års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F."

Transkript

1 års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F november

2

3 Dr.med., Fysikus Erik Holst ( )

4

5 Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen, eksmester Ib Børglum, kasserer Henrik Plougmann Jensen, skatmester Gert Sørensen, storrepræsentant Ole Christensen. Forrest fra venstre: Sekretær Søren Bo Nielsen, overmester Jørgen Overgaard, undermester Niels Erik Larsen. 5

6 Logens overmestre Chr. Ramsgaard Chr. Dahl M. A. Holm K.M.Bernth M. A. Holm P.J.Pedersen P.J.Pedersen P.J.Pedersen Hjalmar Kjems M. Østergaard Sørensen M. Larsen Mads Møller Mads Møller Sv. Brøchner Nielsen Sv. Brøchner Nielsen Holger Holm Peder Dahl Holger Holm Poul Christensen Poul Christensen Erik Jacobsen Gunnar Christensen Harry Albertsen Leif Bochsen Johs. Nyborg Harald Jensen Laurids Eskildsen Hans Landbo Niels Peder Nielsen Jørgen Smed Kjeldsen Frits Malling Sørensen Jens Jørgen Poulsen Pauli Falk Rasmussen Mads Glud Holm Gunnar Refsgaard Torben Andersen Ole Christensen Jørgen Skjøtt Knud Erik Dybdahl Svend Schwencke Henning Nielsen Ib Børglum Jørgen Overgaard Lay-out og tryk: Handy-Print A/S, Skive. 6

7 Forord I anledning af broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.s 100 års stiftelsesdag udgives dette jubilæumsskrift. Det er blevet til ved citater fra festskriftet, der blev udgivet i anledning af logens instituering i 1914, og senere skrifter fra logens jubilæer. Jubilæumsskriftet er samtidig en beretning om broderloge nr. 42 Erik Holsts opførelse af ny ordensbygning i Måtte de første 100 år af broderloge nr. 42 Erik Holsts historie stå som et lysende eksempel for de brødre, der kommer efter og minde os om, at ene kan vi så lidt, men står vi sammen, kan vi alt. Odd Fellow Ordenen I.O.O.F. betyder The Indepedent Order of Odd Fellows (den uafhængige Orden af Odd Fellows). Det engelske ord Odd har mange betydninger, og Ordenen er så gammel, at man ikke med sikkerhed kan fastslå den egentlige betydning af navnet Odd Fellow. Filologerne er dog enige om, at oversættelserne snurrige, mærkelige, underlige, anderledes fyre såvel som en lang række andre, mere eller mindre sandsynlige oversættelser, er ukorrekte. Muligvis stammer ordet Odd fra Oath (ed), og da fellow er det samme som det danske ord fælle, vil en rimelig oversættelse kunne være: Edsfæller. Den oprindelige gamle Odd Fellow Orden havde sine rødder i England, præcist hvornår vides ikke. Oprindelsen er hyllet i fortidens mørke, men forfatteren Daniel Defoe omtaler i første halvdel af det 17. århundrede et selskab af Odd Fellows, og i The Gentlemans Magazine fra 1745 tales der om loger af Odd Fellows som et sted, hvor man kan tilbringe behagelige og forfriskende aftener. Man har på et museum i den skotske by Hardwich et på pergament udstedt brev til et Odd Fellow selskab. Dette fribrev er dateret den 7. maj 1643 og indeholder en antydning af, at selve Ordenen er grundlagt den 5. februar Men måske skal man endnu længere tilbage i tiden. Hvornår Ordenen i hine tider begyndte sit virke i England, finder man næppe nogensinde ud af, idet det måske ligger så langt tilbage i tiden, at al kommunikation foregik mand og mand imellem. 7

8 100 år gammel år er ingen alder Vor loge broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. i Skive fejrer i år 100 års stiftelsesdag. Det er vel relevant at stille spørgsmålet, er Ordenen og logen et levn fra fortiden uden betydning i dag, eller har Ordenen med sin solide baggrund i fortiden en fremtid i det nuværende samfund? Jeg mener helt klart, at vi har en berettigelse og har noget at tilbyde nutidens og fremtidens mennesker. Vor Orden er bygget op over et sæt etiske leveregler, der hvis de blev efterlevet af alle, ville medføre større forståelse og enighed mennesker og samfund imellem. Vi skal blot være bedre til at fortælle, hvad det er, vi står for og hvad vor lære kan give den enkelte. Kan vi det, vil tilgangen til vor Orden vokse. For de leveregler og grundholdninger, som ordenens stifter for knapt 200 år siden satte som fundament, er lige så vigtige nu som dengang. Odd Fellow Ordenens formål, som både har et etisk og et humanitært mål, er: At udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne derved kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse. Vor Ordens bud til sine medlemmer er: At besøge de syge At hjælpe de trængende At begrave de døde At opdrage de forældreløse Nok er mange af disse opgaver i dag overtaget af det offentlige, men de medmenneskelige opgaver er dem, som vi bør og skal tage os af. At besøge de syge er stadig vigtigt, for selvom lægekundskaben har udviklet sig meget gennem de seneste 100 år, er der stadig stort behov for at aflægge besøg hos de syge, at lytte og spørge til deres helbredstilstand. Et venligt ord, en trøstende hånd og et medfølende smil kan lindre lige meget. At hjælpe de trængende er til stadighed et vidt begreb. Her har det offentlige taget over, hvad det økonomiske angår. Men igen er der her et stort behov for medmenneskelig hjælp til dem, der af den ene eller anden grund falder uden for det offentliges systemer. Vi kan og bør hjælpe både lokalt og bredt i hele verden, hvor der er behov. 8

9 At begrave de døde er også i dag en opgave, som det offentlige tager sig af rent økonomisk, hvis det er nødvendigt. Men ser vi tilbage i historien, så var det en af de opgaver, som Odd Fellow Ordenen påtog sig ved at oprette kirkegårde og begravelsespladser, hvor alle uanset hudfarve og tro kunne blive begravet side om side. At deltage ved en begravelse er at vise respekt og ære for den døde samt de efterladte. En gerning, der ikke kan gøres om. At opdrage de forældreløse er også en opgave, der er vigtig for os, og selvom samfundet også her sørger for det nødvendige, er vi med til at opdrage de forældreløse ved at støtte forskellige organisationer og projekter, der arbejder til gavn og glæde for især udsatte børn. Det vigtige for os som Odd Fellows er, at vi i vor levevis og optræden ikke mindst uden for logens mure efterlever den lære, vor Orden giver os blandt andet gennem ritualerne. Gør vi det, er vi med til at opdrage de forældreløse såvel som mange andre udenfor logen. Den etiske belæring, der gives i logen, er i det væsentlige den samme nu som dengang, og dersom den blev efterlevet af alle, ville den give en tryg og fredelig sameksistens mennesker imellem uanset tro og etnisk oprindelse. Vor loge har sat sit fingeraftryk på de seneste 100 år i Skive og omegn og har været samlingssted for brødre også på det sociale plan. For 100 år siden, hvor meget var anderledes, samledes brødrene selvfølgelig til logemøder men også for på den vis at blive og holde sig orienteret om, hvad der skete i lokalområdet og i den vide verden. Der var ikke så store muligheder for at få informationer ad anden vej. På denne vis kunne brødrene mødes, belæres og danne sociale netværk på tværs af faggrupper og sociale lag. Verden så anderledes ud og var nok lidt mindre hektisk, selv om arbejdsugen var længere og hjælpemidlerne væsentligt begrænsede. Men man havde nok mere tid til at være noget for hinanden. Vor loge har været gennem to verdenskrige, og i 1940 erne måtte logen ikke afholde møder, men i stedet blev lokalerne benyttet til systuer, hvor trængende kunne komme og få syet tøjet om. Hvad så med logen om 100 år Jeg er sikker på, at også om 100 år er der Odd Fellow loger i Skive. Der er i dag et endnu større behov for den levevis og etiske grundholdning, Odd Fellow Ordenen står for. I nutidens samfund, hvor alle jager af sted på arbejdet, i fritiden og i familien, er der brug for et fristed, hvor sjælen når at følge med. Livet udenfor logen er hektisk. Alle lever i dag med mobiltelefonen, pc en og en kalender, der styrer ens liv, så der ikke bliver megen tid til at være og 9

10 dyrke det sociale samvær med familie, venner og arbejdskolleger. Her kommer Ordenens grundsætninger ind som det, vi og samfundet kan lære meget af. Har det moderne menneske tid til at være Odd Fellow? Her er svaret helt klart: ja! En aften i logen, hvor den store verden er lukket ude, hvor vi ikke styres af mobiltelefonen, pc en eller kalenderen, og hvor vi ikke bliver bombarderet af den nyhedsstrøm, vi modtager gennem de elektroniske medier. Det giver os tid. En logeaften giver os tid. Sjælen når at følge med. Vi kender dem, vi er sammen med, og vi kender dagsordenen. Vi lærer af ritualerne og føler os tilpasse i trygge rammer, og det giver tid til eftertænksomhed. At der så samtidig er rige muligheder for at skabe og dyrke venskaber på tværs af arbejde og interesser med ligesindede, gør det bare endnu tryggere og giver dermed energi til sjæl og legeme. Dette er et trygt samfund! Vi skal blot have fortalt nye kandidater, at de ved at bruge tid på Odd Fellow logen får mere tid til at være noget for andre og sig selv. Denne opgave er alle vi Odd Fellows fælles om at løse. Når vi gør det, er der også en Odd Fellow loge her om 100 år. Ja, også om 200 år. Jørgen Anton Overgaard overmester 10

11 Billederne i logebygningens hall Det store billede i midten er en fortælling om Thomas Wildey. I flere billedscenarier får vi en oplevelse med streg og afdæmpede farver, om hvordan smeden i det glødende lys fra essen smeder de tre ringe, som har så stor betydning for vores virke i logen. Det næste billede er rejsen til Amerika. I dette kunstværk kan vore tanker få frit løb om den nød og elendighed, der var i England i syttenhundrede tallet, og hvad det var for en verden Thomas Wildey rejste over til. Han oplevede et opgør mellem amerikanere og englændere og den nød og det kaos, der var i storbyerne på den tid. Den 13. april 1819 indrykker Thomas Wildey en annonce for at samle interesserede mænd til at oprette en loge. De fem mænd der grundlagde logen mødes første gang den 27. marts Senere i værtshuset The Seven Star i Baltimore stifter de den første Odd Fellow loge, nemlig Washington Loge nr. 1. De fem mænd er John Welch, John Doncan, John Cheatham, Richard Rushworth og selvfølgelig Thomas 11

12 Wildey, som blev logens første overmester. De fem personer er afbilledet i øverste venstre hjørne sammen med det amerikanske flag. De næste motiver handler helt åbenlyst om næstekærligheden. Om det at hjælpe og besøge de syge, begrave de døde og hjælpe de efterladte. Det essentielle var gerningen, der på denne tid havde stor betydning i et samfund uden de sociale goder og sikkerhedsnet, som vi har i dag. Vinduerne bag motiverne symbolisere den religiøse måde at fremføre holdninger på. Det sidste nederste billede er vores egen logebygning, langt fra Baltimore og Amerika, opført med moderne mursten og design. Men det skjuler ikke, at det inderst stadig er en bygning, der værner om Thomas Wildeys ord og ritualer. Billedet, der hænger til venstre for busten af Thomas Wildey, er en hyldest til Erik Holst, som har givet navn til logen. Han var læge og en meget stor personlighed, der satte alt ind på at hjælpe syge, og især fattige mennesker, der ikke havde råd til behandling eller medicin. Det var også en tid, hvor det sociale netværk ikke er som i dag. Billedet viser også beretningen om den Barmhjertige Samaritan, der i sin lidelse oplever flere skikkelser luske forbi, inden den hjælpsomme kriger 12

13 kommer tilstede og hjælper sin sårede fjende og bringer ham i sikkerhed. Det var Erik Holsts livsfilosofi ydmygt at hjælpe og at tjene andre, og derved selv at få et rigt liv. Billedet til højre er en fortælling om kvinden, der giver de forkomne soldater vand, og hun gør det, selv om familien har forbudt det. Denne bibelske fortælling er det nærmeste, jeg kan komme på et billede af næstekærligheden. Billedet beskriver en ung kvinde, der skænker vand op til en halvt liggende soldat, medens de øvrige soldater i ærbødighed knæler for denne symbolske handling. Kvinden er den eneste figur, der er farvelagt, alt det øvrige er i sepia farve for at fremhæve kvindens godhed og vilje til at trodse faderens vrede. Han ses i baggrunden med truende holdning, der befaler sin datter væk fra soldaterne. Så her er spørgsmålet: Hvem er den sande søster? Disse tre billeder er malet af logens arkitekt broder Lars P. Kristiansen, loge 42 Erik Holst, Skive. 13

14 Logens historie fra 1914 til 2014 Odd Fellow ordenen stammer fra Amerikas Forenede Stater, hvor den blev oprettet i begyndelsen af 1800-tallet. Initiativtagerne var emigranter fra England, og formålet var at udøve Venskab, Kærlighed og Sandhed, såvel praktisk som teoretisk: At hjælpe og påvirke egne omgivelser til bedste for det enkelte menneske og til gavn for samfundet. Fra en enkelt loge bredte grundlaget for Odd Fellow Ordenen sig ud over hele jorden og nåede til Danmark i sidste del af det 19. århundrede. Ordenens ideer kom til Skive i november 1907, og den 15. november 1914 blev broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. institueret i byen. Fra den første tanke om Odd Fellow Ordenen nåede Skive til institueringen af broderloge nr. 42 Erik Holst, var der sket meget. Mange møder lå forud, tanker og ideer var blevet udvekslet mellem de initiativtagende brødre. At logen skulle bære navnet Erik Holst blev vedtaget på det stiftende møde, hvor fire medlemmer af Ordenen dannede en Odd Fellow forening i Skive. Fra foreningens forhandlingsprotokol berettes: Søndag den 3. november 1907 samledes fire Odd Fellow brødre på Hotel Phønix i samvær med broder Charles Leisner fra København. Man enedes om at stifte foreningen i Skive og efter forslag fra broder Charles Leisner at kalde foreningen Erik Holst efter afdøde fysikus dr.med., Erik Holst i Ringkøbing. Navnet blev enstemmigt vedtaget, idet brødrene fandt, at det var et godt navn for fremtiden. Der blev herefter vedtaget love og sammensat en bestyrelse: - som formand broder F.W. Meyer, jernbanerestauratør - som sekretær broder M. Sund, bryggeriejer - som kasserer broder Fr. Hansen, købmand - som revisor broder Hans Hansen, modelsnedker Man enedes samtidig om at afsende meddelelse til Broder Storsire, broder distriktsdeputeret storsire Guldager samt til Hånd og Hjertes redaktør, cand.theol. broder N.C. Beck. Mødet hævet. Signeret brødrene F.W. Meyer, M. Sund, H. Hansen og Fr. Hansen. De fire brødre tilhørte fire forskellige loger. Broder Meyer nr. 5 Fyen, broder Sund nr. 17 Steen Blicher, broder Fr. Hansen nr. 14 Sct. Olaf og broder Hans Hansen nr. 34 Dannebrog. 14

15 Broder Leisner var en gammel bekendt af broder Sund fra den tid, broder Sund boede i Struer, og det var gennem dette bekendtskab, at broder Charles Leisner fra loge nr. 11 Columbus i København sammenkaldte de fire brødre til det møde, som resulterede i dannelse af Odd Fellow foreningen Erik Holst. Logen bibeholdt dette navn, som broder Leisner stod fadder til. Broder Leisner fulgte foreningens udvikling med stor interesse og var altid rede med gode råd, når der var behov herfor. Han manede altid til sammenhold, og hans ideelle syn på Ordenen og kraftige initiativ kom adskillige gange brødrene Broder Charles Leisner i Skive til gode. Han var da også medvirkende til, at det betydningsfulde møde på Hotel Phønix den 27. september 1908 med broder storsire Petrus Bayer kom i stand. Dette møde påvirkede herredsfuldmægtig Christian Ramsgård så stærkt, at han dagen efter meldte sig til optagelse i Ordenen. Ved logens instituering søndag den 15. november 1914 var broder Charles Leisner indbudt som hædersgæst, og ved broderloge nr. 42 Erik Holsts første møde torsdag den 19. november 1914 deltog han som udsending fra Storlogen og installerede ceremonimesteren. Ved dette møde udtalte han sin forvisning om, at Erik Holst ville blive en mønsterloge i vor Orden og ønskede for den, at den altid måtte leve i den gamle doktors ånd. Ved en senere lejlighed udtrykte han sin stolthed og glæde over at være logens medstifter med ordene: Jeg priser mig selv lykkelig over at have været med til at lægge grunden til denne del af vor ordensbygning. I festskriftet udgivet i anledning af logens 25-års jubilæum den 15. november 1939 omtales broder Charles Leisner blandt andet som broderloge nr. 42 Erik Holsts fadder. Broder Charles Leisner døde den 11. september 1939 og nåede således ikke at få sit ønske om at deltage i vor loges 25 års jubilæum opfyldt. Om den gamle fysikus dr. med. Erik Begtrup Holst skrives: Han blev født den 12. oktober 1828 i Ljørslev på Mors, hvor hans fader var præst. Han 15

16 blev student i 1846 fra Slagelse skole. Under krigen var han de to sidste år underskibslæge. Han var med, hvor kuglerne peb om ørene, idet han gjorde tjeneste på linjeskibet Christian den 8, da det sprang i luften ved Eckernförde. Sin embedseksamen tog han i juli 1854 og nedsatte sig derefter som læge i Korsør. Fra var han ansat som stadslæge i Korsør, hvor han virkede med stor dygtighed, mod og energi under koleraepidemien. Han gennemførte karantæneforanstaltninger, hvis nytte blev bestridt af lærde kolleger, men som begrænsede smitten og gjorde det af med epidemien, og da koleraen et par år senere for anden gang rasede i København, greb netop de læger, som havde smilet af dr. Holsts karantæne-foranstaltninger i Korsør, til de samme i København, hvilket frelste byen. Her lagde dr. Holst grunden til sine officielle udmærkelser. Han blev som 29 årig Ridder af Dannebrog. I 1858 blev dr. Holst konstitueret fysikus i Ringkøbing. Året efter forsvarede han med held ved universitetet sin doktorgrad om koleraepidemien. Senere blev doktoren til den gamle doktor og virkede resten af sit liv til gavn for by og opland og til gavn for Odd Fellow Ordenen. Som læge var han skattet af såvel rig som fattig og virkede til opmuntring og trøst for sine patienter. Kneb det med at betale til daglige fornødenheder og medicin, var den gamle doktor ikke ræd for at tage portemonnæen frem og give i stedet for at tage. Som embedslæge var han som kollega elskværdig og rede til råd og vejledning med sit jævne og ligefremme væsen, altid med en åben hånd og store hjerte over for trængende. Den 25. september 1883 blev han, 55 år gammel, indviet i loge nr. 8 Marcellus i Lemvig, skønt Erik Holst ved sin indvielse var den eneste Odd Fellow i Ringkøbing, var hans personlighed tilstrækkelig til at loge nr. 17 Steen Blicher kunne stiftes allerede den 2. september Broder Erik Holst blev i mange år den nye loges overmester og storrepræsentant og blev tillige distriktsdeputeret storsire for de jyske loger. Hans indsats i disse store embeder har i mange år båret frugt for Odd Fellow Ordenen. I lyset heraf fik broder Erik Holst stor indsigt og viden i Ordenens inderste og dybeste opgaver, og ydede gennem sin gerning og livsvandel sit til, at gøre menneskene bedre og mere kærlige mod sine medmennesker. For ham var ordet broderkærlighed ikke kun tomme ord. Broder Erik Holst døde i En af hans venner skrev følgende mindeord: Ej blot i Jylland søges så såre, venlig og kærlig og sanddru som få kraftig som mand og dog barnlig tillige, sådan dit minde som broder skal stå! 16

17 Herre og mester i åndernes rige venlig, kærlig og sanddru som få kraftig som mand og dog barnlig tillige, sådan dit minde som broder skal stå! Navnet som logen i Skive vedtog på sit første møde, var således ikke blot et navn, Erik Holst, er også et levende symbol på, hvad Ordenen stod for og stadig står for. I Festskrift ved Instituering af loge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. Skive den 15. november 1914 skriver logens første overmester broder Christian Ramsgård følgende: Stoltere navn kan ingen Odd Fellow loge bære, og på den anden side forpligter det brødrene og logen som sådan at holde navnet i ære. De brødre, der i dette øjeblik stifter loge nr. 42 Erik Holst er sig deres ansvar fuldt bevist, og med ønske og håb om, at enhver broder af loge nr. 42 Erik Holst altid må forstå og erindre det ham påhvilende ansvar, og at det må forundes logen altid at bære sit navn med ære, beder vi den højeste Stormester lægge sin velsignelse i det arbejde, der skal udføres i loge nr. 42 Erik Holst. Christian Ramsgård blev optaget i loge nr. 34 Dannebrog den 29. november 1908 og den 19. marts 1912 valgt til formand for Foreningen Erik Holst. De første tanker og planer for en egen ordensbygning fremkom i begyndelsen af februar Forslag og skitser til bygningen udarbejdedes. Aktier blev tegnet og bestyrelse valgt. I februar blev grunden i Sallinggade købt. På dagen for broder storsire Petrus Bayers 25-års jubilæum som Ordenens øverste leder den 22. maj 1914 nedlagde broder Christian Ramsgård, dybt bevæget og stolt grundstenen til bygningen, og allerede i november måned stod den færdig. Drivkraften fra ide til færdiggørelse var broder Ramsgård. Men alle brødre og med dem også deres hustruer fuldendte værket. Alle bidrog hver med sin kunnen til fremskaffelse og fremstilling af næsten alt fra ceremonimesterstav, symboler og logetæppe til gardiner og inventar. Den 15. november 1914 blev logesalen indviet. Samme dag som broderloge nr. 42 Erik Holst blev institueret med broder Christian Ramsgård som overmester, indtil han 1. april 1919 hvor han flyttede til Holstebro for der at varetage embedet som politimester. Broder Christian Ramsgård blev storrepræsentant og medlem af patriarklejr nr. 4 Skjalm Hvide og rebekkaloge nr. 4 Erica. Broder Christian Ramsgård blev overflyttet til broderloge nr. 34 Dannebrog i Holstebro i Broder Ramsgård var flittigt arbejdende i logen. Al den tid han kunne få til overs, helliges logearbejdet og enhver, der hørte ham tolke ritualet, fik 17

18 en stærk følelse af den grebethed og alvor det var for ham. Broder Ramsgårds ordenssang: Brødre! Slut kreds, løft i flok, når vor Orden kalder jer til handling for vor ordens mål. Sangen var meget værdsat og blev ofte sunget ved logens møder. Af logens forhandlingsprotokol fremgår, at der hersker stor travlhed. Tilgangen af nye brødre var god, så god at protokollen fortæller, at gradearbejdet trætter og det vedtoges at indskrænke dette til hvert andet møde. Blandt de nye brødre fra disse år var broder Mads Holm, der blev indviet den 9. oktober 1917 og året efter valgt til sekretær og beklædte i en årrække logens embeder. Han blev storrepræsentant i 1932, konstitueret distriktsdeputeret storsire i juli 1935, og udnævnt til dette embede den 28. oktober Broder Mads Holm fungerede i dette embede for de jyske loger indtil den 4. september I logens første år kastede krigen sine skygger over landet, og først på året i 1917 meddelte broder storsire Petrus Bayer, at logemøderne skulle begynde kl på grund af el-restriktionerne. Om sommeren nedsatte logen et udvalg, der skulle fremskaffe brændsel til den kommende vinter. Midt på sommeren søgte logen dispensation fra el-restriktionerne, således at logen måtte bruge lys to aftener om måneden i to timer. I slutningen af sommeren meddelte byrådet, at der ikke kunne bevilges elektrisk lys til logen. Krigen sluttede i 1918, og freden varede til få måneder før loge nr. 42 Erik Holst skulle fejre sit 25 års jubilæum i Af forhandlingsprotokollerne fremgår, at mellemkrigsårene bragte mange aktiviteter og fremgang for logerne. Ligeledes at en kontakt med Odd Fellow foreningen M.C. Holm i Nykøbing blev vedtaget. Fra logemødet den 27. maj 1924 berettes: Det nedsatte udvalg stillede forslag om afholdelse af et Odd Fellow møde på Krabbesholm Højskole søndag den 22. juni. Man enedes om at udsende indbydelser til logerne i Randers, Viborg, Herning, Ringkøbing, Holstebro og Thisted, samt til foreningerne i Nykøbing, Struer og Silkeborg. Dette møde blev begyndelsen til det Nordjyske Odd Fellow møder, som i en årrække hver sommer på skift afholdtes af de deltagende loger. I det første stævne deltog 122 brødre, der sammen med deres hustruer fyldte Riddersalen på Krabbesholm Højskole, da broder overmester Mads Holm åbnede mødet, med ønsket om at dette måtte ophøje fællesskabsfølelsen mellem logerne. På logens 12 års stiftelsesdag i 1926 overrakte lejrforeningen Sanctitas formand patriark Christian Dahl i taknemmelighed en sølvhammer til loge nr. 42 med tak for husly ved foreningens opstart. Sølvhammeren anvendes fortsat i overstolen. En frivillig Jubilæumsfond blev besluttet og oprettet i

19 I året 1938 blev flere brødre optaget i logen. Blandt disse var broder Mads Møller og broder Richard Petersen. Broder Mads Møller fik hurtig en karriere i logen, blev ved vakance valgt til kasserer i 1939 og beklædte herefter mange af logens embeder. Ved broder Mads Holms afgang som distriktsdeputeret storsire i 1956 udnævnte broder storsire Knud Nielsen broder Mads Møller til distriktsdeputeret storsire for det Nordjyske distrikt. Efter at have virket i 18 år trak broder Mads Møller sig tilbage i 1974 og efterfulgtes af broder Håkon Rysgård fra loge nr. 63 Kilen. Også broder Richard Petersen har gennem mange perioder tjent sin loge i flere embeder og var stadig trods sin alder at finde i logens gradstab. I foråret 1988 modtog broder Richard Petersen Ordenens 50-års Hæderstegn. Logens 25-års stiftelsesdag fejres den 15. november Festlogen blev afholdt i logens lokaler klokken Broder overmester P.J. Pedersen bød velkommen. Dette gjaldt ikke alene søstre og egne brødre men også brødre fra nabologerne, Skives borgmester og repræsentanter fra pressen. Herefter indførtes Storlogens embedsmænd med broder deputeret storsire Knud Nielsen i spidsen. Broder Overmester oplæste Festlogens ritual, og broder storrepræsentant Kjems fremsagde en prolog, der blev efterfulgt af gæsternes mange taler. På Hotel Royal afholdtes festmiddagen, hvor blandt andet Skives borgmester Wolhardt Madsen overbragte logen en sparekassebog på kroner, som skulle anvendes til ferieophold for svage børn fra Skive. Krigens skygge blev tydeligere over hele landet og dermed også i loge 42. Logen kunne ikke bevilges ernæringskort. Flere enker ønskede direkte pengehjælp fra vor loge, og i februar 1940 suspenderedes møderne på grund af brændselsmangel. Af samme grund blev flere møder videre frem under krigen flyttet til selskabslokalerne. Til trods for tilstanden taltes der alligevel om udvidelse af logen, og i Odd Fellow foreningen M.C. Holm i Nykøbing modnedes ønsket om oprettelse af loge nr. 67 M.C. Holm. Krigens ufrihed i tale og skrift blev mere fremherskende. Forhandlingsprotokollens sidste referat er dateret den 10. august 1943 og fra det første referat efter krigen dateret den 24. maj 1945 berettes igen om embedsmandsmøde. Broder storsire Valdemar Madsen meddeler at logerne atter kunne genoptage deres arbejde. Erik Holsts lokaler var imidlertid optaget dels af Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelses omsyningscentral (L.A.B.) og dels af Brårup skole, der anvendte dem som klasselokaler. Den 4. september 1945 afholdtes det første møde efter krigen i logens egne lokaler. Der blev derfor afholdt Festloge. Alt var endnu ikke helt nor- 19

20 malt, idet det så sent som i 1947 meddeltes at logemøderne måtte afholdes i selskabslokalerne på grund af brændselsmangel. I oktober 1948 overføres 45 brødre til den nyoprettede Odd Fellow loge nr. 67 M.C. Holm i Nykøbing. De faste punkter i logens møder og aktiviteter gennem disse år var afholdelse af julekoncerter og gode foredrag og indlæg fra andre distrikter, samt fra egne og besøgende brødre. Protokollen giver disse en udførlig omtale. Besøg hos syge brødre og hjælp og bistand til logens enker er et gennemgående pålæg til logens brødre. Logen trives, og medlemstallet vokser. Ved flere lejligheder savnes plads. Ordensbygningen i Sallinggade. Broder Emil Andersen skænkede logen 20 stole, således at der blev 68 faste pladser i logesalen. Også selskabslokalerne blev for trange. Samtaler herom går tilbage til 1956, men først ved stiftelsesfesten i 1961 kunne logen tage de nye selskabsfaciliteter i brug. Broder overmester Holger Holm mindede ved den lejlighed om de ønsker, der blev indmuret i logebygningen ved grundstensnedlæggelsen i 1914: At sandt venskab altid måtte rummes indenfor murene. At alle brødrene altid måtte være besjælet af sand broderkærlighed og kærlighed til deres næste. At sandhed altid måtte præge brødrenes færd. Ved samme lejlighed fik broder storrepræsentant Hjalmar Kjems af broder storskatmester Christian Rasmussen ombyttet sit 40-års hæderstegn med ordenens 40-års hæderstegn i guld for det trofaste arbejde i Ordenens og logens tjeneste! Broder Hjalmar Kjems blev indviet den 12. december 1916 og var overmester i to perioder. Gennem alle årene i logen levede broder Kjems intenst med i møderne og havde mange gode indlæg. Han var ligeledes forfatter til recitativer og sange. Sange som også i dag er højt skattet af logen synges ved mange møder. Men frem for alt var broder eksmester Hjalmar Kjems den klare fremlægger af Ordenens formål og etik. Tiden for logens 50-års jubilæumsdag nærmede sig, og i den anledning vedtog 20

21 logen at anskaffe nye regalier til embedsmændene. Embedsmændene besluttede derefter selv at afholde udgiften til de regalier som de hver især bar, og således blev det. 50-års stiftelsesdag blev afholdt den 15. november Festloge afholdtes klokken Der deltog 142 brødre og gæster, hvorfor broder overmester, havde anmodet alle logens yngre brødre om at overlade deres siddepladser til gæster og ældre brødre. Broder overmester Holger Holm bød velkommen til broder storsire Johannes Petersen og Storlogens embedsmænd, søster rådspræsident Dagny Vejre og besøgende embedsmænd fra loger i det nordvestjyske distrikt. Ligeledes var der en velkomst til Skive bys borgmester Woldhardt Madsen og frue samt til logens brødre med ledsagere. Festlogen afvikledes på ritualmæssig vis. Broder storsire Johannes Petersen og broder distriktsdeputeret storsire Mads Møller hyldede den jubilerende loge. Herudover havde en lang række gæster ordet for at bringe hilsner og lykønskninger og i den forbindelse også at overrække gaver. Dagen fortsatte med en fin festmiddag i Håndværkerforeningen med en række dejlige sange og mange flotte taler. En meget stor dag for logens brødre. Loge nr. 42 Erik Holst afholdt sin første fælles Nytårsloge den 1. januar 1965 for søstre og brødre af alle grader. Arrangementet blev administreret af broder distriktsdeputeret storsire Mads Møller under medvirken af storrepræsentanter og eksmestre. Nye arbejdsritualer og ændringer i graderitualer modtages og giver anledning til debatter. Fortsat udgivelse af mindeblade er et emne, som ofte dukker op og giver anledning til mange spørgsmål og svar. Tildeling af eksmesterstjerne ændres i 1965 således at stjernen nu først tildeles en eksmester, efter udstået tid som fungerende eksmester. Nye kapper til brug for embedsmændene ved gradearbejde fremskaffes. I forbindelse hermed debatteres brødrenes påklædning ved gradearbejdet. Resultatet blev at påklædningen skulle som hidtil være Kjole. I 1966 opførte brødre fra loge nr. 7 Union, logespillet Vor fædrene arv. Der var debat om mødetidspunktet i logen. En ophedet debat om medlemstilgang og Ordenens krav til sine medlemmer afsluttedes af en broder der udtalte: Må Odd Fellow Ordenen altid stå, så vi kan beundre den, og må vi gøre vort til at tilføre Ordenens brødre, der vil det samme, hvorefter debatten forstummede. Enlige ældre mænds aften blev påbegyndt i På denne aften var enlige ældre mænd i Skive inviteret til en aften med indlæg og et festligt måltid. Dette arrangement har eksisteret indtil år 2012, hvor det blev 21

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Vejledning til yngre brødre Dette skrift er ikke beregnet til udlevering til nye kandidater, men skal bruges som et redskab og huskeliste til brug for medlemmer af broderloge

Læs mere

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie. I begyndelsen af 1970 erne var broderloge nr. 64 Julius Meyer i Frederikshavn blevet så stor, at flere af Logens brødre gik

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og Side 01. Desværre er det længe siden det sidste nyhedbrev blev udsendt, men som I sikkert alle kan forstå, har jeg haft en tid med mange udfordringer, til omstillingen til livet uden Birthe, med de praktiske

Læs mere

Strategi- og handlingsplan

Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan for Broderloge nr. 71 Richard Marley Brønderslev for valgterminen 2017-2019 Strategi- og handlingsplan for broderloge nr. 71 Richard Marley Der henvises til den vedtagne langtidsplan

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 08. Kære Danevang broder. Det bør måske, for den gode

NYHEDSBREV nr. 08. Kære Danevang broder. Det bør måske, for den gode Side 01. Kære Danevang broder En anden tradition er broder Undermesters administration af alterbuketten. Broder undermester viser med stor ermpati, at han har for- nemmelse for, hvorfor lige aftenes buket

Læs mere

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015 Side 01. Godt i gang. Glade, og forventningsfulde sommerferien forberedt et Broder Overmester og Broder som skolebørn efter sommerferien, spændende efterår, med et alsidigt Undermester har traditionen

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1 1979-2004 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Odd Fellow foreningen Susås tilblivelse... 4 Instituering af Odd Fellow foreningen Suså... 5 Instituering af broderloge nr. 107, Suså... 6 Logens 25 årige

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Årets tema: Ordenens værdier og hvordan kommunikerer vi dem ud.

Årets tema: Ordenens værdier og hvordan kommunikerer vi dem ud. Årets tema: Ordenens værdier og hvordan kommunikerer vi dem ud. Broder formand Mogens Dahl bød velkommen til landsmøde nr. 84. En særlig velkomst blev givet til Storlogens embedsmænd samt til søster formand

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang April 2013 Nr. 49. Forår

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang April 2013 Nr. 49. Forår Liden Kirsten & Petrus Beyer 13. Årgang April 2013 Nr. 49 Forår Logelivet Side 2 Brødrenes nye embedsmænd Søstrenes nye embedsmænd Broderloge nr. 41 Petrus Beyer har valgt og installeret nye embedsmænd.

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK

BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK 125 års jubilæum 28. april 2009 ISBN 978-87-993090-0-9 BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK 1884 28. april 2009 Udgivet af Broderloge

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Referat. fra mødet i. Rådet Marens Riddere. den 1. 0ktober 2010.

Referat. fra mødet i. Rådet Marens Riddere. den 1. 0ktober 2010. Referat fra mødet i Rådet Marens Riddere den 1. 0ktober 2010. 1. Velkomst, praktiske oplysninger mv. v/ Oldermanden Oldermanden kunne byde de mange Riddere velkommen i den næsten fyldte Riddersal. Af de

Læs mere

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Formandsskifte 2010 Anders Kjær til højre, klubformand 1998 2010 Anders Nielsen til venstre, nuværende klubformand 2010 Udgivet i anledning

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 MEDLEM Lone

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere