Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007"

Transkript

1 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj København Ø Tel.: Fax: Internet: CVR.nr.: Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Resumé: ØK-koncernen opnåede i 3. kvartal en nettoomsætning på DKK 1,2 mia., en stigning på 22% i DKK i forhold til 3. kvartal Det primære driftsresultat steg med 86% til DKK 186 mio. på baggrund af et fortsat fremragende resultat i EAC Foods understøttet af gode resultater i de to øvrige forretninger. Omsætning for årets 3 første kvartaler steg med 22% til DKK 3,2 mia., og det primære driftsresultat steg med 101% til DKK 401 mio. en overskudsgrad på 12,6%. Der forventes tocifret omsætningsvækst for koncernen både i lokale valutaer og i DKK til ca. DKK 4,4 mia. (DKK 4,3 mia. ifølge de tidligere forventninger). ØK opjusterer forventningerne til et primært driftsresultat (EBIT) før engangsposter på ca. DKK 575 mio. (DKK 475 mio. ifølge de tidligere forventninger). Med venlig hilsen A/S Det Østasiatiske Kompagni Yderligere information: Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen, , (mobil), Group CFO Michael Østerlund Madsen, , (mobil),

2 1 Delårsrapport 30. september kvt.

3 2 Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal 2007 Nettoomsætning, 3. kvartal ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 1,2 mia., en stigning på 22% i DKK i forhold til 3. kvartal Det primære driftsresultat steg med 86% til DKK 186 mio. på baggrund af et fortsat fremragende resultat i EAC Foods understøttet af gode resultater i de to øvrige forretninger % DKK 943 mio. DKK mio. EAC Foods opnåede en omsætningsvækst på 36% i USD i forhold til 3. kvartal Det primære driftsresultat i DKK steg med 121% til DKK 139 mio. EAC Industrial Ingredients opnåede en omsætningsvækst på 19% i forhold til 3. kvartal 2006 i lokale valutaer. Det primære driftsresultat korrigeret for engangsposter steg i DKK med 14% til DKK 25 mio. EAC Moving & Relocation Services opnåede en omsætningsvækst på 17% i forhold til 3. kvartal 2006 i lokale valutaer. Det primære driftsresultat i DKK steg med 14% til DKK 25 mio DKK 525 mio. DKK 660 mio. 26% DKK 259 mio. DKK 316 mio. 22% DKK 160 mio. DKK 178 mio. 11% ØK-koncernens omsætning for årets 3 første kvartaler steg med 22% til DKK 3,2 mia. Det primære driftsresultat steg med 101% til DKK 401 mio., hvilket giver en overskudsgrad på 12,6%. Udsigterne for 2007 Koncernen opjusterer forventningerne til et primært driftsresultat (EBIT) før engangsposter på ca. DKK 575 mio. (DKK 475 mio. ifølge de tidligere forventninger). For resten af 2007 er forventningerne til koncernen baseret på en gennemsnitlig valutakurs på DKK/USD 515,00, mens de faktiske resultater vil blive konsolideret under anvendelse af gennemsnitskursen for året. Dette kan give anledning til afvigelser afhængigt af udviklingen i valutakursen. Der forventes tocifret omsætningsvækst for koncernen både i lokale valutaer og i DKK til ca. DKK 4,4 mia. (DKK 4,3 mia. ifølge de tidligere forventninger). ØK s andel af resultat efter skat fra de associerede virksomheder forventes at blive lidt lavere end i 2006 (DKK 25 mio.) Ovenstående udsigter for 2007 afspejler ledelsens forventninger til fremtidige begivenheder og skal ses i sammenhæng med forretningsmiljøerne og valutamarkederne, hvilket betyder, at de faktiske resultater kan afvige væsentligt fra ØK s forventninger. Fremlæggelse af delårsrapporten Delårsrapporten for 3. kvartal 2007 vil blive fremlagt af adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen og Group CFO Michael Østerlund Madsen den 8. november 2007 kl (dansk tid) på OMX Den Nordiske Børs, Nikolaj Plads 6, København. Præsentationen vil blive vist live på Københavns Fondsbørs hjemmeside (www.omxgroup.com/nordicexchange/ nyheder/webcasts) og på ØK s hjemmeside (www.eac.dk). Kontaktperson for yderligere oplysninger: Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen, , (mobil), Group CFO Michael Østerlund Madsen, , (mobil), Yderligere oplysninger om ØK-koncernen fås på koncernens hjemmeside: Det skal bemærkes, at sammenligningstallene for 2006 er anført i parentes. Alle valutakursreguleringer vedrører omregning fra rapporteringsvalutaerne, medmindre andet er anført.

4 3 Hoved- og nøgletal (Urevideret) 3. kvartal 3 kvartaler Hele året DKK mio RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Primært driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Andel af nettoresultat i associerede virksomheder Fortjeneste ved salg af associerede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat af fortsættende forretninger Resultat af ophørende forretninger Nettoresultat Minoritetsinteresser Aktionærer i moderselskabet ØK Indtjening pr. aktie i de fortsættende forretninger 20,0 12,1 14,5 Indtjening pr. aktie (udvandet) i de fortsættende forretninger 19,9 12,1 14, DKK mio BALANCE Samlede aktiver Omsætningsformue Rentebærende nettogæld, ultimo Rentebærende nettogæld, gennemsnit Investeret kapital Minoritetsinteresser Egenkapital Likvide midler og bundne midler Pengestrømme fra: - Driften Investering Finansiering NØGLETAL Overskudsgrad (%) 12,6 7,6 8,7 Soliditetsgrad (%) 57,7 68,7 65,1 Forrentning af investeret kapital (%) på årsbasis 45,7 4,7 5,6 Forrentning af egenkapital (%) på årsbasis 23,9 4,1 3,9 Indre værdi pr. aktie (udvandet) 111,1 130,3 100,7 Kurs pr. aktie 390,5 276,0 316,0 Egne aktier Antal medarbejdere, ultimo Ultimokurs DKK/USD 525,74 589,07 566,14 Gennemsnitlig kurs DKK/USD 552,98 600,85 594,35 Detaljeret resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse findes på side Nøgletallene er beregnet i henhold til Finansanalytikerforeningens vejledning.

5 4 Ledelsens regnskabsberetning 3. kvartal 2007 Regnskabsmæssige resultater Koncernresultatopgørelse Koncernens nettoomsætning nåede i 3. kvartal op på DKK mio. (DKK 943 mio.), en stigning på 22% i DKK og 28% i lokale valutaer. EAC Foods, EAC Industrial Ingredients og EAC Moving & Relocation Services viste alle tocifret vækst i både lokale valutaer og DKK. For de 3 første kvartaler opnåede koncernen en omsætning på DKK 3,2 mia. (DKK 2,6 mia.) - en vækst på 22% i DKK og 28% i lokale valutaer. Det primære driftsresultat (EBIT) for koncernen steg med 86% til DKK 186 mio. (DKK 100 mio.) på baggrund af et fortsat fremragende resultat i EAC Foods understøttet af gode resultater i de to øvrige forretninger. De 3 forretninger opnåede et primært driftsresultat på DKK 195 mio. (DKK 107 mio.), en vækst på 82% i DKK og 91% i lokale valutaer. Overskudsgraden steg fra 11,3% i 3. kvartal 2006 til 16,9% i 3. kvartal 2007 som følge af forhold, der forklares nærmere under de enkelte forretningsområder. For de 3 første kvartaler opnåede koncernen et primært driftsresultat på DKK 401 mio. (DKK 200 mio.), en vækst på 101% i DKK og 110% i lokale valutaer. Resultatet af de finansielle poster blev en udgift på DKK 15 mio., eller et fald på DKK 17 mio. i forhold til 3. kvartal 2006 som følge af lavere renteindtægter primært på grund af det aktietilbagekøbsprogram, som blev indledt i 3. kvartal 2007, højere renteudgifter samt højere valutakurstab end i 3. kvartal Andel af resultat i associerede virksomheder i Thailand steg med 20% til DKK 6 mio. (DKK 5 mio.). Koncernens samlede andel af resultatet og fortjeneste ved salg af associerede virksomheder steg til DKK 24 mio. (DKK 3 mio.), hvoraf DKK 17 mio. vedrørte fortjeneste ved salg af 30% andelen i selskabet Unza Indochina Pte. Ltd., Singapore. Skat udgør DKK 39 mio. (DKK 22 mio.), hvoraf DKK 1 mio. (DKK 1 mio.) var udbytteskat, resulterende i en effektiv skatteprocent på 20% (21%). Nettoresultatet blev DKK 156 mio. (DKK 83 mio.), en stigning på 88%. For de 3 første kvartaler i 2007 opnåede ØK-koncernen et nettoresultat på DKK 343 mio., en stigning på DKK 128 mio. eller 60% i forhold til samme periode sidste år. Minoritetsinteressernes andel var DKK 15 mio., en stigning på DKK 7 mio. i forhold til 3. kvartal 2006, der primært kan henføres til den fortsat høje lønsomhed i Procer-svinefarmen i Venezuela, hvilket kom minoritetsaktionæren til gode. Moderselskabets aktionærers andel af nettoresultatet steg med 88% til DKK 141 mio. (DKK 75 mio.). Valutakurser Valutakurseffekten for 3. kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal 2006 var væsentlig for resultatopgørelsen, idet USD gennemsnitligt faldt med 7,6% i forhold til DKK. Svækkelsen af USD blev til en vis grad opvejet af en styrkelse af THB med 11,1% i forhold til DKK. Den samlede valutakursvirkning på omsætning og primært driftsresultat var negativ med henholdsvis DKK 51 mio. og DKK 10 mio. Valutakurseffekten af USD var ligeledes væsentlig på balancen, idet USD svækkedes med 7,1% over for DKK i 3. kvartal 2007 i forhold til udgangen af Den svækkede USD blev til en vis grad opvejet af en styrkelse af THB over for DKK med 3,8% i 3. kvartal 2007 i forhold til udgangen af 2006.

6 5 Balance De samlede aktiver steg fra DKK 2,8 mia. ved udgangen af 2006 til DKK 2,9 mia. ved udgangen af 3. kvartal Investeringer i anlægsaktiver beløb sig i de første 3 kvartaler af 2007 til DKK 193 mio., hvoraf DKK 56 mio. vedrørte erhvervelse af aktiviteter. De største investeringer var i EAC Foods med DKK 121 mio. og Industrial Ingredients med DKK 64 mio. Afskrivningerne beløb sig til DKK 54 mio. i de 3 første kvartaler mod DKK 51 mio. i den tilsvarende periode i Omsætningsaktiverne steg med DKK 0,1 mia. fra udgangen af 2006, når der korrigeres for valutakursudviklingen. Varebeholdningerne steg med DKK 214 mio. eller 63% korrigeret for valutakursudviklingen, hvilket primært skyldtes øgede varebeholdninger i EAC Foods som følge af et højere aktivitetsniveau og lageropbygning forud for julesæsonen. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser steg med DKK 102 mio. eller 24% korrigeret for valutakursudviklingen som følge af det høje aktivitetsniveau i EAC Foods og EAC Industrial Ingredients. Likvide midler faldt med 26% ligeledes korrigeret for valutakurserne primært som følge af udbyttebetalinger og tilbagekøb af egne aktier for et samlet beløb på DKK 405 mio. Koncernens egenkapital faldt med DKK 134 mio. efter udlodning af udbytte på DKK 150 mio. i april 2007 samt køb af egne aktier for DKK 255 mio. Øvrige bevægelser på koncernens egenkapital omfatter primært en negativ valutakurseffekt på DKK 36 mio. som følge af svækkelsen af USD i forhold til DKK, dog delvist opvejet af styrkelsen af THB. Desuden har annulleringen af egne aktier den 11. juli 2007 reduceret aktiekapitalen med DKK 117 mio. Omsætningsformuen øgedes til DKK 854 mio. mod DKK 589 mio. ved udgangen af 2006, svarende til en stigning på 52% hvis der korrigeres for valutakursudviklingen. Stigningen skyldtes primært et højere aktivitetsniveau i EAC Foods og især øgede varebeholdninger til juleproduktionen, delvist opvejet af, at leverandørgælden var usædvanlig høj som følge af administrative forsinkelser med opnåelse af godkendelse til betalinger i udenlandsk valuta. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser steg væsentligt i EAC Industrial Ingredients, dels som følge af et højere aktivitetsniveau i distributionsforretningen uden for Thailand og dels som følge af opkøb af aktiviteter. Investeret kapital steg til DKK mio. (DKK mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen steg investeret kapital med 30% i forhold til udgangen af Investeret kapital i de tre forretninger steg til DKK mio. i forhold til DKK 968 mio. ved årets begyndelse. Den investerede kapital i EAC Foods steg primært som følge af øgede varebeholdninger delvist opvejet af højere leverandørgæld og anden gæld. Den investerede kapital i EAC Industrial Ingredients steg, bl.a. som følge af øgede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser som beskrevet ovenfor. Herudover bidrog opkøb af aktiviteter til stigningen i EAC Industrial Ingredients. Forrentning af investeret kapital (ROIC) var 45,7% på årsbasis, korrigeret for engangsposter. Samlet ROIC for de tre forretninger på årsbasis var 52% mod 32% for samme periode sidste år, korrigeret for engangsposter. Investeret kapital DKK mio Ændring EAC Foods EAC Industrial Ingredients EAC Moving & Relocation Services I alt

7 6 Pengestrømme Pengestrømme fra driften var positive med DKK 202 mio., selv om ændringen i driftskapitalen var negativ med DKK 151 mio. primært som følge af det høje aktivitetsniveau i EAC Foods. Dette resulterede i øgede varebeholdninger og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, som til en vis grad blev opvejet af øget gæld. De indgående pengestrømme fra investeringer udgjorde DKK 359 mio., hvoraf DKK 450 mio. vedrørte frigivelsen af deponeringsordningen i forbindelse med salget af EAC Nutrition, som ophørte den 3. juli Desuden bidrog salg af associerede virksomheder, ophørende aktiviteter og anlægsinvesteringer positivt til investeringsaktiviteterne med DKK 60 mio. De udgående pengestrømme vedrørte primært materielle anlægsinvesteringer på DKK 137 mio. primært i EAC Foods samt køb af virksomheder i EAC Industrial Ingredients for DKK 38 mio. De udgående pengestrømme fra finansiering på DKK 370 mio. vedrørte primært tilbagekøb af egne aktier, udlodning af udbytte og tilbagebetaling af lån i EAC Foods. Aktietilbagekøbsprogram ØK indledte den 17. august et nyt Safe Harbour aktietilbagekøbsprogram op til DKK 500 mio. i henhold til bestyrelsens bemyndigelse fra den ordinære generalforsamling den 27. marts ØK har pr. 7. november afsluttet programmet, og har herefter en beholdning på egne aktier eller 8,52% af aktiekapitalen. Siden frasalget af EAC Nutrition den 31. december 2005 har ØK returneret DKK 9,35 mia. til aktionærerne via udbytte og aktietilbagekøbsprogrammer. Overordnet strategi ØK har fortsat fokus på de tre forretninger og forfølger vækststrategier med henblik på at optimere de eksisterende forretningsmodeller og opnå yderligere værdiskabelse gennem organisk vækst og opkøb. De seneste initiativer i denne strategi nævnes under de enkelte forretningsområder. Begivenheder efter balancedagen I overensstemmelse med strategien offentliggjorde ØK frasalget af en række ikke-strategiske aktiver og aktiviteter den 11. oktober Frasalget har en likviditetsvirkning på DKK 143 mio., og der er opnået en fortjeneste i forhold til bogført værdi på DKK 38 mio., hvoraf DKK 17 mio. er bogført i 3. kvartal, mens det resterende beløb blev bogført i 2. kvartal.

8 7 Foods Nettoomsætning Nettoomsætningen i 3. kvartal 2007 steg med 26% i DKK og 36% i USD i forhold til 3. kvartal Udviklingen afspejler en fortsat positiv respons på det øgede fokus på produkter med højere avancer og produkter med en højere kilopris som f.eks. premium skinker og pølser. På trods af øget fokus på salg af produkter med højere avancer fortsatte leveringen af økonomiprodukter til den statsejede detailkæde Mercal i 3. kvartal Den omsatte mængde steg med 11% i 3. kvartal 2007 i forhold til samme kvartal sidste år. Rekordhøje oliepriser havde fortsat en positiv indvirkning på den venezuelanske økonomi. Olieindtægterne styrkede de internationale reserver og gjorde det muligt for regeringen at fortsætte den lempelige fi nanspolitik, som har ført til BNP-vækst og en højere disponibel indkomst især hos lavindkomstgrupper. Markedsandelene har udviklet sig positivt i forhold til sidste år for kategorier med høje avancer som f.eks. premium skinkeprodukter, kyllingeprodukter, wienerpølser og deviled ham. Der blev i september lanceret et nyt deviled ham produkt i fl eksibel emballage under varemærket Oscar Mayer. Detaljeret design- og projekteringsarbejde for den planlagte fabriksudvidelse vil ligge klar ved udgangen af november. Der er allerede købt udstyr, som skal afhjælpe fl askehalse og bidrage til en styrkelse af kapaciteten i 2008 på produktionslinier for pølser, deviled ham og bacon. Det nye udstyr vil blive leveret og installeret i starten af Den tilstødende grund, hvor satellitfabrikken skal ligge, er købt. Svinepriserne er fortsat høje, hvilket resulterer i en høj lønsomhed på farmene. Udvidelsesprojekterne af farmene fortsætter i henhold til planen. Nettoomsætningen steg med 38% i de 3 første kvartaler af 2007 målt i USD og med 27% i DKK. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat steg med 121% i DKK og 138% målt i USD. EAC Foods opnåede en usædvanlig høj overskudsgrad på 21,1% i 3. kvartal Den væsentlige stigning skyldtes en kombination af en ændret salgssammensætning med en højere andel af premiumprodukter med høje avancer og en meget stor efterspørgsel i markedet. Det primære driftsresultat steg med 128% i DKK og 147% i USD for årets 3 første kvartaler. Forhandlingerne om en ny overenskomst med transportarbejdernes fagforening blev afsluttet uden arbejdsnedlæggelser. Udsigterne for 2007 Regeringens lempelige fi nanspolitik har haft en væsentlig indvirkning på den venezuelanske økonomi. Den økonomiske vækst forventes at fortsætte året ud. I tillæg hertil har regeringen øget de årlige bonusudbetalinger til offentligt ansatte, hvilket forventes at få en yderligere positiv effekt på efterspørgslen i 4. kvartal. I lyset af de realiserede resultater for årets 3 første kvartaler samt den forventede økonomiske udvikling forventes EAC Foods at opnå en omsætningsvækst på ca. 40% i USD (ca. 35% ifølge de tidligere forventninger) og en overskudsgrad på ca. 18% ( ca. 14% ifølge de tidligere forventninger). Det nuværende miljø har visse risici, som kan påvirke de forventede resultater negativt. Det gælder især indførelse af nye omfattende priskontroller og devaluering af bolivaren fra det aktuelle niveau på VEB/USD kvar- 3 kvar- 3. kvartal 3. kvartal taler taler Hele året DKK mio Nettoomsætning Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 21,1 12,0 16,2 9,0 10,5

9 8 Industrial Ingredients Nettoomsætning Nettoomsætningen i 3. kvartal steg med 19% i lokale valutaer og 22% i DKK i forhold til samme periode sidste år. I Thailand steg nettoomsætningen for 3. kvartal med 4% i lokale valutaer og 16% i DKK, idet THB er blevet styrket væsentligt i løbet af året. Den politiske situation i Thailand havde en generel dæmpende virkning på den økonomiske aktivitet i landet, hvilket i nogen grad reducerede efterspørgslen efter industrielle ingredienser. Et fald i priserne på visse basis ingredienser samt ophør af to leverandørforhold var ligeledes årsag til den relativt lave vækstrate i Thailand. Der blev noteret en vækst på 38% i Sydøstasien, hvor forretningen i hovedsagelig Indonesien, Filippinerne og Vietnam drog fordel af fortsat stærke markeder. Malaysia var positivt påvirket af Akashi Sdn. Bhd., som blev købt pr. 30. juli Omsætningen i Indien steg med 20% i lokale valutaer. I overensstemmelse med strategien om at opbygge en stærk regional position i Sydasien blev ACI Trading Ltd. i Bangladesh købt den 30. september. Efter dette opkøb har Industrial Ingredients aktiviteter i ni lande, og der er overvejelser om yderligere opkøb på både nye og eksisterende markeder. I årets 3 første kvartaler steg omsætningen med 17% målt i lokale valutaer og med 19% i DKK. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat steg med 14% i DKK korrigeret for engangsposter på DKK 6 mio. og 8% i lokale valutaer. Den korrigerede overskudsgrad var 7,9% i 3. kvartal Der blev noteret en fl ad vækst i det primære driftsresultat i Thailand i 3. kvartal 2007, idet væksten var påvirket af en opbremsning i økonomien samt af ophøret af to leverandørforhold. Det primære driftsresultat i Sydøstasien steg med 48% i lokale valutaer i kvartalet, idet en stærk vækst blev ledsaget af en gunstig udvikling i bruttoavancerne, især i Vietnam og Filippinerne. Det primære driftsresultat steg med 23% i DKK og 19% i lokale valutaer i de 3 første kvartaler af 2007 korrigeret for engangsposter. Udsigterne for 2007 EAC Industrial Ingredients forventer nu en nettoomsætningsvækst for 2007 på ca. 16% (ca. 20% ifølge de tidligere forventninger). Overskudsgraden forventes at blive ca. 8,5%, hvilket er i overensstemmelse med de tidligere forventninger. 3 kvar- 3 kvar- 3. kvartal 3. kvartal taler taler Hele året DKK mio Nettoomsætning Primært driftsresultat *25 22 ** Overskudsgrad (%) 7,9 8,5 8,5 8,3 8,0 * Ekskl. engangsposter på DKK 6 mio. fra finansielle aktiver disponible for salg. ** Ekskl. engangsposter på DKK 9 mio. fra finansielle aktiver disponible for salg.

10 9 Moving & Relocation Services Nettoomsætning Nettoomsætningen steg i 3. kvartal 2007 med 17% i lokale valutaer og 11% i DKK i forhold til 3. kvartal Stigningen skyldtes et højere aktivitetsniveau i fl ytteforretningen samt en fortsat vækst i omsætningen fra udstationeringsydelser med højere avancer. Den positive tendens blev noteret på alle hovedmarkeder. I overensstemmelse med strategien om at imødekomme de multinationale selskabers stærke efterspørgsel på udstationeringsydelser i hele Asien købte EAC Moving & Relocation Services tidligere på året Vietnams førende specialist på udstationeringsydelser HR2B Relocations og etablerede kontorer i Korea og Taiwan. Arkivforvaltningsforretningen er blevet udvidet til Singapore og Malaysia i Udsigterne for 2007 Nettoomsætningen forventes i betragtning af forretningens sæsonbetonede natur at stige med 10% i lokale valutaer på helårsbasis (8,5% ifølge de tidligere forventninger). Overskudsgraden forventes at blive ca. 10% (9,5% ifølge de tidligere forventninger). Nettoomsætningen steg med 14% i de 3 første kvartaler af 2007 målt i lokale valutaer og 8% i DKK. Ekspansionen til nye markeder skrider frem med gode resultater, og årets nye kontoråbninger har fået en god modtagelse hos regionale kunder og samarbejdspartnere over hele verden. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat for 3. kvartal steg med 14% i DKK og 20% i lokale valutaer. Det primære driftsresultat for de 3 første kvartaler af 2007 steg med 18% i DKK og 22% i lokale valutaer, primært som følge af et højere aktivitetsniveau i fl ytteforretningen og øget salg af værdiskabende udstationeringsydelser. For arkivforvaltningsforretningen og speditionsforretningen blev der ligeledes opnået bedre resultater end sidste år. 3 kvar- 3 kvar- 3. kvartal 3. kvartal taler taler Hele året DKK mio Nettoomsætning Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 14,0 13,8 10,5 9,6 9,6

11 10 Ledelsespåtegning Delårsrapporten indeholder udsagn om fremtiden, herunder forudsigelser vedrørende fremtidig omsætning og primært driftsresultat. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerheder omkring forskellige faktorer, hvoraf mange ligger uden for ØK-koncernens kontrol, der kan forårsage, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de forudsigelser, der anføres i delårsrapporten. Faktorer, der kan påvirke forventningerne, omfatter bl.a. de generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, valutakursudsving, efterspørgsel og konkurrencemæssige forhold. Delårsrapporten offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske tekst og den engelske tekst er den danske tekst gældende. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 for A/S Det Østasiatiske Kompagni. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for A/S Det Østasiatiske Kompagni, er afl agt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU, herunder IAS 34 om delårsrapporter, og supplerende danske oplysningskrav. Delårsrapporten er afl agt efter den samme regnskabspraksis som koncernårsrapporten for Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige og den samlede præsentation af delårsrapporten dækkede, og delårsrapporten giver således efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, fi nansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 3. kvartal Der er ikke udført revision eller review af delårsrapporten for 3. kvartal i henhold til de internationale revisionsstandarder eller internationale standarder for review af regnskaber. København, 8. november 2007 A/S Det Østasiatiske Kompagni Direktion Niels Henrik Jensen Bestyrelse Henning Kruse Petersen, Formand Torsten Erik Rasmussen, Næstformand Connie Astrup-Larsen Mats Lönnqvist Preben Sunke Kaare Vagner FINANSKALENDER Årsregnskabsmeddelelse Ordinær generalforsamling Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. halvår Delårsrapport 3. kvartal 2008

12 11 Resultatopgørelse (Urevideret) 3. kvartal 3. kvartal 3 kvartaler 3 kvartaler Hele året DKK mio Fortsættende forretninger Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsudgifter Andre driftsindtægter Fortjeneste ved salg af finansielle aktiver disponible for salg 6 9 Primært driftsresultat Finansielle omkostninger og indtægter Andel af resultat i associerede virksomheder Fortjeneste ved salg af associerede virksomheder Resultat før skat Skat af resultat Resultat af fortsættende forretninger Ophørende forretninger Primært driftsresultat Resultat før skat Resultat af ophørende forretninger Årets resultat Fordelt på: Minoritetsinteresser Moderselskabet ØK s aktionærer Indtjening pr. aktie (DKK) Fra fortsættende forretninger 20,0 12,1 14,5 Fra ophørende forretninger 0,8-1,1 Indtjening pr. aktie udvandet (DKK) Fra fortsættende forretninger 19,9 12,1 14,5 Fra ophørende forretninger 0,8-1,1

13 12 Balance Aktiver (Urevideret) DKK mio Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre investeringer Udskudt skat Tilgodehavender 1 1 Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Bundne midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

14 13 Balance Passiver (Urevideret) DKK mio Egenkapital Aktiekapital Overført resultat ØK s andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Lån Hensættelse til udskudt skat Andre langfristede forpligtelser 9 Andre hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Selskabsskat Lån Andre hensatte forpligtelser 8 Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt

15 14 Egenkapitalopgørelse for koncernen (Urevideret) Aktie- Overført ØK s andel af Minoritets- Egenkapital DKK mio. kapital resultat egenkapitalen interesser i alt Egenkapital pr. 1. januar Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta Regulering af urealiserede kursgevinster på langfristede lån og mellemværender, der kurssikrer nettoinvesteringer Realiserede kursgevinster/-tab (efter skat) på ophævede kurssikringer Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Indkomst indregnet for perioden i alt Deklareret udbytte Aktieoptioner Køb/salg af egne aktier Nedsættelse af aktiekapital Køb af minoritetsinteresser Andre egenkapitalforskydninger Egenkapital pr. 30. september Egenkapital pr. 1. januar Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta Værdiregulering, andre investeringer Andre investeringer, overført til resultatopgørelse Regulering af urealiserede kursgevinster på langfristede lån og mellemværender, der kurssikrer nettoinvesteringer Aktiebaseret vederlag Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Indkomst indregnet for perioden i alt Deklareret udbytte Køb af egne aktier Nedsættelse af aktiekapital Andre egenkapitalforskydninger Egenkapital pr. 30. september

16 15 Pengestrømsopgørelse for koncernen (Urevideret) DKK mio Drift ØK s andel af periodens resultat Regulering for: Af- og nedskrivninger Andre ikke-kontante poster Ændring i driftskapital Renteomkostninger Renteindtægter Pengestrømme fra driften Investeringer Udbytte fra associerede virksomheder Investeringer i anlægsaktiver Salg af anlægsaktiver Køb af virksomheder -38 Køb af associerede virksomheder Salg af associerede virksomheder 25 Salg af ophørende aktiviteter Bundne midler Ændring i finansielle anlægsaktiver 21-2 Pengestrømme fra investeringer Pengestrømme fra drift og investeringer Finansiering Optagelse af lån Nedbringelse af lån Udbytte til minoritetsaktionærer i dattervirksomheder Køb af minoritetsandele i dattervirksomheder Køb af egne aktier Salg af egne aktier 5 5 Afregning i henhold til aktieoptionsordninger Udbyttebetaling Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Likvider, primo Valutakursreguleringer af likvider Likvider, ultimo Likvide beholdninger Bundne midler Likvider, ultimo

17 16 Kvartalsoversigt (Urevideret) Kvartal 3 Hele Kvartal 3 DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. kvartaler 4. kvt. året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. kvartaler EAC Foods Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 53,8 56,5 36,4 47,8 20,5 38,9 29,1 27,2 25,7 27,3 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 7,4 7,2 12,0 9,0 14,4 10,5 9,1 17,5 21,1 16,2 EAC Industrial Ingredients Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 37,6 27,0 24,5 29,3 17,4 26,0 18,9 15,7 22,0 18,9 Primært driftsresultat 1) Overskudsgrad (%) 7,6 8,7 8,5 8,3 7,4 8,0 9,5 8,2 7,9 8,5 EAC Moving & Relocation Services Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 25,3 1,5-3,0 5,3 5,3 5,3 2,5 8,8 11,3 7,9 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 4,2 9,5 13,8 9,6 9,4 9,6 4,9 10,7 14,0 10,5 ØK s primære aktiviteter Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 43,9 35,8 24,5 33,7 17,2 28,9 22,1 21,0 22,2 21,8 Primært driftsresultat 2) Overskudsgrad (%) 7,0 8,0 11,3 8,9 11,8 9,7 8,7 14,2 16,9 13,5 ØK-koncernen - Fortsættende forretninger Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 40,7 35,1 24,2 32,6 17,0 28,0 21,9 20,9 22,4 21,7 Primært driftsresultat 2) Overskudsgrad (%) 5,2 6,6 10,6 7,6 11,6 8,7 8,0 12,9 16,1 12,6 1) Ekskl. en engangsfortjeneste fra fi nansielle aktiver disponible for salg: 2. kvartal 2007 DKK 3 mio. 3. kvartal 2007 DKK 6 mio. 3 kvartaler 2007 DKK 9 mio. 2) Inkl. en engangsfortjeneste fra fi nansielle aktiver disponible for salg: 2. kvartal 2007 DKK 3 mio. 3. kvartal 2007 DKK 6 mio. 3 kvartaler 2007 DKK 9 mio.

18 17 Kontakt A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj København Ø Danmark Telefon Telefax Aktionærsekretariat: Telefon Telefax Plumrose Latinoamericana C.A. Edifi cio Plumrose Urbanización Los Ruices Sur Prolongacion Avenida Trieste Cruce con Calle Miranda Caracas 1071 Venezuela Postadresse: Plumrose Latinoamericana C.A. P.O. Box 3941 Caracas 1010-A Venezuela The East Asiatic (Thailand) Public Company Ltd. 1168/ Lumpini Tower, 33rd Floor Rama IV Road, Kwang Thungmahamek Khet Sathorn Bangkok Thailand Postadresse: P.O. Box 228 Bangrak Bangkok Thailand Telefon Telefax Santa Fe Transport International Ltd. 18 Floor, C.C. Wu Building Hennessy Road Wanchai Hong Kong Telefon Telefax Telefon Telefax

Fondbørsmeddelelse nr. 7/2007 Kvartalsmeddelelse 31. marts 2007

Fondbørsmeddelelse nr. 7/2007 Kvartalsmeddelelse 31. marts 2007 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport Delårsrapport 30. september kvt.

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport Delårsrapport 30. september kvt. 1 Delårsrapport 30. september 2007 3. kvt. 2 Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal 2007 Nettoomsætning, 3. kvartal ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 1,2 mia., en stigning på 22% i DKK i

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2006. Kvartalsmeddelelse 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2006. Kvartalsmeddelelse 31. marts 2006 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 Kvartalsmeddelelse 8. november 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 Kvartalsmeddelelse 8. november 2006 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

Delårsrapport 31. Marts 2008

Delårsrapport 31. Marts 2008 Delårsrapport 31. Marts 2008 2 Indhold 3 Regnskabsmæssige resultater i 1. kvartal 2008 3 Udsigterne for 2008 Fremlæggelse af delårsrapporten Kontaktpersoner for yderligere oplysninger 4 Hoved- og nøgletal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport H1 30. juni 2008

Delårsrapport H1 30. juni 2008 Delårsrapport H1 30. juni 2008 2 Indhold 3 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2008 Udsigterne for 2008 Fremlæggelse af halvårsrapporten Kontaktpersoner 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsens

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002 mar 27, 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2002 mar 27, 2003 Aktionærsekretariatet Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 Velkommen til generalforsamling 2011 24. marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 18.11. 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 18.11. 2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere