Livet på Nakskov Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet på Nakskov Gymnasium"

Transkript

1 Livet på Nakskov Gymnasium 3. årgang nr december 1999

2 Nakskov Gymnasium Søvej Nakskov Tlf Fax Internet: Dette er ikke Chili Vi gør os nu ellers umage med at lave et godt layout. Men det kan knibe med at skaffe billeder nok - og når vi endelig har nogle billeder, så kan man ved selvsyn konstatere, at kvaliteten i det færdige blad ikke bliver alt for god! Vi har altså heller ikke de ubegrænsede ressourcer, som et blad som Chili råder over. Vi har ingen annoncer (andet end for vores egne arrangementer), mens en enkelt annonceside i Chili koster: kr. Man kan evt. selv prøve at tælle annoncer i Chili og så gange op! Men indenfor de begrænsede økonomiske rammer vi har, vil vi gerne gøre det så godt som muligt. Derfor har vi i redaktionen besluttet at prøve noget nyt: I stedet for at stå og trykke bladet på skolens maskineri, vil vi få bladet trykt ude i byen. Forhåbentlig bliver trykkvaliteten bedre af det - men der er en væsentlig omkostning ved det - udover en lidt højere pris - nemlig at afstanden mellem deadline og udgivelsestidspunkt bliver lidt større. Deadline for næste nummer er 23. februar Indlæg kan afleveres til et af nedenstående redaktionsmedlemmer. Livet på Nakskov Gymnasium udkommer 4 gange i løbet af skoleåret: nr. 1 den 15. september, nr. 2 den 15. december, nr. 3 den 15. marts og nr. 4 den 15. juni. Deadline er altid 3 uger før udsendelsestidspunkt, d.v.s. 23. august, 23. november, 23. februar og 23. maj. Layout, billed- og satsfremstilling samt trykning: redaktionen og Nakskov Gymnasium. Oplag: 700 eksemplarer. Redaktionen omfatter tre lærere og tre elever/kursister på Nakskov Gymnasium. For øjeblikket Lars Boye Petersen, Torben Hermansen og Finn Madsen (ansvarshavende redaktør), Charlotte Nilsson, Rikke Pedersen og Ann-Sofi Olsen. Vi vil meget nødigt skyde udgivelsestidspunktet - for så udkommer sidste nummer midt i sommerferien. Derfor må vi fra og med næste nummer ændre deadline, selv om det er frygtelig upædagogisk. Deadline for næste nummer af bladet, er derfor den 23. Februar 2000: Den 23. februar! Skoleårets sidste nummer får deadline den 23. maj - og hvis alt går vel, vil det fortsætte på den måde i årevis! Vi gentager lige for en sikkerheds skyld: De festlige billeder, sprudlende reportager, skarpe debatindlæg skal altså være redaktionen i hænde senest onsdag den 23. februar. Fra skolens kalender December tirsdag d. 21. torsdag d. 23. Januar mandag d. 3. tirsdag d. 18. fredag d. 28. Julekoncert kl. 20 i Skt. Nicolai kirke. Juleafslutning. Første skoledag efter juleferien. Orienteringsmøde om fagvalg for elever og forældre. Det Store Skolebal. Februar tirsdag d. 1. Orienteringsmøde for kommende elever. mandag d. 14. til fredag d. 18. februar: Vinterferie. I øvrigt henvises til skolens Internetkalender på adressen: 2

3 Kære elever og forældre! Årets sidste måned er for mange en travl tid. Forberedelserne til den større skriftlige opgave, som alle skolens afgangselever skriver i ugen før jul, har allerede stået på længe. Eleverne og deres faglærere planlægger forsøg, ud-af-huset aktiviteter og skaffer sig litteratur i god tid før udleveringen af opgavetitlerne den 15. december. Så går det løs, og først efter afleveringen af eksamensopgaverne den 22. december får afgangseleverne tid til at hjælpe til med juleforberedelserne. I anledning af årtusindskiftet er der kræset ekstra for dette års julekoncerter, som efter alt at dømme bliver store oplevelser. Alle forældre og skolens venner inviteres hermed til julekoncert tirsdag den 21. december, kl , i Skt. Nikolai kirke. Både gymnasiekoret og voksenkoret medvirker. Jeg håber, at rigtig mange har mulighed for at deltage. For skolens elever er der traditionen tro julekoncert og juleafslutning torsdag den 23. december kl , i Skt. Nikolai kirke. Fredag den 28. januar har skolen den glæde at kunne indbyde til det store skolebal. Til denne traditionsrige fest glæder vi os til at se skolens tidligere og nuværende elever, forældre og skolens venner. Som det fremgår af den mere detaljerede præsentation af festen andetsteds i bladet, vil der være musik for enhver smag, og vi håber ligesom sidste år at komme op på mere end deltagere. For fjerde gang inden for en kort årrække har nogle af skolens energiske lærere skrevet tekster og komponeret musik til en ny musical. De mange involverede elever og lærere er allerede godt i gang med at få realiseret manuskript og partitur. Det er meget udviklende for eleverne at være med til at lave musical, uanset om man deltager på, under eller bag scenen. At dømme efter de tre foregående imponerende musicals har vi andre al mulig grund til at glæde os. Sæt derfor også kryds i kalenderen den 31. marts eller den 1. april, hvor der bliver mulighed for at opleve den ny musical. Undervisningsministeriet har iværksat et såkaldt udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser. Hermed åbnes der for forskellige former for forsøg over en femårig periode, hvorefter der kan forventes ændringer af ungdomsuddannelserne. Hensigten er at kunne indfri regeringens ønske om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 50 % en videregående uddannelse. På Nakskov Gymnasium har lærerne udnyttet chancen og søgt Undervisningsministeriet om lov til at afprøve nogle spændende forsøg både i gymnasiet og på hf. På gymnasiets sproglige linje vil de kommende elever derfor kunne vælge en forsøgslinje, som vi har kaldt Net-linjen. Forsøgsklassen får undervisning i IKT, som fører frem til prøver til PC-kørekort, og naturfag erstattes med kompetencegivende matematik på C-niveau. Net-linjens elever skal desuden afprøve forsøg med brug af Internet ved en eller flere mundtlige eksamener. På den matematiske linje har vi søgt om at afvikle forsøg med en fagpakke, som eleverne kan vælge efter 1g. Via tværfagligt samarbejde mellem en række naturvidenskabelige fag og matematik i 1g og fortsat tæt samarbejde mellem de fag, der indgår i fagpakken i 2g - 3g, stræbes efter øget faglig fordybelse og sammenhæng for elever på den matematiske linje. Også skolens kommende hf ere får mulighed for at vælge at gå i en forsøgsklasse. Forsøget hedder Med mennesket i centrum og lægger op til tættere kontakt med det omgivende samfund via praktikophold og institutionsbesøg. I øvrigt vil en del af undervisningen for denne forsøgsklasse være projektorienteret. 3

4 (fortsat fra foregående side) Vi håber, at der vil være interesse for de omtalte forsøg. Naturligvis vil der fortsat være mulighed for at vælge de traditionelle gymnasie- og hf-uddannelser. I øvrigt har Undervisningsministeriet via undersøgelser af, hvordan det går elever fra de forskellige ungdomsuddannelser, endnu en gang dokumenteret, at vore afgangselever står bedst udrustet til at påbegynde en videregående uddannelse. I skolens bestyrelse arbejdes der på at kunne tilbyde spansk som højniveaufag. Det er blevet et populært fag, som mange ønsker at kunne fortsætte med som valgfag. Med hensyn til skolens økonomi er der i år 2000 udsigt til uændret økonomisk tilskud pr. elev. Da nogle af vore udgiftsposter pr. elev er stigende, bliver det ikke muligt at opfylde alle ønsker. Med udsigt til, at Nakskov Gymnasium også i det nye årtusind vil være en spændende og tidssvarende uddannelseinstitution, ønsker jeg alle elever og forældre en glædelig jul og et godt nytår. Villy Kjellberg Christensen Rektor Berlin Mandag den 1. november drog mellemniveau idrætsholdet og hftilvalg med Birgitte Hartmann af sted til Berlin for at gense de tyske elever fra Andreas Gymnasium, som havde boet hos os. Ved ankomsten til Berlin havde tyskerne arrangeret et lille måltid på deres skole, samt fremvisning af en video, der var blevet optaget under deres besøg i Danmark. Derefter blev vi indkvarteret privat hos familierne. Tyskerne havde arrangeret en masse ting til os, bl.a. badeland, bowling, skøjteløb, ishockeykamp og og diskotek. Derudover havde Birgitte sørget for, at vi fik set de ting som skal ses når man er i Berlin, såsom Fjernsynstårnet, Det olympiske Stadion, Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie og Alexanderplatz. Der var ikke mulighed for at dyrke så meget idræt på grund af deres ringe faciliteter. Alligevel fik de sammensat en hel dag med idræt, hvor vi spillede basketball, volleyball, håndbold og fodbold med og mod de tyske elever. Desuden fik vi indblik i fægtekunsten, som synes at være den tyske lærers favoritsport. Alt i alt havde vi en god tur, som gjorde os en oplevelse rigere! Jeanette Palka, 3y Line Kristensen, 3x Nu har jeg haft mobilen tændt lige siden I kom, og der har overhovedet ikke været nogen problemer eller spørgsmål! - Ja, det var hvad Andreas (den tyske lærer) sagde til mig den sidste aften inden vi skulle køre hjemad. Og det er rigtigt, 10 velopdragne unge mennesker, der bare opførte sig eksemplarisk. Tog det med ro når udsigten fra det berømte fjernsynstårn forsvandt i tåge og regn, tog den med ro når de så video af spydkast, folkedans, spydkast og folkedans (i en hel time!), kørte med S-Bahn, U-Bahn, bus og sporvogn (de havde hver fået et kort, der gjaldt for hele ugen til ALLE transportmidlerne) og vandrede troligt af sted på de berlinske gader. Også Jeanette selv om hun var på krykker, da hun havde været ude for en sportsskade aftenen inden vi tog af sted. Den eneste gang der var lidt optræk til panik, var da vi skulle hjem fredag nat/ lørdag morgen kl efter den store ishockeykamp (østberlinfans for FULD udblæsning!) Vi skulle mødes en lille time før og der var to (!), der ikke var helt så præcise, men selv de nåede det, og til sidst faldt alle sødeligt i søvn på færgegulvet. Tak for turen Heidi, Anja, Louise, Jeanette, Line, Peter, Kim, Carsten, Esben og Jesper! Birgitte Hartmann 4

5 Comenius-projektet i England Fra tirsdag 5. til lørdag 9. oktober 1999 var 5 lærere og 4 elever fra Nakskov Gymnasium til Keighley, Yorkshire i England. Dette var det afsluttende af en række udvekslingsprojekter med deltagere fra Tjekkiet, Luxembourg, England og Danmark. Eleverne fra de forskellige lande var delt op i 2 grupper: historie og kunst. Vi fra Nakskov illustrerede fortid, nutid og fremtid inden for industriområdet vha. kunst og plancher. Vi koncentrerede os bl.a. om værftet, sukkerfabrikken og Vestas. Derudover fortalte vi lidt om Nakskovs historie og demografi samt om nogle af de gamle historiske bygninger. Dette projekt arbejdede vi på i skoletiden. Vi fik dog også et lille indblik i en engelsk skoleelevs hverdag med alt hvad det indebærer: skoleuniformer, usund kantinemad til billige penge og morgensang. Vi elever var privat inkvarteret hos nogle elever fra skolen (mens lærerne boede på hotel) og fik således oplevet det engelske familieliv og spisevaner (fish n chips, baked beans og æg og bacon m.m.) Vær i øvrigt opmærksom på, når du tager til England, at når de spørger: Would you like some tea?, så spørger de i virkeligheden om du vil have en hel masse mad! Efter skoletid var vi på diverse udflugter i området sammen med lærerne. Om aftenen drog vi dog ud på egen hånd, hvor vi lærte byens pubs og de mangfoldige ølmærker at kende. Alt i alt en rigtig god tur med en masse gode indtryk og nye bekendtskaber! De farende svendinder Anne 2b, Camilla 2y og Christina 2b Morgensamling!? 3b går for tiden rundt med røde ører - eller burde i hvert fald gøre det. Det lykkedes klassen endnu en gang ikke at få lavet en morgenunderholdning. samlingen. Det er dum og grov chikane mod de mennesker, der faktisk havde forberedt sig på at lave et indslag (ja, det var jo altså ikke 3b). Puuuuuu! Men endnu værre er det, at nogle usædvanligt hjernedøde individer havde gået rundt og skrevet aflyst hen over opslagene om morgen- I øvrigt pusler morgensamlingsudvalget med planer om at lave hyppigere - og måske bedre? - morgensamlinger. Det nye årtusind vil vise, hvad det bliver til. Men det bliver let at gøre det bedre end 3b. Lars Boye Petersen 5

6 Elevrådets arbejde i 1999 Efter en god opstart har vi for alvor fået gang i elevrådsarbejdet. Vi vil igen i år fortsætte med Allan Krawiec som næstformand og Peter Larsen som formand. Derudover har vi for nylig inddraget to nye hoveder i ledelsen, nemlig Niels Rune 1a, der resten af skoleåret vil være i praktik som formand samt Mikkel 2a, der vil øve sig i at blive næstformand. Disse vil blive formænd fra august Man skal derudover også forvente andre forandringer, når vi skriver 2000/ Vores to interesseorganisationer, DGS og GLO, har besluttet at blive slået sammen i én stor, stærk organisation. En beslutning, som helt klart vil gavne gymnasieelevernes position i en eventuel fremtidig konflikt. Vi har også hørt meldinger om nye justeringer i bekendtgørelsen, som skal gavne elevdemokratiet fremover. For at ridse begivenhederne op, kan vi fortælle at Foreningen Café NUC, der jo som bekendt vil oprette en elevcafé på centeret til brug ved afholdelse af fredagscafé for alle skoler, er i fuld sving. I løbet af december måned vil de sidste småting forhåbentlig falde på plads, hvilket vil betyde en åbning af en ny og rigtig flot café først i år For os har det været en mærkesag at udnytte de muligheder, vi har på Nakskov Uddannelsescenter i kraft af over unge mennesker med hver deres baggrund samlet på ét sted. Helt konkret vil cafeen, som vil blive nyindrettet i elevkælderen for ca kr., være åbent for alle hver dag, og om fredagen vil der også være betjening. Cafeen vil fremover være en af de muligheder, som uddannelsescenteret kan tilbyde unge. - Vi håber, at elever såvel som lærere vil tage godt imod initiativet og bakke op. Al snak om strejke og demonstration er foreløbigt lagt på hylden. Vi har konsekvent meldt os ud af kampagnen Nu er det nok!, som også har fået tilnavnet Vi får for lidt i SU-kampagnen. Vores holdning, som i øvrigt har været klart meldt ud hele sidst år, er at man ikke skal strejke bare for at brokke sig. Hvis vi - og dermed vores interesseorganisation DGS - kommer i konflikt med ministeriet p.g.a. nye beslutninger på vores vegne, kan vi også bakke sagen op. Vi har to målsætninger, som begge skal være opfyldt for at vi vil gå ind i en demonstration, nemlig (a) det skal være en sag vi kan støtte op om er urimelig over for os som studerende, og (b) vi skal kunne opnå medieomtale/råbe politikerne op som følge af strejken. Så længe vi ikke kan gøre dette, får vi ingenting ud af at gå glip af dyrebar undervisning. Og det er jo trods alt det, vi er kommet for. Trivial Pursuit turneringenvil løbe af stablen engang i foråret - vær opmærksom på tilmelding, og begynd allerede at træne nu. Nakskov Gymnasium har en stolt tradition for at stille med rigtig dygtige hold til finalen. Igen i år regner vi med at arrangere en fælles fest for skolerne LOHA, Teknisk Skole og os. Den vil sandsynligvis blive afholdt i foråret. Mere information herom følger. Vi kan i den anledning fortælle, at vi sideløbende med arrangering af festen vil oprette et fælleselevråd, der skal fungere fremover. Her skal elevrådsformændene fra alle skoler på centeret være repræsenteret. Dette skal medvirke til en bedre kommunikation mellem skolerne samt give os flere kort på hånden, når vi skal skabe nye projekter. I den forbindelse er det mærkesager som f.eks. kantineforbedringer, der kunne tages op. Hvis du har nogen sager som du ønsker at vi skal tage os af, eller har du f.eks. spørgsmål omkring regler i bekendtgørelsen, kan du altid spørge elevrådsmedlemmerne, som vil sørge for at vores interesseorganisation bliver kontaktet. Skulle du være interesseret i at høre mere om vores arbejde, eller engagere dig i elevrådsarbejde, er du meget velkommen til at møde op til vores møder - vi mangler især 1- og 2-g ere. Husk, at tager du ikke standpunkt - så vil andre gøre det for dig! Elevrådsformand Peter Larsen 6

7 Festerne er en del af uddannelsen I efterårets løb har der været to større festarrangementer. Det har været gode arrangementer, som i alt væsentligt har fået ros af deltagerne. Omvendt har der været meget, meget lidt kritik af festerne - bagefter. Men det bekymrer mig lidt, at der er nogle grupper af elever - lidt for store grupper efter min mening - der ikke deltager. Nu skal det ikke være nogen pligt at deltage i fester - man kan ikke med tvang få folk til at more sig. Og uanset i hvor god tid en fest er annonceret, vil der altid være nogen, der er forhindret. Det bekymrende er, når folk tydeligvis prioriterer festen væk - eller undlader at købe billet til hele arrangementet og i stedet kommer luskende senere på aftenen. Og hvorfor er det så bekymrende? Det er det, fordi festerne og skolens andre fælles arrangementer faktisk er vigtige: Der bliver for det første lagt et stort arbejde i dem fra arrangørernes side. Og det er eksempelvis lidt surt, når 3-g erne laver en knaldflot revy specielt til glæde for 1.- klasserne og 1.-klasserne så kun møder meget sparsomt op. Men for det andet er festerne af flere grunde en vigtig del af undervisningen. For det første skulle en skole gerne på en eller anden måde være et fællesskab, hvor vi alle føler ansvar for helheden, forholder os til den, diskuterer den. Men hvis det eneste, vi kan være fælles om, er brok over kantinepriserne, så er der intet fællesskab. Fællesskab opstår især af positive fælles oplevelser. Derfor er festerne et vigtigt led i den almindelige opdragelse til at være borger i et demokratiske samfund (for nu at tage munden godt fuld). For det andet bruger vi i høj grad festerne til at arbejde med at have det sjovt med hinanden på mere kreative måder end bare at bedøve hjernen hurtigst muligt. Vi klæder os ud, spiser sammen, optræder for hinanden, synger sammen osv. Kort sagt: skolens fester er også en vigtig del af det at lære at kunne omgås hinanden... Det er vigtigt at få understreget, at dette indlæg handler om skolens officielle fester og fælles-arrangementer. Der laves masser af andre fester - af gymnasieforeningen, af enkelt-klasser osv. Men det er en helt anden snak. Disse fester kan være vigtige nok - men de indgår altså ikke på samme måde i skolens kultur. Med dette indlæg vil jeg altså gerne opfordre til, at elever og forældre bakker op om skolens arrangementer, møder op, deltager. Og for eksempel kunne forældrene hjælpe os til at slippe for at høre på, at 70 kr. til en fest med revy, spisning og dans er for meget. Der er faktisk en del arrangementer på bedding i den resterende del af skoleåret: 21. december kl i Nikolaj Kirke: Julekoncert (23. december kl i Nikolaj kirke: Juleafslutning) 28. januar: Det store skolebal 31. marts-1. april: Musical 28. april: Forårskoncert Reserver plads i kalenderen - mød op - fordi det er vigtigt - og sjovt - at deltage. Lars Boye Petersen 7

8 Julekoncert I anledning af julen 1999 opfører Nakskov Gymnasiekor Mozarts Requiem i Skt. Nikolai kirke tirsdag den 21. december kl Sammen med Gymnasiekoret medvirker solisterne Helle Hinz (sopran), Anette Simonsen (alt), Helge Rønning (tenor) og Uffe Henriksen (bas). Alle fire solister er professionelle sangere tilknyttet Den Jyske Opera, Danmarks Radios Kammerkor og Det Kongelige Teater. Til at akkompagnere det 55 mand store kor og de fire solister sidder Jakob Westh ved flygelet. Dirigent er som sædvanlig korets leder Jimmy Pedersen. Koncerten indledes med Nakskov Gymnasiums Voksenkor, der synger forskellige julesange arrangeret af Tore W. Aas, akkompagneret på klaver af gammel elev Rene Jensen. Der arbejdes virkelig på højtryk for at lave en storslået koncert, ja faktisk er der hele to koncerter i én, så man med manér kan sige farvel til det gamle- og velkommen til et nyt årtusind. Der er virkelig lagt op til at publikum skal få en uforglemmelig aften til en billetpris á 50 kr. Billetter kan købes på Nakskov Gymnasium i administrationen og Musikcentret. W. A. Mozart Wolfgang Amadeus Mozart blev født i Salzburg Han var østrigsk komponist B og kendt for at være et af de største naturtalenter i musikhistorien. Mozarts fader, Leopold Mozart, tog allerede som børn Mozart og hans søster med rundt i Europa på koncertrejser. Her opvakte de stor opsigt og begejstring. Da Mozart var 12 år, komponerede han sin første opera, som blev en ud af mange genrer, han beskæftigede sig med foruden symfonier, strygekvartetter, klaverkoncerter, violinsonater, klaversonater og kirkemusik. Mozarts enorme produktion af musik tæller i alt 626 numre hvor det sidste Köchel nr. 626 er Mozarts Requiem (dødsmesse). Mozart døde i en ung alder: 35 år gammel, den 5. december Han var i sit ellers korte liv ofte syg, og i konstant pengenød dels på grund af et alt for stort privatforbrug, men også på grund af hans kones mange kurophold. Dødsmessen var, som allerede nævnt Mozarts, sidste værk. Det var musik han var blevet bedt om at skrive af en mystisk mand, der ønskede at være anonym. Han ville betale gode penge, hvis Mozart ville undlade at fortælle, at han var ophavsmand. Da Mozart nu var ret svag og frygtede døden meget, var han overbevist om, at han skrev denne dødsmesse til sig selv. Dag og nat arbejdede han hårdt på stykket, fordi han var bange for at skulle dø, inden hans dødsmesse var fuldendt. Den ukendte mand kom også ofte og mindede Mozart om deres aftale. Mozart mærkede efterhånden at kræfterne ebbede ud, og at han ikke ville kunne nå at skrive sin dødsmesse færdig. Derfor bad han sin gode ven og elev Franz Süssmayr om efter nøje instrukser at færdiggøre værket. Resultatet af Süssmayrs arbejde hørte Mozarts dagen før sin død sunget ved sin seng af nogle af hans nære musikalske venner. Mozart brød grædende sammen. Efter Mozarts død fandt man ud af, at den mand, der havde bestilt dødsmessen, var en greve Franc Georg Walsegg Stuppach. Han havde mistet sin hustru og ønskede at opføre en dødsmesse for hendes sjæl, og han ville selv fremstå som ophavsmanden. Rikke Pedersen, 1a 8

9 Mexikansk visdom Den amerikanske investeringsrådgiver sad på molen ved en lille mexikansk fiskerby, da en lille båd med kun én fisker sejlede ind i havnen. I båden lå adskillige fine store gule tunfisk. Amerikaneren lykønskede mexikaneren med kvaliteten af hans fisk og spurgte ham, hvor længe han havde været om at fange dem. Mexikaneren svarede: Kun et lille stykke tid! Amerikaneren spurgte, hvorfor han så ikke blev på havet lidt længere og fangede flere fisk? Mexikaneren sagde, at han havde fanget nok til at mætte sin familie. Amerikaneren spurgte: - men hvad stiller du så op med resten af din tid? Den mexikanske fisker sagde: Jeg sover længe om morgenen, fisker lidt, leger med mine børn, holder siesta med min kone Maria, slår et smut ned i byen hver aften og nyder en slurk vin og spiller guitar med mine amigos. Jeg har et rigt og travlt liv. Amerikaneren sagde med lidt hån i stemmen: Jeg er uddannet på Havard og kan give dit et par gode råd. Du burde bruge noget mere tid på at fiske og med tiden købe en større båd. Og efterhånden som det går fremad for dig p.g.a. den større båd, kan du købe flere både... efterhånden kan du blive ejer af en hel flåde af fiskerbåde. Og i stedet for at sælge din fangst til en mellemmand, kan du sælge direkte til fiskekonservesfabrikken... og måske åbne din egen fabrik. Du kommer til at kontrollere produktet, forarbejdningen og distributionen. Du bliver nødt til at forlade denne lille flække og flytte til Mexico City, videre til Los Angeles og så til New York, hvor du vil drive din ekspanderende virksomhed videre. Mexikaneren spurgte: Men hvor lang tid vil alt dette tage? - til hvilket amerikaneren svarede: år. Men hvad så? Amerikaneren grinede og sagde, at nu kom han til det bedste: Når tiden så er inde til det, sætter du din virksomhed til salg og bliver meget rig. Du kommer til at tjene millioner! Millioner. - og hvad så bagefter? Amerikaneren svarede: Så kan du trække dig tilbage. Flytte til en lille fiskerby, hvor du kan sove længe om morgenen, fiske lidt, lege med dine børn, holde siesta med din kone, slå et smut ned i byen om aftenen, nyde en slurk vin og spille guitar med dine amigos. - af Allan Erickson (Kilde: etcetera, Newsletter of The Centre of Effective Therapy, Melbourne, Aug. 1999) Charlotte Nilsson, 3y Invitation til Lancier I lighed med sidste år indbyder vi kolleger og forældre til træning af Lancier inden det store skolebal. Det foregår onsdag d. 12. januar og torsdag d. 19. januar, begge gange kl Mødestedet er ved afsnit 4/kantinen. Man er meget velkommen til at deltage begge gange, eller kun den ene gang, som man har tid, lyst eller behov for. Vi vil meget gerne have en tilbagemelding fra interesserede deltagere. Giv besked til enten Marlene Lyngstorp eller Birgitte Holme Hartmann senest den 10. Januar Vi glæder os til et par hyggelige timer med gamle og nye deltagere! Marlene Lyngstorp og Birgitte Holme Hartmann Jeg/vi tilmelder os til lancier med...person(er) Den 12/1:...og/eller den 20/1... Navn... 9

10 Nyt fra studievejledningen Indslusningssamtaler Hovedindtrykket fra efterårets indslusningssamtaler med vore nye elever er af entydig positiv karakter: de udtrykker en bred tilfredshed med at gå på gymnasiet og en realistisk konstatering af, at skolen byder på faglige udfordringer, ligesom der også er sociale udfordringer at forholde sig til: En god klasse kommer ikke af sig selv. Alle nye elever/studerende er opmærksomme på, at alle i klassen konstruktivt må arbejde sig frem mod det fælles mål, et positivt og givtigt klassemiljø. STORM-mødet den 5. november 2HF erne og 3g erne har været involveret i STORM-mødet den 5. november. Der var ved det efterfølgende evalueringsmøde stor tilfredshed med mødet: det er en rigtig god oplevelse for afgangselever at møde en ung studerende i kød og blod og fra ham/hende at høre om, hvordan dagligdagen på en uddannelse former sig. Desuden vil vi gerne her fra studievejledningen videregive vejledernes roser til jer: deres hovedindtryk var, at I var interesserede og velforberedte tilhørere, som stillede mange relevante spørgsmål om de uddannelser, som I havde udset jer! Alle 2HF ere og 3g ere skulle nu være travlt optaget af december måneds eksamen: den større skriftlige opgave! Opgavens titel modtager I onsdag den 15. december fra kl til (ifølge den udleverede plan) - og derefter går skriveredskaberne i højeste gear indtil onsdag den 22. december, hvor de afleverer resultatet af ugens skrivearbejde. På den anden side år Efter juleferien går vi i gang med forårssemestrets studievejledningsopgaver: 1g erne og 1HF erne skal i klassens time have orientering om valgfag i ugerne 2, 3 og 4, og skolen indbyder tirsdag den 18. januar elever og forældre til et orienteringsmøde om fagvalgsmulighederne. 2g erne genopfrisker deres fagvalgsønsker. Husk at I skal have eventuelle ændringer på plads senest tirsdag den 22. februar. Sidste frist for indlevering af HF-tilvalgsønsker er sat til tirsdag den 22. februar, og samme frist gælder for fagvalgene for 2g og 3g. I afgangsklassernes sidste semester på Nakskov Gymnasium sætter vi fortsat fokus på uddannelses- og erhvervsvalget. Vi arrangerer fx et jobsøgningskursus, hvor en repræsentant fra det lokale erhvervsliv fortæller jer om, hvorledes I kan skrive den gode, dvs. virkningsfulde jobansøgning. Desuden aftaler vi med alle i afgangsklasserne en udslusningsaftale, hvor vi bl.a. drøfter de fremtidsplaner, som hver enkelt har gjort/gør sig. I lighed med tidligere år har vi planer om at tilbyde en møderække i eksamenstræning i marts måned. Vi vil meget gerne høre nærmere om jeres interesse for, at vi igen i år sætter en sådan studiekreds i gang. Husk at vi træffes på følgende tidspunkter: Gitte Leth: mandag og fredag i 5. lektion samt efter aftale. Steffen Hummelmose: tirsdag og torsdag i 5. lektion samt efter aftale. Bodil Bjerre Danielsen: onsdag og fredag i 5. lektion samt efter aftale. - Og I kan, som sædvanlig, altid maile en besked til os via studievejledningens hjemmeside. De bedste hilsener SH, GL og BD 10

11 Efter festen... Som de fleste sikkert ved, så er årets Kyllingefest/Eventyrfest vel overstået; eventyret er slut. Kvantitativt blev eventyret ikke så stort. Hvor vi plejer at kunne fylde begge dele af kantinen op, var kun ikke-ryger-delen fyldt op i år. Af en eller anden mystisk grund valgte især mange 1.g ere at blive væk, hvilket er ret ærgerligt, når nu Kyllingefesten hovedsageligt holdes for 1.g erne. Men de mennesker som trods alt mødte op, var alle med til at gøre det til en kvalitativt rigtig god fest. Rigtig mange havde klædt sig forbløffende eventyrligt og opfindsomt ud, og på grund af dette gjorde det vist ikke så meget, at den traditionelle klippe-klistrekage -time for 1 og 2g erne, hvor pasende pynt produceres, blev afskaffet i år. Årets revy gav i den grad også sit til, at humøret hos de eventyrlige gæster steg i graderne. Det skal vare længe inden vi glemmer Henning Johansen, Per Jepsen, Steen Eiberg, BSB o.s.v. udsat for årets revyhold! Og lige her til sidst ovenpå en eventyrligt vellykket fest... også thumbs up til de lærere, der valgte at lege med og klæde sig ud til Eventyrfest 1999! Charlotte Nilsson, 3y Operation Dagsværk 1999 Operation Dagsværk faldt i år på den første onsdag i november, men der var dog dagsværksaktiviteter lang tid i forvejen. Første projekt var gøre folk opmærksomme på, at der overhovedet var OD i år, hvilket blev gjort v.h.a. en morgensamling. De sidste to uger op til selve dagen (3. november) blev der solgt merchandise fra et bord i kantinen. Det gik ret godt, da alle varerne var udsolgt efter en uge. Den 29. oktober blev elevkælderen fyldt med mennesker, da Nakskov Gymnasiums mest talentfulde elever skulle optræde? Det bød på alt lige fra bolschespytning til en lollandsk udgave af Æblemand. Vinderne blev dog uden tvivl Peter og Allan, der med deres tomands- show satte hele kælderen i kog, hvilket resulterede i, at bodyguards måtte beskytte dem fra fanatiske fans. Yderligere var en masse købeglade personer dukket op, da der var auktion på de mærkeligste varer. Men alligevel blev der dog budt højt på mange af varerne, og det glædede OD-gruppen, der så overskuddet vokse. På Nakskov Gymnasium var datoen 3. november ikke kun datoen for selve Operation Dagsværk, men det var også datoen for Pædagogisk Dag, hvilket betød, at der ikke blev undervist den dag. Derfor kunne man måske frygte, at mange elever blev hjemme for at indhente det søvnunderskud, som man får af at være en flittig studerende. Det var der nu også, men dog ikke helt så mange som sidste år. Dem, der arbejdede, fik da skrabet omkring kr. sammen, hvilket jo er ret flot. For at afslutte Operation Dagsværk på en ordentlig måde var det nødvendigt med en lille bitte fest, der blev holdt på Magasinet. Man kunne virkelig se, hvordan eleverne gik ind for at støtte OD, da stort set alle gjorde deres bedste for at tømme deres øl i en fart, så de kunne købe en ny, og dermed støtte Sorte Sambo i Sydsudan. Torsdag 4. november var der igen normal skolegang, og til lærernes store forundring virkede en del elever en smule trætte? Alt i alt var Operation Dagsværk 1999 en succes og Nakskov Gymnasiums bidrag til genopbygningen af skolesystem i Sydsudan lå på ca kr. Vi håber 1. og 2.g erne vil sørge for, at næste års Operation Dagsværk bliver en lige så stor succes. Janus Bækkelund Jagd, 3b 11

12 12

13 13

14 Ved skiftet Bladets redaktion har med mellemrum opfordret mig til at skrive indlæg til Livet på Nakskov Gymnasium. I en som regel travl hverdag, har der ikke altid været tid til at sætte sig til skrivebordet for at fælde tanker ned på papiret eller computeren, men denne gang sker det. Anledningen er, at jeg nu efter flere års virke i skolens bestyrelse - heraf de sidste fire som formand - takker af og overlader bestyrelses- arbejdet til den nyligt sammensatte bestyrelse. Det er mit indtryk, at bestyrelsen har fundet sin naturlige plads i skolens mangeartede virke. I tidligere artikler har jeg beskæftiget med den mere formelle og regelbundne del af arbejdet, hvorfor jeg ikke skal gå nærmere ind i det nu og her. Bestyrelseskompetencen er lagt fast, og det skal der ikke ændres ved. Samarbejdet og debatten i bestyrelsen fungerer godt. Alle bestyrelsesmedlemmer og tilforordnede kommer - forhåbentlig - til orde og deltager, ud fra den baggrund man er valgt på, sagligt og målrettet i debatten og det uden skelen til, hvad der tjener en selv bedst, men snarere, hvad der tjener skolen og skolens/egnens omgivelser bedst. Den form og debat håber jeg også fremover vil være kendetegnet for gymnasiebestyrelsens arbejde. På falderebet vil jeg kort omtale et nyt og meget spændende arbejde bestyrelsen nu samarbejder med skolens ledelse om Af flere årsager arbejdes der således på at få skabt et stort og forhåbentlig betydningsfuldt klassisk kunstværk for skolen. Efter henvendelse til kunstneren Kit Kjærbye er idegrundlaget lagt for et kunstværk, som kan være med til at forbinde overgangen mellem det egentlige u-center og musikhuset. Tanken er, at kunstværket kan samle de to afsnit og samtidig være en plads for såvel fordybelse som afslapning, to væsentlige elementer i ethvert menneskes liv og dagligdag. Det vil være for vidtgående her at gå i dataljer om værket - det er kunstneren i øvrigt meget bedre til end jeg - men der er nyligt via Kulturgruppe Vestlolland skabt moralsk støtte og grobund for at arbejde videre frem mod en virkeliggørelse af værket. Der arbejdes derfor videre med at få finansieret kunstværkets udførelse, det bliver ikke helt let, men i sidste ende kan kunstværket blive et aktiv ikke kun for u-centeret og gymnasiet, men også for egnen. Henri Håkansson 14

15 Hjernevrideren løsningen: Nu er det atter tid til at lade lektierne ligge lidt (ikke fordi de nødvendigvis er blevet rørt, men alligevel...), og kaste sig vildt frådende og jublende over de små hjernevrider-guldkorn, som denne redaktion vil kaste til dig, kære - og selvfølgelig uden tvivl intelligente - læser! Så kæmp dig op fra TV-stolen, væk fra computerskærmen, ind fra fodboldbanen og ud af alkohol-tågerne og lad din hjerne fornøjes ved at mærke en kildren af begyndende forståelse mundende ud i sand ekstase, når opgaverne er løst. Men før vi lader dig betræde enigmaernes højsal, ønsker vi at ytre vores skuffelse over den sparsomme indlevering af løsninger på sidste nummers præmieopgave - antallet var mere eksakt den beskedne sum af NUL! Nå, men for at flere grublere kan tage del i løjerne denne gang (f.eks. sproglige og 1g ere) har vi ændret opgavetyperne til at repræsentere mere almene former for puslerier. Vi bringer her løsningen på sidste nummers opgave, der gik ud på at vise beliggenheden af et punkt P i en trekant ABC med sidelængderne 5, 6 og 7, således at summen af afstandene fra P til hver af trekantens hjørner blev mindst mulig: Til en given trekant ABC, hvor alle vinkler er spidse, lægges to øvrige trekanter således, at de hver danner en ligesidet trekant med ABC (en side fælles). Der tegnes 2 diagonaler som vist på illustraitonen; deres skæringspunkt viser P s beliggenhed. For at forstå dette betragtes først et vilkårligt punkt P i ABC. Først konstrueres den ligesidede QAC til siden AC; APC drejes om C således, at AC bliver sammenfaldende med QC (dvs. den drejes 60 o til venstre om C). Da APC og QP C er kongruente, er QP = AP og P C= PC= P P, da P PC er ligesidet. Det ses nu, at QP +P P+PB er lig summen af længderne AP+BP+CP (den som skal være mindst mulig). Da den korteste vej mellem 2 punkter er en ret linie, vil P og P ligge på den rette linie gennem O og B (stiplet på tegningen). Foretages hele processen forfra på en anden af ABC s sider fremkommer diagonalernes skæringspunkt og dermed P. 15

16 Hjernevrideren ny opgave Lad os så få lagt låg på denne genvordige tvistighed i en rivende fart og rette det optimistiske blik mod nye og bedre problemer. Først et par indledende knæbøjninger. I denne første opgave gælder det om at finde det næste bogstav i bogstavrækkefølgen: ettff jason Og så er det tid til at spidse farveblyanterne, finde fingermalingen frem og stå klar med viskelæder og terpentin, for nu skal der farvelægges (hvilket nogle burde have øvelse i fra timerne - naturligvis udelukkende billedkunst, host, host...). Kortet skal farvelægges vha. 4 forskellige farver, således at siderne for to felter med samme farve ikke støder op til hinanden. Til slut runder vi af med et brag af et klimaks (... trommehvirvel...) - den fantastiske, velovervejede, fascinerende (... endnu mere trommehvirvel...), sublime, ypperlige, storartede (...trompeter, alpehorn...) eminente, fremragende, brillante og nøje håndplukkede (... lasershow, steppere, springende tigre...) præmieopgave (TADAAAH!). Dette nummers præmieopgave blev introduceret i tidsskriftet, Scientific American, i 1976 af matematikeren, Martin Gardner, der i en spøg hævdede, at 5 farver var nødvendige og dermed ugyldigheden af beviset for 4-farvesætningen (der havde været 124 år undervejs!). Fremgangsmåden er den samme som ovenfor: Farvelæg felterne vha. 4 forskellige farver uden at siderne på to felter med samme farve støder op til hinanden. Hvis dette virker som en uoverskuelig opgave, kan man eventuelt forsøge sig med 5 farver, men dette præmieres naturligvis ikke. Løsninger lægges i 3x s postrum, og skulle antallet af rigtige besvarelser overstige de uhørte tal 0 eller 1, vil vinderen kåres ved simpel lodtrækning. Kim og Nicolai, 3x 16

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER

GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER Årsskrift 2013 Translokation og dimission afholdes fredag den 28. juni 2013 kl. 10.00 i skolegården. Dimittendernes familie samt venner af skolen er velkomne.

Læs mere

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk 2 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Vi skal lære eleverne at skabe og forstå sceniske udtryk - af Lene Klemensen Gade og Peter Balslev 4 Alle børn skal opleve en succes, når de spiller skoleteater - af Peter

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 96 - Juni 2014 Indhold Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2014... 4 Formandens beretning... 5 Translokationstale 2013... 7 Formandens

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 97 - Juni 2015 Indhold Hvorfor dog betale kontingent? Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2015... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 61 Februar 2013 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 61. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Nyt fra Væksthusets redaktion. 4... Matematik app og spor tilbage

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 95 - Juni 2013 Indhold Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2013... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale 2012... 7 - ha tjek

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

nyhedsbrev januar 2010 FREDERICIA GYMNASIUM

nyhedsbrev januar 2010 FREDERICIA GYMNASIUM FG nyhedsbrev januar 2010 FREDERICIA GYMNASIUM - 2 - Eleverne er glade for at gå på Fredericia Gymnasium Der måles og vejes som aldrig før. Livvidde, vægt, holdninger til tv, til sundhed, til alkohol og

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

Semi. Når de små skal i praktik. Vinterdepression. Spande på hovedet og hovedet i kog. Stort tema om

Semi. Når de små skal i praktik. Vinterdepression. Spande på hovedet og hovedet i kog. Stort tema om Semi N 2. udgave Stort tema om Torsdag d. 30. oktober 2008 FODBOLD-TRIUMF: Ny sejr til Frederiksberg Seminariums fodboldhold DEBAT side 6-8 SPORT side 12 Når de små skal i praktik Det er formidlingsmæssigt

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Esplanaden SOMMERKOLONI MED BØRNENES REJSEBUREAU ÅBENT HUS I BRØNDBY STRAND SIDE 13. se midtersiderne. Beboerbladet

Esplanaden SOMMERKOLONI MED BØRNENES REJSEBUREAU ÅBENT HUS I BRØNDBY STRAND SIDE 13. se midtersiderne. Beboerbladet Esplanaden Beboerbladet September 2010 Årgang 14 nr.7 SOMMERKOLONI MED BØRNENES REJSEBUREAU SIDE 13 ÅBENT HUS I BRØNDBY STRAND se midtersiderne side 3 side 8 side 9 Esplanadens Redaktion - en frivillig

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere