indbygger 2 : men i samme periode har væksten i udslip af CO 2 pr. indbygger kun været på 0,5 ton 3 : og udslippet er i 2000 nede på 7,8 ton pr. indbygger 4: men den samlede procentvise vækst i udslippet har været over 60 % 5: det samlede udslip er i samme periode faldet med 200 mio. ton 16/23 G4

17 Opgave 15 / 20 I Norge og Sverige er der gode muligheder for at udnytte de mange elve til vandkraft, mens især Danmark og Norge har store forekomster af olie i havet. Anvend din viden om energiproduktion, og sæt kryds ved det rigtige udsagn. Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Energi fremstillet ved hjælp af vindkraft, giver et større CO 2 -udslip end energi, fremstillet ved hjælp af naturgas Det har ingen indflydelse på Sveriges energiproduktion fra vandkraft, hvis der falder meget nedbør i Østersøen Energiproduktion ved hjælp af vedvarende energikilder giver ingen ændringer i naturen og er derfor meget miljøvenlig Danmark henter den største del af sin energiproduktion fra vindkraft De største olieforekomster i Norden findes i Finland 17/23 G4

18 Opgave 16 / 20 I oversigten nedenfor er angivet en række af verdens lande. Sæt kryds ud for den verdensdel, som landet tilhører. Der er 10 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Afrika Asien Europa Sydamerika Venezuela Sverige Filippinerne Tyskland Argentina Marokko Vietnam Thailand Zimbabwe Angola 18/23 G4

19 Opgave 17 / 20 En vigtig faktor for et lands økonomiske udvikling er en god infrastruktur, som betyder transport og kommunikationslinjer. Hvad betyder det, at et land har god og veludviklet infrastruktur? Tag stilling til hvert udsagn. Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert At landet har mange færgeruter At landet har tæt s-togsnet At landet har udbygget mobilnet At landet har store skovarealer At landet har mange kanaler At landet har høje bjerge 19/23 G4

20 Opgave 1 / 20 Opgave 18 / 20 Anvend din viden om forhold, der har indflydelse på faldende dødsrate i et lands befolkning. Hvad er nødvendigt, hvis man i et land ønsker, at befolkningens dødsrate falder? Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Sund ernæring Mange biler pr indbyggere Få sygehuspladser pr indbyggere Rent drikkevand Mange læger pr indbyggere 20/23 G4

21 Opgave 19 / 20 Modellens øverste (blå) kurve viser fødselsraten, som den udvikler sig i et land gennem mange år. Modellens nederste (grønne) kurve viser dødsraten, som den udvikler sig i et land gennem mange år. Vælg de ord, der passer med punkterne på figuren, og skriv dem ind i de tomme kasser Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Lille befolkningsvækst Stor befolkningstilvækst Lav dødsrate Lav fødselsrate Voksende dødsrate 21/23 G4

22 Opgave 20 / 20 Modellens øverste (blå) kurve viser fødselsraten, som den udvikler sig i et land gennem mange år. Modellens nederste (grønne) kurve viser dødsraten, som den udvikler sig i et land gennem mange år. Tag stilling til, hvilke af nedenstående udsagn der passer på faserne i modellen. Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rigtigt Forkert Fase 2: Høj fødselsrate og faldende dødsrate giver faldende befolkningstilvækst Fase 5: Lav fødselsrate og lav dødsrate giver lille befolkningstilvækst Fase 3: Faldende fødselsrate og faldende dødsrate giver stor befolkningstilvækst Fase 1: Høj fødselsrate og høj dødsrate giver stor befolkningstilvækst 22/23 G4

23 Pointoversigt Opgavens nummer Point i alt Items Point ved antal rigtige Opgave Opgave ,5 5 Opgave Opgave Opgave ,7 3,3 5 Opgave Opgave Opgave ,8 1,7 2,5 3,3 4,2 5 Opgave ,3 2,5 3,8 5 Opgave ,3 2,5 3,8 5 Opgave ,5 5 Opgave Opgave Opgave ,7 3,3 5 Opgave Opgave ,3 1 1,7 2,3 3 3,7 4,3 5 Opgave ,7 3,3 5 Opgave Opgave ,3 2,5 3,8 5 Opgave ,5 5 I alt 84 23/23 G4

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 G3 Indledning På rejse fra Uganda til New Zealand Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Uganda i Afrika. Den fortsætter til Island

Læs mere

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste 1/27 Geo Kilder Opgave:1: Opgave 2: Opgave 3: Opgave 4: Opgave 5: Opgave 6: Opgave 7: Opgave 8: Opgave 14: Opgave 15: Opgave 17: Opgave 19: Opgave

Læs mere

GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Den blå planet 6 Vand betingelsen for liv 8 Vand på Jorden 14 Vand som landskabsformer 20 Vand og levevilkår 27 Cafe Geos: Salt i

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

VEJR OG UVEJR. Af Peter Bering

VEJR OG UVEJR. Af Peter Bering ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå VEJR OG UVEJR Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Vejr og uvejr. Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 G1 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G1 Indledning Fattige og rige lande På globalt plan er der i dag mere kontakt

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G4

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G4 Folkeskolens afgangsprøve December 2012 G4 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G4 Indledning Transport Du skal nu arbejde med transport på mange forskellige

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 G3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G3 Indledning Transport Du skal nu arbejde med transport på mange forskellige

Læs mere

Vand. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: VAN D 8. Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål:

Vand. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: VAN D 8. Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål: VAN D 8 Vand Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål: Trin 1: give eksempler på resurser, der indgår i dagligdagen, herunder vand, fødevarer,

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2009 - facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 G3 Indledning Århus Århus er den største by i Jylland. Byen har 228.000

Læs mere

Lærervejledning og elevøvelser

Lærervejledning og elevøvelser Lærervejledning og elevøvelser Lærervejledning - Geografiske Brændpunkter Om Geografiske Brændpunkter Serien Geografiske brændpunkter er velegnet til undervisning i grundskolens ældste klasser især i

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 G2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G2 Indledning Sukkerrør transporteres fra mark til sukkerfabrik, Fiji. Kaare

Læs mere

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster Indhold Velkommen til Klimakaravanen 1. Seks grader en verden til forskel............... 4 2. Verdens vejr og klima......................... 8 3. Klimaforandringer fra kridttid til fremtid......... 10

Læs mere

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Geotoper 2 Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Lene Poulsen Jensen, Per Nordby Jensen, Nils Hansen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 Undersøg: Vand, Affald, Natur, Økologisk produktion, Friluftsliv 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Ditte Marie Pagaard, Eigil Larsen, Bettina Brandt,

Læs mere

Indhold. Arktisk forurening: Tilstandsrapport om det arktiske miljø

Indhold. Arktisk forurening: Tilstandsrapport om det arktiske miljø Issittumi Avatangiisit pillugit Nalunaarutip killiffia Arktisk forurening: Tilstandsrapport om det arktiske miljø Indhold Indledning Arktis Forureningens fysiske transportveje Polarområdets økologi Befolkninger

Læs mere

GEOS GRUNDBOG A NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG A NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG A NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Kort og godt 6 Korttyper 8 Fra globus til kort 11 Jordens inddeling 15 Cafe Geos: GPS 20 KAPITEL 2 Den levende jord 24 Jordskælv

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard

Bæredygtig udvikling. Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard Bæredygtig udvikling af Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard 1 Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Forord BÆREDYGTIG UDVIKLING Agenda 21 Indikatorer FODSPOR Det økologiske fodspor Dit eget

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

Klimaudviklingen gennem Pleistocæn

Klimaudviklingen gennem Pleistocæn 1 Klimaudviklingen gennem Pleistocæn Indhold: Generelle betragtninger for hele periode 1 Nye udvikling (fra 800.000 år før nu) 4 Opdeling (Cromer, Elster, Saale, Weichel) 5 Klimaet i den isfrie del af

Læs mere

U-Turn Uganda i Hedeland

U-Turn Uganda i Hedeland U-Turn Uganda i Hedeland Tid/Sted: 2 timer inkl. opstart og afslutning. Spejdergrunden og området rundt om pladsen på ydersiden. Deltagere: Væbnere, Seniorvæbnere og Seniorer. Opdeles i klassehold (4 hold

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Udviklingslande. http://www.saadan-bor-jeg.dk/default.asp?id=1370. 3. studieprodukt i natur/ teknik på UC Syd Haderslev.

Udviklingslande. http://www.saadan-bor-jeg.dk/default.asp?id=1370. 3. studieprodukt i natur/ teknik på UC Syd Haderslev. Udviklingslande http://www.saadan-bor-jeg.dk/default.asp?id=1370 3. studieprodukt i natur/ teknik på UC Syd Haderslev. Sonja Prühs (lh200593), Lennart Handler (lh200529), Stefan Winter (lh200630) Afleveret

Læs mere

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DU STORE VERDEN Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Du store verden Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

GLOBUS A. Af Troels Gollander

GLOBUS A. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå GLOBUS A Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Globus A Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere