Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008"

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008 Spørgsmålene 1, 4 og 37 (bro nummer, år man fik plads i Lynæs, samlet tilfredshed på en skala fra 1-5) er ikke taget med i denne frekvens, da det er en åben tal-variabel. Der vil efterfølgende blive lavet analyser på disse tre spørgsmål i et egentligt statistikprogram. Kig denne frekvens igennem og se, om der er noget, som du finder kunne være interessant at lave krydsanalyse på. 2. Hvor gammel er du? Under 20 år 0 0,0% år 0 0,0% år 21 6,5% år 52 16,1% år 93 28,8% år ,2% år 38 11,8% Over 80 år 2 0,6% I alt ,0% 3. Er du? Andelshaver ,2% Lejer 25 7,8% I alt ,0% 6. Hvor bred er din bådplads? Op til 3 meter ,0% 3,5 meter ,2% 4 meter 36 11,4% 4,5 meter 25 7,9% 5 meter 11 3,5% I alt ,0% 1

2 7. Hvor lang er din båd? Under 6 meter 32 10,1% 6,0 til 7,9 mette 63 19,9% 8,0 til 9,9 meter ,5% 10 til 11,9 meter 72 22,8% Over 12 meter 21 6,6% I alt ,0% 8. Hvilken slags båd har du? Motorbåd 55 17,3% Motorsejler 26 8,2% Sejlbåd ,5% Sejljolle 5 1,6% Motorjolle 23 7,2% Andet 4 1,3% I alt ,0% 9. Har du planer om at skifte båd? Ja, til en mindre båd 10 3,2% Ja til en større båd 35 11,0% Nej, ingen planer om at skifte båd ,8% I alt ,0% 10. Er du på venteliste til en anden bådplads i Lynæs Havn? Ja 33 10,3% Nej ,7% I alt ,0% 11. Er du på venteliste til en anden havneplads i andre havne end Lynæs Havn? Ja 30 9,4% Nej ,6% I alt ,0%

3 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Havnekontorets åbningstid Meget tilfreds 28 8,9% Tilfreds ,8% Uden betydning 61 19,4% Utilfreds 72 22,9% Meget utilfreds 25 8,0% I alt ,0% 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Pasning af havnens landarealer Meget tilfreds 87 28,0% Tilfreds ,7% Uden betydning 13 4,2% Utilfreds 14 4,5% Meget utilfreds 5 1,6% I alt ,0% 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Personalets betjening af a f dig Meget tilfreds ,7% Tilfreds ,2% Uden betydning 9 2,9% Utilfreds 25 8,1% Meget utilfreds 13 4,2% I alt ,0% 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Muligheden for telefonisk kontakt til havnefogeden eden Meget tilfreds 50 16,1% Tilfreds ,4% Uden betydning 46 14,8% Utilfreds 51 16,4% Meget utilfreds 26 8,4% I alt ,0% 3

4 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Bestyrelsens overordnede styring af havnen Meget tilfreds 17 5,7% Tilfreds ,9% Uden betydning 26 8,7% Utilfreds 49 16,4% Meget utilfreds 25 8,4% I alt ,0% 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Bestyrelsens prioritering af opgaver/vedligehold Meget tilfreds 15 5,4% Tilfreds ,2% Uden betydning 34 12,3% Utilfreds 47 17,0% Meget utilfreds 22 8,0% I alt ,0% 18. Idag vedligeholdes havnen af havnens personale og af fremmede entreprenører. For at spare penge kunne ne vi vælge at lade alle andelshavere udføre nogle timers pligtarbejde hvert år.synes du, at dette forslag er: En god ide, som jeg vil deltage i ,3% En god ide, men jeg vil gerne betale mig fra pligtarbejdet 18 5,7% En dårlig ide ,9% Ved ikke 32 10,1% I alt ,0% 19. Efter sidste generelforsamling har havnen øget sit informationsniveau, ligesom der nu også er skiltning på broerne og løbende opdateringer med nyheder på synes, at havnen nu har et godt informationsniveau. Helt enig 57 18,3% Enig ,4% Uden betydning 37 11,9% Uenig 20 6,4% Helt uenig 3 1,0% I alt ,0%

5 20. Det vil være en god idé, at havnens venteliste offentliggøres i anonymiseret form på havnens hjemmeside. Helt enig 94 30,6% Enig 98 31,9% Uden betydning 97 31,6% Uenig 14 4,6% Helt uenig 4 1,3% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der bør etableres trådløst interned på havnen Helt enig 81 26,0% Enig 59 19,0% Uden betydning 93 29,9% Uenig 30 9,6% Helt uenig 48 15,4% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Havnen er det sidste års tid startet på renovering af brodæk og broernes installationer af el og vand. Jeg synes, at bestyrelsen med disse arbejder er for tidligt igang. Helt enig 33 11,0% Enig 44 14,7% Uden betydning 39 13,0% Uenig ,3% Helt uenig 60 20,0% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? u - Havnens mastekran fungerer fint til min båd (svar kun, hvis du er bruger af kranen) Helt enig ,9% Enig 90 39,1% Uden betydning 10 4,3% Uenig 20 8,7% Helt uenig 9 3,9% I alt ,0% 5

6 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Det ville være rart, hvis havnen selv rådede over en kran til optagning af både, hvis brugerbetaling kunne betale den i løbet af en kortere årrække, som f.eks. 5 år. Helt enig 53 17,2% Enig 64 20,8% Uden betydning 78 25,3% Uenig 47 15,3% Helt uenig 66 21,4% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Efter udvidelsen af havnens landareal for et par år siden er det ikke længere et problem at få en fornuftig placering på land. Helt enig 58 19,2% Enig ,3% Uden betydning 43 14,2% Uenig 33 10,9% Helt uenig 7 2,3% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - El- og vandinstallationerne på landpladserne var tilstrækkelige sidste efterår og forår. Helt enig 45 15,1% Enig ,1% Uden betydning 39 13,0% Uenig 77 25,8% Helt uenig 9 3,0% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - I visse vindretninger og vindstrker er der meget uroligt vand i en del af havnen. Jeg oplever dette, som voldsomt generende på min bådplads. Helt enig 13 4,2% Enig 19 6,1% Uden betydning 85 27,2% Uenig 99 31,6% Helt uenig 97 31,0% I alt ,0%

7 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Indsejlingen og havnebassinet et sander til. Det er vigtigt, at de på søkortet angivne vanddybder overholdes. Helt enig 95 30,4% Enig ,3% Uden betydning 46 14,7% Uenig 12 3,8% Helt uenig 12 3,8% I alt ,0% 29. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Det nuværende masteskur kan ikke rumme alle master fra havnens både. Jeg synes, at kapaciteten skal udvides. Helt enig 56 18,8% Enig ,6% Uden betydning 70 23,5% Uenig 45 15,1% Helt uenig 24 8,1% I alt ,0% 29. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Legepladsen er de senere år blevet fornyet til glæde for lokale og for gæstesejlere. Bestyrelsen skal fortsat satse på udvikling af legepladsen. Helt enig 53 16,9% Enig ,1% Uden betydning 60 19,2% Uenig 32 10,2% Helt uenig 30 9,6% I alt ,0% 29. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg mener, at det er vigtigt, at fiskerimiljøet på havnen opretholdes. Helt enig ,2% Enig ,0% Uden betydning 36 11,4% Uenig 4 1,3% Helt uenig 7 2,2% I alt ,0% 7

8 29. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Havnens toilet og badebygning ved Skipperstuen benyttes af en del lokale sejlere og af gæstesejlere. Jeg synes at denne facilitet har en passende standard. Helt enig 72 23,7% Enig ,5% Uden betydning 6 2,0% Uenig 28 9,2% Helt uenig 8 2,6% I alt ,0% 33. Hvis du kunne bestemme, hvordan ville du så prioritere følgende udgiftskrævendde opgaver? (sæt kryds ved de 3 du finder vigtigst) Renovering af brodæk med installationer ,8% Etablering af trådløst internet 62 20,6% Anskaffelse af kran til bådoptagning 64 21,3% Udvidelse af masteskur ,9% Udvidelse af vand- og elinstallationer på land ,6% Renovering af sydøst-molen ,2% Udvikling af flere kreative ting til legepladsen 31 10,3% Anlæg af beskyttede grillpladser 41 13,6% Renovering af bad og toilet ved Skipperstuen 29 9,6% Uddybning til de på søkortet angivne vanddybder i indsejlingen og ,8% havnebassin Andre opgaver du finder vigtige 53 17,6% I alt ,0% Beskriv de andre opgaver du finder vigtige: Rep af vestmolen, så der ikke bliver fyldt med sand, og at skifte pæren i fyret (for dårligt der ikke er lys i fyret i så lang tid) underligt. Flere havnepladser. Lav det nødvendige, som der er penge til. Rep af vestmolen (sand). Udskiftning af pære i fyret. Det har været i stykker i 20 dage. Hvad er det der nu sker? er det "Københavnerfornemmelser", de sidste 15 år er gået fint - om med forståelse betalte vi for nylig ekstra pr. m - er nu salamimetoden, der er sat i gang? Kunne man ikke ha været lidt fremme i skoene ved sidstede indbetaling? Etableringa f ordning vedr. landstrøm med aflåste strømudtag således at ondsindede bådejere ikke fjerner landstrømkabel til min båd. Information fra bestyrelsen vedr. dette bør prioriteres og bestyrelsen opfordres tila t gennemføre reglement og krav om certificering af bådes strømanlæg, og herunder tilslutning til

9 landstrøm. Søsikerhed er nøgleordet i denne sammenhæng, og det er vel noget alle tager alvorligt? bedre udnyttelse af fiskerihavnen mod vest. Her kan etableres mange bådpladser og småbåde bør flyttes. Kran betinget af anskaffelse af standard bådstativer som i Roskilde og Nykøbing. Etablering af banan eller lignende øst for havnehus til hindring af bølgeslag i øst-sydøstlig vinde. Når havnen har samlet kapital sammen bør disse spørgsmål optages slutte udvidelsen af havnen. Der er nu mudderhul under skrænten og der bør etableres en gangsti så man kan gå tørskoet. Flere trækvogne til bagage/grej En nylig foretagen opmåling viser, at der ikke er tilsanding af indsejling eller havn. Drop derfor hele projektet med sydøstmolen. Uroen i yderhavnen komme ikke gennem sydøstmolen, men gennem havnehullet. Udvidelse af landareal, så der er plads ti alle både. Strøm til både slukkes om natten. Forøgelse af el-kapacitet dvs ampere. Jeg har aldrig forstået, at alle pæle skulle skiftes ud på en gang - det skal de så igen næste gang (der var en del pæle, som sagtens kunne ståen årrække) Jeg har ej heller forstået hvorfor beddingen skulle fyldes op. Tilsikring at havnepladser har korrekt bredde i forhold til det som medlemmer betaler for. Problemet er udtalt på bro 8. Legepladsen generer sejlerne - LARM! - Bør flyttes væk fra havnen og restauranten! Medvirke til at tiltrække handel/-siv på havnen (f.eks. den tidligere fiskeforretning) søafmærkningen ved indsejling til gammel og ny havn kunne gerne være lidt bedre. Især hvor de to løb skiller. Forbedring af mastekran. Forbedring af tankanlæg (har hørt nogle klager) Cykelstativer ved broerne. Alle omtalte ting i pkt 33 bør udsættes til der er penge til det. Overvågning (vagt) De nye korte lamper på "sydmolen" blænder forfærdeligt! Ku vi ikke få nogle, hvor pæren var dækket? Bevar havnens størrelse, den er allerede for stor (29). stop lefleriet for rige bådejere fra hovedstadsområdet. Bevar det lokale særpræg, vi alle kan li. Flere watt fra stander de nye slår fra lang tid før de gamle. Kan dårligt nok koge en kedel vand. Så længe Preben tager sig af optagning og søsætning forventer jeg, at det vil fungere perfekt, men på længere sigt kan der være behov for at finden en anden løsning med benyttelse af vognmænd. etablering af målere med tilhørende betalingsautomat for forbrug af vand og el. Begrundelse: Nogle bruger uforholdsmæssigt meget el eller vand. Man har det f.eks i Ærøskøbig. Har også set det på Færøerne. Løbende nedlæggelse af små pladser og etablering af flere pladser til både i størrelsen 30 fod og større. bortset fra uddybning finder jeg ikke at de nævnte opgaver er særlig vigtige. 1) nødvendig vedligeholdelse 2) nødvendig uddybnning 3) fjernelse af petanque bane Ros til havnens personale, de er alle tiders (tak for det) De nye fortøjningspæle er for høje - er ved at falde over bord når jeg skal fortøje. Tør derfor ikke mer sejle ud alene!!! læskur tiil vinterbadere. Toiletter ved marineshop. En bådvogn som kan køre og sætte bådene på plads. Nødvendig renovering af sydøst molen bør foretaes. Men udvidelse med bro langs molen og flere bådpladser bør ikke ske! Vandarealet mellem bro 7 og molen er nødvendigt som svingebassin. Man vil forment ikke 9

10 kkunne lægge bro langs molen med bådpladser uden en ny lokalplan. 1. Fortøjningsringe eller klamper etableres på brodæk 2. Pælene flyttes tættere på broen, så der bliver mere svajeplads. Få "hold"-anordning i brusekabine, så indsæbning mm kan foretages uden vandforbrug. Måler på el-forbrug hos både med permanent strøm - især weekend-brugere oa, som har varme-køl-frys-tv-lys etc + varmtvandsbeholdere til brugsvand ombord. vindindstrumenter på havnekontor. lidt hyppigere rengøring af bad og toilet ved Skipperstuen i sæsonen. Der findes vel nogle bestyrelsesmedlemmer der kan se at der lavvande i kassen eller hvad? Udskiftning af planker i broerne. Det vil spare mange penge. Utilfredsstillende, at en reparation af en skade (broende af bro 10)ligger urørt en hel sæson - uden angivelse af grund hertil! NB ovenstående prioritering er valgt ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Øvrige punkter har ligeledes høj prioritet og flere af disse bør kunne gennemføres idet udgifterne hertil er minimale. Badebro/miljø, havbadefaciliteter forbedres. (gangbro for smal, omklædningsfaciliteter forbedres) Udvidelse af udenomsareal. tilgangsvejene til bådstativerne (areal øst) er ofte blokerede af fremmede bådtrailere. Jeg kan have brug for at komme til min bådvogn midt på sæsonen. Udvidelse af landplads Vent vent til der er penge i kassen til de diverse vedligeholdelser. Ny havnefoged En renovering af toiletterne v bådeværftet ville pynte gevaldigt. De er ikke appetitlige. Renovering af bad og toilet, vil der være en god ide at lave puslebord til små børn at få etableret en udslagskumme til søtoilet. Jeg mener at der i forbindelse med opskrivningen af andelsbeviserne, der blev besluttet på gf 2007, blev besluttet at beløbet skulle bruges til renovation af sydøst-molen System til tømning af holdingtanke. Mere beplantning på landarealer. Ved renovering af bananen som bestyrelsen foreslå til generalforsamling 2006/07 Der skal være højst 6 timers parkering på selve havnens P-plads. Der er mange lystsejlere, der parkerer på samme plads i dagevis. Mere sikkerhed på havnen evt. overvågning. Efter i sætning af nye pæle er min plads 1016 for smal og jeg har derfor de sidste 2 år med havnefogdens mellemkomst haft 6 forskelllige pladser, men kun midlertidigt. Det er ikke tilfredsstillende. imprægnering af alle broer og renovering af stensætning i havnen, udskiftning af defekte brolister. og arbejde videre med nordøst bassin. Ekstra personale i perioden for optagning og søsætning, som kunne være behjælpelig med flytning af atunge stativer, master og lign. Hanven har jo en trækker med løfteanordning som kan bruges. Grillpladser til gæstesejlere som i Rørvig, mellem stenmole og træbroer (over vandet) langs yderkanter af havnebassiner (inkl bænke og gelænder). Etablering af mere landplads til bådene. Skipperstuens monopol ophæves. anskaffelse af højtryksspuler.

11 Renovering af vestmolen og lys Toilet og bad på sydøstmolen Istandsættelse af off. toiletter (gl havn). Er det kommunens eller havnens pligt? Bedre beskytttelse af havnen. Halvbuemolen skal genopbygges og øges i højden. Vi ønsker først og fremmest at havnen ikke udvider yderligere - fordi: Det vil ødelægge den fredede natur på klinten og kilden. Fauna og flora, det maritime liv vil være taber. O det er det simpelthen ikke værd. For at klæmme nogle fås behov for ligegyldige polyester parkeringspladser - CAPISCO?? Flytte broen i slæbestedet, så det bliver bredere - bedre for jollerne. Tegning tidligere afleveret til havnekontoret. Kan eftersendes. Genetablere tidligere mastestativer eller skaffe nye åbne stativer m tag. Tilfreds m nuværende standard Ovenstående helt unødvendig At vi sparer op til nye tioltag før de sættes i gang. Er ny på haavnen, men har haft båd i 30 år. syd-øst molen bør nok også renoveres. En vagtturnus af havnens brugere. Renovering af brodæk m installationer bør ske inden for budget vedtaget på generalforsamling. evt et par ekstra elstik, så ledninger ikke krydser vejen. konsolidering af havnens økonomi før påbegyndelse af arbejdsopgaver. hvis økonomien ikke er til forbedringer skal der ikk forbedres noget! da det vil medføre stort underskud!!!! (logisk!) Flere 4 m pladser Lynæs havn bliver aldrig Rungsted, Vedbæk eller lig. Der skal sættes tæring efter næring, ikke storhedsvanvid. er alle offentlige ansatte i bestyrelsen (privat) Skure til fritidsfiskerne men kun til andelshaverne. ingen af disse ting skal laves før vi har penge hertil. Mere læ ved den nye mole (nr. 18) 34. Der er et efterslæb i vedligeholdelsen af havnen, som kræver en ekstra indbetaling. Det forudsættes, at indbetalingen ngen vil blive reflekteret i en forøget andelsværdi.hvordan vil du foretrække, at dække dette underskud ind? Indbetalinger over 10 år ,3% Indbetalinger over 3 år 70 26,5% Indbetaling på én gang ,1% Andre forslag (beskriv nedenfor) 32 12,1% I alt ,0% 11

12 Beskriv evt. finansieringsforslag her: Kommer an på beløbets størrelse. Evt betaling over flere år. Jeg synes havnefødderne skal være mere effektive. Min plads bliver sat til salg. umuligt at svare på da jeg ikke kender beløbets størrelse De kan sælge deres traktor og bil. Omkostninger og udgifter skal balanceres så unødig nedslidning med deraf følgende meromkostninger undgås. spørgsmålet kan ikke besvares uden at kende efterslænets størrelse/m Vi har jo lige betalt en gang kr. I kunne sælge traktor og firmabil. Bestyrelsen skal fremkomme med spareplan. havneafgiften bør tilpasses drift og vedligehild. Andelsværdien er allerede større end nabohavnene. Delvist finansieret over havnelejen/reguleres. Der skal ikke indbetales, men konsolideres Drop alle de unødvendige tiltag og spar op til pengene rækker. engangsindbetaling successivt som efterslæb formindskes dvs indbetaling og forøgelse af andelsværdi skal svare til udført arbejde for året. hvad blev der af vort ekstra indskud? Ikke en gang til - så har bestyrelsen mistet min tillid. 1) vort årlige kontingent er delvis brugt til forbedringer - det bude have haft større indflydelse på andelsværdien, som alene fælger pristallet. Alm vedligeh burde alene dækkes af årligt kontingent - med stram budgettering. 2) man må huske, at en stor del af andelshaverne er pensionister - det er lidt arrogant, at en velbjerget bestyrelse har et for højt ambitionsniveau for andelshavernes midler. Ingen ekstra betaling. Vi har netop uden succes betalt ekstra stort bidrag. det kommer sandelig an på hvor stor indbetaling der skal gøres Omtalte efterslæb. Kan vi få dette defineret? Hvor meget skylder vi og for præcist hvad? 5 år nok bedre end 3 Det undrer mig, at der allerede nu er behov for yderligere indbetalinger, så kort tid efter dene netop gennemførte indbetaling. vi har betalt ekstra i sæt ambitionsniveauet ned! Hold igen med yderligere udgifter. Jeg ønsker ikke yderligere "efterslæb". max pr år. Ved f.eks pr andel ekstra, så 10 år Spar - spar på omkostningerne. Ikke flere ekstraindbetalinger! - Ved valget af ny bestyrelsesformand og -medlemmer ved sidste generalforsamling fik jeg indtryk af, at ambitionerne ikke ville blive større end indbetalingerne (havnelejen)kunne bære. og i særdeles ikke at bestyrelsen agtede at jage os pensionister ud af havnen!! Vi stiller ikke de store krav til havnen - vores båd betyder en llivskvalitet for os. - Hvad med den rabaatordning til pensionister? Tag dog og spar op. Der er for dårlig udnyttelse af personalet. Drift og vedligeholdelsesudgifter er jeg med på at betale på en gang. Opskrivning af andelsværdi er en syg ide, som bør undgås.

13 Sælg firmabil og traktor Der er behov for flere store bådspladser på Sealand og i Lynæs Havn. For at reflekter efterspørgsel og finansielle behov af havn skulle der udvides havn med en række stor bådspladser. Endnu en gang forhøjelse af indskud til plads Jeg ønsker ikke at være med til at dække et underskud, som er sket før jeg fik midt andelsbevis. Det kommer an på beløbsstørrelsen. sælg havnens bil Kommer an på beløbsstørrelsen. Sidste år indbetaltes ca 3 mio kr. Bortset fra SØ-molen er det ikke fremgået af bestyrelsens beretning, at der var et sådant behov. Det kan ikke være rigtigt at der allerede på nuværende tidspunkt er nødvendigt med en opskrivning af kapitalen. Skete i MED CA 30% Afholdes over den løbende drift ved dstigning i den årlige havneafgift. Jeg mener det er vigtigt at holde havnelejen på et neveau, som ikke skræmmer ejere og lejere brt. Så må der repareres efter formåen. Jeg ved ikke hvor os folkepensionister skal skaffe flere penge og fastfryse. giv andelsbeivserne markedspris, som nu også findes på andelsboliger, således at hvis folk ikke kan finde pengene til engangsbetaling af forbedringer, så har mulighed for at låne i banken på andelsbeviset. Efterslæb tages over driften og der rationaliseres. Det forslag bestyrelsen havde for 2-3 år siden, at nordøst bassin kunne dække vedligeholdelsen ved salg og leje fremover. Vi har for kort tid siden indskudt et beløb til forhøjelse af andelsbeviserne, og det må være muligt at dette skulle dække et eventuelt efterslæb af vedligeholdelsen af havnen. Der skal ikke renoveres/udbygges før der er økonomi til det. Bestyrelsen/havnen tænker ikke på pensionisters økonomi. Omfinansiering af havnen. Vedligehildelse af havnen bør finde sted i takt med a der er penge til det - uden ekstra indbetalinger. Brok: meget naivt (deltog som ikke i generalforsamlingen var forhindret) troede sidste indbetaling havde dækket dette!! Havnefogden skal være mere effektiv + medhjælper Vil gerne vide hvor stort det efterslæb er, før jeg tager stilling til dette spørgsmål. Det kommer an på beløbsstørrelsen Der er for mange omkostninger. Det må være regeligt med 2 ansatte. udskyd etableringsprojekter. Undgå efterslæb ved at indbetale det rigtige kontingent/leje hvert år Hvilket efterslæb? Det har vi allerede gjort 1 gang - kvad er disse inbbetalinger brugt til? Alt efter beløbets størrelse - u/5000 betales på en gang o/5000 over 3 år med mulighed for at betale på én gang. Forkert spørgsmål Vi indbetalte ekstra i 2007/08. Så bestyrelsen burde have forebygget efterslæbet. banklån, da vore efterkommere også skal betale. 13

14 der skal tilbydes en finansieringsordning på f.eks. 3 år, da ikke alle kan betale på en gang. Vedligeholdelse af havnen bør være inde holdt i det årlige budget vedtaget på vor generalforsamling. kom med en konkret beløbsstørrelse og lad det kommet til afstemning. Højere gæstegebyr, flere kapsejladsarrangementer - højere gebyr. Udnyttelse af renterne af placeringen af andelsforhøjelses gebyr mellem 1. juli 2007 og 1. oktober Hvor mange andelshavere havde betalt 1. juli, og fristen blev senere udskudt ti loktober!!!! Det må være mange tusinder kroner!!! Hæve den årlilge lejepris for andelshavere og lejere - men begrænset stigning = lang afskrivning. Det kommer an på beløbets størrelse, max kr. pr år. Er efterslæbet på kr. ja så 3 år. Hvordan kan der være underskud!! Personale. Beskæring! afhænger af besløbsstørrelsen. søg kommunal/amt støtte. Beløbets størrelse?? Fyr havnepersonalet - de pr mdr + det løser er givet dårligt ud, så er der mere til vedligeholdelse. Vi skal ikke betale mer. For to år siden skulle vi af med 2000kr/m. Lejere skal også betale for de bruger jo også havnen. Udsætter renov.udgifter til vi har sparet sammen hertil. Vi kunne også lade bro 18 betale, hvad den har kostet. Så har vi alle rede 1,5 mio i kassen. Er det ikke muligt at få overskud på løbende indtægter! 35. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der er i øjeblikket en række erhvervsvirksomheder på havnen. Detgiver liv og er positivt for haven. Helt enig ,7% Enig ,5% Uden betydning 9 2,9% Uenig 4 1,3% Helt uenig 2 0,6% I alt ,0% 35. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg synes, det er godt, at der er mange klubber på havnen (pt. fiskeriforening, bådelaug, sejlklub, jollelaug, Rejen) og ser gerne flere. Helt enig ,7% Enig ,7% Uden betydning 24 8,3% Uenig 12 4,2% Helt uenig 9 3,1% I alt ,0%

15 38. Har du konkrete forslag - der ikke er nævnt tidligere i skemaet - der ville gøre Lynæs Havn til en endnu bedre havn, så er her en chance for at få dine ideer frem til bestyrelsen: Ros til bestyrelsen for dette initiativ (spørgeskemaundersøgelsen) BOrd- og bænkesæt der hvor man lavede forsøg med krapper. Hvis I lader andelen stige med flere tusinde hvert år kan man så sælge sin plads til den pris til sidst Hal eller skure man kan leje ved større arbejder på båden. Evt opvarmet, så man kan male mv for at spare de dyre omkostninger ved fremmed hjælp, skal havnens personale selv udføre størstedelen af vedligehildelsesopgaverne. Dette bør være muligt da der er 2 fuldtidsansatte. Med venlig hilsen - en til nu meget tilfreds andelshaver i Lynæs Havn. Gerne åbning af Fiskehuset og nu med udendørs servering. Flere erhvervsfiskere i havnen. Pølse- og grillforretning/-vogn. Jeg er glad for at ligge i Lynæs. Problem vedr. landstrøm gør da at jeg ligger andre steder og heller ikke kan anbefale andre ejere af motorbåde at lægge sig i Lynæs. Min båd overholder alle krav til strøm regulativer og jeg har brug for landstrøm. Det har været dyrt! Ud over installation har det sidste års turbulensog hærværk kostet mig 3 nye batterier. I den sidste måned har jeg mødt flere både i fjorden uden lanterner selv om det var mørkt! Og trukket en sejlbåd fri - og båden kunne ikke starte motor og pumper! Ellers tilfreds. Jeg har efterlyst håndbruser i mindst et bruserum i badet ved Skipperstuen. En bedre bestyrelse. 1) mere synlighed af vores havnefoged og hans assistent. 2) god - høflig - og personlig betjening af gæstesejlere. 3) bredere åningstider på havnekontoret også weekenden, hvor sejlerne er til stede. At fiskehuset blev lavet om til café. Alt for mange ting på havnen bliver iværksat, som belaster økonomien. Bestyrelsen bør vurdere nøjere, hvad der er Nice to have oghvad der er Need to have. Kom med en spareplan - ikke en investeringsplan, og invester kun, hvor der kan spares penge. Ydermere ønskes mere fokus på bedre indtjeningsmuligheder. skabe flere læ-arealer til ophold,på land. Vedr el-installationerne ude ved broerne. Relæerne er så følsomme, at de slår fra ved start af højtrykspuler. Det synes jeg er ærgerligt, da højtrykspuling sparer miljøet for sæbe og sparer på vandet. Opførelse af små skure til tilbehør - til udlejning til andelshaverne. Mere randbeplantning til forskønnelse af havnen. Indhegning af vinteropbevaringsarealet (2012) BEdre udnyttelse af den gamle havn. Gradvis flytning af småbåde og fiskerjoller til f.eks modsatte side af den gamle mole ud til den ny havn. Der bør ikke ligge både, som stikker under 2 m. Havnen her er dyb og bør udnyttes til store både. Etablering af broer, pæle, så ingen ligger langskibs. Herved gives der mulighed for at sælge nogle store bådpladser og foøge havnen indtægt. sikring af havnen mod tyveri. Etablering af bom, placeret på vejen ved den lukkede fiskehandler. Dvs bommen skal kuln være lukket i tidsrumet I det øvrige tidsrum benyttes kortlæser. At alt arbejde der udføres på havnen (f.eks. retablering af sydmole) udføres i en langsigtet kvalitet, der tager hensyn til udsigten til stigende vandniveau, ringe løbende vedligehild (ingen kortsigtede lappeløsninger) Vores problem er, at båden ligger om vinteren i Henån i Sverige - vi kan ikke finde en tilsvarende halservice i Lynæs og omegn. Havn og natur er pragtfuld, men med en bestyrelse der øser penge ud i lind strøm og ikke konsolidere havnen, kan det hurtigt blive til et mareridt som gør at man tænker på at flytte --- desværre ---måtte fremtiden give os en ansvarlig bestyrelse til erstatning for denne arogante, der ikke har den opfattelse, at være til for 15

16 havnens brugere og ikke omvendt. Gerne flere butikker mm. Flere arrangementer. Angivelse af vandrerruter. Nedsæt et udvalg af hvinderne i havnen til at belyse hvad de har brug for. Det er noget andet end mændenes ønsker. Erhvervsvirksomheder må gerne være aktive og fungerende. Fiskebutik og værft/bådservice er ikke aktive eller servicemindede. Da bestyrelsen ikke har magtet den økonomiske styring samt tilsyn med drift af havnen må den gå af. Ansæt en havnefoged med maritim kompetence. Sælg omgående tjenestebilen. Lad vær at gøre havnen så strømlinet, det ødelægger miljøet. Nedlæg hoppepuden. Bemand havnen i weekender og ferier, det skaffe langt flere gæster. Renovering af sydmole måske nødvendig, MEN spis lige brød til! En forhøjelse på 0,5-1 m må kunne gøre det og spare utalllige m3 sten og tusindvis af afsatte kroner. Kig i stedet på at forhindre sø fra syd ved ændring af selve hullet eller dæmper i basin, der kan forhindre sø i at bygge op. Vigtigt: Variabel højde på stor mastekran. Lille kran skal kunne løfte flere kg. Tak for godt arbejde. Etablere kaj til optagning og udsætning af både i lystbådehavnen. Kors hvor vi savner fiskeforretningen. Måske kkunne havnen skubbe lidt på for at få nuværende ejer til at sælge? (billligere) Hvad med at afsætte plads til husbåde i planlagte nye havnebassin? Kunne det bedre økonomien? Flyt bådoptagning og udsætning væk fra den Gl. Havn. Flere erhvervsvirksomheder ønseks. Savner bl.a. en fiskehandler samt restaurant/cafe med lette og prisbillige anretninger for besøgende/sejlere. At bllive fri for at høre på sejlbåd, som klapper i vinden. Sæt vådrumsskrabere i baderummene så man kan rense gulvet i kabinen efter sig. flere borde/bænke. Bedre legeplads, selvom hoppepuden er en rigtig god ting. Evt arrangementer for børn i stil med Rørvig. opslagstavler m/opdateret INFO og skraldespande for enden af hver bro (som Nykøbing), skraldespande rundt omkring. Forbedring omkring badning fra molehovedet, evt græs eller fliser ifm molehovedets grillplads. udskiftning af vandslange hver sæson. Idvidelse af broernes skvalp ender, så gæstesejlere føler sig velkomne til at ligge her. Alternativt gæstebro i gl. havn og/eller gæstebro langs SØ stenmole. Benzin/diesel stander som virker, Mastekran som virker. Hvis benzin/diesel anlægget virker hver wekend og ikke melder lukket. Dér røg en god sejldag!!! Lynæs havn er dårlig. En yachthavn bør være beskyttet mod vær/vind/bølger/dønninger. Havnen er urolig: 1) sydmolen virker ikke. 2) konstant larm fra legepladsen. Jeg har af samme grunde valgt at leje min plads ud ind til videre. Med venlig hilsen P. Christiansen plads 1805 Tilskyndelse til hjæpsomhed og hensyntagen til hinanden. HAvnen skal være et rart sed at være! Tilskyndelse til at brugere holder orden og rydder op efter sig. Flere gæstesejlere - mere indtægt. Forslag: nem, enkel mærkning af weekendledig plads (eks skilt med "ledig til søndag middag"). Gæstepladser i gamle havn. Meremulighed for personlig hyggelig kontakt me d havnepersonale. Pizzaria - fast food. Dagens ret (måske Skipperstuen?) Modernisering af de offentlige toiletter. (kommunen) De er grimme, men regningen er helt i top!!! Som sagt stop udvidelserne, bevar lokalmiljøet, men reklamer gerne for det. Det er: småt, men hyggeligt. F.eks. kæmpehavnen Holbæk er da ikke noget at stræbe efter. Opretholdelse af parkeringsforbud ved bådeværft Havnens ordensreglement bør udsendes il alle andelshavere og brugere. Ifølge ordensreglementet har

17 havnens andelshavere 1. ret til ledige pladser i havnen. Dette bør naturligvis overholdes af havnens administration. At bådejernes navne bliver kendt af os andelshavere, så man kan kontakte de pågældende i tilfælde af problemer med båden ved storm, højvande m.v. Hvad stiller vi op med besøg af folk på vandscootere? Det kunne være rart, hvis benzin/dieselprisen kunne fælge de alm tankstationer, vi har mødt mange denne sæson som omtaler Lynæs som havende den dyreste benzinpris i miles omkreds? Desuden føler mange gæstesejlere aldrig at de kan komme til standerne, da der ofte ligger sejlbåde foran??? Det er ærgerligt at høre denne negative omtale af havnen, når vi selv er glade for Lynæs havn. Udjævning af landpladser. Fast telefontid på havnekontor om eftermiddagen. Bådoptagning bør styres så min. vægt overholdes på det store areal. Styring af masteskur i retning af små master øverst - store master nederst. Brugerbetaling af vaskemaskine og tørretumbler. Oprydning omkring værftet samt ved surfklub og hele der omkring. At bruge penge til flere grillpladser er ikke rigtigt. Flere borde/bænke OK. Hvad med en god minigoldf bane på havneneller i området? I øvrigt ros til bestyrelsen for det store arbejde I gør for os andre - det er ikke en let opgave I har. Vi er stort set tilfreds med vores havn og vores havnefoged, der altid er hjælpsom og venlig. Vi tilbringer mange timer i vores båd og syntes der er dejligt at komme til Lynæs Havn. Som angivet tidligere er jeg/moder ikke længere andelshaver efter salg af pladsen/andelsbeviset. Dette for at komme til en havn med kortere transport til (50 min vs nu 10 min). Det er alene denne grund, at skifter havn. Særlig ros skal gives til legepladsen, som er værdsat af vores børn (3 + 5 år). vedr p 24 Hvad vil det koste? Sammenlignet med vognmand Hvem skal betjene kranen? er det muligt for bestyrelsen at få liv i fiskeforretningen - den signalerer forfald. Bemærk hvor livlligt der er i Rørvig pga deres fiskeforretning. Ja - hold igen på udgifterne. Ved molen ved fyret en god solid bro, der vil være til glæde for de gangbesværede, og til de unge så de kan springe fra den. havnefogden mere synlig i sommerperioden. Skal kunne få god kontakt med havnefogden pr telefon, hvis der er problemer for gæstesejlere alle dag i sommerperioden, inkl søndag. Der kunne være weekendvagt på skift. 1) jeg vil ønske mig et højere kommunikationsniveau, og en målrettet indsats for at få brugerne til at vise større ansvarlighed og ejerskab for havnen. 2) Strammere og mere professionel ledelse og økonomistyring. 3) Og så er rengøringsstandarden for dårllig - især i baderummene. Det gamle spilhus kunne bruges til en "Naturstation" fx "Lynæs Naturstation" med lille udstilling af fjordens dyreliv/planteliv lån af fiskenet til børn mv fx små naturopgaver til børn. Som Rørvig. Jeg vil gerne være med til at starte et sådant projekt - er selv biologilærer og kender til fjordens dyre- og plantelliv. Indret et hjørne i havnen fx foran legepladsen med lav bro ind over stensætningen hvor der er mange krapper, og sæt flere bænke op. Mvh Niels Sund Nielsen, Højtryksspulere til fælles afbenyttelse ville være fint. Færdiggørelse af havnen (NØ-hjørnet). Frihavnsirdningen ville være god for os. Jeg tror ikke Lynæs Havn vil tabe på dette. 1) Bedre nærvær af havnepersonale. Også udenfor normal arb.tid. 2) Af hensyn til gæstesejlere, ny anvendelse af rød/grøn skilt - se bilag 2. 3) Der er rent anarki på vinterpladserne. Udarbejd opskrift for bådplaceringer eller på anden måde sørg for at filk ikke stiller bådene på kryds og tværs og derved optager 17

18 for meget plads. Der skulle være mere opsyn med parkeringstiden da den sjældent bliver overholdt. Jeg har set biler der har holdt på samme plads flere dage i træk. hvorfor ignoreres den udmærkede kajakklub!! Kommunens krav om "en af hver facilitet" - som ishus - restaurant m.v. er en meget stor hindring for havnens liv. Skal fjernes. En havnefoged, som ikke er ubehøvlet og som har de tiomer på havnen som hanbetales for. 1 havnefoged er nok + frivillig arb.kraft. Alle besvarelser bør fremlægges for andelshaverne. GEnerelt synes jeg havnen er stor nok!! Hvis man stadig vil udvide havnen, må det nye havneareals anlægsudgifter betales af nye andelshavere! Jeg mener det er en fejl at udvidelsestanker ikke er medtaget i skemaet. Vedr. pkt 33: Nuværende fortøjningsrør placeret langt under brodæk giver problemer for ældre sejlere også mange gæstesejlere. Vedr. pkt 35: Det ville være et stort aktiv for havnen at få genåbnet fiskeforretningen. Frederiksværk lbhavns økonomi: ½ andelspris, ½ leje i forhold til vores - og dette med væsentligt nyere forhold og installationer! Forsla g: lad de nye andelshavere til 4,5 m pladser betale væsentligt mere! forholdstallet mellem store og små båder er ikke rimeligt! og iøvrigt lav en ny forholdsberegning af efterslæb efter samme kalkyle: Både over 3,5 m plads ligger langt efter i betaling af herlighedsværdi, forbrug m.m.m. Arbejd på at bryde Skipperstuens monopol. Kontakt til vagtselskab med henblik kpå at få udarbejdet tilbud på patruljering af havn. Om nødvendigt - udbyg havnen mod syd, og drop udvidelsen mod øst. Jeg er primært stærkt utilfreds med bestyrelsens økonomiske formåen. - Ny bestyrelse! Ansæt nogle folk i den daglige drift af hvnen der selv kan udføre de daglige gøremål.det har vi haft før og de findes vel stadigvæk. Der bruyges ukritisk alt for mange penge. Optjen noget kapital før end I slår om jer med fornyelser og udvidelser. Udfør selv langt mere arbejde i stedet for at sætte forskellige firmaer til at lve snart sagt alt. Det er uheldigt at annoncere en blog, hvor der efterfølgende ikke bliver svaret/reageret! Vejr-måling på hjemmesiden er desværre ofte ikke opdateret. Bestyrelsen børarbejde på at få flere spisesteder på havnen (fiskeforretning m udskænkning), kiosk m is mm, cafe-muligheder. At få fjernet Skipperstuens monopol. Få lavet en kaj i lystbådehavnen til optagning og udsætning af både. Organiseret krabbefangst i stil med Rørvig. Bedre forhold ved badebro - større platform. Hold Lynæs havn attraktiv til familier og i fremtiden fordi gennemsnitsalder af sejlere blev højer og højer og Lynæs havn vil få stor problemer på lang sigt hvis der ikke kommer nye unge sejler til havn (legeplads) Tæt samarbejd med supermarked og Frisk fisk. Marketing e.g. artikel i tyske/svenske sejlmagasiner for at få mere gæstsejler ind i havn. Områder i havnen til gæstesejlere forbedres. Der skal være lidt nærhed og fællesskab for gæstesejlere. De må være lidt mærkeligt at ligge på min plads som gæstesejler, midt ude på en bro! God fornøjelse, glæder os til at se resultatet. Det er et kæmpe aktiv for en kommune at have en havn. Hvis havnen samtidig sprudler af miljø med fiskeri og erhverv, er det en attraktion som det er svært at overgå. Kunne vi gøre kommunen mere bevidst om dette forhold, vil havnebestyrelsens arbejde måske blivere værdsat. Det er ærgerligt når man kommer med sine børnebørn, at hoppepuden er lukket ned. Kunnde det ikke være muligt at sætte en boks op så man kan starte den med sit kort?

19 Nedlæg betalingsautomaten for gæstesejlere! Lær at skelne mellem vedligehold og reformiver. Havnefogden bør være til stede på havnen lørdag og søndag. Personalet på havnen skal være mere synligt og hjælpsom over for alle. at man altid har en tilkaldevagt til havnen som fungerer. Internet kan formentlig etableres af et firma, som til gengæld viser reklameindslag. Giv personalet en håndfri mobil, så det bliver muligt at kontakte dem i "arbejdstiden". Købmanden er blevet et stort plus - forretningen og blomsterbutikken virker langt mere tiltrækkende nu end tidligere. Det ville give en god atmosfære, hvis fiskehuset klunne komme i gang igen. måske a la den blå ansjos i Hundested havn. Surferklubben trænger til en gevaldig opfriskning. Men alt dette er jo ikke havnens anliggender! Puslebord i toiletbygning for at tiltrække yngre brugere. Mastekran skal altid være i sikkehedsmæssig forsvarlig stand. Bibeholde det miljø der er på havnen i dag. Det giver en god stemning, der ved mener jeg det blander brugere, som sejlere, fiskere, surfere, kajakker osv. Det er vigtigt med jollepladser, daikke alle har råd til større båd. Interesse for sejlads starter næsten altid med jolle. Lynæs Havn bør være medlem af frihavnsordningen. Få liv i fiskeforretningen igen, hvor der er mulighed for etablering af udendørsservering (i llighed med Rørvig og Hundested) For at være en attraktiv havn også for autocampere, bør de tilbydes plads ovre ved skrænten (ved den hvide container. Autocamperfolket giver også liv i en havn. Lad Lynæs Havn være den stille og naturskønne havn den er. Glem kreative ideer med mere underholdning (legeudstyr o.l.) som der mest anvendes af Hundesteds skoleungdom og dagplejemødre (de sidste er dog velkomne) men er det havnens opgave? Bedre styring af faciliteterne (af havnefogden) dvs benyttelsen af masteskur samt opstiling af både v optagning - det er spild af plads det der foregår pt. Jeg er uforstående over for at gæstesejlere ikke må lægge ind i Lynæs til frokost som man kan i andre havne? men der imod bliver opkrævet inden fortøjningen er lagt på. slæbestedet for isætning af småbåde på trailer burde flyttes til jollelaugets slæbeplads. Der/kan være meget biltrafik. Det er uhyggeligt dyrt at være lejer i Lynæs. Lejepladserne er over dobbelt så dyre som Nyk. Sjælland, Rørvig og Sj. Odde. Det er synd, for Lynæs havn er et dejligt sted. 2 års leje i Lynæs har været den økonomiske smertegrænse for os. Havnens personale er meget usynlige på havnen og meget svært tilgængelige samt kan mangle lidt forståelse for, at det er os, der er arbejdsgivere. Det kunne måske mindske antallet af konfrontationer, hvis der blev udvist større smidighed. Savner især synlighed ved store bådoptagningsdage (kender ikke situationen netop i år, men tænker på tidligere år) - PS Godt initiativ. Gør havnen mere attraktiv for gæster, andelshavere og lejere - det gir flere penge i kassen. F.eks *en venlig havnefoged, hyggelig og turistchef. *Pres på for at få fjernet Skipperstuens monopol. *Køb fiskeforretningen og sælg den på anparter ala Halsnæs Bryghus. *Etabler en havnecafe/samlingssted for alle. *Hyggeligere grillpladser i læ for vinden. *Rigeligt med lånecykler. *Turistkontor m flest mulige oplysninger til gæster. *Et effe Ændre betingelserne på havnens område, så fiskeforretningen kan bruges til noget f.eks. kiosk. m.v. Vil man gå tur på Lynæs havn tænker man på miljø og lugten af tjære-tovværk-fisk m.m. Få sig en billig ret mad, men det er snart slut fordi småfiskere må ikke eksistere i Lynæs Havn fordi der skal jo være plads til de 19

20 store lystsejlere. Det er nok derfor havnen har et økonomisk efterslæb så alle skal betale forøget andelsværdi igen, også småfiskere. Et godt forslag: Stop alle udvidelser af havn. Lysstyringssystemet på toiletter fungerer ikke. giv andelsbeviserne markedsværdi/anlægsværdi. Skipperstuens monopol på servering skal ophæves. Fiskeforretning med servereing af små lette retter, vin og øl. Fyr havnefogden, han er ikke samarbejdsvillig. Fyr assistenten, han er unødvendig. Fyr revisionen som kontormedhjælp. Bestyrelsen bør følge andelshavernes ønsker for havnen og ikke deres egne ønsker. Andelshaverne på bro 18 bør efterbetale restprisen for deres havnepladser. Havnen skal pt ikke uddybes. Er der både som har problemer, bør de finde en anden havn. At få kommunen til at asfaltere højre side af vejen, ned til den gamle havn. Og fjerne de store vogne. Flere udskænkningssteder. Arbejd på at ophæve Skipperstuens eneret på dette. For at tiltrække og tilfredsstille gæstesejlere ville det være en god idé at havnepersonalet ville være mere synligt og måske endda være stationeret ude ved havneindløbet f.eks. ved mastkranen og udpege ledige pladser osv. Jeg er i øvrigt tilhænger af en vagtordning i vinterhalvåret. Dette skulle være tvunget for alle andelshavere og ville jo kun komme på tale 1 gang om året for hver andelshaver (hvis man er 2 personer på vagt) Det skal ikke være på frivillig basis. Jeg mener a der er for få landstrøms el-stik. Dette giver anledning til adskillige strømfordelings påfund. Ved evt opsætning af nye el-stik, burde der opsættes elmåler så der kan etales for forbrug, kræver dog 1 stik pr bådplads. finansiering af dette bør ske i forbindelse med forbrugsbetaling. Der mangler et billigt spisested/skur/vogn m bænke, hvor sejlere, familier med børn kan få billige og populære småretter. Evt. genåbning af fiskehandel med servering. Havnefoged/asistent ikke synlig - overadministration. Flere restauranter - ishuse - udesevering - fiskebutik - flere fælles aktiviteter - mere synligt personale - herunder anvisninger ved søsætning og optagnng. Opgradering af kranen i den gamle havn, så den kan klare 6-8 ton, så man har mulighed for at rense bunde i løbet af sæsonen. Se på Hundested havn: flere butikker og spisesteder m udskænkning. Priser på diesel og benzin burde følge tilbud på land - dieselen er altid en krone billigere i Rørvig og Hundested (flere gæstesejlere). Færdiggørelse af nordhavnen når/hvis den økonomiske situation tillader det. Ander former for udbygning /udvidelse ønskes ikke. Få flyttet optagning og udsætning af både ud i lystbådehavnen. Arbejd endelig videre med at få brudt skipperstuens monopo på udskænkning, så der event kunne skarkes liv i den gamle fiskeforretning igen. At sørge for a det monopol, der er for Skipperstuen på udskænkning bliver ophævet. Det vil skabe det liv, der mangler på havnen. havnefogden bør være på havanen ved søsætning og optagning for at anvise plads og afgøre tvister mv. Bådstativer var i 2008 opsat 2-3 uger før bådoptagning. Hvordan vil havnens personale løse dette. Dladsen NØ til bådstativer kunne udnyttes til autocampere i sommermånederne pga udsigten til vand. Grillpladser under skrænterne nord for havnen, evt legeplads, pga læ. Evt et overdækket grilhus som Rørvig. Slæbested - bedding -til afrensning af både i sænonen evt ved tankanlæg eller i gl havn, evt i forb. med køb af bådlift - U-lift.

Lynæs Havn Spørgeskema Undersøgelse 2008

Lynæs Havn Spørgeskema Undersøgelse 2008 27-1-9 Lynæs Havn Spørgeskema Undersøgelse 8 Svar Pct per bro 9 8 7 6 4 B1 B2 B3 B4 B B6 B7 B8 B9 B B11 B12 B13 B14 B1 B16 B18 Konklusion : Rimeligt fordelt intet brokup 1 27-1-9 Svar pct for postnummer-intervaller

Læs mere

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar.

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar. 1 Hjemmeside 4 3 3 2 2 1 Hvor mange gange pr måned har du været inde på havnens hjemmeside? aldrig 2 Spørgeskemaundersøgelse December 28 I alt 61 svar. Mere end 8 % svarer, at de er

Læs mere

Takstblad for 2017 Revideret den

Takstblad for 2017 Revideret den Generelle betingelser: Vandarealet for en båd/jolleplads beregnes som længde x bredde af pladsen. Da vandarealet går til midten af pælene imellem pladserne, vil der i praksis altid være mindre plads imellem

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn - Kryds af udvalgte variable.

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn - Kryds af udvalgte variable. Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn - Kryds af udvalgte variable. 1. Hvilket postnummer bor du i? Frequency Percent Valid Percent Valid 3 1,3,3,3 2000 1,3,3,7 2100 5 1,5 1,7 2,3 2300 1,3,3 2,6 2610 1,3,3

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2013

HAVNENYT FORÅRET 2013 HAVNENYT FORÅRET 2013 Foråret er så småt på vej. Vedligehold på havnen: Ja sådan indledte vi også forårets udgave af Havnenyt i 2011. Men det er jo fortsat uhyre aktuelt, da vi jo heldigvis befinder os

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter og butikker.

Læs mere

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den fjerde informationsskrivelse fra ungdomsafdelingenn i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Den næste store udgravning er startet op, og lige nu ligner

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4 DAGSORDEN Det Maritime Råd Møde nr. 4 Mandag den 27 august 2012 kl. 17.00 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Frederikssund Lystbådehavn. Tilfredshedsundersøgelse 2014

Frederikssund Lystbådehavn. Tilfredshedsundersøgelse 2014 Frederikssund Lystbådehavn Tilfredshedsundersøgelse 2014 Bestyrelsens tolkning af undersøgelsen Fremgang Fortsat tilfredshed med havnes drift og vedligehold Forsat tilfredshed med den service der ydes

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2014

HAVNENYT FORÅRET 2014 HAVNENYT FORÅRET 2014 En forårsmorgen i Dragør Status på havnen I løbet at denne korte vinter er der igen foretaget en hel del vedligeholdelsesarbejde på havnen. Vores dygtige medarbejdere har udskiftet

Læs mere

Brugerrådet for Rørvig havn

Brugerrådet for Rørvig havn Brugerrådet for Rørvig havn Mandag den 7. december 2015 kl. 16-20 Hos Sejlklubben Dagsorden: Referat: Deltagere Rørvig Sejlklub Otto Graham, formand Rørvig Fisk Henrik Nielsen, næstformand, afbud Bådebygger

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps.

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. 1 ORDENSREGLEMENT for Strandby Lystbådehavn Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. Administration: Aktionskaj 5, 9970 Strandby Tlf. 98 48 22 59 E-mail: mail@strandbyhavn.dk Havnekontor: Rødspættevej 5, 9970

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

Referater findes på kommunens hjemmeside. Se:

Referater findes på kommunens hjemmeside. Se: Referat af havnemøde 2017 for Rudkøbing og Strynø havne Afholdt i Rudkøbing Sejlklubs lokaler den 23. maj 2017 kl 16.30-17.30. I mødet deltog: Brugere af Rudkøbing og Strynø havne. Repræsentanter for Udvalget

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

HAVNENYT EFTERÅRET 2013

HAVNENYT EFTERÅRET 2013 HAVNENYT EFTERÅRET 2013 HAVHINGSTEN besøgte også Dragør Havn i sommer. Havhingsten der i 2008 sejlede fra Dublin til Roskilde. Besætningen kan variere fra 60 til 70 mand. Der er 55 årer ombord og sejlarealet

Læs mere

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen Sejlklubben Sundet Ordensreglement og Information for Landpladsen Version 1.1 1. juli 2008 Indhold 1. Indledning.... 4 2. Generelt... 4 Vedligeholdelse af din båd.... 4 2.1. Slibning og skrabning.... 4

Læs mere

RUNGSTED HAVN Forår 2012

RUNGSTED HAVN Forår 2012 RUNGSTED HAVN Forår 2012 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2012/2013 På trods af den voldsomme stormflod der ramte havnen den 27. november 2011, med store skader til følge, vil priserne for den kommende sæson

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Ventelisteundersøgelse

Ventelisteundersøgelse Ventelisteundersøgelse Side 1 af 9 INDHOLD 1. Følgebrev fra formanden for havnebestyrelsen Side 2 2. Det udsendte spørgeskema Side 3 3. Spørgeskemaet med svarprocenter Side 4 4. Liste over de havne ventelistepersoner

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Friluftsliv på havnen

Friluftsliv på havnen Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 1-2 timer 6.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET FRILUFTSLIV PÅ HAVNEN Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i tre typer mennesker, der færdes på havnen: A) Familien,

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

På mødet blev der opfordret til at nedfælde 3 punkter til ønsker i forbindelse med havneudvidelse.

På mødet blev der opfordret til at nedfælde 3 punkter til ønsker i forbindelse med havneudvidelse. Referat 30. juni 2014 Udvidelse Fur Havn Borgermøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.00 19.00 i Fur Forsamlingshus Til stede: Mette Kirstine Thomsen, COWI Karin Munch Nielsen, Schønherr Kim Hald, Skive

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. december 2014

Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Jesper Norup, Frans Sørensen Fraværende: Referent: Egon Sørensen

Læs mere

Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn

Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn Onsdag den 9. november 2016 kl. 16-17 På havnekontoret i Nykøbing Sj. Dagsorden: Referat: Deltagere 1 Godkendelse af dagsorden Frede Damsø (formand), Øyvind Kristoffersen,

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vinteren 2013 og foråret 2014 var meget mild. Vi fik kun lidt sne, og det var kun i meget korte perioder, at vandet i vores havnebassin var tilfrosset. Den milde vinter betød,

Læs mere

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bolværkerne (revideret april 2015)

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bolværkerne (revideret april 2015) Bådlauget Halvtolv Husorden for Bolværkerne (revideret april 2015) Indhold 0 Skal læses... 3 1 Alment om Bolværkerne... 4 1.1 Dybdeforhold... 4 1.2 Besejlingsforhold... 4 1.3 Placering af strøm- og vandudtag...

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2010 - vi venter og venter...

Rungsted Havn Forår 2010 - vi venter og venter... Rungsted Havn Forår 2010 - vi venter og venter... 12 33,2E 55 53,2N Forår 2010 Pladslejen i sæsonen 2010/2011 Havnebestyrelsen har besluttet at havnelejen for faste- og midlertidige pladser stiger med

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den tredie informationsskrivelse fra ungdomsafdelingen i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Planerne for den ungdomsafdelingen i den nye havn er nu

Læs mere

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside 55 53`,2 N 12 33,2 E Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside Bådpladser og venteliste: Krisen kradser over hele Danmark, og rigtig mange havne kan ikke leje alle sine bådpladser ud. Heldigvis

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den sjette informationsskrivelse fra ungdomsafdelingen i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Udgravning af havnebassinet er nu afsluttet, alle flydebroer

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

Bestyrelsemøde d: 08-09-14 Deltager: Gabriele Lars Palle Niels Ingolf Fravær: Mie har meldt fra.

Bestyrelsemøde d: 08-09-14 Deltager: Gabriele Lars Palle Niels Ingolf Fravær: Mie har meldt fra. Bestyrelsemøde d: 08-09-14 Deltager: Gabriele Lars Palle Niels Ingolf Fravær: Mie har meldt fra. 1: Post. Gabriele har søgt øl- og vin bevilling til Tall Ships Race 2015, har fået godkendelsen. 2: Referat

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk. Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE

TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk. Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE Havneadministrationen er blevet opfordret til, at kommunikere bedre til havnebestyrelserne. Dette har vi lyttet til, og derfor vil vi

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E 1 Havnens vedligehold og pladsleje 2005/2006 Der er i vinterens løb udarbejdet en tilstandsrapport for havnen af Cowi a/s, med henblik på at kunne langtids-planlægge

Læs mere

12 33,2E 55 53,2N Efterår 2015

12 33,2E 55 53,2N Efterår 2015 12 33,2E 55 53,2N Efterår 2015 Procedure for bestilling af havnens stativer Du kommer ned til os på havnekontoret og betaler 1250,- dækkende leje af stativ for hele vintersæsonen. Du får udleveret en plaststrimmel

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 10. august, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 REFERAT: Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. Godkendt. 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien.

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Maj 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Ordensreglement. Generelt

Ordensreglement. Generelt Ordensreglement Generelt For Motorbådsklubben af 1943 gælder standardreglement, som fastsat i havneloven og er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, tidl. Kystinspektoratet. Ordensreglementet kan findes

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Nyhedsbrev. Årgang 4 nr. 33. August Og sommeren gik

Nyhedsbrev. Årgang 4 nr. 33. August Og sommeren gik Og sommeren gik Ekstraordinær Generalforsamling Hov hvad skete der pludselig var sommeren væk. De der stadig var på ferie vendte hastigt hjem til regn og blæst, og nu ligger bådene fast i deres fortøjninger

Læs mere

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 1 Indholdsfortegnelse Præsentation og historie... 3 Banjen... 4 Lohals / Hou... 5 Lohals Havn i dag... 6 Projektet... 7 Fremtidsønsker...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Svar senest onsdag den 24. august 2016

Svar senest onsdag den 24. august 2016 Holbæk Marinas udvikling 2016- Ny lokalplan for Holbæk Marina (HM) trådte i kraft i juni 2016. Den tilgodeser marinabestyrelsens tanker om udvikling af området i de kommende år. Bestyrelsen har mange ideer,

Læs mere

Broarbejde på Stenbideren - hjælp efterlyses!

Broarbejde på Stenbideren - hjælp efterlyses! Dette er Kaløvig Bådelaugs nyhedsmail. Her kan du læse alt om, hvad der rører sig i din klub. Broarbejde på Stenbideren - hjælp efterlyses! Havneudvalget har brug for din hjælp! Belægningen på broen Stenbideren

Læs mere

#1 Hvad går aftalen ud på mellem KDY og Havneudvalget i Tuborg Havn?

#1 Hvad går aftalen ud på mellem KDY og Havneudvalget i Tuborg Havn? TUBORG HAVN SVARER PÅ SPØRGSMÅL. #1 Hvad går aftalen ud på mellem KDY og Havneudvalget i Tuborg Havn? Noget så simpelt som at sikre, at KDY langsomt kan begynde at leve op til sine forpligtelser i havnen.

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014:

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: 1. Velkomst og formål med mødet ved Birger Jensen, Formand - Miljø, Klima og Trafi k 2. Præsentationsrunde 3. Oplæg v. Hasløv og Kjærsgaard. 4. Emner til debat v. Haslev

Læs mere

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn.

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. UDBYHØJ HAVN Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. Havneudvidelse og -renovering Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger 3 Side Beskrivelse af projektet 4 Idégrundlag

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lynæs Havn A.m.b.a Lørdag den 25. marts 2017, kl Hundestedhallen, Stadionvej 42, Hundested

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lynæs Havn A.m.b.a Lørdag den 25. marts 2017, kl Hundestedhallen, Stadionvej 42, Hundested Til andelshaverne i Lynæs, den 24. februar 2017 Lynæs Havn A.m.b.a. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lynæs Havn A.m.b.a Lørdag den 25. marts 2017, kl. 10.00 Hundestedhallen, Stadionvej 42, Hundested

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 24. august 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

Nappedam Bådelaugs generalforsamling d. 23. november Bestyrelsens beretning.

Nappedam Bådelaugs generalforsamling d. 23. november Bestyrelsens beretning. Nappedam Bådelaugs generalforsamling d. 23. november 2016. Bestyrelsens beretning. Indsatsområder: Ved det konstituerende møde sidste år valgte bestyrelsen en række indsatsområder, som vi ville arbejde

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

Bestyrelsen er nu så langt i processen, at en beslutning kan træffes, derfor denne indkaldelse!

Bestyrelsen er nu så langt i processen, at en beslutning kan træffes, derfor denne indkaldelse! Oplæg til den ekstraordinære Generalforsamling den 26. maj 2014: På den ordinære Generalforsamling tirsdag den 14. januar 2014 besluttede 91 % af de fremmødte, at Bestyrelsen skulle arbejde videre med

Læs mere