wldr= uu NLrl1 E\rL Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "wldr= uu NLrl1 E\rL Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40"

Transkript

1 wldr= uu NLrl1 E\rL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN rs. Åncnruc NR.s FEBRUAR 1se6 INDHOLD: Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40 Julekonkurrencensbilleder...s.45 Jubilæum påvandværket s.48

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca september - november februar og april. Omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard Ekspedition: Balles boghandel, Østerbrogade, 9670 l-øgstør. Telefon 98" Postgiro Å,rsabonnement: 60 kr. ISSN Tryk: Iøgstør Bogtrl'klieri. KÆRE LÆSER! Vel mødt i Det første, vi skal gøre, er at afsløre resultatet af julekonkurrencen. Der var meget få løsninger, og kun een var rigtig, så vi sparede lodtrækning. Den dygtige vinder var Karl Wiirtzen, som nu kan smykke sig med Sa ieg ior Eitcn cr bclticltiget rrrrb,rt rit[pre R]rorrhorbtltc!c! S:r, lll. Girrrorrlcrr Ieri Etleu, og ntine lttr{'eit'4rebilol,er eit tii Gtebt, loc I.rber iee lrrrbeb be ol EDerrB og Dtn' cgtrtnb crebe Et6oere, Iortt rnlte t{rrrrt'arl'eibe ub[rtt, ont ot!enbrnbr [ig tit.sr. 6inranlert I ben ttcuttelie fir'cnrllb. Sflorrrnt trcnlcu, Srf nbgrot'er' KREJL har hele tiden efterlyst læsertitlen: Å.rets mester i julekonkurrence! nes egne artikler med erindringer og (Ihvertfald hos os!) oplevelser. Det billede, der voldte besvær, var Her kommer en af slagsen på s. 35. nedrivningen på bagsiden, og flere har Læs den og overvej så, om I ikke kan sagt, at det fik dem til ikke at sende lave noget lignende. Det nytter iklie at undskylde sig med, at I skriver dår- løsning ind. En nærmere forklaring kan I få i artiklen: Julekonkurrencens ligt. Det kan Krejl rette. Så gå bare i billeder s. 45. gang! FORSIDEBILLEDET viser en fod- boldkamp for 90 år siden. Den blev spillet på markedspladsen l7juni Tilsyneladende er der hjørnespark. Træbygningen bagved er Andersens rebslagerbane, og helt bagude ses en LIF startede i Desværre vindmotor og jernbanens vandtårn. kan vi iklie se, hvem der er hvem. Får man ikle knæ i bukserne?

3 V.B.V.s TTØRVETIRILLERE af Johs. Sørensen. En tørvetriller kan være en underbegavet person, og i så tilfælde er navnet et skældsord, men det kan også være et hædersnavn for en solid og god arbejdsmand. Det blev det ihvertfald under 2. verdenskrig. Jeg kendte ikke udtrl'kket, men fandt ud af det en aften efter at jeg i ti år havde været andre steder i landet og nylig var kommet tilbage til løgstør. Jeg traf nogle unge mennesker på hjørnet af gaden, og jeg kunde straks h6re, at det var min broder de talte om. Jeg spurgte dem om, hvem den Ejvind var, de talte om, og fik det svar at det var nok ikke en jeg kendte, da de mente at jeg var ny her i byen, men det et tørvetrillerens Ejvind ude fra Kanalhuset' Hvoraf kommer så dette navn? Jo det hænger sammen med at der var et arbejdssjak ved V.B.V., der havde bl.a. det arbejde at sørge for brændsel til gravemaskinerne, når de arbejdede med uddybning af sejlrenden. Det var dampmaskiner, der var drivkraften i disse maskiner, så almindeligvis var det kul, der skulde sørges for til disse, men under krigen kunde man ikke få kul nok til dette formåi, og så måtte man ty til tørvene. Da det var store mængder, der skulde til for at holde maskinerne i gang, blev en pram fyldt op med tørv fra kajen i kanalhavnen og derefter sejlet ud til gravemaskinen. Disse tørv blev transporteret ombord med trillebør, deraf navnet tørvetrillere. SjakJiet bestod af fire personer, nemlig Niels Rosenskjold, l,ars Larsen, N1'- gaard og Martinus Sørensen. Når der ikke blev gravet i sejlrenden, havde det samme arbejdssjak forskellige andre opgaver. Bl.a. skulde der pejles i sejlrenden for at konstatere, om der nu var den rigtige dybde og bredde i denne. I dag er det jo en nem sag at kontrollere dette, nu sejler man bare ud med en båd, der har et ekholod, og så er det klaret på meget kort tid. Et sådant ekliolod fandtes jo ikke dengang, så det foregik på den måde, at de sejlede ud i V.B.V.s pejlebåd, (den hed Delfinen), og så havde man ingeniøren med, (han hed Dyhr). Der blev så kastet en loddeline ud. Denne line havde forskellige mærker, så ved hjælp af disse mærker kunde ingeniøren regne ud, hvor dybt der var de forskellige 35

4 Maskinpasser Anker Peder Aldersen og barnebarn på "Delfinen" ca steder, og hvis der iklie var den rigtige dybde kunde han, ved at lodde dybden flere steder, regne ud hvor mange m3 der skulde graves væk, for at renden igen kunne få den rigtige dybde og bredde. Hellerikke dette arbejde var nok til fuld beskæftigelse af arbejdssjakket, men så var der andre opgaver, så som vedligeholdelse af V.B.V.s b1'gninger, tagene skulde tjæres hvert år, ligesom bølgeskærmen på kanalmolen også skulde have en omgang. Det var om sommeren dette arbejde blev udfgrt, og når så solen skinnede, blev deres ansigter som en indfødt afrikaners, selvom de brugte store mængder kartoffelmel til at pudre sig med. V.B.V.s huse var lagerhalier til opbevaring af reservedele til gravemaskinerne. Også her var der et arbejde til arbejdssjaklret. Når der f.eks. skulde udskiftes en eller måske flere spande på gravekæden, skulde en ny, eller nyrepareret spand kgres ud til kajen.(her kunde man så med spillet på gravemaskinen hejse den ombord), men fgrst skulde spanden læsses på en håndtrukket blokvogn, hvilket skete på den måde, at man ved hjælp af klodser og løftestænger fik lagt spanden op på vognen. Det var et hårdt og besværligt arbejde, disse spande var meget tunge, men også dette arbejde klarede disse fire mænd, der var nemlig et godt samar- 36

5 bejde, og de vidste alle at de kunde stole på hinanden, hvilket også i høj grad er nødvendigt når der arbejdes med så tunge ting. Kæderne på gravemaskinerne var samlet med nogle bolte af en anseelig dimension, på tyktelse med en voksen mands arm. Det siger sig selv, at disse bolte blev slidt tynde af arbejdet i sand og saltvand, og så skulde de til smeden og svejses op i den normale dimension igen. Der blev læsset så mange bolte på en trillebør, som en mand kunde køre med, og på den måde blev de så transporteret hen til havnesmeden, (Møller). En dag da der skulde bruges nogle bolte var far på vej hen til smeden for at hpre, om de bolte der var til reparation var færdige. Han traf smed Møller på havnen og spurgte ham om, hvordan det gik med spandboltene, og fik det rappe svar, som smed Møller var velkendt for, at det vidste han bestemt da iklie, for han rendte jo ikke rundt med dem i bukselommerne, hvilket far da godt kunde forstå. I året 1942 var der en meget travl periode hos V.B.V., og der var derfor taget et extra hold folk i arbejde. Dette extra hold fik til opgave at lænse kul i bugserbåden "Lindormen". Der var givet besked om, at der kun måtte lænses en ton i den ene side, så skulde der forhales, d.v.s. båden skulde vendes, og så kunde der lænses i den anden side. V.B.V.-materiel i kanalen. T.h. kulkanen. 37

6 Da de havde lænset en ton i den første side, s1'ntes de ikke at der var så meget slagside, så de mente nok at de kunde give den lidt mere. Hvad de iklie havde taget i betragtning var, at koklien havde åbnet et koøje for at få lidt frisk luft ind i kabl'ssen. Pludselig begyndte båden at tage vand ind, og i løbet af få minutter stod den på bunden af havnen. Det var jo iklie så godt, men også den opgave, der her opstod, klarede V.B.V.s mandskab selv. Den anden bugserbåd "Mågen" sejlede til Aggersund. Der havde man lige været fra Aalborg Værft med buerne til Aggersundbroen. De havde nogle store pumper til at hæve og sænke pontonerne med. Disse pumper lånte man, og så brugte de deres egne mudderpramme til at løfte "Lindormen" op med. De åbnede for de tætte skotter, fyldte vand i dem, så de lå så dybt, som de kunde. Derefter blev der spændt wirer under kølen på "Lindormen", og med en pram på hver side kunne man nu løfte den så højt op, at den kunde pumpes læns. "Lindormen" sank kl. ca , men allerede næste dags morgen ki.9.00 flød den igen, men der forestod et større stykke rengøringsarbejde, før den igen kunde fungere i sit arbejde. K1'stsikring var også en af deres opgaver. De hårde vestenstorme var jo, som i dag, mange gange hård ved fliseglaciset foran kanalhuset, men med en trillebør, lidt sand og en vægtstang så klarede de også at få de store, tunge.-i ww tu rbf.:r. F'l$kr **rr*ø**& -å ffixm&*:*f: Isskruninger bag kanalfogedboligens baghus. Det er svært at modstå presset. Foto fta

7 fliser på plads, og der lå de så til den næste storm væltede dem løs igen. Men der var også k1'stsikringsarbejde på den anden side af fjorden ovre ved Vejlerne. Det var straks mere besværligt. De havde en flad pram, den blev læsset med trillebøre og andet grej der skulde bruges til dette arbejde. Denne pram blev så spændt efter en robåd, en såkaldt bananskal, og så sejlede de ellers over fjorden. Når det så var f1'raften roede de tilbage uden pram og grejer, så dagen efter var det bare de fire mænd i båden, der skulle der over. De slog pæle i fjordbunden og flettede ris mellem dem, det er det der kaldes faskiner. Det kunde holde en tid, men der var hele tiden et vedligeholdelsesarbejde at udføre. Der kunde jo være fint vejr om morgenen, når de sejlede over fjorden, men der kunde også ske det, at i løbet af dagen blæste det op. så det ik-lie kunde lade sig gøre at sejle hjem i den lille båd til aften. Så måtte de tage traveturen til Aggersund og så med færgen over der. I så tilfælde ringede de gerne hjem fra Aggersborggård til ingeniørkontoret, og så måtte ingenipr Dy,hr ud i hjemmene og give besked om, at der ikke var grund til at fr1'gte for, at der var sket noget forfærdeligt med sjakket, hvilket man jo godt kunde fr1,gte. Jeg vil derfor fastholde, at en tørvetriller også kan være en agtværdig arbejder, med dette tilnavn som et hædersnavn. Johs. Sørensen Sådan kan der også se ud ved kanalen. Billedet er fra vinteren Manden cr Knud Knudsen, Fredensgade. Foto J.G. Aistrup. 39

8 VAI{D TIL LØGSTØR Der har altid været behov for godt drikkevand, og her er løgstør ingen undtagelse. I gamle dage var det overladt til den enkelte at hente vand op af sin egen brønd. I slutningen af 1800-tallet arbejdede byen på at blive købstad, og en af de ting, der var på ønskesedlen var et vandværk. I 1890 blev spørgsmålet behandlet i kommunalbestyrelsen, og det blev meddelt, at I-øgstør havde 195 brønde, hvoraf de 119 havde brugeligt drikkevand, så sagen blev udsat. I 1895 fremsatte vejass. J. Juul forslaget igen, og denne gang kom der gang i forberedelserne. Et projekt blev udarbejdet, og bl.a. løgstgr Jernstøberi gav tilbud på at b1'gge vandværket. Kommunens vandværksudvalg valgte dog et andet firma, nemlig Mortensen & Galster i l/gstør Jernstøberis "Størcn Nørresundby, som netop havde bygget et vandværk i hjembl'en. Firmaet anbefalede som noget ret n)'t, at lade en vindmotor pumpe vand op i beholderen: "Der er saaledes over 20 Vandværker efter vort System i Virksomhed." Iøgstør Jernstøberi måtte nøjes med at levere materiel til pumpning i form af en vindmotor, og til vindstille en petroleumsmotor af eget fabrikat, "Støren". Der blev bygget en vandbeholder oppe på bakken. Den blev støbt af beton og delvis nedgravet i jorden. Da grunden består af kridt og flint, mente Mortensen & Galster at den omgivende jordmasse var nok til at stive betonen af, så den kunne modstå vandtrl'kket. Det af beholderen. G der stak op over jorden, 1 var forsl'net med ind- støbte stålringe, og så var t der et hus ovenpå til pumpemateriel m.m. Samtidigt udsendte vandværksudvalget en liste, hvor borgerne kunne skrive sig på, hvis de var interesseret i at få indlagt vand. Det var der mange, der hav- 40

9 I I Den nedgravede vandbeholder i dag. I I de, men det er interessant at se, hvor beskedne ønskerne var sammenlignet med i dag. En stor del ønskede bare een vandhane i gården eller haven, og det højeste ønske fra en enkelt var 6 haner. Vand måtte kun indlægges af autoriserede vandmestre ifølge "Instrux" fra kommunalbestyrelsen af 19. dec De to første vandmestre var kobbersmed A. Andersen og I-øgslør Jernstøberi, og vi kan følge udviklingen gennem de indsendte skemaer over, hvem der har fået indlagt vand. I 1898 var vandværket færdigt og skulle afleveres fra firmaet Mortensen & Galster. Iandinspektpr Mosbech havde været tilsynsførende med byggeriet, og til bestyrer antog man mekanikus Sørensen, der senere skiftede navn til Birkely. Så langt, så godt! Nu skulle der fyldes vand i beholderen, og den blev fyldt ca. Il3 op (ca. 6 fod). Da den blev tømt igen, viste der sig en del små sprækker i betonen. De blev støbt ud og nyt vand fyldt på i flere omgange op til højeste vandstand ca. 19 fod.(6.5 m.). På grund af n1'e sprækker kunne beholderen ikke holde tæt. VandtryRet forneden blev beregnet til 15 kg. pr. kvadratcentimeter, og det blev klart, at den omgivende jordmasse iklie kunne klare det pres.

10 Vandtåmet uden kronen, der forsvandt sammen med plastkuplen Det ville vandværksudvalget naturligvis ikke godkende, og da firmaet holdt på, at alt var lavet efter forskrifterne i kontrakten, blev det signalet til et utal af møder. Skrivelserne føg frem og tilbage, og der blev indkaldt uaftrængige eksperter, bl.a. fra Ingeniørforeningen. Alle kunne se, at det iklie var i orden, for uanset hvor mange prøver og påfyldninger, der blev lavet, så sivede vandet ud af beholderen igen. Kendsgerningen var, at man iklie kunne få vandspejlet op i den ønskede højde, og da det var nødvendigt at vandet skulle ligge over enhver bebl'ggelse for at skaffe vand i hanerne, så var det for lidt, når beholderen kun kunne f1'ldes halvt op. Imidlertid gik vandværket igang for at betjene kunderne, og ansøgninger om at få vand indlagt strømmede ind. Konflikten med Mortensen & Galster fortsatte, da kommunen nægtede at betale restbeløbet for arbejdet. Der blev forsøgt voldgift i 1899 og i 1900 blev det til en retssag ved Nørresundbl' Ret. Kommunalbestyrelsen havde som medlem sagfører Nissager, og han leverede et langt indlæg med et stort antal vedlagte dokumenter. Resultatet af retssagen har ikke kunnet findes. Det skyldes 42

11 måske, at det endte med forlig, så firmaet fik en del af deres penge. Der ligger i arkivet et bilag, der viser en udbetaling på ca kr. fra kommunen. Beholderen blev aldrig tæt, og kom ikke over halv kapacitet, og det blev iklie bedre?f, at byen efterhånden rykliede op over baklieskrænten og bebl'ggelsen kom endnu højere op end beholderen. Det blev nødvendigt at bygge et vandtårn, så også den bydel kunne få vand. Det var det vandtårn, "der blev forsl'ne1 med et hoved, der nærmest mindede om det modsatte", for at det skulle symbolisere solnedgangen over fjorden. Snit af pumperum ved Elektricitetsværket. Vandtårnet blev bygget i Det var projekteret af ingeni- Ør J.K. Danø. Selve vandbeholderen blev støbt af Christiani og Nielsen, Århus, mens alle de andre håndværkere var lokale. Der var ovenikøbet indkaldt fotograf Nyholm for at tage et billede af beholderens j ernkonstruktion. Århusfirmaet fik 3800 kr., mens fotografen klarede sig med 1.50 kr. Hele udgiften til vandtårnet blev kr. og 89 gre. Mens tårnet var under opførelse blev vejret meget koldt, og ingeniør Danø var sengeliggende et styklie tid. Det forhindrede ham dog ikke i at bekymre sig om frostproblemer. Han sendte en bl1'antsskitse, hvor han anbefalede at isolere bl.a. stigrør og forsyningsrør, 43

12 hvor van det af og til stod stille. Han foreslog enten at omvikle rørene med et tykt lag rughalm, eller sætte en kasse udenom Værket i dag. som kunne fyldes med hø eller tang. året. Det var altså i 1921,. Ejendomme fra i5-30 Kr. pr. Sæde efter udvalgets Skøn. " Derimod kunne man vaske sin bil med slange for 10 kr. om Elektricitetsværket fra 1916 fik i 192'7 opført et pumpehus ved siden af, og så begyndte der at komme orden på sagerne. Byen kendte også til vandmålere før i tiden. De nævnes i regulativerne, f. eks og 1,921,. Tll næringsbrug var der forskellige takster. Bagere og barberstuer skulle ekstra af med 8 kr. årligt, hvor mælkeudsalg og mindre slagterier måtte give 10 kr., vaskerier måtte give ekstra kr. efter udvalgets skøn. Noget så n1'modens som wc-er fik disse ord med på vejen: "Vandklosetter i Tilfælde, hvor saadanne tillades i Hoteller 50 Kr. for det første og derefter 25 Kr. pr. Sæde for de følgende. Pissoir 25 Kr. Vandklosetter i andre I 1923 kunne værket fejre sit 25 års jubilæum, og byrådet blev fotograferet uden for beholderen. De ser ganske veltilfredse ud. Da vandværket blev bygget i L898, rummede løgstør knap 2000 indbyggere, og i dag det dobbelte, så der har naturligvis været brug for udvidelser. Den gamle vandbeholder voldte gennem årene så mange kvaler, at den er tømt og taget ud af drift. Det var måske en ide at sætte en dør i muren og indrette beholderen til legehus eller udstillingslokale. Der kunne byen passende udstille minderne om vandværkskonflikten, når det snart fylder 100 år. NHL 44

13 J ULI.i( Oll i( uiu{i,]' l cl'fls SlIl,glJEir Forsidebilledet er fra Østerbrogade. Det viser strækningen ud for nuværende Unibank, hvis hus blev bygget til løgslør Bank i Før det var der små butikker og værksteder, bl.a. sadelmager og skrædder. I det høje hus bagved, som var opført 1890, residerede isenkræmmer Olaf Nors. Huset rummede isenkræmmer frem til erne, hvor B. Nuppenau stoppede. Overfor i det lave hus var der også en isenkræmmer. Han hed den gang Carl Bøgh. I det toetages hus havde urmager Præstmark butik, og endelig længst til højre ejendommen, som i 1818 var byens mest værdifulde med Anders Lunøe som ejer. Vi kan se huset, som exam. jur. og vinkelskriver Michael Olsen netop havde arvet, og det er netop muligt at skimte købmandsbutikken, som var ejet af A. Qvistorff. Han følte trang til at bygge selv, og opførte huset på hjørnet af Jernbanegade og Rådhusgade i Billedet er taget i sommeren 1905, og fotografen hed Hans Chr. Bosch. Han var søn afhenedsfoged Bosch, som var tiltrådt året før. Familien havde dog tidligere haft forbindelse med byen, for herredsfogedens far var arkitekt og havde leveret tegnin- Vestsiden af Østerbrogade i morgenll's ca I huset nærmest Aistrup var der tilskæreri. Det blev i 1944 bygget op til slagter Gertsen. Huset t.h. blev i 1929 erstattet af banlcen.

14 gerne til toldbygningen i Det siger lidt om de trafikale forhold, at man kunne tillade sig at stille sig på tværs med sit studekøretøj mens hovedtøjet blev ordnet. Det er måske sadelmageren, der er kaldt ud, mens manden selv står helt til venstre. Billedet øverst på bagsiden viser torvet 10, hvor der nu er indkørsel til parkeringsplads. Huset rummede i 60-erne og 7O-erne fru Grøns navnkundige pensionat, mens hr. Grøn havde maskandiserbutik ud mod torvet. I begyndelsen af århundredet var der en butik, som blev kaldt "Smørhuset". Indehaveren hed Overgård, og her kunne bl.a. købes te og kaffe og også porcelæn. Billedet af torvet fra ca viser Overgaards butik til venstre. Huset ved siden af var beboet af togfører Ramskjær. I huset på hjørnet af Fredensgade havde Tommerup sin købmandsbutik. Han havde en god handel, ikke mindst fordi butikken lå lige overfor kommuneskolen, også kaldet borgerskolen. Den ses længst til højre. Foran skolen står postbudet med sin trækvogn. Billedet nedersl på bagsiden viser nedrivningen af en bygning med en lang historie. Huset blev opført i 1851 af murer Møller og samme år udlejet til kapel for menigheden. Huset skulle være færdigt, så det kunne tages i brug til julegudstjenester i Den første kirkeværge var bødker N.M. Piselhøj. Han blev senere afløst af skræd- Torvet ca set mod Ton'egade 46

15 dr. Saabye, og til sidst skiftende indhold. Noget af det sidste var en fabrik, der hed "Herforl". Den lavede punge, bælter og andre mindre læderting. Rådhusgade ved århundredskiftet. T.h. det tidligere kapel' Midt i billedet ved flagstang og lygtepæl går Jembanegade på tværs. T.v. ber'ærtningen, kaldet "Rævehulen". Endelig I L976, måtte huset give op efler 125 år på pladsen. Billedet af nedrivningen er taget 15. nov. L976, og det antyder, at Den danske bank (Provinsbanken),fik mere parkeringsplads. NHL. der Kampmann Jørgensen, som havde bestillingen i mange år, og da kommunen vedtog at anskaffe et harmonium i 1859, blev han også bestilt til at spille på det for 15 rdl. om året. Kapellet fik en altertavle, der var malet af Lucie Ingemann, gift med digteren. Det er ikke noget stort kunstværk, men det enesle, der er bevaret fra kapellet. Det kan stadig ses i kirken. Kapellet var i brug indtil kirkens indvielse i 1893, så gik det over til bagerm. L. Thomsen, og det forgyldte kors på hjørnet blev afløst af en forgyldt bagerkringle. Sencre blev det i en lang årrække bolig for Huset i 1971

16 Byrådet fejrer vandværkets 25-årsdag i september L923. Fra venstre står købmand Anders Melsen, togfører Jacob Nielsen, skomager Sund, snedkerm. Ad. Jensen, købmand S. Laursen, borgmester og bankdir. T.A. Wermuth, overlærer J.S. Lavendt, red. Thv. Knudsen, skræder A.S. Kjergaard, postbud l-arsen (eller også er det murer J.C. Christensen). Den sidste skulle så være lærer R. Th. Rasmussen, men ligheden er ikke så stor. Har nogen et bedre forslag? 48

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD:

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD: Kommentar side 34 Da brændevinsbrænderiet brændte side 35 Skole- og læreår i Løgstør. Af E. Fredberg. (fortsat)..

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 INDHOLD: Kommentar s.34 En cykletur i Jylland i 1896 af CharlesEdwardes... s.35 Jeg fandt forleden (Malle kirke) af Kad

Læs mere

KREJL. Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s. 58 Bystyre i 200 år...s.61 Ilvorfor hedder det sådan? Anders Nielsensvej...s.64. ...s.50. Amatørscenen...

KREJL. Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s. 58 Bystyre i 200 år...s.61 Ilvorfor hedder det sådan? Anders Nielsensvej...s.64. ...s.50. Amatørscenen... KREJL T,OKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR T,øGSTØR OG OMEGN 5. ÅRG. NR.4 Apr ii 1986. INDHOLD: Kommentar Fra havørn tii Amatørscenen......s.50 gemmeæbler. s.51..s.53 LØgsLør. Limfjordens Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s.

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 AALESTRUP VARMEVÆRK gennem 50 år 1958-2008 Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe 1 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Et varmeværk bliver til side

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

Elforsyningen i Næstved 1909-2009

Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Udgiver: NKE Elnet A/S, Ærøvej

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Indhold Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg

Læs mere

Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28

Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28 KR JL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN 11. ÅRGANG NR.2 NoVEMBER 1991 INDHOLD: Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat.... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

LokumsALBUM. tag 10 min. i fred med en god toiletkultur. miljøprisen -09. historie. Lort på dåse. Kloak- og miljødoktor i én og samme person

LokumsALBUM. tag 10 min. i fred med en god toiletkultur. miljøprisen -09. historie. Lort på dåse. Kloak- og miljødoktor i én og samme person miljøprisen -09 Kloak- og miljødoktor i én og samme person Læg en kage Lokum på bordet? historie Hvor gik man på toilettet i gamle dage? Lort på dåse Er lort kunst, blot fordi det kommer ud af en kunstners

Læs mere

KREJL. Kommentar side 2 "Magda" over Atlanterhavet. Af Bent Mikkelsen side 3 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 2 Magda over Atlanterhavet. Af Bent Mikkelsen side 3 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 2 "Magda" over Atlanterhavet. Af Bent Mikkelsen side 3 Løgstør skole 4. Klasse 1918 af Gudrun

Læs mere

KREJL. Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 18 M/S Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9...... side 19 Slagteriarbejderne. Af Johs. Sørensen side 21 Post

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders Medlemsinformation 1998 Træk af Gug skoles historie. Fortalt af P. Bøcker Pedersen, Gug skole indtil ca. 1900. Brugsen i Sdr. Tranders som den så ud ca. 1918. Læretid i Sønder Tranders Brugs 1948 1952.

Læs mere

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt. 25. Årgang nr. 2 2008

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt. 25. Årgang nr. 2 2008 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt 25. Årgang nr. 2 2008 Ved genralforsamlingen takker kasserer Jørn Jensen - Bent Søndergaard for mange års formandskab i ASRA ASRA skifter

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring 1820. Formålet med disse foreninger

Læs mere

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982 Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Redigeret og skrevet af Keld Dalsgaard Larsen. Fotografier: Udlånt af Lokalhistorisk

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT Indholdsfortegnelse FORMANDENS KLUMME... 3 HISTORIEN OM HORSENS DAME ROKLUB... 4 HORSENS ROKLUB 125 ÅR, 1890-2015... 7 LANGTUR: Sechers bekendelser... 27

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

STJÆR AVIS. Det Stjææer!! Fra den sydligste udkant til lige i Midten. Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 INDHOLD

STJÆR AVIS. Det Stjææer!! Fra den sydligste udkant til lige i Midten. Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 Det Stjææer!! INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus mm. s.3 Indbydelser til julestue og julebanko s.4 Mediegruppe, Stjær Avis søger

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

Landsbyen bliver Stationsby

Landsbyen bliver Stationsby JENS GLOB SAMVIRKET og EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1984 Bind 1 (10. årgang ). Siderne 9-34 Landsbyen bliver Stationsby Af ERLING MORS NIELSEN I Egnshistorisk Forenings

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere