Mødereferat. Referat Det Grønne Råd. Den 23. maj Natur og Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø"

Transkript

1 Mødereferat Den 23. maj 2013 Referat Det Grønne Råd Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetid: Kl. 16 til 18 Mødested: Grøndalsvej 1, 8260 Viby J Mødelokale 064. Indgang i Grøn Bygning Deltagere: - Søren Højager, (SH), Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus - Ole Bøgh Vinther, (OBV), Friluftsrådet i Århus Bugt - Bent Hviid, (BH), Idrætssamvirket Århus - Jens Gammelgaard, (JG), Landboforeningerne - Poul Jensen, (PJ), Østjysk Familielandbrug - Morten J. Hansen, (MJH), Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen Århus - Torben Ankjærø, (TA), Danmarks Sportsfiskerforbund - Jørgen Brand Andersen, (JBA) Fællesrådene i Aarhus - Carl Jensen, (CJ), Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet, Observatør - Mogens Bjørn Nielsen, (MBN), Natur og Miljø, Formand - Lene Vinther Larsen, (LVL), Natur og Miljø, Sekretær Dansk Skovforening Afbud: - Thomas Brauer, (TB), Jagtforeningernes kommunale fællesråd - Bent Odgaard, (BO), Dansk Botanisk Forening - Verdens Skove Kopi til: - Aarhus Byråd - Suppleanter og hovedforeninger jf. kontaktdata Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej Viby J Sagsnr.: NM/12/ Journalnr.: A08 Sagsbeh.: Lene Vinther Larsen Telefon: Direkte: Telefax: E-post: Direkte:

2 Referat 1. Godkendelse af dagorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Go Green-portalen Præsentation af Go Green-portalen v. Joy Alrø, Natur og Miljø. Teknisk Udvalg har bedt om at høre Det Grønne Råds kommentarer til at gå fra de tidligere miljøhandlingsplaner til en mere dynamisk portal, der kobler kommunens overordnede miljømål til konkrete projekter. Aarhus Kommune har hidtil udarbejdet Miljøhandlingsplaner hvert fjerde år. Den seneste Miljøhandlingsplan dækkede perioden , og målopfyldelsen er afrapporteret elektronisk: Demo Web af Go Green-portalen Den dynamiske, web-baserede portal vil omhandle projekter i kommunen for at profilere virksomheder, som i samarbejde med kommunen har skabt konkrete, grønne løsninger. Portalens opbygning kan ses i en demoversion på For Det Grønne Råd er det bl.a. relevant at flere af forvaltningernes mål på natur, miljø og rekreative tiltag, kan følges. Flere af målene har tidligere været inkluderet i Miljøhandlingsplanen, og de er efterfølgende indarbejdet i andre planer i kommunen. I demoversionen vises desuden tre temaer og nye temaer kan tilføjes. Temaer og projekterne herunder vil relatere sig til mål og samarbejdspartnere. Der er mulighed for at få tilmelde sig nyhedsbrev. Medlemmerne af Det Grønne Råd tog meget positivt imod portalen: mål på natur og miljø området kan nu findes ét sted, og status kan følges. Det er en god mulighed for brugerleddet til at følge med. Medlemmerne i det Grønne Råd fandt det desuden vigtigt, at kommunen via Go- Green bibeholder sit overblik, og opretter links til relevante planer og mål, herunder at der linkes fra Mål til Miljøregnskabet. Det næste skridt er præsentation af GoGreen-portalen for Teknisk Udvalg. [Red: Efter mødet er portalen blevet præsenteret for Teknisk Udvalg den 29. april Teknisk udvalg tog godt mod portalen. Næste skridt er byrådsbehandling]. Det Grønne Råd vil blive informeret, når portalen går i luften. Side 2 af 6

3 4. Meddelelser og orientering a. Status på Fredningssagen ved Harlev Fredningssagen ligger i Fredningsnævnet. Fredningsnævnet har sendt modtagne klager og indsigelser fra lodsejerne i høring hos sagsrejserne. Danmarks Naturfredningsforening samler svar fra de tre sagsrejsere. Danmarks Naturfredningsforening afventer lige nu svar fra Aarhus og Skanderborg kommuner. b. Status på Forslag til Friluftsplan Forslag til Friluftsplan har været i forhøring hos jer, Det Grønne Råd, og planen er efterfølgende rettet til. Planen ligger til politiske behandling. Der vil blive en offentlighedsfase, hvor der i forbindelse med behandling af indsigelser typisk vil være mulighed for foretræde i forlængelse af offentlighedsfasen. c. Status på Forslag til Naturkvalitetsplan Forslag til Naturkvalitetsplan har været i forhøring i Det Grønne Råd, og jeres bemærkninger er gennemgået og behandlet. Bl.a. er Danmarks Naturfredningsforenings forslag om at have en retningslinje for fastholdelse af parkarealet blevet indarbejdet i målsætninger og retningslinjer. Planen ligger til politiske behandling. Der vil blive en offentlighedsfase, hvor der i forbindelse med behandling af indsigelser typisk vil være mulighed for foretræde i forlængelse af offentlighedsfasen. d. Status på Naturhandleplaner og vandplanerne Statens vandplaner er kendt ugyldige, og vi afventer det videre forløb. De kommunale vandhandleplaner er derfor ikke vedtaget af Byrådet endnu. Noget af det forberedende arbejdet på vandhandleplanerne er dog i gang. I Aarhus kommune skal der findes områder til fosfor-ådale (P-ådale) i oplandet til Brabrand Sø. Der er fundet ca. halvdelen af arealerne. Naturplanerne fra staten er gældende, og Byrådet i Aarhus har vedtaget naturhandleplanerne for de fire Natura2000 områder i kommunen. Naturhandleplanen for skovområderne er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen. Lodsejerne er informeret om naturhandleplanerne. Vi er i gang med de fastsatte indsatser. Handlingerne er hovedsagelig pleje af arealer med afgræsning, som ved Lillering, og fældning af opvækst af træer på store overdrevsarealer ved Moesgaard Strand på Strandmarken. Ved Norsminde Fjord er der desuden brug for yderligere bekæmpelse af bjørneklo på engarealerne. Arbejdet ved Norsminde Fjord sker i samarbejde med Odder Kommune, som har den største indsats ift. handleplanen for Norsminde Fjord. JG: Hvordan vil bekæmpelse af bjørneklo ved Norsminde foregå? MBN: Aarhus Kommune har gennem flere år haft en indsats med bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Bekæmpelsen sker med et fast interval hen over sommerhalvåret, og i 2012 havde vi en særlig kampagne med inddragelse af de private lodsejere. En tilsvarende indsats gennemføres ved Norsminde i samarbejde med Odder Kommune. Dertil afgræsning af engarealerne. Side 3 af 6

4 MJH: Hvor meget areal til P-ådale er taget ud? MBN: Vandplanerne udpeger 150 ha til fjernelse af fosfor, og vi kan maksimalt finde 85 ha opstrøms Brabrand Sø på nuværende tidspunkt. Eksempelvis er der få hektar opstrøms Stilling- Solbjerg Sø. Ved Holm Bæk er der ingen muligheder, og her har staten lagt op til 8 ha. Dias fra MBNs oplæg er vedhæftet referatet. TA: For lystfiskerne er interessant at arbejde sammen om at løfte miljøkvaliteten af tilløbene til Stilling-Solbjerg Sø, da bedre vandkvalitet og et bedre fysisk vandløb uden spærringer, giver bedre muligheder for bl.a. sø-ørrederne. JG: Landbruget oplever i dag at fosfor er meget dyrt og samtidig spredes husdyrgødning meget bedre end tidligere. Det vil sige at om år vil fosfor blive en begrænsende faktor for afgrøderne! Derfor vil fosfor udledning blive løst af sig selv. PJ: Fodring er også anderledes end for 5-7 år siden, og dermed sammensætningen af det der bringes ud. 5. Evt. DNs fredningsforslag ved Stilling-Solbjerg Sø CJ: Der er en fredning ved Stilling-Solbjerg Sø på vej som Danmarks Naturfredningsforening har rejst. Den skal med som orienteringspunkt. SH: Danmarks Naturfredningsforening er sagsrejser og har udarbejdet fredningsforslaget. Fredningsforslaget berører mest Skanderborg Kommune, da cirka 90 % af de berørte arealer ligger i Skanderborg Kommune og kun 10 % i Aarhus Kommune. Forslaget vedrører offentlighedens adgang og dermed et simpelt stiforløb rundt om Stilling-Solbjerg Sø. Det er kun den østlige del af søen, som ligger i Aarhus Kommune. Rundt om denne del findes et stisystem på langt størstedelen af strækningen. Visionen at få en god oplevelse og indarbejde Naturstyrelsens arealer langs søen. TA: Sagen er også interessant ift. fiskeri, da det i dag er svært at komme til søbredden i dag. Rekreative forbindelser i anlægsspor OBV: Friluftsrådet arbejder for at anlægslovene for nye jernbanespor, indeholder bestemmelser om, at der skal etableres rekreative forbindelser i anlægssporene, når jernbanesporene er færdige. MBN: Trafik og Veje er i gang med at etablere rekreative passager ved nogle af deres projekter. Side 4 af 6

5 Telefon liste Der er ønske om at få udleveret en oversigt over telefonnumre på medarbejder i Natur og Miljø. Telefonlisten udsendes direkte til Det Grønne Råd. 6. Næste møder Næste møde er onsdag den 28. august Der bliver et kort ordinært møde på min. efterfulgt af en besigtigelsestur. Der kom forslag om at tage nord for Aarhus By for at se på både friluftsliv ved Todbjerg med nye stier mv. som lokalforeningen er tovholder på ved Todbjerg Tårnet, friluftsliv og natur ved Lisbjerg samt områder med klimatilpasning ved Lystrup og Nye. Turen er for både repræsentanter og suppleanter. Kommende fastsatte møder er onsdag den 4. december Med venlig hilsen Lene Vinther Larsen Sekretær for Det Grønne Råd Vedlagt Dias om status på vand- og naturhandleplanerne april 2013 Side 5 af 6

6 Bilag: Dias om status på vand- og naturhandleplanerne april Side 6 af 6

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune TEKNIK OG MILJØ Til Grønt Råd Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8140 ngoes@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 00.00.00-P19-560-06 Referat af Grønt Råds møde

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø.

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Deltagere: Tove, Jørgen, Lone, Tue, Thomas, Poul Afbud fra: Allan, Jess, som ikke kom Dagsorden: 1.

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

Uvelse Lystrup Lokalråd

Uvelse Lystrup Lokalråd Uvelse Lystrup Lokalråd Nyhedsbrev nr. 8 Efterår 2014 www.uvelselystrup.dk Nyt nummer af Lokalrådets nyhedsbrev. Læs mere om fællesmøde vedr. spildevandsplanen, høje hastigheder, nyt fra Hanebjerg skyttecenter

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Mødereferat fællesrådsmøde gruppe 1

Mødereferat fællesrådsmøde gruppe 1 Mødereferat fællesrådsmøde gruppe 1 Den 9. november 2011 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Møde med fællesrådene for Beder-Malling-Ajstrup, Mårslet, Tranbjerg og Solbjerg Mødedato: 22. september

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget

Referat af møde i Regionskontaktudvalget Referat af møde i Regionskontaktudvalget tirsdag den 1. marts Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen Fra regionerne: Thyge Steffensen, Ole Bøgh Vinther, Hanne Voetmann, Aksel Leck Larsen og Gunnar

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2012-13 LAG Horsens har til formål At fremme udviklingen i de lokale landdistrikter gennem samarbejde mellem frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører,

Læs mere

Foto: Sveigaard A/S. VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk.

Foto: Sveigaard A/S. VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk. Foto: Sveigaard A/S VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk. November 2014 Indledning Netværksgrupper formulerer er om energi fra sol og vind

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere