Når et lille barn dør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når et lille barn dør"

Transkript

1 Dette materiale er tænkt som et supplement til den mundtlige information, I får på afdelingen. Vores erfaring er, at alt kan virke kaotisk, når man lige har mistet et barn. Derfor kan det være svært at huske alle de mundtlige informationer, som personalet giver. Vi håber, at pjecen kan være nyttig for jer i denne svære tid. TANKER OM SORGEN OG SAVNET, opleves det altid meningsløst og uforståeligt. Som forældre er man hjælpeløse og afmægtige. Alligevel er det almindeligt, at man kan have skyldfølelser. Det tager tid at rumme, at børn kan dø, uden at det er nogens skyld og alle gjorde det bedste, de kunne., er det svært at skulle sige farvel til alle de drømme, der knytter sig til barnet. Kvinder og mænd knytter forskellige drømme til børn, men alligevel er det en utrolig hjælp efter dødsfaldet at fortælle hinanden om disse drømme. Det kan også være med til at styrke fællesskabet om, at I er forældre, selvom I har mistet jeres barn. Sorg kan alle mærke, men det er forskelligt fra menneske til menneske, hvordan sorg bearbejdes. Ofte har moderen brug for at bearbejde sin sorg ved at tale om barnet. Faderen har ikke altid behov i samme grad, men bearbejder sorgen på anden vis. Dette kan give misforståelser. Forsøg at acceptere hinandens forskellighed. Når man mister et lille barn, er minderne ofte få, og alle står med et ønske om at have fået lov til at lære barnet bedre at kende. For at fastholde minderne og børe barnet så tydeligt som muligt, kan I have glæde af at skrive og tale om tiden med barnet. At se billeder også en god hjælp for de fleste. Minderne er ordløse, og man kan føle, at der ikke er så meget at sige. Alligevel ønsker de fleste et fællesskab med andre omkring sorgen og savnet. Nogle giver blandt udtryk derfor udtryk for oplevelse af ensomhed., er der ofte kun ganske få, som følelsesmæssigt har nået at knytte sig til barnet. Måske er det kun barnets mor og far. Derfor kan det være, at kun ganske få savner barnet, fordi savn forudsætter, at man har været sammen med barnet. Med andre ord vil I måske opleve, at familie og venner sørger med jer, men de savner ikke jeres barn. Det kan være grunden til, at livet går hurtigere videre for dem end for jer, og det kan være svært at rumme denne kendsgerning. vil alle i en eller anden grad blive bekymrede for en eventuel næste graviditet. Det kan give tanker om, hvorvidt I har mod til at blive forældre igen i fremtiden. Hvis disse tanker fylder, er I meget velkomne til at henvende jer til den fødsels- eller børnelæge, som var læge for jeres barn. Børneafdelingen ID-nr. kbua november 2014

2 MULIGE CHOKREAKTIONER At miste et barn er en voldsom oplevelse. Derfor oplever mange såvel fysiske som psykiske reaktioner på selve chokket. For sådanne reaktioner gælder det, at de almindeligvis vil svinde nogle uger efter tabet. I den første tid efter at have mistet et barn, har mange ikke lyst til eller husker ikke at spise, drikke og sove. Hjælp hinanden med at huske det. At være i en uvirkelighedstilstand, hvor I med jeres forstand ved, at I har mistet jeres barn, men hvor I med jeres følelser ikke kan forstå det, er ikke ualmindeligt. Måske oplever I også helt eller delvist hukommelsestab. At tale hændelsesforløbet igennem mange gange med hinanden er ofte en god hjælp til bearbejdning af den voldsomme oplevelse. De fleste oplever at have én eller anden grad af hukommelsesog koncentrationsbesvær i en periode. Nogle oplever stor psykisk uligevægt. Andre oplever, at de ikke kan mærke noget som helst. Begge dele kan virke skræmmende, og det kan være svært at genkende sig selv. Oplevelse af angst og kaos kan ligeledes virke overvældende. Her er det en god idé at lave en meget velorganiseret hverdag i en periode. Ofte vil hændelsesforløbet omkring barnets død trænge sig på som en slags film, der kører, uden af man kan bestemme, hvornår den kommer. Natlige mareridt er også almindelige i en periode. I kan opleve det meget angstfyldt at genopleve hændelsesforløbet på denne måde. Mange har glæde af at dele disse oplevelser med hinanden og andre. For at give plads til selve sorgen over tabet af barnet, er det vigtigt at få talt om alle de reaktioner, man har, på den voldsomme oplevelse, det er at miste et barn. SØSKENDES REAKTIONER Når en søster eller en bror dør, føler større søskende også sorg. Ligesom voksne, reagerer børn ikke ens. Fælles for de fleste mindre børn er, at deres sorg også viser sig i klumper. Det er ligeledes almindeligt, at små børn kan få et større behov for speciel omsorg fra de voksne. De søger efter ekstra tryghed i en periode. Små børn kan også reagere ved at gå lidt tilbage i deres udvikling. Selv meget små børn kan fornemme, når mor og far er kede af det. Nogle børn kan komme til at føle sig holdt uden for. Prøv at være ærlige, og fortæl, hvad der er sket. Børn danner nemt fantasier omkring døden og det døde barn. Derfor er det vigtigt, at de voksne giver barnet muligheder for at fortælle om sine forestillinger og få svar på sine spørgsmål. MENS I ENDNU ER PÅ SYGEHUSET At tage afsked med barnet Giv jer god tid til at sige farvel til jeres barn. Har I større børn, er det vigtigt, at de også får mulighed for at sige farvel til deres lillesøster eller lillebror. Søskende bliver derved inddraget i sorgen og kan lettere forstå alt det, der sker. Det samme gælder den nærmeste familie og venner. Det er muligt at tage jeres døde barn med hjem i nogle timer, en dag eller indtil begravelsen. Det er jeres barn, og dermed er det jer, der ved, om det vil være rigtigt at tage afsked med barnet i jeres eget hjem. Skal jeres barn obduceres, skal obduktionen foretages, inden I tager det med hjem. Vælger I, at tage jeres barn med hjem, skal I selv sørge for transport. I kan lægge barnet i en lift, og I kan køre i en almindelig bil. Navn Har I ikke nået at give jeres barn et navn, inden det døde, vil det ære en god idé at give barnet et navn efter døden. Det vil være lettere at tale om og tænker på barnet, når det har et navn. Er barnet ikke døbt eller navngivet, mens det var levende, kan I bede om, at dets navn indføres i kirkebogen som et kaldenavn. Foto, fod og håndaftryk På afdelingen tager vi gerne fotografier af jeres døde barn, eventuelt sammen med jer og større søskende. 2 af 6

3 Der tages digitale billeder, der som regel fremkaldes med det samme. Det er også muligt at tage billeder med jeres eget kamera. Har I svært ved selv at fotografere, vil personalet gerne hjælpe. Ønsker I ikke at få billederne med det samme, vil billederne blive opbevaret i journalen. I kan få dem udleveret ved den senere samtale med lægen, eller I kan ringe til sekretariatet, og billederne vil blive sendt til jer. Desuden tages fodaftryk og måske håndaftryk af jeres barn. Trykket laves på et lille stykke stof. Måske er det også muligt at få en lille hårlok fra barnet. Billeder, fod- og håndaftryk og en lille hårlok skaber og bevarer minder om det barn, I har mistet. Tøj og eventuelt andre ting, der skal følge barnet I bestemmer selv, hvilket tøj jeres barn skal begraves i. Er jeres barn for tidligt født og meget lille, har I måske ikke tænkt på tøj endnu. Der er tid til, at I selv kan købe noget tøj. Ønsker I ikke det, bliver jeres barn klædt i sygehusets tøj, som det også begraves i. Ønsker I selv at klæde jeres barn på og lægge det i kisten, kan I aftale tidspunkt med kapellets personale. Måske har I eller eventuelt søskende lyst til at skrive eller tegne en afskedshilsen. Der kan også være en bamse eller andre ting, som I ønsker, at jeres barn skal have med i kisten. Dette kan efter aftale afleveres til personalet i kapellet. Undersøgelser efter barnets død Nogle børn dør uden at den præcise dødsårsag kan angives. En obduktion og/eller en kromosomundersøgelse kan være med til at afklare dødsårsagen. For mange forældre er det vigtigt at vide præcist, hvorfor deres barn døde, og om der er risiko for, at det samme kan ske i en ny graviditet. Obduktion og/eller kromosomundersøgelse foretages kun, når I har givet tilladelse til det. At give tilladelse kan være en svær beslutning at tage. Det er en god idé at få en samtale med en læge fra afdelingen, så I kan få en forklaring på, hvad en eventuel obduktion og/eller kromosomundersøgelse på jeres barn kan vise. Obduktion Mange ved ikke, hvad en obduktion indebærer, og tager derfor afstand fra det. En obduktion kan sammenlignes med en operation. Under operationen undersøges de forskellige organer, og der fratages små vævsprøver til undersøgelse. Efter en obduktion vil det være synligt, hvor barnet er opereret og syet. Selvom jeres barn har været til obduktion, kan I se og holde barnet, hvis I ønsker det. Svar på undersøgelser kan forventes efter 6-8 uger, og I vil blive indkaldt til en samtale med lægen. Kromosomundersøgelse Ved kromosomundersøgelse tages en vævsprøve fra akillessenen hurtigst muligt efter barnets død. Svar på undersøgelser kan tidligst forventes efter 6-8 uger. Overflytning af barnet til sygehusets kapel Når I har taget afsked med jeres barn i afdelingen, vil det blive overflyttet til sygehusets kapel, der ligger på Ørstedsvej ved Aalborg Universitetshospital Syd. Kapellet har åbent for besøgende på alle hverdage kl Har I brug for at se jeres barn igen, kan I ringe direkte til sygehuskapellet og aftale med personalet, hvornår I kan komme. I skal være forberedte på, at jeres barn ændrer sig. Barnet ligger i et køligt rum i kapellet. Nogle børn bliver blege og andre mere blålige i kuløren, når de bliver afkølet. Tager I barnet op til jer, vil det føles koldt. Familiemedlemmer, der ikke har set jeres barn, kan eventuelt følge med jer på besøg i sygehusets kapel. Personalet i kapellet hjælper jer gerne tilrette. Har I brug for, at personale fra afdelingen følger jer til ka- 3 af 6

4 pellet, kan det arrangeres ved henvendelse til afdelingen. MODEREN Moderens tilstand efter fødslen, når hun har mistet sit barn Perioden før, under og efter fødslen er fyldt med oplevelser, der præger kroppen. Mange vil efter en fødsel føle tomhedsfornemmelse og være trætte og prægede af den hormonændring, der sker. Når ens barn dør, kan smerten være så stor, at de fleste mødre både fysisk og psykisk føler sig totalt udmattede. Følelser af vrede kan vende sig mod egen krop, som man føler svigtede. Selvom du har mistet dit barn, vil du have lidt eller meget mælk i brysterne. Det kan være svært at forstå, at mælken ikke har nogen funktion og at mælken kan løbe til, når du som mor for eksempel tænker på dit barn. Mælkeproduktionen kan stoppes medicinsk. Tabletterne udleveres på sygehuset. Efter en fødsel er det normalt at bløde 6-8 uger fra såret i livmodervæggen, hvor moderkagen har siddet fast. De første dage minder det om kraftig menstruationsblødning, som efterhånden aftager. Livmoderen vil efter fødslen trække sig sammen til normal størrelse. Sammentrækningen kaldes efterveer og kan gøre ondt de første dage. Smertestillende håndkøbsmedicin kan hjælpe på smerter i forbindelse med efterveer. For at få det bedre fysisk og psykisk, er det vigtigt, at du overvinder dig selv til at bruge din krop aktivt igen. Det hjælper at skulle foretages sig noget fysisk, der sigter mod genoptræning af kroppen. Det, der specielt skal trænes op, er de muskler, som har været særligt belastede under graviditeten og fødslen. er mulighed for dispensation i tilfælde, hvor særlige forhold taler for det. I har derfor tid til at overveje, hvordan selve højtideligheden ved jeres barns begravelse skal være. Hvis I ønsker det, kan I selv foretage de praktiske ting i forbindelse med begravelsen. Nogle forældre oplever det som meningsfuldt selv at udføre de praktiske opgaver. Andre har det bedst med at få hjælp. Vælger I at få hjælp fra en bedemand, kan I selv kontakte denne eller bede personalet om det. Normalt tales der om to former for afskedshøjtidelighed begravelse eller bisættelse. Ved begravelse nedsættes kisten i jorden på et gravsted eller en fællesgrav på en kirkegård som afslutning på en højtidelighed i kirke eller kapel. Ved bisættelsen tager I afsked med jeres døde barn i en kirke eller et kapel, hvorefter kisten køres til et krematorium. Jeres døde barn brændes i sin kiste. Derefter samles asken og lægges i en urne. Det tager nogle dage, før urnen kan nedsættes enten i et gravsted eller i en fællesgrav. Her kan I vælge at have en lille højtidelighed ved nedsættelse af urnen. Ønsker I ikke en præsts medvirken, kan I selv eller en bedemand tilrettelægge en afskedshøjtidelighed fra sygehusets kapel, ved graven eller fra jeres eget hjem. Dødsattest Vælger I at tage jeres barn med hjem, kan I almindeligvis få dødsattesten udleveret, når lægen har undersøgt barnet. Skal jeres barn i sygehusets kapel, kan dødsattesten afhentes efter henvendelse til kapellets personale. Dette kan normalt tidligst ske den første hverdag efter dødsfaldet. BEGRAVELSE Planlægning af begravelse eller bisættelse Et dødt menneske skal normalt begraves senest otte dage efter dødsfaldet dødsdagen medregnet. Der Dødsanmeldelse Dødsfald skal anmeldes til begravelsesmyndigheden, og efter dansk lov skal det ske senest to hverdage efter dødsfaldet. 4 af 6

5 Har I kontakt til en bedemand, sørger denne for at udfylde dødsanmeldelsen. Ellers fås blanketten på kordegnekontoret, hvor kordegnen eller præsten kan være behjælpelig med at udfylde den. I skal medbringe følgende papirer: Barnets dødsattest Barnets fødselsanmeldelse, hvis barnet levede ved fødslen Barnets dåbs- eller navneattest, hvis barnet er døbt eller navngivet Via dødsanmeldelsen underrettes de relevante myndigheder om dødsfaldet: Begravelsesmyndigheden Folkeregistreret Skifteret og det sociale udvalg Ved dødsanmeldelsen skal I meddele, om I ønsker begravelse eller bisættelse. Skal begravelsen foregå fra sygehusets kapel eller kirkesal, skal der laves aftale med kapellets personale. DØDSANNONCE Det kan være svært at få fortalt omverdenen, at I har mistet jeres barn. For nogle kan det være en hjælp at sætte en dødsannonce i avisen. Kiste Har I selv besluttet at arrangere begravelsen, kan I henvende jer til et bedemandsfirma og købe kisten. Herefter træffes aftale med kapellets personale om, hvornår I kommer med den. Når I køber en kiste, skal I være opmærksomme på at vælge den rigtige størrelse. Ønsker I, at barnets egen dyne eller flere bamser skal være med sammen med barnet, er der behov for plads. Transport af kiste Loven foreskriver, at transporten af døde skal foregå på værdig vis. Hvis I ønsker det, kan bedemanden forestå transporten, eller I kan selv transportere kisten til begravelsen. Betaling for brug af kirke/kapel For medlemmer af folkekirken med bopæl i sognet er anvendelse af kirke og kapel til kirkelige handlinger gratis. Personer, der bor uden for sognet, skal nogle steder betale for anvendelse af kirke og kapel. Særlige medvirken af organist og kor samt betaling til kirken aftales i det enkelte tilfælde. Ønsker I jeres barn begravet på en kirkegård uden for jeres eget sogn, vil der muligvis blive opkrævet ekstra betaling. Folkekirkens kirkegårde er de almindelige offentlige begravelsespladser. Også personer, der ikke tilhører folkekirken, har ret til at blive begravet på sognets kirkegård. Sygehusets kapel/kirkesal kan anvendes uden betaling efter aftale med kapellets personale. Bisættelsen/begravelseshøjtideligheden Bisættelsen/begravelseshøjtideligheden aftales med jeres præst. Præsten kan også være en god samtalepartner i tiden efter, at I har mistet og bisat/begravet jeres barn. Det kan være svært at opfatte ret meget på begravelsesdagen. Spørg præsten, om I kan få talen på skrift, hvis I har et ønske om det. Har I større børn, er det vigtigt, at de er med til begravelsen, så de føler sig som en del af sorgen. Det kan være en god idé at træffe aftale med familie og venner om at hjælpe jer. Gravsted Hvis jeres barn skal have et gravsted, kan I vælge at finde en sten i naturen, som I kan få en stenhugger til at sætte barnets navn på. Eller I kan bestille en gravsten hos en stenhugger. Når I har bestemt jer for, hvilken type gravsted, jeres barn skal have, skal kirkegårdskontoret underrettes 5 af 6

6 herom. I skal medbringe en kopi af dødsanmeldelsen den kopi, der er påtrykt Til anmelderen. Uanset om man tilhører folkekirken eller ej, betaler man et beløb for gravning eller kremering samt for gravstedet. Derudover skal I påregne udgifter til kiste og/eller urne samt udgifter til kistepyntning, pyntning af kirken eller kapellet, transport af kisten, gravsten m.m. Ønsker I at forhold jer med asken på anden vis end almindelig nedsættelse (fx at sprede asken over åbent vand), kræver det kirkeministeriets tilladelse. Tilskud til begravelse Efter Sundhedsloven ydes der tilskud til begravelse uanset forældres formue. Taksten er kr ,- (pr. 1. juli 2008). Der ydes også tilskud til børn født før 22. uge. Begravelseshjælp søges i jeres bopælskommune. Ansøgningsskema fås hos kommunen og kan hentes elektronisk på kommunens hjemmeside, hos kordegnen eller hos bedemanden. Sociale rettigheder Hvis jeres barn er født efter 22. graviditetsuge eller er levendefødt, har man som mor ret til 14 ugers barsel og som far ret til 2 uger. Derefter kan I henvende jer hos egen læge for eventuel yderligere sygemelding. Mor har ret til dagpenge, så længe hun er uarbejdsdygtig. Har I brug for yderligere oplysninger, er der mulighed for en samtale med afdelingens socialrådgiver. Opfølgende samtaler 6-8 uger efter barnets død bliver I indkaldt til samtale. Det foregår med børnelæge og sygeplejerske, hvis jeres barn har været på børneafdelingen, eller med en obstetrisk læge, hvis jeres barn kun har været på fødegangen. Alle har mulighed for at blive henvist til psykolog via egen læge og mod en vis egenbetaling. Der ydes tilskud efter Sundhedsloven. Har eventuelle større søskende brug for psykologsamtaler, er I altid velkomne til at henvende jer til pædagogisk-psykologisk rådgivning i jeres hjemkommune. KONTAKT OG MERE VIDEN Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. Kontakt Neonatalafsnit 12 og 13 Tlf Fødegangen Tlf Sygehuskapellet Tlf Hverdage Aalborg Jordemodercenter Tlf Hverdage Socialrådgiver Tlf Mandag torsdag Fredag Psykolog Tlf Hverdage Har I brug for en samtale med børnelægen og sygeplejersken eller den obstetriske læge inden det fastlagte tidspunkt, er I velkomne til at kontakte sekretæren i afdelingen. Har I brug for samtale med den jordemoder, der var med ved jeres barns fødsel, er I velkomne til at kontakte sekretæren i jordemodercentret. 6 af 6

Begravelsesvejledning

Begravelsesvejledning Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød Denne vejledning er skrevet til jer, der lige har mistet et lille barn. Den er tænkt som en vejledning, når I skal beslutte, hvordan afskeden med jeres barn

Læs mere

Til dig som har mistet

Til dig som har mistet Til dig som har mistet Til dig som har mistet Navn på afdøde Du har oplevet, at en af dine nærmeste er død. Der vil melde sig mange tanker, følelser og spørgsmål om det praktiske. Vores ønske er, at dette

Læs mere

Kildevæld Sogns Plejehjem

Kildevæld Sogns Plejehjem Kildevæld Sogns Plejehjem At miste én, man holder af Kære pårørende Vi vil gerne kondolere med tabet af din slægtning. Vi ved, at der ofte er mange tanker i forbindelse med dødsfald hos ens nærmeste, og

Læs mere

Til nære pårørende. Ved dødsfald. Vejledning og praktiske råd de første dage efter dødsfaldet. Vælg billede. Vælg farve

Til nære pårørende. Ved dødsfald. Vejledning og praktiske råd de første dage efter dødsfaldet. Vælg billede. Vælg farve Til nære pårørende Ved dødsfald Vejledning og praktiske råd de første dage efter dødsfaldet Vælg billede Vælg farve At stå over for døden... At stå overfor døden er altid svært Dødsøjeblikket er for mange

Læs mere

Fosterdød i graviditeten efter uge 22

Fosterdød i graviditeten efter uge 22 Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Fosterdød i graviditeten efter uge 22 Patientinformation www.koldingsygehus.dk Du er ønsket gravid, men dit ufødte barn er dødt. Som afslutning af graviditeten er en

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd April 2016 Ved et dødsfald er der midt i sorgen mange praktiske ting, der skal tages vare på i forbindelse med bisættelse

Læs mere

Når en af dine nærmeste dør

Når en af dine nærmeste dør Patientinformation Når en af dine nærmeste dør Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indhold Når en af dine nærmeste dør... 3 Forskellige reaktioner på sorg... 4 Pludseligt dødsfald...

Læs mere

KALENDER. Boudigaard Begravelse. Nærværende Personlig Nutidig

KALENDER. Boudigaard Begravelse. Nærværende Personlig Nutidig KALENDER 2016 Nærværende Personlig Nutidig Boudigaard Begravelse Vi har i vores kalender 2016 valgt at fortælle lidt om, hvad de personer laver, der ligesom os er involverede, når der sker et dødsfald.

Læs mere

TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt

Læs mere

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Til pårørende De sidste døgn... Vælg billede Vælg farve 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Når døden nærmer sig En hjælp til at kunne være til stede I denne pjece vil vi gerne fortælle jer pårørende om,

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere

Efterladte efter selvmord

Efterladte efter selvmord Efterladte efter selvmord Skriv hver dag, om dine tanker og følelser eller en slags brev til den afdøde. På den måde vil du kunne se tilbage på de ting du har skrevet og se at der sker en udvikling i dig,

Læs mere

Kildevæld Sogns Plejehjem

Kildevæld Sogns Plejehjem Kildevæld Sogns Plejehjem At miste en man holder af Kære pårørende Vi vil gerne kondolere med tabet af din kære. Vi ved, at der ofte er mange tanker i forbindelse med dødsfald hos ens nærmeste, og at der

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus Om regler for oplysningsret- og pligt. Om vigtigheden af, at barnet bevarer tilknytningen til begge forældre. Om vigtigheden af, at I oplyses om rammerne for samvær, ikke mindst hvis disse ændres. At barnet

Læs mere

VORES FORHOLD TIL DØDEN

VORES FORHOLD TIL DØDEN R.I.P. - om døden i Danmark Når mennesker i Danmark dør sker det for 49% på hospital 25% på plejehjem eller i en beskyttet bolig 22% i eget hjem 4% et andet sted De fleste dør altså ikke i eget hjem. I

Læs mere

Når en af dine nærmeste dør

Når en af dine nærmeste dør Patientinformation Når en af dine nærmeste dør Centerskadestuen Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Indhold Når en af dine nærmeste dør... 3 Forskellige reaktioner på sorg... 4 Pludseligt dødsfald...

Læs mere

Afbrydelse af graviditet

Afbrydelse af graviditet Patientinformation Afbrydelse af graviditet Vejledning til forældre, der mister foster/barn før graviditetsuge 22 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Afbrydelse af graviditet før uge 22 Pjecen henvender

Læs mere

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Denne sorghandleplan er udarbejdet som en hjælp for lærere, GFO personale og ledelse på Skovgårdsskolen, så de i et samspil med forældre

Læs mere

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre.

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Omsorgsplan Sammenskrivning af Rødkilde Skoles omsorgsplan: Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Hver dag oplever 10-20 børn at deres mor eller

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med dødt foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende KRISER TIL SØS - sådan kommer du videre En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende Gode råd til besætningen om krisereaktioner Mennesker, der har været involveret i en traumatisk

Læs mere

Information til ofre for seksuelt overgreb

Information til ofre for seksuelt overgreb Denne pjece er skrevet til kvinder og mænd, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Det kan være voldtægt, forsøg på voldtægt eller anden form for seksuelt overgreb. Formålet med pjecen er at informere

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN Indholdsfortegnelse. side Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Ventet dødsfald 4 Rådgivning til forældre 4 Pludselig dødsfald 5 Begravelse 5 Tiden efter

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Vejledning til pårørende

Vejledning til pårørende VED DØDSFALD Vejledning til pårørende Opdateret 10-03-2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD AT TAGE AFSKED 3 ANDELDELSE AF DØDSFALD - BRUG AF AFDØDES PAPIRER 4 SAMMEN AFTALER DE 5 BEGRAVELSE/BISÆTTELSE 6 AT

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Operation i spiserøret (oesophagus)

Operation i spiserøret (oesophagus) Du skal have foretaget en operation i dit spiserør eller din mavemund. I denne pjece kan du og dine pårørende finde information om det at skulle opereres, og om det forløb du skal igennem. Når du har læst

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding Udkast Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding I medfør af 4, 5, stk. 3 og 10, 3. pkt. i lov om begravelse og ligbrænding, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 19. juni 2008, fastsættes: Kapitel 1. Anmodning

Læs mere

Noter til forældre, som har mistet et barn

Noter til forældre, som har mistet et barn Noter til forældre, som har mistet et barn En vejledning til forældre, som har mistet et barn Udgivet af Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN At miste et barn er noget af det sværeste, man kan blive

Læs mere

Interview med Gunnar Eide

Interview med Gunnar Eide Interview med Gunnar Eide Gunnar Eide er Familieterapeut fra Kristianssand i Norge. Han har i mange år beskæftiget sig med børn som pårørende og gennemført gruppeforløb for børn. Hvordan taler jeg med

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Planlagt kejsersnit. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Planlagt kejsersnit. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Planlagt kejsersnit Patientinformation www.koldingsygehus.dk Det er nu blevet besluttet, at du skal føde ved kejsersnit. I det følgende beskrives det almindelige forløb

Læs mere

et nej er et nej Center for Voldtægtsofre Skadestuen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade 44 8000 Århus C Tlf.

et nej er et nej Center for Voldtægtsofre Skadestuen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade 44 8000 Århus C Tlf. m et nej er et nej Center for Voldtægtsofre Skadestuen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade 44 8000 Århus C Tlf.: 8949 2717 Et nej er et nej copyright 2000 Center for Voldtægtsofre, Århus

Læs mere

Når udviklingshæmmede sørger

Når udviklingshæmmede sørger Når udviklingshæmmede sørger Af Susanne Hollund, konsulent og Line Rudbeck, præst begge Landsbyen Sølund Det kan for mange medarbejdere være svært at vide, hvordan de skal hjælpe deres udviklingshæmmede

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren

Fjernelse af galdeblæren Patientinformation Fjernelse af galdeblæren ved kikkertoperation (Laparoskopisk kolecystektomi) Kvalitet Døgnet Rundt Organkirurgisk klinik Denne pjece er en information til dig og dine pårørende om den

Læs mere

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier.

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier. STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE Kvalitetsmål At der ydes pleje, omsorg og behandling af det døende barn: hvor barnets umiddelbare behov er styrende hvor forældrenes ønsker og behov

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Fødslen HVORNÅR ER FØDSLEN I GANG? HVORNÅR ER DU I FØDSEL?

Fødslen HVORNÅR ER FØDSLEN I GANG? HVORNÅR ER DU I FØDSEL? I denne pjece kan du få svar på dine spørgsmål om fødslen. Informationen i pjecen gælder for alle fødesteder i Region Nordjylland (Fødegangen på Aalborg Universitetshospital Nord og fødegangene på Sygehus

Læs mere

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit Patientens bog, Skive Indholdsfortegnelse 1. Patientens bog 2. Telefonnumre 3. Hvornår skal du kontakte medicinsk dagafsnit? 4. Mødetider 5. Kørsel til og fra hospitalet 6. Medicinliste 7. Blodprøveværdier

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2016. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 3 Hvorfor en omsorgsplan? Side 4 Om at miste Side 4 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Side 4 Forholdsregler

Læs mere

Sorg. Jeg håndterer min sorg i små bidder. Aarhus Universitetshospital

Sorg. Jeg håndterer min sorg i små bidder. Aarhus Universitetshospital Jeg håndterer min sorg i små bidder. I denne folder vil vi i Det Palliative Team i Aarhus gerne informere dig, om de reaktioner du kan opleve i forbindelse med at have mistet din pårørende. Her beskriver

Læs mere

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald NR 40779 I RELATION TIL FKB: 2676 praktisk kirketjeneste Annette Kappelgaard 2009 Undervisningsministeriet. 13. november 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Information til forældre. Sorggruppen. Vælg farve. Vælg billede. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Information til forældre. Sorggruppen. Vælg farve. Vælg billede. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information til forældre Sorggruppen Vælg farve Vælg billede Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Sorggruppen Sorggruppen er et tilbud til forældre, der mister barn i graviditeten,

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd. Februar 2011 Dødsanmeldelsen Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden snarest og senest 2 dage efter dødsfaldet.

Læs mere

Skelen operation af børn

Skelen operation af børn Skelen operation af børn Information om skelen Ved skelen peger øjnene ikke i samme retning. At skele er ikke ualmindeligt, da ca. 5 % af danske børn skeler. Det kan være medfødt, eller opstå når som helst.

Læs mere

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Gentofte Hospital Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Bearbejdet april 2005 efter materiale fra Skadestuen af Sygehuspræst Tove Gade Klinisk udviklingssygeplejerske Kristina Bartholin

Læs mere

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund)

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Når en beboer er døende, planlægges terminalforløbet så godt som muligt i samarbejde mellem medarbejderne, sygeplejen og lægen. Det er bostedets

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN PALETTEN KLATTERNE & TUBERNE Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 2 stuer, Tuberne og Klatterne, med 20 børn på hver.

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Operation for udstående ører / stritører

Operation for udstående ører / stritører Patientinformation Operation for udstående ører / stritører www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om operation for udstående

Læs mere

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital Forældreinformation Mor/barn afsnit H6 Børneafdeling H6 OUH Odense Universitetshospital Velkommen til afsnit H6 Generelle informationer Tillykke med jeres barn! Denne pjece er lavet for at give en kort

Læs mere

Hvis du er i medicinsk behandling aftales medicinering før operationsdagen og på selve operationsdagen med lægen.

Hvis du er i medicinsk behandling aftales medicinering før operationsdagen og på selve operationsdagen med lægen. Bedøvelse Før konsultationen Den personlige samtale og et højt informationsniveau er afgørende for, at du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Derfor kommer alle patienter indledningsvis til en forundersøgelse

Læs mere

Til børn og unge, som skal opereres for rygskævhed skoliose og kyfose.

Til børn og unge, som skal opereres for rygskævhed skoliose og kyfose. Til børn og unge, som skal opereres for rygskævhed skoliose og kyfose. Formål med operation Du har en skoliose, som er den medicinske betegnelse for en rygskævhed. Din skoliose har en sværhedsgrad, der

Læs mere

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende Omsorg, sorg og krise - information til offer og pårørende Denne pjece er til personer, der har oplevet en alvorlig og voldsom hændelse - samt deres pårørende. VOLDSOMME HÆNDELSER Denne pjece er til personer,

Læs mere

Vejledning til pårørende ved dødsfald

Vejledning til pårørende ved dødsfald Vejledning til pårørende ved dødsfald 1 Forord Et sidste farvel...4 Om sorgen, tabet, følelserne og dét at komme videre... 5 Sorgens udtryksformer...5 Hvad hjælper på sorgen?...6 Sorgen tager tid...7 men

Læs mere

OmSorg. Handleplan for GXU

OmSorg. Handleplan for GXU OmSorg for GXU Indhold: Ved forældres/søskendes død s. 2 Ved elevs alvorlig sygdom eller sygdom i nærmeste familie s. 2 Ved ulykke i skolen s. 3 Ved elevs død s. 3 Ved dødsfald blandt personalet s. 4 Ved

Læs mere

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske.

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Sorg og kriseplan i Hadsten By Området: Indledning: Vi ved, at børn som har mistet bærer på en sorg og nogle følelser, som vi ikke kan tage fra dem og som vi heller ikke skal tage fra dem, men som vi i

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Center Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og læse om, hvad du

Læs mere

Behandling for hjernesvulst

Behandling for hjernesvulst Behandling for hjernesvulst Til patienter der indgår i pakkeforløb Det første besøg Ved dit første besøg på Neurokirurgisk Afdeling, kommer du til en samtale. Vi kalder det første besøg for en forundersøgelse,

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Afdeling O1 og O2 er to ortopædkirurgiske afdelinger.

Læs mere

Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde

Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde Gældende for Nordre og Østre Kirkegårde fra d. 29. april 2013 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Dødsfald... 4 Begravelser og urnenedsættelser...

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Sorgplan for Arden Skole

Sorgplan for Arden Skole Sorgplan for Arden Skole Efteråret 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Når en elev mister en af sine nærmeste 1. Tiden lige efter dødsfaldet 2. Begravelsen 3. Opfølgning Når en elev dør 4. Tiden lige efter

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Sorggrupper: praktiske erfaringer og ny forskning. Psykolog Jes Dige Kræftens Bekæmpelse

Sorggrupper: praktiske erfaringer og ny forskning. Psykolog Jes Dige Kræftens Bekæmpelse Sorggrupper: praktiske erfaringer og ny forskning Psykolog Jes Dige Kræftens Bekæmpelse Sorggrupper for børn - Tilbuddet eksisterende ikke før 1991 - Første gruppe etableret i Aalborg af Jes Dige - TV-Dok:

Læs mere

Urologisk Afdeling - Fredericia Manglende nedsynkning af testikel - operation af børn Vejledning til forældre og børn

Urologisk Afdeling - Fredericia Manglende nedsynkning af testikel - operation af børn Vejledning til forældre og børn Urologisk Afdeling - Fredericia Manglende nedsynkning af testikel - operation af børn Vejledning til forældre og børn www.fredericiasygehus.dk Forberedelse før operationen Det er vigtigt, at dit barn

Læs mere

Sproggrupperne Bastebjerg 60 2690 Karslunde Telefon 46 15 15 21. Velkommen til Sproggrupperne

Sproggrupperne Bastebjerg 60 2690 Karslunde Telefon 46 15 15 21. Velkommen til Sproggrupperne Sproggrupperne Bastebjerg 60 2690 Karslunde Telefon 46 15 15 21 Velkommen til Sproggrupperne Velkommen Egne notater Kære Vi glæder os til at hilse på dig. Der er plads til dig i sproggruppe: Fra den /

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M14 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg I vores institutionen vil vi gerne støtte børn og forældre, samt hjælpe med at tackle

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide

Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide - at det kan tage meget lang tid at sørge - at din sorg skal sørges væk ved bl.a. at græde, og ved at tale om, hvor ked du er af det, med dem, du er tryg

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner som hjælp til de pårørende efter et dødsfald. Pjecen kan også bruges som information til dem, som ønsker at

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN, KLOKKEBLOMST & KLUB 5 Børnehaven er normeret til 70 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 3 stuer, Engblommen, Klokkeblomst

Læs mere

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU Allerede nu kan du få information om undersøgelser af dit ufødte barn for visse medfødte sygdomme og handicap. Hvis du gerne vil vide mere om dette, er det en god

Læs mere

Intensiv Terapi Klinik ITA 4131

Intensiv Terapi Klinik ITA 4131 Intensiv Terapi Klinik ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI KLINIK 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings-

Læs mere

Tidlig fødsel tidlig kontakt. Til forældre, der føder før tiden

Tidlig fødsel tidlig kontakt. Til forældre, der føder før tiden Tidlig fødsel tidlig kontakt Til forældre, der føder før tiden Barnet bliver roligt, når du holder om det. Hvert 15. barn fødes for tidligt. Det er naturligt både at føle glæde og angst, vrede og afmagt,

Læs mere

Operation for svulst i rygmarven

Operation for svulst i rygmarven Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Din sygdom. Undersøgelse og behandling Du har fået foretaget en MR skanning af rygsøjlen, der viser hvor

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

SOS - Samtale Om Sorg og det der følger med.

SOS - Samtale Om Sorg og det der følger med. SOS - Samtale Om Sorg og det der følger med. Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår. Kinesisk ordsprog OmSorg et tilbud om sorg/samtalegrupper

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

Søskendeproblematikken

Søskendeproblematikken Børneneuropsykolog Pia Stendevad Søskendeproblematikken - søskende til børn med epilepsi 1 Emner Tal med søskende Information til søskende Opmærksomhed til søskende Følelser hos søskende 2 Søskende positive

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om hæmoridebehandling

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om hæmoridebehandling Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om hæmoridebehandling Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

PERSONLIGE HISTORIER OM AT VÆRE SIG SELV - FOR 6.-7. KLASSETRIN

PERSONLIGE HISTORIER OM AT VÆRE SIG SELV - FOR 6.-7. KLASSETRIN PERSONLIGE HISTORIER OM AT VÆRE SIG SELV - FOR 6.-7. KLASSETRIN Uge Sex, Temamateriale 6. - 7. klasse 16 AT VÆRE DEN FØRSTE I PUBERTETEN Navn: Anne Beskæftigelse: Studerende på Business College Horsens

Læs mere

Operation for brystkræft

Operation for brystkræft Patientinformation Operation for brystkræft Kvalitet Døgnet Rundt Brystcentret Vi vil gerne samarbejde med dig og dine nærmeste pårørende om at gøre indlæggelsen til så positiv en oplevelse som muligt.

Læs mere

Ikke-religiøs begravelse i Aalborg-området. - en vejledning

Ikke-religiøs begravelse i Aalborg-området. - en vejledning Ikke-religiøs begravelse i Aalborg-området - en vejledning Alverdens kulturer højtideligholder på forskellig vis de samme fire markante livsovergange: Fødsel, pubertet, bryllup og død. Det føles vigtigt

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere