Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008"

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008 Spørgsmålene 1, 4 og 37 (bro nummer, år man fik plads i Lynæs, samlet tilfredshed på en skala fra 1-5) er ikke taget med i denne frekvens, da det er en åben tal-variabel. Der vil efterfølgende blive lavet analyser på disse tre spørgsmål i et egentligt statistikprogram. Kig denne frekvens igennem og se, om der er noget, som du finder kunne være interessant at lave krydsanalyse på. 2. Hvor gammel er du? Under 20 år 0 0,0% år 0 0,0% år 21 6,5% år 52 16,1% år 93 28,8% år ,2% år 38 11,8% Over 80 år 2 0,6% I alt ,0% 3. Er du? Andelshaver ,2% Lejer 25 7,8% I alt ,0% 6. Hvor bred er din bådplads? Op til 3 meter ,0% 3,5 meter ,2% 4 meter 36 11,4% 4,5 meter 25 7,9% 5 meter 11 3,5% I alt ,0% 1

2 7. Hvor lang er din båd? Under 6 meter 32 10,1% 6,0 til 7,9 mette 63 19,9% 8,0 til 9,9 meter ,5% 10 til 11,9 meter 72 22,8% Over 12 meter 21 6,6% I alt ,0% 8. Hvilken slags båd har du? Motorbåd 55 17,3% Motorsejler 26 8,2% Sejlbåd ,5% Sejljolle 5 1,6% Motorjolle 23 7,2% Andet 4 1,3% I alt ,0% 9. Har du planer om at skifte båd? Ja, til en mindre båd 10 3,2% Ja til en større båd 35 11,0% Nej, ingen planer om at skifte båd ,8% I alt ,0% 10. Er du på venteliste til en anden bådplads i Lynæs Havn? Ja 33 10,3% Nej ,7% I alt ,0% 11. Er du på venteliste til en anden havneplads i andre havne end Lynæs Havn? Ja 30 9,4% Nej ,6% I alt ,0%

3 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Havnekontorets åbningstid Meget tilfreds 28 8,9% Tilfreds ,8% Uden betydning 61 19,4% Utilfreds 72 22,9% Meget utilfreds 25 8,0% I alt ,0% 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Pasning af havnens landarealer Meget tilfreds 87 28,0% Tilfreds ,7% Uden betydning 13 4,2% Utilfreds 14 4,5% Meget utilfreds 5 1,6% I alt ,0% 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Personalets betjening af a f dig Meget tilfreds ,7% Tilfreds ,2% Uden betydning 9 2,9% Utilfreds 25 8,1% Meget utilfreds 13 4,2% I alt ,0% 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Muligheden for telefonisk kontakt til havnefogeden eden Meget tilfreds 50 16,1% Tilfreds ,4% Uden betydning 46 14,8% Utilfreds 51 16,4% Meget utilfreds 26 8,4% I alt ,0% 3

4 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Bestyrelsens overordnede styring af havnen Meget tilfreds 17 5,7% Tilfreds ,9% Uden betydning 26 8,7% Utilfreds 49 16,4% Meget utilfreds 25 8,4% I alt ,0% 12. Hvor tilfreds er du med følgende områder? - Bestyrelsens prioritering af opgaver/vedligehold Meget tilfreds 15 5,4% Tilfreds ,2% Uden betydning 34 12,3% Utilfreds 47 17,0% Meget utilfreds 22 8,0% I alt ,0% 18. Idag vedligeholdes havnen af havnens personale og af fremmede entreprenører. For at spare penge kunne ne vi vælge at lade alle andelshavere udføre nogle timers pligtarbejde hvert år.synes du, at dette forslag er: En god ide, som jeg vil deltage i ,3% En god ide, men jeg vil gerne betale mig fra pligtarbejdet 18 5,7% En dårlig ide ,9% Ved ikke 32 10,1% I alt ,0% 19. Efter sidste generelforsamling har havnen øget sit informationsniveau, ligesom der nu også er skiltning på broerne og løbende opdateringer med nyheder på synes, at havnen nu har et godt informationsniveau. Helt enig 57 18,3% Enig ,4% Uden betydning 37 11,9% Uenig 20 6,4% Helt uenig 3 1,0% I alt ,0%

5 20. Det vil være en god idé, at havnens venteliste offentliggøres i anonymiseret form på havnens hjemmeside. Helt enig 94 30,6% Enig 98 31,9% Uden betydning 97 31,6% Uenig 14 4,6% Helt uenig 4 1,3% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der bør etableres trådløst interned på havnen Helt enig 81 26,0% Enig 59 19,0% Uden betydning 93 29,9% Uenig 30 9,6% Helt uenig 48 15,4% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Havnen er det sidste års tid startet på renovering af brodæk og broernes installationer af el og vand. Jeg synes, at bestyrelsen med disse arbejder er for tidligt igang. Helt enig 33 11,0% Enig 44 14,7% Uden betydning 39 13,0% Uenig ,3% Helt uenig 60 20,0% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? u - Havnens mastekran fungerer fint til min båd (svar kun, hvis du er bruger af kranen) Helt enig ,9% Enig 90 39,1% Uden betydning 10 4,3% Uenig 20 8,7% Helt uenig 9 3,9% I alt ,0% 5

6 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Det ville være rart, hvis havnen selv rådede over en kran til optagning af både, hvis brugerbetaling kunne betale den i løbet af en kortere årrække, som f.eks. 5 år. Helt enig 53 17,2% Enig 64 20,8% Uden betydning 78 25,3% Uenig 47 15,3% Helt uenig 66 21,4% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Efter udvidelsen af havnens landareal for et par år siden er det ikke længere et problem at få en fornuftig placering på land. Helt enig 58 19,2% Enig ,3% Uden betydning 43 14,2% Uenig 33 10,9% Helt uenig 7 2,3% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - El- og vandinstallationerne på landpladserne var tilstrækkelige sidste efterår og forår. Helt enig 45 15,1% Enig ,1% Uden betydning 39 13,0% Uenig 77 25,8% Helt uenig 9 3,0% I alt ,0% 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - I visse vindretninger og vindstrker er der meget uroligt vand i en del af havnen. Jeg oplever dette, som voldsomt generende på min bådplads. Helt enig 13 4,2% Enig 19 6,1% Uden betydning 85 27,2% Uenig 99 31,6% Helt uenig 97 31,0% I alt ,0%

7 21. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Indsejlingen og havnebassinet et sander til. Det er vigtigt, at de på søkortet angivne vanddybder overholdes. Helt enig 95 30,4% Enig ,3% Uden betydning 46 14,7% Uenig 12 3,8% Helt uenig 12 3,8% I alt ,0% 29. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Det nuværende masteskur kan ikke rumme alle master fra havnens både. Jeg synes, at kapaciteten skal udvides. Helt enig 56 18,8% Enig ,6% Uden betydning 70 23,5% Uenig 45 15,1% Helt uenig 24 8,1% I alt ,0% 29. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Legepladsen er de senere år blevet fornyet til glæde for lokale og for gæstesejlere. Bestyrelsen skal fortsat satse på udvikling af legepladsen. Helt enig 53 16,9% Enig ,1% Uden betydning 60 19,2% Uenig 32 10,2% Helt uenig 30 9,6% I alt ,0% 29. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg mener, at det er vigtigt, at fiskerimiljøet på havnen opretholdes. Helt enig ,2% Enig ,0% Uden betydning 36 11,4% Uenig 4 1,3% Helt uenig 7 2,2% I alt ,0% 7

8 29. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Havnens toilet og badebygning ved Skipperstuen benyttes af en del lokale sejlere og af gæstesejlere. Jeg synes at denne facilitet har en passende standard. Helt enig 72 23,7% Enig ,5% Uden betydning 6 2,0% Uenig 28 9,2% Helt uenig 8 2,6% I alt ,0% 33. Hvis du kunne bestemme, hvordan ville du så prioritere følgende udgiftskrævendde opgaver? (sæt kryds ved de 3 du finder vigtigst) Renovering af brodæk med installationer ,8% Etablering af trådløst internet 62 20,6% Anskaffelse af kran til bådoptagning 64 21,3% Udvidelse af masteskur ,9% Udvidelse af vand- og elinstallationer på land ,6% Renovering af sydøst-molen ,2% Udvikling af flere kreative ting til legepladsen 31 10,3% Anlæg af beskyttede grillpladser 41 13,6% Renovering af bad og toilet ved Skipperstuen 29 9,6% Uddybning til de på søkortet angivne vanddybder i indsejlingen og ,8% havnebassin Andre opgaver du finder vigtige 53 17,6% I alt ,0% Beskriv de andre opgaver du finder vigtige: Rep af vestmolen, så der ikke bliver fyldt med sand, og at skifte pæren i fyret (for dårligt der ikke er lys i fyret i så lang tid) underligt. Flere havnepladser. Lav det nødvendige, som der er penge til. Rep af vestmolen (sand). Udskiftning af pære i fyret. Det har været i stykker i 20 dage. Hvad er det der nu sker? er det "Københavnerfornemmelser", de sidste 15 år er gået fint - om med forståelse betalte vi for nylig ekstra pr. m - er nu salamimetoden, der er sat i gang? Kunne man ikke ha været lidt fremme i skoene ved sidstede indbetaling? Etableringa f ordning vedr. landstrøm med aflåste strømudtag således at ondsindede bådejere ikke fjerner landstrømkabel til min båd. Information fra bestyrelsen vedr. dette bør prioriteres og bestyrelsen opfordres tila t gennemføre reglement og krav om certificering af bådes strømanlæg, og herunder tilslutning til

9 landstrøm. Søsikerhed er nøgleordet i denne sammenhæng, og det er vel noget alle tager alvorligt? bedre udnyttelse af fiskerihavnen mod vest. Her kan etableres mange bådpladser og småbåde bør flyttes. Kran betinget af anskaffelse af standard bådstativer som i Roskilde og Nykøbing. Etablering af banan eller lignende øst for havnehus til hindring af bølgeslag i øst-sydøstlig vinde. Når havnen har samlet kapital sammen bør disse spørgsmål optages slutte udvidelsen af havnen. Der er nu mudderhul under skrænten og der bør etableres en gangsti så man kan gå tørskoet. Flere trækvogne til bagage/grej En nylig foretagen opmåling viser, at der ikke er tilsanding af indsejling eller havn. Drop derfor hele projektet med sydøstmolen. Uroen i yderhavnen komme ikke gennem sydøstmolen, men gennem havnehullet. Udvidelse af landareal, så der er plads ti alle både. Strøm til både slukkes om natten. Forøgelse af el-kapacitet dvs ampere. Jeg har aldrig forstået, at alle pæle skulle skiftes ud på en gang - det skal de så igen næste gang (der var en del pæle, som sagtens kunne ståen årrække) Jeg har ej heller forstået hvorfor beddingen skulle fyldes op. Tilsikring at havnepladser har korrekt bredde i forhold til det som medlemmer betaler for. Problemet er udtalt på bro 8. Legepladsen generer sejlerne - LARM! - Bør flyttes væk fra havnen og restauranten! Medvirke til at tiltrække handel/-siv på havnen (f.eks. den tidligere fiskeforretning) søafmærkningen ved indsejling til gammel og ny havn kunne gerne være lidt bedre. Især hvor de to løb skiller. Forbedring af mastekran. Forbedring af tankanlæg (har hørt nogle klager) Cykelstativer ved broerne. Alle omtalte ting i pkt 33 bør udsættes til der er penge til det. Overvågning (vagt) De nye korte lamper på "sydmolen" blænder forfærdeligt! Ku vi ikke få nogle, hvor pæren var dækket? Bevar havnens størrelse, den er allerede for stor (29). stop lefleriet for rige bådejere fra hovedstadsområdet. Bevar det lokale særpræg, vi alle kan li. Flere watt fra stander de nye slår fra lang tid før de gamle. Kan dårligt nok koge en kedel vand. Så længe Preben tager sig af optagning og søsætning forventer jeg, at det vil fungere perfekt, men på længere sigt kan der være behov for at finden en anden løsning med benyttelse af vognmænd. etablering af målere med tilhørende betalingsautomat for forbrug af vand og el. Begrundelse: Nogle bruger uforholdsmæssigt meget el eller vand. Man har det f.eks i Ærøskøbig. Har også set det på Færøerne. Løbende nedlæggelse af små pladser og etablering af flere pladser til både i størrelsen 30 fod og større. bortset fra uddybning finder jeg ikke at de nævnte opgaver er særlig vigtige. 1) nødvendig vedligeholdelse 2) nødvendig uddybnning 3) fjernelse af petanque bane Ros til havnens personale, de er alle tiders (tak for det) De nye fortøjningspæle er for høje - er ved at falde over bord når jeg skal fortøje. Tør derfor ikke mer sejle ud alene!!! læskur tiil vinterbadere. Toiletter ved marineshop. En bådvogn som kan køre og sætte bådene på plads. Nødvendig renovering af sydøst molen bør foretaes. Men udvidelse med bro langs molen og flere bådpladser bør ikke ske! Vandarealet mellem bro 7 og molen er nødvendigt som svingebassin. Man vil forment ikke 9

10 kkunne lægge bro langs molen med bådpladser uden en ny lokalplan. 1. Fortøjningsringe eller klamper etableres på brodæk 2. Pælene flyttes tættere på broen, så der bliver mere svajeplads. Få "hold"-anordning i brusekabine, så indsæbning mm kan foretages uden vandforbrug. Måler på el-forbrug hos både med permanent strøm - især weekend-brugere oa, som har varme-køl-frys-tv-lys etc + varmtvandsbeholdere til brugsvand ombord. vindindstrumenter på havnekontor. lidt hyppigere rengøring af bad og toilet ved Skipperstuen i sæsonen. Der findes vel nogle bestyrelsesmedlemmer der kan se at der lavvande i kassen eller hvad? Udskiftning af planker i broerne. Det vil spare mange penge. Utilfredsstillende, at en reparation af en skade (broende af bro 10)ligger urørt en hel sæson - uden angivelse af grund hertil! NB ovenstående prioritering er valgt ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Øvrige punkter har ligeledes høj prioritet og flere af disse bør kunne gennemføres idet udgifterne hertil er minimale. Badebro/miljø, havbadefaciliteter forbedres. (gangbro for smal, omklædningsfaciliteter forbedres) Udvidelse af udenomsareal. tilgangsvejene til bådstativerne (areal øst) er ofte blokerede af fremmede bådtrailere. Jeg kan have brug for at komme til min bådvogn midt på sæsonen. Udvidelse af landplads Vent vent til der er penge i kassen til de diverse vedligeholdelser. Ny havnefoged En renovering af toiletterne v bådeværftet ville pynte gevaldigt. De er ikke appetitlige. Renovering af bad og toilet, vil der være en god ide at lave puslebord til små børn at få etableret en udslagskumme til søtoilet. Jeg mener at der i forbindelse med opskrivningen af andelsbeviserne, der blev besluttet på gf 2007, blev besluttet at beløbet skulle bruges til renovation af sydøst-molen System til tømning af holdingtanke. Mere beplantning på landarealer. Ved renovering af bananen som bestyrelsen foreslå til generalforsamling 2006/07 Der skal være højst 6 timers parkering på selve havnens P-plads. Der er mange lystsejlere, der parkerer på samme plads i dagevis. Mere sikkerhed på havnen evt. overvågning. Efter i sætning af nye pæle er min plads 1016 for smal og jeg har derfor de sidste 2 år med havnefogdens mellemkomst haft 6 forskelllige pladser, men kun midlertidigt. Det er ikke tilfredsstillende. imprægnering af alle broer og renovering af stensætning i havnen, udskiftning af defekte brolister. og arbejde videre med nordøst bassin. Ekstra personale i perioden for optagning og søsætning, som kunne være behjælpelig med flytning af atunge stativer, master og lign. Hanven har jo en trækker med løfteanordning som kan bruges. Grillpladser til gæstesejlere som i Rørvig, mellem stenmole og træbroer (over vandet) langs yderkanter af havnebassiner (inkl bænke og gelænder). Etablering af mere landplads til bådene. Skipperstuens monopol ophæves. anskaffelse af højtryksspuler.

11 Renovering af vestmolen og lys Toilet og bad på sydøstmolen Istandsættelse af off. toiletter (gl havn). Er det kommunens eller havnens pligt? Bedre beskytttelse af havnen. Halvbuemolen skal genopbygges og øges i højden. Vi ønsker først og fremmest at havnen ikke udvider yderligere - fordi: Det vil ødelægge den fredede natur på klinten og kilden. Fauna og flora, det maritime liv vil være taber. O det er det simpelthen ikke værd. For at klæmme nogle fås behov for ligegyldige polyester parkeringspladser - CAPISCO?? Flytte broen i slæbestedet, så det bliver bredere - bedre for jollerne. Tegning tidligere afleveret til havnekontoret. Kan eftersendes. Genetablere tidligere mastestativer eller skaffe nye åbne stativer m tag. Tilfreds m nuværende standard Ovenstående helt unødvendig At vi sparer op til nye tioltag før de sættes i gang. Er ny på haavnen, men har haft båd i 30 år. syd-øst molen bør nok også renoveres. En vagtturnus af havnens brugere. Renovering af brodæk m installationer bør ske inden for budget vedtaget på generalforsamling. evt et par ekstra elstik, så ledninger ikke krydser vejen. konsolidering af havnens økonomi før påbegyndelse af arbejdsopgaver. hvis økonomien ikke er til forbedringer skal der ikk forbedres noget! da det vil medføre stort underskud!!!! (logisk!) Flere 4 m pladser Lynæs havn bliver aldrig Rungsted, Vedbæk eller lig. Der skal sættes tæring efter næring, ikke storhedsvanvid. er alle offentlige ansatte i bestyrelsen (privat) Skure til fritidsfiskerne men kun til andelshaverne. ingen af disse ting skal laves før vi har penge hertil. Mere læ ved den nye mole (nr. 18) 34. Der er et efterslæb i vedligeholdelsen af havnen, som kræver en ekstra indbetaling. Det forudsættes, at indbetalingen ngen vil blive reflekteret i en forøget andelsværdi.hvordan vil du foretrække, at dække dette underskud ind? Indbetalinger over 10 år ,3% Indbetalinger over 3 år 70 26,5% Indbetaling på én gang ,1% Andre forslag (beskriv nedenfor) 32 12,1% I alt ,0% 11

12 Beskriv evt. finansieringsforslag her: Kommer an på beløbets størrelse. Evt betaling over flere år. Jeg synes havnefødderne skal være mere effektive. Min plads bliver sat til salg. umuligt at svare på da jeg ikke kender beløbets størrelse De kan sælge deres traktor og bil. Omkostninger og udgifter skal balanceres så unødig nedslidning med deraf følgende meromkostninger undgås. spørgsmålet kan ikke besvares uden at kende efterslænets størrelse/m Vi har jo lige betalt en gang kr. I kunne sælge traktor og firmabil. Bestyrelsen skal fremkomme med spareplan. havneafgiften bør tilpasses drift og vedligehild. Andelsværdien er allerede større end nabohavnene. Delvist finansieret over havnelejen/reguleres. Der skal ikke indbetales, men konsolideres Drop alle de unødvendige tiltag og spar op til pengene rækker. engangsindbetaling successivt som efterslæb formindskes dvs indbetaling og forøgelse af andelsværdi skal svare til udført arbejde for året. hvad blev der af vort ekstra indskud? Ikke en gang til - så har bestyrelsen mistet min tillid. 1) vort årlige kontingent er delvis brugt til forbedringer - det bude have haft større indflydelse på andelsværdien, som alene fælger pristallet. Alm vedligeh burde alene dækkes af årligt kontingent - med stram budgettering. 2) man må huske, at en stor del af andelshaverne er pensionister - det er lidt arrogant, at en velbjerget bestyrelse har et for højt ambitionsniveau for andelshavernes midler. Ingen ekstra betaling. Vi har netop uden succes betalt ekstra stort bidrag. det kommer sandelig an på hvor stor indbetaling der skal gøres Omtalte efterslæb. Kan vi få dette defineret? Hvor meget skylder vi og for præcist hvad? 5 år nok bedre end 3 Det undrer mig, at der allerede nu er behov for yderligere indbetalinger, så kort tid efter dene netop gennemførte indbetaling. vi har betalt ekstra i sæt ambitionsniveauet ned! Hold igen med yderligere udgifter. Jeg ønsker ikke yderligere "efterslæb". max pr år. Ved f.eks pr andel ekstra, så 10 år Spar - spar på omkostningerne. Ikke flere ekstraindbetalinger! - Ved valget af ny bestyrelsesformand og -medlemmer ved sidste generalforsamling fik jeg indtryk af, at ambitionerne ikke ville blive større end indbetalingerne (havnelejen)kunne bære. og i særdeles ikke at bestyrelsen agtede at jage os pensionister ud af havnen!! Vi stiller ikke de store krav til havnen - vores båd betyder en llivskvalitet for os. - Hvad med den rabaatordning til pensionister? Tag dog og spar op. Der er for dårlig udnyttelse af personalet. Drift og vedligeholdelsesudgifter er jeg med på at betale på en gang. Opskrivning af andelsværdi er en syg ide, som bør undgås.

13 Sælg firmabil og traktor Der er behov for flere store bådspladser på Sealand og i Lynæs Havn. For at reflekter efterspørgsel og finansielle behov af havn skulle der udvides havn med en række stor bådspladser. Endnu en gang forhøjelse af indskud til plads Jeg ønsker ikke at være med til at dække et underskud, som er sket før jeg fik midt andelsbevis. Det kommer an på beløbsstørrelsen. sælg havnens bil Kommer an på beløbsstørrelsen. Sidste år indbetaltes ca 3 mio kr. Bortset fra SØ-molen er det ikke fremgået af bestyrelsens beretning, at der var et sådant behov. Det kan ikke være rigtigt at der allerede på nuværende tidspunkt er nødvendigt med en opskrivning af kapitalen. Skete i MED CA 30% Afholdes over den løbende drift ved dstigning i den årlige havneafgift. Jeg mener det er vigtigt at holde havnelejen på et neveau, som ikke skræmmer ejere og lejere brt. Så må der repareres efter formåen. Jeg ved ikke hvor os folkepensionister skal skaffe flere penge og fastfryse. giv andelsbeivserne markedspris, som nu også findes på andelsboliger, således at hvis folk ikke kan finde pengene til engangsbetaling af forbedringer, så har mulighed for at låne i banken på andelsbeviset. Efterslæb tages over driften og der rationaliseres. Det forslag bestyrelsen havde for 2-3 år siden, at nordøst bassin kunne dække vedligeholdelsen ved salg og leje fremover. Vi har for kort tid siden indskudt et beløb til forhøjelse af andelsbeviserne, og det må være muligt at dette skulle dække et eventuelt efterslæb af vedligeholdelsen af havnen. Der skal ikke renoveres/udbygges før der er økonomi til det. Bestyrelsen/havnen tænker ikke på pensionisters økonomi. Omfinansiering af havnen. Vedligehildelse af havnen bør finde sted i takt med a der er penge til det - uden ekstra indbetalinger. Brok: meget naivt (deltog som ikke i generalforsamlingen var forhindret) troede sidste indbetaling havde dækket dette!! Havnefogden skal være mere effektiv + medhjælper Vil gerne vide hvor stort det efterslæb er, før jeg tager stilling til dette spørgsmål. Det kommer an på beløbsstørrelsen Der er for mange omkostninger. Det må være regeligt med 2 ansatte. udskyd etableringsprojekter. Undgå efterslæb ved at indbetale det rigtige kontingent/leje hvert år Hvilket efterslæb? Det har vi allerede gjort 1 gang - kvad er disse inbbetalinger brugt til? Alt efter beløbets størrelse - u/5000 betales på en gang o/5000 over 3 år med mulighed for at betale på én gang. Forkert spørgsmål Vi indbetalte ekstra i 2007/08. Så bestyrelsen burde have forebygget efterslæbet. banklån, da vore efterkommere også skal betale. 13

14 der skal tilbydes en finansieringsordning på f.eks. 3 år, da ikke alle kan betale på en gang. Vedligeholdelse af havnen bør være inde holdt i det årlige budget vedtaget på vor generalforsamling. kom med en konkret beløbsstørrelse og lad det kommet til afstemning. Højere gæstegebyr, flere kapsejladsarrangementer - højere gebyr. Udnyttelse af renterne af placeringen af andelsforhøjelses gebyr mellem 1. juli 2007 og 1. oktober Hvor mange andelshavere havde betalt 1. juli, og fristen blev senere udskudt ti loktober!!!! Det må være mange tusinder kroner!!! Hæve den årlilge lejepris for andelshavere og lejere - men begrænset stigning = lang afskrivning. Det kommer an på beløbets størrelse, max kr. pr år. Er efterslæbet på kr. ja så 3 år. Hvordan kan der være underskud!! Personale. Beskæring! afhænger af besløbsstørrelsen. søg kommunal/amt støtte. Beløbets størrelse?? Fyr havnepersonalet - de pr mdr + det løser er givet dårligt ud, så er der mere til vedligeholdelse. Vi skal ikke betale mer. For to år siden skulle vi af med 2000kr/m. Lejere skal også betale for de bruger jo også havnen. Udsætter renov.udgifter til vi har sparet sammen hertil. Vi kunne også lade bro 18 betale, hvad den har kostet. Så har vi alle rede 1,5 mio i kassen. Er det ikke muligt at få overskud på løbende indtægter! 35. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der er i øjeblikket en række erhvervsvirksomheder på havnen. Detgiver liv og er positivt for haven. Helt enig ,7% Enig ,5% Uden betydning 9 2,9% Uenig 4 1,3% Helt uenig 2 0,6% I alt ,0% 35. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg synes, det er godt, at der er mange klubber på havnen (pt. fiskeriforening, bådelaug, sejlklub, jollelaug, Rejen) og ser gerne flere. Helt enig ,7% Enig ,7% Uden betydning 24 8,3% Uenig 12 4,2% Helt uenig 9 3,1% I alt ,0%

15 38. Har du konkrete forslag - der ikke er nævnt tidligere i skemaet - der ville gøre Lynæs Havn til en endnu bedre havn, så er her en chance for at få dine ideer frem til bestyrelsen: Ros til bestyrelsen for dette initiativ (spørgeskemaundersøgelsen) BOrd- og bænkesæt der hvor man lavede forsøg med krapper. Hvis I lader andelen stige med flere tusinde hvert år kan man så sælge sin plads til den pris til sidst Hal eller skure man kan leje ved større arbejder på båden. Evt opvarmet, så man kan male mv for at spare de dyre omkostninger ved fremmed hjælp, skal havnens personale selv udføre størstedelen af vedligehildelsesopgaverne. Dette bør være muligt da der er 2 fuldtidsansatte. Med venlig hilsen - en til nu meget tilfreds andelshaver i Lynæs Havn. Gerne åbning af Fiskehuset og nu med udendørs servering. Flere erhvervsfiskere i havnen. Pølse- og grillforretning/-vogn. Jeg er glad for at ligge i Lynæs. Problem vedr. landstrøm gør da at jeg ligger andre steder og heller ikke kan anbefale andre ejere af motorbåde at lægge sig i Lynæs. Min båd overholder alle krav til strøm regulativer og jeg har brug for landstrøm. Det har været dyrt! Ud over installation har det sidste års turbulensog hærværk kostet mig 3 nye batterier. I den sidste måned har jeg mødt flere både i fjorden uden lanterner selv om det var mørkt! Og trukket en sejlbåd fri - og båden kunne ikke starte motor og pumper! Ellers tilfreds. Jeg har efterlyst håndbruser i mindst et bruserum i badet ved Skipperstuen. En bedre bestyrelse. 1) mere synlighed af vores havnefoged og hans assistent. 2) god - høflig - og personlig betjening af gæstesejlere. 3) bredere åningstider på havnekontoret også weekenden, hvor sejlerne er til stede. At fiskehuset blev lavet om til café. Alt for mange ting på havnen bliver iværksat, som belaster økonomien. Bestyrelsen bør vurdere nøjere, hvad der er Nice to have oghvad der er Need to have. Kom med en spareplan - ikke en investeringsplan, og invester kun, hvor der kan spares penge. Ydermere ønskes mere fokus på bedre indtjeningsmuligheder. skabe flere læ-arealer til ophold,på land. Vedr el-installationerne ude ved broerne. Relæerne er så følsomme, at de slår fra ved start af højtrykspuler. Det synes jeg er ærgerligt, da højtrykspuling sparer miljøet for sæbe og sparer på vandet. Opførelse af små skure til tilbehør - til udlejning til andelshaverne. Mere randbeplantning til forskønnelse af havnen. Indhegning af vinteropbevaringsarealet (2012) BEdre udnyttelse af den gamle havn. Gradvis flytning af småbåde og fiskerjoller til f.eks modsatte side af den gamle mole ud til den ny havn. Der bør ikke ligge både, som stikker under 2 m. Havnen her er dyb og bør udnyttes til store både. Etablering af broer, pæle, så ingen ligger langskibs. Herved gives der mulighed for at sælge nogle store bådpladser og foøge havnen indtægt. sikring af havnen mod tyveri. Etablering af bom, placeret på vejen ved den lukkede fiskehandler. Dvs bommen skal kuln være lukket i tidsrumet I det øvrige tidsrum benyttes kortlæser. At alt arbejde der udføres på havnen (f.eks. retablering af sydmole) udføres i en langsigtet kvalitet, der tager hensyn til udsigten til stigende vandniveau, ringe løbende vedligehild (ingen kortsigtede lappeløsninger) Vores problem er, at båden ligger om vinteren i Henån i Sverige - vi kan ikke finde en tilsvarende halservice i Lynæs og omegn. Havn og natur er pragtfuld, men med en bestyrelse der øser penge ud i lind strøm og ikke konsolidere havnen, kan det hurtigt blive til et mareridt som gør at man tænker på at flytte --- desværre ---måtte fremtiden give os en ansvarlig bestyrelse til erstatning for denne arogante, der ikke har den opfattelse, at være til for 15

16 havnens brugere og ikke omvendt. Gerne flere butikker mm. Flere arrangementer. Angivelse af vandrerruter. Nedsæt et udvalg af hvinderne i havnen til at belyse hvad de har brug for. Det er noget andet end mændenes ønsker. Erhvervsvirksomheder må gerne være aktive og fungerende. Fiskebutik og værft/bådservice er ikke aktive eller servicemindede. Da bestyrelsen ikke har magtet den økonomiske styring samt tilsyn med drift af havnen må den gå af. Ansæt en havnefoged med maritim kompetence. Sælg omgående tjenestebilen. Lad vær at gøre havnen så strømlinet, det ødelægger miljøet. Nedlæg hoppepuden. Bemand havnen i weekender og ferier, det skaffe langt flere gæster. Renovering af sydmole måske nødvendig, MEN spis lige brød til! En forhøjelse på 0,5-1 m må kunne gøre det og spare utalllige m3 sten og tusindvis af afsatte kroner. Kig i stedet på at forhindre sø fra syd ved ændring af selve hullet eller dæmper i basin, der kan forhindre sø i at bygge op. Vigtigt: Variabel højde på stor mastekran. Lille kran skal kunne løfte flere kg. Tak for godt arbejde. Etablere kaj til optagning og udsætning af både i lystbådehavnen. Kors hvor vi savner fiskeforretningen. Måske kkunne havnen skubbe lidt på for at få nuværende ejer til at sælge? (billligere) Hvad med at afsætte plads til husbåde i planlagte nye havnebassin? Kunne det bedre økonomien? Flyt bådoptagning og udsætning væk fra den Gl. Havn. Flere erhvervsvirksomheder ønseks. Savner bl.a. en fiskehandler samt restaurant/cafe med lette og prisbillige anretninger for besøgende/sejlere. At bllive fri for at høre på sejlbåd, som klapper i vinden. Sæt vådrumsskrabere i baderummene så man kan rense gulvet i kabinen efter sig. flere borde/bænke. Bedre legeplads, selvom hoppepuden er en rigtig god ting. Evt arrangementer for børn i stil med Rørvig. opslagstavler m/opdateret INFO og skraldespande for enden af hver bro (som Nykøbing), skraldespande rundt omkring. Forbedring omkring badning fra molehovedet, evt græs eller fliser ifm molehovedets grillplads. udskiftning af vandslange hver sæson. Idvidelse af broernes skvalp ender, så gæstesejlere føler sig velkomne til at ligge her. Alternativt gæstebro i gl. havn og/eller gæstebro langs SØ stenmole. Benzin/diesel stander som virker, Mastekran som virker. Hvis benzin/diesel anlægget virker hver wekend og ikke melder lukket. Dér røg en god sejldag!!! Lynæs havn er dårlig. En yachthavn bør være beskyttet mod vær/vind/bølger/dønninger. Havnen er urolig: 1) sydmolen virker ikke. 2) konstant larm fra legepladsen. Jeg har af samme grunde valgt at leje min plads ud ind til videre. Med venlig hilsen P. Christiansen plads 1805 Tilskyndelse til hjæpsomhed og hensyntagen til hinanden. HAvnen skal være et rart sed at være! Tilskyndelse til at brugere holder orden og rydder op efter sig. Flere gæstesejlere - mere indtægt. Forslag: nem, enkel mærkning af weekendledig plads (eks skilt med "ledig til søndag middag"). Gæstepladser i gamle havn. Meremulighed for personlig hyggelig kontakt me d havnepersonale. Pizzaria - fast food. Dagens ret (måske Skipperstuen?) Modernisering af de offentlige toiletter. (kommunen) De er grimme, men regningen er helt i top!!! Som sagt stop udvidelserne, bevar lokalmiljøet, men reklamer gerne for det. Det er: småt, men hyggeligt. F.eks. kæmpehavnen Holbæk er da ikke noget at stræbe efter. Opretholdelse af parkeringsforbud ved bådeværft Havnens ordensreglement bør udsendes il alle andelshavere og brugere. Ifølge ordensreglementet har

Strategiplan 2 0 2 0

Strategiplan 2 0 2 0 Strategiplan 2020 2 Indholdsfortegnelse n Forord... 3 Etableringen af Grenaa Lystbådehavn... 3 Grenaa Marina i dag... 3 n Om strategiplanen... 4 n Mission for Grenaa Marina... 5 n Vision for Grenaa Marina...

Læs mere

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby FL D & FAKTA MARTS 2013 ÅRGANG 14, NR. 1 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF LYSTBÅDEHAVNE I DANMARK Lav en strategiplan Ministeren ønsker ikke at hjælpe havnene Revision af standardreglement Bedste havnegrill

Læs mere

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn.

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar 2009 2. Afrapportering fra de

Læs mere

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Fl d & Fakta marts 2011 Årgang 12, nr. 1 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Ny redningsstige I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Danmarks første officielle autocamperplads

Læs mere

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen Fl d & Fakta december 2012 Årgang 13, nr. 4 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Tema-nummer miljø på vinterpladsen Tilmelding til Marinabooking.dk Få et Sikker Havn certifikat reddet

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder Side 1 Lundeborg Havn 2015 - en rapport om fremtidige muligheder udarbejdet af en arbejdsgruppe i foråret 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forord...3 2. Lundeborg Havn, før og nu...4 A. Lundeborgs

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Brisen. Smilende. Solrig Sommer

Brisen. Smilende. Solrig Sommer Nr 4 // September 2014 Brisen www.sejlklubbenkbh.dk 2014 Smilende Solrig Sommer www.sejlklubbenkbh.dk Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen Formand Finn Kristiansen 2092 8010

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads.

Læs mere