Bevillinger til KFUM og KFUK. Personlige Y's Men Visitkort. Info. Af RD Arne Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevillinger til KFUM og KFUK. Personlige Y's Men Visitkort. Info. Af RD Arne Nielsen"

Transkript

1 Bevillinger til KFUM og KFUK Af RD Arne Nielsen Der har igen været lettet på låget til ASF kassen, så det har været muligt at støtte en fremtidsagent fra Slovakiet med 335 euro til rejse- og kursusudgifter i forbindelse med træningskursus i Manchester i Kristi Himmelfartsferien. Ligeledes er der bevilget kr. til en deltager, der får mulighed for at være med i et KFUM og KFUK's lederuddannelseskursus. I regionsledelsen har vi også givet KFUM og K mulighed for i præsidentposen i august at ilægge en anmodning til klubberne om at støtte årets Børnefestival. Det er dejligt, at vi som Y s Men kan støtte KFUM og KFUKs værdifulde arbejde blandt børn og unge lokalt, nationalt og internationalt. Personlige Y's Men Visitkort Af RSD IT/webmaster, Axel Hansen Det er nu muligt at printe sine egne Y's Men visitkort. Nu har du mulighed for selv at printe dine egne Y's Men's visitkort. Layoutet er foreskrevet og kan ikke ændres og data tages direkte fra adressebogskartoteket. Log in på Intranettet med dine koder. og gå til menuen - visitkort. Info Regionskonferencen i Grenå. Generalforsamlingshæftet og konferencenøglen vil nu kunne læses på hjemmesiden så snart de foreligger. Begge hæfter vil blive udlevereti papirform i Bureauet ved registrering i Grenå. Hjælp søges Til hjælp ved oversættelse i Grenå har vi brug for 5 personer. 3 har indvilget i at hjælpe, men vi mangler stadig 2 personer. Kunne du tænke dig, at være en del af dette team, så kontakt Arne Braüner, eller Vigtige datoer: Augustrapporten: Rapporten udsendes medio juni med retur dato senest den 23. juli. Præsidentmødet: Afholdes på Lunderskov Efterskole den 24. august Indbydelse og program udsendes senest den 22. uge 30. Rådsmøde: Afholdes på Diakonhøjskolen den 9. og 10. august 2013 Træning for VDG og RLME (holdet der tiltræder pr. 1. juli 2014) afholdes på Diakonhøjskolen den 8. og 9. november 2013

2 Week4you / kollektdag Regionsledelsen har evalueret forløbet af kampagneugen på det sidst afholdte ledelsesmøde bl.a. ud fra de kommentarer og forslag, der er kommet fra klubberne. Der er megen ros fra klubberne, men også en del kritik og gode forslag, der kan bruges til kampagneugen i Kritikken er bl.a. gået på at regionsledelsen ikke har været synlig nok i forbindelse med afholdelsen af kampagneugen Det har regionsledelsen taget til sig og vil gøre det bedre op til kampagneugen Regionsledelsen vil selvfølgelig hen ad vejen holde klubberne orienteret om hvilke tiltag, der sættes i værk. Det nyeste tiltag er et Idé-katalog. Det er en oversigt over de tiltag aktiviteter/arrangementer der har været i forbindelse med kampagneugen. Det er en afskrift af de meddelelser, vi har modtaget fra klubberne. Det er mit håb, at Idé-kataloget kan bruges som inspiration til kampagneugen Hvis der skulle være spørgsmål til de enkelte arrangementer, så kontakt den/de klubber, som har stået for arrangementerne. Der er også vist eksempler på avisomtaler. Idé-kataloget vil blive ajourført efterhånden, som jeg får kendskab til flere avisomtaler/arrangementer, der er foregået samt nye ideer til den kommende kampagneuge. Idé-kataloget kan ses under Week4You på regionens hjemmeside. Læs også artiklerne i Gongongen fra april, side 10 og 11. Week4You foregår i uge 4 ( januar 2014) dog med start søndag, den 19. januar, der er vor internationale kirkedag. Det vil være praktisk, hvis den internationale kirkedag samtidig er vor kollektdag. Der er kommet nye regler vedr. indsamlinger på kollektdage, så forhåbentligt bliver det nemmere at snakke med menighedsrådene om at netop vores internationale kirkedag også bliver vores kollektdag. Kort fortalt er kollektlisten afløst af en kirkeindsamlingsliste. Kirkeåret er blevet inddelt i 8 perioder, hvor der til hver er tilknyttet 5-10 organisationer. I hver periode kan menighedsrådet vælge en eller flere organisationer at samle ind til. Perioderne har temaer, der passer til kirkeårets tekstrække. Som det fremgår af nedenstående udsnit af kirkeindsamlingslisten, er Y s Men Region Danmark med i periode 3 sammen med 9 andre organisationer. Periode 3: Vintertid, Helligtrekonger Formål: Oplæring i den kristne tro børn Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler - Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse - Diakonhøjskolen - Kirkeligt Centrum - KLF Kirke og medier - Kristeligt forbund for Studerende - Kristent Pædagogisk Institut (KPI) - Y's Men Region Danmark - Religionspædagogisk Center - Økumenisk Ungdom 6. januar Hellig 3 Kong. Søndag 13. januar 1. s. e. h. 3 k. 20. januar Sidste s. e. h. 3 k. 27. januar Septuagesima 3. februar Sexagesima 10. februar Fastelavn De enkelte menighedsråd bestemmer suverænt, hvilke organisationer og derved projekter, der skal samles ind til. Det betyder, at vi må være særlig opmærksomme på de menighedsråd, hvor Y s Men ikke er repræsenteret. Heldigvis er der Y s Men i flere menighedsråd, hvor vi har en vis indflydelse på udvælgelsen af organisationer. Der vil komme mere om dette emne på præsidentmødet, og der vil være materiale herom i præsidentposerne. Der kan læses mere om de nye regler på Steen Christiansen Tovholder for Week4You

3 Magasinet WAI udkommer med næste nummer i uge 34. Hvis du ønsker at modtage dit personlige eksemplar af magasinet WAI, så er 1. juni sidste frist for bestilling af et årsabonnement omfatter numrene august 2013 og januar Prisen for et personligt årsabonnement er 40 kr., hvis det sendes sammen med klubforsendelsen. Ønsker du magasinet sendt til din privatadresse, så bliver der tillagt portoudgifter. Bestilling sker på hjemmesiden, hvor du udfylder bestillingsformularen. Se her >>> Hver klub modtager 28 eksemplarer af magasinet WAI, som skal lægges frem på 4 8 forskellige offentlige steder i klubbens lokalområde, fx kirker, sognehuse, medborgerhuse o. lign. - gerne inden 1. september. Klubben planlægger og udvælger selv de steder, hvor WAI kan skabe mest interesse for vores bevægelse. Der fremlægges 6 7 eksemplarer hvert sted - gerne med samme placering som sidst. Klubforsendelsen med magasinet WAI bliver udleveret til klubbens præsident ved præsidentmødet i Lunderskov, lørdag den 24. august. Klubben har naturligvis også mulighed for at tilkøbe ekstra eksemplarer af WAI, fx til at udlevere til gæster, foredragsholdere, samarbejdspartnere m.m. Prisen for ekstra eksemplarer er 20,- kr. pr. stk. inkl. forsendelse. HUSK - basisforsendelsen på de 28 eksemplarer til klubben er beregnet til fremlæggelse på offentlige steder, så interesserede har mulighed for at tage et eksemplar med hjem. Hvis du har spørgsmål så skriv til Hans Erik Christiansen WAI Redaktionsgruppen

4 Revideret chartertale Regionsledelsen har revideret en ældre udgave af en chartretale til det nu foreliggende. Et klogt menneske sagde engang, mon ikke det er en mand? en tale skal være ligesom en ung piges kjole så kort at den vækker opmærksomheden men præcis så lang at den dækker det væsentligste. Om vi har formået dette med denne revidering må den enkelte bedømme! Men det er tilstræbt, at talen omhandler i alt sin korthed, sigtet med vores virke og mål som Y s Men. Talen kan anvendes ved chartring af nye medlemmer. En markering om de værdier som Y s-dom er grundet på. At vi udtrykker glæde ved at være en del heraf. Det er en opgave for alle Y s Men, at tage godt imod nye medlemmer til Y s Men s klubberne, at fællesskabet opleves, som Y s-doms værdierne fortæller. Ved charterfesten i klubben, alt som den enkelte klub finder rigtig, bydes det nye medlem velkommen til Y s Men s kammeratskabet. Som bevis herpå overrækkes medlemsbeviset, og på bagsiden heraf er væsentlige Y s-dom værdierne også nævnt. De bedste hilsener Kristen Grysbæk RLM Sektion Midt

5 BF besøg fra Mac Apple s baghave, eller Northwest Y Service Club Cupertino, San Jose California USA maj Med spændt forventning modtog vi Buch Cox i Rebild Bakker, så han kunne se det eneste sted uden for USA, hvor Nationaldagen har været fejret i 100 år den 4. juli. En frisk og beskeden Y s men, som elsker gult og som med sin "cap" viser at han er Y s Men. Buch har været i Randers, og der deltaget i venskabsbesøg med en norsk klub, hvilket vi dog ikke mærker, for der er tale om meget og store forventninger. Vi havde besøg af Lasse Bergstedt ca. 2 uger før BF-besøg, og spurgte Lasse om han kender Buch, og jo da, han boede hos ham på IP tur i USA. Vi blev enige om at Lasse skulle møde Buch hos os. Og så kom der mail fra Eva Larsen, at Buch havde spurgt om der blev mulighed for at møde Lasse, så derfor forventningerne. De forventninger blev indfriet næste dags morgen kl hvor PIP Lasse Bergstedt ringede på døren - tid til morgenmad inden Lasse tog styringen på rundtur i Vendsyssel. Den gik først til Lindholm Høje, Vikingegravene og Erik den rødes tur til Canada vest om Grønland. Vi havde så bemærket at is havde en høj prioritet hos Y s men,så vi forsatte til Ryå Is, som også kunne overraske med spændende biler i garagen, limusiner og trucker. Efter denne nydelse gik det mod nord til Skagen, hvor havene ender - eller mødes, men inden da havde vi nydt årets første frokost i det grønne, naturen sørgede for at bordet blev skyllet af efter os. Vi blev spurgt om det med de spejdere og FDF ere som vi støtter. Vi mødte en flok der var på Vendialøb og da vi kiggede ind om Hvide Klit og Klitten,ja så havde en flok FDF ere fra Vestbjerg bygget piratskibe og havde gang i røverierne og kampene der, så der blev syn for sagen. Sydpå gik det i den lysegrønne skov med Kattegat i baggrunden til Hals og tale om den store sejlaktivitet der præger landet inden vi igen vendte næsen mod Støvring og afsked. Inden turen spurgte Buch til nogle rygter han havde hørt på vejen gennem landet. Vi bekræftede overfor ham at disse rygter ikke har noget på sig, da de er afkræftet fra lægelig side, så de skal gerne manes i jorden, hvis det er muligt? Lasse fungerer i bedste velgående! Trætte efter en lang dag blev der tid til lidt søvn inden morgenkaffen blev serveret hos nogle Y s venner, og så gik turen til Aalborghallen og afslutningsgudstjeneste for kirkedagene Her fik Buch så forklaringen på alle de forskellige kirker vi har, - og at de kan tale sammen, selv om de ikke er enige om alt. Buch havde ikke fået sin "cap" på, men han fandt ud af det ikke var nødvendig. Der var så mange og kendte Y s men. Vi aflevere Buck Cox til landets første klub, så der blev sagt på gensyn i aften af Bjarne Gregersens klubvenner i Aalborghus. Vi slutter med at ønske Buch forsat god rejse rundt i Danmark Kirsten og Jens Bæk Støvring Y s Mens Club

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1 Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1. Velkomst v. DG Birthe Kragh Sørensen: 2. Valg af dirigent: ledelsen foreslår: Willy Søndergaard, - valgt. Willy konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Y S MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK. Gongongen

Y S MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK. Gongongen Y S MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK Gongongen Ved RD Bjarne Søndergaard Frivillig udvikling. Pludselig er sommeren blevet til minder, dagene bliver kortere og bladene springer i farvestrålende efterårsfarver.

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Aabybro Y S MEN S CLUB DISTRIKT HIMMERLAND

Aabybro Y S MEN S CLUB DISTRIKT HIMMERLAND Aabybro Y S MEN S CLUB DISTRIKT HIMMERLAND MOTTO: VI VEDKENDER OS DEN PLIGT, SOM FØLGER MED ENHVER RET - http://www.1208.ylokal.dk/ Vi gjorde os umage i at lave indbydelsen. Vi samlede billeder fra vores

Læs mere

Maj 2015 PÅ GENSYN I HORSENS. På www.find.ysmen.dk kan du altid se den aktuelle medlemsoversigt.

Maj 2015 PÅ GENSYN I HORSENS. På www.find.ysmen.dk kan du altid se den aktuelle medlemsoversigt. Maj 2015 GENERALFORSAMLING 2015 Supplerende bilag til punkt 20: kommende regionskonferencer. Regionsledelsen har modtaget ansøgning fra Holstebro YMC, Hardernes YMC, Sct. Jørgens YMC og Aulum YMC om at

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

Holte Kollen Julemorgen kl. 06.00

Holte Kollen Julemorgen kl. 06.00 Indhold: Vigtigt! på side 3. Gruppelederen på side 4. Minier på side 5-8. Juniorer på side 9-10. Troppen på side 11-12. Klanen!! på side 13-14. Lederne i 1. Holte på side 17. Forældrepatruljen på side

Læs mere

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen på Liseborg og en ny sæson 2015 kan skydes i gang.

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen på Liseborg og en ny sæson 2015 kan skydes i gang. SIK - NYT 18. årgang 2015 FODBOLDAFDELINGEN Februar - Nr. 2 FORMANDEN HAR ORDET Vintervejret er over os, men trods det så er træningen så småt ved at starte. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Y S MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK GONGONGEN

Y S MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK GONGONGEN Y S MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK GONGONGEN Årgang 60-3 - februar 2014 Sirenesangen Har du mistet dit gyldne håb som du fik i gave ved din barnedåb synger Gasolin i den gamle Sirenesang. Så kom og dans

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014 marts 2014 Bethesda Aalborg Indre missions hus Glimt fra Fælleslejr Program marts - juni 2014 Bethesda: 25 år i Jernbanegade Staffetten med Jonna Holst Lederen Når dette blad udkommer, har vi fejret jul

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere