THORSAGER RUNDT. Skate Thorsager har fuld fart derudad (foto Hanne Andersen) Nummer 8 Februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THORSAGER RUNDT. Skate Thorsager har fuld fart derudad (foto Hanne Andersen) Nummer 8 Februar 2014"

Transkript

1 THORSAGER RUNDT Skate Thorsager har fuld fart derudad (foto Hanne Andersen) Nummer 8 Februar 2014 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige Udgiver: Thorsager Distriktsråd Layout: Thøger Pauli DISTRIKTSRÅDS-INFO # STORMØDE # MAD & MÆND DET GRØNNE BÅND og THORSAGER # SKATE THORSAGER PÅ NØRREGADE # KLIMATILPASNINGSPLAN THORSAGER SKOLE & BØRNEBY # GENERALFORSAMLINGSREFERAT UDSTYKNINGSGRUNDE # THORSAGER-SANGEN Oplag: 1050 stk

2 GENERALFORSAMLING I THORSAGER DISTRIKTSRÅD I slutningen af november sidste år deltog omkring 35 borgere i en konstruktiv generalforsamling i Forsamlingshuset. Kunstner og honningavler Anders Glob startede med at fortælle om biernes spændende liv i deres højtudviklede og specialicerede samfund. Desuden kom han også ind på sin kunstneriske udfoldelse og fortalte om, hvordan han fik inspiration fra vinterophold i øde egne i det nordlige Scotland. Formanden aflagde dernæst beretning fra året der gik, og den var lang, for der var virkelig sket meget i Thorsager og omkring distriktsrådet i I flæng kan nævnes aktionen med det grønne bånd og kampen for at komme med i det fine selskab af udviklingsbyer i Syddjurs, som ser ud til at lykkes. Et velbesøgt valgmøde i Byens Telt, udgivelsen af Thorsager Rundt, Trinbræt-kampen, Skater-gruppen, kloakering, trafikplanlægning og forhindringer, vindmøllesagen i Elløv Enge, børneby ved Thorsager Skole, cykelstien mellem Thorsager og Rønde skole som er på vej, nye erhverv ved Ryomvej, udvikling af Thorsager-portalen på nettet oma. Distriktsrådet har og vil følge med i arbejdet på at gøre Thorsager til en spændende og levende by. Dernæst var der en livlig og konstruktiv debat om beretningen og hvordan man kunne inddrage borgerne mere. Her kom der forslag om at etablere borgermøder, hvor man kunne diskutere muligheder og etablere nye interessegrupper, som distriktsrådet kunne være tovholder på. Ligeledes kom der mange forslag til hvilke interessegrupper man med fordel kunne etablere (se side 3). Der blev valgt nye medlemmer og suppleanter til distriktsrådet. Michael og Klaus blev genvalgt og Irene Skovhus Christensen og Tommy Larsen blev nyvalgt i stedet for Conni Sanderson og Eivor Hog Laursen, som ikke ønskede at fortsætte. Desuden blev Susanne Quist og Jens Hvitved Knudsen valgt som suppleanter med mulighed for at deltage i distriktsrådets møder. Hele referatet af GF kan læses på Thorsagerportalen.dk. Referent: Thøger Pauli FORMANDSINFO: Jeg vil endnu engang gerne appellere til, at vi i Thorsager ikke tror, at nu hvor vi er/kommer i Det grønne Bånd så går det nok. Vi skal fortsat stå sammen og kæmpe for vores by. Vi skal støtte vores lokale forretninger og virksomheder. Ja måske kan man spare 25, 50 eller 100 kr ved at køre til en naboby for at få repareret bilen, blive klippet, købe blomster, handle m.m. Men støtter vi ikke de lokale, så lukker de. Og uden muligheder for handel i en by, så kan de fleste godt tænke, hvad det vil betyde for byen. Vores erhvervsdrivende (Dem, der er medlem af Thorsager Bylaug) er årsagen til, at vi har en flagallé i byen, og at vi har vores årlige juletræstænding. Det er Bylauget, der har alle udgifterne hertil. I kan gå ind på Thorsagerportalen.dk og se nogle af de virksomheder/erhvervs-drivende, vi har i Thorsager. Thorsagerportalen.dk drives af Bylaug og Distriktsrådet i fællesskab. Her kan I også se aktivitetskalender og læse Thorsager rundt. Michael Bak, Formand for Thorsager Distriktsråd. 2 - thorsager rundt nr. 8

3

4 Blomsterhjørnet PROJEKT MAD & MÆND Først var det ølbrygning og nu mødes 12 modne mænd i skolekøkkenet under kyndig ledelse af en kvindelig chefkok Karen Mortensen. Her komponeres i løbet af foråret både forretter, hovedretter og desserter, som deltagerne selv fortærer til accompagnement af medbragt god øl og højt humør. Chefkokken mener nok hun kan styre deltagerne, da hun selv arbejder på en institution for utilpassede unge. Mail: Web: KT - Konstruktør & Tømrer udfører alt inden for kvalitets tømrer/snedkerarbejde. Skal I have udskiftet døre/vinduer, termoruder, tag, renoveret/- bygget til huset eller opført ny bolig (helårsbolig eller fritidshus) er vi klar med et løsningsforslag på opgaven. Vi udfører også mindre projekterings/rådgivningsopgaver i forbindelse med tilbygninger samt tilsyn (bygherretilsyn) ved opførelse/byggeri af bolig. Ring og få en uforpligtende snak/tilbud og få jeres byggeopgave opfyldt. Anni Holst Vestergade 1, Thorsager Tlf Åbningstider: Tirsdag-fredag kl Lørdag kl Lige nu: masser af løgplanter til inde og ude Altid friske blomster - Dagens buket 100 kr Udbringning Efter aftale 4 - thorsager rundt nr. 8

5 THORSAGER SANGEN Melodi: Mølleåen (forfatter: Karen Clausen, Thorsager) Byen er vågnet, og nu er der fest, jo, der er røre i by n, hverdagsbeboer som sommerhusgæst ser vel det dejligste syn. Thorsager, du er vel byen det sted, som må mit hjerte røre, her findes lykke og her findes fred, glad må jeg dig tilhøre. Svanefar glider så knejsende hen over sit farvand igen og igen, aldrig vi finder en stemning som den hjemme ved gadekæret. Fordum omkranset af hede og skov, i mose og eng var der liv, bonden med hestene spændt for sin plov, ænder på reden i siv. Thorsager, du er vel byen det sted, som må mit hjerte røre, her findes lykke og her findes fred, glad må jeg dig tilhøre, Hvis dine unger har tiden for lang køres til mosen, der fiskes med stang, og dine ældre har dagligt sin gang til brinken ved Ryomvejen. Oppe på højen der ligger et hus, kirken, den ældgamle borg, grønt den omkranses med birkenes sus, vartegn i glæde og sorg. Thorsager, du er vel byen det sted, som må mit hjerte røre, her findes lykke og her findes fred, glad må jeg dig tilhøre, når jeg som barn med min far og min mor lytted til frøernes kvækkende kor, mens jeg mig tumled i blomsternes flor ude i Elløv enge. Ovenstående sang er fundet af Evard Bruun i Poul Rs. Poulsens gemmer. Det er uvist hvornår den er skrevet,men hvis nogen kan være behjælpelig med et årstal, vil vi på redaktionen blive meget glade for denne oplysning. Ligeledes kunne dette være en opfordring til at skrive en ny og tidsvarende Thorsagersang. Der er jo emner nok at tage af (se rundt i dette nummer). thorsager rundt nr. 8-5

6 KLIMATILPASNINGSPLAN Af Klaus Bertram-Mikkelsen Vi har nu indsendt høringssvar til Syddjurs Kommune til brug for deres udarbejdelse af en klimatilpasningsplan, og vi fastholder i vores udtalelse, at det besluttede projekt om en større rørunderføring under Thorsgade blot er en nødvendig del af en større sikring, som er nødvendig for ikke at få gentagende problemer med oversvømmelser. Vi har samtidig gjort opmærksom på, at fri gennemstrømning gennem det eksisterende forløb fra Klokkerholmsiden via dammen og bækken under Nørregade er en nødvendighed og, at det derfor er påkrævet med løbende vedligeholdelse og oprensning, - en opgave som borgere i Thorsager har været vant til, at den tidligere Rønde Kommune tog sig af, hvorfor vi selvfølgelig har en berettiget forventning om, at det fortsat er en kommunal pligt og opgave. Med hensyn til Klimatilpasningsplanen, som vil vise hvilke tiltag og udbedringer der vil ske i Thorsager, vil den blive fremlagt i offentlig høring i løbet af foråret. Distrikts-rådet vil selvfølgelig følge fremlæggelsen og debatten, og i den forbindelse vil vi holde øje med, hvilke forpligtigelser der evt. lægges op til i planen! I den løbende dialog, der har været med kommunens administration, Team Natur, omkring oversvømmelsesproblemerne, er det over for kommunen tilkendegivet, at der er konstateret manglende vedligeholdelse af sandfanget ved bækkens indløb i dammen, manglende oprensning af sand og slam i dammen og reparation af stenkanterne og det videre forløb langs forsamlingshuset og videre under Nørregade. Noget der er nødvendig vedligeholdelse og som alt andet lige vil give en fri gennem-strømning. Det giver ingen løsning, men måske lidt mere tid at løbe på, før det går galt. Administrationen har tilkendegivet, at Syddjurs Kommune skal være meget ansvarsfuld og omkostningsbevidst i forhold til at få budgetterne til at hænge sammen, og at Dammen ligger på byjord og, at det ikke entydigt er en kommunal opgave at oprense Dammen og at det undersøges p t. Den holdning er Distriktsrådet noget uforstående overfor og fastholder, at om det er byjord eller fællesjord, så ændrer det ikke noget i vores optik. Byjord/ fællesjord er som det var under Rønde Kommune, og da blev Dammen vedligeholdt og oprenset. Så længe der ikke er truffet politisk beslutning om ændring af disse forhold, så forventer vi at Syddjurs Kommune lever op til sit ansvar. August Pedersen fra Skate-gruppen i Thorsager har lavet dette flotte logo (se side 7-8) 6 - thorsager rundt nr. 8

7 Thorsager med i Det grønne bånd Irene Skovhus Christensen og Thøger Pauli På valgmødet i Byens Telt i august 2013 fremkom vi med et ønske om at Thorsager skulle medtages i rækken af letbanebyer, som ligger langs jernbanen mellem Aarhus og Grenaa det såkaldte grønne bånd. Dette blev imødekommet af samtlige panel-deltagere, der talte spidskandidaterne fra de opstillede partier. Senere gjorde borgerne i Thorsager det helt klart ved aktion det grønne bånd, hvor mere end 300 borgere troppede op en fredag eftermiddag sammen med kommunal-politikere og rullede et langt grønt bånd ud gennem byen. Vi mener i distriktsrådet, at det er livsvigtigt for Thorsagers fremtid, at den får status af bosætningsområde, så derfor er det glædeligt, at vi nu nedenfor i den endelige udgave af Kommuneplan for Syddjurs 2013 kan se Thorsager er med i det grønne bånd. Så mangler vi bare et trinbræt ved Thorsager, men det er vi sikre på at vi kan øjne i horisonten. Det vil vi se frem til med stor forventning. Kommunalplan Syddjurs 2013 I Det grønne bånd, der snor sig med jernbanen ind i Djursland, findes fire 'letbanebyer' i form af de gamle stationsbyer Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind. Byer, der med jernbanen er forbundet med det østjyske vækstcenter og dermed er attraktive bosætningsområder med en høj tilgængelighed til mange arbejdspladser og kulturtilbud. Letbanebyerne er derfor udpeget som vækst- og udviklingsområder i Syddjurs Kommune. Selvom det er byer med egen identitet, har de samtidig nogle fælles udfordringer grundet byernes historie som stationsbyer og tidligere, større arbejdspladsområder. Letbanebyerne i fremtiden Byrådet ønsker, at udvikle letbanebyerne og den nødvendige private og offentlige service samt at synliggøre de mange attraktive arealer til bosætning, der allerede eksisterer i dag. Arealer, der giver mulighed for forskellige boligtyper og derfor tilbyder gode muligheder til flere segmenter af tilflyttere. Indsatsen skal koncentreres om allerede planlagte og igangsatte byudviklingsprojekter, som for eksempel områdefornyelsen i Kolind, realiseringen af en ny bydel i Hornslet på Varo-grunden og igangsætning af en områdefornyelse i Mørke. Udvidelse af det Grønne Bånd med Thorsager Foruden det område, som er beskrevet herover (som også fremgik af Forslag til Kommuneplan 2013), har Byrådet ved den endelige vedtagelse af kommuneplanen den 19. december 2013 besluttet, at Thorsager også skal indgå i Det grønne bånd. thorsager rundt nr. 8-7

8 Skate Thorsager I Thorsager er der gennem efteråret opstået et nyt projekt; nemlig Skate Thorsager, som er sat i gang af SSP Syddjurs Kommune. Målet er at aktivere og motivere byens og omegnens børn/unge skatere til at mødes, og hjælpe dem med at strukturere og understøtte et sundt og positivt miljø, hvor de kan dyrke deres interesse. Der er sat 2 voksne på opgaven til at være fødselshjælpere på projektet, som over tid måske overgår til en forening eller en selvkørende aktivitet i byen. De voksne er Poul Erik Laursen og Hanne Andersen. Pr. 1. december fik vi mulighed for at leje os ind i en af hallerne i den tidligere dyrefoderbutik på Nørregade. Stedet ejes nu af KT konstruktør og Tømrer Karsten Thomsen fra Thorsager. Der er pt unge aktive i projektet og der er god opbakning af forældre og andre voksne som er interesserede i at give en hjælpende hånd med i projektet. Bl.a. har en forælder stået for sponsorering af T- shirts fra Caspers VVS i Thorsager, Twin Design i Tved og SkatePro i Århus. De unge har selv lavet Skate Thorsager logoet på trøjerne. De unge kan kun opholde sig i hallen under opsyn af en voksen. Vi er nu gået i gang med at bygge nogle ramper sammen med de unge. Hallen er en mulighed for at få bygget nogle ramper og få skatet her i vinter, og i foråret/sommeren rykker vi forhåbentlig udenfor med ramperne, når vi finder en egnet plads dertil; vi arbejder på højtryk. Vi håber det kunne blive i forbindelse med skolen/hallen. De unges store drøm er en stor U-rampe. Vi er derfor gået i gang med at skaffe penge til projektet, og Thorsager Distriktsråd har afsat , som overdrages når vi har skaffet yderligere kr. Vi afventer pt. i spænding ansøgninger sendt til diverse fonde og virksomheder. F.eks. har Schmidts Auto Care i Thorsager doneret 1500 kr. På den lange bane håber vi, at der kunne blive anlagt en permanent skatebane oppe bag skolen, som kunne bruges af alle, på alle tider af døgnet. Et drømmescenarie ville være en form for bypark, hvor der også var f.eks. motionsredskaber (som ved Marie Magdalene Centret), en offentlig bålplads, legeplads for mindre børn, petanque bane, klatrevæg, lille agilitybane for hunde, amfi-scene (som i byparken i Rønde), streetbasket, borde og bænke osv. Simpelthen en bypark, som var et aktiv for alle uanset alder, og som byen stod sammen om at ønske og passe på. Vi har med succes afviklet et åben-skate-hal arrangement lørdag d. 22/2 med musik med tjekkede DJ s, kaffe og kage og selve borgmesteren, Claus Wistoft kom og klippede den røde snor. (af Poul Erik Laursen og Hanne Andersen) I er velkomne til at kontakte SSPkonsulent Birgitte Bach Thomsen eller Hanne Andersen for yderligere oplysninger. Se Facebook: Skate Thorsager ( < til venstre ses en model af den rampe, som vi godt vil bygge) 8 - thorsager rundt nr. 8

9 Skate Thorsager "Jeg synes det er sjovt at være sammen med alle sammen. Det er også dejligt at vi må være med til at bygge. Og så er det fedt der er tid til at skate bagefter. Og man får et godt sammenhold" (Magnus). det er SUPER fedt med et sted man bare lige kan gå til. Det har været lidt svært at være en del af projektet fordi der er mange der ser på os som "bøller" men der er jeg overhovedet ikke. Mig og mine venner savnede bare et sted at samles og lave det vi elsker aller mest, nemlig at skate" (August) "Jeg synes det er en super ide, for vi unge har brug for et sted at være. Jeg synes dem fra SSP hjælper godt og støtter op om det :)". (Casper) Som forælder til et barn som pt lever og ånder for skaterlivet, har det været fantastisk at et projekt som Skate thorsager projektet er blevet iværksat. Dette gør at vi nu ikke længere behøver transportere de unge til Randers og sidenhen Kolind for at kunne dyrke deres sport. Samtidig er det fantastisk at høre og opleve de ideer, de unge har til projektet, opleve det sammenhold som er hos de unge på tværs af alder, skoler, skateboard/løbehjul/osv. Det er noget af det man oplever som frivillig til at holde hallen åben. Jeg har haft hallen åben et par gange, og det er koldt i en hal, men på trods af det er det faktisk smadder hyggeligt at følge de unge i deres udvikling indenfor sporten, høre dem fortælle om hvad de kan og gerne vil kunne senere hen, høre dem hjælpe hinanden. DET er et fællesskab uden lige. Unge som faktisk godt gider voksenkontakten, unge som gider arbejde for at opnå et mål som kan komme dem selv til gode, unge som opfører sig ordentligt. At projektet er en succes skyldes også at Hanne Andersen og Poul Erik er en del af det. Ingen løftede pegefingre, Poul Eriks fantastiske tilgang til at få de unge MED i byggeriet af ramper osv. Og så Mor Hanne som er den røde tråd i dette. DET som bekymrer mig som forælder er at det er en stakket frist. Om få mdr. er Hanne og Poul Erik ikke på projektet længere, men er projektet nået i mål da? Jeg er efter oplevelsen af dette projekt slet ikke i tvivl om at Thorsager mangler et INDENDØRS samlingssted et par aftner om ugen. Et projekt som jeg samtidig tænker godt kunne løftes af frivillige om kommunen ville betale faste udgifter. Der er MANGE i dette projekt som gerne vil skaffe ting, sponsorere ting og være der for de unge! Men det er jo så lidt en anden snak! (af Anne Pedersen) thorsager rundt nr. 8-9

10 På Nørregade interview: Susanne Quist En attraktiv beliggenhed med facade til både Nørregade og til den trafikerede Ryomvej og lokaler, der er som skabt til formålet, har trukket firmaet Schmidt Auto Care til Thorsager. Det skinner igennem, at firmaets daglige leder, Søren Schmidt, er godt tilfreds med den nye adresse i Thorsagers industrikvarter. Super i forhold til vaskehal, bilværksted, den nye synshal og øvrige industri - og nu venter vi bare på at Dagli Brugsen kommer hertil, siger Søren med et glimt i øjet. Schmidt Auto Care har specialiseret sig i klargøring af biler og motorcykler og beskæftiger en klargøringsmand, en administrativ medarbejder og så selvfølgelig Søren, som udover at være afdelingsleder også tager fat i selve arbejdet med klargøring. Firmaet, der blev startet for 9 år siden, er flyttet fra postnummer 8550 Mesballe til 8410 Thorsager. Det kan mærkes, at vi nu har adresse i en by, folk véd hvor ligger, og at vi er rykket tættere på Aarhus. I den korte tid, firmaet har haft adresse i Thorsager, er der kommet nye kunder til fra Aarhus-siden, og således rækker dækningsområdet mod syd til Egå og mod nord til Fjellerup. Der kan man se hvor meget et postnummer betyder - vi er trods alt kun flyttet få kilometer. På kundesiden er bl.a. Via Biler, som har fået klargjort biler hos Schmidt Auto Care igennem de sidste 3 år, og det må vel sige god for kvaliteten af det arbejde, der udføres. De private kunder kommer ofte med en bil, der skal have en indvendig klargøring og en lakforsegling hvis ikke lige den færdige pakke med indvendig rengøring, rengøring af dørfalse, rengøring af motorrum, let polering og lakforsegling til en lille tusse + moms. Priserne er meget konkurrencedygtige, når man sammenligner med tilsvarende i eks. Aarhus og skyldes den lavere husleje, man betaler udenfor de større byer. Apropos konkurrence, så er der vist langt til det nærmeste firma, der laver det samme som Schmidt Auto Care. Der henvises til firmaets hjemmeside for yderligere oplysninger om behandlinger, priser og kontaktoplysninger. Til spørgsmålet om evt. fremtidsplaner for Schmidt Auto Care, siger Søren: "Planerne for virksomheden er langsigtede - vi forventer at blive i Thorsager i mindst 100 år og 1 dag thorsager rundt nr. 8

11 NYE GRUNDE TIL UDSTYKNING Af Jens Hvitved Knudsen (grafik: Jonas Hvitved Knudsen) Det er en stor glæde at konstatere, at der er mangel på ledige byggegrunde i Thorsager. Derfor er det endnu mere glædeligt, at der nu er udsigt til, at der udstykkes nye byggegrunde i forlængelse af Dalgårdsvej (se grafik). Ifølge lokalplanen for Syddjurs er der plads til 8 alm. parcelhusgrunde og 4 jordbrugsparceller af forskellig størrelse. Blækket på skødet er lige knapt tørt, men det forlyder fra kommunen side, at de går i gang med byggemodningen hurtigst muligt. Lige nu afventer kommunen landinspektørens arbejde, hvorefter vejen vil blive etableret og grundene vil blive udstykket. Salget vil ifølge kommunen gå i gang i indeværende år. thorsager rundt nr. 8-11

12 12 - thorsager rundt nr. 8

13 HVIS DU HAR noget du godt vil fortælle, billeder, annoncer, andet som du vil dele med andre i THORSAGER Så send det til thorsager rundt Thorsager Distriktsråd forbeholder sig ret til at forkorte eller redigere i indlæg der er stødende eller irrelevante. Dog kun i samarbejde med forfatteren Har du ondt her og dér så kom med dine bare tæer! zoneterapi & massage Thøger Pauli Thorsagervej Rønde Registreret Alternativ Behandler Web: 123zone.dk Tlf.: års behandlererfaring 30 % tilskud fra Danmark til zoneterapi 15 % Robin-Hood rabat til pensionister, arbejdsledige og studerende thorsager rundt nr. 8

14 Tommy Larsen sponsorerer trykningen af Thorsager Rundt 14 - thorsager rundt nr. 8

15 STATUS FOR BØRNEBY THORSAGER Af Børneliv-by gruppen Område 1: Byggeplads hele perioden 1/3-1/10 Område 2: Byggeplads i perioden 1/3-1/6 Område 3: Byggeplads i perioden 1/6-1/9 Område 4: Byggeplads i perioden 1/7-1/10 Område 5: Byggeplads i perioden 1/7-1/8 Så er byggeriet af Thorsager Skole og Børnehus startet og forventes færdigt omkring uge 42 i I hele perioden vil adgangen til skolen bag om pavillonen være lukket, idet der her er byggeplads og opbevaring af materialer. Byggeriet falder stort set i 3 etaper hvor 1. etape er tilbygningen af to nye klasseværelser i den nuværende biblioteksgård, udetoiletter og krybberum. 2. etape som starter i juni måned omfatter ombygningen af nuværende SFO område til børnehave & vuggestueområde. 3. og sidste etape omfatter primært personaleområder. Grundtanken i hele projektet er ordet Fælles. Det skal forstås på den måde, at selvom der bliver en børnehave/vuggestue afdeling, en SFO afdeling etc., så er mange af funktionerne rettet ind mod fællesområderne i midten (fællesrum, køkken etc.) og grundtanken i projektet er fællesskab omkring en række vigtige funktioner og områder. Hvis du/i vil vide mere om ombygningen og de bagved liggende ideer, så gå ind på Skoleporten Thorsager Skole og åben det faneblad i venstre kolonne der hedder fælles Børneliv. Her er både projektplan, målsætning, tidsplan, m.m. at finde. Et spændende projekt som kommer til at betyde meget for Thorsager. thorsager rundt nr. 8-15

16

THORSAGER RUNDT. Thorsagers happening med det grønne bånd blev en succes Se side 8 (foto Hanne Andersen) Nummer 7 November 2013

THORSAGER RUNDT. Thorsagers happening med det grønne bånd blev en succes Se side 8 (foto Hanne Andersen) Nummer 7 November 2013 THORSAGER RUNDT Thorsagers happening med det grønne bånd blev en succes Se side 8 (foto Hanne Andersen) Nummer 7 November 2013 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Evaluering af Distriktsråd i Syddjurs Kommune

Evaluering af Distriktsråd i Syddjurs Kommune 1 of 6 02-04-2014 Sagsnr.: 14/11272 Kontaktperson: Alette Lena Skov-Hansen Plan, udvikling og kultur Evaluering af Distriktsråd i Syddjurs Kommune Baggrund Med kommunesammenlægningen blev de eksisterende

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 16. marts 2015

Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 16. marts 2015 1 of 5 Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 16. marts 2015 Distriktsrådene lokalsamfundets talerør I Syddjurs kommune er de 13 distriktsråd, hver på sin måde,

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Indholdsfortegnelse VELKOMST 2 TILLADELSER OG KONTAKTPERSONER 3 LØBSLEDELSE 3 DCU KOMMISSÆRER 3 DM RUTERNE 4

Indholdsfortegnelse VELKOMST 2 TILLADELSER OG KONTAKTPERSONER 3 LØBSLEDELSE 3 DCU KOMMISSÆRER 3 DM RUTERNE 4 Indholdsfortegnelse VELKOMST 2 TILLADELSER OG KONTAKTPERSONER 3 LØBSLEDELSE 3 DCU KOMMISSÆRER 3 DM RUTERNE 4 FREDAG DEN 31. MAJ, HOLDLØB DAMER OG ENKELT START U23 HERRER 4 SØNDAG DEN 2. JUNI, U23 DM LINIELØB

Læs mere

THORSAGER RUNDT. Stort fremmøde til borgermødet den 9. september. Se side 3, 5 og 12. Nummer 4 Oktober 2012

THORSAGER RUNDT. Stort fremmøde til borgermødet den 9. september. Se side 3, 5 og 12. Nummer 4 Oktober 2012 THORSAGER RUNDT Stort fremmøde til borgermødet den 9. september. Se side 3, 5 og 12 Nummer 4 Oktober 2012 Lokalavis for Thorsager by Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige Udgiver: Thorsager Distriktsråd

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt...

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt... Fremmødt Afmeldt Leon Sindberg, Maria Jensen, Jørgen Gammelgaard, Charlotte Thy, Lene Viberg Nielsen, Lis Bjerg Hermind, Michael Vestergaard, Birgitte Højland, Sissel Gammelgaard Steffen Brinch, Tanja

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

KULTUR SYDDJURS Fmd.beretning, generalfors. 15.4.2010 - Side 1 af 8 Jørgen H. Tscherning, fmd. - 14.3.2010

KULTUR SYDDJURS Fmd.beretning, generalfors. 15.4.2010 - Side 1 af 8 Jørgen H. Tscherning, fmd. - 14.3.2010 Fmd.beretning, generalfors. 15.4.2010 - Side 1 af 8 Formandsberetning BESTYRELSENS MEDLEMMER OG SPECIALER... 1 BESTYRELSESARBEJDET... 2 PR-AKTIVITETER 2009-2010... 3 Foreningens målgrupper... 3 Kultur

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse$om$bosætning$fra$Møn$ NU$til$Ulvshale$Lejer$og$Grundejerforening.$

Spørgeskemaundersøgelse$om$bosætning$fra$Møn$ NU$til$Ulvshale$Lejer$og$Grundejerforening.$ Maj$2014.$ Spørgeskemaundersøgelse$om$bosætning$fra$Møn$ NU$til$Ulvshale$Lejer$og$Grundejerforening.$ Bosætningsgruppen$under$Møn$NU$ $ Indholdsfortegnelse- 1.$Indledning$og$hovedkonklusioner$ 3 1.1.#Indledning.#

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG

NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG Udkommer til pensionister og førtidspensionister under Kolind, Ryomgård og Nimtofte postdistrikter NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG Hans Kjær Bach & Søn ApS Murer - Tømrer - Kloakmester Tlf. 86 39

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen.

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen. KRAGELUND FORSAMLINGSHUS Nyhedsbrev Å R G A N G 3, N U M M E R 2 D A T O : 3 1. D E C E M B E R 2 0 0 6 I DETTE NUMMER Ny Bestyrelse Koncerter Renovering Kragelunds venner Udlejningen Sponsorere Aktivitets

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN Nyhedsbrev uge 34 2014 Side 1 Side 2 Invitation til HØSTFESTEN Side 4+5 Side 6 Børnehaven Kontakt, rengøring mm. Side 3 Nyt fra bestyrelsen Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere