& BORGERFORENING INVITERER TIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "& BORGERFORENING INVITERER TIL"

Transkript

1 BYERNES DAG GRINDSTED & UGGERHALNE OKTOBER 2014 & BORGERFORENING INVITERER TIL

2 VELKOMMEN TIL BYERNES DAG DEN 25. OKTOBER 2014 Velkommen til byernes dag den 25. oktober Det er jo første gang, at Samrådet for Grindsted & Uggerhalne sammen med Borgerforeningen tager initiativ til en sådan dag. Årsagen er, at vi er stolte over at bo i vores lokalområde og gerne vil vise det frem. Her tænker vi både på offentlige institutioner som skole, DUS, børnehave, dagpleje, ungdomsklub, men også på idrætslivet, FDF og rideklub. Kirken har jo også en vigtig plads i lokalsamfundet og ikke mindst erhvervslivet, som via arbejdspladser er med til at sikre grundlaget for lokalsamfundet - uanset om det er inden for service eller produktion, så også dem bliver der plads til den 25. oktober. Programmet for byernes dag kan du se i denne avis hvoraf også fremgår, at to politikere - borgmester og rådmand - kommer og fortæller om deres tanker om det lokalsamfund, vi bor i, og som vi jo selv er stolte over. Herudover vil nogle af foreningerne fremvise deres aktiviteter, alt bliver krydret med forskellig underholdning, både for børn og voksne. Der bliver naturligvis sørget for, at du kan købe forplejningen til dig og din familie i løbet af dagen. Vi slutter eftermiddagen med vin- og ostesmagning i Halcafeen. Dagen afsluttes i cafeen med lettere spisning. Underholdningen står i revyens tegn. Husk at melde dig til. Så, naturligvis kommer du og deltager den 25. oktober for på denne måde at bakke op bag det, der sker i dit lokalsamfund. Husk at tage din nabo med vi sørger for kaffe og rundstykker kl. 10! På gensyn den 25. oktober i Grindstedhallen. Ole Schwarz Formand for Samrådet i Grindsted & Uggerhalne BYSAMFUND ØNSKER UDVIKLING, FORNYELSE OG SYNLIGHED Lad os et øjeblik tage temperaturen på vores lokalområde Traditionel tænkning om udvikling, fornyelse og vækst er oftest flere virksomheder, flere mennesker, flere boliger; sådan tænker vi vel også, men ikke alene dét, når vi betragter vore to landsbyer og deres omegn. Vi vil gerne have flere virksomheder, men er glade for dem, der allerede findes. Vi vil også gerne være flere borgere og have bygget flere boliger, og arbejder også på, at det skal ske, men vi er glade for dem, der allerede bor i vore bysamfund. Vi prøver at se begrebet udvikling, fornyelse og synlighed bredere. Vi har en til vished grænsende sikkerhed for, at vi får etableret cykelsti mellem vore to byer og videre til Vodskov. Det er da en udvikling og fornyelse, der er til at tage og føle på! I samme moment bearbejder vi politikere og embedsmænd til at etablere en form for hastighedsdæmpende foranstaltning ved den østlige ind-/udkørsel af Grindsted. Det vil gøre skolevejen gennem byen mere sikker og dæmpe larm fra køretøjer til glæde for beboerne. På samme vis kan vi se på skolefornyelsen. Den kommer og bliver til glæde for både børn og skolens medarbejdere. På et af de velbesøgte borgermøder blev en aula/forsamlingshus efterspurgt. Vi søger at få politikere med på ideen og arbejder sammen med skolen på at få den brage gode ide omsat til virkelighed. Fornyelse og udvikling i anden potens af en længe, længe efterspurgt skolefornyelse er nu på vej til at blive realiseret. Vi er begejstrede! I vores område findes en bred palette af virksomheder, de fleste inden for serviceerhverv og håndværk. Fremtidens vækstvirksomhed, som skal findes inden for udvikling, know how, elektronik og software, er allerede etableret. Er det mon starten på Silicon Uggertown? Industri og landbrug fylder fortsat og leverer job. Senest er én af vore store landbrug i færd med at søge tilladelser til at udvide den eksisterende besætning til 300 køer - mælk til mange, arbejde til flere! Vore institutioner og skoler er vigtige for byernes fortsatte eksistens. Vi skal have flere unge mennesker til Grindsted og Uggerhalne. En af vore lokale landmænd arbejder på at udstykke jord til boligbebyggelse. Men der er mange andre udviklingsaktiviteter i gang. Lad os i korthed nævne: Paddehattene, der dels understreger nærheden til den unikke natur, dels med deres placering binder de to byer smukt sammen. Legeplads i Uggerhalne og senest den Trekanten ved porten til byen er et smukt bidrag til forskønnelse og signalerer, her er velholdt, her må være rart at bo! Vi er lidt stolte af de paddehatte, men nye kunstidéer bobler. Mosen er renset og kreaturer udsat, en flot fornyelse. Det samme gælder gadekæret, det skal indvies med et ordentligt brag i Multibanen er færdiggjort med lys, så den kan bruges året rundt, der arbejdes kraftigt på at forøge med Skater- BMX- og Volleybaner. Jo, der er adskillige udviklingsprojekter i støbeskeen - lad os være fælles om at realisere dem! AUT. VVS-InSTAllATøR VVS Og KlOAKmESTER InStallatøren ApS AUT. VVS-InSTAllATøR VVS Og KlOAKmESTER InStallatøren ApS VVS Blik Energioptimering Totalentreprise VODSKOV KIRKEVEJ VODSKOV Tlf Bil Fax Reg. nr CVR-nr. DK VVS B VODSKO Tlf Reg. nr. 2

3 ET BYSAMFUND I PAGT MED NATUREN På østkanten af de smukke Hammer Bakker ligger Uggerhalne og Grindsted, to ældgamle byer med rødder i fortiden. Bakkerne har et samlet areal på 1800 ha, og heraf er 400 ha fredet. v/ MORTEN H. KRISTENSEN VODSKOVVEJ VODSKOV TELEFON Ole Dahl Konsulent- og Revisionsfirma CVR Kornelparken 84, Grindsted, 9310 Vodskov, T: , M: , Vodskov Afdeling Hammer Bakker ses langvejs fra, når man nærmer sig byerne gennem det flade landskab nordøst for Aalborg. Bakkerne er en rest af en ø i det gamle morænelandskab, i det hav, der dækkede alle lavtliggende dele af Vendsyssel. Rådyr, ræv, grævling og egern er almindelige i bakkerne. Kongeørn, rød glente, duehøg, hvepsevåge og natravn ses i og omkring Grindsted og Uggerhalne, og hedearealerne er kendt for en rig fauna af dagsommerfugle. Fra Grindsted og Uggerhalne er der let adgang til det store hedeområde øst for Gennem Bakkerne der er underkastet naturpleje og græsses med får. En gåtur belønnes med store forekomster af hedelyng, revling, tyttebær, blåbær og hønsebær. Selv om der er mange nåletræer, overrraskes den besøgende af gamle mangestammede bøge, de såkaldte "røllebøge", der fortæller om århundreders rovdrift og græsning i skoven. Indbyggerne er heldige med spiselige svampe, især kantareller og rørhatte. Pebermosen er signaturstedet for beboerne i de to byer - en mindre sø i en lavning næsten dækket af et flydende lag af Sphagnum-mosser, en såkaldt hængesæk. Her vokser bl.a. den insektædende soldug, som er glad for det ekstreme miljø. Vodskov TRYG OG AKTIV OPVÆKST I FANTASTISKE OMGIVELSER - hvad kan børnefamilier ønske sig mere Hvis vi skal vælge ét særkende blandt flere for Grindsted og Uggerhalne, så må det være, at de to byer tilbyder de bedste muligheder for, at børn kan få en tryg, men også aktiv opvækst. Hvordan det, vil en udestående børnefamilie måske spørge? Vi kan jo begynde med de mindste og fastslå, at der er gode, solide kommunale dagplejere i både Grindsted og Uggerhalne. Børnehaven Mellergaard, en ombygget bondegård centralt beliggende i Grindsted, tæt på Dussen, giver med sine rustikke bygninger og gode udenomsarealer, fantastiske legemuligheder for børnene. Dygtige pædagoger sørger for at udfordre børnene i dette fantastiske legeland, hvor dyrehold også indgår. Dussen ligger klos op ad Hammer Bakker og tæt på boldbaner og hal. Her er virkelig en bred vifte af muligheder for, at børnene kan få sat krop og fantasi i spil. Her kan de bygge huler, klatre i træer, blive fortrolige med skovens flora og fauna og komme tæt på Mads Gedebuk og hans frue, som har fast bopæl i Dussens stald. Men naturligvis også beskæftige sig med andre kreative aktiviteter i Dussens lokaler. Grindsted Skole er med sine ca. 130 børn en fantastisk station på børnenes vej til lærdom og udvikling. Her møder de et miljø, hvor de kan udvikle sig i de første skoleår i trygge og velkendte rammer. Her kender alle hinanden og børnene færdes i et miljø tæt på en enestående natur og flotte fritidsfaciliteter. Det findes ikke magen til i miles omkreds! Byerne er supergode til børnefamilier, for ud over daginstitutioner og skole med smuk beliggenhed findes et rigt foreningsliv, som leverer et væld af gode, varierede fritidsmuligheder i hallen, på boldbanerne og på multibanen. I flæng kan man fremhæve: badminton og gymnastik med en lang række forskellige discipliner som fx ryg- og motionsgymnastik, gymnastik for puslinge og forældre/barn, step, linedance, outfit, cheerleading, ropeskipping og showdance. Der er mulighed for at spille fodbold og håndbold, både for piger og drenge. FDF har en lang række uden- og indendørs aktiviteter hen over sæsonen. Har heste interesse, er der rideskole i Uggerhalne. Løb eller gåture i Hamme Bakker ligger lige for. Hér i byernes baghave findes et utal af stier og afmærkede mountainbike-ruter, hvor motion kan udleves i individuelt tempo. Kirken og skolen sætter kor og musik i centrum, og ungdomsklubben sørger for fællesskab om Labtop og PCen. Rammerne og menneskerne er på plads i Grindsted og Uggerhalne til at sikre den trygge og aktive opvækst for børn - et lokalsamfund, hvor børnefamilier med sindsro kan slå sig ned. Ågade 9000 Aalborg Telefon Sudergaards Autoservice Sudergaards Autoservice v/ Morten Sudergaard v/ Morten Karolinevej Sudergaard 3. Grindsted Vodskov Karolinevej Sudergaards Grindsted. Mobil Autoservice Vodskov Sudergaards Autoservice v/ Morten Sudergaard v/ Morten Karolinevej Sudergaard 3. Grindsted Vodskov Karolinevej Grindsted. Mobil Vodskov

4 BYERNES DAG LØRDAG DEN 25. OKTOBER I GRINDSTEDHALLEN Formiddag Børn, Skole, Fritid og KRAM Kaffe og rundstykker i hallen Ole Schwarz: Hvorfor er skolen vigtigt for vores lokalområde? Hvad betyder fritidsaktiviteter og fritidsmuligheder for vores lokalområde? Kan vi påvirke skolebyggeri, så der bygges aula/kulturhus/forsamlingsbygning? Indlæg ved rådmand Mads Duedahl. Nye skolebygninger i Grindsted - Skolereform i kommunalt perspektiv. Musikalsk indslag ved skolens børnekor Indlæg ved skoleleder Søren Kold Madsen. Grindsted Skole og skolereformen. Musiske indslag ved skolens børnekor - kan gerne komme mellem indlæggene Frokost Kram-børnene kan spise fra kl i SportsCafeen. Eftermiddag Erhvervsmesse Børneunderholdning, v/ MAGISK BØRNEKOMIKER Birger Vest Ole Schwarz og Lasse Breddam: Præsentation af lokalområdet, Grindsted-Uggerhalne: Hvem er vi, hvad har vi - hvad ønsker vi os? Borgmester Thomas Kastrup-Larsen: Hvad vil Aalborg Kommune med lokalsamfundene? Civilingeniør Jakob Nielsen: Præsentation af cykelsti Grindsted - Uggerhalne - Vodskov NN: Sådan fungerer Internetbrugsen i Alken Musikalsk underholdning: Mai og Simon Skytte Simonsen Vinsmagning. Aften Caféaften med fællesspisning oste- & pølsebord - og underholdning, Ole Schwarz og Frede Burholt spiller og lokale entertainere genopfrisker sange fra de gamle revyer. RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

5 BESKRIVELSE AF LANDSBYORDNINGEN Landsbyordningen Grindsted Skole består af skole, børnehave og 2 skolefritidsordninger: En skolefritidsordning for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse og en skolefritidsordning for børn fra 4. klasse til og med 5. klasse. I Aalborg Kommune bliver skolefritidsordningen kaldt DUS: Det Udvidede Samarbejde mellem skole og fritidsordning. Værdigrundlag I landsbyordningen Grindsted Skole (børnehave, undervisning og fritid) tager vores pædagogiske arbejde udgangspunkt i følgende værdigrundlag: Tryghed hvor tryghed for barnet er nærværende voksne, omsorgsfulde voksne troværdige voksne respekt for børns (deres) forskellighed overskuelighed / en overskuelig hverdag. Selvværd give barnet følelsen af værdifuldhed at barnet tror på sig selv at barnet kan sige fra og til. Ansvarlighed bevidstgørelse af konsekvensen af egen handling (hvilken betydning handlingen har for andre mennesker). Sprogets betydning (verbalt som nonverbalt) betydning for andre mennesker. indlevelse i og medansvar for andre menneskers trivsel åbenhed og respekt medansvar for fællesskabet forpligtende samvær accept af at fællesskabet kan gå forud for egne behov og egen opfattelse. Målsætning Det er landsbyordningen Grindsted Skoles mål: At skabe en kultur der er kendetegnet ved et forpligtende fællesskab, livsglæde og engagement. Inden for fællesskabets rammer, at skabe de bedst mulige forudsætninger og forhold for barnets faglige, sociale og personlige udvikling. At inddrage børnene i de demokratiske processer i dagligdagen for derved at give dem en forståelse for sammenhængen mellem det enkelte individs aktive medvirken og samfundets udvikling og forandring. Børnene skal opleve sammenhæng mellem den daglige undervisning eller øvrige aktiviteter og samfundslivet. At naturen opfattes som et selvstændigt læringsrum, hvor børnene på alle årstider skal lære at færdes, opholde sig og værne om og finde deres inspiration og fordybelse i. At det musiske/sanselige islæt vægtes højt i alle aktiviteter. Vi ønsker en farverig og kultur- aktiv skole, hvor barnet får mulighed for at udvikle og benytte mange forskellige udtryksformer. At fastholde og udvikle vores landsbyskoles egenart ved at skabe helhed omkring det enkelte barn i et sammenhængende forløb fra børnehave til skole og Dus. At skabe sammenhæng i børnenes hverdag blandt andet ved at have et nært samarbejde mellem de personalegrupper, der beskæftiger sig med børnene samt have et fælles pædagogisk afsæt. At samarbejdet mellem forældre og personale skal bygge på åbenhed, tillid og lydhørhed. Det forpligtigende fokus i samarbejdet er at skabe de bedste trivsels- og udviklingsmuligheder for såvel det enkelte barn samt for de børnegrupper, barnet indgår i. Hvad kendetegner landsbyordningen Grindsted Skoles måde at holde skole på? Landsbyordningen Grindsted Skole er kendetegnet ved at afdelingerne: Børnehaven, Dus 1, Dus 2 og skolen arbejder meget tæt sammen. Medarbejderne arbejder tæt sammen både i afdelingerne og på tværs af afdelingerne. Der er udviklet en række traditioner i forbindelse med årets gang; det være sig høstfest, tænding af juletræ, fastelavnsfest, idrætsarrangementer, forårskoncert og venskabsklasser. På 6.klassetrin afholdes en skolerejse. Opsparingen til skolerejsen foregår ved forældreinitiativer i løbet af de første 6 skoleår. Naturen har en stor betydning for vores institution og inddrages meget i dagligdagen. Vi lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde og prioritere højt. De senere år har forældresamarbejdet været fælles fokusområde for hele det pædagogiske personale. Skolen indgår i et tæt samarbejde med byens foreninger og menighedsråd. Derfor er landsbyordningen et centralt omdrejningspunkt for en meget stor del af byen Grindsted/Uggerhalnes sociale liv. Ren energi Vores fremtid Din beslutning KUAFU APS Grindstedvej Vodskov Tlf hvis dine møbler skal have nyt liv! Møbelpolster Jens Thomassen Uggerhalnevej 17. Grindsted 9310 Vodskov. Tlf Vodskov Afdeling Tlf Svanelundsvej 2A Vodskov Nordjyllands Portmontage ApS Espelunden 3A Vodskov

6 SÅDAN FIK VI CYKELSTIEN En dejlig forårsdag i 2008 kom jeg cyklende fra Vodskov mod Grindsted. Der var optræk til noget -store fjernvarmerør og store maskiner var linet op på parkeringspladsen. Rigtigt nu skulle vi have fjernvarme fra Vendsysselværket. Selv om vejen er smal og farlig for os bløde trafikanter, ser man meget på en cykel man kan også få tid til at tænke. Denne opgravning måtte da kunne resultere i en cykelsti fra rundkørselen til Uggerhalne. En fantastisk mulighed for at slå 2 fluer med et smæk. Der skulle graves op i asfaltkanten. Hvis rørene alternativt blev fremført i rabatten og asfalteret der, havde vi, for en lille merpris, en cykelsti. Jeg fremsendte d. 27/ en opfordring til fjernvarmen og til forvaltningen. Fjernvarmen var positiv - de slap for at reetablere i eksisterende asfalt men den 30 maj modtog jeg afslag fra forvaltningen begrundet med manglende planer og økonomisk prioritet m.m. Dette gav anledning til stiftelse af cykelstiudvalget under Borgerforeningen. Fra starten af et velfungerende udvalg, der langsomt overtog borgerforeningens politiske engagement. Og som var optakt til 6 års konstant pres. Fra politisk side blev vi til stadighed afvist med henvisning til vores dårlige placering på kommunens cykelstihandlingsplan. I 2008 var cykelstien mellem byerne og på Vodskovvej placeret henholdsvis som nr. 48 og 32 ud af 80. Den for os uforståelige placering var opstart til utallige møder med forvaltningen, korrespondancer, telefonsamtaler og vejbeskrivelser. Vi arrangerede et cykelarrangement til Vodskov skolegård, hvor ca. 75 børn og voksne overrakte daværende rådmand Marianne Nørgaard vore argumenter for cykelstien. Vi opnåede i 2009 at få cykelstien Vodskovvejen placeret på en opdelt liste som nr. 19 af 19 på landdistriktslisten. Cykelstien mellem byerne gled helt ud af listen. Cykelstier var bestemt ikke højt prioriteret. I perioden frem til 2013 blev der lavet 1 cykelsti ud af de 19 (på 4 år) men det gik fremad. I 2013 opnåede vi en placering bland de 10 vigtigste stier i AK. I den følgende periode havde vi mange dagligstuemøder med politikerne, som efterhånden erkendte vigtigheden af en sikker og sund skolevej for vore børn. Ved budgetforhandlingerne i september 2013 bevilgede politikerne nu 13 millioner til vores cykelsti hele vejen fra Grindsted til Vodskov. Nu gjaldt det om at stå fast. Trods en ihærdig indsats opnåede vi ikke medvind i forvaltningen. Det vi frygtede skete: Forslag om yderligere udsættelse i forbindelse med de seneste budgetforhandlinger. Men cykelstiudvalget var på banen. Indlæg på den åbne budgetdebat breve til politikerne m.m. vendte sympatien. Vi får cykelstien i det er sikkert og vist. Og ikke nok med det skolerenoveringen er rykket frem til 2015 og Desuden har vi opnået at blive medspillere, når der skal ske udvikling i hele Vodskov området. Der blæser nu andre vinde i Aalborg kommune. Cykelstiudvalget Poul Dahl, Lassse Breddam, Ole Dahl, Ole Peter Jacobsen, Peter Jungersen, Villy Nielsen og Bendt Grønborg UGGERHALNE NORDENS CENTRUM FOR HESTESPORT Det er ikke en tilfældighed, at Uggerhalne i dag er trafikeret med tunge lastbiler med heste fra alle verdens hjørner, der kører igennem byen. Det er heller ikke en tilfældighed at Kinnerup er pakket med parkerede biler et par gange om året, eller at børn og voksne står af og på ved busstoppestedet Rideskolen. Eller er det? Uggerhalne har i mange år haft firbenede forretninger. For ca. 15 år siden var det Uggerhalne Sportsrideklub, der stod i centrum, når det kom til store begivenheder med ridestævner samt uddannelse af lokale piger og drenge med interesse for heste sporten. Rideklubben har i mange år været samlingspunkt for byens unge og var et eftertragtet sted at komme for at ride og overnatte, når der var stævner på pladsen. I dag er årets største begivenhed åbent hus på Møgelmosegård, Uggerhalnevej 80. Dem, der kender byen har ikke overset de store porte, der leder ind til en af verdens mest eksklusive salgsstalde. Det hele startede med at landsholds rytteren Andreas Helgstrand flyttede til byen. Han har opnået unikke resultater på dressurbanen med bl.a. en sølvmedalje til VM samt deltagelse på landsholdet i en årrække. I dag har han opbygget Helgstrand Dressage fra 20 heste til over 100 på fem år. Man spørger sig selv: Hvordan er der muligt?. Svaret er: Hårdt arbejde og sans for både det faglige og det forretningsmæssige og det er til gengæld ikke en tilfældighed. Helgstrand Dressage leverer i dag hest efter hest til et marked, der kun efterspørger kvalitet - og det i millionklassen. Den internationale kundekreds bidrager til økonomisk vækst i lokalsamfundet, kunderne rejser via Aalborg lufthavn, tjekker ind på hotel eller lejer lejlighed/hus, lejer bil, spiser på lokale restauranter osv., hvilket bidrager til vore lokale forretninger. Nogle gange årligt er det svært at komme igennem Kinnerup. Det er når Kinnerup Heste-artikler på Kinderupvej 5 holder åbent hus, hvilket tiltrækker hesteentusiaster fra hele Nordjylland. Butikken er et familiefortagende, der har sat Kinnerup på Danmarkskortet. I 2011 åbnede de en 600 kvm velassorteret butik med alt hvad hestefolk kan tænke sig, og denne velassorterede forretning tiltrækker et bredt udvalg af de heste interesserede folk, som gerne vil have moderne beklædning eller udstyr til hesten. Vores lokalsamfund indeholder nationale og internationale hestevirksomheder, som vi alle kan være stolte af.

7 TILMELDINGSBLANKET Vi satser på fuld opbakning til Byernes Dag i Grindstedhallen og byder alle velkomne til kaffe og rundstykker kl. 10. Vil du deltage i aftenens spisning: oste- og pølsebord - vil vi gerne have din tilmelding. Du kan melde dig til ved at maile til og skrive antal, børn og voksne. Du kan også lægge tilmeldingsblanket i Bendt Grønborgs postkasse på Uggerhalnevej 33a. Vi skal have din tilmelding senest torsdag den 23. oktober. Pris for at deltage er 50 kr. pr. voksen og 20 kr. for børn under 12 år. Denne TILBUDSPRIS er mulig, fordi vi har opnået sponsorstøtte fra Grindsted Ost, Vingaven og SuperBrugsen i Vodskov. Du betaler i hallen. Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov Biler sælges Biler sælges STORT UDVALG af importerede biler til gule og hvide plader. ALT I REPARATION af person- og varebiler. LÅN BIL, mens din bil repareres. Grindsted Autoværksted ApS Uggerhalnevej 43 STORT UDVALG af Grindsted 9310 Vodskov importerede biler Tlf til gule og hvide plader. ALT I REPARATION af person- og varebiler. LÅN BIL, mens din bil repareres. FLYTNING Grindsted FLYTNING TRANSPORT TRANSPORT I I IND- I I IND- I I IND- & I I & IND- & & UDLAND UDLAND UDLAND Autoværksted ApS GRINDSTED Uggerhalnevej GRINDSTED FLYTTEFORRETNING 43 Grindsted Kæragerholmvej Kæragerholmvej 9310 Vodskov 30, 30, 30, , 30, , Tylstrup 30, , Tylstrup 9382 Tylstrup Tylstrup Tlf. Tlf. 98 Tlf. 28 Tlf. 98 Tlf FLYTNING GRINDSTED Kæragerho K Tlf. Tl T ww w Navn: Adresse: Antal voksne: Antal børn under 12 år: Grindsted Vandværk Havesangervej 14 Grindsted 9310 Vodskov GRØNBORG GULVSERVICE SØREN GRØNBORG - INDEHAVER Tlf Møgelmosevej Vodskov

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Grib chancen Flyt til Vorbasse Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Hvis du får chancen for at flytte til Vorbasse, skal du gribe den. «Billund er BØRNENES HOVEDSTAD og Vorbasse er derfor

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 I fritidspædagogikken arbejder vi med at videreudvikle barnets personlighed og sociale kompetencer. Barnets personlige

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Dus 1. Dus med Naturen, Grindsted skole. Skoleåret 2012/2013

Dus 1. Dus med Naturen, Grindsted skole. Skoleåret 2012/2013 Dus 1 Dus med Naturen, Grindsted skole Skoleåret 2012/2013 Personale i Dus med Naturen Ledelsen Vibeke Henriksen; Dus-leder Helle Thrysøe, afd. leder, primært tilknyttet Dus 1. Børnehaven Helene Balzer

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Min drømmeskole Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Af Jens Ole Sørensen, formand Finderuphøj Skole Holdningerne i dette dokument er mine personlige betragtnigner om min drømmeskole, og er ikke udtryk for en

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag Pædagogmedhjælperens fag Mål og værdier for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælperens ideelle rolle i dette arbejde.

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen!

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen! Kære Byrådsmedlem! Vi er borgere i Højbjergområdet, og vi er vælgere i Århus. Rundhøjskolen er Folkets skole, som vi bakker op. Men vi bakker ikke op om en hvilken som helst Folkeskole. Vi ønsker en ambitiøs

Læs mere

SPONSORHÆFTE. Supply Aid 16.05.11 Udkast 1 Samlet format: 157 x 260 mm. Trykfarve: pantone blå 2747c, her på hvid baggrund.

SPONSORHÆFTE. Supply Aid 16.05.11 Udkast 1 Samlet format: 157 x 260 mm. Trykfarve: pantone blå 2747c, her på hvid baggrund. SPONSORHÆFTE Supply Aid 16.05.11 Udkast 1 Samlet format: 157 x 260 mm. Trykfarve: pantone blå 2747c, her på hvid baggrund. Rungsted private Realskole Side 2 side 3 Supply Aid 16.05.11 Udkast 1 Samlet format:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere