Generelle betingelser for NedbrudsForsikringen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser for NedbrudsForsikringen."

Transkript

1 Generelle betingelser for NedbrudsForsikringen. Aftalen for NedbrudsForsikringen: Dit motorkøretøj er gennem AutoMester ApS og MesterBiler dækket mod mekanisk og elektrisk svigt via særlig forsikringsordning i Topdanmark Forsikring A/S. Motorkøretøjet er forsikret i henhold til de bestemmelser og den forsikringssum, der er angivet i forsikringspolicen. Almindelige betingelser: Aftalen indgås på grundlag af - oplysningerne i bestillingen af forsikringen. - indholdet i de generelle betingelser for NedbrudsForsikringen. Såfremt intet andet er nævnt gælder dansk lov, herunder bestemmelserne i lov om forsikringsaftaler. Under afsnit F ordforklaringer, defineres betydningen af visse udtryk m.v., som kan forekomme i aftalen. I. Serviceringskrav: Det er en betingelse, at køretøjet er efterset og klargjort i forbindelse med indtegningen. Det er en betingelse for at opnå dækning, at køretøjet vedligeholdes og serviceres på et AutoMester- /MesterBilerværksted i henhold til producentens anbefalede serviceplan i dækningsperioden. Servicepapirerne skal være udfærdiget af det AutoMester-/MesterBilerværksted, hvor eftersyn m.v. i dækningsperioden er foretaget. Disse skal opbevares af køretøjets ejer som dokumentation for udførte servicearbejder. Det er endvidere ejers ansvar, at de af producenten foreskrevne serviceintervaller overholdes. For at opnå dækning af aircondition (kompressor), er det en betingelse, at aircondition serviceres én gang om året eller som minimum ved bilens serviceinterval på et AutoMester-/MesterBiler værksted (gælder A- og B-NedbrudsForsikring = biler fra 0-5 år). II. NedbrudsForsikringens dækningsomfang: 1. NedbrudsForsikringen omfatter og dækker således: 1.1. A- og B-NedbrudsForsikring omfatter personbiler indtil kg. totalvægt, og som på indtegningstidspunktet er indtil 5 år fra første registreringsdato og som på indtegningstidspunktet max. har kørt km.. Den dækker mod mekanisk svigt på drivlinien og skader på det elektriske system. Forsikringen ophører uden varsel ved forsikringsperiodens udløb, såfremt aftalen ikke forlænges med yderligere 12 måneder. Er bilen blevet 5 år ved dækningsperiodens udløb (12 måneder) og forsikringstager ønsker at forlænge dækningen for yderligere 12 måneder, udstedes en ny police med dækningsomfang: C-NedbrudsForsikring (se næste punkt). Såfremt kilometerstanden på bilen i perioden har overskredet km., kan aftalen ikke forlænges C-NedbrudsForsikring omfatter personbiler indtil kg. totalvægt, og som på indtegningstidspunktet er fra 5-10 år fra første registreringsdato og som på indtegningstidspunktet max. har kørt km.. Den dækker mod mekanisk svigt på drivlinien. Forsikringen ophører uden varsel ved forsikringsperiodens udløb, såfremt aftalen ikke forlænges med yderligere 12 måneder. Såfremt bilen i perioden er blevet 10 år eller kilometerstanden på bilen i perioden har overskredet km., kan aftalen ikke forlænges A- og B NedbrudsForsikring til erhverv omfatter gul-/papegøjepladebiler registreret til CVR-nr. indtil kg. totalvægt, med samme omfang og dækning, som nævnt i pkt. II C-NedbrudsForsikring til erhverv omfatter gul-/papegøjepladebiler registreret til CVR-nr. indtil kg. totalvægt, med samme omfang og dækning, som nævnt i pkt. II NedbrudsForsikringen omfatter det i policen anførte køretøj og kan kun tegnes af personer, der er bosiddende i Danmark og kun for køretøjer, der i sin konstruktion er uændret i henhold til original typeattest. Tegnes NedbrudsForsikringen på trods heraf af andre personer eller for sådanne køretøjer, kan det bestemmes, at NedbrudsForsikringen ikke dækker disse samt, at præmien tilbagebetales. NedbrudsForsikringen ophører ved ejerskifte og der tilbagebetales ikke overskydende præmie. Der kan foretages ejerskifte ved henvendelse til AutoMester ApS / MesterBiler - for dette betales kr. 350 inkl. moms. Udover Danmark dækker NedbrudsForsikringen også i EU-landene og Skandinavien. I tilfælde af en erstatningsberettiget skade kan kunden lade køretøjet reparere. Umiddelbart efter hjemkomsten til Danmark skal kunden indsende skadeanmeldelse samt regning for reparationen via AutoMester-/MesterBilerværkstedet. De udskiftede dele skal, hvis muligt, medtages og på forlangende overlades til AutoMester ApS / MesterBiler. Skaden vil blive vurderet i henhold til dækningsomfanget. 1

2 Hvis bilen er i udlandet over 60 dage, skal AutoMester ApS / MesterBiler skriftligt informeres herom for at opretholde NedbrudsForsikringens dækning. AutoMester ApS / MesterBilers erstatningspligt kan ikke overstige den i policen anførte dækningssum. 3. NedbrudsForsikringen træder i kraft når begæringen er accepteret af AutoMester ApS / MesterBiler og forsikringspolicen med dækningsomfanget er fremsendt, medmindre andet fremgår af begæringen eller der er ønsket en anden ikrafttrædelsesdato. NedbrudsForsikringen dækker for en 12 måneders periode fra den ønskede ikrafttrædelsesdato, der er anført i begæringen. Det er en forudsætning for dækning, at skaden ikke er særskilt undtaget efter bestemmelserne under afsnit III og/eller IV. NedbrudsForsikringen dækker udgifter, der afholdes med AutoMester ApS / MesterBilers godkendelse til afhjælpning af mekanisk og/eller elektrisk svigt ved de dele, der er dækket af NedbrudsForsikringen, og som er anført under afsnit III. Kun de dele eller komponenter, som er positivt anført under afsnit III er dækket af NedbrudsForsikringen. Udgiften pr. skade kan ikke overstige den under pkt. F fastsatte maximale dækningssum. Der er ingen begrænsning på antallet af dækningsberettigede svigt i forsikringsperioden. Dog kan AutoMester ApS / MesterBilers samlede skadeudgifter i forsikringsperioden ikke overstige bilens aktuelle handelsværdi. 4. Det er en forudsætning for dækning, at: 4.1. Der ikke er foretaget ændring eller frakobling af kilometertælleren som påvirker den viste kilometerstand Køretøjet ikke har været anvendt eller anvendes til nogen form for konkurrence, væddeløb, taxikørsel, skolevognskørsel, ambulance- og politikørsel eller udlejning uden AutoMester ApS / MesterBilers skriftlige tilladelse Køretøjet ikke er eller har været chiptunet Køretøjet er efterset og klargjort i forbindelse med indtegningen. Såfremt bilen står for at skulle have service i henhold til producentens anvisninger, skal et sådant foretages. Det er en betingelse for at opnå dækning, at køretøjet vedligeholdes og serviceres på et AutoMester- /MesterBilerværksted i henhold til producentens anbefalede serviceplan i dækningsperioden. 5. NedbrudsForsikringen dækker kun skader, der indtræder i forsikringsperioden og anmeldes indtil 14 dage efter periodens udløb. Hvis der sker en skade, er det sikredes pligt at forsøge at begrænse skadens omfang. Reparationer må ikke igangsættes før AutoMester ApS / MesterBiler har givet sit samtykke. Anmeldelse skal ske i henhold til bestemmelserne i afsnit E. Undladelse heraf kan umuliggøre en vurdering af skadens omfang. Skyldes undladelsen forhold, som ejer/bruger har indflydelse på, kan AutoMester ApS / MesterBiler ikke gøres erstatningsansvarlig. AutoMester ApS / MesterBiler er altid berettiget til at underkaste køretøjet og/eller de beskadigede dele en besigtigelse såvel før reparationen igangsættes samt under og efter selve reparationsforløbet. Er besigtigelse af køretøjet eller de beskadigede dele nødvendig for vurdering af skadens omfang eller værdi, vil meddelelse herom ske ved anmeldelse af skaden. Godkendelse af reparationen sker ikke før resultatet af besigtigelsen har godtgjort, at skaden er dækningsberettiget. Alle dele der erstattes under reparation, tilhører AutoMester ApS / MesterBiler. 6. NedbrudsForsikringen dækker ikke skader, hvis der er tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne. 7. Præmien betales ved NedbrudsForsikringens indtegning og er gældende for hele forsikringsperioden. NedbrudsForsikringen er tegnet for en periode på 12 måneder og kan ikke opsiges i denne periode. Der tilbagebetales ikke præmie, selvom køretøjet f.eks. hugges op som følge af skade eller andet, inden udløbet af den aftalte dækningsperiode. 8. AutoMester ApS / MesterBiler er ikke ansvarlig for udgifter - eller udgiftsforøgelser - der skyldes overtrædelse af de forpligtelser, der følger af bestemmelserne vedrørende NedbrudsForsikringens dækningsomfang. 9. Moms i henhold til gældende lov betales af AutoMester ApS / MesterBiler. For køretøjer tilhørende momsregistrerede virksomheder gælder dog følgende: Virksomheden betaler momsen i det omfang, denne kan modregne i sit regnskab med Skat. AutoMester ApS / MesterBiler lægger momsen ud og opkræver den derefter hos den registrerede virksomhed. 2

3 III. Hvad er dækket?: Kun de positivt nævnte dele under afsnit III er dækket af NedbrudsForsikringen. Står delen ikke positivt nævnt er den ikke dækket, uagtet at den ej heller står nævnt som en undtaget del. 1. DET MEKANISKE SYSTEM specificeres som: 1.1. Motor: Alle dele, indeholdt i motorblok og topstykke, inklusive ventilmekanisme, ventiler og styr (undtaget sodafrensning af ventiler og ventiler skadet ved tæring). Topstykke og toppakning, stødstænger, knastaksel og knastforstiller, takthjul, kæder og tandremme, vandpumpe og termostat, oliepumpe, stempler og ringe, stempelpinde og cylindre, plejlstænger og lejer, krumtapaksel og lejer, svinghjul og startkrans. Undtaget er bl.a.: Gummislanger, rør, vandstuds, indsprøjtningsdyser, brændstofpumpe, tændrør, gløderør, fordelerdæksel, filtre, pakninger, pakdåser, utætheder (vand & olie), drivremme, remstrammere, olieskift, motorophæng, ledninger og forbindelser af enhver art Gearkasse: Dele indeholdt i transmissionshuset, inklusive tandhjul, aksler, lejer og bøsninger, synkromeshringe, skiftemuffer og skiftegafler, udgangsaksel, olieskift v/rep. Undtaget er bl.a.: Ophæng, pakdåser, ledninger og forbindelser af enhver art, styreenheder for gearkasse ikke dækket under C-Dækning Differentialer: Alle indre dele dækkes, inklusive kron- og spidshjul, differentialeenhed, lejer og bøsninger, olieskift v/rep. Gælder kun køretøjer med enten for- eller baghjulstræk Drivaksler: Drivaksler, homokinetiske led og kardanled (gælder kun køretøjer med enten for- eller baghjulstræ) samt for- og baghjulslejer. Undtaget er bl.a.: Gummimanchetter, spændebånd og skader forårsaget af utætheder Kardanaksel: Kardanaksel, kardanenhed og midterleje. Gælder kun køretøjer med enten for- eller baghjulstræk. Undtaget er bl.a.: Manchetter, gummikobling, ophæng, spændebånd og skader forårsaget af utætheder Øvrige: Servopumpe, bremsehovedcylinder og koblingshovedcylinder. Undtaget er bl.a.: Koblingsslavecylinder. SPECIELT FOR BILER MED 4-HJULSTRÆK: 1.7. Biler med 4-hjulstræk: Hoved-, mellem- og/eller reduktionsgearkassen, drivaksler og kardanaksler er dækket på bilen i forsikringsperioden (12 mdr.), hvis den på indtegningstidspunktet er under 5 år gammel fra 1. indregistreringsdato og har kørt under km.. Såfremt forsikringstager ønsker at forlænge forsikringsperioden for yderligere 12 måneder efter bilens femte år, vil der for denne kategori af køretøjer gælde normale NedbrudsForsikringsvilkår, men dog er der ingen dækning for hoved-, mellem- og/eller reduktionsgearkasse, kardanaksler og drivakslerne på biler med 4-hjulstræk. 3

4 2. DET ELEKTRISKE SYSTEM specificeres som: Kun de positivt nævnte dele under afsnit III er dækket af NedbrudsForsikringen. Står delen ikke positivt nævnt er den ikke dækket, uagtet at den ej heller står nævnt som en undtaget del Turbolader og EGR-ventil Dækkes mod mekaniske og elektriske fejl. Undtaget er bl.a.: Intercooler, EGR-køler og nedbrud der skyldes tilsodning Vekselstrømsgenerator: Dækkes mod mekaniske og elektriske fejl Startmotor: Dækkes mod mekaniske og elektriske fejl Elektriske system: Spændingsregulator, tændspole, kompressor til aircondition, køleblæsermotor (ej kabineblæser), viskermotor, blinkrelæ, motor til elbetjente sideruder, følere og kontakter til centrallåsesystemet, visere og infodisplay i instrumentpanel, relæer, kontakter, impulsgiver til hjul-censor (ABS & ESP), elektromagnetventiler (undtaget dyser), tankmåler, elektrisk brændstofpumpe i tanksystemet, lambdasonder, driftsrelaterede styreenheder, driftsrelaterede følere, horn, startspærrer, tændingsmodul og impulsgivere. Undtaget under pkt : Akkumulatorer, ledningsnet og forbindelser, gasspjæld, nøgle/nøglekort og fjernbetjening af enhver art, låse, elopvarmede spejle, -ruder og -sæder. HI-FI-udstyr herunder radio/cd, navigationsudstyr, højttalere, bluetooth systemer, telefonsystemer samt andet kommunikationsudstyr uagtet dette er fabriksmonteret eller ej, tændrør, gløderør, fordelerdæksel. Følere i forbindelse med dæktryksovervågning (TPMS), komfortrelaterede følere og sensorer såsom parkeringssensor, regnsensor, lyssensor, afstandssensor mv. IV. NedbrudsForsikringen dækker ikke følgende: 1. Svigt, som er - eller kunne have været - dækket af en fuldt kombineret bilkaskoforsikring. 2. Svigt, der er forårsaget af misbrug, uagtsomhed, frostrevner, fremmedlegemer eller fortsat brug efter at skaden har vist sig. 3. Svigt af dele eller enheder, der ikke udtrykkeligt er anført under afsnit III, afhængig om bilen er dækket under A NedbrudsForsikring og B-NedbrudsForsikring for biler indtil 5 år, eller under C NedbrudsForsikring - eller som optræder som en særlig undtaget del. 4. Svigt, der er opstået som følge af ukorrekt reparation eller montering af reservedele eller elementer som ikke er godkendt af producenten. 5. Svigt, der opstår som følge af fejl ved ikke dækkede dele eller enheder. Svigt af dækkede dele eller enheder, der opstår som følge af fejl på ikke dækkede dele eller enheder. 6. Svigt, der er opstået før NedbrudsForsikringens ikrafttræden, eller som er dækket af reklamationsretten. 7. Fejl på genstande, der tilbagekaldes af producenten til reparation eller udskiftning. Fejl som omfattes af producentens eventuelle kulancedækning. 8. Særligt undtaget er fejl på dele, som kræver udskiftning i forbindelse med service og vedligehold af det dækkede køretøj. Til denne kategori hører bl.a. tændrør, remme, slanger, rør, filtre, pærer, pakninger/pakdåser, manchetter, elastiske koblinger og olie/frostvæske. 9. Udbedring af dele eller enheder, hvis svigt skyldes en gradvis forringelse som følge af køretøjets alder eller kilometertal på skadestidspunktet. 4

5 10. Svigt, der skyldes jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør, terrorhandlinger eller borgerlige uroligheder, eller skader der skyldes udløsning af atomenergi. 11. Svigt, som kan udbedres ved justérarbejder og rensning af brændstof- og smøresystemer. 12. Fejl eller svigt i bilens sikkerhedsseler, selestrammere eller airbags incl. styresystem. 13. Reparationer der er foretaget uden AutoMester ApS / MesterBilers godkendelse. E. Forholdsregler ved anmeldelse af skade: Hvis der opstår en dækningsberettiget skade på køretøjet skal følgende regler følges: 1. Skaden skal snarest muligt og senest 14 dage efter skadens indtræden anmeldes til AutoMester ApS/MesterBiler via AutoMester-/MesterBilerværkstedet. 2. Kontakt dit AutoMester-/MesterBilerværksted for undersøgelse af køretøjet. Værkstedet udfylder herefter en skadeanmeldelse, som indsendes til AutoMester ApS/MesterBiler. 3. Er skaden dækningsberettiget, udsteder AutoMester ApS/MesterBiler et godkendelsesnummer som påføres skadeanmeldelsen. Værkstedet påfører godkendelsesnummeret på fakturaen, som herefter indsendes til AutoMester ApS/MesterBiler, Hvidkærvej 23 D, 5250 Odense SV. 4. AutoMester ApS/MesterBiler anviser fakturaen til betaling til reparationsværkstedet. Overstiger fakturabeløbet den maximale sum pr. skade, kr inkl. moms skal sikrede selv betale differencen mellem fakturabeløbet og dækningssummen. Vigtigt! Reparationen må ikke påbegyndes før godkendelse foreligger fra AutoMester ApS/MesterBiler og der foreligger et godkendelsesnummer. En overtrædelse af denne bestemmelse medfører, at skaden ikke er dækningsberettiget og at AutoMester ApS/MesterBiler i sådanne tilfælde ikke er erstatningspligtig for den indtrufne skade. F. Ordforklaringer: Ved fortolkning af NedbrudsForsikringsaftalen anvendes følgende definitioner: 1. Mekanisk svigt: Ved mekanisk svigt forstås "svigt i en komponent forårsaget af andet end almindelig slitage, normal nedbrydning eller uagtsomhed, der medfører pludselig funktionsstop. Udskiftning af dele, der har nået slutningen af deres normale effektive brugstid på grund af alder og/eller brug, er ikke dækket af NedbrudsForsikringen. 2. Kilometerstand: Kilometerstanden er det kilometertal, der er registreret på køretøjets kilometertæller ved NedbrudsForsikringens tegning, og som er anført i policen. 3. Dækningssummer: Størrelsen af de udbetalinger (kr incl. moms pr. skade) der maksimalt kan finde sted, som følge af en enkelt skade, er anført på forsikringspolicen. 4. Personvogn til privatkørsel A-, B- og C-dækning: NedbrudsForsikring dækker personbiler til privatkørsel med en totalvægt på indtil kg. samt biler på gule- og papegøjeplader der udelukkende anvendes til privat personkørsel og ligeledes indtil kg. totalvægt. 5. Gul-/papegøjepladebiler registreret til CVR-nr. A-, B- og C-dækning: NedbrudsForsikring dækker gul-/papegøjepladebiler registreret til CVR-nr. med en totalvægt på indtil kg. Version AutoMester ApS / MesterBiler Marts

6 Supplerende oplysninger: Fortrydelsesret: Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den efterfølgende hverdag. Sådan fortryder du: Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked fx pr. brev eller skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til: AutoMester ApS / MesterBiler, Hvidkærvej 23 D, 5250 Odense SV tlf Ankenævnet: A. Er der opstået uoverensstemmelse mellem køretøjets ejer/bruger og AutoMester/MesterBiler/Topdanmark om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til selskabet ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan køretøjets ejer/bruger klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V (Tlf mellem kl. 10 og 13). B. Klager til ankenævnet skal sendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis køretøjets ejer/bruger helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Kundeoplysninger m.v.: Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke oplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse og forsikring. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: AutoMester ApS / MesterBiler, Hvidkærvej 23 D, 5250 Odense SV. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold gemmes centralt hos AutoMester ApS/MesterBiler. Som følge af samarbejdet med Topdanmark Forsikring A/S er AutoMester ApS, MesterBiler og dets medarbejdere pålagt tavshedspligt efter lov om finansiel virksomhed for oplysninger om kundeforhold. AutoMester ApS og MesterBiler er forpligtet til at opretholde forretningsgange, der sikrer en betryggende opbevaring og behandling af de modtagne kundeoplysninger. 6

Generelle betingelser for NedbrudsForsikringen.

Generelle betingelser for NedbrudsForsikringen. Generelle betingelser for NedbrudsForsikringen. Aftalen for NedbrudsForsikringen: Dit motorkøretøj er gennem AutoMester ApS og MesterBiler dækket mod mekanisk og elektrisk svigt via særlig forsikringsordning

Læs mere

Generelle betingelser for ServiceSikringen.

Generelle betingelser for ServiceSikringen. Generelle betingelser for ServiceSikringen. Aftalen for ServiceSikringen: Dit motorkøretøj er gennem AutoMester ApS og MesterBiler dækket mod mekanisk og elektrisk svigt via særlig forsikringsordning i

Læs mere

ServiceSikring. Skal vi betale din værkstedsregning?

ServiceSikring. Skal vi betale din værkstedsregning? ServiceSikring Skal vi betale din værkstedsregning? Hvordan tegner man en ServiceSikring og er der særlige regler? ServiceSikringen kan tegnes på privat- og erhvervskøretøjer med en totalvægt op til 3.500

Læs mere

Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring

Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring PRIVAT A personbil fra 0-5 år B personbil fra 5-10 år ERHVERV C fra 0-5 år D fra 5-10 år Vi kan ikke forhindre, at din

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning indtil bilen fylder 12 år

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning indtil bilen fylder 12 år OK Bilgaranti Få betalt din værkstedsregning indtil bilen fylder 12 år Slip for dyre værkstedsregninger med OK Bilgaranti Har du en bil, hvor fabriksgarantien er udløbet eller er lige ved at udløbe kan

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin OK Bilgaranti Få betalt din værkstedsregning i op til 12 år Altid billig benzin Slip for dyre værkstedsregninger med OK Bilgaranti OK Bilgaranti på www.ok.dk/ Har du en bil, hvor fabriksgarantien er udløbet

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Din bil er forsikret mod mekanisk skade i Topdanmark.

Din bil er forsikret mod mekanisk skade i Topdanmark. FORSIKRING MOD MEKANISK SKADE POLICE Din bil er forsikret mod mekanisk skade i Topdanmark. Topdanmark bekræfter herved, at den i policen anførte bil er forsikret efter bestemmelserne i omstående forsikringsbetingelser

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01 WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4 Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008 Bilag 4 Version 2011.01.01 Side 1 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forsikringens omfang...3 2. Forsikringens ikrafttræden...4

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Derfor bør du sikre dig! Du har lige købt en ny fladskærm, tablet, computer, dvd eller andet, og nu glæder

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Dacia Care via Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Dacia Care via Renault Finance: Kundens underskrift CPR/CVR/EAN nummer :... Virksomhedsnavn :... Navn :... Adresse :... Nummer :... Postnr :... By :... Tlf. :... Modelbetegnelse :... Første registreringsdato (dd mm åååå) :... via Renault Finance:, Box 1028,

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift via Santander / Renault Finance:, Box 1028, SE-164 21 Kista, Sollentuna, SWEDEN Kundekopi via Santander / Renault Finance: Sendes til: Service Contracts Box 1028 SE-164 74 KISTA, Box 1028, SE-164 21 Kista,

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere