10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:"

Transkript

1 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal?

2 Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de årige i Som en del af Ung i Egedal ønskede Byrådet at høre unges bud på, hvad er det gode ungeliv i Egedal, og hvordan gør vi Egedal til et endnu bedre sted at være ung. I marts 2014 deltog fem unge, to politikere og fire medarbejdere i konferencen CityLAB i Vejle. I to dage blev der arbejdet de med, hvordan unge inddrages og involveres. På CityLAB blev idéen om en campingvogn, der kører ud til steder, hvor unge samles, skabt. Derfor kørte en campingvogn i små tre måneder i efteråret 2014 rundt til skoler, klubber, uddannelsesinstitutioner og lignende steder, og unge blev inviteret ind til en dialog om, hvad er det gode ungeliv i Egedal. Campingvognen havde besøg af 138 unge, der gav deres budskaber, tanker og idéer på det gode ungeliv i Egedal. Tre unge, tre politikere og tre medarbejdere kogte efterfølgende de unges mange pointer fra campingvognen ned til konkrete temaer. De valgte syv temeer ud, som repræsenterede de temaer, som flest unge havde talt om i campingvognen. Der blev arbejdet videre med de syv temaer på unge 2015 som vi kaldte Egedals første ungekonference - den 28. februar UngE 2015 byggede på tanken om, at vi skaber det bedste ungeliv og finder de bedste løsninger ved at sætte unge, politikere og medarbejdere sammen. UngE 2015 skabte en ramme, hvor de tre aktørperspektiver arbejdede sammen på lige fod og på tværs af ekspertiseområder. De undersøgte, udviklede, byggede, forhandlede og konkretiserede, hvordan vi sammen kan finde og iværksætte konkrete handlinger indenfor de syv temaer. Det var unge, der var konferencier på dagen og som faciliterede dialogerne ude i grupper, der hver bestod af ca unge, politikere og medarbejdere. Over 140 unge, politikere og medarbejdere var med deres engagement og energi med til at gøre unge 2015 til en succes.

3 To pointer gik igen i alle grupper uanset tema: Fællesskab Et gennemgående træk i de unges fortællinger er fællesskab. De ønsker og søger fællesskaber, og de forskellige temaer blev i løbet af lørdagen til eksempler på, hvordan man kan skabe og styrke fællesskabet i Egedal - ungehuset vil blive et mødested, sammenholdet styrkes til festerne, et ungeråd, fælles aktiviteter og events gør, at unge møder hinanden på tværs og skaber relationer. En app sikrer kommunikationen, og fællesskabet og sammenholdet gør, at unge føler sig mere trygge i Egedal. Hvis man skulle give alle temaerne en samlet overskrift, ville det være fællesskab. Unge vil høres og involveres De vil i dialog med politikerne de synes, det er sjovt og lærerigt at arbejde sammen med politikerne, det er vigtigt for de unge at få fortalt, hvad de har på hjertet, og de vil gerne give politikerne et indblik i deres håb og drømme om ungelivet i Egedal. De unge er engageret, de vil være med til at få ting til at ske og tage ansvar. Det konkrete initiativ, der blev foreslået allerflest gange den lørdag på Egedal Rådhus, var et ungeråd. Der blev talt om ungeråd i forskellige varianter under alle temaer. Vi skal i 2015, 2016 og 2017 iværksætte initiativer på baggrund af inddragelsen af unge. Nogen ting skal besluttes administrativt, andre ting skal besluttes politisk. Dette handout er udarbejdet som supplement til oplæg på Byrådsseminar den 17. april Nedenstående gennemgås de syv temaer, og der afsluttes med idéer til, hvordan Ung i Egedal kan realiseres på innovationsfestivalen Afsnit I i november 2015.

4 7 temaer Inddragelse af unge 9 grupper

5 Det er vigtigt, at det er de unges sted. De skal føle ejerskab og have ansvar Selvbestemmelse til de unge giver størst engagement Et ungehus med muligheder for udfoldelse og diversitet kræver, at de unge forbliver engagerede. Det kræver unge ildsjæle, og at nogen viser vejen Politikere og medarbejdere skal tro på de unge og vise tillid til dem Det er vigtigt med faste og klare rammer Der skal være plads til alle unge i ungehuset hvis det er unge, der driver det, vil det tiltrække flere og skabe en større diversitet Det er vigtigt hele tiden at involvere og engagere næste generation. Det er med til at modne, udvikle og ansvarliggøre unge Der findes et fast mødested, som er de unges sted. Unge driver stedet med støtte fra medarbejdere Der oprettes midlertidige mødesteder for unge i form af pop up tilbud, events og andet. Formålet er at give unge en mulighed for at vise, hvad de vil og kan og erfare, hvor der er udfordringer Administrativt arbejdes der videre med at undersøge muligheden for en ungekulturgruppe, der arbejder med arrangementer for unge

6 Unge kan være med til at skabe liv, når der byudvikles Det kan være svært for unge at få idéer til aktiviteter og projekter i naturen, fordi de ikke kender rammerne, de kan idéudvikle i. Når kommunen har en idé til et konkret projekt, vil unge gerne involveres Unge er begejstret for at få naturen mere ind i undervisningen - eksempelvis ved at eleverne kommer ud af klasseværelserne og mere ud i naturen og ved ansættelse af en naturvejleder Unge vil gerne have deres eget område i naturen. Det giver dem et sted at være, som er deres. Det må gerne være et midlertidigt område Der skal være aktiviteter udover i ungdomsskoleregi - aktiviteterne skal også være til ældre-unge Unge ved ikke, hvad de skal gøre, og hvor de kan gå hen, hvis de får en god idé til aktiviteter, og hvor de kan søge midler Skolerne skal have en grøn profil - hvor eleverne bl.a. kommer mere ud af klasselokalerne og får mere natur ind i undervisningen Der ansættes en naturvejleder Unge får tildelt - eller kan vinde - et grønt område, som de må bruge, som de vil Administrativt arbejdes der videre med at unge involveres i byudvikling og konkrete projekter at unge skal vide, hvor de kan gå hen med gode idéer til aktiviteter i naturen og generelt. De skal kunne få råd og vejledning - og hjælp til at søge midler og fonde

7 Et ungeråd må ikke være en lukket gruppe. Alle unge skal kunne deltage Det skal være nemt og frivilligt at deltage Unge vil tage ansvar - de ønsker at være med til at organisere, iværksætte og afklare indholdet i et ungeråd Det er vigtigt med en organisering, der engagerer mange unge, og hvor mange kan føle ansvar og ejerskab. Unge mobiliserer unge Unge vil gerne arbejde med lokal(politiske) debatter, sætte temaer på dagsorden og gennemføre sociale arrangementer Unge vil være selvkørende, men har brug for vejledning og støtte særligt i starten. Der skal være en kontaktperson i kommunen Hvis kommunen alene sætter dagsorden, kvæles de unges idéer Unge vil gerne have en økonomisk ramme Rammerne skal være klare og tydelige både de praktiske og økonomiske Kommunen skal tro på, at unge kan og vil Et ungeråd kom i fokus i involvering og indflydelse. Men også temaer som Aktiviteter i naturen, Kommunikation og Sikkerhed og tryghed talte om ungeråd Oprettelse af et ungeråd Byrådet besluttede den 25. marts 2015, at Egedal Kommune deltager i en seminarrække ift. oprettelse af ungeråd. Seminarrækken startede den 16.april og afslutter i november Der deltager 1-3 politikere, 5-6 unge og 2 medarbejdere. Der arbejdes med, hvordan et ungeråd i Egedal kan være. Det er ikke besluttet, at Egedal Kommune opretter et ungeråd Administrativt arbejdes der videre med at undersøge, om vi skal ansætte 1-2 unge 4-5 timer om ugen. Det tager meget tid at mobilisere og involvere unge og unge kan være bedre til opgaven

8 Unge har stor fokus på fællesskab og sammenhold Sammenhold og fællesskab nævnes som et centralt element i alle temaer, der på hver deres måde giver forskellige bud på, hvordan sammenhold skabes via et mødested, gennem aktiviteter, fester, et ungeråd, ved kommunikation og meget mere Unge der går i folkeskole tænker på skolerne som grobund for at skabe fællesskaber på tværs af byerne Aktiviteter gennem skolerne kan bl.a. være events på tværs af skolerne, fælles undervisning og fordybelsesuger, venneskoler, et fælles elevråd. Der er stor grad af voksenstyring Unge der er gået ud af folkeskolen har fokus på mødesteder, arrangementer eller organiseringer udover skole-, klub- og ungdomsskoleregi. Der er lille grad af voksenstyring og høj grad af ungestyring Kendskab til hinanden og de unge i mellem på tværs af byerne er med til at skabe tryghed? Administrativt arbejdes der videre med at oprette et fælles elevråd at undersøge muligheder for venneskoler

9 Fester som de, der blev holdt på Engen sidste sommer, skal holdes forskellige steder på skift på den måde belastes et område ikke, og de samme naboer generes ikke Der må gerne være regler. De skal være klare og tydelige. Men der skal ikke være for mange regler, og de skal være realistiske. Unge vil være med til at udarbejde reglerne. Det nytter ikke med regler, hvis unge ikke er med til at udarbejde dem Unge vil gerne have voksne tilstede men ikke deres egne forældre. Voksne som f.eks. SSP og natteravne er med til at skabe tryghed. Og de unge efterspørger mere tryghed Der skal være forskellige typer af fester. Der skal både være fester for de yngreunge, som er alkoholfrie og fester for de ældre-unge, hvor der kan drikkes alkohol Festerne både de alkohol og alkoholfrie fester - skal komme fra de unge selv Unge tager derhen, hvor vennerne er Hvis man vil undgå spontane fester, skal der bruges energi på planlagte fester, f.eks. med koncerter med lokale bands og gode dj s Ved alkoholfri fester skal der være et trækplaster, så det bliver cool at deltage Unge får accept til at feste på ét bestemt område, hvor de ikke generer naboer. Området indrettes, så de unge vil bruge det Der udarbejdes i samarbejde med unge en festplan for, hvor og hvornår der festes dvs. at lokationen for festerne går på skift Der oprettes et festråd, som består af unge og voksne (forældre og medarbejdere). Festrådet er et dialogfora, hvor der arbejdes for at skabe de bedste rammer for alle Administrativt arbejdes der videre med et dialogmøde mellem unge, forældre, naboer og fagpersoner udarbejdelse af ordensreglementer til udvalgte grønne områder at skabe aktiviteter for unge som alternativer til festerne

10 Det er vigtigt at blive taget alvorligt. Man behøver ikke få ret - men at opleve, at man bliver hørt Kommunikation på facebook kan være konstruktiv men den kan også være destruktiv. Det er vigtigt, at man også taler sammen og mødes en gang i mellem Kommunikation gennem alene fysiske møder er død Sociale medier og app kombineret med fysiske møder supplerer hinanden godt Klubber og biblioteker er på facebook, men ikke administrationen det er svært at kommunikere via en offentlig organisation facebookprofil En app eller mobilvenlig hjemmeside kan drives af unge og indeholde forskellige informationer for unge, f.eks. jobopslag til unge, fester, kulturelle arrangementer og kommunen kan lægge opslag og informationer op På en app kan modtagerne også skrive og kommentere, dvs. det er ikke kun envejskommunikation Events må gerne være lige så store som ungekonferencen, men de må også gerne være i mindre format, f.eks. kortere fysiske møder om et temaspecifikt emne eller i form af et ungeråd Udvikling af en app/mobilvenlig hjemmeside for unge i Egedal Tilbagevendende events og fysiske møder, hvor unge og politikere er i dialog Administrativt arbejdes der videre med at oprette en ungeliste med unge, som gerne vil kontaktes, når politikere og medarbejdere ønsker dialog at få information endnu længere ud til unge

11 Utryghed hænger sammen med bestemte mennesker på bestemte steder man ved godt, hvor der er, borgerne er utrygge Hvis man vil kortlægge utrygge steder for unge, skal kortlægningen udføres af unge Tryghed hænger sammen med fællesskab. Hvis man kender de andre, er man mindre utryg Tryghed handler også om, at unge har klare og tydelige rammer og at de ved, at der er nogen, der passer på dem Sikkerhed og tryghed er et centralt aspekt i temaet Et sted af feste. Særligt tryghed fylder i flere temaer, f.eks. sammenhold, hvor klare rammer skaber tryghed Kan man udarbejde et virtuelt netværk i form af f.eks. en app for SSP, natteravne og venner. Hvor er de og hvor er de på vej hen? Bedre belysning på stierne Gøre grønne omgivelser mere tryghedsskabende Opnormering af opsøgende arbejde, f.eks. i forbindelse med fester, det er tryghedsskabende Administrativt arbejdes der videre med at følge unge til og fra stationen ifm. klubfester at invitere unge ind til kortlægning at utrygge steder

12

13 Idéer til hvordan det strategiske mål kan realiseres på innovationsfestivalen Afsnit I

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

KONCEPTMANUAL UNGEKORPSET PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK. Et medbestemmende korps med og for unge

KONCEPTMANUAL UNGEKORPSET PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK. Et medbestemmende korps med og for unge KONCEPTMANUAL UNGEKORPSET Et medbestemmende korps med og for unge PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK INTRO Dette er en konceptmanual til igangsættelsen af et Ungekorps et medbestemmende korps for og med unge på

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere