Livet på Nakskov Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet på Nakskov Gymnasium"

Transkript

1 Livet på Nakskov Gymnasium 3. årgang nr december 1999

2 Nakskov Gymnasium Søvej Nakskov Tlf Fax Internet: Dette er ikke Chili Vi gør os nu ellers umage med at lave et godt layout. Men det kan knibe med at skaffe billeder nok - og når vi endelig har nogle billeder, så kan man ved selvsyn konstatere, at kvaliteten i det færdige blad ikke bliver alt for god! Vi har altså heller ikke de ubegrænsede ressourcer, som et blad som Chili råder over. Vi har ingen annoncer (andet end for vores egne arrangementer), mens en enkelt annonceside i Chili koster: kr. Man kan evt. selv prøve at tælle annoncer i Chili og så gange op! Men indenfor de begrænsede økonomiske rammer vi har, vil vi gerne gøre det så godt som muligt. Derfor har vi i redaktionen besluttet at prøve noget nyt: I stedet for at stå og trykke bladet på skolens maskineri, vil vi få bladet trykt ude i byen. Forhåbentlig bliver trykkvaliteten bedre af det - men der er en væsentlig omkostning ved det - udover en lidt højere pris - nemlig at afstanden mellem deadline og udgivelsestidspunkt bliver lidt større. Deadline for næste nummer er 23. februar Indlæg kan afleveres til et af nedenstående redaktionsmedlemmer. Livet på Nakskov Gymnasium udkommer 4 gange i løbet af skoleåret: nr. 1 den 15. september, nr. 2 den 15. december, nr. 3 den 15. marts og nr. 4 den 15. juni. Deadline er altid 3 uger før udsendelsestidspunkt, d.v.s. 23. august, 23. november, 23. februar og 23. maj. Layout, billed- og satsfremstilling samt trykning: redaktionen og Nakskov Gymnasium. Oplag: 700 eksemplarer. Redaktionen omfatter tre lærere og tre elever/kursister på Nakskov Gymnasium. For øjeblikket Lars Boye Petersen, Torben Hermansen og Finn Madsen (ansvarshavende redaktør), Charlotte Nilsson, Rikke Pedersen og Ann-Sofi Olsen. Vi vil meget nødigt skyde udgivelsestidspunktet - for så udkommer sidste nummer midt i sommerferien. Derfor må vi fra og med næste nummer ændre deadline, selv om det er frygtelig upædagogisk. Deadline for næste nummer af bladet, er derfor den 23. Februar 2000: Den 23. februar! Skoleårets sidste nummer får deadline den 23. maj - og hvis alt går vel, vil det fortsætte på den måde i årevis! Vi gentager lige for en sikkerheds skyld: De festlige billeder, sprudlende reportager, skarpe debatindlæg skal altså være redaktionen i hænde senest onsdag den 23. februar. Fra skolens kalender December tirsdag d. 21. torsdag d. 23. Januar mandag d. 3. tirsdag d. 18. fredag d. 28. Julekoncert kl. 20 i Skt. Nicolai kirke. Juleafslutning. Første skoledag efter juleferien. Orienteringsmøde om fagvalg for elever og forældre. Det Store Skolebal. Februar tirsdag d. 1. Orienteringsmøde for kommende elever. mandag d. 14. til fredag d. 18. februar: Vinterferie. I øvrigt henvises til skolens Internetkalender på adressen: 2

3 Kære elever og forældre! Årets sidste måned er for mange en travl tid. Forberedelserne til den større skriftlige opgave, som alle skolens afgangselever skriver i ugen før jul, har allerede stået på længe. Eleverne og deres faglærere planlægger forsøg, ud-af-huset aktiviteter og skaffer sig litteratur i god tid før udleveringen af opgavetitlerne den 15. december. Så går det løs, og først efter afleveringen af eksamensopgaverne den 22. december får afgangseleverne tid til at hjælpe til med juleforberedelserne. I anledning af årtusindskiftet er der kræset ekstra for dette års julekoncerter, som efter alt at dømme bliver store oplevelser. Alle forældre og skolens venner inviteres hermed til julekoncert tirsdag den 21. december, kl , i Skt. Nikolai kirke. Både gymnasiekoret og voksenkoret medvirker. Jeg håber, at rigtig mange har mulighed for at deltage. For skolens elever er der traditionen tro julekoncert og juleafslutning torsdag den 23. december kl , i Skt. Nikolai kirke. Fredag den 28. januar har skolen den glæde at kunne indbyde til det store skolebal. Til denne traditionsrige fest glæder vi os til at se skolens tidligere og nuværende elever, forældre og skolens venner. Som det fremgår af den mere detaljerede præsentation af festen andetsteds i bladet, vil der være musik for enhver smag, og vi håber ligesom sidste år at komme op på mere end deltagere. For fjerde gang inden for en kort årrække har nogle af skolens energiske lærere skrevet tekster og komponeret musik til en ny musical. De mange involverede elever og lærere er allerede godt i gang med at få realiseret manuskript og partitur. Det er meget udviklende for eleverne at være med til at lave musical, uanset om man deltager på, under eller bag scenen. At dømme efter de tre foregående imponerende musicals har vi andre al mulig grund til at glæde os. Sæt derfor også kryds i kalenderen den 31. marts eller den 1. april, hvor der bliver mulighed for at opleve den ny musical. Undervisningsministeriet har iværksat et såkaldt udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser. Hermed åbnes der for forskellige former for forsøg over en femårig periode, hvorefter der kan forventes ændringer af ungdomsuddannelserne. Hensigten er at kunne indfri regeringens ønske om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 50 % en videregående uddannelse. På Nakskov Gymnasium har lærerne udnyttet chancen og søgt Undervisningsministeriet om lov til at afprøve nogle spændende forsøg både i gymnasiet og på hf. På gymnasiets sproglige linje vil de kommende elever derfor kunne vælge en forsøgslinje, som vi har kaldt Net-linjen. Forsøgsklassen får undervisning i IKT, som fører frem til prøver til PC-kørekort, og naturfag erstattes med kompetencegivende matematik på C-niveau. Net-linjens elever skal desuden afprøve forsøg med brug af Internet ved en eller flere mundtlige eksamener. På den matematiske linje har vi søgt om at afvikle forsøg med en fagpakke, som eleverne kan vælge efter 1g. Via tværfagligt samarbejde mellem en række naturvidenskabelige fag og matematik i 1g og fortsat tæt samarbejde mellem de fag, der indgår i fagpakken i 2g - 3g, stræbes efter øget faglig fordybelse og sammenhæng for elever på den matematiske linje. Også skolens kommende hf ere får mulighed for at vælge at gå i en forsøgsklasse. Forsøget hedder Med mennesket i centrum og lægger op til tættere kontakt med det omgivende samfund via praktikophold og institutionsbesøg. I øvrigt vil en del af undervisningen for denne forsøgsklasse være projektorienteret. 3

4 (fortsat fra foregående side) Vi håber, at der vil være interesse for de omtalte forsøg. Naturligvis vil der fortsat være mulighed for at vælge de traditionelle gymnasie- og hf-uddannelser. I øvrigt har Undervisningsministeriet via undersøgelser af, hvordan det går elever fra de forskellige ungdomsuddannelser, endnu en gang dokumenteret, at vore afgangselever står bedst udrustet til at påbegynde en videregående uddannelse. I skolens bestyrelse arbejdes der på at kunne tilbyde spansk som højniveaufag. Det er blevet et populært fag, som mange ønsker at kunne fortsætte med som valgfag. Med hensyn til skolens økonomi er der i år 2000 udsigt til uændret økonomisk tilskud pr. elev. Da nogle af vore udgiftsposter pr. elev er stigende, bliver det ikke muligt at opfylde alle ønsker. Med udsigt til, at Nakskov Gymnasium også i det nye årtusind vil være en spændende og tidssvarende uddannelseinstitution, ønsker jeg alle elever og forældre en glædelig jul og et godt nytår. Villy Kjellberg Christensen Rektor Berlin Mandag den 1. november drog mellemniveau idrætsholdet og hftilvalg med Birgitte Hartmann af sted til Berlin for at gense de tyske elever fra Andreas Gymnasium, som havde boet hos os. Ved ankomsten til Berlin havde tyskerne arrangeret et lille måltid på deres skole, samt fremvisning af en video, der var blevet optaget under deres besøg i Danmark. Derefter blev vi indkvarteret privat hos familierne. Tyskerne havde arrangeret en masse ting til os, bl.a. badeland, bowling, skøjteløb, ishockeykamp og og diskotek. Derudover havde Birgitte sørget for, at vi fik set de ting som skal ses når man er i Berlin, såsom Fjernsynstårnet, Det olympiske Stadion, Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie og Alexanderplatz. Der var ikke mulighed for at dyrke så meget idræt på grund af deres ringe faciliteter. Alligevel fik de sammensat en hel dag med idræt, hvor vi spillede basketball, volleyball, håndbold og fodbold med og mod de tyske elever. Desuden fik vi indblik i fægtekunsten, som synes at være den tyske lærers favoritsport. Alt i alt havde vi en god tur, som gjorde os en oplevelse rigere! Jeanette Palka, 3y Line Kristensen, 3x Nu har jeg haft mobilen tændt lige siden I kom, og der har overhovedet ikke været nogen problemer eller spørgsmål! - Ja, det var hvad Andreas (den tyske lærer) sagde til mig den sidste aften inden vi skulle køre hjemad. Og det er rigtigt, 10 velopdragne unge mennesker, der bare opførte sig eksemplarisk. Tog det med ro når udsigten fra det berømte fjernsynstårn forsvandt i tåge og regn, tog den med ro når de så video af spydkast, folkedans, spydkast og folkedans (i en hel time!), kørte med S-Bahn, U-Bahn, bus og sporvogn (de havde hver fået et kort, der gjaldt for hele ugen til ALLE transportmidlerne) og vandrede troligt af sted på de berlinske gader. Også Jeanette selv om hun var på krykker, da hun havde været ude for en sportsskade aftenen inden vi tog af sted. Den eneste gang der var lidt optræk til panik, var da vi skulle hjem fredag nat/ lørdag morgen kl efter den store ishockeykamp (østberlinfans for FULD udblæsning!) Vi skulle mødes en lille time før og der var to (!), der ikke var helt så præcise, men selv de nåede det, og til sidst faldt alle sødeligt i søvn på færgegulvet. Tak for turen Heidi, Anja, Louise, Jeanette, Line, Peter, Kim, Carsten, Esben og Jesper! Birgitte Hartmann 4

5 Comenius-projektet i England Fra tirsdag 5. til lørdag 9. oktober 1999 var 5 lærere og 4 elever fra Nakskov Gymnasium til Keighley, Yorkshire i England. Dette var det afsluttende af en række udvekslingsprojekter med deltagere fra Tjekkiet, Luxembourg, England og Danmark. Eleverne fra de forskellige lande var delt op i 2 grupper: historie og kunst. Vi fra Nakskov illustrerede fortid, nutid og fremtid inden for industriområdet vha. kunst og plancher. Vi koncentrerede os bl.a. om værftet, sukkerfabrikken og Vestas. Derudover fortalte vi lidt om Nakskovs historie og demografi samt om nogle af de gamle historiske bygninger. Dette projekt arbejdede vi på i skoletiden. Vi fik dog også et lille indblik i en engelsk skoleelevs hverdag med alt hvad det indebærer: skoleuniformer, usund kantinemad til billige penge og morgensang. Vi elever var privat inkvarteret hos nogle elever fra skolen (mens lærerne boede på hotel) og fik således oplevet det engelske familieliv og spisevaner (fish n chips, baked beans og æg og bacon m.m.) Vær i øvrigt opmærksom på, når du tager til England, at når de spørger: Would you like some tea?, så spørger de i virkeligheden om du vil have en hel masse mad! Efter skoletid var vi på diverse udflugter i området sammen med lærerne. Om aftenen drog vi dog ud på egen hånd, hvor vi lærte byens pubs og de mangfoldige ølmærker at kende. Alt i alt en rigtig god tur med en masse gode indtryk og nye bekendtskaber! De farende svendinder Anne 2b, Camilla 2y og Christina 2b Morgensamling!? 3b går for tiden rundt med røde ører - eller burde i hvert fald gøre det. Det lykkedes klassen endnu en gang ikke at få lavet en morgenunderholdning. samlingen. Det er dum og grov chikane mod de mennesker, der faktisk havde forberedt sig på at lave et indslag (ja, det var jo altså ikke 3b). Puuuuuu! Men endnu værre er det, at nogle usædvanligt hjernedøde individer havde gået rundt og skrevet aflyst hen over opslagene om morgen- I øvrigt pusler morgensamlingsudvalget med planer om at lave hyppigere - og måske bedre? - morgensamlinger. Det nye årtusind vil vise, hvad det bliver til. Men det bliver let at gøre det bedre end 3b. Lars Boye Petersen 5

6 Elevrådets arbejde i 1999 Efter en god opstart har vi for alvor fået gang i elevrådsarbejdet. Vi vil igen i år fortsætte med Allan Krawiec som næstformand og Peter Larsen som formand. Derudover har vi for nylig inddraget to nye hoveder i ledelsen, nemlig Niels Rune 1a, der resten af skoleåret vil være i praktik som formand samt Mikkel 2a, der vil øve sig i at blive næstformand. Disse vil blive formænd fra august Man skal derudover også forvente andre forandringer, når vi skriver 2000/ Vores to interesseorganisationer, DGS og GLO, har besluttet at blive slået sammen i én stor, stærk organisation. En beslutning, som helt klart vil gavne gymnasieelevernes position i en eventuel fremtidig konflikt. Vi har også hørt meldinger om nye justeringer i bekendtgørelsen, som skal gavne elevdemokratiet fremover. For at ridse begivenhederne op, kan vi fortælle at Foreningen Café NUC, der jo som bekendt vil oprette en elevcafé på centeret til brug ved afholdelse af fredagscafé for alle skoler, er i fuld sving. I løbet af december måned vil de sidste småting forhåbentlig falde på plads, hvilket vil betyde en åbning af en ny og rigtig flot café først i år For os har det været en mærkesag at udnytte de muligheder, vi har på Nakskov Uddannelsescenter i kraft af over unge mennesker med hver deres baggrund samlet på ét sted. Helt konkret vil cafeen, som vil blive nyindrettet i elevkælderen for ca kr., være åbent for alle hver dag, og om fredagen vil der også være betjening. Cafeen vil fremover være en af de muligheder, som uddannelsescenteret kan tilbyde unge. - Vi håber, at elever såvel som lærere vil tage godt imod initiativet og bakke op. Al snak om strejke og demonstration er foreløbigt lagt på hylden. Vi har konsekvent meldt os ud af kampagnen Nu er det nok!, som også har fået tilnavnet Vi får for lidt i SU-kampagnen. Vores holdning, som i øvrigt har været klart meldt ud hele sidst år, er at man ikke skal strejke bare for at brokke sig. Hvis vi - og dermed vores interesseorganisation DGS - kommer i konflikt med ministeriet p.g.a. nye beslutninger på vores vegne, kan vi også bakke sagen op. Vi har to målsætninger, som begge skal være opfyldt for at vi vil gå ind i en demonstration, nemlig (a) det skal være en sag vi kan støtte op om er urimelig over for os som studerende, og (b) vi skal kunne opnå medieomtale/råbe politikerne op som følge af strejken. Så længe vi ikke kan gøre dette, får vi ingenting ud af at gå glip af dyrebar undervisning. Og det er jo trods alt det, vi er kommet for. Trivial Pursuit turneringenvil løbe af stablen engang i foråret - vær opmærksom på tilmelding, og begynd allerede at træne nu. Nakskov Gymnasium har en stolt tradition for at stille med rigtig dygtige hold til finalen. Igen i år regner vi med at arrangere en fælles fest for skolerne LOHA, Teknisk Skole og os. Den vil sandsynligvis blive afholdt i foråret. Mere information herom følger. Vi kan i den anledning fortælle, at vi sideløbende med arrangering af festen vil oprette et fælleselevråd, der skal fungere fremover. Her skal elevrådsformændene fra alle skoler på centeret være repræsenteret. Dette skal medvirke til en bedre kommunikation mellem skolerne samt give os flere kort på hånden, når vi skal skabe nye projekter. I den forbindelse er det mærkesager som f.eks. kantineforbedringer, der kunne tages op. Hvis du har nogen sager som du ønsker at vi skal tage os af, eller har du f.eks. spørgsmål omkring regler i bekendtgørelsen, kan du altid spørge elevrådsmedlemmerne, som vil sørge for at vores interesseorganisation bliver kontaktet. Skulle du være interesseret i at høre mere om vores arbejde, eller engagere dig i elevrådsarbejde, er du meget velkommen til at møde op til vores møder - vi mangler især 1- og 2-g ere. Husk, at tager du ikke standpunkt - så vil andre gøre det for dig! Elevrådsformand Peter Larsen 6

7 Festerne er en del af uddannelsen I efterårets løb har der været to større festarrangementer. Det har været gode arrangementer, som i alt væsentligt har fået ros af deltagerne. Omvendt har der været meget, meget lidt kritik af festerne - bagefter. Men det bekymrer mig lidt, at der er nogle grupper af elever - lidt for store grupper efter min mening - der ikke deltager. Nu skal det ikke være nogen pligt at deltage i fester - man kan ikke med tvang få folk til at more sig. Og uanset i hvor god tid en fest er annonceret, vil der altid være nogen, der er forhindret. Det bekymrende er, når folk tydeligvis prioriterer festen væk - eller undlader at købe billet til hele arrangementet og i stedet kommer luskende senere på aftenen. Og hvorfor er det så bekymrende? Det er det, fordi festerne og skolens andre fælles arrangementer faktisk er vigtige: Der bliver for det første lagt et stort arbejde i dem fra arrangørernes side. Og det er eksempelvis lidt surt, når 3-g erne laver en knaldflot revy specielt til glæde for 1.- klasserne og 1.-klasserne så kun møder meget sparsomt op. Men for det andet er festerne af flere grunde en vigtig del af undervisningen. For det første skulle en skole gerne på en eller anden måde være et fællesskab, hvor vi alle føler ansvar for helheden, forholder os til den, diskuterer den. Men hvis det eneste, vi kan være fælles om, er brok over kantinepriserne, så er der intet fællesskab. Fællesskab opstår især af positive fælles oplevelser. Derfor er festerne et vigtigt led i den almindelige opdragelse til at være borger i et demokratiske samfund (for nu at tage munden godt fuld). For det andet bruger vi i høj grad festerne til at arbejde med at have det sjovt med hinanden på mere kreative måder end bare at bedøve hjernen hurtigst muligt. Vi klæder os ud, spiser sammen, optræder for hinanden, synger sammen osv. Kort sagt: skolens fester er også en vigtig del af det at lære at kunne omgås hinanden... Det er vigtigt at få understreget, at dette indlæg handler om skolens officielle fester og fælles-arrangementer. Der laves masser af andre fester - af gymnasieforeningen, af enkelt-klasser osv. Men det er en helt anden snak. Disse fester kan være vigtige nok - men de indgår altså ikke på samme måde i skolens kultur. Med dette indlæg vil jeg altså gerne opfordre til, at elever og forældre bakker op om skolens arrangementer, møder op, deltager. Og for eksempel kunne forældrene hjælpe os til at slippe for at høre på, at 70 kr. til en fest med revy, spisning og dans er for meget. Der er faktisk en del arrangementer på bedding i den resterende del af skoleåret: 21. december kl i Nikolaj Kirke: Julekoncert (23. december kl i Nikolaj kirke: Juleafslutning) 28. januar: Det store skolebal 31. marts-1. april: Musical 28. april: Forårskoncert Reserver plads i kalenderen - mød op - fordi det er vigtigt - og sjovt - at deltage. Lars Boye Petersen 7

8 Julekoncert I anledning af julen 1999 opfører Nakskov Gymnasiekor Mozarts Requiem i Skt. Nikolai kirke tirsdag den 21. december kl Sammen med Gymnasiekoret medvirker solisterne Helle Hinz (sopran), Anette Simonsen (alt), Helge Rønning (tenor) og Uffe Henriksen (bas). Alle fire solister er professionelle sangere tilknyttet Den Jyske Opera, Danmarks Radios Kammerkor og Det Kongelige Teater. Til at akkompagnere det 55 mand store kor og de fire solister sidder Jakob Westh ved flygelet. Dirigent er som sædvanlig korets leder Jimmy Pedersen. Koncerten indledes med Nakskov Gymnasiums Voksenkor, der synger forskellige julesange arrangeret af Tore W. Aas, akkompagneret på klaver af gammel elev Rene Jensen. Der arbejdes virkelig på højtryk for at lave en storslået koncert, ja faktisk er der hele to koncerter i én, så man med manér kan sige farvel til det gamle- og velkommen til et nyt årtusind. Der er virkelig lagt op til at publikum skal få en uforglemmelig aften til en billetpris á 50 kr. Billetter kan købes på Nakskov Gymnasium i administrationen og Musikcentret. W. A. Mozart Wolfgang Amadeus Mozart blev født i Salzburg Han var østrigsk komponist B og kendt for at være et af de største naturtalenter i musikhistorien. Mozarts fader, Leopold Mozart, tog allerede som børn Mozart og hans søster med rundt i Europa på koncertrejser. Her opvakte de stor opsigt og begejstring. Da Mozart var 12 år, komponerede han sin første opera, som blev en ud af mange genrer, han beskæftigede sig med foruden symfonier, strygekvartetter, klaverkoncerter, violinsonater, klaversonater og kirkemusik. Mozarts enorme produktion af musik tæller i alt 626 numre hvor det sidste Köchel nr. 626 er Mozarts Requiem (dødsmesse). Mozart døde i en ung alder: 35 år gammel, den 5. december Han var i sit ellers korte liv ofte syg, og i konstant pengenød dels på grund af et alt for stort privatforbrug, men også på grund af hans kones mange kurophold. Dødsmessen var, som allerede nævnt Mozarts, sidste værk. Det var musik han var blevet bedt om at skrive af en mystisk mand, der ønskede at være anonym. Han ville betale gode penge, hvis Mozart ville undlade at fortælle, at han var ophavsmand. Da Mozart nu var ret svag og frygtede døden meget, var han overbevist om, at han skrev denne dødsmesse til sig selv. Dag og nat arbejdede han hårdt på stykket, fordi han var bange for at skulle dø, inden hans dødsmesse var fuldendt. Den ukendte mand kom også ofte og mindede Mozart om deres aftale. Mozart mærkede efterhånden at kræfterne ebbede ud, og at han ikke ville kunne nå at skrive sin dødsmesse færdig. Derfor bad han sin gode ven og elev Franz Süssmayr om efter nøje instrukser at færdiggøre værket. Resultatet af Süssmayrs arbejde hørte Mozarts dagen før sin død sunget ved sin seng af nogle af hans nære musikalske venner. Mozart brød grædende sammen. Efter Mozarts død fandt man ud af, at den mand, der havde bestilt dødsmessen, var en greve Franc Georg Walsegg Stuppach. Han havde mistet sin hustru og ønskede at opføre en dødsmesse for hendes sjæl, og han ville selv fremstå som ophavsmanden. Rikke Pedersen, 1a 8

9 Mexikansk visdom Den amerikanske investeringsrådgiver sad på molen ved en lille mexikansk fiskerby, da en lille båd med kun én fisker sejlede ind i havnen. I båden lå adskillige fine store gule tunfisk. Amerikaneren lykønskede mexikaneren med kvaliteten af hans fisk og spurgte ham, hvor længe han havde været om at fange dem. Mexikaneren svarede: Kun et lille stykke tid! Amerikaneren spurgte, hvorfor han så ikke blev på havet lidt længere og fangede flere fisk? Mexikaneren sagde, at han havde fanget nok til at mætte sin familie. Amerikaneren spurgte: - men hvad stiller du så op med resten af din tid? Den mexikanske fisker sagde: Jeg sover længe om morgenen, fisker lidt, leger med mine børn, holder siesta med min kone Maria, slår et smut ned i byen hver aften og nyder en slurk vin og spiller guitar med mine amigos. Jeg har et rigt og travlt liv. Amerikaneren sagde med lidt hån i stemmen: Jeg er uddannet på Havard og kan give dit et par gode råd. Du burde bruge noget mere tid på at fiske og med tiden købe en større båd. Og efterhånden som det går fremad for dig p.g.a. den større båd, kan du købe flere både... efterhånden kan du blive ejer af en hel flåde af fiskerbåde. Og i stedet for at sælge din fangst til en mellemmand, kan du sælge direkte til fiskekonservesfabrikken... og måske åbne din egen fabrik. Du kommer til at kontrollere produktet, forarbejdningen og distributionen. Du bliver nødt til at forlade denne lille flække og flytte til Mexico City, videre til Los Angeles og så til New York, hvor du vil drive din ekspanderende virksomhed videre. Mexikaneren spurgte: Men hvor lang tid vil alt dette tage? - til hvilket amerikaneren svarede: år. Men hvad så? Amerikaneren grinede og sagde, at nu kom han til det bedste: Når tiden så er inde til det, sætter du din virksomhed til salg og bliver meget rig. Du kommer til at tjene millioner! Millioner. - og hvad så bagefter? Amerikaneren svarede: Så kan du trække dig tilbage. Flytte til en lille fiskerby, hvor du kan sove længe om morgenen, fiske lidt, lege med dine børn, holde siesta med din kone, slå et smut ned i byen om aftenen, nyde en slurk vin og spille guitar med dine amigos. - af Allan Erickson (Kilde: etcetera, Newsletter of The Centre of Effective Therapy, Melbourne, Aug. 1999) Charlotte Nilsson, 3y Invitation til Lancier I lighed med sidste år indbyder vi kolleger og forældre til træning af Lancier inden det store skolebal. Det foregår onsdag d. 12. januar og torsdag d. 19. januar, begge gange kl Mødestedet er ved afsnit 4/kantinen. Man er meget velkommen til at deltage begge gange, eller kun den ene gang, som man har tid, lyst eller behov for. Vi vil meget gerne have en tilbagemelding fra interesserede deltagere. Giv besked til enten Marlene Lyngstorp eller Birgitte Holme Hartmann senest den 10. Januar Vi glæder os til et par hyggelige timer med gamle og nye deltagere! Marlene Lyngstorp og Birgitte Holme Hartmann Jeg/vi tilmelder os til lancier med...person(er) Den 12/1:...og/eller den 20/1... Navn... 9

10 Nyt fra studievejledningen Indslusningssamtaler Hovedindtrykket fra efterårets indslusningssamtaler med vore nye elever er af entydig positiv karakter: de udtrykker en bred tilfredshed med at gå på gymnasiet og en realistisk konstatering af, at skolen byder på faglige udfordringer, ligesom der også er sociale udfordringer at forholde sig til: En god klasse kommer ikke af sig selv. Alle nye elever/studerende er opmærksomme på, at alle i klassen konstruktivt må arbejde sig frem mod det fælles mål, et positivt og givtigt klassemiljø. STORM-mødet den 5. november 2HF erne og 3g erne har været involveret i STORM-mødet den 5. november. Der var ved det efterfølgende evalueringsmøde stor tilfredshed med mødet: det er en rigtig god oplevelse for afgangselever at møde en ung studerende i kød og blod og fra ham/hende at høre om, hvordan dagligdagen på en uddannelse former sig. Desuden vil vi gerne her fra studievejledningen videregive vejledernes roser til jer: deres hovedindtryk var, at I var interesserede og velforberedte tilhørere, som stillede mange relevante spørgsmål om de uddannelser, som I havde udset jer! Alle 2HF ere og 3g ere skulle nu være travlt optaget af december måneds eksamen: den større skriftlige opgave! Opgavens titel modtager I onsdag den 15. december fra kl til (ifølge den udleverede plan) - og derefter går skriveredskaberne i højeste gear indtil onsdag den 22. december, hvor de afleverer resultatet af ugens skrivearbejde. På den anden side år Efter juleferien går vi i gang med forårssemestrets studievejledningsopgaver: 1g erne og 1HF erne skal i klassens time have orientering om valgfag i ugerne 2, 3 og 4, og skolen indbyder tirsdag den 18. januar elever og forældre til et orienteringsmøde om fagvalgsmulighederne. 2g erne genopfrisker deres fagvalgsønsker. Husk at I skal have eventuelle ændringer på plads senest tirsdag den 22. februar. Sidste frist for indlevering af HF-tilvalgsønsker er sat til tirsdag den 22. februar, og samme frist gælder for fagvalgene for 2g og 3g. I afgangsklassernes sidste semester på Nakskov Gymnasium sætter vi fortsat fokus på uddannelses- og erhvervsvalget. Vi arrangerer fx et jobsøgningskursus, hvor en repræsentant fra det lokale erhvervsliv fortæller jer om, hvorledes I kan skrive den gode, dvs. virkningsfulde jobansøgning. Desuden aftaler vi med alle i afgangsklasserne en udslusningsaftale, hvor vi bl.a. drøfter de fremtidsplaner, som hver enkelt har gjort/gør sig. I lighed med tidligere år har vi planer om at tilbyde en møderække i eksamenstræning i marts måned. Vi vil meget gerne høre nærmere om jeres interesse for, at vi igen i år sætter en sådan studiekreds i gang. Husk at vi træffes på følgende tidspunkter: Gitte Leth: mandag og fredag i 5. lektion samt efter aftale. Steffen Hummelmose: tirsdag og torsdag i 5. lektion samt efter aftale. Bodil Bjerre Danielsen: onsdag og fredag i 5. lektion samt efter aftale. - Og I kan, som sædvanlig, altid maile en besked til os via studievejledningens hjemmeside. De bedste hilsener SH, GL og BD 10

11 Efter festen... Som de fleste sikkert ved, så er årets Kyllingefest/Eventyrfest vel overstået; eventyret er slut. Kvantitativt blev eventyret ikke så stort. Hvor vi plejer at kunne fylde begge dele af kantinen op, var kun ikke-ryger-delen fyldt op i år. Af en eller anden mystisk grund valgte især mange 1.g ere at blive væk, hvilket er ret ærgerligt, når nu Kyllingefesten hovedsageligt holdes for 1.g erne. Men de mennesker som trods alt mødte op, var alle med til at gøre det til en kvalitativt rigtig god fest. Rigtig mange havde klædt sig forbløffende eventyrligt og opfindsomt ud, og på grund af dette gjorde det vist ikke så meget, at den traditionelle klippe-klistrekage -time for 1 og 2g erne, hvor pasende pynt produceres, blev afskaffet i år. Årets revy gav i den grad også sit til, at humøret hos de eventyrlige gæster steg i graderne. Det skal vare længe inden vi glemmer Henning Johansen, Per Jepsen, Steen Eiberg, BSB o.s.v. udsat for årets revyhold! Og lige her til sidst ovenpå en eventyrligt vellykket fest... også thumbs up til de lærere, der valgte at lege med og klæde sig ud til Eventyrfest 1999! Charlotte Nilsson, 3y Operation Dagsværk 1999 Operation Dagsværk faldt i år på den første onsdag i november, men der var dog dagsværksaktiviteter lang tid i forvejen. Første projekt var gøre folk opmærksomme på, at der overhovedet var OD i år, hvilket blev gjort v.h.a. en morgensamling. De sidste to uger op til selve dagen (3. november) blev der solgt merchandise fra et bord i kantinen. Det gik ret godt, da alle varerne var udsolgt efter en uge. Den 29. oktober blev elevkælderen fyldt med mennesker, da Nakskov Gymnasiums mest talentfulde elever skulle optræde? Det bød på alt lige fra bolschespytning til en lollandsk udgave af Æblemand. Vinderne blev dog uden tvivl Peter og Allan, der med deres tomands- show satte hele kælderen i kog, hvilket resulterede i, at bodyguards måtte beskytte dem fra fanatiske fans. Yderligere var en masse købeglade personer dukket op, da der var auktion på de mærkeligste varer. Men alligevel blev der dog budt højt på mange af varerne, og det glædede OD-gruppen, der så overskuddet vokse. På Nakskov Gymnasium var datoen 3. november ikke kun datoen for selve Operation Dagsværk, men det var også datoen for Pædagogisk Dag, hvilket betød, at der ikke blev undervist den dag. Derfor kunne man måske frygte, at mange elever blev hjemme for at indhente det søvnunderskud, som man får af at være en flittig studerende. Det var der nu også, men dog ikke helt så mange som sidste år. Dem, der arbejdede, fik da skrabet omkring kr. sammen, hvilket jo er ret flot. For at afslutte Operation Dagsværk på en ordentlig måde var det nødvendigt med en lille bitte fest, der blev holdt på Magasinet. Man kunne virkelig se, hvordan eleverne gik ind for at støtte OD, da stort set alle gjorde deres bedste for at tømme deres øl i en fart, så de kunne købe en ny, og dermed støtte Sorte Sambo i Sydsudan. Torsdag 4. november var der igen normal skolegang, og til lærernes store forundring virkede en del elever en smule trætte? Alt i alt var Operation Dagsværk 1999 en succes og Nakskov Gymnasiums bidrag til genopbygningen af skolesystem i Sydsudan lå på ca kr. Vi håber 1. og 2.g erne vil sørge for, at næste års Operation Dagsværk bliver en lige så stor succes. Janus Bækkelund Jagd, 3b 11

12 12

13 13

14 Ved skiftet Bladets redaktion har med mellemrum opfordret mig til at skrive indlæg til Livet på Nakskov Gymnasium. I en som regel travl hverdag, har der ikke altid været tid til at sætte sig til skrivebordet for at fælde tanker ned på papiret eller computeren, men denne gang sker det. Anledningen er, at jeg nu efter flere års virke i skolens bestyrelse - heraf de sidste fire som formand - takker af og overlader bestyrelses- arbejdet til den nyligt sammensatte bestyrelse. Det er mit indtryk, at bestyrelsen har fundet sin naturlige plads i skolens mangeartede virke. I tidligere artikler har jeg beskæftiget med den mere formelle og regelbundne del af arbejdet, hvorfor jeg ikke skal gå nærmere ind i det nu og her. Bestyrelseskompetencen er lagt fast, og det skal der ikke ændres ved. Samarbejdet og debatten i bestyrelsen fungerer godt. Alle bestyrelsesmedlemmer og tilforordnede kommer - forhåbentlig - til orde og deltager, ud fra den baggrund man er valgt på, sagligt og målrettet i debatten og det uden skelen til, hvad der tjener en selv bedst, men snarere, hvad der tjener skolen og skolens/egnens omgivelser bedst. Den form og debat håber jeg også fremover vil være kendetegnet for gymnasiebestyrelsens arbejde. På falderebet vil jeg kort omtale et nyt og meget spændende arbejde bestyrelsen nu samarbejder med skolens ledelse om Af flere årsager arbejdes der således på at få skabt et stort og forhåbentlig betydningsfuldt klassisk kunstværk for skolen. Efter henvendelse til kunstneren Kit Kjærbye er idegrundlaget lagt for et kunstværk, som kan være med til at forbinde overgangen mellem det egentlige u-center og musikhuset. Tanken er, at kunstværket kan samle de to afsnit og samtidig være en plads for såvel fordybelse som afslapning, to væsentlige elementer i ethvert menneskes liv og dagligdag. Det vil være for vidtgående her at gå i dataljer om værket - det er kunstneren i øvrigt meget bedre til end jeg - men der er nyligt via Kulturgruppe Vestlolland skabt moralsk støtte og grobund for at arbejde videre frem mod en virkeliggørelse af værket. Der arbejdes derfor videre med at få finansieret kunstværkets udførelse, det bliver ikke helt let, men i sidste ende kan kunstværket blive et aktiv ikke kun for u-centeret og gymnasiet, men også for egnen. Henri Håkansson 14

15 Hjernevrideren løsningen: Nu er det atter tid til at lade lektierne ligge lidt (ikke fordi de nødvendigvis er blevet rørt, men alligevel...), og kaste sig vildt frådende og jublende over de små hjernevrider-guldkorn, som denne redaktion vil kaste til dig, kære - og selvfølgelig uden tvivl intelligente - læser! Så kæmp dig op fra TV-stolen, væk fra computerskærmen, ind fra fodboldbanen og ud af alkohol-tågerne og lad din hjerne fornøjes ved at mærke en kildren af begyndende forståelse mundende ud i sand ekstase, når opgaverne er løst. Men før vi lader dig betræde enigmaernes højsal, ønsker vi at ytre vores skuffelse over den sparsomme indlevering af løsninger på sidste nummers præmieopgave - antallet var mere eksakt den beskedne sum af NUL! Nå, men for at flere grublere kan tage del i løjerne denne gang (f.eks. sproglige og 1g ere) har vi ændret opgavetyperne til at repræsentere mere almene former for puslerier. Vi bringer her løsningen på sidste nummers opgave, der gik ud på at vise beliggenheden af et punkt P i en trekant ABC med sidelængderne 5, 6 og 7, således at summen af afstandene fra P til hver af trekantens hjørner blev mindst mulig: Til en given trekant ABC, hvor alle vinkler er spidse, lægges to øvrige trekanter således, at de hver danner en ligesidet trekant med ABC (en side fælles). Der tegnes 2 diagonaler som vist på illustraitonen; deres skæringspunkt viser P s beliggenhed. For at forstå dette betragtes først et vilkårligt punkt P i ABC. Først konstrueres den ligesidede QAC til siden AC; APC drejes om C således, at AC bliver sammenfaldende med QC (dvs. den drejes 60 o til venstre om C). Da APC og QP C er kongruente, er QP = AP og P C= PC= P P, da P PC er ligesidet. Det ses nu, at QP +P P+PB er lig summen af længderne AP+BP+CP (den som skal være mindst mulig). Da den korteste vej mellem 2 punkter er en ret linie, vil P og P ligge på den rette linie gennem O og B (stiplet på tegningen). Foretages hele processen forfra på en anden af ABC s sider fremkommer diagonalernes skæringspunkt og dermed P. 15

16 Hjernevrideren ny opgave Lad os så få lagt låg på denne genvordige tvistighed i en rivende fart og rette det optimistiske blik mod nye og bedre problemer. Først et par indledende knæbøjninger. I denne første opgave gælder det om at finde det næste bogstav i bogstavrækkefølgen: ettff jason Og så er det tid til at spidse farveblyanterne, finde fingermalingen frem og stå klar med viskelæder og terpentin, for nu skal der farvelægges (hvilket nogle burde have øvelse i fra timerne - naturligvis udelukkende billedkunst, host, host...). Kortet skal farvelægges vha. 4 forskellige farver, således at siderne for to felter med samme farve ikke støder op til hinanden. Til slut runder vi af med et brag af et klimaks (... trommehvirvel...) - den fantastiske, velovervejede, fascinerende (... endnu mere trommehvirvel...), sublime, ypperlige, storartede (...trompeter, alpehorn...) eminente, fremragende, brillante og nøje håndplukkede (... lasershow, steppere, springende tigre...) præmieopgave (TADAAAH!). Dette nummers præmieopgave blev introduceret i tidsskriftet, Scientific American, i 1976 af matematikeren, Martin Gardner, der i en spøg hævdede, at 5 farver var nødvendige og dermed ugyldigheden af beviset for 4-farvesætningen (der havde været 124 år undervejs!). Fremgangsmåden er den samme som ovenfor: Farvelæg felterne vha. 4 forskellige farver uden at siderne på to felter med samme farve støder op til hinanden. Hvis dette virker som en uoverskuelig opgave, kan man eventuelt forsøge sig med 5 farver, men dette præmieres naturligvis ikke. Løsninger lægges i 3x s postrum, og skulle antallet af rigtige besvarelser overstige de uhørte tal 0 eller 1, vil vinderen kåres ved simpel lodtrækning. Kim og Nicolai, 3x 16

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Centerafdelingens. Nyhedsbrev. Godt og vel 100 dage med reformen Kære forældre på Centerafdelingen. Oversigt

Centerafdelingens. Nyhedsbrev. Godt og vel 100 dage med reformen Kære forældre på Centerafdelingen. Oversigt December 2014 Centerafdelingens Nyhedsbrev Udfordringer gør livet interessant at overkomme dem gør livet meningsfuldt Joshua J Marine Godt og vel 100 dage med reformen Kære forældre på Centerafdelingen

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Ugebrev 10 Indskolingen 2015

Ugebrev 10 Indskolingen 2015 Ugebrev 10 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære forældre i indskolingen I denne uge i punktform! Læringsfestival: På tirsdag skal en del af skolens lærere på læringsfestival. I den forbindelse er der specielle

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET Vi har samlet en række cases, artikler og indslag, som kan benyttes samlet og enkeltvis. Materialet kan både bruges forebyggende ift. at skabe en god dialog med de

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere