Referat af generalforsamling lørdag den 28. februar 2015 kl i Cyklistforbundets lokaler, Rømersgade 7, mødelokalet Long John.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling lørdag den 28. februar 2015 kl. 14.00 18.00 i Cyklistforbundets lokaler, Rømersgade 7, mødelokalet Long John."

Transkript

1 Cyklistforbundet - Københavns afdeling Referat af generalforsamling lørdag den 28. februar 2015 kl i Cyklistforbundets lokaler, Rømersgade 7, mødelokalet Long John. Inden den formelle del af generalforsamlingen var der oplæg ved Annette Meng, der har været ansat i Cyklistforbundet til projekt om at indsamle ny viden om uhensigtsmæssig adfærd blandt cyklister set fra cyklisters, bilisters og fodgængeres perspektiv. Hun understregede, at der er tale om foreløbige resultater, og at de endelige resultater bliver offentliggjort omkring d. 1. april Der blev stillet en del spørgsmål, og der var en efterfølgende debat udfra de foreløbige resultater. Efter en pause med kaffe og hjemmebagte kager startede generalforsamlingen. Der var 23 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen. Desuden deltog Jette Gotsche (formand for Frederiksberg afdeling og landsformand for Cyklistforbundet) og Thomas Otzen fra Hvidovre afdeling. Formanden, Erik Hjulmand, bød velkommen til generalforsamlingen. Han fortalte, at der efter generalforsamlingen er mulighed for at tage med ud at spise for egen regning i Sithep Thai Restaurant i Sankt Peders Stræde. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning fra kassereren 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter 7. Valg af delegerede til landsmødet 8. Eventuelt 9. Mødekritik 1) Valg af ordstyrer og referent. Bestyrelsen foreslog Jette Gotsche som ordstyrer, og hun blev valgt. Hun takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne, idet den var bekendtgjort i medlemsbladet Cyklister i Hovedstaden februar 2015, der udkom ca. 3 uger før generalforsamlingen. Hun gennemgik det udleverede materiale. Hans Erik Rasmussen blev foreslået som referent, og han blev valgt. Derefter var der en præsentationsrunde.

2 ) Beretning fra bestyrelsen, udvalg og arbejdsgrupper. Erik Hjulmand fremlagde beretning fra bestyrelsen, udvalg og arbejdsgrupper. Der blev udleveret en skriftlig beretning, som refereres med tilføjelser fra den mundtlige beretning. Tilbagevendende aktiviteter: Trafiklegedag. Den blev i 2014 afviklet for 18. gang på trafiklegepladsen i Fælledparken. Vi vil også i 2015 indbyde de 5-12 årige til trafik og leg den sidste lørdag i august (som er lørdag d. 29. august). Vi deltog endvidere med bl.a. en tale ved den officielle genindvielse af pladsen i november Aktivweekend & julefrokost. Det er afdelingens årlige interne sammenkomster, som stadigvæk er hygge med hygge på! Aktivmøder. Forud for udsendelsen af afdelingens lokalblad mødes de aktive for at påsætte labels på bladene. Medlemsmøde. I december holdt vi et velbesøgt medlemsmøde med Klaus Bondam, og ambitionen er at holde mere end ét det kommende år. Vi planlægger at lave et medlemsmøde før eller efter sommerferien med teknik- og miljøborgmester Morten Kabell og en anden oplægsholder, så det bliver et debatmøde. Dialog med kommunen i det forgangne år: Møde med borgmesteren. Traditionen med at mødes med den siddende trafikborgmester fortsætter heldigvis med Morten Kabell, som vi havde et godt møde med i oktober. Han nævnte, at han gerne vil mødes med vores medlemmer. Der er sket en organisatorisk ændring i Teknik- og Miljøforvaltningen, så der ikke længere er et egentligt cykelsekretariat. Morten Kabell fortalte, at der ikke er nogen garanti for, at der også kommer en cykelpakke næste år. Følgegrupper. Københavns afdeling er repræsenteret i en række følgegrupper for større anlægsprojekter i Københavns Kommune: Nørrebrogade, Amagerbrogade, Grønnegade-kvarteret og Nørre Kvarter. Supercykelstier. Afdelingen er i fortsat dialog med Supercykelstisekretariatet, der koordinerer udbygningen af disse. Høringssvar. Afdelingen har i det forløbne år indleveret høringssvar til kommunen om: Gammel Jernbanevej i Valby, Cirkelbroen, Grønnegadekvarteret, Nørre Kvarter, Nørregade og Københavns Kommunes sundhedspolitik. Indvielser. Afdelingen har i det forløbne år deltaget ved indvielsen af: Broen over Lyngbyvej ved Ryparken Station, Cykelslangen ved Fisketorvet samt Trangravs- og Proviantbroerne på Christianshavn.

3 3 Herudover har vi siddet i et parkbrugerråd omkring Søerne og indledt en dialog med borgmesteren og forvaltningen om cykelparkering. Øvrige aktiviteter i det forgangne år: Gode ideer fra almindelige borgere bakker vi gerne officielt op om. I det forgangne år f.eks. iderige forslag om henholdsvis alternativ brug af den gamle Amagerbane, nytænkning i Folehaven og en cykelbølge hen over Rådhuspladsen. Lokaludvalgsaktiviteter har vi også deltaget i: Sikker skolevej på Østerbro/Ryvang, borgermøde i Kongens Enghave, borgermøde på Christianshavn om Christianshavner-cykelruten og debatmøde i Indre By om parkering. Cykelrute gennem Christiania. En sag, der var meget oppe i medierne sidste forår. Vi bakker kommunens planer op, da det er en del af én af de mange rekreative cykelruter i København. Herudover bidrog vi til en Masterclass for udenlandske trafikplanlæggere, som Cykelambassaden gennemførte. Vi støttede arrangementet Iceride, der sætter spot på menneskeskabt nedsmeltning af polerne. Vi er fortsat repræsenteret i Østerbro Lokalråd og i Friluftsrådets Hovedstadskreds. Endelig deltog vi naturligvis også i oktober i forbundets landsmøde i Middelfart, hvor vi holdt oplæg om vores lokalpolitiske arbejde. Faste udvalg: Trafikudvalget arbejder fortsat med konkrete sager og spørgsmål fra medlemmer og andre. Trafikudvalget består p.t. af 8 personer. Det aflægger særskilt beretning. Turudvalget planlægger afdelingens cykelture. Udvalget består i 2015 af 3 personer. Der udgives også i år et flot turkatalog med cykelture, arrangeret af en række afdelinger i Hovedstadsområdet. Bladudvalget producerer Cyklister i Hovedstaden. I 2014 udkom der 3 numre, og det samme er planlagt i Der er mange, der bidrager med indlæg til bladet % af afdelingens udgifter går til at trykke og udsende vores medlemsblad. Vi vil gerne høre, om det skal fortsætte som blad, eller det i stedet skal laves digitalt. Webudvalget består aktuelt kun af Erik Hjulmand, der opdaterer indholdet af afdelingens hjemmeside. Det er foreløbig i en noget skrabet model med plads til forbedringer/ udvidelser. Vi har i det seneste nummer af Cyklister i Hovedstaden efterlyst en person, der kan gøre os mere synlige på de sociale medier. Der er et medlem, der har meldt sig som interesseret. Der er mulighed for at melde sig til at deltage i arbejdsgrupperne. Anders Kristensen berettede om Trafikudvalget. Det er et aktivt udvalg, som diskuterer løbende sager, vi får henvendelser om. Der er en mangfoldighed af sager. Udvalget holder et månedligt møde, hvor vi behandler sagerne. Til eksempel er vi nærmest blevet eksperter i venstresvingsforhold. Udvalget kigger på udspil fra forbundet til trafikpolitik-katalog, som afdelingerne skal forholde sig til. Trafikudvalget vil komme med et oplæg til bestyrelsen.

4 4 Bestyrelsen har også været ude at kigge på nogle forhold. Vi har kørt en sag vedrørende Trafikradio på Københavns Radio. Deres trafikmeldinger handler stort set kun om bilister. Vi ønsker, at der også kommer meldinger til cyklister. Efter vores henvendelse er der sket en mindre forbedring. Anders Kristensen supplerede til beretningen, at afdelingen har været medvirkende til at få etableret en mere sikker cykeloverkørsel på Kongens Nytorv ved Nyhavn samt som noget helt nyt et nyt trafiksignal i det farlige cykel-venstresving fra Nørre Voldgade mod Nørregade. Afdelingen har også gjort flittig brug af Cykeltip-ordningen, og bestyrelsen vil følge op på disse tip. Endelig kan vi også fremhæve afdelingens aktive deltagelse med den største medlemsgruppe i diskussionerne på landsmødet i oktober 2014 samt værtsskab for en velbesøgt workshop om emnet politisk arbejde samme sted. Erik Hjulmand: Vi har haft en sag vedrørende signal ved Nørreport Station, hvor vi så en del farlige situationer. Jeg vil i øvrigt nævne, at man meget gerne må pege på problemer, som ligger i udkanten af kommunen, hvor vi ikke kommer så ofte. Vi har f.eks. fået henvendelse om en cykelrute på Østamager, hvor vi tidligere har afgivet høringssvar, og hvor der kommer en ny høring. Spørgsmål til og debat af beretningen. Dorte Hjorth Madsen: Jeg er glad for cykelsti på Gothersgade mellem Kronprinsessegade og Kongens Nytorv. Men det er et problem, at lyssignal for cyklister er så kortvarigt ved Kronprinsessegade. Hvor giver man besked om det? Erik Hjulmand: I en del tilfælde kan man bruge Giv et praj på kommunens hjemmeside. Men dette lyskryds er mere kompliceret, fordi der er flere veje med trafik, der skal reguleres i forskellige faser. Derfor er dette kryds svært at få ændret. Men der findes mange andre steder, hvor cyklister venter urimeligt længe på at få grønt. Det har vi sat fokus på nu. Keld Simonsen: Vedrørende Trafikudvalget er det åbent for, at andre interesserede kan henvende sig. Man kan også gå ind på kommunens hjemmeside med et problem. Hvis det er huller i vejen og lignende skal man gå ind på kommunens hjemmeside på Giv et praj, og så skal man markere stedet på et kort. I nogle tilfælde kan det være udbedret i løbet af et par dage. Jeg mener, at Cyklistforbundet skal bruge pressen mere til at fortælle om de mange gode ting, der arbejdes med, og som forbedres. Axel Holm: Jeg er dybt rystet over, at Morten Kabell går til valg vedrørende cykelforhold og derefter opløser cykelsekretariatet. Det vil være en god ide med et medlemsmøde, hvor der også er en modstander af bilen ud af byen. Jens Madsen: Jeg mangler at få en supercykelsti med en rute gennem Lyngby. Det er der meget behov for. Er der et samarbejde med Cyklistforbundets afdeling i Lyngby omkring det? Birger Andersen: Jeg sidder og arbejder med mange sager i Friluftsrådet som repræsentant for Cyklistforbundet. Der er bl.a. behov for, at der opsættes skilte med retning for rute og med afstand til bestemte mål. Det er svært at komme igennem med.

5 5 Det er vigtigt, at afdelingen også kigger på cykelstier i grønne områder og ikke kun kigger på supercykelstier. Der kommer en ny Real Dania-cykel- og gangbro udfor Vester Voldgade, og som skal føres parallelt med Langebro. Ved Bryggebroen er der behov for en bedre belægning på Islands Brygge-siden. Det er vigtigt, at Cyklistforbundet laver indsigelser, når der er forhold i høring. Hvordan er medlemsudviklingen? Anders Kristensen: Vedrørende kommunens/ TMF s hjemmeside skal man bruge Giv et praj, hvis det er huller i vejen, mindre defekter og lignende. Men hvis det er kantsten og ting, der skal ændres, skal man benytte cykeltip. Jeg er enig med Axel om, at det er en katastrofe, at cykelsekretariatet nedlægges. Det er f.eks. også et problem, at kommunen er løbet tør for Cyklister undtaget -skilte. Det er blot et eksempel på en mindre fokuseret indsats på cykelområdet hos TMF, som meget vel kan skyldes nedlæggelsen af sekretariatet. Vi har indsendt høringssvar omkring kommunens sundhedspolitik. (til Birger) Vi har faktisk indsendt flere høringssvar i den forgangne periode. Erik Hjulmand: En af de cykelruter, der er blevet en succes, er Den grønne Sti gennem Frederiksberg. Det er næsten svært at få plads. Det er positivt, at Søruten langs Søerne blev gennemført trods modstand fra beboere og naboer forinden. Det fungerer fint i dag. Det er vigtigt at arbejde både med supercykelstier og grønne cykelruter. (til Jens) Det er rigtigt, at der skal gøres en del i Lyngby-området. Vi har en afdeling i Lyngby, der er ret aktive omkring det. Der var et møde mellem Supercykelstisekretariatet og repræsentanter fra cyklistforbundets afdelinger i kommuner, hvor der planlægges supercykelstier. Jeg har forleden skrevet til Vanløsebladet om problemer på Hyltebjerg Alle vedrørende Albertslundruten, foranlediget af en redaktionel artikel i bladet i denne uge. Vi kan sagtens blive bedre i forhold til pressen, men vi bruger det allerede en del. (til Axel) vedrørende kommunens cykelsekretariat. Jeg tror, at nedlæggelsen blev besluttet, inden Morten Kabell overtog posten. Det er lidt kedeligt, at vores gæsteoplægsholder på generalforsamlingen i 2014, Andreas Røhl, stopper, fordi han har søgt og fået andet job. Flemming Møller: Omkring medlemstallet kan jeg sige, at vi aktuelt har medlemmer i Københavns afdeling. Jette Gotsche: Der kommer faktisk en del nye medlemmer i København. Det kan jeg konstatere. Erik Hjulmand: Men der vil nok også være nogle, som melder sig ud (bliver slettet). Vi arbejder på at forbedre forholdene for cyklister i København. Vi skal gøre det sikrere og tryggere at være cyklist i København. Axel Holm: Hvordan går det med cykelrute gennem Christiania? Erik Hjulmand: For ca. 3 måneder siden blev brændeskuret fjernet. Birger Andersen: Kløvermarken. Jeg kan tilføje, at der er lavet en ny bro over en mindre voldgrav nær

6 6 Anders Kristensen: Kommunen har bygget et nyt brændeskur i stedet for det, der blev fjernet. Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt. 4) Beretning fra kassereren. Hans Erik Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab for 2014, som også blev udleveret skriftligt. Regnskabet var revideret af begge revisorer. Københavns Afdeling har i 2014 haft indtægter på kr., hvoraf kr. er tilskud fra forbundet, mens kr. er dækning af udgifter til Trafiklegedagen fra Østerbro Lokaludvalg. Udgifterne har været på kr. Det har givet et årsresultat på kr. Ved årets start var vores egenkapital på kr. og med et årsresultat på kr. slutter året med en egenkapital på kr. Den største udgift har været trykning og porto til udgivelsen af 3 numre af vores lokalblad Cyklister i Hovedstaden. Trafiklegedagen er stort set blevet dækket fuldt ud af Østerbro Lokaludvalg. Forslag til budget for 2015 blev fremlagt. Der er regnet med trykning og porto for 3 numre af CiH i I ansøgningen til Cyklistforbundet modregnes vores egenkapital på kr., så vi ansøger forbundet om bevilling på kr. Flemming Møller: Vi har fået en aftale i slutningen af november om, at vi kan opbevare vores udstyr til Trafiklegedagen i en bygning på Trafiklegepladsen. Vi har derfor fået vores udstyr transporteret derud. Men det skete efter, at vi havde fået afregnet Trafiklegedagen med Østerbro Lokaludvalg. Thomas Otzen: I Hvidovre bliver bladet omdelt, så man sparer portoen. Hvorfor gør man ikke det i København? Hans Erik Rasmussen: Vi har ikke aktive nok til at kunne husstandsomdele omkring blade. Erik Hjulmand: Vi har ikke flere aktive end f.eks. Hvidovre afdeling. Christina Brunken: Porto er en stor udgift. Kunne man lave det, så man selv downloader bladet? Birger Andersen: Jeg mener, at pengene er givet godt ud, for bladet er med til at holde på medlemmerne. Unge mennesker bruger computer, men mange i vores aldersgruppe er ikke så hjemmevant på computer. Herefter blev regnskabet og kassererens beretning godkendt.

7 7 5) Behandling af indkomne forslag. A) Forslag til ændring af vedtægter. Hans Erik Rasmussen fremlagde forslag fra bestyrelsen til en række ændringer i vedtægterne: 1) Dansk Cyklist Forbund ændres til Cyklistforbundet. Alle steder, hvor der står Dansk Cyklist Forbund ændres det til Cyklistforbundet. I 1 tilføjes sætningen, der har Dansk Cyklist Forbund som binavn. 2) Ændring i 3, 3. linje: Dansk Cyklist Forbunds vedtægter 19, stk. 2 ændres til Cyklistforbundets vedtægter 19. 3) Ændring i 5, 3. linje vedrørende indkaldelse af generalforsamling: Cyklister ændres til Cyklister i Hovedstaden. 4) Ændring i 5, sidste linje: Kopi af referatet tilstiles Forbundet ændres til Referatet tilstiles Cyklistforbundets sekretariat. 5) Tilføjelse i sidste linje: Såfremt der vedtages ændringer i vedtægterne, tilføjes det, at vedtægterne også er revideret i Forslaget er fremlagt for at tilrette vedtægterne til, at Landsmødet i oktober 2014 besluttede at ændre forbundets navn til Cyklistforbundet. Samtidig er der flere andre ændringsforslag, der skal ajourføre vedtægterne til praksis. Kurt H. Olsen: Jeg ønsker at ændre forslaget, så det stadig hedder Dansk Cyklist Forbund. Jette Gotsche: Vi kan ikke her på generalforsamlingen ændre på beslutningen på landsmødet, men du er velkommen til at fremsætte et forslag til næste landsmøde vedrørende navneændring. På denne generalforsamling har du mulighed for at stemme nej til det fremsatte forslag om navneændring, hvis du ikke er enig i forslaget. Axel Holm: Jeg foreslår at erstatte visse ord i vedtægterne med mere nutidige ord. Erik Hjulmand: Jeg er enig med Alex. Vedrørende Cyklister i Hovedstaden var det tidligere således, at det blev indlagt i det landsdækkende blad Cyklister. Jette Gotsche: På Cyklistforbundets hjemmeside er der en skabelon, som man kan anvende til at tilrette vedtægterne for lokalafdelingerne. Keld Simonsen: Jeg foreslår, at man også kan indkalde til generalforsamling via mail. Mogens Norn Karlsson: Hvis Cyklister i Hovedstaden kommer på hjemmesiden, må det være omfattet af forslaget til ændringer af vedtægterne. Keld Simonsen: Kan vi få lagt Cyklister i Hovedstaden ind i det landsdækkende blad Cyklister?

8 8 Nils-Henrik Jørgensen: Det er næppe realistisk. Jette Gotsche spurgte, om forsamlingen kunne godkende, at de 5 ændringsforslag blev sat samlet til afstemning. Det godkendte forsamlingen. Herefter var der skriftlig afstemning. Stemmetællere var Birger Andersen og Thomas Otzen. Der blev afgivet 22 stemmer. Resultatet blev: For ændringsforslag: Imod ændringsforslag: 21 stemmer 1 stemme Ændringsforslagene er dermed godkendt. B) Forslag til arbejdsprogram Anders Kristensen fremlagde forslag fra bestyrelsen til arbejdsprogram. Landsmødet vedtog 6 fokuspunkter, som der skal arbejdes med. Bestyrelsen har derfor lavet et forslag udfra, hvad vi i bestyrelsen mener, at det er realistisk, at vi kan arbejde med. Herefter blev bestyrelsens forslag gennemgået. Jette Gotsche forespurgte, om der er noget, der ønskes ændret eller tilføjet. Det var ikke tilfældet. Bestyrelsen arbejder derfor udfra det fremlagte forslag til arbejdsprogram. 6) Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter. Som stemmetællere blev valgt Birger Andersen og Thomas Otzen. Der skulle vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter. Alle vælges for 1 år. Der var 6 kandidater til bestyrelsesvalget. Der blev afleveret 22 stemmesedler, hvoraf ingen var blanke eller ugyldige. Afstemningen gav følgende resultat: Hans Erik Rasmussen,. 22 stemmer Anders Kristensen stemmer Erik Hjulmand.. 20 stemmer Flemming Møller.. 15 stemmer Alice Vilstrup 9 stemmer Kurt H. Olsen 1 stemme Det betyder, at Hans Erik Rasmussen, Anders Kristensen, Erik Hjulmand og Flemming Møller er valgt til bestyrelsen.

9 9 Alice Vilstrup er valgt som 1. suppleant, og Kurt H. Olsen er valgt som 2. suppleant. Valg af 2 revisorer. Valg af revisorsuppleant. Nils-Henrik Jørgensen genopstillede og blev valgt. Birger Andersen genopstillede og blev valgt. Der var ingen, der ønskede at opstille. 7) Valg af delegerede til landsmødet. Som stemmetællere blev valgt Birger Andersen og Thomas Otzen. Københavns afdeling har 7 delegerede til Cyklistforbundets landsmøde, der foregår lørdag den 31. oktober søndag den 1. november. Stedet kendes ikke endnu. Der skal således vælges 7 delegerede og et antal suppleanter (i tilfælde af afbud fra de valgte delegerede). Der var 13 kandidater. Der blev afleveret 22 stemmesedler, hvoraf ingen var blanke eller ugyldige. Afstemningen gav følgende resultat: Anders Kristensen stemmer Erik Hjulmand stemmer Hans Erik Rasmussen 18 stemmer Flemming Møller 15 stemmer Anette Kudahl. 14 stemmer Christina Brunken.. 12 stemmer Poul Møller Christensen. 12 stemmer Alice Vilstrup.. 11 stemmer Axel Holm 10 stemmer Tage Winther Larsen.. 6 stemmer Keld Simonsen... 4 stemmer Bjarne Brændeskov... 3 stemmer Kurt H. Olsen.. 1 stemmer Det betyder, at Anders Kristensen, Erik Hjulmand, Hans Erik Rasmussen, Flemming Møller, Anette Kudahl, Christina Brunken og Poul Møller Christensen er valgt som delegerede. Alice Vilstrup er valgt som 1. suppleant, Axel Holm er 2. suppleant, og Tage Winther Larsen er 3. suppleant. 8) Eventuelt. Erik Hjulmand: Birger Nielsen kunne desværre ikke være til stede i dag. Men bestyrelsen vil takke Birger Nielsen for hans gode arbejde gennem 15 år i bestyrelsen. Han flyttede til Helsingør for flere år siden, og nu flytter han også afdeling til Helsingør. Bestyrelsen efterlyser interesserede, der vil være med til at få Cyklistforbundet på de sociale medier. Man må også gerne opfordre andre, der ikke er til stede i dag.

10 10 Der afholdes Vi cykler i dag søndag d. 7. juni. Det er en afløser for det tidligere Store Cykeldag. Der er desværre ingen bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed for at lave det. Men hvis der er andre, der gerne vil arrangere en tur, må de gerne melde sig. Der bliver sandsynligvis morgenbrødsuddeling for Vi cykler til Arbejde-kampagnen tirsdag d. 14. april. Men vi ved ikke hvem i kommunen, der skal stå for det, så det kan ikke bekræftes endnu. David Stodolsky fremviste billede af en speciel cykel: Den er mere komfortabel. Hvis nogen vil være med til at promovere cyklen, kan de kontakte mig. Bjarne Brændeskov: Jeg har en artikel i det seneste nummer af Cyklister i Hovedstaden om Cyk ling uden alder. Man kan gå ind på hjemmeside og melde sig som pilot for at cykle ture med beboer på plejehjem. Man opretter sig som bruger på hjemmesiden. Det er rigtigt hyggeligt. Man får nogle gode historier fra gamle dage. Cykling uden alder er blevet landsdækkende og skal også prøvekøres i Malmø. Jette Gotsche: Alle plejehjem i København har fået tilbudt en rickshaw og har så vidt vides taget imod tilbuddet. Erik Hjulmand: Initiativtagen, Ole Kassow, fik overrakt Peter Elmings initiativpris på det seneste landsmøde. Ole Kassow holdt et meget livsbekræftende indlæg på landsmødet. Jeg kan derfor kraftigt anbefale det. 9) Mødekritik. Brit Larsen: Jeg vil takke for god forplejning. Erik Hjulmand: Vi havde et medlemsmøde i december med Klaus Bondam. Bagefter var der et par deltagere, som klagede over, at de ikke blev tilstrækkeligt godt modtaget. Jeg vil gerne høre jer, der er til stede for første gang om jeres holdning til, hvordan I føler jer modtaget på denne generalforsamling. Christina Brunken: Da jeg deltog i et møde for en del år siden, kunne det godt virke lidt indspist. Men sådan synes jeg ikke, at det var på medlemsmødet med Klaus Bondam. Jens Madsen: Jeg har følt mig velkommen i dag. Jeg har fået en oplevelse af, at der sker meget. Christina Brunken: Jeg vil takke for det kæmpe arbejde, der gøres i afdelingen. Der var stor tak til Jette Gotsche for god mødeledelse. Tak til Flemming Møller, Alice Vilstrup og Hans Erik Rasmussen for at have bagt og leveret kager til generalforsamlingen. Jette Gotsche, ordstyrer Hans Erik Rasmussen, referent

Referat af generalforsamling lørdag den 23. februar 2013 kl i Cyklistforbundets lokaler, Rømersgade 7, mødelokalet Long John.

Referat af generalforsamling lørdag den 23. februar 2013 kl i Cyklistforbundets lokaler, Rømersgade 7, mødelokalet Long John. Cyklistforbundet - Københavns afdeling Referat af generalforsamling lørdag den 23. februar 2013 kl. 14.00 18.00 i Cyklistforbundets lokaler, Rømersgade 7, mødelokalet Long John. Inden den formelle del

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 25. februar 2012 kl i DCF s lokaler, Rømersgade 7, mødelokalet.

Referat af generalforsamling lørdag den 25. februar 2012 kl i DCF s lokaler, Rømersgade 7, mødelokalet. Dansk Cyklist Forbund - Københavns Afdeling Referat af generalforsamling lørdag den 25. februar 2012 kl. 14.00 18.00 i DCF s lokaler, Rømersgade 7, mødelokalet. Inden den formelle del af generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Valg af ordstyrer og referent 13. april 2013 Referat Mike White ordstyrer og Jørgen Østeraa referent. Bestyrelsens årsberetning Mike aflagde mundtlig

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Afholdt mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 i Skt. Andreas Kirkes kirkesal i Gothersgade 148, København K 1. Formand

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015 Notat 30. november 2015 Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015 Valg af dirigenter Roger Christensen Henning Liljendahl Valg af referent Trine Bielefeldt Stjernø Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Ændringsforslag til vedtægterne

Ændringsforslag til vedtægterne Ændringsforslag til vedtægterne Europæisk Ungdom Danmark Landsmøde 22. februar 2014 Ændringsforslag 1-58 Indsendt af: Anne Sofie Tranberg & Tom Weinreich Note: Alle paragrafhenvisninger sker med de numre,

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling 3. maj 2014 Referat Der var ca. 10 deltagere til generalforsamlingen, incl. bestyrelse og Cyklistforbundets direktør. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej.

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00 Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Kisser( Karen Stær)Birte Melohn. Poul Erik

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 10. april 2013 Regnskab 2012/2013 Budget 2013/2014 Bestyrelsen 2013/2014 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale

Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale Dirigent Karina Grøn # 19 Referent Karina Grøn # 19, Katrine Møller Zederkof # 17 Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Cyklistforbundet Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Gammel tekst Ny tekst 1 Dansk Cyklist Forbund, Lyngby- Taarbæk/Rudersdal afdeling er en

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra. Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening. Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00

Referat fra. Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening. Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00 Referat fra Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00 Formanden bød velkommen og opdaterede deltagerlisten. Der var 22 deltagere tilstede.

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

ADMINISTRATION NS. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter.

ADMINISTRATION NS. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter. Q OVORTRUP ADMINISTRATION NS GARDLAUGET BLEGEDAMMEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2013 Ar 2013, den 28. maj kl. 17.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Gårdlavet Blegedammen i Qvortrup Administrations

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009 Båring Ege Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus Fredag den 3. juli 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for året. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke.

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke. Referat fra Generalforsamling den 16. november 2006, kl. 19.30 i Forsamlingshuset Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007.

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Foreningen afholdt ordinær generalforsamling mandag den 3. september 2007 kl. 1830 i kantinen på Lindeskovskolen med følgende dagsorden: 1:

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Deltagere: Sanna (SANDs sekr., praktikant), René (SANDs sek.), Niels Elbrønd (E- huset, SAND Hovedstaden), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Michael Høyer (Bornholm),

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Dato og tid: Mandag, den 8. februar 2016, kl. 19.00 Sted: Stengårdsskolen, lærerkantinen 1. Valg af dirigent Tim Andersen (nr. 35) bød

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Carsten blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 10.10.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.10.04 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 10.10.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.10.04 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PIA H. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., David, Pia K., Aase. Afbud fra Klaus, Torben, René. AD. 2 Godkendelse af referat nr.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag 16. maj 2013 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret.

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Tilstede: Der deltog 47 personer fra 37 husstande. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr. Krabbe. Fra driftsfunktionen deltog

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 03.12.15. kl. 18.00 Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Erik Quist Andersen (EQA), Morten Svoger (MS), Kim Hansen (KH), Jan Brix (JB), Bettina Lauritsen(BL), Suppleanter:

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN. Januar 2014. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN. Januar 2014. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN Januar 2014 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand Flemming Gaaei Hans Dyres vej 51 9300 Sæby Telefon: 60 64 90 95 flemming@supersej.dk Næstformand

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE Annoncering Der er en speciel formular vi kan udfylde til annoncering af arrangementer i Ergoterapeuten. Se www.etf.dk/kalenderdata. Deadline for indsendelse af annonce findes på www.etf.dk Tilmeldingsfrist:

Læs mere

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter:

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: Generalforsamling Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der mødte 5 medlemmer.

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3 Forberedelse af afdelingsmødet. 4 Dirigentens rolle og kompetence. 5 Generelt om afstemninger og valg

Indholdsfortegnelse. 3 Forberedelse af afdelingsmødet. 4 Dirigentens rolle og kompetence. 5 Generelt om afstemninger og valg Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Indhold specifi ceret 3 Forberedelse af afdelingsmødet 4 Dirigentens rolle og kompetence 5 Generelt om afstemninger og valg 6 Dirigenten overtager ledelsen af mødet 7

Læs mere