THORSAGER RUNDT. Skate Thorsager har fuld fart derudad (foto Hanne Andersen) Nummer 8 Februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THORSAGER RUNDT. Skate Thorsager har fuld fart derudad (foto Hanne Andersen) Nummer 8 Februar 2014"

Transkript

1 THORSAGER RUNDT Skate Thorsager har fuld fart derudad (foto Hanne Andersen) Nummer 8 Februar 2014 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige Udgiver: Thorsager Distriktsråd Layout: Thøger Pauli DISTRIKTSRÅDS-INFO # STORMØDE # MAD & MÆND DET GRØNNE BÅND og THORSAGER # SKATE THORSAGER PÅ NØRREGADE # KLIMATILPASNINGSPLAN THORSAGER SKOLE & BØRNEBY # GENERALFORSAMLINGSREFERAT UDSTYKNINGSGRUNDE # THORSAGER-SANGEN Oplag: 1050 stk

2 GENERALFORSAMLING I THORSAGER DISTRIKTSRÅD I slutningen af november sidste år deltog omkring 35 borgere i en konstruktiv generalforsamling i Forsamlingshuset. Kunstner og honningavler Anders Glob startede med at fortælle om biernes spændende liv i deres højtudviklede og specialicerede samfund. Desuden kom han også ind på sin kunstneriske udfoldelse og fortalte om, hvordan han fik inspiration fra vinterophold i øde egne i det nordlige Scotland. Formanden aflagde dernæst beretning fra året der gik, og den var lang, for der var virkelig sket meget i Thorsager og omkring distriktsrådet i I flæng kan nævnes aktionen med det grønne bånd og kampen for at komme med i det fine selskab af udviklingsbyer i Syddjurs, som ser ud til at lykkes. Et velbesøgt valgmøde i Byens Telt, udgivelsen af Thorsager Rundt, Trinbræt-kampen, Skater-gruppen, kloakering, trafikplanlægning og forhindringer, vindmøllesagen i Elløv Enge, børneby ved Thorsager Skole, cykelstien mellem Thorsager og Rønde skole som er på vej, nye erhverv ved Ryomvej, udvikling af Thorsager-portalen på nettet oma. Distriktsrådet har og vil følge med i arbejdet på at gøre Thorsager til en spændende og levende by. Dernæst var der en livlig og konstruktiv debat om beretningen og hvordan man kunne inddrage borgerne mere. Her kom der forslag om at etablere borgermøder, hvor man kunne diskutere muligheder og etablere nye interessegrupper, som distriktsrådet kunne være tovholder på. Ligeledes kom der mange forslag til hvilke interessegrupper man med fordel kunne etablere (se side 3). Der blev valgt nye medlemmer og suppleanter til distriktsrådet. Michael og Klaus blev genvalgt og Irene Skovhus Christensen og Tommy Larsen blev nyvalgt i stedet for Conni Sanderson og Eivor Hog Laursen, som ikke ønskede at fortsætte. Desuden blev Susanne Quist og Jens Hvitved Knudsen valgt som suppleanter med mulighed for at deltage i distriktsrådets møder. Hele referatet af GF kan læses på Thorsagerportalen.dk. Referent: Thøger Pauli FORMANDSINFO: Jeg vil endnu engang gerne appellere til, at vi i Thorsager ikke tror, at nu hvor vi er/kommer i Det grønne Bånd så går det nok. Vi skal fortsat stå sammen og kæmpe for vores by. Vi skal støtte vores lokale forretninger og virksomheder. Ja måske kan man spare 25, 50 eller 100 kr ved at køre til en naboby for at få repareret bilen, blive klippet, købe blomster, handle m.m. Men støtter vi ikke de lokale, så lukker de. Og uden muligheder for handel i en by, så kan de fleste godt tænke, hvad det vil betyde for byen. Vores erhvervsdrivende (Dem, der er medlem af Thorsager Bylaug) er årsagen til, at vi har en flagallé i byen, og at vi har vores årlige juletræstænding. Det er Bylauget, der har alle udgifterne hertil. I kan gå ind på Thorsagerportalen.dk og se nogle af de virksomheder/erhvervs-drivende, vi har i Thorsager. Thorsagerportalen.dk drives af Bylaug og Distriktsrådet i fællesskab. Her kan I også se aktivitetskalender og læse Thorsager rundt. Michael Bak, Formand for Thorsager Distriktsråd. 2 - thorsager rundt nr. 8

3

4 Blomsterhjørnet PROJEKT MAD & MÆND Først var det ølbrygning og nu mødes 12 modne mænd i skolekøkkenet under kyndig ledelse af en kvindelig chefkok Karen Mortensen. Her komponeres i løbet af foråret både forretter, hovedretter og desserter, som deltagerne selv fortærer til accompagnement af medbragt god øl og højt humør. Chefkokken mener nok hun kan styre deltagerne, da hun selv arbejder på en institution for utilpassede unge. Mail: Web: KT - Konstruktør & Tømrer udfører alt inden for kvalitets tømrer/snedkerarbejde. Skal I have udskiftet døre/vinduer, termoruder, tag, renoveret/- bygget til huset eller opført ny bolig (helårsbolig eller fritidshus) er vi klar med et løsningsforslag på opgaven. Vi udfører også mindre projekterings/rådgivningsopgaver i forbindelse med tilbygninger samt tilsyn (bygherretilsyn) ved opførelse/byggeri af bolig. Ring og få en uforpligtende snak/tilbud og få jeres byggeopgave opfyldt. Anni Holst Vestergade 1, Thorsager Tlf Åbningstider: Tirsdag-fredag kl Lørdag kl Lige nu: masser af løgplanter til inde og ude Altid friske blomster - Dagens buket 100 kr Udbringning Efter aftale 4 - thorsager rundt nr. 8

5 THORSAGER SANGEN Melodi: Mølleåen (forfatter: Karen Clausen, Thorsager) Byen er vågnet, og nu er der fest, jo, der er røre i by n, hverdagsbeboer som sommerhusgæst ser vel det dejligste syn. Thorsager, du er vel byen det sted, som må mit hjerte røre, her findes lykke og her findes fred, glad må jeg dig tilhøre. Svanefar glider så knejsende hen over sit farvand igen og igen, aldrig vi finder en stemning som den hjemme ved gadekæret. Fordum omkranset af hede og skov, i mose og eng var der liv, bonden med hestene spændt for sin plov, ænder på reden i siv. Thorsager, du er vel byen det sted, som må mit hjerte røre, her findes lykke og her findes fred, glad må jeg dig tilhøre, Hvis dine unger har tiden for lang køres til mosen, der fiskes med stang, og dine ældre har dagligt sin gang til brinken ved Ryomvejen. Oppe på højen der ligger et hus, kirken, den ældgamle borg, grønt den omkranses med birkenes sus, vartegn i glæde og sorg. Thorsager, du er vel byen det sted, som må mit hjerte røre, her findes lykke og her findes fred, glad må jeg dig tilhøre, når jeg som barn med min far og min mor lytted til frøernes kvækkende kor, mens jeg mig tumled i blomsternes flor ude i Elløv enge. Ovenstående sang er fundet af Evard Bruun i Poul Rs. Poulsens gemmer. Det er uvist hvornår den er skrevet,men hvis nogen kan være behjælpelig med et årstal, vil vi på redaktionen blive meget glade for denne oplysning. Ligeledes kunne dette være en opfordring til at skrive en ny og tidsvarende Thorsagersang. Der er jo emner nok at tage af (se rundt i dette nummer). thorsager rundt nr. 8-5

6 KLIMATILPASNINGSPLAN Af Klaus Bertram-Mikkelsen Vi har nu indsendt høringssvar til Syddjurs Kommune til brug for deres udarbejdelse af en klimatilpasningsplan, og vi fastholder i vores udtalelse, at det besluttede projekt om en større rørunderføring under Thorsgade blot er en nødvendig del af en større sikring, som er nødvendig for ikke at få gentagende problemer med oversvømmelser. Vi har samtidig gjort opmærksom på, at fri gennemstrømning gennem det eksisterende forløb fra Klokkerholmsiden via dammen og bækken under Nørregade er en nødvendighed og, at det derfor er påkrævet med løbende vedligeholdelse og oprensning, - en opgave som borgere i Thorsager har været vant til, at den tidligere Rønde Kommune tog sig af, hvorfor vi selvfølgelig har en berettiget forventning om, at det fortsat er en kommunal pligt og opgave. Med hensyn til Klimatilpasningsplanen, som vil vise hvilke tiltag og udbedringer der vil ske i Thorsager, vil den blive fremlagt i offentlig høring i løbet af foråret. Distrikts-rådet vil selvfølgelig følge fremlæggelsen og debatten, og i den forbindelse vil vi holde øje med, hvilke forpligtigelser der evt. lægges op til i planen! I den løbende dialog, der har været med kommunens administration, Team Natur, omkring oversvømmelsesproblemerne, er det over for kommunen tilkendegivet, at der er konstateret manglende vedligeholdelse af sandfanget ved bækkens indløb i dammen, manglende oprensning af sand og slam i dammen og reparation af stenkanterne og det videre forløb langs forsamlingshuset og videre under Nørregade. Noget der er nødvendig vedligeholdelse og som alt andet lige vil give en fri gennem-strømning. Det giver ingen løsning, men måske lidt mere tid at løbe på, før det går galt. Administrationen har tilkendegivet, at Syddjurs Kommune skal være meget ansvarsfuld og omkostningsbevidst i forhold til at få budgetterne til at hænge sammen, og at Dammen ligger på byjord og, at det ikke entydigt er en kommunal opgave at oprense Dammen og at det undersøges p t. Den holdning er Distriktsrådet noget uforstående overfor og fastholder, at om det er byjord eller fællesjord, så ændrer det ikke noget i vores optik. Byjord/ fællesjord er som det var under Rønde Kommune, og da blev Dammen vedligeholdt og oprenset. Så længe der ikke er truffet politisk beslutning om ændring af disse forhold, så forventer vi at Syddjurs Kommune lever op til sit ansvar. August Pedersen fra Skate-gruppen i Thorsager har lavet dette flotte logo (se side 7-8) 6 - thorsager rundt nr. 8

7 Thorsager med i Det grønne bånd Irene Skovhus Christensen og Thøger Pauli På valgmødet i Byens Telt i august 2013 fremkom vi med et ønske om at Thorsager skulle medtages i rækken af letbanebyer, som ligger langs jernbanen mellem Aarhus og Grenaa det såkaldte grønne bånd. Dette blev imødekommet af samtlige panel-deltagere, der talte spidskandidaterne fra de opstillede partier. Senere gjorde borgerne i Thorsager det helt klart ved aktion det grønne bånd, hvor mere end 300 borgere troppede op en fredag eftermiddag sammen med kommunal-politikere og rullede et langt grønt bånd ud gennem byen. Vi mener i distriktsrådet, at det er livsvigtigt for Thorsagers fremtid, at den får status af bosætningsområde, så derfor er det glædeligt, at vi nu nedenfor i den endelige udgave af Kommuneplan for Syddjurs 2013 kan se Thorsager er med i det grønne bånd. Så mangler vi bare et trinbræt ved Thorsager, men det er vi sikre på at vi kan øjne i horisonten. Det vil vi se frem til med stor forventning. Kommunalplan Syddjurs 2013 I Det grønne bånd, der snor sig med jernbanen ind i Djursland, findes fire 'letbanebyer' i form af de gamle stationsbyer Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind. Byer, der med jernbanen er forbundet med det østjyske vækstcenter og dermed er attraktive bosætningsområder med en høj tilgængelighed til mange arbejdspladser og kulturtilbud. Letbanebyerne er derfor udpeget som vækst- og udviklingsområder i Syddjurs Kommune. Selvom det er byer med egen identitet, har de samtidig nogle fælles udfordringer grundet byernes historie som stationsbyer og tidligere, større arbejdspladsområder. Letbanebyerne i fremtiden Byrådet ønsker, at udvikle letbanebyerne og den nødvendige private og offentlige service samt at synliggøre de mange attraktive arealer til bosætning, der allerede eksisterer i dag. Arealer, der giver mulighed for forskellige boligtyper og derfor tilbyder gode muligheder til flere segmenter af tilflyttere. Indsatsen skal koncentreres om allerede planlagte og igangsatte byudviklingsprojekter, som for eksempel områdefornyelsen i Kolind, realiseringen af en ny bydel i Hornslet på Varo-grunden og igangsætning af en områdefornyelse i Mørke. Udvidelse af det Grønne Bånd med Thorsager Foruden det område, som er beskrevet herover (som også fremgik af Forslag til Kommuneplan 2013), har Byrådet ved den endelige vedtagelse af kommuneplanen den 19. december 2013 besluttet, at Thorsager også skal indgå i Det grønne bånd. thorsager rundt nr. 8-7

8 Skate Thorsager I Thorsager er der gennem efteråret opstået et nyt projekt; nemlig Skate Thorsager, som er sat i gang af SSP Syddjurs Kommune. Målet er at aktivere og motivere byens og omegnens børn/unge skatere til at mødes, og hjælpe dem med at strukturere og understøtte et sundt og positivt miljø, hvor de kan dyrke deres interesse. Der er sat 2 voksne på opgaven til at være fødselshjælpere på projektet, som over tid måske overgår til en forening eller en selvkørende aktivitet i byen. De voksne er Poul Erik Laursen og Hanne Andersen. Pr. 1. december fik vi mulighed for at leje os ind i en af hallerne i den tidligere dyrefoderbutik på Nørregade. Stedet ejes nu af KT konstruktør og Tømrer Karsten Thomsen fra Thorsager. Der er pt unge aktive i projektet og der er god opbakning af forældre og andre voksne som er interesserede i at give en hjælpende hånd med i projektet. Bl.a. har en forælder stået for sponsorering af T- shirts fra Caspers VVS i Thorsager, Twin Design i Tved og SkatePro i Århus. De unge har selv lavet Skate Thorsager logoet på trøjerne. De unge kan kun opholde sig i hallen under opsyn af en voksen. Vi er nu gået i gang med at bygge nogle ramper sammen med de unge. Hallen er en mulighed for at få bygget nogle ramper og få skatet her i vinter, og i foråret/sommeren rykker vi forhåbentlig udenfor med ramperne, når vi finder en egnet plads dertil; vi arbejder på højtryk. Vi håber det kunne blive i forbindelse med skolen/hallen. De unges store drøm er en stor U-rampe. Vi er derfor gået i gang med at skaffe penge til projektet, og Thorsager Distriktsråd har afsat , som overdrages når vi har skaffet yderligere kr. Vi afventer pt. i spænding ansøgninger sendt til diverse fonde og virksomheder. F.eks. har Schmidts Auto Care i Thorsager doneret 1500 kr. På den lange bane håber vi, at der kunne blive anlagt en permanent skatebane oppe bag skolen, som kunne bruges af alle, på alle tider af døgnet. Et drømmescenarie ville være en form for bypark, hvor der også var f.eks. motionsredskaber (som ved Marie Magdalene Centret), en offentlig bålplads, legeplads for mindre børn, petanque bane, klatrevæg, lille agilitybane for hunde, amfi-scene (som i byparken i Rønde), streetbasket, borde og bænke osv. Simpelthen en bypark, som var et aktiv for alle uanset alder, og som byen stod sammen om at ønske og passe på. Vi har med succes afviklet et åben-skate-hal arrangement lørdag d. 22/2 med musik med tjekkede DJ s, kaffe og kage og selve borgmesteren, Claus Wistoft kom og klippede den røde snor. (af Poul Erik Laursen og Hanne Andersen) I er velkomne til at kontakte SSPkonsulent Birgitte Bach Thomsen eller Hanne Andersen for yderligere oplysninger. Se Facebook: Skate Thorsager ( < til venstre ses en model af den rampe, som vi godt vil bygge) 8 - thorsager rundt nr. 8

9 Skate Thorsager "Jeg synes det er sjovt at være sammen med alle sammen. Det er også dejligt at vi må være med til at bygge. Og så er det fedt der er tid til at skate bagefter. Og man får et godt sammenhold" (Magnus). det er SUPER fedt med et sted man bare lige kan gå til. Det har været lidt svært at være en del af projektet fordi der er mange der ser på os som "bøller" men der er jeg overhovedet ikke. Mig og mine venner savnede bare et sted at samles og lave det vi elsker aller mest, nemlig at skate" (August) "Jeg synes det er en super ide, for vi unge har brug for et sted at være. Jeg synes dem fra SSP hjælper godt og støtter op om det :)". (Casper) Som forælder til et barn som pt lever og ånder for skaterlivet, har det været fantastisk at et projekt som Skate thorsager projektet er blevet iværksat. Dette gør at vi nu ikke længere behøver transportere de unge til Randers og sidenhen Kolind for at kunne dyrke deres sport. Samtidig er det fantastisk at høre og opleve de ideer, de unge har til projektet, opleve det sammenhold som er hos de unge på tværs af alder, skoler, skateboard/løbehjul/osv. Det er noget af det man oplever som frivillig til at holde hallen åben. Jeg har haft hallen åben et par gange, og det er koldt i en hal, men på trods af det er det faktisk smadder hyggeligt at følge de unge i deres udvikling indenfor sporten, høre dem fortælle om hvad de kan og gerne vil kunne senere hen, høre dem hjælpe hinanden. DET er et fællesskab uden lige. Unge som faktisk godt gider voksenkontakten, unge som gider arbejde for at opnå et mål som kan komme dem selv til gode, unge som opfører sig ordentligt. At projektet er en succes skyldes også at Hanne Andersen og Poul Erik er en del af det. Ingen løftede pegefingre, Poul Eriks fantastiske tilgang til at få de unge MED i byggeriet af ramper osv. Og så Mor Hanne som er den røde tråd i dette. DET som bekymrer mig som forælder er at det er en stakket frist. Om få mdr. er Hanne og Poul Erik ikke på projektet længere, men er projektet nået i mål da? Jeg er efter oplevelsen af dette projekt slet ikke i tvivl om at Thorsager mangler et INDENDØRS samlingssted et par aftner om ugen. Et projekt som jeg samtidig tænker godt kunne løftes af frivillige om kommunen ville betale faste udgifter. Der er MANGE i dette projekt som gerne vil skaffe ting, sponsorere ting og være der for de unge! Men det er jo så lidt en anden snak! (af Anne Pedersen) thorsager rundt nr. 8-9

10 På Nørregade interview: Susanne Quist En attraktiv beliggenhed med facade til både Nørregade og til den trafikerede Ryomvej og lokaler, der er som skabt til formålet, har trukket firmaet Schmidt Auto Care til Thorsager. Det skinner igennem, at firmaets daglige leder, Søren Schmidt, er godt tilfreds med den nye adresse i Thorsagers industrikvarter. Super i forhold til vaskehal, bilværksted, den nye synshal og øvrige industri - og nu venter vi bare på at Dagli Brugsen kommer hertil, siger Søren med et glimt i øjet. Schmidt Auto Care har specialiseret sig i klargøring af biler og motorcykler og beskæftiger en klargøringsmand, en administrativ medarbejder og så selvfølgelig Søren, som udover at være afdelingsleder også tager fat i selve arbejdet med klargøring. Firmaet, der blev startet for 9 år siden, er flyttet fra postnummer 8550 Mesballe til 8410 Thorsager. Det kan mærkes, at vi nu har adresse i en by, folk véd hvor ligger, og at vi er rykket tættere på Aarhus. I den korte tid, firmaet har haft adresse i Thorsager, er der kommet nye kunder til fra Aarhus-siden, og således rækker dækningsområdet mod syd til Egå og mod nord til Fjellerup. Der kan man se hvor meget et postnummer betyder - vi er trods alt kun flyttet få kilometer. På kundesiden er bl.a. Via Biler, som har fået klargjort biler hos Schmidt Auto Care igennem de sidste 3 år, og det må vel sige god for kvaliteten af det arbejde, der udføres. De private kunder kommer ofte med en bil, der skal have en indvendig klargøring og en lakforsegling hvis ikke lige den færdige pakke med indvendig rengøring, rengøring af dørfalse, rengøring af motorrum, let polering og lakforsegling til en lille tusse + moms. Priserne er meget konkurrencedygtige, når man sammenligner med tilsvarende i eks. Aarhus og skyldes den lavere husleje, man betaler udenfor de større byer. Apropos konkurrence, så er der vist langt til det nærmeste firma, der laver det samme som Schmidt Auto Care. Der henvises til firmaets hjemmeside for yderligere oplysninger om behandlinger, priser og kontaktoplysninger. Til spørgsmålet om evt. fremtidsplaner for Schmidt Auto Care, siger Søren: "Planerne for virksomheden er langsigtede - vi forventer at blive i Thorsager i mindst 100 år og 1 dag thorsager rundt nr. 8

11 NYE GRUNDE TIL UDSTYKNING Af Jens Hvitved Knudsen (grafik: Jonas Hvitved Knudsen) Det er en stor glæde at konstatere, at der er mangel på ledige byggegrunde i Thorsager. Derfor er det endnu mere glædeligt, at der nu er udsigt til, at der udstykkes nye byggegrunde i forlængelse af Dalgårdsvej (se grafik). Ifølge lokalplanen for Syddjurs er der plads til 8 alm. parcelhusgrunde og 4 jordbrugsparceller af forskellig størrelse. Blækket på skødet er lige knapt tørt, men det forlyder fra kommunen side, at de går i gang med byggemodningen hurtigst muligt. Lige nu afventer kommunen landinspektørens arbejde, hvorefter vejen vil blive etableret og grundene vil blive udstykket. Salget vil ifølge kommunen gå i gang i indeværende år. thorsager rundt nr. 8-11

12 12 - thorsager rundt nr. 8

13 HVIS DU HAR noget du godt vil fortælle, billeder, annoncer, andet som du vil dele med andre i THORSAGER Så send det til thorsager rundt Thorsager Distriktsråd forbeholder sig ret til at forkorte eller redigere i indlæg der er stødende eller irrelevante. Dog kun i samarbejde med forfatteren Har du ondt her og dér så kom med dine bare tæer! zoneterapi & massage Thøger Pauli Thorsagervej Rønde Registreret Alternativ Behandler Web: 123zone.dk Tlf.: års behandlererfaring 30 % tilskud fra Danmark til zoneterapi 15 % Robin-Hood rabat til pensionister, arbejdsledige og studerende thorsager rundt nr. 8

14 Tommy Larsen sponsorerer trykningen af Thorsager Rundt 14 - thorsager rundt nr. 8

15 STATUS FOR BØRNEBY THORSAGER Af Børneliv-by gruppen Område 1: Byggeplads hele perioden 1/3-1/10 Område 2: Byggeplads i perioden 1/3-1/6 Område 3: Byggeplads i perioden 1/6-1/9 Område 4: Byggeplads i perioden 1/7-1/10 Område 5: Byggeplads i perioden 1/7-1/8 Så er byggeriet af Thorsager Skole og Børnehus startet og forventes færdigt omkring uge 42 i I hele perioden vil adgangen til skolen bag om pavillonen være lukket, idet der her er byggeplads og opbevaring af materialer. Byggeriet falder stort set i 3 etaper hvor 1. etape er tilbygningen af to nye klasseværelser i den nuværende biblioteksgård, udetoiletter og krybberum. 2. etape som starter i juni måned omfatter ombygningen af nuværende SFO område til børnehave & vuggestueområde. 3. og sidste etape omfatter primært personaleområder. Grundtanken i hele projektet er ordet Fælles. Det skal forstås på den måde, at selvom der bliver en børnehave/vuggestue afdeling, en SFO afdeling etc., så er mange af funktionerne rettet ind mod fællesområderne i midten (fællesrum, køkken etc.) og grundtanken i projektet er fællesskab omkring en række vigtige funktioner og områder. Hvis du/i vil vide mere om ombygningen og de bagved liggende ideer, så gå ind på Skoleporten Thorsager Skole og åben det faneblad i venstre kolonne der hedder fælles Børneliv. Her er både projektplan, målsætning, tidsplan, m.m. at finde. Et spændende projekt som kommer til at betyde meget for Thorsager. thorsager rundt nr. 8-15

16

THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014

THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014 THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR Nummer 10 November 2014 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige Udgiver: Thorsager Distriktsråd Layout: Thøger

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

orris sogneblad December 2014

orris sogneblad December 2014 orris sogneblad December 2014 Læs inde i bladet om UDKANTSDANMARK.Ikke her side 6 Laderstander til elbil i Borris side 8 Byens bil kommer til Borris side 27 1 Dagplejernes dag 2 GODDAG OG FARVEL Ruth Jørgensen

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere