Spørgsmål til bladet. - om evidens og kognitiv terapi. Fra Bjarne Eiby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål til bladet. - om evidens og kognitiv terapi. Fra Bjarne Eiby"

Transkript

1 Forårets konference med titlen Integration og komplementaritet er hovedperson i dette nr. af Gestaltterapeutisk Forum. Det kan synes, at der er længe til 25. maj, men der er al mulig grund til at være opmærksom på konferencen og planlægge deltagelse i den. Konferencen er mødested for foreningens medlemmer, men den er også i høj grad vores ansigt udadtil, både fordi arrangørerne har arbejdet på at tiltrække foredragsholdere, der har noget at byde på, og ikke mindst fordi konferencen er åben for alle interesserede. Konferencens program findes nemt tilgængeligt på bladets midtersider, og desuden er hovedtalerne portrætteret andetsteds i bladet. Og nu vi er ved foreningens anliggender: Indlagt i bladet finder I en slip, der minder om, at kontingentet skal betales husk at betale det beskedne kontingent på 200 kr.! Bladet har til dette nr. modtaget spørgsmål fra Bjarne Eiby, og spørgsmålene besvares af Jan Tønnesvang og Mikael Sonne. Redaktionen modtager meget gerne spørgsmål fra medlemmerne og vil altid søge at få dem forsvarligt besvaret. Til dette nr. har to af redaktionens medlemmer lavet en lille appetizer på Barbara og Frank Staemmlers kritik af Fritz Perls forståelse af vredens dynamik vi planlægger at udbygge gennemgangen af kritikken i næste nr., og vi modtager meget gerne kommentarer til appetizeren. integrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkompleme 1

2 Spørgsmål til bladet - om evidens og kognitiv terapi Fra Bjarne Eiby For nylig har alle psykologer med ydernummer modtaget en slags direktiv fra Sundhedsstyrelsen, hvor der blandt andet står, at kognitiv terapi eller interpersonel terapi skal være første valg med klienter, der er henvist på grund af depression. Det kan man mene meget om. Og det gør jeg så også. Men lad det nu ligge. Jeg er dog nysgerrig på et par spørgsmål, som jeg håber en eller anden i dette forum vil svare på. Først og fremmest kunne jeg tænke mig at vide noget om, hvordan gestaltterapien forholder sig til evidensbegrebet; herunder om der er kendskab til en eller anden forskning i metodens effekt, og om gestaltterapien overhoveder opererer med at (kunne) måle effekt af terapien. Spørgsmålet kommer dels af generel nysgerrighed fra min side, dels netop i lyset af det i hvert fald i visse kredse stigende krav om evidens. Et krav, som for eksempel mange læger formidler videre til deres patienter, når de siger, at de skal opsøge en psykolog/terapeut, der benytter sig af kognitiv terapi. Og muligvis også et krav, som politikere hurtigt vil tage til sig, fordi "der må jo være evidens for det, vi som samfund betaler for". Og apropos kognitiv terapi så er nyeste skud inden for denne retning jo den såkaldte ACT (acceptance and commitment therapy/training). Den har efter sigende en del forskningsmæssig belæg og tilfredsstiller derfor folk, der ligger under for evidensspøgelset. Det forunderlige ved den retning er, at så meget af dens hovedidé tilsyneladende er ren gestaltterapi eller i det mindste eksistentialisme. I hvert fald forholder den sig til fænomenologien. Den forsøger ikke at ændre noget. Den forsøger at få mennesket til så at sige at træde i eksistens ved at turde rumme de følelser 2

3 og tanker, der nu engang er. Den tror ikke på hurtige "værktøjsløsninger". Dette er selvfølgelig en (alt for) kort, upræcis og ufuldstændig version af ACT. Men mit spørgsmål til en, der både kender ACT og gestaltterapien godt, er dels, hvad forskellen er, dels hvad gestaltterapien eventuelt om overhovedet kan bruge det til, at der her åbenbart er en terapeutisk retning, der påberåber sig evidens på basis af en tilgang, der på mange måder er god gammeldags fænomenologisk gestaltterapi? integrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkompleme 3

4 Svar til Bjarne Eiby Fra Jan Tønnesvang og Mikael Sonne Kære Bjarne, det er jo et par gode spørgsmål du stiller. Vi svarer på dem i rækkefølge Spørgsmål 1 Først og fremmest kunne jeg tænke mig at vide noget om, hvordan gestaltterapien forholder sig til evidensbegrebet; herunder om der er kendskab til en eller anden forskning i metodens effekt, og om gestaltterapien overhoveder opererer med at (kunne) måle effekt af terapien. Spørgsmålet kommer dels af generel nysgerrighed fra min side, dels netop i lyset af det i hvert fald i visse kredse stigende krav om evidens. Et krav, som for eksempel mange læger formidler videre til deres patienter, når de siger, at de skal opsøge en psykolog/terapeut, der benytter sig af kognitiv terapi. Og muligvis også et krav, som politikere hurtigt vil tage til sig, fordi "der må jo være evidens for det, vi som samfund betaler for". Som svar på spørgsmålet om evidens i gestalt bringer vi nedenfor et lille uddrag fra vores bog Integrativ Gestalt Praksis: kompleksitet og helhed i arbejde med mennesker, hvor vi berører emnet. I bogen, som udkommer på Hans Reitzels Forlag i november, kan du læse mere om den sammenhæng, vi bringer vores evidensrefleksion i (Sonne & Tønnesvang, 2012). Det er en sammenhæng, hvor vi med en differentieret forståelse af forholdet mellem kvalitativ og kvantitativ forskningsmetodik diskuterer problemet ved, at evidensforskning stort set begrænser sig til kvantitativ metodik. Med den fremvoksende mixed methods tilgang indenfor den almene psykologiske forskning (Tashakkori & Teddlie, 1998; Tashakkori & Creswell, 2007) peger vi på følgende: 4

5 Kritikken (af evidensforskningen i psykoterapi) består i, at den ensidige forskningsmetodologi, som det fordrer, medfører en oversimplificering af de komplekse sammenhænge som psykoterapi beskæftiger sig med (Beutler 2009). Det er nemlig først og fremmest afgrænsede terapeutiske interventioner og metoder, som lader sig beskrive og definere, og som det derfor er muligt at måle effekten af. Uanset om der er aspekter af de teknikker, som man anvender i en gestalttilgang så som tostole-arbejde, der vil kunne valideres som evidensbaseret, så er det muligt, at det på så snævert et grundlag, som man opererer med i evidensforskningen, vil forblive vanskeligt at måle og veje en tilgang som gestalt, bl.a. fordi de specifikke metodiske strategier hver eneste gang vil være forskellige afhængigt af konteksten og gestaltpraktikerens professionelle dømmekraft. Hvis vi med disse forbehold alligevel ser på evidensbaserede studier af gestaltterapi, kognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi, så findes der faktisk studier, der viser, at gestaltterapi præsenterer mindst lige så lovende resultater som de (mere evidensundersøgte) kognitive tilgange (Strümpfel, 2004). Blandt andet fandt Beutler et al. (1991), at gestaltterapi udkonkurrerede kognitiv terapi i behandlingen af deprimerede personer. Johnson og Smith (1997) fandt, at i behandlingen af fobier, fungerede gestaltteknikken med den tomme stol og kognitiv desentization lige godt sammenlignet med en ikke behandlet gruppe, og at gestaltgruppen i modsætning til desentizationgruppen indikerede forskellige fordele, som gik udover terapiens direkte fokus. Watson (2006) sammenlignede 40 klienter, der var klassificeret som havende enten godt eller dårligt udbytte af henholdsvis kognitiv adfærdsterapi og manualiseret gestaltterapi og viste, at de gode respondenter på begge terapeutiske tilgange udviste større grad af evne til emotionel bearbejdning, og at de klienter, som havde modtaget gestaltterapi, endte med at udvise større 5

6 evne til emotionel bearbejdning, end de der havde modtaget kognitiv terapi. Endelig har man i det klassiske sammenlignende studie af Johnson & Greenberg (1985) påvist, at kognitiv adfærdsterapi og gestalttilgange har lige gode resultater, og at der er en fordel ved gestaltterapi, som ikke optræder ved kognitiv terapi, nemlig at de, der modtager gestaltterapi, fortsætter med at blive bedre efter afslutningen af terapien snarere end at blot at opretholde fremskridtet fra terapien. Dette sidste kan netop formodes at være et resultat af gestaltterapiens fokus på det procedurale hukommelsesniveau. I forlængelse heraf påpeger Folensbee (2007), at sensoriske systemer og den del af hukommelsen, som er indlejret i disse, bliver mere stimuleret via gestalt end via terapitilgange, der fokuserer mere på intellektuel analyse: By emphasizing sensory systems, emotions, and direct connections to motor action, change is encouraged with less emphasis on the frontal, declarative systems than other therapies. Primary integration centers seem likely to be highly active during Gestalt therapy experiences, while frontal/hippocampal declarative integration systems seem likely to be less active during intense experiences. Complex neural network patterns are presumed to be activated through implicit connections more than through declarative, explicit decisionmaking. The resolution of incongruence between declarative awareness of implicit processes is facilitated through Gestalt experiences in therapy. Integration of implicit and explicit processing is assumed to lead to the development of explicit decisions that are more effective because they incorporate implicit processing. Folensbee 2007, p Det er denne (indlejret i den implicitte hukommelse) procedurale parathed til at udføre og til at give mening til tingene på en bestemt måde den procedurale gestaltningsparathed som vi 6

7 søger at påvirke, når vi indenfor gestalt arbejder med at skabe forandring. Spørgsmål 2 Og apropos kognitiv terapi så er nyeste skud inden for denne retning jo den såkaldte ACT (acceptance and commitment therapy/training). Den har efter sigende en del forskningsmæssig belæg og tilfredsstiller derfor folk, der ligger under for evidensspøgelset. Det forunderlige ved den retning er, at så meget af dens hovedidé tilsyneladende er ren gestaltterapi eller i det mindste eksistentialisme. I hvert fald forholder den sig til fænomenologien. Den forsøger ikke at ændre noget. Den forsøger at få mennesket til så at sige at træde i eksistens ved at turde rumme de følelser og tanker, der nu engang er. Den tror ikke på hurtige "værktøjsløsninger". Dette er selvfølgelig en (alt for) kort, upræcis og ufuldstændig version af ACT. Men mit spørgsmål til en, der både kender ACT og gestaltterapien godt, er dels, hvad forskellen er, dels hvad gestaltterapien eventuelt om overhovedet kan bruge det til, at der her åbenbart er en terapeutisk retning, der påberåber sig evidens på basis af en tilgang, der på mange måder er god gammeldags fænomenologisk gestaltterapi? Dit andet spørgsmål er også et interessant spørgsmål. Det virker som om, der er mange paralleller mellem ACT og Gestalt. Vi har en lille anekdote om dette fra vores kollega Todd Burley fra GATLA. Da Steven Hayes (skaberen af ACT) blev spurgt om det samme som du spørger om, af en Todds ph.d studerende, svarede han med sit skælmske smil: where do you think I took it from. Det, der er vigtigt her, det er imidlertid at være opmærksom på, hvordan vi indenfor gestalt også kan lære af de strategier, de bruger til at udfolde og udbrede deres tilgang. En af de ting, som vi kan lære af ACT folkene, det er at systematisere delaspekterne i gestalt på en måde, så det kan dokumenteres, hvad det er, man 7

8 faktisk gør hvilket er en forudsætning for, at der kan laves evidensforskning. Så det er bare med at komme i gang. En anden af de personer, som med stor succes har snuppet centrale ting fra gestalt og anvendt det ind i nye kontekster, er Scott Kellogg, der er elev af Jeffrey Young, og som arbejder på New York Universitet. Scott gør raffineret brug af tostolearbejde i skemafokuseret kognitiv terapi. På den måde producerer også han evidens for tostolearbejde, men jo ikke for gestalt i sin helhed. Vi kan fortælle, at vi har inviteret Scott Kellogg til at være en af hovedtalerne på vores næste gestalt konference, som bliver holdt den 25. maj på Aarhus Universitet. Vi håber, at både du Bjarne og alle i andre i Forum, der måtte have lyst, dukker op og deltager i de diskussioner med Scott, med hinanden og med de andre talere, som vi skal have denne dag. Referencer: Beutler, L.E. (2009). Making science matter in clinical practice: Redefining psychotherapy. I: Clinical Psychology: Science and Practice, 16, 3, Folenbee, R.W. (2007). Neuroscience of Psychological Therapies. Cambridge University Press. Johnson, S., & Greenberg, L. (1985): Emotionally focused couples therapy: An outcome study. Journal of Marital and Mamily Therapy, 11, Johnson, S. & Smith, E.W.L. (1997): Gestalt empty chair dialogue versus systematic desensitization in the treatment of a phobia. Gestalt Review, 1, Kellogg, S.H. (2007). Tranformational chairwork: Five ways of using the therapeutic dialogues. NYSPA Notebook,19 (4),8-9. 8

9 Sonne, M. & Tønnesvang, J. (2012). Integrativ Gestalt Praksis. Kompleksitet og helhed i arbejdet med mennesker. København: Hans Reitzel. Strümpfel, U. (2004): Research on gestalt therapy. International Gestalt Journal, 27(1), Tashakkori, A. & Creswell, J. W. (2007). The new era of mixed methods. Journal of Mixed Methods Research, 1 (1), 3-7. Tashakkori, A. & Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: combining qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Watson (2006): Clients emotional processing in psychotherapy: A comparison between cognitive, behavioral, and processexperiential therapies. Journal of consulting anf Clinical Psychology, 74, Mange gode hilsner, Jan Tønnesvang & Mikael Sonne integrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkomplementaritetintegrationkompleme 9

10 Konferencens foredragsholdere Scott Kellogg, Ph.D., Klinisk adjunkt ved New York Universitet, USA. Scott Kellogg er uddannet i både skema baseret terapi og i gestaltterapi, og er psykoterapeut ved The Schema Therapy Institute i New York. Gennem de sidste ti år har Scott Kellogg særlig fokuseret på den dybere forståelse af tostole teknikken og dens brug i klinisk praksis. Han ser det som et mål at reintroducere teknikken i den psykoterapeutiske verden. I hans workshops underviser han psykoterapeuter i hvordan man kan bruge denne dialogmetode i psykoterapi. Scott Kellogg, Ph.D., Clinical Assistant Professor, New York University, USA. Dr. Kellogg has trained in both Schema Therapy and Gestalt Therapy, and he is psychotherapist at the Schema Therapy Institute in New York City. For the past decade, Dr. Kellogg has been centrally-focused on more deeply understanding the Chairwork technique and its clinical applications; he has also taken on the goal of re-introducing it to the world of psychotherapy. Through his workshops, he regularly teaches this method of psychotherapeutic dialogue to practitioners in both the United States and Europe. 10

11 Robert W. Resnick, Ph.D., Core faculty, Gestalt Associates Training Los Angeles (GATLA), USA. Klinisk psykolog. Bob Resnick har været gestalt- og parterapeut i over 45 år og international træner i over 40 år. Resnick er oprindeligt trænet af Fritz Perls og blev af ham valgt til at være den første gestaltterapeut til at introducere gestaltterapi i Europa sidst i tresserne. Robert W. Resnick, Ph.D., USA, Core faculty, Gestalt Associates Training Los Angeles (GATLA). Clinical Psychologist, has been a Gestalt and Couples Therapist for over 45 years and an international trainer for over 40 years. Dr. Resnick was chosen by Fritz Perls to be the first Gestalt Therapist to introduce Gestalt Therapy to Europe in the late sixties. 11

12 Jan Tønnesvang, Ph.D., professor MSO, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, DK. Arbejder med integral vitaliseringspsykologi (IVP) og integrativ gestalt praksis (IGP). Har sammen med Mikael Sonne skrevet bogen Integrativ Gestalt Praksis (2013). Bogen reformulerer gestaltteori og -terapi på et integrativt psykologisk grundlag som en tilgang til at arbejde med kompleksitet og helhed i en gestalt tilgang, der matcher det 21. århundrede. Jan Tønnesvang, Ph.D., professor MSO, Department of Psychology, Aarhus University, DK. Working in the field of Integral Vitalizing Psychology and Gestalt Practice. Is co-author of the book Integral Gestalt Practice (2013), which can be considered a re-framing of Gestalt Theory and Therapy for the 21 st. Century. 12

13 Steps Towards a Future of Psychotherapy: Complementarity and Integration Gestaltterapeutisk Forum inviterer til 6. Internationale Gestalt Konference 25. Maj 2013 kl Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Nobelparkens Auditorium, Bygning 1482 Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C. 13

14 konference25.majkonference25.majkonference25.maj Tilmelding: Senest 15. april 2013 Konferencegebyr: Ved indbetaling før 1. april 750 kr. Efter 1. april 850 kr. (Rabat på 100 kr. for universitetsstuderende). Indbetales til: reg.: 1551, konto: Husk at skrive dit navn på indbetalingen!!! Kvittering for indbetaling er din adgangsbillet. Studerende skal huske at medbringe studiekort. Konferencegebyret inkluderer kaffe og frokost. Sprog: Konferencen foregår på engelsk. 14

15 konference25.majkonference25.majkonference25.maj Foredragsholdere: Scott Kellogg: Transformational Chairwork: An Introduction to Psychotherapeutic Dialogues Bob Resnick: Gestalt Therapy As An Integrated and Integrating Model Jan Tønnesvang: Future pathways for Gestalt Practice and Theory 15

16 konference25.majkonference25.majkonference25.maj Konferencen er åben for alle interesserede - både medlemmer af GF og andre interesserede. Deltagerne i konferencen vil have mulighed for gratis at overvære Bob Resnicks spændende videopræsentation umiddelbart efter konferencen (kl ca 19). Kontakt: eller Gestaltterapeutisk Forum 16

17 AARHUS GESTALT INSTITUT Kurser i 2013 i Integrativ gestalt praksis (IGP) Lederudviklingsprogram 3 x 3 dage internat v. Mikael Sonne Henvender sig til ledere fra privat og offentligt regi. Der arbejdes i en mindre gruppe intensivt med det personlige lederskab og lederens personlige udvikling. Hold 1 starter d. 22. januar 2013 Hold 2 starter d. 5. november 2013 Gestalt Workshop 3 dage v. Mikael Sonne Personlig udvikling, åben for alle. D april 2013 Gestalt workshop for proff. behandlere v. Bob Resnick Deltag i workshoppen ifbm GF konferencen d i Århus. Workshoppen afholdes d maj 2013 Fortsættende gruppe for praktiserende læger v. Mikael Sonne IGP - supervision og personlig udvikling. D januar og d september 2013 IGP - 1 årig basisuddannelse i Integrativ Gestalt Praksis 4 x 4 dage v. James Hammink, Mikael Sonne & Jan Tønnesvang. Overbygning for uddannede gestaltterapeuter. Næste hold starter primo 2014 Alle kurser afholdes som internat på kursuscentret Gudenåvej 58, Voervadsbro, 8660 Skanderborg. Næmere oplysninger om de enkelte kurser fås på eller ved henvendelse til Kursuscentret kan også lejes af andre til afholdelse af kurser. Pris fra 3000 kr pr døgn. 17

18 Introduktion til Staemmlers kritik af Perls forståelse af vrede Af Ruth Skovgaard og Lise Winther-Jensen I bogen Therapie der Aggression 1 fremsætter Barbara og Frank Staemmler i deres lange og udførlige artikel Das Ego, der Ärger und die Anhaftung en tiltrængt kritik af Fritz Perls forståelse af vrede og vredesudtryk. Formålet med kritikken er at reorganisere forståelsen, så gestaltterapien kan udvikle sig. Vi finder det vigtigt med denne kritik, eftersom vi i vores terapeutiske praksis helt har forladt den metode at opfordre klienten til acting-out af vrede og forladt det konfrontatoriske stolearbejde. I praksis har vi altså revideret vores terapeutiske fremgangsmåde, men vi har ikke revideret den begrebslige formulering, og derfor er der et stort behov for refleksion. Det giver en ganske stor sårbarhed, når en terapeutisk retning skifter praksis uden åbenlys refleksion. I det følgende refererer vi artiklens synspunkter og citerer ret ekstensivt derfra i egen oversættelse. Vi har planer om i næste nr. af Gestaltterapeutisk Forum at udfolde kritikken og perspektiverne af den. Perls arbejder ud fra sit psykoanalytiske udgangspunkt videre med begrebet (oral) aggression for at revidere Freuds negative syn på aggression som udtryk for dødsdrift. Perls finder, at vreden skal forbindes med livskraft i positiv forstand. I Perls forståelse tjener tænderne ganske vist til en aggressiv tilegnelse og ødelæggelse af føden, men dette er (kun) første del af fordøjel- 1 Frank-M. Staemmler/Rolf Merten (red.), Therapie der Aggression. Perspektiven für Individuum und Gesellschaft, Edition Humanistische Psychologie, Engelsk oversættelse af Barbara og Frank-M. Staemmlers artikel i: Frank-M. Staemmler, Aggression, Time and Understanding: Contributions to the Evolution of Gestalt Therapy, Gestalt Press,

19 sesprocessen, hvori føden assimileres i kroppen med livets opretholdelse som formål. Med afsæt i J.C. Smuts forestiller Perls sig, at den psykologiske og sociale assimiliation kan lignes ved fordøjelsesprocessens assimilering af føden. Begrebsligt er der et problem i at kalde fordøjelsesprocessens adskillelse af fødens bestanddele for ødelæggelse og ad denne vej komme frem til en positiv udlægning af ødelæggelse. Aggression er nødvendig for at kunne assimilere verden. Hvis vi ikke kan assimilere det forhåndenværende, kan vi ikke gøre det til en del af os selv. Det forbliver et fremmedlegeme i vores system nogenlunde det, Freud kaldte introjektion. 2 Ud fra dette kan det se ud som om, Perls udelukkende omtaler og opfatter aggression som en intrapsykisk funktion. Det er imidlertid ikke tilfældet, for Perls bruger også aggressionsbegebet som betegnelse for en følelse og for egentlige krigshandlinger. Og netop i sammenhæng med følelser som vrede, raseri og had står han for en forståelse, hvor det ikke længere drejer sig om intrapsykiske bearbejdningsmåder men også om måder at forholde sig på, som har direkte med andre mennesker at gøre. På samme måde som Perls ser den aggressive interne aktivitet som fremmende for et sundt stofskifte, anser han det også for nødvendigt for opretholdelse af psykisk sundhed med en aggressiv ydre aktivitet over for andre mennesker i tilfælde af fjendtlige følelser. Han skriver f.eks.: Hvis du frygter at udtale følelsen Jeg hader dig, vil du hurtigt komme til at bilde dig ind, at hele verden hader dig uudtrykt vrede fører til paranoia. For at modvirke en sådan udvikling synes han at forestille sig en form for eskalerende fremgangsmåde, der starter med et fantasieksperiment. Næste eskalationstrin (er) direkte at udtrykke de aggressive følelser over for den person, de har med at gøre 2 Perls citreret efter Therapie der Aggression. Perspektiven für Individuum und Gesellschaft, Edition Humanistische Psychologie, 2008, side

20 . Det er ham imidlertid ikke nok med den angivelige nødvendighed af at udtrykke aggressive følelser, han anser det desuden for ønskværdigt, så at sige som ultima ratio, i mange tilfælde at omsætte følelserne i aggressive handlinger dette naturligvis altid ud fra en antagelse om behov for velbefindende og vækst hos den, der oplever disse følelser (og altså ikke behov hos den, som vreden retter sig imod).. At få det ud eller at give sin aggression luft er her nøgleudtryk for et katarsisk koncept efter dampkedelmodellen, som vel nok har sin oprindelse i den tidlige psykoanalytiske idé om, at driftsenergien helst skal afledes, inden den hober sig op og på en eller anden måde anretter skade. 3 I ovenstående lange citat ser man ansatsen til forfatternes væsentligste kritikpunkt i forhold til Perls: hans særdeles individualistiske menneskebillede. Perls skelnede mellem tre former for aggression: åben aggression, indadvendt aggression og projiceret aggression (der opleves som angst). Den indadvendte og den projicerede aggression anså Perls for patologiske, mens det i hans optik gjaldt om at udleve den åbenlyse (dentale) aggression. Perls bruger imidlertid også udtrykket aggression meget mere uspecifikt, sådan at det kommer til at omfatte både initiativ, diskussion, kreativitet, vitalitet, fødeoptagelse, destruktivitet, fjendtlighed og aggressiv magtudøvelse. Det Perlske aggressionsbegreb og den af Perls hyppigt forsvarede og praktiserede katarsiske praksis har efterladt sig tydelige spor i de efterfølgende generationer af gestaltterapeuter. Den berømte/berygtede tæven i puder eller råben til tomme stole, som Yontef engang har kaldt boom-boom-boom-therapy, er vel først i nyere tid gået af mode, selv om det ikke er helt uddødt. 4 3 Therapie der Aggression. Perspektiven für Individuum und Gesellschaft, Edition Humanistische Psychologie, 2008, side Therapie der Aggression. Perspektiven für Individuum und Gesellschaft, Edition Humanistische Psychologie, 2008, side

21 Antagelsen af, at det gælder om at få vreden ud, og at denne form for udrensning forhindrer virkelig stor vrede og destruktiv adfærd, trænger til problematisering. Vi anser problematiseringen af Perls opfattelse af vrede og af hans individualistiske menneskesyn for særdeles relevant. Mennesket tilpasser i Perls sprogbrug omverdenen til sig, assimilerer den, men tilpasser sig ikke til omverdenen. Perls forestilling om en sund aggressor efterlader indtrykket af et menneske, der forholder sig til andre mennesker, som om de var ting. Det er jo en overvejelse værd, om andre mennesker ønsker at stille sig til rådighed for den udlevede aggression og dens projektioner. Og en overvejelse værd, om det kan kaldes personlighedsmæssig vækst at lære at gå og bjæffe aggressivt ad andre. Artiklen åbner for en meget bred begrebslig diskussion af, hvad vrede er, af terapeutisk praksis og af mellemmenneskelig omgang. Mere herom i næste nr.! Fritz Perls 21

22 Applying the Cape Cod Model to Coaching "Gestalt Coaches" This program focuses on coaching applications a specific intervention technique including optimistic stance that supports the individual's own competencies and ability to move towards change. It is designed for both clinically and organizationally trained people either working as coaches or for those considering a move into coaching. The program is also useful to managers wishing to learn and practice coaching skills The program features supervised practice applying the Cape Cod Model with real-life clients. It will also provide opportunities to discuss how working with an individual is similar to and different from working with a small group or organization, exploration and expansion of the ways participants use themselves in the coaching process, and opportunities to discuss challenging coaching cases In the context of applying the Cape Cod Model in a one-on-one setting, participants will clarify their understanding of the role of a coach, better appreciate the difference between coaching and therapy, explore the coach's relationship with an organization, and discover how to determine whether a client needs more than coaching. Date: February 7-12, 2013 Begins: Thursday, 3pm Ends: Tuesday, 12 noon Fee: $1,650, GISC Members: $1,

23 KGI Københavns Gestalt Institut tilbyder: 6. februar kl : Foredrag af Lars Sørensen om skam med udgangspunkt i hans nye bog 4. marts kl : Miniworkshop med Hanne Hostrup omkring supervision 11. marts kl : Foredrag af Jesper Rasmussen om stress og håndtering heraf 10. april kl : Foredrag af Hanne Hostrup om eksistentialiseme og gestaltterapi 23

24 Referat af medlemsmøde 27. september Af Lise Winther-Jensen D. 27. september afholdt Gestaltterapeutisk Forum medlemsmøde på Psykologisk Institut i Aarhus. Medlemsmødet var annonceret med følgende dagsorden: Hvor skal Gestaltterapeutisk Forum bevæge sig hen? - ideer og nye kræfter ift kommende aktiviteter - udvikling og forskning i gestalt - sidste nyt vedr konferencen Medlemsmødet startede med ret kortfattet at konstatere, at Gestaltterapeutisk Forum fungerer og ønsker at fungere som paraplyorganisation for gestaltterapi i Danmark. Foreningen udtrykker sig med blad, medlemsmøder, konference, hjemmeside og på facebook. En stor del af de fremmødte udtrykte ønske om at diskutere det integrative potentiale i gestaltterapi, herunder en kvalificeret diskussion af praksis/evidens alle sygesikringspsykologer skal f.eks. nu svare på, om de bruger kognitiv terapi. Der var tilslutning til at følge dette ønske, og derfor kom der på mødet ikke en generel diskussion af brugen af Gestaltterapeutisk Forum. I diskussionen om integration og evidens blev der givet udtryk for: - gestaltteknikker bliver snuppet og kaldt kognitive; - gestaltterapeuter kan sagtens krydse af, at de laver kognitiv terapi, for gestalt er også kognitiv; - den kognitive dominans er tidsbunden den vil høre op, efter hånden som der bliver evidens for det hele; - gestalt har redskaber til hele paletten af vanskeligheder, men det skal vises, for det er ikke alt i den menneskelige psyke, der bliver bedre af en forstående samtale, og nogle teknikker vir ker bedre på nogle problemstillinger end andre; 24

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Dagsorden 1. Mindfulness-øvelse 2. Teori 3. Oplevelsesorienterede øvelser Teoretisk baggrund

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009

Læs mere

? INDSIGT. KONFERENCEN - IGEN. Nu lukker vi snart dørene op for Anden Danske Gestalt-konference, derfor indeholder dette nummer

? INDSIGT. KONFERENCEN - IGEN. Nu lukker vi snart dørene op for Anden Danske Gestalt-konference, derfor indeholder dette nummer 1 KONFERENCEN - IGEN. Nu lukker vi snart dørene op for Anden Danske Gestalt-konference, derfor indeholder dette nummer overvejende konferenceprogrammet igen, så alle kan se, hvad der sker 16. april og

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse inden for den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært til psykologer,

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling?

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Lars Iversen, professor emer. dr med, Statens Institut for Folkesundhed larsiversen1111@gmail.com Hvor mange har alkoholproblemer

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra april 2018 udbyder Mindwork & Cektos igen i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

Hvad gør en god behandler god?

Hvad gør en god behandler god? Hvad gør en god behandler god? Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø FIT-Implementering i Danmark, Skandinavien og Europa Ø Undervisning og supervision Ø Terapi med børn, unge og voksne primært

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

RORET. Med klienten ved

RORET. Med klienten ved Klinisk praksis Af Susanne Andersen og Mogens Holme Med klienten ved RORET Spørg klienten, om han synes, der er fremgang i terapien. Udbyttet af den terapeutiske relation handler om meget andet end psykologiske

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17.

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17. Aalborg Universitet Forskellighed i supervision Petersen, Birgitte; Beck, Emma Published in: Psykolog Nyt Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra marts 2017 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener kræfterne

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Gå-hjem møde Nye perspektiver i Den Motiverende Samtale 1. december 2010 Formål Få inspiration, få ideer samt skabe interesse for at videreudvikle Den Motiverende Samtale Præsentere

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Rådgivningsvirksomheders vilkår Rådgivningsbranchen Der er fornuftige tider Hvordan udnytte dette proaktivt?

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk 1 27/11/15 Effekten af behandling Ø Psykoterapi generelt har en meget stor effekt (effectsize: 0.8 1.2) Ø I RCT s klarer den

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse.

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse. Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse..læringsspor i klinikken. www.sygeplejerskeprojektet.dk Fra 2011 til 2017 følger vi

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Anvendelsen af VISUAL SCENE DISPLAYS i undervisningen af mennesker med afasi mennesker med sproglige vanskeligheder

Anvendelsen af VISUAL SCENE DISPLAYS i undervisningen af mennesker med afasi mennesker med sproglige vanskeligheder Anvendelsen af VISUAL SCENE DISPLAYS i undervisningen af mennesker med afasi mennesker med sproglige vanskeligheder Om os Vi kommer fra Kommunikationscentret i Hillerød Hanne Jantzen, logopæd Michael

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Programmet der afprøves i dette projekt er udviklet i Canada og England 1. De er baseret på kognitiv færdighedstræning og har vist sig særdeles

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer TUBA-konferencen 2017 Terapi, rådgivning og hverdagsmirakler - At hjælpe og forstå unge med problemer DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE Scott D. Miller, (US) Ph.D., ophavsmand til FIT (Feedback-Informed Treatment),

Læs mere

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014 - Blå Kors d.23.okt.2014 Feedback Informed Treatment Uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet 2007. Jeg har arbejdet med FIT siden 2008. I forhold til individuel terapi, familieterapi, gruppeterapi

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv.

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Et samarbejde mellem : Læreruddannelsen i Århus/VIAUC, Pædagoguddannelsen JYDSK /VIAUC, Århus og Ernæring

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Kommende kongresser og workshops i DK

Kommende kongresser og workshops i DK Kommende kongresser og workshops i DK 1. To understand the importance of forms of communication with patients 2. To learn simple ways to modify communication with patients to help compliance with treatment

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

MENTALTRÆNERUDDANNELSEN INT. CERTIFICERET MASTER MENTALTRÆNER & PERFORMANCE COACH

MENTALTRÆNERUDDANNELSEN INT. CERTIFICERET MASTER MENTALTRÆNER & PERFORMANCE COACH MENTALTRÆNERUDDANNELSEN INT. CERTIFICERET MASTER MENTALTRÆNER & PERFORMANCE COACH THE MENTAL MASTER TRAINER CERTIFICATION Med The Mental Master Trainer Educa1on - powered by Rasmus Bagger, får du markedets

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

IGP er en ny integrativ ramme for psykologi og psykoterapi.

IGP er en ny integrativ ramme for psykologi og psykoterapi. Hvad er IGP: Integrativ Gestalt Praksis? Af Mikael Sonne Denne artikel er en introduktion til begrebsrammen IGP, som er nærmere bekrevet i bogen: Integrativ Gestalt Praksis kompleksitet og helhed i arbejdet

Læs mere

8. juli 2005. Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, 3. 2100 København

8. juli 2005. Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, 3. 2100 København 8. juli 2005 Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, 3. 2100 København Kære Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen, Formålet med dette brev er at uddybe nogle

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Analyse Kvalitativ Forskning

Analyse Kvalitativ Forskning Analyse Kvalitativ Forskning 2. semester * Marts 2017 Dr. Ole Michael Spaten Aalborg Universitet Dagens Program 2. Efter frokost (arbejdstider) Analysetrin 4. introduceres og foretages i grupper Analysetrin

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere