Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007"

Transkript

1 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj København Ø Tel.: Fax: Internet: CVR.nr.: Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Resumé: ØK-koncernen opnåede i 3. kvartal en nettoomsætning på DKK 1,2 mia., en stigning på 22% i DKK i forhold til 3. kvartal Det primære driftsresultat steg med 86% til DKK 186 mio. på baggrund af et fortsat fremragende resultat i EAC Foods understøttet af gode resultater i de to øvrige forretninger. Omsætning for årets 3 første kvartaler steg med 22% til DKK 3,2 mia., og det primære driftsresultat steg med 101% til DKK 401 mio. en overskudsgrad på 12,6%. Der forventes tocifret omsætningsvækst for koncernen både i lokale valutaer og i DKK til ca. DKK 4,4 mia. (DKK 4,3 mia. ifølge de tidligere forventninger). ØK opjusterer forventningerne til et primært driftsresultat (EBIT) før engangsposter på ca. DKK 575 mio. (DKK 475 mio. ifølge de tidligere forventninger). Med venlig hilsen A/S Det Østasiatiske Kompagni Yderligere information: Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen, , (mobil), Group CFO Michael Østerlund Madsen, , (mobil),

2 1 Delårsrapport 30. september kvt.

3 2 Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal 2007 Nettoomsætning, 3. kvartal ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 1,2 mia., en stigning på 22% i DKK i forhold til 3. kvartal Det primære driftsresultat steg med 86% til DKK 186 mio. på baggrund af et fortsat fremragende resultat i EAC Foods understøttet af gode resultater i de to øvrige forretninger % DKK 943 mio. DKK mio. EAC Foods opnåede en omsætningsvækst på 36% i USD i forhold til 3. kvartal Det primære driftsresultat i DKK steg med 121% til DKK 139 mio. EAC Industrial Ingredients opnåede en omsætningsvækst på 19% i forhold til 3. kvartal 2006 i lokale valutaer. Det primære driftsresultat korrigeret for engangsposter steg i DKK med 14% til DKK 25 mio. EAC Moving & Relocation Services opnåede en omsætningsvækst på 17% i forhold til 3. kvartal 2006 i lokale valutaer. Det primære driftsresultat i DKK steg med 14% til DKK 25 mio DKK 525 mio. DKK 660 mio. 26% DKK 259 mio. DKK 316 mio. 22% DKK 160 mio. DKK 178 mio. 11% ØK-koncernens omsætning for årets 3 første kvartaler steg med 22% til DKK 3,2 mia. Det primære driftsresultat steg med 101% til DKK 401 mio., hvilket giver en overskudsgrad på 12,6%. Udsigterne for 2007 Koncernen opjusterer forventningerne til et primært driftsresultat (EBIT) før engangsposter på ca. DKK 575 mio. (DKK 475 mio. ifølge de tidligere forventninger). For resten af 2007 er forventningerne til koncernen baseret på en gennemsnitlig valutakurs på DKK/USD 515,00, mens de faktiske resultater vil blive konsolideret under anvendelse af gennemsnitskursen for året. Dette kan give anledning til afvigelser afhængigt af udviklingen i valutakursen. Der forventes tocifret omsætningsvækst for koncernen både i lokale valutaer og i DKK til ca. DKK 4,4 mia. (DKK 4,3 mia. ifølge de tidligere forventninger). ØK s andel af resultat efter skat fra de associerede virksomheder forventes at blive lidt lavere end i 2006 (DKK 25 mio.) Ovenstående udsigter for 2007 afspejler ledelsens forventninger til fremtidige begivenheder og skal ses i sammenhæng med forretningsmiljøerne og valutamarkederne, hvilket betyder, at de faktiske resultater kan afvige væsentligt fra ØK s forventninger. Fremlæggelse af delårsrapporten Delårsrapporten for 3. kvartal 2007 vil blive fremlagt af adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen og Group CFO Michael Østerlund Madsen den 8. november 2007 kl (dansk tid) på OMX Den Nordiske Børs, Nikolaj Plads 6, København. Præsentationen vil blive vist live på Københavns Fondsbørs hjemmeside (www.omxgroup.com/nordicexchange/ nyheder/webcasts) og på ØK s hjemmeside (www.eac.dk). Kontaktperson for yderligere oplysninger: Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen, , (mobil), Group CFO Michael Østerlund Madsen, , (mobil), Yderligere oplysninger om ØK-koncernen fås på koncernens hjemmeside: Det skal bemærkes, at sammenligningstallene for 2006 er anført i parentes. Alle valutakursreguleringer vedrører omregning fra rapporteringsvalutaerne, medmindre andet er anført.

4 3 Hoved- og nøgletal (Urevideret) 3. kvartal 3 kvartaler Hele året DKK mio RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Primært driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Andel af nettoresultat i associerede virksomheder Fortjeneste ved salg af associerede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat af fortsættende forretninger Resultat af ophørende forretninger Nettoresultat Minoritetsinteresser Aktionærer i moderselskabet ØK Indtjening pr. aktie i de fortsættende forretninger 20,0 12,1 14,5 Indtjening pr. aktie (udvandet) i de fortsættende forretninger 19,9 12,1 14, DKK mio BALANCE Samlede aktiver Omsætningsformue Rentebærende nettogæld, ultimo Rentebærende nettogæld, gennemsnit Investeret kapital Minoritetsinteresser Egenkapital Likvide midler og bundne midler Pengestrømme fra: - Driften Investering Finansiering NØGLETAL Overskudsgrad (%) 12,6 7,6 8,7 Soliditetsgrad (%) 57,7 68,7 65,1 Forrentning af investeret kapital (%) på årsbasis 45,7 4,7 5,6 Forrentning af egenkapital (%) på årsbasis 23,9 4,1 3,9 Indre værdi pr. aktie (udvandet) 111,1 130,3 100,7 Kurs pr. aktie 390,5 276,0 316,0 Egne aktier Antal medarbejdere, ultimo Ultimokurs DKK/USD 525,74 589,07 566,14 Gennemsnitlig kurs DKK/USD 552,98 600,85 594,35 Detaljeret resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse findes på side Nøgletallene er beregnet i henhold til Finansanalytikerforeningens vejledning.

5 4 Ledelsens regnskabsberetning 3. kvartal 2007 Regnskabsmæssige resultater Koncernresultatopgørelse Koncernens nettoomsætning nåede i 3. kvartal op på DKK mio. (DKK 943 mio.), en stigning på 22% i DKK og 28% i lokale valutaer. EAC Foods, EAC Industrial Ingredients og EAC Moving & Relocation Services viste alle tocifret vækst i både lokale valutaer og DKK. For de 3 første kvartaler opnåede koncernen en omsætning på DKK 3,2 mia. (DKK 2,6 mia.) - en vækst på 22% i DKK og 28% i lokale valutaer. Det primære driftsresultat (EBIT) for koncernen steg med 86% til DKK 186 mio. (DKK 100 mio.) på baggrund af et fortsat fremragende resultat i EAC Foods understøttet af gode resultater i de to øvrige forretninger. De 3 forretninger opnåede et primært driftsresultat på DKK 195 mio. (DKK 107 mio.), en vækst på 82% i DKK og 91% i lokale valutaer. Overskudsgraden steg fra 11,3% i 3. kvartal 2006 til 16,9% i 3. kvartal 2007 som følge af forhold, der forklares nærmere under de enkelte forretningsområder. For de 3 første kvartaler opnåede koncernen et primært driftsresultat på DKK 401 mio. (DKK 200 mio.), en vækst på 101% i DKK og 110% i lokale valutaer. Resultatet af de finansielle poster blev en udgift på DKK 15 mio., eller et fald på DKK 17 mio. i forhold til 3. kvartal 2006 som følge af lavere renteindtægter primært på grund af det aktietilbagekøbsprogram, som blev indledt i 3. kvartal 2007, højere renteudgifter samt højere valutakurstab end i 3. kvartal Andel af resultat i associerede virksomheder i Thailand steg med 20% til DKK 6 mio. (DKK 5 mio.). Koncernens samlede andel af resultatet og fortjeneste ved salg af associerede virksomheder steg til DKK 24 mio. (DKK 3 mio.), hvoraf DKK 17 mio. vedrørte fortjeneste ved salg af 30% andelen i selskabet Unza Indochina Pte. Ltd., Singapore. Skat udgør DKK 39 mio. (DKK 22 mio.), hvoraf DKK 1 mio. (DKK 1 mio.) var udbytteskat, resulterende i en effektiv skatteprocent på 20% (21%). Nettoresultatet blev DKK 156 mio. (DKK 83 mio.), en stigning på 88%. For de 3 første kvartaler i 2007 opnåede ØK-koncernen et nettoresultat på DKK 343 mio., en stigning på DKK 128 mio. eller 60% i forhold til samme periode sidste år. Minoritetsinteressernes andel var DKK 15 mio., en stigning på DKK 7 mio. i forhold til 3. kvartal 2006, der primært kan henføres til den fortsat høje lønsomhed i Procer-svinefarmen i Venezuela, hvilket kom minoritetsaktionæren til gode. Moderselskabets aktionærers andel af nettoresultatet steg med 88% til DKK 141 mio. (DKK 75 mio.). Valutakurser Valutakurseffekten for 3. kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal 2006 var væsentlig for resultatopgørelsen, idet USD gennemsnitligt faldt med 7,6% i forhold til DKK. Svækkelsen af USD blev til en vis grad opvejet af en styrkelse af THB med 11,1% i forhold til DKK. Den samlede valutakursvirkning på omsætning og primært driftsresultat var negativ med henholdsvis DKK 51 mio. og DKK 10 mio. Valutakurseffekten af USD var ligeledes væsentlig på balancen, idet USD svækkedes med 7,1% over for DKK i 3. kvartal 2007 i forhold til udgangen af Den svækkede USD blev til en vis grad opvejet af en styrkelse af THB over for DKK med 3,8% i 3. kvartal 2007 i forhold til udgangen af 2006.

6 5 Balance De samlede aktiver steg fra DKK 2,8 mia. ved udgangen af 2006 til DKK 2,9 mia. ved udgangen af 3. kvartal Investeringer i anlægsaktiver beløb sig i de første 3 kvartaler af 2007 til DKK 193 mio., hvoraf DKK 56 mio. vedrørte erhvervelse af aktiviteter. De største investeringer var i EAC Foods med DKK 121 mio. og Industrial Ingredients med DKK 64 mio. Afskrivningerne beløb sig til DKK 54 mio. i de 3 første kvartaler mod DKK 51 mio. i den tilsvarende periode i Omsætningsaktiverne steg med DKK 0,1 mia. fra udgangen af 2006, når der korrigeres for valutakursudviklingen. Varebeholdningerne steg med DKK 214 mio. eller 63% korrigeret for valutakursudviklingen, hvilket primært skyldtes øgede varebeholdninger i EAC Foods som følge af et højere aktivitetsniveau og lageropbygning forud for julesæsonen. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser steg med DKK 102 mio. eller 24% korrigeret for valutakursudviklingen som følge af det høje aktivitetsniveau i EAC Foods og EAC Industrial Ingredients. Likvide midler faldt med 26% ligeledes korrigeret for valutakurserne primært som følge af udbyttebetalinger og tilbagekøb af egne aktier for et samlet beløb på DKK 405 mio. Koncernens egenkapital faldt med DKK 134 mio. efter udlodning af udbytte på DKK 150 mio. i april 2007 samt køb af egne aktier for DKK 255 mio. Øvrige bevægelser på koncernens egenkapital omfatter primært en negativ valutakurseffekt på DKK 36 mio. som følge af svækkelsen af USD i forhold til DKK, dog delvist opvejet af styrkelsen af THB. Desuden har annulleringen af egne aktier den 11. juli 2007 reduceret aktiekapitalen med DKK 117 mio. Omsætningsformuen øgedes til DKK 854 mio. mod DKK 589 mio. ved udgangen af 2006, svarende til en stigning på 52% hvis der korrigeres for valutakursudviklingen. Stigningen skyldtes primært et højere aktivitetsniveau i EAC Foods og især øgede varebeholdninger til juleproduktionen, delvist opvejet af, at leverandørgælden var usædvanlig høj som følge af administrative forsinkelser med opnåelse af godkendelse til betalinger i udenlandsk valuta. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser steg væsentligt i EAC Industrial Ingredients, dels som følge af et højere aktivitetsniveau i distributionsforretningen uden for Thailand og dels som følge af opkøb af aktiviteter. Investeret kapital steg til DKK mio. (DKK mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen steg investeret kapital med 30% i forhold til udgangen af Investeret kapital i de tre forretninger steg til DKK mio. i forhold til DKK 968 mio. ved årets begyndelse. Den investerede kapital i EAC Foods steg primært som følge af øgede varebeholdninger delvist opvejet af højere leverandørgæld og anden gæld. Den investerede kapital i EAC Industrial Ingredients steg, bl.a. som følge af øgede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser som beskrevet ovenfor. Herudover bidrog opkøb af aktiviteter til stigningen i EAC Industrial Ingredients. Forrentning af investeret kapital (ROIC) var 45,7% på årsbasis, korrigeret for engangsposter. Samlet ROIC for de tre forretninger på årsbasis var 52% mod 32% for samme periode sidste år, korrigeret for engangsposter. Investeret kapital DKK mio Ændring EAC Foods EAC Industrial Ingredients EAC Moving & Relocation Services I alt

7 6 Pengestrømme Pengestrømme fra driften var positive med DKK 202 mio., selv om ændringen i driftskapitalen var negativ med DKK 151 mio. primært som følge af det høje aktivitetsniveau i EAC Foods. Dette resulterede i øgede varebeholdninger og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, som til en vis grad blev opvejet af øget gæld. De indgående pengestrømme fra investeringer udgjorde DKK 359 mio., hvoraf DKK 450 mio. vedrørte frigivelsen af deponeringsordningen i forbindelse med salget af EAC Nutrition, som ophørte den 3. juli Desuden bidrog salg af associerede virksomheder, ophørende aktiviteter og anlægsinvesteringer positivt til investeringsaktiviteterne med DKK 60 mio. De udgående pengestrømme vedrørte primært materielle anlægsinvesteringer på DKK 137 mio. primært i EAC Foods samt køb af virksomheder i EAC Industrial Ingredients for DKK 38 mio. De udgående pengestrømme fra finansiering på DKK 370 mio. vedrørte primært tilbagekøb af egne aktier, udlodning af udbytte og tilbagebetaling af lån i EAC Foods. Aktietilbagekøbsprogram ØK indledte den 17. august et nyt Safe Harbour aktietilbagekøbsprogram op til DKK 500 mio. i henhold til bestyrelsens bemyndigelse fra den ordinære generalforsamling den 27. marts ØK har pr. 7. november afsluttet programmet, og har herefter en beholdning på egne aktier eller 8,52% af aktiekapitalen. Siden frasalget af EAC Nutrition den 31. december 2005 har ØK returneret DKK 9,35 mia. til aktionærerne via udbytte og aktietilbagekøbsprogrammer. Overordnet strategi ØK har fortsat fokus på de tre forretninger og forfølger vækststrategier med henblik på at optimere de eksisterende forretningsmodeller og opnå yderligere værdiskabelse gennem organisk vækst og opkøb. De seneste initiativer i denne strategi nævnes under de enkelte forretningsområder. Begivenheder efter balancedagen I overensstemmelse med strategien offentliggjorde ØK frasalget af en række ikke-strategiske aktiver og aktiviteter den 11. oktober Frasalget har en likviditetsvirkning på DKK 143 mio., og der er opnået en fortjeneste i forhold til bogført værdi på DKK 38 mio., hvoraf DKK 17 mio. er bogført i 3. kvartal, mens det resterende beløb blev bogført i 2. kvartal.

8 7 Foods Nettoomsætning Nettoomsætningen i 3. kvartal 2007 steg med 26% i DKK og 36% i USD i forhold til 3. kvartal Udviklingen afspejler en fortsat positiv respons på det øgede fokus på produkter med højere avancer og produkter med en højere kilopris som f.eks. premium skinker og pølser. På trods af øget fokus på salg af produkter med højere avancer fortsatte leveringen af økonomiprodukter til den statsejede detailkæde Mercal i 3. kvartal Den omsatte mængde steg med 11% i 3. kvartal 2007 i forhold til samme kvartal sidste år. Rekordhøje oliepriser havde fortsat en positiv indvirkning på den venezuelanske økonomi. Olieindtægterne styrkede de internationale reserver og gjorde det muligt for regeringen at fortsætte den lempelige fi nanspolitik, som har ført til BNP-vækst og en højere disponibel indkomst især hos lavindkomstgrupper. Markedsandelene har udviklet sig positivt i forhold til sidste år for kategorier med høje avancer som f.eks. premium skinkeprodukter, kyllingeprodukter, wienerpølser og deviled ham. Der blev i september lanceret et nyt deviled ham produkt i fl eksibel emballage under varemærket Oscar Mayer. Detaljeret design- og projekteringsarbejde for den planlagte fabriksudvidelse vil ligge klar ved udgangen af november. Der er allerede købt udstyr, som skal afhjælpe fl askehalse og bidrage til en styrkelse af kapaciteten i 2008 på produktionslinier for pølser, deviled ham og bacon. Det nye udstyr vil blive leveret og installeret i starten af Den tilstødende grund, hvor satellitfabrikken skal ligge, er købt. Svinepriserne er fortsat høje, hvilket resulterer i en høj lønsomhed på farmene. Udvidelsesprojekterne af farmene fortsætter i henhold til planen. Nettoomsætningen steg med 38% i de 3 første kvartaler af 2007 målt i USD og med 27% i DKK. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat steg med 121% i DKK og 138% målt i USD. EAC Foods opnåede en usædvanlig høj overskudsgrad på 21,1% i 3. kvartal Den væsentlige stigning skyldtes en kombination af en ændret salgssammensætning med en højere andel af premiumprodukter med høje avancer og en meget stor efterspørgsel i markedet. Det primære driftsresultat steg med 128% i DKK og 147% i USD for årets 3 første kvartaler. Forhandlingerne om en ny overenskomst med transportarbejdernes fagforening blev afsluttet uden arbejdsnedlæggelser. Udsigterne for 2007 Regeringens lempelige fi nanspolitik har haft en væsentlig indvirkning på den venezuelanske økonomi. Den økonomiske vækst forventes at fortsætte året ud. I tillæg hertil har regeringen øget de årlige bonusudbetalinger til offentligt ansatte, hvilket forventes at få en yderligere positiv effekt på efterspørgslen i 4. kvartal. I lyset af de realiserede resultater for årets 3 første kvartaler samt den forventede økonomiske udvikling forventes EAC Foods at opnå en omsætningsvækst på ca. 40% i USD (ca. 35% ifølge de tidligere forventninger) og en overskudsgrad på ca. 18% ( ca. 14% ifølge de tidligere forventninger). Det nuværende miljø har visse risici, som kan påvirke de forventede resultater negativt. Det gælder især indførelse af nye omfattende priskontroller og devaluering af bolivaren fra det aktuelle niveau på VEB/USD kvar- 3 kvar- 3. kvartal 3. kvartal taler taler Hele året DKK mio Nettoomsætning Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 21,1 12,0 16,2 9,0 10,5

9 8 Industrial Ingredients Nettoomsætning Nettoomsætningen i 3. kvartal steg med 19% i lokale valutaer og 22% i DKK i forhold til samme periode sidste år. I Thailand steg nettoomsætningen for 3. kvartal med 4% i lokale valutaer og 16% i DKK, idet THB er blevet styrket væsentligt i løbet af året. Den politiske situation i Thailand havde en generel dæmpende virkning på den økonomiske aktivitet i landet, hvilket i nogen grad reducerede efterspørgslen efter industrielle ingredienser. Et fald i priserne på visse basis ingredienser samt ophør af to leverandørforhold var ligeledes årsag til den relativt lave vækstrate i Thailand. Der blev noteret en vækst på 38% i Sydøstasien, hvor forretningen i hovedsagelig Indonesien, Filippinerne og Vietnam drog fordel af fortsat stærke markeder. Malaysia var positivt påvirket af Akashi Sdn. Bhd., som blev købt pr. 30. juli Omsætningen i Indien steg med 20% i lokale valutaer. I overensstemmelse med strategien om at opbygge en stærk regional position i Sydasien blev ACI Trading Ltd. i Bangladesh købt den 30. september. Efter dette opkøb har Industrial Ingredients aktiviteter i ni lande, og der er overvejelser om yderligere opkøb på både nye og eksisterende markeder. I årets 3 første kvartaler steg omsætningen med 17% målt i lokale valutaer og med 19% i DKK. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat steg med 14% i DKK korrigeret for engangsposter på DKK 6 mio. og 8% i lokale valutaer. Den korrigerede overskudsgrad var 7,9% i 3. kvartal Der blev noteret en fl ad vækst i det primære driftsresultat i Thailand i 3. kvartal 2007, idet væksten var påvirket af en opbremsning i økonomien samt af ophøret af to leverandørforhold. Det primære driftsresultat i Sydøstasien steg med 48% i lokale valutaer i kvartalet, idet en stærk vækst blev ledsaget af en gunstig udvikling i bruttoavancerne, især i Vietnam og Filippinerne. Det primære driftsresultat steg med 23% i DKK og 19% i lokale valutaer i de 3 første kvartaler af 2007 korrigeret for engangsposter. Udsigterne for 2007 EAC Industrial Ingredients forventer nu en nettoomsætningsvækst for 2007 på ca. 16% (ca. 20% ifølge de tidligere forventninger). Overskudsgraden forventes at blive ca. 8,5%, hvilket er i overensstemmelse med de tidligere forventninger. 3 kvar- 3 kvar- 3. kvartal 3. kvartal taler taler Hele året DKK mio Nettoomsætning Primært driftsresultat *25 22 ** Overskudsgrad (%) 7,9 8,5 8,5 8,3 8,0 * Ekskl. engangsposter på DKK 6 mio. fra finansielle aktiver disponible for salg. ** Ekskl. engangsposter på DKK 9 mio. fra finansielle aktiver disponible for salg.

10 9 Moving & Relocation Services Nettoomsætning Nettoomsætningen steg i 3. kvartal 2007 med 17% i lokale valutaer og 11% i DKK i forhold til 3. kvartal Stigningen skyldtes et højere aktivitetsniveau i fl ytteforretningen samt en fortsat vækst i omsætningen fra udstationeringsydelser med højere avancer. Den positive tendens blev noteret på alle hovedmarkeder. I overensstemmelse med strategien om at imødekomme de multinationale selskabers stærke efterspørgsel på udstationeringsydelser i hele Asien købte EAC Moving & Relocation Services tidligere på året Vietnams førende specialist på udstationeringsydelser HR2B Relocations og etablerede kontorer i Korea og Taiwan. Arkivforvaltningsforretningen er blevet udvidet til Singapore og Malaysia i Udsigterne for 2007 Nettoomsætningen forventes i betragtning af forretningens sæsonbetonede natur at stige med 10% i lokale valutaer på helårsbasis (8,5% ifølge de tidligere forventninger). Overskudsgraden forventes at blive ca. 10% (9,5% ifølge de tidligere forventninger). Nettoomsætningen steg med 14% i de 3 første kvartaler af 2007 målt i lokale valutaer og 8% i DKK. Ekspansionen til nye markeder skrider frem med gode resultater, og årets nye kontoråbninger har fået en god modtagelse hos regionale kunder og samarbejdspartnere over hele verden. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat for 3. kvartal steg med 14% i DKK og 20% i lokale valutaer. Det primære driftsresultat for de 3 første kvartaler af 2007 steg med 18% i DKK og 22% i lokale valutaer, primært som følge af et højere aktivitetsniveau i fl ytteforretningen og øget salg af værdiskabende udstationeringsydelser. For arkivforvaltningsforretningen og speditionsforretningen blev der ligeledes opnået bedre resultater end sidste år. 3 kvar- 3 kvar- 3. kvartal 3. kvartal taler taler Hele året DKK mio Nettoomsætning Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 14,0 13,8 10,5 9,6 9,6

11 10 Ledelsespåtegning Delårsrapporten indeholder udsagn om fremtiden, herunder forudsigelser vedrørende fremtidig omsætning og primært driftsresultat. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerheder omkring forskellige faktorer, hvoraf mange ligger uden for ØK-koncernens kontrol, der kan forårsage, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de forudsigelser, der anføres i delårsrapporten. Faktorer, der kan påvirke forventningerne, omfatter bl.a. de generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, valutakursudsving, efterspørgsel og konkurrencemæssige forhold. Delårsrapporten offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske tekst og den engelske tekst er den danske tekst gældende. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 for A/S Det Østasiatiske Kompagni. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for A/S Det Østasiatiske Kompagni, er afl agt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU, herunder IAS 34 om delårsrapporter, og supplerende danske oplysningskrav. Delårsrapporten er afl agt efter den samme regnskabspraksis som koncernårsrapporten for Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige og den samlede præsentation af delårsrapporten dækkede, og delårsrapporten giver således efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, fi nansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 3. kvartal Der er ikke udført revision eller review af delårsrapporten for 3. kvartal i henhold til de internationale revisionsstandarder eller internationale standarder for review af regnskaber. København, 8. november 2007 A/S Det Østasiatiske Kompagni Direktion Niels Henrik Jensen Bestyrelse Henning Kruse Petersen, Formand Torsten Erik Rasmussen, Næstformand Connie Astrup-Larsen Mats Lönnqvist Preben Sunke Kaare Vagner FINANSKALENDER Årsregnskabsmeddelelse Ordinær generalforsamling Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. halvår Delårsrapport 3. kvartal 2008

12 11 Resultatopgørelse (Urevideret) 3. kvartal 3. kvartal 3 kvartaler 3 kvartaler Hele året DKK mio Fortsættende forretninger Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsudgifter Andre driftsindtægter Fortjeneste ved salg af finansielle aktiver disponible for salg 6 9 Primært driftsresultat Finansielle omkostninger og indtægter Andel af resultat i associerede virksomheder Fortjeneste ved salg af associerede virksomheder Resultat før skat Skat af resultat Resultat af fortsættende forretninger Ophørende forretninger Primært driftsresultat Resultat før skat Resultat af ophørende forretninger Årets resultat Fordelt på: Minoritetsinteresser Moderselskabet ØK s aktionærer Indtjening pr. aktie (DKK) Fra fortsættende forretninger 20,0 12,1 14,5 Fra ophørende forretninger 0,8-1,1 Indtjening pr. aktie udvandet (DKK) Fra fortsættende forretninger 19,9 12,1 14,5 Fra ophørende forretninger 0,8-1,1

13 12 Balance Aktiver (Urevideret) DKK mio Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre investeringer Udskudt skat Tilgodehavender 1 1 Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Bundne midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

14 13 Balance Passiver (Urevideret) DKK mio Egenkapital Aktiekapital Overført resultat ØK s andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Lån Hensættelse til udskudt skat Andre langfristede forpligtelser 9 Andre hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Selskabsskat Lån Andre hensatte forpligtelser 8 Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt

15 14 Egenkapitalopgørelse for koncernen (Urevideret) Aktie- Overført ØK s andel af Minoritets- Egenkapital DKK mio. kapital resultat egenkapitalen interesser i alt Egenkapital pr. 1. januar Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta Regulering af urealiserede kursgevinster på langfristede lån og mellemværender, der kurssikrer nettoinvesteringer Realiserede kursgevinster/-tab (efter skat) på ophævede kurssikringer Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Indkomst indregnet for perioden i alt Deklareret udbytte Aktieoptioner Køb/salg af egne aktier Nedsættelse af aktiekapital Køb af minoritetsinteresser Andre egenkapitalforskydninger Egenkapital pr. 30. september Egenkapital pr. 1. januar Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta Værdiregulering, andre investeringer Andre investeringer, overført til resultatopgørelse Regulering af urealiserede kursgevinster på langfristede lån og mellemværender, der kurssikrer nettoinvesteringer Aktiebaseret vederlag Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Indkomst indregnet for perioden i alt Deklareret udbytte Køb af egne aktier Nedsættelse af aktiekapital Andre egenkapitalforskydninger Egenkapital pr. 30. september

16 15 Pengestrømsopgørelse for koncernen (Urevideret) DKK mio Drift ØK s andel af periodens resultat Regulering for: Af- og nedskrivninger Andre ikke-kontante poster Ændring i driftskapital Renteomkostninger Renteindtægter Pengestrømme fra driften Investeringer Udbytte fra associerede virksomheder Investeringer i anlægsaktiver Salg af anlægsaktiver Køb af virksomheder -38 Køb af associerede virksomheder Salg af associerede virksomheder 25 Salg af ophørende aktiviteter Bundne midler Ændring i finansielle anlægsaktiver 21-2 Pengestrømme fra investeringer Pengestrømme fra drift og investeringer Finansiering Optagelse af lån Nedbringelse af lån Udbytte til minoritetsaktionærer i dattervirksomheder Køb af minoritetsandele i dattervirksomheder Køb af egne aktier Salg af egne aktier 5 5 Afregning i henhold til aktieoptionsordninger Udbyttebetaling Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Likvider, primo Valutakursreguleringer af likvider Likvider, ultimo Likvide beholdninger Bundne midler Likvider, ultimo

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014 21. januar 2014 som ventet; positive forventninger til 2014 Alle finansielle mål for blev nået eller overgået efter gode resultater i 4. kvartal. Den organiske salgsvækst var 7% (5% i danske kroner, 8%

Læs mere