& BORGERFORENING INVITERER TIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "& BORGERFORENING INVITERER TIL"

Transkript

1 BYERNES DAG GRINDSTED & UGGERHALNE OKTOBER 2014 & BORGERFORENING INVITERER TIL

2 VELKOMMEN TIL BYERNES DAG DEN 25. OKTOBER 2014 Velkommen til byernes dag den 25. oktober Det er jo første gang, at Samrådet for Grindsted & Uggerhalne sammen med Borgerforeningen tager initiativ til en sådan dag. Årsagen er, at vi er stolte over at bo i vores lokalområde og gerne vil vise det frem. Her tænker vi både på offentlige institutioner som skole, DUS, børnehave, dagpleje, ungdomsklub, men også på idrætslivet, FDF og rideklub. Kirken har jo også en vigtig plads i lokalsamfundet og ikke mindst erhvervslivet, som via arbejdspladser er med til at sikre grundlaget for lokalsamfundet - uanset om det er inden for service eller produktion, så også dem bliver der plads til den 25. oktober. Programmet for byernes dag kan du se i denne avis hvoraf også fremgår, at to politikere - borgmester og rådmand - kommer og fortæller om deres tanker om det lokalsamfund, vi bor i, og som vi jo selv er stolte over. Herudover vil nogle af foreningerne fremvise deres aktiviteter, alt bliver krydret med forskellig underholdning, både for børn og voksne. Der bliver naturligvis sørget for, at du kan købe forplejningen til dig og din familie i løbet af dagen. Vi slutter eftermiddagen med vin- og ostesmagning i Halcafeen. Dagen afsluttes i cafeen med lettere spisning. Underholdningen står i revyens tegn. Husk at melde dig til. Så, naturligvis kommer du og deltager den 25. oktober for på denne måde at bakke op bag det, der sker i dit lokalsamfund. Husk at tage din nabo med vi sørger for kaffe og rundstykker kl. 10! På gensyn den 25. oktober i Grindstedhallen. Ole Schwarz Formand for Samrådet i Grindsted & Uggerhalne BYSAMFUND ØNSKER UDVIKLING, FORNYELSE OG SYNLIGHED Lad os et øjeblik tage temperaturen på vores lokalområde Traditionel tænkning om udvikling, fornyelse og vækst er oftest flere virksomheder, flere mennesker, flere boliger; sådan tænker vi vel også, men ikke alene dét, når vi betragter vore to landsbyer og deres omegn. Vi vil gerne have flere virksomheder, men er glade for dem, der allerede findes. Vi vil også gerne være flere borgere og have bygget flere boliger, og arbejder også på, at det skal ske, men vi er glade for dem, der allerede bor i vore bysamfund. Vi prøver at se begrebet udvikling, fornyelse og synlighed bredere. Vi har en til vished grænsende sikkerhed for, at vi får etableret cykelsti mellem vore to byer og videre til Vodskov. Det er da en udvikling og fornyelse, der er til at tage og føle på! I samme moment bearbejder vi politikere og embedsmænd til at etablere en form for hastighedsdæmpende foranstaltning ved den østlige ind-/udkørsel af Grindsted. Det vil gøre skolevejen gennem byen mere sikker og dæmpe larm fra køretøjer til glæde for beboerne. På samme vis kan vi se på skolefornyelsen. Den kommer og bliver til glæde for både børn og skolens medarbejdere. På et af de velbesøgte borgermøder blev en aula/forsamlingshus efterspurgt. Vi søger at få politikere med på ideen og arbejder sammen med skolen på at få den brage gode ide omsat til virkelighed. Fornyelse og udvikling i anden potens af en længe, længe efterspurgt skolefornyelse er nu på vej til at blive realiseret. Vi er begejstrede! I vores område findes en bred palette af virksomheder, de fleste inden for serviceerhverv og håndværk. Fremtidens vækstvirksomhed, som skal findes inden for udvikling, know how, elektronik og software, er allerede etableret. Er det mon starten på Silicon Uggertown? Industri og landbrug fylder fortsat og leverer job. Senest er én af vore store landbrug i færd med at søge tilladelser til at udvide den eksisterende besætning til 300 køer - mælk til mange, arbejde til flere! Vore institutioner og skoler er vigtige for byernes fortsatte eksistens. Vi skal have flere unge mennesker til Grindsted og Uggerhalne. En af vore lokale landmænd arbejder på at udstykke jord til boligbebyggelse. Men der er mange andre udviklingsaktiviteter i gang. Lad os i korthed nævne: Paddehattene, der dels understreger nærheden til den unikke natur, dels med deres placering binder de to byer smukt sammen. Legeplads i Uggerhalne og senest den Trekanten ved porten til byen er et smukt bidrag til forskønnelse og signalerer, her er velholdt, her må være rart at bo! Vi er lidt stolte af de paddehatte, men nye kunstidéer bobler. Mosen er renset og kreaturer udsat, en flot fornyelse. Det samme gælder gadekæret, det skal indvies med et ordentligt brag i Multibanen er færdiggjort med lys, så den kan bruges året rundt, der arbejdes kraftigt på at forøge med Skater- BMX- og Volleybaner. Jo, der er adskillige udviklingsprojekter i støbeskeen - lad os være fælles om at realisere dem! AUT. VVS-InSTAllATøR VVS Og KlOAKmESTER InStallatøren ApS AUT. VVS-InSTAllATøR VVS Og KlOAKmESTER InStallatøren ApS VVS Blik Energioptimering Totalentreprise VODSKOV KIRKEVEJ VODSKOV Tlf Bil Fax Reg. nr CVR-nr. DK VVS B VODSKO Tlf Reg. nr. 2

3 ET BYSAMFUND I PAGT MED NATUREN På østkanten af de smukke Hammer Bakker ligger Uggerhalne og Grindsted, to ældgamle byer med rødder i fortiden. Bakkerne har et samlet areal på 1800 ha, og heraf er 400 ha fredet. v/ MORTEN H. KRISTENSEN VODSKOVVEJ VODSKOV TELEFON Ole Dahl Konsulent- og Revisionsfirma CVR Kornelparken 84, Grindsted, 9310 Vodskov, T: , M: , Vodskov Afdeling Hammer Bakker ses langvejs fra, når man nærmer sig byerne gennem det flade landskab nordøst for Aalborg. Bakkerne er en rest af en ø i det gamle morænelandskab, i det hav, der dækkede alle lavtliggende dele af Vendsyssel. Rådyr, ræv, grævling og egern er almindelige i bakkerne. Kongeørn, rød glente, duehøg, hvepsevåge og natravn ses i og omkring Grindsted og Uggerhalne, og hedearealerne er kendt for en rig fauna af dagsommerfugle. Fra Grindsted og Uggerhalne er der let adgang til det store hedeområde øst for Gennem Bakkerne der er underkastet naturpleje og græsses med får. En gåtur belønnes med store forekomster af hedelyng, revling, tyttebær, blåbær og hønsebær. Selv om der er mange nåletræer, overrraskes den besøgende af gamle mangestammede bøge, de såkaldte "røllebøge", der fortæller om århundreders rovdrift og græsning i skoven. Indbyggerne er heldige med spiselige svampe, især kantareller og rørhatte. Pebermosen er signaturstedet for beboerne i de to byer - en mindre sø i en lavning næsten dækket af et flydende lag af Sphagnum-mosser, en såkaldt hængesæk. Her vokser bl.a. den insektædende soldug, som er glad for det ekstreme miljø. Vodskov TRYG OG AKTIV OPVÆKST I FANTASTISKE OMGIVELSER - hvad kan børnefamilier ønske sig mere Hvis vi skal vælge ét særkende blandt flere for Grindsted og Uggerhalne, så må det være, at de to byer tilbyder de bedste muligheder for, at børn kan få en tryg, men også aktiv opvækst. Hvordan det, vil en udestående børnefamilie måske spørge? Vi kan jo begynde med de mindste og fastslå, at der er gode, solide kommunale dagplejere i både Grindsted og Uggerhalne. Børnehaven Mellergaard, en ombygget bondegård centralt beliggende i Grindsted, tæt på Dussen, giver med sine rustikke bygninger og gode udenomsarealer, fantastiske legemuligheder for børnene. Dygtige pædagoger sørger for at udfordre børnene i dette fantastiske legeland, hvor dyrehold også indgår. Dussen ligger klos op ad Hammer Bakker og tæt på boldbaner og hal. Her er virkelig en bred vifte af muligheder for, at børnene kan få sat krop og fantasi i spil. Her kan de bygge huler, klatre i træer, blive fortrolige med skovens flora og fauna og komme tæt på Mads Gedebuk og hans frue, som har fast bopæl i Dussens stald. Men naturligvis også beskæftige sig med andre kreative aktiviteter i Dussens lokaler. Grindsted Skole er med sine ca. 130 børn en fantastisk station på børnenes vej til lærdom og udvikling. Her møder de et miljø, hvor de kan udvikle sig i de første skoleår i trygge og velkendte rammer. Her kender alle hinanden og børnene færdes i et miljø tæt på en enestående natur og flotte fritidsfaciliteter. Det findes ikke magen til i miles omkreds! Byerne er supergode til børnefamilier, for ud over daginstitutioner og skole med smuk beliggenhed findes et rigt foreningsliv, som leverer et væld af gode, varierede fritidsmuligheder i hallen, på boldbanerne og på multibanen. I flæng kan man fremhæve: badminton og gymnastik med en lang række forskellige discipliner som fx ryg- og motionsgymnastik, gymnastik for puslinge og forældre/barn, step, linedance, outfit, cheerleading, ropeskipping og showdance. Der er mulighed for at spille fodbold og håndbold, både for piger og drenge. FDF har en lang række uden- og indendørs aktiviteter hen over sæsonen. Har heste interesse, er der rideskole i Uggerhalne. Løb eller gåture i Hamme Bakker ligger lige for. Hér i byernes baghave findes et utal af stier og afmærkede mountainbike-ruter, hvor motion kan udleves i individuelt tempo. Kirken og skolen sætter kor og musik i centrum, og ungdomsklubben sørger for fællesskab om Labtop og PCen. Rammerne og menneskerne er på plads i Grindsted og Uggerhalne til at sikre den trygge og aktive opvækst for børn - et lokalsamfund, hvor børnefamilier med sindsro kan slå sig ned. Ågade 9000 Aalborg Telefon Sudergaards Autoservice Sudergaards Autoservice v/ Morten Sudergaard v/ Morten Karolinevej Sudergaard 3. Grindsted Vodskov Karolinevej Sudergaards Grindsted. Mobil Autoservice Vodskov Sudergaards Autoservice v/ Morten Sudergaard v/ Morten Karolinevej Sudergaard 3. Grindsted Vodskov Karolinevej Grindsted. Mobil Vodskov

4 BYERNES DAG LØRDAG DEN 25. OKTOBER I GRINDSTEDHALLEN Formiddag Børn, Skole, Fritid og KRAM Kaffe og rundstykker i hallen Ole Schwarz: Hvorfor er skolen vigtigt for vores lokalområde? Hvad betyder fritidsaktiviteter og fritidsmuligheder for vores lokalområde? Kan vi påvirke skolebyggeri, så der bygges aula/kulturhus/forsamlingsbygning? Indlæg ved rådmand Mads Duedahl. Nye skolebygninger i Grindsted - Skolereform i kommunalt perspektiv. Musikalsk indslag ved skolens børnekor Indlæg ved skoleleder Søren Kold Madsen. Grindsted Skole og skolereformen. Musiske indslag ved skolens børnekor - kan gerne komme mellem indlæggene Frokost Kram-børnene kan spise fra kl i SportsCafeen. Eftermiddag Erhvervsmesse Børneunderholdning, v/ MAGISK BØRNEKOMIKER Birger Vest Ole Schwarz og Lasse Breddam: Præsentation af lokalområdet, Grindsted-Uggerhalne: Hvem er vi, hvad har vi - hvad ønsker vi os? Borgmester Thomas Kastrup-Larsen: Hvad vil Aalborg Kommune med lokalsamfundene? Civilingeniør Jakob Nielsen: Præsentation af cykelsti Grindsted - Uggerhalne - Vodskov NN: Sådan fungerer Internetbrugsen i Alken Musikalsk underholdning: Mai og Simon Skytte Simonsen Vinsmagning. Aften Caféaften med fællesspisning oste- & pølsebord - og underholdning, Ole Schwarz og Frede Burholt spiller og lokale entertainere genopfrisker sange fra de gamle revyer. RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

5 BESKRIVELSE AF LANDSBYORDNINGEN Landsbyordningen Grindsted Skole består af skole, børnehave og 2 skolefritidsordninger: En skolefritidsordning for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse og en skolefritidsordning for børn fra 4. klasse til og med 5. klasse. I Aalborg Kommune bliver skolefritidsordningen kaldt DUS: Det Udvidede Samarbejde mellem skole og fritidsordning. Værdigrundlag I landsbyordningen Grindsted Skole (børnehave, undervisning og fritid) tager vores pædagogiske arbejde udgangspunkt i følgende værdigrundlag: Tryghed hvor tryghed for barnet er nærværende voksne, omsorgsfulde voksne troværdige voksne respekt for børns (deres) forskellighed overskuelighed / en overskuelig hverdag. Selvværd give barnet følelsen af værdifuldhed at barnet tror på sig selv at barnet kan sige fra og til. Ansvarlighed bevidstgørelse af konsekvensen af egen handling (hvilken betydning handlingen har for andre mennesker). Sprogets betydning (verbalt som nonverbalt) betydning for andre mennesker. indlevelse i og medansvar for andre menneskers trivsel åbenhed og respekt medansvar for fællesskabet forpligtende samvær accept af at fællesskabet kan gå forud for egne behov og egen opfattelse. Målsætning Det er landsbyordningen Grindsted Skoles mål: At skabe en kultur der er kendetegnet ved et forpligtende fællesskab, livsglæde og engagement. Inden for fællesskabets rammer, at skabe de bedst mulige forudsætninger og forhold for barnets faglige, sociale og personlige udvikling. At inddrage børnene i de demokratiske processer i dagligdagen for derved at give dem en forståelse for sammenhængen mellem det enkelte individs aktive medvirken og samfundets udvikling og forandring. Børnene skal opleve sammenhæng mellem den daglige undervisning eller øvrige aktiviteter og samfundslivet. At naturen opfattes som et selvstændigt læringsrum, hvor børnene på alle årstider skal lære at færdes, opholde sig og værne om og finde deres inspiration og fordybelse i. At det musiske/sanselige islæt vægtes højt i alle aktiviteter. Vi ønsker en farverig og kultur- aktiv skole, hvor barnet får mulighed for at udvikle og benytte mange forskellige udtryksformer. At fastholde og udvikle vores landsbyskoles egenart ved at skabe helhed omkring det enkelte barn i et sammenhængende forløb fra børnehave til skole og Dus. At skabe sammenhæng i børnenes hverdag blandt andet ved at have et nært samarbejde mellem de personalegrupper, der beskæftiger sig med børnene samt have et fælles pædagogisk afsæt. At samarbejdet mellem forældre og personale skal bygge på åbenhed, tillid og lydhørhed. Det forpligtigende fokus i samarbejdet er at skabe de bedste trivsels- og udviklingsmuligheder for såvel det enkelte barn samt for de børnegrupper, barnet indgår i. Hvad kendetegner landsbyordningen Grindsted Skoles måde at holde skole på? Landsbyordningen Grindsted Skole er kendetegnet ved at afdelingerne: Børnehaven, Dus 1, Dus 2 og skolen arbejder meget tæt sammen. Medarbejderne arbejder tæt sammen både i afdelingerne og på tværs af afdelingerne. Der er udviklet en række traditioner i forbindelse med årets gang; det være sig høstfest, tænding af juletræ, fastelavnsfest, idrætsarrangementer, forårskoncert og venskabsklasser. På 6.klassetrin afholdes en skolerejse. Opsparingen til skolerejsen foregår ved forældreinitiativer i løbet af de første 6 skoleår. Naturen har en stor betydning for vores institution og inddrages meget i dagligdagen. Vi lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde og prioritere højt. De senere år har forældresamarbejdet været fælles fokusområde for hele det pædagogiske personale. Skolen indgår i et tæt samarbejde med byens foreninger og menighedsråd. Derfor er landsbyordningen et centralt omdrejningspunkt for en meget stor del af byen Grindsted/Uggerhalnes sociale liv. Ren energi Vores fremtid Din beslutning KUAFU APS Grindstedvej Vodskov Tlf hvis dine møbler skal have nyt liv! Møbelpolster Jens Thomassen Uggerhalnevej 17. Grindsted 9310 Vodskov. Tlf Vodskov Afdeling Tlf Svanelundsvej 2A Vodskov Nordjyllands Portmontage ApS Espelunden 3A Vodskov

6 SÅDAN FIK VI CYKELSTIEN En dejlig forårsdag i 2008 kom jeg cyklende fra Vodskov mod Grindsted. Der var optræk til noget -store fjernvarmerør og store maskiner var linet op på parkeringspladsen. Rigtigt nu skulle vi have fjernvarme fra Vendsysselværket. Selv om vejen er smal og farlig for os bløde trafikanter, ser man meget på en cykel man kan også få tid til at tænke. Denne opgravning måtte da kunne resultere i en cykelsti fra rundkørselen til Uggerhalne. En fantastisk mulighed for at slå 2 fluer med et smæk. Der skulle graves op i asfaltkanten. Hvis rørene alternativt blev fremført i rabatten og asfalteret der, havde vi, for en lille merpris, en cykelsti. Jeg fremsendte d. 27/ en opfordring til fjernvarmen og til forvaltningen. Fjernvarmen var positiv - de slap for at reetablere i eksisterende asfalt men den 30 maj modtog jeg afslag fra forvaltningen begrundet med manglende planer og økonomisk prioritet m.m. Dette gav anledning til stiftelse af cykelstiudvalget under Borgerforeningen. Fra starten af et velfungerende udvalg, der langsomt overtog borgerforeningens politiske engagement. Og som var optakt til 6 års konstant pres. Fra politisk side blev vi til stadighed afvist med henvisning til vores dårlige placering på kommunens cykelstihandlingsplan. I 2008 var cykelstien mellem byerne og på Vodskovvej placeret henholdsvis som nr. 48 og 32 ud af 80. Den for os uforståelige placering var opstart til utallige møder med forvaltningen, korrespondancer, telefonsamtaler og vejbeskrivelser. Vi arrangerede et cykelarrangement til Vodskov skolegård, hvor ca. 75 børn og voksne overrakte daværende rådmand Marianne Nørgaard vore argumenter for cykelstien. Vi opnåede i 2009 at få cykelstien Vodskovvejen placeret på en opdelt liste som nr. 19 af 19 på landdistriktslisten. Cykelstien mellem byerne gled helt ud af listen. Cykelstier var bestemt ikke højt prioriteret. I perioden frem til 2013 blev der lavet 1 cykelsti ud af de 19 (på 4 år) men det gik fremad. I 2013 opnåede vi en placering bland de 10 vigtigste stier i AK. I den følgende periode havde vi mange dagligstuemøder med politikerne, som efterhånden erkendte vigtigheden af en sikker og sund skolevej for vore børn. Ved budgetforhandlingerne i september 2013 bevilgede politikerne nu 13 millioner til vores cykelsti hele vejen fra Grindsted til Vodskov. Nu gjaldt det om at stå fast. Trods en ihærdig indsats opnåede vi ikke medvind i forvaltningen. Det vi frygtede skete: Forslag om yderligere udsættelse i forbindelse med de seneste budgetforhandlinger. Men cykelstiudvalget var på banen. Indlæg på den åbne budgetdebat breve til politikerne m.m. vendte sympatien. Vi får cykelstien i det er sikkert og vist. Og ikke nok med det skolerenoveringen er rykket frem til 2015 og Desuden har vi opnået at blive medspillere, når der skal ske udvikling i hele Vodskov området. Der blæser nu andre vinde i Aalborg kommune. Cykelstiudvalget Poul Dahl, Lassse Breddam, Ole Dahl, Ole Peter Jacobsen, Peter Jungersen, Villy Nielsen og Bendt Grønborg UGGERHALNE NORDENS CENTRUM FOR HESTESPORT Det er ikke en tilfældighed, at Uggerhalne i dag er trafikeret med tunge lastbiler med heste fra alle verdens hjørner, der kører igennem byen. Det er heller ikke en tilfældighed at Kinnerup er pakket med parkerede biler et par gange om året, eller at børn og voksne står af og på ved busstoppestedet Rideskolen. Eller er det? Uggerhalne har i mange år haft firbenede forretninger. For ca. 15 år siden var det Uggerhalne Sportsrideklub, der stod i centrum, når det kom til store begivenheder med ridestævner samt uddannelse af lokale piger og drenge med interesse for heste sporten. Rideklubben har i mange år været samlingspunkt for byens unge og var et eftertragtet sted at komme for at ride og overnatte, når der var stævner på pladsen. I dag er årets største begivenhed åbent hus på Møgelmosegård, Uggerhalnevej 80. Dem, der kender byen har ikke overset de store porte, der leder ind til en af verdens mest eksklusive salgsstalde. Det hele startede med at landsholds rytteren Andreas Helgstrand flyttede til byen. Han har opnået unikke resultater på dressurbanen med bl.a. en sølvmedalje til VM samt deltagelse på landsholdet i en årrække. I dag har han opbygget Helgstrand Dressage fra 20 heste til over 100 på fem år. Man spørger sig selv: Hvordan er der muligt?. Svaret er: Hårdt arbejde og sans for både det faglige og det forretningsmæssige og det er til gengæld ikke en tilfældighed. Helgstrand Dressage leverer i dag hest efter hest til et marked, der kun efterspørger kvalitet - og det i millionklassen. Den internationale kundekreds bidrager til økonomisk vækst i lokalsamfundet, kunderne rejser via Aalborg lufthavn, tjekker ind på hotel eller lejer lejlighed/hus, lejer bil, spiser på lokale restauranter osv., hvilket bidrager til vore lokale forretninger. Nogle gange årligt er det svært at komme igennem Kinnerup. Det er når Kinnerup Heste-artikler på Kinderupvej 5 holder åbent hus, hvilket tiltrækker hesteentusiaster fra hele Nordjylland. Butikken er et familiefortagende, der har sat Kinnerup på Danmarkskortet. I 2011 åbnede de en 600 kvm velassorteret butik med alt hvad hestefolk kan tænke sig, og denne velassorterede forretning tiltrækker et bredt udvalg af de heste interesserede folk, som gerne vil have moderne beklædning eller udstyr til hesten. Vores lokalsamfund indeholder nationale og internationale hestevirksomheder, som vi alle kan være stolte af.

7 TILMELDINGSBLANKET Vi satser på fuld opbakning til Byernes Dag i Grindstedhallen og byder alle velkomne til kaffe og rundstykker kl. 10. Vil du deltage i aftenens spisning: oste- og pølsebord - vil vi gerne have din tilmelding. Du kan melde dig til ved at maile til og skrive antal, børn og voksne. Du kan også lægge tilmeldingsblanket i Bendt Grønborgs postkasse på Uggerhalnevej 33a. Vi skal have din tilmelding senest torsdag den 23. oktober. Pris for at deltage er 50 kr. pr. voksen og 20 kr. for børn under 12 år. Denne TILBUDSPRIS er mulig, fordi vi har opnået sponsorstøtte fra Grindsted Ost, Vingaven og SuperBrugsen i Vodskov. Du betaler i hallen. Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov Biler sælges Biler sælges STORT UDVALG af importerede biler til gule og hvide plader. ALT I REPARATION af person- og varebiler. LÅN BIL, mens din bil repareres. Grindsted Autoværksted ApS Uggerhalnevej 43 STORT UDVALG af Grindsted 9310 Vodskov importerede biler Tlf til gule og hvide plader. ALT I REPARATION af person- og varebiler. LÅN BIL, mens din bil repareres. FLYTNING Grindsted FLYTNING TRANSPORT TRANSPORT I I IND- I I IND- I I IND- & I I & IND- & & UDLAND UDLAND UDLAND Autoværksted ApS GRINDSTED Uggerhalnevej GRINDSTED FLYTTEFORRETNING 43 Grindsted Kæragerholmvej Kæragerholmvej 9310 Vodskov 30, 30, 30, , 30, , Tylstrup 30, , Tylstrup 9382 Tylstrup Tylstrup Tlf. Tlf. 98 Tlf. 28 Tlf. 98 Tlf FLYTNING GRINDSTED Kæragerho K Tlf. Tl T ww w Navn: Adresse: Antal voksne: Antal børn under 12 år: Grindsted Vandværk Havesangervej 14 Grindsted 9310 Vodskov GRØNBORG GULVSERVICE SØREN GRØNBORG - INDEHAVER Tlf Møgelmosevej Vodskov

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

75 år og stærkere end nogensinde. Ingen er henvist til udskiftningsbænken. Et overflødighedshorn af oplevelser

75 år og stærkere end nogensinde. Ingen er henvist til udskiftningsbænken. Et overflødighedshorn af oplevelser 75 år og stærkere end nogensinde Ingen er henvist til udskiftningsbænken Læs mere side 3 Et overflødighedshorn af oplevelser Læs mere side 7 Den kristne tro er fundamentet men der er plads til alle Læs

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014 Profilavis MAJ 2014 Boldklubben Fremad - Valby Side 7 Klubikonet Ole B. med Fremad Valbys flag foran klubhuset Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr Side 8 Pigefodbolden er kommet for

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, 1 Juni 2008 Nr. 29 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, Mørkøv KNABSTRUP eren ønsker den heldige

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

HammerNyt. Læs om Grindsted mejeri. Operation ren by Fastelavn Linedance Grindstedmesterskaber 2010 Badminton

HammerNyt. Læs om Grindsted mejeri. Operation ren by Fastelavn Linedance Grindstedmesterskaber 2010 Badminton Grindsted Uggerhalne & omegn Maj 2010 13. årgang nr. 52 Læs om Grindsted mejeri Operation ren by Fastelavn Linedance Grindstedmesterskaber 2010 Badminton Referat fra Borgerforeningens generalforsamling

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd

for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd Sportsstjerner - Gadespejl - Lokalpolitik

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Villy bliver 60 år. Ildsjæle starter kajakklub i Sdr. Stenderup Læs side 13. Stenderup halvøen har fået en borgmester Læs side 3

Villy bliver 60 år. Ildsjæle starter kajakklub i Sdr. Stenderup Læs side 13. Stenderup halvøen har fået en borgmester Læs side 3 Nummer 4, 18. årgang, april 2012 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Udenrigsministeren fylder rundt: Villy bliver 60 år Læs side 4 og 5 Ildsjæle starter kajakklub

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere