Til identifikation og tælling af CD34+ celler i humane, mobiliserede blodprøver og blodprøver taget ved leukaferese.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til identifikation og tælling af CD34+ celler i humane, mobiliserede blodprøver og blodprøver taget ved leukaferese."

Transkript

1 CD34Count Kit Kodenr. K udgave Til identifikation og tælling af CD34+ celler i humane, mobiliserede blodprøver og blodprøver taget ved leukaferese. Sættet indeholder reagenser til 50 dobbelte tests. ( ) K2370/DK/JLA/ p. 1/13

2 Indhold Tilsigtet anvendelse... 3 Resumé og forklaring... 3 Procedureprincip... 3 Reagenser... 4 Medfølgende materialer... 4 Nødvendige materialer, der ikke medfølger... 4 Klargøring af reagens... 5 Forholdsregler... 5 Opbevaring... 6 Indsamling og klargøring af prøver... 6 Farvningsprocedure... 6 Farvning af celler og tilsætning af kontroltælleperler... 6 Retningslinjer for vådspids reverspipetteringsteknik... 7 Kvalitetskontrol... 7 Kontrolprøve... 7 Tid som kvalitetskontrol... 8 Dobbelte tests... 8 Dataindsamling... 8 Opsætning til dataindsamling for CD34Count Kit... 8 Analyse af data Resultater Værdiangivelse Begrænsninger Fejlfinding Instrument Referencer Side ( ) K2370/DK/JLA/ p. 2/13

3 Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug i flowcytometri. CD34Count Kit er beregnet til brug som en in vitro diagnostisk test til at identificere og tælle CD34-positive (CD34+) hæmatopoietiske stamceller I humant mobiliserede, perifere blodprøver og blodprøver tages ved leukaferese. Resumé og forklaring Hæmatopoietiske progenitorceller (HPC er) kan mobiliseres fra knoglemarven til perifert blod (PB) af cytotoksiske stoffer, cytokininer, eller en kombination af begge. Denne mobilisering gør det muligt at opsamle HPC er ved aferese i tilstrækkeligt store mængder til at foretage transplantationer (1, 2). Brugen af PB-stamceller (PBSC er) til transplantation er vokset i løbet af de sidste ti år, og til autolog transplantation foretrækkes PB nu frem for knoglemarv som kilde til HPC er. Traditionelt har den totale mononukleære celletælling af celler fra knoglemarven i forhold til modtagerens kropsvægt været en brugbar indikation for transplantationspotentialet. Dette kan dog ikke anvendes ved mobiliseret opsamling af PBSC, da deres indhold af HPC varierer. Sidst i firserne blev det bestemt, at aktivitet og transplantationspotentiale af praktisk taget alle kolonidannende celler (CFC er), der var høstet fra knoglemarv eller perifert blod, var indeholdt i en lille population af celler med CD34-antigen (3). CD34 er et celleoverfladeantigen, der på de hæmatopoietiske celler er begrænset til de tidlige progenitorer af alle stammer (1, 2). CD34+ HPC er kan således gendanne multistamme-hæmatopoiese hos patienter, der har fået foretaget myeloablation. Antallet af CD34+ celler bestemt ved flowcytometri pr. kilo af recipientens blod er den bedste indikator for den rekonstruktive hæmatopoietiske kapacitet af perifer stamcelletransplantation (PBSC) (1, 2). Sutherland et al. (5) har udviklet et sæt kliniske retningslinjer for "International Society for Hematotherapy and Graft Engineering" (ISHAGE - det internationale selskab for hæmoterapi og transplantatteknik) til enkel og standardiseret CD34+ tælling. Disse retningslinjer er anvendt i CD34Count Kit, der indeholder anti-cd45/fitc og anti-cd34/rpe, og gør det således muligt at identificere leukocytterne (CD45+) og finde de "rigtige" CD34+ celler, der dæmper CD45- fluorescensen og har lav sidespredning (CD45 dim, SSC low ). Tilsætning af CytoCount tælleperler til celleopløsningen synliggør koncentrationen af CD34+ celler pr. enhed af den oprindelige prøve (f.eks. den total CD34+ celletælling) ud fra en enkelt flowcytometrisk bestemmelse (enkeltplatformsteknik) (1-3). Enkelt-platformsteknikken har færre kilder til variation i forhold til de almindeligt brugte dual-platformsteknikker, og multicenterundersøgelser har vist, at de giver en bedre variationskoefficient (CV), og at der er mindsket risiko for afvigende resultater (4). Den valgfri tilsætning af DNA-farvningen, 7-aminoactinomycin D (7-AAD), der også er indeholdt i sættet, gør det muligt at udelukke døde celler fra analysen (1, 2). 7-AAD kan kun diffundere ind i og farve døde celler, da disse cellers membran ikke længere er intakt. Procedureprincip CD34Count Kit er beregnet som en optimal metode til tælling af CD34+ celler, og sættet følger ISHAGE-retningslinjerne for enkelt-platformsteknikker (1, 2, 5). Testen udføres i to eksemplarer ved at farve prøven med en tofarvet reagens, der består af antihuman CD45/FITC og antihuman CD34/RPE. Efter farvningen af prøven lyseres de røde blodlegemer med et ammoniumkloridbaseret reagens til lysering, og 7-AAD tilsættes (valgfrit) til prøven, hvis levedygtigheden ønskes målt. Som en intern referencepopulation tilsættes der fluorescente kontroltælleperler (CytoCount ) til prøven. Under analysen kan den totale koncentration af CD34+ celler i prøven bestemmes ved at dividere antallet af CD34-events med antallet af fluorescente perle-events og gange værdien med perlekoncentrationen i CytoCount. ( ) K2370/DK/JLA/ p. 3/13

4 Princippet i ISHAGE-retningslinjerne er at anvende en sekventiel Boolsk gating-strategi til at definere de egentlige progenitorceller med et regenerativt potentiale. Dette opnås ved at kontrastfarve CD34+ cellerne med anti-cd45/fitc og således rense analysen for rester og ikke-specifikke events (1, 2). Denne metode gør det også muligt at skelne mellem HPC er, der udtrykker et relativt lavt niveau af CD45 på overfladen, og lymfocytter og monocytter, der udtrykker høje niveauer. Ikke maligne CD34+ hæmatopoietiske stamceller og precursorceller danner ligesom lymfocytter, monocytter og granulocytter diskrete clustere på bivarierende plot af CD45 versus sidespredning (SSC) (1, 2). Tilsætning af en kendt koncentration af referenceperler gør det muligt at beregne den totale koncentration af CD34+ celler i den oprindelige prøve til for eksempel at bestemme antallet af CD34+ celler pr. µl prøve. Udelukkelsen af døde celler fra CD34+ celletællingen er valgfri og kan opnås ved at udføre DNA-farvning med 7-AAD, der gør det muligt at skelne mellem levedygtige og ikke levedygtige celler. 7-AAD eksiteres ved 488 nm og har en maks. emission ved 660 nm. Tilsætning af 7-AAD kan specielt anbefales, hvis der analyseres leukafereseprøver, der har været opbevaret i mere end fire timer eller leukafereseprøver, der analyseres efter optøning. Reagenser Medfølgende materialer Flaske 1 Flaske 2 Monoclonal Mouse Anti-Human CD45/FITC, Clone T29/33 + Monoclonal Mouse Anti-Human CD34/RPE, Clone BIRMA-K3 1 ml, klar til brug EasyLyse 2 x 5 ml, 20 x koncentreret Erytrocytlyserende reagens, ammoniumkloridbaseret Flaske 3 Flaske 4 7-Aminoactinomycin D (7-AAD) 1 ml (0,01% w/v), klar til brug Til farvning for levedygtighed CytoCount 17 ml, klar til brug efter genopløsning Kontroltælleperler Nødvendige materialer, der ikke medfølger x 75 mm polystyrenrør. 2. Kalibreret pipette til 10 µl og 100 µl. 3. Blodmixer eller rotationsmixer, til opløsning af CytoCount perler. 4. Deioniseret eller destilleret vand. 5. Hvirvelmixer. 6. Volumendosator eller pipette (2 ml) til dosering af 2 ml EasyLyse. 7. PBS til fortynding af prøven, hvis nødvendigt. 8. Sheat Fluid. 9. CD34+ kontrolprøver. ( ) K2370/DK/JLA/ p. 4/13

5 Klargøring af reagens 1. Fortynd den ønskede mængde EasyLyse, flaske 2, 1:19 med deioniseret vand ved stuetemperatur. Alternativt blandes indholdet af et glas (5 ml) EasyLyse med 95 ml deioniseret vand ved stuetemperatur. Vand fra vandhanen er ikke kompatibelt med lyseringsreagenset. 2. Hent flaske 4, CytoCount, fra 2 8 C lageret. S ørg for, at hætten slutter tæt for at undgå lækager, og bland godt for at sikre, at perlerne opløses helt. Undgå at bruge hvirvelmixer, da der kan opstå luftbobler, som kan mindske volumen af de pipetterede perler. Det tilrådes at anbringe perlerne på en rotationsmixer i 5 60 minutter, for at sikre at perlerne forbliver opløst, indtil der er brug for dem. Lad CytoCount reagenset få stuetemperatur, før det anvendes. Forholdsregler 1. Må kun anvendes af uddannet personale. 2. Flaske 1, antihuman CD45/FITC + antihuman CD34/RPE, indeholder materialer af animalsk oprindelse. Som ved alle produkter, der er udledt af biologisk materiale, gælder det, at produkterne skal håndteres på korrekt vis. 3. Reagenserne må ikke nedfryses, og de skal holdes væk fra direkte sollys. 4. Flaske 3, 7-AAD, er et nukleinsyrebindende farvestof. Koncentrationen af farvestoffet i opløsningen er 0,01%, og det er derfor ikke nødvendigt at mærke den med et faremærkat. Farvestoffets toksikologiske egenskaber er ikke undersøgt. 5. Koncentrationen af perler i flaske 4, CytoCount, varierer fra parti til parti. Koncentrationen af perler (C) og standarddeviationen (S) angives på flasken som antal perler pr. µl. 6. Flaske 1, 2, 3 og 4 indeholder natriumazid (NaN 3 ), et kemikalie yderst giftig i ren form. Ved produktkoncentrationer, der ikke er klassificeret som farlige kan natriumazid reagere med bly- og kobberinstallationer og skabe højeksplosive aflejringer af metalazider. Ved bortskaffelse skylles med store mængder vand til forbyggelse af aflejringer af metalazider i afløbsrør. 7. Sørg for at flaske 4, CytoCount, opbevares tæt tillukket i opret stilling for at undgå lækager. CytoCount perlerne skal opløses grundigt før brug. For kraftig blanding af CytoCount perlerne på en hvirvelmixer kan forårsage luftbobler i væsken, og dette kan mindske det forventede volumen af pipetterede CytoCount perler. Det tilrådes at blande forsigtigt (f. eks. på en rotationsmixer eller en blodprøveglasrulle). 8. Pas på ikke at miste noget af CytoCount, før det opløses, da tælling af perlerne ellers vil være ugyldig. Hvis der ved modtagelsen er lækket væske ud af flaske 4, CytoCount, må perlerne ikke anvendes. Kontakt Dako tekniske service for at få udskiftet flaske Det er yderst vigtigt, at der anvendes samme kalibrerede pipette og vådspids reverspipettering både til prøverne og til CytoCount perlerne. Det er vigtigt, at det pipetterede volumen af CytoCount perler og prøver er nøjagtigt. Volumen af antistofreagenset og lyseringsreagenset er knap så vigtig for bestemmelsen af det totale antal CD34+ celler. Det er forholdet mellem prøvens volumen og volumen af perler, der er afgørende. 10. Det anbefales at fastsætte en tærskelværdi for FL1 ( nm), da dette vil mindske risikoen for at miste CytoCount under tællingen. Pas på ikke at udelukke nogen CD34+ event ved at sætte tærskelværdien for FL1 for højt. Der henvises til afsnittet om fejlfinding. 11. Afprøvninger viser ingen overførsel mellem to forskellige prøver. Det kan dog anbefales, at vurdere hvert flowcytometer for overførselseffekt mellem prøver. For at undgå overførsel fra en prøve med høj koncentration til en prøve med en lav koncentration af CD34+ celler, kan der køres perifert blod gennem flowcytometeret mellem prøverne. ( ) K2370/DK/JLA/ p. 5/13

6 12. Optimal kompensationsindstilling er afgørende, når 7-AAD anvendes som markør for døde celler, da signalet fra RPE-kanalen overlapper signalet fra 7-AAD-kanalen. I værste fald vil positive CD34 events blive udelukket, hvis de falder inden for udelukkelsesområdet for døde celler i kanalen for 7-AAD vs. sidespredning (SSC) AAD eksiteres ved 488 nm og har en maks. emission ved 660 nm (FL3 eller FL4, afhængig af instrumentet). Farvestoffet kan derfor ikke anvendes i et enkelt-lasersystem med andre fluorokromer med emissioner over 600 nm såsom PerCP eller RPE-Cy Der er rapporteret om aggregering af kontroltælleperler (4). CytoCount perler udviser et specielt lavt antal multipler (under 3%), hvilket gør det nemmere at markere perlernes område. Hvis der observeres et større antal CytoCount multipler, og der er mistanke om problemer med produktet, kontaktes Dako tekniske serviceafdeling. Opbevaring Opbevar sættet i mørke ved 2 8 C. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen på flasken. Hvis reagenserne opbevares under andre betingelser end de specificerede, skal betingelserne verificeres af brugeren. EasyLyse, flaske 2, er holdbart i 6 måneder, efter at flasken er åbnet. Efter fortynding er lyseringsreagenset holdbart i 20 dage ved 2 24 C. Opbevar alle reagenser i opret stilling. Indsamling og klargøring af prøver Indsaml perifert blod aseptisk ved venepunktur i et sterilt K 3 EDTA blodprøveglas. Hver test kræver 200 µl af blodprøven (100 µl pr. glas). Følg anvisningerne for indsamling af blodprøver, som angivet af producenten af prøveglasset. Saml prøver taget ved leukaferese i henhold til anvisningerne fra producenten af leukafereseinstrumentet. Opbevar antikoagulerede blodprøver ved stuetemperatur (20 til 25 C), indtil de skal farves. Farv perifere blodprøver inden 24 timer efter indsamlingen. Det anbefales at farve prøver taget med leukaferese, når leukafereseproduktet behandles. Udfør en tælling af hvide blodlegemer (WBC) på alle de prøver, der skal vurderes. Hvis WBC-tællingen er større end 10 7 WBC/mL, fortyndes prøven med perifert blod til ca WBC/mL. Registrer fortyndingsfaktoren med henblik på beregningen af det totale antal CD34+ celler i den oprindelige prøve. Anvend ikke præfikserede celler. Farvningsprocedure Farvning af celler og tilsætning af kontroltælleperler 1. Fortynd den oprindelige prøve med perifert blod til ca leukocytter pr. ml. Registrer fortyndingsfaktoren nøjagtigt. I de fleste til fælde vil det kun være nødvendigt at fortynde prøver taget ved leukaferese. 2. Hver prøve skal køres dobbelt. Der skal derfor markeres to prøveglas til hver prøve. 3. Pipetter 100 µl prøve i hvert prøveglas. Brug reverspipettering (se retningslinjerne for vådspids reverspipettering herunder). 4. Tilsæt 10 µl fra flaske 1 (antihuman CD45/FITC + antihuman CD34/RPE) til hvert glas, og bland på en hvirvelmixer. Inkuber glassene i 30 minutter ved 2 8 C eller i minutter ved stuetemperatur (20 25 C). 5. Tilsæt 2 ml fortyndet lyseringsreagens (flaske 2, EasyLyse fortyndet 20 x). Bland prøven på en hvirvelmixer umiddelbart efter, at lyseringsreagenset er tilsat. 6. Inkuber i mørke i 10 minutter ved stuetemperatur. ( ) K2370/DK/JLA/ p. 6/13

7 7. Hvis der ønskes farvet for levedygtighed, tilsættes 10 µl fra flaske 3 (7-AAD) til hver prøve, og der blandes. Ellers fortsættes til trin 8. Inkuber i mindst 5 min. med 7-AAD, før der tælles. 8. Opløs flaske 4 (CytoCount ) på en rotationsmixer som beskrevet under Klargøring af reagens. Tilsæt 100 µl til den farvede og lyserede prøve. Pipettering af begge prøver samt CytoCount perlerne skal udføres med den samme kalibrerede pipette og ved hjælp af en vådspids reverspipetteringsteknik (4) (se retningslinjerne for vådspids reverspipettering herunder). 9. Bland perler og prøve forsigtigt på en hvirvelmixer i 3 sekunder inden tællingen for at sikre, at CytoCount perlerne er jævnt fordelt i hele prøven. 10. Prøven skal tælles inden 45 minutter efter tilsætning af lyseringsreagenset (trin 5). 11. Tæl mindst hvide blodlegeme (WBC) events, 1000 CytoCount perler og mindst 100 CD34+ celler (4). Der henvises til opstilling af tælling for CD34Count Kit. Retningslinjer for vådspids reverspipetteringsteknik Brug samme pipette til dosering af prøve og perler. Brug en ren pipettespids til hvert reagens. Hvis der anvendes samme teknik til dosering af prøve og perler, vil resultatet blive mere overensstemmende. Prøve 1. Tryk stemplet til andet stop, anbring spidsen i væsken, og sug prøven op. Tryk herefter stemplet i til første stop, og dosér prøven. Pipettespidsen indeholder nu overskydende væske. 2. Gentag dette trin, mens pipettespidsen holdes nede i prøven. 3. Pipettespidsen er nu klar til brug. Tryk stemplet til andet stop, anbring spidsen i væsken, og sug prøven op. Fjern omhyggeligt pipettespidsen fra prøven, og tør forsigtigt overskydende væske af. Sørg for ikke at røre ved hullet i spidsen, så der ved et uheld fjernes noget af prøven fra pipettespidsen. 4. Hold pipetten så lodret som muligt. Kontroller, at der ikke er luftbobler i spidsen. Hvis der er luftbobler, doseres væsken tilbage til prøven, og proceduren gentages. 5. Doser prøven til første stempelstop, der skal kunne ses restvæske i pipettespidsen, efter at væsken er doseret. Rør ikke ved prøveglassets væg, når spidsen fjernes. Perler 6. Klargør pipetten med de opløste CytoCount i flaske 4, som beskrevet her over for prøven (trin 1 3). 7. Perleopløsningen doseres, ved at pipettespidsen anbringes på prøveglassets væg i nærheden af prøvens overflade. Hvis prøveglasset og pipetten vippes lidt, vil det lette dette trin. Doser til første stempelstop, der skal kunne ses restvæske i pipettespidsen, efter at væsken er doseret. 8. Yderligere pipettering af perlerne udføres ved at anbringe pipettespidsen i flasken med CytoCount og suge mere perleopløsning op uden først at tømme restvæsken fra første pipettering ud. 9. Hvis spidsen ikke har rørt prøven, skal restvæsken tømmes ud i flasken med CytoCount. Hvis restvæsken smides ud, er der måske ikke nok reagens til 50 dobbelte test. Kvalitetskontrol Kontrolprøve Det anbefales at inkludere en positiv kontrol som kvalitetskontrol for en korrekt opsætning af CD34+ celletællingen. Deltagelse i en ekstern plan for kvalitetsbedømmelse kan stærkt anbefales. ( ) K2370/DK/JLA/ p. 7/13

8 Tid som kvalitetskontrol Tiden kan bruges som en intern kvalitetskontrol for bestemmelser på enkelt-platform, da undersøgelser har vist, at antallet af talte perler i et bestemt tidsrum er ret konstant for de fleste flowcytometre. Brugeren kan derfor for hvert nyt parti af perler udlede et gennemsnitligt antalsområde ± 2 SD for et givet tidsrum. Enhver prøve med en perletælling uden for dette område er tegn på en mulig pipetteringsfejl, og prøven bør genfarves (6). Dobbelte tests Hver prøve skal testes i to eksemplarer. Forskellen mellem de opnåede værdier for de dobbelte tests må ikke overstige 15%. I modsat fald skal testen gentages. Forskellen mellem de dobbelte værdier (X og Y) beregnes således: X-Y (X+Y)/2 x 100% Dataindsamling Følg producentens anvisninger for opsætning af cytometeret til trefarvet dataindsamling. Opsætningen skal omfatte indstilling eller kontrol af fotomultiplikatorrørets spænding og instrumentets sensitivitet samt kompensation, hvis der anvendes hardwarekompensation. Opsætning til dataindsamling på FACSCalibur (Beckton Dickinson) og på Coulter XL (Beckman Coulter) flowcytometre er beskrevet af Sutherland et al. (1) og af Gratama et al. (2). Opsætning til dataindsamling for CD34Count Kit Data kan enten indsamles med hardwarekompensation, mens opsamlingen finder sted, eller de kan indsamles uden kompensation, der så vil blive anvendt under analysen af de indsamlede data. Se almindelige retningslinjer for flowcytometri vedrørende kompensationsopsætning. Følgende protokol er beregnet til både dataindsamling og analyse. 1. Opret følgende todimentionelle datavisninger (prikplot), og indstil regionerne i henhold til figurerne: Plot A: CD45 FITC vs. SSC-H (Region 1 og Region 5) Plot B: CD34 RPE vs. SSC-H (Region 2) Plot C: CD45 FITC vs. SSC-H (Region 3) Plot D: FSC-H vs. SSC-H (Region 4) Plot E: 7-AAD vs. SSC-H (Region 8) Plot F: CD45 FITC vs. CD34 RPE (Region 6 og Region 9) Plot G: Tid vs. FSC-H ledt hen på CytoCount events (Region 7) Plot H: FSC-H vs. SSC-H 2. Opret følgende gate-logik (farve er valgfri): ( ) K2370/DK/JLA/ p. 8/13

9 G7 kaldes stamceller og tilføjes i Gate logic builder en for at farve de positive CD34+ events. Farve-gating er nyttig under opsætning af dataindsamling og analyse. 3. Anvend gatene på plottene som følger Plot A: G1 Plot B: G2: Plot C: G3: Plot D: G4 Plot E: Ugatet Plot F: Ugatet Plot G: G6 Plot H: Ugatet 4. Sæt tærskelværdien på FL-1, så alle CD45-negative events udelukkes. Det anbefales at indstille tærskelværdien på FL-1, da dette mindsker risikoen for udelukkelse af CytoCount perlerne. Indstilling af tærskelværdien på FSC-parameteret kan udføres, men vær forsigtig med ikke at udelukke nogen perle-events. Der henvises til afsnittet om fejlfinding. 5. Sæt den første prøve i, og juster PMT-forstærkningen for FSC og SSC ved at se på Plot H for at sikre, at alle populationer ligger på skalaen. Sørg for at CytoCount event ene ligger over tærskelværdien, hvis der indstilles en tærskel for FSC-parameteret. 6. Juster PMT for CD45/FITC. Lymfocytpopulationen skal falde inden for den tredje dekade (Plot A). Sørg for, at ingen dæmpede CD45+ celler udelukkes. I tvivlstilfælde sænkes FL1-tærsklen, eller PMT-forstærkningen for FL1 øges. Hvis PMT-indstillingerne ændres, kan det være nødvendigt også at justere kompensationsindstillingerne. Plot A Plot B Plot C 7. Juster PMT for CD34/RPE. Størstedelen af de negative events skal falde mellem den første og den anden dekade (Plot B). 8. Juster PMT for 7-AAD. Størstedelen af de negative events skal falde indenfor den første dekade (Plot E). ( ) K2370/DK/JLA/ p. 9/13

10 9. Anvend Region 6 fra Plot F i Plot G. Hvis tærsklen er indstillet på FSC-parameteret, bruges Plot G til at kontrollere, at ingen CytoCount events er udelukket på grund af tærskelindstillingen (se Fejlfinding). Plot D Plot E Plot F 10. Det anbefales at anvende en eksklusionsgate i Plot H. Denne eksklusionsgate skal omfatte de lave SSC- og FSC-events (Region 9). Under dataindsamlingen skal events, der falder inde i denne gate, kasseres. Dette gøres ved at der anvendes et gatefilter (eksklusionsgate) for disse events eller ved at kassere events i R9 i tællevinduet. Når FSC-parameteret anvendes som tærskel, er denne eksklusionsgate ikke relevant. 11. Sørg for at gemme tiden som parameter under dataindsamlingen. Plot G Plot H Instrumentet er nu klar til dataindsamling. 12. Tæl mindst WBC events, 1000 CytoCount events og 100 CD34+ events. Det er kun muligt at indstille et stopkriterium for én af disse værdier. For lave CD34+ prøver vil 100 CD34+ events være stopkriteriet, mens WBC events vil være stopkriteriet for høje CD34+ prøver. Det tilrådes at indsamle så mange events som muligt, da dette vil give det mest nøjagtige antal CD34+ celler. ( ) K2370/DK/JLA/ p. 10/13

11 Analyse af data Brug samme protokol til analysen som til dataindsamlingen. 1. Anvend kompensationsindstillingen ved at følge softwarets anvisninger for dataindsamling udført uden hardwarekompensation. Bemærk, at kompensation for overlap fra RPE-kanalen ind i 7-AAD-kanalen er kritisk (se Forholdsregler). 2. Statistikker, der viser CD34+ progenitorcellerne, vises for Region 4 (stamceller), og for Region 7 (perler) vises antallet af perler. Der vises også statistikker for Region 1 (G2), hvis antallet af talte, levende CD45-positive celler kræves. 3. Importer filen med de indsamlede data (FCS fil), og placer regionerne. 4. I Plot D anvendes G5, og Region 4 placeres, så den kun omfatter de mindste lymfocytter (Figur 1(a)). 5. Anvend nu G4 i Plot D og hold Region 4 i samme position (Figur 1(b)). a b Figur 1. (a): Region 4 placeres, så der inkluderes både events, der er større end de mindste lymfocytter, og events med lav sidespredning. (b): Efter indstilling af Region 4 på levende lymfocytter, gates plottet på G4 for at vise de events, der opfylder de krav, som er beskrevet i ISHAGE-gatingstrategien. Resultater Beregning af det totale antal CD34+ celler pr. µl af den oprindelige prøve: Brug følgende ligning til at beregne det absolutte antal CD34+ celler: CD34+ celler/µl = Talt antal CD34+ celler (R4) x koncentrationen af CytoCount * x fortyndingsfaktoren Talt antal perler (R7) *Denne værdi (C) findes på etiketten på flaske 4: C= antallet af perler/µl. I det viste eksempel (Plot A til H), beregnes det totale antal CD34+ celler således: 216 x 1006 x 1 = 66 CD34+ celler/µl 3276 Det endelige resultat er gennemsnittet af de to prøver. Dako anbefaler, at prøven analyseres igen, hvis forskellen mellem de to værdier overstiger 15% (se Kvalitetskontrol). Værdiangivelse Koncentrationen af perler (C) og den tilsvarende standarddeviation (S) er angivet på etiketten på flaske 4 som antal /µl. Dette tal er fundet med brug af en Coulter partikeltæller Z1. ( ) K2370/DK/JLA/ p. 11/13

12 Standarddeviationen af perlekoncentrationen medvirker i mindre grad til det samlede analyseresultats usikkerhed. Begrænsninger 1. Da biologiske prøver varierer meget, er det ikke sikkert, at alle prøver vil blive analyseret korrekt En erfaren flowcytometrist gennemgår alle prik-plottene kritisk. Et forkert højt resultat kan medføre, at der gives CD34+ celler i doser, der ligger under den anbefalede tærskel. 2. CD34Count Kit resultater skal fortolkes i sammenhæng med andre oplysninger, der er tilgængelige fra den kliniske vurdering, samt yderligere diagnostiske procedurer. 3. Opbevar blodprøver ved stuetemperatur (20 til 25 C). 4. Brug ikke patientprøver, der tidligere er fikseret og opbevaret. 5. Tællingen af WBC må ikke overstige 10 7 WBC/mL og CD34 celletællingen må ikke overstige 2000 celler/µl i prøven. Fejlfinding Problem Nogle perle-events mistes, fordi FSC-H parameterets tærskelværdi er indstillet for højt. Løsning Kør prøven igen med en lavere tærskelværdi på FSC-H. Det anbefales dog at indstille tærsklen på FL1- parameteret. Forkert: I FSC-H parameteren observeres ingen events under hovedperlepopulationen. Nogle CytoCount perler er udelukket under tællingen. Dele af CD34+ populationen udelukkes fordi FL1- tærsklen er sat for højt. Korrekt: Der ses events, som er mindre end hovedperlepopulationen. CytoCount perlerne er ikke udelukket. Kør prøven igen med en lavere FL1- tærskel. Kvalitetskontrolprøven er uden for området. Kontroller flowcytometeret og opstillingen af dataindsamlingen, og kør kvalitetskontrolprøven igen. Hvis kontrolprøven stadig er uden for området kontaktes instrumentets servicetekniker. ( ) K2370/DK/JLA/ p. 12/13

13 Det er vanskeligt at indstille regionerne. Forstør prikplottene, og genplacer regionen. Instrument CD34Count Kit er beregnet til brug på et flowcytometer. Flowcytometeret skal være udstyret med passende computerhardware og -software samt med en 488 nm laser. Flowcytometeret skal kunne detektere fluorescens ved følgende bølgelængder: nm (FL1), nm (FL2) og >650 nm (FL3 eller FL4, afhængig af instrumentet). Lysspredning (fremad og sidespredning) skal også kunne detekteres. Instrumentet skal kunne indstille tærsklen på enten FL1 eller parameteret for fremadspredningen. Følg anvisningerne for kvalitetskontrolopsætning, der gives af instrumentets producent. Opsætningen skal omfatte indstilling eller kontrol af PMT-spændinger, fluorescenskompensation, og instrumentets sensitivitet. Referencer 1. Sutherland DR, Keeney M, Gratama JW. Enumeration of CD34+ hematopoietic stem and progenitor cells. Current Protocols in Cytometry. New York: John Wiley & Sons; p Gratama JW, Keeney M, Sutherland DR. Enumeration of CD34+ hematopoietic stem and progenitor cells. Current protocols in cytometry. New York: John Wiley & Sons; p Keeney M, Gratama JW, Sutherland DR. Critical role of flow cytometry in evaluating peripheral blood hematopoietic stem cell grafts. Cytometry 2004;58A: Brando B, Barnett D, Janossy G, Mandy F, Autran B, Rothe G, et al. Cytofluorometric methods for assessing absolute numbers of cell subsets in blood (review). Cytometry 2000;42: Sutherland DR, Anderson L, Keeney M, Nayar R, Chin-Yee I. The ISHAGE guidelines for CD34+ cell determination by flow cytometry. J Hematother 1996;5: Bergeron M, Lustyik G, Phaneuf S, Ding T, Nicholson JKA, Janossy G, et al. Stability of currently used cytometers facilitates the identification of pipetting errors and their volumetric operation: time can tell all. Cytometry 2003;52B: Symbolforklaringer Katalognummer Temperaturbegrænsning Lotnummer Medicinsk produkt til in vitro diagnostik Se brugsanvisningen Holdes væk fra direkte sollys (se under opbevaring) Indeholder tilstrækkeligt til <n> tests Anvendes senest Producent Produceret af: Dako Denmark A/S Produktionsvej 42 DK-2600 Glostrup Denmark/ Danemark/ Dänemark Tlf Fax ( ) K2370/DK/JLA/ p. 13/13

FluoroSpheres Kodenr. K0110

FluoroSpheres Kodenr. K0110 FluoroSpheres Kodenr. K0110 6. udgave Kalibreringsperler til daglig overvågning af flow-cytometeret. Kittet indeholder reagenser til 40 kalibreringer. (105797-004) SSK0110CE_02/DK/2015.12 p. 1/9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Kvalitetssikring af flowcytometri og komponenter bestemt med flowcytometri - Udsendelse 5 - December 2007 - Program 3708 og 3709 -

Kvalitetssikring af flowcytometri og komponenter bestemt med flowcytometri - Udsendelse 5 - December 2007 - Program 3708 og 3709 - Kvalitetssikring af og komponenter bestemt med - - December - Program og 9 - Opgørelse for måling af prøverne med beads (Prøve A & Prøve B) Generelle metodeoplysninger Jeres maskine er BDBiosciences FACSCalibur

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler DNA-profil analyse Indledning DNA-profil analyser eller i daglig tale DNA-fingeraftryk er en metode, der bruges, når man skal finde ud af, hvem der er far et barn, hvis der altså er flere muligheder. Det

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1 1 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for miljøfremmede stoffer i søer. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 3 C3.1 Na-ISE Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 7 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI IOTOX LUMINESCENCE INTRODUKTION IOTOX LUMINESCENSETEST SERET PÅ MÅLING F LYSUDSENDELSE FR DEN MRINE KTERIE VIRIO FISCHERI f K. Ole Kusk IOTOX-LUMINESCENCE testen er identisk med den såkaldte Microtoxtest

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: AlloMatrix kit til injektion, AlloMatrix C kit til knogle, AlloMatrix special kit til knogle, ALLOMATRIX DR kit til knogle, og ALLOMATRIX RCS kit til knogle Blandingsinstruktioner 150828-0 Følgende sprog

Læs mere

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer 1 Blodprøvetagning: Følg trin for trin vejledning på side 3 Ved brug af sommerfugle tages evt. andre rør eller dummy først

Læs mere

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use DK IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Læs mere

Giv marv. og stamceller. Red et liv! Aarhus Universitetshospital

Giv marv. og stamceller. Red et liv! Aarhus Universitetshospital Giv marv og stamceller Red et liv! Aarhus Universitetshospital Knoglemarv eller stamceller? Tidligere kunne man kun få stamceller fra knoglemarven og derfor brugte man ordet knoglemarvstransplantation.

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Atomic force mikroskopi på blodceller

Atomic force mikroskopi på blodceller 1 Atomic force mikroskopi på blodceller Problemstilling: Problemstillingen eleven bliver sat overfor er: Hvad er atomic force mikroskopi, og hvordan kan det bruges til at studere blodceller på nanometerskala?

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Gelcoat brugsanvisning

Gelcoat brugsanvisning Gelcoat brugsanvisning 1/22 Inden start Modtagelse af ny leverance Check the order acknowledgement or shipping advice. Mængde Det stemmer fint!! Emballage Produkt nr. type, farve, sprøjte/hånd Batch nr.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

Regal A/S Industrivej 4 4000 Roskilde Tlf: 4677 7000 Fax: 4675 7620 regal@regal.dk www.regal.dk

Regal A/S Industrivej 4 4000 Roskilde Tlf: 4677 7000 Fax: 4675 7620 regal@regal.dk www.regal.dk SUNX FZ-10 serien Quickguide Generelt om FZ-10 serien FZ-10 serien er en ny serie af farvefotoceller baseret på lyslederteknologi. FZ- 10 serien benytter en rød, grøn og blå lysdiode (omtales senere som

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK Fysiske målinger på mælk - Hvordan måler man, om koen er syg? 1 Introduktion til forsøget Yverbetændelse, også kaldet mastitis, er en ofte forekommende produktionssygdom hos malkekøer

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler

Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler Formål I dette eksperiment skal du fremstille et såkaldt mikrofluidfilter og vise, at filtret kan bruges til at frafiltrere partikler

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres Kuvettetest Princip Ved reaktionen bliver cyanider, som let frigøres, til gasformigt HCN (cyanbrinte og overføres gennem en membran til indikatorkuvetten. Farveændringen i indikatoren evalueres fotometrisk.

Læs mere

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode Accu-Chek Aviva systemets nøjagtighed og præcision Indledning Systemets nøjagtighed blev vurderet vha. ISO 15197:2003-standarden. Kapillærblod fra forsøgspersoner diagnosticeret med diabetes blev udtaget

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden Brugervejledning UniDose Optimering af drikkevandet i stalden Indholdsfortegnelse: Indledning Kortfattet instruktion Klordosering Anvendelse Montagevejleding - Generelt - Mængdeafhængig dosering Installation

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice Forskningsbiobank Samling af personhenførbart biologisk materiale Indgår som integreret del af konkret forskningsprojekt Opbevares

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en national stamcellebank

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en national stamcellebank 2013/1 BSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Liselott Blixt (DF), Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1 Natronlud 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: da Produktnavn: Varetype: Natronlud 27,65% Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej 2C 9210 Aalborg SØ Telefon: Telefax: Ansvarlig

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.5 Biologisk effektmonitering - muslinger Jakob Strand Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 4.5-1 Indhold

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08 Analyseprocedure Gældende for alle fotometertyper Udgave 05/08 Se venligst vejledningen under punktet Vær særlig opmærksom på. Spildevandsprøver, som har været underkastet en behandling med dithionit,

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Leuko64 Analyse til detektering af akut systemisk inflammatorisk respons

Leuko64 Analyse til detektering af akut systemisk inflammatorisk respons Leuko64 Analyse til detektering af akut systemisk inflammatorisk respons i Produktinformation h LK-064-75 (75 tests) ; LK-064-250 (250 tests) V Til in vitro-diagnostik SAMMENDRAG OG PRINCIP Neutrofil CD64-ekspression

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 November 2014 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 IFN-γ-fuldblodstesten til måling af medfødte og adaptive immunstimulerende midler. Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 0650-0201

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Indhold 1. Indledning side 3 2. Knapforklaringer side 3 3. Enkelt brugsanvisning side 4 4. Styktælling side 4 5. Kontrolvejning side 5 6. Totalvejning side 6 7. Dyrevejning side 6

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning Brugsanvisning 1 2 Fastgørelse af skinnen 1. Forberedelse Justér længden på alle skinnens stropper til maksimum længde. Stropperne behøver ikke være trukket ud af deres huller. Slip de forreste stropper

Læs mere

Survivor 35 (Model #8013433) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 35 (Model #8013433) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 35 (Model #8013433) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Denmark Vi er glade for, at du har valgt Katadyn Survivor-35 afsalter. Den er designet og fremstillet under strenge krav af Katadyn Products

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Telefon: 75 45 48 28 Fax.: 76 11 50 80 E-mail: info@cabdan.com Produktnavn:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Contractors. Sika ComfortFloor Systems. Pleje & Rengøring

Contractors. Sika ComfortFloor Systems. Pleje & Rengøring 1 Sika ComfortFloor Systems Pleje & Rengøring Care 2 Hold dit Sika Comfortfloor i god form Dit Sika Comfortfloor består af fugefri, slidstærk polyuretan med lavt vedligehold. For at holde dette i topform

Læs mere

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com Sikkerhedsdatablad Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision Udstedt af Side 57963701-DAN-04 2006-07-19 2010-11-30 3 Jeanette Hasseson 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher Z

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher Z Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Kvalitetssikring af flowcytometri og komponenter bestemt med flowcytometri - Udsendelse 2 - Marts Program 3708 og

Kvalitetssikring af flowcytometri og komponenter bestemt med flowcytometri - Udsendelse 2 - Marts Program 3708 og Kvalitetssikring af og komponenter bestemt med - - Marts 9 - Program og 9 - Opgørelse for måling af prøverne med beads (Prøve A & Prøve B) Generelle metodeoplysninger Jeres maskine er BDBiosciences FACSCanto

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Vindues- og glasrens Anvendelse: Til rengøring af spejle og vinduesglas mm. Vare nr. 1952 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel

Læs mere