Gestaltterapi. Redskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gestaltterapi. Redskaber"

Transkript

1 Gestaltterapi Gestaltterapi er en veletableret og lettilgængelig terapeutisk metode, der handler om at kommer i øjenhøjde med sig selv og sin hverdag, så livet i almindelighed bliver en tilfredsstillende og nærværende oplevelse Gestaltterapi foregår som en blanding af samtale og stolearbejde. Man taler om sig selv og sin situation og man undersøger og eksperimenterer med nye muligheder via stolearbejde. Gestaltterapi kan være meget konkret og løsningsorienterede. Du kan tage fat i helt specifikke situationer, arbejde dem igennem og finde din vej videre. Gestaltterapi kan også være en eksistentiel rejse i autencitet og mening: Hvem er du inderst inde? Hvordan er din livsførelse bevæger du dig i det store og hele den rigtig vej, eller føles vigtige ting helt forkerte? Gestaltterapi handler om krop, følelser og tanker. Om samspil og helhed. Om hvordan du bruger dig selv som menneske. Målet er at gøre dig i stand til at træffe nogle gode beslutninger. Og at du bliver i stand til at føre dem ud i livet. Redskaber Jeg kan godt lide at kombinere det spontane med det strukturerede, fordybelse med overblik, og at sætte mennesket foran teorierne. Mine redskaber er kortfattet beskrevet herunder. I praksis er det varierede redskaber, der formes efter situationen, dine behov og reaktioner. Stolearbejde Stolearbejde er et utroligt nyttigt og effektivt redskab. Det er virkningsfuldt og nemt at gå til. Stolearbejde er velegnet til store følelsesudbrud såvel som stille og følsomme indsigter. Det kan handle om, hvordan du er synlig eller om hvad der sker i dit indre liv. Undervejs er jeg en aktiv assistent, der guider og støtter din proces. G e s t a l t t e r a p i, s i d e 1 a f 12

2 Der er afgørende forskel på at tale OM en situation og på faktisk at VÆRE i den. Ved at rollespille vigtige situationer, bliver terapien så virkelighedsnær som mulig. Det giver alle mulige fordele! Du kan f.eks. forberede dig på svære samtaler. Eller du kan genskabe gamle oplevelser for at få nye indsigter. Eller du kan undersøge dine egne indre dialoger den side, der siger ja overfor den side, der siger nej det kan der komme ret interessante erkendelser ud af. Stolearbejde er altid et forslag, som du frit kan vælge til eller fra. Du kan godt gå i gestaltterapi uden at lave stolearbejde! Du kan læse mere om stolearbejde længere nede på siden Kropsterapi Kropsterapi er særdeles velegnet, når processen kommer steder hen, hvor ord ikke rigtig slår til. Når det handler om at MÆRKE kroppen og sig selv inderst inde. Når terapien kommer meget følsomme steder hen hvor det at blive taget sig af på en sober men omsorgsfuld måde gør hele forskellen. Kropsterapi er velegnet til at udforske skiftet fra at GØRE til at VÆRE at flytte fra tankernes høje tempo ned i kroppens lidt langsommere nærvær. Eller alle andre situationer, hvor det giver mening, og du har lyst til kropslig fordybelse. Kropsterapien har karakter af opmærksomhedstræning du kan lære at rette din opmærsomhed mod din krop. Du kan lære at bruge kroppen som en ressource, når du skal træffe beslutninger og udføre handlinger. Med kroppen får du nogle af de mest direkte og umiddelbare input, når det handler om ja/nej, rart/ikke rart, lige mig/slet ikke mig, og ikke mindst det her føles rigtigt og virkeligt. Her kan du kan læse mere om kropsterapi. Feedback tegninger Feedback tegninger er klare og præcise tegninger, der spejler og uddyber, det vi sidder og taler om. Det er en kombination af samtale og visuelt overblik. Jeg tegner og forklarer, lytter og svarer på spørgsmål. Jeg bruger som regel feedback tegninger, når fokus er på at få indsigt på at forstå komplekse sammenhænge eller på at få klarhed over en rodet situation. Det kan være en tegning, der handler om hvad der sker indeni, om dit samspil med andre mennesker. Eller om hvordan fortiden præger nutiden. Eller om hvordan du træffer beslutninger. Eller om at se din situation i et tidsperspektiv. Eller om hvor du er i den terapeutiske proces. Eller om enhver vigtig indsigt, hvor visuel feedback kan hjælpe forståelsen på vej. G e s t a l t t e r a p i, s i d e 2 a f 12

3 Når jeg evaluerer, bliver feedback tegninger ofte positivt fremhævet! Samtale Samtale er den mest centrale del af den terapeutisk proces. Freud var den første til at opdage, at samtale kan være behandling i sig selv. Den opdagelse er blevet bekræftet af utallige terapeuter lige siden. Det hjælper og helbreder at tale om sine problemer! Nogle sessioner består udelukkende af samtale. Andre sessioner består af samtale kombineret med stolearbejde og kropsterapi (alt efter behov). Samtale er det eneste redskab, du ikke kan vælge fra. Samtalen tjener mange formål. Udgangspunktet er, at du på forskellige måder taler om dig selv. Jeg skal lære dig at kende for at kunne give ordentlig terapi. Ligesom du skal lære mig at kende for at kunne vurdere, om du føler dig tryg og kan have tillid. Jeg kan godt lide den form for samtale, der er baseret på venlig og nysgerrig dialog. Samtalen er en invitation til, at du åbner op og deler af dig selv. Ordet er frit. Du kan tale om lykkelige øjeblikke, om det helt overfladiske, om dine indre dybder eller spirituelle højder. Om svære følelser og oplevelser. Om ting du ellers bærer i hemmelighed. Om dine meninger og overvejelser. Du kan vise vrede, arbejde med din seksualitet, dele din sorg og vise din glæde! Hensigten er, at du får mere indsigt i dit eget væsen og i mennesker omkring dig. At du får overblik over forvirrende eller komplekse situationer. At du kommer i kontakt med dine følelser. At du tænker og danner dig dine egne meninger. At du føler dig tryg nok til at udforske nye sider af dig selv. At du får mod på at afprøve nye handlinger. I sidste ende er hensigten, at du helt kan undvære samtalen. At du får udviklet en god selvstøtte til din videre rejse gennem livet, som det nu engang udfolder sig. Hjemmearbejde Terapi er ikke kun det, der sker i løbet af sessionen. Terapi er en proces, der handler om positiv forandring og om at udvikle sig som menneske. Det afgørende er at holde processen igang også mellem sessionerne. Nogle gør det helt af sig selv. Andre har brug for input, og der kan hjemmearbejde være en nyttig hjælp. Det kan handle om, at du observerer dig selv og andre i bestemte situationer. Om at du prøver dig selv af på nye måde. Om at du gør noget helt spontant. Eller noget helt fjerde, der passer til netop dig og din situation! Og om at du lærer af det, og tager dine oplevelser med i terapien til videre bearbejdning. G e s t a l t t e r a p i, s i d e 3 a f 12

4 Hjemmearbejde er frivilligt. Det er en smagssag hvor observerende og eksperimenterende, man har lyst til at være. Det er forskelligt hvor meget og hvordan, man holder sin proces igang. Hvis du har lyst til at få hjemmearbejde, så taler vi om det, og finder det, der passer til dig. Du får under alle omstændigheder Proces i forbindelse med første session. Det er en notatbog, jeg selv har designet, som støtte til klienter i et gestaltterapeutisk forløb. Hvis du skriver regelmæssigt, vil du bedre kunne holde fokus, du vil få mere overblik over dit forløb, du vil bedre kunne huske, hvad du gennemgår, og processen vil blive bedre integreret. Proces er et frivilligt tilbud. Det er forskelligt, hvordan man har det med at skrive, og man kan sagtens gennemføre et forløb uden at bruge den! Men hvis dit eneste hjemmearbejde er at bruge Proces, så er det godt givet ud dem der skriver kommer som regel hurtigere gennem forløbet, end dem der ikke gør det. Gestaltterapi kan bruges til Gestaltterapi kan for eksempel bruges til at: Gøre ens indre beslutningsproces mere effektiv Opbygge og indøve nye handlemønstre Håndtere stærke følelser konstruktivt og med integritet Opbygge gode og varme relationer Finde en sund balance mellem arbejde og privatliv Mærke og markere personlige grænser Overvinde negativ tænkning Frigøre sig fra negative oplevelser i opvæksten Skabe god sammenhæng mellem det indre og det ydre liv Bane vej for en mere tilfredsstillende og gladere hverdag G e s t a l t t e r a p i, s i d e 4 a f 12

5 Andre har arbejdet med Eksempler på gestaltterapeutiske forløb Skilsmisse - nye øjne på parforholdet En klient kom, fordi han gerne ville skilles. Det viste sig hurtigt, at han var uafklaret. Han følte sig presset og var frustreret, men der var samtidig en række ting, han ikke havde prøvet af, og sammenhænge han ikke havde set. Terapien bestod af samtale, hvor han kunne dele de tanker, han ellers holdt for sig selv, og af stolearbejde hvor han med virkelighedsnære rollespil kunne arbejde forskellige følelser igennem. For ham bestod den afgørende del af terapien i at få luft og i at arbejde med følelsesmæssige erkendelser. Han endte med at se på sit parforhold med nye øjne og valgte ikke at blive skilt. Tilfredsstillende og langvarigt parforhold En klient kom, fordi hun gerne ville have et tilfredsstillende og langvarigt parforhold. Hun havde en række forhold bag sig, der havde det tilfælles at begynde med stærk tiltrækning, men hurtig udvikle sig utilfredsstillende. Hun havde med egne ord en dårlig smag i mænd. Det viste sig, at hun havde nogle afgørende split. Hun kunne hurtigt fornemme, hvilke mænd der ville behandle hende dårligt, men hun brugte ikke sine fornemmelser til noget. Hun var også meget præcis i sine følelsesmæssige observationer, men omsatte det ikke til ord og handlinger. Det viste sig, at hun havde haft en barndom med forskellige svigt, og at hun i sin ungdom havde været udsat for seksuelle krænkelser. Hun brugte kropsterapi og stolearbejde til at bearbejde dette. Hun brugte samtale til at finde forståelse og atter stolearbejde til at øve sig i at være synlig og handlekraftig baseret på hendes egne følelser og fornemmelser. Det afgørende i terapien bestod i at bearbejde fortiden, i at overvinde split, i at ændre selvbilledet og i at opøve udtrykskraft. Det var et klassisk, dybdegående forløb, der sluttede samtidig med, at hun faldt for en mand, der var interesseret i samme slags tilfredsstillende og langvarigt forhold, som hende selv. Problematisk parforhold - skilsmisse En klient kom, fordi hun gerne ville tage ansvar for sin andel af et problematisk parforhold. Det blev det hurtigt klart, at hun i virkeligheden ønskede en skilsmisse. Hun havde forlængst taget ansvar, og kunne sagtens se situationen fra begge sider. Hun havde i lang tid kommunikeret sine behov og reaktioner, men hendes partner var ikke lydhør, og de havde på mange områder bevæget sig væk fra hinanden. Hun var følelsesmæssigt, praktisk og økonomisk parat til skilsmisse, men holdt alligevel sin handling tilbage. G e s t a l t t e r a p i, s i d e 5 a f 12

6 For hende var den afgørende brik hende selv. Hun var ikke i stand til at se sig selv som en kvinde, der havde ret til at gennemføre en skilsmisse. Terapien bestod primært af samtale, hvor hun talte sin situation igennem, gjorde en række (selv)erkendelser, og ændrede sit selvbillede hvorpå hun endelig kunne realisere et forståeligt og velbegrundet brud. Mere selvtillid og flere venner En klient kom, fordi han gerne ville have mere selvtillid og flere venner. Vi tog udgangspunkt i situationer fra hans liv her og nu, men det blev efterhånden klart, at hans opvækst spillede en stor rolle. Han var blevet mobbet i skolen og holdt udenfor det sociale fællesskab gennem det meste af skolegangen. Barndomsfamilien var en paradoksal blanding af at blive overset og få opmærksomhed. Der blev ikke taget hånd om hans mistrivsel, og for det meste var han overladt til sig selv. Han overlevede børne- og ungdomsårene ved at trække sig ind i sig selv og havde en stor indre verden. Terapien bestod primært af samtale og stolearbejde samt lejlighedsvis kropsterapi. Det var nødvendigt med en større bearbejdning af opvæksten, hvor han både fik forstået, hvad han havde gennemgået, og hvor han fandt ord og udtryk til nogle af de reaktioner, han dengang havde måtte holde tilbage. Han delte af sin indre verden, og trådte frem som en intelligent og skarp iagttager. Parallelt med dette arbejdede han med sin nuværende situation med at afkode andre menneskers ord og adfærd, og med selv at udtrykke sig. Den vigtigste del af terapien bestod i at bearbejde opvæksten, i at bygge bro mellem hans indre og ydre liv, og i at øge hans sociale kompetencer. Han fandt efterhånden sin plads i forskellige fællesskaber og fik andre slags venner. Han opdagede, at det ikke handlede om at finde endegyldige løsninger, men at han løbende kunne gøre sig nye erfaringer hvormed terapien sluttede. Fodfæste En klient kom med en række forskellige emner fra arbejdsliv, kærlighedsliv og familieliv. Efterhånden som vi kom ind i detaljerne, blev det klart, at han havde god kontakt til egne følelser, kunne reflektere og var handlekraftig, samtidig med at han kunne se og indleve sig i sine omgivelser. Det blev et kort forløb, der udelukkende bestod af samtale. Det vigtigste var selve dialogen. Han havde brug for at blive set og spejlet af et andet menneske, for selv at se sig selv. Han stod foran en række vigtige beslutninger, og brugte sessionerne til at gøre sig mere sikker og handlingsklar. Terapien var et lille, men vigtigt fodfæste, der sluttede med erkendelsen af, at han ikke i øvrigt havde brug for terapi. Bedre selvværd og bedre til at sætte grænser En klient kom, fordi hun gerne ville have bedre selvværd og blive bedre til at sætte grænser. Hun kunne sagtens forstå og beskrive sine oplevelser og problemer, men vidste ikke hvad hun skulle gøre ved dem. På tværs af studieliv, parforhold og familiesammenkomster befandt hun sig jævnligt i situationer, hvor hun opførte sig venligt og imødekommende, samtidig med at hun skjulte, hvor vred og uenig hun var indeni. Terapien bestod af samtale, stolearbejde og kropsterapi. Vi tog udgangspunkt i synlighed, i rollespil, hvor hun havde lejlighed til frit at udtrykke sig. Men selv ikke i terapiens trygge rum, kunne hun vise G e s t a l t t e r a p i, s i d e 6 a f 12

7 sine tilbageholdte meninger. Hun ramte en mur af afmagt, af tårer og af forskellige frygtfantasier. Vi fulgte hendes reaktioner bagud i tid, og det viste sig, at hun havde haft en opvækst præget af sine forældres omtumlede liv. Det mest karakteristiske var ambivalens og paradokser. På den ene side var der omsorg og tilknytning, på den anden side var der skilsmisser, voldsomme optrin og bratte skift. På den ene side var der fortrolighed, på den anden side var der store tabuer. Hendes adfærd gav god mening som overlevelsesstrategi! Hun brugte kropsterapi til at (gen)finde fornemmelsen af basal tryghed og til at få mere kontakt til den pige, hun havde været engang. Det var et afgørende punkt, at hun gjorde sig sine (voksne) meninger, om den barndom hun havde haft. Hun blev efterhånden mere tryg ved også at udtrykke sin mening om nutidige situationer, og brugte samtale og stolearbejde til at forholde sig til stort og småt. Hun tog forskellige opgør, blev bedre til at sætte grænser, og opdagede fornemmelsen af at kunne skabe sit eget livsrum. Den vigtigste del af terapien var bearbejdelsen af hendes opvækst, af at arbejde kropsligt med centrering og tryghed, af at danne sig sine egne meninger, og af at øve udtryk. Terapiens slutpunkt var eksistentiel frigørelse. Hun erkendte dybt indefra, at hun kunne vokse ud af sin barndom, at hun havde andre kompetencer og værdier end hendes forældre, og at hun kunne gå sin egen vej gennem livet. Stolearbejde Stolearbejde er en af gestaltterapiens mest kendte redskaber. Det består i, at du stiller to stole overfor hinanden, hvor du er dig selv i den ene stol, mens du forestiller dig en bestemt person sidder i den anden stol, som du vil forholde dig til (også kendt som teknikken med den "tomme stol"). Stolearbejdets store fordel er, at i stedet for at tale OM en problematisk situation, så ER du i den sammen med terapeuten. Følelser, tanker og reaktioner bliver mere nærværende og skaber derved mulighed for to ting: dels at du kan undersøge, hvad der sker indeni dig selv, dels at du i ro og mag kan eksperimentere med forskellige måder at udtrykke dig på. Før stolearbejdet finder sted, har du haft en samtale, hvor du har indkredset situationen og taget stilling til, om du ønsker at udføre et stolearbejde. Stolearbejde er et tilbud, du frivilligt siger ja eller nej til. Du begynder typisk med at indleve sig i en konkret begivenhed. Du er for eksempel meget frustreret i forhold til en bestemt person. På stolene genkalder du dig situationen, hvad der skete og hvordan du havde det - samtidig med at du kan tale med mig om, hvad der foregår. Du ER i situationen samtidig med, at du taler OM den. Jeg deltager ved at stiller spørgsmål, give feedback og måske komme med forskellige forslag. G e s t a l t t e r a p i, s i d e 7 a f 12

8 Du kan tale OM en problematisk situation... og du kan tale, mens du ER i den. Det vil som regel hurtigt vise sig, hvad det er mest relevant at fokusere på. Du kan eksperimentere med selvudtryk, med alle mulige forskellige måder at håndtere situationen på, indtil du finder en brugbar og meningsfuld løsning, du har lyst til at udføre ude i hverdagen. En anden mulighed er at undersøge dine egne reaktioner for at øge din indsigt og finde meningsfulde forklaringer. Sådan en proces begynder med at finde ud af, hvad der helt præcist forgår indeni. Det kan for eksempel være: At du siger "ja", mens du mærker "nej". At du er vred men ikke ved, hvordan du skal håndtere det. At du ignorerer dine instinkter og mavefornemmelse. At du i virkeligheden godt ved en hel masse, men det kommer ikke ud i ord og handlinger. Hvilken sammenhæng er der mellem dine tanker, følelser, krop og handlinger? G e s t a l t t e r a p i, s i d e 8 a f 12

9 Et stolearbejde kan også handle om, at du indlever dig i den anden part. At du mærker hvordan tingene er herover, og prøver at se situationen med den andens briller på. Det er lærerigt nogle gange at se sig selv udefra og det kan give meget forståelse at prøve at se verden fra en andens perspektiv! Meget stolearbejde består i at undersøge den indre virkelighed, og i at finde brugbare og meningsfulde måder at udtrykke sig på. Hvis det er relevant, kan du gå endnu dybere, ved at se på dine reaktioner og handlemønstre i lyset af din opvækst og erfaringer med tilsvarende situationer. Stolearbejde kan bruges til at vende tilbage til mobning i skolen eller til en barndomsfamilie, hvor man stod ene mod alle. Der kan være noget utroligt forløsende ved at svare igen, selv med års forsinkelse. Men den slags arbejde finder kun sted, hvis du har lige præcis dét behov, og har lyst til lige præcis slags terapi. Det kan vise sig, at fortiden har præget dig sådan, at du føler sig splittet overfor bestemte handlinger. Du vil udtrykke din vrede - men du har lært altid at skjule den. Du vil gerne kærligheden og venskaber - men tøver pga. negative erfaringer. Du vil gerne udleve dine drømme - men du tror ikke selv på dig selv som følge af manglende støtte eller uvenlige omgivelser. Hvordan påvirker din fortid din nuværende situation? Hvis det er det, der er problemet, kan du bearbejde den indre splittelse indtil ydre handling er mulig. Du kan bruge stolearbejde til at komme helt tæt på din beslutningsproces. Det kan være nyttigt, hvis der er mange aspekter at tage hensyn til, hvis du er meget forvirret, eller hvis du på en eller anden måde er splittet mellem dine tanker og følelser. Det er svært at være handlekraftig, hvis du indeni både er for og imod det, du gerne vil sige og gøre. G e s t a l t t e r a p i, s i d e 9 a f 12

10 På hver stol koncentrerer du dig kun om ét aspekt af gangen. Den første stol handler om din beslutning hvad er det, du planlægger at gøre? Den anden stol handler om din krop hvad mærker du, når du tænker på din handling? Den trejde stol handler om dine følelser bliver du vred, ked af det eller glad? Den fjerde stol handler om dine tanker hvad siger fornuften, hvad er konsekvenserne, hvad er din mening? Jo mere enighed og sammenhæng, der er mellem de her fire stole eller aspekter jo mere velfunderet er din beslutning, og jo mere fodfæste vil du have til at føre den ud i livet. Gestaltterapeutisk stolearbejde er et effektivt redskab, fordi du aktivt genkalder og genspiller konkrete begivenheden fra dit liv. Det betyder at spontane og autentiske reaktioner kommer mere op til overfladen - og dermed at du langt hurtigere kommer ind til kernen i problemet. Stolearbejde er et beskyttet laboratorium, hvor du selv kan lære dig selv at kende. Du kan smage på dine beslutninger og forholde dig til konsekvenserne, før det bliver alvor ude i det virkelige liv. Du kan enten fokusere på at eksperimentere med synlighed og selvudtryk, med at finde brugbare løsninger, eller du kan fokusere på at få indsigt i, hvad der foregår indeni dig selv. Gestaltterapi og evidens Når man går i terapi, er det meget oplagt at interessere sig for, om terapien har nogen effekt kan man forvente at få det bedre af at investere tid og penge i en (gestalt)terapeutisk behandling? Det spørgsmål forsøges besvaret med det, der hedder evidensforskning. Altså at man måler effekten af forskellige terapeutiske behandlingsformer ved at se på, hvad der virker, og hvor godt det virker. Den slags forskning er imidlertid ganske svær at udføre. Lone Algot Jeppesen og Leif Vedel Sørensen, begge psykologer og specialister i psykoterapi, beskriver levende de mange evidensforskningsproblematikker i deres bog At leve sin terapi (Forlaget Mindspace, 2013). Evidens kommer fra den medicinske verden og bygger på observation af målbare faktorer. Man definerer en sygdom ved bestemte symptomer, som kureres ved brug af en bestemt medicin/ behandling. Det grundlæggende forhold er, at patienten er en passiv modtager af behandlingen. G e s t a l t t e r a p i, s i d e 10 a f 12

11 I psykoterapi er det grundlæggende forhold anderledes. Patienten er en klient, og det er en del af helbredelsen, at klienten aktivt tager del i processen. Det er vanskeligt at isolere bestemte virksomme faktorer, fordi den centrale del af behandlingen består af interaktionen mellem to levende mennesker. Lone Algot Jeppesen og Leif Vedel Sørensen skriver: Psykoterapi er forskellig fra samtale til samtale, netop fordi det drejer sig om forskellige mennesker med forskellige oplevelser. Selvom terapeuten umiddelbart gør det samme fra gang til gang, vil det opleves forskelligt for forskellige mennesker på forskellige tidspunkter, og derfor er manualiserede behandlinger ikke en sikring af, at det, der foregår, er så ens, at man kan lægge det sammen uden risiko for, hvad netop Beutler (2009) påviste: Der sker en oversimplificering af komplekse sammenhænge. (s. 21) Med andre ord: god psykoterapi er netop kendetegnet ved at være (lidt) forskellig fra gang til gang og fra menneske til menneske! Psykoterapiforskning er derfor en vanskelig øvelse, fordi forskning i sig selv indebærer simplificering af en proces, der i sin natur er kompleks og variabel! Selvom evidensforskning er svært, er det trods alt ikke umuligt, og der findes flere store studier. Lone Algot Jeppesen og Leif Vedel Sørensen citerer en stor undersøgelse, som konkluderer at det mest væsentlige ved psykoterapi er,... at modellen og teknikken er sammenhængende, velbeskrevet, fornuftig og relevant for klientens problemstilling (s. 22), men at den ene terapiform ikke nødvendigvis er bedre end den anden, meget afhænger af såkaldte nonspecifikke faktorer, såsom klientens motivation og situation, den terapeutiske relation og terapeuten som person. Mikael Sonne og Jan Tønnesvang, begge psykologer og gestaltterapeuter, refererer til specifik gestalt evidensforskning i deres bog Integrativ Gestalt Praksis (Hans Reitzels Forlag, 2013). De tager også forbehold for det vanskelige ved evidensforskning, men skriver blandt andet at: gestaltterapi præsenterer mindst lige så lovende resultater som de (mere evidensundersøgte) kognitive tilgange (Strümpfel, 2004). (s. 195) Og videre: Endelig har man i det klassiske sammenlignende studie af Johnson og Greenberg (1985) påvist, at kognitiv adfærdsterapi og gestalttilgange har lige gode resultater, og at der er en fordel ved gestaltterapi, som ikke optræder ved kognitiv terapi, nemlig at de, der modtager gestaltterapi, fortsætter med at blive bedre efter afslutningen af terapien snarere end blot at opretholde fremskridtet fra terapien. (s. 195) Som konklusion på gestaltterapi og evidens, kan man derfor sige, at det er svært i det hele taget at gennemføre evidensforskning, og at der ikke er så meget evidensforskning i gestaltterapi, men at den evidens, der trods alt findes, præsenterer lovende resultater. Der er dog stigende interesse for evidensforskning: EAGT (Den Europæiske Association for Gestaltterapi) har etableret en researchkomité, ligesom der findes faglige netværk, der fokuserer på evidens (læs mere: og ). G e s t a l t t e r a p i, s i d e 11 a f 12

12 For den terapiinteresserede er det også værd at tage i betragtning, at flere evidensundersøgelser påviser, at den ene psykoterapeutiske metode ikke nødvendigvis er bedre end den anden. De mest afgørende faktorer for et godt resultat er: At terapiformen er teoretisk sammenhængende og virker relevant. At terapiforløbet løbende evalueres. At klienten har mulighed for at give feedback. At klienten på forskellige måder er motiveret. Positive faktorer udenfor terapien. At der er en tryg og tillidsfuld kontakt til terapeuten. At terapeuten mestrer sin teori og teknik S T E F A N G R E E N M E I N E L G e s t a l t t e r a p i, s i d e 12 a f 12

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk Udtalelser om HjertetsVej I virkeligheden er der kun en måde at beskrive HjertetsVej på - PRØV DET, det er alle pengene værd! Det, du investerer i Sina, vil komme igen på så mange planer som: mentalt,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

KOGNITIV TERAPI SKALA

KOGNITIV TERAPI SKALA KOGNITIV TERAPI SKALA (copyright 198 J.E Young & A.T Beck) Terapeut: Dato for Session: Rater: Patient: Tape ID#: Dato for rating: Session# ( ) Videotape ( ) Audiotape ( ) Live Observation Instruktion:

Læs mere

Kompetencer. Mine kompetencer ligger indenfor disse områder:

Kompetencer. Mine kompetencer ligger indenfor disse områder: Kompetencer Mine kompetencer ligger indenfor disse områder: Belastningsreaktion når du er under hårdt eller langvarigt pres privat eller arbejdsmæssigt, eller måske er væltet helt omkuld. Let/moderat depression

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Den professionelle børnesamtale

Den professionelle børnesamtale Den professionelle børnesamtale Program: Socialfaglige perspektiver (modeller) ift. arbejdet med børn og unge. Den Narrative tilgang som grundlag for børnesamtalen. Grundprincipper i Børnesamtalen Den

Læs mere

Split mellem tanker og følelser!

Split mellem tanker og følelser! Split mellem tanker og følelser Et menneske kan beskrives som bestående af tanker, følelser, krop og handling. Disse fire aspekter udgør en organisk enhed og påvirker indbyrdes hinanden. Som f.eks. når

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Mange professionelle i det psykosociale

Mange professionelle i det psykosociale 12 ROLLESPIL Af Line Meiling og Katrine Boesen Mange professionelle i det psykosociale arbejdsfelt oplever, at de ikke altid kan gøre nok i forhold til de problemer, de arbejder med. Derfor efterlyser

Læs mere

VIDEO 1 TANTRACURE. Seksuel Energi: Nøglen Til Hemmeligheden

VIDEO 1 TANTRACURE. Seksuel Energi: Nøglen Til Hemmeligheden VIDEO 1 TANTRACURE 1 Seksuel Energi: Nøglen Til Hemmeligheden 2 Copyright 2013 TantraCURE.dk Ingen dele af denne bog må kopieres, reproduceres eller transmitteres i nogen form, om det så er elektronisk,

Læs mere

Et indblik i,hvad det vil sige at have

Et indblik i,hvad det vil sige at have Et indblik i,hvad det vil sige at have Peter Brigham mag.art.psych.aut Behandlingsforløb af Sadie kajtazaj med PTSD Hvem er? Peter Brigham Afdelingsleder Studenterrådgivningen/Odense Tidligere Behandlingsleder/Psykolog

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse Visionen for Trøjborg dagtilbud Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse En udviklingsstøttende metode, i forhold til samspil En metode der tager

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret.

Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret. Rekruttering Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret. Spørgsmålenes anvendelighed beror i høj

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Kropsterapi. K r o p s t e r a p i, s i d e 1 a f 10. S t e f a n G r e e n M e i n e l w w w. g e s t a l t t e r a p i. i n f o

Kropsterapi. K r o p s t e r a p i, s i d e 1 a f 10. S t e f a n G r e e n M e i n e l w w w. g e s t a l t t e r a p i. i n f o Kropsterapi Kropsterapi er særdeles velegnet, når processen kommer steder hen, hvor ord ikke rigtig slår til. Når det handler om at MÆRKE kroppen og sig selv inderst inde. Når terapien kommer meget følsomme

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om.

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om. Vi vil gerne takke dig for at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Tests og Eksperimental Socialpsykologi (CETES) i samarbejde med Stressklinikken, ved Aalborg Universitet. Vi

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god Telefonsamtalen Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god idé. Derfor skal du forberede dig,

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant

Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant Intro Jeg hedder Louise. Jeg er brugerrepræsentant i den arbejdsgruppen, der er ved at lave retningslinier for unipolar depression. Det er jeg, fordi jeg både

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

PS Landsforenings generalforsamling 2009. "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann

PS Landsforenings generalforsamling 2009. At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser Psykolog Susanne Bargmann PS Landsforenings generalforsamling 2009 "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann 1 Forældre-perspektiv: Skyld - hvor er det jeg har fejlet som mor/far?

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING Når barnet ændrer adfærd Barnet med børnegigt 2 de basale behov Et barn med helt grundlæggende behov, ligesom andre børn. Ubetinget kærlighed og omsorg Blive set og anerkendt

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Metode-vejledning i schema terapi: Uddelingsmateriale fra bogen

Metode-vejledning i schema terapi: Uddelingsmateriale fra bogen 3 Metode-vejledning i schema terapi: Uddelingsmateriale fra bogen Velkomstmateriale til gruppen 1: GST grundregler Gruppesessionerne har blandt andet som mål at: lære dig en ny måde at forstå de psykiske

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere