NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD"

Transkript

1 NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99

2 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864 Længer: opført 1864 Trelænget gård med selvstændigt stuehus og avlslænger. Stuehuset er opført af bindingsværk, som fremstår med hvidkalkede tavl og rødbrunt tømmer. Huset har ældre 2-rammede vinduer med tre ruder i hver. Taget er halvvalmet og tækket med strå. Stuehusets oprindelige planløsning er ændret. Længerne er ligeledes opført af bindingsværk (gavle dog grundmurede) og har stråtækte tage med halvvalm. Gårdspladsen er pigstensbelagt med et rundt græsbed i midten. En flot bindingsværksgård som i sit ydre fremstår med visse ændringer, og hvor stuehusets interiører har gennemgået en del forandringer. Gårdens bindingsværksbygninger er delvist fornyede som denne avlslænges gavl. 100

3 NØRRE ÅBY KOMMUNE Gl. Assensvej 53, Udby Christiansborg 5580 Nørre Åby Stuehus: opført ca Længer: opført ca Firelænget gård med fritliggende stuehus, tre sammenbyggede avlslænger med tilbygning (udløberfløj). Grundmuret stuehus opført med rødt blankt murværk på støbt sokkel. Huset har midtfronton på både gård- og haveside med buede vinduer øverst. Der er hvidmalede 4-rammede vinduer. Heltaget har et udhæng med dekorative udskæringer i tømmeret. Det er belagt med røde vingetegl og har markante skorstenspiber i rygningen. Der findes en markant hvidmalet veranda på husets sydgavl. Længerne er grundmurede med hvidkalkede facader og halvvalmede tage med cementtagsten. Længerne har traditionelle døre, porte og vinduer. En helstøbt gård med karakteristisk stuehus. Stuehusets haveside og verandaen i gavlen. 101

4 NØRRE ÅBY KOMMUNE Middelfartvej 27, Båring Lundehøjgård 5466 Asperup Stuehus: opført 1869 Længer: opført 1869, ca Firelænget gård med fritliggende grundmuret stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med en tilbygning og et vaskehus sammenbygget med stuehuset. Stuehuset fremstår med gule tyndt pudsede facader på en sorttjæret sokkel og hvide hjørneliséner og gesimser. Vindueshullerne har svagt buet stik, og der er overalt isat nyere døre og vinduer. Huset har heltag belagt med skifer. Længerne er grundmurede med skurede hvidkalkede facader. En facade mod gaden er af bindingsværk. Længerne har dels røde falsteglsten, dels røde cementtagsten på de halvvalmede tage. Hovedparten af døre og porte er nyere. Gården bærer tydeligt præg af mange ombygninger, hvor blandt andet overmaling/-pudsning af stuehusets blanke murværk svækker husets udtryk væsentligt. Stuehusets haveside med de pudsede malede facader, hvor lisenerne er markeret med hvidt. 102

5 NØRRE ÅBY KOMMUNE Skovløkken 13, Rud 5580 Nørre Åby Stuehus: opført ca Længer: opført ca Husmandssted med sammenbygget stuehus og avlslænge samt nyere fritliggende længe. Grundmuret stuehus med blankt rødstensmurværk og originale sprossede vinduer. Det halvvalmede tag er tækket med røde vingetegl. Længen er grundmuret og hvidkalket. Et velbevaret husmandssted som er en del af en koloni. Husmandsstedet ligger med stuehusets langside og avlslængens gavl mod vejen. 103

6 NØRRE ÅBY KOMMUNE Skovløkken 15, Rud 5580 Nørre Åby Stuehus: opført ca Længer: opført ca Husmandssted hvor stuehus og avlslænge er sammenbygget med en mellemgang samt et fritliggende udhus. Stuehuset er grundmuret med røde blankmurede facader på støbt sokkel. Vinduer og dør er originale grønmalede. Taget har belægning af røde vingetegl, halvvalme, en mindre kvist på havesiden og to skorstenspiber. Længen er grundmuret og hvidkalket med halvvalmet tag med røde vingetegl på størstedelen men også bølgeeternit på en mindre del. Bygningen har traditionelle støbejernsvinduer, revledøre og -port. Udhuset er ligeledes grundmuret og har pandeplader på taget. Et velbevaret husmandssted med stor autenticitet i såvel ydre som indre indtil en aktuel istandsættelse. Husmandsstedet med sin helt typiske opbygning er en del af en husmandskoloni. 104

7 ODENSE KOMMUNE FANGELVEJ 91, FANGEL KORUPVEJ 21, GL. KORUP LINDESKOVGYDEN 81, HØJBY LOVBJERGVEJ 40, FANGEL MUNKERODGYDEN 20, STEGSTED SANDERUMVEJ 211 SLAGENVEJ 7, ÅSUM STAVKÆRVEJ 74, ALLERUP VÆVERSTRÆDE 5, ÅSUM ÅSUM BYGADE 18, ÅSUM 105

8 ODENSE KOMMUNE Fangelvej 91, Fangel Stenølund 5260 Odense Stuehus: opført ca Længer: opført ca Trelænget gård med fritliggende stuehus, vinkelformede avlslænger og et fritliggende udhus. Det grundmurede stuehus er opført af rødt blankt murværk med markerede hjørner. På det halvvalmede tag er mørke tagsten, to skorstenspiber og en to-fagskvist mod vejen. Huset har firerammede hvidmalede vinduer med to sprosser i de underste rammer. Længerne har hvidkalkede ydervægge med gule felter under tagfoden. De halvvalmede tage er belagt med cementtagsten. Længerne har traditionelle støbejernsvinduer samt revledøre og -porte. Mellem stuehus og sydlænge er opført en mindre mellembygning. Desuden har gården et muret udhus. Et velbevaret typisk mindre landbrug uden mange ændringer i det ydre. Gården set fra vejen. 106

9 ODENSE KOMMUNE Korupvej 21, Gl. Korup 5210 Odense Stuehus: opført 1900 Længer: opført 1900 Firelænget gård med fritliggende stuehus med tilhørende vaskehus og tre sammenbyggede avlslænger med en stor trælade. Grundmuret stuehus af rødt blankt murværk på støbt sokkel. Huset har hjørnelisener og en svagt fremtrukket frontispice på både gård- og haveside. Heltaget er skiferbelagt. Vinduerne er originale firerammede med buet overkarm. Yderdørene er fyldingsdøre med tilhørende trapper. Interiøret er oprindeligt og husets indre præget af solidt håndværk i form af snedkerdetaljer, ådringer og øvrige bemalinger samt stuk. Længerne er ligeledes opført af rødt blankt murværk på støbt sokkel. Bygningerne har grønmalede traditionelle døre-, porte og støbejernsvinduer. På taget er bølgeeternitplader. Den rødmalede trælade ved den store lades vestende har pandepladetag. På den pigstensbelagte gårdsplads er opført et lille muret hundehus med pyramidetag. Et meget autentisk og velbevaret anlæg fra andelstiden, som har alle tidstypiske elementer og stor håndværksmæssig kvalitet. Stuehus og del af gårdspladsen - med hundehus. 107

10 ODENSE KOMMUNE Lindeskovgyden 81, Højby Lindeskovgård 5220 Odense Stuehus: opført ca Længer: opført? af flere omgange Stort gårdanlæg med fritliggende stuehus, mejeri, tre sammenbyggede længer til en udløberfløj og tilbygning, samt to fritliggende udhuse. Stuehuset er grundmuret og har gråpudsede facader med hvide lisener og andre detaljer. Huset har store trefagsfrontoner på både gård og haveside, hvor der på havesiden tillige er en veranda. På heltaget er skifer og originale kunstfærdigt udførte skorstenspiber. Der er dannebrogsvinduer og nyere yderdøre. En længe har bindingsværksfacader på gårdsiden, hvor en hesteomgang også er af bindingsværk. I øvrigt er de sammenbyggede længer gulkalket grundmur. En længe har røde vingetegl på taget, mens de øvrige er belagt med bølgeeternit. Længerne har generelt traditionelle støbejernsvinduer. Anlægget er et godt eksempel på en større gård med bygninger med specialfunktioner fra flere perioder med mange tidstypiske træk. Luftfoto af gården. 108

11 ODENSE KOMMUNE Lovbjergvej 40, Fangel Fangel Møllegård 5260 Odense Stuehus: opført 1920 erne Længer: opført erne Firelænget gård med fritliggende stuehus, tre sammenbyggede avlslænger med udløberfløj, maskinhus, udhus og hønsehus. Stuehuset er grundmuret med rødt blankt murværk og kampestenssokkel. Både gård- og haveside har frontispice med pudsede pilastre. Det halvvalmede tag er teglhængt med røde vingetegl og har skorstenspiber i rygningen. Over de hvidmalede firerammede vinduer er lige murede stik. Huset har originale granittrapper og en forhøjet terrasse på havesiden. Længerne er opført af gult blankt murværk med hvide blændingsfelter i trempelen. De har røde falstagsten på de halvvalmede tage - på laden rød bølgeeternit. I nordlængen og udløberfløjen er indrettet svinestald, hvilket også udmønter sig i tilmuringer på facaden. Et ældre udhus med pandeplader på både tag og vægge er placeret bag laden. Gårdspladsen er belagt med ærtesten, og anlægget har urtehave mellem de to indkørsler fra vejen. Gården udgør et helstøbt og harmonisk anlæg og er et eksempel på en lokal bygmesters fortolkning af tidens typiske arkitektoniske udtryk. På stuehusets haveside brydes symmetrien af den murede terrasse. 109

12 ODENSE KOMMUNE Munkerodgyden 20, Stegsted Munkerodgård 5210 Odense Stuehus: opført 1906 Længer: opført 1906, omkring 1960 En stor gård med fritliggende stuehus, tre sammenbyggede længer med sidefløje og vinkelformet tilbygning samt to fritliggende bygninger. Stuehuset er grundmuret med rødt blankt murværk med markante siderisalitter og kvistfronton på midten. Huset har mange dekorative detaljer i både murværk, gesimser og støbte pinakler mm. Det skiferbelagte tag har desuden udhæng med dekorerede spær og husbrand. Der er originale vinduer af forskellig størrelse. Længerne er opført af gult blankt murværk med blændingsfelter og har eternitskifer på tagene. Den tilbyggede vinkelbygning er af gul blank mur med bølgeeternittag. Længerne har traditionelle revledøre og -porte og støbejernsvinduer. Foran stuehuset er gårdspladsen pigstensbelagt. En stor gård med arkitektoniske ambitioner og karakteristiske senere tilføjelser til avlslængerne. Stuehuset har mange dekorative detaljer på både gård- og haveside. 110

13 ODENSE KOMMUNE Sanderumvej 211, 5250 Odense Stuehus: opført 1900 Længer: opført 1900 Firelænget gård med fritliggende stuehus, tre sammenbyggede avlslænger og et udhus. Grundmuret stuehus med rødt blankt murværk. Såvel gård- som haveside har frontispice i midten. Taget har udhæng, to skorstene og er skiferbelagt. Vinduerne er firerammede dannebrogsvinduer. Længerne er opført af gult blankt murværk, som nu er skuret med mørtel. De har traditionelle døre, porte og vinduer og heltage med diagonalt lagte eternitskifre. En gård hvor såvel indre som ydre er præget af ombygninger og ændringer. Gården set fra vejen. 111

14 ODENSE KOMMUNE Slagenvej 7, Åsum Enggård 5240 Odense Stuehus: opført 1895 Længer: opført Firelænget gård med et fritliggende stuehus, tre sammenbyggede avlslænger og et fritliggende svine-/hønsehus. Grundmuret stuehus opført af gult blankt murværk med et skiferbelagt heltag. Vinduerne er tre-rammede med et gennemgående tophængt overvindue. I vestgavlen er tilbygget et lille vindfang. Længerne er ligeledes opført af gult blankt murværk og har cementtagsten på tagene. Den fritliggende bygning er delvist grundmuret, delvist af bindingsværk med sortglaserede vingetegl på taget. Gårdspladsen er brolagt og har et centralt placeret lindetræ. Gården er et meget velbevaret eksempel på et middelstort fynsk landbrug fra andestiden. Den fremstår meget autentisk i såvel ydre som indre. Avlslængernes gårdfacade af gule mursten og gårdspladsen med lindetræ. 112

15 ODENSE KOMMUNE Stavkærvej 74, Allerup 5220 Odense Stuehus: opført? ombyg erne Længer: ombyg erne Tolænget vinkelformet gård med stuehus og avlslænge. Både stuehuset og sidebygningen er grundmurede og har cementpudsede facader. Tagene er belagt med eternitskifer. Husene har forskellige typer vinduer, torammede og firerammede. På stuehuset er opført et bislag og i hjørnet mellem bygningerne er et træbeklædt udhus med tagpaptag. Anlægget var oprindeligt af bindingsværk men blev omsat til grundmur i 1920 erne. Et mindre anlæg med meget få ændringer efter en større ombygning, hvor husets udtryk er ændret totalt. Stuehuset er specielt med sit bislag og de tætsiddende vinduer. 113

16 ODENSE KOMMUNE Væverstræde 5, Åsum Bækskov 5240 Odense Stuehus: opført 1921 Længer: opført 1921 Gård bestående af et fritliggende stuehus og en avlslænge med en lille vinkeltilbygning. Stuehuset er grundmuret af rødt blankt murværk og har en kampestensbeklædt sokkel. På havesiden har huset en tre fags fronton med ny havedør, ligesom vinduerne på denne side er nyere. På gårdsiden er en trekantsfordakning over den oprindelige hoveddør. Taget er halvvalmet med røde vingetegl og nyere skorstene. Længernes gule blanke murværk er nu skuret. Taget er belagt med diagonallagte cementstøbte "skifersten". Gården er præget af mange ændringer og fremstår nu meget åben og usammenhængende. Avlslængerne fremstår nu med tyndpudset murværk. 114

17 ODENSE KOMMUNE Åsum Bygade 18, Åsum 5240 Odense Stuehus: opført 1913 ombyg. midt 1900-tal Længer: opført 1913 Firelænget gård med fritliggende stuehus, tre sammenbyggede længer, en værkstedsbygning og et maskinhus. Stuehuset er grundmuret på en kampestenssokkel med kælder under hele huset. Huset er blankmuret af røde sten og har halvvalmet tag med røde vingetegl. Midt på facaden findes en tre fags fronton med pudset fordakning over den originale hoveddør. På havesiden skyder en søjlebåret altan sig frem. Vinduerne er firerammede med sprosser i overvinduerne. Længerne har støbt sokkel og gult blankt grundmurede ydervægge med blændingsfelter i gavle. Tagene har henholdsvis falstagsten og bølgeeternit. Gårdspladsen er belagt med ærtesten og har brostensbånd langs bygningerne. Til gården er en stor have. Gården fremstår i sit ydre som en harmonisk autentisk helhed, hvorimod interiørerne er meget ændrede. Stuehusets gårdside er præget af den markante fronton og det centrale indgangsparti. 115

18 OTTERUP KOMMUNE BEDERSLEV 33, BEDERSLEV 116

19 OTTERUP KOMMUNE Bederslev 33, Bederslev Solhøjgård 5450 Otterup Stuehus: opført ca Længer: opført 1880? Firelænget gård med fritliggende grundmuret stuehus og tre sammenbyggede avlslænger. Stuehuset er pudset og hvidkalket med gule detaljer, f.eks. gesims. På havesiden har huset en trefags frontispice. Vinduerne er nyere dannebrogsvinduer. Sadeltaget er skiferbelagt og har to blankmurede skorstenspiber. Længerne er ligeledes grundmurede med pudsede gulkalkede facader og hvide trukne gesimser. De halvvalmede tage er henholdsvis stråtækte og belagt med bølgeeternit. Længerne har forskellige typer vinduer og traditionelle revleporte og døre. En gård med typisk plan, tidstypisk stuehus og sent opførte stråtækte avlslænger. Stuehuset med hvide pudsede facader og gule detaljer. 117

20 RINGE KOMMUNE FÅBORGVEJ 33, SALLINGE 118

21 RINGE KOMMUNE Fåborgvej 33, Sallinge Enggård 5750 Ringe Stuehus: opført 1924 Længer: opført 1924 Firelænget gård med fritliggende stuehus, tre sammenbyggede avlslænger og et fritliggende udhus. Stuehus opført af rød blank grundmur på kampestenssokkel med frontispice på både gård- og haveside. Taget er halvvalmet med sortglaserede vingetegl og tre skorstenspiber. Vinduerne er firerammede og småsprossede. På havesiden er en asymmetrisk anbragt nyere havedør. Længerne er ligeledes grundmurede med rødt, blankt murværk, traditionelle stalddøre og -vinduer med røde vingetegl på heltagene. Et meget homogent, velproportioneret anlæg med de røde mure og tegltage, som alt i alt er uden store ændringer. Stuehusets gårdside er præget af midterpartiets forskellige vinduesformater. 119

22 RYSLINGE KOMMUNE RAVNDRUPVEJ 23, RAVNDRUP 120

23 RYSLINGE KOMMUNE Ravndrupvej 23, Ravndrup 5854 Gislev Stuehus: opført ca Længer: opført ca Firelænget gård med fritliggende stuehus, tre sammenbyggede avlslænger og et udhus. Grundmuret stuehus som fremstår med hvidkalkede facader. Midt på gårdsiden har huset en mindre buet frontkvist over hoveddøren. Vinduerne er firerammede med en lodret sprosse i de øverste rammer. Taget er stråtækt, halvvalmet med kragetræer på rygningen og to uens skorstenspiber. Længerne er opført af bindingsværk - sort træværk og hvide tavl - og har stråtækte halvvalmede tage. På gårdspladsen er pigstensbelægning. Trods de forskellige konstruktioner af bindingsværk og grundmur udgør gården et homogent anlæg med mindre ændringer. Stuehusets haveside med nyere kviste og et tilmuret vindue. 121

24 RUDKØBING KOMMUNE ILLEBØLLEVEJ

25 RUDKØBING KOMMUNE Illebøllevej 42 Nøjsomhed 5900 Rudkøbing Stuehus: opført 1933 Længer: opført 1927 Trelænget mindre gård med fritliggende stuehus, to sammenbyggede avlslænger og et udhus. Stuehuset er grundmuret og fremstår med pudsede hvidmalede facader og en profileret gesims. Over hoveddøren på gårdsiden er en mindre trekantfronton, og huset har en større frontispice samt terrasse på havesiden. Vinduerne er firerammede med sprosser i de underste rammer. Tagets belægning er af røde vingetegl, det er halvvalmet og har to skorstenspiber placeret i rygningen. Længerne er ligeledes grundmurede med hvide, pudsede facader og muret trempel og de har heltage med bølgeeternit. Et velbevaret homogent og lidt anonymt mindre anlæg. Stuehusets enkle gårdside er domineret af indgangspartiet. 123

26 SØNDERSØ KOMMUNE ASKEBYVEJ 44, ASKEBY KOSTERSLEVHUSE 30 RUGÅRDSVEJ 918, HINDEVAD SVENSTRUPVEJ 39, SÆRSLEV TÅRNBJERGVEJ 12, ULLERUP 124

27 SØNDERSØ KOMMUNE Askebyvej 44, Askeby 5471 Søndersø Stuehus: opført Længer: opført Firelænget gård med fritliggende stuehus, tre sammenbyggede avlslænger, et motorhus og to fritliggende udhuse. Det grundmurede stuehus er et lavt længehus opført af rødt blankt murværk med murede detaljer i gavlene. Heltaget er belagt med skifer og har to skorstenspiber i rygningen. De fire-rammede vinduer har buet overkant og en sprosse i de underste rammer. Der er tre originale fyldingsdøre og en nyere pladedør. Længerne er grundmurede, pudsede og hvidkalkede og har forskellige vinduestyper. De oprindeligt stråtækte halvvalmede tage er nu heltage belagt med bølgeeternit. Mellem stuehus og sydlængen er muret en portal. En tidstypisk gård med senere markante tilføjelser. Stuehusets nøgterne gårdfacade. 125

28 SØNDERSØ KOMMUNE Kosterslevhuse 30 Højagergård 5471 Søndersø Stuehus: opført Længer: opført? Stor firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med en tilbygget fløj og en fritliggende stald. Stuehuset er grundmuret af rødt, blankt murværk og har en smal frontispice. Huset har høj sokkel og tre fags vinduer med buet overkant og sprosser i de øverste rammer. Heltaget har udhæng, to skorstenspiber og er belagt med skifer. Længerne er opført af rødt, blankt murværk på støbt sokkel. De har heltage belagt med bølgeeternit. Gården fremstår i sit ydre med små ændringer og er væsentligt ombygget i interiørerne. Stuehusets gårdside med et fremspringende midtparti. 126

29 SØNDERSØ KOMMUNE Rugårdsvej 918, Hindevad Bjørnsbogård 5462 Morud Stuehus: opført ca Længer: opført ca Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger. Stuehuset er opført af bindingsværk med tre tavl i højden, hvor de to underste har dokker, og det øverste er meget lavt. Huset har trefags frontispice, originale fyldingsdøre og vinduer med buede bryn over. Det oprindeligt stråtækte halvvalmede tag er nu belagt med røde vingetegl og har 4 skorstenspiber i rygningen. Længerne er grundmurede og pudsede og har pandeplader på heltagene. De har traditionelle stalddøre, -porte og -vinduer. Gården domineres af det markante bindingsværksstuehus med mange bygningsdetaljer. Stuehusets markante bindingsværksfacade. 127

30 SØNDERSØ KOMMUNE Svenstrupvej 39, Særslev Dyrebærstedet 5471 Søndersø Stuehus: opført Længer: opført 18?? og ca Firelænget gård, hvor stuehuset i den ene ende er sammenbygget med tre sammenbyggede avlslænger, der igen har en udløberfløj. Det grundmurede stuehus har røde, blankmurede facader på støbt sokkel. Murværket er udsmykket med detaljer især i gavle, og huset har fået tilføjet en frontispice på havesiden. Der er overalt nye helrudede vinduer. Taget er et heltag med sternbrædder i gavle og er belagt med cementtagsten. Længerne er delvist grundmurede med hvidmalede facader på støbt sokkel og delvist af bindingsværk med sort opstolpet tømmer og hvide tavl. Tagene har bølgeeternitbelægning. Gårdspladsen har en ældre pigstensbelægning under et lag ærtesten. Gården bærer præg af flere betydelige ændringer. Stuehusets haveside med nyere vinduer og frontkvist. 128

31 SØNDERSØ KOMMUNE Tårnbjergvej 12, Ullerup 5471 Søndersø Stuehus: opført ca Længer: opført ca Oprindelig firelænget gård med tilbygninger, som nu består af et fritliggende stuehus og en avlslænge. Stuehuset er grundmuret og fremstår i rødt, blankt murværk og har på havesiden en frontispice. Huset har nyere dannebrogsvinduer og nyere døre. Heltaget er belagt med sortglaserede vingetegl. Der er opsat en ny trekantskvist på gårdsiden og opsat solfangere på havesiden. Den tilbageblevne længe er grundmuret og gulkalket med cementtagsten. Den har profilplader på gavlen. Gården er amputeret ved nedrivning af to længer, og stuehuset er stærkt ombygget. Stuehusets nye udtryk. 129

32 TOMMERUP KOMMUNE HELLEVAD 21 KIRKEBJERG 4 KRYBILYVEJ 10, GUNDESTRUP TOFTEVEJ 2, BRYLLE 130

33 TOMMERUP KOMMUNE Hellevad 21, 5690 Tommerup Stuehus: opført 1926 Længer: opført 1920 erne Husmandssted med stuehus, en avlslænge og et udhus. Det grundmurede stuehus fremstår med rødt, blankt murværk. Huset har dannebrogsvinduer. Det halvvalmede tag er belagt med røde vingetegl og har en skorstenspibe i rygningen. Længerne er grundmurede og hvidkalkede og har henholdsvis cementtagsten og metalplader på tagene. Anlægget har netop gennemgået en istandsættelse, som har ændret bygningerne væsentligt. Et helt traditionelt husmandssted. 131

34 TOMMERUP KOMMUNE Kirkebjerg 4 Abildgård 5690 Tommerup Stuehus: opført 1928 Længer: opført 1928 Gård med fritliggende stuehus og to sammenbyggede avlslænger. Stuehuset er grundmuret af gult, blankt murværk med markerede hjørner og en karakteristisk gesims. På gårdsiden har huset et lille muret vindfang. Vinduerne er trerammede og småsprossede. Taget er halvvalmet belagt med røde vingetegl og har en taskekvist på både gård- og haveside. På den ene gavl er tilbygget en havestue. Længerne er opført af gul, blank grundmur på støbt sokkel. De har teglhængte halvvalmede tage med hejsekviste. Der er indrettet nye mødelokaler i den ene længe. Et lidt atypisk anlæg med markante tilføjelser til såvel stuehus som avlslænger. Gårdsplads og avlslængen med ny indgang til mødelokaler. 132

35 TOMMERUP KOMMUNE Krybilyvej 10, Gundestrup Balkebjerg 5690 Tommerup Stuehus: opført 1932 Længer: opført 1932 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger. Stuehuset er grundmuret af rødt, blankt murværk med markerede hjørner og indgangsparti på gårdsiden. På havesiden er en bred trefags frontispice. Døre og vinduer er originale. Taget er halvvalmet og belagt med røde vingetegl og har to skorstenspiber. Længerne er opført af gul, blank grundmur på støbt sokkel. De halvvalmede tage er belagt med røde vingetegl. Bygningerne har traditionelle, originale støbejernsvinduer og revledøre og -porte. Gårdspladsen er brostensbelagt langs bygningerne og har grusbelægning på midten. En særdeles homogen og velbevaret gård med alle tidstypiske træk intakte i såvel eksteriører som interiører. Det meget homogene anlægs stuehus. 133

36 TOMMERUP KOMMUNE Toftevej 2, Brylle 5690 Tommerup Stuehus: opført 1883 Længer: opført 1883 ombygget 1915 Firelænget gård bestående af fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med en udløberfløj. Stuehuset er et grundmuret lavt længehus opført af gult, blankt murværk med flere murværksdetaljer. Det har heltag med skiferbelægning og et relativt stort udhæng. To profilerede skorstenspiber sidder på tagrygningen. De firerammede hvidmalede vinduer har en sprosse i de underste rammer. Der er originale fyldingsdøre og et velbevaret interiør. Længerne er grundmurede og hvidkalkede med traditionelle støbejernsvinduer, revledøre og -porte. Tagene er teglstenshængte. Gårdens avlslænger er betydeligt stormskadede, mens stuehuset er velbevaret i både ydre og indre. Det lave og smalle stuehus gårdside. 134

37 TRANEKÆR KOMMUNE SNØDE UDFLYTTERVEJ

38 TRANEKÆR KOMMUNE Snøde Udflyttervej 11 Andemosegård 5953 Tranekær Stuehus: opført 1870 Længer: opført 1870? ombygget 1965 En firelænget gård med fritliggende stuehus, tre sammenbyggede længer og et fritliggende udhus samt mindre tilbygninger. Stuehuset er grundmuret og pudset med et gennemgående bånd under vinduerne og indfatninger omkring vinduerne. Døre og vinduer er af nyere oprindelse. Det halvvalmede tag er belagt med cementtagsten og har to høje slanke skorstenspiber i rygningen. Længerne er grundmurede med forskelligt udtryk, henholdsvis pudset, blankmuret med prægede maskinsten og enkelte bindingsværksrester. Der er oplagt bølgeeternit på tagene. Gårdspladsen er brolagt under et nyere gruslag. Det samlede gårdanlæg bærer stærkt præg af mange ombygninger. Gårdsiden af stuehuset. 136

39 ULLERSLEV KOMMUNE SKELLERUPVEJ 25 SKOVBOVEJ 243, FLØDSTRUP 137

40 ULLERSLEV KOMMUNE Skellerupvej 25 Skellerupgård 5540 Ullerslev Stuehus: opført ca ombygget 1880 erne Længer: opført 1890 Stor firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger. Stuehuset er et stråtækt bindingsværkshus. Bindingsværket står på syldsten og har en dok under de taktfast placerede vinduer. Der er nyere torammede vinduer, og huset har en muret savsnitsgesims. Længerne er opført af gul, blank grundmur på en kampestensbeklædt sokkel. Bygningerne præges af flere frontkviste med hejseluger. På tagene ligger henholdsvis falstagsten og bølgeeternit. Bygningerne har traditionelle staldvinduer, døre og -porte. Midt på den pigstensbelagte gårdsplads står et lindetræ. En gård med bygninger fra forskellige perioder, som trods et godt helhedsindtryk er præget af ombygninger og udskiftninger af bygningsdele. Den brolagte gårdsplads med lindetræ og stuehuset i baggrunden. 138

41 ULLERSLEV KOMMUNE Skovbovej 243, Flødstrup 5540 Ullerslev Stuehus: opført 1925 Længer: opført ca Husmandssted bestående af stuehus og to sammenbyggede avlslænger og en mellembygning. Stuehuset er grundmuret af rødt blankt murværk på støbt sokkel. Vinduerne er torammede, opsprossede og hvidmalede. Taget er halvvalmet, belagt med røde vingetegl og har to symmetrisk anbragte skorstenspiber i rygningen. Længerne står vinkelret på hinanden, de er grundmurede af gult blankt murværk på støbt sokkel. Der er traditionelle støbejernsvinduer og revledøre og -porte. Tagene er halvvalmede med røde vingetegl. På gårdspladsen står et markant træ i midten. Belægningen er ærtesten. Husmandsstedet er i sit ydre et typisk eksempel på statshusmandsbrug fra 1920 erne. I det indre er især stuehuset meget ombygget. Avlslængerne med markante hvide gesimser i gavle. 139

42 ÆRØSKØBING KOMMUNE BORGNÆSVEJ 16 BORGNÆS MØLLEVEJ 7 GRAVENDAL 1 KIRKEBALLEVEJ 4, STORE RISE KIRKEBALLEVEJ 8, STORE RISE RØDEGÅRDSVEJ 2, STORE RISE STOKKEBYVEJ 4, STOKKEBY STOKKEBYVEJ 2, STOKKEBY TIVOLI

43 ÆRØSKØBING KOMMUNE Borgnæsvej 16 Kammerrådsgården 5970 Ærøskøbing Stuehus: opført 1877 Længer: opført 1827 ombyg bagehus fra 1677 Firelænget gård med fritliggende stuehus, tre sammenbyggede avlslænger og et udhus. Stuehuset er grundmuret og af rødt, blankt murværk og har en markant trefags frontispice på havesiden. Vinduerne er firerammede med buet overkarm og en sprosse i de underste rammer. Dørene er originale fyldingsdøre med overvinduer på gårdsiden. Taget er belagt med røde vingetegl, har halvvalme og to skorstenspiber i rygningen. Indvendigt har huset bevaret sin planløsning og har mange dekorative bemalinger. Længerne er opført af rødt blankt murværk på støbt sokkel. Tagene er halvvalmede og er belagt med bølgeeternit. De har traditionelle staldvinduer, -døre og porte. Gårdspladsen er pigstensbelagt. Et fritliggende, meget gammelt bagehus er placeret ved stuehusets gavl. Gården er et godt eksempel på en løbende udvikling af avlslængerne og et autentisk stuehus med mange bevarede detaljer og bygningsdele. Stuehusets haveside har en markant frontispice og oprindelige vinduer med buede overkarme. 141

44 ÆRØSKØBING KOMMUNE Borgnæs Møllevej 7 Petersminde 5970 Ærøskøbing Stuehus: opført 1908 Længer: opført ombygget 1958 Trelænget gård med fritliggende stuehus, vinkelformede avlslænger og et aftægtshus. Stuehuset er grundmuret på en høj støbt sokkel. Det røde, blanke murværk har markante detaljer i bl.a. gesimser og bånd. Hovedparten af vinduerne er store trefags vinduer med buet overkarm. Taget har relativt stort udhæng med en husbrand i gavlen, tagbeklædningen er skifer, og der er to skorstenspiber i rygningen. Længerne er sammenbyggede i en ret vinkel og er ligeledes opført af rød, blank mur. De har traditionelle støbejernsvinduer, revledøre og -porte. På tagene er de oprindelige cementtagsten erstattet af bølgeeternit. Ved stuehusets gavl er en mellembygning til længen. Et aftægtshus med tilsvarende udtryk ligger i tilknytning hertil. Anlægget er et godt og velbevaret eksempel på en typisk Ærøgård fra 1900-årenes første del. Den åbne side af gårdspladsen vender ud til vejen. 142

45 ÆRØSKØBING KOMMUNE Gravendal 1 Gravendal 5970 Ærøskøbing Stuehus: opført 1858 Længer: opført erne - ca og 2000 En stor oprindelig trelænget gård med fritliggende stuehus og to fritliggende avlslænger. Desuden en vognport, nyere svinestalde og en hal. Stuehuset er grundmuret og pudset og kalket/malet. Det står på en høj sokkel og har store markante trefags frontispicer på både gård- og haveside. Bygningens og frontispicens hjørner er markerede med kvaderpudsninger. De firerammede vinduer med en sprosse i de underste rammer er omgivet af trukne indfatninger. Taget har belægning af røde vingetegl og har to hvide skorstenspiber i rygningen. De ældste længer er grundmurede med gule pudsede facader og meget store markante tagflader beklædt med bølgeeternit. Der er halvvalme og trekantskviste over en del af portene, som desuden er markeret med pilastre. De nyere stalde er opført af gult blankt murværk, og de har bølgeeternit på tagene. Gårdspladsen er pigstensbelagt og har en stor rund plæne med en flagstang i midten. Gården har en stor have bag stuehuset. Gravendal er Ærøs store gård med et imponerende arkitektonisk udtryk. Det er således et atypisk, men meget markant anlæg som især i interiørerne har gennemgået mange ændringer. Desuden er gården præget af nye staldbygninger uden arkitektonisk bearbejdning. Den store gårds magtfulde stuehus. 143

46 ÆRØSKØBING KOMMUNE Kirkeballevej 4, Store Rise Kirkeballegård 5970 Ærøskøbing Stuehus: opført 1912 Længer: opført 1912 Firelænget gård med oprindeligt fritliggende stuehus som nu er sammenbygget med sydlængen af det sammenbyggede trefløjs avlsanlæg. Stuehuset er grundmuret med rødt blankt murværk, som er præget af mange detaljer i form af mønstermurværk. Taget er et skiferbelagt heltag med et relativt stort udhæng og to slanke skorstenspiber i rygningen. Husets vinduer er af forskellig størrelse og har buede overkarme. Hoveddøren er placeret tilbagetrukket i en niche på gårdfacaden. På havesiden er en muret karnap. Længerne er ligeledes grundmurede med røde blankmurede facader. De har heltage med bølgeeternit. På en længe er hejsekviste. Alle har traditionelle døre, porte og vinduer. Nordlængen med vognport er lavere og kortere end i de to øvrige. Et homogent anlæg som er et godt eksempel på den lokale byggetradition. Stuehuset med mange murværksdetaljer ved vinduer, gesims mm. 144

47 ÆRØSKØBING KOMMUNE Kirkeballevej 8, Store Rise 5970 Ærøskøbing Stuehus: opført 1912 Stuehus som er aftægtsbolig til gården Kirkeballevej 4. Stuehuset er en grundmuret bygning opført af rødt blankt murværk. På havesiden er et mindre lavt udhus sammenbygget hermed. Huset har en stor gavlkvist og et heltag med bølgeeternit og et relativt stort udhæng. Vinduerne har alle buede overkarme. Murværket er dekoreret med mønstermurværk, gesimser mm. I interiørerne er bevaret flere fyldingsdøre, men også opsat nye loftstyper. Et typisk eksempel på en aftægtsbolig til en nærliggende gård, som dog er præget af flere ombygninger og udskiftninger af bygningselementer. Aftægtshuset er præget af de mange flotte murværksdetaljer. 145

48 ÆRØSKØBING KOMMUNE Rødegårdsvej 2, Store Rise 5970 Ærøskøbing Stuehus: opført 1883 Et lille énlænget husmandssted. Bygningen har en støbt sokkel, hvidkalkede murede vægge, halvvalmet stråtag og en skorstenspibe. Mod vejen er valmen meget stejl. I tagkanten er en hvidkalket savsnitgesims. Over vinduerne er murede buede stik og under er murede sålbænke. Alle døre, vinduer og sålbænke er malet mørkegrønne. Huset har udhus med stald i østenden, hvor der også delvist er støbejernsvinduer. Et velbevaret lille husmandssted, hvor der endnu er både beboelsesdel og en intakt udhusdel i samme længe. Husets indretning kan tydeligt aflæses også i eksteriøret. 146

49 ÆRØSKØBING KOMMUNE Stokkebyvej 4, Stokkeby Pedersminde 5970 Ærøskøbing Stuehus: opført 1910 Længer: opført 1910 Trelænget gård med stuehus og to sammenbyggede længer. Det grundmurede stuehus er opført af rødt blankt murværk med flere murede detaljer, så som mønstermurværk, gennemgående bånd og gesimser. Vinduerne er trefags med 5 rammer og en buet overkarm. Hoveddøren er placeret i en dyb niche. Huset har frontispice på både gård- og haveside. Heltaget har udhæng og er belagt med cementtagsten. I rygningen sidder to slanke skorstenspiber. Længerne fremstår ligeledes med røde, blankmurede facader. På tagene ligger bølgeeternit. Døre, vinduer og porte er traditionelle. Mellem stuehus og den ene længe er opført en lille mellembygning med metalpladetag. Gårdspladsen er belagt med marksten. Gården er et velbevaret eksempel på solide håndværkstraditioner med dens markante dekorative murværk. Stuehuset med mange murværksdetaljer. 147

50 ÆRØSKØBING KOMMUNE Stokkebyvej 2, Stokkeby 5970 Ærøskøbing Stuehus: opført 19?? Stuehus, som er aftægtsbolig til gården Stokkebyvej 4. Et mindre grundmuret stuehus med pudsede, lyse facader. Huset har murede gavltrekanter med dekorative gesimsbånd i murværket og et heltag med røde vingetegl. I rygningen er placeret en skorstenspibe. Vinduerne er henholdsvis 1, 4 og 6- rammede flere steder med opsprossede ruder. I den ene gavl er et muret vindfang. I interiøret er flere oprindelige snedkerarbejder i form af døre og gerichter intakt. Et godt eksempel på en aftægtsbolig med kun få ændringer i form af bl.a. nyere hoveddør. Aftægtshuset ligger placeret ud til vejsvinget. 148

51 ÆRØSKØBING KOMMUNE Tivoli Ærøskøbing Stuehus: opført 1912 Længer: opført 1912 Tolænget vinkelformet husmandssted med stuehus og avlslænge samt et udhus. Stuehuset er grundmuret og fremstår med rødt, blankt murværk på sorttjæret sokkel. Huset har originale firerammede vinduer med buet overkarm. Taget er et heltag belagt med cementtagsten. I rygningen sidder en skorstenspibe, og der er ilagt ovenlysvinduer på gårdsidens tagflade. Længen er ligeledes opført af rød, blank mur på støbt sokkel og er sammenbygget med stuehuset. På taget ligger cementtagsten. Husmandsstedet er velbevaret som anlægstype men med flere løbende ændringer i både interiører og eksteriører. Fra vejen fremstår husmandsstedet meget autentisk. 149

52 ÅRSLEV KOMMUNE DØMMESTRUPVEJ 47, DØMMESTRUP NÆRÅGÅRDSVEJ 1, SØNDER NÆRÅ 150

53 ÅRSLEV KOMMUNE Dømmestrupvej 47, Dømmestrup 5792 Årslev Stuehus: opført ca Længer: opført ca Firelænget gård med fritliggende stuehus, tre sammenbyggede længer og et udhus. Stuehuset er grundmuret med rødt blankt murværk på en støbt sokkel. Huset har originale trefags vinduer, hvor tværposten i det midterste fag er hævet i forhold til siderne. Taget har et relativt stort udhæng med dekorative detaljer på tømmeret, det er skiferbelagt og har en skorstenspibe. Længerne har hvidkalkede grundmurede facader med gule blændingsfelter i trempelen. Tagene har bølgeeternitbelægning og et stort udhæng. Gården er stormskadet, hvorefter en af de oprindelige stalde ikke blev genopført og en anden blev afkortet. Gården fremstår herefter uden meget autenticitet i avlslængerne. Stuehuset har stort set bevaret sit oprindelige udtryk. 151

54 ÅRSLEV KOMMUNE Nærågårdsvej 1, Sdr. Nærå Nærågård 5792 Årslev Stuehus: opført ca Længer: opført 1930 erne Stor gård bestående af et fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger, dvs. en lang længe med to længer bygget vinkelret herpå. Stuehuset er grundmuret og pudset. Pudsen er hvidmalet med flere detaljer som gesimsbånd og indfatninger. Huset har markante frontispicer på både gård- og haveside. Vinduerne har nyere rammer i gamle karme. Taget er et heltag med skiferbelægning. Det har to asymmetrisk anbragte skorstenspiber i rygningen. Længerne er opført af gult blankt murværk på støbt sokkel og med muret trempel. På tagene ligger røde vingetegl. Bygningerne har traditionelle støbejernsvinduer og revledøre og -porte. Henholdsvis stuehus og avlslænger er hver for sig tidstypiske for deres opførelsestidspunkt og udgør tilsammen et stramt og velproportioneret anlæg. Stuehusets ydre autenticitet er svækket. Stuehusets taktfaste havefacade. 152

55 ÅRUP KOMMUNE FRØBJERGVEJ 72, FRØBJERG KASLUNDVEJ 38, ØRSBJERG 153

56 ÅRUP KOMMUNE Frøbjegvej 72, Frøbjerg 5560 Årup Stuehus: opført ca Længer: opført ca Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede længer. Det grundmurede stuehus er opført af rødt blankt murværk og har markerede hjørner samt hvidmalede gesimser. Huset har trefags frontispicer på både gård- og haveside. Vinduerne er nye hvidmalede og firerammede, ligesom dørene er udskiftet. Taget er halvvalmet med røde vingetegl og en skorstenspibe. Længerne er opført af gult blankt murværk på støbt sokkel. De har rødmalede døre og porte samt støbejernsvinduer. Tagene er halvvalmede, teglhængte med røde vingetegl. Gårdspladsen er brolagt med marksten. En helstøbt og homogen gård med nogle ændringer af bygningsdele. Avlslængerne er velbevarede i det ydre. 154

57 ÅRUP KOMMUNE Kaslundvej 38, Ørsbjerg Dalgård 5560 Årup Stuehus: opført 1886 Længer: opført ca. 1850, ca. 1900, ca. 1920, ca og ca Firelænget gård med fritliggende stuehus, tre sammenbyggede længer og en fritliggende stald. Grundmuret stuehus af gult blankt murværk på en høj sokkel. Huset har to karakteristiske gennemgående gavlkviste i hver sin ende. Murværket har detaljer i form af gesims, liséner og indfatninger. Vinduerne har forskellig størrelse og er med henholdsvis svagt buet og halvcirkelformet overkarm. På taget ligger skiferbelægning og to høje, slanke skorstenspiber. Ved den ene gavl er tilbygget en nyere fløj. Længerne er henholdsvis grundmur af gult, blankt murværk med træbeklædt trempel, grundmuret med muret hvidkalket trempel, hvidkalket svinestald, bindingsværk med grønmalet tømmer og hvide tavl, bindingsværk med sorttjæret tømmer og hvide tavl samt metalpladebeklædt lade. Alle bygninger har bølgeeternit på taget. Gården har et atypisk stuehus med et avlsanlæg, som har udviklet sig gennem tiden og nu fremstår med mange byggeperioder. Det karakteristiske stuehus set fra vejen. 155

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse.

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse. RANDERS KOMMUNE Eriksborgvej 41 Lemvej 70, Lem Mikkelstrupvej 33 Romaltvej 89, Over Romalt Tjærbyvej 180, Tjærby Tjærbyvej 202, Tjærby Vestrupvej 132, Gimming Viborgvej 99 67 RANDERS KOMMUNE Eriksborg

Læs mere

OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER. Geografisk fordeling af de indkomne emner

OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER. Geografisk fordeling af de indkomne emner OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER Geografisk fordeling af de indkomne emner 37 ASSENS KOMMUNE MIDDELFARTVEJ 92, SANDAGER MYGINDVEJ 14, HOLEVAD SANDAGER KIRKEVEJ 37, SANDAGER SMEJRUPGYDEN 2, SMEJRUP SØREN NORDBYSVEJ

Læs mere

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 Thisted Kommune - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 53 Thisted Kommune Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft 7700 Thisted

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 69 Dronninglund Kommune - Strandvejen 270 - Voergårdsvej 13 - Voergårdsvej 15 70 - Dronninglund Kommune

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANDAGER MØLLE ODDER KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.08.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/727-0001 Kommune: Odder Kommune Adresse: Møllevej

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Fredningsforslaget omfatter: gårdanlægget fra 1924 bestående af fritliggende stuehus og de tre sammenbyggede avlslænger med vinkelbygget udløberfløj

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE

SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.05.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/563-0001 Kommune: Fanø Kommune Adresse: Skolevej

Læs mere

Postgården Postgårdsvej 11, 9260 Gistrup Aalborg Kommune. Vurderingsskema for fredningsbeskrivelse

Postgården Postgårdsvej 11, 9260 Gistrup Aalborg Kommune. Vurderingsskema for fredningsbeskrivelse Postgården Postgårdsvej 11, 9260 Gistrup Aalborg Kommune Vurderingsskema for fredningsbeskrivelse Besigtigelsesdato 01.04.2011 Besigtiget af Arkitekt Søren Kibsgaard Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard Vestergårdsvej

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.09.2015 Besigtiget af: Troels Ø. Jørgensen Journalnummer: 2013-7.82.07/482-0001 Kommune: Langeland Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.10.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Slotsvej

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger BYGNINGSREGISTRANT 0 FOR FAXE MIDTBY, SYD Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger OM REGISTRANTEN Denne registranten over bevaringsværdige bygninger er udarbejdet som baggrund for Lokalplan nr.

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE

STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE 82 Besigtigelsesdato: 27.03.2014 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2014-7.82.07/306-0001 Kommune: Odsherred

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØLVGADE SKOLE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17. juni 2013 Besigtiget af: Rikke Tønnes, Københavns Ejendomme Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Bevaringsværdier i Farum Hovedgade. Enkeltbygningsregistrering. SAVE-registrering gennemført for Furesø Kommune af Center for Bygningsbevaring i 2015

Bevaringsværdier i Farum Hovedgade. Enkeltbygningsregistrering. SAVE-registrering gennemført for Furesø Kommune af Center for Bygningsbevaring i 2015 Bevaringsværdier i Farum Hovedgade Enkeltbygningsregistrering SAVE-registrering gennemført for Furesø Kommune af Center for Bygningsbevaring i 2015 Center for Bygningsbevaring Raadvad 40, 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing August 2006 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark arbejdet med

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00

Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØHOLM GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 11.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse: Fredningsår:

Læs mere

SAVE-vurdering af Holtegaard

SAVE-vurdering af Holtegaard SAVE-vurdering af Holtegaard Stuehuset Den arkitektoniske værdi En nyklassicistisk bygning opført formentlig i 1905 (bygningen er opført på fundamenterne af et ældre stuehus) i en periode, hvor stilarten

Læs mere

SKOLEVEJ 8 FANØ KOMMUNE

SKOLEVEJ 8 FANØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOLEVEJ 8 FANØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 29.05.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/563-0001 Kommune: Fanø Kommune Adresse: Skolevej 8,6720

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Registrant. Bygninger og bymiljøer i Voldtofte

Registrant. Bygninger og bymiljøer i Voldtofte Registrant Bygninger og bymiljøer i Voldtofte November 2006 SVAJas Registrant - Bygninger og bymiljøer i Voldtofte Udarbejdet af Sven Allan Jensen as for Glamsbjerg Kommune Tekst: Lars Lund og Robert Mogensen

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1870-1930

ANDUVNINGSFYR 1870-1930 ANDUVNINGSFYR 1870-1930 52 Bovbjerg fyr Fyrvej 27 7620 Lemvig Opført 1877 Lemvig Kommune Tromlelinse Ringkøbing Amt Tårnhøjde 26 m Fyrgården består af et sammenhængende symmetrisk bygningsanlæg med boliger,

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

RANDLEV PRÆSTEGÅRD ODDER KOMMUNE

RANDLEV PRÆSTEGÅRD ODDER KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R RANDLEV PRÆSTEGÅRD ODDER KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.08.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/727-0001 Kommune: Odder Kommune Adresse: Kirkevej

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

SAVE-REGISTRERING FLYVESTATION VÆRLØSE

SAVE-REGISTRERING FLYVESTATION VÆRLØSE SAVE-REGISTRERING FLYVESTATION VÆRLØSE 2. revision 18.09.200 Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard Glasværksvej -0 Bygning (BBR nr. nr. 1), Flyvestation Værløse, Jonstrupvej 00, 00 Værløse Hangar, betonkonstruktion

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG PRÆSTEGÅRD FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 20.11.2013 Besigtiget af: Sine Averhoff Journalnummer: 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Frederiksberg Kommune

Læs mere

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup Hashøj Kommune Vejledning vedr. Sludstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag... 3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE

FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.12.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse: Lindegade 17, 6070 Christiansfeld

Læs mere

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631 Pkt.nr. 8 Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14forbud 342631 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og

Læs mere

VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE

VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28.10.2013 Besigtiget af: Birte Skov Journalnummer: Kommune: Frederiksberg Kommune Adresse: Vodroffsvej 8, 1900

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet Landbrugets bygninger Fyn 1850-1940 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Landbrugets bygninger 1850-1940 Den firelængede gård er for de fleste af os indbegrebet af en dansk bondegård, og selv om der fra

Læs mere

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5 Betegnelse: Adresse: Identifikation: Nuv. ejer: Hadsund Gamle Politistation Tinggade 2-4, 9560 Hadsund Matrikel nr. 30cz, Hadsund by, Hadsund Sogn Slots- og Ejendomsstyrelsen Arkitekt: Morten Skøt (1887-1936)

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KAVALERBYGNINGEN HØRSHOLM KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 01.maj 2014 Bolette Lehn Petersen 2014-7.82.07/223-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse:

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved Bevaringsværdige bygninger er markeret med en rød farve på kortbilag 3 til lokalplanen. Disse bygninger er omfattet af bestemmelser for bebyggelses udformning og fremtræden i 8.1-8.40 Miljøunderstøttende

Læs mere

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25. juni 2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: Kommune: Vejle Kommune Adresse: Grejs Bakke 13, 7100 Vejle

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16.

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Glostrup kommune, Plan Center for Miljø og Teknik Att.: Susanne.Norgaard@glostrup.dk D. 24. Februar 2015 Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Vi har netop

Læs mere

Vesterbølle. Historie

Vesterbølle. Historie Vesterbølle Historie Vesterbølle bys ejerlav ligger i et afvekslende himmerlandsk landskab med bakket agerland og udstrakte enge og kær. Nordvest for landsbyen ligger de såkaldte holme, der er tidligere

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Hornslet bymidte

Bevaringsværdige bygninger i Hornslet bymidte Bevaringsværdige bygninger i Hornslet bymidte Registrering af bygninger på Toftevej, Tingvej, Banevej Ban e vej Stationen Birke g Tin j Løg ve tenv ej vej Nyvej Rådhuset Byve vej e Toft Skolen j Kirken

Læs mere

VESTFYNSK HJEMSTAVNSGÅRD, LANDMÅLERGÅRDEN ASSENS KOMMUNE

VESTFYNSK HJEMSTAVNSGÅRD, LANDMÅLERGÅRDEN ASSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VESTFYNSK HJEMSTAVNSGÅRD, LANDMÅLERGÅRDEN ASSENS KOMMUNE . 2 Besigtigelsesdato: 24.09.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/420-0001 Kommune: Assens

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

Lokalplan nr. 12.36. Bevarende lokalplan for Mosede Landsby. Greve Kommune. Lundemosegård Mosede Parkvej. Mosede mose. Revsmosegård.

Lokalplan nr. 12.36. Bevarende lokalplan for Mosede Landsby. Greve Kommune. Lundemosegård Mosede Parkvej. Mosede mose. Revsmosegård. Greve Kommune Januar 2008 Lokalplan nr. 12.36 Bevarende lokalplan for Mosede Landsby Lundemosegård Mosede Parkvej Mosede Bygade Mosede mose Hovgården Revsmosegård Bækagergård Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr.

Læs mere

GAMMELBY VANDMØLLE FREDERICIA KOMMUNE

GAMMELBY VANDMØLLE FREDERICIA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GAMMELBY VANDMØLLE FREDERICIA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.02.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/607-0001 Kommune: Fredericia Kommune Adresse:

Læs mere

Bekendtgørelse. Fjordvejen 89, 6340 Kruså er ansøgt nedrevet

Bekendtgørelse. Fjordvejen 89, 6340 Kruså er ansøgt nedrevet Kultur, Miljø & Erhverv Plan og Gis Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 15/15621 Dok.løbenr.: 152950/15 Kontakt: Frederikke S. Winther Direkte tlf.: 73768805 E-mail: fsw@aabenraa.dk

Læs mere

FAABORG KOMMUNE. Lokalplan 6.94

FAABORG KOMMUNE. Lokalplan 6.94 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 6.94 Bevarende lokalplan for Faldsled April 2006 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Byen og landskabet 2 Landsbyens bygninger 3 Åbne arealer, haver

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STUDSGADE 35 AARHUS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.12.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/751-0001 Kommune: Aarhus Kommune

Læs mere

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BUTIKSFACADER PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE 2011 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst, foto og layout, Byarkitektur Trykt, februar 2012 Præmieret 2011 for Byfornyelse Badstuegade 1A Mejlgade

Læs mere

AGRI PRÆSTEGRÅD SYDLÆNGE

AGRI PRÆSTEGRÅD SYDLÆNGE AGRI PRÆSTEGRÅD SYDLÆNGE 11.01.2014 (sag 1858) Agri præstebolig sydlænge Ansøgning om nedrivningstilladelse INDHOLD Syddjurs Provsti Århus Stift Sag nr. 1858 Projektbeskrivelse Fotoregistrering Eksisterende

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere