THORSAGER RUNDT. Skate Thorsager har fuld fart derudad (foto Hanne Andersen) Nummer 8 Februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THORSAGER RUNDT. Skate Thorsager har fuld fart derudad (foto Hanne Andersen) Nummer 8 Februar 2014"

Transkript

1 THORSAGER RUNDT Skate Thorsager har fuld fart derudad (foto Hanne Andersen) Nummer 8 Februar 2014 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige Udgiver: Thorsager Distriktsråd Layout: Thøger Pauli DISTRIKTSRÅDS-INFO # STORMØDE # MAD & MÆND DET GRØNNE BÅND og THORSAGER # SKATE THORSAGER PÅ NØRREGADE # KLIMATILPASNINGSPLAN THORSAGER SKOLE & BØRNEBY # GENERALFORSAMLINGSREFERAT UDSTYKNINGSGRUNDE # THORSAGER-SANGEN Oplag: 1050 stk

2 GENERALFORSAMLING I THORSAGER DISTRIKTSRÅD I slutningen af november sidste år deltog omkring 35 borgere i en konstruktiv generalforsamling i Forsamlingshuset. Kunstner og honningavler Anders Glob startede med at fortælle om biernes spændende liv i deres højtudviklede og specialicerede samfund. Desuden kom han også ind på sin kunstneriske udfoldelse og fortalte om, hvordan han fik inspiration fra vinterophold i øde egne i det nordlige Scotland. Formanden aflagde dernæst beretning fra året der gik, og den var lang, for der var virkelig sket meget i Thorsager og omkring distriktsrådet i I flæng kan nævnes aktionen med det grønne bånd og kampen for at komme med i det fine selskab af udviklingsbyer i Syddjurs, som ser ud til at lykkes. Et velbesøgt valgmøde i Byens Telt, udgivelsen af Thorsager Rundt, Trinbræt-kampen, Skater-gruppen, kloakering, trafikplanlægning og forhindringer, vindmøllesagen i Elløv Enge, børneby ved Thorsager Skole, cykelstien mellem Thorsager og Rønde skole som er på vej, nye erhverv ved Ryomvej, udvikling af Thorsager-portalen på nettet oma. Distriktsrådet har og vil følge med i arbejdet på at gøre Thorsager til en spændende og levende by. Dernæst var der en livlig og konstruktiv debat om beretningen og hvordan man kunne inddrage borgerne mere. Her kom der forslag om at etablere borgermøder, hvor man kunne diskutere muligheder og etablere nye interessegrupper, som distriktsrådet kunne være tovholder på. Ligeledes kom der mange forslag til hvilke interessegrupper man med fordel kunne etablere (se side 3). Der blev valgt nye medlemmer og suppleanter til distriktsrådet. Michael og Klaus blev genvalgt og Irene Skovhus Christensen og Tommy Larsen blev nyvalgt i stedet for Conni Sanderson og Eivor Hog Laursen, som ikke ønskede at fortsætte. Desuden blev Susanne Quist og Jens Hvitved Knudsen valgt som suppleanter med mulighed for at deltage i distriktsrådets møder. Hele referatet af GF kan læses på Thorsagerportalen.dk. Referent: Thøger Pauli FORMANDSINFO: Jeg vil endnu engang gerne appellere til, at vi i Thorsager ikke tror, at nu hvor vi er/kommer i Det grønne Bånd så går det nok. Vi skal fortsat stå sammen og kæmpe for vores by. Vi skal støtte vores lokale forretninger og virksomheder. Ja måske kan man spare 25, 50 eller 100 kr ved at køre til en naboby for at få repareret bilen, blive klippet, købe blomster, handle m.m. Men støtter vi ikke de lokale, så lukker de. Og uden muligheder for handel i en by, så kan de fleste godt tænke, hvad det vil betyde for byen. Vores erhvervsdrivende (Dem, der er medlem af Thorsager Bylaug) er årsagen til, at vi har en flagallé i byen, og at vi har vores årlige juletræstænding. Det er Bylauget, der har alle udgifterne hertil. I kan gå ind på Thorsagerportalen.dk og se nogle af de virksomheder/erhvervs-drivende, vi har i Thorsager. Thorsagerportalen.dk drives af Bylaug og Distriktsrådet i fællesskab. Her kan I også se aktivitetskalender og læse Thorsager rundt. Michael Bak, Formand for Thorsager Distriktsråd. 2 - thorsager rundt nr. 8

3

4 Blomsterhjørnet PROJEKT MAD & MÆND Først var det ølbrygning og nu mødes 12 modne mænd i skolekøkkenet under kyndig ledelse af en kvindelig chefkok Karen Mortensen. Her komponeres i løbet af foråret både forretter, hovedretter og desserter, som deltagerne selv fortærer til accompagnement af medbragt god øl og højt humør. Chefkokken mener nok hun kan styre deltagerne, da hun selv arbejder på en institution for utilpassede unge. Mail: Web: KT - Konstruktør & Tømrer udfører alt inden for kvalitets tømrer/snedkerarbejde. Skal I have udskiftet døre/vinduer, termoruder, tag, renoveret/- bygget til huset eller opført ny bolig (helårsbolig eller fritidshus) er vi klar med et løsningsforslag på opgaven. Vi udfører også mindre projekterings/rådgivningsopgaver i forbindelse med tilbygninger samt tilsyn (bygherretilsyn) ved opførelse/byggeri af bolig. Ring og få en uforpligtende snak/tilbud og få jeres byggeopgave opfyldt. Anni Holst Vestergade 1, Thorsager Tlf Åbningstider: Tirsdag-fredag kl Lørdag kl Lige nu: masser af løgplanter til inde og ude Altid friske blomster - Dagens buket 100 kr Udbringning Efter aftale 4 - thorsager rundt nr. 8

5 THORSAGER SANGEN Melodi: Mølleåen (forfatter: Karen Clausen, Thorsager) Byen er vågnet, og nu er der fest, jo, der er røre i by n, hverdagsbeboer som sommerhusgæst ser vel det dejligste syn. Thorsager, du er vel byen det sted, som må mit hjerte røre, her findes lykke og her findes fred, glad må jeg dig tilhøre. Svanefar glider så knejsende hen over sit farvand igen og igen, aldrig vi finder en stemning som den hjemme ved gadekæret. Fordum omkranset af hede og skov, i mose og eng var der liv, bonden med hestene spændt for sin plov, ænder på reden i siv. Thorsager, du er vel byen det sted, som må mit hjerte røre, her findes lykke og her findes fred, glad må jeg dig tilhøre, Hvis dine unger har tiden for lang køres til mosen, der fiskes med stang, og dine ældre har dagligt sin gang til brinken ved Ryomvejen. Oppe på højen der ligger et hus, kirken, den ældgamle borg, grønt den omkranses med birkenes sus, vartegn i glæde og sorg. Thorsager, du er vel byen det sted, som må mit hjerte røre, her findes lykke og her findes fred, glad må jeg dig tilhøre, når jeg som barn med min far og min mor lytted til frøernes kvækkende kor, mens jeg mig tumled i blomsternes flor ude i Elløv enge. Ovenstående sang er fundet af Evard Bruun i Poul Rs. Poulsens gemmer. Det er uvist hvornår den er skrevet,men hvis nogen kan være behjælpelig med et årstal, vil vi på redaktionen blive meget glade for denne oplysning. Ligeledes kunne dette være en opfordring til at skrive en ny og tidsvarende Thorsagersang. Der er jo emner nok at tage af (se rundt i dette nummer). thorsager rundt nr. 8-5

6 KLIMATILPASNINGSPLAN Af Klaus Bertram-Mikkelsen Vi har nu indsendt høringssvar til Syddjurs Kommune til brug for deres udarbejdelse af en klimatilpasningsplan, og vi fastholder i vores udtalelse, at det besluttede projekt om en større rørunderføring under Thorsgade blot er en nødvendig del af en større sikring, som er nødvendig for ikke at få gentagende problemer med oversvømmelser. Vi har samtidig gjort opmærksom på, at fri gennemstrømning gennem det eksisterende forløb fra Klokkerholmsiden via dammen og bækken under Nørregade er en nødvendighed og, at det derfor er påkrævet med løbende vedligeholdelse og oprensning, - en opgave som borgere i Thorsager har været vant til, at den tidligere Rønde Kommune tog sig af, hvorfor vi selvfølgelig har en berettiget forventning om, at det fortsat er en kommunal pligt og opgave. Med hensyn til Klimatilpasningsplanen, som vil vise hvilke tiltag og udbedringer der vil ske i Thorsager, vil den blive fremlagt i offentlig høring i løbet af foråret. Distrikts-rådet vil selvfølgelig følge fremlæggelsen og debatten, og i den forbindelse vil vi holde øje med, hvilke forpligtigelser der evt. lægges op til i planen! I den løbende dialog, der har været med kommunens administration, Team Natur, omkring oversvømmelsesproblemerne, er det over for kommunen tilkendegivet, at der er konstateret manglende vedligeholdelse af sandfanget ved bækkens indløb i dammen, manglende oprensning af sand og slam i dammen og reparation af stenkanterne og det videre forløb langs forsamlingshuset og videre under Nørregade. Noget der er nødvendig vedligeholdelse og som alt andet lige vil give en fri gennem-strømning. Det giver ingen løsning, men måske lidt mere tid at løbe på, før det går galt. Administrationen har tilkendegivet, at Syddjurs Kommune skal være meget ansvarsfuld og omkostningsbevidst i forhold til at få budgetterne til at hænge sammen, og at Dammen ligger på byjord og, at det ikke entydigt er en kommunal opgave at oprense Dammen og at det undersøges p t. Den holdning er Distriktsrådet noget uforstående overfor og fastholder, at om det er byjord eller fællesjord, så ændrer det ikke noget i vores optik. Byjord/ fællesjord er som det var under Rønde Kommune, og da blev Dammen vedligeholdt og oprenset. Så længe der ikke er truffet politisk beslutning om ændring af disse forhold, så forventer vi at Syddjurs Kommune lever op til sit ansvar. August Pedersen fra Skate-gruppen i Thorsager har lavet dette flotte logo (se side 7-8) 6 - thorsager rundt nr. 8

7 Thorsager med i Det grønne bånd Irene Skovhus Christensen og Thøger Pauli På valgmødet i Byens Telt i august 2013 fremkom vi med et ønske om at Thorsager skulle medtages i rækken af letbanebyer, som ligger langs jernbanen mellem Aarhus og Grenaa det såkaldte grønne bånd. Dette blev imødekommet af samtlige panel-deltagere, der talte spidskandidaterne fra de opstillede partier. Senere gjorde borgerne i Thorsager det helt klart ved aktion det grønne bånd, hvor mere end 300 borgere troppede op en fredag eftermiddag sammen med kommunal-politikere og rullede et langt grønt bånd ud gennem byen. Vi mener i distriktsrådet, at det er livsvigtigt for Thorsagers fremtid, at den får status af bosætningsområde, så derfor er det glædeligt, at vi nu nedenfor i den endelige udgave af Kommuneplan for Syddjurs 2013 kan se Thorsager er med i det grønne bånd. Så mangler vi bare et trinbræt ved Thorsager, men det er vi sikre på at vi kan øjne i horisonten. Det vil vi se frem til med stor forventning. Kommunalplan Syddjurs 2013 I Det grønne bånd, der snor sig med jernbanen ind i Djursland, findes fire 'letbanebyer' i form af de gamle stationsbyer Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind. Byer, der med jernbanen er forbundet med det østjyske vækstcenter og dermed er attraktive bosætningsområder med en høj tilgængelighed til mange arbejdspladser og kulturtilbud. Letbanebyerne er derfor udpeget som vækst- og udviklingsområder i Syddjurs Kommune. Selvom det er byer med egen identitet, har de samtidig nogle fælles udfordringer grundet byernes historie som stationsbyer og tidligere, større arbejdspladsområder. Letbanebyerne i fremtiden Byrådet ønsker, at udvikle letbanebyerne og den nødvendige private og offentlige service samt at synliggøre de mange attraktive arealer til bosætning, der allerede eksisterer i dag. Arealer, der giver mulighed for forskellige boligtyper og derfor tilbyder gode muligheder til flere segmenter af tilflyttere. Indsatsen skal koncentreres om allerede planlagte og igangsatte byudviklingsprojekter, som for eksempel områdefornyelsen i Kolind, realiseringen af en ny bydel i Hornslet på Varo-grunden og igangsætning af en områdefornyelse i Mørke. Udvidelse af det Grønne Bånd med Thorsager Foruden det område, som er beskrevet herover (som også fremgik af Forslag til Kommuneplan 2013), har Byrådet ved den endelige vedtagelse af kommuneplanen den 19. december 2013 besluttet, at Thorsager også skal indgå i Det grønne bånd. thorsager rundt nr. 8-7

8 Skate Thorsager I Thorsager er der gennem efteråret opstået et nyt projekt; nemlig Skate Thorsager, som er sat i gang af SSP Syddjurs Kommune. Målet er at aktivere og motivere byens og omegnens børn/unge skatere til at mødes, og hjælpe dem med at strukturere og understøtte et sundt og positivt miljø, hvor de kan dyrke deres interesse. Der er sat 2 voksne på opgaven til at være fødselshjælpere på projektet, som over tid måske overgår til en forening eller en selvkørende aktivitet i byen. De voksne er Poul Erik Laursen og Hanne Andersen. Pr. 1. december fik vi mulighed for at leje os ind i en af hallerne i den tidligere dyrefoderbutik på Nørregade. Stedet ejes nu af KT konstruktør og Tømrer Karsten Thomsen fra Thorsager. Der er pt unge aktive i projektet og der er god opbakning af forældre og andre voksne som er interesserede i at give en hjælpende hånd med i projektet. Bl.a. har en forælder stået for sponsorering af T- shirts fra Caspers VVS i Thorsager, Twin Design i Tved og SkatePro i Århus. De unge har selv lavet Skate Thorsager logoet på trøjerne. De unge kan kun opholde sig i hallen under opsyn af en voksen. Vi er nu gået i gang med at bygge nogle ramper sammen med de unge. Hallen er en mulighed for at få bygget nogle ramper og få skatet her i vinter, og i foråret/sommeren rykker vi forhåbentlig udenfor med ramperne, når vi finder en egnet plads dertil; vi arbejder på højtryk. Vi håber det kunne blive i forbindelse med skolen/hallen. De unges store drøm er en stor U-rampe. Vi er derfor gået i gang med at skaffe penge til projektet, og Thorsager Distriktsråd har afsat , som overdrages når vi har skaffet yderligere kr. Vi afventer pt. i spænding ansøgninger sendt til diverse fonde og virksomheder. F.eks. har Schmidts Auto Care i Thorsager doneret 1500 kr. På den lange bane håber vi, at der kunne blive anlagt en permanent skatebane oppe bag skolen, som kunne bruges af alle, på alle tider af døgnet. Et drømmescenarie ville være en form for bypark, hvor der også var f.eks. motionsredskaber (som ved Marie Magdalene Centret), en offentlig bålplads, legeplads for mindre børn, petanque bane, klatrevæg, lille agilitybane for hunde, amfi-scene (som i byparken i Rønde), streetbasket, borde og bænke osv. Simpelthen en bypark, som var et aktiv for alle uanset alder, og som byen stod sammen om at ønske og passe på. Vi har med succes afviklet et åben-skate-hal arrangement lørdag d. 22/2 med musik med tjekkede DJ s, kaffe og kage og selve borgmesteren, Claus Wistoft kom og klippede den røde snor. (af Poul Erik Laursen og Hanne Andersen) I er velkomne til at kontakte SSPkonsulent Birgitte Bach Thomsen eller Hanne Andersen for yderligere oplysninger. Se Facebook: Skate Thorsager ( < til venstre ses en model af den rampe, som vi godt vil bygge) 8 - thorsager rundt nr. 8

9 Skate Thorsager "Jeg synes det er sjovt at være sammen med alle sammen. Det er også dejligt at vi må være med til at bygge. Og så er det fedt der er tid til at skate bagefter. Og man får et godt sammenhold" (Magnus). det er SUPER fedt med et sted man bare lige kan gå til. Det har været lidt svært at være en del af projektet fordi der er mange der ser på os som "bøller" men der er jeg overhovedet ikke. Mig og mine venner savnede bare et sted at samles og lave det vi elsker aller mest, nemlig at skate" (August) "Jeg synes det er en super ide, for vi unge har brug for et sted at være. Jeg synes dem fra SSP hjælper godt og støtter op om det :)". (Casper) Som forælder til et barn som pt lever og ånder for skaterlivet, har det været fantastisk at et projekt som Skate thorsager projektet er blevet iværksat. Dette gør at vi nu ikke længere behøver transportere de unge til Randers og sidenhen Kolind for at kunne dyrke deres sport. Samtidig er det fantastisk at høre og opleve de ideer, de unge har til projektet, opleve det sammenhold som er hos de unge på tværs af alder, skoler, skateboard/løbehjul/osv. Det er noget af det man oplever som frivillig til at holde hallen åben. Jeg har haft hallen åben et par gange, og det er koldt i en hal, men på trods af det er det faktisk smadder hyggeligt at følge de unge i deres udvikling indenfor sporten, høre dem fortælle om hvad de kan og gerne vil kunne senere hen, høre dem hjælpe hinanden. DET er et fællesskab uden lige. Unge som faktisk godt gider voksenkontakten, unge som gider arbejde for at opnå et mål som kan komme dem selv til gode, unge som opfører sig ordentligt. At projektet er en succes skyldes også at Hanne Andersen og Poul Erik er en del af det. Ingen løftede pegefingre, Poul Eriks fantastiske tilgang til at få de unge MED i byggeriet af ramper osv. Og så Mor Hanne som er den røde tråd i dette. DET som bekymrer mig som forælder er at det er en stakket frist. Om få mdr. er Hanne og Poul Erik ikke på projektet længere, men er projektet nået i mål da? Jeg er efter oplevelsen af dette projekt slet ikke i tvivl om at Thorsager mangler et INDENDØRS samlingssted et par aftner om ugen. Et projekt som jeg samtidig tænker godt kunne løftes af frivillige om kommunen ville betale faste udgifter. Der er MANGE i dette projekt som gerne vil skaffe ting, sponsorere ting og være der for de unge! Men det er jo så lidt en anden snak! (af Anne Pedersen) thorsager rundt nr. 8-9

10 På Nørregade interview: Susanne Quist En attraktiv beliggenhed med facade til både Nørregade og til den trafikerede Ryomvej og lokaler, der er som skabt til formålet, har trukket firmaet Schmidt Auto Care til Thorsager. Det skinner igennem, at firmaets daglige leder, Søren Schmidt, er godt tilfreds med den nye adresse i Thorsagers industrikvarter. Super i forhold til vaskehal, bilværksted, den nye synshal og øvrige industri - og nu venter vi bare på at Dagli Brugsen kommer hertil, siger Søren med et glimt i øjet. Schmidt Auto Care har specialiseret sig i klargøring af biler og motorcykler og beskæftiger en klargøringsmand, en administrativ medarbejder og så selvfølgelig Søren, som udover at være afdelingsleder også tager fat i selve arbejdet med klargøring. Firmaet, der blev startet for 9 år siden, er flyttet fra postnummer 8550 Mesballe til 8410 Thorsager. Det kan mærkes, at vi nu har adresse i en by, folk véd hvor ligger, og at vi er rykket tættere på Aarhus. I den korte tid, firmaet har haft adresse i Thorsager, er der kommet nye kunder til fra Aarhus-siden, og således rækker dækningsområdet mod syd til Egå og mod nord til Fjellerup. Der kan man se hvor meget et postnummer betyder - vi er trods alt kun flyttet få kilometer. På kundesiden er bl.a. Via Biler, som har fået klargjort biler hos Schmidt Auto Care igennem de sidste 3 år, og det må vel sige god for kvaliteten af det arbejde, der udføres. De private kunder kommer ofte med en bil, der skal have en indvendig klargøring og en lakforsegling hvis ikke lige den færdige pakke med indvendig rengøring, rengøring af dørfalse, rengøring af motorrum, let polering og lakforsegling til en lille tusse + moms. Priserne er meget konkurrencedygtige, når man sammenligner med tilsvarende i eks. Aarhus og skyldes den lavere husleje, man betaler udenfor de større byer. Apropos konkurrence, så er der vist langt til det nærmeste firma, der laver det samme som Schmidt Auto Care. Der henvises til firmaets hjemmeside for yderligere oplysninger om behandlinger, priser og kontaktoplysninger. Til spørgsmålet om evt. fremtidsplaner for Schmidt Auto Care, siger Søren: "Planerne for virksomheden er langsigtede - vi forventer at blive i Thorsager i mindst 100 år og 1 dag thorsager rundt nr. 8

11 NYE GRUNDE TIL UDSTYKNING Af Jens Hvitved Knudsen (grafik: Jonas Hvitved Knudsen) Det er en stor glæde at konstatere, at der er mangel på ledige byggegrunde i Thorsager. Derfor er det endnu mere glædeligt, at der nu er udsigt til, at der udstykkes nye byggegrunde i forlængelse af Dalgårdsvej (se grafik). Ifølge lokalplanen for Syddjurs er der plads til 8 alm. parcelhusgrunde og 4 jordbrugsparceller af forskellig størrelse. Blækket på skødet er lige knapt tørt, men det forlyder fra kommunen side, at de går i gang med byggemodningen hurtigst muligt. Lige nu afventer kommunen landinspektørens arbejde, hvorefter vejen vil blive etableret og grundene vil blive udstykket. Salget vil ifølge kommunen gå i gang i indeværende år. thorsager rundt nr. 8-11

12 12 - thorsager rundt nr. 8

13 HVIS DU HAR noget du godt vil fortælle, billeder, annoncer, andet som du vil dele med andre i THORSAGER Så send det til thorsager rundt Thorsager Distriktsråd forbeholder sig ret til at forkorte eller redigere i indlæg der er stødende eller irrelevante. Dog kun i samarbejde med forfatteren Har du ondt her og dér så kom med dine bare tæer! zoneterapi & massage Thøger Pauli Thorsagervej Rønde Registreret Alternativ Behandler Web: 123zone.dk Tlf.: års behandlererfaring 30 % tilskud fra Danmark til zoneterapi 15 % Robin-Hood rabat til pensionister, arbejdsledige og studerende thorsager rundt nr. 8

14 Tommy Larsen sponsorerer trykningen af Thorsager Rundt 14 - thorsager rundt nr. 8

15 STATUS FOR BØRNEBY THORSAGER Af Børneliv-by gruppen Område 1: Byggeplads hele perioden 1/3-1/10 Område 2: Byggeplads i perioden 1/3-1/6 Område 3: Byggeplads i perioden 1/6-1/9 Område 4: Byggeplads i perioden 1/7-1/10 Område 5: Byggeplads i perioden 1/7-1/8 Så er byggeriet af Thorsager Skole og Børnehus startet og forventes færdigt omkring uge 42 i I hele perioden vil adgangen til skolen bag om pavillonen være lukket, idet der her er byggeplads og opbevaring af materialer. Byggeriet falder stort set i 3 etaper hvor 1. etape er tilbygningen af to nye klasseværelser i den nuværende biblioteksgård, udetoiletter og krybberum. 2. etape som starter i juni måned omfatter ombygningen af nuværende SFO område til børnehave & vuggestueområde. 3. og sidste etape omfatter primært personaleområder. Grundtanken i hele projektet er ordet Fælles. Det skal forstås på den måde, at selvom der bliver en børnehave/vuggestue afdeling, en SFO afdeling etc., så er mange af funktionerne rettet ind mod fællesområderne i midten (fællesrum, køkken etc.) og grundtanken i projektet er fællesskab omkring en række vigtige funktioner og områder. Hvis du/i vil vide mere om ombygningen og de bagved liggende ideer, så gå ind på Skoleporten Thorsager Skole og åben det faneblad i venstre kolonne der hedder fælles Børneliv. Her er både projektplan, målsætning, tidsplan, m.m. at finde. Et spændende projekt som kommer til at betyde meget for Thorsager. thorsager rundt nr. 8-15

16

THORSAGER RUNDT. Thorsagers happening med det grønne bånd blev en succes Se side 8 (foto Hanne Andersen) Nummer 7 November 2013

THORSAGER RUNDT. Thorsagers happening med det grønne bånd blev en succes Se side 8 (foto Hanne Andersen) Nummer 7 November 2013 THORSAGER RUNDT Thorsagers happening med det grønne bånd blev en succes Se side 8 (foto Hanne Andersen) Nummer 7 November 2013 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 17. marts 2014.

Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 17. marts 2014. Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 17. marts 2014. Distriktsrådet 5 år som byens og egnes lokale talerør Der er grund til at kippe med flaget i dag. Ryomgård

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Udover Lokalrådet medlemmer mødte der 11 borgere op. Lokalrådets formand Ole Lange bød velkommen og gennemgik aftenens program, som var følgende:

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april 2009 Tiden flyver, og endnu et år er gået. Et år der har budt på spændende udfordringer for bestyrelsen. Vores største opgave

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Helle Øst Udviklingsråd Referat Udviklingsrådets Årsmøde Dato: 29. marts 2012, kl. 19.00 Sted: Helle Hallen Dagsorden ifg. Vedtægter: Beslutning: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING FOR ÅRET 2012 2013 Årsrapporten og regnskabet er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 5. april 2013 22-01-2014 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Februar 2010. En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner

Februar 2010. En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner Februar 2010 Indhold: Sidste nyt: Info: Konkurrence: Opslagstavlen: Redaktion: Poul En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner Deadline for næste avis Indlæg kan sendes på kridthundst@sol.dk,

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 0 2. Kære børn og forældre! Lemming d. 13. januar 2017

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 0 2. Kære børn og forældre! Lemming d. 13. januar 2017 U S G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 0 2 Kære børn og forældre! Lemming d. 13. januar 2017 Så er skoleåret godt i gang efter jul og nytår. Efter et par dage, hvor vi alle lige skulle

Læs mere

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling 3. maj 2014 Referat Der var ca. 10 deltagere til generalforsamlingen, incl. bestyrelse og Cyklistforbundets direktør. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Cyklister i Kolding. Nr. 2. April 2003

Cyklister i Kolding. Nr. 2. April 2003 Cyklister i Kolding Nr. 2. April 2003 Turudvalget cykler igen... 2 Generalforsaml... 3 Turplakat forår og sommer 2003... 4 Vi Cykler Til Arbejde... 6 Regnskab for 2002... 7 Hvad tænker du på... 8 Cyklister

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Så blev det atter tid, til at holde generalforsamling, i Lokalråd Fladså og dermed er det tid at gøre status på, hvad året er gået med. Ja, vi startede lidt turbulent, kort efter

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse VELKOMST 2 TILLADELSER OG KONTAKTPERSONER 3 LØBSLEDELSE 3 DCU KOMMISSÆRER 3 DM RUTERNE 4

Indholdsfortegnelse VELKOMST 2 TILLADELSER OG KONTAKTPERSONER 3 LØBSLEDELSE 3 DCU KOMMISSÆRER 3 DM RUTERNE 4 Indholdsfortegnelse VELKOMST 2 TILLADELSER OG KONTAKTPERSONER 3 LØBSLEDELSE 3 DCU KOMMISSÆRER 3 DM RUTERNE 4 FREDAG DEN 31. MAJ, HOLDLØB DAMER OG ENKELT START U23 HERRER 4 SØNDAG DEN 2. JUNI, U23 DM LINIELØB

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011:

Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011: 1 Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011: Der var 28 borgere tilstede. Formand Ole Lange bød velkommen, og vi gik herefter til dagsordenen Punkt 1. Valg af dirigent: Åge Bonde blev foreslået og valgt.

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere