wldr= uu NLrl1 E\rL Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "wldr= uu NLrl1 E\rL Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40"

Transkript

1 wldr= uu NLrl1 E\rL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN rs. Åncnruc NR.s FEBRUAR 1se6 INDHOLD: Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40 Julekonkurrencensbilleder...s.45 Jubilæum påvandværket s.48

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca september - november februar og april. Omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard Ekspedition: Balles boghandel, Østerbrogade, 9670 l-øgstør. Telefon 98" Postgiro Å,rsabonnement: 60 kr. ISSN Tryk: Iøgstør Bogtrl'klieri. KÆRE LÆSER! Vel mødt i Det første, vi skal gøre, er at afsløre resultatet af julekonkurrencen. Der var meget få løsninger, og kun een var rigtig, så vi sparede lodtrækning. Den dygtige vinder var Karl Wiirtzen, som nu kan smykke sig med Sa ieg ior Eitcn cr bclticltiget rrrrb,rt rit[pre R]rorrhorbtltc!c! S:r, lll. Girrrorrlcrr Ieri Etleu, og ntine lttr{'eit'4rebilol,er eit tii Gtebt, loc I.rber iee lrrrbeb be ol EDerrB og Dtn' cgtrtnb crebe Et6oere, Iortt rnlte t{rrrrt'arl'eibe ub[rtt, ont ot!enbrnbr [ig tit.sr. 6inranlert I ben ttcuttelie fir'cnrllb. Sflorrrnt trcnlcu, Srf nbgrot'er' KREJL har hele tiden efterlyst læsertitlen: Å.rets mester i julekonkurrence! nes egne artikler med erindringer og (Ihvertfald hos os!) oplevelser. Det billede, der voldte besvær, var Her kommer en af slagsen på s. 35. nedrivningen på bagsiden, og flere har Læs den og overvej så, om I ikke kan sagt, at det fik dem til ikke at sende lave noget lignende. Det nytter iklie at undskylde sig med, at I skriver dår- løsning ind. En nærmere forklaring kan I få i artiklen: Julekonkurrencens ligt. Det kan Krejl rette. Så gå bare i billeder s. 45. gang! FORSIDEBILLEDET viser en fod- boldkamp for 90 år siden. Den blev spillet på markedspladsen l7juni Tilsyneladende er der hjørnespark. Træbygningen bagved er Andersens rebslagerbane, og helt bagude ses en LIF startede i Desværre vindmotor og jernbanens vandtårn. kan vi iklie se, hvem der er hvem. Får man ikle knæ i bukserne?

3 V.B.V.s TTØRVETIRILLERE af Johs. Sørensen. En tørvetriller kan være en underbegavet person, og i så tilfælde er navnet et skældsord, men det kan også være et hædersnavn for en solid og god arbejdsmand. Det blev det ihvertfald under 2. verdenskrig. Jeg kendte ikke udtrl'kket, men fandt ud af det en aften efter at jeg i ti år havde været andre steder i landet og nylig var kommet tilbage til løgstør. Jeg traf nogle unge mennesker på hjørnet af gaden, og jeg kunde straks h6re, at det var min broder de talte om. Jeg spurgte dem om, hvem den Ejvind var, de talte om, og fik det svar at det var nok ikke en jeg kendte, da de mente at jeg var ny her i byen, men det et tørvetrillerens Ejvind ude fra Kanalhuset' Hvoraf kommer så dette navn? Jo det hænger sammen med at der var et arbejdssjak ved V.B.V., der havde bl.a. det arbejde at sørge for brændsel til gravemaskinerne, når de arbejdede med uddybning af sejlrenden. Det var dampmaskiner, der var drivkraften i disse maskiner, så almindeligvis var det kul, der skulde sørges for til disse, men under krigen kunde man ikke få kul nok til dette formåi, og så måtte man ty til tørvene. Da det var store mængder, der skulde til for at holde maskinerne i gang, blev en pram fyldt op med tørv fra kajen i kanalhavnen og derefter sejlet ud til gravemaskinen. Disse tørv blev transporteret ombord med trillebør, deraf navnet tørvetrillere. SjakJiet bestod af fire personer, nemlig Niels Rosenskjold, l,ars Larsen, N1'- gaard og Martinus Sørensen. Når der ikke blev gravet i sejlrenden, havde det samme arbejdssjak forskellige andre opgaver. Bl.a. skulde der pejles i sejlrenden for at konstatere, om der nu var den rigtige dybde og bredde i denne. I dag er det jo en nem sag at kontrollere dette, nu sejler man bare ud med en båd, der har et ekholod, og så er det klaret på meget kort tid. Et sådant ekliolod fandtes jo ikke dengang, så det foregik på den måde, at de sejlede ud i V.B.V.s pejlebåd, (den hed Delfinen), og så havde man ingeniøren med, (han hed Dyhr). Der blev så kastet en loddeline ud. Denne line havde forskellige mærker, så ved hjælp af disse mærker kunde ingeniøren regne ud, hvor dybt der var de forskellige 35

4 Maskinpasser Anker Peder Aldersen og barnebarn på "Delfinen" ca steder, og hvis der iklie var den rigtige dybde kunde han, ved at lodde dybden flere steder, regne ud hvor mange m3 der skulde graves væk, for at renden igen kunne få den rigtige dybde og bredde. Hellerikke dette arbejde var nok til fuld beskæftigelse af arbejdssjakket, men så var der andre opgaver, så som vedligeholdelse af V.B.V.s b1'gninger, tagene skulde tjæres hvert år, ligesom bølgeskærmen på kanalmolen også skulde have en omgang. Det var om sommeren dette arbejde blev udfgrt, og når så solen skinnede, blev deres ansigter som en indfødt afrikaners, selvom de brugte store mængder kartoffelmel til at pudre sig med. V.B.V.s huse var lagerhalier til opbevaring af reservedele til gravemaskinerne. Også her var der et arbejde til arbejdssjaklret. Når der f.eks. skulde udskiftes en eller måske flere spande på gravekæden, skulde en ny, eller nyrepareret spand kgres ud til kajen.(her kunde man så med spillet på gravemaskinen hejse den ombord), men fgrst skulde spanden læsses på en håndtrukket blokvogn, hvilket skete på den måde, at man ved hjælp af klodser og løftestænger fik lagt spanden op på vognen. Det var et hårdt og besværligt arbejde, disse spande var meget tunge, men også dette arbejde klarede disse fire mænd, der var nemlig et godt samar- 36

5 bejde, og de vidste alle at de kunde stole på hinanden, hvilket også i høj grad er nødvendigt når der arbejdes med så tunge ting. Kæderne på gravemaskinerne var samlet med nogle bolte af en anseelig dimension, på tyktelse med en voksen mands arm. Det siger sig selv, at disse bolte blev slidt tynde af arbejdet i sand og saltvand, og så skulde de til smeden og svejses op i den normale dimension igen. Der blev læsset så mange bolte på en trillebør, som en mand kunde køre med, og på den måde blev de så transporteret hen til havnesmeden, (Møller). En dag da der skulde bruges nogle bolte var far på vej hen til smeden for at hpre, om de bolte der var til reparation var færdige. Han traf smed Møller på havnen og spurgte ham om, hvordan det gik med spandboltene, og fik det rappe svar, som smed Møller var velkendt for, at det vidste han bestemt da iklie, for han rendte jo ikke rundt med dem i bukselommerne, hvilket far da godt kunde forstå. I året 1942 var der en meget travl periode hos V.B.V., og der var derfor taget et extra hold folk i arbejde. Dette extra hold fik til opgave at lænse kul i bugserbåden "Lindormen". Der var givet besked om, at der kun måtte lænses en ton i den ene side, så skulde der forhales, d.v.s. båden skulde vendes, og så kunde der lænses i den anden side. V.B.V.-materiel i kanalen. T.h. kulkanen. 37

6 Da de havde lænset en ton i den første side, s1'ntes de ikke at der var så meget slagside, så de mente nok at de kunde give den lidt mere. Hvad de iklie havde taget i betragtning var, at koklien havde åbnet et koøje for at få lidt frisk luft ind i kabl'ssen. Pludselig begyndte båden at tage vand ind, og i løbet af få minutter stod den på bunden af havnen. Det var jo iklie så godt, men også den opgave, der her opstod, klarede V.B.V.s mandskab selv. Den anden bugserbåd "Mågen" sejlede til Aggersund. Der havde man lige været fra Aalborg Værft med buerne til Aggersundbroen. De havde nogle store pumper til at hæve og sænke pontonerne med. Disse pumper lånte man, og så brugte de deres egne mudderpramme til at løfte "Lindormen" op med. De åbnede for de tætte skotter, fyldte vand i dem, så de lå så dybt, som de kunde. Derefter blev der spændt wirer under kølen på "Lindormen", og med en pram på hver side kunne man nu løfte den så højt op, at den kunde pumpes læns. "Lindormen" sank kl. ca , men allerede næste dags morgen ki.9.00 flød den igen, men der forestod et større stykke rengøringsarbejde, før den igen kunde fungere i sit arbejde. K1'stsikring var også en af deres opgaver. De hårde vestenstorme var jo, som i dag, mange gange hård ved fliseglaciset foran kanalhuset, men med en trillebør, lidt sand og en vægtstang så klarede de også at få de store, tunge.-i ww tu rbf.:r. F'l$kr **rr*ø**& -å ffixm&*:*f: Isskruninger bag kanalfogedboligens baghus. Det er svært at modstå presset. Foto fta

7 fliser på plads, og der lå de så til den næste storm væltede dem løs igen. Men der var også k1'stsikringsarbejde på den anden side af fjorden ovre ved Vejlerne. Det var straks mere besværligt. De havde en flad pram, den blev læsset med trillebøre og andet grej der skulde bruges til dette arbejde. Denne pram blev så spændt efter en robåd, en såkaldt bananskal, og så sejlede de ellers over fjorden. Når det så var f1'raften roede de tilbage uden pram og grejer, så dagen efter var det bare de fire mænd i båden, der skulle der over. De slog pæle i fjordbunden og flettede ris mellem dem, det er det der kaldes faskiner. Det kunde holde en tid, men der var hele tiden et vedligeholdelsesarbejde at udføre. Der kunde jo være fint vejr om morgenen, når de sejlede over fjorden, men der kunde også ske det, at i løbet af dagen blæste det op. så det ik-lie kunde lade sig gøre at sejle hjem i den lille båd til aften. Så måtte de tage traveturen til Aggersund og så med færgen over der. I så tilfælde ringede de gerne hjem fra Aggersborggård til ingeniørkontoret, og så måtte ingenipr Dy,hr ud i hjemmene og give besked om, at der ikke var grund til at fr1'gte for, at der var sket noget forfærdeligt med sjakket, hvilket man jo godt kunde fr1,gte. Jeg vil derfor fastholde, at en tørvetriller også kan være en agtværdig arbejder, med dette tilnavn som et hædersnavn. Johs. Sørensen Sådan kan der også se ud ved kanalen. Billedet er fra vinteren Manden cr Knud Knudsen, Fredensgade. Foto J.G. Aistrup. 39

8 VAI{D TIL LØGSTØR Der har altid været behov for godt drikkevand, og her er løgstør ingen undtagelse. I gamle dage var det overladt til den enkelte at hente vand op af sin egen brønd. I slutningen af 1800-tallet arbejdede byen på at blive købstad, og en af de ting, der var på ønskesedlen var et vandværk. I 1890 blev spørgsmålet behandlet i kommunalbestyrelsen, og det blev meddelt, at I-øgstør havde 195 brønde, hvoraf de 119 havde brugeligt drikkevand, så sagen blev udsat. I 1895 fremsatte vejass. J. Juul forslaget igen, og denne gang kom der gang i forberedelserne. Et projekt blev udarbejdet, og bl.a. løgstgr Jernstøberi gav tilbud på at b1'gge vandværket. Kommunens vandværksudvalg valgte dog et andet firma, nemlig Mortensen & Galster i l/gstør Jernstøberis "Størcn Nørresundby, som netop havde bygget et vandværk i hjembl'en. Firmaet anbefalede som noget ret n)'t, at lade en vindmotor pumpe vand op i beholderen: "Der er saaledes over 20 Vandværker efter vort System i Virksomhed." Iøgstør Jernstøberi måtte nøjes med at levere materiel til pumpning i form af en vindmotor, og til vindstille en petroleumsmotor af eget fabrikat, "Støren". Der blev bygget en vandbeholder oppe på bakken. Den blev støbt af beton og delvis nedgravet i jorden. Da grunden består af kridt og flint, mente Mortensen & Galster at den omgivende jordmasse var nok til at stive betonen af, så den kunne modstå vandtrl'kket. Det af beholderen. G der stak op over jorden, 1 var forsl'net med ind- støbte stålringe, og så var t der et hus ovenpå til pumpemateriel m.m. Samtidigt udsendte vandværksudvalget en liste, hvor borgerne kunne skrive sig på, hvis de var interesseret i at få indlagt vand. Det var der mange, der hav- 40

9 I I Den nedgravede vandbeholder i dag. I I de, men det er interessant at se, hvor beskedne ønskerne var sammenlignet med i dag. En stor del ønskede bare een vandhane i gården eller haven, og det højeste ønske fra en enkelt var 6 haner. Vand måtte kun indlægges af autoriserede vandmestre ifølge "Instrux" fra kommunalbestyrelsen af 19. dec De to første vandmestre var kobbersmed A. Andersen og I-øgslør Jernstøberi, og vi kan følge udviklingen gennem de indsendte skemaer over, hvem der har fået indlagt vand. I 1898 var vandværket færdigt og skulle afleveres fra firmaet Mortensen & Galster. Iandinspektpr Mosbech havde været tilsynsførende med byggeriet, og til bestyrer antog man mekanikus Sørensen, der senere skiftede navn til Birkely. Så langt, så godt! Nu skulle der fyldes vand i beholderen, og den blev fyldt ca. Il3 op (ca. 6 fod). Da den blev tømt igen, viste der sig en del små sprækker i betonen. De blev støbt ud og nyt vand fyldt på i flere omgange op til højeste vandstand ca. 19 fod.(6.5 m.). På grund af n1'e sprækker kunne beholderen ikke holde tæt. VandtryRet forneden blev beregnet til 15 kg. pr. kvadratcentimeter, og det blev klart, at den omgivende jordmasse iklie kunne klare det pres.

10 Vandtåmet uden kronen, der forsvandt sammen med plastkuplen Det ville vandværksudvalget naturligvis ikke godkende, og da firmaet holdt på, at alt var lavet efter forskrifterne i kontrakten, blev det signalet til et utal af møder. Skrivelserne føg frem og tilbage, og der blev indkaldt uaftrængige eksperter, bl.a. fra Ingeniørforeningen. Alle kunne se, at det iklie var i orden, for uanset hvor mange prøver og påfyldninger, der blev lavet, så sivede vandet ud af beholderen igen. Kendsgerningen var, at man iklie kunne få vandspejlet op i den ønskede højde, og da det var nødvendigt at vandet skulle ligge over enhver bebl'ggelse for at skaffe vand i hanerne, så var det for lidt, når beholderen kun kunne f1'ldes halvt op. Imidlertid gik vandværket igang for at betjene kunderne, og ansøgninger om at få vand indlagt strømmede ind. Konflikten med Mortensen & Galster fortsatte, da kommunen nægtede at betale restbeløbet for arbejdet. Der blev forsøgt voldgift i 1899 og i 1900 blev det til en retssag ved Nørresundbl' Ret. Kommunalbestyrelsen havde som medlem sagfører Nissager, og han leverede et langt indlæg med et stort antal vedlagte dokumenter. Resultatet af retssagen har ikke kunnet findes. Det skyldes 42

11 måske, at det endte med forlig, så firmaet fik en del af deres penge. Der ligger i arkivet et bilag, der viser en udbetaling på ca kr. fra kommunen. Beholderen blev aldrig tæt, og kom ikke over halv kapacitet, og det blev iklie bedre?f, at byen efterhånden rykliede op over baklieskrænten og bebl'ggelsen kom endnu højere op end beholderen. Det blev nødvendigt at bygge et vandtårn, så også den bydel kunne få vand. Det var det vandtårn, "der blev forsl'ne1 med et hoved, der nærmest mindede om det modsatte", for at det skulle symbolisere solnedgangen over fjorden. Snit af pumperum ved Elektricitetsværket. Vandtårnet blev bygget i Det var projekteret af ingeni- Ør J.K. Danø. Selve vandbeholderen blev støbt af Christiani og Nielsen, Århus, mens alle de andre håndværkere var lokale. Der var ovenikøbet indkaldt fotograf Nyholm for at tage et billede af beholderens j ernkonstruktion. Århusfirmaet fik 3800 kr., mens fotografen klarede sig med 1.50 kr. Hele udgiften til vandtårnet blev kr. og 89 gre. Mens tårnet var under opførelse blev vejret meget koldt, og ingeniør Danø var sengeliggende et styklie tid. Det forhindrede ham dog ikke i at bekymre sig om frostproblemer. Han sendte en bl1'antsskitse, hvor han anbefalede at isolere bl.a. stigrør og forsyningsrør, 43

12 hvor van det af og til stod stille. Han foreslog enten at omvikle rørene med et tykt lag rughalm, eller sætte en kasse udenom Værket i dag. som kunne fyldes med hø eller tang. året. Det var altså i 1921,. Ejendomme fra i5-30 Kr. pr. Sæde efter udvalgets Skøn. " Derimod kunne man vaske sin bil med slange for 10 kr. om Elektricitetsværket fra 1916 fik i 192'7 opført et pumpehus ved siden af, og så begyndte der at komme orden på sagerne. Byen kendte også til vandmålere før i tiden. De nævnes i regulativerne, f. eks og 1,921,. Tll næringsbrug var der forskellige takster. Bagere og barberstuer skulle ekstra af med 8 kr. årligt, hvor mælkeudsalg og mindre slagterier måtte give 10 kr., vaskerier måtte give ekstra kr. efter udvalgets skøn. Noget så n1'modens som wc-er fik disse ord med på vejen: "Vandklosetter i Tilfælde, hvor saadanne tillades i Hoteller 50 Kr. for det første og derefter 25 Kr. pr. Sæde for de følgende. Pissoir 25 Kr. Vandklosetter i andre I 1923 kunne værket fejre sit 25 års jubilæum, og byrådet blev fotograferet uden for beholderen. De ser ganske veltilfredse ud. Da vandværket blev bygget i L898, rummede løgstør knap 2000 indbyggere, og i dag det dobbelte, så der har naturligvis været brug for udvidelser. Den gamle vandbeholder voldte gennem årene så mange kvaler, at den er tømt og taget ud af drift. Det var måske en ide at sætte en dør i muren og indrette beholderen til legehus eller udstillingslokale. Der kunne byen passende udstille minderne om vandværkskonflikten, når det snart fylder 100 år. NHL 44

13 J ULI.i( Oll i( uiu{i,]' l cl'fls SlIl,glJEir Forsidebilledet er fra Østerbrogade. Det viser strækningen ud for nuværende Unibank, hvis hus blev bygget til løgslør Bank i Før det var der små butikker og værksteder, bl.a. sadelmager og skrædder. I det høje hus bagved, som var opført 1890, residerede isenkræmmer Olaf Nors. Huset rummede isenkræmmer frem til erne, hvor B. Nuppenau stoppede. Overfor i det lave hus var der også en isenkræmmer. Han hed den gang Carl Bøgh. I det toetages hus havde urmager Præstmark butik, og endelig længst til højre ejendommen, som i 1818 var byens mest værdifulde med Anders Lunøe som ejer. Vi kan se huset, som exam. jur. og vinkelskriver Michael Olsen netop havde arvet, og det er netop muligt at skimte købmandsbutikken, som var ejet af A. Qvistorff. Han følte trang til at bygge selv, og opførte huset på hjørnet af Jernbanegade og Rådhusgade i Billedet er taget i sommeren 1905, og fotografen hed Hans Chr. Bosch. Han var søn afhenedsfoged Bosch, som var tiltrådt året før. Familien havde dog tidligere haft forbindelse med byen, for herredsfogedens far var arkitekt og havde leveret tegnin- Vestsiden af Østerbrogade i morgenll's ca I huset nærmest Aistrup var der tilskæreri. Det blev i 1944 bygget op til slagter Gertsen. Huset t.h. blev i 1929 erstattet af banlcen.

14 gerne til toldbygningen i Det siger lidt om de trafikale forhold, at man kunne tillade sig at stille sig på tværs med sit studekøretøj mens hovedtøjet blev ordnet. Det er måske sadelmageren, der er kaldt ud, mens manden selv står helt til venstre. Billedet øverst på bagsiden viser torvet 10, hvor der nu er indkørsel til parkeringsplads. Huset rummede i 60-erne og 7O-erne fru Grøns navnkundige pensionat, mens hr. Grøn havde maskandiserbutik ud mod torvet. I begyndelsen af århundredet var der en butik, som blev kaldt "Smørhuset". Indehaveren hed Overgård, og her kunne bl.a. købes te og kaffe og også porcelæn. Billedet af torvet fra ca viser Overgaards butik til venstre. Huset ved siden af var beboet af togfører Ramskjær. I huset på hjørnet af Fredensgade havde Tommerup sin købmandsbutik. Han havde en god handel, ikke mindst fordi butikken lå lige overfor kommuneskolen, også kaldet borgerskolen. Den ses længst til højre. Foran skolen står postbudet med sin trækvogn. Billedet nedersl på bagsiden viser nedrivningen af en bygning med en lang historie. Huset blev opført i 1851 af murer Møller og samme år udlejet til kapel for menigheden. Huset skulle være færdigt, så det kunne tages i brug til julegudstjenester i Den første kirkeværge var bødker N.M. Piselhøj. Han blev senere afløst af skræd- Torvet ca set mod Ton'egade 46

15 dr. Saabye, og til sidst skiftende indhold. Noget af det sidste var en fabrik, der hed "Herforl". Den lavede punge, bælter og andre mindre læderting. Rådhusgade ved århundredskiftet. T.h. det tidligere kapel' Midt i billedet ved flagstang og lygtepæl går Jembanegade på tværs. T.v. ber'ærtningen, kaldet "Rævehulen". Endelig I L976, måtte huset give op efler 125 år på pladsen. Billedet af nedrivningen er taget 15. nov. L976, og det antyder, at Den danske bank (Provinsbanken),fik mere parkeringsplads. NHL. der Kampmann Jørgensen, som havde bestillingen i mange år, og da kommunen vedtog at anskaffe et harmonium i 1859, blev han også bestilt til at spille på det for 15 rdl. om året. Kapellet fik en altertavle, der var malet af Lucie Ingemann, gift med digteren. Det er ikke noget stort kunstværk, men det enesle, der er bevaret fra kapellet. Det kan stadig ses i kirken. Kapellet var i brug indtil kirkens indvielse i 1893, så gik det over til bagerm. L. Thomsen, og det forgyldte kors på hjørnet blev afløst af en forgyldt bagerkringle. Sencre blev det i en lang årrække bolig for Huset i 1971

16 Byrådet fejrer vandværkets 25-årsdag i september L923. Fra venstre står købmand Anders Melsen, togfører Jacob Nielsen, skomager Sund, snedkerm. Ad. Jensen, købmand S. Laursen, borgmester og bankdir. T.A. Wermuth, overlærer J.S. Lavendt, red. Thv. Knudsen, skræder A.S. Kjergaard, postbud l-arsen (eller også er det murer J.C. Christensen). Den sidste skulle så være lærer R. Th. Rasmussen, men ligheden er ikke så stor. Har nogen et bedre forslag? 48

KREJL LØGSTØR VANDVÆRK. N.H. Lindhard: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 17. ÅRGANG - SÆRNUMMER 1998

KREJL LØGSTØR VANDVÆRK. N.H. Lindhard: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 17. ÅRGANG - SÆRNUMMER 1998 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 17. ÅRGANG - SÆRNUMMER 1998 N.H. Lindhard: LØGSTØR VANDVÆRK 1898 1998 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca. september - november, februar og april.

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Jørn Utzon og Svaneke

Jørn Utzon og Svaneke Jørn Utzon og Svaneke PHOTO / Ulf Nilsen / Scanpix Arkitekten Jørn Utzon sidder ved sit arbejdsbord i hjemmet i Hellebæk i Nordsjælland tirsdag den 29. januar 1957. Han har samme dag fået at vide, at hans

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996 Nr. Rind Vandværk Historie op til sammenslutning med Vejlebakkens Vandværk Fra 1902 til 1934 og igen fra 1934 til 1978 og 1978 til 1996 gennemgået af Peter Lund Nr. Rind Vandværk fra 1902-1934. Der findes

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010. Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde.

Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010. Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde. Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010 Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde. Foreslog Peder Holt som dirigent og Peder Holt blev valgt.

Læs mere

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst,

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, kunsthåndværk, arkitektur, design, debat, kunstlitteratur, kunstformidling,

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Det gode liv på kanten om at sætte havnen i bevægelse

Det gode liv på kanten om at sætte havnen i bevægelse Vand I Byer Konferencen Teknologisk Institut 3. september 2015 Mariane Vistisen Lindskov, Arkitekt og projektleder Klimatilpasning i det store perspektiv Lemvig for enden af tunneldalen Lemvig for enden

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form Sommer 2015 Carlsbergbyen Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form CeresByen Ny bydel i Århus med 700 lejligheder, butikker, uddannelsesbyggeri, kontor- og erhvervslokaler Riget

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden

Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden Tørsugning af filtersand fra vandværker og svømmehaller Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden Når man skal fjerne 6 tons filtersand er den nemmeste måde at suge det ud. Så får man

Læs mere

Velkommen til Vandforsyningens. 125 års jubilæum

Velkommen til Vandforsyningens. 125 års jubilæum Velkommen til Vandforsyningens 125 års jubilæum Før år 1885: Ribes historie: I slutningen af 1800-tallet vandt Ribe sig berømmelse ved at være den by i Danmark hvis indbyggere i størst tal hjemsøgtes af

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT .......................................... På Sporet af Skidtet 3.-6. klasse Navn: 1 Havnegades nedgravede løsninger Tegn eller skriv fem forskellige slags affald til hver fraktion Hvorfor er dette en

Læs mere

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen Belyst gennem Lunds billeder Lunds billeder Lunds kæmpesamling af negativer fra perioden 1904 1970 afspejler den periode, hvor Grindsted eksplosivt udviklede

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KODE OG KOMPAS AKTIVITET

KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET Nedenfor er beskrevet delaktiviteterne. I opbygningen af aktiviteterne er der lagt vægt på følgende forhold: 1. Opgaverne skal løses samlet. Det vil sige,

Læs mere

Landbrug i gamle dage på markarbejde

Landbrug i gamle dage på markarbejde Landbrug i gamle dage på markarbejde Blandt Lokalhistorisk Arkivs over 10.000 billeder fra den tidligere Støvring Kommune er en hel del, der fortæller om arbejdet i landbruget før i tiden. En del af billederne

Læs mere

Hygiejnelegatet er Danmarks eneste af slagsen og har til formål at forbedre toiletforholdene i offentlige institutioner.

Hygiejnelegatet er Danmarks eneste af slagsen og har til formål at forbedre toiletforholdene i offentlige institutioner. Hygiejne legat Hygiejnelegatet er Danmarks eneste af slagsen og har til formål at forbedre toiletforholdene i offentlige institutioner. Legatet indebærer en renovering af et helt toilet med hygiejnisk

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO.

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby AFS. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Tlf 45 87 55 44 E-mail info@ledin.dk Web www.ledin.dk Navn Vej...................... Nr......... Postnr......

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Lemvig Kommunes Feriefond

Lemvig Kommunes Feriefond Til: Gitte Hyldal Gade Bent Søgaard Lena Birch Lykke Louise Agerbo Birthe Gielsgaard Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. maj 2011 kl. 13.00 i gæstekantinen. 1. Godkendelse af referat fra den 3.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere