Postgården Postgårdsvej 11, 9260 Gistrup Aalborg Kommune. Vurderingsskema for fredningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postgården Postgårdsvej 11, 9260 Gistrup Aalborg Kommune. Vurderingsskema for fredningsbeskrivelse"

Transkript

1 Postgården Postgårdsvej 11, 9260 Gistrup Aalborg Kommune Vurderingsskema for fredningsbeskrivelse

2 Besigtigelsesdato Besigtiget af Arkitekt Søren Kibsgaard Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard Vestergårdsvej Skørping Journalnummer Fredningssag Adresse Postgårdsvej 11, 9260 Gistrup Betegnelse Postgården Kommune Aalborg Fredningsbeskrivelse Bygningsbeskrivelse Postgårdens hovedbygning er opført i klassicistisk stil med et barokt tag. Bygningen er udvidet ca Fredet Hovedbygningen og de tilknyttede avlsbygninger er placeret på et højdedrag med udsigt mod øst over Limfjorden. Adgang til anlægget sker via allé fra syd med ankomst til gårdsplads med brolægning og store træer. Hovedbygningen ligger øst for avlslængerne og er orienteret nord-syd. Den fremstår som en stor grundmuret bygning med hvidkalkede ydervægge og et højt barokt mansardtag, beklædt med røde vingefalstagsten. Bygningen har tre nyere skorstenspiber. Væggene står på et fremhævet kælderfundament med små to-fags vinduer med fire ruder i hver ramme. Stueetagen har to-fags vinduer med fire rammer, nederste rammer med 6 ruder og øverste rammer med 4 ruder. Der er ingen vinduer i gavlene. Det oprindelige midterparti er både mod gårdsplads og have fremhævet med fire lodrette kvadremurede pilastre, hvorover der er en frontispice med rundbuet afslutning. Frontispicen har to tofags vinduer med tre ruder i hver ramme. Hoveddøren mod gårdsiden er en nyere enkeltfløjs dør, som står i lakeret træ. Den har kvadratiske fyldninger og et smalt opsprosset vindue over. Havedøren er en nyere tofløjet opsprosset glasdør med et smalt opsposset vindue over. På hver side af dørpartierne sidder smalle vinduer med et-fags-vinduer med to rammer, nederst med 6 ruder og øverst med 4 ruder. Mod gården er adgangen yderligere markeret af en stor svunget opkørsel til bygningens adgangstrappe. Opkørslen er brolagt og er som trappen afgrænset af et smedejernsgitter. Mod haven fremhæves det oprindelige midterparti af en træveranda med en bred midtstillet nedgang til haven. Over det fremhævede midterparti er opsat en markise. Under hovedtrappen er der adgang til kælderen via en granittrappe.

3 Det høje mansardtag er opdelt af en kraftig, hvidmalet trægesims. Taget er uden egentlige kviste, og brydes kun af enkelte, små støbejernsvinduer og et enkelt tagvindue i havesiden. Dette vindue er delvist dækket af frontispicen. Indvendigt er den oprindelige rumopdeling i vidt omfang intakt, ligesom alle tre skorstensløb er opretholdt. I stueetagen ligger rummene på hver side af den gennemgående hovedskillevæg med en enkelt undtagelse. Fra den store hall fører en nyere barokinspireret hovedtrappe, som er fornyet i 1940 ene, til tagetage og kælder. Syd for hallen ligger en stor gennemgående stue med lysindfald fra både øst og vest, og med fire symmetrisk placerede døre til naborummene. (Da midterskillerummet mangler i dette rum, er der opsat en konge i tagkonstruktionen.) Syd for den gennemgående stue ligger symmetrisk i sydgavlen to værelser, hvoraf det ene er indrettet til nyere anretterkøkken. Ingen af disse værelser har vindue mod syd. Bag hallen ligger havestuen, som i februar 2011 har været brandhæget. En gennemgang af bygningen efter branden viser i øvrigt, at brandskaderne er begrænset til enkelte rum i kælder, stueetage og tagetage og ikke anfægter de samlede fredningsværdier. Nord for hallen ligger en mindre næsten kvadratisk stue med adgang til et nord for liggende nyere køkken og med en åbning med fløjdøre mod en stor, langsgående stue mod øst. I den ca tilføjede nordlige del af bygningen er der mod gården et soveværelse og øst herfor et badeværelse i samme størrelse som soveværelset. Dørene i hele bygningens vestside fra køkken til værelse i sydgavl sidder i samme afstand fra vestvæggen, så alle værelser ligger enfilade. Ligesom alle døre og værelserne mod øst. Eneste ændring i stueetagens oprindelige rumlige opdeling er etablering af et mindre toilet i del af havestuen. Der er adgang til toilettet fra hallen. Alle vinduer har skrå vinduesfalse, med et stort lysindfald. Alle døre i stueetagen har kanellerede fyldninger og vurderes at være oprindelige. Gulvene er de oprindelige plankegulve, dog er der et nyere egeparketgulv i trapperum og den sydlige, gennemgående stue. (Disse parketgulve er skadet under branden i februar 2011, og vil blive erstattet af nye plankegulve, svarende til dem der ligger under parketgulvene.) Der er pudsede lofter med stukkanter i den gennemgående stue, stuen nord for hall en og stuen nord for havestuen. Der er kælder under hele bygningen. Adgangen sker fra indgangsdøren under hovedtrappen. Her er den oprindelige tofløjede dør bevaret. Bygningens tidligere køkken ligger imod øst i bygningens midterste del (under havestue og den gennemgående stue). Ved den nordlige skorsten er bevaret en gruekedel. I tagetagen er arealet omkring de to kviste indrettet til beboelse med ét rum mod gårdspladsen mod vest og to rum mod haven. Nord og syd herfor ligger åbne tagrum.

4 Bygningshistorie Postgården, der tidligere hed Grønrøgel, var oprindelig en udflyttergård. Den daværende ejer, Theodor Adler af hovedgården Sohngårdsholm fik i 1786 gennemført en udskiftning af tre landsbyer Nr. og Sdr. Tranders og Øster Sundby. Seks af de udskiftede gårde, blev flyttet helt ud af landsbyfælleskabet, herunder Grønrøgel, som blev placeret på det yderste af Sønder Tranders mark. Grønrøgel blev ved udskiftningen næsten dobbelt så stor - opgjort i tdr. hartkorn - som de øvrige udskiftede gårde, men det var fortsat en almindelig fæstegård under Sohngårdsholm. I 1799 ændrede gårdens status fra fæstegård til selvejergård, da postmester Frisch fra Aalborg købte Grønrøgel sammen med tre andre gårde af Theodor Adlers fra Sohngårdsholm i forbindelse med hans frasalg af fæstegårdene. Postmester Frisch, der fortsat boede i Aalborg, påbegyndte i 1804 opførelsen af en ny hovedbygning. Han døde imidlertid i 1806 og gården blev af hans enke i 1807 solgt på auktion til købmand Steen fra Ålborg. Ved salget i 1807 var den nye hovedbygning ikke færdigbygget og materialer til den indvendige færdiggørelse fulgte med i købet. Af materialet til auktionen i 1807 fremgik det, at stuehuset var af grundmur med gebrekken stentag [mansardtag] og kvist til beboelse for et herskab, og at avlslængerne var af muret bindingsværk med stråtag. Videre blev herlighedsværdierne omtalt som følger: Fra værelserne fra gården kan den ganske ejendom overses, og desuden falder en skøn udsigt til Limfjorden og omegnen af nogles mils udstrækning. Bygmester/arkitekt er ukendt. Gården ændrede lidt efter lidt navn fra Grønrøgel til Postgården efter gårdens første selvejer, postmester Frisch. Ca blev bygningen udvidet mod nord med et ekstra fag, der bryder bygningens ellers helt symmetriske opbygning. Den nuværende ejers forældre købte gården i Sidst i 1940 erne er der iflg. de nuværende ejere foretaget en gennemgribende istandsættelse af hovedbygningen. I den forbindelse er bl.a. taget udskiftet med de nuværende vinge-falstagsten, samt den indvendige hovedtrappe og køkkenet i kælderen fornyet. Vinduerne er løbende fornyet indenfor de seneste ca. 20 år og er udført som en kopi af de oprindelige vinduer med sammen profiler, enkelt lag glas og kitfals. Kilder Kommuneatlas Aalborg Trap Danmark Fra Grønrøgel til Postgården og hvad der videre skete Tekst til foredrag af Birgit Løgstrup ved Postgårdens 200 års dag (i 2004). Ni tekstede A4 sider. Vurdering af fredningsværdier

5 Miljømæssig værdi Postgården solitære placering på marken markeret af de omkringliggende høje træer og buske står i kontrast til det omkringliggende moderne samfunds bygninger og vejanlæg og rummer en fortælling om mødet mellem nyt og gammelt. Videre udgør de tre ikke fredede fløje med avlslænger, gårdspladsen med dens fine brolægning og store træer, alléen samt den store park sammen med den fredede hovedbygning en helhed af stor miljømæssig værdi. Endelig er avlslængerne med trempel og gulkalkede felter et eksempel på en egnskarakteristisk byggeskik i regionen. Kulturhistorisk værdi Postgårdens stadig relativt isolerede placering fortæller om den udskiftning af gårdene fra bl.a. landsbyen Sdr. Tranders, som blev gennemført i Videre fortæller den markante hovedbygning fra om den daværende ejers ønske om via bygningen at markerer sin status i samfundet. Bibeholdelsen af det store understrøgne tag uden undertag har i dag en kulturhistorisk, byggeteknisk værdi. Generelt fremtræder hovedbygningen i original stand. Arkitektonisk værdi Hovedbygningen er et eksempel på et både markant og harmonisk landhus med sine høje klassicistiske vægge, det store barokke tag og de store gavlkviste med rundbuede afslutninger. Bygningen fremstår således - trods den nordlige udvidelse af den oprindeligt strengt symmetriske bygning - stadig velproportioneret Bygningens overvejende horisontale retning brydes på begge langsider af den rundbuede gavlkvist over fire vertikale rækker af kvadermurede pilastre omkring hoveddøren. Det markante mansardtag med den kraftige gesims og de valmede gavle giver bygningen en stor tyngde og er afgørende for helheden. Alle vinduer sidder i bygningens to langsider, som er ens. Gavlene er uden vinduer eller andre åbninger. Bygningen har i sit ydre bevaret sit oprindelige udtryk og materialeholdning. Indvendigt er den oprindelige rumopdeling med hall og stuer både mod gården og mod haven opretholdt. Ligesom den store gennemgående stue i bygningens sydlige del er uændret med sine fire symmetrisk anbragte, oprindelige døre med kannelerede fyldinger og stukkanter. Når der ses bort fra den senere tilbygningen fra ca. 1900, er alle rum anbragt énfilade med et

6 gennemgående kig gennem alle døre. Alle stueetagens døre er oprindelige og har kanellerede fyldninger. Den indvendige hovedtrappe er en nyere fortolkning af en barok trappe. I alle rum er de oprindelige fyrreplankegulve bevaret, dog er der i hallen og i den gennemgående stue sidst i 1940 ene lagt et gulv af egeparket i sildebensmønster ovenpå det oprindelige plankegulv. (Disse gulve vil i forbindelse med udbedringen af skaderne efter branden i februar 2011 blive erstattet af plankegulve svarende til rummenes tidligere gulve.) I kælderen er den originale to-fløjede yderdør under den udvendige hovedtrappe - bevaret. Bærende fredningsværdier De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til de velproportionerede facader med alle detaljer samt det markante, valmede mansardtag uden egentlige kviste. I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig særligt til den bevarede oprindelige rumopdeling, det bevarede ældre snedkerinventar, herunder i særlig grad de originale døre med kanellerede fyldninger, de oprindelige bræddegulve samt de oprindelige lofter og stukkanter i tre af stuerne. Dertil kommer bygningens oprindelige materialeholdning. Anbefalinger Det er afgørende for bygningens helhedsindtryk, at der ikke sættes kviste eller yderligere tagvinduer i taget. Den nyere træterrassen på bygningen østside trænger til en istandsættelse og kan med fordel erstattes af en terrasse, der bedre harmonerer med bygningen. Den nyere hoveddør bør ved lejlighed udskiftes med en dør, der bedre harmonerer med bygningen.

7 POSTGÅRDEN Postgårdsvej 11, 9260 Gistrup OPGAVE Beskrivelse af Postgården og dens omgivelsers bevaringsværdier, herunder beskrivelse af den fredede hovedbygnings ydre, af bevaringsværdierne i avlslænger og have samt af det samlede anlægs placering i landskabet. OPDRAGSGIVER Kulturarvsstyrelsen Bygninger Lisbeth Brorsen KONSULENT Robert Mogensen, Arkitekt MAA MDL BESIGTIGELSE Postgården er besigtiget den 14. april 2011, kl Vejret: Tørt og diset 1

8 POSTGÅRDENS PLACERING I LANDSKABET Postgården ligger øst for Aalborg, nordøst for den gamle landsby Sønder Tranders. Herfra blev ejendommen udskiftet i 1786 og gården efterfølgende flyttet ud på det yderste af landsbyens mark med al sin jord omkring sig. I dag er Aalborg vokset sammen med Sønder Tranders, og gården ligger således ganske tæt på byranden. Postgården ligger højt og isoleret i landskabet, der falder til tre sider. Mod nord, ned mod Universitetsboulevarden/Egensevej, der på dette sted løber i bunden af en erosionsdal, der skærer sig ind i bakkeformationen Lerbjerg. Mod øst, ned mod Romdrup Å, hvor Hadsund Landevej og jernbanen til Grønlandshavnen løber parallelt med åen nede i bunden af dalstrøget. Og mod syd, ned til et tilløb til Romdrup Å og jernbanen, som her ligeledes er anlagt nede på arealerne omkring åløbet. N Selma Lagerlöfs Vej Hadsund Landevej Postgårdsvej Gårdens bygninger og det omgivende landskab Google 2

9 Postgården med omgivende læbælte ligger højt og isoleret. Set fra nord mod syd Mod vest er terrænet jævnt forløbende med Selma Lagerløfs Vej som skillelinje til Aalborg Universitets bygninger og enkelte større erhvervsbebyggelser. Disse bebyggelser udgør på dette sted Aalborgs fysiske grænse mod øst. Landskabeligt set ligger Postgården på en udposning af Lerbjergs sydøstlige hjørne midt i et stort trukket landskab, hvor de tre bakkeformationer Lerbjerg mod vest og nord, Klarup Bakker mod øst og Lundby Bakker mod syd rejser sig fra stenalderhavets marine forland, hvor nede Romdrup Å løber som afvandingsstrøm til Limfjorden. Postgårdens bygninger anes bag læbæltes træer og bevoksning. Set fra øst mod vest 3

10 POSTGÅRDENS OMGIVELSER Postgården ligger skjult bag høje træer og bevoksning, men åbent og frit med marker til alle sider. En kort kastanjeallé fører fra Postgårdsvej op til gården. Postgårdsvej forbinder Selma Lagerløfs Vej med Hadsund Landevej. En kort kastanjeallé fører fra Postgårdsvej op til gården Gården består af et samlet anlæg med hovedbygning mod øst og tre udlænger, der grupperer sig med laden i midten som den største længe mod vest. Øst for hovedbygninger er haven anlagt på det jævnt skrånende terræn. Omkring gårdens bygninger og have er plantet et læbælte af træer og buske, herunder blandt andet en lindeallé, der kanter haven mod syd. Mod nord, hvor læbæltet er bredest består beplantningen af blandede træsorter, som bøg, kastanje, ahorn og andre sorter samt nærmest haven af forskellige buskadser. Det brede nordlige læbælte fremstår svært stormskadet. Det resterende sydlige læbælte samt læbælterne mod vest og øst er relativt smalle og lettere perforerede. En lindeallé kanter Postgårdens have mod syd 4

11 Haven øst for hovedbygningen er udlagt som en stor sammenhængende græsplæne uden særlige bemærkelsesværdige kvaliteter, bortset fra størrelsen. Gårdspladsen vest for hovedbygningen fremstår som et rumligt hele, hvor et centralt beliggende græsareal er markeret af otte stynede lindetræer. På pladsens vestlige del står der endvidere på hver side af ladens markante midtrisalit et stort fuldkronet lindetræ. Postgårdens have er udlagt som en stor sammenhængende græsplæne Gårdspladsen fremstår som et rumligt hele, defineret af bygninger og træer Rundt om gårdspladsens græsareal løber en grusbelagt kørevej, der foran og langs med hovedbygningen er belagt med piksten med langsgående markeringer. Op til hovedbygningens adgangsparti er opført en kørerampe, som ligeledes er belagt med piksten. 5

12 Op til hovedbygningens adgangsparti er opført en kørerampe belagt med piksten POSTGÅRDENS BYGNINGER Gårdens bygninger udgør et sluttet hele, bestående af den fritliggende hovedbygning mod øst og udlængernes trefløjede kompleks mod vest. Udlængerne danner tilsammen en U-formet figur, der åbner sig mod hovedbygningen, og lukker sig mod vest. U-figuren er dog åben i det nordvestlige hjørne, idet syd- og vestlængerne er sammenbyggede, hvorimod nordlængen er fritliggende. Herudover omfatter bebyggelsen en mindre garagebygning, der ligger for sig selv, umiddelbart nord for det samlede anlæg. Udlængerne danner tilsammen en U-formet figur, hvor nordlængen ligger frit Hovedbygningen, som påbegyndtes i 1804 er opført i én etage på en høj kælder og dækket af et stort valmet mansardtag. En frontkvist mod gårdsplads og have giver lys til en række rum i tagetagen. Frontkvisten afsluttes foroven af en halvcirkulær bue, hvori der øverst er anbragt et ellipseformet hul til udluftning af tagrummet. 6

13 Hovedbygningen er opført i én etage med høj kælder og et stort valmet mansardtag Frontkvisten var oprindeligt midtstillet, idet det nordligste fag er en senere tilbygning. Bygningspartiet under frontkvistene er fremhævet med kvaderpudsede liséner fra kælderetage til gesims mod første sal. Huset i øvrigt er glatpudset og hvidkalket og belagt med røde tegl på taget. Vinduerne er udført i træ og fremstår hvidmalede. De har opsprossede oplukkelige rammer, der er opdelt ved hjælp af lodposter og for de store vinduer i stueetagen tillige tværposter. Hoveddøren er en nyere enkeltfløjs dør af træ med kvadratiske fyldninger og ovenlys. Havedøren er tofløjet og opsprosset med ovenlys. På hver side af dørpartierne er opsat smalle vinduer med tværpost og to oplukkelige rammer. Udlængerne fremstår som toetagers bygninger, hvor den store lade, midterbygningen, er forsynet med en markant midtrisalit i 5 fags bredde. Ladens midtrisalit korresponderer henover gårdspladsen med hovedbygningens frontkvist. Den store lade er forsynet med en markant midtrisalit i 5 fags bredde 7

14 Udlængerne er forsynet med flad- og rundbuede støbejernsvinduer, der tilsvarende dørog porthuller er malet i en nedtonet rød farve. Tagene er beklædt med pande- og stålplader. Hældningen er moderat, omkring grader. Stueetagen fremstår pudset og hvidkalket, hvorimod første salen er forsynet med gulpudsede blændingspartier adskilt ved hjælp af hvidpudsede øreliséner. Ladens facade mod vest er udført som en let konstruktion, der er beklædt med pandeplader. I den fritliggende nordlænge er der i østenden isat almindelige torammers trævinduer. Udlængerne er forsynet med gule blændinger adskilt af hvide øreliséner Ladens vestfacade er udført som en let konstruktion beklædt med pandeplader 8

15 BEVARINGSVÆRDIER Postgårdens relativt isolerede beliggenhed med det omkransende bælte af træer og buske rummer fortsat en landbrugshistorisk fortælleværdi, og med det moderne samfunds bygninger og vejanlæg så tæt på ses denne fortælleværdi i mødet mellem det nye og det gamle. Landskabsæstetisk fremstår gårdanlægget med den omgivende beplantning med en vis styrke, først og fremmest fra nord, øst og syd. Anlæggets formmæssige og æstetiske værdi svækkes dog noget af det vindskadede læbælte mod nord. Gårdspladsens rumlige integritet er båret af det samlede anlægs sluttede figur og den præcise beplantning med stynede lindetræer. Ligesom adgangsallén med flankerende kastanjer og den funktionsløse lindeallé, der udgør afslutningen på havens læbælte mod syd, har særlige bevaringsværdier. Det af vinden medtagne plantebælte mod nord fremstår fra havesiden som direkte nødlidende. Mens det enkle græsudlæg, der behersker Postgårdens have ikke i sig selv har bevaringsværdi bortset fra størrelsen. Når der ses bort fra garagebygningen nord for det samlede bygningsanlæg, fremstår gården med hovedbygning og udlænger som et sluttet og formfast hele af betydelig bevaringsværdi. Hovedbygningen, uagtet den nuværende brandskade, fremstår som et fint moduleret klassicistisk landhus, hvor den barokke tagkonstruktion og frontkvistens cirkelbuede afslutning dog forlener huset med en vis plump robusthed. Udlængernes selvstændige bevarings værdi forekommer mindre overbevisende end hovedhusets. Men længerne rummer i sig selv en tyngde og statelighed, som modsvarer hovedbygningen, samtidig med at de rummer elementer af lokal byggeskik med de store gulkalkede blændingsfelter Samlet set er Postgården i besiddelse af både fortælle- og kulturhistorisk samt æstetisk og arkitektonisk værdi. En række forhold først og fremmest omkring haveanlægget og nogle mindre bygningsmæssige forhold for udlængernes vedkommende trækker imidlertid ned i en helhedsvurdering af gårdens bevaringsværdi. Hovedbygningen er klart i besiddelse af det stærkeste bevaringspotentiale, men også det samlede anlæg med hovedbygning, udlænger og gårdsplads besidder store rumlige og bevaringsmæssige interesser. 9

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANDAGER MØLLE ODDER KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.08.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/727-0001 Kommune: Odder Kommune Adresse: Møllevej

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Fredningsforslaget omfatter: gårdanlægget fra 1924 bestående af fritliggende stuehus og de tre sammenbyggede avlslænger med vinkelbygget udløberfløj

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

På skulderen af en fredningsmedarbejder

På skulderen af en fredningsmedarbejder På skulderen af en fredningsmedarbejder Af Helle Nysted Andersen, Bygningskultur 2015 Bærende værdier: Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede bygninger skal sikre, at vi får en objektiv beskrivelse

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KAVALERBYGNINGEN HØRSHOLM KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 01.maj 2014 Bolette Lehn Petersen 2014-7.82.07/223-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØHOLM GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 11.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse: Fredningsår:

Læs mere

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864

Læs mere

STORE REFSTRUP VEJLE KOMMUNE

STORE REFSTRUP VEJLE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STORE REFSTRUP VEJLE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 4. april 2013 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/630-0001 Kommune: Vejle Kommune Adresse: Refstrupvej

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25. juni 2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: Kommune: Vejle Kommune Adresse: Grejs Bakke 13, 7100 Vejle

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE

HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 23.04.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.02/461-0001 Kommune: Odense Kommune Adresse: Londongade

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØLVGADE SKOLE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17. juni 2013 Besigtiget af: Rikke Tønnes, Københavns Ejendomme Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

KROGERUP FREDENSBORG KOMMUNE

KROGERUP FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KROGERUP FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 27.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg Adresse: Krogerupvej

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

Kort beskrivelse af planens indhold og hovedformål (er beskrevet i selve lokalplanen).

Kort beskrivelse af planens indhold og hovedformål (er beskrevet i selve lokalplanen). JSMO 05.11.2008 Miljøvurdering Indledning Miljøvurderingen af rammelokalplan nr. 342, Favrholms Kursus og fritidscenter, gennemføres i henhold til lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer

Læs mere

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing August 2006 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark arbejdet med

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th).

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Området ligger ned til Svendborg Sund med udsigt til Vindebyøre,

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Egedalsvænge

Indholdsfortegnelse. Egedalsvænge Egedalsvænge COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SCHØNBERGSGADE 15 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.11.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Frederiksberg

Læs mere

Lærkevej. Lækre familieboliger i København

Lærkevej. Lækre familieboliger i København Lærkevej Lækre familieboliger i København Afdeling 107-0 Lejerbo København Gammel Køge Landevej 26 18 nyrenoverede boliger med altaner eller private haver i København NV 2500 Valby Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.10.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Slotsvej

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE

STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE 82 Besigtigelsesdato: 27.03.2014 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2014-7.82.07/306-0001 Kommune: Odsherred

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Birte Schultz- Lorentzen, Hegnsvej 185, 2850 Nærum. Birte Schultz-Lorentzen fremfører, at det er upraktisk og forældet at foreskrive i 7.3, at der skal anvendes trækarme og rammer, ligesom den oprindelige

Læs mere

Nye boliger til leje i efteråret 2013

Nye boliger til leje i efteråret 2013 Nye boliger til leje i efteråret 2013 Lykkegårdshave 1-77 39 nye rækkehuse i udkanten af Kolding med ekstremt lave forbrugsudgifter Kontakt os: Telefon: 38 12 14 35 Email: Kolding@lejerbo.dk Pakhustorvet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 270 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lyset Valby Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 13 1 Sammenfatning Fårevejle

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

Fasanvangen. Lækre rækkehuse i Ishøj

Fasanvangen. Lækre rækkehuse i Ishøj Fasanvangen Lækre rækkehuse i Ishøj Afdeling 957-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam 1 18 moderne, energivenlige rækkehuse med egen have og sydvendt altan Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Boltinggård Gods

Bygningsbeskrivelse Boltinggård Gods Bygningsbeskrivelse Boltinggård Gods Fremtidens Herregård - - Idékonkurrence 2013 Fremtidens Herregård - - Idékonkurrence 2013 Boltinggård Gods 18 I 06 I 2013 Forord Boltinggaard Gods er en hovedgård,

Læs mere

Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt

Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt Stenbjergvej, Aalborg Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt Billeder fra næsten tilsvarende bolig. Bygherre: SennenBolig A/S www.sennen.dk Tlf.: 79 38 13 10 Billederne

Læs mere

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene Teglbohusene Nye rækkehuse i Hedehusene Afdeling 924-0 Lejerbo Høje Taastrup Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn 7 nye boliger i toetages rækkehuse med sydvestvendte altaner og terrasser Gammel Køge Landevej

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

HOLBERGKVARTERET. oldfuxvej 6 PARCELHUS. bygget 1939

HOLBERGKVARTERET. oldfuxvej 6 PARCELHUS. bygget 1939 HOLBERGKVARTERET oldfuxvej 6 PARCELHUS bygget 1939 1 Jeg vil forskønne, forbedre og bevare... Jeg har netop renoveret dette smukke parcelhus fra 1939 samt anlagt haven. Godt hjulpet af svigerfar og Google

Læs mere

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

Forchhammersvej 24-26, 1920 Frederiksberg C 10.02.2016

Forchhammersvej 24-26, 1920 Frederiksberg C 10.02.2016 Ansøgning: På vegne af ejendommens ejer ansøges om tilladelse til indretning af 4 stk. senior-boliger i tagetagen. I indretningen lægges vægt på fleksibilitet og tilgængelighed i form af åbne rum, lette

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

Projekt. Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254

Projekt. Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254 Projekt Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254 Beskrivelse af ønsket opførelse af enfamiliehus Oversigt over omkringliggende bebyggelse, arkitektur og landskab Projektets idé og tanke Huset:

Læs mere

TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE

TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE TUSINDFRYD - AFD. 62 GØDVAD ENGE Boligerne i Gødvad Enge, i Silkeborg, indgår i en ny bydel i vandbalance. Det har for Arbejdernes Byggeforening været

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 69 Dronninglund Kommune - Strandvejen 270 - Voergårdsvej 13 - Voergårdsvej 15 70 - Dronninglund Kommune

Læs mere

Hvidkilde. Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde.

Hvidkilde. Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde. Hvidkilde kulturmiljø beskrivelse og fotos 2011 Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde. Hvidkilde er opkaldt efter kilden, der udsprang tæt ved hovedbygningen (tv). Hovedbygningen er oprindeligt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BELLEVUE TEATER GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 19.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Gentofte Kommune

Læs mere

De små godshuse til gårdens folk og særlige funktioner Småbebyggelser langs skove og kyster samt ved Havnemark og Forskov

De små godshuse til gårdens folk og særlige funktioner Småbebyggelser langs skove og kyster samt ved Havnemark og Forskov Titel Lerchenborg området Tema Sted Tid Beskrivelse Hovedgården blev oprettet under navnet Østergård i 1704 ved nedlæggelse af landsbyen Østrups 8 gårde og blev senere udvidet med anden jord. Gården indgik

Læs mere

Nye boliger til leje i efteråret 2015

Nye boliger til leje i efteråret 2015 Nye boliger til leje i efteråret 2015 Vejlevej 4A-L Kontakt os! Lejerbo udvider byggeriet på Vejlevej med endnu flere lækre boliger! Har du drømt om, at bo tæt på grønne områder og alligevel bo centralt?

Læs mere

Landzonetilladelse. Fonden Kallehavegård Neblevej 24 Neble 4242 Boeslunde

Landzonetilladelse. Fonden Kallehavegård Neblevej 24 Neble 4242 Boeslunde Fonden Kallehavegård Neblevej 24 Neble 4242 Boeslunde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i henhold

Læs mere

RANDLEV PRÆSTEGÅRD ODDER KOMMUNE

RANDLEV PRÆSTEGÅRD ODDER KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R RANDLEV PRÆSTEGÅRD ODDER KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.08.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/727-0001 Kommune: Odder Kommune Adresse: Kirkevej

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE

FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.12.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse: Lindegade 17, 6070 Christiansfeld

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ORINGE, VORDINGBORG SINDSSYGEHOSPITAL VORDINGBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.03.2011 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild og Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger 4. revideret udgave 21. maj 2014 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /Strandlodsvej 17, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE

VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28.10.2013 Besigtiget af: Birte Skov Journalnummer: Kommune: Frederiksberg Kommune Adresse: Vodroffsvej 8, 1900

Læs mere

DEN GAMLE TOLDBOD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

DEN GAMLE TOLDBOD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R DEN GAMLE TOLDBOD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STUDSGADE 35 AARHUS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.12.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/751-0001 Kommune: Aarhus Kommune

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRADLODSHUS 93 moderne familieboliger 2. revideret udgave 10. oktober 2013 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold for fejl

Læs mere

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5 Betegnelse: Adresse: Identifikation: Nuv. ejer: Hadsund Gamle Politistation Tinggade 2-4, 9560 Hadsund Matrikel nr. 30cz, Hadsund by, Hadsund Sogn Slots- og Ejendomsstyrelsen Arkitekt: Morten Skøt (1887-1936)

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE

SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.05.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/563-0001 Kommune: Fanø Kommune Adresse: Skolevej

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer til detailhandel,

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere