års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F."

Transkript

1 års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F november

2

3 Dr.med., Fysikus Erik Holst ( )

4

5 Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen, eksmester Ib Børglum, kasserer Henrik Plougmann Jensen, skatmester Gert Sørensen, storrepræsentant Ole Christensen. Forrest fra venstre: Sekretær Søren Bo Nielsen, overmester Jørgen Overgaard, undermester Niels Erik Larsen. 5

6 Logens overmestre Chr. Ramsgaard Chr. Dahl M. A. Holm K.M.Bernth M. A. Holm P.J.Pedersen P.J.Pedersen P.J.Pedersen Hjalmar Kjems M. Østergaard Sørensen M. Larsen Mads Møller Mads Møller Sv. Brøchner Nielsen Sv. Brøchner Nielsen Holger Holm Peder Dahl Holger Holm Poul Christensen Poul Christensen Erik Jacobsen Gunnar Christensen Harry Albertsen Leif Bochsen Johs. Nyborg Harald Jensen Laurids Eskildsen Hans Landbo Niels Peder Nielsen Jørgen Smed Kjeldsen Frits Malling Sørensen Jens Jørgen Poulsen Pauli Falk Rasmussen Mads Glud Holm Gunnar Refsgaard Torben Andersen Ole Christensen Jørgen Skjøtt Knud Erik Dybdahl Svend Schwencke Henning Nielsen Ib Børglum Jørgen Overgaard Lay-out og tryk: Handy-Print A/S, Skive. 6

7 Forord I anledning af broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.s 100 års stiftelsesdag udgives dette jubilæumsskrift. Det er blevet til ved citater fra festskriftet, der blev udgivet i anledning af logens instituering i 1914, og senere skrifter fra logens jubilæer. Jubilæumsskriftet er samtidig en beretning om broderloge nr. 42 Erik Holsts opførelse af ny ordensbygning i Måtte de første 100 år af broderloge nr. 42 Erik Holsts historie stå som et lysende eksempel for de brødre, der kommer efter og minde os om, at ene kan vi så lidt, men står vi sammen, kan vi alt. Odd Fellow Ordenen I.O.O.F. betyder The Indepedent Order of Odd Fellows (den uafhængige Orden af Odd Fellows). Det engelske ord Odd har mange betydninger, og Ordenen er så gammel, at man ikke med sikkerhed kan fastslå den egentlige betydning af navnet Odd Fellow. Filologerne er dog enige om, at oversættelserne snurrige, mærkelige, underlige, anderledes fyre såvel som en lang række andre, mere eller mindre sandsynlige oversættelser, er ukorrekte. Muligvis stammer ordet Odd fra Oath (ed), og da fellow er det samme som det danske ord fælle, vil en rimelig oversættelse kunne være: Edsfæller. Den oprindelige gamle Odd Fellow Orden havde sine rødder i England, præcist hvornår vides ikke. Oprindelsen er hyllet i fortidens mørke, men forfatteren Daniel Defoe omtaler i første halvdel af det 17. århundrede et selskab af Odd Fellows, og i The Gentlemans Magazine fra 1745 tales der om loger af Odd Fellows som et sted, hvor man kan tilbringe behagelige og forfriskende aftener. Man har på et museum i den skotske by Hardwich et på pergament udstedt brev til et Odd Fellow selskab. Dette fribrev er dateret den 7. maj 1643 og indeholder en antydning af, at selve Ordenen er grundlagt den 5. februar Men måske skal man endnu længere tilbage i tiden. Hvornår Ordenen i hine tider begyndte sit virke i England, finder man næppe nogensinde ud af, idet det måske ligger så langt tilbage i tiden, at al kommunikation foregik mand og mand imellem. 7

8 100 år gammel år er ingen alder Vor loge broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. i Skive fejrer i år 100 års stiftelsesdag. Det er vel relevant at stille spørgsmålet, er Ordenen og logen et levn fra fortiden uden betydning i dag, eller har Ordenen med sin solide baggrund i fortiden en fremtid i det nuværende samfund? Jeg mener helt klart, at vi har en berettigelse og har noget at tilbyde nutidens og fremtidens mennesker. Vor Orden er bygget op over et sæt etiske leveregler, der hvis de blev efterlevet af alle, ville medføre større forståelse og enighed mennesker og samfund imellem. Vi skal blot være bedre til at fortælle, hvad det er, vi står for og hvad vor lære kan give den enkelte. Kan vi det, vil tilgangen til vor Orden vokse. For de leveregler og grundholdninger, som ordenens stifter for knapt 200 år siden satte som fundament, er lige så vigtige nu som dengang. Odd Fellow Ordenens formål, som både har et etisk og et humanitært mål, er: At udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne derved kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse. Vor Ordens bud til sine medlemmer er: At besøge de syge At hjælpe de trængende At begrave de døde At opdrage de forældreløse Nok er mange af disse opgaver i dag overtaget af det offentlige, men de medmenneskelige opgaver er dem, som vi bør og skal tage os af. At besøge de syge er stadig vigtigt, for selvom lægekundskaben har udviklet sig meget gennem de seneste 100 år, er der stadig stort behov for at aflægge besøg hos de syge, at lytte og spørge til deres helbredstilstand. Et venligt ord, en trøstende hånd og et medfølende smil kan lindre lige meget. At hjælpe de trængende er til stadighed et vidt begreb. Her har det offentlige taget over, hvad det økonomiske angår. Men igen er der her et stort behov for medmenneskelig hjælp til dem, der af den ene eller anden grund falder uden for det offentliges systemer. Vi kan og bør hjælpe både lokalt og bredt i hele verden, hvor der er behov. 8

9 At begrave de døde er også i dag en opgave, som det offentlige tager sig af rent økonomisk, hvis det er nødvendigt. Men ser vi tilbage i historien, så var det en af de opgaver, som Odd Fellow Ordenen påtog sig ved at oprette kirkegårde og begravelsespladser, hvor alle uanset hudfarve og tro kunne blive begravet side om side. At deltage ved en begravelse er at vise respekt og ære for den døde samt de efterladte. En gerning, der ikke kan gøres om. At opdrage de forældreløse er også en opgave, der er vigtig for os, og selvom samfundet også her sørger for det nødvendige, er vi med til at opdrage de forældreløse ved at støtte forskellige organisationer og projekter, der arbejder til gavn og glæde for især udsatte børn. Det vigtige for os som Odd Fellows er, at vi i vor levevis og optræden ikke mindst uden for logens mure efterlever den lære, vor Orden giver os blandt andet gennem ritualerne. Gør vi det, er vi med til at opdrage de forældreløse såvel som mange andre udenfor logen. Den etiske belæring, der gives i logen, er i det væsentlige den samme nu som dengang, og dersom den blev efterlevet af alle, ville den give en tryg og fredelig sameksistens mennesker imellem uanset tro og etnisk oprindelse. Vor loge har sat sit fingeraftryk på de seneste 100 år i Skive og omegn og har været samlingssted for brødre også på det sociale plan. For 100 år siden, hvor meget var anderledes, samledes brødrene selvfølgelig til logemøder men også for på den vis at blive og holde sig orienteret om, hvad der skete i lokalområdet og i den vide verden. Der var ikke så store muligheder for at få informationer ad anden vej. På denne vis kunne brødrene mødes, belæres og danne sociale netværk på tværs af faggrupper og sociale lag. Verden så anderledes ud og var nok lidt mindre hektisk, selv om arbejdsugen var længere og hjælpemidlerne væsentligt begrænsede. Men man havde nok mere tid til at være noget for hinanden. Vor loge har været gennem to verdenskrige, og i 1940 erne måtte logen ikke afholde møder, men i stedet blev lokalerne benyttet til systuer, hvor trængende kunne komme og få syet tøjet om. Hvad så med logen om 100 år Jeg er sikker på, at også om 100 år er der Odd Fellow loger i Skive. Der er i dag et endnu større behov for den levevis og etiske grundholdning, Odd Fellow Ordenen står for. I nutidens samfund, hvor alle jager af sted på arbejdet, i fritiden og i familien, er der brug for et fristed, hvor sjælen når at følge med. Livet udenfor logen er hektisk. Alle lever i dag med mobiltelefonen, pc en og en kalender, der styrer ens liv, så der ikke bliver megen tid til at være og 9

10 dyrke det sociale samvær med familie, venner og arbejdskolleger. Her kommer Ordenens grundsætninger ind som det, vi og samfundet kan lære meget af. Har det moderne menneske tid til at være Odd Fellow? Her er svaret helt klart: ja! En aften i logen, hvor den store verden er lukket ude, hvor vi ikke styres af mobiltelefonen, pc en eller kalenderen, og hvor vi ikke bliver bombarderet af den nyhedsstrøm, vi modtager gennem de elektroniske medier. Det giver os tid. En logeaften giver os tid. Sjælen når at følge med. Vi kender dem, vi er sammen med, og vi kender dagsordenen. Vi lærer af ritualerne og føler os tilpasse i trygge rammer, og det giver tid til eftertænksomhed. At der så samtidig er rige muligheder for at skabe og dyrke venskaber på tværs af arbejde og interesser med ligesindede, gør det bare endnu tryggere og giver dermed energi til sjæl og legeme. Dette er et trygt samfund! Vi skal blot have fortalt nye kandidater, at de ved at bruge tid på Odd Fellow logen får mere tid til at være noget for andre og sig selv. Denne opgave er alle vi Odd Fellows fælles om at løse. Når vi gør det, er der også en Odd Fellow loge her om 100 år. Ja, også om 200 år. Jørgen Anton Overgaard overmester 10

11 Billederne i logebygningens hall Det store billede i midten er en fortælling om Thomas Wildey. I flere billedscenarier får vi en oplevelse med streg og afdæmpede farver, om hvordan smeden i det glødende lys fra essen smeder de tre ringe, som har så stor betydning for vores virke i logen. Det næste billede er rejsen til Amerika. I dette kunstværk kan vore tanker få frit løb om den nød og elendighed, der var i England i syttenhundrede tallet, og hvad det var for en verden Thomas Wildey rejste over til. Han oplevede et opgør mellem amerikanere og englændere og den nød og det kaos, der var i storbyerne på den tid. Den 13. april 1819 indrykker Thomas Wildey en annonce for at samle interesserede mænd til at oprette en loge. De fem mænd der grundlagde logen mødes første gang den 27. marts Senere i værtshuset The Seven Star i Baltimore stifter de den første Odd Fellow loge, nemlig Washington Loge nr. 1. De fem mænd er John Welch, John Doncan, John Cheatham, Richard Rushworth og selvfølgelig Thomas 11

12 Wildey, som blev logens første overmester. De fem personer er afbilledet i øverste venstre hjørne sammen med det amerikanske flag. De næste motiver handler helt åbenlyst om næstekærligheden. Om det at hjælpe og besøge de syge, begrave de døde og hjælpe de efterladte. Det essentielle var gerningen, der på denne tid havde stor betydning i et samfund uden de sociale goder og sikkerhedsnet, som vi har i dag. Vinduerne bag motiverne symbolisere den religiøse måde at fremføre holdninger på. Det sidste nederste billede er vores egen logebygning, langt fra Baltimore og Amerika, opført med moderne mursten og design. Men det skjuler ikke, at det inderst stadig er en bygning, der værner om Thomas Wildeys ord og ritualer. Billedet, der hænger til venstre for busten af Thomas Wildey, er en hyldest til Erik Holst, som har givet navn til logen. Han var læge og en meget stor personlighed, der satte alt ind på at hjælpe syge, og især fattige mennesker, der ikke havde råd til behandling eller medicin. Det var også en tid, hvor det sociale netværk ikke er som i dag. Billedet viser også beretningen om den Barmhjertige Samaritan, der i sin lidelse oplever flere skikkelser luske forbi, inden den hjælpsomme kriger 12

13 kommer tilstede og hjælper sin sårede fjende og bringer ham i sikkerhed. Det var Erik Holsts livsfilosofi ydmygt at hjælpe og at tjene andre, og derved selv at få et rigt liv. Billedet til højre er en fortælling om kvinden, der giver de forkomne soldater vand, og hun gør det, selv om familien har forbudt det. Denne bibelske fortælling er det nærmeste, jeg kan komme på et billede af næstekærligheden. Billedet beskriver en ung kvinde, der skænker vand op til en halvt liggende soldat, medens de øvrige soldater i ærbødighed knæler for denne symbolske handling. Kvinden er den eneste figur, der er farvelagt, alt det øvrige er i sepia farve for at fremhæve kvindens godhed og vilje til at trodse faderens vrede. Han ses i baggrunden med truende holdning, der befaler sin datter væk fra soldaterne. Så her er spørgsmålet: Hvem er den sande søster? Disse tre billeder er malet af logens arkitekt broder Lars P. Kristiansen, loge 42 Erik Holst, Skive. 13

14 Logens historie fra 1914 til 2014 Odd Fellow ordenen stammer fra Amerikas Forenede Stater, hvor den blev oprettet i begyndelsen af 1800-tallet. Initiativtagerne var emigranter fra England, og formålet var at udøve Venskab, Kærlighed og Sandhed, såvel praktisk som teoretisk: At hjælpe og påvirke egne omgivelser til bedste for det enkelte menneske og til gavn for samfundet. Fra en enkelt loge bredte grundlaget for Odd Fellow Ordenen sig ud over hele jorden og nåede til Danmark i sidste del af det 19. århundrede. Ordenens ideer kom til Skive i november 1907, og den 15. november 1914 blev broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. institueret i byen. Fra den første tanke om Odd Fellow Ordenen nåede Skive til institueringen af broderloge nr. 42 Erik Holst, var der sket meget. Mange møder lå forud, tanker og ideer var blevet udvekslet mellem de initiativtagende brødre. At logen skulle bære navnet Erik Holst blev vedtaget på det stiftende møde, hvor fire medlemmer af Ordenen dannede en Odd Fellow forening i Skive. Fra foreningens forhandlingsprotokol berettes: Søndag den 3. november 1907 samledes fire Odd Fellow brødre på Hotel Phønix i samvær med broder Charles Leisner fra København. Man enedes om at stifte foreningen i Skive og efter forslag fra broder Charles Leisner at kalde foreningen Erik Holst efter afdøde fysikus dr.med., Erik Holst i Ringkøbing. Navnet blev enstemmigt vedtaget, idet brødrene fandt, at det var et godt navn for fremtiden. Der blev herefter vedtaget love og sammensat en bestyrelse: - som formand broder F.W. Meyer, jernbanerestauratør - som sekretær broder M. Sund, bryggeriejer - som kasserer broder Fr. Hansen, købmand - som revisor broder Hans Hansen, modelsnedker Man enedes samtidig om at afsende meddelelse til Broder Storsire, broder distriktsdeputeret storsire Guldager samt til Hånd og Hjertes redaktør, cand.theol. broder N.C. Beck. Mødet hævet. Signeret brødrene F.W. Meyer, M. Sund, H. Hansen og Fr. Hansen. De fire brødre tilhørte fire forskellige loger. Broder Meyer nr. 5 Fyen, broder Sund nr. 17 Steen Blicher, broder Fr. Hansen nr. 14 Sct. Olaf og broder Hans Hansen nr. 34 Dannebrog. 14

15 Broder Leisner var en gammel bekendt af broder Sund fra den tid, broder Sund boede i Struer, og det var gennem dette bekendtskab, at broder Charles Leisner fra loge nr. 11 Columbus i København sammenkaldte de fire brødre til det møde, som resulterede i dannelse af Odd Fellow foreningen Erik Holst. Logen bibeholdt dette navn, som broder Leisner stod fadder til. Broder Leisner fulgte foreningens udvikling med stor interesse og var altid rede med gode råd, når der var behov herfor. Han manede altid til sammenhold, og hans ideelle syn på Ordenen og kraftige initiativ kom adskillige gange brødrene Broder Charles Leisner i Skive til gode. Han var da også medvirkende til, at det betydningsfulde møde på Hotel Phønix den 27. september 1908 med broder storsire Petrus Bayer kom i stand. Dette møde påvirkede herredsfuldmægtig Christian Ramsgård så stærkt, at han dagen efter meldte sig til optagelse i Ordenen. Ved logens instituering søndag den 15. november 1914 var broder Charles Leisner indbudt som hædersgæst, og ved broderloge nr. 42 Erik Holsts første møde torsdag den 19. november 1914 deltog han som udsending fra Storlogen og installerede ceremonimesteren. Ved dette møde udtalte han sin forvisning om, at Erik Holst ville blive en mønsterloge i vor Orden og ønskede for den, at den altid måtte leve i den gamle doktors ånd. Ved en senere lejlighed udtrykte han sin stolthed og glæde over at være logens medstifter med ordene: Jeg priser mig selv lykkelig over at have været med til at lægge grunden til denne del af vor ordensbygning. I festskriftet udgivet i anledning af logens 25-års jubilæum den 15. november 1939 omtales broder Charles Leisner blandt andet som broderloge nr. 42 Erik Holsts fadder. Broder Charles Leisner døde den 11. september 1939 og nåede således ikke at få sit ønske om at deltage i vor loges 25 års jubilæum opfyldt. Om den gamle fysikus dr. med. Erik Begtrup Holst skrives: Han blev født den 12. oktober 1828 i Ljørslev på Mors, hvor hans fader var præst. Han 15

16 blev student i 1846 fra Slagelse skole. Under krigen var han de to sidste år underskibslæge. Han var med, hvor kuglerne peb om ørene, idet han gjorde tjeneste på linjeskibet Christian den 8, da det sprang i luften ved Eckernförde. Sin embedseksamen tog han i juli 1854 og nedsatte sig derefter som læge i Korsør. Fra var han ansat som stadslæge i Korsør, hvor han virkede med stor dygtighed, mod og energi under koleraepidemien. Han gennemførte karantæneforanstaltninger, hvis nytte blev bestridt af lærde kolleger, men som begrænsede smitten og gjorde det af med epidemien, og da koleraen et par år senere for anden gang rasede i København, greb netop de læger, som havde smilet af dr. Holsts karantæne-foranstaltninger i Korsør, til de samme i København, hvilket frelste byen. Her lagde dr. Holst grunden til sine officielle udmærkelser. Han blev som 29 årig Ridder af Dannebrog. I 1858 blev dr. Holst konstitueret fysikus i Ringkøbing. Året efter forsvarede han med held ved universitetet sin doktorgrad om koleraepidemien. Senere blev doktoren til den gamle doktor og virkede resten af sit liv til gavn for by og opland og til gavn for Odd Fellow Ordenen. Som læge var han skattet af såvel rig som fattig og virkede til opmuntring og trøst for sine patienter. Kneb det med at betale til daglige fornødenheder og medicin, var den gamle doktor ikke ræd for at tage portemonnæen frem og give i stedet for at tage. Som embedslæge var han som kollega elskværdig og rede til råd og vejledning med sit jævne og ligefremme væsen, altid med en åben hånd og store hjerte over for trængende. Den 25. september 1883 blev han, 55 år gammel, indviet i loge nr. 8 Marcellus i Lemvig, skønt Erik Holst ved sin indvielse var den eneste Odd Fellow i Ringkøbing, var hans personlighed tilstrækkelig til at loge nr. 17 Steen Blicher kunne stiftes allerede den 2. september Broder Erik Holst blev i mange år den nye loges overmester og storrepræsentant og blev tillige distriktsdeputeret storsire for de jyske loger. Hans indsats i disse store embeder har i mange år båret frugt for Odd Fellow Ordenen. I lyset heraf fik broder Erik Holst stor indsigt og viden i Ordenens inderste og dybeste opgaver, og ydede gennem sin gerning og livsvandel sit til, at gøre menneskene bedre og mere kærlige mod sine medmennesker. For ham var ordet broderkærlighed ikke kun tomme ord. Broder Erik Holst døde i En af hans venner skrev følgende mindeord: Ej blot i Jylland søges så såre, venlig og kærlig og sanddru som få kraftig som mand og dog barnlig tillige, sådan dit minde som broder skal stå! 16

17 Herre og mester i åndernes rige venlig, kærlig og sanddru som få kraftig som mand og dog barnlig tillige, sådan dit minde som broder skal stå! Navnet som logen i Skive vedtog på sit første møde, var således ikke blot et navn, Erik Holst, er også et levende symbol på, hvad Ordenen stod for og stadig står for. I Festskrift ved Instituering af loge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. Skive den 15. november 1914 skriver logens første overmester broder Christian Ramsgård følgende: Stoltere navn kan ingen Odd Fellow loge bære, og på den anden side forpligter det brødrene og logen som sådan at holde navnet i ære. De brødre, der i dette øjeblik stifter loge nr. 42 Erik Holst er sig deres ansvar fuldt bevist, og med ønske og håb om, at enhver broder af loge nr. 42 Erik Holst altid må forstå og erindre det ham påhvilende ansvar, og at det må forundes logen altid at bære sit navn med ære, beder vi den højeste Stormester lægge sin velsignelse i det arbejde, der skal udføres i loge nr. 42 Erik Holst. Christian Ramsgård blev optaget i loge nr. 34 Dannebrog den 29. november 1908 og den 19. marts 1912 valgt til formand for Foreningen Erik Holst. De første tanker og planer for en egen ordensbygning fremkom i begyndelsen af februar Forslag og skitser til bygningen udarbejdedes. Aktier blev tegnet og bestyrelse valgt. I februar blev grunden i Sallinggade købt. På dagen for broder storsire Petrus Bayers 25-års jubilæum som Ordenens øverste leder den 22. maj 1914 nedlagde broder Christian Ramsgård, dybt bevæget og stolt grundstenen til bygningen, og allerede i november måned stod den færdig. Drivkraften fra ide til færdiggørelse var broder Ramsgård. Men alle brødre og med dem også deres hustruer fuldendte værket. Alle bidrog hver med sin kunnen til fremskaffelse og fremstilling af næsten alt fra ceremonimesterstav, symboler og logetæppe til gardiner og inventar. Den 15. november 1914 blev logesalen indviet. Samme dag som broderloge nr. 42 Erik Holst blev institueret med broder Christian Ramsgård som overmester, indtil han 1. april 1919 hvor han flyttede til Holstebro for der at varetage embedet som politimester. Broder Christian Ramsgård blev storrepræsentant og medlem af patriarklejr nr. 4 Skjalm Hvide og rebekkaloge nr. 4 Erica. Broder Christian Ramsgård blev overflyttet til broderloge nr. 34 Dannebrog i Holstebro i Broder Ramsgård var flittigt arbejdende i logen. Al den tid han kunne få til overs, helliges logearbejdet og enhver, der hørte ham tolke ritualet, fik 17

18 en stærk følelse af den grebethed og alvor det var for ham. Broder Ramsgårds ordenssang: Brødre! Slut kreds, løft i flok, når vor Orden kalder jer til handling for vor ordens mål. Sangen var meget værdsat og blev ofte sunget ved logens møder. Af logens forhandlingsprotokol fremgår, at der hersker stor travlhed. Tilgangen af nye brødre var god, så god at protokollen fortæller, at gradearbejdet trætter og det vedtoges at indskrænke dette til hvert andet møde. Blandt de nye brødre fra disse år var broder Mads Holm, der blev indviet den 9. oktober 1917 og året efter valgt til sekretær og beklædte i en årrække logens embeder. Han blev storrepræsentant i 1932, konstitueret distriktsdeputeret storsire i juli 1935, og udnævnt til dette embede den 28. oktober Broder Mads Holm fungerede i dette embede for de jyske loger indtil den 4. september I logens første år kastede krigen sine skygger over landet, og først på året i 1917 meddelte broder storsire Petrus Bayer, at logemøderne skulle begynde kl på grund af el-restriktionerne. Om sommeren nedsatte logen et udvalg, der skulle fremskaffe brændsel til den kommende vinter. Midt på sommeren søgte logen dispensation fra el-restriktionerne, således at logen måtte bruge lys to aftener om måneden i to timer. I slutningen af sommeren meddelte byrådet, at der ikke kunne bevilges elektrisk lys til logen. Krigen sluttede i 1918, og freden varede til få måneder før loge nr. 42 Erik Holst skulle fejre sit 25 års jubilæum i Af forhandlingsprotokollerne fremgår, at mellemkrigsårene bragte mange aktiviteter og fremgang for logerne. Ligeledes at en kontakt med Odd Fellow foreningen M.C. Holm i Nykøbing blev vedtaget. Fra logemødet den 27. maj 1924 berettes: Det nedsatte udvalg stillede forslag om afholdelse af et Odd Fellow møde på Krabbesholm Højskole søndag den 22. juni. Man enedes om at udsende indbydelser til logerne i Randers, Viborg, Herning, Ringkøbing, Holstebro og Thisted, samt til foreningerne i Nykøbing, Struer og Silkeborg. Dette møde blev begyndelsen til det Nordjyske Odd Fellow møder, som i en årrække hver sommer på skift afholdtes af de deltagende loger. I det første stævne deltog 122 brødre, der sammen med deres hustruer fyldte Riddersalen på Krabbesholm Højskole, da broder overmester Mads Holm åbnede mødet, med ønsket om at dette måtte ophøje fællesskabsfølelsen mellem logerne. På logens 12 års stiftelsesdag i 1926 overrakte lejrforeningen Sanctitas formand patriark Christian Dahl i taknemmelighed en sølvhammer til loge nr. 42 med tak for husly ved foreningens opstart. Sølvhammeren anvendes fortsat i overstolen. En frivillig Jubilæumsfond blev besluttet og oprettet i

19 I året 1938 blev flere brødre optaget i logen. Blandt disse var broder Mads Møller og broder Richard Petersen. Broder Mads Møller fik hurtig en karriere i logen, blev ved vakance valgt til kasserer i 1939 og beklædte herefter mange af logens embeder. Ved broder Mads Holms afgang som distriktsdeputeret storsire i 1956 udnævnte broder storsire Knud Nielsen broder Mads Møller til distriktsdeputeret storsire for det Nordjyske distrikt. Efter at have virket i 18 år trak broder Mads Møller sig tilbage i 1974 og efterfulgtes af broder Håkon Rysgård fra loge nr. 63 Kilen. Også broder Richard Petersen har gennem mange perioder tjent sin loge i flere embeder og var stadig trods sin alder at finde i logens gradstab. I foråret 1988 modtog broder Richard Petersen Ordenens 50-års Hæderstegn. Logens 25-års stiftelsesdag fejres den 15. november Festlogen blev afholdt i logens lokaler klokken Broder overmester P.J. Pedersen bød velkommen. Dette gjaldt ikke alene søstre og egne brødre men også brødre fra nabologerne, Skives borgmester og repræsentanter fra pressen. Herefter indførtes Storlogens embedsmænd med broder deputeret storsire Knud Nielsen i spidsen. Broder Overmester oplæste Festlogens ritual, og broder storrepræsentant Kjems fremsagde en prolog, der blev efterfulgt af gæsternes mange taler. På Hotel Royal afholdtes festmiddagen, hvor blandt andet Skives borgmester Wolhardt Madsen overbragte logen en sparekassebog på kroner, som skulle anvendes til ferieophold for svage børn fra Skive. Krigens skygge blev tydeligere over hele landet og dermed også i loge 42. Logen kunne ikke bevilges ernæringskort. Flere enker ønskede direkte pengehjælp fra vor loge, og i februar 1940 suspenderedes møderne på grund af brændselsmangel. Af samme grund blev flere møder videre frem under krigen flyttet til selskabslokalerne. Til trods for tilstanden taltes der alligevel om udvidelse af logen, og i Odd Fellow foreningen M.C. Holm i Nykøbing modnedes ønsket om oprettelse af loge nr. 67 M.C. Holm. Krigens ufrihed i tale og skrift blev mere fremherskende. Forhandlingsprotokollens sidste referat er dateret den 10. august 1943 og fra det første referat efter krigen dateret den 24. maj 1945 berettes igen om embedsmandsmøde. Broder storsire Valdemar Madsen meddeler at logerne atter kunne genoptage deres arbejde. Erik Holsts lokaler var imidlertid optaget dels af Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelses omsyningscentral (L.A.B.) og dels af Brårup skole, der anvendte dem som klasselokaler. Den 4. september 1945 afholdtes det første møde efter krigen i logens egne lokaler. Der blev derfor afholdt Festloge. Alt var endnu ikke helt nor- 19

20 malt, idet det så sent som i 1947 meddeltes at logemøderne måtte afholdes i selskabslokalerne på grund af brændselsmangel. I oktober 1948 overføres 45 brødre til den nyoprettede Odd Fellow loge nr. 67 M.C. Holm i Nykøbing. De faste punkter i logens møder og aktiviteter gennem disse år var afholdelse af julekoncerter og gode foredrag og indlæg fra andre distrikter, samt fra egne og besøgende brødre. Protokollen giver disse en udførlig omtale. Besøg hos syge brødre og hjælp og bistand til logens enker er et gennemgående pålæg til logens brødre. Logen trives, og medlemstallet vokser. Ved flere lejligheder savnes plads. Ordensbygningen i Sallinggade. Broder Emil Andersen skænkede logen 20 stole, således at der blev 68 faste pladser i logesalen. Også selskabslokalerne blev for trange. Samtaler herom går tilbage til 1956, men først ved stiftelsesfesten i 1961 kunne logen tage de nye selskabsfaciliteter i brug. Broder overmester Holger Holm mindede ved den lejlighed om de ønsker, der blev indmuret i logebygningen ved grundstensnedlæggelsen i 1914: At sandt venskab altid måtte rummes indenfor murene. At alle brødrene altid måtte være besjælet af sand broderkærlighed og kærlighed til deres næste. At sandhed altid måtte præge brødrenes færd. Ved samme lejlighed fik broder storrepræsentant Hjalmar Kjems af broder storskatmester Christian Rasmussen ombyttet sit 40-års hæderstegn med ordenens 40-års hæderstegn i guld for det trofaste arbejde i Ordenens og logens tjeneste! Broder Hjalmar Kjems blev indviet den 12. december 1916 og var overmester i to perioder. Gennem alle årene i logen levede broder Kjems intenst med i møderne og havde mange gode indlæg. Han var ligeledes forfatter til recitativer og sange. Sange som også i dag er højt skattet af logen synges ved mange møder. Men frem for alt var broder eksmester Hjalmar Kjems den klare fremlægger af Ordenens formål og etik. Tiden for logens 50-års jubilæumsdag nærmede sig, og i den anledning vedtog 20

21 logen at anskaffe nye regalier til embedsmændene. Embedsmændene besluttede derefter selv at afholde udgiften til de regalier som de hver især bar, og således blev det. 50-års stiftelsesdag blev afholdt den 15. november Festloge afholdtes klokken Der deltog 142 brødre og gæster, hvorfor broder overmester, havde anmodet alle logens yngre brødre om at overlade deres siddepladser til gæster og ældre brødre. Broder overmester Holger Holm bød velkommen til broder storsire Johannes Petersen og Storlogens embedsmænd, søster rådspræsident Dagny Vejre og besøgende embedsmænd fra loger i det nordvestjyske distrikt. Ligeledes var der en velkomst til Skive bys borgmester Woldhardt Madsen og frue samt til logens brødre med ledsagere. Festlogen afvikledes på ritualmæssig vis. Broder storsire Johannes Petersen og broder distriktsdeputeret storsire Mads Møller hyldede den jubilerende loge. Herudover havde en lang række gæster ordet for at bringe hilsner og lykønskninger og i den forbindelse også at overrække gaver. Dagen fortsatte med en fin festmiddag i Håndværkerforeningen med en række dejlige sange og mange flotte taler. En meget stor dag for logens brødre. Loge nr. 42 Erik Holst afholdt sin første fælles Nytårsloge den 1. januar 1965 for søstre og brødre af alle grader. Arrangementet blev administreret af broder distriktsdeputeret storsire Mads Møller under medvirken af storrepræsentanter og eksmestre. Nye arbejdsritualer og ændringer i graderitualer modtages og giver anledning til debatter. Fortsat udgivelse af mindeblade er et emne, som ofte dukker op og giver anledning til mange spørgsmål og svar. Tildeling af eksmesterstjerne ændres i 1965 således at stjernen nu først tildeles en eksmester, efter udstået tid som fungerende eksmester. Nye kapper til brug for embedsmændene ved gradearbejde fremskaffes. I forbindelse hermed debatteres brødrenes påklædning ved gradearbejdet. Resultatet blev at påklædningen skulle som hidtil være Kjole. I 1966 opførte brødre fra loge nr. 7 Union, logespillet Vor fædrene arv. Der var debat om mødetidspunktet i logen. En ophedet debat om medlemstilgang og Ordenens krav til sine medlemmer afsluttedes af en broder der udtalte: Må Odd Fellow Ordenen altid stå, så vi kan beundre den, og må vi gøre vort til at tilføre Ordenens brødre, der vil det samme, hvorefter debatten forstummede. Enlige ældre mænds aften blev påbegyndt i På denne aften var enlige ældre mænd i Skive inviteret til en aften med indlæg og et festligt måltid. Dette arrangement har eksisteret indtil år 2012, hvor det blev 21

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1 1979-2004 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Odd Fellow foreningen Susås tilblivelse... 4 Instituering af Odd Fellow foreningen Suså... 5 Instituering af broderloge nr. 107, Suså... 6 Logens 25 årige

Læs mere

BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK

BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK 125 års jubilæum 28. april 2009 ISBN 978-87-993090-0-9 BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK 1884 28. april 2009 Udgivet af Broderloge

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

I.O.O.F. Patriarklejr nr. 11 Skipper Klement 1971-2011

I.O.O.F. Patriarklejr nr. 11 Skipper Klement 1971-2011 I.O.O.F Patriarklejr nr. 11 Skipper Klement 1971-2011 1971 4. december - 2011 Fra Lejrforeningen til Lejr En orientering om tilblivelsen af Lejr nr. 11 "Skipper Klement" I.O.O.F. Patriarker fra Jylland

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006 j Loge nr. 4 PROGRES Program til 125 års stiftelsesfest Lørdag den 2. december 2006. Festloge Gæster og brødre føres ind Storlogen føres ind v br. Storrepræsentant Svend Guldager Nielsen Velkomst ved br.overmester

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

logelivet Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22

logelivet Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22 logelivet I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22 Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug side 2 logelivet Redaktionen skriver: Som ny ansvarlig for opsætning af LOGELIVET vil

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

LOGE 28 Hafnia GENERELT

LOGE 28 Hafnia GENERELT GENERELT FORMÅL MÅL Formålet med nærværende ansvarsbeskrivelser er, at de anvendes som supplement til Ordenens Grundlov under forventningsafstemningen, når ny valgt og/eller udnævnt embedsmand skal instrueres

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013 SØSTERLOGE NR. 3, FREJA Træk af logens historie gennem 100 år 1913 5. januar 2013 Bemærk, at vi ikke har rettet tituleringer og andet til tidssvarende form og skrivemåde men bevaret de regler, man benyttede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Den 9. marts 1985 blev Ubberud Hallen indviet og jubilæet blev markeret 6. februar 2010. Men hvordan gik det egentligt til at vi fik en idrætshal i Ubberud? For

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Jubilæumsskrift udgivet i anledning af logens 50 års stiftelsesdag den 3. maj 2001 REDAKTION: Broder Exmester Knud Hersbøll. Broder Arkivar

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Formandsskifte 2010 Anders Kjær til højre, klubformand 1998 2010 Anders Nielsen til venstre, nuværende klubformand 2010 Udgivet i anledning

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Ex-Table 111 Hammel, og den hjemsted er den til enhver tid herskende Formands bopæl. Må venskabets bånd aldrig briste. 2 Motto 3 Formål

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Proces i 5 faser: Fase 1: Præsentation af huset Interesserede foreninger og borgere indbydes til et åbent hus arrangement, hvor huset vises frem.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Liden Kirsten & Petrus Beyer Forår 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kapellanstolen 3 Indlæg At være eller ikke være 4-5 Indlæg Nytårstale 6-7 Loge nr. 41 Petrus Beyer skriver

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

SlipseNyt. De Grimme Slipses Klub. Kult og klub magasinet. Slips who must be obeyed...

SlipseNyt. De Grimme Slipses Klub. Kult og klub magasinet. Slips who must be obeyed... Slips who must be obeyed... 0 Foreningssangen "De grimme slipse" Melodi: Elverhøj - Tekst: Michael Afsynges med hånden på slipset på hjertet Vi er en lille sluttet flok, vi er DE GRIMME SLIPSE, og er der

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Forord. Sluttelig tak til de brødre der har påtaget sig opgaven at skrive logens historie.

Forord. Sluttelig tak til de brødre der har påtaget sig opgaven at skrive logens historie. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Odd Fellow Ordenens historie i Kalundborg... 3 Odd Fellow foreningen De Fem Tårne... 7 Indledningen.... 7 Foreningsdannelse... 8 Arbejdets gang... 10 Formandsskifte og

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Beredskabsplan For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Risikoanalyse: Side 2. kælderetage stueetage 1. sal person ulykker Risikoforebyggelse: Side 3. kælderetage stueetage 1. sal Handleplan: Side

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere