Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk"

Transkript

1 Knivholt - folkets herregård 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon

2 Jubilæumsmagasin Udgivet af den selvejende institution Knivholt Hovedgård og Knivholts Venner i anledning af 25-året for Frederikshavn kommunes overtagelse af gården. Research, artikler, historisk materiale: Olav B. Madsen, bestyrer af Knivholt. Anette Jørgensen, projektkoordinator og formidler på Knivholt. Anders D. Thomsen, medarbejder på Knivholt. Fotos og historisk materiale: Nordjyllands Kystmuseum, Bangsbo Museum og Lokalhistorisk Arkiv. Andre kilder: En svunden tid II af Knud Kærsgaard. Interview med Marianne Kristine Stær Hansen og Christian Frederiksen, begge børn af den sidste ejer af Knivholt Thomas Frederiksen. Tegninger til Der var engang : Tommy Qvist, frivillig på Knivholt. Avisudklip fra Nordjyske Stiftstidende, Lokalavisen og Frederikshavns Avis. Tryk og bogbinding: Akaprint, Tilst. Redaktion, artikler, fotos og layout: Carsten Thomasen, CT Grafisk Assistance. Indhold: Borgmesterdrøm gik i opfyldelse... 2 Der var engang Vi kan godt være stolte af Knivholt... 4 Arenfeldt ernes stolthed... 8 Træmænd hygger sig Virksomhedscenter på loftet Friskop.dk - et friskt pust Nostalgien blomstrer i kostalden Deres oldefar købte Knivholt i Med hamren slår smeden Rollemodel for grøn energi I landbørnehaven er børnene aldrig syge Ikke alle er lige velkomne på Knivholt Mange har oplevet personlig succes Danmarks måske største samling af øl Madpakkerummet er åbent hele døgnet Vi har sejret ad helvede til - godt Hvad er det egentlig de røde går og laver På Knivholt drejer det sig om mennesker Juletræssalget på Knivholt i 35 år Jul på Knivholt Mange store arrangementer Naturcentret Unikke lejrskoletilbud Hvad skoven også gemmer Tysk hangar fra anden verdenskrig Nyt tag lagt på af EUC elevbyg Søen er blevet et udflugtsmål Svanefamilien på langtur Kogræsserlaug Sognefogedgården var fæstegård Udstilling i karlekamrene Brand på Knivholt flere gange Planer og visioner Hestestald bliver til galleri Oversigtskort over Knivholt Hovedgård Knivholts ejere gennem mere end 600 år

3 Knivholt har nu været i kommunens eje i 25 år. Det er vi mange, der er glade for...

4 Den 7. april 1988 skrev borgmesteren for Frede rikshavn kommune et vigtigt skøde under. Handelen med Knivholts ejer Thomas Frederiksen var en realitet. Det er nu 25 år siden, og det fejres bl.a. med udgivelse af dette jubilæumsmagasin, som indeholder en fortælling, der er lige så broget, farverig og forhåbentlig spændende, som livet på Knivholt er i dag. Den første, der var involveret i erhvervelsen af herregården, var daværende borgmester Ove Christensen. Det er derfor ham, der først får bolden... Borgmesterdrøm gået i opfyldelse: Det er blevet frederikshavnernes herregård! 4 Frederikshavns borgmester i årene omkring 1988 Ove Christensen husker forhandlingerne tydeligt. - De stod på i et godt stykke tid, men til sidst blev vi enige med Thomas Frederiksen om et beløb på 5 mio. kroner. Handelen omfattede bygningerne, fredsskoven og nogle ha jord. Byrådet godkendte handelen i januar Og hvad skulle vi så have ud af det? Nogle ville have en rideskole. Der var lige blevet lavet en stort og flot en i Aarhus til 50 mio. kr., men det vidste jeg godt, at jeg ikke kunne få igennem i byrådet. - Men min plan var nu også, at det skulle være frederiks havnernes herregård med mange aktiviteter, siger Ove Christensen videre. - Jeg er derfor meget stolt over, at bestyrelsen og Olav har haft samme visioner, og at det virkelig er blevet frederikshavnernes herregård. Men uden ildsjælen Olav var det ikke gået, understregede han. - Med købet af herregården havde vi også sikret muligheden for udvidelse af byen mod vest, sluttede Ove Christensen.

5 DER VAR EN- GANG! Sådan begynder alle eventyr. Derfor begynder historien om Knivholt også sådan. Gå ind gennem porten og læs om Knivholts eventyr i højrespalterne de næste mange sider. Der var engang en konge, som blev kaldt Valdemar Atterdag. Tilnavnet Atterdag fik han, fordi han altid var optimistisk, så hvis noget ikke lykkedes, sagde han blot I morgen er der atter en dag! Han var konge, mens pesten den sorte død rasede i Norden. Da han blev kronet i 1340 ejede han en fjerdedel af Nordjylland, men 20 år senere havde han bragt hele riget, også Fyn og Skåne tilbage under sin magt. På den tid var Knivholt kun en gård, som var ejet af én, som ejede en masse andre gårde. Han hed Niels Ovesen, og han havde Gårdbogård, Skårupgård, Åstrup, Baggesvogn, Bøgsted og Odden under sine vinger - næsten hele toppen af Danmark! Desuden havde han sammen med sin kone Johanne Andersdatter Stenbike pant i det meste af Jylland. Knivholt kan dateres næ s- ten 600 år tilbage - og de fleste herregårde med den alder har et spøgelse, som de som regel er meget stolte af. Det har Knivholt ikke - og det på trods af, at (Fortsættes på alle højresider til side 33) 5

6 Vi kan godt være stolte af Knivholt, siger formand Kenneth Bergen - Det blev kaldt et socialdemokratisk projekt af oppositionen dengang, fortæller Kenneth Bergen, der er formand for Den selvejende institution Knivholt. - Det tog sin start, mens Ove Christensen var borgmester i Han spurgte mig, om jeg ville være med til at finde ud af, om vi skulle rage det nyerhvervede Knivholt ned, eller om det kunne bruges til noget fornuftigt. Jeg var formand for Metal og næstformand i LO, og vi fik så Kirsten Eg fra FOA og Cai Møller fra LO med - samt Per Larsen fra kommunen og Hans Munk fra Bangsbo Museum. Vi blev ret hurtigt enige om, at der var kæmpe muligheder i Knivholtprojektet, så vi fik straks lavet en plan, og det er sjovt at se så mange år efter, at det stort set er den, der er fulgt. Efterhånden kom der flere med i arbejdsgruppen, bla. Niels Ole Fredborg fra Landboforeningen og Peter Grøn fra kommunen. Det indgik i overvejelserne at rage bygningerne ned, da de var i en meget dårlig stand. 6

7 Synes det er lidt frækt... Det blev et enormt projekt - men vi havde ikke ild i røven - vi tog det stille og roligt og brugte de opnåde tilskud til gode materialer, som kan holde 100 år frem i tiden. Så blev Olav ansat, og Knivholt blev etableret som en selvejende institution, bla. for at undgå hele tiden at skulle ansøge kommunen om midler. Nu kunne vi i stedet ansøge fonde, og det har faktisk givet ret mange penge. Vi har hidtil også fået et tilskud fra kommunen - men det er desværre nu beskåret med en trediedel. Jeg synes nærmest, det er frækt - at de roste os med den ene hånd og skar væk med den anden! Jeg er overbevist om, at når man tager i betragtning de millioner, vi har fået fra fonde og de mange mennesker, der har været inde over Knivholt, så får kommunen sine penge mindst tre gange hjem igen. Sognefogedgården skulle flyttes til Knivholt Fra starten af havde vi en drøm om, at Knivholt skulle have de gamle husdyrracer. Dengang kunne vi også se en ide i, at Sognefogedgården blev flyttet til Knivholt. Det var der dyrene skulle være. Den ligger jo tosset, der hvor den er nu. Det fik nok også ildsjælene op i os, at der vist var en gruppe, der ville have det hele raget ned og i stedet have lavet området om til industrigrunde. Det var også oplagt dengang, men det var godt, det ikke gik sådan. Der er industrigrunde nok. Flere visioner Vi har en vision om, at det skal være et rigtigt kulturcenter, hvor hele egnens beboere kan tage hen med deres madpakker og nyde området. Og vi vil gerne gøre det endnu bedre - med dyreparker og fredede områder, så nordmænd og svenskere også kommer her. Knivholt kunne være en del af cykelstierne med overnatning i shelter osv. Måske kunne der også bygges en tovbane ved skoven. Vi havde også en plan med kornlageret som restauration. Det ville konkurrere med restaurationslivet, og det mente man også, at udlejningen ville gøre, men jeg fik lejlighed til at forklare os på restauratørernes generalforsamling. Jeg mente tværtimod, at det ville være godt for branchen, og det blev accepteret. Hele Knivholts idé går ud på at hjælpe andre, også erhvervslivet. Og haven - den vil vi også stadig give et skub hen ad vejen. Det ser ud til, at vi kan få den passet af frivillige. Der er også en ide om at dyrke urter til bjæskklubben. - fortsættes næste side en af herremændene engang forsøgte at myrde sin kone med gift! Forlover for dronning Margrethe I Knivholt dukker først rigtigt frem af historiens tågedis i Da var den fæstegård under herregården Asdal, som også ejedes af Niels Ovesen. Hans søn Anders Nielsen arvede senere Asdal, og han omgikkes de kongelige - bl.a. blev han forlover for navnkundige dronning Margrethe den Første og hendes søn Erik af Pommeren. Man sagde, at familien havde kolossal indflydelse - både hos Valdemar Atterdag og dronning Margrethe. Anders Jacobsen Lunge, der var gift med en datter af Niels Ovesen, var således både rigsråd og hofmester og var iøvrigt hovedrig. Han var høvedsmand på Kalmar Slot i Sverige og meget mere. Han var også manden, der fik Knivholt anerkendt som herregård med de privilegier, det medførte. Senere kom arvingerne dog op at tottes, sådan som det ofte sker, når det er store ting at arve. Den flinke herremand gik fallit En af arvesagerne endte imidlertid med, at Knivholt overgik til en fjern slægtning, Mogens Juel til Hvidstensgård. Men det var nu slet ikke så dårligt, set med Fladstrandernes øjne, for dennes søn Mogens var rundhåndet over for dem, bla. ved at give en klokke og en prædikestol til Flade kirke. 7

8 Der var nok at gå i gang med - og det er lykkedes at få virkelig præsentable og smukke bygninger på de 25 år. Håndjern og fugleliv Jeg er stolt af, at vi fik det op at stå, og at vi faktisk følger den gamle plan om at bevare bygningerne. Og så er det blevet folkets hus på den måde, at folk synes det er attraktivt at holde familiefester her. Jeg er stolt af, at det faktisk er blevet sådan en borgerlig perle, som det er. Da vi i sin tid var ved at gå det hele igennem, fandt Olav oppe på kornlageret en spøjs ting: en kæmpe dobbeltseng med håndjern og det hele på siderne. Nogen har brugt det - men det var jo også et helt uforstyrret sted! Fuglelivet dengang var også specielt. Der var både ørne og ugler, som normalt ikke kommer så tæt på byen. Der var også set Den nuværende bestyrelse består af bagerst fra venstre: Cai Møller, Pauli Jørgensen, Bo Storm, Frode Thule Jensen, Erik Andersen, Vagn Aage Clemmensen, Kenneth Bergen, Brian Kjær og daglig leder Olav Bering Madsen. Fraværende var Christina Eriksen, Anders Gram Mikkelsen og Bent Westerberg. 8

9 30-35 hjorte tæt på. Dyrelivet blev nok lidt snydt af stilheden og den store skov. Smede og stenhuggere søges Smedene er vi også glade for, men desværre bliver de ikke yngre. Det ville være godt med lidt flere efterlønnere og evt. et samarbejde med Værftshistorisk Selskab. Men mange tror, der er kliker her. Det er der ikke. Hvis bare de ville komme, ville de blive begejstrede! Bovins stenhuggerredskaber er her også - hvis nogen skulle have lyst til at bruge dem. Hoveddøren på stuehuset i Bred opbakning Da vi begyndte, var det mest fagbevægelsen, der var med, men vi syntes ikke, vi ville gå uden om DA og Landboforeningen. Det var godt, for når der skulle laves noget som f.eks. taget på stuehuset, så blev det accepteret, at det blev lavet af lærlinge fra EUC Nord. Han ville også være rundhåndet over for sin bror for at redde ham fra kreditorerne. Det lykkedes - men så var kassen tom, og Mogens Juel den Yngre var fallit. Nogen mener, at Mogens i sin nød må have lånt penge af den indflydelsesrige Ingeborg Skeel til Voergård, for Knivholt kom til at indgå i hendes dødsbo. Den griske jorddrot Derved kom slægten Arenfeldt ind i Knivholts historie, og de kom til at betyde meget. Niels Henriksen Arenfeldt ( ) var første kendte mand af denne familie og stamfader til den blomstrende slægt af dette navn. En mand af borgerlig herkomst, der efterhånden arbejdede sig op og blev rigets kansler. Han blev adlet og tog slægtsnavnet Arenfeldt i Han var rigskansler i årene Niels Henriksens sønnesøn Hans - nu med efternavnet Arenfeldt - fik ved snilde og griskhed raget så megen jord til sig, at han blev en af landets største jordbesiddere - selv om det ikke lykkedes for ham at tilegne sig sin søsters lod i arvesagen efter faderen. Giftmord mislykkedes Næste led var Niels. Niels Arenfeldt havde fået et noget blakket ry. Først og fremmest 9

10 Arenfeldt ernes stolthed var renæssancehaven Denne plan er den oprindelige over renæssancehaven. Originalen findes på Bangsbomuseet. Arbejdet med at bringe Knivholts renæssancehave tilbage til fordums storhedstid skrider frem - og de første to bede - svarende til ti procent af det samlede areal - er anlagt der, hvor den oprindelige franskinspirerede pragthave lå. Sådan stod der i Lokalavisen den 12. november Siden er der sket en hel del med haven. Når arbejdet er færdigt vil dens samlede areal udgøre kvm. - sådan ca. 13 parcelhusgrunde. Sådan ca opførte godsejer Arenfeldt den fransk in- spirerede renæssancehave, der adskiller sig fra den engelske ditto ved at bestå af mange lige linjer. - Knivholt har imidlertid været så heldig, at landskabsarkitektelev Camilla Hvidt fra Den Kgl. Veteri nær- og Landbohøjskole har udarbejdet tegninger til renæssancehaven som et led i sit eksamensprojekt. - Der har vi fået brugbare, målfaste tegninger - helt uden omkostninger for Knivholt, fortæller Olav til Lokalavisen. Genoprettelsen har dog fortilfælde, for én gang før er der udarbejdet tegninger over Knivholts særlige have. - Her spiller Ladins prospekt fra 1803 en vigtig rolle. Det er den eneste detaljerede tegning der findes af renæssancehaven. Haven er anlagt af Arenfeldterne i perioden , og den var både ejerens stolthed og statussymbol, og der blev brugt mange penge på at anlægge den og ansætte udenlandske gartnere - en kostbar affære, der snart skulle vise sig at være umuligt at opretholde. Omkring år 1900 viser kort over området nemlig, at der sker en reduktion af haven. Det falder sammen med, at det meste af fæstegodset til Knivholt blev solgt fra i perioden fra landboreformen i 1788 og til Hermed forsvandt hele grundlaget for driften af haven, der var 10

11 fordi han forsøgte at tage sin kone Karen Dyre af dage med gift. Men der var allerede inden det planlagte giftmord lagt op til en større familiekatastrofe. Niels Arenfeldts svigerfader Hans Dyre var kommanderet til Norge som embedsmand, og mens han var bortrejst havde han overladt svigersønnen sine forretninger. Denne tillid brød han ved at undlade at betale svigerfaderens kreditorer, og svigerfaderen måtte sælge noget af sit gods for at komme ud af den pinlige situation, svigersønnen havde sat ham i. Deres familieforhold var i det hele taget ikke specielt hyggelige. Et par år senere beklagede Hans Dyre sig til kansleren Christian Friis over svigersønnens mishandling af datteren, og hvorledes hun med mange børn måtte leve i armod. Han ønskede parret skilt. Det blev ikke så svært at opnå, for i 1640 blev Niels Arenfeldt arresteret på Koldinghus, anklaget for usømmelighed, og svigerfaderen mødte op i retten og føjede forsøg på giftmord til anklagen. Renæssancehaven i forårsklædning baseret på, at der under hoveriet var en daglig arbejdsstyrke på mand på gården. Nu håber man, at man kan give renæssancehaven en renæssance, slutter artiklen i Lokalavisen. I dag er der familier, der dyrker grønsager i haven. En del af dem er nydanskere, der på den måde medvirker til, at integrati o- nen lykkes. 11

12 Træmænd hygger sig i på Knivholt! Rundt på Knivholt foregår der mange sære ting - også nogle der er meget interessante at kigge på. Som nu hos træmændene, som er nogle snedkere, tømrere og drejerfolk, der har slået sig ned i det sydvestlige hjørne af gården. Her kører trædrejebænke i hø jes te omdrejninger, mens træmændene meget koncentreret fører værktøjet gennem det nøje udvalgte træ. 12

13 Dyb koncentration hersker over værkstedet, når drejerne er i gang - en enkelt lille uopmærksomhed kan ødelægge et ellers lovende resultat! Det bliver til fantastiske skåle, finurlige figurer og runde ting, hvor det gennemgående træk er, at træets flotte årer bliver meget synlige og indgår i formgivningen. - Vi laver mest trætingene for fornøjelsens skyld, men det hænder da også, at vi kan lave mindre reparationsarbejder for Olav, så det bliver til fælles bedste, fortæller en af træmændene,willi Jensen. - Vi fik muligheden for at slå os ned her, idet lokalerne på Rådhuscentret ikke længere kunne rumme vore aktiviteter, og det er vi glade for. Vi er ikke organiseret i nogen forening eller lignende, men mødes to gange om ugen her og har det meget hyggeligt med vores hobby. Ifølge Hans Dyre skulle Niels have leveret datterens stuepige noget hvidt pulver og bedt hende tage tre knivsægge fulde og komme dem i sin frues melgrød, så meget hun på een tid kunne fortære, så hun ej skulle dø så hurtigt, men ligge en dag eller fire og pines! Den nedrige plan gik dog i vasken, fordi stuepigen røbede den. Han blev efter gammel sædvane dømt til at skulle sværge sig fri fra sigtelsen med 12 mededsmænd - men landsforvist. De nød dog forinden den tvivlsomme ære af Christian IV at blive kaldt en hobing hundsfotter, skrattinger og skælmer! Først under Frederik III fik han lov at vende tilbage og se sine børn. Han fik 1669 sit sidste hvilested i Åsted kirke, hvor også hans hustru blev begravet. En anden støbning Niels Arenfeldts søn Otte var af en anden støbning. Otte Arenfeldt havde indlagt sig stor hæder under Skånske Krig eller Snaphanekrigen Den var startet af Danmark for at få Skånelandene hjem igen. Det var under kong Christian V. Det var en barsk krig - i bare et enkelt slag ved Lund faldt der 13

14 Virksomhedscenter på loftet over hestestalden Man tror det er løgn - men hvis man fra hestestalden be væger sig op ad en meget speciel og snoet trappe, kommer man op til Virksomhedscenter Knivholt. Det er ikke egentlig et Knivholtforetagende, men sorte rer un der kommunens jobcenter. Men det passer som fod i hose 14 til Knivholt. Den daglige leder er John Jørgensen, og i det meget lange lokale med de skrå vægge er der normalt 10 personer ad gangen, der får praktisk hjælp til at vinde eller genvinde en plads på arbejdsmarkedet. Det er John Jørgensens opgave bedst muligt at vejlede mennesker, der af helbreds- eller andre årsager i længere tid har været borte fra fast arbejde. Det foregår både på komputere og med værktøj, maskiner, symaskiner osv., og hvad der nu er brug for. Men det foregår også ved, at de gamle ræve fra snedkeriet og smedien mv. kommer og fortæller om deres håndværk. Og ikke mindst ved, at interesserede fra virksomhedscentret kommer over i værkstederne og prøver håndværket i praksis. På den måde er placeringen ideel for centret. Billederne øverst: Michael Andersen og Tha Bik bliver indført i pc ens snørklede verden. Til venstre: Tha Bik i gang med et rekvisit til Robin Hood erne. Til højre: Daglig leder John Jørgensen med et skjold, som man har fremstillet til Robin Hoodaktiviteten på gården.

15 8.300 mand, de fleste på den danske side. Men Skåne blev i Sverige! I 1677 førte han Jægeren, året efter Svenske Løve og i krigens sidste år Fredericus Tertius, der førte mellem 52 og 60 kanoner! Fra venstre: Per Frøsig, Annette Ovesen, Henrik Buchholtz og Søren Brogaard. Friskop.dk - et friskt pust i herregårdsmiljøet En anden virksomhed, som har sin velbegrundede placering på Knivholt, er firmaet Friskop.dk. Det er et team af erfarne herrer udi oplevelsernes verden, som er gået i kompagni om at lave et firma med det formål at få sundhed i fokus på danske virksomheder og kommunale institutioner. Med sig har de en pige til at holde styr på de vilde planer og ideer - hun hedder Annette Ovesen. Hun kan også en hel del med markedsføring. De tre herrer er Per Frøsig, kendt fra kunstens verden, Søren Brogaard kendt fra underholdnings branchen - og Henrik Buchholtz, som er pædagog. En stærk kombination er det. Firmaet har holdt til på Knivholt siden oktober 2009, og det er ikke tilfældigt, at det lige er her, de bor. Mange af de events, Friskop.dk står for, tager nemlig udgangspunkt i gårdens 600-årige historie. De gode og naturbestemte rammer, der er lige uden for døren, er også en del af goderne. Friskop.dk har stået for mange aktiviteter - eller events, som det hedder nu - som har involveret hele byer og landsdele. Otte Arenfeldt til Knivholt ejede Fladstrand, som Fre deriks havn hed dengang. Byen var sikkert blevet en god forretning, især under opførelsen af den store fæstning med Krudttårnet. Byens befolkning blev hele tiden udvidet, og da Otte Arenfeldt ejede huse og jord, fik han gode indtægter. Indbyggerne var dog trætte af at betale fæsteafgifter til Arenfeldt og told som i købstæder - uden at de selv kunne eje deres egne huse - så de klagede flere gange og forlangte at få lov til at få købstadsprivilegier. Det lykkedes først meget senere i 1818 under kong Frederik VI. En anden klage var over kirken. Altså Flade kirke, som lå langt væk, og som samtidig var blevet for lille til sognet med Fladstrands udvikling. Denne klage kunne Otte Arenfeldt råde bod på. Han forærede plads til kirke og kirkegård og gav materialer og penge til bygningen af Fladstand kirke. Den blev indviet af biskoppen af Aalborg 15

16 Fra venstre Tommy Hansen og Axel Olsen ved en stadsvogn, som kun var en bunke skrot, da de fik den... Nostalgien blomstrer i kostalden I en del af den gamle kostald står den ene gamle landbrugsmaskine efter den anden - suppleret med traktorer fra en svunden tid - men som dog stadig får folk, som er vokset op i 40 erne, 50 erne og 60 erne til at falde i staver over gensynet. Den store udstilling er skabt af interesserede seniorlandmænd. Det var måske - men er ikke længere noget gammelt skrammel. Sagen er den, at der er nogle mennesker, som kan li det med at reparere gamle ting - at få en skrotbunke til igen at blive et stadskøretøj i sin oprindelige skikkelse. To af dem er Axel Olsen og Tommy Hansen. - Jeg går her næsten hver dag, fortæller Axel Olsen, - og det er jo fordi jeg kan li det. Vi har mange dejlige oplevelser - både med at få de gamle maskiner til at virke igen, men også med de mange mennesker, der kommer her. - Om sommeren kører vi ture i skoven med de gamle hestekøretøjer - og selvfølgelig gårdens dejlige heste. I sommers havde jeg f.eks. fornøjelsen at køre med nogle mennesker fra plejehjemmene. En af dem var en mand på 103 år. Han var lige i sit es over den oplevelse, og da vi kom forbi en gruppe fra landbørnehaven, som også bor her, sagde jeg spøgefuldt til pædago- 16

17 Stift den 22. maj Det var også Otte Arenfeldt der fik oprettet En dansk Læse- Regne- og Skrive- Skole i Fladstrand. Otte Arenfeldt var kommandør og oberst til søs. Han boede på Knivholt under kong Frederik IV og Den Store Nordiske Krig ( ), samtidig med at Tordenskiold sendte konvojer med korn- og troppetransporter til Stavern i Norge. Plejehjemsbeboere melder klar til start. gen: - Der er lige nøjagtigt 100 år imellem os! - Hvad mener du med det? - Jo, du har nogle rollinger i treårsalderen - jeg har én på 103 år! Den 103-årige var iøvrigt ikke tabt bag af en vogn. Da jeg spurgte ham, om han ville med på næste tur - på kuskesædet - sprang han derop, før jeg fik chancen for at give ham en hånd! Deres oldefar købte Knivholt i 1907 Marianne Kristine Stær Hansen og Christian Frederiksen (billedet) er begge børn af sidste ejer af Knivholt, Thomas Frederiksen, der solgte til Frederikshavn kommune i Begge bor i Frederikshavn. Det var deres oldefar Gotfred Frederiksen, der bragte familien ind som ejere af herregården. Han var ejer af bl.a. Hjallerup kro, men var hurtig, da Knivholt i en trængt situation blev billigt til salg. Dengang var der 800 tdr. land foruden det område, som Frederikshavn Sygehus og Fiskerklyngen ligger på. Det var deres farfar Helmer Frederiksen, der mådde lide den tort at blive forvist fra sin gård af tyskerne, hvilket han ifølge børnebørnene aldrig rigtig kom sig over. Iøvrigt nåede deres far aldrig at blive rigtig ejer af gården - men forvalter af dødsboet efter Helmer Frederiksen. Otte Arenfeldt samlede gods omkring sig. I slutningen af 1600-tallet købte han såvel Bangsbo, Lerbæk som Skårupgård. Han mageskiftede med andre godsejere, så han fik et pænt samlet gods, hvor han kunne få glæde af fæstebøndernes arbejdskraft. Det var et stort gods Otte Arenfeldt havde samlet gårde, 102 huse med jord og 14 huse uden jord. Heraf arvede sønnen kancelliråd Hans Lorents Arenfeldt Knivholt inklusive 52 gårde og 30 huse med jord. Fortrinsvis i Flade og Åsted sogne. Fordelingen betød også, at hele Fladstrand kom under Knivholt. Otte Arenfeldt var en foretagsom mand. Ud over de nævnte bedrifter indrettede han den af datidens skribenter kaldt Vendsyssels skønneste Have. Haven var fantastisk, nærmest en blanding mellem italiensk renæssance og fransk 17

18 Øverst til venstre og højre: Erik Andersen i gang med at sætte fugle på dåbstræet, mens Peter Madsen svejser dem fast. Nederst: Knud P. Chistensen ved skruestikken, hvor et stykke jern forarbejdes. Øverst næste side: Henning Laursen i gang med den store metalsaks. Erik Skov sørger for, at de øl- og sodavandsdåser, der tømmes på gården, ikke går til spilde. I en selvkonstrueret maskine bliver de mast flade og senere solgt på produkten. Nederst: Uden essen kan man ikke smede, mens jernet er varmt Med hamren slår smeden, den granvoksne mand... - hver eneste dag mindst tusinde slag! hedder det i en gammel vise. Den passer næsten på smedien på Knivholt, dog med den undtagelse, at det ikke er hver eneste dag, men to dage om ugen. Men granvoksne mænd, det er de, omend de er blevet lidt sindige i bevægelserne og rustne i mælet. De er nemlig alle pensionister og mødes mest for fornøjelsens skyld. De var i 1995 sammen ved et arrangement, som fagforeningen Metal stod for, og her kom den daværende formand for Metal, som i parentes bemærket også var - og er - formand for Knivholt, hen til dem og spurgte, om ikke de kunne tænke sig at mødes en gang imellem på Knivholt og med tiden opbygge en gammel smedie. Det kunne de - og de er her stadig. To gange om ugen kan man høre hammeren på ambolten - eller en anden larm fra de gamle drenge. I øjeblikket er de optaget af et stykke håndværk, som nærmest må betegnes som kunst, idet de har smediet et dåbstræ - med fugle på grenene, som skal bruges i Abildgård kirke ved barnedåb. De satser på at være færdige til påske, men har arbejdet på det hele vinteren. Der er smede- og maskinarbejdere, som mødes og hygger sig gevaldigt. Ud over nævnte opgave klarer de også mindre reparationsopgaver for gården og andre småtjenester, hvor der er behov.

19 barok, og anlæggelsen må have været en stor inge niørmæssig kunst. Inden sin død i 1720 skrev han testamente og delte de tre store hovedgårde ligeligt mellem sine tre sønner, mens datteren måtte nøjes med rigsdaler. Stavnsbåndet var til stor gavn for Knivholt Hans Lorents Arenfeldts enke Mette Bille solgte i 1749 hele Fladstrand til købmand Peder Hansen Høyer for 3900 Rigsdaler grov Courant og 20 Specie Dukater, som det hed sig. Byen havde omkring år voksne beboere over 15 år, og ved salget var der 92 fæstehuse i byen omkring de to torve. Resten af fæstegodset måtte dog afvente landboreformen af 1788, hvor landbrugets produktionskrise fandt sin endelige løsning i, at bønderne fik løst deres stavnsbånd og opnåede retten til at købe deres egne gårde. En proces, der for Knivholt fandt sted frem til ca Stavnsbåndet var til stor gavn for Knivholt, så det haste de ikke med at få det af skaffet! Op til 1850 var hoveri forpligtigelsen 113 dage om året. Næsten en tredjedel af året måtte de ca. 40 hovbønder arbejde med kørsel, pløjning, såning, høst samt grøftning med mere. Det vil sige, at godsejeren i gennemsnit havde råderet over 13 mand hver dag året rundt plus et antal karle og piger, så den gennemsnitlige daglige arbejdsstyrke nåede op på personer. Mette Bille solgte ud Otte Arenfeldts svigerdatter Mette Bille havde som 19

20 Billedet: Den østre lade bliver lun! Den lade, der ligger længst mod øst, har næsten siden starten været benyttet til fester. Bla. har kommunaldirektørerne i Danmark holdt landsmøde der, mens salen var uopvarmet og uisoleret. Der har også været holdt mange foreningsfester og private fester - og det kan ikke nægtes, at der ind imellem, når vinden var i øst især, kunne blive lidt køligt for gæsterne. Det er slut nu. I øjeblikket arbejdes der indædt med at isolere de store vægge - og det samme er allerede sket med loftet, der er identisk med taget. Varmekilder er der også installeret, så lokalet nu fremtræder som et sted med højt til loftet og lunt i vejret - men alligevel med et vist råt look som en lade skal have. Det sjak, som arbejder med iso leringen, har pause (billedet). Det er fra venstre Thomas Christensen, Anders D. Thomsen (Olavs højre hånd og artiklens forfatter) og Jørn Eriksen. Rollemodel for grøn energiforsyning Medarbejder på Knivholt Anders Thomsen har skrevet dette indlæg om herregården Knivholts ambitioner om at blive et foregangssted for grøn energi. Arbejdet er i skrivende stund i fuld gang. Knivholt Hovedgård er et meget besøgt sted, både af lokalbefolkningen, men også af andre som kommer for at afholde møder og her modtages mange officielle 20

21 gæster fra hele landet. Knivholt har besøg af mellem og mennesker om året. Vi har en vision om at gøre Knivholt et foregangssted for selvforsynende energi. Dels i tråd med Frederikshavn kommunes energipolitik og dels fordi vi ikke har råd til at lade være! Varmeudgifterne er steget i takt med større udnyttelser af gårdens arealer, og vi er nødt til at finde nye løsninger. I takt med, at de gamle hølofter bliver omdannet til foreningslokaler, sørger vi for at være på forkant med de gældende energikrav og bestemmelser, der ligger. Da Naturcenteret blev etableret i 2010, valgte vi at få solceller tilknyttet for at få renoveringen i energiklasse A. Søvarme Udnyttelsen af de mange loftrum og ikke mindst opvarmningen af disse bliver en stadig større post i det samlede regnskab, og på sigt vil vi ikke kunne overleve, hvis vi ikke forsøger at sadle om og kigge efter alternative opvarmningskilder. Det er derfor vores håb, at vi på sigt kan få lov til at etablere søvarme i den kunstigt anlagte sø vest for Knivholt. Demonstratorium Knivholt Hovedgaard danner rammen om et perfekt udstillingsvindue, og vi har i den forbindelse indgået et samarbejde med det lokale firma Green Source om et såkaldt demonstratorium. Demonstratoriet bliver udformet således, at vi vil forsøge at vise så bred en pallet af alternative energiformer som muligt. Dels har Green Source en bred pallet af energiformer, og vi vil så supplere med resten. På den måde kan vi forhåbentlig fremvise jordvarme i fire forskellige afskygninger, nemlig vertikalboring, trådkurv, vandrette slanger og ikke mindst søvarme. Derudover vil det være nærliggende at vise, hvilke muligheder der er mht. elproduktion. Trigon har allerede vindmølle, og vi har solceller. På den måde kunne vi stå rigtig stærkt, når det handler om alternativ energi og virksomheder såvel som private vil kunne se anlæggene i drift. Jordvarme Jordvarmeanlægget, der kommer til at varme stuehuset op, kommer til at bestå af 2 x 22 kw Bosch Compress 5000 Lw 22 varmepumper og 1800 m jordvarme slanger. Anlægget kommer til at erstatte det eksisterende gasfyr på 40 kw. Anlægget skulle gerne være i drift først i februar Efterisolering Efterisoleringen af Østre Lade sker i samarbejde med teknisk skole i Hjørring og deres efteruddannelsescenter. Efterisoleringen sker med et relativt nyt produkt på det danske marked, som blev introduceret i 2011: IQ-Therm. IQ-Therm er et isoleringsmateriale bestående af Pur-hårdskum og en masse kapillærer åbne kanaler. Dette gør produktet diffusionsåben og derfor åndbart. Materialet limes direkte på murværket med en speciel lim, som fugten kan arbejde i. Hvis fugtniveauet i limen bliver for højt, sendes fugten ud igennem pladerne og ventileres væk inde fra rummet. Produktet er opbygget således, at der ikke er behov for dampspærre. Varmepumper trækker som bekendt strøm, endda rigtig meget strøm, og det er derfor også nærliggende at tænke i vindmølle/ solcelle baner. Vindmølle har der været på Knivholt for mange år siden - dog stod den i gården - hvorimod vi påtænker, at den skal stå ud til Hjørringvej. Dette gør vi af to grunde, dels fordi den kommer fri af eventuelle træer og andre gener, og fordi den derude vil sende et godt signal både for Knivholt, men også for Frederikshavn. nævnt solgt Fladstrand by fra Knivholt i Fire år efter solgte hun Knivholt til kommerceråd Christen Jensen Møenboe og hans kone Ellen Marie Olufsdatter. De to forblev barnløse og indstiftede derfor legater til fordel for fattige på Knivholt - samt skolelæreren i Flade - og præsten, som skulle påse uddelingen. Eventyrdigteren på besøg I 1859 var selveste H. C. Andersen på rundrejse i Jylland for at lære sit land bedre at kende. Undervejs skrev han en af vore kendteste fæd relandssange Jylland mellem tvende have. Han nåede nem lig at opleve de to have slå sammen om Skagens Gren. Et besøg på hos Rottbøl på Børglum Kloster medførte under et selskab, at H. C. Andersen fik kontakt til Julie Wilhelmine Uldall, gift med Carl Vilhelm Uldall, som nu var ejer af Knivholt. Hun har åbenbart invite ret digteren til et besøg i Fre deriks havn, hvor hun og hendes mand boede på gården Constantia, der ligger der, hvor sygehuset ligger i dag. H.C. Andersen skriver i sin dagbog, at han spiste på Knivholt. 21

Årets gang 2014. Projekter

Årets gang 2014. Projekter Årets gang 2014 Rekord år for Knivholt Der blev sat ny besøgsrekord idet ikke færre end godt 80.000 registrerede gæster har været på Knivholt og forhåbentlig har en fantastisk oplevelse. Der har været

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere