Introduktion til Støttesystem Organisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Støttesystem Organisation"

Transkript

1 Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter, der er i spil, deres respektive funktioner, og hvordan de interagerer med hinanden i forskellige scenarier. Målgruppen er primært teknisk-orienterede personer, der har behov for at danne sig et overblik på arkitekturniveau. 2. Formål med Organisation Med etablering af Den Fælleskommunale Rammearkitektur, hvoraf Støttesystemet Organisation er en central del, ønskes en arkitektur, der understøtter konkurrence og sammenhæng på det kommunale it-marked. En kommune anvender i reglen flere organisationssystemer, der hver beskriver aspekter af den samlede organisation og samarbejdspartneres organisationer. Kommunen er en juridisk enhed, der funktionelt kan være opbygget hierarkisk, have flere former for er og andre tværgående, ikke nødvendigvis hierarkiske grupperinger. Samarbejdspartnere kunne fx være selvejende institutioner, andre kommuner, Udbetaling Danmark, foreninger der administreres af kommunen samt forsyningsvirksomheder, der udfører opgaver for kommunen. Støttesystemet Organisation gør det muligt, at myndighederne kan opbygge fælles er, eksempelvis organisationer, der går på tværs af 2 myndigheder. Støttesystemet Organisation muliggør desuden, at forvaltning af organisationer flyttes fra de enkelte it-systemer ned i ét fælles it-system og dermed også muliggøre at data rettes ét og kun ét sted og efterfølgende kan distribueres til andre itsystemer. En kommunes administrative it-systemer, herunder fagsystemer, lønsystemer, økonomisystemer, m.m. arbejder med forskellige typer af er. I en arkitektur med manglende koordinering er der derfor en overhængende fare for, at alle disse systemer hver især vil komme til at indeholde deres egne udgaver af organisationsstrukturerne med den konsekvens, at de samme data eller forskellige varianter af de samme data vil forefindes i de forskellige systemer. Dette kan altså komme til at betyde data redundans, manglende adgang til autoritativ information om organisationen for nye systemer, manglende eller ikkestandardiserede snitflader, forskellige implementeringer af samme organisation, etc. Hvert af de it-systemer myndigheden anvender, vil desuden potentielt implementere brugergrænseflader til vedligehold af er og data vil skulle indtastes manuelt flere gange i hvert af systemerne. Grunden til dette er, at organisationsoplysninger er nødvendige for og indeholdt i mange it-systemer allerede. Målet med Støttesystemet Organisation er ikke at erstatte KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/13

2 organisationsoplysninger i de enkelte it-systemer eller være eneste mulige autoritative kilde for kommunerne, men at understøtte dataintegration mellem itsystemerne for at skabe referencer og overblik. Derfor etableres Støttesystemet Organisation, der kan understøtte de fælleskommunale it-systemers adgang til organisatoriske data. Det er alene i Støttesystemet Organisation, at de fælleskommunale løsninger vil lede efter er. Støttesystemet Organisation skal også kunne understøtte kommuners administrative it-systemer mv., som et frivilligt tilbud for de kommuner, der måtte ønske at benytte det. Støttesystemet Organisation optræder både som datacontainer for er vedligeholdt i andre it-systemer og som fagsystem for vedligehold af er via det beskrevne user interface. Det er væsentligt for forståelsen af kravspecifikationen, at denne sondring er forstået og at ansvaret for at opdatere kopier af er i Støttesystemet Organisation alene påhviler Afsendersystemet. Støttesystemet Organisation tager sit afsæt i OIO specifikationen for Organisation 3. Organisations integration til andre systemer NemLog-in Adgangsstyring Context Handler Brugervendte systemer & Anvendersystemer (eks. fagsystemer og støttesystemer) Myndighed Identity Provider (eks. kommunalt AD) Administrationsmodulet Brugeradministrationsløsning Beskedfordeler Services Serviceplatformen SFTP Gateway Kildesystemer (eks. grunddata) Security Token Service Serviceudbyder (eks. fælleskommunalt støttesystem) Klassifikation Organisation Ydelsesindeks Sags- og Dokumentindeks Yderligere datakilder Figur 1 Oversigt over Organisation, der er vist med fremhævelse af pile, som illustrerer Eksterne Snitflader og Integrationer Som det vises på Figur 1 indeholder Støttesystemet Organisation integrationer til følgende: KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/13

3 Adgangsstyring Støttesystemet Klassifikation Serviceplatformen Støttesystemet Beskedfordeler Anvendersystemer Integrationen mellem Støttesystemet Organisation og Støttesystemet Klassifikation skal sikre, at der kan ske en mapping mellem Aktører i et og klasser i Klassifikationssystem. Eksempelvis tilknytter relation Ansvarlig imellem et og et objekt i Støttesystemet Klassifikation. Når Støttesystemet Organisation tilgår Støttesystemet Klassifikation, skal Støttesystemet Organisation indhente et token fra Security Token Servicen via en integration til dennes Eksterne Snitflade. Endelig skal Støttesystemet Organisation kunne kaldes fra Serviceplatformen. 4. Aktører i Organisation Støttesystemet Organisation indgår i en kontekst af it-systemer og brugere og interagerer med en række forskellige aktører. En fælles beskrivelse af aktører, der interagerer med Rammearkitekturens Støttesystemer, fremgår af kravspecifikation for Støttesystemet Organisation, herunder Afsendersystem, Modtagersystem, Tilslutningspart, Redaktør og Administrator. I dette afsnit præciseres aktørernes ansvar særligt med hensyn til Støttesystemet Organisation. Aktørerne for Støttesystemet Organisation er opdelt i: Brugeraktører, dvs. brugere, som via brugergrænsefladen arbejder med Støttesystemet Organisation. Systemaktører, dvs. andre it-systemer eller services, som skal interagere med Støttesystemet Organisation via Eksterne Snitflader. De konkrete aktører vises på følgende aktørdiagram. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/13

4 Figur 2 Aktører der interagerer med Støttesystemet Organisation Støttesystemet Organisation er et it-system, hvis formål er at støtte Anvendersystemer, herunder Støttesystemer, i den kommunale it-infrastruktur. Foruden Anvendersystemer, der læser objekter i Støttesystemet Organisation, har Støttesystemet administrative brugere, hvis formål er at vedligeholde systemet og dets indhold. Anvendersystemer kommunikerer systemteknisk med Støttesystemet Organisation via dennes Eksterne Snitflade. Administrative brugere benytter en administrativ brugergrænseflade. Det administrative personale består af Organisationsadministratorer, der håndterer import og eksport af er, publicerer er, samt ser statistikker og rapporter Redaktører, der vedligeholder er Det er myndighedens ansvar at sikre at rollen som Organisationsadministrator besættes af personale med nogen it-mæssig indsigt. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/13

5 Rollen som Redaktør besættes af personale med fagspecifik viden om de relevante organisationer, samt tilstrækkelig it-mæssig og faglig kunnen til at kunne opbygge og vedligeholde er via den administrative brugergrænseflade. 4.1 Organisationsadministrator En Organisationsadministrator er ansvarlig for Støttesystemets opsætning. Rollen er defineret i nedenstående. Opsætte, nedlægge og importere er Publicere objekttyper i et eller hele et Se nøgledata for Støttesystemet Organisation herunder antal aktører mm. i systemet, hvilke anvendersystemer der anvender hvilke er, status på import/eksport etc. 4.2 Redaktør Aktøren Redaktør er en person i kommunen med ansvar for at oprette og vedligeholde er. 4.3 Afsendersystem Afsendersystemer har i kontekst af Støttesystemet Organisation ansvaret for: At levere en kopi af egne er til Støttesystemet Organisation At vedligeholde er, hvis der er en kopi af Støttesystemet Organisation 4.4 Modtagersystemer En stribe af systemer vil være Modtagersystem over for Støttesystemet Organisation. En foreløbig liste er: Støttesystemet Klassifikation (KLAS) Kommunernes Ydelsessystem (KY) Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) Digitalisering - Handikappede og Udsatte Voksne (DHUV) Digitalisering - Udsatte Børn og Unge (DUBU) Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) Bygge- og Miljø (BOM) Barselsdagpenge (UDK) Folke- og førtidspension (UDK) Familieydelser (UDK) Boligstøtte (UDK) KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/13

6 Et Modtagersystem henter data ud af Støttesystemet Organisation enten ad hoc eller for at opbevare en cache. 5. Understøttede use cases Støttesystemet Organisation understøtter en række use cases, der gennemføres af Redaktør og Organisationsadministrator i samarbejde. I de enkelte use cases er arbejdet med at vedligeholde og publicere et adskilt, således at Redaktør foretager vedligeholdelsesarbejdet af et, mens Organisationsadministrator varetager opgaven omkring publicering. Grunden til denne opdeling er, at der kan være udpeget flere Redaktører, der har ansvar for vedligeholdelse af forskellige dele af et. Organisationsadministrator skal derfor have det samlede overblik over et givet, inden det publiceres. Støttesystemet Organisation anvendes af 2 brugeraktører, Organisationsadministrator og Redaktør, samt systemaktørerne Afsendersystem og Modtagersystem. UC-2D-06 Ret UC-2D-01 Importer via brugergrænseflade UC-2D-07 Opret UC-2D-02 Administrer periodevis import af UC-2D-08 Valider overholder informationsmodel UC-2D-03 Publicer Redaktør Organisations administrator UC-2D-09 Valider referencer ud af et UC-2D-04 Rul tilbage til anden version af UC-2D-10 Hent UC-2D-05 Se nøgledata for Støttesystem Organisation Modtager system UC-2D-11 Fremsøg UC-2D-12 Ret Afsender system Figur 3 Use case diagram for Støttesystemet Organisation er kan enten lagres i Støttesystemet Organisation som kopi eller som master version. Hvis et lagres i Støttesystemet Organisation som kopi, er det Afsendersystemets ansvar at opdatere denne kopi. Støttesystemet KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/13

7 Beskedfordeler kan anvendes til at give besked om hændelser på objekter i et i Afsendersystemet. Såfremt et lagres i Støttesystemet Organisation som kopi, vil denne kopi skulle opdateres via disse beskeder eller via de til Støttesystemet Organisation hørende services. er kan oprettes og vedligeholdes i Støttesystemet på forskellig vis: 1. Gennem import hvor det markeres om det importerede markeres som værende en master version (tilstanden oprettet jf. standarden) eller som kopi (tilstanden importeret jf. standarden) 2. Gennem anvendelse af Støttesystemet Organisations Eksterne Snitflade, hvis et er en kopi 3. Gennem beskeder modtaget af Støttesystemet Beskedfordeler, hvis et er en kopi 4. Gennem Støttesystemet Organisations brugerinterface, hvis et er en master version 6. Arkitekturprincipper, arkitektur og komponenter 6.1 Arkitekturprincipper Det er centralt for Støttesystemet Organisation, at arkitekturen for Støttesystemet tilgodeser og forankrer de fælleskommunale arkitekturprincipper. Arkitekturprincipperne fastholder egenskaber, der skal sikres for kommunale ITsystemer. Støttesystemet Organisations arkitektur og design skal udarbejdes under generel hensyntagen til de fælleskommunale arkitekturprincipper og med særlig fokus på følgende arkitekturprincipper: Fælleskommunale principper B2 - Opgavevaretagelsen er dokumenteret på tværs af forretningsdomæner B3 - Brugere inddrages aktivt i behovsafklaring og udviklingsforløb B5 - Der anvendes altid vedtagne begreber Støttesystemet Organisation implikation I Støttesystemet Organisation er det væsentligt under udarbejdelse af arkitektur og design, at det fremgår, hvordan arbejdsgange i Støttesystemet indgår i fælleskommunale arbejdsgange. Dette kan eksempelvis dokumenteres i form af procesdiagrammer. Vedligeholdelse af er herunder mappinger skal kunne varetages effektivt af Brugeraktører. Det er derfor vigtigt, at design udarbejdes i samarbejde med repræsentanter for Brugeraktørerne, således at arbejdsgange og brugergrænseflader designes på mest optimal vis i forhold til effektivt og fejlfri gennemførelse af arbejdsgange. I Støttesystemet Organisations kontekst er det væsentligt, at OIO begreber konsekvent anvendes på KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/13

8 brugergrænseflader, i snitflader, beskrivelser og dokumentation. C1 - Data udstilles via åbne snitflader og I kontekst af Støttesystemet Organisation kan genbruges er det væsentligt, at tilslutningsparter og andre relevante interessenter kan orientere sig vedrørende udstillede data fra Støttesystemet Organisation via Serviceplatformen. C2 - Alle data er uafhængige af systemet, Støttesystemet Organisation skal kunne hvor de opbevares understøtte, at data kan vedligeholdes enten i Støttesystemet eller i et andet ITsystem. Grænseflader skal derfor understøtte, at data kan importeres og eksporteres. Tabel 1: Centrale fællesoffentlige arkitekturprincipper for Støttesystemet Organisation 6.2 Målarkitektur Dette afsnit beskriver den overordnede arkitektur for Støttesystemet Organisation og sammenhængen til øvrige Støttesystemer og systemer i det kommunale itlandskab. I en arkitektur, hvor der ikke findes ét Støttesystem med organisationsoplysninger, vil hvert it-system administrere sin egen version af er. Til fælleskommunal brug etableres derfor Støttesystemet Organisation, som alle kommuner opdaterer med egne er enten via brugergrænsefladen eller via import/eksport, herunder både manuelt og via en systemteknisk Ekstern Snitflade. Modtagersystemer kan derpå forbinde sig til den centrale løsning og hente organisationsoplysninger enten ved opslag eller ved replikering. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/13

9 OIO operationer Admini stration data Import/ export Integrationer Figur 4 Angiver en logisk opdeling af Støttesystemet Organisation i 4 områder OIO operationer er implementeringen af services fra Sag- og Dokumentstandarden for Organisation Import/export er den funktionalitet, der håndterer store datamængder. Integrationer er de integrationer Støttesystemet har til omverdenen. Administration er den brugergrænseflade, som Organisationsadministrator og Redaktør benytter. Data er container for de objekter, der er i Støttesystemet Organisation. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/13

10 Modtagersystemer Adgangsstyring (f.eks. SAPA) (f.eks. KY) (KSD) (...) Context Handler Security Token Service Støttesystem Organisation Use cases Administration smodulet UC-2D-01. UC-2D-02. UC-2D-03. UC-2d-04.. UC-2D-12. Logiske komponenter Sikkerhed Logning Administration Integrationer SFTP Server Støttesystem Støttesystem Klassifikation Afsendelse af besked Modtagelse af besked er Forretnings services Beskedfordeler Serviceplatform SFTP Gateway Afsendersystemer Microsoft AD APOS2 KMD-LOS System (...) CVR Figur 5 Målarkitektur for Støttesystemet Organisation. Pilene repræsenterer retning på dataflow På Figur 5 vises målarkitekturen for Støttesystemet Organisation. Støttesystemet Organisation importerer er fra Afsendersystemer. er valideres og publiceres på et tidspunkt og gøres tilgængelig for Modtagersystemer. Målarkitekturen for Støttesystemet Organisation udgøres af følgende lag: Et use case lag, som understøtter det funktionelle aspekt af Støttesystemet Organisation Et logisk komponent lag, som definerer Støttesystemet Organisations grundlæggende struktur i form af en række logiske komponenter Integration til Adgangsstyring, hvilket vil sige Security Token Service Integration til Støttesystemet Klassifikation, hvor relationer mellem objekter i er til objekter i Klassifikationssystemer oprettes gennem integrationen til Støttesystemet Klassifikation Integration til Serviceplatformen hvor Støttesystemet Organisations Eksterne Snitflade udstilles og SFTP gateway anvendes En SFTP server i Støttesystemet Organisation KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/13

11 Integration til Støttesystemet Beskedfordeler hvor Støttesystemet Organisation sender beskeder igennem Støttesystemet Beskedfordeleren til abonnementer ved ændringer i er samt modtager opdateringer af objekter udstillet i Støttesystemet Organisation men vedligeholdt eksternt (inkl. objekter i Støttesystemet Klassifikation) En række forretningsservices der udstiller Støttesystemets funktionalitet til Anvendersystemer, herunder andre Støttesystemer samt OIO operationer 7. Integrationer Støttesystemet Organisation skal være i stand til at interagere med en række forskellige systemer, som vist på nedenstående figur: Modtagersystemer Adgangsstyring (f.eks. SAPA) (f.eks. KY) (KSD) (...) Context Handler Serviceplatform Støttesystem Organisation SFTP Gateway CVR Støttesystem Støttesystem Klassifikation Afsendersystemer Microsoft AD APOS2 KMD-LOS System (...) Beskedfordeler Figur 6 Integrationer mellem Støttesystemet Organisation og andre systemer. Støttesystemet Organisation integrerer til følgende Støttesystemer og infrastrukturkomponenter: Serviceplatformen stiller Støttesystemet Klassifikations Eksterne Snitflade til rådighed for Modtagersystemer. Afregningslog konsolideres på Serviceplatformen, og en SFTP server stilles til rådighed, hvor Støttesystemet Klassifikation kan placere og afhente filer Besked anvendes til afsendelse af beskeder vedrørende ændringer i er og modtagelse af beskeder vedrørende ændringer i Klassifikationer i Støttesystemet Klassifikation Adgangsstyring som varetager sikkerhedsopgaver KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 11/13

12 Støttesystemet Klassifikation, der indeholder Klassifikationssystemer, hvis klasser kan knyttes til et objekt i et Afsendersystemer, som indeholder er, der skal importeres i Støttesystemet Organisation Modtagersystemer, som anvender er registreret i Støttesystemet Organisation Modtagersystemer, der vil have beskeder, når der sker ændringer på er, hvor Støttesystemet Organisation er autoritativ kilde. Støttesystemet Beskedfordeler: til afsendelse af beskeder vedrørende ændringer i er og modtagelse af beskeder vedrørende ændringer i Klassifikationssystemer i Støttesystemet Klassifikation 8. Sikkerhed Støttesystemet Organisation anvender den fælleskommunale sikkerhedsmodel for adgangsstyring, hvor der skelnes mellem adgangsstyring for brugere, der skal have adgang til brugeregrænsefladen i Organisation og adgangsstyring for systemer, der skal have adgang til OIO-servicegrænsefladen i Organisation. Organisation håndhæver adgangsstyring for brugere når en administrator eller redaktør skal have adgang til brugergrænsefladen i Organisation. Organisation definerer to brugersystemroller, som giver forskellige niveauer af adgang til Organisation: Organisationsadministrator, der kan blandt andet kan oprette, importerere, eksportere objekter i Organisation. Redaktør, der kan oprettet, læse og rette i objekter i Organisation, men ikke kan importere og eksportere disse. For disse roller er det endvidere muligt at afgrænse brugerens adgangs, således at brugeren kun får adgang til bestemte objekter. Der er muligt at afgrænse adgang ud fra følgende objekter: Organisation OrgEnhed OrgFunktion It-system Bruger Interessefællesskab Adresse Person Myndighed Virksomhed Objekter i Klassifikation KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 12/13

13 Organisation håndhæver adgangsstyring for systemer på OIO-servicegrænsefladen i Organisation. Organisation definerer to servicesystemroller, som giver forskellige niveauer af adgang til Organisation: Afsendersystem, der blandt andet kan importere, læse og rette i objekter i Organisation. Modtagersystem, der alene kan læse, søge, fremsøge og liste i objekter i Organisation. For disse roller er det ligeledes muligt at afgrænse den adgang et system kan tildeles således at systemet kun får adgang til bestemte objekter. Denne dataafgrænsning kan fortages ud fra den samme liste af objekter som for adgangsstyring for brugere. 9. Option Kravspecifikationen for Støttesystemet Organisation har indbygget en option, der beskriver muligheden for at ændre på reglen omkring master record. Støttesystemet Organisation håndhæver en regel om, hvorvidt et objekt i Støttesystemet Organisation er autoritativt tilhørende Støttesystemet og dermed må vedligeholdes via brugergrænsefladen, eller om objektet er autoritativt tilhørende en anden it løsning end Støttesystemet Organisation som eksempelvis en decentral Organisation. Støttesystemet skal på objektniveau kunne markere, hvorvidt objekter, dets attributter og dets relationer kan vedligeholdes via Støttesystemet Organisations brugergrænseflade eller alene fra den it løsning, hvor data vedligeholdes. Reglen omfatter også, at kun en it løsning kan vedligeholde data eksternt fra, uanset hvilken integration til Støttesystemet Organisation der benyttes. Det skal være muligt at ophæve denne regel ved et systems opsætning initieret af KOMBIT. Det skal være muligt for Leverandør på KOMBITs foranledning at slå håndhævelse af master record funktionalitet til og fra. Ændringen skal slå igennem i såvel brugergrænsefladen som i alle Eksterne Snitflader til Støttesystemet Organisation. Støttesystemet Organisation skal understøtte master record funktionalitet for alle de opdateringsformer, der er specificeret for Støttesystemet Organisation. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 13/13

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Styr på data er fundamentet for værdi

Styr på data er fundamentet for værdi APOS2 - det decentrale støttesystem i rammearkitekturen - baseret på Sag og Dokument standarderne Styr på data er fundamentet for værdi Få APOS2 som maskinrum til rammearkitekturens gevinster Få styr på

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION B i l a g 3. 1 K r a v s p e c i f i k a t i o n BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION 6. d e c e m b e r 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for DUBU-projektet... 5 1.1. Vision og målsætning for Systemet...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 5 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

(Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring

(Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring (Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring Version 1.1 Godkendt 21. januar 2010 1 2 > Begrebsmodel til brugerstyring Denne

Læs mere

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue APOS2 Datamodel Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS objektmodel 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS rummer en række objekter som forholder sig til hinanden. Dette dokument beskriver disse objekter og deres relationer ved hjælp af rammearkitekturens

Læs mere

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Dantek A/S November 2013 IndholdFælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library... 1 Indledning... 3 Dantek Library

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere