& BORGERFORENING INVITERER TIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "& BORGERFORENING INVITERER TIL"

Transkript

1 BYERNES DAG GRINDSTED & UGGERHALNE OKTOBER 2014 & BORGERFORENING INVITERER TIL

2 VELKOMMEN TIL BYERNES DAG DEN 25. OKTOBER 2014 Velkommen til byernes dag den 25. oktober Det er jo første gang, at Samrådet for Grindsted & Uggerhalne sammen med Borgerforeningen tager initiativ til en sådan dag. Årsagen er, at vi er stolte over at bo i vores lokalområde og gerne vil vise det frem. Her tænker vi både på offentlige institutioner som skole, DUS, børnehave, dagpleje, ungdomsklub, men også på idrætslivet, FDF og rideklub. Kirken har jo også en vigtig plads i lokalsamfundet og ikke mindst erhvervslivet, som via arbejdspladser er med til at sikre grundlaget for lokalsamfundet - uanset om det er inden for service eller produktion, så også dem bliver der plads til den 25. oktober. Programmet for byernes dag kan du se i denne avis hvoraf også fremgår, at to politikere - borgmester og rådmand - kommer og fortæller om deres tanker om det lokalsamfund, vi bor i, og som vi jo selv er stolte over. Herudover vil nogle af foreningerne fremvise deres aktiviteter, alt bliver krydret med forskellig underholdning, både for børn og voksne. Der bliver naturligvis sørget for, at du kan købe forplejningen til dig og din familie i løbet af dagen. Vi slutter eftermiddagen med vin- og ostesmagning i Halcafeen. Dagen afsluttes i cafeen med lettere spisning. Underholdningen står i revyens tegn. Husk at melde dig til. Så, naturligvis kommer du og deltager den 25. oktober for på denne måde at bakke op bag det, der sker i dit lokalsamfund. Husk at tage din nabo med vi sørger for kaffe og rundstykker kl. 10! På gensyn den 25. oktober i Grindstedhallen. Ole Schwarz Formand for Samrådet i Grindsted & Uggerhalne BYSAMFUND ØNSKER UDVIKLING, FORNYELSE OG SYNLIGHED Lad os et øjeblik tage temperaturen på vores lokalområde Traditionel tænkning om udvikling, fornyelse og vækst er oftest flere virksomheder, flere mennesker, flere boliger; sådan tænker vi vel også, men ikke alene dét, når vi betragter vore to landsbyer og deres omegn. Vi vil gerne have flere virksomheder, men er glade for dem, der allerede findes. Vi vil også gerne være flere borgere og have bygget flere boliger, og arbejder også på, at det skal ske, men vi er glade for dem, der allerede bor i vore bysamfund. Vi prøver at se begrebet udvikling, fornyelse og synlighed bredere. Vi har en til vished grænsende sikkerhed for, at vi får etableret cykelsti mellem vore to byer og videre til Vodskov. Det er da en udvikling og fornyelse, der er til at tage og føle på! I samme moment bearbejder vi politikere og embedsmænd til at etablere en form for hastighedsdæmpende foranstaltning ved den østlige ind-/udkørsel af Grindsted. Det vil gøre skolevejen gennem byen mere sikker og dæmpe larm fra køretøjer til glæde for beboerne. På samme vis kan vi se på skolefornyelsen. Den kommer og bliver til glæde for både børn og skolens medarbejdere. På et af de velbesøgte borgermøder blev en aula/forsamlingshus efterspurgt. Vi søger at få politikere med på ideen og arbejder sammen med skolen på at få den brage gode ide omsat til virkelighed. Fornyelse og udvikling i anden potens af en længe, længe efterspurgt skolefornyelse er nu på vej til at blive realiseret. Vi er begejstrede! I vores område findes en bred palette af virksomheder, de fleste inden for serviceerhverv og håndværk. Fremtidens vækstvirksomhed, som skal findes inden for udvikling, know how, elektronik og software, er allerede etableret. Er det mon starten på Silicon Uggertown? Industri og landbrug fylder fortsat og leverer job. Senest er én af vore store landbrug i færd med at søge tilladelser til at udvide den eksisterende besætning til 300 køer - mælk til mange, arbejde til flere! Vore institutioner og skoler er vigtige for byernes fortsatte eksistens. Vi skal have flere unge mennesker til Grindsted og Uggerhalne. En af vore lokale landmænd arbejder på at udstykke jord til boligbebyggelse. Men der er mange andre udviklingsaktiviteter i gang. Lad os i korthed nævne: Paddehattene, der dels understreger nærheden til den unikke natur, dels med deres placering binder de to byer smukt sammen. Legeplads i Uggerhalne og senest den Trekanten ved porten til byen er et smukt bidrag til forskønnelse og signalerer, her er velholdt, her må være rart at bo! Vi er lidt stolte af de paddehatte, men nye kunstidéer bobler. Mosen er renset og kreaturer udsat, en flot fornyelse. Det samme gælder gadekæret, det skal indvies med et ordentligt brag i Multibanen er færdiggjort med lys, så den kan bruges året rundt, der arbejdes kraftigt på at forøge med Skater- BMX- og Volleybaner. Jo, der er adskillige udviklingsprojekter i støbeskeen - lad os være fælles om at realisere dem! AUT. VVS-InSTAllATøR VVS Og KlOAKmESTER InStallatøren ApS AUT. VVS-InSTAllATøR VVS Og KlOAKmESTER InStallatøren ApS VVS Blik Energioptimering Totalentreprise VODSKOV KIRKEVEJ VODSKOV Tlf Bil Fax Reg. nr CVR-nr. DK VVS B VODSKO Tlf Reg. nr. 2

3 ET BYSAMFUND I PAGT MED NATUREN På østkanten af de smukke Hammer Bakker ligger Uggerhalne og Grindsted, to ældgamle byer med rødder i fortiden. Bakkerne har et samlet areal på 1800 ha, og heraf er 400 ha fredet. v/ MORTEN H. KRISTENSEN VODSKOVVEJ VODSKOV TELEFON Ole Dahl Konsulent- og Revisionsfirma CVR Kornelparken 84, Grindsted, 9310 Vodskov, T: , M: , Vodskov Afdeling Hammer Bakker ses langvejs fra, når man nærmer sig byerne gennem det flade landskab nordøst for Aalborg. Bakkerne er en rest af en ø i det gamle morænelandskab, i det hav, der dækkede alle lavtliggende dele af Vendsyssel. Rådyr, ræv, grævling og egern er almindelige i bakkerne. Kongeørn, rød glente, duehøg, hvepsevåge og natravn ses i og omkring Grindsted og Uggerhalne, og hedearealerne er kendt for en rig fauna af dagsommerfugle. Fra Grindsted og Uggerhalne er der let adgang til det store hedeområde øst for Gennem Bakkerne der er underkastet naturpleje og græsses med får. En gåtur belønnes med store forekomster af hedelyng, revling, tyttebær, blåbær og hønsebær. Selv om der er mange nåletræer, overrraskes den besøgende af gamle mangestammede bøge, de såkaldte "røllebøge", der fortæller om århundreders rovdrift og græsning i skoven. Indbyggerne er heldige med spiselige svampe, især kantareller og rørhatte. Pebermosen er signaturstedet for beboerne i de to byer - en mindre sø i en lavning næsten dækket af et flydende lag af Sphagnum-mosser, en såkaldt hængesæk. Her vokser bl.a. den insektædende soldug, som er glad for det ekstreme miljø. Vodskov TRYG OG AKTIV OPVÆKST I FANTASTISKE OMGIVELSER - hvad kan børnefamilier ønske sig mere Hvis vi skal vælge ét særkende blandt flere for Grindsted og Uggerhalne, så må det være, at de to byer tilbyder de bedste muligheder for, at børn kan få en tryg, men også aktiv opvækst. Hvordan det, vil en udestående børnefamilie måske spørge? Vi kan jo begynde med de mindste og fastslå, at der er gode, solide kommunale dagplejere i både Grindsted og Uggerhalne. Børnehaven Mellergaard, en ombygget bondegård centralt beliggende i Grindsted, tæt på Dussen, giver med sine rustikke bygninger og gode udenomsarealer, fantastiske legemuligheder for børnene. Dygtige pædagoger sørger for at udfordre børnene i dette fantastiske legeland, hvor dyrehold også indgår. Dussen ligger klos op ad Hammer Bakker og tæt på boldbaner og hal. Her er virkelig en bred vifte af muligheder for, at børnene kan få sat krop og fantasi i spil. Her kan de bygge huler, klatre i træer, blive fortrolige med skovens flora og fauna og komme tæt på Mads Gedebuk og hans frue, som har fast bopæl i Dussens stald. Men naturligvis også beskæftige sig med andre kreative aktiviteter i Dussens lokaler. Grindsted Skole er med sine ca. 130 børn en fantastisk station på børnenes vej til lærdom og udvikling. Her møder de et miljø, hvor de kan udvikle sig i de første skoleår i trygge og velkendte rammer. Her kender alle hinanden og børnene færdes i et miljø tæt på en enestående natur og flotte fritidsfaciliteter. Det findes ikke magen til i miles omkreds! Byerne er supergode til børnefamilier, for ud over daginstitutioner og skole med smuk beliggenhed findes et rigt foreningsliv, som leverer et væld af gode, varierede fritidsmuligheder i hallen, på boldbanerne og på multibanen. I flæng kan man fremhæve: badminton og gymnastik med en lang række forskellige discipliner som fx ryg- og motionsgymnastik, gymnastik for puslinge og forældre/barn, step, linedance, outfit, cheerleading, ropeskipping og showdance. Der er mulighed for at spille fodbold og håndbold, både for piger og drenge. FDF har en lang række uden- og indendørs aktiviteter hen over sæsonen. Har heste interesse, er der rideskole i Uggerhalne. Løb eller gåture i Hamme Bakker ligger lige for. Hér i byernes baghave findes et utal af stier og afmærkede mountainbike-ruter, hvor motion kan udleves i individuelt tempo. Kirken og skolen sætter kor og musik i centrum, og ungdomsklubben sørger for fællesskab om Labtop og PCen. Rammerne og menneskerne er på plads i Grindsted og Uggerhalne til at sikre den trygge og aktive opvækst for børn - et lokalsamfund, hvor børnefamilier med sindsro kan slå sig ned. Ågade 9000 Aalborg Telefon Sudergaards Autoservice Sudergaards Autoservice v/ Morten Sudergaard v/ Morten Karolinevej Sudergaard 3. Grindsted Vodskov Karolinevej Sudergaards Grindsted. Mobil Autoservice Vodskov Sudergaards Autoservice v/ Morten Sudergaard v/ Morten Karolinevej Sudergaard 3. Grindsted Vodskov Karolinevej Grindsted. Mobil Vodskov

4 BYERNES DAG LØRDAG DEN 25. OKTOBER I GRINDSTEDHALLEN Formiddag Børn, Skole, Fritid og KRAM Kaffe og rundstykker i hallen Ole Schwarz: Hvorfor er skolen vigtigt for vores lokalområde? Hvad betyder fritidsaktiviteter og fritidsmuligheder for vores lokalområde? Kan vi påvirke skolebyggeri, så der bygges aula/kulturhus/forsamlingsbygning? Indlæg ved rådmand Mads Duedahl. Nye skolebygninger i Grindsted - Skolereform i kommunalt perspektiv. Musikalsk indslag ved skolens børnekor Indlæg ved skoleleder Søren Kold Madsen. Grindsted Skole og skolereformen. Musiske indslag ved skolens børnekor - kan gerne komme mellem indlæggene Frokost Kram-børnene kan spise fra kl i SportsCafeen. Eftermiddag Erhvervsmesse Børneunderholdning, v/ MAGISK BØRNEKOMIKER Birger Vest Ole Schwarz og Lasse Breddam: Præsentation af lokalområdet, Grindsted-Uggerhalne: Hvem er vi, hvad har vi - hvad ønsker vi os? Borgmester Thomas Kastrup-Larsen: Hvad vil Aalborg Kommune med lokalsamfundene? Civilingeniør Jakob Nielsen: Præsentation af cykelsti Grindsted - Uggerhalne - Vodskov NN: Sådan fungerer Internetbrugsen i Alken Musikalsk underholdning: Mai og Simon Skytte Simonsen Vinsmagning. Aften Caféaften med fællesspisning oste- & pølsebord - og underholdning, Ole Schwarz og Frede Burholt spiller og lokale entertainere genopfrisker sange fra de gamle revyer. RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

5 BESKRIVELSE AF LANDSBYORDNINGEN Landsbyordningen Grindsted Skole består af skole, børnehave og 2 skolefritidsordninger: En skolefritidsordning for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse og en skolefritidsordning for børn fra 4. klasse til og med 5. klasse. I Aalborg Kommune bliver skolefritidsordningen kaldt DUS: Det Udvidede Samarbejde mellem skole og fritidsordning. Værdigrundlag I landsbyordningen Grindsted Skole (børnehave, undervisning og fritid) tager vores pædagogiske arbejde udgangspunkt i følgende værdigrundlag: Tryghed hvor tryghed for barnet er nærværende voksne, omsorgsfulde voksne troværdige voksne respekt for børns (deres) forskellighed overskuelighed / en overskuelig hverdag. Selvværd give barnet følelsen af værdifuldhed at barnet tror på sig selv at barnet kan sige fra og til. Ansvarlighed bevidstgørelse af konsekvensen af egen handling (hvilken betydning handlingen har for andre mennesker). Sprogets betydning (verbalt som nonverbalt) betydning for andre mennesker. indlevelse i og medansvar for andre menneskers trivsel åbenhed og respekt medansvar for fællesskabet forpligtende samvær accept af at fællesskabet kan gå forud for egne behov og egen opfattelse. Målsætning Det er landsbyordningen Grindsted Skoles mål: At skabe en kultur der er kendetegnet ved et forpligtende fællesskab, livsglæde og engagement. Inden for fællesskabets rammer, at skabe de bedst mulige forudsætninger og forhold for barnets faglige, sociale og personlige udvikling. At inddrage børnene i de demokratiske processer i dagligdagen for derved at give dem en forståelse for sammenhængen mellem det enkelte individs aktive medvirken og samfundets udvikling og forandring. Børnene skal opleve sammenhæng mellem den daglige undervisning eller øvrige aktiviteter og samfundslivet. At naturen opfattes som et selvstændigt læringsrum, hvor børnene på alle årstider skal lære at færdes, opholde sig og værne om og finde deres inspiration og fordybelse i. At det musiske/sanselige islæt vægtes højt i alle aktiviteter. Vi ønsker en farverig og kultur- aktiv skole, hvor barnet får mulighed for at udvikle og benytte mange forskellige udtryksformer. At fastholde og udvikle vores landsbyskoles egenart ved at skabe helhed omkring det enkelte barn i et sammenhængende forløb fra børnehave til skole og Dus. At skabe sammenhæng i børnenes hverdag blandt andet ved at have et nært samarbejde mellem de personalegrupper, der beskæftiger sig med børnene samt have et fælles pædagogisk afsæt. At samarbejdet mellem forældre og personale skal bygge på åbenhed, tillid og lydhørhed. Det forpligtigende fokus i samarbejdet er at skabe de bedste trivsels- og udviklingsmuligheder for såvel det enkelte barn samt for de børnegrupper, barnet indgår i. Hvad kendetegner landsbyordningen Grindsted Skoles måde at holde skole på? Landsbyordningen Grindsted Skole er kendetegnet ved at afdelingerne: Børnehaven, Dus 1, Dus 2 og skolen arbejder meget tæt sammen. Medarbejderne arbejder tæt sammen både i afdelingerne og på tværs af afdelingerne. Der er udviklet en række traditioner i forbindelse med årets gang; det være sig høstfest, tænding af juletræ, fastelavnsfest, idrætsarrangementer, forårskoncert og venskabsklasser. På 6.klassetrin afholdes en skolerejse. Opsparingen til skolerejsen foregår ved forældreinitiativer i løbet af de første 6 skoleår. Naturen har en stor betydning for vores institution og inddrages meget i dagligdagen. Vi lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde og prioritere højt. De senere år har forældresamarbejdet været fælles fokusområde for hele det pædagogiske personale. Skolen indgår i et tæt samarbejde med byens foreninger og menighedsråd. Derfor er landsbyordningen et centralt omdrejningspunkt for en meget stor del af byen Grindsted/Uggerhalnes sociale liv. Ren energi Vores fremtid Din beslutning KUAFU APS Grindstedvej Vodskov Tlf hvis dine møbler skal have nyt liv! Møbelpolster Jens Thomassen Uggerhalnevej 17. Grindsted 9310 Vodskov. Tlf Vodskov Afdeling Tlf Svanelundsvej 2A Vodskov Nordjyllands Portmontage ApS Espelunden 3A Vodskov

6 SÅDAN FIK VI CYKELSTIEN En dejlig forårsdag i 2008 kom jeg cyklende fra Vodskov mod Grindsted. Der var optræk til noget -store fjernvarmerør og store maskiner var linet op på parkeringspladsen. Rigtigt nu skulle vi have fjernvarme fra Vendsysselværket. Selv om vejen er smal og farlig for os bløde trafikanter, ser man meget på en cykel man kan også få tid til at tænke. Denne opgravning måtte da kunne resultere i en cykelsti fra rundkørselen til Uggerhalne. En fantastisk mulighed for at slå 2 fluer med et smæk. Der skulle graves op i asfaltkanten. Hvis rørene alternativt blev fremført i rabatten og asfalteret der, havde vi, for en lille merpris, en cykelsti. Jeg fremsendte d. 27/ en opfordring til fjernvarmen og til forvaltningen. Fjernvarmen var positiv - de slap for at reetablere i eksisterende asfalt men den 30 maj modtog jeg afslag fra forvaltningen begrundet med manglende planer og økonomisk prioritet m.m. Dette gav anledning til stiftelse af cykelstiudvalget under Borgerforeningen. Fra starten af et velfungerende udvalg, der langsomt overtog borgerforeningens politiske engagement. Og som var optakt til 6 års konstant pres. Fra politisk side blev vi til stadighed afvist med henvisning til vores dårlige placering på kommunens cykelstihandlingsplan. I 2008 var cykelstien mellem byerne og på Vodskovvej placeret henholdsvis som nr. 48 og 32 ud af 80. Den for os uforståelige placering var opstart til utallige møder med forvaltningen, korrespondancer, telefonsamtaler og vejbeskrivelser. Vi arrangerede et cykelarrangement til Vodskov skolegård, hvor ca. 75 børn og voksne overrakte daværende rådmand Marianne Nørgaard vore argumenter for cykelstien. Vi opnåede i 2009 at få cykelstien Vodskovvejen placeret på en opdelt liste som nr. 19 af 19 på landdistriktslisten. Cykelstien mellem byerne gled helt ud af listen. Cykelstier var bestemt ikke højt prioriteret. I perioden frem til 2013 blev der lavet 1 cykelsti ud af de 19 (på 4 år) men det gik fremad. I 2013 opnåede vi en placering bland de 10 vigtigste stier i AK. I den følgende periode havde vi mange dagligstuemøder med politikerne, som efterhånden erkendte vigtigheden af en sikker og sund skolevej for vore børn. Ved budgetforhandlingerne i september 2013 bevilgede politikerne nu 13 millioner til vores cykelsti hele vejen fra Grindsted til Vodskov. Nu gjaldt det om at stå fast. Trods en ihærdig indsats opnåede vi ikke medvind i forvaltningen. Det vi frygtede skete: Forslag om yderligere udsættelse i forbindelse med de seneste budgetforhandlinger. Men cykelstiudvalget var på banen. Indlæg på den åbne budgetdebat breve til politikerne m.m. vendte sympatien. Vi får cykelstien i det er sikkert og vist. Og ikke nok med det skolerenoveringen er rykket frem til 2015 og Desuden har vi opnået at blive medspillere, når der skal ske udvikling i hele Vodskov området. Der blæser nu andre vinde i Aalborg kommune. Cykelstiudvalget Poul Dahl, Lassse Breddam, Ole Dahl, Ole Peter Jacobsen, Peter Jungersen, Villy Nielsen og Bendt Grønborg UGGERHALNE NORDENS CENTRUM FOR HESTESPORT Det er ikke en tilfældighed, at Uggerhalne i dag er trafikeret med tunge lastbiler med heste fra alle verdens hjørner, der kører igennem byen. Det er heller ikke en tilfældighed at Kinnerup er pakket med parkerede biler et par gange om året, eller at børn og voksne står af og på ved busstoppestedet Rideskolen. Eller er det? Uggerhalne har i mange år haft firbenede forretninger. For ca. 15 år siden var det Uggerhalne Sportsrideklub, der stod i centrum, når det kom til store begivenheder med ridestævner samt uddannelse af lokale piger og drenge med interesse for heste sporten. Rideklubben har i mange år været samlingspunkt for byens unge og var et eftertragtet sted at komme for at ride og overnatte, når der var stævner på pladsen. I dag er årets største begivenhed åbent hus på Møgelmosegård, Uggerhalnevej 80. Dem, der kender byen har ikke overset de store porte, der leder ind til en af verdens mest eksklusive salgsstalde. Det hele startede med at landsholds rytteren Andreas Helgstrand flyttede til byen. Han har opnået unikke resultater på dressurbanen med bl.a. en sølvmedalje til VM samt deltagelse på landsholdet i en årrække. I dag har han opbygget Helgstrand Dressage fra 20 heste til over 100 på fem år. Man spørger sig selv: Hvordan er der muligt?. Svaret er: Hårdt arbejde og sans for både det faglige og det forretningsmæssige og det er til gengæld ikke en tilfældighed. Helgstrand Dressage leverer i dag hest efter hest til et marked, der kun efterspørger kvalitet - og det i millionklassen. Den internationale kundekreds bidrager til økonomisk vækst i lokalsamfundet, kunderne rejser via Aalborg lufthavn, tjekker ind på hotel eller lejer lejlighed/hus, lejer bil, spiser på lokale restauranter osv., hvilket bidrager til vore lokale forretninger. Nogle gange årligt er det svært at komme igennem Kinnerup. Det er når Kinnerup Heste-artikler på Kinderupvej 5 holder åbent hus, hvilket tiltrækker hesteentusiaster fra hele Nordjylland. Butikken er et familiefortagende, der har sat Kinnerup på Danmarkskortet. I 2011 åbnede de en 600 kvm velassorteret butik med alt hvad hestefolk kan tænke sig, og denne velassorterede forretning tiltrækker et bredt udvalg af de heste interesserede folk, som gerne vil have moderne beklædning eller udstyr til hesten. Vores lokalsamfund indeholder nationale og internationale hestevirksomheder, som vi alle kan være stolte af.

7 TILMELDINGSBLANKET Vi satser på fuld opbakning til Byernes Dag i Grindstedhallen og byder alle velkomne til kaffe og rundstykker kl. 10. Vil du deltage i aftenens spisning: oste- og pølsebord - vil vi gerne have din tilmelding. Du kan melde dig til ved at maile til og skrive antal, børn og voksne. Du kan også lægge tilmeldingsblanket i Bendt Grønborgs postkasse på Uggerhalnevej 33a. Vi skal have din tilmelding senest torsdag den 23. oktober. Pris for at deltage er 50 kr. pr. voksen og 20 kr. for børn under 12 år. Denne TILBUDSPRIS er mulig, fordi vi har opnået sponsorstøtte fra Grindsted Ost, Vingaven og SuperBrugsen i Vodskov. Du betaler i hallen. Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov Biler sælges Biler sælges STORT UDVALG af importerede biler til gule og hvide plader. ALT I REPARATION af person- og varebiler. LÅN BIL, mens din bil repareres. Grindsted Autoværksted ApS Uggerhalnevej 43 STORT UDVALG af Grindsted 9310 Vodskov importerede biler Tlf til gule og hvide plader. ALT I REPARATION af person- og varebiler. LÅN BIL, mens din bil repareres. FLYTNING Grindsted FLYTNING TRANSPORT TRANSPORT I I IND- I I IND- I I IND- & I I & IND- & & UDLAND UDLAND UDLAND Autoværksted ApS GRINDSTED Uggerhalnevej GRINDSTED FLYTTEFORRETNING 43 Grindsted Kæragerholmvej Kæragerholmvej 9310 Vodskov 30, 30, 30, , 30, , Tylstrup 30, , Tylstrup 9382 Tylstrup Tylstrup Tlf. Tlf. 98 Tlf. 28 Tlf. 98 Tlf FLYTNING GRINDSTED Kæragerho K Tlf. Tl T ww w Navn: Adresse: Antal voksne: Antal børn under 12 år: Grindsted Vandværk Havesangervej 14 Grindsted 9310 Vodskov GRØNBORG GULVSERVICE SØREN GRØNBORG - INDEHAVER Tlf Møgelmosevej Vodskov

MØDEREFERAT. Emne: Samråd GUS - Bestyrelsesmøde Møde nr.: 3, Arkiv/sag/ projekt: Sted: Hos Bendt Grønborg

MØDEREFERAT. Emne: Samråd GUS - Bestyrelsesmøde Møde nr.: 3, Arkiv/sag/ projekt: Sted: Hos Bendt Grønborg Emne: Samråd GUS - Bestyrelsesmøde Møde nr.: 3, 2011 Sted: Hos Bendt Grønborg Arkiv/sag/ projekt: Dato: Onsdag den 21. september Tidsrum: 19 21 Deltagere: Fraværende: Anders Clausen, Bendt Grønborg, chwarz,

Læs mere

Trivselsplan for landsbyordningen Grindsted skole

Trivselsplan for landsbyordningen Grindsted skole Trivselsplan for landsbyordningen Grindsted skole Trivsel fremmes gennem ord og handling. I vores målsætning for Grindsted skole skriver vi: Det er målet, at skabe en samværskultur, der er kendetegnet

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

MØDEREFERAT Bestyrelsesmøde

MØDEREFERAT Bestyrelsesmøde Emne: Samråd GUS - Møde nr.: 4, 2011 Sted: Hos Ole Dahl Arkiv/sag/ projekt: Dato: Torsdag den 17. november Tidsrum: 19 21 Deltagere: Fraværende: Anders Clausen, Bendt Grønborg, Majbritt Sudergaard, Ole

Læs mere

Projektopgave Delopgaver Deltager Deadline

Projektopgave Delopgaver Deltager Deadline Byporte Grindsted & Uggerhalne Ønsker projektgruppen at prioritere højt. Der bør udskrives en idekonkurrence blandt byernes borgere for at sikre bred involvering om udformning af byporte. Kriterier skal

Læs mere

Indkalder: Ole Schwarz Referent: Poul Dahl Referat til:

Indkalder: Ole Schwarz Referent: Poul Dahl Referat til: Emne: Samråd for Grindsted og Uggerhalne - 2014 Sted: Sognegaarden, Grindsted Dato: Onsdag den 21. maj 2014 Tidsrum: 19 21 Deltagere: Fraværende: Samrådet: Majbritt Sudergaard, Gita Mogensen, Bendt Grønborg,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner børnehaven i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Grib chancen Flyt til Vorbasse Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Hvis du får chancen for at flytte til Vorbasse, skal du gribe den. «Billund er BØRNENES HOVEDSTAD og Vorbasse er derfor

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Høringssvar ang. lukning af Boddumhus naturbørnehave.

Høringssvar ang. lukning af Boddumhus naturbørnehave. Høringssvar ang. lukning af Boddumhus naturbørnehave. På vegne af børn og forældre i Boddumhus naturbørnehave vil vi gerne fortælle hvad det er der gør Boddumhus unikt og hvordan vores børnehave passer

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK STESTRUP BØRNEGÅRD - ET STED MED ÅBNE VIDDER SUNDHED OG BEVÆGELSE SKAL VÆRE SJOVT STESTRUP BØRNEGÅRD

BEVÆGELSESPOLITIK STESTRUP BØRNEGÅRD - ET STED MED ÅBNE VIDDER SUNDHED OG BEVÆGELSE SKAL VÆRE SJOVT STESTRUP BØRNEGÅRD 2012 BEVÆGELSESPOLITIK STESTRUP BØRNEGÅRD - ET STED MED ÅBNE VIDDER SUNDHED OG BEVÆGELSE SKAL VÆRE SJOVT Det er lige så vigtigt at bevæge sig som at fordybe sig Gode bevægelsesvaner der grundlægges i barndommen,

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

En god start. Velkommen. til jer og jeres barn. Lyngens Børnehuse - Houlkær HOBBITTEN

En god start. Velkommen. til jer og jeres barn. Lyngens Børnehuse - Houlkær HOBBITTEN En god start Velkommen til jer og jeres barn Lyngens Børnehuse - Houlkær HOBBITTEN Kære nye forældre 1 Velkommen til Lyngens Børnehuse Houlkær. Det er en ny og spændende udfordring at starte et nyt sted

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i Syd 3, vi glæder os meget til at samarbejde med dig/jer

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i Syd 3, vi glæder os meget til at samarbejde med dig/jer Kære forældre Velkommen til dagplejen i Syd 3, vi glæder os meget til at samarbejde med dig/jer Vi er 11 dagplejere, hvoraf den ene af os er ansat som gæstedagplejer og bor fra Humlegårdsbæk i Øst til

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS

SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS BAGGRUND Skolen skal være et rart sted at være. Og klassen skal være et fællesskab, hvor alle elever kan lære noget og udvikle sig og hvor alle kan bidrage til at finde

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon:

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon: Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch Brummersvej 7 4540 Fårevejle Telefon: 20 92 41 20 Lidt om mig: Jeg hedder Line og er fra år 1990. Jeg er kæreste med Michael og sammen har vi Kalle fra 2013.

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse.

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse. Klub Mini og Maxi Klub Mini og Maxi Idestrup Privatskole Vores 4 grundpiller i klub Mini og Maxi; fantasi faglighed tryghed kreativitet Information: Klub Mini og Maxi Kirkevej 5 4872 Idestrup Telefon -

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Detaljeret program for Snedsted Festuge

Detaljeret program for Snedsted Festuge Detaljeret program for Snedsted Festuge Lørdag den 3. august Aktivitet: DM i Adventure Race (Thy til lands, til vands og i luften). Beskrivelse: Danmarksmesterskaberne i Adventurerace "Thy til lands til

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen der har været store arrangementer på Dyrskuepladsen siden sidst i 1960erne, og det største antal besøgende var på Roskilde

Læs mere