et nyt oplevelsescenter i Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "et nyt oplevelsescenter i Grønland"

Transkript

1 Ivittuut Mine- og Mineralmuseum et nyt oplevelsescenter i Grønland Af Bjarne A. Ljungdahl og Karsten Secher I de seneste par år har forskellige interessegrupper ytret sig om behovet for nye museer. Således har en kreds af Grønlands ypperste kunstnere sat hinanden stævne vedrørende et fremtidigt nationalt kunstmuseum, private kræfter har skænket kommuner samlinger af billedkunst og traditionel kunsthåndværk, og nu er det første museum om Grønlands minehistorie og mineraludvinding en realitet. Som det bla. kunne ses i»sermitsiaq«nr. 34/2006, blev Ivittuut Mine- og Mineralmuseum indviet den 15. august 2006 med deltagelse af ca. 70 besøgende gratulanter, her i blandt repræsentanter fra Ivittuut kommune, Grønlands Kommando, Grønlands Stenklub, GEUS København og Geologisk Museum i København. Kryolitten det hvide guld Det hvide guld er med rette den betegnelse, som har været hæftet på udnyttelsen af mineralet kryolit i Grønland. Dette eventyr kunne næppe forudses, da minedriften begyndte på stedet i Før den tid var de hvide sten kendt af den lokale grønlandske befolkning, der omtalte det som sælspæksten. Stenen var næsten som fedtsten at skære i og kunne derfor anvendes som synkelodder på fiskeliner. Geologisk set er kryolit dannet i en lomme i en Et tidligere bomærke fra Kryolith Mine og Handels Selskabet. Bruges nu af Ivittuut Mine- og Mineralmuseum. granitmasse, der for 1,3 milliarder år siden trængte op fra jordens dyb. I 1854 begyndte brydningen af kryolit og fra 1857 kunne den første kryolitfabrik åbnes i Haderslev, for snart efter at flytte til København. Kemikeren Julius Thomsen havde netop opfundet en proces, hvorved kryolit kunne omdannes til soda datidens vigtigste husholdningskemikalium og industriens nye råstof til en spirende kemiindustri. Samtidig blev der også eksperimenteret med andre kryolitanvendelser; alun, spejle og emaljering. I 1886 blev der udviklet en behandling, hvori kryolit indgik som en vigtig hjælpesubstans i en smelteproces, der som slutprodukt kunne levere metallet aluminium GRØNLAND NR

2 Oversigtskort Ivittuut og omegn. Farvekode: Brun viser bygninger; grøn er veje og pladser; blå er søer. Rød pil angiver museets placering. Modificeret efter NunaTek og Ivittuut kommune. dobbelt så hurtigt som hidtil kendt. Med denne industri som aftager var vejen nu banet for en fremtidig produktion af kryolit, der ikke mere skulle gennemgå en kostbar omdannelse til soda på fabrikken i København, men blot skulle renses for få naturlige urenheder i form af mineralerne siderit (jernspat), galenit (blyglans) og chalkopyrit (kobberkis). Imidlertid var efterspørgslen på aluminium ikke særlig stor i 1902, hvor firmaet efter flere svære år var omdannet til aktieselskab under navnet Øresunds Chemiske Fabriker. Den 1. Verdenskrig ændrede drastisk denne situation og fra da af steg indtjeningen kometagtigt da nye anvendelser i flyvemaskineindustrien var i hastig vækst. På samme tid blev selve brydningen i Grønland varetaget af et andet selskab med navnet Kryolith Mine og Handels Selskabet, som også drev virksomheden Ivigtut Kryolitbrud. Interessen stiger Staten havde siden udstedelsen af den første udnyttelseskoncession i 1859 betinget sig en moderat afgift af hver tons kryolit, der blev udvundet. Dette resulterede hurtigt i et økonomisk eventyr. I 1940 skulle koncessionen fornys og staten benyttede lejligheden til at kræve halvdelen af aktierne hvorefter firmaet blev omdannet til Kryolitselskabet Øresund A/S, idet de to selskaber på hver side af Atlanterhavet blev slået sammen. Staten var nu sikret en væsentlig del af indtjeningen fra den mine, der under 2. Verdenskrig skulle vise sig at være af stor betydning for krigens udfald. Efterkrigstidens hastige industrielle udvikling øgede efterspørgslen på aluminium, da renset kryolit i 100-året stadig var minens hovedprodukt, men i 1987 var den sidste rentable rest af kryolitmalm afskibet fra Ivittuut og firmaet opløstes. Kryolitminen i Ivittuut var i hele sin levetid den eneste af sin art på kloden. I alt blev der udvundet 3,7 millioner af tons malm fra det åbne brud med form som et ovalt hul, 180 x 230 m i overfladen og 70 m dybt. Brydningen foregik de sidste år af minens levetid ved at minearbejdere blev firet ned langs siderne, hvorfra boring til dynamitsprængninger kunne udføres 304 GRØNLAND NR

3 hængende i sikkerhedsrebet. Ved sprængningerne havnede malmen på bunden af brydningshullet. Hullet er i dag fyldt af indtrængende havvand, og som en uskyldig indsø røber den ikke meget om det hidtil største mineraleventyr i Grønland. Et tematisk museum Museet fremtræder som et»tematisk museum«, hvilket vil sige at det til forskel fra flere andre lokalmuseer, som bredt favner et områdes historie og karakteristik, her kun fremstiller det historiske forløb inden for temaet:»minehistorien og de lokale råstoffers dannelse og udnyttelse«. Netop de mineralske råstoffers tilstedeværelse er årsagen til det meste af stedets menneskelige aktivitet gennem 130 år. Som andre steder med minedrift i fjerne egne opstår Kryolitbrydningen i Ivittuut stopper i Hullets østvæg med de to portaler som fører til rampen. Museets blå tag anes bag den grønne bygning. Foto: K. Secher Minedrift i Ivittuut i gamle dage: Minearbejder i reb og sele langs hullets stejle sider, klar til boring. Foto: Hans Pauly Arkiv. der nødvendigvis mindre eller større samfund med alt hvad dertil hører, hvor arbejdskraften efterspørges. Således skete det også i Grønland fra Fra de første spæde indsamlinger af den hvide sten kryolit til få årtier efter, hvor en industrialisering af udnyttelsen tog fart. Minebyen udviklede sig i de følgende år til en selvstændigt virkende enhed i et klassedelt lokalsamfund med arbejdere og funktionærer, alle slags håndværkere og offentlige funktioner som skole, sygehus og politimyndighed. Ja, endog egen mønt havde man en overgang. I det nye museum er dette samfund og dets afhængighed af minedriften af kryolit dokumenteret ved en stor udstillingssal med montrer og podier fyldt med effekter, arkivalier og mineralstykker. Væggene er besat med tegninger, fotos, kort og ma- GRØNLAND NR

4 Hullet, som i dag er vandfyldt, med kig mod østvæggen. Sammenlign med forrige billede. Foto: K. Secher, august lerier der understøtter de udstillede genstande. En anden udstillingssal er forbeholdt den generelle minehistoriske udvikling i Grønland. Fra de første primitive og spæde forsøg på udgravning af de mineralske ressourcer i Sydgrønlands kobberminer, til dokumentation af de nyere og mere industrialiserede miner i Mestersvig og Maarmorilik og til de senest etablerede moderne miner med»guld«i Nanortalik og»olivin«i Maniitsoq. Idéen For næsten fire år siden lancerede Bjarne Ljungdahl fra Grønlands Stenklub sin idé for den daværende kommunalbestyrelse i Ivittuut med borgmester Henrik Skolemose i spidsen, om at lave en form for»mindestue«eller museum for personer, der besøgte det nedlagte brud. Der blev simpelthen efterspurgt mere information, da mange af de besøgende var slægtninge af personer, som havde haft arbejde på stedet. Kommunalbestyrelsen tog ideen op, og det følgende år gik med at renovere en til formålet udvalgt, tidligere funktionærbolig på 254 m 2, med navnet»valhal«placeret centralt i minebyen. Alle tekniske installationer vedrørende el- og VVS måtte udskiftes, og det viste sig nødvendigt at lægge helt ny tagbelægning, alt i alt en væsentlig opgave. Arbejdet blev dels udført ved frivilliges indsats, og dels af professionelle håndværkere og firmaer. Mellemfolkeligt Samvirke bidrog med et opsendt hold til igangsættelse af renoveringen, med oprydning og fjernelse af ubrugeligt materiale, og senere grundbehandling af bygningens yderste træværk. En nyvalgt kommunalbestyrelse med borgmester Per 306 GRØNLAND NR

5 Nukaaraq Hansen i spidsen fortsatte initiativet og i dag står bygningen stort set færdig til den nye anvendelse med udstillingsrum og beboelsesafsnit. Museets opbygning Der er i dag to store udstillingssale som er helt renoverede, og en tredje ventes færdig i Den ene sal indeholder en udstilling om Grønlands minedrift gennem tiden; den anden sal er viet de mange mineraler, som fandtes i området selvfølgelig med hovedvægt på kryolitten. Der er en næsten komplet samling kun overgået af Geologisk Museums samling med relation til Ivittuuts særkende som en lokalitet med ikke mindre end godt 100 forskellige mineraler på ét sted. Af disse har ikke mindre end 17 mineraler Ivittuut som»typelokalitet«, hvilket vil sige at mineralerne første gang på verdensplan blev beskrevet herfra. Seks af mineralerne kendes kun fra dette sted på kloden. Den tredie sal er planlagt til at være helliget Ivittuuts historie og liv. Mineralsamlingerne er beskrevet og sammenstillet bl.a. ved assistance fra pensioneret kurator ved Geologisk Museum i København, Ole. V. Petersen, som hele sit arbejdsliv har haft Grønlands mineraler som hovedområde. Udstillingen om udviklingen i Grønlands minedrift er fremstillet af seniorgeolog Karsten Secher fra GEUS i København. Den er udformet som en serie af historiske plancher med tilhørende mineraludstillinger om minedriften med alle de mineforsøg der har fundet sted i Grønland til dato. Også mulige fremtidige udnyttelser af mineralske Valhal som i dag rummer Ivittuut Mine- og Mineralmuseum. Foto: K. Secher, august GRØNLAND NR

6 Montrer og plancher i udstillingen om Grønlands minedrift før og nu. Foto: K. Secher, august råstoffer er der blevet plads til en præsentation af. Som en særlig attraktion er der fra Geologisk Museum udlånt en 2 x 3 m stor 3D-skalamodel af mineområdet som det tog sig ud i Endelig er der fra professor emeritus Henning Sørensen modtaget en farvesmalfilm, optaget i slutningen af 1940erne, med dokumentation for dagliglivet i minebyen. Filmen er overført til DVD, som spilles jævnligt i museets TV-hjørne. Udover udstillingssalene er der etableret en studieopholdsbolig»professorboligen«med fagbibliotek og relevante arkivalier, og i tilknytning hertil ventes snart færdiggørelsen af et praktisk stenlaboratorium med maskiner, mikroskoper og andet udstyr til behandling af mineraler. Det er således tanken, at studerende inden for relevante videnskabsgrene kan søge ophold på stedet, og benytte sig af faciliteterne mod mindre betaling. Adgang til museets samlinger og udstillinger søges holdt entréfri, men besøgende opfordres til at købe en til formålet fremstillet plakat, hvor indtægter går til museets drift. For den interesserede amatør er der udgivet en mineral-guide, så man selv kan gå på opdagelse efter mineraler i gråbjergene (dvs. det frasorterede malmaffald) i det tidligere mineområde. Det er tanken at fremstille besøgspakker indeholdende nødvendige ting til geo-turen i området, som kort, hammer, lup, sikkerhedsbriller etc, som kan lejes af besøgende for et beskedent beløb. Man skal være opmærksom på at indsamling, ud over til privat turistmæssigt brug, som fx i erhvervsmæssigt øjemed er reguleret af kommunale vedtægter, som oplyses på stedet. Man kan også gå tur i mineområdet (selvfølgelig på eget ansvar) og bese en del efterladte bygninger og anlæg, hvoraf der indtil nu er syv bygninger istandsatte. Herved fornemmes let historiens sus i nærheden af det store, nu vandfyldte brydningshul med lodrette vægge, hvorfra man brød i alt knap 4 millioner tons kryolitmalm i minens levetid. Tydeligt fornemmer man også arealerne af de store oplagringspladser for kryolit, idet lav og andre planter endnu ikke har villet gro på disse steder. De fleste besøgende vil hurtigt få bonus på en rundtur, da man ulige let finder eksemplarer af flere af de mange mineraler, som er så karakteristiske for stedet. Støtte fra mange sider Gennem de seneste tre år har museet modtaget en del materiale og arkivalier, men der efterlyses stadig effekter, som dokumenterer og levendegør Ivittuut kryolitbruds aktive periode. Der er således vist interesse fra GEUS og Geologisk Museum 308 GRØNLAND NR

7 Fra udstillingssalen om Ivittuuts mineraler og minedrift. Den iøjnefaldende 3D-model fra Geologisk Museum er omgivet af montrer. Foto: Marie Rødgaard, september i København, DTU-Artek i Lyngby, Grønlands Stenklub i Grønland samt fra en lang række enkeltpersoner, der har haft en eller anden tilknytning til Ivittuut. De modtagne effekter er fotos, breve, bøger, malerier, regnskabsbøger, værktøj og arkivalier, som på betryggende vis nu opbevares i museets samlinger, arkiv og bibliotek. Projekt mine- og mineralmuseum er en realitet Der vil stadig komme nye ideer til projektet, så oplevelserne bliver endnu bedre. I løbet af det kommende år opstilles foran museet et par af de historiske tipvogne, som blev brugt under driften. Man har også sikret sig den sidste Koehring dumptor en særligt udviklet kraftig transport- og læssemaskine der blev indført lige efter 2. Verdenskrig og anvendt til det sidste. Denne dumptor vil blive istandsat så man kan fornemme, hvordan man siden 1949 kunne køre malmen direkte fra bunden af minen i 70 m dybde, gennem en skrå rampe sprængt ud i fjeldet mod øst som en adgangstunnel til overfladen. Museets store kælderrum vil med tiden blive indrettet med tableauer, som kan illustrere arbejdssituationer, værktøj, beklædning etc. Måske er museet også kimen til en styrket bæredygtig geo-turisme i området, som overkommeligt kan nås på to-tre-dags-ture med båd fra Narsarsuaq. Kommunen har allerede sørget for indkvarteringsmuligheder for op til 15 personer i de renoverede bygninger. Administrativt hører museet under Ivittuut kommune, som planlægger at etablere museumsbestyrelse samt en støtteforening. Mineralsamlingerne vil løbende blive suppleret med nye fund, ligesom den øv- GRØNLAND NR

8 Indvielsen af museet 15. august Borgmester Per Nukaaraq Hansen byder velkommen til de første gæster. Foto: K. Secher, august rige udstilling af dokumenterende materiale og arkivalier vil vokse efterhånden som museet bliver kendt i offentligheden. Denne introduktion tjener, ud over det nyhedsmæssige, også dette formål. Lad det derfor ikke være en hemmelighed, at alle der har relevant materiale med interesse for museet, er mere end velkomne til at kontakte Ivittuut kommune. Man er ikke i stand til at indkøbe sådanne effekter, men er parate til at betale for omkostningerne ved skibstransport til Ivittuut. Museet har ingen konkurrenter; ingen andre steder kan denne industrihistorie betragtes. Det bør være et ekstra godt argument for at langtidsudlåne eller donere effekter til det nye Ivittuut Mine- og Mineralmuseum. Bogliste Bailey, J. (2000).»Ivittuut og kryolitten«. Topografisk atlas Grønland, København: Det Kongelige Danske Geografiske Selskab og Kort & Matrikelstyrelsen Bailey, J. (1998).»Kryolitforekomsten i Ivittuut (Ivigtut) opbygning og dannelse«. Varv. 1/1998: Bøgvad, R. (1950).»Grønland som mineralproducerende land«. Grønlands Bogen. København: J.H. Schultz Forlag Krarup, P. (2006).»Nyt museum i Grønland«, Sermitsiaq, 34, Krenchel, H. B. (1907).»Bjærgværksdrift.«Atlanten 4, Ljungdahl, B.A. (2004).»Mineral-guide, Ivittuut Kryolitbrud«, Grønlands Stenklub. 40 sider. Pauly, H. & Bailey, J. (1999).»Genesis and evolution of the Ivigtut cryolite deposit, SW Greenland.«Meddelelser om Grønland, Geoscience 37, GRØNLAND NR

9 Petersen, O.V. (1998).»Mineralerne i Ivittuut«, Varv 1/1998: Petersen, O. V. & Secher, K. (1993).»The Minerals of Greenland«. The Mineralogical Record 24, Secher, K. (2004).»Det hvide guld og det ægte guld minedrift og råstoffer i Grønlands 20. århundrede«. København, GEUS. 64 sider. Secher, K., Petersen, O. V. & Johnsen, O. (2006).»En verden af mineraler i Grønland«. København, GEUS, 170 sider. Skolemose, H., & Fisker, J. R. (Red.) (1996).»Arsukfjorden: Ivittuut, Grønnedal, Arsuk«. København, Fisker & Schou, 167 sider. Stigø, S. (1987).»Eventyret om kryolit«, Kryolitselskabet Øresund A/S, København, 162 sider. Topp, N.-H. (1990).»Kryolitindustriens historie , I II«, Kryolitselskabet Øresund A/S, Bjarne A. Ljungdahl. Geologistudier ved Århus Universitet ( ). Deltager i geologiske sommerekspeditioner GGU ( ). Inspektør og lærer ved Bygge- og anlægsskolen i Sisimiut ( ). Formand for Grønlands Stenklub siden Instruktør ved prospektorkurserne i Grønland siden Initiativtager til Ivittuut Mine- og Mineralmuseum. Karsten Secher. Cand. scient. i geologi, Københavns Universitet Seniorgeolog GGU/GEUS fra 1974, afbrudt af ansættelse i Dansk Polarcenter, Råstofforvaltningen for Grønland og DMU ( ). Medlem af dommerkomitéen for Ujarassiorit fra Tilforordnet Ivittuut Mine- og Mineralmuseum. Kryolit som det hele drejede sig om. Motiv: Ca. 10 x 12 cm. Foto J. Lautrup. GRØNLAND NR

MUSEUMSNYT FRA IVITTUUT

MUSEUMSNYT FRA IVITTUUT MUSEUMSNYT FRA IVITTUUT Nr.1, 1. årgang, november 2011 Ivittuut Mine- & Mineralmuseum (IMM) er beliggende i hjertet af den tidligere mineby Ivittuut i Sydvestgrønland. Museet har eksisteret siden år 2006

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

Særtryk Elevhæfte ALINEA. Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive. alinea.dk Telefon 3369 4666

Særtryk Elevhæfte ALINEA. Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive. alinea.dk Telefon 3369 4666 Særtryk Elevhæfte Anders Artmann Per Buskov Jørgen Løye Christiansen Peter Jepsen Lisbeth Vive ALINEA alinea.dk Telefon 3369 4666 Alle de ting, du kan købe i butikkerne, har en historie eller en rygsæk.

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126 Landsstyreområdet for boliger, infrastruktur og råstoffer Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet 24. september 2007 Sags nr.: 01.27-00108 Dok.nr.: 273185 Esmar Bergstrøm IA Svar

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Potentielle mineral forekomster I Grønland

Potentielle mineral forekomster I Grønland Potentielle mineral forekomster I Grønland Af geolog Henrik Fenger Jeppesen. Projektchef ved Asiaq, Greenland Survey De første miner 1782 1833: Kul, Disko og Nuusuaq - Naarsuarsuk - Niagornat 1845: Grafit,Langø

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

Svømmehal på museum ESSAYS

Svømmehal på museum ESSAYS Svømmehal på museum 113 Tænk sig, hvis man kunne omskabe en svømmehal eller en idrætshal fra 1960 erne eller 1970 erne til et museum. Så kunne man virkelig formidle det tankegods og den virkelighed, der

Læs mere

EN SAMLING SURREALISME

EN SAMLING SURREALISME MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Generalforsamlingens 176 fremmødte afspejlede på fornemste vis tendensen fra året 2014, hvor foreningen med en stigning i medlemstallet på 355 kom op på 1315 medlemmer og dermed

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal

Kvartalsrapport for 3. kvartal 30. oktober 2007 Meddelelse nr. 39/2007 www.nunaminerals.com Kvartalsrapport for 3. kvartal NunaMinerals har i 3. kvartal gennemført en intensiv efterforskningsindsats. Der er i alt indsamlet flere end

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT

Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT PROJEKTGENNEMGANG VURDERING AF SAMFUNDSMÆSSIG BÆREDYGTIGHED (VSB) VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) Møder I Qeqqata Kommunia 8.-10. maj 2015 Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT GENNEMGANG

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) 23. november 2009 EM 2009/120 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling.

Læs mere

Varespecifikation for DANABLU

Varespecifikation for DANABLU Varespecifikation for DANABLU BGB 1. Navn Danablu 50+ eller Danablu 60+ (afhængig af fedtindholdet) 2. Beskrivelse af DANABLU Skimmelost, fuldfed eller ekstra fuldfed, halvfast til blød, blåskimmelmodnet,

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Josvas kobbermine 100 år senere

Josvas kobbermine 100 år senere AF karsten secher, helle bohnstedt-petersen og bjarne A. ljungdahl Josvas kobbermine 100 år senere På museum efter mineeventyr og Grønlands første smelteværk Ivittuut Mine- og Mineralmuseum, Kommuneqarfik

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag.

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Undervisning onsdag d.18.2.15 Unge Stemmer Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Grupperne skal arbejde

Læs mere

1. Er Jorden blevet varmere?

1. Er Jorden blevet varmere? 1. Er Jorden blevet varmere? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Ja, kloden bliver varmere. Stille og roligt får vi det varmere og varmere. Specielt er det gået stærkt gennem de sidste 50-100

Læs mere

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk BLÅVAND NATURCENTER Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, er kendt for sit karakteristiske fyrtårn, det fantastiske fugletræk, de spændende klit- og hedelandskaber og

Læs mere

Velkommen til Comwell Kolding!

Velkommen til Comwell Kolding! Comwell Kolding Velkommen til Comwell Kolding! Introduktion Det 4-stjernede Comwell Kolding ligger centralt placeret og er bygget højt over vandet, så I har en flot udsigt over byen. Hotellet tilbyder

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Arne Emil Jacobsen... 4 En unik designer... 9 Kubeflex sommerhus... 10 ARNE EMIL JACOBSEN 1902-1971 Arne Emil Jacobsen blev født d. 11. februar 1902 i København og døde d. 24. marts

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Historiensverden.dk. rundvisning i historiensverden.dk. 3. rundtur i historiensverden.dk. 1. Velkommen i Historiens Verden

Historiensverden.dk. rundvisning i historiensverden.dk. 3. rundtur i historiensverden.dk. 1. Velkommen i Historiens Verden 1. Velkommen i Historiens Verden Her får du en kort præsentation af potalen Historiensverden.dk samt opbygningen og funktionerne på portalen. 2. Kort om Historiensverden.dk Gennem Historiensverden.dk gennemgås

Læs mere

Div. lokaler 80-3.500 m 2 Prags Boulevard 49 2300 København S. OLAV de LINDE. - til leje... Gode lokaler i New Yorker stil, til mange formål

Div. lokaler 80-3.500 m 2 Prags Boulevard 49 2300 København S. OLAV de LINDE. - til leje... Gode lokaler i New Yorker stil, til mange formål - til leje... Div. lokaler 80-3.500 m 2 Prags Boulevard 49 2300 København S Gode lokaler i New Yorker stil, til mange formål Attraktive og velbeliggende lokaler i dynamisk kvarter tæt på København C Fx.

Læs mere

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Nuuk, 25.april 2006 Meddelelse nr. 8/2006 Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Resultaterne af NunaMinerals kerneboringer på Storø i 2005 viser, at de guldførende strukturer findes

Læs mere

Uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde:

Uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Forsamlingshuset i Nanortalik den 2. juni. 2015 1. Spørgsmål: Er der andre skadelige stoffer end uran? Per Kalvig: Det er undersøgt om

Læs mere

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k I underste etage er skif udstillinger med moderne og international kun I øvrige etager vise Hobro Kunstsamlin med 30 af Danmarks før kunstnere. I alt 1015 m 2 kunstudsti i 4 etager. Bies Bryghus - Fra

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Notat til museumskonferencen 2009 Udarbejdet af Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq Museer Status. Dette oplæg drejer sig om de tre kommunalt drevne museer i Kommune

Læs mere

Aalborg Airport Hotel

Aalborg Airport Hotel Aalborg Airport Hotel Velkommen til Aalborg Airport Hotel! Introduktion Aalborg Airport Hotel slog dørene op den 1. oktober 2014 til et helt nyt og top moderne hotel. Hotellet ligger tæt på Aalborg Lufthavn

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne med pilerensningsanlægget

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne med pilerensningsanlægget Indskoling (0.-3. klasse) Pilerensning 1) Overordnet formål At give børnene en opdragende erfaring, som sætter dem i stand til at argumentere for brugen af rensningsanlæg. At børnene bliver i stand til

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Samfundets udvikling i dit nærområde

Samfundets udvikling i dit nærområde Samfundets udvikling i dit nærområde Gennem fælles introduktion og individuel gruppearbejde arbejder eleverne med udvalgte afsnit og præsenterer den Sydvestjyske Historie for hinanden. Målgruppe 5.-6.

Læs mere

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00 Kulturhuset, Bredgade 4, Langå Postadresse: Poul Pedersen, Parkvej 11, 8870, Langå Museets hjemmeside --http://museumilangaa.dk Mail til: pouloglilli@gmail.com eller ole.theo@museum.dk Kontakt: Poul Pedersen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord.

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Det er smukke omgivelser med å og fjord, med dale og bakker, som er omgivet af bøgeskove, der tidligt om foråret har et bunddække af poesiens blå blomst, som består

Læs mere

Fra hedebrug til tekstilfabrik

Fra hedebrug til tekstilfabrik Hjemmesidens opbygning Fra hedebrug til tekstilfabrik Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek

Læs mere

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr.

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af KLOSTERVANG 20, Roskilde Domsogn ROM 2776 Stednr. 020410-220 KLOSTERVANG 20 Affaldsgrube m.v. Middelalder Matr.nr. 104k af Roskilde Bygrunde Roskilde Domsogn

Læs mere

Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand"

Carl Bloch udstilling på BYU: The Master's Hand Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand" Oprettet: 4. januar 2011 Carl Bloch "Mesterens hånd" kunstudstilling åbner på Brigham Young University, Museum of Art Af Marianne Holman Udgivet: onsdag

Læs mere

2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst

2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst 2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst GULD I SYDAFRIKA: 1. fugtigt og varmt langs kysten 2. Indre del, ligger højt 3. Stort område med industri guldminer: 50 grader og 3

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gilleleje Museums

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

TIDSSKRIFTET GRØNLAND

TIDSSKRIFTET GRØNLAND TIDSSKRIFTET GRØNLAND NR. 2-3/AUGUST 2008 56. ÅRGANG DET GRØNLANDSKE SELSKAB Nye samlinger og projekter på Arktisk Institut modtager løbende nye samlinger af fotografier, tegninger, dokumenter, kort mm.

Læs mere

Et besøg på Håndværktøjsmuseet

Et besøg på Håndværktøjsmuseet Et besøg på Håndværktøjsmuseet Vi benyttede søndag den 15. juni til et besøg på Håndværktøjsmuseet i Hørsholm. Når det lige blev den dag, er årsagen den, at den 3 søndag i juni er Mølledag overalt i landet,

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Sted og dato Dias 1. Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

Sted og dato Dias 1. Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer Dias 1 Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer Opgaven stillet af Ilisimatusarfik og KU [ ] hvad parter i Grønland og Danmark i fællesskab kan gøre for at sikre en samfundsgavnlig

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne, 2007 Tekst og layout: Torben Wilhelmsen Kilder: Weilbachs Kunstnerleksikon / Kunstindeks Danmark. Pedersen,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

PLAKATUDSTILLING I ÆGLAGERET. Tommy Flugt Aurora 10-08-2015

PLAKATUDSTILLING I ÆGLAGERET. Tommy Flugt Aurora 10-08-2015 PLAKATUDSTILLING I ÆGLAGERET 2015 2015 Tommy Flugt Aurora 10-08-2015 FERNISERINGSTALE i ÆGLAGERET Af Tove Fisker næstformand i Holbæk Kunstforening Æglageret Jeg vil gerne byde velkommen til ferniseringen

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

naturhistorisk museum - århus

naturhistorisk museum - århus EMNE Danske padder H312 SVÆRHEDSRAD Middel (4. - 6. klasse) HVOR LØSES OPAVEN? På 1. sal, montre 67,69 og 71 PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Bent Vestergård og Henrik Sell, Naturhistorisk Museum Inge-Marie

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Historien om gåsen Vandreudstilling fra Greve Museum

Historien om gåsen Vandreudstilling fra Greve Museum Historien om gåsen Vandreudstilling fra Greve Museum Beskrivelse Greve Museums vandreudstilling Historien om gåsen handler om gåsen som husdyr og dens betydning for mennesket fra 1700-tallet og frem til

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark. 1 DORIS JAKOBSEN SIUMUT INDLÆG VED FOLKETINGETS AFSLUTNINGSDEBAT ONSDAG D. 29 MAJ, 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de Program for underholdningen i de forskellige årtier ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de første år i bibliotekets

Læs mere

Lærervejledning. Familien Sørensen

Lærervejledning. Familien Sørensen Lærervejledning Familien Sørensen Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkomne til undervisningsforløbet Familien Sørensen på Arbejdermuseet. Lærervejledningen er udarbejdet med det formål,

Læs mere

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter Moesgaards kulturarv Moesgaard Museum er en kulturhistorisk museumsoplevelse i unikke rammer med enestående arkitektur midt i et skønt naturområde. Museet rummer arkæologiske og etnografiske udstillinger

Læs mere

Designpædagogik og Georg Jensen

Designpædagogik og Georg Jensen MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Internet: www.koldinghus.dk LÆRINGSEFTERMIDDAG PÅ

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Marianne Hesselbjerg

Marianne Hesselbjerg Marianne Hesselbjerg Projektbeskrivelse, Coffee Spot, Tårn G4 Projektet er udarbejdet med respekt for coffee spottets stramme design. Temaet for projektet er tid. Hvad er tid, kan man måle tid, se tid,

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Svar på dine henvendelser den 6/6, den 22/6 og 2 x den 17/9 2009.

Svar på dine henvendelser den 6/6, den 22/6 og 2 x den 17/9 2009. København den 4. november 2009. Kære Irene. Vi har samlet svar på dine breve i dette brev, og vil, da det indholdsmæssigt kan være af interesse for husets øvrige beboere, gerne lægge det på hjemmesiden

Læs mere

FOREDRAG. På Skive Gymnasium & HF Januar - maj 2015

FOREDRAG. På Skive Gymnasium & HF Januar - maj 2015 FOREDRAG På Skive Gymnasium & HF Januar - maj 2015 GYMNASIETS VIDENSCENTER Skive Gymnasium & HF har etableret et videnscenter, som har til formål at være alment oplysende. Vi tilbyder foredrag ved skolens

Læs mere

naturhistorisk museum - århus

naturhistorisk museum - århus EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Skovens fødekæder Middel (4. - 6. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere