et nyt oplevelsescenter i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "et nyt oplevelsescenter i Grønland"

Transkript

1 Ivittuut Mine- og Mineralmuseum et nyt oplevelsescenter i Grønland Af Bjarne A. Ljungdahl og Karsten Secher I de seneste par år har forskellige interessegrupper ytret sig om behovet for nye museer. Således har en kreds af Grønlands ypperste kunstnere sat hinanden stævne vedrørende et fremtidigt nationalt kunstmuseum, private kræfter har skænket kommuner samlinger af billedkunst og traditionel kunsthåndværk, og nu er det første museum om Grønlands minehistorie og mineraludvinding en realitet. Som det bla. kunne ses i»sermitsiaq«nr. 34/2006, blev Ivittuut Mine- og Mineralmuseum indviet den 15. august 2006 med deltagelse af ca. 70 besøgende gratulanter, her i blandt repræsentanter fra Ivittuut kommune, Grønlands Kommando, Grønlands Stenklub, GEUS København og Geologisk Museum i København. Kryolitten det hvide guld Det hvide guld er med rette den betegnelse, som har været hæftet på udnyttelsen af mineralet kryolit i Grønland. Dette eventyr kunne næppe forudses, da minedriften begyndte på stedet i Før den tid var de hvide sten kendt af den lokale grønlandske befolkning, der omtalte det som sælspæksten. Stenen var næsten som fedtsten at skære i og kunne derfor anvendes som synkelodder på fiskeliner. Geologisk set er kryolit dannet i en lomme i en Et tidligere bomærke fra Kryolith Mine og Handels Selskabet. Bruges nu af Ivittuut Mine- og Mineralmuseum. granitmasse, der for 1,3 milliarder år siden trængte op fra jordens dyb. I 1854 begyndte brydningen af kryolit og fra 1857 kunne den første kryolitfabrik åbnes i Haderslev, for snart efter at flytte til København. Kemikeren Julius Thomsen havde netop opfundet en proces, hvorved kryolit kunne omdannes til soda datidens vigtigste husholdningskemikalium og industriens nye råstof til en spirende kemiindustri. Samtidig blev der også eksperimenteret med andre kryolitanvendelser; alun, spejle og emaljering. I 1886 blev der udviklet en behandling, hvori kryolit indgik som en vigtig hjælpesubstans i en smelteproces, der som slutprodukt kunne levere metallet aluminium GRØNLAND NR

2 Oversigtskort Ivittuut og omegn. Farvekode: Brun viser bygninger; grøn er veje og pladser; blå er søer. Rød pil angiver museets placering. Modificeret efter NunaTek og Ivittuut kommune. dobbelt så hurtigt som hidtil kendt. Med denne industri som aftager var vejen nu banet for en fremtidig produktion af kryolit, der ikke mere skulle gennemgå en kostbar omdannelse til soda på fabrikken i København, men blot skulle renses for få naturlige urenheder i form af mineralerne siderit (jernspat), galenit (blyglans) og chalkopyrit (kobberkis). Imidlertid var efterspørgslen på aluminium ikke særlig stor i 1902, hvor firmaet efter flere svære år var omdannet til aktieselskab under navnet Øresunds Chemiske Fabriker. Den 1. Verdenskrig ændrede drastisk denne situation og fra da af steg indtjeningen kometagtigt da nye anvendelser i flyvemaskineindustrien var i hastig vækst. På samme tid blev selve brydningen i Grønland varetaget af et andet selskab med navnet Kryolith Mine og Handels Selskabet, som også drev virksomheden Ivigtut Kryolitbrud. Interessen stiger Staten havde siden udstedelsen af den første udnyttelseskoncession i 1859 betinget sig en moderat afgift af hver tons kryolit, der blev udvundet. Dette resulterede hurtigt i et økonomisk eventyr. I 1940 skulle koncessionen fornys og staten benyttede lejligheden til at kræve halvdelen af aktierne hvorefter firmaet blev omdannet til Kryolitselskabet Øresund A/S, idet de to selskaber på hver side af Atlanterhavet blev slået sammen. Staten var nu sikret en væsentlig del af indtjeningen fra den mine, der under 2. Verdenskrig skulle vise sig at være af stor betydning for krigens udfald. Efterkrigstidens hastige industrielle udvikling øgede efterspørgslen på aluminium, da renset kryolit i 100-året stadig var minens hovedprodukt, men i 1987 var den sidste rentable rest af kryolitmalm afskibet fra Ivittuut og firmaet opløstes. Kryolitminen i Ivittuut var i hele sin levetid den eneste af sin art på kloden. I alt blev der udvundet 3,7 millioner af tons malm fra det åbne brud med form som et ovalt hul, 180 x 230 m i overfladen og 70 m dybt. Brydningen foregik de sidste år af minens levetid ved at minearbejdere blev firet ned langs siderne, hvorfra boring til dynamitsprængninger kunne udføres 304 GRØNLAND NR

3 hængende i sikkerhedsrebet. Ved sprængningerne havnede malmen på bunden af brydningshullet. Hullet er i dag fyldt af indtrængende havvand, og som en uskyldig indsø røber den ikke meget om det hidtil største mineraleventyr i Grønland. Et tematisk museum Museet fremtræder som et»tematisk museum«, hvilket vil sige at det til forskel fra flere andre lokalmuseer, som bredt favner et områdes historie og karakteristik, her kun fremstiller det historiske forløb inden for temaet:»minehistorien og de lokale råstoffers dannelse og udnyttelse«. Netop de mineralske råstoffers tilstedeværelse er årsagen til det meste af stedets menneskelige aktivitet gennem 130 år. Som andre steder med minedrift i fjerne egne opstår Kryolitbrydningen i Ivittuut stopper i Hullets østvæg med de to portaler som fører til rampen. Museets blå tag anes bag den grønne bygning. Foto: K. Secher Minedrift i Ivittuut i gamle dage: Minearbejder i reb og sele langs hullets stejle sider, klar til boring. Foto: Hans Pauly Arkiv. der nødvendigvis mindre eller større samfund med alt hvad dertil hører, hvor arbejdskraften efterspørges. Således skete det også i Grønland fra Fra de første spæde indsamlinger af den hvide sten kryolit til få årtier efter, hvor en industrialisering af udnyttelsen tog fart. Minebyen udviklede sig i de følgende år til en selvstændigt virkende enhed i et klassedelt lokalsamfund med arbejdere og funktionærer, alle slags håndværkere og offentlige funktioner som skole, sygehus og politimyndighed. Ja, endog egen mønt havde man en overgang. I det nye museum er dette samfund og dets afhængighed af minedriften af kryolit dokumenteret ved en stor udstillingssal med montrer og podier fyldt med effekter, arkivalier og mineralstykker. Væggene er besat med tegninger, fotos, kort og ma- GRØNLAND NR

4 Hullet, som i dag er vandfyldt, med kig mod østvæggen. Sammenlign med forrige billede. Foto: K. Secher, august lerier der understøtter de udstillede genstande. En anden udstillingssal er forbeholdt den generelle minehistoriske udvikling i Grønland. Fra de første primitive og spæde forsøg på udgravning af de mineralske ressourcer i Sydgrønlands kobberminer, til dokumentation af de nyere og mere industrialiserede miner i Mestersvig og Maarmorilik og til de senest etablerede moderne miner med»guld«i Nanortalik og»olivin«i Maniitsoq. Idéen For næsten fire år siden lancerede Bjarne Ljungdahl fra Grønlands Stenklub sin idé for den daværende kommunalbestyrelse i Ivittuut med borgmester Henrik Skolemose i spidsen, om at lave en form for»mindestue«eller museum for personer, der besøgte det nedlagte brud. Der blev simpelthen efterspurgt mere information, da mange af de besøgende var slægtninge af personer, som havde haft arbejde på stedet. Kommunalbestyrelsen tog ideen op, og det følgende år gik med at renovere en til formålet udvalgt, tidligere funktionærbolig på 254 m 2, med navnet»valhal«placeret centralt i minebyen. Alle tekniske installationer vedrørende el- og VVS måtte udskiftes, og det viste sig nødvendigt at lægge helt ny tagbelægning, alt i alt en væsentlig opgave. Arbejdet blev dels udført ved frivilliges indsats, og dels af professionelle håndværkere og firmaer. Mellemfolkeligt Samvirke bidrog med et opsendt hold til igangsættelse af renoveringen, med oprydning og fjernelse af ubrugeligt materiale, og senere grundbehandling af bygningens yderste træværk. En nyvalgt kommunalbestyrelse med borgmester Per 306 GRØNLAND NR

5 Nukaaraq Hansen i spidsen fortsatte initiativet og i dag står bygningen stort set færdig til den nye anvendelse med udstillingsrum og beboelsesafsnit. Museets opbygning Der er i dag to store udstillingssale som er helt renoverede, og en tredje ventes færdig i Den ene sal indeholder en udstilling om Grønlands minedrift gennem tiden; den anden sal er viet de mange mineraler, som fandtes i området selvfølgelig med hovedvægt på kryolitten. Der er en næsten komplet samling kun overgået af Geologisk Museums samling med relation til Ivittuuts særkende som en lokalitet med ikke mindre end godt 100 forskellige mineraler på ét sted. Af disse har ikke mindre end 17 mineraler Ivittuut som»typelokalitet«, hvilket vil sige at mineralerne første gang på verdensplan blev beskrevet herfra. Seks af mineralerne kendes kun fra dette sted på kloden. Den tredie sal er planlagt til at være helliget Ivittuuts historie og liv. Mineralsamlingerne er beskrevet og sammenstillet bl.a. ved assistance fra pensioneret kurator ved Geologisk Museum i København, Ole. V. Petersen, som hele sit arbejdsliv har haft Grønlands mineraler som hovedområde. Udstillingen om udviklingen i Grønlands minedrift er fremstillet af seniorgeolog Karsten Secher fra GEUS i København. Den er udformet som en serie af historiske plancher med tilhørende mineraludstillinger om minedriften med alle de mineforsøg der har fundet sted i Grønland til dato. Også mulige fremtidige udnyttelser af mineralske Valhal som i dag rummer Ivittuut Mine- og Mineralmuseum. Foto: K. Secher, august GRØNLAND NR

6 Montrer og plancher i udstillingen om Grønlands minedrift før og nu. Foto: K. Secher, august råstoffer er der blevet plads til en præsentation af. Som en særlig attraktion er der fra Geologisk Museum udlånt en 2 x 3 m stor 3D-skalamodel af mineområdet som det tog sig ud i Endelig er der fra professor emeritus Henning Sørensen modtaget en farvesmalfilm, optaget i slutningen af 1940erne, med dokumentation for dagliglivet i minebyen. Filmen er overført til DVD, som spilles jævnligt i museets TV-hjørne. Udover udstillingssalene er der etableret en studieopholdsbolig»professorboligen«med fagbibliotek og relevante arkivalier, og i tilknytning hertil ventes snart færdiggørelsen af et praktisk stenlaboratorium med maskiner, mikroskoper og andet udstyr til behandling af mineraler. Det er således tanken, at studerende inden for relevante videnskabsgrene kan søge ophold på stedet, og benytte sig af faciliteterne mod mindre betaling. Adgang til museets samlinger og udstillinger søges holdt entréfri, men besøgende opfordres til at købe en til formålet fremstillet plakat, hvor indtægter går til museets drift. For den interesserede amatør er der udgivet en mineral-guide, så man selv kan gå på opdagelse efter mineraler i gråbjergene (dvs. det frasorterede malmaffald) i det tidligere mineområde. Det er tanken at fremstille besøgspakker indeholdende nødvendige ting til geo-turen i området, som kort, hammer, lup, sikkerhedsbriller etc, som kan lejes af besøgende for et beskedent beløb. Man skal være opmærksom på at indsamling, ud over til privat turistmæssigt brug, som fx i erhvervsmæssigt øjemed er reguleret af kommunale vedtægter, som oplyses på stedet. Man kan også gå tur i mineområdet (selvfølgelig på eget ansvar) og bese en del efterladte bygninger og anlæg, hvoraf der indtil nu er syv bygninger istandsatte. Herved fornemmes let historiens sus i nærheden af det store, nu vandfyldte brydningshul med lodrette vægge, hvorfra man brød i alt knap 4 millioner tons kryolitmalm i minens levetid. Tydeligt fornemmer man også arealerne af de store oplagringspladser for kryolit, idet lav og andre planter endnu ikke har villet gro på disse steder. De fleste besøgende vil hurtigt få bonus på en rundtur, da man ulige let finder eksemplarer af flere af de mange mineraler, som er så karakteristiske for stedet. Støtte fra mange sider Gennem de seneste tre år har museet modtaget en del materiale og arkivalier, men der efterlyses stadig effekter, som dokumenterer og levendegør Ivittuut kryolitbruds aktive periode. Der er således vist interesse fra GEUS og Geologisk Museum 308 GRØNLAND NR

7 Fra udstillingssalen om Ivittuuts mineraler og minedrift. Den iøjnefaldende 3D-model fra Geologisk Museum er omgivet af montrer. Foto: Marie Rødgaard, september i København, DTU-Artek i Lyngby, Grønlands Stenklub i Grønland samt fra en lang række enkeltpersoner, der har haft en eller anden tilknytning til Ivittuut. De modtagne effekter er fotos, breve, bøger, malerier, regnskabsbøger, værktøj og arkivalier, som på betryggende vis nu opbevares i museets samlinger, arkiv og bibliotek. Projekt mine- og mineralmuseum er en realitet Der vil stadig komme nye ideer til projektet, så oplevelserne bliver endnu bedre. I løbet af det kommende år opstilles foran museet et par af de historiske tipvogne, som blev brugt under driften. Man har også sikret sig den sidste Koehring dumptor en særligt udviklet kraftig transport- og læssemaskine der blev indført lige efter 2. Verdenskrig og anvendt til det sidste. Denne dumptor vil blive istandsat så man kan fornemme, hvordan man siden 1949 kunne køre malmen direkte fra bunden af minen i 70 m dybde, gennem en skrå rampe sprængt ud i fjeldet mod øst som en adgangstunnel til overfladen. Museets store kælderrum vil med tiden blive indrettet med tableauer, som kan illustrere arbejdssituationer, værktøj, beklædning etc. Måske er museet også kimen til en styrket bæredygtig geo-turisme i området, som overkommeligt kan nås på to-tre-dags-ture med båd fra Narsarsuaq. Kommunen har allerede sørget for indkvarteringsmuligheder for op til 15 personer i de renoverede bygninger. Administrativt hører museet under Ivittuut kommune, som planlægger at etablere museumsbestyrelse samt en støtteforening. Mineralsamlingerne vil løbende blive suppleret med nye fund, ligesom den øv- GRØNLAND NR

8 Indvielsen af museet 15. august Borgmester Per Nukaaraq Hansen byder velkommen til de første gæster. Foto: K. Secher, august rige udstilling af dokumenterende materiale og arkivalier vil vokse efterhånden som museet bliver kendt i offentligheden. Denne introduktion tjener, ud over det nyhedsmæssige, også dette formål. Lad det derfor ikke være en hemmelighed, at alle der har relevant materiale med interesse for museet, er mere end velkomne til at kontakte Ivittuut kommune. Man er ikke i stand til at indkøbe sådanne effekter, men er parate til at betale for omkostningerne ved skibstransport til Ivittuut. Museet har ingen konkurrenter; ingen andre steder kan denne industrihistorie betragtes. Det bør være et ekstra godt argument for at langtidsudlåne eller donere effekter til det nye Ivittuut Mine- og Mineralmuseum. Bogliste Bailey, J. (2000).»Ivittuut og kryolitten«. Topografisk atlas Grønland, København: Det Kongelige Danske Geografiske Selskab og Kort & Matrikelstyrelsen Bailey, J. (1998).»Kryolitforekomsten i Ivittuut (Ivigtut) opbygning og dannelse«. Varv. 1/1998: Bøgvad, R. (1950).»Grønland som mineralproducerende land«. Grønlands Bogen. København: J.H. Schultz Forlag Krarup, P. (2006).»Nyt museum i Grønland«, Sermitsiaq, 34, Krenchel, H. B. (1907).»Bjærgværksdrift.«Atlanten 4, Ljungdahl, B.A. (2004).»Mineral-guide, Ivittuut Kryolitbrud«, Grønlands Stenklub. 40 sider. Pauly, H. & Bailey, J. (1999).»Genesis and evolution of the Ivigtut cryolite deposit, SW Greenland.«Meddelelser om Grønland, Geoscience 37, GRØNLAND NR

9 Petersen, O.V. (1998).»Mineralerne i Ivittuut«, Varv 1/1998: Petersen, O. V. & Secher, K. (1993).»The Minerals of Greenland«. The Mineralogical Record 24, Secher, K. (2004).»Det hvide guld og det ægte guld minedrift og råstoffer i Grønlands 20. århundrede«. København, GEUS. 64 sider. Secher, K., Petersen, O. V. & Johnsen, O. (2006).»En verden af mineraler i Grønland«. København, GEUS, 170 sider. Skolemose, H., & Fisker, J. R. (Red.) (1996).»Arsukfjorden: Ivittuut, Grønnedal, Arsuk«. København, Fisker & Schou, 167 sider. Stigø, S. (1987).»Eventyret om kryolit«, Kryolitselskabet Øresund A/S, København, 162 sider. Topp, N.-H. (1990).»Kryolitindustriens historie , I II«, Kryolitselskabet Øresund A/S, Bjarne A. Ljungdahl. Geologistudier ved Århus Universitet ( ). Deltager i geologiske sommerekspeditioner GGU ( ). Inspektør og lærer ved Bygge- og anlægsskolen i Sisimiut ( ). Formand for Grønlands Stenklub siden Instruktør ved prospektorkurserne i Grønland siden Initiativtager til Ivittuut Mine- og Mineralmuseum. Karsten Secher. Cand. scient. i geologi, Københavns Universitet Seniorgeolog GGU/GEUS fra 1974, afbrudt af ansættelse i Dansk Polarcenter, Råstofforvaltningen for Grønland og DMU ( ). Medlem af dommerkomitéen for Ujarassiorit fra Tilforordnet Ivittuut Mine- og Mineralmuseum. Kryolit som det hele drejede sig om. Motiv: Ca. 10 x 12 cm. Foto J. Lautrup. GRØNLAND NR

MUSEUMSNYT FRA IVITTUUT

MUSEUMSNYT FRA IVITTUUT MUSEUMSNYT FRA IVITTUUT Nr.1, 1. årgang, november 2011 Ivittuut Mine- & Mineralmuseum (IMM) er beliggende i hjertet af den tidligere mineby Ivittuut i Sydvestgrønland. Museet har eksisteret siden år 2006

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

TIDSSKRIFTET GRØNLAND

TIDSSKRIFTET GRØNLAND TIDSSKRIFTET GRØNLAND NR. 2-3/AUGUST 2008 56. ÅRGANG DET GRØNLANDSKE SELSKAB Nye samlinger og projekter på Arktisk Institut modtager løbende nye samlinger af fotografier, tegninger, dokumenter, kort mm.

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Borgermøde i Sisimiut 10. maj 2015 kl. 19.00 22.00 Ca. 68 mødte op Spørgsmål fra salen Marius Olsen: Det siges, at der er planer om at overholde de gældende overenskomster for arbejderne, hvilke overenskomster

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Velkommen til et lille hus på verdens største ø... Gammel Anders Hus. Venskabsforeningen Roskilde-Nanortaliks medlemshus i Nanortalik, Grønland

Velkommen til et lille hus på verdens største ø... Gammel Anders Hus. Venskabsforeningen Roskilde-Nanortaliks medlemshus i Nanortalik, Grønland Velkommen til et lille hus på verdens største ø... Gammel Anders Hus Venskabsforeningen Roskilde-Nanortaliks medlemshus i Nanortalik, Grønland Gammel Anders Hus udlejes året rundt, men det kan være en

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Fra hedebrug til tekstilfabrik

Fra hedebrug til tekstilfabrik Hjemmesidens opbygning Fra hedebrug til tekstilfabrik Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Nuuk, 25.april 2006 Meddelelse nr. 8/2006 Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Resultaterne af NunaMinerals kerneboringer på Storø i 2005 viser, at de guldførende strukturer findes

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Forord Naalakkersuisut nedsatte i 2009 en Transportkommission, der skulle give forslag til billige, effektive og samfundsmæssigt ansvarlige transportmuligheder

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Minedrift og miljø i Grønland

Minedrift og miljø i Grønland 38/2001 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Minedrift og miljø i Grønland Danmarks Miljøundersøgelser 2001 Minedrift og miljø i Grønland Poul Johansen Gert Asmund Christian M. Glahder Peter

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011

Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011 Årsplan for Naturteknik i 4. klasse 2010/2011 Formålet med undervisningen i natur og teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Grønlands uran og thorium

Grønlands uran og thorium AF henning sørensen Grønlands uran og thorium Boremaskinerne snurrer igen på Kvanefjeld efter en pause på 30 år. I sommeren 2007 indledte et australsk geologisk efterforskningsselskab et omfattende boreprogram

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger Flyvevåbnets Historiske Samling Historiske Samling Team Tordenjet, Flyvestation Skrydstrups Historiske Samling (HISA), arbejder i to grupper. Den ene arbejder med indsamling, beskrivelse og edb-registrering

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 48-51 52 1 2-12 IT og broderi Evt. opstart på strik af sutsko se uge 2. Sy, strikke og væve symaskinekørekort, der bliver til en brugsting. Strikke et par

Læs mere

GUIDE TIL ILULISSAT. Gode tips fra Grønlands Rejsebureau

GUIDE TIL ILULISSAT. Gode tips fra Grønlands Rejsebureau GUIDE TIL ILULISSAT Gode tips fra Grønlands Rejsebureau Download gratis guide til Ilulissat med gode tips. Download på greenland-travel.dk/ilulissat greenland-travel.dk / greenland-travel.gl / greenland-travel.com

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4 Lærervejledning - samt svar på spørgsmålene i hæftet De dyrebare dyr Introduktion side 1 Undervisningsmaterialet side 2 Faktakortene side 2 Vedligeholdelse side 3 Kontaktadresser side 4 Svar på spørgsmål

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

OM SKOLETJENESTEMATERIALET

OM SKOLETJENESTEMATERIALET OM SKOLETJENESTEMATERIALET Skoletjenestematerialet er blevet udarbejdet i 2014 som et supplerende element til Skive kommunes børn- og ungeprojekt, RENT LIV. Materialets formål er, at det skal bruges i

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

AARHUS ST RY. - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus

AARHUS ST RY. - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus AARHUS ST RY - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus Forrygende fortælling I Aarhus Story er det byens historie, det handler om. Den kronologiske udvikling fra byen opstod i Vikingetiden over middelalderens

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Kulturprinsen præsenterer: 4 kunstmuseer, 2 teatre, 1 vandportal

Kulturprinsen præsenterer: 4 kunstmuseer, 2 teatre, 1 vandportal Kulturprinsen præsenterer: 4 kunstmuseer, 2 teatre, 1 vandportal PROJEKTET Vandet er et samarbejde mellem 4 kunstmuseer, 2 teatre og 1 børnekulturelt udviklingscenter. I mødet mellem billedkunst og scenekunst

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere