Introduktion til Støttesystem Organisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Støttesystem Organisation"

Transkript

1 Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter, der er i spil, deres respektive funktioner, og hvordan de interagerer med hinanden i forskellige scenarier. Målgruppen er primært teknisk-orienterede personer, der har behov for at danne sig et overblik på arkitekturniveau. 2. Formål med Organisation Med etablering af Den Fælleskommunale Rammearkitektur, hvoraf Støttesystemet Organisation er en central del, ønskes en arkitektur, der understøtter konkurrence og sammenhæng på det kommunale it-marked. En kommune anvender i reglen flere organisationssystemer, der hver beskriver aspekter af den samlede organisation og samarbejdspartneres organisationer. Kommunen er en juridisk enhed, der funktionelt kan være opbygget hierarkisk, have flere former for er og andre tværgående, ikke nødvendigvis hierarkiske grupperinger. Samarbejdspartnere kunne fx være selvejende institutioner, andre kommuner, Udbetaling Danmark, foreninger der administreres af kommunen samt forsyningsvirksomheder, der udfører opgaver for kommunen. Støttesystemet Organisation gør det muligt, at myndighederne kan opbygge fælles er, eksempelvis organisationer, der går på tværs af 2 myndigheder. Støttesystemet Organisation muliggør desuden, at forvaltning af organisationer flyttes fra de enkelte it-systemer ned i ét fælles it-system og dermed også muliggøre at data rettes ét og kun ét sted og efterfølgende kan distribueres til andre itsystemer. En kommunes administrative it-systemer, herunder fagsystemer, lønsystemer, økonomisystemer, m.m. arbejder med forskellige typer af er. I en arkitektur med manglende koordinering er der derfor en overhængende fare for, at alle disse systemer hver især vil komme til at indeholde deres egne udgaver af organisationsstrukturerne med den konsekvens, at de samme data eller forskellige varianter af de samme data vil forefindes i de forskellige systemer. Dette kan altså komme til at betyde data redundans, manglende adgang til autoritativ information om organisationen for nye systemer, manglende eller ikkestandardiserede snitflader, forskellige implementeringer af samme organisation, etc. Hvert af de it-systemer myndigheden anvender, vil desuden potentielt implementere brugergrænseflader til vedligehold af er og data vil skulle indtastes manuelt flere gange i hvert af systemerne. Grunden til dette er, at organisationsoplysninger er nødvendige for og indeholdt i mange it-systemer allerede. Målet med Støttesystemet Organisation er ikke at erstatte KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/13

2 organisationsoplysninger i de enkelte it-systemer eller være eneste mulige autoritative kilde for kommunerne, men at understøtte dataintegration mellem itsystemerne for at skabe referencer og overblik. Derfor etableres Støttesystemet Organisation, der kan understøtte de fælleskommunale it-systemers adgang til organisatoriske data. Det er alene i Støttesystemet Organisation, at de fælleskommunale løsninger vil lede efter er. Støttesystemet Organisation skal også kunne understøtte kommuners administrative it-systemer mv., som et frivilligt tilbud for de kommuner, der måtte ønske at benytte det. Støttesystemet Organisation optræder både som datacontainer for er vedligeholdt i andre it-systemer og som fagsystem for vedligehold af er via det beskrevne user interface. Det er væsentligt for forståelsen af kravspecifikationen, at denne sondring er forstået og at ansvaret for at opdatere kopier af er i Støttesystemet Organisation alene påhviler Afsendersystemet. Støttesystemet Organisation tager sit afsæt i OIO specifikationen for Organisation 3. Organisations integration til andre systemer NemLog-in Adgangsstyring Context Handler Brugervendte systemer & Anvendersystemer (eks. fagsystemer og støttesystemer) Myndighed Identity Provider (eks. kommunalt AD) Administrationsmodulet Brugeradministrationsløsning Beskedfordeler Services Serviceplatformen SFTP Gateway Kildesystemer (eks. grunddata) Security Token Service Serviceudbyder (eks. fælleskommunalt støttesystem) Klassifikation Organisation Ydelsesindeks Sags- og Dokumentindeks Yderligere datakilder Figur 1 Oversigt over Organisation, der er vist med fremhævelse af pile, som illustrerer Eksterne Snitflader og Integrationer Som det vises på Figur 1 indeholder Støttesystemet Organisation integrationer til følgende: KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/13

3 Adgangsstyring Støttesystemet Klassifikation Serviceplatformen Støttesystemet Beskedfordeler Anvendersystemer Integrationen mellem Støttesystemet Organisation og Støttesystemet Klassifikation skal sikre, at der kan ske en mapping mellem Aktører i et og klasser i Klassifikationssystem. Eksempelvis tilknytter relation Ansvarlig imellem et og et objekt i Støttesystemet Klassifikation. Når Støttesystemet Organisation tilgår Støttesystemet Klassifikation, skal Støttesystemet Organisation indhente et token fra Security Token Servicen via en integration til dennes Eksterne Snitflade. Endelig skal Støttesystemet Organisation kunne kaldes fra Serviceplatformen. 4. Aktører i Organisation Støttesystemet Organisation indgår i en kontekst af it-systemer og brugere og interagerer med en række forskellige aktører. En fælles beskrivelse af aktører, der interagerer med Rammearkitekturens Støttesystemer, fremgår af kravspecifikation for Støttesystemet Organisation, herunder Afsendersystem, Modtagersystem, Tilslutningspart, Redaktør og Administrator. I dette afsnit præciseres aktørernes ansvar særligt med hensyn til Støttesystemet Organisation. Aktørerne for Støttesystemet Organisation er opdelt i: Brugeraktører, dvs. brugere, som via brugergrænsefladen arbejder med Støttesystemet Organisation. Systemaktører, dvs. andre it-systemer eller services, som skal interagere med Støttesystemet Organisation via Eksterne Snitflader. De konkrete aktører vises på følgende aktørdiagram. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/13

4 Figur 2 Aktører der interagerer med Støttesystemet Organisation Støttesystemet Organisation er et it-system, hvis formål er at støtte Anvendersystemer, herunder Støttesystemer, i den kommunale it-infrastruktur. Foruden Anvendersystemer, der læser objekter i Støttesystemet Organisation, har Støttesystemet administrative brugere, hvis formål er at vedligeholde systemet og dets indhold. Anvendersystemer kommunikerer systemteknisk med Støttesystemet Organisation via dennes Eksterne Snitflade. Administrative brugere benytter en administrativ brugergrænseflade. Det administrative personale består af Organisationsadministratorer, der håndterer import og eksport af er, publicerer er, samt ser statistikker og rapporter Redaktører, der vedligeholder er Det er myndighedens ansvar at sikre at rollen som Organisationsadministrator besættes af personale med nogen it-mæssig indsigt. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/13

5 Rollen som Redaktør besættes af personale med fagspecifik viden om de relevante organisationer, samt tilstrækkelig it-mæssig og faglig kunnen til at kunne opbygge og vedligeholde er via den administrative brugergrænseflade. 4.1 Organisationsadministrator En Organisationsadministrator er ansvarlig for Støttesystemets opsætning. Rollen er defineret i nedenstående. Opsætte, nedlægge og importere er Publicere objekttyper i et eller hele et Se nøgledata for Støttesystemet Organisation herunder antal aktører mm. i systemet, hvilke anvendersystemer der anvender hvilke er, status på import/eksport etc. 4.2 Redaktør Aktøren Redaktør er en person i kommunen med ansvar for at oprette og vedligeholde er. 4.3 Afsendersystem Afsendersystemer har i kontekst af Støttesystemet Organisation ansvaret for: At levere en kopi af egne er til Støttesystemet Organisation At vedligeholde er, hvis der er en kopi af Støttesystemet Organisation 4.4 Modtagersystemer En stribe af systemer vil være Modtagersystem over for Støttesystemet Organisation. En foreløbig liste er: Støttesystemet Klassifikation (KLAS) Kommunernes Ydelsessystem (KY) Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) Digitalisering - Handikappede og Udsatte Voksne (DHUV) Digitalisering - Udsatte Børn og Unge (DUBU) Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) Bygge- og Miljø (BOM) Barselsdagpenge (UDK) Folke- og førtidspension (UDK) Familieydelser (UDK) Boligstøtte (UDK) KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/13

6 Et Modtagersystem henter data ud af Støttesystemet Organisation enten ad hoc eller for at opbevare en cache. 5. Understøttede use cases Støttesystemet Organisation understøtter en række use cases, der gennemføres af Redaktør og Organisationsadministrator i samarbejde. I de enkelte use cases er arbejdet med at vedligeholde og publicere et adskilt, således at Redaktør foretager vedligeholdelsesarbejdet af et, mens Organisationsadministrator varetager opgaven omkring publicering. Grunden til denne opdeling er, at der kan være udpeget flere Redaktører, der har ansvar for vedligeholdelse af forskellige dele af et. Organisationsadministrator skal derfor have det samlede overblik over et givet, inden det publiceres. Støttesystemet Organisation anvendes af 2 brugeraktører, Organisationsadministrator og Redaktør, samt systemaktørerne Afsendersystem og Modtagersystem. UC-2D-06 Ret UC-2D-01 Importer via brugergrænseflade UC-2D-07 Opret UC-2D-02 Administrer periodevis import af UC-2D-08 Valider overholder informationsmodel UC-2D-03 Publicer Redaktør Organisations administrator UC-2D-09 Valider referencer ud af et UC-2D-04 Rul tilbage til anden version af UC-2D-10 Hent UC-2D-05 Se nøgledata for Støttesystem Organisation Modtager system UC-2D-11 Fremsøg UC-2D-12 Ret Afsender system Figur 3 Use case diagram for Støttesystemet Organisation er kan enten lagres i Støttesystemet Organisation som kopi eller som master version. Hvis et lagres i Støttesystemet Organisation som kopi, er det Afsendersystemets ansvar at opdatere denne kopi. Støttesystemet KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/13

7 Beskedfordeler kan anvendes til at give besked om hændelser på objekter i et i Afsendersystemet. Såfremt et lagres i Støttesystemet Organisation som kopi, vil denne kopi skulle opdateres via disse beskeder eller via de til Støttesystemet Organisation hørende services. er kan oprettes og vedligeholdes i Støttesystemet på forskellig vis: 1. Gennem import hvor det markeres om det importerede markeres som værende en master version (tilstanden oprettet jf. standarden) eller som kopi (tilstanden importeret jf. standarden) 2. Gennem anvendelse af Støttesystemet Organisations Eksterne Snitflade, hvis et er en kopi 3. Gennem beskeder modtaget af Støttesystemet Beskedfordeler, hvis et er en kopi 4. Gennem Støttesystemet Organisations brugerinterface, hvis et er en master version 6. Arkitekturprincipper, arkitektur og komponenter 6.1 Arkitekturprincipper Det er centralt for Støttesystemet Organisation, at arkitekturen for Støttesystemet tilgodeser og forankrer de fælleskommunale arkitekturprincipper. Arkitekturprincipperne fastholder egenskaber, der skal sikres for kommunale ITsystemer. Støttesystemet Organisations arkitektur og design skal udarbejdes under generel hensyntagen til de fælleskommunale arkitekturprincipper og med særlig fokus på følgende arkitekturprincipper: Fælleskommunale principper B2 - Opgavevaretagelsen er dokumenteret på tværs af forretningsdomæner B3 - Brugere inddrages aktivt i behovsafklaring og udviklingsforløb B5 - Der anvendes altid vedtagne begreber Støttesystemet Organisation implikation I Støttesystemet Organisation er det væsentligt under udarbejdelse af arkitektur og design, at det fremgår, hvordan arbejdsgange i Støttesystemet indgår i fælleskommunale arbejdsgange. Dette kan eksempelvis dokumenteres i form af procesdiagrammer. Vedligeholdelse af er herunder mappinger skal kunne varetages effektivt af Brugeraktører. Det er derfor vigtigt, at design udarbejdes i samarbejde med repræsentanter for Brugeraktørerne, således at arbejdsgange og brugergrænseflader designes på mest optimal vis i forhold til effektivt og fejlfri gennemførelse af arbejdsgange. I Støttesystemet Organisations kontekst er det væsentligt, at OIO begreber konsekvent anvendes på KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/13

8 brugergrænseflader, i snitflader, beskrivelser og dokumentation. C1 - Data udstilles via åbne snitflader og I kontekst af Støttesystemet Organisation kan genbruges er det væsentligt, at tilslutningsparter og andre relevante interessenter kan orientere sig vedrørende udstillede data fra Støttesystemet Organisation via Serviceplatformen. C2 - Alle data er uafhængige af systemet, Støttesystemet Organisation skal kunne hvor de opbevares understøtte, at data kan vedligeholdes enten i Støttesystemet eller i et andet ITsystem. Grænseflader skal derfor understøtte, at data kan importeres og eksporteres. Tabel 1: Centrale fællesoffentlige arkitekturprincipper for Støttesystemet Organisation 6.2 Målarkitektur Dette afsnit beskriver den overordnede arkitektur for Støttesystemet Organisation og sammenhængen til øvrige Støttesystemer og systemer i det kommunale itlandskab. I en arkitektur, hvor der ikke findes ét Støttesystem med organisationsoplysninger, vil hvert it-system administrere sin egen version af er. Til fælleskommunal brug etableres derfor Støttesystemet Organisation, som alle kommuner opdaterer med egne er enten via brugergrænsefladen eller via import/eksport, herunder både manuelt og via en systemteknisk Ekstern Snitflade. Modtagersystemer kan derpå forbinde sig til den centrale løsning og hente organisationsoplysninger enten ved opslag eller ved replikering. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/13

9 OIO operationer Admini stration data Import/ export Integrationer Figur 4 Angiver en logisk opdeling af Støttesystemet Organisation i 4 områder OIO operationer er implementeringen af services fra Sag- og Dokumentstandarden for Organisation Import/export er den funktionalitet, der håndterer store datamængder. Integrationer er de integrationer Støttesystemet har til omverdenen. Administration er den brugergrænseflade, som Organisationsadministrator og Redaktør benytter. Data er container for de objekter, der er i Støttesystemet Organisation. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/13

10 Modtagersystemer Adgangsstyring (f.eks. SAPA) (f.eks. KY) (KSD) (...) Context Handler Security Token Service Støttesystem Organisation Use cases Administration smodulet UC-2D-01. UC-2D-02. UC-2D-03. UC-2d-04.. UC-2D-12. Logiske komponenter Sikkerhed Logning Administration Integrationer SFTP Server Støttesystem Støttesystem Klassifikation Afsendelse af besked Modtagelse af besked er Forretnings services Beskedfordeler Serviceplatform SFTP Gateway Afsendersystemer Microsoft AD APOS2 KMD-LOS System (...) CVR Figur 5 Målarkitektur for Støttesystemet Organisation. Pilene repræsenterer retning på dataflow På Figur 5 vises målarkitekturen for Støttesystemet Organisation. Støttesystemet Organisation importerer er fra Afsendersystemer. er valideres og publiceres på et tidspunkt og gøres tilgængelig for Modtagersystemer. Målarkitekturen for Støttesystemet Organisation udgøres af følgende lag: Et use case lag, som understøtter det funktionelle aspekt af Støttesystemet Organisation Et logisk komponent lag, som definerer Støttesystemet Organisations grundlæggende struktur i form af en række logiske komponenter Integration til Adgangsstyring, hvilket vil sige Security Token Service Integration til Støttesystemet Klassifikation, hvor relationer mellem objekter i er til objekter i Klassifikationssystemer oprettes gennem integrationen til Støttesystemet Klassifikation Integration til Serviceplatformen hvor Støttesystemet Organisations Eksterne Snitflade udstilles og SFTP gateway anvendes En SFTP server i Støttesystemet Organisation KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/13

11 Integration til Støttesystemet Beskedfordeler hvor Støttesystemet Organisation sender beskeder igennem Støttesystemet Beskedfordeleren til abonnementer ved ændringer i er samt modtager opdateringer af objekter udstillet i Støttesystemet Organisation men vedligeholdt eksternt (inkl. objekter i Støttesystemet Klassifikation) En række forretningsservices der udstiller Støttesystemets funktionalitet til Anvendersystemer, herunder andre Støttesystemer samt OIO operationer 7. Integrationer Støttesystemet Organisation skal være i stand til at interagere med en række forskellige systemer, som vist på nedenstående figur: Modtagersystemer Adgangsstyring (f.eks. SAPA) (f.eks. KY) (KSD) (...) Context Handler Serviceplatform Støttesystem Organisation SFTP Gateway CVR Støttesystem Støttesystem Klassifikation Afsendersystemer Microsoft AD APOS2 KMD-LOS System (...) Beskedfordeler Figur 6 Integrationer mellem Støttesystemet Organisation og andre systemer. Støttesystemet Organisation integrerer til følgende Støttesystemer og infrastrukturkomponenter: Serviceplatformen stiller Støttesystemet Klassifikations Eksterne Snitflade til rådighed for Modtagersystemer. Afregningslog konsolideres på Serviceplatformen, og en SFTP server stilles til rådighed, hvor Støttesystemet Klassifikation kan placere og afhente filer Besked anvendes til afsendelse af beskeder vedrørende ændringer i er og modtagelse af beskeder vedrørende ændringer i Klassifikationer i Støttesystemet Klassifikation Adgangsstyring som varetager sikkerhedsopgaver KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 11/13

12 Støttesystemet Klassifikation, der indeholder Klassifikationssystemer, hvis klasser kan knyttes til et objekt i et Afsendersystemer, som indeholder er, der skal importeres i Støttesystemet Organisation Modtagersystemer, som anvender er registreret i Støttesystemet Organisation Modtagersystemer, der vil have beskeder, når der sker ændringer på er, hvor Støttesystemet Organisation er autoritativ kilde. Støttesystemet Beskedfordeler: til afsendelse af beskeder vedrørende ændringer i er og modtagelse af beskeder vedrørende ændringer i Klassifikationssystemer i Støttesystemet Klassifikation 8. Sikkerhed Støttesystemet Organisation anvender den fælleskommunale sikkerhedsmodel for adgangsstyring, hvor der skelnes mellem adgangsstyring for brugere, der skal have adgang til brugeregrænsefladen i Organisation og adgangsstyring for systemer, der skal have adgang til OIO-servicegrænsefladen i Organisation. Organisation håndhæver adgangsstyring for brugere når en administrator eller redaktør skal have adgang til brugergrænsefladen i Organisation. Organisation definerer to brugersystemroller, som giver forskellige niveauer af adgang til Organisation: Organisationsadministrator, der kan blandt andet kan oprette, importerere, eksportere objekter i Organisation. Redaktør, der kan oprettet, læse og rette i objekter i Organisation, men ikke kan importere og eksportere disse. For disse roller er det endvidere muligt at afgrænse brugerens adgangs, således at brugeren kun får adgang til bestemte objekter. Der er muligt at afgrænse adgang ud fra følgende objekter: Organisation OrgEnhed OrgFunktion It-system Bruger Interessefællesskab Adresse Person Myndighed Virksomhed Objekter i Klassifikation KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 12/13

13 Organisation håndhæver adgangsstyring for systemer på OIO-servicegrænsefladen i Organisation. Organisation definerer to servicesystemroller, som giver forskellige niveauer af adgang til Organisation: Afsendersystem, der blandt andet kan importere, læse og rette i objekter i Organisation. Modtagersystem, der alene kan læse, søge, fremsøge og liste i objekter i Organisation. For disse roller er det ligeledes muligt at afgrænse den adgang et system kan tildeles således at systemet kun får adgang til bestemte objekter. Denne dataafgrænsning kan fortages ud fra den samme liste af objekter som for adgangsstyring for brugere. 9. Option Kravspecifikationen for Støttesystemet Organisation har indbygget en option, der beskriver muligheden for at ændre på reglen omkring master record. Støttesystemet Organisation håndhæver en regel om, hvorvidt et objekt i Støttesystemet Organisation er autoritativt tilhørende Støttesystemet og dermed må vedligeholdes via brugergrænsefladen, eller om objektet er autoritativt tilhørende en anden it løsning end Støttesystemet Organisation som eksempelvis en decentral Organisation. Støttesystemet skal på objektniveau kunne markere, hvorvidt objekter, dets attributter og dets relationer kan vedligeholdes via Støttesystemet Organisations brugergrænseflade eller alene fra den it løsning, hvor data vedligeholdes. Reglen omfatter også, at kun en it løsning kan vedligeholde data eksternt fra, uanset hvilken integration til Støttesystemet Organisation der benyttes. Det skal være muligt at ophæve denne regel ved et systems opsætning initieret af KOMBIT. Det skal være muligt for Leverandør på KOMBITs foranledning at slå håndhævelse af master record funktionalitet til og fra. Ændringen skal slå igennem i såvel brugergrænsefladen som i alle Eksterne Snitflader til Støttesystemet Organisation. Støttesystemet Organisation skal understøtte master record funktionalitet for alle de opdateringsformer, der er specificeret for Støttesystemet Organisation. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 13/13

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade.

Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende snitflade. Læsevejledning Kolonnen Klar til produktion for monopolbrudsprojekterne Kolonnen indikerer, hvornår KOMBITs monopolbrudsprojekter KY, KSD, SAPA og STS forventes at kunne gå i produktion med den pågældende

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. april 2015 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted Kommune Henrik Brix,

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted Hvornår starter implementeringen i kommunen? Den er i gang! Forberedende aktiviteter på alle projekter Forberedelse

Læs mere

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret APOS2 OIO Services Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer KL/Kombit og Kommunerne hvad er Kombit? KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis forretningsområde er kommunal it og digitalisering. KOMBIT bestiller

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Styr på data er fundamentet for værdi

Styr på data er fundamentet for værdi APOS2 - det decentrale støttesystem i rammearkitekturen - baseret på Sag og Dokument standarderne Styr på data er fundamentet for værdi Få APOS2 som maskinrum til rammearkitekturens gevinster Få styr på

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Arkitekturrapport: SAPA

Arkitekturrapport: SAPA Arkitekturrapport: SAPA Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens ansvar

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform REFERAT Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform Møde i den kommunale følgegruppe for den fælleskommunale Serviceplatform, 3. april 2014 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Henrik Flindt,

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen Emner Funktionalitet... 2 Advis... 5 LIS... 5 Lovgivning/Arkivering... 5 SAPA App Shop... 6 Snitflader... 6 Brugervenlighed... 9 Aktører og Roller... 9 Sikkerhed...

Læs mere

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. - Chefkonsulent Flemming Engstrøm

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. - Chefkonsulent Flemming Engstrøm KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET - Chefkonsulent Flemming Engstrøm Hvornår starter implementeringen i kommunen? Den er i gang! Forberedende aktiviteter på alle projekter Forberedelse af monopolbruddet

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION 4. februar 2011 BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S www.kombit.dk Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til Leverandøren... 4 1.1 Kravspecifikationens indhold... 4 1.2 Om selve

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015

YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015 YDELSESREFUSION Indledende afklaringsmøder Juni 2015 Hvorfor Ydelsesrefusion? Refusionsreform Politisk aftale ml. regeringen og V K DF Samme refusionsprocent for borgeren på tværs af ydelser Afhænger af

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 3 IT Systemer... 3 Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3 Generelt Oprette IT System... 5 Generelt Oprette IT System Synlighed, applikationstyper og forretningstype...

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem Instruktion til udfyldelse af business case-redskab

Kommunernes Ydelsessystem Instruktion til udfyldelse af business case-redskab Kommunernes Ydelsessystem Instruktion til udfyldelse af business case-redskab April 2015 Dette notat er en opdateret version af den instruktion til udfyldelse af den lokale business case på Kommunernes

Læs mere

Hvad er udfordringen på ph.d.-området?

Hvad er udfordringen på ph.d.-området? CGI s ph.d.-løsning Hvad er udfordringen på ph.d.-området? I Danmark optages stadig flere ph.d.-studerende. Det stiller større krav til håndtering af de studerende på ph.d.- uddannelserne. Ph.d.-skolerne

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jon Badstue Pedersen Kommunal funktion OS2-funktion Afdelingsleder for Digitalisering Eks-bestyrelsesmedlem Syddjurs Kommune OS2 Offentligt digitaliseringsfællesskab jbp@syddjurs.dk

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Drejebog 2A: Datavask

Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26.11.2014 1. Indhold 1. Indhold 2. Indledning 3. Datavask generelle anbefalinger 4. Datavask 5. Afslutning 2. Indledning KOMBIT udarbejder og udsender

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue APOS2 Datamodel Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Administration af Person (Beskæftigelsesområdet, Pensionsområdet) 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår opstart og behandling af administrationssager håndteret af kommunens

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere