Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008"

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008 Spørgsmålene 1, 4 og 37 (bro nummer, år man fik plads i Lynæs, samlet tilfredshed på en skala fra 1-5) er ikke taget med i denne frekvens, da det er en åben tal-variabel. Der vil efterfølgende blive lavet analyser på disse tre spørgsmål i et egentligt statistikprogram. Kig denne frekvens igennem og se, om der er noget, som du finder kunne være interessant at lave krydsanalyse på. 2. Hvor gammel er du? Under 20 år 0 0,0% år 0 0,0% år 21 6,5% år 52 16,1% år 93 28,8% år ,2% år 38 11,8% Over 80 år 2 0,6% I alt ,0% 3. Er du? Andelshaver ,2% Lejer 25 7,8% I alt ,0% 6. Hvor bred er din bådplads? Op til 3 meter ,0% 3,5 meter ,2% 4 meter 36 11,4% 4,5 meter 25 7,9% 5 meter 11 3,5% I alt ,0% 1

2 7. Hvor lang er din båd? Under 6 meter 32 10,1% 6,0 til 7,9 mette 63 19,9% 8,0 til 9,9 meter ,5% 10 til 11,9 meter 72 22,8% Over 12 meter 21 6,6% I alt ,0% 8. Hvilken slags båd har du? Motorbåd 55 17,3% Motorsejler 26 8,2% Sejlbåd ,5% Sejljolle 5 1,6% Motorjolle 23 7,2% Andet 4 1,3% I alt ,0% 9. Har du planer om at skifte båd? Ja, til en mindre båd 10 3,2% Ja til en større båd 35 11,0% Nej, ingen planer om at skifte båd ,8% I alt ,0% 10. Er du på venteliste til en anden bådplads i Lynæs Havn? Ja 33 10,3% Nej ,7% I alt ,0% 11. Er du på venteliste til en anden havneplads i andre havne end Lynæs Havn? Ja 30 9,4% Nej ,6% I alt ,0%

3 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Havnekontorets åbningstid Meget tilfreds 28 8,9% Tilfreds ,8% Uden betydning 61 19,4% Utilfreds 72 22,9% Meget utilfreds 25 8,0% I alt ,0% 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Pasning af havnens landarealer Meget tilfreds 87 28,0% Tilfreds ,7% Uden betydning 13 4,2% Utilfreds 14 4,5% Meget utilfreds 5 1,6% I alt ,0% 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Personalets betjening af a f dig Meget tilfreds ,7% Tilfreds ,2% Uden betydning 9 2,9% Utilfreds 25 8,1% Meget utilfreds 13 4,2% I alt ,0% 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Muligheden for telefonisk kontakt til havnefogeden eden Meget tilfreds 50 16,1% Tilfreds ,4% Uden betydning 46 14,8% Utilfreds 51 16,4% Meget utilfreds 26 8,4% I alt ,0% 3

4 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Bestyrelsens overordnede styring af havnen Meget tilfreds 17 5,7% Tilfreds ,9% Uden betydning 26 8,7% Utilfreds 49 16,4% Meget utilfreds 25 8,4% I alt ,0% 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Bestyrelsens prioritering af opgaver/vedligehold Meget tilfreds 15 5,4% Tilfreds ,2% Uden betydning 34 12,3% Utilfreds 47 17,0% Meget utilfreds 22 8,0% I alt ,0% 18. Idag vedligeholdes havnen af havnens personale og af fremmede entreprenører. For at spare penge kunne ne vi vælge at lade alle andelshavere udføre nogle timers pligtarbejde hvert år.synes du, at dette forslag er: En god ide, som jeg vil deltage i ,3% En god ide, men jeg vil gerne betale mig fra pligtarbejdet 18 5,7% En dårlig ide ,9% Ved ikke 32 10,1% I alt ,0% 19. Efter sidste generelforsamling har havnen øget sit informationsniveau, ligesom der nu også er skiltning på broerne og løbende opdateringer med nyheder på synes, at havnen nu har et godt informationsniveau. Helt enig 57 18,3% Enig ,4% Uden betydning 37 11,9% Uenig 20 6,4% Helt uenig 3 1,0% I alt ,0%

5 20. Det vil være en god idé, at havnens venteliste offentliggøres i anonymiseret form på havnens hjemmeside. Helt enig 94 30,6% Enig 98 31,9% Uden betydning 97 31,6% Uenig 14 4,6% Helt uenig 4 1,3% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der bør etableres trådløst interned på havnen Helt enig 81 26,0% Enig 59 19,0% Uden betydning 93 29,9% Uenig 30 9,6% Helt uenig 48 15,4% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Havnen er det sidste års tid startet på renovering af brodæk og broernes installationer af el og vand. Jeg synes, at bestyrelsen med disse arbejder er for tidligt igang. Helt enig 33 11,0% Enig 44 14,7% Uden betydning 39 13,0% Uenig ,3% Helt uenig 60 20,0% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? u - Havnens mastekran fungerer fint til min båd (svar kun, hvis du er bruger af kranen) Helt enig ,9% Enig 90 39,1% Uden betydning 10 4,3% Uenig 20 8,7% Helt uenig 9 3,9% I alt ,0% 5

6 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Det ville være rart, hvis havnen selv rådede over en kran til optagning af både, hvis brugerbetaling kunne betale den i løbet af en kortere årrække, som f.eks. 5 år. Helt enig 53 17,2% Enig 64 20,8% Uden betydning 78 25,3% Uenig 47 15,3% Helt uenig 66 21,4% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Efter udvidelsen af havnens landareal for et par år siden er det ikke længere et problem at få en fornuftig placering på land. Helt enig 58 19,2% Enig ,3% Uden betydning 43 14,2% Uenig 33 10,9% Helt uenig 7 2,3% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - El- og vandinstallationerne på landpladserne var tilstrækkelige sidste efterår og forår. Helt enig 45 15,1% Enig ,1% Uden betydning 39 13,0% Uenig 77 25,8% Helt uenig 9 3,0% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - I visse vindretninger og vindstrker er der meget uroligt vand i en del af havnen. Jeg oplever dette, som voldsomt generende på min bådplads. Helt enig 13 4,2% Enig 19 6,1% Uden betydning 85 27,2% Uenig 99 31,6% Helt uenig 97 31,0% I alt ,0%

7 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Indsejlingen og havnebassinet et sander til. Det er vigtigt, at de på søkortet angivne vanddybder overholdes. Helt enig 95 30,4% Enig ,3% Uden betydning 46 14,7% Uenig 12 3,8% Helt uenig 12 3,8% I alt ,0% 29. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Det nuværende masteskur kan ikke rumme alle master fra havnens både. Jeg synes, at kapaciteten skal udvides. Helt enig 56 18,8% Enig ,6% Uden betydning 70 23,5% Uenig 45 15,1% Helt uenig 24 8,1% I alt ,0% 29. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Legepladsen er de senere år blevet fornyet til glæde for lokale og for gæstesejlere. Bestyrelsen skal fortsat satse på udvikling af legepladsen. Helt enig 53 16,9% Enig ,1% Uden betydning 60 19,2% Uenig 32 10,2% Helt uenig 30 9,6% I alt ,0% 29. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg mener, at det er vigtigt, at fiskerimiljøet på havnen opretholdes. Helt enig ,2% Enig ,0% Uden betydning 36 11,4% Uenig 4 1,3% Helt uenig 7 2,2% I alt ,0% 7

8 29. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Havnens toilet og badebygning ved Skipperstuen benyttes af en del lokale sejlere og af gæstesejlere. Jeg synes at denne facilitet har en passende standard. Helt enig 72 23,7% Enig ,5% Uden betydning 6 2,0% Uenig 28 9,2% Helt uenig 8 2,6% I alt ,0% 33. Hvis du kunne bestemme, hvordan ville du så prioritere følgende udgiftskrævendde opgaver? (sæt kryds ved de 3 du finder vigtigst) Renovering af brodæk med installationer ,8% Etablering af trådløst internet 62 20,6% Anskaffelse af kran til bådoptagning 64 21,3% Udvidelse af masteskur ,9% Udvidelse af vand- og elinstallationer på land ,6% Renovering af sydøst-molen ,2% Udvikling af flere kreative ting til legepladsen 31 10,3% Anlæg af beskyttede grillpladser 41 13,6% Renovering af bad og toilet ved Skipperstuen 29 9,6% Uddybning til de på søkortet angivne vanddybder i indsejlingen og ,8% havnebassin Andre opgaver du finder vigtige 53 17,6% I alt ,0% Beskriv de andre opgaver du finder vigtige: Rep af vestmolen, så der ikke bliver fyldt med sand, og at skifte pæren i fyret (for dårligt der ikke er lys i fyret i så lang tid) underligt. Flere havnepladser. Lav det nødvendige, som der er penge til. Rep af vestmolen (sand). Udskiftning af pære i fyret. Det har været i stykker i 20 dage. Hvad er det der nu sker? er det "Københavnerfornemmelser", de sidste 15 år er gået fint - om med forståelse betalte vi for nylig ekstra pr. m - er nu salamimetoden, der er sat i gang? Kunne man ikke ha været lidt fremme i skoene ved sidstede indbetaling? Etableringa f ordning vedr. landstrøm med aflåste strømudtag således at ondsindede bådejere ikke fjerner landstrømkabel til min båd. Information fra bestyrelsen vedr. dette bør prioriteres og bestyrelsen opfordres tila t gennemføre reglement og krav om certificering af bådes strømanlæg, og herunder tilslutning til

9 landstrøm. Søsikerhed er nøgleordet i denne sammenhæng, og det er vel noget alle tager alvorligt? bedre udnyttelse af fiskerihavnen mod vest. Her kan etableres mange bådpladser og småbåde bør flyttes. Kran betinget af anskaffelse af standard bådstativer som i Roskilde og Nykøbing. Etablering af banan eller lignende øst for havnehus til hindring af bølgeslag i øst-sydøstlig vinde. Når havnen har samlet kapital sammen bør disse spørgsmål optages slutte udvidelsen af havnen. Der er nu mudderhul under skrænten og der bør etableres en gangsti så man kan gå tørskoet. Flere trækvogne til bagage/grej En nylig foretagen opmåling viser, at der ikke er tilsanding af indsejling eller havn. Drop derfor hele projektet med sydøstmolen. Uroen i yderhavnen komme ikke gennem sydøstmolen, men gennem havnehullet. Udvidelse af landareal, så der er plads ti alle både. Strøm til både slukkes om natten. Forøgelse af el-kapacitet dvs ampere. Jeg har aldrig forstået, at alle pæle skulle skiftes ud på en gang - det skal de så igen næste gang (der var en del pæle, som sagtens kunne ståen årrække) Jeg har ej heller forstået hvorfor beddingen skulle fyldes op. Tilsikring at havnepladser har korrekt bredde i forhold til det som medlemmer betaler for. Problemet er udtalt på bro 8. Legepladsen generer sejlerne - LARM! - Bør flyttes væk fra havnen og restauranten! Medvirke til at tiltrække handel/-siv på havnen (f.eks. den tidligere fiskeforretning) søafmærkningen ved indsejling til gammel og ny havn kunne gerne være lidt bedre. Især hvor de to løb skiller. Forbedring af mastekran. Forbedring af tankanlæg (har hørt nogle klager) Cykelstativer ved broerne. Alle omtalte ting i pkt 33 bør udsættes til der er penge til det. Overvågning (vagt) De nye korte lamper på "sydmolen" blænder forfærdeligt! Ku vi ikke få nogle, hvor pæren var dækket? Bevar havnens størrelse, den er allerede for stor (29). stop lefleriet for rige bådejere fra hovedstadsområdet. Bevar det lokale særpræg, vi alle kan li. Flere watt fra stander de nye slår fra lang tid før de gamle. Kan dårligt nok koge en kedel vand. Så længe Preben tager sig af optagning og søsætning forventer jeg, at det vil fungere perfekt, men på længere sigt kan der være behov for at finden en anden løsning med benyttelse af vognmænd. etablering af målere med tilhørende betalingsautomat for forbrug af vand og el. Begrundelse: Nogle bruger uforholdsmæssigt meget el eller vand. Man har det f.eks i Ærøskøbig. Har også set det på Færøerne. Løbende nedlæggelse af små pladser og etablering af flere pladser til både i størrelsen 30 fod og større. bortset fra uddybning finder jeg ikke at de nævnte opgaver er særlig vigtige. 1) nødvendig vedligeholdelse 2) nødvendig uddybnning 3) fjernelse af petanque bane Ros til havnens personale, de er alle tiders (tak for det) De nye fortøjningspæle er for høje - er ved at falde over bord når jeg skal fortøje. Tør derfor ikke mer sejle ud alene!!! læskur tiil vinterbadere. Toiletter ved marineshop. En bådvogn som kan køre og sætte bådene på plads. Nødvendig renovering af sydøst molen bør foretaes. Men udvidelse med bro langs molen og flere bådpladser bør ikke ske! Vandarealet mellem bro 7 og molen er nødvendigt som svingebassin. Man vil forment ikke 9

10 kkunne lægge bro langs molen med bådpladser uden en ny lokalplan. 1. Fortøjningsringe eller klamper etableres på brodæk 2. Pælene flyttes tættere på broen, så der bliver mere svajeplads. Få "hold"-anordning i brusekabine, så indsæbning mm kan foretages uden vandforbrug. Måler på el-forbrug hos både med permanent strøm - især weekend-brugere oa, som har varme-køl-frys-tv-lys etc + varmtvandsbeholdere til brugsvand ombord. vindindstrumenter på havnekontor. lidt hyppigere rengøring af bad og toilet ved Skipperstuen i sæsonen. Der findes vel nogle bestyrelsesmedlemmer der kan se at der lavvande i kassen eller hvad? Udskiftning af planker i broerne. Det vil spare mange penge. Utilfredsstillende, at en reparation af en skade (broende af bro 10)ligger urørt en hel sæson - uden angivelse af grund hertil! NB ovenstående prioritering er valgt ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Øvrige punkter har ligeledes høj prioritet og flere af disse bør kunne gennemføres idet udgifterne hertil er minimale. Badebro/miljø, havbadefaciliteter forbedres. (gangbro for smal, omklædningsfaciliteter forbedres) Udvidelse af udenomsareal. tilgangsvejene til bådstativerne (areal øst) er ofte blokerede af fremmede bådtrailere. Jeg kan have brug for at komme til min bådvogn midt på sæsonen. Udvidelse af landplads Vent vent til der er penge i kassen til de diverse vedligeholdelser. Ny havnefoged En renovering af toiletterne v bådeværftet ville pynte gevaldigt. De er ikke appetitlige. Renovering af bad og toilet, vil der være en god ide at lave puslebord til små børn at få etableret en udslagskumme til søtoilet. Jeg mener at der i forbindelse med opskrivningen af andelsbeviserne, der blev besluttet på gf 2007, blev besluttet at beløbet skulle bruges til renovation af sydøst-molen System til tømning af holdingtanke. Mere beplantning på landarealer. Ved renovering af bananen som bestyrelsen foreslå til generalforsamling 2006/07 Der skal være højst 6 timers parkering på selve havnens P-plads. Der er mange lystsejlere, der parkerer på samme plads i dagevis. Mere sikkerhed på havnen evt. overvågning. Efter i sætning af nye pæle er min plads 1016 for smal og jeg har derfor de sidste 2 år med havnefogdens mellemkomst haft 6 forskelllige pladser, men kun midlertidigt. Det er ikke tilfredsstillende. imprægnering af alle broer og renovering af stensætning i havnen, udskiftning af defekte brolister. og arbejde videre med nordøst bassin. Ekstra personale i perioden for optagning og søsætning, som kunne være behjælpelig med flytning af atunge stativer, master og lign. Hanven har jo en trækker med løfteanordning som kan bruges. Grillpladser til gæstesejlere som i Rørvig, mellem stenmole og træbroer (over vandet) langs yderkanter af havnebassiner (inkl bænke og gelænder). Etablering af mere landplads til bådene. Skipperstuens monopol ophæves. anskaffelse af højtryksspuler.

11 Renovering af vestmolen og lys Toilet og bad på sydøstmolen Istandsættelse af off. toiletter (gl havn). Er det kommunens eller havnens pligt? Bedre beskytttelse af havnen. Halvbuemolen skal genopbygges og øges i højden. Vi ønsker først og fremmest at havnen ikke udvider yderligere - fordi: Det vil ødelægge den fredede natur på klinten og kilden. Fauna og flora, det maritime liv vil være taber. O det er det simpelthen ikke værd. For at klæmme nogle fås behov for ligegyldige polyester parkeringspladser - CAPISCO?? Flytte broen i slæbestedet, så det bliver bredere - bedre for jollerne. Tegning tidligere afleveret til havnekontoret. Kan eftersendes. Genetablere tidligere mastestativer eller skaffe nye åbne stativer m tag. Tilfreds m nuværende standard Ovenstående helt unødvendig At vi sparer op til nye tioltag før de sættes i gang. Er ny på haavnen, men har haft båd i 30 år. syd-øst molen bør nok også renoveres. En vagtturnus af havnens brugere. Renovering af brodæk m installationer bør ske inden for budget vedtaget på generalforsamling. evt et par ekstra elstik, så ledninger ikke krydser vejen. konsolidering af havnens økonomi før påbegyndelse af arbejdsopgaver. hvis økonomien ikke er til forbedringer skal der ikk forbedres noget! da det vil medføre stort underskud!!!! (logisk!) Flere 4 m pladser Lynæs havn bliver aldrig Rungsted, Vedbæk eller lig. Der skal sættes tæring efter næring, ikke storhedsvanvid. er alle offentlige ansatte i bestyrelsen (privat) Skure til fritidsfiskerne men kun til andelshaverne. ingen af disse ting skal laves før vi har penge hertil. Mere læ ved den nye mole (nr. 18) 34. Der er et efterslæb i vedligeholdelsen af havnen, som kræver en ekstra indbetaling. Det forudsættes, at indbetalingen ngen vil blive reflekteret i en forøget andelsværdi.hvordan vil du foretrække, at dække dette underskud ind? Indbetalinger over 10 år ,3% Indbetalinger over 3 år 70 26,5% Indbetaling på én gang ,1% Andre forslag (beskriv nedenfor) 32 12,1% I alt ,0% 11

12 Beskriv evt. finansieringsforslag her: Kommer an på beløbets størrelse. Evt betaling over flere år. Jeg synes havnefødderne skal være mere effektive. Min plads bliver sat til salg. umuligt at svare på da jeg ikke kender beløbets størrelse De kan sælge deres traktor og bil. Omkostninger og udgifter skal balanceres så unødig nedslidning med deraf følgende meromkostninger undgås. spørgsmålet kan ikke besvares uden at kende efterslænets størrelse/m Vi har jo lige betalt en gang kr. I kunne sælge traktor og firmabil. Bestyrelsen skal fremkomme med spareplan. havneafgiften bør tilpasses drift og vedligehild. Andelsværdien er allerede større end nabohavnene. Delvist finansieret over havnelejen/reguleres. Der skal ikke indbetales, men konsolideres Drop alle de unødvendige tiltag og spar op til pengene rækker. engangsindbetaling successivt som efterslæb formindskes dvs indbetaling og forøgelse af andelsværdi skal svare til udført arbejde for året. hvad blev der af vort ekstra indskud? Ikke en gang til - så har bestyrelsen mistet min tillid. 1) vort årlige kontingent er delvis brugt til forbedringer - det bude have haft større indflydelse på andelsværdien, som alene fælger pristallet. Alm vedligeh burde alene dækkes af årligt kontingent - med stram budgettering. 2) man må huske, at en stor del af andelshaverne er pensionister - det er lidt arrogant, at en velbjerget bestyrelse har et for højt ambitionsniveau for andelshavernes midler. Ingen ekstra betaling. Vi har netop uden succes betalt ekstra stort bidrag. det kommer sandelig an på hvor stor indbetaling der skal gøres Omtalte efterslæb. Kan vi få dette defineret? Hvor meget skylder vi og for præcist hvad? 5 år nok bedre end 3 Det undrer mig, at der allerede nu er behov for yderligere indbetalinger, så kort tid efter dene netop gennemførte indbetaling. vi har betalt ekstra i sæt ambitionsniveauet ned! Hold igen med yderligere udgifter. Jeg ønsker ikke yderligere "efterslæb". max pr år. Ved f.eks pr andel ekstra, så 10 år Spar - spar på omkostningerne. Ikke flere ekstraindbetalinger! - Ved valget af ny bestyrelsesformand og -medlemmer ved sidste generalforsamling fik jeg indtryk af, at ambitionerne ikke ville blive større end indbetalingerne (havnelejen)kunne bære. og i særdeles ikke at bestyrelsen agtede at jage os pensionister ud af havnen!! Vi stiller ikke de store krav til havnen - vores båd betyder en llivskvalitet for os. - Hvad med den rabaatordning til pensionister? Tag dog og spar op. Der er for dårlig udnyttelse af personalet. Drift og vedligeholdelsesudgifter er jeg med på at betale på en gang. Opskrivning af andelsværdi er en syg ide, som bør undgås.

13 Sælg firmabil og traktor Der er behov for flere store bådspladser på Sealand og i Lynæs Havn. For at reflekter efterspørgsel og finansielle behov af havn skulle der udvides havn med en række stor bådspladser. Endnu en gang forhøjelse af indskud til plads Jeg ønsker ikke at være med til at dække et underskud, som er sket før jeg fik midt andelsbevis. Det kommer an på beløbsstørrelsen. sælg havnens bil Kommer an på beløbsstørrelsen. Sidste år indbetaltes ca 3 mio kr. Bortset fra SØ-molen er det ikke fremgået af bestyrelsens beretning, at der var et sådant behov. Det kan ikke være rigtigt at der allerede på nuværende tidspunkt er nødvendigt med en opskrivning af kapitalen. Skete i MED CA 30% Afholdes over den løbende drift ved dstigning i den årlige havneafgift. Jeg mener det er vigtigt at holde havnelejen på et neveau, som ikke skræmmer ejere og lejere brt. Så må der repareres efter formåen. Jeg ved ikke hvor os folkepensionister skal skaffe flere penge og fastfryse. giv andelsbeivserne markedspris, som nu også findes på andelsboliger, således at hvis folk ikke kan finde pengene til engangsbetaling af forbedringer, så har mulighed for at låne i banken på andelsbeviset. Efterslæb tages over driften og der rationaliseres. Det forslag bestyrelsen havde for 2-3 år siden, at nordøst bassin kunne dække vedligeholdelsen ved salg og leje fremover. Vi har for kort tid siden indskudt et beløb til forhøjelse af andelsbeviserne, og det må være muligt at dette skulle dække et eventuelt efterslæb af vedligeholdelsen af havnen. Der skal ikke renoveres/udbygges før der er økonomi til det. Bestyrelsen/havnen tænker ikke på pensionisters økonomi. Omfinansiering af havnen. Vedligehildelse af havnen bør finde sted i takt med a der er penge til det - uden ekstra indbetalinger. Brok: meget naivt (deltog som ikke i generalforsamlingen var forhindret) troede sidste indbetaling havde dækket dette!! Havnefogden skal være mere effektiv + medhjælper Vil gerne vide hvor stort det efterslæb er, før jeg tager stilling til dette spørgsmål. Det kommer an på beløbsstørrelsen Der er for mange omkostninger. Det må være regeligt med 2 ansatte. udskyd etableringsprojekter. Undgå efterslæb ved at indbetale det rigtige kontingent/leje hvert år Hvilket efterslæb? Det har vi allerede gjort 1 gang - kvad er disse inbbetalinger brugt til? Alt efter beløbets størrelse - u/5000 betales på en gang o/5000 over 3 år med mulighed for at betale på én gang. Forkert spørgsmål Vi indbetalte ekstra i 2007/08. Så bestyrelsen burde have forebygget efterslæbet. banklån, da vore efterkommere også skal betale. 13

14 der skal tilbydes en finansieringsordning på f.eks. 3 år, da ikke alle kan betale på en gang. Vedligeholdelse af havnen bør være inde holdt i det årlige budget vedtaget på vor generalforsamling. kom med en konkret beløbsstørrelse og lad det kommet til afstemning. Højere gæstegebyr, flere kapsejladsarrangementer - højere gebyr. Udnyttelse af renterne af placeringen af andelsforhøjelses gebyr mellem 1. juli 2007 og 1. oktober Hvor mange andelshavere havde betalt 1. juli, og fristen blev senere udskudt ti loktober!!!! Det må være mange tusinder kroner!!! Hæve den årlilge lejepris for andelshavere og lejere - men begrænset stigning = lang afskrivning. Det kommer an på beløbets størrelse, max kr. pr år. Er efterslæbet på kr. ja så 3 år. Hvordan kan der være underskud!! Personale. Beskæring! afhænger af besløbsstørrelsen. søg kommunal/amt støtte. Beløbets størrelse?? Fyr havnepersonalet - de pr mdr + det løser er givet dårligt ud, så er der mere til vedligeholdelse. Vi skal ikke betale mer. For to år siden skulle vi af med 2000kr/m. Lejere skal også betale for de bruger jo også havnen. Udsætter renov.udgifter til vi har sparet sammen hertil. Vi kunne også lade bro 18 betale, hvad den har kostet. Så har vi alle rede 1,5 mio i kassen. Er det ikke muligt at få overskud på løbende indtægter! 35. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der er i øjeblikket en række erhvervsvirksomheder på havnen. Detgiver liv og er positivt for haven. Helt enig ,7% Enig ,5% Uden betydning 9 2,9% Uenig 4 1,3% Helt uenig 2 0,6% I alt ,0% 35. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg synes, det er godt, at der er mange klubber på havnen (pt. fiskeriforening, bådelaug, sejlklub, jollelaug, Rejen) og ser gerne flere. Helt enig ,7% Enig ,7% Uden betydning 24 8,3% Uenig 12 4,2% Helt uenig 9 3,1% I alt ,0%

15 38. Har du konkrete forslag - der ikke er nævnt tidligere i skemaet - der ville gøre Lynæs Havn til en endnu bedre havn, så er her en chance for at få dine ideer frem til bestyrelsen: Ros til bestyrelsen for dette initiativ (spørgeskemaundersøgelsen) BOrd- og bænkesæt der hvor man lavede forsøg med krapper. Hvis I lader andelen stige med flere tusinde hvert år kan man så sælge sin plads til den pris til sidst Hal eller skure man kan leje ved større arbejder på båden. Evt opvarmet, så man kan male mv for at spare de dyre omkostninger ved fremmed hjælp, skal havnens personale selv udføre størstedelen af vedligehildelsesopgaverne. Dette bør være muligt da der er 2 fuldtidsansatte. Med venlig hilsen - en til nu meget tilfreds andelshaver i Lynæs Havn. Gerne åbning af Fiskehuset og nu med udendørs servering. Flere erhvervsfiskere i havnen. Pølse- og grillforretning/-vogn. Jeg er glad for at ligge i Lynæs. Problem vedr. landstrøm gør da at jeg ligger andre steder og heller ikke kan anbefale andre ejere af motorbåde at lægge sig i Lynæs. Min båd overholder alle krav til strøm regulativer og jeg har brug for landstrøm. Det har været dyrt! Ud over installation har det sidste års turbulensog hærværk kostet mig 3 nye batterier. I den sidste måned har jeg mødt flere både i fjorden uden lanterner selv om det var mørkt! Og trukket en sejlbåd fri - og båden kunne ikke starte motor og pumper! Ellers tilfreds. Jeg har efterlyst håndbruser i mindst et bruserum i badet ved Skipperstuen. En bedre bestyrelse. 1) mere synlighed af vores havnefoged og hans assistent. 2) god - høflig - og personlig betjening af gæstesejlere. 3) bredere åningstider på havnekontoret også weekenden, hvor sejlerne er til stede. At fiskehuset blev lavet om til café. Alt for mange ting på havnen bliver iværksat, som belaster økonomien. Bestyrelsen bør vurdere nøjere, hvad der er Nice to have oghvad der er Need to have. Kom med en spareplan - ikke en investeringsplan, og invester kun, hvor der kan spares penge. Ydermere ønskes mere fokus på bedre indtjeningsmuligheder. skabe flere læ-arealer til ophold,på land. Vedr el-installationerne ude ved broerne. Relæerne er så følsomme, at de slår fra ved start af højtrykspuler. Det synes jeg er ærgerligt, da højtrykspuling sparer miljøet for sæbe og sparer på vandet. Opførelse af små skure til tilbehør - til udlejning til andelshaverne. Mere randbeplantning til forskønnelse af havnen. Indhegning af vinteropbevaringsarealet (2012) BEdre udnyttelse af den gamle havn. Gradvis flytning af småbåde og fiskerjoller til f.eks modsatte side af den gamle mole ud til den ny havn. Der bør ikke ligge både, som stikker under 2 m. Havnen her er dyb og bør udnyttes til store både. Etablering af broer, pæle, så ingen ligger langskibs. Herved gives der mulighed for at sælge nogle store bådpladser og foøge havnen indtægt. sikring af havnen mod tyveri. Etablering af bom, placeret på vejen ved den lukkede fiskehandler. Dvs bommen skal kuln være lukket i tidsrumet I det øvrige tidsrum benyttes kortlæser. At alt arbejde der udføres på havnen (f.eks. retablering af sydmole) udføres i en langsigtet kvalitet, der tager hensyn til udsigten til stigende vandniveau, ringe løbende vedligehild (ingen kortsigtede lappeløsninger) Vores problem er, at båden ligger om vinteren i Henån i Sverige - vi kan ikke finde en tilsvarende halservice i Lynæs og omegn. Havn og natur er pragtfuld, men med en bestyrelse der øser penge ud i lind strøm og ikke konsolidere havnen, kan det hurtigt blive til et mareridt som gør at man tænker på at flytte --- desværre ---måtte fremtiden give os en ansvarlig bestyrelse til erstatning for denne arogante, der ikke har den opfattelse, at være til for 15

16 havnens brugere og ikke omvendt. Gerne flere butikker mm. Flere arrangementer. Angivelse af vandrerruter. Nedsæt et udvalg af hvinderne i havnen til at belyse hvad de har brug for. Det er noget andet end mændenes ønsker. Erhvervsvirksomheder må gerne være aktive og fungerende. Fiskebutik og værft/bådservice er ikke aktive eller servicemindede. Da bestyrelsen ikke har magtet den økonomiske styring samt tilsyn med drift af havnen må den gå af. Ansæt en havnefoged med maritim kompetence. Sælg omgående tjenestebilen. Lad vær at gøre havnen så strømlinet, det ødelægger miljøet. Nedlæg hoppepuden. Bemand havnen i weekender og ferier, det skaffe langt flere gæster. Renovering af sydmole måske nødvendig, MEN spis lige brød til! En forhøjelse på 0,5-1 m må kunne gøre det og spare utalllige m3 sten og tusindvis af afsatte kroner. Kig i stedet på at forhindre sø fra syd ved ændring af selve hullet eller dæmper i basin, der kan forhindre sø i at bygge op. Vigtigt: Variabel højde på stor mastekran. Lille kran skal kunne løfte flere kg. Tak for godt arbejde. Etablere kaj til optagning og udsætning af både i lystbådehavnen. Kors hvor vi savner fiskeforretningen. Måske kkunne havnen skubbe lidt på for at få nuværende ejer til at sælge? (billligere) Hvad med at afsætte plads til husbåde i planlagte nye havnebassin? Kunne det bedre økonomien? Flyt bådoptagning og udsætning væk fra den Gl. Havn. Flere erhvervsvirksomheder ønseks. Savner bl.a. en fiskehandler samt restaurant/cafe med lette og prisbillige anretninger for besøgende/sejlere. At bllive fri for at høre på sejlbåd, som klapper i vinden. Sæt vådrumsskrabere i baderummene så man kan rense gulvet i kabinen efter sig. flere borde/bænke. Bedre legeplads, selvom hoppepuden er en rigtig god ting. Evt arrangementer for børn i stil med Rørvig. opslagstavler m/opdateret INFO og skraldespande for enden af hver bro (som Nykøbing), skraldespande rundt omkring. Forbedring omkring badning fra molehovedet, evt græs eller fliser ifm molehovedets grillplads. udskiftning af vandslange hver sæson. Idvidelse af broernes skvalp ender, så gæstesejlere føler sig velkomne til at ligge her. Alternativt gæstebro i gl. havn og/eller gæstebro langs SØ stenmole. Benzin/diesel stander som virker, Mastekran som virker. Hvis benzin/diesel anlægget virker hver wekend og ikke melder lukket. Dér røg en god sejldag!!! Lynæs havn er dårlig. En yachthavn bør være beskyttet mod vær/vind/bølger/dønninger. Havnen er urolig: 1) sydmolen virker ikke. 2) konstant larm fra legepladsen. Jeg har af samme grunde valgt at leje min plads ud ind til videre. Med venlig hilsen P. Christiansen plads 1805 Tilskyndelse til hjæpsomhed og hensyntagen til hinanden. HAvnen skal være et rart sed at være! Tilskyndelse til at brugere holder orden og rydder op efter sig. Flere gæstesejlere - mere indtægt. Forslag: nem, enkel mærkning af weekendledig plads (eks skilt med "ledig til søndag middag"). Gæstepladser i gamle havn. Meremulighed for personlig hyggelig kontakt me d havnepersonale. Pizzaria - fast food. Dagens ret (måske Skipperstuen?) Modernisering af de offentlige toiletter. (kommunen) De er grimme, men regningen er helt i top!!! Som sagt stop udvidelserne, bevar lokalmiljøet, men reklamer gerne for det. Det er: småt, men hyggeligt. F.eks. kæmpehavnen Holbæk er da ikke noget at stræbe efter. Opretholdelse af parkeringsforbud ved bådeværft Havnens ordensreglement bør udsendes il alle andelshavere og brugere. Ifølge ordensreglementet har

17 havnens andelshavere 1. ret til ledige pladser i havnen. Dette bør naturligvis overholdes af havnens administration. At bådejernes navne bliver kendt af os andelshavere, så man kan kontakte de pågældende i tilfælde af problemer med båden ved storm, højvande m.v. Hvad stiller vi op med besøg af folk på vandscootere? Det kunne være rart, hvis benzin/dieselprisen kunne fælge de alm tankstationer, vi har mødt mange denne sæson som omtaler Lynæs som havende den dyreste benzinpris i miles omkreds? Desuden føler mange gæstesejlere aldrig at de kan komme til standerne, da der ofte ligger sejlbåde foran??? Det er ærgerligt at høre denne negative omtale af havnen, når vi selv er glade for Lynæs havn. Udjævning af landpladser. Fast telefontid på havnekontor om eftermiddagen. Bådoptagning bør styres så min. vægt overholdes på det store areal. Styring af masteskur i retning af små master øverst - store master nederst. Brugerbetaling af vaskemaskine og tørretumbler. Oprydning omkring værftet samt ved surfklub og hele der omkring. At bruge penge til flere grillpladser er ikke rigtigt. Flere borde/bænke OK. Hvad med en god minigoldf bane på havneneller i området? I øvrigt ros til bestyrelsen for det store arbejde I gør for os andre - det er ikke en let opgave I har. Vi er stort set tilfreds med vores havn og vores havnefoged, der altid er hjælpsom og venlig. Vi tilbringer mange timer i vores båd og syntes der er dejligt at komme til Lynæs Havn. Som angivet tidligere er jeg/moder ikke længere andelshaver efter salg af pladsen/andelsbeviset. Dette for at komme til en havn med kortere transport til (50 min vs nu 10 min). Det er alene denne grund, at skifter havn. Særlig ros skal gives til legepladsen, som er værdsat af vores børn (3 + 5 år). vedr p 24 Hvad vil det koste? Sammenlignet med vognmand Hvem skal betjene kranen? er det muligt for bestyrelsen at få liv i fiskeforretningen - den signalerer forfald. Bemærk hvor livlligt der er i Rørvig pga deres fiskeforretning. Ja - hold igen på udgifterne. Ved molen ved fyret en god solid bro, der vil være til glæde for de gangbesværede, og til de unge så de kan springe fra den. havnefogden mere synlig i sommerperioden. Skal kunne få god kontakt med havnefogden pr telefon, hvis der er problemer for gæstesejlere alle dag i sommerperioden, inkl søndag. Der kunne være weekendvagt på skift. 1) jeg vil ønske mig et højere kommunikationsniveau, og en målrettet indsats for at få brugerne til at vise større ansvarlighed og ejerskab for havnen. 2) Strammere og mere professionel ledelse og økonomistyring. 3) Og så er rengøringsstandarden for dårllig - især i baderummene. Det gamle spilhus kunne bruges til en "Naturstation" fx "Lynæs Naturstation" med lille udstilling af fjordens dyreliv/planteliv lån af fiskenet til børn mv fx små naturopgaver til børn. Som Rørvig. Jeg vil gerne være med til at starte et sådant projekt - er selv biologilærer og kender til fjordens dyre- og plantelliv. Indret et hjørne i havnen fx foran legepladsen med lav bro ind over stensætningen hvor der er mange krapper, og sæt flere bænke op. Mvh Niels Sund Nielsen, Højtryksspulere til fælles afbenyttelse ville være fint. Færdiggørelse af havnen (NØ-hjørnet). Frihavnsirdningen ville være god for os. Jeg tror ikke Lynæs Havn vil tabe på dette. 1) Bedre nærvær af havnepersonale. Også udenfor normal arb.tid. 2) Af hensyn til gæstesejlere, ny anvendelse af rød/grøn skilt - se bilag 2. 3) Der er rent anarki på vinterpladserne. Udarbejd opskrift for bådplaceringer eller på anden måde sørg for at filk ikke stiller bådene på kryds og tværs og derved optager 17

18 for meget plads. Der skulle være mere opsyn med parkeringstiden da den sjældent bliver overholdt. Jeg har set biler der har holdt på samme plads flere dage i træk. hvorfor ignoreres den udmærkede kajakklub!! Kommunens krav om "en af hver facilitet" - som ishus - restaurant m.v. er en meget stor hindring for havnens liv. Skal fjernes. En havnefoged, som ikke er ubehøvlet og som har de tiomer på havnen som hanbetales for. 1 havnefoged er nok + frivillig arb.kraft. Alle besvarelser bør fremlægges for andelshaverne. GEnerelt synes jeg havnen er stor nok!! Hvis man stadig vil udvide havnen, må det nye havneareals anlægsudgifter betales af nye andelshavere! Jeg mener det er en fejl at udvidelsestanker ikke er medtaget i skemaet. Vedr. pkt 33: Nuværende fortøjningsrør placeret langt under brodæk giver problemer for ældre sejlere også mange gæstesejlere. Vedr. pkt 35: Det ville være et stort aktiv for havnen at få genåbnet fiskeforretningen. Frederiksværk lbhavns økonomi: ½ andelspris, ½ leje i forhold til vores - og dette med væsentligt nyere forhold og installationer! Forsla g: lad de nye andelshavere til 4,5 m pladser betale væsentligt mere! forholdstallet mellem store og små båder er ikke rimeligt! og iøvrigt lav en ny forholdsberegning af efterslæb efter samme kalkyle: Både over 3,5 m plads ligger langt efter i betaling af herlighedsværdi, forbrug m.m.m. Arbejd på at bryde Skipperstuens monopol. Kontakt til vagtselskab med henblik kpå at få udarbejdet tilbud på patruljering af havn. Om nødvendigt - udbyg havnen mod syd, og drop udvidelsen mod øst. Jeg er primært stærkt utilfreds med bestyrelsens økonomiske formåen. - Ny bestyrelse! Ansæt nogle folk i den daglige drift af hvnen der selv kan udføre de daglige gøremål.det har vi haft før og de findes vel stadigvæk. Der bruyges ukritisk alt for mange penge. Optjen noget kapital før end I slår om jer med fornyelser og udvidelser. Udfør selv langt mere arbejde i stedet for at sætte forskellige firmaer til at lve snart sagt alt. Det er uheldigt at annoncere en blog, hvor der efterfølgende ikke bliver svaret/reageret! Vejr-måling på hjemmesiden er desværre ofte ikke opdateret. Bestyrelsen børarbejde på at få flere spisesteder på havnen (fiskeforretning m udskænkning), kiosk m is mm, cafe-muligheder. At få fjernet Skipperstuens monopol. Få lavet en kaj i lystbådehavnen til optagning og udsætning af både. Organiseret krabbefangst i stil med Rørvig. Bedre forhold ved badebro - større platform. Hold Lynæs havn attraktiv til familier og i fremtiden fordi gennemsnitsalder af sejlere blev højer og højer og Lynæs havn vil få stor problemer på lang sigt hvis der ikke kommer nye unge sejler til havn (legeplads) Tæt samarbejd med supermarked og Frisk fisk. Marketing e.g. artikel i tyske/svenske sejlmagasiner for at få mere gæstsejler ind i havn. Områder i havnen til gæstesejlere forbedres. Der skal være lidt nærhed og fællesskab for gæstesejlere. De må være lidt mærkeligt at ligge på min plads som gæstesejler, midt ude på en bro! God fornøjelse, glæder os til at se resultatet. Det er et kæmpe aktiv for en kommune at have en havn. Hvis havnen samtidig sprudler af miljø med fiskeri og erhverv, er det en attraktion som det er svært at overgå. Kunne vi gøre kommunen mere bevidst om dette forhold, vil havnebestyrelsens arbejde måske blivere værdsat. Det er ærgerligt når man kommer med sine børnebørn, at hoppepuden er lukket ned. Kunnde det ikke være muligt at sætte en boks op så man kan starte den med sit kort?

19 Nedlæg betalingsautomaten for gæstesejlere! Lær at skelne mellem vedligehold og reformiver. Havnefogden bør være til stede på havnen lørdag og søndag. Personalet på havnen skal være mere synligt og hjælpsom over for alle. at man altid har en tilkaldevagt til havnen som fungerer. Internet kan formentlig etableres af et firma, som til gengæld viser reklameindslag. Giv personalet en håndfri mobil, så det bliver muligt at kontakte dem i "arbejdstiden". Købmanden er blevet et stort plus - forretningen og blomsterbutikken virker langt mere tiltrækkende nu end tidligere. Det ville give en god atmosfære, hvis fiskehuset klunne komme i gang igen. måske a la den blå ansjos i Hundested havn. Surferklubben trænger til en gevaldig opfriskning. Men alt dette er jo ikke havnens anliggender! Puslebord i toiletbygning for at tiltrække yngre brugere. Mastekran skal altid være i sikkehedsmæssig forsvarlig stand. Bibeholde det miljø der er på havnen i dag. Det giver en god stemning, der ved mener jeg det blander brugere, som sejlere, fiskere, surfere, kajakker osv. Det er vigtigt med jollepladser, daikke alle har råd til større båd. Interesse for sejlads starter næsten altid med jolle. Lynæs Havn bør være medlem af frihavnsordningen. Få liv i fiskeforretningen igen, hvor der er mulighed for etablering af udendørsservering (i llighed med Rørvig og Hundested) For at være en attraktiv havn også for autocampere, bør de tilbydes plads ovre ved skrænten (ved den hvide container. Autocamperfolket giver også liv i en havn. Lad Lynæs Havn være den stille og naturskønne havn den er. Glem kreative ideer med mere underholdning (legeudstyr o.l.) som der mest anvendes af Hundesteds skoleungdom og dagplejemødre (de sidste er dog velkomne) men er det havnens opgave? Bedre styring af faciliteterne (af havnefogden) dvs benyttelsen af masteskur samt opstiling af både v optagning - det er spild af plads det der foregår pt. Jeg er uforstående over for at gæstesejlere ikke må lægge ind i Lynæs til frokost som man kan i andre havne? men der imod bliver opkrævet inden fortøjningen er lagt på. slæbestedet for isætning af småbåde på trailer burde flyttes til jollelaugets slæbeplads. Der/kan være meget biltrafik. Det er uhyggeligt dyrt at være lejer i Lynæs. Lejepladserne er over dobbelt så dyre som Nyk. Sjælland, Rørvig og Sj. Odde. Det er synd, for Lynæs havn er et dejligt sted. 2 års leje i Lynæs har været den økonomiske smertegrænse for os. Havnens personale er meget usynlige på havnen og meget svært tilgængelige samt kan mangle lidt forståelse for, at det er os, der er arbejdsgivere. Det kunne måske mindske antallet af konfrontationer, hvis der blev udvist større smidighed. Savner især synlighed ved store bådoptagningsdage (kender ikke situationen netop i år, men tænker på tidligere år) - PS Godt initiativ. Gør havnen mere attraktiv for gæster, andelshavere og lejere - det gir flere penge i kassen. F.eks *en venlig havnefoged, hyggelig og turistchef. *Pres på for at få fjernet Skipperstuens monopol. *Køb fiskeforretningen og sælg den på anparter ala Halsnæs Bryghus. *Etabler en havnecafe/samlingssted for alle. *Hyggeligere grillpladser i læ for vinden. *Rigeligt med lånecykler. *Turistkontor m flest mulige oplysninger til gæster. *Et effe Ændre betingelserne på havnens område, så fiskeforretningen kan bruges til noget f.eks. kiosk. m.v. Vil man gå tur på Lynæs havn tænker man på miljø og lugten af tjære-tovværk-fisk m.m. Få sig en billig ret mad, men det er snart slut fordi småfiskere må ikke eksistere i Lynæs Havn fordi der skal jo være plads til de 19

20 store lystsejlere. Det er nok derfor havnen har et økonomisk efterslæb så alle skal betale forøget andelsværdi igen, også småfiskere. Et godt forslag: Stop alle udvidelser af havn. Lysstyringssystemet på toiletter fungerer ikke. giv andelsbeviserne markedsværdi/anlægsværdi. Skipperstuens monopol på servering skal ophæves. Fiskeforretning med servereing af små lette retter, vin og øl. Fyr havnefogden, han er ikke samarbejdsvillig. Fyr assistenten, han er unødvendig. Fyr revisionen som kontormedhjælp. Bestyrelsen bør følge andelshavernes ønsker for havnen og ikke deres egne ønsker. Andelshaverne på bro 18 bør efterbetale restprisen for deres havnepladser. Havnen skal pt ikke uddybes. Er der både som har problemer, bør de finde en anden havn. At få kommunen til at asfaltere højre side af vejen, ned til den gamle havn. Og fjerne de store vogne. Flere udskænkningssteder. Arbejd på at ophæve Skipperstuens eneret på dette. For at tiltrække og tilfredsstille gæstesejlere ville det være en god idé at havnepersonalet ville være mere synligt og måske endda være stationeret ude ved havneindløbet f.eks. ved mastkranen og udpege ledige pladser osv. Jeg er i øvrigt tilhænger af en vagtordning i vinterhalvåret. Dette skulle være tvunget for alle andelshavere og ville jo kun komme på tale 1 gang om året for hver andelshaver (hvis man er 2 personer på vagt) Det skal ikke være på frivillig basis. Jeg mener a der er for få landstrøms el-stik. Dette giver anledning til adskillige strømfordelings påfund. Ved evt opsætning af nye el-stik, burde der opsættes elmåler så der kan etales for forbrug, kræver dog 1 stik pr bådplads. finansiering af dette bør ske i forbindelse med forbrugsbetaling. Der mangler et billigt spisested/skur/vogn m bænke, hvor sejlere, familier med børn kan få billige og populære småretter. Evt. genåbning af fiskehandel med servering. Havnefoged/asistent ikke synlig - overadministration. Flere restauranter - ishuse - udesevering - fiskebutik - flere fælles aktiviteter - mere synligt personale - herunder anvisninger ved søsætning og optagnng. Opgradering af kranen i den gamle havn, så den kan klare 6-8 ton, så man har mulighed for at rense bunde i løbet af sæsonen. Se på Hundested havn: flere butikker og spisesteder m udskænkning. Priser på diesel og benzin burde følge tilbud på land - dieselen er altid en krone billigere i Rørvig og Hundested (flere gæstesejlere). Færdiggørelse af nordhavnen når/hvis den økonomiske situation tillader det. Ander former for udbygning /udvidelse ønskes ikke. Få flyttet optagning og udsætning af både ud i lystbådehavnen. Arbejd endelig videre med at få brudt skipperstuens monopo på udskænkning, så der event kunne skarkes liv i den gamle fiskeforretning igen. At sørge for a det monopol, der er for Skipperstuen på udskænkning bliver ophævet. Det vil skabe det liv, der mangler på havnen. havnefogden bør være på havanen ved søsætning og optagning for at anvise plads og afgøre tvister mv. Bådstativer var i 2008 opsat 2-3 uger før bådoptagning. Hvordan vil havnens personale løse dette. Dladsen NØ til bådstativer kunne udnyttes til autocampere i sommermånederne pga udsigten til vand. Grillpladser under skrænterne nord for havnen, evt legeplads, pga læ. Evt et overdækket grilhus som Rørvig. Slæbested - bedding -til afrensning af både i sænonen evt ved tankanlæg eller i gl havn, evt i forb. med køb af bådlift - U-lift.

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar.

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar. 1 Hjemmeside 4 3 3 2 2 1 Hvor mange gange pr måned har du været inde på havnens hjemmeside? aldrig 2 Spørgeskemaundersøgelse December 28 I alt 61 svar. Mere end 8 % svarer, at de er

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside 55 53`,2 N 12 33,2 E Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside Bådpladser og venteliste: Krisen kradser over hele Danmark, og rigtig mange havne kan ikke leje alle sine bådpladser ud. Heldigvis

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Frederiksværk Havn a.m.b.a. Masterplan for Frederiksværk Havn - bæredygtig udvikling. til glæde og gavn for ejere, brugere og kommunens borgere

Frederiksværk Havn a.m.b.a. Masterplan for Frederiksværk Havn - bæredygtig udvikling. til glæde og gavn for ejere, brugere og kommunens borgere Frederiksværk Havn a.m.b.a. Masterplan for Frederiksværk Havn - bæredygtig udvikling til glæde og gavn for ejere, brugere og kommunens borgere Bestyrelsen for Frederiksværk Havn A.m.b.a. har udarbejdet

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN - er det godt sted at være som sejler, som bådejer, som medlem, som bestyrelse fordi: Vi har en god beliggendehed Vi har bygning og

Læs mere

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn.

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. UDBYHØJ HAVN Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. Havneudvidelse og -renovering Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger 3 Side Beskrivelse af projektet 4 Idégrundlag

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2004

Rungsted Havn Forår 2004 Rungsted Havn Forår 2004 12 33,2E 55 53,2N 1 Hvis du skal fjerne bundmaling Som det er mange bekendt har Dansk Sejlunion, Danmarks Idræts Forbund og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (Flid) indgået

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden:

Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden: Generalforsamling i Skive Søsports Havn 18. marts 2009. Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3.

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling 2008. Referat af den ordinære generalforsamling 2008. Sted: Hundestedhallen Tid: Søndag den 16. marts 2008 kl. 10.00 Bestyrelsen: Hans-Kurt Andersen - Formand Christian Overland Peter Lassen Hans Rasmussen:

Læs mere

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5 REFERAT Det Maritime Råd Møde nr. 5 Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 18.30 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune.

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. 2 Foreningens formål: Mariager Sejlklub`s formål er at fremme sejl- og motorbådssporten

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009.

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Carl Larsen (CL), Theis Wieder (TW), Jess Brønden (JB), Arne Holten

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 4 2009 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf. 6161 1416 Næstformand : Kaj Hansen, Sømarken

Læs mere

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Generalforsamling 2015 for Aalborg Sejlklub i klubhuset

Generalforsamling 2015 for Aalborg Sejlklub i klubhuset 1 Generalforsamling 2015 for Aalborg Sejlklub i klubhuset Torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 Indhold side: 2. Dagsorden Bilag til Generalforsamlingen: 3. Bilag 1: Regnskab for det forløbne år 2014 15.

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Indsigelse imod lokalplan forslag 340, udvidelse af Skovshoved Havn.

Indsigelse imod lokalplan forslag 340, udvidelse af Skovshoved Havn. Indsigelse imod lokalplan forslag 340, udvidelse af Skovshoved Havn. Som henholdsvis medlemmer af, og suppleanter til havnebestyrelsen fra KDY og Skovshoved Sejlklub, har vi følgende indsigelser mod lokalplan

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen Møde i Dragør havns Brugerbestyrelse den 18. august 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Jørgen Riber (JR), Theis Wieder (TW), Jess Brønden(JB). Mødet

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 3 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Referat af beboermøde 4. februar 2013

Referat af beboermøde 4. februar 2013 Referat af beboermøde 4. februar 2013 Tilstede: Jens Svane, Johan Glintborg, Margit og Eva (fra Udlejningen), Mie Ladefoged (organisationsbestyrelsen), 47 beboere (42 lejemål). 1) Dirigent: Mie Ladefoged

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 1 Bestyrelsens beretning 2012 I forhold til de to forudgående meget kolde vintre, var vinteren 2011/2012 mere mild. Vi fik knap så megen sne, som vi fik de to forudgående vintre, men vi slap ikke helt

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

12 33,2E 55 53,2N Forår 2014

12 33,2E 55 53,2N Forår 2014 12 33,2E 55 53,2N Forår 2014 Formanden har ordet Ove Petersen Formand for Rungsted Havn a/s Orkanen Medlem af kommunalbestyrelsen Bodil for Venstre Orkanen den 5.- 6. december var hård ved havnen, Giv

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere